Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use."

Transkript

1 Brugervejledning W302

2 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg hvis du har brug for produktsupport. Vejledende symboler Følgende vises i denne brugervejledning: > Brug valgtasten til at rulle og vælge med Tryk på den midterste valgtast Tryk navigeringstasten op Tryk navigeringstasten ned Tryk på navigeringstasten til venstre Tryk på navigeringstasten til venstre Bemærk Tip Advarsel Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Det er ikke sikkert, at alle menuerne og funktionerne er tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 2

3 SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Du skal altid slukke telefonen og frakoble opladeren og batteriet, inden du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. Du kan også gemme kontakter i telefonens hukommelse. Se Kontakter på side 27. PIN-kode (SIM-kortlås) PIN-koden (Personal Identification Number) er en SIM-kortlås, der beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen. Hvis kortet er låst, skal du angive PIN-koden, når du tænder telefonen. Gå til SIM-kortlås på side 36 for at se, hvordan du ændrer din PIN-kode. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, medmindre den starter med et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan ringe til et nødopkaldsnummer uden at angive en PIN-kode. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, vises PIN-kode spærret. Du kan låse telefonen op ved at indtaste din PUK-kode (Personal Unblocking Key). 3

4 Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. Sådan oplades batteriet 1 Sæt opladerens stik i telefonen, så strømsymbolet på opladeren vender opad. Tryk på en tast for at tænde skærmen og få vist opladningsstatus på skærmen. 2 Vip stikket opad, hvis du vil fjerne opladeren. Batteriikonet på skærmen vises muligvis ikke, før telefonen har opladet i 30 minutter. Telefonen kan anvendes under opladningen. Du kan oplade batteriet i mere eller mindre end 2,5 timer. Batteriet bliver ikke beskadiget, selvom opladningen afbrydes. 4

5 Memory Stick Micro Telefonen understøtter Memory Stick Micro (M2 ). Et hukommelseskort giver telefonen ekstra lagerplads, f.eks. til musik, ringesignaler, videoklip, billeder osv. Du kan dele oplysninger, du har gemt, ved at flytte eller kopiere dem til andre enheder, der anvender hukommelseskort. Sådan isættes et Memory Stick Micro (M2 ) Åbn dækslet, og isæt hukommelseskortet, med kontakterne nedad. Sådan fjernes et Memory Stick Micro (M2 ) Tryk på kanten for at frigøre og fjerne det. 5

6 Sådan tænder du telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 3 Vælg Ja, hvis du vil bruge opsætningsguiden. Hvis du taster forkert, når du angiver din PIN-kode, skal du trykke på for at slette tallene fra skærmen. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn på skærmen. Dette kaldes standby. Nu kan du foretage eller modtage opkald. Sådan slukker du telefonen Tryk på og hold nede. Hvis din telefon slukker sig selv under transport, skal du slå den automatiske tastelås til. Dette forhindrer, at genstande i din lomme eller taske aktiverer afbrydertasten ved et uheld. 6

7 Netdækning Batteristatus Netdækning Netsøjlerne viser styrken af GSM-nettet i dit område. Gå til et andet sted, hvis du har problemer med at ringe op, og netdækningen er dårlig. Ingen netdækning betyder, at du ikke er inden for et nets rækkevidde. = God netdækning = Gennemsnitlig netdækning Batteristatus = Telefonens batteri er fuldt opladet = Telefonens batteri er tomt 7

8 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen. Ikon Beskrivelse Mistede opkald Håndfrit udstyr tilsluttet Telefon indstillet til lydløs SMS modtaget MMS modtaget modtaget Indtastning med ordbogsopslag aktiveret Talemeddelelse modtaget Igangværende opkald FM-radio spiller Alarm aktiveret Bluetooth-funktionen aktiveret 8

9 Oversigt over telefonen 1 Højttaler 2 Walkman-tast 3 Skærm 4 Valgtaster 5 Opkaldstast 6 Tast til genvejsmenu Stik til oplader, 7 håndfrit udstyr og USB-kabel Navigeringstast/ 8 Walkman styreredskaber Volumentaster/ 9 kamerazoomtaster 10 Tænd/sluk-knap 11 C-tast (Slet) 12 Kameratast/ videooptagertast 13 Lydløs-tast

10 Tast Gå til hovedmenuen eller de markerede objekter Skift mellem menuerne og fanerne Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter Åbn Walkman -afspilleren. Tryk for at skifte mellem Walkman -afspilleren og standby Stop, pause og afspil (musiktast). Tryk for at slå radioen til eller fra. Tryk opad eller nedad for at søge efter forudindstillede kanaler Spring til forrige nummer, når du bruger Walkman afspilleren. Søger efter radiokanaler Spring til næste nummer, når du bruger Walkman afspilleren. Søger efter radiokanaler Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem Kamera og videooptager Tænd/sluk telefonen 10

11 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Sådan navigeres i telefonmenuerne 1 Vælg Menu fra standby. 2 Brug navigeringstasten til at flytte mellem menuerne. Sådan skiftes mellem fanerne Tryk på navigeringstasten til venstre eller højre. Sådan går du et niveau tilbage i menuen Vælg Tilbage. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på. Sådan låses tastaturet Tryk på og hold nede. Sådan låses tastaturet op Tryk på, og vælg Lås op. Sådan indstiller du telefonen til lydløs Tryk på og hold nede. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede. Sådan afsluttes en funktion Tryk på. 11

12 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Kamera Meddelelser WALKMAN Filhåndtering** Kontakter Radio Webside, Indtast URL-adr., Bogmærker, Oversigt, Gemte sider, Internetindstill. Spil, TrackID, Videoafspiller, Optag lyd Skriv ny, Indbakke, , Kladder, Udbakke, Sendte medd., Ring talemedd., Skabeloner, Indstillinger Alle filer, På huk.kort, I telefonen Ny kontakt Opkald** Alle Organizer Udgående opkald Mistede Besvarede Alarm, Programmer, Kalender, Opgaver, Synkronisering*, Timer, Stopur, Regnemaskine 12

13 Indstillinger** Generelt Profiler Tid og dato Telefonens sprog Genveje Flytilstand Sikkerhed Tlf.status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Opkald Hurtigkald Viderestil opkald Håndter opkald Tid og pris* Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelse Bluetooth USB Synkronisering* Mobilnet Internetindstill. * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under Navigering på side

14 Walkman Walkman -afspilleren er en musik- og videoafspiller. Følgende filtyper understøttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maks. samplingfrekvens). Du kan også bruge 3GPP-kompatible streamede filer. Overførsel af musik Du kan overføre musik fra computeren til telefonens hukommelse eller Memory Stick Micro (M2 ). Der er to måder at forbinde telefonen til en computer på: ved hjælp af et USB-kabel, der følger med telefonen med en trådløs forbindelse via Bluetooth-teknologi Du kan trække og slippe filer mellem telefonen eller hukommelseskortet og en computer i Microsoft Windows Stifinder. Sådan slutter du telefonen til en computer vha. USB-kablet 1 Sørg for, at din telefon er tændt. 2 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 3 Telefon: vælg Masselager. 4 Computer: Vent på, at driverne bliver installeret (dette sker automatisk). Den første gang, du forbinder din telefon til computeren, kan det være nødvendigt at identificere og navngive telefonen. 14

15 Telefonhukommelse Hukommelseskort Sådan overføres filer i masselagringstilstand 1 Sæt USB-kablet i computeren og telefonen. 2 Telefon: Vælg Menu > Indstillinger >fanen Forbindelse > USB > Masselager fra standby. 3 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft Windows Stifinder. 4 Computer: Dobbeltklik på ikonet Denne computer på computerens skrivebord. 5 Computer: Hvis du ønsker at få vist mapperne i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet, skal du dobbeltklikke på det ikon, som angiver din telefon under Enheder med flytbart lager. 6 Kopier og indsæt din fil, eller træk og slip den, i den ønskede mappe på din computer, i telefonens hukommelse eller på dit hukommelseskort. 15

16 Tag ikke USB-kablet ud af telefonen eller computeren under overførslen, da det kan beskadige hukommelseskortet og telefonens hukommelse. Du kan ikke få de overførte filer vist i telefonen, før USB-kablet er taget ud af telefonen. Højreklik på ikonet for den flytbare disk i Windows Stifinder, og vælg Skub ud for at tage USB-kablet ud på en sikker måde i filoverførselstilstand. Der er flere oplysninger om overførsel af filer til Walkman telefonen på Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere de mediefiler, der er gemt i filhåndtering. Sådan opretter du en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Indstill. > Min musik > Afspilningslister > Ny afspil.liste fra standby. 2 Indtast et navn, og vælg OK. 3 Gå til et spor, og vælg OK. 16

17 Sådan føjer du filer til en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Indstill. > Min musik > Afspilningslister fra standby. 2 Gå til en afspilningsliste, og vælg Åbn > Indstill. > Tilføj medie. 3 Gå til et spor, og vælg OK. Sådan fjerner du filer fra en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Indstill. > Min musik > Afspilningslister fra standby. 2 Gå til en afspilningsliste, vælg den, og vælg derefter Åbn for at se indstillinger. 3 Vælg filen, og tryk på Indstill. > Slet > Ja. Der er flere måder at styre Walkman -afspilleren på: Tryk på for at åbne eller minimere Walkman -afspilleren under afspilning. Tryk på for at gå til næste musikfil. Tryk på for at gå til forrige musikfil. Tryk på eller, og hold den nede, for at gå hurtigt frem eller tilbage, når der afspilles musikfiler. Tryk på eller for at få vist eller bladre i filer på den aktuelle afspilningsliste under afspilning. Tryk på for at vælge en markeret fil på en liste. Under afspilning skal du trykke på Tilbage for at gå til hovedmenuen. Tryk på og hold nede for at afslutte. 17

18 Sådan afspiller du musik 1 Tryk på fra standby. 2 Få melodierne vist efter kunstner, nummer eller på afspilningslister. Gå til en liste, og vælg Åbn. 3 Gå til en titel, og vælg Afspil. PlayNow Med PlayNow kan du få vist, købe og overføre musik via internettet. Du kan finde PlayNow i Menu > PlayNow. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. TrackID TrackID er en tjeneste, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter melodititler, kunstnere og albumnavne. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Sådan søger du efter oplysninger om en melodi 1 Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start fra standby, mens du hører en melodi via en højttaler. 2 Vælg Indstill. > TrackID, mens radioen spiller. 18

19 Radio Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan lytter du til radioen 1 Slut det håndfri udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Radio fra standby. Sådan betjener du radioen Tryk på eller for at søge efter FM-radiokanaler. Sådan gemmer du en FM-radiokanal Vælg Indstill. > Gem. Gå til en position, og tryk på Vælg. Sådan lytter du til en gemt FM-radiokanal Tryk på, mens FM-radioen er tændt. Sådan slukker du FM-radioen 1 Vælg Tilbage, eller tryk på. 2 Minimer radio? vises. Vælg Nej. Sådan slukker du FM-radioen, når den er minimeret 1 Vælg Menu > Radio. 2 Vælg Tilbage, eller tryk på. 3 Minimer radio? vises. Vælg Nej. Sådan viser du indstillingerne for FM-radioen Vælg Indstill., mens FM-radioen er tændt. 19

20 Billedbehandling Kamera og videooptager Du kan tage billeder og optage videoklip, som du kan vise, gemme eller sende. Du kan finde dine lagrede billeder og videoklip i Menu > Filhåndtering > Kameraalbum. 1 Zoom ind eller ud 2 Tag billeder/optag video 1 2 Sådan tages et billede 1 Tryk på, og hold den nede, for at aktivere kameraet. 2 Tryk på eller for at gå til. 3 Tryk på for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk på hukommelseskortet, hvis der er isat et hukommelseskort. Hvis det ikke er tilfældet, gemmes billedet i telefonens hukommelse. Optag ikke med en kraftig lyskilde i baggrunden. Undgå slørede billeder ved at bruge selvudløseren eller støtte telefonen mod noget. 20

21 Sådan optages et videoklip 1 Tryk på, og hold den nede, for at aktivere kameraet. 2 Tryk på eller for at gå til. 3 Tryk helt ned for at begynde at optage. Videoklippet gemmes automatisk på hukommelseskortet, hvis der er isat et hukommelseskort. Hvis det ikke er tilfældet, gemmes videoklippet i telefonens hukommelse. Sådan stoppes optagelsen Tryk på. Videoklippet gemmes automatisk på hukommelseskortet. Sådan zoomer du ind eller ud Tryk volumentasterne op eller ned. Sådan overføres billeder til og fra computeren Du kan bruge trådløs Bluetooth -teknologi og USB-kablet til at overføre billeder og videoklip mellem en computer og telefonen. Der findes flere oplysninger under Bluetooth på side 30 og Sådan overføres filer i masselagringstilstand på side

22 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et netområde. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 27 og Opkaldsliste på side 23. Sådan afsluttes et opkald Tryk på. Sådan besvarer du et opkald Tryk på. Sådan afviser du et opkald Tryk på. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasten op eller ned. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højt.Til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. 22

23 Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede i standby, indtil tegnet + vises på skærmen. 2 Angiv landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på. Sådan ser du mistede opkald fra standby Når Mistede opkald: vises, skal du vælge Vis. Hvis du vil kalde et nummer op, skal du gå til nummeret og trykke på. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de seneste opkald. Sådan ringer du til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og tryk på. Sådan sletter du et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på fra standby. 2 Rul til navnet eller nummeret, og vælg > Ja. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 2-9. Position 1 er indstillet til nummeret på din talemeddelelsestjeneste. 23

24 Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Hurtigkald fra standby. 2 Vælg et positionsnummer, og tryk på. 3 Indtast et nummer, eller vælg Kontakter > OK. 4 Gå til et valg, og vælg OK > OK. Sådan ringer du hurtigt op Tryk på, og hold positionsnummeret nede fra standby. Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. Sådan foretager du et nødopkald Indtast f.eks. 112, det internationale nødopkaldsnummer fra standby, og tryk på. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. 24

25 Meddelelser SMS'er Du skal have et servicecenternummer, som leveres af tjenesteudbyderen og er gemt på SIM-kortet. Du skal muligvis indtaste nummeret selv. Sørg for, at du har et gyldigt servicecenternummer i din telefon. Se Indtastning af tekst på side 33. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt. 3 Vælg en indstilling. 4 Vælg OK > Send. Sådan viser du en modtaget SMS 1 Ny meddelelse fra: vises. Vælg Vis. 2 Vælg den ulæste meddelelse. Sådan får du vist meddelelser i indbakken Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke. Sådan får du vist leveringsstatus for en sendt meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS > Leveringsrapport fra standby. 2 Vælg Til. Du vil få besked, når en meddelelse er blevet leveret. 25

26 MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, lyd og billeder. De sendes via MMS til en mobiltelefon. Du skal have de rigtige internetindstillinger på din telefon for at kunne bruge denne funktion. Se Internet på side 32. Sådan oprettes en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. 2 Vælg en indstilling for at oprette meddelelsen. Sådan sendes en MMS 1 Vælg Fortsæt, når meddelelsen er klar. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg OK > Send. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel, samt de korrekte indstillinger i telefonen. 26

27 Kontakter Du kan gemme kontakter i telefonhukommelsen eller på SIM-kortet. Du kan kopiere kontakter fra telefonhukommelsen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonhukommelsen. Standardkontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger der skal vises som standard. Hvis Telefonkontakter er valgt som standard, får dine kontakter vist alle oplysninger, der er gemt under Kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Avanceret > Standardkontakter fra standby. 2 Vælg en indstilling. Se Indtastning af tekst på side

28 Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter > Ny kontakt fra standby. 2 Gå til Efternavn:, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Gå til Fornavn:, og vælg Tilføj. 5 Indtast navnet, og vælg OK. 6 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. 7 Indtast nummeret, og vælg OK. 8 Vælg Gem. Indtast tegnet + og landekoden sammen med alle numre i telefonbogen. Du kan herefter bruge dem både hjemme og i udlandet. Se Sådan foretages internationale opkald på side 23. Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Rul til eller indtast de første par bogstaver af kontaktens navn. 3 Tryk på. Sådan redigerer du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Rediger kontakt. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Gem. 28

29 Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Slet. Sådan kopierer du en kontakt til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt. 3 Vælg Indstill. > Mere > Kopier til SIM. Sådan får du vist dit eget telefonnummer Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Mine numre fra standby. Hukommelse til kontakter Det antal poster, du kan gemme i Kontakter, afhænger af SIM-kortets kapacitet. Sådan kontrollerer du status for hukommelsen til kontakter Vælg Menu > Kontakter > Indstill. > Hukom.status fra standby. 29

30 Bluetooth Trådløs Bluetooth -teknologi gør det muligt at oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder, f.eks. et Bluetooth-headset. Du kan oprette forbindelse til flere enheder på samme tid eller udveksle objekter. Det anbefales, at afstanden mellem to Bluetooth-enheder ikke overstiger 10 m (33 fod), og at der ikke er faste genstande mellem enhederne. Sådan aktiveres Bluetooth Vælg Menu > Indstillinger >fanen Forbindelse > Bluetooth > Aktiver fra standby. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis det ikke er tilladt, skal du sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået fra. Sådan viser eller skjuler du din telefon Vælg Menu > Indstillinger >fanen Forbindelse > Bluetooth > Synlighed > Vis telefon eller Skjul telefon fra standby. Hvis telefonen ikke bliver fundet af andre enheder via trådløs Bluetooth-teknologi, skal Bluetooth-funktionen slås til. Kontroller under Synlighed, at telefonen er indstillet til at blive vist. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke identificere din telefon ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. 30

31 Sådan parrer du en enhed med telefonen 1 Hvis du vil søge efter tilgængelige enheder, skal du vælge Menu > Indstillinger >fanen Forbindelse > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby. 2 Vælg en enhed på listen. 3 Indtast en passcode, hvis det kræves. Sådan parrer du din telefon med håndfrit Bluetooth-udstyr 1 Hvis du vil søge efter håndfrit udstyr, skal du vælge Menu > Indstillinger > fanen Forbindelse > Bluetooth > Mine enheder > Ny enhed fra standby. 2 Gå til en håndfri enhed, og vælg Ja. 3 Indtast en passcode, hvis det kræves. Sådan modtages et objekt 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Forbindelse > Bluetooth > Aktiver fra standby. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager et objekt. Sådan sendes et objekt ved hjælp af Bluetooth 1 Vælg f.eks. Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Indstill. > Send > Bluetooth. 31

32 Internet Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger. Hvis indstillingerne ikke findes i telefonen, kan du: Få dem i en SMS fra netoperatøren. Gå til på en computer, og anmod om at få en SMS med indstillingerne. Sørg for, at du har et telefonabonnement, der understøtter dataoverførsel på din telefon. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Internet > Internetindstill. > Konti fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan starter du browsing 1 Vælg Menu > Internet fra standby. 2 Vælg en indstilling: Webside gå til den foruddefinerede startside. Indtast URL-adr. angiv en webadresse. Bogmærker gå direkte til en gemt webadresse. Oversigt vis tidligere besøgte sider. Gemte sider gå direkte til en gemt webside. Internetindstill. vælg indstillinger såsom konti, forbindelsestid, hvidliste. Sådan stoppes browsing Tryk på og hold nede, når du browser. 32

33 Flere funktioner Genveje Genvejsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes genvejsmenuen Tryk på. Indtastning af tekst Du kan angive tekst på to måder: flere tryk eller ved hjælp af ordbogsforslag. Hvis du bruger metoden med ordbogsforslag, skal du kun trykke én gang på hver tast. Fortsæt med at skrive et ord, selvom det ser ud til at være forkert. Telefonen bruger ordbogen til at genkende ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Sådan indtaster du tekst ved hjælp af ordbogsforslag 1 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 2 Du har nu flere valgmuligheder: Hvis det viste ord er det ord, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Hvis du vil indtaste punktum eller komma, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. 33

34 Sådan indtaster du tekst med flere tastetryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indsætte punktum og komma. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Sådan skiftes tekstindtastningsmetoder Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Sådan tilføjer du objekter i en SMS Vælg Indstill. > Indsæt objekt, mens du skriver meddelelsen. Vælg en indstilling. Sådan slettes tegn Vælg. Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold nede, når du skriver meddelelsen. Automatisk tastelås Tastaturet er låst efter kort tid. Sådan aktiverer du automatisk tastelås Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sikkerhed > Autom tastelås > Til fra standby. Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer. 34

35 Talemeddelelse De personer, der ringer til dig, kan lægge en talemeddelelse, hvis du ikke kan besvare opkaldet. Du kan få dit talemeddelelsesnummer fra din netoperatør. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Gå til nummeret på din talemeddelelsestjeneste, og vælg OK. 3 Skriv telemeddelelsesnummeret, som du kan få oplyst hos din tjenesteudbyder, og tryk på OK. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Flytilstand I Flytilstand er net- og radiomodtagerne slukket for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Når menuen Flytilstand aktiveres, bliver du bedt om at vælge en tilstand til næste gang, du tænder telefonen: Normal fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet. Kun Walkman afspiller. Sådan aktiveres menuen Flytilstand Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Flytilstand > Vis ved start fra standby. 35

36 SIM-kortlås PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren. Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode Resterende forsøg: vises, når du har indtastet din PIN-kode, har du indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert. Sådan ophæver du spærring af SIM-kortet 1 Når PIN-kode spærret vises, skal du vælge Lås op. 2 Indtast PUK-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Sådan aktiverer du SIM-kortlåsen 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Beskyttelse fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Vælg Til. Sådan redigerer du din PIN-kode 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > SIM-beskyttelse > Skift PIN-kode fra standby. 2 Indtast PIN-koden, og vælg OK. 3 Indtast en ny PIN-kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte, og vælg OK. 36

37 Telefonlås Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Du kan ændre koden til telefonlåsen (0000 er standardkoden) til en hvilken som helst firecifret kode. Hvis telefonlåsen er indstillet til Fra, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, medmindre der sættes et andet SIM-kort i telefonen. Sådan ændrer du telefonens låsekode 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Skift kode fra standby. 2 Indtast den nuværende kode, og vælg OK. 3 Indtast en ny kode, og vælg OK. 4 Indtast den nye kode igen for at bekræfte, og vælg OK. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson-forhandler. Sådan låser du telefonen op 1 Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Sikkerhed > Låse > Tlf.beskyttelse > Vis kode fra standby. 2 Indtast telefonens låsekode, og vælg OK. 3 Vælg Fra. 37

38 Nulstil alt Hvis du har problemer med din telefon, såsom at skærmen flimrer eller fryser, samt navigationsproblemer, skal du nulstille telefonen. Sådan nulstiller du telefonen Vælg Menu > Indstillinger >fanen Generelt > Nulstil alt > Fortsæt > Fortsæt fra standby. Nulstil alt sletter alle brugerdata såsom kontakter, meddelelser, billeder og lyde i telefonen. Genstart telefonen hver dag for at frigøre hukommelse. Nulstil alt, hvis du har problemer med hukommelsens kapacitet, eller hvis telefonen reagerer langsomt. 38

39 Liquid Identity-logoet, PlayNow og TrackID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, M2, Memory Stick Micro, M2 og WALKMAN er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson. Eksportregulativer: Dette produkt, herunder eventuel software eller tekniske data, som er indeholdt i produktet, eller som følger med produktet, kan være omfattet af eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act med tilhørende bestemmelser samt det amerikanske sanktionsprogram, der administreres af OFAC (Office of Foreign Assets Control) under det amerikanske handelsministerium, og kan være omfattet af eksporteller importlovgivning i andre lande. Brugeren og ihændehaveren af produktet accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvaret for at indhente de fornødne tilladelser til at eksportere, geneksportere eller importere dette produkt. Dette produkt, herunder eventuel software, som er indeholdt heri, må ikke overføres eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til en statsborger eller indbygger eller en juridisk enhed i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller noget land, som USA opretholder handelsembargo imod; eller (ii) til personer eller juridiske enheder, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller (iii) personer eller juridiske enheder på andre eksportbegrænsningslister, der fra tid til anden udarbejdes af den amerikanske regering, herunder, men ikke begrænset til USA's handelsministeriums oversigt over personer eller juridiske enheder, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Denied Persons List or Entity List) eller på USA's udenrigsministeriums ikke-spredningssanktionsliste (U.S. State Department's Nonproliferation Sanctions List). 39

40 Declaration of conformity for W302 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAC BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, March 2008 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 40

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Brugervejledning. SmartBand SWR10

Brugervejledning. SmartBand SWR10 Brugervejledning SmartBand SWR10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6500 CLASSIC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-100 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overensstemmelseserklæringen

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere