SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer"

Transkript

1 SeniorBladet Danske Seniorer vi kan det hele 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

2 Indhold Leder: Plads til begejstring plads til alle Den nye landsformand har ordet Danske Seniorer er født Så blev spændingen udløst Modige ældre blotter sig Sprut og sex, sorg og savn Marianne Jelved ikke for gammel! Kulturministeren føler ikke alderen trykke De 18 nye i bestyrelsen Billet mrk. Nu er det gratis at finde venner i Danske Seniorer Brevkassen Arver papirløse hinanden? Spørgsmål til juristen Vi har dybe rødder i historien En ny organisation der ikke er ny! De nye næstformænd Hvor gammel synes du selv, du er?! Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig yngre, end dåbsattesten afslører Rejsehjørnet Æbelø og Azorerne vidt omkring Krydsord Indmeldelsesblanket Aldrig for gammel til at være frivillig Det er faktisk dybt selvisk at være frivillig. Læs hvorfor Aktivitetskalender seniorbladet

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer medio september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til Danske Seniorers hovedkontor. Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers nye bestyrelse august 2013 Plads til begejstring plads til alle Af Jørgen Fischer Danske Seniorer. Det blev navnet. Det er vi alle nu ligegyldig om vores dåbsattest siger 65 eller 95. Senior. Det lyder godt i munden for mig, og det gør det også for langt de fleste af de medlemmer, som deltog i den lille undersøgelse, vi præsenterer på side 10. Det viser sig, at 53 procent ud af 359 svarere ønsker at blive tituleret senior. Og da vores medlemmer generelt er meget friske, var der sågar også nogle stykker, der føler sig som teenagere! Nu skal alle vi Danske Seniorer markere os. Vi skal vise, at vi er en en organisation med et særligt ståsted, et, der er helt vores eget. At vi i allerhøjeste grad har en berettigelse som en ny organisation for ældre. Vi skal have opmærksomhed omkring vores mærkesager og organisationens indsats, blandt andet Ældre Hjælper Ældre. Ældremobiliseringen fortsætter med projektet Ældre Hjælper Ældre til årsskiftet, hvor Ældremobiliseringen ophører. Derefter bliver Ældre Hjælper Ældre en del af Danske Seniorer. Det er derfor nødvendigt at involvere vores organisationskonsulenter og de lokale foreningskræfter mere, hvis Ældre Hjælper Ældre skal fortsætte på samme høje niveau som hidtil efter den 1. januar På sigt forestiller vi os en struktur, hvor der i hver region er tilknyttet en konsulent og et afdelingskontor. De skal også være tilknyttet kredsbestyrelserne og de respektive lokalforeninger, da det foreningsarbejde, som trives i klub-, forenings- og kredsstrukturen er meget værdifuldt, både som netværk for foreningernes medlemmer og for hele det samfund, de er en del af. Ved et hovedbestyrelsesmøde i august vil vi udpege ældrepolitiske pejlemærker, som skal skabe gode forhold for vore ældre medborgere. Det gælder økonomiske forhold, behandling af ældre i sundhedsvæsenet og ikke mindst hvordan vi kan bekæmpe ensomhed. Helt aktuelt arbejder vi med at skaffe flere økonomiske midler til it-vejledning i vore næsten 200 datastuer. Al kommunikation med det offentlige skal som bekendt være digital fra 2015, og der er endnu mange ældre, som har brug for en hel basal indføring i brugen af computere, før det sker. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores to højskoler, Rude Strand og Tisvilde. Vi skal fortsat være en organisation, hvor mangfoldighed og rummelighed er i højsædet. Der skal være plads til begejstring i alle ældres tilværelse. Vi vil styrke højskolelivet, som kan være meget inspirerende for mange seniorer. Det er en spændende tid, vi er midt i, og fremtiden bliver mindst lige så spændende. En ting er helt sikkert: Danske Seniorers basis og styrke er og bliver medlemsforeningerne. Men der skal være plads til alle vi skal være åbne og give rum for nye medlemmer og dermed nye tanker. På den måde vil vi blive ved med at udvikle os og stå endnu stærkere, både indadtil og udadtil. Fortsat god sommer til alle. Landsformand for Danske Seniorer Jørgen Fischer 3

4 Et nyt talerør for seniorer er født Den længe ventede fusion imellem Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark er fuldført, og en ny organisation har fået sit navn Danske Seniorer Tekst: Karin Ditlevsen Det skete efter en hektisk debat, hvor et stort flertal dog i sidste ende stemte for navnet Danske Seniorer. Dermed er en landsdækkende ældreorganisation med over medlemmer en ny spiller på banen indenfor dansk ældrepolitisk arbejde med et særligt øje for de svagest stillede ældre. Den nye landsformand for Danske Seniorer hedder Jørgen Fischer. Jeg takker for hvervet, som jeg vil gå til med stor ydmyghed. Det er sundt med diskussioner og debat i en forening, men jeg vil bestræbe mig på at nå størst mulig enighed omkring de beslutninger, vi skal tage fremover. Vi bliver en organisation, som der vil stå respekt om i fremtiden, sagde en veloplagt Jørgen Fischer. Unge ældre er ikke ens Danske Seniorer vil gerne være stor meget stor men det bliver ikke nogen helt nem opgave. Det bliver en stor udfordring at få fat i»fremtidens ældre«for de er bestemt ikke ens, vi har ikke at gøre med en bestemt, stereotyp gruppe. De ældre i dag er mere forskellige, end mange af de yngre grupper i befolkningen er, påpegede Jørgen Fischer. Jørgen Fischer er 73 år og har siden 2008 været formand for Pensionisternes Samvirke. Han er tidligere kriminalbetjent, og det har båret ved til hans engagement og baggrund for at gå ind i ældrepolitisk arbejde. Ingen bør dø i ensomhed Jeg har hele mit voksenliv været meget optaget af samfundets sociale skyggesider. Jeg syntes f. eks. det var ganske forfærdeligt som politimand at blive sendt ud til en ældre»dødfunden«person, som havde ligget død i flere uger, uden at nogen pårørende havde reageret. Det er ikke noget, vi kan være stolte af, og her er virkelig plads til forbedringer i det danske samfund. Og det vil jeg være en del af, fortæller Jørgen Fischer. Uanset årsagen til en ældre persons ensomhed det være sig et tab, sorg, et savn over en ægtefælles død, kan ensomhed være så knugende, at den næsten er ubærlig. Især mænd kan have meget vanskeligt ved at komme videre, siger Jørgen Fischer og fortsætter: De ensomme ældre, de, som sidder alene i deres lejlighed, isoleret fra omverden, dem skal Danske Seniorer hjælpe, fastslår Jørgen Fischer. Lad de frivillige arbejde i fred Et andet område, Jørgen Fischer holder under bevogtning, er den måde, de frivillige bliver brugt og måske misbrugt på ude i kommunerne. Vi skal være på vagt, for staten rækker i stigende grad ud efter frivilligheden i Danmark, fordi den er alt det, det offentlige ikke er: smidig, uafhængig og anarkistisk. Men frivillighed på kommando eksisterer altså ikke, påpeger Jørgen Fischer og tilføjer: Det er ingen hemmelighed, at antallet af frivillige i ældreplejen landet over er stærkt stigende, og at de frivillige bliver brugt langt mere systematisk end for få år siden. Frivilligt arbejde bygger på den enkelte frivilliges egne interesser og ønske om at gøre en indsats. Vi arbejder gerne for fortsat at yde vores bidrag til civilsamfundet. Men vi er ikke en arbejdskraftreserve, som det offentlige bare kan bestille, når man synes, at det passer, fastslår Jørgen Fischer. Info Jørgen Fischer er gift med Else, og de har tre voksne børn tilsammen og fire børnebørn. Når Jørgen ikke er på arbejde, og ikke i sit sommerhus ved Nykøbing Sjælland, skal man ofte langt væk for at finde ham. Han og Else rejser meget, lige fra Sydamerika til Japan, over Vietnam og Cambodia med afstikkere til New Zealand og Nordkapp. 4 seniorbladet

5 Vi har dybe rødder i historien Det er en ny ældreorganisation, der nu har set dagens lys og dog er den langt fra ny på den ældrepolitiske scene Tekst: Annette Schiøler Fotos: Rikke Samssund Tværtimod har alle tre grundlæggende organisationer Pensio nisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark en mangeårig historie bag sig. Den ældste af de tre organisationer er Danske Pensionister, hvis historie kan spores tilbage til Dermed er den nye organisation, Danske Seniorer, ikke kun landets yngste, men samtidig også landets første og dermed ældste ældreorganisation. Alle tre organisationer har fra begyndelsen haft til formål at arbejde for at forbedre ældres vilkår. Men den økonomiske fordel ved at slå sig sammen og trangen til at få stærkere politisk indflydelse banede vejen for en fusion. Danske Seniorers hovedkontor befinder sig på Griffenfeldsgade i København. Men med meget stor opbakning til et forslag om at værne om kontoret i Sdr. Omme sikrede et flertal på den stiftende kongres sig, at organisationen også fremover har en forankring i det jyske. Det skete med vedtagelsen af forslaget, der lyder:»kongressen henstiller, at hovedbestyrelsen i overensstemmelse med fusionsrapporten arbejder for, at kontoret i Sdr. Omme bevares«. august

6 De stærke må hjælpe de svage Ny næstformand for Danske Seniorer er Arne Rolighed, Aarhus Tekst: Karin Ditlevsen I det hele taget vil min tilgang til mit ældrepolitiske arbejde være med et særligt fokus på de sårbare og de svage ældre. Ingen har for alvor kæmpet deres sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed ser opdelingen af ældre i et økonomisk A-hold og et B- hold som et kæmpe problem. I 1980érne privatiserede vi pensionssystemet i Danmark. Økonomien i alderdommen blev et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter. Det efterlod i størrelsesordenen mennesker uden en værdig økonomi i alderdommen de, der ikke fik et arbejde eller på anden vis fik andel i friværdi, siger Arne Rolighed og fortsætter: Og jeg ser tendenser i dagens Danmark til en opsplitning af ældreomsorg i en for de rige og en for de ældre med relativ dårlig økonomi. Vi må kæmpe for en ældreomsorg, hvor alle får en reel mulighed for at vælge frit blandt alle tilbud. Og det er bedst, at de stærke bliver sammen med de svage og kæmper fælles sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed gør sig som tidligere sundhedsminister naturligt nok mange tanker om ældres forhold i sundhedssystemet. Fejlmedicinering slår årligt i størrelsesordenen 5000 mennesker ihjel, og andre bliver indlagt på sygehus af samme grund. Det rammer især ældre og herunder i særlig grad de svage ældre. Den problematik vil jeg i høj grad beskæftige mig med, siger Arne Rolighed og fortsætter: Info Arne Rolighed, 66, er uddannet cand. scient.pol. med en længere fortid indenfor landspolitik. Fra 2000 til 2001 var han socialdemokratisk sundhedsminister i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering. Fra 2000 til 2010 var Arne Rolighed direktør i Kræftens Bekæmpelse. Arne er gift og far til en datter og har to børnebørn. Fritiden bruger han blandt andet på kortspil, badminton og fiskeri. Satspuljepenge i rette lommer Ny næstformand for Danske Seniorer er Benny Lauridsen, Fredericia Tekst: Karin Ditlevsen Benny Lauridsen mener, at Satspuljemidlerne skal bruges efter den oprindelige hensigt eller helt afskaffes. Landspolitisk brænder jeg for, at Satspuljen skal bruges efter sin hensigt at komme de dårligst stillede pensionister til hjælp eller helt afskaffes. Det er urimeligt, at overførselsindkomsterne, hvoraf pension er den største, skal finansiere projekter, der burde være på finansloven, siger Benny Lauridsen og fortsætter: Jeg har altid interesseret mig for socialpolitik, og det førte til min interesse for det ældrepolitiske på lokal basis. Jeg er meget optaget af, at ældre skal have den hjælp, de har behov for, så de kan fortsætte det liv, de har levet, hele deres liv, siger Benny Lauridsen. Benny har gennem sit skolearbejde involveret sig i en politisk karriere i Fredericias byråd for Socialdemokraterne og i Vejle Amtsråd og i en fire-årig periode som formand for Ældrerådet i Fredericia. Et andet ældrepolitisk fokuspunkt for Benny er, at pensionisters betaling for lægebesøg ved fornyelse af kørekort bør afskaffes. Det koster ikke noget at have kørekort, så længe man er på arbejdsmarkedet og får en rimelig indtægt. Når man så fylder 70 år, og indtægterne er faldet væsentligt, skal man mod betaling have sit kørekort fornyet med kortere og kortere mellemrum. Det hænger ikke sammen, siger Benny Lauridsen. Info Benny Lauridsen, 76, er uddannet pæ dagog og var i 30 år leder af en fritids- og ungdomsklub. Benny har siden 2004 været formand for Fredericia Ældreklub. Benny Lauridsen er gift og har to børn og fem børnebørn. I sin fritid dyrker han havearbejde, tager på campingture og rejser og er aktiv i lokalt pensionistarbejde. 6 seniorbladet

7 Efterår i Vestjylland i Nørre Nissums UDPLUK af efterårets spændende kurser Kursus 22 - Kr ,- 28. august september 2013 Sensommer - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus Mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, vestjyske kirker samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 23B - Kr ,- 11. september september 2013 Malerværkstedet - akryl og akvarel Der arbejdes med grundlæggende teknikker og udendørs landskabs-maleri. Vi skal bl.a. til Livø og Fur for at male - og overnatter på Livø een nat. Kursus 25B - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterår fra mol til dur Kurset bringer liv og lys ind i efterårets tid gennem foredrag og valgfag med fokus på optimisme og engagement. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash Kursus 26 - Kr ,- 9. oktober oktober 2013 Oktober - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Viborg, Kongenshus Mindepark, Dollerup Bakker, Thyborøn samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 24 - Kr ,- 18. september - 1. oktober 2013 September - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, Lemvig og Vesterhavet samt lokalt gårdbesøg Kursus 25A - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterkrigstidsgenerationen Der sættes fokus på en generation, der blev klemt mellem besættelsestidens skygger og de glade 60 eres efterdønninger. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash = Enk. vær. tillæg kr. 400,- = Alle værelser med bad og toilet. = Svømmebad 30 o varmt vand = Teleslynge i undervisningslokaler = Ingen trapper = Røgfri skole Kursus 27 - Kr ,- 23. oktober oktober 2013 Guldalderen - oplevet gennem musik, kunst og poesi. Kierkegaard, H.C.Andersen, Ingemann, Ørsted, Grundtvig, Blicher, Eckersberg o.m.a. belyses af skolens lærere samt forfatter og præst Kathrine Lilleør ( eller På Gensyn i Nørre Nissum Degneparken Lemvig tlf august

8 Sov dig rask! Sådan virker Magneto-Tex Magneto-Tex giver os mennesker muligheden for, selv at behandle vore egne skavanker på en enkel og meget effektiv måde - mens vi sover. Vor erfaring er, at de fleste skavanker kan bedres mærkbart, efter at vi blot har ligget kort tid på underdynen: Blodcirkulationen øges, og kroppen bliver bedre i stand til at udskille de affaldsstoffer, der har ophobet sig gennem de sidste mange år. Resultatet er, at du føler dig udsovet, mere frisk og veloplagt, og du føler, at du har fået flere kræfter og ikke skal bruge så lang tid til at komme igang om morgenen. Dine muskler og led bliver mere bevægelige og da du har fået en god nats søvn, er humøret også betydeligt højere. Magnetterapi hjælper bl.a. på smertende led, muskel-spændinger, vandladningsproblemer og ømhed i urinveje, ligesom brud gror hurtigere sammen. Skæmmende og smertefulde ar læges hurtigere med Magneto-Tex magneter. Normalværdi Magnetfelt-terapiens indvirkning på blodet PH-værdi 4 Iltoptagelse 8 12 Kolesterol og fedt Kalcium, magnesium 16 Antal behandlingsuger Effektiv til smertelindring og søvnbesvær Smertefri! Fri for søvnproblemer! Effektiv hjælp! Efter 30 år, med rygsmerter og besvær med Vi er i 60 erne og har pga. smerter i knæ, nakke, og Magneto-Tex kunne afhjælpe smerterne. I 2006, gled at komme ud af sengen, købte jeg en Magneto- ryg haft problemer med at få sovet ordentligt og være jeg og slog min skulder voldsomt - smerterne var ikke Tex underdyne. Efter blot 2 mdr. havde jeg ikke rigtig udhvilede om morgenen. I februar 2009 købte vi til at holde ud. Jeg kunne ikke løfte armen og kunne problemer med at komme ud af sengen længere. pga. skepsis blot ét Magneto-Tex. Dina var efter fjorten ikke engang tage noget oppe i mine køkkenskabe. Efter Mærkede bedring fra dag til dag og blev dage ikke i tvivl. Det gav hende en betydeligt bedre at have døjet med problemet i 16 måneder købte jeg i smertefri. Efter ca. 1/2 år lindrede det også nattesøvn. Jeg prøvede hendes Magneto-Tex og måtte januar 2008 en Magneto-Tex madras hos Naturhuset, nu gevaldigt på mine gamle problemer i fingrene, erkende, at også min søvn føltes meget dybere; jeg kan jeg løfte armen helt op - uden smerter uden brug før havde jeg konstant ondt i ledende og var følte mig meget bedre udhvilet om morgenen. Så jeg af smertestillende piller. Det er en stor glæde. hævet omkring knoerne. Jeg vil meget nødigt bestilte et Magneto-Tex mere. Vi er ret begejstrede og Jette Lennings, 3060 Espergærde undvære underdynen og anbefaler Magneto- har anbefalet Magneto-Tex til venner og bekendte. Tlf.: Tex til alle med ryg- og smerteproblemer. Dina & Jørn Nielsen, 6100 Haderslev Svend Aage Aaskov, 5750 Ringe, Tlf.: seniorbladet

9 Magnetterapi anvendes mod symptomer som kan bedres, såfremt kredsløbet forbedres. Et godt kredsløb giver varme, transporterer ilt og næring hen til cellerne, og affaldsstoffer ud gennem bl.a. urinen! Magneto-Tex underdynen skal ikke tilkobles strøm. Kan bruges sammen med vandseng, og elektrisk udstyr som varmetæppe og elevationsseng m.v. Magneto-Tex underdyner er et kvalitetsprodukt hvor oversiden er 100% australsk uld fra levende merinofår. Magneto-Tex underdynen er vaskbar, og meget slidstærk. Vi garanterer dig at underdynen fra Naturhuset er fabriksny og i orginal pakning. Den har ALDRIG været brugt eller på prøve. Erik Nielsen, Har drevet helse-virksomhed fra 1976 og arbejdet professionelt med magnet-terapi siden "Det er glædeligt at mange lande nu har anerkendt magnet-terapi som en helt almindelig behandlingsform. En terapi med et usædvanligt bredt virke-område, som hjælper virkeligt mange mennesker med helseproblemer. Magneto-Tex gør det muligt for dig at komme af med dine smerter, uden at det koster dig tid og anstrengelser. Den biologiske virkning af Magneto-Tex magnetunderdynen er solidt dokumenteret". BLODET MUSKLERNE ØMHEDEN SØVNEN URINVEJENE CIRKULERER AFSLAPPES REDUCERES FORBEDRES BEDRES LETTERE Illustrationen viser, hvordan magnetisme virker på hele kroppen. De to magnetfolier i hovedenden er positive, og de i fodenden er negative. Mellem disse ses 2 folier med de patenterede vekselmagneter. Magneto-Tex er den eneste underdyne, som har disse vekselmagneter. Det er bevist at produktionen af røde blodlegemer øges, hvis man ligger med hovedet i retning af nordpolen. Med Magneto-Tex ligger du altid i den rigtige retning. PRIS PR. STK. FOR STANDARD STØRRELSE 90 X 200 CM. kr , ,- DIN PRIS Se flere størrelser og priser på Eneforhandler: Naturhuset Danmark som er et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - Naturhuset har høje krav til råvarers oprindelse og produkters kvalitet. Bestil nu på og modtag sammen med din bestilling, en gratis gave til en værdi af kr. 199,- eller på ordre tlf.: august

10 Hvor gammel synes du selv, du er? Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig mindst ti år yngre, end deres dåbs attest antyder. Nogle medlemmer føler sig endog i deres indre stadig som teenagere Tekst: Udviklingskonsulent Rikke Samssund Mange i Danske Seniorer ser også mindst ti år yngre ud, end de er som de to HB-medlemmer Lise Acthon Hansen og Ellen Andersen, som hygger sig her. Det viser en lille spørgeskemaundersøgelse, som SeniorBladet har foretaget blandt modtagerne af det elektroniske nyhedsbrev. Vi ville gerne vide, hvor gamle medlemmerne egentlig føler sig? Man hører så meget: 50 erne er de nye 40 ere. Fremtidens ældre bliver mindst 100 år. Ældre i dag har det fysisk meget bedre end deres forgængere. Eller hvad? Vi har taget en lille føler på, hvordan vores medlemmer har det med deres alder. Vi er de unge ældre Vores undersøgelse løb over to ugers tid, og vi modtog 359 svar fra medlemmerne. Og konklusionen er meget positiv: Generelt viser undersøgelsen, at de fleste føler sig mindst ti år yngre, end de er ifølge deres dåbsattest. 94 % af de, der har svaret, er i alderen år. De årige føler sig som i 40 erne (21 %) eller i 50 erne (47 %). Kun 20 % føler, at de virkelig er i 60 erne. De årige føler sig som i 40 erne (11 %), i 50 erne (30 %) eller i 60 erne (37 %). Kun 15 % føler, at deres ydre og den indre alder stemmer overens. Blandt alle de, der har svaret, er der sågar to, der føler sig som teenagere, og ni, som føler sig, som da de var i 20 erne. Og så er der en, der svarer, at»det varierer meget alt fra teenager til 100-årig«. Jeg er så fantastisk glad for at være gammel. Selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg bliver ældre, men det handler om, hvordan man tackler det. Jeg lever, som da jeg var 25! Sagt af skuespillerinden Ghita Nørby. Ghita blev 78 år i januar i år. Kilde: Media Planet nr. 11/2013 Hvad vil du kaldes? Vi bad også medlemmerne om at svare på, hvad de helst vil kaldes: Ældre, gammel, pensionist, senior eller noget helt femte? Der var en helt klar favorit: Senior! 53 % svarer, at de helst vil kaldes senior. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor gammel man er. Det gælder for dem i 60 erne (53%), i 70 erne (55%) og i 80 erne (47%). Senior kan man altså slippe af sted med at kalde alle i alderen % har svaret, at de gerne vil kaldes noget helt andet, og der er kommet 10 seniorbladet

11 Hvad vil vi helst kaldes? Procentvis af alle besvarelser (359 personer) Ældre: 17% Gammel: 3% Pensionist: 20% Senior: 53% Andet: 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi håber, at I medlemmer vil være med til at bakke vores kommende undersøgelser op. Det er vigtigt for os, for det er en af de måder, vi kan øge organisationens synlighed på og skabe opmærksomhed om vores mærkesager. Hvis du allerede er tilmeldt elektronisk nyhedsbrev hos en af de tre gamle organisationer, vil du automatisk modtage det elektroniske nyhedsbrev fra Danske Seniorer. I nyhedsbrevet vil du blive præsenteret for store eller små spørgeskemaundersøgelser. Hvis du ikke allerede får elektronisk nyhedsbrev fra en af tre gamle organisationer, vil du kunne tilmelde dig på Danske Seniorers hjemmeside, så snart den er blevet etableret. flere gode forslag: Menneske, midaldrende, voksen samfundsborger, ung der er blevet gammel, og så er der en, der bare vil kaldes Henning. Flere undersøgelser fremover Denne lille undersøgelse er bare en forsmag på, hvad SeniorBladet vil indeholde fremover. I SeniorBladet vil vi løbende forsøge at fornemme stemninger og blotlægge holdninger blandt vores medlemmer. Det kan være undersøgelser i den lettere ende som denne. Men vi vil også anvende netbaserede spørgeskemaundersøgelser for at gå i dybden med dybt seriøse emner som fattigdom blandt ældre, omsorgssvigt i ældreplejen, ensomhed og problemer med offentlig transport i yderområderne. MED EN TESTAMENTARISK GAVE KAN VI REDDE LIV Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr. Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne. Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser. Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til: Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids Mad og behandling til stærkt underernærede børn Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf ), der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på Læger uden Grænser Dronningensgade 68, København K Tlf x115_Arveannonce.indd 1 13/05/ august

12 Ikke for gamle til at arbejde som frivillige. Fra venstre: Foo Mandi, Roza Audi, Knud Nielsen, Merete Poulsen, Jørn Johannes Jensen og Karin Strange. Frivillighed har ingen alder At være noget for andre. At give andre noget. Det er ædelt. Men der er også en egoisme i at være frivillig for vi får dobbelt så meget tilbage, som vi giver, fortæller en gruppe frivillige ældre Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Rikke Samssund Seks frivillige imellem 60 og 80 år er samlet i den smukke gårdhave foran aktivitetscentret Skt. Joseph på Nørrebro. Stemningen er munter, venskabelige stikpiller fyger gennem sommervarmen. Fælles for dem er, at de alle laver en form for frivilligt arbejde. Og det er af rent selviske årsager, forklarer flere af dem. Og kun halvt i spøg. Det er ren egoisme, siger Jørn Johannes Jensen og fortsætter: For hvad skulle jeg ellers lave? Så kommer glimtet dog i øjet. For Jørn har masser at lave. Sammen med sin hustru underviser han ældre i at anvende computere. De frivilliges løn Jeg kan huske en dame, som havde det forfærdeligt og svedte, bare hun skulle finde on-tasten. Nu bruger hun computeren hver dag. Og jeg har svage, usikre gamle, som skal til at lære alt med pc er fra bunden. Efter et par måneder er de oppe i fulde omdrejninger. Det viser, at det, jeg laver, duer. Det er pragtfuldt det er lønnen i sig selv, mener Jørn, der er 72. Karin Strange på 73, som har arbejdet som frivillig i en årrække for forskellige foreninger, falder ind. Jeg holder meget af at arbejde som frivillig. Og jeg gør det også for at gøre noget for mig selv, det må jeg indrømme. Det, at glæde andre, er sjovt. At se, at jeg glæder andre, glæder mig selv. Det går begge veje. Sur-sød sauce og seniorpolitik De seks frivillige træder til med de erfaringer og kompetencer, de har. Foo Mandi, som tidligere har haft en restaurant med kinesiske retter på kortet, laver mad i aktivitetscentret. Foo er 80, men forsøger først at lyve sig yngre. Jeg føler mig nemlig meget ung, forsikrer Foo. Den energi har han ri- 12 seniorbladet

13 geligt brug for, når han laver mad til alle på Skt. Joseph hver torsdag. Og det er super-lækker mad, forsikrer Knud Jensen og tilføjer men man kan jo hælde sur-sød sauce på alt! Merete på 60 er ret ny som frivillig, men hun har gjort sig nogle klare tanker om sin indsats. Hun er uddannet jurist og har en fortid i en faglig organisation, hvor hun tidligere har arbejdet med seniorpolitik. Jeg vil være meget glad, hvis jeg kan bruge de kvalifikationer, jeg har, i et arbejde for ældre, især de svageste ældre, som kan have brug for rådgivning om basale, men betydningsfulde emner, forklarer Merete. Noget at stå op til Hvis vi går lidt tilbage til egoismen, så fortæller hele gruppen, at det også meget handler om, at det er rart at have noget at stå op til. At det er dejligt at møde nye mennesker som frivillig. Og for mændene måske også om at fiske ældre kvinder? Det antydes i krogene. Jae, som frivillig møder man mange dejlige damer og når man kommer op i alderen, er der jo to mænd for hver dame, så, smiler Knud Jensen lumsk. Han blev i sin tid shanghajet, som han forklarer, af lederen af aktivitetscentret, oprindelig blot til at male en balkon men så blev han ved med at få nye opgaver. Han er nu en værdsat altmuligmand for centret. At vokse med opgaven Nogle oplever, at de kan bidrage med meget mere, end de troede. Som Roza Audi på 72. Efter at min mand døde, og jeg var blevet pensionist, var mine børn bange for, at jeg skulle isolere mig og sidde alene foran tvét hver dag. Men jeg begyndte at gå til gymnastik på Skt. Joseph, og så blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med noget kontorarbejde? Jeg blev helt nervøs, for det har jeg aldrig lavet før, om jeg nu virkelig kunne det, siger Roza, som tidligere arbejdede som rengøringsassistent. Men nu sidder jeg på kontoret med administrativt arbejde hver mandag. Skt. Joseph er blevet mit andet hjem, fortæller Roza med et stort smil. Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf august

14 Køb din dukapc senest den 29. september og få en printer GRATIS Værdi kr. 595 賈 NYHED! BETAL SOM DU VIL - KONTANT ELLER OVER 20 MÅNEDER 0,- * RENTE 0% GEBYRER - KR. 0 賈 UDBETALING - KR. 0,- Nu kan du købe en dukapc og betale over 20 måneder, uden at betale hverken renter, gebyrer eller udbetaling. Og du betaler ikke mere, end hvis du købte dukapc en kontant. Faktisk behøver du slet ikke at have haft pengene fremme, før du sætter dig til tasterne på dukapc en. VI TROEDE ALDRIG VI SKULLE HAVE EN COMPUTER OG NU HAR VI FÅET FRIHED TIL DET HELE. NÅR VI FÅR BRUG FOR HJÆLP, RINGER VI TIL DUKAPC DERES MEDARBEJDERE ER SÅ FLINKE OG TÅLMODIGE KNUD OG BENTE, ODENSE SÅ ENKELT ER DET Sæt stikket i, tænd og din dukapc er klar til brug 4 ugers fuld returret Kundeservice klarer alt det tekniske for dig BORDMODEL 6.995,- *PR. MD. I 20 MDR 349,75 KR. BÆRBAR 4.995,- *PR. MD. I 20 MDR 249,75 KR. dukapc kan også bruges som en almindelig computer, da der er for ud installeret Microsoft Windows 7. Alt er indbygget i den 21,5 berøringsfølsomme skærm. Den oplagte løsning for dig, som aldrig har brugt en PC før. Enkelt og let design med stort tastatur, mus og tydelig skærm på 15,6. Let at få plads til og tage med på farten. ABONNEMENT MED INTERNET PRIS KR. 249,-/MÅNED dukapc abonnementet inkluderer inter netforbindelse (forventet hastighed 2-15/0,5-1 Mbit/s. Udenfor 3G dækning vil der opleves en lavere hastighed. 20 GB forbrug pr. måned), løbende op datering af computerens programmer og fri adgang til tele fonisk hjælp. Abonnementet har ingen bindingsperiode og kan opsiges uden varsel. *For begge PC ere er samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlede kreditbeløb og tilbagebetalingsbeløb er det samme som PC ens kontantpris. Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%. Finansiering tilbydes i samarbej de med Nordea Finans. Ring på tlf for at høre mere Oplev den hos en af vores mange forhandlere 14 seniorbladet

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere