SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer"

Transkript

1 SeniorBladet Danske Seniorer vi kan det hele 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

2 Indhold Leder: Plads til begejstring plads til alle Den nye landsformand har ordet Danske Seniorer er født Så blev spændingen udløst Modige ældre blotter sig Sprut og sex, sorg og savn Marianne Jelved ikke for gammel! Kulturministeren føler ikke alderen trykke De 18 nye i bestyrelsen Billet mrk. Nu er det gratis at finde venner i Danske Seniorer Brevkassen Arver papirløse hinanden? Spørgsmål til juristen Vi har dybe rødder i historien En ny organisation der ikke er ny! De nye næstformænd Hvor gammel synes du selv, du er?! Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig yngre, end dåbsattesten afslører Rejsehjørnet Æbelø og Azorerne vidt omkring Krydsord Indmeldelsesblanket Aldrig for gammel til at være frivillig Det er faktisk dybt selvisk at være frivillig. Læs hvorfor Aktivitetskalender seniorbladet

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer medio september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til Danske Seniorers hovedkontor. Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers nye bestyrelse august 2013 Plads til begejstring plads til alle Af Jørgen Fischer Danske Seniorer. Det blev navnet. Det er vi alle nu ligegyldig om vores dåbsattest siger 65 eller 95. Senior. Det lyder godt i munden for mig, og det gør det også for langt de fleste af de medlemmer, som deltog i den lille undersøgelse, vi præsenterer på side 10. Det viser sig, at 53 procent ud af 359 svarere ønsker at blive tituleret senior. Og da vores medlemmer generelt er meget friske, var der sågar også nogle stykker, der føler sig som teenagere! Nu skal alle vi Danske Seniorer markere os. Vi skal vise, at vi er en en organisation med et særligt ståsted, et, der er helt vores eget. At vi i allerhøjeste grad har en berettigelse som en ny organisation for ældre. Vi skal have opmærksomhed omkring vores mærkesager og organisationens indsats, blandt andet Ældre Hjælper Ældre. Ældremobiliseringen fortsætter med projektet Ældre Hjælper Ældre til årsskiftet, hvor Ældremobiliseringen ophører. Derefter bliver Ældre Hjælper Ældre en del af Danske Seniorer. Det er derfor nødvendigt at involvere vores organisationskonsulenter og de lokale foreningskræfter mere, hvis Ældre Hjælper Ældre skal fortsætte på samme høje niveau som hidtil efter den 1. januar På sigt forestiller vi os en struktur, hvor der i hver region er tilknyttet en konsulent og et afdelingskontor. De skal også være tilknyttet kredsbestyrelserne og de respektive lokalforeninger, da det foreningsarbejde, som trives i klub-, forenings- og kredsstrukturen er meget værdifuldt, både som netværk for foreningernes medlemmer og for hele det samfund, de er en del af. Ved et hovedbestyrelsesmøde i august vil vi udpege ældrepolitiske pejlemærker, som skal skabe gode forhold for vore ældre medborgere. Det gælder økonomiske forhold, behandling af ældre i sundhedsvæsenet og ikke mindst hvordan vi kan bekæmpe ensomhed. Helt aktuelt arbejder vi med at skaffe flere økonomiske midler til it-vejledning i vore næsten 200 datastuer. Al kommunikation med det offentlige skal som bekendt være digital fra 2015, og der er endnu mange ældre, som har brug for en hel basal indføring i brugen af computere, før det sker. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores to højskoler, Rude Strand og Tisvilde. Vi skal fortsat være en organisation, hvor mangfoldighed og rummelighed er i højsædet. Der skal være plads til begejstring i alle ældres tilværelse. Vi vil styrke højskolelivet, som kan være meget inspirerende for mange seniorer. Det er en spændende tid, vi er midt i, og fremtiden bliver mindst lige så spændende. En ting er helt sikkert: Danske Seniorers basis og styrke er og bliver medlemsforeningerne. Men der skal være plads til alle vi skal være åbne og give rum for nye medlemmer og dermed nye tanker. På den måde vil vi blive ved med at udvikle os og stå endnu stærkere, både indadtil og udadtil. Fortsat god sommer til alle. Landsformand for Danske Seniorer Jørgen Fischer 3

4 Et nyt talerør for seniorer er født Den længe ventede fusion imellem Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark er fuldført, og en ny organisation har fået sit navn Danske Seniorer Tekst: Karin Ditlevsen Det skete efter en hektisk debat, hvor et stort flertal dog i sidste ende stemte for navnet Danske Seniorer. Dermed er en landsdækkende ældreorganisation med over medlemmer en ny spiller på banen indenfor dansk ældrepolitisk arbejde med et særligt øje for de svagest stillede ældre. Den nye landsformand for Danske Seniorer hedder Jørgen Fischer. Jeg takker for hvervet, som jeg vil gå til med stor ydmyghed. Det er sundt med diskussioner og debat i en forening, men jeg vil bestræbe mig på at nå størst mulig enighed omkring de beslutninger, vi skal tage fremover. Vi bliver en organisation, som der vil stå respekt om i fremtiden, sagde en veloplagt Jørgen Fischer. Unge ældre er ikke ens Danske Seniorer vil gerne være stor meget stor men det bliver ikke nogen helt nem opgave. Det bliver en stor udfordring at få fat i»fremtidens ældre«for de er bestemt ikke ens, vi har ikke at gøre med en bestemt, stereotyp gruppe. De ældre i dag er mere forskellige, end mange af de yngre grupper i befolkningen er, påpegede Jørgen Fischer. Jørgen Fischer er 73 år og har siden 2008 været formand for Pensionisternes Samvirke. Han er tidligere kriminalbetjent, og det har båret ved til hans engagement og baggrund for at gå ind i ældrepolitisk arbejde. Ingen bør dø i ensomhed Jeg har hele mit voksenliv været meget optaget af samfundets sociale skyggesider. Jeg syntes f. eks. det var ganske forfærdeligt som politimand at blive sendt ud til en ældre»dødfunden«person, som havde ligget død i flere uger, uden at nogen pårørende havde reageret. Det er ikke noget, vi kan være stolte af, og her er virkelig plads til forbedringer i det danske samfund. Og det vil jeg være en del af, fortæller Jørgen Fischer. Uanset årsagen til en ældre persons ensomhed det være sig et tab, sorg, et savn over en ægtefælles død, kan ensomhed være så knugende, at den næsten er ubærlig. Især mænd kan have meget vanskeligt ved at komme videre, siger Jørgen Fischer og fortsætter: De ensomme ældre, de, som sidder alene i deres lejlighed, isoleret fra omverden, dem skal Danske Seniorer hjælpe, fastslår Jørgen Fischer. Lad de frivillige arbejde i fred Et andet område, Jørgen Fischer holder under bevogtning, er den måde, de frivillige bliver brugt og måske misbrugt på ude i kommunerne. Vi skal være på vagt, for staten rækker i stigende grad ud efter frivilligheden i Danmark, fordi den er alt det, det offentlige ikke er: smidig, uafhængig og anarkistisk. Men frivillighed på kommando eksisterer altså ikke, påpeger Jørgen Fischer og tilføjer: Det er ingen hemmelighed, at antallet af frivillige i ældreplejen landet over er stærkt stigende, og at de frivillige bliver brugt langt mere systematisk end for få år siden. Frivilligt arbejde bygger på den enkelte frivilliges egne interesser og ønske om at gøre en indsats. Vi arbejder gerne for fortsat at yde vores bidrag til civilsamfundet. Men vi er ikke en arbejdskraftreserve, som det offentlige bare kan bestille, når man synes, at det passer, fastslår Jørgen Fischer. Info Jørgen Fischer er gift med Else, og de har tre voksne børn tilsammen og fire børnebørn. Når Jørgen ikke er på arbejde, og ikke i sit sommerhus ved Nykøbing Sjælland, skal man ofte langt væk for at finde ham. Han og Else rejser meget, lige fra Sydamerika til Japan, over Vietnam og Cambodia med afstikkere til New Zealand og Nordkapp. 4 seniorbladet

5 Vi har dybe rødder i historien Det er en ny ældreorganisation, der nu har set dagens lys og dog er den langt fra ny på den ældrepolitiske scene Tekst: Annette Schiøler Fotos: Rikke Samssund Tværtimod har alle tre grundlæggende organisationer Pensio nisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark en mangeårig historie bag sig. Den ældste af de tre organisationer er Danske Pensionister, hvis historie kan spores tilbage til Dermed er den nye organisation, Danske Seniorer, ikke kun landets yngste, men samtidig også landets første og dermed ældste ældreorganisation. Alle tre organisationer har fra begyndelsen haft til formål at arbejde for at forbedre ældres vilkår. Men den økonomiske fordel ved at slå sig sammen og trangen til at få stærkere politisk indflydelse banede vejen for en fusion. Danske Seniorers hovedkontor befinder sig på Griffenfeldsgade i København. Men med meget stor opbakning til et forslag om at værne om kontoret i Sdr. Omme sikrede et flertal på den stiftende kongres sig, at organisationen også fremover har en forankring i det jyske. Det skete med vedtagelsen af forslaget, der lyder:»kongressen henstiller, at hovedbestyrelsen i overensstemmelse med fusionsrapporten arbejder for, at kontoret i Sdr. Omme bevares«. august

6 De stærke må hjælpe de svage Ny næstformand for Danske Seniorer er Arne Rolighed, Aarhus Tekst: Karin Ditlevsen I det hele taget vil min tilgang til mit ældrepolitiske arbejde være med et særligt fokus på de sårbare og de svage ældre. Ingen har for alvor kæmpet deres sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed ser opdelingen af ældre i et økonomisk A-hold og et B- hold som et kæmpe problem. I 1980érne privatiserede vi pensionssystemet i Danmark. Økonomien i alderdommen blev et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter. Det efterlod i størrelsesordenen mennesker uden en værdig økonomi i alderdommen de, der ikke fik et arbejde eller på anden vis fik andel i friværdi, siger Arne Rolighed og fortsætter: Og jeg ser tendenser i dagens Danmark til en opsplitning af ældreomsorg i en for de rige og en for de ældre med relativ dårlig økonomi. Vi må kæmpe for en ældreomsorg, hvor alle får en reel mulighed for at vælge frit blandt alle tilbud. Og det er bedst, at de stærke bliver sammen med de svage og kæmper fælles sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed gør sig som tidligere sundhedsminister naturligt nok mange tanker om ældres forhold i sundhedssystemet. Fejlmedicinering slår årligt i størrelsesordenen 5000 mennesker ihjel, og andre bliver indlagt på sygehus af samme grund. Det rammer især ældre og herunder i særlig grad de svage ældre. Den problematik vil jeg i høj grad beskæftige mig med, siger Arne Rolighed og fortsætter: Info Arne Rolighed, 66, er uddannet cand. scient.pol. med en længere fortid indenfor landspolitik. Fra 2000 til 2001 var han socialdemokratisk sundhedsminister i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering. Fra 2000 til 2010 var Arne Rolighed direktør i Kræftens Bekæmpelse. Arne er gift og far til en datter og har to børnebørn. Fritiden bruger han blandt andet på kortspil, badminton og fiskeri. Satspuljepenge i rette lommer Ny næstformand for Danske Seniorer er Benny Lauridsen, Fredericia Tekst: Karin Ditlevsen Benny Lauridsen mener, at Satspuljemidlerne skal bruges efter den oprindelige hensigt eller helt afskaffes. Landspolitisk brænder jeg for, at Satspuljen skal bruges efter sin hensigt at komme de dårligst stillede pensionister til hjælp eller helt afskaffes. Det er urimeligt, at overførselsindkomsterne, hvoraf pension er den største, skal finansiere projekter, der burde være på finansloven, siger Benny Lauridsen og fortsætter: Jeg har altid interesseret mig for socialpolitik, og det førte til min interesse for det ældrepolitiske på lokal basis. Jeg er meget optaget af, at ældre skal have den hjælp, de har behov for, så de kan fortsætte det liv, de har levet, hele deres liv, siger Benny Lauridsen. Benny har gennem sit skolearbejde involveret sig i en politisk karriere i Fredericias byråd for Socialdemokraterne og i Vejle Amtsråd og i en fire-årig periode som formand for Ældrerådet i Fredericia. Et andet ældrepolitisk fokuspunkt for Benny er, at pensionisters betaling for lægebesøg ved fornyelse af kørekort bør afskaffes. Det koster ikke noget at have kørekort, så længe man er på arbejdsmarkedet og får en rimelig indtægt. Når man så fylder 70 år, og indtægterne er faldet væsentligt, skal man mod betaling have sit kørekort fornyet med kortere og kortere mellemrum. Det hænger ikke sammen, siger Benny Lauridsen. Info Benny Lauridsen, 76, er uddannet pæ dagog og var i 30 år leder af en fritids- og ungdomsklub. Benny har siden 2004 været formand for Fredericia Ældreklub. Benny Lauridsen er gift og har to børn og fem børnebørn. I sin fritid dyrker han havearbejde, tager på campingture og rejser og er aktiv i lokalt pensionistarbejde. 6 seniorbladet

7 Efterår i Vestjylland i Nørre Nissums UDPLUK af efterårets spændende kurser Kursus 22 - Kr ,- 28. august september 2013 Sensommer - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus Mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, vestjyske kirker samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 23B - Kr ,- 11. september september 2013 Malerværkstedet - akryl og akvarel Der arbejdes med grundlæggende teknikker og udendørs landskabs-maleri. Vi skal bl.a. til Livø og Fur for at male - og overnatter på Livø een nat. Kursus 25B - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterår fra mol til dur Kurset bringer liv og lys ind i efterårets tid gennem foredrag og valgfag med fokus på optimisme og engagement. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash Kursus 26 - Kr ,- 9. oktober oktober 2013 Oktober - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Viborg, Kongenshus Mindepark, Dollerup Bakker, Thyborøn samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 24 - Kr ,- 18. september - 1. oktober 2013 September - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, Lemvig og Vesterhavet samt lokalt gårdbesøg Kursus 25A - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterkrigstidsgenerationen Der sættes fokus på en generation, der blev klemt mellem besættelsestidens skygger og de glade 60 eres efterdønninger. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash = Enk. vær. tillæg kr. 400,- = Alle værelser med bad og toilet. = Svømmebad 30 o varmt vand = Teleslynge i undervisningslokaler = Ingen trapper = Røgfri skole Kursus 27 - Kr ,- 23. oktober oktober 2013 Guldalderen - oplevet gennem musik, kunst og poesi. Kierkegaard, H.C.Andersen, Ingemann, Ørsted, Grundtvig, Blicher, Eckersberg o.m.a. belyses af skolens lærere samt forfatter og præst Kathrine Lilleør ( eller På Gensyn i Nørre Nissum Degneparken Lemvig tlf august

8 Sov dig rask! Sådan virker Magneto-Tex Magneto-Tex giver os mennesker muligheden for, selv at behandle vore egne skavanker på en enkel og meget effektiv måde - mens vi sover. Vor erfaring er, at de fleste skavanker kan bedres mærkbart, efter at vi blot har ligget kort tid på underdynen: Blodcirkulationen øges, og kroppen bliver bedre i stand til at udskille de affaldsstoffer, der har ophobet sig gennem de sidste mange år. Resultatet er, at du føler dig udsovet, mere frisk og veloplagt, og du føler, at du har fået flere kræfter og ikke skal bruge så lang tid til at komme igang om morgenen. Dine muskler og led bliver mere bevægelige og da du har fået en god nats søvn, er humøret også betydeligt højere. Magnetterapi hjælper bl.a. på smertende led, muskel-spændinger, vandladningsproblemer og ømhed i urinveje, ligesom brud gror hurtigere sammen. Skæmmende og smertefulde ar læges hurtigere med Magneto-Tex magneter. Normalværdi Magnetfelt-terapiens indvirkning på blodet PH-værdi 4 Iltoptagelse 8 12 Kolesterol og fedt Kalcium, magnesium 16 Antal behandlingsuger Effektiv til smertelindring og søvnbesvær Smertefri! Fri for søvnproblemer! Effektiv hjælp! Efter 30 år, med rygsmerter og besvær med Vi er i 60 erne og har pga. smerter i knæ, nakke, og Magneto-Tex kunne afhjælpe smerterne. I 2006, gled at komme ud af sengen, købte jeg en Magneto- ryg haft problemer med at få sovet ordentligt og være jeg og slog min skulder voldsomt - smerterne var ikke Tex underdyne. Efter blot 2 mdr. havde jeg ikke rigtig udhvilede om morgenen. I februar 2009 købte vi til at holde ud. Jeg kunne ikke løfte armen og kunne problemer med at komme ud af sengen længere. pga. skepsis blot ét Magneto-Tex. Dina var efter fjorten ikke engang tage noget oppe i mine køkkenskabe. Efter Mærkede bedring fra dag til dag og blev dage ikke i tvivl. Det gav hende en betydeligt bedre at have døjet med problemet i 16 måneder købte jeg i smertefri. Efter ca. 1/2 år lindrede det også nattesøvn. Jeg prøvede hendes Magneto-Tex og måtte januar 2008 en Magneto-Tex madras hos Naturhuset, nu gevaldigt på mine gamle problemer i fingrene, erkende, at også min søvn føltes meget dybere; jeg kan jeg løfte armen helt op - uden smerter uden brug før havde jeg konstant ondt i ledende og var følte mig meget bedre udhvilet om morgenen. Så jeg af smertestillende piller. Det er en stor glæde. hævet omkring knoerne. Jeg vil meget nødigt bestilte et Magneto-Tex mere. Vi er ret begejstrede og Jette Lennings, 3060 Espergærde undvære underdynen og anbefaler Magneto- har anbefalet Magneto-Tex til venner og bekendte. Tlf.: Tex til alle med ryg- og smerteproblemer. Dina & Jørn Nielsen, 6100 Haderslev Svend Aage Aaskov, 5750 Ringe, Tlf.: seniorbladet

9 Magnetterapi anvendes mod symptomer som kan bedres, såfremt kredsløbet forbedres. Et godt kredsløb giver varme, transporterer ilt og næring hen til cellerne, og affaldsstoffer ud gennem bl.a. urinen! Magneto-Tex underdynen skal ikke tilkobles strøm. Kan bruges sammen med vandseng, og elektrisk udstyr som varmetæppe og elevationsseng m.v. Magneto-Tex underdyner er et kvalitetsprodukt hvor oversiden er 100% australsk uld fra levende merinofår. Magneto-Tex underdynen er vaskbar, og meget slidstærk. Vi garanterer dig at underdynen fra Naturhuset er fabriksny og i orginal pakning. Den har ALDRIG været brugt eller på prøve. Erik Nielsen, Har drevet helse-virksomhed fra 1976 og arbejdet professionelt med magnet-terapi siden "Det er glædeligt at mange lande nu har anerkendt magnet-terapi som en helt almindelig behandlingsform. En terapi med et usædvanligt bredt virke-område, som hjælper virkeligt mange mennesker med helseproblemer. Magneto-Tex gør det muligt for dig at komme af med dine smerter, uden at det koster dig tid og anstrengelser. Den biologiske virkning af Magneto-Tex magnetunderdynen er solidt dokumenteret". BLODET MUSKLERNE ØMHEDEN SØVNEN URINVEJENE CIRKULERER AFSLAPPES REDUCERES FORBEDRES BEDRES LETTERE Illustrationen viser, hvordan magnetisme virker på hele kroppen. De to magnetfolier i hovedenden er positive, og de i fodenden er negative. Mellem disse ses 2 folier med de patenterede vekselmagneter. Magneto-Tex er den eneste underdyne, som har disse vekselmagneter. Det er bevist at produktionen af røde blodlegemer øges, hvis man ligger med hovedet i retning af nordpolen. Med Magneto-Tex ligger du altid i den rigtige retning. PRIS PR. STK. FOR STANDARD STØRRELSE 90 X 200 CM. kr , ,- DIN PRIS Se flere størrelser og priser på Eneforhandler: Naturhuset Danmark som er et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - Naturhuset har høje krav til råvarers oprindelse og produkters kvalitet. Bestil nu på og modtag sammen med din bestilling, en gratis gave til en værdi af kr. 199,- eller på ordre tlf.: august

10 Hvor gammel synes du selv, du er? Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig mindst ti år yngre, end deres dåbs attest antyder. Nogle medlemmer føler sig endog i deres indre stadig som teenagere Tekst: Udviklingskonsulent Rikke Samssund Mange i Danske Seniorer ser også mindst ti år yngre ud, end de er som de to HB-medlemmer Lise Acthon Hansen og Ellen Andersen, som hygger sig her. Det viser en lille spørgeskemaundersøgelse, som SeniorBladet har foretaget blandt modtagerne af det elektroniske nyhedsbrev. Vi ville gerne vide, hvor gamle medlemmerne egentlig føler sig? Man hører så meget: 50 erne er de nye 40 ere. Fremtidens ældre bliver mindst 100 år. Ældre i dag har det fysisk meget bedre end deres forgængere. Eller hvad? Vi har taget en lille føler på, hvordan vores medlemmer har det med deres alder. Vi er de unge ældre Vores undersøgelse løb over to ugers tid, og vi modtog 359 svar fra medlemmerne. Og konklusionen er meget positiv: Generelt viser undersøgelsen, at de fleste føler sig mindst ti år yngre, end de er ifølge deres dåbsattest. 94 % af de, der har svaret, er i alderen år. De årige føler sig som i 40 erne (21 %) eller i 50 erne (47 %). Kun 20 % føler, at de virkelig er i 60 erne. De årige føler sig som i 40 erne (11 %), i 50 erne (30 %) eller i 60 erne (37 %). Kun 15 % føler, at deres ydre og den indre alder stemmer overens. Blandt alle de, der har svaret, er der sågar to, der føler sig som teenagere, og ni, som føler sig, som da de var i 20 erne. Og så er der en, der svarer, at»det varierer meget alt fra teenager til 100-årig«. Jeg er så fantastisk glad for at være gammel. Selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg bliver ældre, men det handler om, hvordan man tackler det. Jeg lever, som da jeg var 25! Sagt af skuespillerinden Ghita Nørby. Ghita blev 78 år i januar i år. Kilde: Media Planet nr. 11/2013 Hvad vil du kaldes? Vi bad også medlemmerne om at svare på, hvad de helst vil kaldes: Ældre, gammel, pensionist, senior eller noget helt femte? Der var en helt klar favorit: Senior! 53 % svarer, at de helst vil kaldes senior. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor gammel man er. Det gælder for dem i 60 erne (53%), i 70 erne (55%) og i 80 erne (47%). Senior kan man altså slippe af sted med at kalde alle i alderen % har svaret, at de gerne vil kaldes noget helt andet, og der er kommet 10 seniorbladet

11 Hvad vil vi helst kaldes? Procentvis af alle besvarelser (359 personer) Ældre: 17% Gammel: 3% Pensionist: 20% Senior: 53% Andet: 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi håber, at I medlemmer vil være med til at bakke vores kommende undersøgelser op. Det er vigtigt for os, for det er en af de måder, vi kan øge organisationens synlighed på og skabe opmærksomhed om vores mærkesager. Hvis du allerede er tilmeldt elektronisk nyhedsbrev hos en af de tre gamle organisationer, vil du automatisk modtage det elektroniske nyhedsbrev fra Danske Seniorer. I nyhedsbrevet vil du blive præsenteret for store eller små spørgeskemaundersøgelser. Hvis du ikke allerede får elektronisk nyhedsbrev fra en af tre gamle organisationer, vil du kunne tilmelde dig på Danske Seniorers hjemmeside, så snart den er blevet etableret. flere gode forslag: Menneske, midaldrende, voksen samfundsborger, ung der er blevet gammel, og så er der en, der bare vil kaldes Henning. Flere undersøgelser fremover Denne lille undersøgelse er bare en forsmag på, hvad SeniorBladet vil indeholde fremover. I SeniorBladet vil vi løbende forsøge at fornemme stemninger og blotlægge holdninger blandt vores medlemmer. Det kan være undersøgelser i den lettere ende som denne. Men vi vil også anvende netbaserede spørgeskemaundersøgelser for at gå i dybden med dybt seriøse emner som fattigdom blandt ældre, omsorgssvigt i ældreplejen, ensomhed og problemer med offentlig transport i yderområderne. MED EN TESTAMENTARISK GAVE KAN VI REDDE LIV Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr. Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne. Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser. Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til: Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids Mad og behandling til stærkt underernærede børn Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf ), der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på Læger uden Grænser Dronningensgade 68, København K Tlf x115_Arveannonce.indd 1 13/05/ august

12 Ikke for gamle til at arbejde som frivillige. Fra venstre: Foo Mandi, Roza Audi, Knud Nielsen, Merete Poulsen, Jørn Johannes Jensen og Karin Strange. Frivillighed har ingen alder At være noget for andre. At give andre noget. Det er ædelt. Men der er også en egoisme i at være frivillig for vi får dobbelt så meget tilbage, som vi giver, fortæller en gruppe frivillige ældre Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Rikke Samssund Seks frivillige imellem 60 og 80 år er samlet i den smukke gårdhave foran aktivitetscentret Skt. Joseph på Nørrebro. Stemningen er munter, venskabelige stikpiller fyger gennem sommervarmen. Fælles for dem er, at de alle laver en form for frivilligt arbejde. Og det er af rent selviske årsager, forklarer flere af dem. Og kun halvt i spøg. Det er ren egoisme, siger Jørn Johannes Jensen og fortsætter: For hvad skulle jeg ellers lave? Så kommer glimtet dog i øjet. For Jørn har masser at lave. Sammen med sin hustru underviser han ældre i at anvende computere. De frivilliges løn Jeg kan huske en dame, som havde det forfærdeligt og svedte, bare hun skulle finde on-tasten. Nu bruger hun computeren hver dag. Og jeg har svage, usikre gamle, som skal til at lære alt med pc er fra bunden. Efter et par måneder er de oppe i fulde omdrejninger. Det viser, at det, jeg laver, duer. Det er pragtfuldt det er lønnen i sig selv, mener Jørn, der er 72. Karin Strange på 73, som har arbejdet som frivillig i en årrække for forskellige foreninger, falder ind. Jeg holder meget af at arbejde som frivillig. Og jeg gør det også for at gøre noget for mig selv, det må jeg indrømme. Det, at glæde andre, er sjovt. At se, at jeg glæder andre, glæder mig selv. Det går begge veje. Sur-sød sauce og seniorpolitik De seks frivillige træder til med de erfaringer og kompetencer, de har. Foo Mandi, som tidligere har haft en restaurant med kinesiske retter på kortet, laver mad i aktivitetscentret. Foo er 80, men forsøger først at lyve sig yngre. Jeg føler mig nemlig meget ung, forsikrer Foo. Den energi har han ri- 12 seniorbladet

13 geligt brug for, når han laver mad til alle på Skt. Joseph hver torsdag. Og det er super-lækker mad, forsikrer Knud Jensen og tilføjer men man kan jo hælde sur-sød sauce på alt! Merete på 60 er ret ny som frivillig, men hun har gjort sig nogle klare tanker om sin indsats. Hun er uddannet jurist og har en fortid i en faglig organisation, hvor hun tidligere har arbejdet med seniorpolitik. Jeg vil være meget glad, hvis jeg kan bruge de kvalifikationer, jeg har, i et arbejde for ældre, især de svageste ældre, som kan have brug for rådgivning om basale, men betydningsfulde emner, forklarer Merete. Noget at stå op til Hvis vi går lidt tilbage til egoismen, så fortæller hele gruppen, at det også meget handler om, at det er rart at have noget at stå op til. At det er dejligt at møde nye mennesker som frivillig. Og for mændene måske også om at fiske ældre kvinder? Det antydes i krogene. Jae, som frivillig møder man mange dejlige damer og når man kommer op i alderen, er der jo to mænd for hver dame, så, smiler Knud Jensen lumsk. Han blev i sin tid shanghajet, som han forklarer, af lederen af aktivitetscentret, oprindelig blot til at male en balkon men så blev han ved med at få nye opgaver. Han er nu en værdsat altmuligmand for centret. At vokse med opgaven Nogle oplever, at de kan bidrage med meget mere, end de troede. Som Roza Audi på 72. Efter at min mand døde, og jeg var blevet pensionist, var mine børn bange for, at jeg skulle isolere mig og sidde alene foran tvét hver dag. Men jeg begyndte at gå til gymnastik på Skt. Joseph, og så blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med noget kontorarbejde? Jeg blev helt nervøs, for det har jeg aldrig lavet før, om jeg nu virkelig kunne det, siger Roza, som tidligere arbejdede som rengøringsassistent. Men nu sidder jeg på kontoret med administrativt arbejde hver mandag. Skt. Joseph er blevet mit andet hjem, fortæller Roza med et stort smil. Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf august

14 Køb din dukapc senest den 29. september og få en printer GRATIS Værdi kr. 595 賈 NYHED! BETAL SOM DU VIL - KONTANT ELLER OVER 20 MÅNEDER 0,- * RENTE 0% GEBYRER - KR. 0 賈 UDBETALING - KR. 0,- Nu kan du købe en dukapc og betale over 20 måneder, uden at betale hverken renter, gebyrer eller udbetaling. Og du betaler ikke mere, end hvis du købte dukapc en kontant. Faktisk behøver du slet ikke at have haft pengene fremme, før du sætter dig til tasterne på dukapc en. VI TROEDE ALDRIG VI SKULLE HAVE EN COMPUTER OG NU HAR VI FÅET FRIHED TIL DET HELE. NÅR VI FÅR BRUG FOR HJÆLP, RINGER VI TIL DUKAPC DERES MEDARBEJDERE ER SÅ FLINKE OG TÅLMODIGE KNUD OG BENTE, ODENSE SÅ ENKELT ER DET Sæt stikket i, tænd og din dukapc er klar til brug 4 ugers fuld returret Kundeservice klarer alt det tekniske for dig BORDMODEL 6.995,- *PR. MD. I 20 MDR 349,75 KR. BÆRBAR 4.995,- *PR. MD. I 20 MDR 249,75 KR. dukapc kan også bruges som en almindelig computer, da der er for ud installeret Microsoft Windows 7. Alt er indbygget i den 21,5 berøringsfølsomme skærm. Den oplagte løsning for dig, som aldrig har brugt en PC før. Enkelt og let design med stort tastatur, mus og tydelig skærm på 15,6. Let at få plads til og tage med på farten. ABONNEMENT MED INTERNET PRIS KR. 249,-/MÅNED dukapc abonnementet inkluderer inter netforbindelse (forventet hastighed 2-15/0,5-1 Mbit/s. Udenfor 3G dækning vil der opleves en lavere hastighed. 20 GB forbrug pr. måned), løbende op datering af computerens programmer og fri adgang til tele fonisk hjælp. Abonnementet har ingen bindingsperiode og kan opsiges uden varsel. *For begge PC ere er samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlede kreditbeløb og tilbagebetalingsbeløb er det samme som PC ens kontantpris. Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%. Finansiering tilbydes i samarbej de med Nordea Finans. Ring på tlf for at høre mere Oplev den hos en af vores mange forhandlere 14 seniorbladet

SeniorBladet. Høring om kørekortfornyelse DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Høring om kørekortfornyelse DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet Høring om kørekortfornyelse danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 04.13 Leder: Ret til at beholde vores rat Danske Seniorer bag

Læs mere

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 03.13 Leder: Støt andre det gavner dig selv Frivilligt arbejde kan forlænge dit liv....................

Læs mere

SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet TEMA: Folkemøde på Bornholm danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 05.14 Leder: Er vi en byrde eller en ressource? Skal ældre medarbejdere

Læs mere

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger RUNDT I LANDET Der

Læs mere

SeniorBladet. Tema: Seniorers økonomi

SeniorBladet. Tema: Seniorers økonomi SeniorBladet Tema: Seniorers økonomi 1. årgang Nr. 2 september 2013 Indhold 02.13 Leder: Den gode nyhed Så fik vi en fattigdomsgrænse........................ 3 Er vi fattige? Hvordan står det til med pensionisternes

Læs mere

SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet TEMA: Digitalisering 2 danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 02.14 Leder: Frivillige er elskede af alle Nye spilleregler skal hjælpe

Læs mere

SeniorBladet. Stop på arbejdsmarkedet hvornår? DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2014 TEMA: KUNSTNEREN MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Stop på arbejdsmarkedet hvornår? DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2014 TEMA: KUNSTNEREN MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet TEMA: Stop på arbejdsmarkedet hvornår? KUNSTNEREN PRÆSTEN POSTBUDET danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 06.14 Leder: De, der

Læs mere

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2015 TEMA Rette pille i rette mund til rette tid Vind cd er, bøger og teaterbilletter Senior Film Café I bus blandt bavianer og lemurer Juniorer hjælper

Læs mere

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet Fremtidens plejehjem danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 07.14 Leder: Teknologi kan skabe livskvalitet Danske Seniorer er åben

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Mette Frederiksen. 20 Tema. 36 Folkemøde. Jeg er ukuelig optimist. Jeg tror grundlæggende på, at verden kan blive bedre.

Mette Frederiksen. 20 Tema. 36 Folkemøde. Jeg er ukuelig optimist. Jeg tror grundlæggende på, at verden kan blive bedre. LO FAGLIGE SENIORER Nr. 19 Efterår 2013 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er ukuelig optimist. Jeg tror grundlæggende på, at verden kan blive bedre. Mette Frederiksen 20 Tema Vi rejser 28 Hvor er bussen?

Læs mere

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID maj 2014 // nr. 2 Aarhus kommune Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune

Læs mere

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE:

FRIE LØNNEN ER AT NÅ MÅLET GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ TEMA: ASGER AAMUND OM FORENINGSARBEJDE: TRE WORKSHOPS GAV POTE: 02 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN KAN DU OPNÅ 7EN BEDRE SØVN FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER TRE WORKSHOPS GAV POTE: DIN FAGFORENING: Er fremtiden forretning eller forening? TEMA: DEMOKRATI ASGER AAMUND OM

Læs mere

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med

Nr. 4-2013 TEMA 4-11 Vinter- depression Bryd ensomhedens cirkel side 26 Din forening Ny terapiform Tag med DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 4-2013 Bryd ensomheden TEMA 4-11 Vi længes alle efter at blive set, som den vi er. Mange går rundt og forsøger at lave sig selv om, men når vi ikke er os selv i mødet

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse.

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. FAGLIGE SENIORER Nr. 21 Forår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. Christine Antorini 18 Jytte Hilden Ældre har også drømme

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig stærk nok til at overleve livet

Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig stærk nok til at overleve livet Nr. 84 DECEMber 2012 pris: 40,- eller hvad du har Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig

Læs mere

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede

Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006. Hovedcirklen. Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede Hovedcirklen Årgang 18 - nummer 2 - juni 2006 Tema: Aktive pårørende i fælles indsats med professionelle og skadede HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank

Læs mere

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst SeniorProfil EN PAPIRUDGAVE MED ALLE SPØRGSMÅLOG EKSPERTARTIKLER Velkomst Hvad vil du være, når du bliver stor? Som barn er det let at svare på. Verden ligger åben og tiden er uendelig. Nu er vi blevet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 39 september & oktober 2002 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tæt på socialministeren Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup OUT sideren ser psykiatrien

Læs mere