SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Danske Seniorer vi kan det hele. 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer"

Transkript

1 SeniorBladet Danske Seniorer vi kan det hele 1. årgang Nr. 1 August 2013 Danske seniorer

2 Indhold Leder: Plads til begejstring plads til alle Den nye landsformand har ordet Danske Seniorer er født Så blev spændingen udløst Modige ældre blotter sig Sprut og sex, sorg og savn Marianne Jelved ikke for gammel! Kulturministeren føler ikke alderen trykke De 18 nye i bestyrelsen Billet mrk. Nu er det gratis at finde venner i Danske Seniorer Brevkassen Arver papirløse hinanden? Spørgsmål til juristen Vi har dybe rødder i historien En ny organisation der ikke er ny! De nye næstformænd Hvor gammel synes du selv, du er?! Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig yngre, end dåbsattesten afslører Rejsehjørnet Æbelø og Azorerne vidt omkring Krydsord Indmeldelsesblanket Aldrig for gammel til at være frivillig Det er faktisk dybt selvisk at være frivillig. Læs hvorfor Aktivitetskalender seniorbladet

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer medio september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til Danske Seniorers hovedkontor. Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers nye bestyrelse august 2013 Plads til begejstring plads til alle Af Jørgen Fischer Danske Seniorer. Det blev navnet. Det er vi alle nu ligegyldig om vores dåbsattest siger 65 eller 95. Senior. Det lyder godt i munden for mig, og det gør det også for langt de fleste af de medlemmer, som deltog i den lille undersøgelse, vi præsenterer på side 10. Det viser sig, at 53 procent ud af 359 svarere ønsker at blive tituleret senior. Og da vores medlemmer generelt er meget friske, var der sågar også nogle stykker, der føler sig som teenagere! Nu skal alle vi Danske Seniorer markere os. Vi skal vise, at vi er en en organisation med et særligt ståsted, et, der er helt vores eget. At vi i allerhøjeste grad har en berettigelse som en ny organisation for ældre. Vi skal have opmærksomhed omkring vores mærkesager og organisationens indsats, blandt andet Ældre Hjælper Ældre. Ældremobiliseringen fortsætter med projektet Ældre Hjælper Ældre til årsskiftet, hvor Ældremobiliseringen ophører. Derefter bliver Ældre Hjælper Ældre en del af Danske Seniorer. Det er derfor nødvendigt at involvere vores organisationskonsulenter og de lokale foreningskræfter mere, hvis Ældre Hjælper Ældre skal fortsætte på samme høje niveau som hidtil efter den 1. januar På sigt forestiller vi os en struktur, hvor der i hver region er tilknyttet en konsulent og et afdelingskontor. De skal også være tilknyttet kredsbestyrelserne og de respektive lokalforeninger, da det foreningsarbejde, som trives i klub-, forenings- og kredsstrukturen er meget værdifuldt, både som netværk for foreningernes medlemmer og for hele det samfund, de er en del af. Ved et hovedbestyrelsesmøde i august vil vi udpege ældrepolitiske pejlemærker, som skal skabe gode forhold for vore ældre medborgere. Det gælder økonomiske forhold, behandling af ældre i sundhedsvæsenet og ikke mindst hvordan vi kan bekæmpe ensomhed. Helt aktuelt arbejder vi med at skaffe flere økonomiske midler til it-vejledning i vore næsten 200 datastuer. Al kommunikation med det offentlige skal som bekendt være digital fra 2015, og der er endnu mange ældre, som har brug for en hel basal indføring i brugen af computere, før det sker. Vi har et godt og tæt samarbejde med vores to højskoler, Rude Strand og Tisvilde. Vi skal fortsat være en organisation, hvor mangfoldighed og rummelighed er i højsædet. Der skal være plads til begejstring i alle ældres tilværelse. Vi vil styrke højskolelivet, som kan være meget inspirerende for mange seniorer. Det er en spændende tid, vi er midt i, og fremtiden bliver mindst lige så spændende. En ting er helt sikkert: Danske Seniorers basis og styrke er og bliver medlemsforeningerne. Men der skal være plads til alle vi skal være åbne og give rum for nye medlemmer og dermed nye tanker. På den måde vil vi blive ved med at udvikle os og stå endnu stærkere, både indadtil og udadtil. Fortsat god sommer til alle. Landsformand for Danske Seniorer Jørgen Fischer 3

4 Et nyt talerør for seniorer er født Den længe ventede fusion imellem Pensionisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark er fuldført, og en ny organisation har fået sit navn Danske Seniorer Tekst: Karin Ditlevsen Det skete efter en hektisk debat, hvor et stort flertal dog i sidste ende stemte for navnet Danske Seniorer. Dermed er en landsdækkende ældreorganisation med over medlemmer en ny spiller på banen indenfor dansk ældrepolitisk arbejde med et særligt øje for de svagest stillede ældre. Den nye landsformand for Danske Seniorer hedder Jørgen Fischer. Jeg takker for hvervet, som jeg vil gå til med stor ydmyghed. Det er sundt med diskussioner og debat i en forening, men jeg vil bestræbe mig på at nå størst mulig enighed omkring de beslutninger, vi skal tage fremover. Vi bliver en organisation, som der vil stå respekt om i fremtiden, sagde en veloplagt Jørgen Fischer. Unge ældre er ikke ens Danske Seniorer vil gerne være stor meget stor men det bliver ikke nogen helt nem opgave. Det bliver en stor udfordring at få fat i»fremtidens ældre«for de er bestemt ikke ens, vi har ikke at gøre med en bestemt, stereotyp gruppe. De ældre i dag er mere forskellige, end mange af de yngre grupper i befolkningen er, påpegede Jørgen Fischer. Jørgen Fischer er 73 år og har siden 2008 været formand for Pensionisternes Samvirke. Han er tidligere kriminalbetjent, og det har båret ved til hans engagement og baggrund for at gå ind i ældrepolitisk arbejde. Ingen bør dø i ensomhed Jeg har hele mit voksenliv været meget optaget af samfundets sociale skyggesider. Jeg syntes f. eks. det var ganske forfærdeligt som politimand at blive sendt ud til en ældre»dødfunden«person, som havde ligget død i flere uger, uden at nogen pårørende havde reageret. Det er ikke noget, vi kan være stolte af, og her er virkelig plads til forbedringer i det danske samfund. Og det vil jeg være en del af, fortæller Jørgen Fischer. Uanset årsagen til en ældre persons ensomhed det være sig et tab, sorg, et savn over en ægtefælles død, kan ensomhed være så knugende, at den næsten er ubærlig. Især mænd kan have meget vanskeligt ved at komme videre, siger Jørgen Fischer og fortsætter: De ensomme ældre, de, som sidder alene i deres lejlighed, isoleret fra omverden, dem skal Danske Seniorer hjælpe, fastslår Jørgen Fischer. Lad de frivillige arbejde i fred Et andet område, Jørgen Fischer holder under bevogtning, er den måde, de frivillige bliver brugt og måske misbrugt på ude i kommunerne. Vi skal være på vagt, for staten rækker i stigende grad ud efter frivilligheden i Danmark, fordi den er alt det, det offentlige ikke er: smidig, uafhængig og anarkistisk. Men frivillighed på kommando eksisterer altså ikke, påpeger Jørgen Fischer og tilføjer: Det er ingen hemmelighed, at antallet af frivillige i ældreplejen landet over er stærkt stigende, og at de frivillige bliver brugt langt mere systematisk end for få år siden. Frivilligt arbejde bygger på den enkelte frivilliges egne interesser og ønske om at gøre en indsats. Vi arbejder gerne for fortsat at yde vores bidrag til civilsamfundet. Men vi er ikke en arbejdskraftreserve, som det offentlige bare kan bestille, når man synes, at det passer, fastslår Jørgen Fischer. Info Jørgen Fischer er gift med Else, og de har tre voksne børn tilsammen og fire børnebørn. Når Jørgen ikke er på arbejde, og ikke i sit sommerhus ved Nykøbing Sjælland, skal man ofte langt væk for at finde ham. Han og Else rejser meget, lige fra Sydamerika til Japan, over Vietnam og Cambodia med afstikkere til New Zealand og Nordkapp. 4 seniorbladet

5 Vi har dybe rødder i historien Det er en ny ældreorganisation, der nu har set dagens lys og dog er den langt fra ny på den ældrepolitiske scene Tekst: Annette Schiøler Fotos: Rikke Samssund Tværtimod har alle tre grundlæggende organisationer Pensio nisternes Samvirke, Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark en mangeårig historie bag sig. Den ældste af de tre organisationer er Danske Pensionister, hvis historie kan spores tilbage til Dermed er den nye organisation, Danske Seniorer, ikke kun landets yngste, men samtidig også landets første og dermed ældste ældreorganisation. Alle tre organisationer har fra begyndelsen haft til formål at arbejde for at forbedre ældres vilkår. Men den økonomiske fordel ved at slå sig sammen og trangen til at få stærkere politisk indflydelse banede vejen for en fusion. Danske Seniorers hovedkontor befinder sig på Griffenfeldsgade i København. Men med meget stor opbakning til et forslag om at værne om kontoret i Sdr. Omme sikrede et flertal på den stiftende kongres sig, at organisationen også fremover har en forankring i det jyske. Det skete med vedtagelsen af forslaget, der lyder:»kongressen henstiller, at hovedbestyrelsen i overensstemmelse med fusionsrapporten arbejder for, at kontoret i Sdr. Omme bevares«. august

6 De stærke må hjælpe de svage Ny næstformand for Danske Seniorer er Arne Rolighed, Aarhus Tekst: Karin Ditlevsen I det hele taget vil min tilgang til mit ældrepolitiske arbejde være med et særligt fokus på de sårbare og de svage ældre. Ingen har for alvor kæmpet deres sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed ser opdelingen af ældre i et økonomisk A-hold og et B- hold som et kæmpe problem. I 1980érne privatiserede vi pensionssystemet i Danmark. Økonomien i alderdommen blev et anliggende mellem arbejdsmarkedets parter. Det efterlod i størrelsesordenen mennesker uden en værdig økonomi i alderdommen de, der ikke fik et arbejde eller på anden vis fik andel i friværdi, siger Arne Rolighed og fortsætter: Og jeg ser tendenser i dagens Danmark til en opsplitning af ældreomsorg i en for de rige og en for de ældre med relativ dårlig økonomi. Vi må kæmpe for en ældreomsorg, hvor alle får en reel mulighed for at vælge frit blandt alle tilbud. Og det er bedst, at de stærke bliver sammen med de svage og kæmper fælles sag, mener Arne Rolighed. Arne Rolighed gør sig som tidligere sundhedsminister naturligt nok mange tanker om ældres forhold i sundhedssystemet. Fejlmedicinering slår årligt i størrelsesordenen 5000 mennesker ihjel, og andre bliver indlagt på sygehus af samme grund. Det rammer især ældre og herunder i særlig grad de svage ældre. Den problematik vil jeg i høj grad beskæftige mig med, siger Arne Rolighed og fortsætter: Info Arne Rolighed, 66, er uddannet cand. scient.pol. med en længere fortid indenfor landspolitik. Fra 2000 til 2001 var han socialdemokratisk sundhedsminister i daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens regering. Fra 2000 til 2010 var Arne Rolighed direktør i Kræftens Bekæmpelse. Arne er gift og far til en datter og har to børnebørn. Fritiden bruger han blandt andet på kortspil, badminton og fiskeri. Satspuljepenge i rette lommer Ny næstformand for Danske Seniorer er Benny Lauridsen, Fredericia Tekst: Karin Ditlevsen Benny Lauridsen mener, at Satspuljemidlerne skal bruges efter den oprindelige hensigt eller helt afskaffes. Landspolitisk brænder jeg for, at Satspuljen skal bruges efter sin hensigt at komme de dårligst stillede pensionister til hjælp eller helt afskaffes. Det er urimeligt, at overførselsindkomsterne, hvoraf pension er den største, skal finansiere projekter, der burde være på finansloven, siger Benny Lauridsen og fortsætter: Jeg har altid interesseret mig for socialpolitik, og det førte til min interesse for det ældrepolitiske på lokal basis. Jeg er meget optaget af, at ældre skal have den hjælp, de har behov for, så de kan fortsætte det liv, de har levet, hele deres liv, siger Benny Lauridsen. Benny har gennem sit skolearbejde involveret sig i en politisk karriere i Fredericias byråd for Socialdemokraterne og i Vejle Amtsråd og i en fire-årig periode som formand for Ældrerådet i Fredericia. Et andet ældrepolitisk fokuspunkt for Benny er, at pensionisters betaling for lægebesøg ved fornyelse af kørekort bør afskaffes. Det koster ikke noget at have kørekort, så længe man er på arbejdsmarkedet og får en rimelig indtægt. Når man så fylder 70 år, og indtægterne er faldet væsentligt, skal man mod betaling have sit kørekort fornyet med kortere og kortere mellemrum. Det hænger ikke sammen, siger Benny Lauridsen. Info Benny Lauridsen, 76, er uddannet pæ dagog og var i 30 år leder af en fritids- og ungdomsklub. Benny har siden 2004 været formand for Fredericia Ældreklub. Benny Lauridsen er gift og har to børn og fem børnebørn. I sin fritid dyrker han havearbejde, tager på campingture og rejser og er aktiv i lokalt pensionistarbejde. 6 seniorbladet

7 Efterår i Vestjylland i Nørre Nissums UDPLUK af efterårets spændende kurser Kursus 22 - Kr ,- 28. august september 2013 Sensommer - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus Mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, vestjyske kirker samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 23B - Kr ,- 11. september september 2013 Malerværkstedet - akryl og akvarel Der arbejdes med grundlæggende teknikker og udendørs landskabs-maleri. Vi skal bl.a. til Livø og Fur for at male - og overnatter på Livø een nat. Kursus 25B - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterår fra mol til dur Kurset bringer liv og lys ind i efterårets tid gennem foredrag og valgfag med fokus på optimisme og engagement. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash Kursus 26 - Kr ,- 9. oktober oktober 2013 Oktober - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Viborg, Kongenshus Mindepark, Dollerup Bakker, Thyborøn samt Lemvig og Vesterhavet Kursus 24 - Kr ,- 18. september - 1. oktober 2013 September - 2 ugers højskole med valgfag, foredrag og ekskursioner til Mønsted, Kongenshus mindepark, Viborg, Dollerup Bakker, Lemvig og Vesterhavet samt lokalt gårdbesøg Kursus 25A - Kr ,- 2. oktober - 8. oktober 2013 Efterkrigstidsgenerationen Der sættes fokus på en generation, der blev klemt mellem besættelsestidens skygger og de glade 60 eres efterdønninger. Oplev Chr. Kronman og Cecilia Zwick Nash = Enk. vær. tillæg kr. 400,- = Alle værelser med bad og toilet. = Svømmebad 30 o varmt vand = Teleslynge i undervisningslokaler = Ingen trapper = Røgfri skole Kursus 27 - Kr ,- 23. oktober oktober 2013 Guldalderen - oplevet gennem musik, kunst og poesi. Kierkegaard, H.C.Andersen, Ingemann, Ørsted, Grundtvig, Blicher, Eckersberg o.m.a. belyses af skolens lærere samt forfatter og præst Kathrine Lilleør ( eller På Gensyn i Nørre Nissum Degneparken Lemvig tlf august

8 Sov dig rask! Sådan virker Magneto-Tex Magneto-Tex giver os mennesker muligheden for, selv at behandle vore egne skavanker på en enkel og meget effektiv måde - mens vi sover. Vor erfaring er, at de fleste skavanker kan bedres mærkbart, efter at vi blot har ligget kort tid på underdynen: Blodcirkulationen øges, og kroppen bliver bedre i stand til at udskille de affaldsstoffer, der har ophobet sig gennem de sidste mange år. Resultatet er, at du føler dig udsovet, mere frisk og veloplagt, og du føler, at du har fået flere kræfter og ikke skal bruge så lang tid til at komme igang om morgenen. Dine muskler og led bliver mere bevægelige og da du har fået en god nats søvn, er humøret også betydeligt højere. Magnetterapi hjælper bl.a. på smertende led, muskel-spændinger, vandladningsproblemer og ømhed i urinveje, ligesom brud gror hurtigere sammen. Skæmmende og smertefulde ar læges hurtigere med Magneto-Tex magneter. Normalværdi Magnetfelt-terapiens indvirkning på blodet PH-værdi 4 Iltoptagelse 8 12 Kolesterol og fedt Kalcium, magnesium 16 Antal behandlingsuger Effektiv til smertelindring og søvnbesvær Smertefri! Fri for søvnproblemer! Effektiv hjælp! Efter 30 år, med rygsmerter og besvær med Vi er i 60 erne og har pga. smerter i knæ, nakke, og Magneto-Tex kunne afhjælpe smerterne. I 2006, gled at komme ud af sengen, købte jeg en Magneto- ryg haft problemer med at få sovet ordentligt og være jeg og slog min skulder voldsomt - smerterne var ikke Tex underdyne. Efter blot 2 mdr. havde jeg ikke rigtig udhvilede om morgenen. I februar 2009 købte vi til at holde ud. Jeg kunne ikke løfte armen og kunne problemer med at komme ud af sengen længere. pga. skepsis blot ét Magneto-Tex. Dina var efter fjorten ikke engang tage noget oppe i mine køkkenskabe. Efter Mærkede bedring fra dag til dag og blev dage ikke i tvivl. Det gav hende en betydeligt bedre at have døjet med problemet i 16 måneder købte jeg i smertefri. Efter ca. 1/2 år lindrede det også nattesøvn. Jeg prøvede hendes Magneto-Tex og måtte januar 2008 en Magneto-Tex madras hos Naturhuset, nu gevaldigt på mine gamle problemer i fingrene, erkende, at også min søvn føltes meget dybere; jeg kan jeg løfte armen helt op - uden smerter uden brug før havde jeg konstant ondt i ledende og var følte mig meget bedre udhvilet om morgenen. Så jeg af smertestillende piller. Det er en stor glæde. hævet omkring knoerne. Jeg vil meget nødigt bestilte et Magneto-Tex mere. Vi er ret begejstrede og Jette Lennings, 3060 Espergærde undvære underdynen og anbefaler Magneto- har anbefalet Magneto-Tex til venner og bekendte. Tlf.: Tex til alle med ryg- og smerteproblemer. Dina & Jørn Nielsen, 6100 Haderslev Svend Aage Aaskov, 5750 Ringe, Tlf.: seniorbladet

9 Magnetterapi anvendes mod symptomer som kan bedres, såfremt kredsløbet forbedres. Et godt kredsløb giver varme, transporterer ilt og næring hen til cellerne, og affaldsstoffer ud gennem bl.a. urinen! Magneto-Tex underdynen skal ikke tilkobles strøm. Kan bruges sammen med vandseng, og elektrisk udstyr som varmetæppe og elevationsseng m.v. Magneto-Tex underdyner er et kvalitetsprodukt hvor oversiden er 100% australsk uld fra levende merinofår. Magneto-Tex underdynen er vaskbar, og meget slidstærk. Vi garanterer dig at underdynen fra Naturhuset er fabriksny og i orginal pakning. Den har ALDRIG været brugt eller på prøve. Erik Nielsen, Har drevet helse-virksomhed fra 1976 og arbejdet professionelt med magnet-terapi siden "Det er glædeligt at mange lande nu har anerkendt magnet-terapi som en helt almindelig behandlingsform. En terapi med et usædvanligt bredt virke-område, som hjælper virkeligt mange mennesker med helseproblemer. Magneto-Tex gør det muligt for dig at komme af med dine smerter, uden at det koster dig tid og anstrengelser. Den biologiske virkning af Magneto-Tex magnetunderdynen er solidt dokumenteret". BLODET MUSKLERNE ØMHEDEN SØVNEN URINVEJENE CIRKULERER AFSLAPPES REDUCERES FORBEDRES BEDRES LETTERE Illustrationen viser, hvordan magnetisme virker på hele kroppen. De to magnetfolier i hovedenden er positive, og de i fodenden er negative. Mellem disse ses 2 folier med de patenterede vekselmagneter. Magneto-Tex er den eneste underdyne, som har disse vekselmagneter. Det er bevist at produktionen af røde blodlegemer øges, hvis man ligger med hovedet i retning af nordpolen. Med Magneto-Tex ligger du altid i den rigtige retning. PRIS PR. STK. FOR STANDARD STØRRELSE 90 X 200 CM. kr , ,- DIN PRIS Se flere størrelser og priser på Eneforhandler: Naturhuset Danmark som er et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - Naturhuset har høje krav til råvarers oprindelse og produkters kvalitet. Bestil nu på og modtag sammen med din bestilling, en gratis gave til en værdi af kr. 199,- eller på ordre tlf.: august

10 Hvor gammel synes du selv, du er? Medlemmerne i Danske Seniorer føler sig mindst ti år yngre, end deres dåbs attest antyder. Nogle medlemmer føler sig endog i deres indre stadig som teenagere Tekst: Udviklingskonsulent Rikke Samssund Mange i Danske Seniorer ser også mindst ti år yngre ud, end de er som de to HB-medlemmer Lise Acthon Hansen og Ellen Andersen, som hygger sig her. Det viser en lille spørgeskemaundersøgelse, som SeniorBladet har foretaget blandt modtagerne af det elektroniske nyhedsbrev. Vi ville gerne vide, hvor gamle medlemmerne egentlig føler sig? Man hører så meget: 50 erne er de nye 40 ere. Fremtidens ældre bliver mindst 100 år. Ældre i dag har det fysisk meget bedre end deres forgængere. Eller hvad? Vi har taget en lille føler på, hvordan vores medlemmer har det med deres alder. Vi er de unge ældre Vores undersøgelse løb over to ugers tid, og vi modtog 359 svar fra medlemmerne. Og konklusionen er meget positiv: Generelt viser undersøgelsen, at de fleste føler sig mindst ti år yngre, end de er ifølge deres dåbsattest. 94 % af de, der har svaret, er i alderen år. De årige føler sig som i 40 erne (21 %) eller i 50 erne (47 %). Kun 20 % føler, at de virkelig er i 60 erne. De årige føler sig som i 40 erne (11 %), i 50 erne (30 %) eller i 60 erne (37 %). Kun 15 % føler, at deres ydre og den indre alder stemmer overens. Blandt alle de, der har svaret, er der sågar to, der føler sig som teenagere, og ni, som føler sig, som da de var i 20 erne. Og så er der en, der svarer, at»det varierer meget alt fra teenager til 100-årig«. Jeg er så fantastisk glad for at være gammel. Selvfølgelig kan jeg mærke, at jeg bliver ældre, men det handler om, hvordan man tackler det. Jeg lever, som da jeg var 25! Sagt af skuespillerinden Ghita Nørby. Ghita blev 78 år i januar i år. Kilde: Media Planet nr. 11/2013 Hvad vil du kaldes? Vi bad også medlemmerne om at svare på, hvad de helst vil kaldes: Ældre, gammel, pensionist, senior eller noget helt femte? Der var en helt klar favorit: Senior! 53 % svarer, at de helst vil kaldes senior. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor gammel man er. Det gælder for dem i 60 erne (53%), i 70 erne (55%) og i 80 erne (47%). Senior kan man altså slippe af sted med at kalde alle i alderen % har svaret, at de gerne vil kaldes noget helt andet, og der er kommet 10 seniorbladet

11 Hvad vil vi helst kaldes? Procentvis af alle besvarelser (359 personer) Ældre: 17% Gammel: 3% Pensionist: 20% Senior: 53% Andet: 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi håber, at I medlemmer vil være med til at bakke vores kommende undersøgelser op. Det er vigtigt for os, for det er en af de måder, vi kan øge organisationens synlighed på og skabe opmærksomhed om vores mærkesager. Hvis du allerede er tilmeldt elektronisk nyhedsbrev hos en af de tre gamle organisationer, vil du automatisk modtage det elektroniske nyhedsbrev fra Danske Seniorer. I nyhedsbrevet vil du blive præsenteret for store eller små spørgeskemaundersøgelser. Hvis du ikke allerede får elektronisk nyhedsbrev fra en af tre gamle organisationer, vil du kunne tilmelde dig på Danske Seniorers hjemmeside, så snart den er blevet etableret. flere gode forslag: Menneske, midaldrende, voksen samfundsborger, ung der er blevet gammel, og så er der en, der bare vil kaldes Henning. Flere undersøgelser fremover Denne lille undersøgelse er bare en forsmag på, hvad SeniorBladet vil indeholde fremover. I SeniorBladet vil vi løbende forsøge at fornemme stemninger og blotlægge holdninger blandt vores medlemmer. Det kan være undersøgelser i den lettere ende som denne. Men vi vil også anvende netbaserede spørgeskemaundersøgelser for at gå i dybden med dybt seriøse emner som fattigdom blandt ældre, omsorgssvigt i ældreplejen, ensomhed og problemer med offentlig transport i yderområderne. MED EN TESTAMENTARISK GAVE KAN VI REDDE LIV Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr. Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne. Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser. Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til: Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids Mad og behandling til stærkt underernærede børn Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf ), der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på Læger uden Grænser Dronningensgade 68, København K Tlf x115_Arveannonce.indd 1 13/05/ august

12 Ikke for gamle til at arbejde som frivillige. Fra venstre: Foo Mandi, Roza Audi, Knud Nielsen, Merete Poulsen, Jørn Johannes Jensen og Karin Strange. Frivillighed har ingen alder At være noget for andre. At give andre noget. Det er ædelt. Men der er også en egoisme i at være frivillig for vi får dobbelt så meget tilbage, som vi giver, fortæller en gruppe frivillige ældre Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Rikke Samssund Seks frivillige imellem 60 og 80 år er samlet i den smukke gårdhave foran aktivitetscentret Skt. Joseph på Nørrebro. Stemningen er munter, venskabelige stikpiller fyger gennem sommervarmen. Fælles for dem er, at de alle laver en form for frivilligt arbejde. Og det er af rent selviske årsager, forklarer flere af dem. Og kun halvt i spøg. Det er ren egoisme, siger Jørn Johannes Jensen og fortsætter: For hvad skulle jeg ellers lave? Så kommer glimtet dog i øjet. For Jørn har masser at lave. Sammen med sin hustru underviser han ældre i at anvende computere. De frivilliges løn Jeg kan huske en dame, som havde det forfærdeligt og svedte, bare hun skulle finde on-tasten. Nu bruger hun computeren hver dag. Og jeg har svage, usikre gamle, som skal til at lære alt med pc er fra bunden. Efter et par måneder er de oppe i fulde omdrejninger. Det viser, at det, jeg laver, duer. Det er pragtfuldt det er lønnen i sig selv, mener Jørn, der er 72. Karin Strange på 73, som har arbejdet som frivillig i en årrække for forskellige foreninger, falder ind. Jeg holder meget af at arbejde som frivillig. Og jeg gør det også for at gøre noget for mig selv, det må jeg indrømme. Det, at glæde andre, er sjovt. At se, at jeg glæder andre, glæder mig selv. Det går begge veje. Sur-sød sauce og seniorpolitik De seks frivillige træder til med de erfaringer og kompetencer, de har. Foo Mandi, som tidligere har haft en restaurant med kinesiske retter på kortet, laver mad i aktivitetscentret. Foo er 80, men forsøger først at lyve sig yngre. Jeg føler mig nemlig meget ung, forsikrer Foo. Den energi har han ri- 12 seniorbladet

13 geligt brug for, når han laver mad til alle på Skt. Joseph hver torsdag. Og det er super-lækker mad, forsikrer Knud Jensen og tilføjer men man kan jo hælde sur-sød sauce på alt! Merete på 60 er ret ny som frivillig, men hun har gjort sig nogle klare tanker om sin indsats. Hun er uddannet jurist og har en fortid i en faglig organisation, hvor hun tidligere har arbejdet med seniorpolitik. Jeg vil være meget glad, hvis jeg kan bruge de kvalifikationer, jeg har, i et arbejde for ældre, især de svageste ældre, som kan have brug for rådgivning om basale, men betydningsfulde emner, forklarer Merete. Noget at stå op til Hvis vi går lidt tilbage til egoismen, så fortæller hele gruppen, at det også meget handler om, at det er rart at have noget at stå op til. At det er dejligt at møde nye mennesker som frivillig. Og for mændene måske også om at fiske ældre kvinder? Det antydes i krogene. Jae, som frivillig møder man mange dejlige damer og når man kommer op i alderen, er der jo to mænd for hver dame, så, smiler Knud Jensen lumsk. Han blev i sin tid shanghajet, som han forklarer, af lederen af aktivitetscentret, oprindelig blot til at male en balkon men så blev han ved med at få nye opgaver. Han er nu en værdsat altmuligmand for centret. At vokse med opgaven Nogle oplever, at de kan bidrage med meget mere, end de troede. Som Roza Audi på 72. Efter at min mand døde, og jeg var blevet pensionist, var mine børn bange for, at jeg skulle isolere mig og sidde alene foran tvét hver dag. Men jeg begyndte at gå til gymnastik på Skt. Joseph, og så blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe med noget kontorarbejde? Jeg blev helt nervøs, for det har jeg aldrig lavet før, om jeg nu virkelig kunne det, siger Roza, som tidligere arbejdede som rengøringsassistent. Men nu sidder jeg på kontoret med administrativt arbejde hver mandag. Skt. Joseph er blevet mit andet hjem, fortæller Roza med et stort smil. Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf august

14 Køb din dukapc senest den 29. september og få en printer GRATIS Værdi kr. 595 賈 NYHED! BETAL SOM DU VIL - KONTANT ELLER OVER 20 MÅNEDER 0,- * RENTE 0% GEBYRER - KR. 0 賈 UDBETALING - KR. 0,- Nu kan du købe en dukapc og betale over 20 måneder, uden at betale hverken renter, gebyrer eller udbetaling. Og du betaler ikke mere, end hvis du købte dukapc en kontant. Faktisk behøver du slet ikke at have haft pengene fremme, før du sætter dig til tasterne på dukapc en. VI TROEDE ALDRIG VI SKULLE HAVE EN COMPUTER OG NU HAR VI FÅET FRIHED TIL DET HELE. NÅR VI FÅR BRUG FOR HJÆLP, RINGER VI TIL DUKAPC DERES MEDARBEJDERE ER SÅ FLINKE OG TÅLMODIGE KNUD OG BENTE, ODENSE SÅ ENKELT ER DET Sæt stikket i, tænd og din dukapc er klar til brug 4 ugers fuld returret Kundeservice klarer alt det tekniske for dig BORDMODEL 6.995,- *PR. MD. I 20 MDR 349,75 KR. BÆRBAR 4.995,- *PR. MD. I 20 MDR 249,75 KR. dukapc kan også bruges som en almindelig computer, da der er for ud installeret Microsoft Windows 7. Alt er indbygget i den 21,5 berøringsfølsomme skærm. Den oplagte løsning for dig, som aldrig har brugt en PC før. Enkelt og let design med stort tastatur, mus og tydelig skærm på 15,6. Let at få plads til og tage med på farten. ABONNEMENT MED INTERNET PRIS KR. 249,-/MÅNED dukapc abonnementet inkluderer inter netforbindelse (forventet hastighed 2-15/0,5-1 Mbit/s. Udenfor 3G dækning vil der opleves en lavere hastighed. 20 GB forbrug pr. måned), løbende op datering af computerens programmer og fri adgang til tele fonisk hjælp. Abonnementet har ingen bindingsperiode og kan opsiges uden varsel. *For begge PC ere er samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlede kreditbeløb og tilbagebetalingsbeløb er det samme som PC ens kontantpris. Fast debitorrente og ÅOP er 0,00%. Finansiering tilbydes i samarbej de med Nordea Finans. Ring på tlf for at høre mere Oplev den hos en af vores mange forhandlere 14 seniorbladet

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Ældrerådsvalg Kandidater

Ældrerådsvalg Kandidater Ældrerådsvalg 2017 Kandidater Ældrerådsvalg Hjørring Kommunes byråd besluttede på møde den 21. december 2016, at der skal afholdes fremmødevalg til Ældrerådet på samme dato, hvor der afholdes Kommunalvalg.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

dukapc spreder glæde i hele familien

dukapc spreder glæde i hele familien Det er en genial computer. Nu behøver vi ikke at hjælpe mine svigerforældre - de ringer bare til dukapc, hvis noget driller. Nu har vi fået oprettet en digital postkasse og kan nemt bruge netbank, når

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Denne rapport viser resultaterne af efterårets trivselsundersøgelse i plejeboliger i Aarhus Kommune. Undersøgelsen er gennemført i uge 42, hvor interviewere

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster'

Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand Torben'Hecksher' fengshuimaster' RASK OG RIG Energi i harmoni er nøglen til succes, sundhed og velstand ' Torben'Hecksher' fengshuimaster' Der er altid plads til et glas rødvin En professor stod foran sit hold med en del effekter foran

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere