211 MILL KRONER TIL MARSKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "211 MILL KRONER TIL MARSKEN"

Transkript

1 211 MILL KRONER TIL MARSKEN LÆS REPORTAGE SIDE 6-9 magasinet for os der arbejder grønt AUGUST 2016 NR. 5 NY OK PÅ KVÆGGÅRD LÆS SIDE 3 3F KLAR TIL KONGRES LÆS SIDE 2 PAS PÅ SKIMMELSVAMP LÆS SIDE 5 LØB TØR FOR MEDALJER LÆS SIDE 14

2 LEDER STYRK FAGLIGHEDEN I 3F AF THOMAS MØLLER, REDAKTØR Om få uger er der kongres i 3F. Vi i de grønne fag går til kongres med et mål om at styrke Den Grønne Gruppes medlemmer i 3F. Som erhverv og som gruppe i 3F er vi ikke de store, men derfor er endnu mere vigtigt, at vi bliver set og at der er ressourcer i organisationen til at støtte medlemmerne. Det gælder både i de lokale 3F afdelinger og i forbundet. Det er vigtigt, at der i 3F fortsat er plads til de mange små brancher, så vi også i fremtiden kan servicere de mindre fag i 3F på et højt fagligt niveau. Den service kan vi kun levere, hvis de faglige inden for et fag arbejder i afdelinger, hvor det faglige miljø indenfor et overenskomstområde er højt prioriteret. Man kan godt svare på generelle spørgsmål, hvis man dækker bredt, men man kan ikke specialisere sig, hvis man skal sprede dig over for mange overenskomstområder og det er det medlemmerne forventer. DE SMÅ SKAL PRIORITERES Der ligger en række forslag til kongressen som hvis de bliver vedtaget forpligter forbundet og de lokale 3F afdelinger til at prioritere de mindre fag, eller samarbejde med andre afdelinger om at varetage de mindre fags områder. Vores medlemmer skal kunne identificere sig med sit fag ellers mister vi vores berettigelse. Det er ikke kun de grønne fag, der er mindre fag der er kokke, tjenere, forskellige bygningshåndværkere mf. der antalsmæssigt er mindre fag. Det er vurderingen af måske over halvdelen af forbundets medlemmer arbejder i mindre fag. Dette kan betyde noget for vores måde at organisere os i 3F. GEOGRAFI OG NÆRHED Der er i dag rigtig mange medlemmer, der til dagligt bruger , internettet, smartphones mv. Diskussionen om, hvor langt medlemmerne har til det lokale fagforeningskontor er måske ikke så interessant længere man sender jo bare en mail eller ringer og så kan man mødes, hvis der er et behov for det. Det vigtigste for medlemmerne er at de kan få kontakt med fagforeningen, og at de svar, de får er venlige og fagligt velfunderede. Den 3F-medarbejder, de kommer i kontakt med, skal også være i stand til at gøre noget, hvis der skal handles på et problem. Den Grønne Gruppe har i Kongresperioden lavet en omprioritering af det faglige arbejde, så forhandlingssekretærerne nu har væsentligt mere tid at følge op på de mange virksomheder, det er relevant at overenskomstdække. Det er positivt og det er grunden til at du har kunnet læse om de mange konflikter her i GRØNT. Det bliver spændende at se om Den Grønne Gruppes Kongres følger op på forventningerne om fornyelse af måden at arbejde på. 40. årgang ISSN GRØNT er Danmarks største fag magasin for den grønne branche. UDGIVER: GRØNT magasinet for os, der arbejder grønt udgives af Melgaard & Wöhlisfelt I/S på vegne af Det Grønne Repræsentantskab. ADRESSE: Melgaard & Wöhlisfelt I/S Bollervej 4 Fiskbæk 8831 Løgstrup CVR REDAKTION: GRØNT redigeres af et udvalg under repræsentantskabet. Magasinet er uafhængigt af 3F og artikler i bladet er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdninger. 2 FORSIDEFOTO: Tøndermarsken. Foto: Henrik Saxgren ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Thomas Mølller 3F Aarhus Rymarken Rymarken Århus V T: M: REDAKTIONSUDVALG: Rita Olsen, 3F Aarhus Rymarken Villiam Andersen, 3F Holstebro Walter Markusen, 3F BJMF REDAKTIONEN BESTÅR AF: Kenneth Wöhlisfelt journalist (Sjælland) T: E: Kristian Melgaard journalist (Jylland) T: E: INDLÆG OG ARTIKLER: Har du en god ide til en artikel eller sag, du mener bladet skal omtale, så ring eller skriv til journalisterne eller send en mail til: OPLAG: GRØNT udsendes til 3F afdelinger med kollektivt abonnement, eksterne abonnenter, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer indenfor den grønne branche. Oplag 2. halvår 2015: GRØNT har ca læsere ANNONCESALG: Rosendahls Mediaservice Jette Sterndorff-Jessen Oddesundvej Esbjerg N T FAGFORENINGER MED KOLLEKTIVT ABONNEMENT 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København, 3F København, 3F Frederiksborg, 3F Nordøstsjælland, 3F Nordsjælland Syd, 3F Frederiksværk - Frederikssund, 3F Slagelse, 3F Storebælt, 3F Midt og Østsjælland, 3F Bornholm, 3F-Aalborg, 3F Midtfjord, 3F Bjerringbro & Omegn, 3F Randers, 3F Aarhus Rymarken, 3F Silkeborg, 3F Esbjerg, 3F Fredericia, 3F Als, 3F Skiveegnen, 3F Ringkøbing Skjern, 3F Holstebro og 3F Vest. LAYOUT & TRYK: Rosendahls a/s DEADLINE NÆSTE UDGIVELSE: 2. september 2016

3 OVERENSKOMST NY OK PÅ KVÆGGÅRD Den Grønne gruppes kampagnekontor kæmper fra gård til gård TEKST: JESS HANSEN Den meget omtalte sag først på året vedr. Danmarks største mælkeproducent I/S Rønhave, der endte med, at virksomheden blev overenskomstdækket lige før en konflikt ville træde i kraft, gav os forventninger om et gennembrud på området. Vi må desværre konstatere, at landmændene fortsat modsætter sig alle forsøg på overenskomstdækning og vi oplever desuden landboforeninger som direkte modspillere. Dette til trods for positive signaler fra landbrugets top. Man modsætter sig reelle forhandlinger og man trækker sagerne i langdrag. Således også i Nordjylland, hvor Kampagnekontoret i samarbejde med 3F Midtfjord måtte igennem et uskønt forløb, inden der blev tegnet overenskomst kort før GRØNT s deadline. STOR KVÆGGÅRD I/S Jansma er hollandsk ejet og ligger ved Fjerritslev. Den har i alt dyr, heraf 800 malkekøer og desuden et kviehotel med 406 kvier. Der er ansat syv medarbejdere alle fra Østeuropa på ansættelsesvilkår, der ligger langt fra vores overenskomst. Godt hjulpet på vej af den lokale landboforening lykkedes det at forplumre forhandlingerne, så der har været tale om et temmelig uskønt forhandlingsforløb. Til det sidste forsøgte landboforeningen sig så med en såkaldt lokalaftale, der næsten ordret var en kopi af dem, som vi har set i Sønderjylland og på Bornholm. Vi meddelte konflikt og dagen før, at en sympatikonflikt ville træde i kraft og lukke af for afhentning af mælk, valgte virksomheden omsider at skrive under på en tiltrædelsesaftale. Vi takker 3F Midtfjord for indsatsen og godt samarbejde. MANGLENDE FORSTÅELSE Landbruget har endnu ikke indset, at vi lever i 2016, og at de som erhverv skal være en del af det danske aftalesystem. Man har stadig en naiv forestilling om, at det er Jess Hansen, leder af kampagnekontoret. noget man ordner ved køkkenbordet og holdningen er, at det er der absolut ingen, der skal blande sig i. Slet ikke 3F. Vi anerkender, at erhvervet har meget svære vilkår i øjeblikket på grund af overproduktion på verdensmarkedet og de deraf faldende mælkepriser, men det skal vores medlemmer altså ikke betale prisen for, og vi fortsætter arbejdet ufortrødent. Og vi er klar til at gå hele vejen, hvis ikke dialog og forhandling med erhvervet giver de ønskede resultater. Tilbage står så kun muligheden for at benytte konfliktvåbnet og det vil vi gøre i højere grad fremover. MINK-PRODUCENT UKF er et kinesisk ejet selskab, der ejer og driver 12 minkfarme i Danmark. Vi har beregnet, at der er ansat medarbejdere. I samarbejde med de fem 3F-afdelinger, hvor minkfarmene ligger, har vi fastlagt en strategi og vi har besøgt en del af farmene. Hovedsædet ligger i Holstebro og sammen med Villiam Andersen fra 3F Holstebro har vi forhandlet overenskomstdækning af UKF med virksomhedens danske direktør. Han var slet ikke afvisende for at indgå en overenskomst med os, men har i øjeblikket store udfordringer, eftersom de syv af minkfarmene er overtaget inden for det sidste halve år. Vi har derfor aftalt at mødes igen først i oktober. 3

4 FAGLIGT NYT NYE REGLER OM MODREGNING For at undgå forskelsbehandling har 3F og DAG aftalt nye regler for modregning TEKST: THOMAS MØLLER Adgangen til modregning har gennem tiden været benyttet vilkårligt hos en række virksomheder under DAG, og det har givet anledning til fagretlig behandling af en række sager. For at sikre en ensartet og mere betryggende behandling i situationer, hvor arbejdsgiveren vælger at foretage modregning i ikke-overenskomstaftalte tillæg, har Danske Anlægsgartnere og 3F Den Grønne Gruppe indgået en aftale, som beskriver virksomhedernes procedure og praksis for at kunne gøre brug af modregningsretten. SÅDAN GØR VI Ved arbejdsgiverens brug af modregning, skal virksomheden varsle sig ud af lokalaftaler og kutymer med tre måneders varsel med oplysninger om, at virksomheden forbeholder sig retten til at anvende modregning. Varslet skal fremsendes til de ansatte og den lokale 3F afdeling. Endvidere skal virksomheden indgå i forhandlinger med de berørte medarbejdere eller tillidsrepræsentanten med henblik på at indgå en aftale for den enkelte medarbejder. Eller den berørte medarbejder skal varsles med sit personlige varsel og med oplysninger om konsekvensen ved ikke at acceptere modregningen. Modregning kan kun ske samtidig med, og i forbindelse med den overenskomstmæssigt aftalte lønregulering. Overholdes denne nye procedure ikke kan modregning ikke foregå, før at virksomheden har iagttaget de aftalte regler. NYE LØNSEDLER Folkekirken har udarbejdet nye lønsedler for de ansatte. Det nye system kaldes FLØS 2. Ifølge formanden for 3F Den offentlige Gruppe, Hamme Gram, er de ikke altid lige nemme at finde rundt i. Derfor har gruppen lavet en vejledning, som nu er sendt ud til alle 3F-afdelinger. Den ligger også på dengronneportal.dk 72 TIMER Tre døgn eller 72 timer. Det er den tid, arbejdsgiveren har til at videregive oplysninger om en underentreprenør, hvis 3F eller en anden fagforening kræver det. Det fremgår af overenskomsten, men i forbindelse med konflikten på Gartneriet ROSA opstod der uenighed om, hvordan den bestemmelse skulle tolkes. Dengang fik 3F medhold i, at 72-timers-reglen gælder, og nu har arbejdsgiverforeningen GLS-A udarbejdet et skema, som virksomhederne kan anvende. GLS-A understreger også, at anmodningen kan komme både på mail, telefon eller brev, og at tidsfristen på de 72 timer også gælder i ferieperioder. BJØRNEKLO SMUK OG FARLIG Kæmpe-bjørneklo er en såkaldt invasiv plante, som skal bekæmpes i Danmark. Men bekæmpelsen indebærer stor sundhedsrisiko for mandskabet. Planten udskiller en klar, vandig saft. Når saften kommer i kontakt med huden og udsættes for ultraviolet lys (som i sollys) medfører saften forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner. Efter et døgn opstår der rødme og ødemer, der efterfølges af betændelse. De områder, der har været udsat for saften kan være overfølsom for ultraviolet lys i årevis. Hvis du bekæmper kæmpebjørneklo, skal du undgå direkte kontakt med planten. Brug altid briller eller visir under arbejdet. Beskyt huden med tøj og brug lange gummihandsker og lange støvler. Hvis du får saft på huden, skal du straks beskytte huden mod sollys og vaske med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Huden må ikke få dagslys i 48 timer. Får du saft i øjnene, skal du skylle og beskytte dem med solbriller og straks søge læge. Skov & Landskab har udgivet en pjece på flere sprog, bl.a. engelsk, tjekkisk, Lettisk, russisk, hollandsk og tysk. Du kan få flere gode råd på Naturstyrelsens hjemmeside: naturstyrelsen.dk 4

5 PAS PÅ SKIMMELSVAMPE I FLIS ARBEJDSMILJØ Netop nu i august-september er det højsæson for skimmelsvampe tilrettelægge arbejdet med flis, så du får færrest mulige gener. Hjemmesiden er netop blevet opdateret med den nyeste viden om flis og skimmelsvampe. TEKST: KRISTIAN MELGAARD Flis er et godt levested for skimmelsvampe. Der lever mange forskellige skimmelsvampe på flisstykker. Skimmelsvampene kan medføre alvorlige helbredsgener. Problemerne opstår, når man indånder luft med for mange skimmelsvampesporer. Der frigives altid store mængder sporer, når lagret flis håndteres. Der findes ingen grænseværdi for, hvor mange skimmelsvampe man må indånde under arbejde. Det hænger sammen med, at det er individuelt, hvor mange svampesporer, der skal til, inden man bliver syg af det. I arbejdsmiljøloven står der, at eksponeringen for skadelige organismer skal begrænses mest muligt. Skimmelsvampene kan medføre en lang række gener. Nogle af generne er almindelige som fx hovedpine og træthed. En meget stor del af befolkningen oplever den slags ubehag af og til, uden at det behøver at have noget med skimmel svampe at gøre. Andre reaktioner som fx astma anfald er mere specifikke. Oplever man gener efter arbejdet med flis, er det vigtigt at nævne for sin læge, at der kan være en sammenhæng til skimmelsvampe. GODE RUTINER Da skimmelsvampe ikke kan ses og ikke altid lugter, virker de ikke faretruende eller frastødende. Man er derfor nødt til at tænke sig godt om og tillægge sig nogle hensigtsmæssige arbejdsrutiner. Ofte er det små ting, som hverken koster penge eller tid, der kan være afgørende for, hvor mange skimmelsvampesporer, man bliver udsat for under arbejdet med flis. På hjemmesiden har BAR Jord-til-Bord udarbejdet en række gode råd til, hvordan du kan Branchemiljørådet Jord-til-Bord har udarbejdet en række gode råd om arbejde med flis. Her er de vigtigste: VINDEN: Det er optimalt, hvis flishåndteringen sker på et sted, hvor vinden kun har én retning, og arbejdet foregår, så sporerne transporteres væk for arbejdsstedet. Især kritiske opgaver som fx omlæsning fra bil til trillebør bør ske et sted med så meget vind som muligt. VEJRET: Det er en stor fordel at lægge flis ud i regnvejr. Det kan være svært at planlægge arbejdet efter vejret, men har man muligheden, så er regn og blæst godt flis-vejr. HÅNDTERING: Håndteringen af flis bør ske, så der hvirvles mindst muligt støv op i luften. Det gøres bl.a. ved at undgå at kaste med flisen. Når flisen falder, medfører det kraftige sporeforureninger. I de fleste tilfælde kan man i stedet lægge flisen på plads med en rolig bevægelse. HOLD AFSTAND Flisudlægning sker ofte som sjakarbejde. Det betyder, at der af og til opstår ventetid. Det kan være, at én tipper flis af lastbilen, mens resten af sjakket står og snakker. Det kan også være, at man står i kø med trillebøren for at få et nyt læs flis. Der er ingen grund til at bruge ventetiden i den tætteste sporesky. Hold afstand til flisen og tag hensyn til vindretningen, når du skal vente. BRUG MASKINE Brug så vidt muligt maskiner, når flis skal omlæsses og flyttes. Den mængde sporer, der indåndes, afhænger bl.a. af, hvor lang tid man arbejder med flisen, og hvor tæt man er på den. Derfor er der stor forskel på, om man graver i flisen med en greb, eller man sidder flere meter væk på en minilæsser eller lignende maskine. LAGRING Flis, der ligger i stak, giver meget gode vækstbetingelser for skimmelsvampe. Derfor bør man lagre flis så kort tid som muligt. Flis af grenaffald og lignende med meget bark og grønne dele bør bruges, straks efter det er hugget og i hvert fald inden for et par dage. Kan arbejdet udføres i løbet af vinteren, er den lave temperatur med til at begrænse skimmelsvampenes vækst. 5

6 TØNDERMARSKEN PROJEKT MILLIONER TIL TØNDERMARSKEN Den enorme sluse ved Højer beskytter marsken mod Vesterhavet. Foto: Henrik Saxgren. 211 millioner kroner skal løfte Tøndermarksen. 3F i Aabenraa- Tønder håber, at det vil give mange nye grønne jobs og flere praktik- og lærepladser. TEKST: KENNETH WÖHLISFELT FOTO: HENRIK SAXGREN STEFFEN STAMP Tønder Kommune, A.P. Møller og Realdania poster nu 211 millioner kroner i et massivt løft af den sønderjyske Tøndermarsk. Investeringen skal sikre en bæredygtig udvikling af området. Men om det kæmpestore projekt overhovedet vil give flere grønne arbejdspladser, er 3F Aabenraa-Tønder noget i tvivl om. Det siger formanden, Kim Brandt: Lige nu ved vi ikke, om der kommer nye arbejdspladser. Vi vil holde øje med det. Vi vil gerne vide, hvem der bliver de udførende. Er det HedeDanmark eller lokale? Vi efterlyser mere materiale og skal have en snak med den nye borgmester, fortæller 3F-formanden og fortsætter: Det hele er jo så nyt endnu. Vi vidste godt, at der var noget på vej, men vi kender slet ikke detaljerne. Måske bliver den nye aktør HedeDanmark og i givet fald, så har vi allerede en god dialog med dem. Jeg håber jo rigtigt meget, at vi udover at få flere i jobs også kan få nogle aftaler om praktik- og lærepladser. Det er jo et projekt, der løber over mange år. Kim Brandt skal nu i gang med at tale med de tillidsfolk, som 3F har I området, så de kan lægge en plan for det videre arbejde. I dag er situationen den, at det er de små landbrug omkring Tøndermarsken, der passer området og dem har 3F ingen aftaler med. FLERE 3F JOBS På borgmesterkontoret i Tønder, er den nye borgmester, Henrik Frandsen (V), dog fuld af forventning til det kommende projekt også i forhold til arbejdspladser. Han siger til GRØNT: Det her vil helt sikkert give mere beskæftigelse i hele kommunen. Både i projektperioden og efterfølgende. Der er i projektet jo blandt andet afsat 25 millioner kroner til nye stianlæg. Det må jo unægtelig give flere jobs til 3F s medlemmer. Men vi har slet ikke en plan klar endnu. Jeg tror, at der kommer til at gå en del måneder, inden vi har en plan. Ja, måske et år. Men for Realdania og A.P. Møller er det vigtigt, at projektet bliver forankret lokalt. Men jeg må understrege, at vi ingen aftaler har med nogen endnu. Henrik Frandsen regner med, at han i de 6

7 TØNDERMARSKEN PROJEKT HVAD SKAL PENGENE BRUGES TIL? Der er følgende del-elementer i planen. næste mange måneder skal rundt og drikke en masse kaffe med folk i området for at lytte til deres ideer til projektet, og han mødes naturligvis også gerne med 3F s repræsentanter. Det er et kæmpeløft til hele området og jeg glæder mig voldsomt til at komme i gang, siger han. MERE LIV I HØJER Men hvad er det egentlig for et projekt som Tønder skal i gang med og hvor omfangsrigt er det? Vi har samlet lidt fakta og kommentarer sammen. Tøndermarsken er et helt unikt område med et stort potentiale ikke mindst i forhold til turismen. Derfor skal vi synliggøre området mere og samtidig gøre det endnu mere attraktivt, blandt andet ved at skabe mere liv og atmosfære i Højers historiske og karakteristiske bymidte. Højer er oplagt som den naturlige indgang for besøg i Tøndermarsken, siger borgmesteren. Han glæder sig over, at A.P. Møller Fonden og Realdania ser mulighederne i området og ønsker at bidrage med meget store investeringer. Det er en håndsrækning noget ud over det sædvanlige, og det er en enestående chance, som vi vil gribe med både begejstring og taknemmelighed, fortæller Henrik Frandsen. Initiativet fokuserer på flere fronter. Udover by-omdannelse i Højer handler det om udvikling af turisme og erhverv og etablering af stier og skilte, der skal give besøgende bedre adgang til Tøndermarsken. Da klimaændringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet. Pengene skal bruges i løbet af de næste fem år. Og det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra parterne. Og her er 3F også velkommen til at byde ind. Fysisk opgradering af Højer. Torvet i Højer er det naturlige afsæt for ture i Tøndermarsken. Det vil betyde, at de relevante servicefunktioner bliver placeret på Torvet. Desuden er der behov for, at byen får et fysisk løft det gælder ikke mindst nogle af byens bevaringsværdige og fredede bygninger. Nye stier, ruter og skilte: Adgangen for besøgende til Tøndermarsken skal forbedres. Den forberde adgang skal beskytte naturen og give områdets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv. Erhvervsudvikling: Fokus på at styrke turismeerhvervet blandt andet ved at udvikle netværk, strategier og fælles branding og markedsføring på tværs af brancher. Formålet er at styrke turismen - herunder en række unikke egnsspecifikke produkter inden for fødevarer. Klimatilpasning: Klimaændringer og forhøjet vandstand betyder, at det ikke længere er nok at bygge diger langs Vidå. Derfor ønsker kommunen en samlet plan for klimatilpasning langs åen. Indsatsen skal samtidig styrke de rekreative og naturmæssige kvaliteter. og det er i høj grad op til de lokale at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra parterne. Og her er 3F også velkommen til at byde ind Typisk marsklandskab, der skal gøres tilgængeligt med stier og broer. Foto: Steffen Stamp. Lokal forankring: Den lokale involvering skal bære udviklingen. Derfor er områdets erhvervs-, turist- og lokalforeningers involvering helt afgørende. Der er et tæt samarbejde med bl.a. Højer Lokalråd, Rømø-Tønder Turistforening, Tønder Erhvervsråd og Dansk Kyst- og Naturturisme, Nationalpark Vadehavet og Schackenborg Fonden. Det lokale erhvervsliv og andre kræfter skal også være med til definere en række af de konkrete projekter, der skal i gang i løbet af de kommende fem år. 7

8 TØNDERMARSKEN PROJEKT PÅ UNESCOS LISTE Tøndermarsken er en del af det danske Vadehav. Området har siden 2010 været nationalpark, og i 2014 blev det optaget på UNESCOs prestigefyldte liste over verdensnaturarv. Tøndermarskens lige findes ikke andre steder i verden. Her er et enestående fugleliv og et landskab af vandløb, sluser og diger skabt af mennesker i grænselandet gennem århundreder. Derfor ser vi det som en national opgave at være med til at beskytte marsken og sikre bedre adgang til området, siger direktør Henrik Tvarnø fra A. P. Møller Fonden. Området rummer desuden en række huse, der er præget af både dansk, tysk og frisisk bygningshistorie. Det må jo unægtelig give flere jobs til 3F s medlemmer MERE ATTRAKTIV Højer og Tøndermarsken rummer en unik bygningskultur, der er skabt med lokale materialer og tilpasset marsklandskabet. Sammen med den enestående natur og de mange egnsspecifikke fødevarer udgør det et enormt potentiale. Og det er hele det lokale potentiale, vi bygger på. Det er et uvurderligt afsæt for at udvikle og udbrede kendskabet til Tøndermarsken, siger filantropi-direktør Anne Skovbro fra Realdania. Parternes vision for projektet er at samle lokale, regionale og nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i. 3F-formand Kim Brandt er spændt på at se hvilke job, den store investering kaster af sig. Lige nu ved vi ikke, om der kommer nye arbejdspladser. Vi vil holde øje med det. Vi vil gerne vide, hvem der bliver de udførende Borgmester i Tønder, Henrik Frandsen (V) vil tage en snak med 3F om jobmuligheder. HVAD ER TØNDERMARSKEN? Tøndermarsken er et område af inddigede og udnyttede marskarealer i det vestlige Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse; ca. 85 km2. Området, uden træer og hegn, strækker sig fra Sæd syd for Tønder17 km mod vest til Vadehavet. Her beskytter Det Fremskudte Dige (7,5 m højt), opført , området mod stormflod. De lavtliggende marsksletter begrænses i nord af Hjerpsted og Abild Bakkeøer ved Højer og Møgeltønder og i øst af Tinglev Hedeslette. Mod syd fortsætter marsklandet ind i Tyskland. Tøndermarsken er opdelt af ældre å- og havdiger i såkaldte koge og gennemstrømmes af Vidå. Åen og dens tilløb, Grønå, er kantet af diger fra 1920 erne; disse og pumpestationer hindrer kogene i at blive oversvømmet, når havslusen lukkes under stormflod. 8

9 TØNDERMARSKEN PROJEKT HVOR KOMMER PENGENE FRA? Samlet budget: 210,9 millioner kroner. Heraf kommer de 111,3 millioner fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kroner og A.P. Møller Fonden 25 millioner. 9,6 millioner forventes fra andre fonde. Pengene skal bruges i perioden Klægager er et typisk eksempel på den særlige bygningsstil i Tøndermarsken. Foto: Steffen Stamp. Tilgangen er, at turisme og fødevareområdet skal styrkes, så der skabes en varig effekt i området, og at der derefter ikke er behov for ekstern finansiering. 9

10 PORTRÆT GLS-A-FORMAND INVITERER TIL DIALOG Mød den nye arbejdsgiverformand til et åbent interview om fremtidens store udfordringer TEKST: KENNETH WÖHLISFELT Han er selv gammel skovarbejder: Den nye formand for GLS-A, Jørgen Bæk, så han kender godt til arbejdet med en motorsav i skoven. Siden læste han til kemiingeniør og er i dag direktør for Andelskartoffelmelsfabrikkerne Midtjylland i Brande. Men han er også en mand med meninger og holdninger til samfundet og fagbevægelsen. GRØNT har mødt ham til en snak om fremtiden. Vi oplever, at det generelt er svært at få arbejdskraft til pasning af dyr. Økonomien er hårdt presset for dem, der har kvæg og svin. På gartneridelen ser vi et stort eksporterhverv, der også er hårdt presset på konkurrenceevnen. Der er en hård udskilning i faget. Vi ser, at nogle lukker ned i perioder og arbejdet får mere og mere karakter af sæsonarbejde, siger Jørgen Bæk. BEKYMRET På den lange bane er arbejdsgiverformanden bekymret for befolkningssammensætningen. JØRGEN BÆK er 50 år, født og opvokset i Esbjerg og uddannet som kemiingeniør. Jørgen Bæk har de seneste 11 år været direktør for AKM Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland Han har siddet i GLS-As bestyrelse siden maj 2012 for foreningens AgroIndustri-del. Han afløste Peter Andersen, der kun fik få måneder i stolen efter han afløste den mangeårige formand, Gerner Wolff-Sneedorff. Hvem skal betale? Der bliver flere ældre og færre unge. Udgifterne til de sociale ydelser vil stige, men der er færre til at betale. Den kurve skal vi have vendt. Vi har mennesker på overførselsindkomst og flygtningestrømmen kommer til at fylde rigtigt meget i de kommende år. Vi fik i flygtninge til Danmark. Når vi se på de flygtninge, som tidligere er kommet til landet, er vi ikke lykkedes særligt godt med at få dem ind på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv. Fejler vi igen betyder, at vi skal skaffe endnu flere skattekroner. Hvor skal de komme fra? spørger arbejdsgiverformanden. FOLK ER LØNNEN VÆRD Vi har her i landet nogle timelønninger på kr. og det er helt okay i jobs, hvor kravene til medarbejderens kompetencer og effektivitet er tilsvarende høje, fordi vi får en toptrimmet dansk medarbejder med masser af viden. Danskere er Jørgen Bæk er den nye mand i formandsstolen enormt effektive, og derfor kan vi som virksomhed også tjene penge til at betale disse lønninger. Men skal vi tage flygtninge og indvandrere ind og give dem fuld løn fra start, så er det et kæmpe problem, vurderer GLS-A-formanden. INVITATION Han vil gerne have 3F s Grønne Gruppe til at komme med bud på løsninger. Han siger: Vi skal have flyttet flere fra offentlig forsørgelse til, at de kan tjene nogle penge selv. Jeg siger ikke, at kontanthjælpen er for høj. Jeg siger, at nogle har indrettet sig efter, at de får den hele tiden. Arbejdsgiverforeningen mener også, at der er flere ting i de nuværende overenskomster som tiden er løbet fra og derfor vil de gerne indlede et udvalgsarbejde med 3F inden de kommende overenskomstforhandlinger. En opfordring, som formanden for Den Grønne Gruppe, Vagn Henriksen, har taget imod. 10

11 PORTRÆT DAG-FORMAND INVITERER OGSÅ Den nye formand for de danske anlægsgartnere, DAG, anser kampen mod uorganiseret arbejdskraft og uddannelse som de vigtigste opgaver TEKST: KRISTIAN MELGAARD En af foreningens vigtigste politiske mærkesager vil altid være kampen mod uorganiseret arbejdskraft. Her har vi jo en vigtig alliance med 3F, hvor vi har den fælles interesse som fagforening og arbejdsgiverforening, at alle arbejder efter overenskomst. Det siger den nyvalgte formand for DAG, Danske Anlægsgartnere, Henrik Hoffmann, der tilføjer: Det er derfor vigtigt at vi har et godt samarbejde i hverdagen, og ikke kun mødes hvert tredje år og støder hovederne sammen til overenskomstforhandlingerne. Nogle af foreningens kredse har et godt samarbejde med deres lokale 3F-afdelinger, mens det er mere op ad bakke i andre kredse. Det samarbejde vil jeg være med til at styrke, siger han. Han understreger dog samtidig at han har været med i hovedbestyrelsen i mange år og ikke kommer for at revolutionere foreningen, som han mener er inde i en god udvikling. UDDANNELSE Henrik Hoffmann er ligesom den tidligere landsformand, Ejvind Røge, af den opfattelse, at uddannelsen af nye anlægsgartnere er et af foreningens vigtigste fokusområder. Ikke kun i forhold til at tage elever selv og sikre praktikpladser, men også med at få tilpasset uddannelsen, så den tilpasses fremtidens krav til f.eks. klimaforandringer. STUBFRÆSERE Gør livet lidt nemmere FLERE FAGENTREPRISER Henrik Hoffmann peger desuden på en meget konkret udfordring som anlægsgartnerfaget står over for i disse år, nemlig at der er for få fagentrepriser. Vi ser alt for ofte at anlægsgartnerarbejdet bliver udbudt som en del af en hovedentreprise eller lagt ind under jordentreprisen eller endda kloakentreprisen. Ikke nok med, at det er en udfordring for dem, som byder på disse opgaver, for man bliver altid presset som en del af en større entreprise. Det værste er næsten, at der her virkelig bliver pillet ved vores selvforståelse som anlægsgartnere, slutter han. BENZIN/DIESEL På 2-hjul, 4-hjul, eller larvefødder HYDRAULIK Til gravmaskiner og minilæssere HENRIK HOFFMANN er 48 år, og bor i Aarhus-forstranden Risskov. Siden 2000 har han været direktør i anlægsgartnervirksomheden H. Hoffmann A/S, der blev stiftet af hans far Henning Hoffmann i DAG omfatter 207 anlægsgartnerfirmaer i fire kredse. Samlet omsætning ca. 1.6 mia. kroner TRAKTOR Via PTO en

12 MESSER KVINDE I SPIDSEN FOR H&L Have & Landskab får erfaren nordjyde som ny udstillingsleder. Den grønne branches store markedsplads, Have & Landskab i Slagelse, får en meget erfaren kvinde i spidsen som udstillingsleder. Det er 48-årige Dina Overgaard, der kommer fra et job hos turist-organisationen Visit Nordjylland. Her har hun bl.a. været tovholder på så forskelligartede begivenheder som det store karneval i Aalborg, Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn, Muslingefestivalen i Løgstør, og surferparadiset Klitmøllers storstilede Cold Hawaii-event. OVER GRÆNSEN Dina Overgaard har også arbejdet med eksport i over ti år og har generelt et godt blik for de internationale relationer. Og det har hun planer om at benytte sig af i sin nye stilling. Have & Landskab står på et fantastisk fundament og er jo landets største udstilling af sin art, og der kommer allerede folk fra nær og fjern til Slagelse. Men jeg mener, at potentialet er endnu større, og det kunne i særlig grad være spændende, hvis der kunne trække flere gæster fra fjernere egne, herunder også det nære H&L s formand, Palle Kristoffersen præsenterer her den nye udstillingsleder, Dina Overgaard Skandinavien og Nordtyskland, lyder det fra Dina Overgaard. Næste H&L holdes som altid i ulige år, nemlig i august NY MESSE SATSER PÅ gæster det første år. Det burde være et realistisk mål, mener udstillingsleder Erik Nissen her kort før den nye grønne maskinmesse Maskiner under Broen slår teltdugen op på det smukke område under Lillebæltsbroen på Fynssiden. Maskiner Under Broen arrangeres af Park, Vej og Anlægssektionen i Maskinleverandørerne, og skal ses som et supplement til storebror, Have&Landskab, som brancheorganisationen også er med til at arrangere. Det er et problem for mange kommuner og anlægsfirmaer i Jylland at komme helt til Slagelse og tilbage igen på en arbejdsdag. Derfor mener vi at der er et behov for en messe her midt i Danmark, siger Erik Nissen. Han er tilfreds med interessen fra udstiller-side, og stort set alle standpladser vil være solgt, når messen afvikles august. FIRE SEMINARER Udover selve udstillingen byder den to-dages messe også på fire seminarer, der alle afvikles hver dag. Her vil tilhørerne få en 30 minutters indføring i fire dagsaktuelle emner. De fire emner er ukrudtsbekæmpelse, lithium-teknologi, førerløse maskiner og droner. Aalborg kommune har uddannet et hold til at flyve med droner, og de kommer og fortæller om denne teknologiske landvinding, der vil gøre f.eks. bygningsinspektion langt hurtigere og billigere, fortæller udstillingslederen. Maskiner under Broen afvikles på et naturskønt areal nord for den nye Lillebæltsbro. Man skal tage afkørsel 58B og finde frem til Gl. Strandvej 113 i Middelfart. Førerløse maskiner bliver det store hit i fremtiden. 12

13 HEDEDANMARK KØBER OP IGEN HedeDanmark overtager Sønderjyllands største anlægs-gartnervirksomhed, Frank Sørensen Anlægsgartner. DET GRØNNE SKAL VÆRE HOVEDRET En ny brancheforening skal fremme kvaliteten og antallet af grønne anlæg. Den nye brancheforening har fået navnet Landskabsrådet. NYHEDER Fagligt stærke medarbejdere, erfaren og dygtig ledelse samt en solid portefølje af mangeårige kunder blandt offentlige og private virksomheder samt boligforeninger. Det er blot nogle af grundene til, at HedeDanmark endnu en gang udvider sin tilstedeværelse i Sønderjylland denne gang gennem køb af anlægsgartnervirksomheden, Frank Sørensen Anlægsgartner. HedeDanmark løser allerede i dag grønne serviceopgaver for en række offentlige og private virksomheder i det sønderjyske område, siger regionschef Søren Damkjær fra HedeDanmark i en pressemeddelelse. VELDREVET OG PROFESSIONEL Frank Sørensen Anlægsgartnerfirma er grundlagt af 53-årige Frank Sørensen, som har stået i spidsen for virksomheden siden HedeDanmark overtager med købet mere end 30 medarbejdere. Købet gennemføres med virkning pr. 1. juli. Frank Sørensen Anlægsgartner drives fra lokaler i Felsted syd for Aabenraa, hvorfra HedeDanmark vil samle og drive sine lokale driftsaktiviteter, når sammenlægning af opgaver og funktioner er gennemført. Grønne anlæg skal i højere grad være hovedret end dessert, når private og offentlige bygherrer sætter gang i et nyt byggeri. Det er populært sagt et af målene for Landskabsrådet - en ny brancheforening, som blev en realitet efter initiativ af Danmarks ledende landskabsarkitekter og anlægsgartnere. Grønne udearealer af høj kvalitet har det desværre med at blive nedprioriteret, fordi arealerne ofte blot indgår som en lille del af et stort byggeri. Dette betyder, at de mange værdier grønne områder besidder ikke udfoldes og udvikles, og at samfundet går glip af dokumenterede milliongevinster. Landskabsrådet vil være med til at ændre dette til gavn for bygherrerne, byggeriets parter og ultimativt brugerne af de grønne områder, siger den nye formand for Landskabsrådet, Jens Rødbro Schrøder. Medlemmerne i den nye brancheforening vil i fællesskab blandt andet sætte mere fokus på, at der er en række fordele ved, at grønne anlæg bliver udskilt som separate entrepriser i byggerier. Initiativtagerne bag Landskabsrådet er anlægsgartnerne Malmos Anlægsgartnere, OKNygaard og Skælskør Anlægsgartnere, samt landskabsarkitekterne Schønherr, GHB Landskabsarkitekter og SLA. FEM TIL NM I PLØJNING LandboUngdom sender i år fem danske pløjere til det nordiske mesterskab i pløjning. Tidligere var det kun et Nordisk Mesterskab i pløjning for juniorer, men LandboUngdom Danmark har i samarbejde med de nordiske pløjeorganisationer besluttet at afholde et nordisk mesterskab også for seniorpløjere, der pløjer med standardplove. Fra Danmark deltager Michael Balle, Odense og Peter Lindberg Nielsen, Hobro i det nordiske pløjemesterskab for seniorer med standard plove. De to pløjere kvalificerede sig til stævnet ved DM i pløjning på Kragerup Gods Micahel Balle har deltaget i det nordiske juniormesterskab i I det nordiske junior mesterskab for standardplove deltager debutant Rasmus Hindsgavl, Årslev og Martin Lindberg Velling, Hobro. Martin vandt det nordiske juniormesterskab i 2014 i Finland. Med vendeplov deltager Rasmus Pedersen, Holstebro, som også var med i FAR OG SØN AFSTED I Hobro hos Peter Lindberg Nielsen og Martin Lindberg Velling er pløjning en stor fælles interesse. Far og søn går meget op i pløjning, og nu skal de deltage i det nordiske mesterskab sammen dog i hver sin klasse. I værkstedet og på træningsarealet bliver der nørdet med finpudsning af indstillingerne, så pløjningen bliver perfekt. Det nordiske mesterskab afholdes sammen med det svenske mesterskab i pløjning september 2016 på Apertin Country House 20 km nord for Karlstad i Sverige. 13

14 NOTER OG NAVNE LØB TØR FOR MEDALJER JU Aarhus havde ikke nok medaljer i pengeskabet, da der skulle uddeles sølvog bronzemedaljer til årets anlægsgartnere. De 12 medaljer er det højeste antal, der er uddelt på skolen til dato, og direktør for JU Århus, Peter L. Moesgaard, kom da også i bekneb ved overrækkelsen: - Nu bliver det lidt pinligt, for vi har faktisk slet ikke så mange medaljer liggende i pengeskabet. Men jeg har taget en med, så I kan få lov til at se, hvordan den ser ud. Og I må også godt prøve at holde den, jokede Peter L. Moesgaard og sendte den medbragte medalje på tur blandt vinderne. KARAKTERERNE BESTEMMER Det er det faglige udvalg for anlægsgartnere, der står bag uddelingen af medaljer til dimittender, og det er eksamenskaraktererne, der afgør, om der skal følge en medalje med svendebrevet. Man ved altså først på selve dimissionsdagen, om der skal uddeles medaljer og hvor mange, man skal af med. Et eksamensgennemsnit på 12 udløser en De 12 dygtige svende måtte nøjes med at røre ved en medalje, der blev sendt rundt. De har dog siden fået deres egen med navn på. sølvmedalje, og bronzemedaljen gives ved et snit på 10,3. De 12 medaljevindere, der efterfølgende har fået tilsendt deres egen medalje med navn på, fordeler sig på specialerne anlægsteknik med fire, og plejeteknik med tre og fem på AMU anlæg. Deres afsluttende eksamensopgaver strækker sig over så forskellige temaer som fx Rumomdelt baghave med biodiversitet og regnvandshåndtering, Lille have med bedtyper, kvashegn og plads til kompostering og Kolonihavens terrasse kantet af sveller. STUDIETUR Brancheudvalget gartneri/planteskole er ved at planlægge en studietur. Denne gang går turen til Tropica Aquarium Plants i Aarhus. Virksomheden udvikler, producerer og sælger akvarieplanter, gødning og tilbehør til akvarister. De leverer dagligt til detailhandlen i hele Europa, Asien og Nordamerika. Vi kommer også en tur omkring de nye Væksthuse i Botanisk Have, hvor der vil være rundvisning med spændende fortællinger om de mange forskellige planter fra hele verden. Alle, der arbejder indenfor gartneri/planteskole har fået en mail med invitationen og der vil være først til mølle princip igen i år. Max deltagere er 45 personer. Skovningssæt Danmarks største udvalg af godkendt, påkrævet beklædning til motorsavsbrug. Sætpris fra 995,- kr (model standard gummistøvler, overall og hjelmsæt) til 3500,- kr (goretex airstream læderstøvler og stretch-air kevlar extreme bukser, hjelmsæt efter ønske). Priser excl. moms. Lagerføres i størrelse 46-58/41-47, nogle læderstøvler str Dansk Skovkontor A/S. Tlf

15 OPTRÆK TIL KONFLIKT NOTER OG NAVNE 3F Aalborg er klar til konflikt mod vikarbureau De skifter navn, som vi andre skifter skjorte, men hvis de ikke møder op til forhandling 2. august, bliver 1. konfliktvarsel afsendt dagen efter, hvorefter konflikten kan træde i kraft 16. august. Så klar er meldingen fra 3F Aalborg Den Grønne Gruppe. Lars Mark Jensen er træt af at blive trukket rundt i manegen af de vikarbureauer, der leverer billig østeuropæisk arbejdskraft til den store nordjyske gulerodsproducent Limfjords Danske Rodfrugter. - Vi brugte hele foråret med at forhandle med vikarbureauet VRK Group, der har hjemsted på Fyn. Men det endte med, at de afviste at indgå en overenskomst gennem virksomhedens advokat, Søren Aagaard. Og nu er VRK Group ude af billedet hos gulerodsproducenten i Storvorde NYT NAVN SAMME FOLK Leverandøren af billig arbejdskraft til virksomheden hedder nu Kera ApS., men det er gammel vin på nye flasker. For selvom navnet er nyt, er det de samme litauiske bagmænd. Kera ApS blev stiftet 19. april 2016 af Vaidas Ragauskas, der er stifter, ejer og direktør for VRK Group ApS. Allerede 31. maj 2016 fratræder Vaidas Ragauskas som direktør, og ind træder Zydrûnas Kepalas, der interessant nok var bestyrelsesformand i VRK Group til netop 31. maj, hvor han fratrådte. Kontaktadressen for både VRK Group og Kera ApS. er nu Havnegade 100 i Odense. HVALHALEN SLOG DEM ALLE Andersen, der netop er blevet fejret med springende champagnepropper og lykønskninger fra kolleger og kursister på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, hvor hun til daglig underviser i blomsterbinderi. Deltagerne ved distriktsmesterskabet skulle løse to opgaver. Én, de kendte på forhånd og en ukendt. Den kendte opgave gik ud på at lave en skulptur til stranden i Aarhus, og her fik Karin og en kollega fra skolen, der er motorsavsskulptør, en god idé sammen. Endelig øverst på podiet Karin Bøgh Andersen er synligt glad over sejren. Karin Bøgh Andersen, der underviser på JU Århus, skal til DM i moderne blomsterbinderi i september. Det er helt vildt fantastisk. Jeg har været den evige 2 er, så det føles vildt godt endelig at blive nummer et, jubler Karin Bøgh INSPIRATION Jeg gik rundt i området for at samle inspiration, og så mødte jeg Niels-Ejnar, som er virkelig dygtig til at udskære ting i træ med sin motorsav. Han foreslog, at vi kunne lave noget spændende sammen, og da jeg fik ideen om at udsmykke en stor hvalhale, var han helt med på den, forklarer Karin Bøgh, der så for sig, hvordan den to meter høje hale kunne bære et hav af forskellige blomster og materialer og blive et rigtig spændende projekt. Jeg byggede skulpturen op, så materialerne kom til at symbolisere vandet, der glider af halen på en hval, der lige har været ved overfladen. Og det kunne dommerne åbenbart godt lide, griner Karin. Danmarksmesterskabet i blomsterbinderi afholdes sidste weekend i september på Hindsgavl Slot i Middelfart. Den to meter høje skulptur - Hvalhalen - blev skåret af et nyligt fældet valnøddetræ fra det grønne område på Jordbrugets Uddannelses- Center. 15

16 HAR DU SNAKKET MED DIN DATTER KLUMME Temperaturen siger sommerferie med sin evige drøm om høj sol, men som alle andre år er det danske sommervejr selvfølgelig afbrudt af trivielle regn- og tordenbyger. TEKST: RASMUS VESTERGAARD Selvom vejret på en og samme tid er et både yderst relevant og samtidig fuldstændig ligegyldigt emne, så drømmer jeg om, at I kære læsere, vil bruge en regnbyge eller to på at snakke med jeres sønner og døtre om det arbejdsmarked de som fritidsjobbere så småt er ved at lære og navigere rundt i, og som de skal bruge langt det meste af deres liv på. Som søn af en tillidsrepræsentant er jeg nemlig også selv et eksempel på, at den snak aldrig blev taget. Min mor fortalte mig aldrig, hvor vigtigt et fagligt fællesskab er, og det var først da jeg senere startede som aktivist i LO s Jobpatrulje, at jeg selv meldte mig ind i 3F. Jobpatruljen er et korps af unge fagligt aktive der frivilligt bruger sommerferien på at køre rundt i landet for at tjekke ungarbejderes løn- og arbejdsforhold. I de fem år jeg har kørt med Jobpatruljen, har det været et fåtal af de unge, som før vi kom forbi var medlem af en fagforening, endnu færre der havde hørt om, hvad en fagforening er for noget, og nærmest ingen som havde snakket med deres forældre om, hvordan man sammen gennem en fagforening kan sikre sine rettigheder som lønmodtagere. Vi skal være glade for Jobpatruljen, som gennem virksomhedsbesøg om året er rigtig mange unges første møde med fagforeningen, og her hvor de har deres allerførste første snak om netop fagforeninger, arbejdsforhold og løn. En snak jeg synes burde starte hjemme over aftensmaden. Jeg håber derfor inderligt, at næste gang jeg trækker i Jobpatrulje-jakken og tager ud og tager temperaturen på fritidsjobbernes arbejdsforhold, så har du brugt sommerregnen til at snakke med din datter om hendes rettigheder, vigtigheden af at være med i et fagligt fællesskab? For hvis vi i fremtiden skal have en stærk fagbevægelse, som også sikrer næste generation en løn, man kan leve, et arbejdsmiljø man kan holde til, og muligheden for overhovedet at nå den efterhånden ret høje pensionsalder, så har vi en forbandet pligt som 3F ere og forældre til at give vores viden og erfaringer med at stå sammen i et fagligt fællesskab videre til næste generation, og ikke mindst at få dem meldt ind! AKTIVITETSKALENDER 2016 Dato Sted Emne 18. august Langesø Gods Langesø-Messen august Under Lillebæltsbroen Messe: Maskiner under broen 25. august Lødderup kirke, Mors Kirkegårdsmesse august: Odense Eventyr Golf: Demo og udstilling 8. september 3F GOPS-Odense Dyrepassere: Netværksmøde september Aalborg Kongrescenter 3F KONGRES september september: november 28. november -2. december 29. november- 2. december januar januar 2017 Haraldskær, Vejle Hindsgavl Slot, Middelfart Langsøhus Langsøhus MCH Herning Odense CongresCenter Langsøhus Efterårsseminar for TR og AM-repræsentanter på DAG-OK DM i blomsterbinderi Branchekursus for mejeriarbejdere og chauffører FIU nr Grunduddannelse modul 1- FUI: Agromek Fagmesse for Blomsterhandlere og Havecentre Grunduddannelse modul 2 -FUI: GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE GARTNERIARBEJDERE LANDARBEJDERE GREENKEEPERE AGRO-INDUSTRIEN DYREASSISTENTER MASKINFØRER PLANTESKOLEGARTNERE SERVICEGARTNERE SKOVARBEJDERE VÆKSTHUSGARTNERE KIRKEGÅRDSANSATTE GRØNNE GÅRDMÆND JORDBRUGSTEKNOLOGER

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed?

Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? KONKNSER Hvad giver dig 100 % bevægelsesfrihed? F O R E il alt for alle Der er mange fordomme om kontaktlinser. Sandheden er, at kontaktlinser på mange måder er den mest optimale måde at sikre sig et godt

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder:

Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Idekatalog Forud for arbejdsgruppemødet den 18. november 2015 har sekretariatet været på rundtur og besøgt følgende virksomheder: Jesper Hjortshøj (Marel A/S), Rune Engell-Hansen (Lallemand), Niels Osterland

Læs mere

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport

Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Erhvervslivets adgang til kollektiv transport Svend Torp Jespersen og Ole Kveiborg 1 Indhold Metode Overordnede resultater Resultater på kommuneniveau Resultater på kvadratkilometerniveau 2 Metode GIS

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere