MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR DEC ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2010-37. ÅRGANG"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR DEC ÅRGANG

2 Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 11 gange om året i 295 eksemplarer og omdeles til foreningens 294 medlemmer. Bladet udkommer ikke i juli måned. Se også foreningens hjemmeside: Redaktion: Alle der møder op til redaktions-mødet, normalt den 1. mandag i måneden, har indflydelse på bladets redaktion. Den faste redaktør er: Finn Skjørbæk, Præstehusene 79 Telefonnummer: Forside. Røde Vejrmølle af Finn Skjørbæk. Bestyrelsens opgavefordeling. Side 3. I sne står RVP i skjul. Side 4 Håber på tilfredshed. Modtaget fra ComX. Side 4 Forhøjelser fra nytår. Varsling om udfald Side 5 på TV kanaler. Beskæringer og fliser aftalt. Side5. Julehilsen fra bestyrelsen. Side 6. MBBYG. Side 7 Annonce. Klip ud og sæt op. Side 8 Om renovation. Herberg råber alarm. Side 9 Hjemløse er desperate. Køb og salg. Side 10. Nu er det vinter Side 10 Godt råd fra Finni. Pap og karton. Side 10 - Om genbrug. Hvad sker der med metallet? Side 11 Agendacenter. Vestegnens Vinduer A/S. Side 12 Annonce. Motionisterne. Side 13. Tomme vinflasker. Side 14 Slut med indsamling. Service udlejning. Side 15 Annonce. EDC Srandfelt. Bagsiden Annonce. Næste redaktionsmøde afholdes hos den faste redaktør, P 79 mandag den 3. JANUAR kl (Alle er velkommen til at kigge ind) 2

3 Bestyrelse: Formand Svend Nielsen H Kasserer Lona Skjørbæk P Næstformand Jens Grøn P Helle Bennedsen P Jesper Simonsen D Sekretær Christian Halkjær H Steen Tystrup H ComX kontakt Ole Henningsen P Fællesarealer ComX kontakt Ole Steen Snerydning Festudvalg ad hoc Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper Lunden Jesper, Jens, Helle Brugergruppe Ole Jesper Simonsen D Gertrud Nielsen Peter Vedtofte Ole Henningsen Jens Villadsen H D P P Helle Bennedsen P Birgit Birkbak P OPGAVEFORDELING SALG OG UDLÅN Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle og bræt til tapetsering af 1. sal over trappen. Weber rygeovn udlånes: Depositum 250 kr. Leje 50 kr. for de første 3 dage (inkl. En pakke træflis til rygning) Derefter 50 kr. pr. dag. Skal afleveres i rengjort stand, ellers intet depositum retur. Anoder til varmtvandsbeholder, restlager gratis. Filtre til udsugningsanlæg, 10 kr pr stk, 3 stk for 20 kr. Messingomløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt med 3 omløbere, O-ringe og tryksskiver, 100 kr.. Slutblik til 1. sals vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr. Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr sæt dækkende stueplansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr. Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag. Kan forudbestilles mod erlæggelse af depositum Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67. Antenne-forstærkere udlånes til forsøg. F-stik til "tredje udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt med det nye anlæg, men han har det stadig) Wattmeter/watttimemåler udlånes. Fedtpatroner til smøring af gamle fjernvarmestophaner. Gratis Komplette tegninger af husene med godkendte til- og ombyg-ninger udlånes. Depositum 50 kr. pr tegning. METABO pneumatisk borehammer udlejes. Depositum 100 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag. Boremaskinen kan ikke forudbestilles. Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag. 3

4 I SNE STÅR RVP I SKJUL Så kom både sne og frost og pakkede Røde Vejrmølle Parken ind i en kæmpe snedyne. Vi er glade for at vores snerydningsbudget ikke allerede er brugt, som det i pressen har forlydt om flere kommuners budget, men en periode med sne og frost så tidligt kan dog tydeligt mærkes på vores budget. Bestyrelsen håber I er tilfreds med frost- og sneberedskabet på P-pladser og på de særlige små stykker stier, hvor I i forhold til deklarationen ikke er pålagt snerydningspligt. Vi håber selvfølgelig at I hjælper med til at holde disse stykker farbare for andre, da det er sådanne stykker, der for os alle leder til stisystemet og busstoppesteder. Vi ved godt at den store traktor nogle gange vælter sne fra p-pladserne op på nogle fortove efter I har ryddet, men det er noget, som I må leve med. Traktorførerne gør det ikke for at genere, men for at komme af med den sne, der fjernes fra P-pladserne. På disse moderne traktorer kan kosten/ploven styres fra førerhuset, så rydningen går mindst muligt ud over biler og jeres ryddede fortove. MODTAGET FRA COMX Vi indfører pr. 1. januar 2011 to nye internethastigheder, og ændrer priserne på tre af vores eksisterende hastigheder. Samtidig stiger prisen på kabel-tv Ultimativ. Nedenstående tre internethastigheder stiger en anelse i pris pr. måned: 2/2 Mbit/s koster i dag: kr. 110,- Ny pris pr. 1. januar 2011: kr. 119,- 10/10 Mbit/s koster i dag: kr. 169,- Ny pris pr. 1. januar 2011: kr. 189,- 20/20 Mbit/s koster i dag: kr. 189,- Ny pris pr. 1. januar 2011: kr. 219,- Kabel-tv Ultimativ koster i dag kr. 215,-* Ny pris pr. 1. januar 2011: kr. 239,-* *Eksklusiv foreningens eventuelle Viasat pakke og ekstrakanaler De beboere der har en af de tre ovenstående hastigheder og/eller kabel-tv Ultimativ vil senest d. 22/11 blive kontaktet direkte pr. , samt varslet på deres månedlige opkrævning. I har fortsat en meget konkurrencedygtig aftale Vi er klar over at det ikke er populært at varsle en prisstigning, men vi kan forsikre dig om at beboerne i din forening fortsat har en af markedets billigste og mest stabile internetforbindelser. Samtidig understreger vi, at vi hos ComX ikke går på kompromis med kvaliteten i vores produkter. Vi leverer fortsat oppetider der er så tæt på 100 % man kan komme, samt en kundeservice der af vores kunder gang på gang bliver fremhævet som værende blandt branchens førende prøv bare at ringe til os. 4

5 Stigningen på kabel-tv Ultimativ sker udelukkende grundet en prisstigning fra flere kanalleverandører, hvilket rammer alle tv-udbydere på markedet. I den forbindelse har vi dog valgt at fastholde prisen på kabel-tv Basis pakken på kr. 49,- så alle beboere fortsat har et meget prisbevist alternativ til den store Ultimativ tv-pakke. Nye hastigheder For at øge fleksibiliteten i vores udvalg når der skal vælges hastighed, introducerer vi pr. 1. januar 2011: 5/5 Mbit/s til kr. 139,- pr. måned 250/250 Mbit/s til kr. 999,- pr. måned* * Kun tilgængelig hvis foreningens installation understøtter hastigheden. Forbrugsafregnet. Kontakt foreningssupport for nærmere information. Beboere der ønsker at ændre eller opsige deres abonnement Ønsker man på baggrund af prisændringen at ændre sit internetabonnement, kan man skifte hastighed uden beregning frem til 31. december Såfremt man som beboer ikke ønsker at fortsætte sit internetabonnement til den nye pris, kan det frit opsiges med virkning fra 1. januar 2011, ved henvendelse til Kundeservice senest d. 31. december Beboere med kabel-tv Ultimativ pakke, kan frit opsige denne ved henvendelse til Kundeservice senest d. 31. december Ønsker om ændring eller opsigelse af abonnement, skal sendes skriftligt via eller brev til ComX. Tlf eller via på: Vores åbningstider er: Hverdage fra kl. 09:00 17:00 Venlig hilsen ComX Foreningssupport VARSLING OM UDFALD PÅ DE DIGITALE TV KANALER. ComX er i færd med en omlægning af de digitale kanaler. Det medfører desværre, at der torsdag den 9. december mellem klokken 8 og 12 om formiddagen kan være udfald i kortere eller længere tid af en eller flere af de digitale kanaler. BESKÆRINGER OG FLISER ENDELIGT AFTALT. Det samlede tilbud var noget større end vores budget kunne bærer, hvorfor fliserne mellem P51 og P75 må udskydes til næste år som et højt prioriteret emne på den femårsplan bestyrelsen arbejder med. Ligeledes udskydes en generel sanering af buskarealer og vil indgå i femårsplanen. 5

6 Glædelig jul og godt nytår til alle jer i foreningen 6

7 7

8 K L I P U D O G S Æ T O P (Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2010) Uge december Restaffald Uge december Pap og metal Restaffald Papir og glas Uge december Storskrald Restaffald Uge januar Restaffald Papir og glas Farligt affald: Fredag den 7. januar. (Bestilling senest onsdag før afhentning på ) Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-dagen i Degne- og Præstehusene. Glas: Vin- og spiritusflasker, saft- og dressingflasker, syltetøjs- og konservesglas, drikkeglas, glasskår af nævnte glastyper, men IKKE: elpærer, porcelæn, keramik, lysstofrør, spejle, vinduesglas. Papir: Aviser og tidsskrifter, reklamer, brevpapir, papir og kuverter, telefonbøger men IKKE: pap, mælkekartoner, plastic, pizzabakker, bøger. Pap: Rent og tørt pap og karton. Skal være slået sammen og bundet. Metalemballage: Øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, kagedåser, tobaksdåser. Skal være i klare plastsække. Storskrald: Stor elektronik (fx fjernsyn og hårde hvidevarer), stort jern og metal (fx cykler, som skal være afmærket storskrald ), småt forbrændingsegnet affald i klare sække, stort forbrændingsegnet affald (fx møbler) IKKE: sanitet, bygge- og anlægsaffald, fliser, jord og nagelfast inventar (fx køkkenelementer). Mindre mængder byggeaffald og jord kan afleveres på Genbrugsstationen Farligt affald: Batterier, akkumulatorer (alle slags), spraydåser, trykflasker, sparepærer, lysstofrør, malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, algefjerner, ukrudts-, insekt- og svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, olie, oliefiltre, kunstgødning. Vær med til at spare naturen for disse farlige og skadelige midler. Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. Få udleveret en GRATIS miljøboks. Tilmelding se næste række. Miljøbilen: Indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de husstande, som har bestilt afhentning. Afhentning og tilmelding bestilles på: telefon nr eller på senest om onsdagen før afhentning. Haveaffald: Blade, blomster, hækafklip, kviste, grene, græs, ukrudt, små rødder. Afleveres i papirsække eller bundtet med snor, svarende til en fyldt papirsæk. 8

9 Herberg råber alarm: Hjemløse er desperate efter hjælp Hundredvis af hjemløse har akut brug for hjælp i vinterkulden. Med sne, vind og minusgrader er det livsfarligt at være hjemløs i København. Det mærker de frivillige tydeligt på herberginitiativet 'En varm seng. Huset har 150 senge og 25 madrasser, og alt bliver ofte optaget allerede før almindelig åbningstid klokken 21.»De dør derude lige nu. Vi har haft flere med frostskader på fødderne. Med sne og minusgrader og den polarvind der blæser, bliver de våde og syge«, siger initiativtager April Chris.»Der er ikke nogen steder at gå hen for dem. Vi frygter, at rigtig mange vil blive syge i år. Vi har brug for akut 'nødhjælp' på gadeplan lige nu«. 'En varm seng' er især til for at hjælpe de mange hjemløse udlændinge. De må nemlig ikke modtage hjælp på danske herberger, og når klimaet er, som det er lige nu, betyder det, at overlevelse i sig selv er svært.»vi mangler stort set alt lige nu. Vi mangler tøj og sko, vi mangler mad, og vi mangler frivillige, så vi kan holde stedet åbent i døgndrift«, siger April Chris.»Folk er desperate efter hjælp«, siger hun og tilføjer, at 'En varm seng' også kæmper for overhovedet at betale huslejen på kroner om måneden. Initiativet har en fast politik om ikke at afvise nogen, og at dømme efter tilstrømningen sidst på eftermiddagene kommer de til at ligge tæt på herberget på Axeltorv. Vi indsamler iflg. aftale med herberget følgende i dame- og herrestørrelser (frem til 31.december 2010): Vinterstøvler Vinterjakker og -frakker Huer Vanter Halstørklæder og sørger for, at det afleveres på herberget. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Stig Nielsen og Susanne Burlund Humlehusene 30 Tlf:

10 K Ø B O G S A L G BARNESENG, 165 x 76 cm, hvid med ryg og gavle, inkl. bund og madras (160 x 70 cm) Sælges for 200 kr. BARNESENG, 116 x 64 cm. bøg tremmeseng, inkl. variabel bund og madras (112 x 56 cm.). Sælges for 100 kr. Henvendelse: Boesen, D 60, tlf: Nu er det (snart) vinter. men jeg går stadigvæk en tur daglig i vores område, sammen med min lille hund. Og jeg bemærker at de, der har fået flotte nye hækplanter for nylig, ikke ser til, at der vokser græs og andet grønt ind imellem og foran jeres nye planter. Det der ikke så smart, for så skal de nye planter kæmpe med græs og andet grønt for at blive tæt og flot, som I sikkert gerne vil have dem til at blive hurtig. Lidt gødning vil gøre underværker. Jeg har også bemærket, at der er flere, der selv har plantet nye kviste, som har mange år tilbage før de bliver tætte og høje som de gamle, der blev fjernet. Jeg har stadigvæk kontakt med den gartner, der laver færdig hæk på 150 cm. høj for 600kr meteren, hvor alt bliver gjort uden, at der er rygsmerter eller andet roderi. Det skulle da lige være smerter i pengepungen. Finni. D 79. Pap og karton skal bruges mange gange! Pap og karton kan bruges mange gange når du sorterer det rigtigt! Pap til genbrug: Store og små papkasser, karton (!), æggebakker, paprør, og andet pap der er rent og tørt Skal ikke blandes med pap: Mælke- og juicekartonner, pizzabakker, papir, sæbeemballager, bøger m. omslag, karton m. folie og pap der er vådt og beskidt! Med venlig hilsen Agenda Centeret 10

11 Hvad sker der med metallet? Når det brændes - er det et problem Dåser og andet metal, der sendes med resten af affaldet til forbrænding, laver bøvl i forbrændingsanlægget. Det sætter sig fast på ristene og blandes med en masse urenheder, der gør det vanskeligt at genanvende til meget andet end vejfyld. Når det genanvendes er det en ressource I stedet for at smide metal i skraldespanden kan du sortere det fra til genbrug. Alt efter hvor du bor, kan du enten aflevere det på din lokale genbrugsgård, eller sætte det ud til enten storskrald (hvis det er stort metal) eller i en klar sæk (emballage-metal) de dage, det afhentes jf. affaldskalenderen. Og uanset hvor du bor, kan du altid aflevere det på kommunens genbrugsstation på Gadagervej 23, som har åbent alle dage kl I Albertslund er det Glostrup Produkthandel, der modtager metallet. Her bliver det sorteret i jern, stål, aluminium o.s.v. og solgt videre. Metallet smeltes om og bliver til nyt metal som kan bruges til dåser, låg, cykler, o.m.a.. Når du sorterer metal fra til genanvendelse er du med til at spare klimaet for CO 2. 1 kg. jern sparer klimaet for 2 kg. CO 2, 1 kg. stål sparer klimaet for 1 kg. CO 2 og 1 kg. aluminium sparer klimaet for 10 kg. CO 2 Derudover spares der masser af energi, vand, kemikalier og ikke mindst råstoffer. Hvad kan sorteres fra Du kan sortere alle dine metaldåser, gamle stegepander og gryder, metalgardinstænger, cykler, stel fra borde og stole, fjedre fra springmadrasser, værktøj m.m. Metallet skal være skyllet rent og rester af stof, plastik, gummi o.s.v. skal så vidt muligt være fjernet. Gør affald til en ressource! Agenda Center Albertslund 11

12 Vestegnens Vinduer A/S v. Tømrermester Bjarne Hansen Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i Røde Vejrmølle Park Priseksempler: Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra ,- Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags termo, fra 9.500,- Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra ,- Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, vedligeholdelsesfrit fra Velfac Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og alubundglaslister Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling Fast tid og fast pris Vi klarer det hele også bortkørsel af affald Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde Forsikringsskader af enhver art Skillevægge og lofter Alle typer skure og overdækninger Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park Vi er medlem af byg garanti ordningen Ring for at få et uforpligtende tilbud eller Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 12

13 RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. Faste aktiviteter er følgende: Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-stævner i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for at deltage. Modstanderne er andre beboerhold fra kommunen, og udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der er fri søndags træning kl på banerne bag Klub Vest, samt efterfølgende afslapning/øl/vand i Væremøllen ved Børnehaven Degnehusene. I samme turnering findes også en seniorturnering, deltagerne her skal være min. 18 år gamle Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 til 16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her på Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. Pigernes motionsdag: Hver mandag kl er vi nogle voksne piger, der går en tur i Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven for alle i bebyggelsen! Henvendelse: Anne-Marie Olsen H 106 Kontingent: Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: Aktive Passive : Kr. 200,- pr. år : Kr. 60,- pr. år Regnskabsåret er 1/1-31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske til et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 13

14 Bestyrelse: Formand : Jens Villadsen P 127 Tlf Kasserer : Jesper Krogh D 18 Tlf Sekretær : Ole Lassen D 40 Tlf Best.suppl. : Karin Skytte D 68 Tlf Kontaktpersoner: Fodbold : Jesper Krogh D 18 Telf Badminton : Dan Raun H 106 Telf Årets planlagte aktiviteter i motionistklubben Fredag Generalforsamling Væremøllen Lørdag Sommerfest Lunden Lørdag Årsfest Lunden Tomme vinflasker: Desværre har den nye afgiftspolitik gjort at det ikke længere er en indtægt at samle tomme vinflasker efter årsskiftet Tværtimod vil det koste os 250 kr. pr. container i afhentnings gebyr. Derfor vil sidste afhentning blive bestilt midt december 2010, derefter må I benytte de kommunale flaske indsamlings kasser. NB: MEGET VIGTIGT 14

15 SERVICE-UDLEJNING Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at kunne leje festservice til en privat fest. Der er service til 36 personer, omfattende: Dybe og flade middagstallerkener Frokosttallerkener Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas Kaffekopper med desserttallerkener Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 6 vandkarafler Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 2 bordplader, 1,1 x 2,4 m, med bordbukke. Plads til personer Ca. 40 stabelstole Prisen for leje af ovenstående er: Medlemmer af motionistforeningen... kr. 100,- Andre grundejerforeningsmedlemmer... kr. 200,- Betaling erlægges ved afhentning. Festtelt kan anvises. Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl og til Sanne Krogh, D.18. Telf NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED 15

16 16

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 7 - AUG. 2008-35. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 11 - DEC. 2007-34. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014 Sjov i I toget sad en hund og dens herre og spillede poker. Det er dog en utrolig klog hund!, sagde en medrejsende. Vinder den tit over dig? Nej, det er sjældent, sagde manden, For når den får gode kort,

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser

Indledning. Fællesarealer. Asfaltering af parkeringspladser Indledning I det forløbne foreningsår blev asfaltbelægningen på alle parkeringspladserne fornyet. Det var et større arbejde, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt blev påvirket af, men som vi

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr. 28 - December 2011 28. nr. - 8. udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade 62 7400 Herning Oplag: 5.200 eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 2 Årgang 1 Juli 2013 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon 1813 Dyrenes vagtcentral 1812 Lægevagten 38

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND

29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 29. årgang Nr. 1 / 2001 Januar måned BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2 Redaktørens side Desværre var der ikke så mange løsninger til voksenopgaven, så vi vil opfordre alle Lundens beboere om, at

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende.

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende. 2008 ODDEPOSTEN December 2008 Nyttige oplysninger Varmemesteren Tlf.: 98 15 58 34 Kontortider: Man Man-Fre - 07.00-07.30 Man Man-Fre - 12.30-13.00 Boligkontoret Tlf.: 96 31 52 00 25 års Jubilæum Se den

Læs mere

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen

EJBY-POSTEN. Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY« Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen EJBY-POSTEN Medlemsblad for Sommerbyen»EJBY«Bestyrelsen fanget i en pause, mens de nyder de nye omgivelser i stueetagen efter ombygningen Se artiklen inde i bladet 205 Marts Formandens beretning for året

Læs mere