Nyhedsbrev nr. 4 Et fødselsdagsnyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 4 Et fødselsdagsnyhedsbrev"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 4 Et fødselsdagsnyhedsbrev Den 30. september -16 Kære PS'er. Jeg ønsker os alle et meget stort tillykke med 15 års fødselsdagen i morgen, den 1. oktober. Måske der er nogen af jer, der synes det er et jubilæum - men uanset, så har foreningen klaret de første 15 år og det fortjener en markering. Fra at være en rigtig god ide, født af et meget socialt og fagligt tænkende menneske, til vi nu 15 år senere er ved at konsolideret så meget, at enkelte kommuner kun tilbyder deres borgere 54 støtte fra personer, der er medlem af PS foreningen. I anledning af 15 års dagen, har bestyrelsen spurgt den fremsynede stifter af foreningen, Birte Skov Henriksen, om hun vil berette om foreningens start og de tanker, der lå bag samt komme med nogle indspark til foreningens fortsatte liv. Jeg ønsker jer rigtig læselyst - der er meget god historie og baggrundsviden at blive klog af. Med venlig hilsen Grethe Nikolajsen Formand i PS foreningen

2 Jubilæumsskrift af Birte Skov Henriksen i anledning af PS foreningen fylder 15 år : Kære PS forening! Først og fremmest tillykke med de 15 år. Jeg husker dig fra graviditeten, fødslen og de første 6 år. Især husker jeg perioden fra du var spæd og vi skulle lære dig at kende, til børnehavealderen, hvor du blev landskendt. Så kom skolealderen og du skiftede både og primærperson. Primærperson har du skiftet tre gange siden. Og nu, hvor du er i puberteten, bliver det spændende at se, hvad du udvikler dig til. Jeg er blevet opfordret til at give et tilbageblik på dine første år. Og det vil jeg gerne. For hvor var det spændende. Desuden lød opfordringen på, at jeg også gerne må give indspark til dine næste år. Som 15 årig gider du måske ikke høre på det, men ingen behøver at få at vide, at det er mine tanker. Du må hjertens gerne lade dem være dine egne eller finde på noget helt andet. Bare du er synlig på den gode måde, så forældre får den støtte de har ret til. Før jeg vender tilbage til dig, fødselar, skriver jeg lige noget til læseren: Årene før graviditeten: Lidt forhistorie på samfundsplan: I slut 1990erne havde Københavns kommune allerede et støttecenter til forældre med formanden for ForældreLANDSforeningen (FBU) som daglig leder. Desuden kørte et professionelt pilotprojekt i Sønderjylland, som også dokumenterede, at forældre havde stort udbytte af at have støtte, når deres barn/børn er anbragt. I forsommeren 2000 så Servicelovens 40a dagens lys med startdato Det var helt nyt i servicelovens børneafsnit, at der blev indsat en med en rettighed og at støttepersonen udelukkende var forælderens. Alt andet var foranstaltninger (tilbud eller tvang). Man forestillede sig, at aflønningen var 1 personligt rådgiverhonorar månedlig og i sværere sager 2 honorarer i en kortere periode. Fra pålidelig kilde ved jeg, at socialministeriets folk ønskede, at det tydeligt fremgik af vejledningen til 40a, at det blev kvalificerede folk, der skulle støtte forældrene, men Kommunernes Landsforening var imod p.gr.a. økonomien i det. Lidt forhistorie på mikroplan i år 2000: Med denne så jeg nye muligheder for støtte til forældrene. Jeg havde gennem mange år arbejdet som konsulent med anbringelser i en forvaltning. Jeg havde masser erfaring med, hvordan forældre blev hjulpet, når de havde

3 gode bisiddere med til møderne. Desværre også stor erfaring med bisiddere, der fyldte mere end forældrene. Jeg ville gerne arbejde med at støtte forældre. Vi var et par kollegaer, som gjorde os nogle tanker om, hvor vigtigt det var, at vi fagfolk kom ind og blev synlige som støttepersoner efter den nye. Vi legede med tanker om at få oprettet et center/sted i Københavns amt, hvor der var professionelle støttepersoner og hvor der både var forældregrupper og individuelle samtaler. Og vi talte rigtig meget om evnen til at være neutral, evnen til at have barnet i hjerte, evnen til at rumme frustration, smerte og vrede, evnen til at lytte til forældrene og evnen til at rumme og acceptere, at vi som 40a støtteperson, kun ville kende den flig af helheden, som forældrene ønskede at dele med os. Nå, jeg syntes ikke, at jeg kunne arbejde med at støtte forældre og samtidig arbejde i en forvaltning. Var det virkelig nu, at jeg skulle stoppe med at være ansat efter altid at have været lønmodtager og i stedet blive selvstændig? Ja, hvis jeg fulgte min lyst, var det nu. Turde jeg det? Ja, jeg sagde op med fratrædelse Det var fedt, men jeg havde ikke noget klar til, hvordan jeg skulle gribe det an. Jeg fik første job som støtteperson , så jeg blev kastet ud i det og fik dermed praksiserfaring med det samme. Debatmøde og forberedelse til fagligt fællesskab, graviditet : Jeg var dog klar over, at det var vigtigt at have et fagligt forum, hvor vi kunne drøfte og udvikle tanker om støttepersonens rolle og til at synliggøre og kvalificere støttepersonordningen. I både fagbladet Socialrådgiveren og Socialpædagogen var det muligt at få et arrangement gratis annonceret, så jeg inviterede til debatmøde senere i januar 2001 i lokaler jeg havde lånt i København. Jeg havde også læserbrev i Socialrådgiveren og sluttede læserbrevet af med mit telefonnr. Mange ringede og var lige så begejstrede for en som jeg. Der kom fagfolk til debatmødet. Det var sådan graviditeten startede uden at jeg/vi vidste, at der 9 mdr. senere ville blive født en forening. En del kom kun til første debatmøde, nye kom til og der blev en gruppe på 8-10 stykker, der var særligt interesserede. For at blive synlige fandt vi, at ved at danne en forening, kunne vi bruge den som talerør. Skulle vi have kendte folk i bestyrelsen? Skulle det være os selv? Ingen af os havde startet en forening før. Da jeg samtidig var iværksætter af egen virksomhed, havde jeg dengang en virkelig god konsulent fra Erhvervsfremmestyrelsen, som bestemt også har sat sit præg på foreningsdannelsen og navnet kom faktisk fra ham. Han sagde Det mest enkle er, at I bruger P(rofessionelle) S(tøttepersoner) i navnet. Det er jo, det I er". Ja, hvor enkelt kan det være. Efterfølgende må jeg nok sige, at jeg har haft en vis irritation over de røde bogstaver, når jeg har skullet skrive meget, men de giver synlighed.

4 Vi ville rigtig gerne støtte forældre individuelt og i grupper. Støttecentret i Københavns kommune, FBU samt et Århus projekt fremhævede, at forældre var rigtig glade for at tale med ligestillede. Så selvfølgelig skulle vi have forældregrupper og et sted til dem. En sommerweekend i 2001 tog vi en lille flok på weekend på Langeland for at få arbejdet med navn, vedtægter, logo m.v. Eksempelvis krævede efternavnet på PS foreningen nogen drøftelse. Vi var ikke kun Professionelle støttepersoner, vi var det for en bestemt gruppe. Så var vi støttepersoner for forældre eller til forældre og var forældrene forældre til et anbragt barn eller forældre med et anbragt barn. Heldigvis er det kun i vedtægterne hele navnet på foreningen bruges, så dér kan du se, hvad vi valgte. Og så til formåls en. Vores intension var, at vi gjorde os så synlige, at forældrene, sagsbehandlerne og andre professionelle blev gjort opmærksom på, at der nu fandtes et kvalificeret bud på professionel støtte. Formålene blev formuleret sådan: - at udbrede kendskab til støttepersonordningen - at kvalificere støttepersoner - at skabe kontakt og erfaringsudveksling blandt foreningens medlemmer - at fremme forståelsen for de vilkår forældre til anbragte børn befinder sig i - at sikre forældrenes retssikkerhed - at formidle støttepersoner til forældre Fødslen: Prøv lige at se på formålene. Øøøøh hvor blev vores hjertebarn af støtte forældre i grupper at have et center. Jeg husker tydeligt min fornemmelse af afmagt, da det efter generalforsamlingen gik op for mig, at foreningen i virkeligheden var blevet en forening af og for støttepersoner. Dvs. at der ikke umiddelbart var basis for at søge fondsmidler eller satspuljemidler til center eller forældregrupper. Øv, øv, øv. Nedtur. Navnet på foreningen var jo aaaalt for langt og forkortelsen PS foreningen af professionelle støttepersoner, ledte jo på ingen måde tankerne hen på forældregruppen. Og ordet støtteperson opfattedes af mange som kontaktperson eller støttekontaktperson. Begge foranstaltninger og til andre målgrupper. Dermed blev det også en vigtig og gentagende opgave at få synliggjort forskellen. Dog var formålene rigtig udmærkede: 1. - at udbrede kendskab til støttepersonordningen: Selvfølgelig ville vi udbrede kendskabet til støttepersonordningen, så forældre, sagsbehandlere

5 og presse vidste, at rettigheden nu var en realitet. Samtidig blev vi som professionelle støttepersoner synlige at kvalificere støttepersoner: Ligeledes var det vigtigt at medlemmerne var veluddannede, så ingen medlemmer gik ud og overskred 40a rammen. Det ville gå ud over forældrene og foreningens renommé at skabe kontakt og erfaringsudveksling blandt foreningens medlemmer: Rigtig godt at det formål kom med. Selvfølgelig ville vi danne netværk mellem medlemmerne, ellers fik vi ikke hjulpet hinanden med kvalificering og med at holde tungen lige i munden at fremme forståelsen for de vilkår forældre til anbragte børn befinder sig i: Hvordan vi ville gøre det, var ikke gennemdrøftet og hvad mente vi med det? 5. - at sikre forældrenes retssikkerhed: Hvordan ville vi gribe det an? 6. - at formidle støttepersoner til forældre: Nå, for søren skulle vi også være en arbejdsformidling, hvordan det? Ja, der meldte sig mange spørgsmål. Faktisk havde vi med de vedtægter skabt en interesseforening. Det viste sig dog at 12 stk. 2 var og er betydningsfuld: En eventuel nettoformue skal ved foreningens opløsning anvendes til almen velgørende formål til forældre til anbragte børn. Senere fik vi skattemyndighedernes godkendelse på, at vi er en almennyttig forening og dermed fritaget for pligt til at selvangive. Den hjalp os også til at få del i KABU midlerne (Kvalitet i Anbringelsesarbejdet med Børn og Unge.) Fødslen var en realitet og nu handlede det om at finde ind til, hvilke potentialer dette lille spæde væsen indeholdt. Det blev nogle travle år internt i foreningen med informationsmøder til potentielle støttepersoner, undervisning af støttepersoner, udforme etikregler med meget mere. Udadtil var jeg også i flere kommuner og undervise sagsbehandlerne. Vi satte en annonce i MetroXpress Hvis du ønsker en støtteperson kan du ringe.. Jeg tror, at vi havde den i 5 gange og vist på samme tid en artikel om, at forældre ikke fik den støtte de havde ret til. Børnehavealderen: I kom et stort landsdækkende projekt fra Socialministeriet/ KABU. 2 bestyrelsesmedlemmer fik i sidste øjeblik søgt midler til en undersøgelse af betydningen af støttepersonordningen. Og tænk vi fik penge. Det var kr. Ups, hvordan greb vi det an? Hvem skulle vi få til at lave undersøgelsen? Skulle undersøgelsen også dække forældre, som havde støttepersoner uden faglig uddannelse? Ved fælles hjælp i bestyrelsen fik vi lavet afgrænsningen. Vi skulle finde nogle af vores egne forældre, som ville lade sig interviewe og som ville være med i en styregruppe for projektet. Jeg

6 skulle skrive rapporten og 2 andre bestyrelsesmedlemmer skulle være med til at interviewe og løbende læse, kommenterer og kvalificerer det skrevne. Det var vildt fedt at have en aktiv forældregruppe som medspillere. Vi havde nogle skønne forældre. De fik stor indflydelse på interviewspørgsmålene. Og for at højne den faglige kvalitet fik vi to eksterne supervisorer på. Det var guld værd. Det gjorde, at vi fik et fagligt godt produkt. Det var virkelig en kærkommen mulighed for at blive landskendt. Rapporten ligger til download på vores hjemmeside og er stadig meget brugbar læsning for nye støttepersoner. PS foreningen blev sammen med 2 forældre fra styregruppen synlige på flere KABU konferencer og de 2 forældre var også med i en workshop på Socialrådgiverdage. Støttepersonordningen er trods alt kun en lille (og vigtig) brik i det store børne- og familieområde. Så den største opmærksomhed lå selvsagt på børnene, men vi fik bl.a. via KABU lavet professionelt videointerview med de to forældre. Disse blev lagt på PS foreningens gamle hjemmeside. De repræsenterede støttepersonordningen så fint. Og apropos hjemmeside. For mig var det vigtigt, at det blev synligt, hvilke støttepersoner, der var mulige at få og hvor i landet de var. Dels synlighed internt mellem medlemmerne frem for bestyrelsen fordelte telefonhenvendelserne. Dels synlighed så forældre og sagsbehandlere fik let adgang til en fagligt kvalificeret støtteperson. Når der på generelt plan var noget om anbringelse i pressen, fik vi flere gange en journalist gjort interesseret i at skrive om støttepersonordningen. Især fagbladet Socialpædagogen var interesseret i emnet og bragte artikler både i 2003 og Men også MetroXpress, Politiken, Helse m. fl. Hverken før eller siden i mit professionelle arbejde, har jeg skullet være så synlig og stå op for professionel forældrestøtte. Selv om det krævede mod og masser arbejde at stå frem, så er jeg dybt taknemmelig for, at jeg har mødt mange forældre og mange skønne professionelle i kraft af formandsposten. Ja, det var de første 6 år: Graviditeten ( ) fødslen og så spæde start , hvor meget internt skulle på plads. Børnehavealderen , hvor vi kom ud i den store verden via KABU. I tiden efter var det interessant om barnet var levedygtigt. Jeg vil sige graviditet, fødsel og det første år var energigivende, spændende og fyldt med udfordringer. Vi ville forældrene, vi ville gøre en forskel og vi ville have at støtte til forældre også blev et professionelt arbejde og vi ville være synlige og blive anerkendt. Set fra mit synspunkt var bestyrelsesarbejdet ikke nogen dans på roser. Vi startede virkelig med bevidsthed om at ville bruge hinandens forskelligheder som ressource. Men den store arbejdsmængde udadtil (det var tidligt i foreningens liv at få så stor en opgave som KABU projektet), udskiftninger i bestyrelsen og den ringe erfaring med arbejdsmængden internt gjorde, at det

7 var vanskeligt. Lige på det felt var vi bestemt ikke professionelle. Havde vi set på os selv som familie, ja, så var vi dysfunktionelle. Jeg var klar over, at skulle PS foreningen være levedygtig, var det vigtigt, at jeg gik, så bestyrelsen igen kunne arbejde fokuseret på opgaven. Skolealderen: Og heldigvis kom der en formand, som sammen med resten af bestyrelsen kunne bære foreningen ind i en ny tid de næste 4 år og som satte et flot punktum med stort debatmøde i Landstingssalen, ny hjemmeside, logo og foldere. Jeg er ikke i tvivl om, at der også i den periode har været travlt. Egentlig kan jeg ikke skrive meget om de følgende år, fordi jeg trak mig fra foreningsarbejdet bortset fra kontingentbetalingen. Dog ved jeg fra flere kilder, at der var uro omkring bestyrelsen med ny formand til følge og skal jeg blive i tonen i mit skriv, så var det et præpubertetsoprør, som jeg håber vækkede ny energi og kraft. I hvert fald var det et kreativt indslag, at bestyrelsen tog til folkemødet på Bornholm i 2015 for at gøre PS foreningen mere synlig. Puberteten: Kære PS forening. Som jeg lovede i indledningen, ville jeg vende tilbage og skrive direkte til dig. Det har været interessant at fortælle den del af historien, som nu har fundet vej til tasterne. Du ved om nogen, at det kunne have været en anden fortælling, som ville frem. Jeg er vildt glad for, at du blev født og at du blev så robust, at du har kunnet klare 5 skift af primærperson. Det er jo omskifteligt. Men du blev skabt i dyb kærlighed til forældre i en ubærlig livsperiode og jeg ved, at den kærlighed fortsat er der. Så glæd dig over, at du både har bestyrelse og medlemmer, som vil dig det bedste. Bestyrelsen sørger for en god hjemmeside med informationer og medlemmerne bliver synlige der. Alle sørger for du også bliver synlig i kommunerne. Det er vildt godt. Samtidig er du jo 15 år og klar til oprør. Sådan er det i puberteten. Og ved du hvad? Jeg synes du skal gøre oprør mod, at du ikke vokser til en større forening med flere medlemmer. Flere medlemmer vil også lave mere markedsføring og dermed udbrede kendskabet til, at der er professionelle, der kan og vil løse støttepersonopgaven. Jeg synes det kræver, at du får din bestyrelse til at se nærmere på de stramme optagelsesregler, som medfører at du kun kan byde nye medlemmer velkomne et par gange om året og kun hvis de vil lægge 1600 kr. til et kursus og 700 i årskontingent. Du var aldrig blevet født, hvis vi i bestyrelsen ikke havde været enige om, at fokus var på, at forældre kunne tilbydes en støtteperson med professionel baggrund og så kvalificerede bestyrelsen støttepersonen til denne specifikke opgave ved telefonsupport og møder. Jeg er helt enig i at grundkursus er virkelig vigtigt,

8 men rigtig mange fagfolk har jo masser kvalifikationer. Der er mange professionelle støttepersoner rundt om i landet, som ikke er medlemmer. Hvis PS foreningen var åben for deres kvalifikationer, så kunne du måske vokse. At blive større kan give mere gennemslagskraft i pressen. Og hvis din bestyrelse igen vil søge midler til nye dokumentationer om din fortræffelighed, så har størrelsen af foreningen stor betydning. Så hjælp du bestyrelsen til at finde tillidsbrillerne frem, når de ser på nye medlemmer. Du skal også se at få sat gang i 3a. Dels se om den skal forenkles, og dels få en formulering om pensionerede medlemmer, så de fortsat kan støtte foreningen frem for at melde sig ud. Og i følge 7 stk. 2 kan der fastsættes et symbolsk beløb på generalforsamlingen. Det er godt at have bedsteforældre de kan måske bydes ind, når der er interne opgaver. Din hjemmeside er ansigtet udadtil, derfor skal du stille krav om, at den hele tiden er ajour med nye aktiviteter. Det inviterer ikke til nye medlemmer og information om, at der er et aktivt foreningsliv. Så vil jeg også gerne hviske dig i øret, at du skal hjælpe dine medlemmer til at rumme frustrationen over kommunernes aflønning. Det er helt almindelige markedsførings- og honoreringsproblematikker og sådan har det været hele din levetid. Hvis aflønningen kommer i fokus frem for opgaven, kan det faktisk stoppe dit liv. Det er helt fint, at medlemmerne har diskussionen, men bestyrelsen skal bevare fokus på formålet. Ja, ja det er provokerende, men du er i ombygningsalderen og kan tillade dig at råbe op. Prøv også om du kan få dialog omkring, at du også er en almennyttig forening. Mon der er muligheder for synlighed den vej? Så forældre, sagsbehandlere, ledere og styrelser hele tiden mindes om, at dine medlemmer er et professionelt kvalificeret bud på støttepersonordningen. Måske kan du også fortælle bestyrelsen, at du savner at have kontakt med en forældregruppe at sparre med. Du har før mærket, hvor meningsfuldt det har været at få deres bud på, hvad de ville ønske, du kunne gøre for dem. Alt i alt kære PS forening, nyd at du har gode mennesker, der er vilde med at holde dig i god form. Du er så værdigfuld både for forældre, børn og professionelle. Du har opnået respekt og accept omkring dig. Jeg ønsker dig alt det bedste. Kærlig hilsen Birte, din første primærperson

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Er dit barn anbragt uden for hjemmet? Når jeg går ud herfra efter et møde med min støtteperson, så svæver jeg. Det her sted er guld værd. ForældreStøtten Klerkegade 19, st. tv. 1308 København K Telefon: 70 26 24 70 E-mail: foraeldrestoetten@sof.kk.dk

Læs mere

alt behøver jo ikke være sort/hvidt

alt behøver jo ikke være sort/hvidt alt behøver jo ikke være sort/hvidt 1 #13 - oktober 2015 Hvad er problemet? Når RIFT afholder en temaaften om samvær, skyldes det, at der er en række problemstillinger, der rammer forældrene til de anbragte

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid

Bilag 5: Interview med Robert, der har en kriminel fortid Interviewer1: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Robert: Ja, jeg er 26 år og jeg er blevet løsladt for et halvt år siden. Jeg startede på HF for halvandet år siden og bliver

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL)

BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL) BILAG 9: INTERVIEW MED I6 (MYNDIGHEDSDEL) Interviewer K: for Karen, N: for Nikita Interviewperson: I6 K: Først til at starte med vil vi gerne høre lidt om hvad er din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring?

Læs mere

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær

Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede. Professionelt nærvær Om socialpædagogers arbejde med udviklingshæmmede borgere Professionelt nærvær Kære læser Socialpædagogerne Nordjylland vil præsentere vores fag med dette hæfte. Det er et fag, som vi er stolte af, og

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt

Talepunkter. Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 364 Offentligt Velfærdsministeriet Børneenheden J.nr. 2008-2802 mbn 7. maj 2008 Talepunkter til samråd om SOU Z og Æ tirsdag den 13. maj Samrådsspørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager?

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Oplæg i Nuuk november 2016 Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår Program» Hvorfor inddrage børn?» Hvad er børneinddragelse?»

Læs mere

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole?

I hvilken grad har du under ansættelsen af den unge med særlige behov følt dig kvalificeret til opgaven gennem kontakten til Havredal gl. Skole? BILAG 9: Spørgeskemaundersøgelse virksomheder I hvilken grad havde du kendskab til unge med særlige behov før kontakten til Havredal gl. Skole? 0 8 6 6 4 3 Meget høj Høj Nogen Lav Slet ikke I hvilken grad

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 11: Dyr. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 Uge 11: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Dyr side 1 HIPPY HippHopp uge_11_guidevejl_dyr.indd 1 06/07/10 11.09 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent

Bilag 7: Meningskondensering af interview med pædagogisk konsulent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vi havde forud for interviewet med den pædagogiske konsulent udformet ti spørgsmål.

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl Med Hjerte og Hjerne Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl indhold Med hjerte og hjerte Forældreproblematikker og -læreprocesser Samarbejdet med fagfolk Fremtid Spørgsmål og debat Birgitte

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere