Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever"

Transkript

1 LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke Mortensen, Annette Jakobsen Jesper Hvidt Mortensen A. Godkendelses af dagsorden Godkendt med tilføjelse af følgende punkter: K1 Træning 2014 L1 - Graduering af distichiasis B. Underskrivelse af referater Referaterne fra de tidligere møder blev underskrevet. C. Evaluering af efterårets arrangementer (Udstilling+ markprøve + WT + Aben A) Efterårets racearrangement blev evalueret. Udstilling Arealet i Stenlille var rigtig godt til at afholde udstilling og raceledelsen anser i det store hele, at udstillingen for løb godt. Raceledelsen synes, det var et godt initiativ Dorte Jensen havde taget, ved at arrangere morgenmad inden udstillingen. Helle Christensen har efterlyst billeder på hjemmesiden og i bladet fra udstillingen. Raceledelsen har haft svært ved at skaffe billeder fra udstillingen, hvilket er årsagen til, at der ikke forefindes billeder. Raceledelsen besluttet, at der fremover skal udpeges en fotograf til raceweekenderne, der har til opgave at tage billeder til hjemmesiden og Retriever fra både udstilling og markprøve. Fællesspisning Der var for mange, der havde tilmeldt sig fællesspisningen, som ikke deltog, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Raceledelsen besluttede, at genindføres en deltagerbetaling for fællesspisningen. Betalingen vil udgøre ½-delen af købsprisen.

2 Markprøven Det store deltagerantal gav en del udfordringer, men terrænet kunne dog godt bære antallet. Da det ikke havde været muligt at skaffe flere dommere, betød det, at sluttidspunktet for arrangementet blev senere end ønsket. Raceledelsen besluttet, at der fremover skal arbejdes med en tjekliste til sådanne arrangementer, så tovholderen har mulighed for at have alle detaljer på plads. Christian arbejder videre med en tjekliste. Salg ved arrangementer Salg af frokost, øl og vand blev drøftet. Det blev besluttet, at salgsprisen for øl og vand fremover skal hænge sammen med indkøbsprisen. WT Arealet var godt, da det samtidig gav mulighed for større socialt samvær. Raceledelsen ønsker, så vidt det er muligt, at WT afvikles med enkelt poster. Åben A- Holsted Afholdelsen af Åben A sammen med Golden er forløbet godt. D. Hjemmesiden, hvad gør vi fremadrettet Jesper og Annette har undersøgt mulighederne for en ny hjemmeside. Jesper og Annette indstiller til raceledelsen, at racen for sin egen hjemmeside, som oprettes i mono.net. Annette fremviste en kladde for opbygning af en ny hjemmeside via mono.net. Brugen af mono.net som subsite vil årligt beløbe sig til kr. 900,00. Domænet vil blive Helle Hegnet har tilbudt sin hjælp til at få oprettet en ny hjemmeside. Laust Preil har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden på det tekniske område. Annette tager kontakt til Helle Hegnet omkring oprettelse af ny hjemmeside. Laus Preil vil blive kontaktet såfremt der er brug for mere specifik teknisksupport. Ny hjemmeside forventes inden årsskiftet. E. Kryptocide hundes deltagelse på vores prøver Raceledelsen har drøftet emnet på baggrund af henvendelse fra DRK, der er blevet orienteret af DKK om, at FCI lemper reglerne for kryptocide hunde på følgende område: "FCI og DKK fastholder ikke en udelukkelse af kryptocide hunde som tidligere, det vil være op til den enkelte specialklub, og der er dermed åbnet for muligheden for hundenes deltagelse. Dog anbefaler FCI, at udelukkelsen fastholdes i de klasser/prøver, hvorfra der udvælges avlsdyr"

3 Ud fra ovenstående har raceledelsen besluttet følgende, der vil blive fremsendt til DRK: Kryptocide hunde kan deltage på klubbens prøver (brugsprøve, WT og markprøver) dog skal der ske en indberetning til DKK, at denne hund er kryptocid (dyrlæge eller udstillingsdommer), således at der i hundedatabasen i DKK fremgår denne oplysning. Oplysningen skal ligeledes fremgå af DRK s kataloger til WT og markprøver, til brugsprøven medbringer hundens ejer ovenstående erklæring. F. Skal vi fortsætte med gavekort alene eller have indkøbt evt. krus til dem der hellere vil have det? Præmier blev drøftet. Det blev besluttet, at der fortsættes med gavecheck til Dummyshoppen, men at der arbejdes på andre former for præmier. Flatshoppen undersøger muligheden for andre former for præmier. Rosetter til alle klasser blev drøftet, og der var enighed om, at der fra 2014 skal være rosetter i alle udstillingsklasser. G. Kasseren har ordet Annette fremlagde budgetopfølgning pr. 26. oktober 2013, der pt. udviser et overskud på kr Afregning for WT i efteråret samt A-prøver er endnu ikke bogført, da afregning for Golden mangler. Racen har pt. et tilgodehavende på kr for udlæg af sponsorat til NM-holdet. Raceledelsen forventer, at det sponsorat, som NM-holdet har fået bevilget fra ekstern sponsor, vil blive tilført racens konto inden H. Årsmødet (Dirigent, forslag mm..) Christian kontakter KK for at høre, om han kan være dirigent på årsmødet og såfremt KK ikke kan, vil Henrik Johansen blive spurgt. Der er ikke indkommet forslag til kandidater, der ønsker at opstille til raceledelsen, hvilket betyder, at Annette og Christian er genvalgt for yderligere 3 år. Der er indkommet forslag fra Charlotte Bagger Aksham Prehm til drøftelse på årsmødet.

4 I. Nordisk mesterskab 2013 Christian orienterede fra NM i Finland. NM afholdes i 2014 i Sverige, hvor Hans Jørgen Bilstrup ønsker at skænke en vandrepokal Alma -pokalen. Jesper har tidligere udarbejdet udkast til udtalelseskriterier for NM. Jesper fremsender udtalelseskriterierne til raceledelsen. J. Nordisk samarbejde, hvem vil evt. deltage i Gøteborg Raceledelsen for Flatcoated Retriever i Sverige har inviteret til raceudvalgsmøde. Christian afventer tilbagemelding på, om mødet bliver flyttet til foråret Såfremt mødet fastholdes til afholdelse i november, hvor raceledelsen ikke har mulighed for at deltag, vil formaden for opdrætterudvalget Randi Pedersen blive inviteret. Christian kontakter Randi. K. Næste års arrangementer datoer, steder, dommere mm. Raceledelsen har indgået et samarbejde med Golden for afholdelse af WT, hvilket betyder, at der i 2014 vil blive afholdt 4 WT. Herudover afholdes der 2 racearrangementer. Den 16. februar 2014 WT, Jylland Den 22. marts 2014 WT, Sjælland Den april 2014 Raceweekend, Fyn Den 29. juni 2014 WT Sjælland Den august 2014 Raceweekend, Sjælland Den 13. september 2014 WT, Jylland Herudover planlægges tripplearrangement i samarbejde med Golden den maj 2014, men dette er endnu endeligt fastlagt. Christian sørger for dommere til WT og markprøve. Forslag til udstillingsdommere sender Christian rundt til raceledelsen. Raceledelsen har besluttet, at der i 2014 ikke afholdes sommertræningstræf grundet de mange planlagte arrangementer, hvor der fra februar til september afholdes et racearrangement hver mdr. K1 - Fællestræning 2014 Fællestræningen i 2013 blev evalueret, hvor der havde været stor spredning på antal deltagere pr. hold fra 4-16 deltagere. Raceledelsen besluttede, at der fortsættes med fællestræningen i 2014.

5 L. Ændringsforslag til reglementer WT (A- dommer + antal startede hunde) B-prøve (antal startende hunde) Raceledelsen vil stille følgende ændringsforslag til WT-reglementet: Krav om A-prøvedommer som ordførende dommer ønskes ændret til, at ordførende dommer som min. kan dømme vinderkl. på B-prøve. Krav om 10 startende hunde ønskes ændret til 10 tilmeldte hunde. L1. Graduering af distichiasis På baggrund af orientering fra DKK, hvor de oplyser, at DKK, DSVO og Spanielklubben i efteråret har indført nogle ændringer vedr. distichiasis, blev emnet om graduering drøftet. Raceledelsen besluttede, at fremsætte forslag til drøftelse om graduering af distichiasis på årsmøde. M. Eventuelt Intet.

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark Referat FJDs bestyrelsesmøde torsdag den 21. maj kl. 17:00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle Christian Johansen

Læs mere

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010

Referat. bestyrelsesmøde 5/2010 Referat af bestyrelsesmøde 5/2010 Dato for mødet: 20. juni 2010 Til stede: Henrik Westeraa (HeWe), Annette Pedersen (AnPe), Michael Johannesen (MiJo), Michael H. Jensen (MhJ), Thelde Ravn Toft (TrTo),

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede

Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13 Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen

Læs mere

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent)

Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) Dagsorden for HB-mødet den 4. november 2010 i Hundehuset Deltagere: Gordon Steffensen, Per Frost, Jan Stilling, Erling Mortensen, Lars Juhl, Anne-Mette Lynge og Lene Carlson (referent) 1. Godkendelse og

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag.

2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. Power Weekend November 2007 1. Valg af referent: Annette og Camilla Lysel. 2. Tilstede: Alle fra hovedbestyrelsen, Camilla Lysel dog kun søndag. 3. Valg af Dirigent: Ole, Ove søndag. 4. Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere