Elevundersøkelen ( >)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevundersøkelen ( >)"

Transkript

1 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst , Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst , Stokkan ungdomsskole-10. trinn Høst , Stokkan ungdomsskole - Høst 2013 Høst , Elevundersøkelen ( >) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Motivasjon I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Er du interessert i å lære på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Svært godt Godt Nokså godt Ikke særlig godt Hvor godt liker du skolearbeidet? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Ikke i det hele tatt Helt uenig Jeg gleder meg til å gå på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet (både arbeid i timene og lekser)? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 1 av 34

2 Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er vanskelig. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hjem skole Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 2 av 34

3 Støtte fra lærerne Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Opplever du at lærerne behandler deg med respekt? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Arbeidsforhold og læring Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Det er god arbeidsro i timene. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 3 av 34

4 I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du nok utfordringer på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Har ikke lekser Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Arbeidsforhold og læring (2) Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Det meste jeg lærer på skolen, vil jeg få nytte av senere i livet Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Samme hvilken jobb jeg får, vil det jeg lærer på skolen være nyttig Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Lærerne forklarer tema og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor vi jobber med dem Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 4 av 34

5 Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller Litt enig Helt enig enig Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter (f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og lignende) Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Vurdering for læring I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Flere ganger i uken 1 gang i uken 1-3 ganger i måneden 2-4 ganger i halvåret Sjeldnere Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 5 av 34

6 Vurdering for læring (2) I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Medvirkning I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Hører skolen på elevenes forslag? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 6 av 34

7 Regler på skolen Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Trygt miljø Alle De fleste Noen få Bare en Ingen De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke særlig fornøyd Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 7 av 34

8 Trygt miljø (2) Alle De fleste Noen få Bare en Ingen Finnes det lærere eller andre voksne på skolen som du kan prate med hvis du har behov for det? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Ja Har du hatt kontakt med noen voksne på skolen for å få hjelp med personlige og/eller sosiale problemer? Stokkan ungdomsskole-8. trinn 20 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 25 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 43 Stokkan ungdomsskole - Høst Nei Stokkan ungdomsskole-8. trinn 18 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 27 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 21 Stokkan ungdomsskole - Høst Har ikke hatt behov for kontakt Stokkan ungdomsskole-8. trinn 110 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 90 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 72 Stokkan ungdomsskole - Høst Trygt miljø (2.1) I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Var dette til hjelp for deg? Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Ikke i det hele tatt Flere ganger i uken Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 8 av 34

9 Trygt miljø (3.1) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Stokkan ungdomsskole-9. trinn 6 Stokkan ungdomsskole - Høst Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke Stokkan ungdomsskole - Høst Side 9 av 34

10 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen Stokkan ungdomsskole-8. trinn 4 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 4 Stokkan ungdomsskole - Høst På do I garderobene/ dusjen Ute Stokkan ungdomsskole - Høst På Internett/ mobilen Andre steder Stokkan ungdomsskole - Høst Side 10 av 34

11 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole-9. trinn 4 Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Stokkan ungdomsskole-8. trinn 3 Stokkan ungdomsskole - Høst Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Jeg ble holdt utenfor Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 11 av 34

12 Trygt miljø (3.2) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Stokkan ungdomsskole-9. trinn 5 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 5 Stokkan ungdomsskole - Høst Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke Stokkan ungdomsskole - Høst Side 12 av 34

13 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 Stokkan ungdomsskole - Høst På Internett/ mobilen Andre steder Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 5 Stokkan ungdomsskole - Høst Side 13 av 34

14 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole-9. trinn 4 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 4 Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Stokkan ungdomsskole - Høst Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Stokkan ungdomsskole - Høst Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Noen spredte løgner om meg Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 14 av 34

15 Trygt miljø (3.3) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Stokkan ungdomsskole-10. trinn 4 Stokkan ungdomsskole - Høst Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke Stokkan ungdomsskole - Høst Side 15 av 34

16 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute Stokkan ungdomsskole - Høst På Internett/ mobilen Andre steder Stokkan ungdomsskole - Høst Side 16 av 34

17 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole-10. trinn 5 Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Stokkan ungdomsskole - Høst Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Noen truet meg Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 17 av 34

18 Trygt miljø (3.4) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Stokkan ungdomsskole - Høst Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke Stokkan ungdomsskole - Høst Side 18 av 34

19 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen Stokkan ungdomsskole - Høst På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Andre steder Stokkan ungdomsskole - Høst Side 19 av 34

20 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 Stokkan ungdomsskole - Høst Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 20 av 34

21 Trygt miljø (3.5) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Andre elever på skolen Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Vet ikke Side 21 av 34

22 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet På gangen På do I garderobene/ dusjen Ute Andre steder Side 22 av 34

23 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Er litt usikker Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (3) Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret? Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 23 av 34

24 Trygt miljø (3.6) Hvem gjorde det? Noen elever i klassen Stokkan ungdomsskole - Høst Andre elever på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn 4 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 4 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 4 Stokkan ungdomsskole - Høst Noen som ikke gikk på skolen Noen voksne på skolen Andre Stokkan ungdomsskole - Høst Vet ikke Side 24 av 34

25 Hvor skjedde/skjer det? I klasserommet Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 På gangen Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 Stokkan ungdomsskole - Høst På do I garderobene/ dusjen Ute På Internett/ mobilen Stokkan ungdomsskole - Høst Andre steder Stokkan ungdomsskole - Høst Side 25 av 34

26 Gjorde skolen noe som hjalp deg? Nei, ingen voksne på skolen vet hva som har skjedd med meg Stokkan ungdomsskole-9. trinn 5 Stokkan ungdomsskole - Høst Nei, skolen har ikke gjort noe som hjelper meg Stokkan ungdomsskole - Høst Er litt usikker Stokkan ungdomsskole - Høst Ja, de gjorde litt Ja, de gjorde mye Trygt miljø (4) Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 26 av 34

27 Har du blitt mobbet av Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken elever i gruppa/klassen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst andre elever på skolen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst en eller flere lærere? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst andre voksne på skolen? Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Utdannings- og yrkesrådgivning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Ikke i det hele tatt Side 27 av 34

28 T7 (1) - Utdannings- og yrkesrådgiving Så langt på ungdomsskolen har jeg: I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad fått kunnskap om ulike utdanninger Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst fått kunnskap om arbeidslivet Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Ikke i det hele tatt fått hjelp til å tenke på hva jeg vil jobbe med Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst fått hjelp til å tenke på hva slags utdanning jeg vil ta Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst blitt utfordret til å tenke over hva som er typiske utdannings- og yrkesvalg for kvinner og menn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst T9 - Utdanningsvalg I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I hvilken grad gir faget utdanningsvalg deg oversikt over utdanningsmulighetene som finnes i videregående opplæring? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I hvilken grad hjelper faget utdanningsvalg deg til å velge riktig utdanningsprogram i videregående opplæring? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Svært fornøyd Fornøyd Ganske fornøyd Litt fornøyd Ikke i det hele tatt Ikke særlig fornøyd Hvor fornøyd er du med veiledningen du har fått om dine videre utdannings- og yrkesplaner? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 28 av 34

29 I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I hvilken grad får du i faget utdanningsvalg kjennskap til innholdet i videregående opplæring og arbeidsliv? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst T10 - Fysisk læringsmiljø Helt enig Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Ikke i det hele tatt Helt uenig På skolen min er det rent og ryddig Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Vi elever er flinke til å holde det ryddig på skolen Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hvis noe går i stykker på skolen, blir det reparert med en gang Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst T11 - Regning I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 29 av 34

30 T12 - Lesing I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 30 av 34

31 Bakgrunnsvariabler Hvilken karakter fikk du i følgende fag ved siste karakteroppgjør (jul eller sommer)? Engelsk skriftlig Stokkan ungdomsskole-9. trinn Kroppsøving Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Kunst og håndverk Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Norsk hovedmål skriftlig Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Matematikk Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Samfunnsfag Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Naturfag Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Er du gutt eller jente? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Gutt Jente Har ikke faget Side 31 av 34

32 T20 - Motivasjon Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Aldri Hvor ofte kjeder du deg på skolen fordi du gjør oppgaver du allerede kan? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hvor ofte får du skoleoppgaver som er så lette at de ikke stiller noen krav til deg? Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, men som du tror du klarer? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Hvor ofte får du skoleoppgaver som er vanskelige, og som du ikke får til? Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst T21 - Motivasjon Helt uenig Litt uenig Verken uenig eller enig Litt enig Helt enig Jeg arbeider med skolefag for å øke mine jobbmuligheter. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg arbeider med skolefag for å få en trygg økonomisk framtid. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg lærer mest når jeg samarbeider med andre elever. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Det er nyttig å samle alles ideer når vi arbeider med en oppgave. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg liker å prøve å være bedre enn andre elever. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Jeg vil gjerne være best i noe. Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 32 av 34

33 T22 - Motivasjon Nedenfor står en liste over mange av fagene du har på skolen. Kryss av på de TRE fagene du liker best. Engelsk Stokkan ungdomsskole-8. trinn 44 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 38 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 30 Stokkan ungdomsskole - Høst Fremmedspråk/ språklig fordyping Stokkan ungdomsskole-8. trinn 49 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 18 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 18 Stokkan ungdomsskole - Høst RLE Stokkan ungdomsskole-9. trinn 6 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 16 Stokkan ungdomsskole - Høst Kroppsøving Stokkan ungdomsskole-8. trinn 97 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 92 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 89 Stokkan ungdomsskole - Høst Kunst og håndverk Stokkan ungdomsskole-8. trinn 88 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 26 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 49 Stokkan ungdomsskole - Høst Mat og helse Stokkan ungdomsskole-8. trinn 13 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 79 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 25 Stokkan ungdomsskole - Høst Matematikk Stokkan ungdomsskole-8. trinn 22 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 19 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 32 Stokkan ungdomsskole - Høst Musikk Stokkan ungdomsskole-8. trinn 55 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 66 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 51 Stokkan ungdomsskole - Høst Naturfag Stokkan ungdomsskole-8. trinn 32 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 26 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 21 Stokkan ungdomsskole - Høst Norsk Stokkan ungdomsskole-8. trinn 14 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 4 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 8 Stokkan ungdomsskole - Høst Samfunnsfag Stokkan ungdomsskole-8. trinn 16 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 32 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 47 Side 33 av 34

34 Stokkan ungdomsskole - Høst Elevrådsarbeid Stokkan ungdomsskole-9. trinn 3 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 8 Stokkan ungdomsskole - Høst Programfag til valg (hvor elevene får prøve seg på programfag i videregående opplæring) Utdanningsvalg Stokkan ungdomsskole-8. trinn 6 Stokkan ungdomsskole-9. trinn 17 Stokkan ungdomsskole-10. trinn 12 Stokkan ungdomsskole - Høst T34 - Arbeidsmiljø Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Er du hyggelig mot lærerne dine? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Kommer lærerne presis til timene/arbeidsøktene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Forstyrrer du andre elever når de arbeider? Stokkan ungdomsskole - Høst Kommer elevene i din gruppe/klasse for sent til timene? Stokkan ungdomsskole-8. trinn Stokkan ungdomsskole-9. trinn Stokkan ungdomsskole-10. trinn Stokkan ungdomsskole - Høst Side 34 av 34

Foreldreundersøkelsen (2011-2013)

Foreldreundersøkelsen (2011-2013) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 X 93 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 X 83 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-10.

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

29.10.13 TIRSDAG Stordhallen Nye 1945-2100 Stord Gneist 2. divisjon kvinner avd. 4

29.10.13 TIRSDAG Stordhallen Nye 1945-2100 Stord Gneist 2. divisjon kvinner avd. 4 Dato DAG Bane Tid Hjemmelag Bortelag Avdeling 19.10.13 LØRDAG Stordhallen Nye 1100-1155 Stord 2 Tysnes Jenter 12 A4 SU 19.10.13 LØRDAG Stordhallen Nye 1155-1250 Stord 2 Mathopen 2 Gutter 14 B2 H 19.10.13

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

TIDSSKRIFTET. Nr. 2 oktober 2007

TIDSSKRIFTET. Nr. 2 oktober 2007 Nr. 2 oktober 2007 Viden om Læsning nr. 2, oktober 2007 Redaktører: Birgit Jelert og Klara Korsgaard (ansv.) Layout: CVU Storkøbenhavn Foto: Anders Hviid Viden om Læsning udgives som elektronisktidsskrift

Læs mere

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8. Korpsnytt September, Oktober og November 2013 Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.12 Korpslederen har ordet.. Tiden går fort. I mars 2012 kom vi

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

læringsmiljø og pædagogisk analyse Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15

læringsmiljø og pædagogisk analyse Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15 læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Pædagogiske forelæsninger Tirsdag den 5. april 2011 kl. 8-11 og 13-16, Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15 Alle har nu arbejdet i tre år med implementeringen

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Realfagbygget A4, NTNU 7491 Trondheim Telefon: +47 73 55 11 42 Faks: +47 73 55 11 40 merete.lysberg@matematikksenteret.no Potentiale for forandring? Resultater

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på trinn

Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på trinn Institutt for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og bachelor i arkiv og samlingsforvaltning Eksamensoppgave i LGU 11007, Norsk 1 (1-7), emne 1: Norskfaget på 4. 7. trinn Faglig kontakt under eksamen: Gun Svartaas

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke).

Spilleregler. for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). DK Spilleregler for 2-8 diamantdetektiver / 2 hold. Fra 6 + Indhold: Kræver 2 x AA LR06 + 4 x AAA LR03 batterier (medfølger ikke). 1 detektor og 2 nøgler 1 skattekiste med aftagelig diamant 10 opgavekort

Læs mere

Vad tycker konsumenterna om Nyckelhålet?

Vad tycker konsumenterna om Nyckelhålet? Vad tycker konsumenterna om Nyckelhålet? Kännedom 95 % 98% 96 % 90 % 50 % stämmer väl eller mycket väl Förknippar med hälsosam mat 73 % 84 % 71% 62 % Tillit/seriös märkning 73 % 48% 76% 93 % Gör det lättare

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 16 aug 30 nov 2015 FAST PROGRAM: Mandag kl.16.15 Småbarnssang Kl.17.00 Barnegospelkor kl.19.00 Øvelse Fellesmusikk (annen hver mandag) kl.19.00 Hjelpeforening (siste mandagen i måneden) Tirsdag kl.10.30

Læs mere

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet «Begrepenes marked» Begreper er verktøy for forskning og utvikling Men begreper er også business. og politikk «Samskapelse»

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Evaluering af Nordisk Sommeruge

Evaluering af Nordisk Sommeruge Evaluering af Nordisk Sommeruge 1. Hvordan er du tilfreds med den information, som du modtog i forbindelse med Nordisk Sommeruge? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende OK Mangelfuld Vurderinger Invitationen

Læs mere

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen ÅRGANG 14 Nr. 2 2014 Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO

BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO BARN & VOKSEN ALPAKKA, FALK, HEILO & LERKE 2015 - NR. 320 URBAN RETRO # 320 VI ELSKER DALE VINTAGE! Dale Garn er uovertruffen på retro-strikk! Og nå deler vi enda mer retro til koftefolket. Vi vet at alle

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

LEGO Education Vedvarende Energi

LEGO Education Vedvarende Energi Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi NATUR/TEKNOLOGI, MATEMATIK, FYSIK 5.-10. KLASSE Undervisning i globale udfordringer ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2012. Vedlagt som bilag 1. 3. Siden sidst:

Læs mere

Skabelon for hjemmesiden

Skabelon for hjemmesiden Skabelon for hjemmesiden Samling og opplysningssenter e t b i d r a g t i l o p p g r a d e r i n g a v A c h a u l i n c a s s l u m k v a r t e r Natur dump slum samling og opplysningsenter

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget SP'erne Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Energi er et af de vigtigste emner i det moderne samfund. Det, at vi alle

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Kreativ naturvidenskab! Med Videnskab & Teknologi fra LEGO Education bliver undervisningen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

» Der skal være. » Fem teser om. » læseevaluering TEMA: TEST OG EVALUERING AF SKRIFTSPROG. en hensigt med teksten SIdE 4

» Der skal være. » Fem teser om. » læseevaluering TEMA: TEST OG EVALUERING AF SKRIFTSPROG. en hensigt med teksten SIdE 4 Nummer 9 marts 2011 TEMA: TEST OG EVALUERING AF SKRIFTSPROG» Der skal være en hensigt med teksten SIdE 4» Fem teser om FuNksjoNell respons på elevtekster SIdE 10» læseevaluering efter 1. klasse hvorfor

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger

Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger Evaluering af Det nationale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen (NKVS) noen aktuelle funn og fortolkninger Af Gro Kvåle og Gjert Langfeldt, Agderforskning og Poul Skov, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Vejen hen mod nye kostråd kontorchef Else Molander

Vejen hen mod nye kostråd kontorchef Else Molander Vejen hen mod nye kostråd kontorchef Else Molander Om kostrådene fra 005: Kostråd er retningslinjer for et sundere madvalg Kostrådene fremhæver problemområder - hvad spiser vi for lidt/meget af Det nye

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget The Wonders Vi kommer fra Gentofte Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Tjørnegårdsskolen

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Kulturkalender. Januar, februar, mars og april 2014. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse

Kulturkalender. Januar, februar, mars og april 2014. Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse Kulturkalender Januar, februar, mars og april 2014 Informasjon om tilrettelagte kulturtilbud psykisk helse JANUAR 2014 SPESIELLE BEGIVENHETER, SE EGNE ARK. DAG DATO HVA SKJER? Onsdag 01 1.nyttårsdag Torsdag

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger?

Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Elektronisk Lægehåndbog - det nye opslagsværk for praktiserende læger? Torben V Schroeder, Chefredaktør, ø, Lægeforeningens g Forlag Professor i kirurgi, Københavns Universitet Overlæge karkirurgisk klinik,

Læs mere

som begreb for det løbende evalueringsarbejde,

som begreb for det løbende evalueringsarbejde, Vurdering for læring en måde, hvorpå vi kan undgå aktivitetsskolen og fastholde fokus på elevens læring? Af forlagschef Peter Andersen PISA-undersøgelsen fra år 2000 viste fagligt middelmådige resultater

Læs mere

Tjenestedelingen i menigheden

Tjenestedelingen i menigheden Tjenestedelingen i menigheden 1 Tim 2,11-12: 11 En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal

Læs mere

Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven

Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven Emne: Pædagogens arbejde med udeliv i børnehaven VIA University College, Pædagog uddannelsen JYDSK, Randers og Grenå Ekstern prøve i bachelor type 1 Forår semester 2011 Gruppe: 40 Studerende: Anja Peider

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne

Play to win. Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Play to win Hvordan forsknings, udviklings- og innovationsaktiviteter kan bliver løftestang for øget kvalitet og relevans for professionshøjskolerne Hanne Harmsen Deloitte Consulting hharmsen@deloitte.dk

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

ET DRYP, DER FORSVINDER I TIDEN

ET DRYP, DER FORSVINDER I TIDEN ET DRYP, DER FORSVINDER I TIDEN Bemærkninger om lyd og stilhed i Tor Ulvens (1953-1995) poesi og prosa. Helene Johanne Christensen Endnu en gang sidder jeg og bladrer i Tor Ulvens samlede digte, en bog,

Læs mere

Dansk kommunereform - til inspirasjon?

Dansk kommunereform - til inspirasjon? Dansk kommunereform - til inspirasjon? v. kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg Kommune Ålesund d. 25 september 2014 Litt om meg Kim Herlev Jørgensen 2013 - Formann i kommunaldirektørforeningens

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team operators Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

Q1 Alder Besvart: 163 Hoppet over: 0

Q1 Alder Besvart: 163 Hoppet over: 0 Q1 Alder Besvart: 163 Hoppet over: 0 1 / 17 Q2 Køn Besvart: 163 Hoppet over: 0 Dreng Pige valg Dreng Pige 65,64% 107 34,36% 56 Totalt 163 2 / 17 Q3 Hvilken klasse går du i? Besvart: 163 Hoppet over: 0

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Lego senil City Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 8 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

AVFALLSKALENDER 2011 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Foto: Stine Nordnes Romerike Avfallsforedling IKS Bølerveien, 202 SKEDSMOKORSET Postboks 98 Telefon : 07623 Faks: 64 83 57 30 Epost: firmapost@roaf.no Papiret i denne trykksaken er 00% resirkulert og klimakompensert.

Læs mere

De unges biblioteksbenyttelse i Dragør kommunes biblioteker. Refleksion og analyse av processen.

De unges biblioteksbenyttelse i Dragør kommunes biblioteker. Refleksion og analyse av processen. De unges biblioteksbenyttelse i Dragør kommunes biblioteker. Refleksion og analyse av processen. Af Pia Jane Hougaard & Bjørn A. Berger Erhvervsrelaterede projekt januar 8 Danmarks Biblioteksskole. Antal

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Gutt 10 år 0 Lasse Qvistgaard Gutt 12 år 2. Lisbeth Husted Tanggaard

FIRST LEGO League. Herning Gutt 10 år 0 Lasse Qvistgaard Gutt 12 år 2. Lisbeth Husted Tanggaard FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget De Hotte - Slettet Af Censur (Foreningen for Naturfagsinteresserede i Sorring) Vi kommer fra Sorring Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består

Læs mere

Til Inspiration for undervisere:

Til Inspiration for undervisere: Nr. 69 > DEC. > 2017 PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Leder side 02 Ny lovgivning om danskuddannelse side 03 Fra undervisning til læring side 05 Mange muligheder for efteruddannelse for undervisere på

Læs mere

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2010. Friluftsmissionen/OAC

Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2010. Friluftsmissionen/OAC Gadehjørnet Friluftsmissionen/OAC Nr. 2 2010 Friluftsmissionen/OAC 1 Nr. 2 2010 Udgiver: Friluftsmissionen Kirkegade 14, 2650 Hvidovre Pr. 1/1 2011: A. F. Beyersvej 1, 2720 Vanløse fm@friluftsmissionen.dk

Læs mere

HÅNDVÆRKER NYT 3 ÅRS. MFT SØMNING: Et nøje sammensat sortiment specielt udviklet til det nordiske marked.

HÅNDVÆRKER NYT 3 ÅRS. MFT SØMNING: Et nøje sammensat sortiment specielt udviklet til det nordiske marked. HÅNDVÆRKER NYT Kampagneperiode 01.04.16 28.02.2017 MFT SØMNING: Et nøje sammensat sortiment specielt udviklet til det nordiske marked. 3 ÅRS GARANTI Block Watne vælger Hitachi højtryksværktøj. Læs interview

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

Gjøvik Korps (Menighet)

Gjøvik Korps (Menighet) Gjøvik Korps (Menighet) april, mai, juni juli, august 2015..ved hans sår, har vi fått legedom (Jesaja 53,5) Korpsnytt hilsen Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen

Læs mere

Tillæg til Luthersk Kirke, maj-juni 2012

Tillæg til Luthersk Kirke, maj-juni 2012 Tillæg til Luthersk Kirke, maj-juni 2012 Påske-prædikener Palmesøndag: Det sind, som var i Kristus Jesus Skærtorsdag: Havde jeg dog bare vidst det! Påskedag: Stenen er væltet fra! 2. påskedag: Vi ved ikke

Læs mere

Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK

Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK Modul nr. 1611 Robotter og matematik! EV3 - DK Tilknyttet rom: Newton-rom ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark (pilot) 1611 Newton håndbok - Robotter og matematik! EV3 - DK Side 2 Kort om denne

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Forholdet mellom den generelle personvernforordningen (PVF) og annen

Læs mere

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.)

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.) Kære medlemmer Vi vil ønske jer alle en glædelig og fredelig juletid samt masser af positive forandringer/forankringer i det nye år. Årets gang på Bakkedalen har for så vidt været stille og roligt forstået

Læs mere

SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO

SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO SMAG PÅ AARHUS DEN GRØNNE AMBASSADE JORDBO Dejlig er jorden, for fra den kommer all verdens mad! Vi foreslår at opføre en pavillon som fejrer jordens fortræffelighed: Den kan give os mad, varme og ly.

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Warriors of Lego Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horsens Byskole

Læs mere

Abstracts. Lovgivningen i Grønland giver mulighed for at yde efterværn til unge som har været anbragt på døgninstitution eller i plejefamilie.

Abstracts. Lovgivningen i Grønland giver mulighed for at yde efterværn til unge som har været anbragt på døgninstitution eller i plejefamilie. Abstracts Andu S. Olsen Departementet for Sociale Anliggender sætter i dagene 23.- 24. november 2010 fokus på overgangen til voksenlivet for anbragte unge på et seminar om efterværn i Ilulissat. Når der

Læs mere

Kritisk fleksibilitet: en nødvendig kompetence hos fremtidens matematiklærere?

Kritisk fleksibilitet: en nødvendig kompetence hos fremtidens matematiklærere? Kritisk fleksibilitet: en nødvendig kompetence hos fremtidens matematiklærere? Tine Wedege, Lärarutbildningen, Malmö Högskola Institutt for matematiske fag, NTNU Matematikk i Endring, Voss 24.-26. september

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

DALE ALPAKKA, COTINGA OG FALK 2015 - NR. 317 SKOLESTART

DALE ALPAKKA, COTINGA OG FALK 2015 - NR. 317 SKOLESTART BARN 6-12 ÅR DALE ALPAKKA, COTINGA OG FALK 2015 - NR. 317 SKOLESTART # 317 KUL STRIKK HOLDER UNGENE I GANG HELE ÅRET Høsten er ny start for både barnehageungen og skolebarna. Så hva er hyggeligere enn

Læs mere

En lykønskning til Aksel Sandemose

En lykønskning til Aksel Sandemose 1 Bent Dupont En lykønskning til Aksel Sandemose (19. marts 1999) 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Bent Duponts festtale i Limfjordsteatrets sal i Nykøbing den 19.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor)

Filosofi med børn. Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013. v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Filosofi med børn Frie børnehaver, København d. 17. maj 2013 v/ Dorete Kallesøe (lektor og husfilosof) og Margrethe Berg (lektor) Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis 2. Hvad er filosofi med børn?

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Juni 2012 www.paedhist.dk 1 Indhold side 2 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2012 4 Berit Baes foredrag: Det interessante i det almindelige

Læs mere

Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget 2011

Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget 2011 BOKOMTALE 131 Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget 2011 Anmeldt af Charlotte Palludan Her er begået en bog, der på flotteste vis henvender

Læs mere

Kunstnerisk Kreativitet

Kunstnerisk Kreativitet Kunstnerisk Kreativitet Hum-bas 1. semester, efterår 2011 Gruppe 10, hus 05.1 Vejleder: Flemming Finn Hansen Signe Rørdam Holm, Ida Signe Koefoed Nielsen, Jakob Pedersen, Cathrine Flintegaard, Maria H.

Læs mere

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2006:2 Svenska Arkivsamfundet ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges av Svenska Arkivsamfundet med stöd av Vetenskapsrådet. REDAKTION huvudredaktiir FK Håkan Lövblad, förste

Læs mere

Skovgårdsskolen i fremtiden

Skovgårdsskolen i fremtiden Skovgårdsskolen i fremtiden Hvordan gør vi skolen klar til fremtiden? Udnyt at forældrene er en uvurderlig ressource Giv plads til alle børn i trygge rammer - så de i fællesskab kan udfolde sig Åben skolen

Læs mere

Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender?

Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender? Fra «Tegn og Tale» nr. 13, 1975: Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender? Forskerne har ordet (Svar på Thorbjørn Sanders artikkel i DT nr. 11/1975) Redaktøren hadde i Døves Tidsskrift nr. 11 "noen tanker

Læs mere