2016\03 DELEGERETMATERIALER\05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016\03 DELEGERETMATERIALER\05"

Transkript

1 5. Behandling af politik-oplæggene 5.A: Rettighedspolitik 5.B: Sundhedspolitik 5.C: Velfærdsteknologi 5.D: Frivillighedspolitik 5.E: Kollektiv trafik 5.F: Boliger for ældre Side 1 af 21

2 Indhold Rettighedspolitik... 3 Borgerservice og brug af IT... 3 Overgang til folkepension... 4 Folkepension... 4 Forebyggende hjemmebesøg ved 75 år... 4 Hjemmehjælp/-pleje... 4 Medicin... 6 Undervisning... 6 Diskrimination på grund af alder... 6 Sundhedspolitik... 7 Lokale skadestuer og sundhedscentre... 7 Sygehuspolitik... 8 Miljø arbejdsmiljø... 8 Ældremotion genoptræning... 9 Sund kost... 9 Tandpleje... 9 Høreapparat / briller... 9 Rådgivning Velfærdsteknologi IT kan også være et hjælpemiddel Respekt for privatlivet De ældre har selv en stemme Udviklingen Frivillighedspolitik Kollektiv trafik Boliger for ældre Ret til indflydelse Integration Længst mulig i egen bolig Bofællesskaber Ældreboliger Plejeboliger Side 2 af 21

3 Rettighedspolitik I det følgende vil Faglige Seniorer beskrive de rettigheder, der især knytter sig til den 3. alder, så den sidste fase af livet kan leves med værdighed. Vi vil også give et bud på, hvilke rettigheder, der burde være en selvfølge, men som af politiske eller økonomiske grunde ikke er gennemført, og som vil være den politik, Faglige Seniorer vil arbejde for Borgerservice og brug af IT Stadig flere af de offentlige serviceydelser omlægges fra personlig betjening til selvbetjeningsløsninger, hvilket betyder, at servicen for de IT- svage borgere bliver ringere. Faglige Seniorer kræver, at kommunerne giver mulighed for gratis vejledning i brugen af computer og at borgere, der er fritaget for at modtage digital post og bruge de kommunale digitale serviceydelser, får den nødvendige gratis personlige betjening. Side 3 af 21

4 Faglige Seniorer kræver også, at borgere der ønsker fritagelse for digitale tjenester i det offentlige, kan blive fritaget ved en samlet ansøgning. Overgang til folkepension Kommunerne skal have pligt til at sikre, at alle, der overgår til folkepension, får oplyst deres rettigheder og muligheder som folkepensionister Folkepension Det økonomiske grundlag er for mange pensionisters vedkommende folkepensionen, som består af grundbeløbet måske suppleret af pensionstillægget, samt et mindre beløb fra ATP. Sådan vil situationen være i mange år fremover, indtil værdien af arbejdsmarkedspensionerne for alvor slår igennem. Reguleringen af folkepensionen er i mange år ikke fulgt med prisudviklingen. Dette betyder, at folkepensionisternes økonomiske situation stadig forringes. Faglige Seniorer kræver, at reguleringen af folkepensionen følger løn og prisudviklingen hvert år, så købekraften bibeholdes. Det fulde pensionsbeløb skal udbetales, og satspuljen finansieres over finansloven. Alle skal have ret til en gebyrfri konto i et pengeinstitut, hvor der indsættes pension og andre ydelser Forebyggende hjemmebesøg ved 75 år Faglige Seniorer mener, at kommunerne skal tilbyde borgerne første hjemmebesøg, når der indtræffer en social begivenhed som f.eks. egen sygdom eller svækkelse, samt sygdom eller dødsfald hos ægtefælle eller samlever. Første hjemmebesøg skal dog tilbydes senest i det år, borgeren fylder 75 år. Formålet er at vejlede om de muligheder det kommunale system har at tilbyde, give vejledning om kost, mulighederne for at deltage i det lokale foreningsliv samt brugen af medicin osv. Hjemmehjælp/-pleje Faglige Seniorer mener, at kommunerne har pligt til at sikre en visitation af hjemmehjælp og -pleje, som sikrer, at seniorerne kan føre et værdigt liv i eget hjem længst muligt. Side 4 af 21

5 55 Et værdigt liv indebærer bl.a., at man: Får støtte til at komme ud fra egen bolig i hverdagen Selv kan bestemme, hvornår dagen starter og slutter Kan få hjælp til at være velsoigneret Får varieret og ernæringsrigtig mad, tilberedt så det giver lyst til at spise Får tilbud om forebyggelse af sygdom, og faglighed i pleje og behandling Får tilbud om teknologi, der kan medvirke til at give øget livskvalitet Får støtte og rammer samt lindrende behandling til at sikre et værdigt terminalforløb Faglige Seniorer mener, at ældre med plejebehov principielt har en fast hjælper. Når det er nødvendigt med en afløser, bør der afsættes ekstra tid til, at afløseren kan sætte sig ind i borgerens aktuelle plejebehov. Faglige Seniorer vil følge udviklingen i de nye bestemmelser om midlertidig hjælp til genoptræning (rehabilitering), og vil i særlig grad være opmærksom på, hvilke ændringer der eventuelt skal foretages i lovgivningen i folketingsåret 2016/17 i forbindelse med evalueringen. Faglige Seniorer mener, at det er nødvendigt at sikre et uddannelsesmæssigt løft blandt de dårligst eller ikke uddannede medarbejdere og at der skal gælde samme uddannelseskrav til private leverandører. Vi mener, at et forskelligt uddannelseskrav til offentlige og private leverandører giver en unfair konkurrencefordel til de private leverandører, og at for dårligt uddannede medarbejdere giver en ringe kvalitet for den enkelte borger. Vi mener også, at samtlige ansatte løbende skal efteruddannes. Faglige Seniorer ønsker, at mennesker, som er visiteret til varig hjælp, får indflydelse på deres egen pleje ved at de tilbydes et klippekort til eget valg af ydelser. Når man ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, har man ret til en plejebolig, som borgeren kan betale. For at værdigheden i livets sidste fase kan bevares, er det vigtigt, at der er en tilstrækkelig normering. Side 5 af 21

6 Medicin Faglige Seniorer går ind for, at alle der bruger flere slags medicin, har ret til en årlig gennemgang af medicinforbruget sammen med den praktiserende læge, så fejlmedicinering undgås. Priserne på medicin må ikke forhindre, at den enkelte borger kan få den nødvendige medicin Undervisning Livslang læring er et fastslået begreb. Denne rettighed må for seniorer betyde, at økonomien ikke må være en hindring for at deltage i undervisningen. Deltagelse vil foruden opnåelse af viden betyde deltagelse i det sociale liv og dermed en bedre livskvalitet samt forebyggelse af ensomhed Diskrimination på grund af alder Faglige Seniorer arbejder for at undgå diskrimination på grund af alder. Side 6 af 21

7 1 2 Sundhedspolitik Faglige Seniorer mener, at et velfungerende sundhedsvæsen bygger på omsorg for mennesker. Derfor skal det gode sundhedsvæsen også omfatte rådgivning og forebyggelse af sygdomme. Vi går ind for et solidarisk samfund, hvor alle borgere har lige ret. Faglige Seniorer er imod privatiseringer af sundhedsvæsenet. Digital kommunikation er et krav fra det offentlige. Derfor må vi også kræve, at hele sundhedsområdet kan tale samme digitale sprog, også på tværs af regioner Lokale skadestuer og sundhedscentre Faglige Seniorer kræver et lokalt netværk af akutmodtagelser, så borgere, der bliver ramt af akut sygdom, hurtigt kan få lægelig assistance. Endvidere kræver Faglige Side 7 af 21

8 Seniorer, at det lokale akutberedskab fortsætter udbygningen med akutambulancer og helikoptere i de områder, der har langt til et hospital. Sundhedscentre skal udbygges med mulighed for genoptræning, almindelig kropsvedligeholdelse, kostvejledning, træningsmuligheder, rådgivning og ikke mindst mulighed for samvær med andre. Disse skal ikke alene være for ældre, men gerne et sted, hvor generationer mødes. Sygehuspolitik Faglige Seniorer vil modvirke en favorisering af privatiseringen i sundhedsvæsenet. Faglige Seniorer tager afstand fra en privatiseringsmodel, hvor de økonomisk velfunderede får muligheder, som forrykker modellen, der sikrer, at alle danskere har lige adgang til samme behandling. Offentlige transporttilbud til og fra et hospital skal også omfatte pårørende, hvis afstanden umuliggør besøg til sygdomsramte Miljø arbejdsmiljø De ydre forhold har stor betydning for vores sundhed. Forurening fra biler, fabrikker, kraftværker og kvaliteten af vores drikkevand er faktorer, der influerer på vores sundhed. Giftige stoffer i materialer kan medføre alvorlig sygdom og nedsat livskvalitet. Det gælder også renheden af vores fødevarer. Faglige Seniorer vil aktivt støtte initiativer, der skærper kravene omkring forhold, der har betydning for menneskers sundhed. 51 Side 8 af 21

9 Ældremotion genoptræning Ældremotion skal være et overkommeligt økonomisk tilbud til alle ældre af hensyn til trivsel og sundhed. Ældre borgere skal efter eventuel genoptræning kunne fortsætte med gratis vedligeholdelsestræning, så opnåede færdigheder kan bevares. Der vil samtidig blive skabt nogle netværk, der giver mulighed for sociale kontakter og indbyrdes støtte Sund kost I den 3. alder er betydningen af vigtig. Mange ældre spiser meget lidt. Derfor er det særligt vigtigt, at sammensætningen af kosten er rigtig. Kommunerne må stille diætistvejledning til rådighed for seniorerne, således at et godt helbred kan bevares. Særligt behov for hjælp har den ægtefælle, som er blevet alene og som aldrig tidligere har lavet mad. Her må der indsættes ekstra ressourcer. Tandpleje Det er en vigtig del af livskvaliteten at kunne bevare sine egne tænder livet igennem. Imidlertid kan dette blive en bekostelig affære, hvor en folkepension ikke slår til. Manglende tandpleje/eftersyn kan resultere i dårlige tænder og efterfølgende ændret kostsammensætning, som så igen kan få betydning for ens helbred. Faglige Seniorer vil arbejde for, at ældre borgere, der kun har folkepensionen og ATP, har ret til gratis tandbehandling Høreapparat / briller Faglige Seniorer vil arbejde for, at det bliver gratis for mennesker, der kun har folkepension og ATP, at få det nødvendige høreapparat og glas til briller. Side 9 af 21

10 Rådgivning Faglige Seniorer mener, at der især er behov for rådgivning om sygdomme som kræft, diabetes, knogleskørhed, hjerte-/karsygdomme, gigtsygdomme og demens. Det er også vigtigt med rådgivning om kostvaner, diæt og andre forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger som f.eks. motion. På demensområdet vil Faglige Seniorer arbejde for, at handlingsplanen fra Nationalt Videnscenter for Demens gennemføres, herunder lokale kampagner for demensudredning samt pædagogisk og psykologisk rådgivning til pårørende. 105 Side 10 af 21

11 1 2 Velfærdsteknologi Udviklingen inden for velfærdsteknologi er gået stærkt i de foregående år, og intet tyder på, at det vil gå langsommere fremover. Generelt er Faglige Seniorer positiv over for inddragelse af de teknologiske hjælpemidler, hvor de kan lette hverdagen og skabe en større personlig frihed samt en nemmere hverdag for den enkelte. Vi vil altid i vores vurdering af et hjælpemiddel have fokus på den enkelte borger og de behov, denne har. Borgere, som kan have nytte af et sådant nyt hjælpemiddel og/eller er ængstelige ved at bruge det, skal altid have en udførlig instruktion i brugen, herunder vedligeholdelse/rengøring af hjælpemidlet. Generelt skal teknologianvendelsen have mindst et af nedenstående formål: En bedre kommunikation mellem borgeren og de offentlige myndigheder En bedre livskvalitet og værdighed for den enkelte En fysisk aflastning af den enkelte og sundhedspersonalet Side 11 af 21

12 IT kan også være et hjælpemiddel Faglige seniorer mener, at IT også er et vigtigt hjælpemiddel for de borgere, som har mulighed for at bruge det. Det gælder ved: Rehabiliteringsforløb for kronikere, hvor borgere kan få afklaret spørgsmål, supervision på øvelser eller forslag til nye tiltag Medicinkontrol og påmindelser Genoptræning og rehabiliteringstræning med en instruktør Dialog mellem borgeren, kommune, hospital, læge og pårørende Sundhedsmålinger f.eks. kan den enkelte selv indrapportere data fra egne målinger af bl.a. blodsukker, blodtryk og lungekapacitet Respekt for privatlivet Et vigtig og ufravigeligt princip for brug af velfærdsteknologierne er, at det er den enkelte borger, der selv sætter grænsen for, hvor meget kontrol omsorgen kan udøve over et menneskes liv. Faglige Seniorer går ind for overvågningshjælpemidler, hvis der er fare for, at den enkelte kan miste orienteringen, f.eks. ved demens. Princippet for tildeling af velfærdsteknologi er borgerens behov og ikke besparelser på personale De ældre har selv en stemme Den enkelte ældre, ældrerådene/seniorrådene og de frivillige ældreorganisationer skal medvirke til, at den teknologiske udvikling bliver en del af en demokratisk proces, hvor borgerne ikke bliver kørt over af en udvikling, de ikke selv har haft indflydelse på. Faglige Seniorer vil medvirke og inddrages i debatten om velfærdsteknologiske løsninger. Side 12 af 21

13 Udviklingen Faglige Seniorer er opmærksomme på udviklingen på velfærdsteknologiområdet. Tildeling af nødvendig velfærdsteknologi må ikke belaste den enkelte borgers økonomi i en sådan grad, at det går ud over de almene levevilkår. Side 13 af 21

14 1 2 Frivillighedspolitik Frivilligt arbejde er en del af det, der binder et samfund sammen. Faglige Seniorer vil arbejde for, at frivilligt arbejde kan indgå som en del af det moderne velfærdssamfund uden, at det skal medføre stor bureaukratisk kontrol og uden, at det skal konkurrere med professionelt arbejde. Side 14 af 21

15 Frivilligt arbejde kan og må aldrig erstatte den professionelle hjælp. Det er og skal altid være et samfundsansvar at sikre grundlaget for de borgere, der har behov for hjælp og støtte. Frivilligt arbejde er et supplement, som giver øget livsglæde og et bedre kontaktnet for den, der sidder i en udsat situation. Faglige Seniorers fokus vil være på den ældre del af befolkningen. Når vi bruger udsagnet frivilligt arbejde, er ordet frivillig en klar forudsætning for, at dette kan være en del af vores organisations virke. Det betyder, at den enkelte person, der yder indsatsen, selv sætter grænserne for det frivillige arbejdes omfang og planlægning, samt at der ikke kan kræve modydelser for enkelte personers eller frivillige organisationers medvirken. Vi siger ja til frivilligt arbejde, men nej til at agere billig arbejdskraft. Frivillighedsprincippet er et kardinalpunkt for Faglige Seniorers virke. Der skal arbejdes for, at vores medlemmer søger indflydelse på frivillighedsrådets arbejde. Frivilligt arbejde skal være omfattet af et regelsystem spilleregler til afgrænsning af grænseområder over til ordinært arbejde. Det skal være regler, der sikrer den enkelte i forhold til skader eller ansvarspådragende konsekvenser. Det drejer sig bl.a. om følgende hovedpunkter: Ansatte løser opgaver nedfældet i lovgivningen. Frivillige kan ikke overtage ansvar, der er nedfældet i lovgivningen. Frivillige udfører opgaver uden visitation eller registreringer. Samarbejdet med frivillige drøftes med medarbejderne eller deres tillidsrepræsentanter. Frivillige skal være dækket af forsikringer uden udgifter for den enkelte frivillige Det skal sikres, at statens tilskud til kommunerne vedrørende frivilligt arbejde jf. Lov om Social Service 18, bruges efter formålet. Tilskud efter 79 er målrettet aktiviteter for pensionist- og efterlønsklubber/foreninger. Faglige Seniorer skal derfor igennem ældreråd, frivillighedsråd og kontakt med politikere søge indflydelse på retningslinjerne for tilskud til frivilligt arbejde. Side 15 af 21

16 1 2 Kollektiv trafik Faglige Seniorer arbejder for en ordentligt udbygget offentlig trafik, der kan klare fremtidens udfordringer, hvor: Antallet af ældre borgere stiger markant. Mange ældre forbliver længst muligt i eget hjem. Side 16 af 21

17 Afstanden til sygehus, apotek, rådhus, bibliotek, læge, tandlæge og øjenlæge m.m. bliver længere. En velfungerende kollektiv trafik er ensbetydende med regelmæssige afgange på brugbare tidspunkter og en veludbygget geografisk dækning. Der skal være flextrafik/telebusser i de tyndt bebyggede områder. Bevægelseshandicappede skal have mulighed for at blive transporteret fra dør til dør til bestemmelsesstedet. Forskellen på by og land betyder, at tætheden i afgange vil være forskellig. I landområderne skal der være også en rimelig tæthed, så tilbuddet er reelt. Faglige Seniorer skal herudover arbejde for at: Få kontakt og indflydelse i alle trafikselskaber. Pensionistkort og flextrafik skal være brugbart for pensionister hele døgnet. Der skal være ensartede takster i hele landet, til priser alle kan betale. Gøre det lettere og mere enkelt og ukompliceret for alle særligt for ældre at bruge de elektroniske billetsystemer, herunder rejsekort og mobilkøb. Der altid er trykte køreplaner til rådighed. Ældre medborgere nemt kan komme til læge og sygehus m.m. gennem Flextrafikordningen. Side 17 af 21

18 1 Boliger for ældre Ret til indflydelse Boligen opfylder et eksistentielt behov for alle mennesker. Det er derfor vigtigt, at der hersker tryghed i et hvert menneskes boligsituation. I særlig grad gælder det for ældre og svage medborgere, at de skal have ret til indflydelse på, hvilken boligform de vil have og hvor de gerne vil bo. Det er afgørende for ældre borgere, at de har trygge rammer i deres hverdag. De skal ikke flytte væk fra deres kendte omgivelser, bare fordi de bliver ældre. Det er derfor nødvendigt, at alle kommuner har et tilstrækkeligt antal botilbud med tilknyttede muligheder for pleje og omsorg. Grundlaget for den kommunale plejeboligpolitik skal efter Faglige Seniorers opfattelse derfor være: At planlæggerne accepterer, at ældre mennesker er lige så forskellige som de øvrige borgere i samfundet. At mennesker i takt med alderen får en række handicaps, som ikke bør føre til, at de skal placeres i hospitalslignende miljøer, tværtimod. De, der ønsker det, skal kunne blive i deres eget hjem med passende hjælp og hjælpemidler. Side 18 af 21

19 At samfundet må tilbyde boligformer for ældre, der ønsker at flytte ind i boligkomplekser, som er indrettet på en sådan måde, at beboerne kan blive i deres lejligheder, næsten uanset hvilket plejebehov, der opstår. At der inddrages ældrespecialister i tilrettelæggelsen af boligerne. Hermed tænkes ikke kun på arkitekter, men også psykologer og samfundsdebattører med særlig interesse på dette felt og på ældreråd og ældreorganisationer. At der gives de ældre borgere mulighed for at flytte ind i boligerne på et tidspunkt, hvor de ikke er så svage og plejekrævende, at det er vanskeligt for dem at blive en del af det levende miljø, men at de er i stand til at få opbygget et personligt netværk. At der for at holde huslejen nede bliver mulighed for en længere finansiering af ældre- og plejeboliger Integration Faglige Seniorer mener, at der skal skabes boligområder, hvor generationer og borgere med forskellige etniske baggrunde samles. Det kan give en bedre livskvalitet for alle, at borgerne kan gøre brug af hinandens værdier og kvaliteter. Den nuværende ghettodannelse i visse beboelser skal stoppes, så der kommer en bred alsidig sammensætning af beboere i de almene boligområder Længst mulig i egen bolig Der tages ikke altid tilstrækkeligt hensyn til den enkeltes ønsker og muligheder for at kunne få en god og tryg boligsituation. Den gruppe, der ønsker at blive boende længst muligt i eget hjem, skal have mulighed for det med den offentlige støtte, der kan ydes. Desuden bør der i eksisterende boligområder kræves, at der sker renoveringer, så boligerne bliver egnet til Side 19 af 21

20 ældre beboere, bl.a. ved etablering af elevatorer. Findes der ikke egnede elevatorer i en ejendom, bør ældre beboere og lejere med handicaps have bytteret til lejligheder i stueetagen, uden væsentlige omkostninger i forbindelse med bytning. Ved gennemførsel af boligbyggeri bør det lovgivningsmæssigt sikres, at boligerne er fremtidssikrede til ældre, handicappede borgere. Bofællesskaber Mange ældre anser bofællesskaber for en god boligform, fordi den giver en høj grad af socialt liv og tryghed. Der er mange ældre, som efterspørger disse boliger. Vi opfordrer kommunerne til at være mere behjælpelige med etablering af bofællesskaber i almene, andels- og ejerboliger og til at overlade anvisningen af ledige boliger til bofællesskabet selv. Ældreboliger Der er mange ældre, som af forskellige grunde ønsker - og har behov for - at flytte til en ældreegnet bolig. Det kan være på grund af deres nuværende boligs størrelse, beliggenhed, økonomi, indretning, et svækket helbred eller andet. Faglige Seniorer mener derfor, at kommunerne efter samråd med det lokale ældreråd skal fortsætte udbygningen af ældreegnede boliger i takt med behovet. Boligerne skal have en størrelse og indretning, der er tilpasset ældres behov. Vi mener, at placeringen skal tilgodese nærhed til kollektive trafikmidler, idet mange ældre må opgive eget transportmiddel. Desuden skal der i nærområdet være mulighed for dagligvarehandel. Det skal også være nemt at kunne deltage i aktivitetstilbud og andet socialt liv, ligesom adgangen til borgerservice skal være let Plejeboliger Side 20 af 21

21 Mange ældre får af såvel fysiske som psykiske årsager behov for permanent massiv støtte og pleje. Faglige Seniorer kræver, at kommunernes hjemmepleje skal være så fleksibel, at der kan gives nødvendig massiv støtte og pleje i den plejekrævendes egen bolig, uanset hvor boligen er, hvis pågældende selv ønsker at blive boende i den nuværende bolig. Der skal samtidig være egentlige plejeboliger i centre i alle områder til de ældre, der ønsker at flytte til et sådan. Plejeboliger skal indrettes så de også er egnede for mennesker med demens. Vi henstiller til kommunerne, at hvor der stadig findes gamle plejehjem med små, uegnede boliger, ombygges disse snarest til tidssvarende boliger, hvor der tages hensyn til borgere med demens. Det er Faglige Seniorers opfattelse, at en plejebolig bør være på mindst to værelser, således at beboeren kan have både en stue og et soveværelse. Til en plejebolig hører også et køkken - mindst et skabskøkken eller en kogeniche. Det er desuden en god idé, at der i forbindelse med plejecentre også findes almindelige ældreboliger. Det kan betyde, at ældre borgere, som er flyttet ind i en ældrebolig uden behov for egentlig pleje, senere, hvis de skulle få behov for massiv pleje, kan blive boende i stedet for at flytte til en plejebolig. Faglige Seniorer mener, at huslejen for en plejebolig alene skal udregnes og betales for de kvadratmeter, der ikke er arbejdsplads for personalet. Vi henstiller til kommunerne at sikre, at beboerne i en plejebolig har et rimeligt beløb i overskud til lommepenge og andre personlige udgifter, når boligudgift og serviceydelser er betalt. Side 21 af 21

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Politikker. til godkendelse på kongressen 22. - 23. oktober 2013

Politikker. til godkendelse på kongressen 22. - 23. oktober 2013 Politikker til godkendelse på kongressen. -. oktober Indhold Rettighedspolitik........................ side Sundhedspolitik........................ side Velfærdsteknologi....................... side Frivillighedspolitik......................

Læs mere

Kongres 2013. Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Kongres 2013. Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Kongres 2013 Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13

Læs mere

WWW.3F.DK DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING SENIORPOLITIK

WWW.3F.DK DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING SENIORPOLITIK WWW.3F.DK DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING p SENIORPOLITIK I denne folder sætter vi fokus på de politiske forhold, der vedrører seniorerne som for eksempel: økonomi, boligforhold, sundhed, frivilligt arbejde

Læs mere

DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING SENIORPOLITIK

DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING SENIORPOLITIK WWW.3F.DK DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING p SENIORPOLITIK I denne folder sætter vi fokus på de politiske forhold, der vedrører seniorerne som for eksempel: økonomi, boligforhold, sundhed, frivilligt arbejde

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger

Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Kvalitetsstandard for Visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger Hvad er ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger? En ældre- og handicapvenlig bolig er en bolig som er indrettet

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen april 2016

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen april 2016 Ældre- og værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Politiske visioner:... 2 Politiske mål:... 2 Livskvalitet og selvbestemmelse.... 2 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.... 4

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere