Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 plader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 plader"

Transkript

1 Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 2 plader HBe Ag - 96 HBe Ab SÆT TIL KONSTATERING AF HBBe Ag OG HBe Ab VED ENZYMATISK IMMUNTEKNIK /01

2 1. FORMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 2. KLINISK INTERESSE 3. TESTPRINCIP 4. SÆTTETS SAMMENSÆTNING 5. NØDVENDIGT UDSTYR; DER IKKE MEDFØLGER 6. FORHOLDSREGLER 7. SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER 8. REKONSTITUERING AF REAGENSERNE 9. HOLDBARHED OPBEVARING 10. PRØVER 11. ANALYSEPROCEDURE 12. BEREGNING OG FORTOLKNING AF RESULTATER 13. SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING 14. TESTRESULTATER 15. REFERENCER 2

3 1 - FORMÅL Monolisa HBe Ag-Ab PLUS er en enzymimmunanalyse til kvalitativ bestemmelse af hepatitis Beantigen (HBe Ag) eller antistof til Be-antigen (Anti-HBe) i humant serum eller plasma. 2 - KLINISK VÆRDI Forekomsten af HBe Ag afspejler normalt aktiv viral replikation hos patienten og angiver smittetilstanden i en serumprøve. HBe Ag viser sig tidligt under hepatitis B-infektion, og dens persistens (over én måned) er et tegn på risiko for forhøjet leverpatologi, ved replikation af virussen. Tilstedeværelsen af antistof mod HBe Ag angiver en reduceret viral replikation og repræsenterer normalt en god klinisk prognose. 3 - TESTPRINCIP a) Bestemmelse af HBe-antigen Konstateringen af HBe Ag er baseret på en 2-trins "sandwich"-enzymimmunanalyse, der anvender et humant anti-hbe-antistof og to peroxidasemærkede murine, monoklonale anti-hbe-antistoffer (mab 1 og mab 2) mod forskellige epitoper. Den faste fase består af teststrimler med 8 polystyrenbrønde dækket med humant anti-hbe-antistof. Analysen omfatter følgende trin: 1. Inkubation af kontrol og ukendte prøver med anti-hbe-antistoffet fæstnet til den faste fase. 2. Vask, inkubation af immobiliserede komplekser med de peroxidasemærkede, monoklonale antistoffer. 3. Eliminering af fri konjugat ved afvaskning og derefter udvikling af enzymaktivitet, som er bundet til den faste fase, ved tilsætning af substrat. 4. Standsning af farveudviklingsreaktionen, aflæsning af absorbans ved 450/620 nm og fortolkning af resultaterne. b) Bestemmelse af anti-hbe-antistoffer Til konstatering af anti-hbe anvendes den samme faste fase som til HBe Ag. Testen er baseret på konkurrence mellem det immobiliserede antistof og det antistof, der er til stede i prøven, med sigte mod at begrænse den mængde HBe Ag, der bruges som et neutraliserende reagens. Konstatering opnås herefter ved hjælp af en ny blanding af peroxidasemærkede, monoklonale antistoffer (mab 1 og mab 2). Analysen omfatter følgende trin : 1. Inkubation af kontrolprøve og ukendte prøver med anti-hbe-antistoffet fæstnet til den faste fase og det neutraliserende reagens. 2. Afvaskning og dernæst inkubation af immobiliserede komplekser med peroxidasemærkede, monoklonale antistoffer. 3. Eliminering ved afvaskning af ubundet konjugat og derefter udvikling af enzymaktivitet, som er bundet til den faste fase, ved tilsætning af substrat. 4. Standsning af farveudviklingsreaktionen, aflæsning af absorbans ved 450/620 nm samt fortolkning af resultaterne. 3

4 4 - SAMMENSÆTNING AF TESTEN Alle reagenser anvendes udelukkende til in vitro-diagnosticering. Reagenserne leveres i tilstrækkelige mængder til 2 x 96 bestemmelser i 1-12 uafhængige kørsler og i henhold til følgende kombinationer: enten 96 HBe Ag-bestemmelser og 96 anti-hbe-bestemmelser. eller 2 x 48 HBe Ag-bestemmelser og 2 x 48 anti-hbe-bestemmelser samtidigt. Etiket Reagenssammensætning Præsentation R1 R2 R3 R4 R5 Microplate Concentrated washing solution (20X) Negative control HBe Ab positive control HBe Ag positive control Mikroplade 12 teststrimler à 8 brønde dækket med humane anti-hbeantistoffer fra plasma, der er positivt for HBs Ag,inaktiveret. Koncentreret Vaskeopløsning (20X) Tris NaCl-buffer ph 7,4 Konserveringsmiddel : ProClin 300 (0,04 %) Negativ Kontrol Fælles for HBe Ag- og anti-hbe-testen Humant serum, der er negativt for HBs Ag, anti-hiv1- og HIV2- samt anti-hcvantistoffer Konserveringsmiddel : < 0,1% natriumazid HBe Ab-Positivt Kontrolserum Defibrineret anti-hbe-positivt humant plasma, potentielt positivt for HBs Ag og negativt for anti-hiv1, anti-hiv2 samt anti-hcvantistoffer, inaktiveret Konserveringsmiddel : < 0,1% natriumazid HBe Ag-Positivt Kontrolserum Defibrineret HBe Ag og HBs Ag-positivt humant plasma, negativt for anti-hiv1, anti-hiv2 og anti-hcv, inaktiveret Konserveringsmiddel : < 0,1% natriumazid 2 plader 235 ml 8 ml 1,5 ml 1,5 ml R6 Neutralizing HBe Ag Neutraliseredne HBe-Antigen Defibrineret HBe Ag og HBs Ag-positivt humant plasma, negativt for anti-hiv1, anti-hiv2 samt anti-hcv-antistoffer, inaktiveret Konserveringsmiddel : < 0,1% natriumazid 8 ml R7a Concentrated anti HBe conjugate Koncentreret Anti HBe-Testkonjugat (5X) To monoklonale anti-hbe-antistoffer (mab1 og mab2)* mærket med peroxidase Konserveringsmiddel : ProClin 300 (0,5 %) 3 ml R7b Concentrated Ag HBe conjugate Koncentreret Ag HBe-Konjugat (5X) To monoklonale anti-hbe-antistoffer (mab1 og mab2)* mærket med peroxidase Konserveringsmiddel : ProClin 300 (0,5 %) 3 ml R8 Substrate buffer Peroxidasesubstratbuffer Citronsyre- og natriumacetat-opløsning ph 4,0 med H 2 O 2 (0,015%) og DMSO (4%) 60 ml R9 Chromogen : TMB solution (11X) Kromogen Opløsning, der indeholder tetrametylbenzidin (TMB) 5 ml R10 Stopping Solution Stopreagens 1 N-svovlsyre 28 ml Tom flaske til fortyndet reagens 25 ml * mab 1/mab 2-forholdet er forskelligt for R7a- og R7b-konjugaterne. De 2 konjugater må ikke ombyttes. 4

5 5 - NØDVENDIGT UDSTYR; DER IKKE MEDFØLGER Destilleret eller fuldstændigt demineraliseret vand. Natriumhypochlorit (alm. blegemiddel) og natriumbikarbonat. Sugende papir. Engangshandsker. Engangsrør af polystyren (12 x 75 mm). Manuelle eller halvautomatiske, justerbare eller forindstillede pipetter, som kan afmåle og afpipettere 50 μl, 100 μl, 200 μl og 1 ml. Graduerede cylindre : 10 ml, 50 ml, 100 ml, 1000 ml. Vortex-mixer. Beholdere til biologisk farligt affald. Manuel, halvautomatisk eller automatisk mikropladevasker*. Vandbad med termostatstyring ved 40 ±1 C eller tilsvarende varmeskab til pladeopvarmning*. Mikropladelæser med filtre på 450 nm og 620 nm*. * Spørg den tekniske afdeling efter oplysninger om det anbefalede udstyr. 6 - FORHOLDSREGLER Resultaternes pålidelighed afhænger af en korrekt implementering af følgende regler for god laboratoriepraksis : Bland ikke reagenser fra forskellige partier i samme testkørsel. BEMÆRK! Det gælder for vaskeopløsning (R2 identificeret 20X med grøn skrift på etiketten), peroxidase substratbuffer (R8, etiketidentifikation : TMB buf., farvet blå), kromogen (R9, etiketidentifikation : TMB 11X, farvet lilla) og stopopløsning (R10, etiketidentifikation : 1N farvet rød). Det er muligt at bruge andre partier end dem i dette kit under forudsætning af, at samme parti anvendes i hele testforløbet. Disse reagenser kan anvendes sammen med andre Bio-Radprodukter. Desuden kan vaskeopløsningen (R2 identificeret 20X med grøn skrift på etiketten) blandes med en af de to andre vaskeopløsninger indeholdt i de forskellige Bio-Rad reagenskit (R2 identificeret 10X med blå skrift eller 10X med orange skrift på etiketten), når de rekonstitueres korrekt og på betingelse af at der kun bruges én blanding til et bestemt testforløb. Kontakt vores tekniske serviceafdeling for at få yderligere oplysninger. Testnavnet samt et specifikt identifikationsnummer på testen er skrevet på rammen på hver mikrotiterplade. Dette specifikke identifikationsnummer er desuden angivet på hver teststrimmel. Monolisa HBe Ag-Ab PLUS : Specifikt id-nummer = 56. Kontroller det specifikke identifikationsnummer før enhver brug. Hvis identifikationsnummeret mangler eller er forskelligt fra det angivne nummer ovenfor, må teststrimlen ikke bruges. Brug ikke reagenser efter udløbsdatoen. Det er nødvendigt at vente 30 minutter før brug, så reagenserne kan stabilisere sig ved stuetemperatur. Ved vaskebufferen R2 skal der ventes i en time. Rekonstituer reagenserne forsigtigt for at undgå kontaminering. Undgå at udføre testen i nærheden af reaktive dampe (syre, alkaliske dampe og aldehyddampe) eller støv, der kan ændre enzymaktiviteten i konjugaterne. Benyt engangsmateriale, eller hvis dette ikke er muligt, udstyr af glas, som er vasket grundigt og skyllet med demineraliseret vand. Undgå, at mikropladen tørrer i tiden mellem rengøringen og fordelingen af reagensstoffet. Brug en ny fordelingsspids til hver prøve. Grundig rengøring er et afgørende punkt i denne procedure : Overhold det anbefalede antal afvaskninger, og kontrollér, at alle brønde bliver helt fyldt og derefter helt tømt. Forkert rengøring kan medføre unøjagtige resultater. Brug aldrig den samme beholder til at fordele konjugat- og udviklingsopløsning. Kontrollér, at pipetterne og andet udstyr er i orden og fungerer korrekt. Analyseproceduren må ikke ændres. 5

6 Udviklingsopløsningen (substratbuffer + kromogen) skal være farvet lyserød. Hvis den lyserøde farvning ændrer sig nogle få minutter efter rekonstitueringen, kan reagenset ikke anvendes og skal udskiftes. Forberedelsen af udviklingsopløsningen kan udføres i en ny engangsplastikbakke eller en glasbeholder, der først er vasket med 1N HCI og derefter skyllet grundigt med destilleret vand og tørret. Dette reagens skal opbevares i mørke. 7 - SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE FORHOLDSREGLER Alle reagenser i sættet er beregnet til "in vitro-diagnosticering". Benyt engangshandsker ved håndtering af reagenser og prøver, og vask hænderne grundigt efter håndteringen. Undgå at pipettere med munden. Humant kildemateriale, der er brugt ved forberedelsen af reagenset R3 (negativ kontrol), er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBs Ag) og antistoffer mod HIV (anti-hiv-1 og anti-hiv-2). Humant kildemateriale, der er brugt til klargøring af reagens R1 (sensibiliseret mikroplade), er blevet testet og fundet ikke-reaktivt for antistoffer mod HIV 1 og HIV 2 (Human Immunodeficiency Virus) og for antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV). Det er reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBs Ag). Det er blevet fotokemisk deaktiveret. Humant kildemateriale, der er brugt ved forberedelse af R4 (anti-hbe-positiv kontrol), R5 (HBe Agpositiv kontrol) og R6 (neutraliserende HBe Ag), er blevet testet og fundet ikke reaktivt for antistoffer mod HIV (anti-hiv-1 og anti-hiv-2) samt antistoffer mod hepatitis C-virus (anti-hcv). R5 og R6 blev fundet reaktivt for hepatitis B-overfladeantigen (HBs Ag), R4 er potentielt reaktivt for HBs Ag. Det er blevet fotokemisk deaktiveret. Eftersom der ikke er kendskab til en testmetode, der med garanti kan sikre, at der ingen smitstoffer forekommer, skal du håndtere reagenserne og patientprøverne som potentielle smittebærere. Alt udstyr, der er i direkte kontakt med såvel prøvemateriale og reagenser som vaskeopløsninger, skal betragtes som kontaminerede produkter og håndteres derefter. Undgå at spilde prøver eller opløsninger, der indeholder prøvemateriale. Ved spild af materiale skal der renses efter med blegemiddel i en 10%-opløsning. Hvis den kontaminerende væske er en syre, skal det spildte materiale først neutraliseres med natriumbikarbonat og tørres op med sugende papir. Det materiale, der anvendes til rengøringen, skal kasseres og placeres i en beskyttet affaldsbeholder. Såvel prøver og reagens af human oprindelse som kontamineret materiale og kontaminerede produkter skal kasseres efter desinficeringen : - enten ved nedsænkning i blegemiddel med en slutkoncentration på 5% natriumhypochlorit (1 del blegemiddel til 10 dele kontamineret væske eller vand) i 30 minutter - eller ved autoklavering ved 121 C i mindst 2 timer. Autoklavering er den bedste metode til at deaktivere HIV- og HBV-viraene. UNDGÅ AT PLACERE OPLØSNINGER, DER INDEHOLDER NATRIUMHYPOCHLORIT, I AUTOKLAVEN. Husk at neutralisere og/eller autoklavere opløsningerne eller brugt rengøringsmateriale eller enhver væske, der indeholder biologiske prøver, før de hældes i afløbet. Sikkerhedsdataarket udleveres ved henvendelse. Kemikalier skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med god laboratoriepraksis. Undgå, at hud og slimhinder kommer i kontakt med substratbufferen, kromogenet og stopopløsningen (fare for forgiftning, irritation eller forbrændinger). Se piktogrammet(merne), som er angivet på mærkaterne, og informationerne sidst i brugsanvisningen i forbindelse med farer og forholdsregler for kemiske komponenter i dette testsæt. Sikkerhedsdatabladet kan findes på 6

7 8 - REKONSTITUERING AF REAGENSERNE BEMÆRK! Lad reagenserne opnå stuetemperatur (18-30 C), før de anvendes. Mikroplade (R1) Hver støtteramme indeholder 12 teststrimler, der er pakket i en forseglet foliepose. Åbn posen med en saks eller skalpel 0,5-1 cm over forseglingen. Åbn posen, og tag rammen ud. Læg de ubrugte strimler tilbage i posen. Luk posen omhyggeligt, og opbevar den ved +2-8 C. Koncentreret Vaskeopløsning (20X) : R2 Opløs reagensen 1:20 i destilleret vand for at få en brugsklar vaskeopløsning. Blandes. Der skal bruges 75 ml brugsklar vaskeopløsning til én teststrimmel. Koncentreret anti-hbe-konjugat (R7a) Fortynd R7a i forholdet 1:5 med den forberedte R2-opløsning i overensstemmelse med det antal teststrimler, der skal anvendes : Antal anvendte teststrimler Mængde R7a (ml) Fyld op med forberedt R2 op til (ml) 1 0, , , , , , , , , ,4 12 Blandes. Konjugatet R7a kan bruges, som det er, uden yderligere fortynding efter den angivne procedure : Tilsæt 80 μl fortyndet vaskeopløsning (R2) til 20 μl anti-hbe-konjugat R7a. Blandes. Koncentreret Ag HBe-konjugat-test (R7b) Brug den samme protokol som til R7a-konjugatet. Farveudviklingsopløsning (R8 + R9) Fortynd reagenset (R9) 1:11 med reagens R8 (f.eks. 1 ml R9-reagens i 10 ml R8-reagens). Homogeniseres. Der skal bruges 10 ml til mellem 1 og 10 teststrimler. 9 - HOLDBARHED OPBEVARING Kittet skal opbevares ved +2-8 C. Når det opbevares ved denne temperatur, kan hver reagens anvendes indtil den anførte udløbsdato på pakken (undtagen forbestemte instruktioner). R1 : Når du har åbnet den vakuum-forseglede pose, kan teststrimlerne med mikropladebrønde bruges i en måned, når de opbevares ved +2-8 C i den omhyggeligt forseglede pose. R2 : Den fortyndede vaskeopløsning kan opbevares ved stuetemperatur (2-30 C) i 2 uger. Den koncentrerede vaskeopløsning (R2) kan opbevares ved C. R7a : Det fortyndede konjugat til HBe Ag test kan opbevares 8 timer ved stuetemperatur (18-30 C). Konjugatopløsning bør beskyttes mod lys, ved stuetemperatur (18-30 C). R7b : Det fortyndede konjugat til anti-hbe test kan opbevares 8 timer ved stuetemperatur (18-30 C). Konjugatopløsning bør beskyttes mod lys, ved stuetemperatur (18-30 C). R8 + R9 : Efter rekonstitution kan reagenset, når det opbevares i mørke, bruges i 6 timer ved stuetemperatur (18-30 C). 7

8 10 - PRØVER Tag en blodprøve i overensstemmelse med gældende praksis. Testen skal udføres på ufortyndet serum eller plasma (indsamlet i EDTA-, citrat- og ACD-baserede antikoagulerende stoffer). Træk det ud så hurtigt som muligt for at undgå hæmolyse. Prøver med aggregater skal renses ved centrifugering forud for testen. Opslæmmede fibrinaggregater eller -partikler kan give falsk-positive resultater. Prøverne skal opbevares ved +2-8 C, hvis screeningen udføres inden for syv dage, eller dybfryses ved -20 C. Må ikke opvarmes prøverne. Undgå gentagen nedfrysning/optøning. Hvis prøverne skal sendes, skal de pakkes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for transport af ætiologiske stoffer. De skal helst sendes frosne. UNDGÅ AT ANVENDE KONTAMINERET, HYPERLIPÆMISK ELLER HYPERHÆMOLYSERET SERUM. BEMÆRK! Prøver, der indeholder op til 100 mg/l bilirubin, lipæmiske prøver, der indeholder mængder op til det, der svarer til 36 g/l triolein, og hæmolyserede prøver, der indeholder op til 2,5 mg/l hæmoglobin, påvirker ikke resultaterne. En reduktion i forholdet blev observeret for negative prøver, der var opspædet med 45 mg/ml albumin ANALYSEPROCEDURE Følg det angivne pladeskema ved samtidige anti-hbe- og HBe Ag-testprocedurer på samme plade: Anti-HBe-test : række 1-6 HBe Ag-test: række 7-12 a) Anti-HBe-testprocedure 1. Forbered vaskeopløsningen. 2. Tag en eller flere teststrimler ud af den beskyttende emballage. Læg ubrugte teststrimler tilbage i pakken, og forsegl den. 3. Fordel følgende mængder i hver brønd : A1, B1, C1 : 100 μl negativ kontrol (R3). D1 : 100 μl positiv kontrol (R4). E1, F1, G1 : 100 μl prøvemateriale. Afhængig af det anvendte system er det muligt at ændre placering af kontrollerne ellerdistribueringsrækkefølgen. NB : Der er en tydelig farveforskel på en tom brønd og en brønd, der indeholder prøvemateriale (gult). Tilstedeværelse af prøve i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af spektrofotometrisk aflæsning ved 490 nm (enkelt bølgelængde). Se afsnit 13: SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 4. Tilsæt hurtigt 50 μl neutraliserende HBe-antigen R6 i hver brønd. Homogenisér. Tildæk med selvklæbende film, og inkuber i 3 timer ± 10 minutter ved 37 C ± 1 C. NB! Fordelingen af neutraliserende HBe-antigen (R6), der er lyserød, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen. Tilstedeværelse af neutraliserende HBe-antigen i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af spektrofotometrisk aflæsning ved 490 nm (enkelt bølgelængde). Se afsnit 13 : SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 5. Forbered den fortyndede konjugatopløsning R7a, før trin 4 er afsluttet. 6. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet fra hver brønd op i beholderen til biologisk farligt affald. Vask derefter fire gange. 7. Fordel hurtigt 100 μl fortyndet konjugatopløsning R7a (se afsnit 8: REKONSTITUERING AF REAGENSERNE) til hver brønd, eller R7a-konjugat kan bruges, som det er, ved at følge den angivne procedure : Tilsæt først 80 μl fortyndet vaskeopløsning (R2) til hver brønd, derefter 20 μl anti-hbe-konjugat R7a (5X). Homogenisér. Tildæk med selvklæbende film, og inkuber i 30 minutter ved 37 C ± 1 C (mindst 25 minutter, højst 8

9 40 minutter). Fjern den selvklæbende film, sug indholdet af hver brønd op i beholderen til biologisk farligt affald, og afvask fem gange. NB! Fordelingen af den fortyndede konjugatopløsning R7a, der er farvet violet, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen. Tilstedeværelse af den fortyndede konjugatopløsning R7a i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af spektrofotometrisk aflæsning ved 620 nm (enkelt bølgelængde). Se afsnit 13 : SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 8. Klargør farveudviklingsopløsningen (R8 + R9), umiddelbart før den skal bruges. Se afsnit 8 : REKONSTITUERING AF REAGENSERNE. 9. Fordel hurtigt 80 μl farveudviklingsopløsning i hver brønd. Placer pladen i mørke i 30 minutter ± 5 minutter ved stuetemperatur ( C). NB! Fordelingen af udviklingsopløsningen, der er farvet lyserød, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen : Der er en tydelig farveforskel på en tom brønd og en brønd, der indeholder den lyserøde opløsning. Se afsnit 13: SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 10.Tilsæt hurtigt 100 μl stopopløsning (R10) til hver brønd. NB : Fordelingen af stopopløsningen, der er farveløs, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen. Efter tilsætning af stopopløsningen skifter det lyserøde substrat til ufarvet for negative prøver, mens det blå substrat skifter til gult for positive prøver. 11.Tør undersiden af pladen omhyggeligt af. Aflæs den optiske densitet ved 450/620 nm ved hjælp af pladelæseren mindst 4 minutter efter tilsætningen af stopopløsningen og inden 30 minutter efter afbrydelse af reaktionen. b) HBe Ag-testprocedure: 1. Forbered vaskeopløsningen. 2. Tag en eller flere teststrimler ud af den beskyttende emballage. Læg ubrugte teststrimler tilbage i pakken, og forsegl den. 3. Fordel følgende mængder i hver brønd : A1, B1, C1 : 100 μl negativ kontrol (R3). D 1 : 100 μl positiv kontrol (R5). E1, F1, G1 : 100 μl prøvemateriale Afhængig af det anvendte system er det muligt at ændre placering af kontrollerne ellerdistribueringsrækkefølgen. NB : Der er en tydelig farveforskel på en tom brønd og en brønd, der indeholder prøvemateriale (gult). Tilstedeværelse af prøvemateriale i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af spektrofotometrisk aflæsning ved 490 nm (enkelt bølgelængde). Se afsnit 13 : SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 4. Tildæk med selvklæbende film, og inkuber i 3 timer ± 10 minutter ved 37 C ± 1 C. 5. Forbered konjugatopløsningen R7b, før trin 4 er afsluttet. 6. Fjern den selvklæbende film. Sug indholdet fra hver brønd op i beholderen til biologisk farligt affald. Vask derefter fire gange. 7. Fordel hurtigt 100 μl fortyndet konjugatopløsning (R7b) til hver brønd, eller R7b-konjugat kan bruges, som det er, ved at følge den angivne procedure: Tilsæt først 80 μl fortyndet vaskeopløsning (R2) til hver brønd, derefter 20 μl anti-hbe-konjugat R7b (5X). Homogenisér. Tildæk med selvklæbende film, og inkuber i 30 minutter ved 37 C ± 1 C (mindst 25 minutter, højst 40 minutter). Fjern den selvklæbende film, sug indholdet af hver brønd op i beholderen til biologisk farligt affald, og afvask fem gange. NB! Fordelingen af den fortyndede konjugatopløsning R7b, der er turkisfarvet, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen. Tilstedeværelse af den fortyndede konjugatopløsning R7a i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af spektrofotometrisk aflæsning ved 620 nm (enkelt bølgelængde). Se afsnit 13 : SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENS-PIPETTERING. 8. Klargør farveudviklingsopløsningen (R8 + R9), umiddelbart før den skal bruges. 9. Fordel hurtigt 80 μl farveudviklingsopløsning (R8 + R9) i hver brønd. Placer pladen i mørke i 30 minutter ± 5 minutter ved stuetemperatur ( C). 9

10 NB! Fordelingen af udviklingsopløsningen, der er farvet lyserød, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen: Der er en tydelig farveforskel på en tom brønd og en brønd, der indeholder den lyserøde opløsning. Se afsnit 13 : SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING. 10.Tilsæt 100 μl stopopløsning (R10) til hver brønd. NB : Fordelingen af stopopløsningen, der er farveløs, kan kontrolleres visuelt på dette stadium i manipulationen. Efter tilsætning af stopopløsningen skifter det lyserøde substrat til ufarvet for negative prøver, mens det blå substrat skifter til gult for positive prøver. 11.Tør undersiden af pladen omhyggeligt af. Aflæs den optiske densitet ved 450/620 nm ved hjælp af pladelæseren mindst 4 minutter efter tilsætningen af stopopløsningen og inden 30 minutter efter afbrydelse af reaktionen. c) Procedurer for samtidige anti-hbe- og HBe Ag-test (på samme plade) Procedurens trin er de samme som de tidligere beskrevne trin. Kun prøvefordelingsskemaet er ændret og ser ud som følger : Anti-HBe-test : række 1-6 HBe Ag-test : række BEREGNING OG FORTOLKNING AF RESULTATER a) Anti-HBe-test 1. Beregn den gennemsnitlige absorbans (= optisk densitet - O.D.) i de negative kontrolbestemmelser : Gennemsnit (OD R3) Eksempel : Negativ kontrolprøve R3 OD 1 1, , ,552 OD i alt = 4,569 Gennemsnit (OD R3) = OD i alt/3 = 4,569/3 = 1,523 Kun én R3-absorbansværdi kan udelukkes, når den afviger mere end 25% i forhold til gennemsnittet. Genberegn derefter den gennemsnitlige absorbans med de to andre værdier. 2. Beregning af cut-off-værdi Cut-off-værdien for hver plade beregnes i henhold til følgende formel : Cut-off-værdi = Gennemsnit (OD R3) x 0,4 Eksempel : Gennemsnit (OD R3) = 1,523 Cut-off-værdi = 1,523 x 0,4 = 0, Validering af analyse af anti-hbe-test Gennemsnit (OD R3) > 0,900 OD R4 < Beregning af forhold Forholdet for hver prøve beregnes i henhold til følgende formel : Forhold = OD-prøve/cut-off-værdi 5. Fortolkning af resultaterne Prøver anses som : positive, hvis forholdsværdien er mindre end eller lig med 0,9 (forhold 0,9) negative, hvis forholdsværdien er større end 1,1 (forhold > 1,1) Hvis et resultat imidlertid ligger mellem 0,9 og 1,1, anbefales det at foretage en ny anti-hbe-søgning i en efterfølgende prøveanalyse. Det anbefales at teste oprindeligt positive prøver i dobbelt bestemmelse. Hvis mindst én værdi er positiv efter en ny test, anses prøven som positiv. 10

11 b) HBe Ag-test 1. Beregn den gennemsnitlige absorbans (= optisk densitet O.D.) i de negative kontrolbestemmelser : Gennemsnit (OD R3) Eksempel : Negativ kontrolprøve R3 OD 1 0, , ,026 OD i alt = 0,071 Gennemsnit (OD R3) = OD i alt/3 = 0,071/3 = 0,024 Kun én R3-absorbansværdi kan udelukkes, når den afviger mere end 25% i forhold til gennemsnittet. Genberegn derefter den gennemsnitlige absorbans med de to andre værdier. 2. Beregning af cut-off-værdi Cut-off-værdien for hver plade beregnes i henhold til følgende formel: Cut-off-værdi = Gennemsnit (OD R3) + 0,025 Eksempel: Gennemsnit (OD R3) = 0,024 Cut-off-værdi = 0, ,025 = 0, Validering af analyse af Ag HBe-test Gennemsnit (OD R3) < 0,060 OD R5 > 0, Beregning af forhold Forholdet for hver prøve beregnes i henhold til følgende formel : Forhold = OD-prøve/cut-off-værdi 5. Fortolkning af resultaterne Prøver anses som : negative, hvis forholdsværdien er mindre end 1 (forhold < 1) positive, hvis forholdsværdien er større end eller lig med 1 (forhold 1) Det anbefales at teste oprindeligt positive prøver i dobbelt bestemmelse. Hvis mindst én værdi er positiv efter en ny test, anses prøven som positiv SPEKTROFOTOMETRISK KONTROL AF PRØVE- OG REAGENSPIPETTERING 1 - Anti-HBe-TEST Forekomst af prøve og kontrol Det kan kontrolleres, om prøven og kontrollen findes i brøndene, med en automatisk aflæsning ved 490 nm. Hver brønd, der indeholder prøvekontrol, skal have en OD, der er større end 0,050. Forekomst af neutraliserende HBe-antigen (R6) Tilstedeværelsen af neutraliserende HBe-antigen i brøndene kan kontrolleres ved hjælp af automatisk aflæsning ved 490 nm ved at beregne OD-delta. OD-delta = (OD490 prøve (eller kontrol) med R6) (OD490 prøve (eller kontrol) alene) OD-delta skal være større end 0,150. Forekomst af koncentreret anti-hbe-testkonjugat (R7a) Det kan kontrolleres, om fortyndet R7a findes i brønden, med en automatisk aflæsning ved 620 nm. OD-værdien for hver brønd skal være større end eller lig med 0,070 og mindre end eller lig med 0,200. Forekomst af farveudviklingsopløsning (R8 + R9) Det kan kontrolleres, om farveudviklingsopløsningen findes i brøndene, med en automatisk aflæsning ved 490 nm. OD-værdien for hver brønd skal være større end 0, HBe Ag-TEST Forekomst af prøve og kontrol Det kan kontrolleres, om prøven og kontrollen findes i brøndene, med en automatisk aflæsning ved 490 nm : Hver brønd, der indeholder prøvekontrol, skal have en OD, der er større end 0,

12 Forekomst af koncentreret Ag HBe-konjugat (R7b) Det kan kontrolleres, om fortyndet R7b findes i brønden, med en automatisk aflæsning ved 620 nm. OD-værdien for hver brønd skal være større end 0,210. Forekomst af farveudviklingsopløsning (R8 + R9) Det kan kontrolleres, om farveudviklingsopløsningen findes i brøndene, med en automatisk aflæsning ved 490 nm. OD-værdien for hver brønd skal være større end 0, TESTRESULTATER Funktionsevnen af Monolisa HBE Ag-Ab PLUS-testen, der vises i sammendrag nedenfor, er blevet evalueret på 2 laboratorier ved hjælp af prøver fra bloddonorer, patienter og serokonvertante paneler. 1 - HBe Ag-test Specificitet Specificiteten for i alt 200 prøver fra tilfældige bloddonorer var 100% [98,51-100%], (IC95). Specificiteten blev yderligere evalueret for patientprøver og var 100% [99,28-100%] (IC95, 416/416 prøver). Analyserne af de 195 patienter viste forskellige patologier eller statusser, der ikke var forbundet med hepatitis B (gravide kvinder, rheumatoid faktor, antinukleare antistoffer, anti-ig fra mus eller andre virale eller bakterielle infektioner), og viste en specificitet på 99,49% [97,18-99,99%] (IC 95, 194/195 negative fundne prøver). Analytisk sensitivitet Sensitivitetsgrænsen for testen blev estimeret til mindre end 0,64 U/ml [0,49-0,84] (IC 95) under evalueringen med PEI-standarden. Sensitivitet Sensitiviteten blev testet på 203 positive prøver fra opfølgning på patienter med kronisk HBVinfektion og på kommercielle serokonvertante paneler. Sensitiviteten for disse prøver var 99,51% [97,29-99,99%] (IC 95, 202/203 prøver). Analysens reproducerbarhed Reproducerbarheden for Monolisa HBe Ag-Ab PLUS (HBe Ag)-testen blev bestemt ved analyse af 4 prøver : 1 negativ prøve, 1 lav HBe Ag-positiv prøve, 1 høj HBe Ag-positiv prøve og 1 middel HBe Ag-positiv prøve. Reproducerbarheden inden for analysen blev evalueret ved at teste disse 4 prøver 30 gange i samme kørsel. Reproducerbarheden for den krydskontrollerede analyse blev evalueret ved at teste disse 4 prøver i dobbelt bestemmelse i løbet af 20 dage med 2 analyser pr. dag. Resultaterne vises i følgende tabeller : Tabel 1 : Reproducerbarhed inden for analysen n = 30 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Gennemsnitsforhold 3,56 5,29 27,24 45,56 Standardafvigelse (SD - Standard Deviation) 0,05 0,35 0,63 2,88 CV (%) 14,20 6,53 2,31 6,33 Tabel 2 : Reproducerbarhed for krydskontrolleret analyse n = 80 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Gennemsnitsforhold 0,51 8,19 27,33 46,35 Standardafvigelse (SD - Standard Deviation) 0,12 1,17 3,26 4,98 CV (%) 23,86 14,27 11,92 10,74 12

13 2 - HBe Ag-test Specificitet Specificiteten for i alt 200 prøver fra tilfældige bloddonorer var 100% [98,51-100%], (IC95). Specificiteten blev yderligere evalueret for 206 patientprøver og var 98,54% [95,80-99,70%], IC95 (203/206). 198 patienter viste forskellige patologier eller statusser, der ikke var forbundet med hepatitis B (gravide kvinder, rheumatoid faktor, antinukleare antistoffer, anti-ig fra mus eller andre virale eller bakterielle infektioner. 3 prøver blev fundet positive (2 HCV-prøver og 1 rheumatoid faktor-prøve). Specificiteten for denne population var 98,48% [95,64-99,69%] (IC 95, 195/198 negative fundne prøver). Disse prøver blev testet igen. Prøven med rheumatoid faktor blev fundet reaktiv ved gentagelsen. De to HCV-prøver var enten negative eller usikre. Sensitivitet Der blev foretaget sensitivitetsundersøgelse af 220 positive prøver fra opfølgning på patienter med kronisk HBV-infektion og på kommercielle paneler. Sensitiviteten var 98,64% [96,07-99,72%] (IC 95, 217/220 prøver). Analysens reproducerbarhed Reproducerbarheden for Monolisa HBe Ag-Ab PLUS (anti-hbe Ac)-testen blev bestemt ved analyse af 4 prøver : 1 negativ prøve, 1 lav HBe Ac-positiv prøve, 1 høj HBe Ac-positiv prøve og 1 middel HBe Ac-positiv prøve. Reproducerbarheden inden for analysen blev evalueret ved at teste disse 4 prøver 30 gange i samme kørsel. Reproducerbarheden for den krydskontrollerede analyse blev evalueret ved at teste disse 4 prøver i dobbelt bestemmelse i løbet af 20 dage med 2 analyser pr. dag. Resultaterne vises i følgende tabeller : Tabel 1 : Reproducerbarhed inden for analysen n = 30 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Gennemsnitsforhold 3,15 0,69 0,42 0,03 Standardafvigelse (SD - Standard Deviation) 0,05 0,04 0,04 0,00 CV (%) 1,7 5,7 10,5 6,6 Tabel 2 : Reproducerbarhed for krydskontrolleret analyse n = 80 Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Gennemsnitsforhold 2,39 0,81 0,59 0,3 Standardafvigelse (SD - Standard Deviation) 0,23 0,077 0,09 0,01 CV (%) 9,6 9,5 14,5 39, REFERENCER 1-MIYAKAWA Y.; MAYUMI M.; (1985) Hepatitis Be antigen and antibody (HBe Ag/Anti-HBe) in Hepatitis B. Academic Press., chap. 4: KANNO A.; OHORI H., MATSUDA K.; NAKAYAMA H.; MIYAZAKI Y.; ISHIIM.; SUZUKI H.; OHTSUKI M.; GOTO Y. (1987) Virological significance of HBe Ag subtypes (HBe Ag/1 and HBe Ag/2) in patients with type B hepatitis. Hepatology; 7 (1) BRECHOT C.; (1987) Les marqueurs et la prévention des infections par le virus de l hépatite B en Encyclopédie Médicochirurgicale; Instantanés Médicaux, 4; THIERS V.; BOUCHARDEAU F.; COUROUCE A.M.; TIOLLAIS P.; BRECHOT C., (1986) L ADN du virus de l hépatite B comme marqueur de multiplication virale: comparaison avec l antigène HBe et l anticorps anti Hbe. La Presse Médicale: 15: LAROUZE B., PENALBA C., DAZZA M.C. (1983) Signification des marqueurs sériques du virus de l hépatite B. Biologiste et praticien; 56;

14 6-ALDERSHVILE J., FROSNER G.G.; NIELSEN J.O.; HARDT F. DEINHARTD F.; SKINHOJ P., (1980) Hepatitis Be antigen and antibody measured by radioimmuno-assay in acute hepatitis B surface antigen positive hepatitis. J. Infect. dis.: 141 (3), TAKAHASHI K.; IMAI M., TSUDA F., TAKAHASHI T., MIYAKAWA Y. MAYUMI M. (1976) Association of Dane particles with e antigen in the serum of asymptomatic carriers of hepatitis B surface antigen. J. of Immunol. 117 (1);

15 (BG) Този продукт съдържа човешки или животински компоненти. Бъдете внимателни при работа с него. (CZ) Tento výrobek obsahuje lidské nebo zvířecí komponenty. Zacházejte s ním opatrně. (DE) Dieses Produkt enthält Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Vorsichtig handhaben. (DK) Dette produkt indeholder humane og animalske komponenter. Skal behandles med forsigtighed. (EE) Käesolev toode sisaldab inim-või loomseid komponente. Käsitseda ettevaatlikult. (EN) This product contains human or animal components. Handle with care. (ES) Este producto contiene componentes humanos o animales. Manejar con cuidado. (FI) Tässä tuotteessa on ihmisestä tai eläimistä peräisin olevia osia. Käsittele varovasti. (FR) Ce produit contient des composants d'origine humaine ou animale. Manipuler avec précaution. (GR) Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά στοιχεία. Χειριστείτε το με προσοχή. (HR) Ovaj proizvod sadrži ljudske ili životinjske sastojke. Pažljivo rukovati. (HU) A készítmény emberi vagy állati eredetű összetevőket tartalmaz. Óvatosan kezelendő. (IT) Questo prodotto contiene componenti umane o animali. Maneggiare con cura. (LT) Šiame produkte yra žmogiškosios arba gyvūninės kilmės sudėtinių dalių. Elgtis atsargiai. (MT) Dan il-prodott fih komponenti umani jew tal-annimali. Uża b attenzjoni. (NL) Dit product bevat menselijke of dierlijke bestanddelen. Breekbaar. (NO) Dette produktet inneholder humane eller animalske komponenter. Håndteres med forsiktighet. (PL) Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. (PT) Este medicamento contém componentes de origem humana ou animal. Manuseie com cuidado. (RO) Acest produs conţine materiale de origine umană sau animală. Manevraţi-l cu grijă. (SE) Denna produkt innehåller beståndsdelar från människa eller djur. Hantera produkten varsamt. (SI) Izdelek vsebuje človeške ali živalske sestavine. Rokujte previdno. (SK) Tento výrobok obsahuje ľudské alebo zvieracie zložky. Narábajte s ním opatrne.

16 H314 - H317 P280 - P305+P351+P338 - P301+P330+P331 - P303+P361+P353 - P333+P313 - P501 (BG) опасно Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/националните/ международните разпоредби. (CZ) Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. (DE) Gefahr Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtssch utz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. (DK) Fare Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. (EE) Ettevaatust Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole. Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega. (EN) Danger Causes severe skin burns and eye damage. May cause an allergic skin reaction. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. (ES) Peligro Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional. (FI) Vaara Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä.

17 (FR) Danger Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l eau/se doucher. En cas d irritation ou d éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. (GR) Κίνδυνος Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για ταµάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή µετα µαλλιά): Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο ντους. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτεγιατρό. Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς. (HR) Ppasnost Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zaganenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama. (HU) Veszély Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. (IT) Pericolo Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può provocare una reazione allergica cutanea. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. (LT) Pavojinga Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles. (NL) Gevaar Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. (NO) Fare Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Kan forårsake allergiske hudreaksjoner. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i opptil flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser såfremt dette er lett mulig. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger. VED HUDKONTAKT (eller kontakt med hår): Alle tilsølte klær må fjernes straks. Vask/dusj huden med vann. Ved hudirritasjon eller -utslett: Kontakt / tilkall lege. Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

18 (PL) Niebezpieczeństwo Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. (PT) Perigo Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/ internacional. (Sl) Nevarno Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi. (SK) Nebezpečenstvo Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/ národnými/medzinárodnými nariadeniami. (RO) Pericol Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ chipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/naţionale/internaţionale. (SE) Fara Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab

Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 tests HBe Ag - 96 tests HBe Ab SÆT TIL KONSTATERING AF HBBe Ag OG HBe Ab VED ENZYMATISK IMMUNTEKNIK IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plader - 192 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plader - 192 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 2 plader - 192 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA 883664-2014/01

Læs mere

Genscreen HIV-1/2 Version 2

Genscreen HIV-1/2 Version 2 Genscreen HIV-1/2 Version 2 1 plade - 96 72278 5 plader - 480 72279 SCREENINGSKIT TIL DETEKTERING AF ANTISTOFFER MOD HIV-1 OG HIV- 2 I SERUM/PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 883666-2014/01 INDHOLD 1 - KLINISK

Læs mere

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820. KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 1 IgG 96 TEST 72820 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 1 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV IgG er en indirekte ELISA-immunanalyse

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

HSV 2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

HSV 2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA HSV 2 IgG 1 plade - 96 72821 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD HSV 2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881134-2013/11 1. TILSIGTET ANVENDELSE Platelia HSV 2 IgG er en

Læs mere

PASTOREX TOXO. Konstatering af antistoffer til Toxoplasma gondii i humant serum ved latexpartikelagglutination /06

PASTOREX TOXO. Konstatering af antistoffer til Toxoplasma gondii i humant serum ved latexpartikelagglutination /06 PASTOREX TOXO 100 72724 Konstatering af antistoffer til Toxoplasma gondii i humant serum ved latexpartikelagglutination 881157-2014/06 1- FORMÅL Toxoplasma gondii er et protozo, der kan fremkalde infektion

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plade - 96 72530 5 plader - 480 72531 SÆT TIL KVALITATIV DETEKTERING AF ANTISTOFF MOD TREPONEMA PALLIDUM I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN ENZYMIMMUNANALYSETEKNIK 883679-2014/11

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passiv partikelagglutinationstest til konstatering af antistoffer mod HIV-1 og/eller HIV-2 i humant serum eller plasma IVD Producentens kvalitetskontrol Alle producerede og kommercialiserede

Læs mere

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE

PLATELIA H. PYLORI IgG TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTES PÅVISNING AF IGG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM VED IMMUNOENZYMATISK ANALYSE 1- KLINISKE VÆRDIERO Helicobacter pylori blev identificeret i 1983 af Warren

Læs mere

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 96 72951 Kvalitativ påvisning af igm-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ELISA Immuno Explorer TM Kit

ELISA Immuno Explorer TM Kit - 1 - ELISA Immuno Explorer TM Kit Katalog nummer 166-2400EDU Til læreren Dette kit er lavet for at lette og illustrere immunologiundervisningen og kan give en øget forståelse af antigen-antistof interaktionen,

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual

Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit. Instruktionsmanual Biotechnology Explorer ELISA Immuno Explorer Kit Instruktionsmanual Katalognummer 166-2400EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i separate æsker. Opbevar posen med reagenser i køleskab indefor

Læs mere

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgG 1 plade KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgG 1 plade 96 72810 KVANTITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881140 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgG er en indirekte

Læs mere

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning.

ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. ELISA Kvantitativ bestemmelse af human IgA i brystmælk Elevvejledning. Professionshøjskolen University College Nordjyland Laborantafdelingen 2012 Side 1 Indledning En kvinde føder og bliver mor til sit

Læs mere

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566

Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 Monolisa Anti-HBs PLUS 192 tests 72566 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL BESTEMMELSE OG NIVEAUBESTEMMELSE AF ANTISTOFFER MOD HEPATITIS B- OVERFLADEANTIGENET (ANTI-HBs) I HUMANT SERUM ELLER PLASMA IVD Producentens

Læs mere

Monolisa HBsAgULTRA 1 plade - 96 testes 72346 5 plader - 480 testes 72348

Monolisa HBsAgULTRA 1 plade - 96 testes 72346 5 plader - 480 testes 72348 Monolisa HBsAgULTRA 1 plade - 96 testes 72346 5 plader - 480 testes 72348 KIT TIL PÅVISNING AF HEPATITIS B-OVERFLADEANTIGENET I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE- TEKNIK IVD Kvalitetskontrol

Læs mere

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 BESTEMMELSE AF HUMANE IgG-ANTISTOFFER MOD CHLAMYDIA I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE IVD INDHOLDSFORTEGNELSE 1- KLINISK INTERESSE...............................105

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgG 48 TESTS 72686 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

2 - ANVENDELSESOMRÅDE

2 - ANVENDELSESOMRÅDE PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST PÅVISNING AF IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJÆLP AF EN IMMUNENZYMATISK METODE 1 - FORMÅL Platelia Aspergillus IgG er en indirekte

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgG 48 TESTS 72688 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

PLATELIATM ASPERGILLUS

PLATELIATM ASPERGILLUS PLATELIATM ASPERGILLUS Ag 96 TEST 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM

HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM PLATELIA HSV IgG 96 TESTS 72682 ENZYMIMMUN-SÆT TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING

Læs mere

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse

1 plade Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse PLATELIA LYME IgM 1 plade 96 72951 Kvalitativ påvisning af IgM-antistoffer mod borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma ved enzymimmunanalyse 883688 2015/11 1. FORMÅL Platelia Lyme IgM

Læs mere

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5

SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 SodaStream Suomi Teknobulevardi 3-5 FRISK DANSKVAND. UDEN AT SLÆBE FLASKER. Er du også træt af at slæbe tunge flasker hjem fra supermarkedet, opbevare dem for derefter at returnere dem, når de er tomme?

Læs mere

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgM 1 plade KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgM 1 plade 96 72811 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881139 2013/11 1. FORMÅL Platelia CMV IgM er en immunanalyse,

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

ScanGel NEUTRAL Kort Kort

ScanGel NEUTRAL Kort Kort ScanGel NEUTRAL 86429 48 Kort 86430 1080 Kort NEUTRAL GEL Serumkontrol, irregulær antistofscreening, forligelighed IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017

Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Anti-EBV EBNA IgG ELISA 96 807017 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af IgG antistoffer mod Epstein-Barr virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA-1) p72 i humant serum eller plasma 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE

Læs mere

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM.

96 TEST: 62798. PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 TEST: 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLADEANALYSE AF SANDWICH-TYPEN TIL KONSTATERING AF CANDIDA MANNANANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL Platelia Candida Ag er en immunenzymatisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA VZV IgG 48 TESTS 72684 ENZYMIMMUNMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING AF

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests PLATELIA TM EBV-VCA IgG 72937 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgG-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1 - FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Genscreen HIV-1 Ag Assay 192 Test 71120

Genscreen HIV-1 Ag Assay 192 Test 71120 Genscreen HIV-1 Ag Assay 192 Test 71120 ENZYMIMMUNANALYSE (EIA) TIL KONSTATERING AF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE I (HIV-1) P24-ANTIGEN I HUMANT SERUM, PLASMA OG CELLEKULTUR SUPERNATANT IVD Producentens

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA CMV IgM 96 TESTS 72681 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. handifloor BRUGSANVISNING PUMA 40 M1 ALUMINIUMSGULV 9006406B

MONTERINGSVEJLEDNING. handifloor BRUGSANVISNING PUMA 40 M1 ALUMINIUMSGULV 9006406B MONTERINGSVEJLEDNING BRUGSANVISNING PUMA 40 DA 08102013 9006406B 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. DANSK Oplysningerne i denne vejledning må ikke reproduceres og / eller offentliggøres i nogen

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA HSV IgM 96 TESTS 72683 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPE 1 OG 2) I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Measles IgM 48 TESTS 72687 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD MÆSLINGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests

PLATELIA TM EBV-VCA IgM tests PLATELIA TM EBV-VCA IgM 72936 96 tests ENZYMIMMUNANALYSE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD EPSTEIN-BARR-VIRUS (VIRAL CAPSID ANTIGEN) I HUMANT SERUM 1- FORMÅL Dette immunanalyse-sæt er beregnet

Læs mere

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741

PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 PLATELIA TM TOXO IgG TMB 96 TEST 72741 KIT TIL KVALITATIV/KVANTITATIV KONSTATERING AF ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE IVD Til in vitro-diagnosticering Alle

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

/11 1. FORMÅL

/11 1. FORMÅL PLATELIA LYME IgG 1 plade 96 72952 KVALITATIV PÅVISNING AF IgG-ANTISTOFFER MOD BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÆSKE VED ENZYMIMMUNANALYSE 883689 2015/11 1. FORMÅL

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

RPR

RPR RPR 100 72515 500 72516 SÆT TIL KVALITATIV OG SEMI-KVANTITATIV DETEKTERING AF NON- TREPONEMAL SYFILIS-FORBUNDNE, REAGIN, ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED MAKROSKOPISK AGGLUTINATION PÅ ENGANGS-TESTKORT

Læs mere

Platelia CMV IgG AVIDITY

Platelia CMV IgG AVIDITY Platelia CMV IgG AVIDITY 48 72812 BESTEMMELSE AF AVIDITET AF IgG-ANTISTOFFER MOD CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM VED ENZYMIMMUNANALYSE 881171-2015/01 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. KLINISK VÆRDI 3. PRINCIP

Læs mere

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF

ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF PLATELIA Mumps IgM 48 TESTS 72689 ENZYMIMMUN OPSAMLINGSMETODE TIL KVALITATIV BESTEMMELSE AF IgM-ANTISTOFFER MOD FÅRESYGEVIRUS I HUMANT SERUM Dansk 1/9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL 2. OPSUMMERING OG FORKLARING

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN

RESUMÉ OG FORKLARING AF TESTEN DxSelect (Dansk) REF EL1950-5 Rev. A Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) til kvalitativ detektion af humane antistoffer mod JC-virus Til in vitro diagnostisk brug TILSIGTET BRUG Focus Diagnostics

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

PakPlus analyse BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING PakPlus analyse REF PAKPLUS IVD INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTÆNKT FORBRUG... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 PRINCIPPET... 2 REAGENSERNE... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL... 3 PRØVETAGNING...

Læs mere

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum

OPSUMMERING. Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum 0B Et enzymimmunoassay til måling af den totale aktivitet i den klassiske komplementaktiverignsvej i humant serum Til In Vitro Diagnostisk Anvendelse OPSUMMERING Et MicroVue CH50 Eq EIA Side 1 af 10 TILSIGTET

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 24/09/2009 Revision: 17/3/2015 Version: 05 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: WND 04

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 10 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Murafrednsningsmiddel. Artikelnr: 308, 309. 1.2

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere