Indholdsfortegnelse. Hovedmenuen Filer Indstillinger Vognnr Operatør Rediger rapporter Brøndrapport...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hovedmenuen Filer Indstillinger Vognnr Operatør Rediger rapporter Brøndrapport..."

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Hovedmenuen... 3 Filer... 3 Indstillinger... 4 Vognnr... 6 Operatør... 7 Rediger rapporter... 7 Brøndrapport... 7 Navigationspanelet... 8 Hoved skærmbilleder... 9 Kundekartoteket... 9 Sagsdata Stræk Inspektioner Operationer Rapporter Brænding Rediger inspektioner Brøndinspektioner Indeks B

4 Velkommen til Tv-Inspection Tak for valget af Comet Software som Jeres leverandør af Tv-Inspektions programmel. Vi har bestræbt os på at gøre programmet så brugervenligt som muligt, og med mange muligheder for at I selv kan oprette /slette eller redigere data. I det efterfølgende kapitel "Kom godt igang" vil vi vise hvor nemt det er at bruge de mange faciliteter som programmet giver Jer. God fornøjelse Husk at du ved at trykke f1 (eller Ctrl-f1) kan få hjælp til programmet. 2

5 Hovedmenuen Her gennemgås de enkelte funktioner i hovedmenuen. Filer Åbn datamappe Du behøver ikke at have alle dine data samlet et sted. Som standard ligger data i "Programmer\TV-Insperction Ver. x.x.x\data", men du kan lave lige så mange datamapper du vil. De behøver ikke at ligge på computeren, men kan ligge på en ekstern harddisk eller lignende. Eksempler på datamapper kunne være månedsopdelt, operatøropdelt, kundeopdelt. I nedenstående eksempel har jeg valgt "Tube" og klikket på "Opret ny mappe", og dernæst kaldt den "Min datamappe". Det er vigtigt at du, når du har navngivet den, lige klikker på mappe ikonet, således at den er blå, da windows er så smart, at hvis du klikker "OK" mens navnet stadigt er åbent, vil programmet få navnet "Ny Mappe" retur, hvorefter windows laver navnet om til "Min datamappe" 3

6 Import DANDAS Her kan du importere tv-inspektioner i DANDAS xml. Inspicer fra fil Hvis det nu står ned i tove, eller du bare ikke har tid, kan du lave en råfilm (eksempelvis på dit kameras memory kort), og så lave inspektionen senere. Resultatet bliver nøjagtig det samme. Du skal tænke på at lave 30 sekunders film i starten til TV-Inspections startbillede, og holde ca ti sekunder ved hver observation. Inspicer fra kamera Hvis du har inspiceret fra fil, skal du klikke her for at få billedet fra kameraet ind. Indstillinger Videoenhed Indstilles til din videograbber dvs. dit link mellem kameraet og computeren. Videoindgang Indstilles til den indgang du bruger (S-VHS/Composite). Audioenhed Ved at vælge dit lydkort/mikrofon kan du indtale over videoen, men du kan principielt også vælge linein og spille Mozard i baggrunden. Vælg "Ingen lyd" hvis du ikke ønsker lyd. Audioindgang 4

7 Vælg mikrofon, linein etc Komprimering Mpeg1/2/4. Mpeg1 fylder mest mpeg4 fylder mindst. Opløsning Hvis computeren har svært ved at følge med (videoen hakker) kan du vælge at køre i 352X288. Logo Klik her for at lægge dit logo ind. Det vil optræde i hovedet på rapporterne. Skal være en bmp fil i størrelsen ca. 800X70 pixels. Hints fra Hvis du ikke gider at se på de små bokse der popper op når du holder musen over felter, kan du slå det fra. Gælder pr. operatør. Firmadata Indtast firmanavn adresse, telefon og . Firmanavn vil blive indsat i videoen når du optager. adressen vil blive brugt som afsender når du sender rapporter via "Send" knappen i "Rapporter" fanen. 5

8 Mail indstillinger Når du sender rapport via mail, vil mail'en være forudfyldt med disse oplysninger. Rapportindstillinger Her kan du vælge standard eller udvidet rapport. Den udvidede rapport bruger ikke forkortelser. Du kan desuden vælge om du vil have summeringsskemaet til sidst (Data til dette indberettes under "Operationer"), og om definitioner på observationsklasser skal udskrives til sidst. Vognnr Indtast op til 10 karakterer 6

9 Operatør Øverst vælges allerede oprettet operatør. Operatørens initialer vil optræde på TV- Inspektionsrapporterne. Ny operatør oprettes ved at klikke på Ny operatør. Rediger rapporter Se Rediger rapporter Brøndrapport Se Brøndinspektioner 7

10 Navigationspanelet Navigationspanelet øverst til højre bruges til at vælge kunde/sag og stræk og hvilke funktioner der skal udføres på disse. Du kan søge ved at skrive de første bogstaver i boksen. Nye kunder oprettes under Kundekartoteket. Nye sager oprettes under Sagsdata For at oprette eller rette et Stræk, skal du højreklikke i Stræk boksen og vælge Opret ny eller Rediger. 8

11 Hoved skærmbilleder Kundekartoteket Kunden er øverste niveau. Du kan have x antal sager under en kunde, og x antal stræk under en sag. Navn og adresse skal udfyldes, resten er valgfrit. Hvis du udfylder , vil den blive brugt som til adresse, hvis du bruger Send under Rapporter. Knappanelet nederst til højre bruges til at vælge om man vil redigere den valgte kunde eller oprette en ny. Hvis du trykker 'Rediger' vil knappen 'Ny kunde' ændre sig til 'Slet' og kunden kan herved slettes. OBS. Hvis du sletter en kunde sletter du dermed også alle sager, stræk, rapporter, inspektioner osv. der tilhører denne kunde. 9

12 Sagsdata Knappanelet nederst til højre nederst bruges til at vælge om man vil redigere den valgte sag eller oprette en ny. Hvis du trykker 'Rediger' vil knappen 'Ny sag' ændre sig til 'Slet' og sagen kan herved slettes. OBS. Hvis du sletter en sag sletter du dermed også alle stræk, rapporter, inspektioner osv. der tilhører denne sag. 10

13 Sagsdokumenter Her kan du holde styr på alle dokumenter der tilhører en sag. Hvis du sætter hak i "Kundevendt" kan de indgå som en integreret del af den rapport du genererer til kunden. Eksempler på dokumenter kunne være: Skadesanmeldelser fra forsikringen, arbejdssedler (ikke kundevendt), forside med jeres logo og meget mere. Træk blot dokumentet og slip det over sagsdokumenter. Programmet vil tage en kopi af dokumentet og placere det i sagsmappen. Ved at klikke og trække i det yderste venstre felt (det med pilen) i en linie, kan du ændre på rækkefølgen, og dermed den rækkefølge de bliver udskrevet i, når du genererer rapporter. 11

14 Stræk Stræk er der hvor du rent fysisk udfører arbejdet. Inspektioner og operationer knytter sig til et stræk, dvs. rapporter, inspektioner,tegninger, og operationer vil tilhøre et stræk. Startpunkt/Slutpunkt type udfyldes iflg. Fotomanualen. Dimension/Vinkel udfyldes med start/slutpunkt dimension (eks. Brønddiameter=1250 mm) og ledningens vinkel med dette. Bruges af tegningsmodulet. Sted/gade udfyldes med den fysiske lokation (eks. Testgade udfor nr 57). Stikreference : Hvis du inspicerer et stik kan du lave en reference til hovedledningen. Hvis du har inspiceret hovedledningen kan du klikke på Find hovedledning, og du vil få vist en liste over ledninger og deres stik. Adressefelterne er valgfri (Bruges i den udvidede rapport). 12

15 Inspektioner Årsag: Vælg først en prædefineret inspektionsårsag, eller udfyld blot boksen. Prædefinerede inspektionsårsager oprettes ved at højreklikke på boksen og vælge "Ny type". Start optagelse: Klik på optageknappen i nederste højre hjørne for at starte optagelsen/inspektionen. 13

16 Ledningsdata/Vejrlig m.m: Udfyld nu data omkring ledning, vejrforhold osv. Stikreference bruges ifbm. Tegning. Hvis du har tegningsmodulet, og du er ved at inspicere et stik, kan du lave en reference til hovedledningen, ved at klikke på "Find stik", og vælge stikket i listen. Programmet vil da generere en tegning af hovedledningen, med stikket. Hvis du har inspiceret hovedledningen mere end en gang (eks. før/efter rodskæring) er det vigtigt at du vælger den rigtige optagelse. 14

17 Indsæt observationer: Du kan nu indsætte observationer ved at klikke på knapperne i observationspanelet, eller ved at skrive forkortelsen i det lille felt i venstre hjørne. En observation kan fortrydes så længe du ikke har trykket på "Gem observation", idet knappen "Kontinuert" ændrer sig til "Fortryd" så snart en observation er valgt. Du kan nu redigere i den nederste linie, enten med musen eller ved at bruge Tab tasten. Kontinuert/Fortryd knap : Klik først på denne knap og vælg derefter en observation, for at indsætte kontinuerte observationer. I det øjeblik der er valgt en observation (uanset om den er kontinuert eller ej) vil knappen ændre sig til "Fortryd". Indtil observationen er gemt med "Gem observation" knappen, kan den fortrydes. Dette gælder dog ikke for afslutning af kontinuerte observationer. Observationer : Knappanel med observationstyper. Klik på knappen og en menu med subklassificeringer vil åbne. Ved at holde musen over en observationsklasse, vil du få vist definitionen fra fotomanualen. Ved at klikke på billed-ikonet, kan du få vist billeder fra fotomanualen, af denne klassificering. Gem observation knap : Klik her for at gemme observationen, eller tryk blot enter. Felter i redigeringslinien : Afstand : Udfyldes med metertallet fra dit kamera. Position : Videotælleren. Udfyldes af programmet. Beskrivelse : Den valgte observation. Type1/2 : Underklassificeringer fra fotomanualen. Kontinuert : Kontinuert start eller slut. Udfyldes af programmet, hvis du har valgt kontinuert observation. Foto : Hvis du har valgt klassificering 3 eller 4, tages automatisk et foto, ellers kan du ved at klikke på feltet, eller trykke mellemrumstasten tage et foto. Urreference : Udfyldes med position/udbredelse for observationen. Måling : Afhængigt af observationen. Kan eks. være dimensionen på et grenrør. Bestemmelseskode : Hvordan er du kommet frem til målingen. Bemærkning : Du kan oprette predefinerede bemærkninger til hver observationsklasse ved at højreklikke og vælge Ny 15

18 Kontinuerte observationer: Kontinuerte observationer indrapporteres ved først at klikke på "Kontinuert" og dernæst på observationen. Der vil på optagelsen være en lille ikon for den kontinuerte observation i højre side af billedet. Eks. Den kontinuerte observation afsluttes ved at klikke på pilen. Tydeliggør observationen Når du har valgt en observation kan du tydeliggøre præcis hvor fejlen er ved at benytte pile eller ovale/firkantede indramninger. Klik på en af knapperne Markøren vil skifte til et kryds og du kan nu ved at klikke (pilene) eller klikke og trække (oval eller firkant) markere præcis hvor fejlen observeres. Hvis du fortryder en markering kan du blot klikke på den. I det øjeblik du gemmer observationen vil dine markeringer blive optaget og vist i 5 sekunder på den færdige optagelse. 16

19 Gennemse/slet optagelse: Gennemse optagelsen ved at klikke på afspilningssymbolet. Optagelsen kan slettes ved at højreklikke på den og vælge "Slet optagelse". Bruges til at gå frem eller tilbage til observationer under den enkelte optagelse. 17

20 Operationer Vælg først en af de predefinerede operationer, eller vælg en fritekst operation, ved at skrive navnet på denne i boksen. Klik dernæst på "Indsæt operation". Operationerne i operationsvælgeren er afhængige af hvilke moduler du har installeret. Standard operationer i alle pro versioner. Renoveringsskema Kontrol af udført arbejde Slutrapportering kloak Spuling af kloak Fritekstoperation Operationer strømpeforing/punktrenovering Imprægnering af strømpe Indføring af strømpe Strømpekontrol under hærdning Overpumpning Slutkontrol/tæthedsprøvning Slutkontrol/åbning af stik Varemodtagelse 18

21 Rapporter Under "Rapporter" kan de enkelte delelementer (inspektioner, operationer, fotobilag, tegninger osv.) gennemses, og sammensættes til en samlet rapport. Denne kan gemmes i pdf -format, udskrives, eller sendes via mail. Vælg de delrapporter, der skal sammensættes til en samlet rapport, udfyld Medietype og MedieNr og klik Generer rapport. MedieNr/Type bruges til at knytte den printede rapport sammen med evt. medie (CD/DVD/USB stick) dannet under Brænding. 19

22 Brænding "Brænding" siden bruges til at udvælge elementer og generere kunde -CD/DVD/Harddisk eller DAS - CD/DVD/Harddisk. Udvælg de enkelte elementer (Inspektioner/fotobilag/tegninger/operationer) som skal inkluderes ved at sætte hak i dem. Ved at dobbelt-klikke på de enkelte elementer kan du se dem og forvisse dig om at det er disse elementer du ønsker inkluderet. Angiv et MedieID. Bruges til at knytte rapporter til CD/DVD/Harddisk (Angivet nederst på rapporter og på CDlabel). Vælg brænder hvis du har mere end en. Vælg brænder hastighed. Hvis du ikke angiver noget, vælges den højeste hastighed som brænder eller disk kan håndtere. Hvis du får fejl under brændingen kan det skyldes dårlig kvalitet på diske, eller en slidt/gammel brænder. I dette tilfælde kan du prøve at nedsætte hastigheden. Vælg medie (CD/DVD/Harddisk). Hvis du vælger harddisk, vil du blive spurgt om hvilken folder du vil generere til (Dette kan være en ekstern harddisk, eller hukommelseskort). 20

23 Klik på "Generer kundedata" for at generere kundedata, og "Generer DAS" for at generere DAS data. 21

24 Rediger inspektioner Her kan du redigere i inspektioner, tegninger, skematisk fremstilling, samt oprette nye stræk og inspektioner uden video Træstruktur i venstre side af billedet : Træstruktur der indeholder sager for den valgte kunde, og deres stræk. Brug knapperne i bunden til at ekspandere/sammentrække træet. Dobbeltklik på "Rapport", "Tegning",eller "Skematisk fremstilling" for at redigere i disse. Hvis du ønsker at oprette et stræk og lave en inspektion uden video, kan du højreklikke på henholdsvis sagsnavnet og strækket. Højreklik på tegning for at regenerere disse. For at lave samlerapporter trækkes en inspektion med musen og slippes på den inspektion den skal samles med. Inspektionerne skal have matchende start/slut -punkter og skal have markeret "Stop før slutpunkt". 22

25 Observationer : Her kan observationer redigeres. Felterne er som ved inspektion. Ved markering af en linie vil videoen steppe frem til observationen. Yderst til venstre kan redigeres vinkel/materiale/dimension. Knappernes funktion : Indsæt linie : kør videoen frem til det interessante punkt vha. og tryk på knappen. Indtast afstand og øvrige data. Når du gemmer inspektionen vil programmet sætte observationerne i korrekt rækkefølge udfra afstand. Slet linie : Marker linie og tryk på knappen. Opfrisk observationer : Så længe du ikke har klikket Gem, kan du genindlæse observationerne. Undo : Tilbagefør ændringer, en ad gangen. Redo : Hvis du har steppet baglæns med Undo, kan du steppe frem igen her. 23

26 Brøndinspektioner Ret i eksisterende brønd ved at vælge Kunde/Sag/Brønd og klikke "Rediger". Ny knappen vil ændre sig til "Slet". Nye brønde oprettes ved at vælge Kunde/Sag og klikke på "Ny". Du kan indsætte fotos fra dit inspektionskamera, eller et digitalkamera eller lignende ved at klikke på "Foto" knapperne. Disse vil blive udskrevet på en fotobilagsrapport. Der henvises iøvrigt til brøndmanualen. 24

27 Indeks B Brænding D DAS F Firmadata... 1 G Generer DAS H Hovedmenuen... 2 I Indstillinger... 1 Inspektioner... 8 Inspektionsårsag... 8 K Kom godt i gang... 1 Kontinuert... 8 Kundekartoteket... 4 L N Navigationspanelet... 1;3;7 O Observationsspanelet... 8 Operationer Operationsvælgeren Operatør... 1 P Pdf Prædefinerede inspektionsårsager... 8 R Rapporter S Samlerapporter Stræk... 1;3;7 T Tab... 8 Tegningsmodulet... 8 V Vognnr... 2 Ledningsdata/Vejrlig

28 26

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

Indsæt og opret et billede på én gang

Indsæt og opret et billede på én gang Indsæt og opret et billede på én gang Du kan nu oprette og indsætte billeder på forside og tekst-sider og felter i én arbejdsgang altså uden at først oprette dem i Mediearkivet. Billeder kan indsættes

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11

Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Minikursus i videoredigering med Pinnacle 11 Videoredigering for begyndere 2 Kære kolleger Denne lille vejledning er lavet i forbindelse med et kursus i video-redigering for begyndere på PMC i Horsens

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument

Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument Vejledning i download af ESPD det europæiske udbudsdokument På vores hjemmeside NST.DK klikkes i højre side (under annoncering) på Udbud Derefter klikkes på: Scroll lidt ned og klik på linket Bilag 2 Vælg

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser

UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. Læsning og it. øvelser Læsning og it øvelser Øvelse 1 Indsæt billede i en tekst... 3 Øvelse 2 Organiser et billedkatalog... 4 Øvelse 3 Indtal en lyd og indsæt den i tekstbehandlingsprogram... 4 Øvelse 4 Indskan en tekst fra

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere