Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN"

Transkript

1 JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann Tysk Mel. 1600: Af Hajheden oprunden er. N. F. S. Grundtvig G1. tysk Melodi: Dejlig er Jorden. B. S. ngemann... 7 C. E. F. Weyse: Julen har bragt velsignet Bud. B. S. ngemann Niels W. Gade: Barn Jesus i en Krybbe laa. H. C. Andersen Dejlig er den Himmel blaa. N. P. S. Grundtvig Tysk Julevise: De hellig tre Konger saa hjertensglad. G1. Folkesang J. A. P. Schulz: Her kommer, Jesus, dine Smaa. H. A. Brorson C. Balle: Det kimer nu til Julefest. Efter Luther af N. F. S. Grundtvig A. P. Berggreen: Julen har Englelyd. N. F. S. Grundtvig Aarh.. En Rose saa jeg skyde G1. Melodi: Den yndigste Rose er funden. H. A. Brorson Dansk Folkemel.. Et Barn er fadt i Betlehem. Opr. Latinsk, N. F. S. Grundtvig Carl Nielsen: Forunderligt at sige. H. A. Brorson C. Balle: denne sade Juletid. H. A. Brorson Crüger, omtr. 1650: Hjerte laft din Gliedes Vinger Aarh.. Lad det klinge seidt i Sky : n dulci jubilo (En sad og liflig Klang). N. F. S. Grundtvig E. Horneman: Hajt fra Trzets grenne Top. P. Faber Chr. Barnekow: Du granne, dejlige Trte. Bsrnenes Sang af. P. Faber: Sikken voldsom Trrengsel og Alarm (Julestemning). P. Paber Peters Juln. J. Krohn.. 26 J S. Bach: 0 Jesulil min (0 Jesulein siiss, o Jesulein mild). Harald Vilstrup J. P. E. Hartmann: Sang omkring Juletraeet fra, Neddebo Praestegaard". Elith Reumert 28 Vilhelrn Gregersen: Der er noget i Luften. Vilhelm Gregersen A. P. Berggreen: Vter velkommen Herrens Aar. Efter gl. Psalme af N. F. S. Grundtvig. 30 H. C. Lumbye: Juletrteet, Galop. Adolf Recke Forleggerene Ejendom for alle Lande WLHELM HANSEN. MUSK.FORLAG. KOBENHAVN NORSK MUSKFORLAG AS. OSLO. A. B. NORDSKA MUSKFDRLAGET. STOCKHOLM WLHELMANA MUSKVERLAG. FRANKFURT A. M.

2 Af Hajheden oprunden. Tysk Melodi - N. F. S. Grundtvjg Barn Jegus i en Krybbe laa. Niels W. Gade - H. C. Andeisen De hellig tre Konger saa hjertensgltid. Tysk Melodi - G. Folkesang Dejlig er den Himmel blaa. N. F. S. Grundtvig Dejlig er Jorden. G1. tysk Melodi - B. S. ngrmann Den pdigste Rose er funden. G1. Melodi - H. A. Broison Der er noget i Luften. Vilh. Gregersen Det kimer nu til Julefest. C. Balle - N. F. S. Grundtvig Du penne dejlige Trae, Goddag Chr Barnekow - J Krohn En Rose saa jeg skyde. Melodi fra det 15. Aarh Et Barn er fedt i Betlehem. J. C. Gebauer - N. F. S. Gruridtvig Forunderligt at sige. Carl Nielsen - H. A. Brorson Glade Jul. Franz Grubcr - B. S. ngemann Her kommer, Jesus, dine Smaa. J. A. P. Schulz - H. A. Brorson Hjerte, left din Glaedes Vinger. Joh. Crüger - Paul Gerhardt ved C. J. Brandt Heijt fra Traeets grenne Top. E. Horneman - P. Faber 23 denne sode Juletid. C. Balle - H. A. Brorson 18 n dulci jubilo (En sed og liflig Klang). Melodi fra det 16. Aarh. Hans Thommisseri N. F. S. Grundtvig 22 Jule.Klokkerne. Niels W. Gade Julen har bragt velsignet Rud. C. E. F. Weyse - B. S. lngemann Julen har Englelyd. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Juletrset. Galop. H. C. Lumhye Kimer, Klokker. H. Rung - N. F. S. Grundtvig Lad det klinge sedt i Sky. Melodi fra det 14. Aarh. - N. F. S. Grundtvig Jesulil min (0 Jesulein süss). J. S. Bach - Harald Vilstrq Sang omkring Juletraeet, fra,, Neddebo Praestegaardn. J. P. E. Hartmann - Elith Reumert 28 Sikken voldsom Traengsel og Alarm. P. Faber Vzr velkommen Herrens Aar. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Pag.

3 Jule-Klokkerne Niels W. Gade

4 Kimer, Klokker! 2. Julen er kommen med Solhverv forhjsrterne bange, 13.Syngerog danser og klapper i eders Smaahmder, Ju1,med Gudsbarnet i Svnb,under Englenes Sange, Menneskebernene alle til Jorderigs Ender; kommer fra Gud, bringer OS Gladskabens Bud! fodt er i Dag Barnet til Guds Velbehag. Bren er Guds i det hejel Bren er Guds i det h~jel N. F. S. Grundtvig.

5 Glade Jul Andante. Franz Grnber 1. Gla - de Jul, \ (1 Hid de fly -ver med Pa - ra-dis-grent, hvor de ser, hvad far Gud er ktint, len - lig i - blandt OS de len - lig i - blandt OS de 2. Julefryd, evige Fryd, heiiig Sang med himmelsk Lydl Det er Englene, Hyrderne saa, dengang Herren i Krybben laa, 1: evig er Englenes Sang Fred paa Jord, Fryd paa Jord, Jesusbarnet blandt OS bor! Engle sjunger om Barnet saa smukt, han har Himmerigs Dsr oplukt, 1:salig er Englenes Sang.:] 4. Salig Fred, himmelsk Fred toner Julenat herned! Engle bringer til Store og Smaa Bud om ham, som i Krybben laa; 1:fryd dig, hver Sji~l, han har fielst!:! B. S. ngemann.

6 Af Hajheden oprunden er Tysk Mel Du lille Barn, saa favr og sksn, Gud Faders og Marias Ssn, liil dig, iejbaarne Konning; Du Lilje i mit Hjerterum, dit Riges Evangelium er ssdt som M:rlk og Honning; Herre kme, Himlens Manna, Hosianna! Dig til Ere glad i Aanden vil jeg vzre! 3. Min Sjzl i Gud da fryder sig, naar mildelig du ser til mig med Miskundliedens 0je; o Jesu Krist, min Frelser god, dit Ord, din Aand, dit Ksd og Blod mig Saliglied tilfsjel Tag mig, favn mig, gyd i Barmen Himmel -Varmen, at din Naade ved dit Ord maa ene raade! 4. Gud Fader min i Himmerig! Fer Verden var, du elsked mig udi din Sm, den kere. Nu ser i ham jeg Naaden din, nu erjeg rans, han er nu min, mit Smykke og min Bre. Eja! Eja! Jesus giver, at jeg bliver med stor Glaede liist i Herligliedens Si~de! 5.0, Gud ske Lov, jeg skal ej de! Min Frelsermand er A og 0, Begyndelse og Ende; han fsrer mig til Lov og Pris i Himmerig, i Paradis, fra Jammer og Elende! Amen! Amen! Kom, du milde Jesus lille! tsv ej l~nge! Lyst til dig mon Hjertet trenge. N. F. C. Grundtvig

7 Dejlig er Jorden Gammel tysk Melodi. 1. Dej - lig er 1 Jor - den, pragtig er ~udd Hirn - mel, 1 skon er Sjz - le - nes Pi1 - grims - gang! Gen - nein de fag - re Ri - ger paa Jor - den gaar vi til Pa- ra dis rned Sang! 2. Tider sknl koriiine, Tider skal henrulle, Slirgt sknl falge S1wgtei.s Gang; alririg forstummer Tonen fra Himlen i Sj~lens glride Pilgrimssnng. 3. Englene sang den fsrst for Mnrkens Hrrder, skmt fra Sjwl til Sjzl det 1~d: Fred over Jorden, Menneske, fryd dig, OS er en evig Frelser f0d! B. S. iigema~i~i.

8 Julen har bragt velsignet Bud C. E. F. Weyse.. Ju-len har bragt vel; sig- iiat Bud, nu 1 glip-des gam-1s og / un - ge, hvnd ( Gre-nenfrn Li - vets Tri(. stnarskmt rnsd Lys, som Fiig-ls ;las Kvi - ste; det (;nden er Jordeiis Gabst i Dag iii~d Hiinmelkongen den lille; du fattige Spurv, flyv ned fra Tag med Duen til Julegildel nans, lille Rnrn.pna Moders Skrid, en dejlig )ng er opruiiden; i lüg blev vor kaere Frelser fritl, og Pnrndisvejen funden. 3. Fselseren selv var Bnrn som vi, i lng han lan i sin Vugge; den Have, Guds Engle flyver i, vil Jesus for OS oplukke; Himmerigs Konge blandt OS bor, hnn Juleglzden OS bringer, hnn fnvner hver Bariiesjii~l Pan Jord og lover OS Eiigleviiiger. R. S. iigeni:i~in.

9 Barn Jesus i en Krybbe laa N. W. Gade Dejlig er den Himmel blaa 2. Det var midt i Julenat, hver en Stjerne glimted mat, men med 6t der blev at skue en, saa klar paa Himlens Bue, :mm en lille Stjernesol. : 3. Naar den Stjerne, lys og blid, sig lod se ved Midnatstid, var det Sagn fra gamle Dage; at en Konge uden Mage 4. Vise Mrrend fra Hsterland drog i Verden ud paa Stand, for den Konge at oplede, for den Konge at tilbede, : skulde fades paa vor Jord. :som var fedt i samme Stund. : N. F. S. Grundtvig.

10 De hellig tre Konger saa hjertensglad Tysk Julevise. Hjem-met de dro -ge til l~et for den b - le-hems Stad; cie to - ge sig lang, at / <in - ds / 10 - a m i Kryb - ben trang En Stjerne dem viste til J~deland og hen til den himmelske Frelsermand, og Barnet de funde, dejlig og skzr, hos Okse og Asen i Stalden der. 4. Saa droge de hjemad til deres Land og prisede Gud, deres Skabermand; lad OS ogsaa falde Herren til Fod, ham prise af hele vor Hu og Modl 3. Og ned de fulde paa deres Knm da Barnet de monne for Bje se, og Rsgelse, Myrrha, rlrden Guld de ofred den Herre saa frydefuld. 5. Alt for den Stjerne fra Jakob klar, for Kvisten af srael aabenbar, for Kilden, som sprang af Naade stor, for Herren over alt Englekor. 6. Og synge som Kongerne hjaertensglad en frydefuld Sang udi allen Stad, indtil vi hos ham,vor Glrede kom fra, kan synge et evigt Halleluja1 G1. Folkesang.

11 Her kommer, Jesus, dine Smaa 1. Her kam - mer, Je - sus, di - ' ne Smaa, til Sje1 og Sind, at fin - de Vej - en til indl 2. Vi lnber dig med Sang imod og kysser Stmet for din Fod; o salig Stund, o Mare Nat, da du blev fsdt, vor Sjzeleskat! 3.Velkommen fra din Himmelsal til denne Verdens Taaredal, hvor man dig intet Andet bsd end Stald og Krybbe, Kors og Dsd! 4. Men, Jesu, ak hvor gaar det til, at dog saa Faa betznke vil den inderlige Kmlighed, som drog dig til vor Jammer ned? 5. Saa drag OS ganske til dig hen, o Jesus, du vor Sjzleven, at hver af os saa inderlig i Troen maa omfavne digl 6. Lad Verden ej med al sin Magt OS rokke fra vor Daabee Pagt, men giv, at al vor Lzengsel maa til dig, til dig alene staa. T. Saa skal det ske, at vi engang blandt aue Helgens Frydesang i Himlens ssde Paradis skal prise dig paa Englevis. 8. Herstaar vi nu j Flok og Rad om dig, vort sksnne Hjerteblad; ak hjzelp, at vi og Alle maa i Himlen for din Trone staa! H. A. Brorson.

12 Det kimer nu til Julefest C. Balle. f or den hsj - e Gest, som til la - ve 2.0 kommer med til Davids By, hvor Engle sjunger under Sky; o ganger med paa Marken ud, hvor Hyrder brer Nyt fra Gud! G.Velan, min Sjel, saa ver nu glad, og hold din Jul i Davids Stad, ja, pris din Gud i allen Stund rned liflig Sang af Hjertens Grund! 8. Og ad os gaa med stille Sind som Hyrderne til Barnet ind, med Glredestaarer takke Gud for Miskundhed og Naadebud! 'Y. Ja, sjunge Hver, som sjunge kan l nu t~ndtes Lys i Skyggers Land, og ret som Midnatshanen gol, blev Jakobs Stjerne til en Sol. 4.0 Jesu, Verden vid og lang til Vugge var dig dog for trang, for ringe, om rned Guld tilredt og perlestukken, silkebredt. 8. Nu kom han, Patriarkers Haab, rned Flammeord og Himmeldaab; og Barnet ty der nu i Vang, hvad David dunkelt saa ~g sang. 5. Men Verdens Wre, Magt og Guld for dig er ikkun Stm og Muld; i Krybben lagt, i Kiude svsbt, et himmelsk Liv du liar mig ksbt. 9. Korn, Jesu, ver vor Hytte-Gest, hold selv i OS din Julefest, da skal med Davidsharpens Kiang dig takke hnjt vor Nytaarssang! Eft er Luther ai N. F. S,Grundtvig.

13 Julen har Englelyd A. P. Berggreen. 1. Ju - len har 1 eng -1e -lyd, vi med Fryd OS barn-lig paa Gud 1 Fa - der for - la - der. Vi ;ar i ~ g sao d iipn - ge, dag her - te han vor i 2. Ret i en salig Tid kom han hid; til Levende og Dede genlsde de Ord, der for saa vide til alle Tider hen om ham, som tog vor Kvide og gav os Fryd igen; gik ned for OS i Dsden som Sol i Aftenrsden, og stod i Morgengry op for OS paany 3. Sorg er til Ghde vendt, Klagen endt, vor Glrede skal hver Tunge udsjunge. Syng med Guds Engleskare paa Jesu Fsdselsdag om Fred, trods Nad og Fare, Gud Faders Velbehag, som vil al Sorgen vende til Gl~de uden Ende, baer OS paa Bsrnevis ind i Paradis! Dnnsk - katholsk;,n.f.s. Grundtvig.

14 En Rose saa jeg skyde 15 Aarh. 1. En Ro - se Den Ro - se midt i den 2. For Rosen nu jeg kv~der omkap med Himlens Hter: En Jomfru var hans Moder Maria ren og skaer. ham bred Lyset frem midt i den merke Vinter om Nat ved Betlehem. 3. Den Rose fin og lille har dejlig Duft og Skzr; den lyse for os ville og sprede Msrket her; i Sandhed Mand og Gud af Syndens N0d og Pine han naadig hjalp os ud.

15 Den yndigste Rose er hnden Gammel Melodi 2. Alt siden vi tabte den A3re Guds Billedes Frugter at baere, var Verden forvildet og ede, vi Alle i Synden bortdede. 5. Forhmdede Tidselgemyt ter, saa stive som Torne og Stetter, hvi holde Eder saa ranke Stoltheds fordaervede Tanke? 3. Da lod Gud en Rose opskyde og Stitden omsider frembryde, at rense og ganske forsede vor Slaegts den fordaervede Grede. 6. Ak, seger de ydmyge Steder, i Stevet for Frelseren grzder! saa faar vor Jesns i Tale, thi Roserne vokse i Dale! 4. Al Verden nu burde sig fryde, med Salmer mangfoldig udbryde; men Mangen har aldrig fornummen, at Rosen i verden er kommen. 7. Min Jesu, du skal viere min Rose, mit Srnykke, rnin are; de giftige Lyster du deder, og Korset saa,liflig forseder! 8. Lad Verden mig Alting betage. lad Tornene rive og nage. lad Hjertet kun daane og briste, min Rose jeg aldrig vil miste! H. A. Brorson.

16 Et Barn er fadt i Betlehern Dansk Folkemelodi i Bet - le - 1 ' H al- e - lu - 1 ja! Ha1 - le - lu - ja! 2. En fattig Jomfru : sad i Lon,: og fedte Himlens Kongesen. :Halleluja! : 6. Guds kcere Bern vi : blev paany,: skal holde Jul i Himmelby! : Halleluja! : 3. Han lagdes i et : Krybberum, : Guds Engle sang med Fryd derom: : Halleluja! : 7. Paa Stjernetaepper, : lyseblaa : skal glade vi til Kirke gaa. :Halleluja! : 4. Og Bstens Vise : offred der : Guld, Ragelse og Myrra skzr. : Halleluja! : 8. Guds Engle der OS : ltere brat : at synge, som de sang i Nat. : Halleluja! : 5. Forsvunden er nu : al vor Ned,: OS er i Dag en Frelser fed. : Halleluja! : 9. Da vorde Engle : vi, som de, : Guds milde Ansigt skal vi Se. :Halleluja! : 10. Harn vaere Pris til : evig Tid: vor Frelser bold og Broder blid. :Halleluja! : Opr. Latinsk; N. F. S. Grundtvig.

17 Forunderligt at sige Carl Nielsen 2. En Perle ej forgattes, men ledes smaalig op; den blanke Demant sattes i Kronens gyldne Top; ej kaster man en Drue blandt visne Blade ned; dog Herren jeg maa skue i deiine Usselhed! 4. Hvi lod du ej udsp~nde en Himmel til dit Telt og Stjernefakler braende, du store Himmelhelt! hvi kom ej aabenbare, da du i Svob blev lagt, den himmelske Hzrskare til Tjeneste og Vagt! 3. Hvi skulde Kongesale ej for dig prydet staa? du havde at befale, hvad end du peged paa; hvi lad du ej opdukke af Jordens rige Sked eil gylden Barnevugge, med Roser overstre'd? 5. Selv Spurven har sin Rede, kan bygge der og bo; en Svale ej ter lede om Nattely og Ro; de vilde Dyr i Hule har hver sin egen Vraa; skal sig min Frelser skjule i fremmed Stald paa Straa? 6. Nej kom! jeg vil oplukke mit Hjerte, Sjael og Sind! ja bede, synge, sukke: Kom, Jesus, kom herind! Det er ej fremmed Bolig, du har den dyrekebt! Her skal du hvile rolig, i Keerligheden svebt! H. A. Brorson. Copyright 1919 by Wilhelm Hausen, Copenliagen

18 denne sade Juletid Ti1 samme Melodi synges: Jeg soni et Bnrri mig glrcde vil," oq, Et lidet Brirn sna lysteligt:' \ Aan-den OS for -1 ly - ste; din Lov ekal hs - ree, Frel - ;er - mnnd, saa

19 2. En liden S m af Davids Rod, som er tillige, for Verdens Synders Skyld forlod sit lyse Himmerige; det var ham svart at tanke paa at Verden skulde under gaa, det skar ham i hans Hjerte; i snadan Hjertens Kmlighed han kom til os paa Jorden ned, at lindre al vor Smerte. 5. Som Natten aldrig er saa, sort, den jo for Solen svinder, saa farer al min Kummer bort, naar jeg mig ret besinder at Qud saa hjertens inderlig af Evighed har elsket mig, og er min Broder vorden; j eg aldrig glemmer disse Ord, som klang i Engles Julekor: Nu er der Fred paa Jorden! 8. Vor Tak vi vil frembme da, endsksnt den er kun ringe; Hosianna, og Halleluja skal alle Vegne klinge. Guds Ark er kommen i vor Lejr, thi sjunge vi om Fryd og Sejr, mens Hjertet sig kan rsre, vi synger om den ssde Fred, at Helvede skal skzelve ved vor Julesang at hsre. 6. Og blandes ej min Frydesang med Graad og dybe Siikke, saa skal dog Korsets hnardetvang mig aldrig Munden lukke. Naar Hjertet sidder mest beklemt, da bliver Glaedens Harpe stemt, at den kan bedre klinge, og knuste Hjerter fahr bedst, hvad denne store Frydefest for Gxde hnr nt bringe. 4. Gud er nu ikke lmnger vred, det kan vi deraf vide, at han har sendt sin San herned, for Verdens Synd at lide. Det vorde vidt og bredt bekendt, at Gud til os sin Ssn har sendt til Jammer, Ve og Vaade; hvo vilde da ej vaere fro, og trsstig lade alt bero paa Guds, vor Faders, Naadel 9. Halleluja1 vor Strid er endt; hvo vilde mere klage, hvo vilde mere gsa beapeendt i disse H~jtidsdage? Syng hsjt i Sky, Guds Kirkeflok: Halleluja, nu har jeg nok, den F'ryd er udenligel Halleluja, Halleluja, Guds Sm er min, jeg gaar herfrn med ham til Himmerigel B. A. Broreon.

20 Hjerte l0fi din Glzdes Vinger Crüger, omtr Gud, vor Fader, gav i Naade Julenat os en Skat, herlig overmaade; for at frelse OS af Neden steg herned Kaerlighed, stsrkere end Deden. 3., som tunge Stier trrede. Stands og her: Her er Dsr til den sande Glaede; og i Huset inden Dere trestes ved slig en Fred, ingen Sorg ter rere! 4. Er fattige og arme, ind kun stig, Han er rig og har Hjertevarme! Fyldt af Forrattd er hnns Lade, og han huld skifter Guld, som ger Hjerter glade! 5. Nu, saa lad til ham os fare, mange, faa, Store, smaa, i en samlet Skirre! ngen ter ved Rejsen gyse, Je6u Navn, som en Bavn vil paa Vejen lyse. 6. Priser, Bredre, hvor bygge, det Guds Ord, som til Jord kom med Liv og Lykke! Genlyd, Jul, af Toner sede, Som med Klang Englessng: Kristus lod sig fede!

21 Lad det klinge sndt i Sky 14 Aarh. 1. Lad det klin - ge sedt i Sky: LO-ret V= - re Kon-gen ny, ( Si- ona Kon- ge. af en MB (Oe)! vi ei fe - des ltil at de, ~ u d -. med os 1rn: ma - nu-el, (m- rna - nu-el.) Synger med OS, alle smaa! Bern i Vugge! stammer paa, hvad selv Engle knap forstaa! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa'de. Eja, Eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en Me, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel! 3. Lad det sperges trindt om Land: Fedt er OS en Frelsermand, Jesus Kristus hedder han! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa9de. Eja, eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en MB, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel!

22 n dulci jubilo En s0d og liflig Klang 1. n du1 - ci ju - bi - 10,.. 3. Eu S P ~ vi sjun-ge glad og fro, den vort Hjer-te og lry - 1ig KZaag- er i vor Ji - Ze - sang, vor Trost og i ' tre - ster, er in prae - se - pi - o, og klar som So - len skin-ner ma-1 1 NB - deri, vot. ffud med &el- ser - navx, med Ufans som Mor -gelt -1 r~ - den, er 2. 0 Jeeu parvule, for dig er al min Ve, trast mig i min Sinde, o puer optime, lad mig din Godhed finde o princeps gloriae! Trahe me post te! 3. Ubi sunt gaudia, der, hvor vi here maa at Guds Engle ajunge nova cantica, og Basuner klinge in Regis curia. Eja, var vi der! Tyak latinsk ved Bane Thommison. 2. 0, fizfe Jesu mi~i! sau fager og saa Jin! Om dig Qwds Engk kvrede i Himlen Bug og Nut, ver du min Lyst og Qf~de, ver min Hjertes Skat! Sau faarjeg Kronea fuf! 3. 0, Avor er Qh.eden sand? Jesu FmdreZand, hvor Eagleskarer mange ophojer ffwd isce~, med gfade Takkesange, for Aan de smaa har k~r! 0, uar vi alle ded h! r! S. Grundtvig.

23 Hajt fra Trzets gr~nne Top 2. Se, Bsrnlil, nu gaar det godt, forstaar at trave, lad den lille Sine blot faa ein Julegave. Lss kun selv det rede Baand, hvor du ryster pna din Hnand. Naar du strammer Gariiet Kvaler du jo Barnet! 3.Peter har den Gren saa km, hvorpaa Trommen hwnger; hvergang han den kommer nsr, vil han ikke lr~nger. Hvad du snsker skal du faa, naar jeg blot tsr stob paa, at du ej vil tromme, fsr min Sang er omme. 4.Anna hun har ingen Rot fer hun faar sin Pakke : fire Alen Merino til en Vinterfrakke. Barn! du bli'r mig alt for dyr, men da du saa propert syr, spare vi det atter, ikke sandt, min Datter? 6. Denne Fane ny og god giver jeg til Hendrik; du er stserk og du har Mod, du skal vrere Frendrik. Hvor han svinger Fanen kaekt! Barn! skylde ham Respekt; vid det er en Xre: Dannebrog at bme. B.Traeets allerbedste Zir skal min William have; paa det blanke Guldpapir maa du gerne gnave. Vm forsigtig og giv Agt, indenfor er Noget lagt, som du ej maa kramme, det er til din Amme. '7.0 hvor den er blsd og rar, sikken dejlig Hue, den skal sikre Bedstefa'r imod Frost og Snue; Lotte hun kan vcre stolt, tznk jer, hun har Garnet holdt, det kan Hanne ikke, hun kan bare strikke. 8. Barn 1 nu er jeg bleven trnt og faar ej mere, Moder er i Kekkenet, nu skal hun traktere. Derfor faar kun denne Pung, lsft engang, hvor den er tung! Julen varer lpnge, koster mange Peage. P. Faber.

24 Sikken voldsom Traengsel og Alarm Allegretto. (Julestemning) Tekst og Musik: P. Faber W ' ' ' ' Fi - re alt, det skal vae-re Af-ten ined Ge - vnlt. l ~idt pna Cinden sa~lges l~rrrr og F'rupt4 J se, Bu- ti - kenhvorded straaler srnuktj Va-rer knnmanfnai TU- sind-vis,~;i~nli~embare un-der

25 2. Hnnndvcrrksmanden han malt holde her, Kiinstneren har ogsaa sit Besvacr, og hans Varker spredes trindt omkring takket vrcre Horneman og Bing. Man af Kundskabsvresnet daglig ser, at Poeterne bli'er fler og fler, selv niin lille bly! forfrosne Fugl kviddrer med i Dag, for det er Jul. 5. Snar man ikke er en doven Krop, staar man Julemorgen tidlig op, Klokken kimer, Gaden er saa glat, Kirken lyser i den stille Nat. Tndenfor er Sang og festlig Fred og man frrler sig saa vel derved, ~lierhelst nani. Prwk'nen ikke dur, thi saa faar man sig en lille Lur. 3. Pyntet smukt af en iisynlig Haand staar nu Treet der med Lys og Baand, Duren aabnes og nimi strsmmer ind, Kredsen sluttes med begejstret Sind. Barnene de hoppe rask afsted, Bedstefader hnn er ogsaa med, lad OS tage Del i deres Sang, Rradre, vi vnr ogsnn Bsrn engang. 6. Opnd nagen ganr man Byen rundt, trrtkker Vejret lidt, det er saa sundt; alle Folk er i dan nye Stads, men om Aftnen er der fint Kalns. Gud velsigne den, der fsrst opfandt det at lege Jul og give Fant; unge Pigel lad OS lege Skjiil, giv mig kun et Kys, det er jo Jul. 4. Juleaften, o hvor er du ssd, sna skal alle Folk ha' Risengrad; Ableskiven bliver flittig vendt, Gnnsestegen er til Bng'ren sendt. Bonden sidder tidligt ved sit Fad, sikken Guds Velsignelse af Mnd, Locnkehunden selv faar dobbelt Sul, den sknl ogsaa vide, det er Jul. Y. Du, som sendte OS den skonne Fest, hvad der bnader OS, det ved du bedst, dog jeg hnr det Hnab, at far jeg drir du ej nzgter mig en vis Favar; drej kun Universet helt omkring, vend kun op og ned paa alle Ting, Jorden rned- thi den er fnlsk og hul- rrrr blot ikke ved min gamle Jul!

26 Moderato Du granne dejlige Trz Bmnenes Sang af Peters Juld4 Christian Barnekow

27 2. Den ferste Jul i et fremmed Land Vorherre den store Stjerne tsndte; den skulle vise vor Jord, at han den lille Jesus til Verden sendte. Stjerneglansen gik Engledansen om Betlehem. Om Jesusbarnet fortalte Mor saa mangen Aften, vi sad herhjemme, vi kan hans Bud og hans milde Ord, vi ved, at aldrig vi dem maa glemme. Naar Stjernen ikinner, om ham os minder vort Juletrre. J. Krohn Jesulil min (0 Jesulein süss, o Jesulein mild) S. Bach 2. Sov Jesulil blid til Hvile er Tid, alt Faar og Ko er gangen til Ro. Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, sov Jesulil blid, til Hvile er Tid. 3. Serafernes Sang Kerubernes Klang dig skatnker Ro i Usselheds Bo Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, Serafernes Sang, Kerubernes Klang.

28 Sang omkring Juletrzet fra Naddebo Praestegaard". P. E. Hartmann. Bsrn og Voksne i karlig Krans rundt omkring ~ rret van - dre alt under Ly - senes 1 d 1-1 i 1-2. Ak! om vi kunde fsre Enhver, som er forladt og ene, ind under Lysenes Rigdom her under de grenklzdte Grene. 3. Ak! om vi kunde med Barnetro fylde de Hjerter, som grzde! saa at de fslte barnefro Julens velsignede Glade. Elith Reumert.

29 Der er noget i Luken Der er noget i Luften, som ger mig saa glad, som frisker mit Hjerte i Ungdommens Bad. Der er noget herinde, et straalende Minde med Ksrter og Sang om Julen derhjemme, derhjemme hos Moder en Gang. Der er noget i Luften, et Barndommens Bud, som lyser imod mig som Stjernen fra Gud; som leder mig stille til Frelseren lille med Barndommens Fryd, skent Barndommen flygted'som Fuglen, der rejste mod Syd. 0 kom til os alle, du Hejtidens Drot, om Lokken er gylden, om Haaret er graat, udbred dine Hznder, mens Lysene braender, og sksnk os din Fred, thi evig, ja evig er Ghden, naar du felger med. Vilhelm Gregersen.

30 Vzr velkommen, Herrens Aar A. P. Berggreen 2. Vm velkommen, Herrens Aar, 8. Vter velkommen, Herrens Aar, og velkommen herhid! og velkommen herhidl Paaskemorgen, da Herren opst od, Pinsedag, da Guds Aand kom herned, da Livstreeet freeted i Cfraven Rod! da nedsteg Guds Kraft til vor Skrebelighed! velkommen, Nytaar, og velkommen her! velkommen, Nytaar, og velkornmen her 1 4. Veer velkommen, Herrens Aar, og vel kommen herhid! Herrens Aar med vor Guds Velbehag, nu bringer OS Gleede hver Herrens Dag! velkommen, Nytaar, og velkommen her! Eiter en gl. Psalme af N. F. S. Orundtvig.

31 Adolf Recke. H. C. Lnmbye D. C. nc Fine. Wilhelm Hinsmi Nodestik OS Twk. Knbenhim M 3

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen

Sikken en voldsom trængsel og alarm. Nu har vi altså jul igen Det Gamle rådhus, Storegade 24, kl. 19 Velkomst ved Henrik Søby, Svanekes venner. Efterfølgende byder Svaneke Bryghus, Handelstandsforeningen og Svanekes venner på juleøl på Bryghuset. Nu har vi altså

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Tag gerne bladet med hjem! Julen 2014 Gengivelse af maleri af Emilie Demant Hatt Blå toner Jazz-koncert med koret Diabolus, side 5 Tanken på udflugt Foredrag om den skønne tænkning, side 9 Naboskab under

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver U N D E R VISNINGS MATERIALE - leg - børn skal have det sjovt! Børn legede selvfølgelig også i 1800-tallet. Derhjemme havde de måske lidt legetøj. Det var dog mest børn i byerne og de rigeste, der havde

Læs mere

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922

Nordiske sange. Sommerkursus Århus 2008. 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Sommerkursus Århus 2008 Nordiske sange 1. Danmark nu blunder den lyse nat Thøger Larsen 1914 Melodi Oluf Ring, 1922 Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 INDEX Side Alouette 23 Arnborgsangen 1 De Århus svævere 16 Den utro Augusta og guldsmeden

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Sig månen langsomt hæver

Sig månen langsomt hæver Sig månen langsomt hæver Sig månen langsomt hæver, den gyldne stjerne svæver på himlen klar og blid; vor skov er tavs og stille, og hvide tåger spille på engen rundt ved aftenstid. Hvor rolig jorden hviler

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere