Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN"

Transkript

1 JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann Tysk Mel. 1600: Af Hajheden oprunden er. N. F. S. Grundtvig G1. tysk Melodi: Dejlig er Jorden. B. S. ngemann... 7 C. E. F. Weyse: Julen har bragt velsignet Bud. B. S. ngemann Niels W. Gade: Barn Jesus i en Krybbe laa. H. C. Andersen Dejlig er den Himmel blaa. N. P. S. Grundtvig Tysk Julevise: De hellig tre Konger saa hjertensglad. G1. Folkesang J. A. P. Schulz: Her kommer, Jesus, dine Smaa. H. A. Brorson C. Balle: Det kimer nu til Julefest. Efter Luther af N. F. S. Grundtvig A. P. Berggreen: Julen har Englelyd. N. F. S. Grundtvig Aarh.. En Rose saa jeg skyde G1. Melodi: Den yndigste Rose er funden. H. A. Brorson Dansk Folkemel.. Et Barn er fadt i Betlehem. Opr. Latinsk, N. F. S. Grundtvig Carl Nielsen: Forunderligt at sige. H. A. Brorson C. Balle: denne sade Juletid. H. A. Brorson Crüger, omtr. 1650: Hjerte laft din Gliedes Vinger Aarh.. Lad det klinge seidt i Sky : n dulci jubilo (En sad og liflig Klang). N. F. S. Grundtvig E. Horneman: Hajt fra Trzets grenne Top. P. Faber Chr. Barnekow: Du granne, dejlige Trte. Bsrnenes Sang af. P. Faber: Sikken voldsom Trrengsel og Alarm (Julestemning). P. Paber Peters Juln. J. Krohn.. 26 J S. Bach: 0 Jesulil min (0 Jesulein siiss, o Jesulein mild). Harald Vilstrup J. P. E. Hartmann: Sang omkring Juletraeet fra, Neddebo Praestegaard". Elith Reumert 28 Vilhelrn Gregersen: Der er noget i Luften. Vilhelm Gregersen A. P. Berggreen: Vter velkommen Herrens Aar. Efter gl. Psalme af N. F. S. Grundtvig. 30 H. C. Lumbye: Juletrteet, Galop. Adolf Recke Forleggerene Ejendom for alle Lande WLHELM HANSEN. MUSK.FORLAG. KOBENHAVN NORSK MUSKFORLAG AS. OSLO. A. B. NORDSKA MUSKFDRLAGET. STOCKHOLM WLHELMANA MUSKVERLAG. FRANKFURT A. M.

2 Af Hajheden oprunden. Tysk Melodi - N. F. S. Grundtvjg Barn Jegus i en Krybbe laa. Niels W. Gade - H. C. Andeisen De hellig tre Konger saa hjertensgltid. Tysk Melodi - G. Folkesang Dejlig er den Himmel blaa. N. F. S. Grundtvig Dejlig er Jorden. G1. tysk Melodi - B. S. ngrmann Den pdigste Rose er funden. G1. Melodi - H. A. Broison Der er noget i Luften. Vilh. Gregersen Det kimer nu til Julefest. C. Balle - N. F. S. Grundtvig Du penne dejlige Trae, Goddag Chr Barnekow - J Krohn En Rose saa jeg skyde. Melodi fra det 15. Aarh Et Barn er fedt i Betlehem. J. C. Gebauer - N. F. S. Gruridtvig Forunderligt at sige. Carl Nielsen - H. A. Brorson Glade Jul. Franz Grubcr - B. S. ngemann Her kommer, Jesus, dine Smaa. J. A. P. Schulz - H. A. Brorson Hjerte, left din Glaedes Vinger. Joh. Crüger - Paul Gerhardt ved C. J. Brandt Heijt fra Traeets grenne Top. E. Horneman - P. Faber 23 denne sode Juletid. C. Balle - H. A. Brorson 18 n dulci jubilo (En sed og liflig Klang). Melodi fra det 16. Aarh. Hans Thommisseri N. F. S. Grundtvig 22 Jule.Klokkerne. Niels W. Gade Julen har bragt velsignet Rud. C. E. F. Weyse - B. S. lngemann Julen har Englelyd. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Juletrset. Galop. H. C. Lumhye Kimer, Klokker. H. Rung - N. F. S. Grundtvig Lad det klinge sedt i Sky. Melodi fra det 14. Aarh. - N. F. S. Grundtvig Jesulil min (0 Jesulein süss). J. S. Bach - Harald Vilstrq Sang omkring Juletraeet, fra,, Neddebo Praestegaardn. J. P. E. Hartmann - Elith Reumert 28 Sikken voldsom Traengsel og Alarm. P. Faber Vzr velkommen Herrens Aar. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Pag.

3 Jule-Klokkerne Niels W. Gade

4 Kimer, Klokker! 2. Julen er kommen med Solhverv forhjsrterne bange, 13.Syngerog danser og klapper i eders Smaahmder, Ju1,med Gudsbarnet i Svnb,under Englenes Sange, Menneskebernene alle til Jorderigs Ender; kommer fra Gud, bringer OS Gladskabens Bud! fodt er i Dag Barnet til Guds Velbehag. Bren er Guds i det hejel Bren er Guds i det h~jel N. F. S. Grundtvig.

5 Glade Jul Andante. Franz Grnber 1. Gla - de Jul, \ (1 Hid de fly -ver med Pa - ra-dis-grent, hvor de ser, hvad far Gud er ktint, len - lig i - blandt OS de len - lig i - blandt OS de 2. Julefryd, evige Fryd, heiiig Sang med himmelsk Lydl Det er Englene, Hyrderne saa, dengang Herren i Krybben laa, 1: evig er Englenes Sang Fred paa Jord, Fryd paa Jord, Jesusbarnet blandt OS bor! Engle sjunger om Barnet saa smukt, han har Himmerigs Dsr oplukt, 1:salig er Englenes Sang.:] 4. Salig Fred, himmelsk Fred toner Julenat herned! Engle bringer til Store og Smaa Bud om ham, som i Krybben laa; 1:fryd dig, hver Sji~l, han har fielst!:! B. S. ngemann.

6 Af Hajheden oprunden er Tysk Mel Du lille Barn, saa favr og sksn, Gud Faders og Marias Ssn, liil dig, iejbaarne Konning; Du Lilje i mit Hjerterum, dit Riges Evangelium er ssdt som M:rlk og Honning; Herre kme, Himlens Manna, Hosianna! Dig til Ere glad i Aanden vil jeg vzre! 3. Min Sjzl i Gud da fryder sig, naar mildelig du ser til mig med Miskundliedens 0je; o Jesu Krist, min Frelser god, dit Ord, din Aand, dit Ksd og Blod mig Saliglied tilfsjel Tag mig, favn mig, gyd i Barmen Himmel -Varmen, at din Naade ved dit Ord maa ene raade! 4. Gud Fader min i Himmerig! Fer Verden var, du elsked mig udi din Sm, den kere. Nu ser i ham jeg Naaden din, nu erjeg rans, han er nu min, mit Smykke og min Bre. Eja! Eja! Jesus giver, at jeg bliver med stor Glaede liist i Herligliedens Si~de! 5.0, Gud ske Lov, jeg skal ej de! Min Frelsermand er A og 0, Begyndelse og Ende; han fsrer mig til Lov og Pris i Himmerig, i Paradis, fra Jammer og Elende! Amen! Amen! Kom, du milde Jesus lille! tsv ej l~nge! Lyst til dig mon Hjertet trenge. N. F. C. Grundtvig

7 Dejlig er Jorden Gammel tysk Melodi. 1. Dej - lig er 1 Jor - den, pragtig er ~udd Hirn - mel, 1 skon er Sjz - le - nes Pi1 - grims - gang! Gen - nein de fag - re Ri - ger paa Jor - den gaar vi til Pa- ra dis rned Sang! 2. Tider sknl koriiine, Tider skal henrulle, Slirgt sknl falge S1wgtei.s Gang; alririg forstummer Tonen fra Himlen i Sj~lens glride Pilgrimssnng. 3. Englene sang den fsrst for Mnrkens Hrrder, skmt fra Sjwl til Sjzl det 1~d: Fred over Jorden, Menneske, fryd dig, OS er en evig Frelser f0d! B. S. iigema~i~i.

8 Julen har bragt velsignet Bud C. E. F. Weyse.. Ju-len har bragt vel; sig- iiat Bud, nu 1 glip-des gam-1s og / un - ge, hvnd ( Gre-nenfrn Li - vets Tri(. stnarskmt rnsd Lys, som Fiig-ls ;las Kvi - ste; det (;nden er Jordeiis Gabst i Dag iii~d Hiinmelkongen den lille; du fattige Spurv, flyv ned fra Tag med Duen til Julegildel nans, lille Rnrn.pna Moders Skrid, en dejlig )ng er opruiiden; i lüg blev vor kaere Frelser fritl, og Pnrndisvejen funden. 3. Fselseren selv var Bnrn som vi, i lng han lan i sin Vugge; den Have, Guds Engle flyver i, vil Jesus for OS oplukke; Himmerigs Konge blandt OS bor, hnn Juleglzden OS bringer, hnn fnvner hver Bariiesjii~l Pan Jord og lover OS Eiigleviiiger. R. S. iigeni:i~in.

9 Barn Jesus i en Krybbe laa N. W. Gade Dejlig er den Himmel blaa 2. Det var midt i Julenat, hver en Stjerne glimted mat, men med 6t der blev at skue en, saa klar paa Himlens Bue, :mm en lille Stjernesol. : 3. Naar den Stjerne, lys og blid, sig lod se ved Midnatstid, var det Sagn fra gamle Dage; at en Konge uden Mage 4. Vise Mrrend fra Hsterland drog i Verden ud paa Stand, for den Konge at oplede, for den Konge at tilbede, : skulde fades paa vor Jord. :som var fedt i samme Stund. : N. F. S. Grundtvig.

10 De hellig tre Konger saa hjertensglad Tysk Julevise. Hjem-met de dro -ge til l~et for den b - le-hems Stad; cie to - ge sig lang, at / <in - ds / 10 - a m i Kryb - ben trang En Stjerne dem viste til J~deland og hen til den himmelske Frelsermand, og Barnet de funde, dejlig og skzr, hos Okse og Asen i Stalden der. 4. Saa droge de hjemad til deres Land og prisede Gud, deres Skabermand; lad OS ogsaa falde Herren til Fod, ham prise af hele vor Hu og Modl 3. Og ned de fulde paa deres Knm da Barnet de monne for Bje se, og Rsgelse, Myrrha, rlrden Guld de ofred den Herre saa frydefuld. 5. Alt for den Stjerne fra Jakob klar, for Kvisten af srael aabenbar, for Kilden, som sprang af Naade stor, for Herren over alt Englekor. 6. Og synge som Kongerne hjaertensglad en frydefuld Sang udi allen Stad, indtil vi hos ham,vor Glrede kom fra, kan synge et evigt Halleluja1 G1. Folkesang.

11 Her kommer, Jesus, dine Smaa 1. Her kam - mer, Je - sus, di - ' ne Smaa, til Sje1 og Sind, at fin - de Vej - en til indl 2. Vi lnber dig med Sang imod og kysser Stmet for din Fod; o salig Stund, o Mare Nat, da du blev fsdt, vor Sjzeleskat! 3.Velkommen fra din Himmelsal til denne Verdens Taaredal, hvor man dig intet Andet bsd end Stald og Krybbe, Kors og Dsd! 4. Men, Jesu, ak hvor gaar det til, at dog saa Faa betznke vil den inderlige Kmlighed, som drog dig til vor Jammer ned? 5. Saa drag OS ganske til dig hen, o Jesus, du vor Sjzleven, at hver af os saa inderlig i Troen maa omfavne digl 6. Lad Verden ej med al sin Magt OS rokke fra vor Daabee Pagt, men giv, at al vor Lzengsel maa til dig, til dig alene staa. T. Saa skal det ske, at vi engang blandt aue Helgens Frydesang i Himlens ssde Paradis skal prise dig paa Englevis. 8. Herstaar vi nu j Flok og Rad om dig, vort sksnne Hjerteblad; ak hjzelp, at vi og Alle maa i Himlen for din Trone staa! H. A. Brorson.

12 Det kimer nu til Julefest C. Balle. f or den hsj - e Gest, som til la - ve 2.0 kommer med til Davids By, hvor Engle sjunger under Sky; o ganger med paa Marken ud, hvor Hyrder brer Nyt fra Gud! G.Velan, min Sjel, saa ver nu glad, og hold din Jul i Davids Stad, ja, pris din Gud i allen Stund rned liflig Sang af Hjertens Grund! 8. Og ad os gaa med stille Sind som Hyrderne til Barnet ind, med Glredestaarer takke Gud for Miskundhed og Naadebud! 'Y. Ja, sjunge Hver, som sjunge kan l nu t~ndtes Lys i Skyggers Land, og ret som Midnatshanen gol, blev Jakobs Stjerne til en Sol. 4.0 Jesu, Verden vid og lang til Vugge var dig dog for trang, for ringe, om rned Guld tilredt og perlestukken, silkebredt. 8. Nu kom han, Patriarkers Haab, rned Flammeord og Himmeldaab; og Barnet ty der nu i Vang, hvad David dunkelt saa ~g sang. 5. Men Verdens Wre, Magt og Guld for dig er ikkun Stm og Muld; i Krybben lagt, i Kiude svsbt, et himmelsk Liv du liar mig ksbt. 9. Korn, Jesu, ver vor Hytte-Gest, hold selv i OS din Julefest, da skal med Davidsharpens Kiang dig takke hnjt vor Nytaarssang! Eft er Luther ai N. F. S,Grundtvig.

13 Julen har Englelyd A. P. Berggreen. 1. Ju - len har 1 eng -1e -lyd, vi med Fryd OS barn-lig paa Gud 1 Fa - der for - la - der. Vi ;ar i ~ g sao d iipn - ge, dag her - te han vor i 2. Ret i en salig Tid kom han hid; til Levende og Dede genlsde de Ord, der for saa vide til alle Tider hen om ham, som tog vor Kvide og gav os Fryd igen; gik ned for OS i Dsden som Sol i Aftenrsden, og stod i Morgengry op for OS paany 3. Sorg er til Ghde vendt, Klagen endt, vor Glrede skal hver Tunge udsjunge. Syng med Guds Engleskare paa Jesu Fsdselsdag om Fred, trods Nad og Fare, Gud Faders Velbehag, som vil al Sorgen vende til Gl~de uden Ende, baer OS paa Bsrnevis ind i Paradis! Dnnsk - katholsk;,n.f.s. Grundtvig.

14 En Rose saa jeg skyde 15 Aarh. 1. En Ro - se Den Ro - se midt i den 2. For Rosen nu jeg kv~der omkap med Himlens Hter: En Jomfru var hans Moder Maria ren og skaer. ham bred Lyset frem midt i den merke Vinter om Nat ved Betlehem. 3. Den Rose fin og lille har dejlig Duft og Skzr; den lyse for os ville og sprede Msrket her; i Sandhed Mand og Gud af Syndens N0d og Pine han naadig hjalp os ud.

15 Den yndigste Rose er hnden Gammel Melodi 2. Alt siden vi tabte den A3re Guds Billedes Frugter at baere, var Verden forvildet og ede, vi Alle i Synden bortdede. 5. Forhmdede Tidselgemyt ter, saa stive som Torne og Stetter, hvi holde Eder saa ranke Stoltheds fordaervede Tanke? 3. Da lod Gud en Rose opskyde og Stitden omsider frembryde, at rense og ganske forsede vor Slaegts den fordaervede Grede. 6. Ak, seger de ydmyge Steder, i Stevet for Frelseren grzder! saa faar vor Jesns i Tale, thi Roserne vokse i Dale! 4. Al Verden nu burde sig fryde, med Salmer mangfoldig udbryde; men Mangen har aldrig fornummen, at Rosen i verden er kommen. 7. Min Jesu, du skal viere min Rose, mit Srnykke, rnin are; de giftige Lyster du deder, og Korset saa,liflig forseder! 8. Lad Verden mig Alting betage. lad Tornene rive og nage. lad Hjertet kun daane og briste, min Rose jeg aldrig vil miste! H. A. Brorson.

16 Et Barn er fadt i Betlehern Dansk Folkemelodi i Bet - le - 1 ' H al- e - lu - 1 ja! Ha1 - le - lu - ja! 2. En fattig Jomfru : sad i Lon,: og fedte Himlens Kongesen. :Halleluja! : 6. Guds kcere Bern vi : blev paany,: skal holde Jul i Himmelby! : Halleluja! : 3. Han lagdes i et : Krybberum, : Guds Engle sang med Fryd derom: : Halleluja! : 7. Paa Stjernetaepper, : lyseblaa : skal glade vi til Kirke gaa. :Halleluja! : 4. Og Bstens Vise : offred der : Guld, Ragelse og Myrra skzr. : Halleluja! : 8. Guds Engle der OS : ltere brat : at synge, som de sang i Nat. : Halleluja! : 5. Forsvunden er nu : al vor Ned,: OS er i Dag en Frelser fed. : Halleluja! : 9. Da vorde Engle : vi, som de, : Guds milde Ansigt skal vi Se. :Halleluja! : 10. Harn vaere Pris til : evig Tid: vor Frelser bold og Broder blid. :Halleluja! : Opr. Latinsk; N. F. S. Grundtvig.

17 Forunderligt at sige Carl Nielsen 2. En Perle ej forgattes, men ledes smaalig op; den blanke Demant sattes i Kronens gyldne Top; ej kaster man en Drue blandt visne Blade ned; dog Herren jeg maa skue i deiine Usselhed! 4. Hvi lod du ej udsp~nde en Himmel til dit Telt og Stjernefakler braende, du store Himmelhelt! hvi kom ej aabenbare, da du i Svob blev lagt, den himmelske Hzrskare til Tjeneste og Vagt! 3. Hvi skulde Kongesale ej for dig prydet staa? du havde at befale, hvad end du peged paa; hvi lad du ej opdukke af Jordens rige Sked eil gylden Barnevugge, med Roser overstre'd? 5. Selv Spurven har sin Rede, kan bygge der og bo; en Svale ej ter lede om Nattely og Ro; de vilde Dyr i Hule har hver sin egen Vraa; skal sig min Frelser skjule i fremmed Stald paa Straa? 6. Nej kom! jeg vil oplukke mit Hjerte, Sjael og Sind! ja bede, synge, sukke: Kom, Jesus, kom herind! Det er ej fremmed Bolig, du har den dyrekebt! Her skal du hvile rolig, i Keerligheden svebt! H. A. Brorson. Copyright 1919 by Wilhelm Hausen, Copenliagen

18 denne sade Juletid Ti1 samme Melodi synges: Jeg soni et Bnrri mig glrcde vil," oq, Et lidet Brirn sna lysteligt:' \ Aan-den OS for -1 ly - ste; din Lov ekal hs - ree, Frel - ;er - mnnd, saa

19 2. En liden S m af Davids Rod, som er tillige, for Verdens Synders Skyld forlod sit lyse Himmerige; det var ham svart at tanke paa at Verden skulde under gaa, det skar ham i hans Hjerte; i snadan Hjertens Kmlighed han kom til os paa Jorden ned, at lindre al vor Smerte. 5. Som Natten aldrig er saa, sort, den jo for Solen svinder, saa farer al min Kummer bort, naar jeg mig ret besinder at Qud saa hjertens inderlig af Evighed har elsket mig, og er min Broder vorden; j eg aldrig glemmer disse Ord, som klang i Engles Julekor: Nu er der Fred paa Jorden! 8. Vor Tak vi vil frembme da, endsksnt den er kun ringe; Hosianna, og Halleluja skal alle Vegne klinge. Guds Ark er kommen i vor Lejr, thi sjunge vi om Fryd og Sejr, mens Hjertet sig kan rsre, vi synger om den ssde Fred, at Helvede skal skzelve ved vor Julesang at hsre. 6. Og blandes ej min Frydesang med Graad og dybe Siikke, saa skal dog Korsets hnardetvang mig aldrig Munden lukke. Naar Hjertet sidder mest beklemt, da bliver Glaedens Harpe stemt, at den kan bedre klinge, og knuste Hjerter fahr bedst, hvad denne store Frydefest for Gxde hnr nt bringe. 4. Gud er nu ikke lmnger vred, det kan vi deraf vide, at han har sendt sin San herned, for Verdens Synd at lide. Det vorde vidt og bredt bekendt, at Gud til os sin Ssn har sendt til Jammer, Ve og Vaade; hvo vilde da ej vaere fro, og trsstig lade alt bero paa Guds, vor Faders, Naadel 9. Halleluja1 vor Strid er endt; hvo vilde mere klage, hvo vilde mere gsa beapeendt i disse H~jtidsdage? Syng hsjt i Sky, Guds Kirkeflok: Halleluja, nu har jeg nok, den F'ryd er udenligel Halleluja, Halleluja, Guds Sm er min, jeg gaar herfrn med ham til Himmerigel B. A. Broreon.

20 Hjerte l0fi din Glzdes Vinger Crüger, omtr Gud, vor Fader, gav i Naade Julenat os en Skat, herlig overmaade; for at frelse OS af Neden steg herned Kaerlighed, stsrkere end Deden. 3., som tunge Stier trrede. Stands og her: Her er Dsr til den sande Glaede; og i Huset inden Dere trestes ved slig en Fred, ingen Sorg ter rere! 4. Er fattige og arme, ind kun stig, Han er rig og har Hjertevarme! Fyldt af Forrattd er hnns Lade, og han huld skifter Guld, som ger Hjerter glade! 5. Nu, saa lad til ham os fare, mange, faa, Store, smaa, i en samlet Skirre! ngen ter ved Rejsen gyse, Je6u Navn, som en Bavn vil paa Vejen lyse. 6. Priser, Bredre, hvor bygge, det Guds Ord, som til Jord kom med Liv og Lykke! Genlyd, Jul, af Toner sede, Som med Klang Englessng: Kristus lod sig fede!

21 Lad det klinge sndt i Sky 14 Aarh. 1. Lad det klin - ge sedt i Sky: LO-ret V= - re Kon-gen ny, ( Si- ona Kon- ge. af en MB (Oe)! vi ei fe - des ltil at de, ~ u d -. med os 1rn: ma - nu-el, (m- rna - nu-el.) Synger med OS, alle smaa! Bern i Vugge! stammer paa, hvad selv Engle knap forstaa! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa'de. Eja, Eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en Me, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel! 3. Lad det sperges trindt om Land: Fedt er OS en Frelsermand, Jesus Kristus hedder han! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa9de. Eja, eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en MB, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel!

22 n dulci jubilo En s0d og liflig Klang 1. n du1 - ci ju - bi - 10,.. 3. Eu S P ~ vi sjun-ge glad og fro, den vort Hjer-te og lry - 1ig KZaag- er i vor Ji - Ze - sang, vor Trost og i ' tre - ster, er in prae - se - pi - o, og klar som So - len skin-ner ma-1 1 NB - deri, vot. ffud med &el- ser - navx, med Ufans som Mor -gelt -1 r~ - den, er 2. 0 Jeeu parvule, for dig er al min Ve, trast mig i min Sinde, o puer optime, lad mig din Godhed finde o princeps gloriae! Trahe me post te! 3. Ubi sunt gaudia, der, hvor vi here maa at Guds Engle ajunge nova cantica, og Basuner klinge in Regis curia. Eja, var vi der! Tyak latinsk ved Bane Thommison. 2. 0, fizfe Jesu mi~i! sau fager og saa Jin! Om dig Qwds Engk kvrede i Himlen Bug og Nut, ver du min Lyst og Qf~de, ver min Hjertes Skat! Sau faarjeg Kronea fuf! 3. 0, Avor er Qh.eden sand? Jesu FmdreZand, hvor Eagleskarer mange ophojer ffwd isce~, med gfade Takkesange, for Aan de smaa har k~r! 0, uar vi alle ded h! r! S. Grundtvig.

23 Hajt fra Trzets gr~nne Top 2. Se, Bsrnlil, nu gaar det godt, forstaar at trave, lad den lille Sine blot faa ein Julegave. Lss kun selv det rede Baand, hvor du ryster pna din Hnand. Naar du strammer Gariiet Kvaler du jo Barnet! 3.Peter har den Gren saa km, hvorpaa Trommen hwnger; hvergang han den kommer nsr, vil han ikke lr~nger. Hvad du snsker skal du faa, naar jeg blot tsr stob paa, at du ej vil tromme, fsr min Sang er omme. 4.Anna hun har ingen Rot fer hun faar sin Pakke : fire Alen Merino til en Vinterfrakke. Barn! du bli'r mig alt for dyr, men da du saa propert syr, spare vi det atter, ikke sandt, min Datter? 6. Denne Fane ny og god giver jeg til Hendrik; du er stserk og du har Mod, du skal vrere Frendrik. Hvor han svinger Fanen kaekt! Barn! skylde ham Respekt; vid det er en Xre: Dannebrog at bme. B.Traeets allerbedste Zir skal min William have; paa det blanke Guldpapir maa du gerne gnave. Vm forsigtig og giv Agt, indenfor er Noget lagt, som du ej maa kramme, det er til din Amme. '7.0 hvor den er blsd og rar, sikken dejlig Hue, den skal sikre Bedstefa'r imod Frost og Snue; Lotte hun kan vcre stolt, tznk jer, hun har Garnet holdt, det kan Hanne ikke, hun kan bare strikke. 8. Barn 1 nu er jeg bleven trnt og faar ej mere, Moder er i Kekkenet, nu skal hun traktere. Derfor faar kun denne Pung, lsft engang, hvor den er tung! Julen varer lpnge, koster mange Peage. P. Faber.

24 Sikken voldsom Traengsel og Alarm Allegretto. (Julestemning) Tekst og Musik: P. Faber W ' ' ' ' Fi - re alt, det skal vae-re Af-ten ined Ge - vnlt. l ~idt pna Cinden sa~lges l~rrrr og F'rupt4 J se, Bu- ti - kenhvorded straaler srnuktj Va-rer knnmanfnai TU- sind-vis,~;i~nli~embare un-der

25 2. Hnnndvcrrksmanden han malt holde her, Kiinstneren har ogsaa sit Besvacr, og hans Varker spredes trindt omkring takket vrcre Horneman og Bing. Man af Kundskabsvresnet daglig ser, at Poeterne bli'er fler og fler, selv niin lille bly! forfrosne Fugl kviddrer med i Dag, for det er Jul. 5. Snar man ikke er en doven Krop, staar man Julemorgen tidlig op, Klokken kimer, Gaden er saa glat, Kirken lyser i den stille Nat. Tndenfor er Sang og festlig Fred og man frrler sig saa vel derved, ~lierhelst nani. Prwk'nen ikke dur, thi saa faar man sig en lille Lur. 3. Pyntet smukt af en iisynlig Haand staar nu Treet der med Lys og Baand, Duren aabnes og nimi strsmmer ind, Kredsen sluttes med begejstret Sind. Barnene de hoppe rask afsted, Bedstefader hnn er ogsaa med, lad OS tage Del i deres Sang, Rradre, vi vnr ogsnn Bsrn engang. 6. Opnd nagen ganr man Byen rundt, trrtkker Vejret lidt, det er saa sundt; alle Folk er i dan nye Stads, men om Aftnen er der fint Kalns. Gud velsigne den, der fsrst opfandt det at lege Jul og give Fant; unge Pigel lad OS lege Skjiil, giv mig kun et Kys, det er jo Jul. 4. Juleaften, o hvor er du ssd, sna skal alle Folk ha' Risengrad; Ableskiven bliver flittig vendt, Gnnsestegen er til Bng'ren sendt. Bonden sidder tidligt ved sit Fad, sikken Guds Velsignelse af Mnd, Locnkehunden selv faar dobbelt Sul, den sknl ogsaa vide, det er Jul. Y. Du, som sendte OS den skonne Fest, hvad der bnader OS, det ved du bedst, dog jeg hnr det Hnab, at far jeg drir du ej nzgter mig en vis Favar; drej kun Universet helt omkring, vend kun op og ned paa alle Ting, Jorden rned- thi den er fnlsk og hul- rrrr blot ikke ved min gamle Jul!

26 Moderato Du granne dejlige Trz Bmnenes Sang af Peters Juld4 Christian Barnekow

27 2. Den ferste Jul i et fremmed Land Vorherre den store Stjerne tsndte; den skulle vise vor Jord, at han den lille Jesus til Verden sendte. Stjerneglansen gik Engledansen om Betlehem. Om Jesusbarnet fortalte Mor saa mangen Aften, vi sad herhjemme, vi kan hans Bud og hans milde Ord, vi ved, at aldrig vi dem maa glemme. Naar Stjernen ikinner, om ham os minder vort Juletrre. J. Krohn Jesulil min (0 Jesulein süss, o Jesulein mild) S. Bach 2. Sov Jesulil blid til Hvile er Tid, alt Faar og Ko er gangen til Ro. Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, sov Jesulil blid, til Hvile er Tid. 3. Serafernes Sang Kerubernes Klang dig skatnker Ro i Usselheds Bo Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, Serafernes Sang, Kerubernes Klang.

28 Sang omkring Juletrzet fra Naddebo Praestegaard". P. E. Hartmann. Bsrn og Voksne i karlig Krans rundt omkring ~ rret van - dre alt under Ly - senes 1 d 1-1 i 1-2. Ak! om vi kunde fsre Enhver, som er forladt og ene, ind under Lysenes Rigdom her under de grenklzdte Grene. 3. Ak! om vi kunde med Barnetro fylde de Hjerter, som grzde! saa at de fslte barnefro Julens velsignede Glade. Elith Reumert.

29 Der er noget i Luken Der er noget i Luften, som ger mig saa glad, som frisker mit Hjerte i Ungdommens Bad. Der er noget herinde, et straalende Minde med Ksrter og Sang om Julen derhjemme, derhjemme hos Moder en Gang. Der er noget i Luften, et Barndommens Bud, som lyser imod mig som Stjernen fra Gud; som leder mig stille til Frelseren lille med Barndommens Fryd, skent Barndommen flygted'som Fuglen, der rejste mod Syd. 0 kom til os alle, du Hejtidens Drot, om Lokken er gylden, om Haaret er graat, udbred dine Hznder, mens Lysene braender, og sksnk os din Fred, thi evig, ja evig er Ghden, naar du felger med. Vilhelm Gregersen.

30 Vzr velkommen, Herrens Aar A. P. Berggreen 2. Vm velkommen, Herrens Aar, 8. Vter velkommen, Herrens Aar, og velkommen herhid! og velkommen herhidl Paaskemorgen, da Herren opst od, Pinsedag, da Guds Aand kom herned, da Livstreeet freeted i Cfraven Rod! da nedsteg Guds Kraft til vor Skrebelighed! velkommen, Nytaar, og velkommen her! velkommen, Nytaar, og velkornmen her 1 4. Veer velkommen, Herrens Aar, og vel kommen herhid! Herrens Aar med vor Guds Velbehag, nu bringer OS Gleede hver Herrens Dag! velkommen, Nytaar, og velkommen her! Eiter en gl. Psalme af N. F. S. Orundtvig.

31 Adolf Recke. H. C. Lnmbye D. C. nc Fine. Wilhelm Hinsmi Nodestik OS Twk. Knbenhim M 3

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Sikken voldsom trængsel og alarm. En lille nisse rejste. Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber

Sikken voldsom trængsel og alarm. En lille nisse rejste. Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber Sikken voldsom trængsel og alarm Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber En lille nisse rejste Komponist: Joh. Chr. Gebauer Tekst: Jul. Chr. Gerson, 1845 Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang.

Nu kom han, patriarkers håb, med flammeord og himmeldåb; og barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang. H. C. Andersen Sikken voldsom trængsel og alarm, Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være aften med gevalt. Midt på gaden sælges

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826

402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 402 Den signede dag med fryd vi ser Mel.: C.E.F. Weyse 1826 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver U N D E R VISNINGS MATERIALE - leg - børn skal have det sjovt! Børn legede selvfølgelig også i 1800-tallet. Derhjemme havde de måske lidt legetøj. Det var dog mest børn i byerne og de rigeste, der havde

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 24. december 2014 Kirkedag: Juleaften/A Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: SK & LL: 94 * 119 * 120 * 104 * 121 Koen gumler på sit hø, æslet holder sin skingre skryden

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

ET BARN ER FØDT. Let the Gospel begin

ET BARN ER FØDT. Let the Gospel begin ET BARN ER FØDT Let the Gospel begin Gæstesolister: Laura Kjærgaard. Julie Lindell. Rune Herholdt. Claes Wegener. Andreas Hejslet Stig Rasmussen. Fortæller: Nis Bank-Mikkelsen Prolog Fortæller: Nis Bank-Mikkelsen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, "Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive;

Kong Hans. han var så brat at svare: 1. Konning Hans han sidder på København, Skal jeg ind til Misen i år, han lader de lønnebrev skrive; Kong Hans 1. Konning Hans han sidder på København, han lader de lønnebrev skrive; han var så brat at svare: "Skal jeg ind til Misen i år, jeg kan ikke ene fare." sender han dem til Nørrejylland Erik Ottesøn

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab)

Side 1 af 7. Præludium: Jean-Francois Dandrieu: Michael lavede larm ved nat (ærkeenglen Michael blev begejstret over det glædelige budskab) Side 1 af 7 Grundtvigs Kirke den 24/12-14 kl. 16.00 Juleaften Numre i julehæftet: 1 Det kimer nu til julefest 5 Et barn er født i Betlehem *** 2 Velkommen igen, Guds engle små 9 Julen har bragt velsignet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod

Og alle dem, der fulgte ham havde på. fornemmelsen, at de sammen var på vej mod. noget, at de sammen var i bevægelse hen imod Palmesøndag 29.3.2015. Domkirken 10. 192 Hild dig, 85 Op Zion, 380 Op dog Zion, 18 Som fisk i hav, 209 Et kors. Nadver: 176 Se hvor nu. Dåb: 446 O, lad din Ånd. Gråbrødre 17: 192, 380, 18, 209. Jesus var

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Hjalmar og Hulda. 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs,

Hjalmar og Hulda. 4. Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, Hjalmar og Hulda 4. "Min Hjalmar, ret aldrig jeg bryder min ed, og ej skal jeg glemme dit navn; På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs, thi afskedens time var nær, han skulde snart drage til fremmede

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere