Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN"

Transkript

1 JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann Tysk Mel. 1600: Af Hajheden oprunden er. N. F. S. Grundtvig G1. tysk Melodi: Dejlig er Jorden. B. S. ngemann... 7 C. E. F. Weyse: Julen har bragt velsignet Bud. B. S. ngemann Niels W. Gade: Barn Jesus i en Krybbe laa. H. C. Andersen Dejlig er den Himmel blaa. N. P. S. Grundtvig Tysk Julevise: De hellig tre Konger saa hjertensglad. G1. Folkesang J. A. P. Schulz: Her kommer, Jesus, dine Smaa. H. A. Brorson C. Balle: Det kimer nu til Julefest. Efter Luther af N. F. S. Grundtvig A. P. Berggreen: Julen har Englelyd. N. F. S. Grundtvig Aarh.. En Rose saa jeg skyde G1. Melodi: Den yndigste Rose er funden. H. A. Brorson Dansk Folkemel.. Et Barn er fadt i Betlehem. Opr. Latinsk, N. F. S. Grundtvig Carl Nielsen: Forunderligt at sige. H. A. Brorson C. Balle: denne sade Juletid. H. A. Brorson Crüger, omtr. 1650: Hjerte laft din Gliedes Vinger Aarh.. Lad det klinge seidt i Sky : n dulci jubilo (En sad og liflig Klang). N. F. S. Grundtvig E. Horneman: Hajt fra Trzets grenne Top. P. Faber Chr. Barnekow: Du granne, dejlige Trte. Bsrnenes Sang af. P. Faber: Sikken voldsom Trrengsel og Alarm (Julestemning). P. Paber Peters Juln. J. Krohn.. 26 J S. Bach: 0 Jesulil min (0 Jesulein siiss, o Jesulein mild). Harald Vilstrup J. P. E. Hartmann: Sang omkring Juletraeet fra, Neddebo Praestegaard". Elith Reumert 28 Vilhelrn Gregersen: Der er noget i Luften. Vilhelm Gregersen A. P. Berggreen: Vter velkommen Herrens Aar. Efter gl. Psalme af N. F. S. Grundtvig. 30 H. C. Lumbye: Juletrteet, Galop. Adolf Recke Forleggerene Ejendom for alle Lande WLHELM HANSEN. MUSK.FORLAG. KOBENHAVN NORSK MUSKFORLAG AS. OSLO. A. B. NORDSKA MUSKFDRLAGET. STOCKHOLM WLHELMANA MUSKVERLAG. FRANKFURT A. M.

2 Af Hajheden oprunden. Tysk Melodi - N. F. S. Grundtvjg Barn Jegus i en Krybbe laa. Niels W. Gade - H. C. Andeisen De hellig tre Konger saa hjertensgltid. Tysk Melodi - G. Folkesang Dejlig er den Himmel blaa. N. F. S. Grundtvig Dejlig er Jorden. G1. tysk Melodi - B. S. ngrmann Den pdigste Rose er funden. G1. Melodi - H. A. Broison Der er noget i Luften. Vilh. Gregersen Det kimer nu til Julefest. C. Balle - N. F. S. Grundtvig Du penne dejlige Trae, Goddag Chr Barnekow - J Krohn En Rose saa jeg skyde. Melodi fra det 15. Aarh Et Barn er fedt i Betlehem. J. C. Gebauer - N. F. S. Gruridtvig Forunderligt at sige. Carl Nielsen - H. A. Brorson Glade Jul. Franz Grubcr - B. S. ngemann Her kommer, Jesus, dine Smaa. J. A. P. Schulz - H. A. Brorson Hjerte, left din Glaedes Vinger. Joh. Crüger - Paul Gerhardt ved C. J. Brandt Heijt fra Traeets grenne Top. E. Horneman - P. Faber 23 denne sode Juletid. C. Balle - H. A. Brorson 18 n dulci jubilo (En sed og liflig Klang). Melodi fra det 16. Aarh. Hans Thommisseri N. F. S. Grundtvig 22 Jule.Klokkerne. Niels W. Gade Julen har bragt velsignet Rud. C. E. F. Weyse - B. S. lngemann Julen har Englelyd. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Juletrset. Galop. H. C. Lumhye Kimer, Klokker. H. Rung - N. F. S. Grundtvig Lad det klinge sedt i Sky. Melodi fra det 14. Aarh. - N. F. S. Grundtvig Jesulil min (0 Jesulein süss). J. S. Bach - Harald Vilstrq Sang omkring Juletraeet, fra,, Neddebo Praestegaardn. J. P. E. Hartmann - Elith Reumert 28 Sikken voldsom Traengsel og Alarm. P. Faber Vzr velkommen Herrens Aar. A. P. Berggreen - N. F. S. Grundtvig Pag.

3 Jule-Klokkerne Niels W. Gade

4 Kimer, Klokker! 2. Julen er kommen med Solhverv forhjsrterne bange, 13.Syngerog danser og klapper i eders Smaahmder, Ju1,med Gudsbarnet i Svnb,under Englenes Sange, Menneskebernene alle til Jorderigs Ender; kommer fra Gud, bringer OS Gladskabens Bud! fodt er i Dag Barnet til Guds Velbehag. Bren er Guds i det hejel Bren er Guds i det h~jel N. F. S. Grundtvig.

5 Glade Jul Andante. Franz Grnber 1. Gla - de Jul, \ (1 Hid de fly -ver med Pa - ra-dis-grent, hvor de ser, hvad far Gud er ktint, len - lig i - blandt OS de len - lig i - blandt OS de 2. Julefryd, evige Fryd, heiiig Sang med himmelsk Lydl Det er Englene, Hyrderne saa, dengang Herren i Krybben laa, 1: evig er Englenes Sang Fred paa Jord, Fryd paa Jord, Jesusbarnet blandt OS bor! Engle sjunger om Barnet saa smukt, han har Himmerigs Dsr oplukt, 1:salig er Englenes Sang.:] 4. Salig Fred, himmelsk Fred toner Julenat herned! Engle bringer til Store og Smaa Bud om ham, som i Krybben laa; 1:fryd dig, hver Sji~l, han har fielst!:! B. S. ngemann.

6 Af Hajheden oprunden er Tysk Mel Du lille Barn, saa favr og sksn, Gud Faders og Marias Ssn, liil dig, iejbaarne Konning; Du Lilje i mit Hjerterum, dit Riges Evangelium er ssdt som M:rlk og Honning; Herre kme, Himlens Manna, Hosianna! Dig til Ere glad i Aanden vil jeg vzre! 3. Min Sjzl i Gud da fryder sig, naar mildelig du ser til mig med Miskundliedens 0je; o Jesu Krist, min Frelser god, dit Ord, din Aand, dit Ksd og Blod mig Saliglied tilfsjel Tag mig, favn mig, gyd i Barmen Himmel -Varmen, at din Naade ved dit Ord maa ene raade! 4. Gud Fader min i Himmerig! Fer Verden var, du elsked mig udi din Sm, den kere. Nu ser i ham jeg Naaden din, nu erjeg rans, han er nu min, mit Smykke og min Bre. Eja! Eja! Jesus giver, at jeg bliver med stor Glaede liist i Herligliedens Si~de! 5.0, Gud ske Lov, jeg skal ej de! Min Frelsermand er A og 0, Begyndelse og Ende; han fsrer mig til Lov og Pris i Himmerig, i Paradis, fra Jammer og Elende! Amen! Amen! Kom, du milde Jesus lille! tsv ej l~nge! Lyst til dig mon Hjertet trenge. N. F. C. Grundtvig

7 Dejlig er Jorden Gammel tysk Melodi. 1. Dej - lig er 1 Jor - den, pragtig er ~udd Hirn - mel, 1 skon er Sjz - le - nes Pi1 - grims - gang! Gen - nein de fag - re Ri - ger paa Jor - den gaar vi til Pa- ra dis rned Sang! 2. Tider sknl koriiine, Tider skal henrulle, Slirgt sknl falge S1wgtei.s Gang; alririg forstummer Tonen fra Himlen i Sj~lens glride Pilgrimssnng. 3. Englene sang den fsrst for Mnrkens Hrrder, skmt fra Sjwl til Sjzl det 1~d: Fred over Jorden, Menneske, fryd dig, OS er en evig Frelser f0d! B. S. iigema~i~i.

8 Julen har bragt velsignet Bud C. E. F. Weyse.. Ju-len har bragt vel; sig- iiat Bud, nu 1 glip-des gam-1s og / un - ge, hvnd ( Gre-nenfrn Li - vets Tri(. stnarskmt rnsd Lys, som Fiig-ls ;las Kvi - ste; det (;nden er Jordeiis Gabst i Dag iii~d Hiinmelkongen den lille; du fattige Spurv, flyv ned fra Tag med Duen til Julegildel nans, lille Rnrn.pna Moders Skrid, en dejlig )ng er opruiiden; i lüg blev vor kaere Frelser fritl, og Pnrndisvejen funden. 3. Fselseren selv var Bnrn som vi, i lng han lan i sin Vugge; den Have, Guds Engle flyver i, vil Jesus for OS oplukke; Himmerigs Konge blandt OS bor, hnn Juleglzden OS bringer, hnn fnvner hver Bariiesjii~l Pan Jord og lover OS Eiigleviiiger. R. S. iigeni:i~in.

9 Barn Jesus i en Krybbe laa N. W. Gade Dejlig er den Himmel blaa 2. Det var midt i Julenat, hver en Stjerne glimted mat, men med 6t der blev at skue en, saa klar paa Himlens Bue, :mm en lille Stjernesol. : 3. Naar den Stjerne, lys og blid, sig lod se ved Midnatstid, var det Sagn fra gamle Dage; at en Konge uden Mage 4. Vise Mrrend fra Hsterland drog i Verden ud paa Stand, for den Konge at oplede, for den Konge at tilbede, : skulde fades paa vor Jord. :som var fedt i samme Stund. : N. F. S. Grundtvig.

10 De hellig tre Konger saa hjertensglad Tysk Julevise. Hjem-met de dro -ge til l~et for den b - le-hems Stad; cie to - ge sig lang, at / <in - ds / 10 - a m i Kryb - ben trang En Stjerne dem viste til J~deland og hen til den himmelske Frelsermand, og Barnet de funde, dejlig og skzr, hos Okse og Asen i Stalden der. 4. Saa droge de hjemad til deres Land og prisede Gud, deres Skabermand; lad OS ogsaa falde Herren til Fod, ham prise af hele vor Hu og Modl 3. Og ned de fulde paa deres Knm da Barnet de monne for Bje se, og Rsgelse, Myrrha, rlrden Guld de ofred den Herre saa frydefuld. 5. Alt for den Stjerne fra Jakob klar, for Kvisten af srael aabenbar, for Kilden, som sprang af Naade stor, for Herren over alt Englekor. 6. Og synge som Kongerne hjaertensglad en frydefuld Sang udi allen Stad, indtil vi hos ham,vor Glrede kom fra, kan synge et evigt Halleluja1 G1. Folkesang.

11 Her kommer, Jesus, dine Smaa 1. Her kam - mer, Je - sus, di - ' ne Smaa, til Sje1 og Sind, at fin - de Vej - en til indl 2. Vi lnber dig med Sang imod og kysser Stmet for din Fod; o salig Stund, o Mare Nat, da du blev fsdt, vor Sjzeleskat! 3.Velkommen fra din Himmelsal til denne Verdens Taaredal, hvor man dig intet Andet bsd end Stald og Krybbe, Kors og Dsd! 4. Men, Jesu, ak hvor gaar det til, at dog saa Faa betznke vil den inderlige Kmlighed, som drog dig til vor Jammer ned? 5. Saa drag OS ganske til dig hen, o Jesus, du vor Sjzleven, at hver af os saa inderlig i Troen maa omfavne digl 6. Lad Verden ej med al sin Magt OS rokke fra vor Daabee Pagt, men giv, at al vor Lzengsel maa til dig, til dig alene staa. T. Saa skal det ske, at vi engang blandt aue Helgens Frydesang i Himlens ssde Paradis skal prise dig paa Englevis. 8. Herstaar vi nu j Flok og Rad om dig, vort sksnne Hjerteblad; ak hjzelp, at vi og Alle maa i Himlen for din Trone staa! H. A. Brorson.

12 Det kimer nu til Julefest C. Balle. f or den hsj - e Gest, som til la - ve 2.0 kommer med til Davids By, hvor Engle sjunger under Sky; o ganger med paa Marken ud, hvor Hyrder brer Nyt fra Gud! G.Velan, min Sjel, saa ver nu glad, og hold din Jul i Davids Stad, ja, pris din Gud i allen Stund rned liflig Sang af Hjertens Grund! 8. Og ad os gaa med stille Sind som Hyrderne til Barnet ind, med Glredestaarer takke Gud for Miskundhed og Naadebud! 'Y. Ja, sjunge Hver, som sjunge kan l nu t~ndtes Lys i Skyggers Land, og ret som Midnatshanen gol, blev Jakobs Stjerne til en Sol. 4.0 Jesu, Verden vid og lang til Vugge var dig dog for trang, for ringe, om rned Guld tilredt og perlestukken, silkebredt. 8. Nu kom han, Patriarkers Haab, rned Flammeord og Himmeldaab; og Barnet ty der nu i Vang, hvad David dunkelt saa ~g sang. 5. Men Verdens Wre, Magt og Guld for dig er ikkun Stm og Muld; i Krybben lagt, i Kiude svsbt, et himmelsk Liv du liar mig ksbt. 9. Korn, Jesu, ver vor Hytte-Gest, hold selv i OS din Julefest, da skal med Davidsharpens Kiang dig takke hnjt vor Nytaarssang! Eft er Luther ai N. F. S,Grundtvig.

13 Julen har Englelyd A. P. Berggreen. 1. Ju - len har 1 eng -1e -lyd, vi med Fryd OS barn-lig paa Gud 1 Fa - der for - la - der. Vi ;ar i ~ g sao d iipn - ge, dag her - te han vor i 2. Ret i en salig Tid kom han hid; til Levende og Dede genlsde de Ord, der for saa vide til alle Tider hen om ham, som tog vor Kvide og gav os Fryd igen; gik ned for OS i Dsden som Sol i Aftenrsden, og stod i Morgengry op for OS paany 3. Sorg er til Ghde vendt, Klagen endt, vor Glrede skal hver Tunge udsjunge. Syng med Guds Engleskare paa Jesu Fsdselsdag om Fred, trods Nad og Fare, Gud Faders Velbehag, som vil al Sorgen vende til Gl~de uden Ende, baer OS paa Bsrnevis ind i Paradis! Dnnsk - katholsk;,n.f.s. Grundtvig.

14 En Rose saa jeg skyde 15 Aarh. 1. En Ro - se Den Ro - se midt i den 2. For Rosen nu jeg kv~der omkap med Himlens Hter: En Jomfru var hans Moder Maria ren og skaer. ham bred Lyset frem midt i den merke Vinter om Nat ved Betlehem. 3. Den Rose fin og lille har dejlig Duft og Skzr; den lyse for os ville og sprede Msrket her; i Sandhed Mand og Gud af Syndens N0d og Pine han naadig hjalp os ud.

15 Den yndigste Rose er hnden Gammel Melodi 2. Alt siden vi tabte den A3re Guds Billedes Frugter at baere, var Verden forvildet og ede, vi Alle i Synden bortdede. 5. Forhmdede Tidselgemyt ter, saa stive som Torne og Stetter, hvi holde Eder saa ranke Stoltheds fordaervede Tanke? 3. Da lod Gud en Rose opskyde og Stitden omsider frembryde, at rense og ganske forsede vor Slaegts den fordaervede Grede. 6. Ak, seger de ydmyge Steder, i Stevet for Frelseren grzder! saa faar vor Jesns i Tale, thi Roserne vokse i Dale! 4. Al Verden nu burde sig fryde, med Salmer mangfoldig udbryde; men Mangen har aldrig fornummen, at Rosen i verden er kommen. 7. Min Jesu, du skal viere min Rose, mit Srnykke, rnin are; de giftige Lyster du deder, og Korset saa,liflig forseder! 8. Lad Verden mig Alting betage. lad Tornene rive og nage. lad Hjertet kun daane og briste, min Rose jeg aldrig vil miste! H. A. Brorson.

16 Et Barn er fadt i Betlehern Dansk Folkemelodi i Bet - le - 1 ' H al- e - lu - 1 ja! Ha1 - le - lu - ja! 2. En fattig Jomfru : sad i Lon,: og fedte Himlens Kongesen. :Halleluja! : 6. Guds kcere Bern vi : blev paany,: skal holde Jul i Himmelby! : Halleluja! : 3. Han lagdes i et : Krybberum, : Guds Engle sang med Fryd derom: : Halleluja! : 7. Paa Stjernetaepper, : lyseblaa : skal glade vi til Kirke gaa. :Halleluja! : 4. Og Bstens Vise : offred der : Guld, Ragelse og Myrra skzr. : Halleluja! : 8. Guds Engle der OS : ltere brat : at synge, som de sang i Nat. : Halleluja! : 5. Forsvunden er nu : al vor Ned,: OS er i Dag en Frelser fed. : Halleluja! : 9. Da vorde Engle : vi, som de, : Guds milde Ansigt skal vi Se. :Halleluja! : 10. Harn vaere Pris til : evig Tid: vor Frelser bold og Broder blid. :Halleluja! : Opr. Latinsk; N. F. S. Grundtvig.

17 Forunderligt at sige Carl Nielsen 2. En Perle ej forgattes, men ledes smaalig op; den blanke Demant sattes i Kronens gyldne Top; ej kaster man en Drue blandt visne Blade ned; dog Herren jeg maa skue i deiine Usselhed! 4. Hvi lod du ej udsp~nde en Himmel til dit Telt og Stjernefakler braende, du store Himmelhelt! hvi kom ej aabenbare, da du i Svob blev lagt, den himmelske Hzrskare til Tjeneste og Vagt! 3. Hvi skulde Kongesale ej for dig prydet staa? du havde at befale, hvad end du peged paa; hvi lad du ej opdukke af Jordens rige Sked eil gylden Barnevugge, med Roser overstre'd? 5. Selv Spurven har sin Rede, kan bygge der og bo; en Svale ej ter lede om Nattely og Ro; de vilde Dyr i Hule har hver sin egen Vraa; skal sig min Frelser skjule i fremmed Stald paa Straa? 6. Nej kom! jeg vil oplukke mit Hjerte, Sjael og Sind! ja bede, synge, sukke: Kom, Jesus, kom herind! Det er ej fremmed Bolig, du har den dyrekebt! Her skal du hvile rolig, i Keerligheden svebt! H. A. Brorson. Copyright 1919 by Wilhelm Hausen, Copenliagen

18 denne sade Juletid Ti1 samme Melodi synges: Jeg soni et Bnrri mig glrcde vil," oq, Et lidet Brirn sna lysteligt:' \ Aan-den OS for -1 ly - ste; din Lov ekal hs - ree, Frel - ;er - mnnd, saa

19 2. En liden S m af Davids Rod, som er tillige, for Verdens Synders Skyld forlod sit lyse Himmerige; det var ham svart at tanke paa at Verden skulde under gaa, det skar ham i hans Hjerte; i snadan Hjertens Kmlighed han kom til os paa Jorden ned, at lindre al vor Smerte. 5. Som Natten aldrig er saa, sort, den jo for Solen svinder, saa farer al min Kummer bort, naar jeg mig ret besinder at Qud saa hjertens inderlig af Evighed har elsket mig, og er min Broder vorden; j eg aldrig glemmer disse Ord, som klang i Engles Julekor: Nu er der Fred paa Jorden! 8. Vor Tak vi vil frembme da, endsksnt den er kun ringe; Hosianna, og Halleluja skal alle Vegne klinge. Guds Ark er kommen i vor Lejr, thi sjunge vi om Fryd og Sejr, mens Hjertet sig kan rsre, vi synger om den ssde Fred, at Helvede skal skzelve ved vor Julesang at hsre. 6. Og blandes ej min Frydesang med Graad og dybe Siikke, saa skal dog Korsets hnardetvang mig aldrig Munden lukke. Naar Hjertet sidder mest beklemt, da bliver Glaedens Harpe stemt, at den kan bedre klinge, og knuste Hjerter fahr bedst, hvad denne store Frydefest for Gxde hnr nt bringe. 4. Gud er nu ikke lmnger vred, det kan vi deraf vide, at han har sendt sin San herned, for Verdens Synd at lide. Det vorde vidt og bredt bekendt, at Gud til os sin Ssn har sendt til Jammer, Ve og Vaade; hvo vilde da ej vaere fro, og trsstig lade alt bero paa Guds, vor Faders, Naadel 9. Halleluja1 vor Strid er endt; hvo vilde mere klage, hvo vilde mere gsa beapeendt i disse H~jtidsdage? Syng hsjt i Sky, Guds Kirkeflok: Halleluja, nu har jeg nok, den F'ryd er udenligel Halleluja, Halleluja, Guds Sm er min, jeg gaar herfrn med ham til Himmerigel B. A. Broreon.

20 Hjerte l0fi din Glzdes Vinger Crüger, omtr Gud, vor Fader, gav i Naade Julenat os en Skat, herlig overmaade; for at frelse OS af Neden steg herned Kaerlighed, stsrkere end Deden. 3., som tunge Stier trrede. Stands og her: Her er Dsr til den sande Glaede; og i Huset inden Dere trestes ved slig en Fred, ingen Sorg ter rere! 4. Er fattige og arme, ind kun stig, Han er rig og har Hjertevarme! Fyldt af Forrattd er hnns Lade, og han huld skifter Guld, som ger Hjerter glade! 5. Nu, saa lad til ham os fare, mange, faa, Store, smaa, i en samlet Skirre! ngen ter ved Rejsen gyse, Je6u Navn, som en Bavn vil paa Vejen lyse. 6. Priser, Bredre, hvor bygge, det Guds Ord, som til Jord kom med Liv og Lykke! Genlyd, Jul, af Toner sede, Som med Klang Englessng: Kristus lod sig fede!

21 Lad det klinge sndt i Sky 14 Aarh. 1. Lad det klin - ge sedt i Sky: LO-ret V= - re Kon-gen ny, ( Si- ona Kon- ge. af en MB (Oe)! vi ei fe - des ltil at de, ~ u d -. med os 1rn: ma - nu-el, (m- rna - nu-el.) Synger med OS, alle smaa! Bern i Vugge! stammer paa, hvad selv Engle knap forstaa! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa'de. Eja, Eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en Me, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel! 3. Lad det sperges trindt om Land: Fedt er OS en Frelsermand, Jesus Kristus hedder han! Han kom til Jord, som OS Profeten spaa9de. Eja, eja! Nu er sket til Jordens Held, hvad OS meldte Gabriel, Guds Engel fin: Fedt er Herren af en MB, og vi ej fedes til at de. Gud med OS mmanuel, mmanuel!

22 n dulci jubilo En s0d og liflig Klang 1. n du1 - ci ju - bi - 10,.. 3. Eu S P ~ vi sjun-ge glad og fro, den vort Hjer-te og lry - 1ig KZaag- er i vor Ji - Ze - sang, vor Trost og i ' tre - ster, er in prae - se - pi - o, og klar som So - len skin-ner ma-1 1 NB - deri, vot. ffud med &el- ser - navx, med Ufans som Mor -gelt -1 r~ - den, er 2. 0 Jeeu parvule, for dig er al min Ve, trast mig i min Sinde, o puer optime, lad mig din Godhed finde o princeps gloriae! Trahe me post te! 3. Ubi sunt gaudia, der, hvor vi here maa at Guds Engle ajunge nova cantica, og Basuner klinge in Regis curia. Eja, var vi der! Tyak latinsk ved Bane Thommison. 2. 0, fizfe Jesu mi~i! sau fager og saa Jin! Om dig Qwds Engk kvrede i Himlen Bug og Nut, ver du min Lyst og Qf~de, ver min Hjertes Skat! Sau faarjeg Kronea fuf! 3. 0, Avor er Qh.eden sand? Jesu FmdreZand, hvor Eagleskarer mange ophojer ffwd isce~, med gfade Takkesange, for Aan de smaa har k~r! 0, uar vi alle ded h! r! S. Grundtvig.

23 Hajt fra Trzets gr~nne Top 2. Se, Bsrnlil, nu gaar det godt, forstaar at trave, lad den lille Sine blot faa ein Julegave. Lss kun selv det rede Baand, hvor du ryster pna din Hnand. Naar du strammer Gariiet Kvaler du jo Barnet! 3.Peter har den Gren saa km, hvorpaa Trommen hwnger; hvergang han den kommer nsr, vil han ikke lr~nger. Hvad du snsker skal du faa, naar jeg blot tsr stob paa, at du ej vil tromme, fsr min Sang er omme. 4.Anna hun har ingen Rot fer hun faar sin Pakke : fire Alen Merino til en Vinterfrakke. Barn! du bli'r mig alt for dyr, men da du saa propert syr, spare vi det atter, ikke sandt, min Datter? 6. Denne Fane ny og god giver jeg til Hendrik; du er stserk og du har Mod, du skal vrere Frendrik. Hvor han svinger Fanen kaekt! Barn! skylde ham Respekt; vid det er en Xre: Dannebrog at bme. B.Traeets allerbedste Zir skal min William have; paa det blanke Guldpapir maa du gerne gnave. Vm forsigtig og giv Agt, indenfor er Noget lagt, som du ej maa kramme, det er til din Amme. '7.0 hvor den er blsd og rar, sikken dejlig Hue, den skal sikre Bedstefa'r imod Frost og Snue; Lotte hun kan vcre stolt, tznk jer, hun har Garnet holdt, det kan Hanne ikke, hun kan bare strikke. 8. Barn 1 nu er jeg bleven trnt og faar ej mere, Moder er i Kekkenet, nu skal hun traktere. Derfor faar kun denne Pung, lsft engang, hvor den er tung! Julen varer lpnge, koster mange Peage. P. Faber.

24 Sikken voldsom Traengsel og Alarm Allegretto. (Julestemning) Tekst og Musik: P. Faber W ' ' ' ' Fi - re alt, det skal vae-re Af-ten ined Ge - vnlt. l ~idt pna Cinden sa~lges l~rrrr og F'rupt4 J se, Bu- ti - kenhvorded straaler srnuktj Va-rer knnmanfnai TU- sind-vis,~;i~nli~embare un-der

25 2. Hnnndvcrrksmanden han malt holde her, Kiinstneren har ogsaa sit Besvacr, og hans Varker spredes trindt omkring takket vrcre Horneman og Bing. Man af Kundskabsvresnet daglig ser, at Poeterne bli'er fler og fler, selv niin lille bly! forfrosne Fugl kviddrer med i Dag, for det er Jul. 5. Snar man ikke er en doven Krop, staar man Julemorgen tidlig op, Klokken kimer, Gaden er saa glat, Kirken lyser i den stille Nat. Tndenfor er Sang og festlig Fred og man frrler sig saa vel derved, ~lierhelst nani. Prwk'nen ikke dur, thi saa faar man sig en lille Lur. 3. Pyntet smukt af en iisynlig Haand staar nu Treet der med Lys og Baand, Duren aabnes og nimi strsmmer ind, Kredsen sluttes med begejstret Sind. Barnene de hoppe rask afsted, Bedstefader hnn er ogsaa med, lad OS tage Del i deres Sang, Rradre, vi vnr ogsnn Bsrn engang. 6. Opnd nagen ganr man Byen rundt, trrtkker Vejret lidt, det er saa sundt; alle Folk er i dan nye Stads, men om Aftnen er der fint Kalns. Gud velsigne den, der fsrst opfandt det at lege Jul og give Fant; unge Pigel lad OS lege Skjiil, giv mig kun et Kys, det er jo Jul. 4. Juleaften, o hvor er du ssd, sna skal alle Folk ha' Risengrad; Ableskiven bliver flittig vendt, Gnnsestegen er til Bng'ren sendt. Bonden sidder tidligt ved sit Fad, sikken Guds Velsignelse af Mnd, Locnkehunden selv faar dobbelt Sul, den sknl ogsaa vide, det er Jul. Y. Du, som sendte OS den skonne Fest, hvad der bnader OS, det ved du bedst, dog jeg hnr det Hnab, at far jeg drir du ej nzgter mig en vis Favar; drej kun Universet helt omkring, vend kun op og ned paa alle Ting, Jorden rned- thi den er fnlsk og hul- rrrr blot ikke ved min gamle Jul!

26 Moderato Du granne dejlige Trz Bmnenes Sang af Peters Juld4 Christian Barnekow

27 2. Den ferste Jul i et fremmed Land Vorherre den store Stjerne tsndte; den skulle vise vor Jord, at han den lille Jesus til Verden sendte. Stjerneglansen gik Engledansen om Betlehem. Om Jesusbarnet fortalte Mor saa mangen Aften, vi sad herhjemme, vi kan hans Bud og hans milde Ord, vi ved, at aldrig vi dem maa glemme. Naar Stjernen ikinner, om ham os minder vort Juletrre. J. Krohn Jesulil min (0 Jesulein süss, o Jesulein mild) S. Bach 2. Sov Jesulil blid til Hvile er Tid, alt Faar og Ko er gangen til Ro. Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, sov Jesulil blid, til Hvile er Tid. 3. Serafernes Sang Kerubernes Klang dig skatnker Ro i Usselheds Bo Sov, sov Barnlil, luk 0jne til, en evig Fred du skaenke vil, Serafernes Sang, Kerubernes Klang.

28 Sang omkring Juletrzet fra Naddebo Praestegaard". P. E. Hartmann. Bsrn og Voksne i karlig Krans rundt omkring ~ rret van - dre alt under Ly - senes 1 d 1-1 i 1-2. Ak! om vi kunde fsre Enhver, som er forladt og ene, ind under Lysenes Rigdom her under de grenklzdte Grene. 3. Ak! om vi kunde med Barnetro fylde de Hjerter, som grzde! saa at de fslte barnefro Julens velsignede Glade. Elith Reumert.

29 Der er noget i Luken Der er noget i Luften, som ger mig saa glad, som frisker mit Hjerte i Ungdommens Bad. Der er noget herinde, et straalende Minde med Ksrter og Sang om Julen derhjemme, derhjemme hos Moder en Gang. Der er noget i Luften, et Barndommens Bud, som lyser imod mig som Stjernen fra Gud; som leder mig stille til Frelseren lille med Barndommens Fryd, skent Barndommen flygted'som Fuglen, der rejste mod Syd. 0 kom til os alle, du Hejtidens Drot, om Lokken er gylden, om Haaret er graat, udbred dine Hznder, mens Lysene braender, og sksnk os din Fred, thi evig, ja evig er Ghden, naar du felger med. Vilhelm Gregersen.

30 Vzr velkommen, Herrens Aar A. P. Berggreen 2. Vm velkommen, Herrens Aar, 8. Vter velkommen, Herrens Aar, og velkommen herhid! og velkommen herhidl Paaskemorgen, da Herren opst od, Pinsedag, da Guds Aand kom herned, da Livstreeet freeted i Cfraven Rod! da nedsteg Guds Kraft til vor Skrebelighed! velkommen, Nytaar, og velkommen her! velkommen, Nytaar, og velkornmen her 1 4. Veer velkommen, Herrens Aar, og vel kommen herhid! Herrens Aar med vor Guds Velbehag, nu bringer OS Gleede hver Herrens Dag! velkommen, Nytaar, og velkommen her! Eiter en gl. Psalme af N. F. S. Orundtvig.

31 Adolf Recke. H. C. Lnmbye D. C. nc Fine. Wilhelm Hinsmi Nodestik OS Twk. Knbenhim M 3

GLÆDELIG JUL. Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1. Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest

GLÆDELIG JUL. Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1. Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest GLÆDELIG JUL Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1 Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest Et barn er født i Betlehem 2 Dejlig er den himmelblå Dejlig er jorden 3 Højt fra træets

Læs mere

Julens Sange. Indholdsfortegnelse

Julens Sange. Indholdsfortegnelse Julens Sange Indholdsfortegnelse 1. Dejlig er den himmel blå... 2 2. Dejlig er jorden... 2 3. Et barn er født i Bethlehem... 3 4. Glade jul, dejlige jul... 3 5. Det kimer nu til julefest... 4 6. Julen

Læs mere

Julen er lækker mad, julen er gaver. Julen er knus

Julen er lækker mad, julen er gaver. Julen er knus Julens sange De synlige ting varer kun til en tid, de usynlige varer evigt Paulus i 2. Korinterbrev kapitel 4 Illustrationerne er lavet af Louise Dorph-Petersen. Besøg hendes univers på Louisedorph.dk

Læs mere

2. Dejlig er jorden! Prægtig er Guds Himmel! Skøn er sjælenes pilgrimsgang! Gennem de favre riger på jorden går vi til Paradis med sang.

2. Dejlig er jorden! Prægtig er Guds Himmel! Skøn er sjælenes pilgrimsgang! Gennem de favre riger på jorden går vi til Paradis med sang. 1. Barn Jesus i en krybbe lå, skønt himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var der om hans leje. Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod. Halleluja, halleluja, barn

Læs mere

KØLSTRUP OG MUNKEBO FOLKEKIRKEN

KØLSTRUP OG MUNKEBO FOLKEKIRKEN KØLSTRUP OG MUNKEBO FOLKEKIRKEN Julehæfte 2 Juleevangeliet Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Og da englene havde forladt dem og

Læs mere

Julesange. Sange. Glade jul, dejlige jul. Dejlig er jorden. Julen har bragt velsignet bud. Et barn er født i Betlehem. Det kimer nu til julefest

Julesange. Sange. Glade jul, dejlige jul. Dejlig er jorden. Julen har bragt velsignet bud. Et barn er født i Betlehem. Det kimer nu til julefest Sange Glade jul, dejlige jul Dejlig er jorden Julesange Julen har bragt velsignet bud Et barn er født i Betlehem Det kimer nu til julefest Dejlig er den himmel blå Højt fra træets grønne top En rose så

Læs mere

Et barn er født i Bethlehem. På loftet sidder nissen med sin julegrød

Et barn er født i Bethlehem. På loftet sidder nissen med sin julegrød Et barn er født i Bethlehem Et barn er født i Bethlehem - Bethlehem thi glæder sig Jerusalem En fattig jomfru sad i løn - sad i løn og fødte himlens kongesøn Han lagdes i et krybberum - krybberum Guds

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Et barn er født i Bethlehem

Et barn er født i Bethlehem Et barn er født i Bethlehem Et barn er født i Bethlehem, Bethlehem Thi glæde sig Jerusalem! Halleluja, halleluja En fattig jomfru sad i løn, Sad i løn Og fødte himlens kongesøn, Halleluja, halleluja Der

Læs mere

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage.

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage. Jul i Danmark Indhold -Juletræet med sin pynt -Julemanden -Nisser -Sankta Lucia -Hellige tre konger -Højt fra træets grønne top -Jul i gamle dage -Sne -Romerriget -Lidt af hvert om julen -Slutning 2 Juletræet

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Musik til hæftet, e-bog til mobil og print. Syng Julen Lang med 56 salmer og sange Design og copyright: Niels Larsen

Musik til hæftet, e-bog til mobil og print. Syng Julen Lang med 56 salmer og sange Design og copyright: Niels Larsen 4. Juleaften, o hvor er du sød, så skal alle folk ha' risengrød; æbleskiven bliver flittigt vendt, gåsestegen er til bag'ren sendt. Bonden sidder tidligt ved sit fad, sikken Guds velsignelse af mad, lænkehunden

Læs mere

Det kimer nu til julefest. Bjældeklang. Du og din familie ønskes en glædelig jul!

Det kimer nu til julefest. Bjældeklang. Du og din familie ønskes en glædelig jul! 2 11 Det kimer nu til julefest Bjældeklang Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst, som steg til lave hytter ned med nytårsgaver: fryd og fred. 6. Velan, min sjæl, så vær nu glad, og hold

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn:

Projektdage uge på 3. årgang. Vi arbejder med. Juleevangeliet. Navn: Projektdage uge 49+50 på 3. årgang Vi arbejder med Juleevangeliet Navn: 2 Indholdsfortegnelse Side 4-5 Første del af juleevangeliet. Side 6-7 Samle-ark fra julefortællingen. Side 8 Anden del af julefortællingen

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Grundtvigs påskesalmer

Grundtvigs påskesalmer Grundtvigs påskesalmer Jeg vil indlede med en kort beskrivelse af Grundtvigs påsketeologi og hans arbejde med oldgræske og latinske påskehymner samt om hans kærlighed (og had?) til den største påskesalme

Læs mere

December 2014 Niveau D

December 2014 Niveau D December 2014 Niveau D Navn: Klasse: 1 Månedens tekst. Find betydningen af de markerede ord skriv dem korrekt i rammen. 1. Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke,

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Julens bedste sange og salmer

Julens bedste sange og salmer Julens bedste sange og salmer Indhold Glade jul, dejlige jul Glade jul, dejlige jul 3 Julen har bragt velsignet bud 4 Højt fra træets grønne top 5 Sikken voldsom trængsel og alarm 6 Dejlig er jorden 7

Læs mere

Sikken voldsom trængsel og alarm. En lille nisse rejste. Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber

Sikken voldsom trængsel og alarm. En lille nisse rejste. Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber Sikken voldsom trængsel og alarm Komponist: Emil Horneman Tekst: Peter Faber En lille nisse rejste Komponist: Joh. Chr. Gebauer Tekst: Jul. Chr. Gerson, 1845 Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt,

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Billies Bedste Julesange

Billies Bedste Julesange Billies Bedste Julesange Scan og se Bilka Live events Dejlig er den himmel blå Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke os fra jorden

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Tekster Gospel4Kids - efterår 2016

Tekster Gospel4Kids - efterår 2016 Tekster Gospel4Kids - efterår 2016 Jeg er en superhelt Omkvæd Jeg er en superhelt, for Gud er med mig En rigtig superhelt, selv om jeg bare er mig selv Jeg er en superhelt, for Gud er med mig Det Han har

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

fra 10 advents- og julesalmer

fra 10 advents- og julesalmer fra 10 advents- og julesalmer Blomstre som en rosengård...2 Fryd dig du Kristi brud...6 Tak og ære være Gud...8 Vær velkommen Herrens år...12 Den yndigste rose er funden...14 Et lidet barn så lysteligt...16

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet.

Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Frivilligprisen 2010 og Initiativprisen 2010 Program Åbning af arrangementet ved Annemarie Zacho-Broe, kontorchef for Frivillig- og pårørendeområdet. Uddeling af Frivilligprisen ved Rådmand Dorthe Laustsen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Luther med liv og lyst

Luther med liv og lyst Luther med liv og lyst Salmesang i Vejen kirke 2017-18 - ELEVHÆFTE Martin Luther Levede i Tyskland fra 1483-1546 og er kendt som munken, der med sine nye tanker om kristendommen startede reformationen.

Læs mere

Den nat af alle nætter

Den nat af alle nætter q = 96 Intro mellemspil Helge ngelbrecht/henning Toft ro b b/ en nat af alle nætter m b b/b b7 b en b b nat af m7 b/ al m7 le næt m tu sind vis af en b svæ b ve de til b/ b jor m7 Je sus, ver dens frel

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

Teksterne er fra Morgen og Aftensange af B.S.Ingemann. Efter de originale udgaver med forord af Kjeld Elfelt. J.H.Schultz Forlag, København 1943.

Teksterne er fra Morgen og Aftensange af B.S.Ingemann. Efter de originale udgaver med forord af Kjeld Elfelt. J.H.Schultz Forlag, København 1943. Englekys og fuglesang. Bilag: Ingemanns Morgensange for Børn 1837 s. 1 af 7 Nu ringer alle Klokker mod Sky 1.1.1 Nu ringer alle Klokker mod Sky; 1.1.2 Det kimer i fjerne Riger. 1.1.3 Hver Søndag Morgen

Læs mere

David (Torben S. Callesen/Gospelroots)

David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David (Torben S. Callesen/Gospelroots) David var en ung, flot fyr, og hyrde var hans job. Sang og spilled, mens han værned om sin fåreflok. Davids hjerte var af guld, og Herren var med ham. Derfor blev

Læs mere

Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118

Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118 1 Juledag den 25. december 2012 Vor Frue kirke kl. 10 Af Jesper Stange Tekst: Luk 2,1-14 Salmer: 99, 108, 114, 107, 125, 123 v.7, 118 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord Julen kommer

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af

I al sin glans. Elevhæfte. Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er skrevet af Elevhæfte I al sin glans Salmesang om pinse og Helligånd for 4. - 6. klasse Kolofon Materialet er skrevet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent Svende Grøn t: 23432337

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Sikken voldsom trængsel og alarm

Sikken voldsom trængsel og alarm Julens sange Sikken voldsom trængsel og alarm Tekst: Peter Faber Melodi: Emil Horneman Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Lygten tændes klokken fire alt, det skal være

Læs mere

Vær velkommen, Herrens år Mel.: A.P. Berggreen 1852

Vær velkommen, Herrens år Mel.: A.P. Berggreen 1852 Vær velkommen, Herrens år Mel.: A.P. Berggreen 1852 Sandheds Gud! lad dit hellige ord oplive, oplyse det høje Nord! Nådens Gud! lad dit solskin i vår os skænke på marken et gyldent år! Fredens Gud! den

Læs mere

November. DDS 680,1 Jesus, kom dog nær til mig, lad mig aldrig slippe dig! Gem dig i mit hjertes bo, gør det glad og gør det tro!

November. DDS 680,1 Jesus, kom dog nær til mig, lad mig aldrig slippe dig! Gem dig i mit hjertes bo, gør det glad og gør det tro! 1 Salme 119,57 Herren er min lod og min del; jeg har sagt: Jeg vil holde dine ord. (Læs Sl 119,57-64) 1 Kor 1,9 Trofast er Gud, som har kaldet jer til fællesskab med sin Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Læs mere

SALMEBOG FOR BØRN HERNING VALGMENIGHED

SALMEBOG FOR BØRN HERNING VALGMENIGHED SALMEBOG FOR BØRN HERNING VALGMENIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE: - Vågn op og slå på dine strenge s. 6 - Nu titte til hinanden de favre blomster små s. 8 - Til himlene rækker din miskundhed, Gud s. 10 - Velkommen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang

Højt fra træets grønne top. Bjældeklang Højt fra træets grønne top Melodi: Peter Faber Højt fra træets grønne top stråler juleglansen; spillemand spil lystigt op! Nu begynder dansen. Læg nu smukt din hånd i min, ikke rør ved den rosin! Først

Læs mere

Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125

Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125 1 Juledag. Kristi fødsels dag II. Sct. Pauls kirke 25. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 112/100/102/108//110/439/125/118 Uddelingssalme: se ovenfor: 125 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 1,1-14

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er:

Befrieren. Li' så langt som øst det er fra vest, har han taget synden bort, vi kan trække vejret frit, for vi er: Befrieren Vi har vendt os om, har vendt ryggen til, rettet blikket frem vi ser os ik tilbag, og vi kigger op, slipper glæden løs, og vi priser Gud, for han har sat os fri! Li' så langt som øst det er fra

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

December 2014 Niveau D FACIT

December 2014 Niveau D FACIT December 2014 Niveau D FACIT Navn: Klasse: 1 Månedens tekst. Find betydningen af de markerede ord skriv dem korrekt i rammen. 1. Dejlig er den himmel blå, lyst det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner

Læs mere