Danske Bank A/S Kom godt i gang med Garantier og Trade Finance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Bank A/S Kom godt i gang med Garantier og Trade Finance"

Transkript

1 Danske Bank A/S Kom godt i gang med Garantier og Trade Finance

2 Table of Contents 1. Find Trade Finance-modulet i Business Online Hjemmeside Trade Finance Dropdown-menuvalg Trade Finance-indstillinger Opret ny... 7 Formular 1: Importremburs... 8 Formular 2: Ændringsanmodning til remburs Formular 3: Fritekstmeddelelse Formular 4: Eksportremburs Formular 5: Eksportinkasso Formular 6: Ændring af eksportinkasso Formular 7: Opret garanti Formular 8: Importinkasso Få adgang til meddelelser mellem Trade Finance og dit firma Indbakke Sendt Afventer godkendelse Kladder Eksempel på meddelelser Sideindstillinger Printversion Til regneark Komplet liste til regneark Send meddelelse Sådan får du adgang til et modpartsregister Modpartsliste Se modpart Opret ny modpart Ret modpart Tilknyt modpart Sådan finder du oplysninger om alle sager eller en konkret sag Eksempel: Se sag Importremburs

3 Eksempel: Se sag Eksportremburs Eksempel: Se sag Garanti Eksempel: Se sag Eksportinkasso Eksempel: Se sag Importinkasso Ret notefelt Ret egen reference Sådan får du et overblik over alle afventende betalinger på såvel import-/eksportremburser som import- /eksportinkasso samt en engagementoversigt på importremburser og garantier Afventende betalinger Engagementoversigt, importkredit Engagementoversigt, garantier Uoverensstemmelser, eksportremburs Få opdateringer om forbedringer i Trade Finance-systemet Sådan får du adgang til demo-video af Trade Finance-services Sådan administrerer du brugertilladelser i Business Online Sådan modtager du meddelelser fra Trade Finance på din foretrukne kanal ( , sms, Mobile Business eller Tablet Business) Kontakt Trade Finance Kom godt i gang 3

4 4 Kort beskrivelse Dette dokument beskriver, hvordan man benytter Garanti- og Trade Finance-modulerne i Business Online/Business ebanking. Dokumentet indeholder følgende afsnit: Find Trade Finance-modulet i Business Online Opret ny anmodning Få adgang til meddelelser mellem Danske Bank og dit firma Se yderligere oplysninger om alle sager eller en konkret sag Få adgang til dit modpartsregister Få en oversigt over alle betalinger og engagementer 1. Find Trade Finance-modulet i Business Online Log på Business Online/eBanking. Trade Finance-modulet er tilgængeligt fra den øverste værktøjslinje. Klik på Trade Finance for at gå til modulets hjemmeside. 4

5 5 2. Hjemmeside Trade Finance Klik på Trade Finance og vælg Læs mere om Trade Finance for at gå til introduktionssiden. Hjemmesiden indeholder følgende: 1. Introduktion til menuvalg i Trade Finance 2. Beskrivelse af kundeadgang baseret på foretrukne indstillinger 3. Søgefunktion for at finde en konkret sag eller modpart 4. Genveje til oprettelse af en transaktion under et valgt produkt 5. Ved hjælp af menuen til højre kan du kontakte supportfunktionen få opdateringer af Trade Finance-modulet finde brugerinformationer få adgang til Trade Finance-formularer 5

6 6 3. Dropdown-menuvalg Vælg blandt følgende i dropdown-menuen: Postcenter for at se korrespondancen mellem Danske Bank og dit firma Opret ny for at oprette en anmodning om en Trade Finance-forretning med Danske Bank Sager for at se oplysninger om alle sager med modparter Modparter for at få adgang til dit modpartsregister Økonomi for at få et overblik over alle afventende betalinger på såvel import-/eksportremburser som import-/eksportinkasso samt en engagementoversigt på importremburser og garantier Trade Finance-indstillinger for at tilpasse din opsætning ved at vælge firma og produkter. 4. Trade Finance-indstillinger Ved at vælge Trade Finance-indstillinger i Trade Finance-menuen kommer du til siden Trade Financeindstillinger. Vælg firma og produkt(er), du ønsker at se, og gem ændringerne. 6

7 7 5. Opret ny Vælg Opret ny i Trade Finance-menuen. Vælg et produkt på listen over produkter: 7

8 8 Formular 1: Importremburs Vælg Opret remburs i listen over formularer. Der vises en liste over formularer: Vælger du Tom formular, kan du indtaste alle oplysninger vedrørende udstedelse af en remburs i en tom formular Du kan også kopiere oplysningerne fra en eksisterende sag ved at indtaste sagsnummer, egen reference eller modpart. De relevante felter i formularen vil derefter blive udfyldt med oplysningerne fra den seneste sag. Du kan redigere dem efter behov. Indtast de nødvendige oplysninger i den valgte formular for at sende en rembursbegæring. Følgende felter skal udfyldes: 8

9 9 9

10 10 10

11 11 11

12 12 1. Type Vælg den type remburs, der ønskes oprettet 2. Egen reference Indtast dine egne referenceoplysninger, så sagen nemt kan identificeres i Business Online 3. Modpart Vælg en modpart fra listen. Oplysninger om den valgte modpart vises automatisk i det grå felt. Du kan ikke selv indtaste oplysninger i det grå felt. Hvis du ønsker at oprette en ny modpart til en sag, skal du klikke på Opret ny modpart 4. Beløb Indtast beløb og valuta for transaktionen. 5. Specifikation af beløb Du skal angive specifikationer for det indtastede beløb: om det er den præcise værdi af rembursbeløbet, om det ikke kan overstige rembursbeløbet, eller om det er med forbehold for en procentvis afvigelse (angiv variabel procent, hvis der er tale om en omtrentlig værdi af rembursbeløbet). 6. Udløbsdato Angiv datoen, hvor rembursen udløber. 7. Udløbssted Angiv landet (og by, hvis relevant), hvor rembursen udløber. 8. Præsentationsfrist Angiv fristen (dage) for, hvornår dokumenterne senest skal præsenteres under rembursen Hvis du ikke angiver en dato, er fristen 21 dage i henhold til de internationale rembursregler (UCP 600). 9. Seneste afskibningsdato Angiv seneste dato for afskibning af godset. Du kan ikke indtaste en dato, hvis du har anført en afskibningsperiode, inden for hvilken dokumenterne skal præsenteres. 10. Afskibningsperiode Angiv perioden, inden for hvilken afskibningen skal finde sted. Du kan ikke indtaste en periode, hvis du har angivet en seneste afskibningsdato. 11. Afskibning fra 12

13 Dette felt angiver det sted, hvor ansvaret overgår (dokument for kombineret transport (Multimodal)), stedet for modtagelse (dokument for transport ad vej, jernbane eller indre vandveje eller dokument vedrørende transport pr. kurér eller ekspres), stedet for afsendelse eller stedet for afskibning, som skal anføres på transportdokumentet. Lastehavn/afsendelseslufthavn: Dette felt angiver lastehavn eller afsendelseslufthavn til angivelse i transportdokumentet. 12. Afskibning til Dette felt angiver lossehavn eller destinationslufthavn til angivelse i transportdokumentet. Endeligt bestemmelsessted/sted for transport til.../leveringssted: Dette felt angiver endeligt bestemmelsessted eller leveringssted, som angives i transportdokumentet. 13. Beskrivelse af gods og leveringsbetingelser Beskriv godset med så få oplysninger som muligt, fx reference til en proformafaktura, ordre eller anden aftale. Angiv også leveringsbetingelser, fx FOB, CIF (destination) og CFR, herunder et sted. Vi henviser desuden til Incoterms Dellevering Her kan du angive, om dellevering tillades. I kommentarfeltet kan du anføre, hvordan dellevering skal finde sted. For eksempel in two lots only. 15. Omladning Angiv, om omladning tillades. I kommentarfeltet kan du anføre, hvordan omladning skal finde sted. For eksempel: except at Hamburg. 16. Betalingsbetingelser Du skal angive betalingsbetingelser for rembursen: Om den er til betaling på sigtbasis, med udskudt betaling på en specifik dato (fast forfaldsdato), med udskudt betaling i et antal dage, måneder eller år efter en bestemt dato, eller til betaling på andre betingelser, fx mixed payment (både sigtbetaling og udskudt betaling). Anfør betingelserne i feltet Yderligere betingelser. 17. Bekræftelse: Du kan om nødvendigt vælge at modtage bekræftelse på rembursen fra den adviserende bank. 18. Påkrævede dokumenter Anfør de dokumenter, der skal præsenteres under rembursen. Eksempler på de hyppigst anvendte dokumenter: Fuldt sæt ombord-søkonnossement udstedt til ordre og endosseret in blanco, mærket freight collect/prepaid Luftfragtbrev afsenders kopi med angivelse af flynummer og dato, konsigneret til ordregiver, mærket freight collect/prepaid CMR-fragtbrev afsenders kopi konsigneret til ordregiver, mærket freight collect/prepaid Forsikringspolice/-certifikat for godsets CIF-værdi plus 10 % dækning G.S.P. oprindelsescertifikat, form A Oprindelsescertifikat Underskrevet faktura i tre eksemplarer Pakkeliste 19. Øvrige betingelser Anfør eventuelle yderligere krav til eller betingelser for rembursen. Det kan fx være instrukser om betaling af agentprovision, eller om dokumenter fra tredjepart kan accepteres. Du skal redegøre for betalingsbetingelserne, hvis du har anført sådanne ovenfor. 20. SWIFT-adresse 13 13

14 Indtast navn og adresse på beneficiantens bank. Klik på globussen ved siden af SWIFT-adressefeltet for at søge efter en SWIFT-adresse. Indtast banknavn, by og adresse og scroll ned for at vælge land i dropdown-menuen. 21. Adviserende bank Anfør eksportørens navn og adresse, hvis du ikke kan finde en SWIFT-adresse. 22. Trade Finance- og andre bankgebyrer Du kan vælge, hvem af parterne der skal betale Danske Banks og den udenlandske banks gebyrer. 23. Meddelelse til Trade Finance Anfør dine eventuelle instrukser til Trade Finance-afdelingen ved udstedelse. 24. Kontooplysninger Vælg den konto, udstedelses-, ændrings- og afregningsbeløb skal hæves på. 25. Kontaktperson Anfør kontaktoplysninger på en person, som Trade Finance-afdelingen kan kontakte, hvis der er behov for afklaring. 26. Vedhæft filer Du kan vedhæfte filer til at understøtte rembursbegæringen. 27. (0) meddelelser afventer godkendelse Angivelse af antal meddelelser, der afventer godkendelse. 28. Gem som kladde/godkend nu/godkend senere For at afslutte rembursbegæringen, skal du gemme begæringen som kladde, godkende den nu eller godkende den senere. Formular 2: Ændringsanmodning til remburs Vælg Opret en ændring i listen over formularer under Importremburs. Vælg en sag ved at indtaste sagsnummer eller egen reference for at oprette en ændring. Du kan oprette en ændringsanmodning til remburs og foretage ændringer i specifikke felter. Du kan vælge mellem at gemme anmodningen som kladde, godkende den nu eller godkende den senere

15 15 15

16 16 16

17 17 Formular 3: Fritekstmeddelelse Du kan også kommunikere med Danske Bank om en konkret sag ved at vælge Opret en tekstbesked under Opret ny i Trade Finance-menuen. Vælg en sag ved at indtaste sagsnummer eller egen reference for at påbegynde kommunikationen. Du kan indtaste teksten i inputfeltet, godkende den nu eller senere og sende meddelelsen til Trade Finance. Du kan også vedhæfte filer til at supplere din fritekstmeddelelse. Formular 4: Eksportremburs Hvad eksportremburser angår, modtager du først en advisering af remburs fra Danske Bank. Du kan derefter vælge Opret en tekstbesked for at kommunikere med Danske Bank. Verificér betingelserne i den modtagne remburs. Hvis dokumentet indeholder betingelser, du ikke kan acceptere, skal du kontakte Trade Finance-afdelingen via en fritekstmeddelelse eller telefonisk. Eksempler på meddelelser, Danske Bank hyppigt sender til sine kunder: Advisering af remburs Ændring af remburs 17

18 18 Dokumentadvisering Indlevering af remburs Afregning af remburs Formular 5: Eksportinkasso Vælg Opret inkasso i listen over formularer. Der vises en liste over formularer: Vælger du Tom formular, kan du indtaste alle oplysninger vedrørende inkasso i en tom formular Du kan også kopiere oplysningerne fra en eksisterende sag ved at indtaste sagsnummer, egen reference eller modpart. De relevante felter i formularen vil derefter blive udfyldt med oplysningerne fra den seneste sag. Du kan redigere dem efter behov. Indtast de nødvendige oplysninger i den valgte formular for at sende en anmodning om inkasso. Følgende felter skal udfyldes: 18

19 19 19

20 20 20

21 21 Felter markeret med * skal udfyldes. 1. Type Vælg den type inkasso, du har brug for. 2. Egen reference Indtast dine egne referenceoplysninger, så sagen nemt kan identificeres i Business Online. 3. Modpart Vælg en modpart fra listen. Oplysninger om den valgte modpart vises automatisk i det grå felt. Du kan ikke selv indtaste oplysninger i det grå felt. Hvis du ønsker at oprette en ny modpart til en sag, skal du klikke på Opret ny modpart 4. Beløb Indtast beløb og valuta for transaktionen. 5. Betalingsbetingelser Du skal angive betalingsbetingelserne for inkassoforretningen: Om den er til betaling på sigtbasis, med udskudt betaling på en specifik dato, med udskudt betaling i et specifikt antal dage, måneder eller år efter en bestemt dato, eller om dokumenterne skal udleveres uden betaling. 6. Vedlagte dokumenter Anfør dokumenter, der vedlægges til præsentation. 7. Kurérs kvitteringsnummer Anfør oplysninger om kurér, fx kvitteringsnummer og kurérfirma. 8. Collecting bank (den bank, som dokumenterne præsenteres igennem) Anfør importørens bankreference med SWIFT-adresse eller registreret navn og adresse. 9. Instrukser Anfør instrukser til Trade Finance-afdeling til brug ved præsentation af afsendelsesdokumenter samt eventuelle særlige instrukser. 10. Agent Hvis der benyttes en agent, skal du anføre oplysninger om denne. 11. SWIFT-adresse Indtast SWIFT-adresse på bankforbindelsen for den, der skal modtage betaling under inkassationen (drawer). Klik på globussen ved siden af SWIFT-adressefeltet for at søge efter en SWIFT-adresse. Indtast banknavn, by og adresse og scroll ned for at vælge land i dropdown-menuen. 12. Trade Finance- og andre bankgebyrer 21

22 Du kan vælge, hvem af parterne der skal betale Danske Banks og den udenlandske banks gebyrer. 13. Kontooplysninger Vælg den konto, hvor inkassobetalingerne skal krediteres. 14. Kontaktperson Anfør kontaktoplysninger på en person, som Trade Finance-afdelingen kan kontakte, hvis der er behov for afklaring. 15. Vedhæft filer Du kan vedhæfte filer til at supplere eksportinkassoen. 16. (0) meddelelser afventer godkendelse Angivelse af antal meddelelser, der afventer godkendelse. 17.Gem som kladde/godkend nu/godkend senere For at afslutte anmodningen om inkasso, skal du gemme anmodningen som kladde, godkende den nu eller godkende den senere. Formular 6: Ændring af eksportinkasso Du kan oprette en anmodning om ændring af en eksisterende eksportinkasso. Vælg Opret en ændring i listen over formularer under Eksportinkasso. Vælg en sag ved at anføre sagsnummer eller egen reference. Ændringsanmodningen kan gemmes som kladde, godkendes nu eller godkendes senere

23 23 23

24 24 Formular 7: Opret garanti Vælg Opret garanti i listen over formularer. Der vises en liste over formularer: Vælger du Tom formular, kan du indtaste alle oplysninger vedrørende garanti i en tom garantiformular Du kan også kopiere oplysningerne fra en eksisterende sag ved at indtaste sagsnummer, egen reference eller modpart. De relevante felter i formularen vil derefter blive udfyldt med oplysningerne fra den seneste sag. Du kan redigere dem efter behov. Vælg derefter formularen for indenlandsk eller for international garanti for at fortsætte. Indtast de nødvendige oplysninger i den valgte formular for at sende en anmodning om en garanti. Følgende felter skal udfyldes: 24

25 25 25

26 26 26

27 27 1. Garantitype Vælg en garanti fra listen over garantityper. 2. Egen reference Indtast dine egne referenceoplysninger, så sagen nemt kan identificeres i Business Online. 3. Modpart Vælg en modpart fra listen. Oplysninger om den valgte modpart vises automatisk i det grå felt. Du kan ikke selv indtaste oplysninger i det grå felt. Hvis du ønsker at oprette en ny modpart til en sag, skal du klikke på Opret ny modpart 4. Beløb Indtast beløb og valuta for transaktionen. 27

28 5. Udløbsdato Anfør dato for garantiens udløb, eller angiv, at der ikke er aftalt en udløbsdato. 6. Ansvar Anfør betingelser for ansvar vedrørende garantien. Vælg På anfordring, hvis krav under garantien skal udbetales straks, eller På vilkår, hvis krav under garanti skal udbetales i henhold til specifik lovgivning eller aftale. 7. Som sikkerhed for Anfør den vare eller ydelse, garantien skal dække. 8. I henhold til Angiv dokument(er), som garantien henviser til. Anfør kontraktnummer, ordrenummer, budnummer, fakturanummer eller anden reference. 9. Garantien skal udstedes af Du kan fastsætte, hvordan garantien skal sendes: Udstedes af Danske Bank og sendes pr. brev Udstedes af Danske Bank og sendes med SWIFT via en hvilken som helst bank eller den anførte bank Udstedt af en hvilken som helst udenlandsk bank eller den anførte bank 10 SWIFT-adresse Indtast SWIFT-adresse på drawers bankforbindelse. Klik på globussen ved siden af SWIFT-adressen for at søge efter en SWIFT-adresse. Indtast banknavn, by og adresse og scroll ned for at vælge land i dropdown-menuen. 11. Udenlandsk bank Anfør oplysninger om udenlandsk bank, herunder registreret navn og adresse. 12. Garantiopsætning Vælg Garantiteksten udformes af Danske Bank, hvis du ønsker, at Trade Finance-afdelingen formulerer garantiteksten, eller Indsæt eller skriv garantiteksten her, hvis du ønsker at formulere garantiteksten selv, og skriv derefter teksten i feltet. 13. Trade Finance- og andre bankgebyrer Du kan vælge, hvem af parterne der skal betale Danske Banks og den udenlandske banks gebyrer. 14. Meddelelse til Trade Finance Anfør eventuelle instrukser til Trade Finance-afdelingen vedrørende udstedelse af garantien. 15. Kontooplysninger Vælg den konto, garantibeløb og gebyrer skal hæves på. 16. Kontaktperson Anfør kontaktoplysninger på en person, som Trade Finance-afdelingen kan kontakte, hvis der er behov for afklaring. 17. Vedhæft filer Du kan vedhæfte filer i forbindelse med anmodningen om udstedelse af garantien. 18. (0) meddelelser afventer godkendelse Angivelse af antal meddelelser, der afventer godkendelse. 19. Gem som kladde/godkend nu/godkend senere For at afslutte anmodningen om udstedelse af en garanti, skal du gemme begæringen som kladde, godkende den nu eller godkende den senere. Du kan foretage ændringer i garantianmodningen, dvs. ændre garantibeløb, udløbsdato og andre angivelser. Formular 8: Importinkasso Hvad importinkasso angår, modtager du først en advisering af inkasso fra Danske Bank. Du kan derefter vælge Opret en tekstbesked for at udveksle meddelelser med Danske Bank

29 29 Eksempler på meddelelser, Danske Bank hyppigt sender til sine kunder: Advisering af dokumenter Advisering af afregning Løbende meddelelser om betaling 6. Få adgang til meddelelser mellem Trade Finance og dit firma Hvis du ønsker at se en meddelelse, skal du vælge Postcenter i dropdown-listen i Trade Finance-menuen. Postcentret har fire faner: Indbakke Klik på fanen for at få en oversigt over modtagne meddelelser. Du kan se sagsoplysninger såsom egen reference, modpartens reference, sagsnummer, produkt og sagsstatus. Klik på hyperlinket i emnekolonnen for at se meddelelsen eller i sagsnummerkolonnen for at se sagsoplysninger. 29

30 Hvis du ønsker at søge efter meddelelser vedrørende en konkret sag, skal du bruge søgemulighederne, fx sagsnummer eller egen reference. Du kan angive en specifik periode for at indsnævre søgningen. 30 Sendt Klik på fanen for at få en oversigt over sendte meddelelser. Du kan se sagsoplysninger såsom egen reference, modpartens reference, sagsnummer, produkt, sagsstatus og godkenderreferencer. Klik på hyperlinket i emnekolonnen for at se meddelelsen eller i sagsnummerkolonnen for at se sagsoplysninger. Hvis du ønsker at søge efter meddelelser vedrørende en konkret sag, skal du bruge søgemulighederne, fx sagsnummer eller egen reference. Du kan angive en specifik periode for at indsnævre søgningen. 30

31 31 Afventer godkendelse Klik på fanen for at få en oversigt over meddelelser, der afventer godkendelse. Du kan se sagsoplysninger såsom egen reference, modpartens reference, sagsnummer, produkt, sagsstatus, beløb og valør. Klik på hyperlinket i emnekolonnen for at se meddelelsen. Du kan også godkende, afvise, kopiere eller slette meddelelser via funktionsmenuen til venstre. 31

32 32 Kladder Klik på fanen for at få en oversigt over meddelelser gemt som kladde. Du kan se sagsoplysninger såsom egen reference, modpartens reference, sagsnummer, produkt, sagsstatus, beløb og valør. Klik på hyperlinket i emnekolonnen for at se meddelelsen. Du kan også kopiere eller slette meddelelser via funktionsmenuen til venstre. Eksempel på meddelelser For eksempel: Du kan se alle oplysninger indtastet på Opret-skærmbilledet vedrørende et produkt. 32

33 33 33

34 34 Skærmbillederne indeholder fælles funktionaliteter for at forenkle processen. Sideindstillinger Du kan tilpasse oplysningerne i tabellen ved at se de nødvendige kolonner og sortere kolonnerne i den rækkefølge, du ønsker, ved hjælp af funktionaliteten for sideindstillinger. Hvis du gemmer indstillingerne, husker systemet dem, indtil du redigerer dem. For eksempel: Ved at klikke på hyperlinket for Sideindstillinger, kommer du til skærmbilledet for indstillinger. Her vises mulighederne for at se og sortere oplysninger. Der er to lister. Den ene viser de tilgængelige oplysninger, og den anden viser de oplysninger, der er blevet valgt og p.t. er aktive. Vælg de oplysninger, du ønsker at medtage. Klik på oplysningens overskrift i boksen til venstre og derefter på >. Feltet vises nu i boksen til højre. For at fjerne et felt fra den aktive liste skal du klikke på feltet i boksen til højre og derefter på <. Du kan medtage alle felter samtidig ved at klikke på >>, eller fjerne alle felter ved at klikke på <<. Du kan sortere i de valgte oplysninger ved hjælp af pilene til højre. Klik på en oplysningsoverskrift i den p.t. aktive boks og brug den øverste pileknap til at flytte den én position op. Brug den nederste pileknap til at flytte den én position ned. Den valgte sortering af den p.t. aktive liste bestemmer oplysningernes rækkefølge. Klik på Gem for at gemme indstillingerne. Klik på Annuller for at beholde de tidligere indstillinger. Klik på Tilbage til standardindstillinger for at komme tilbage til standardindstillingerne. 34

35 35 Når du har gemt indstillingerne, kommer du tilbage til skærmbilledet. Hvis den valgte oplysning overstiger skærmbilledets begrænsning, vises en dynamisk advarsel, og du får mulighed for at bruge funktionen +/- i tabellen for at få yderligere information. Printversion Denne funktionalitet giver dig mulighed for at eksportere oplysninger til en PDF-fil, som kan printes. Til regneark Denne funktionalitet giver dig mulighed for at eksportere oplysninger til et Excel-regneark. Komplet liste til regneark Denne funktionalitet giver dig mulighed for at eksportere alle meddelelser til et Excel-regneark, uanset begrænsning for de oplistede meddelelser. Send meddelelse Denne funktionalitet, som befinder sig i funktionsmenuen til venstre i meddelelsen, giver dig mulighed for at sende meddelelsen pr. til din registrerede adresse. 7. Sådan får du adgang til et modpartsregister Ved at vælge Modparter i Trade Finance-menuen kommer du til et skærmbillede med modpartslisten, som vist nedenfor. 35

36 36 Modpartsliste Du kan se oplysninger om modparter, såsom alias, navn og adresse, land, kontaktperson, telefonnummer, SWIFT-adresse, telefaxnummer og adresse. Du kan også klikke på hyperlinket i aliaskolonnen for en modpart for at se transaktioner med den pågældende modpart. Søgekriterier Du kan nemt søge efter en specifik modpart ved at indtaste alias, eller en del af navnet eller en adresse eller et land. 36

37 37 Se modpart På skærmbilledet Modpart kan du se alle oplysninger om en modpart samt anvende genveje for at redigere en eksisterende og påbegynde en ny trade finance-forretning direkte fra skærmen. Du kan også vedhæfte sager til denne modpart. Tabellen nederst på skærmbilledet viser sagsnummer, egen reference, produkter, sagsstatus, saldo samt udstedelses- og udløbsdato for alle sager med denne modpart. 37

38 38 Opret ny modpart Du kan oprette en ny modpart og anføre oplysninger såsom alias, navn og adresse, land, telefonnummer, telefaxnummer, adresse, hjemmeside og kontaktperson og derefter klikke på Opret for at registrere modparten. Ret modpart Du kan opdatere oplysninger om modpart ved at benytte Ret modpart-knappen på skærmbilledet. 38

39 39 Tilknyt modpart Når du befinder dig på skærmbilledet for en konkret sag, skal du finde Tilknyt modpart-knappen. Når du klikker på knappen, kommer du til det ovenfor viste skærmbillede, hvor du kan tilknytte en modpart ved at vælge fra den registrerede liste eller ved at indtaste et alias. 8. Sådan finder du oplysninger om alle sager eller en konkret sag Ved at vælge Sager i Trade Finance-menuen kommer du til et skærmbillede med sagslisten, som vist nedenfor. På dette skærmbillede kan du 39

40 40 søge efter en sag ved at indtaste et konkret sagsnummer eller egen reference, eller du kan søge på modpart indtaste udstedelsesdato, status, land, produkt eller udløbsdato for at søge efter en sag ved hjælp af de avancerede søgemuligheder se oplysningerne vedrørende hver sag, såsom sagsnummer, egen reference, modpart, land, saldo, udstedelses- og udløbsdato, beløb og beneficiant. Klik på hyperlinket i sagskolonnen for at se alle yderligere sagsoplysninger. Eksempel: Se sag Importremburs 40

41 41 Eksempel: Se sag Eksportremburs 41

42 42 Eksempel: Se sag Garanti Eksempel: Se sag Eksportinkasso 42

43 43 Eksempel: Se sag Importinkasso I skærmbilledet Se sag kan du rette modpart, oprette og rette notefelt, ændre modpart, redigere egen reference og se dokumenter, der er tilknyttet en sag. Ret notefelt Indtast tekst i notefeltet. 43

44 44 Ret egen reference 9. Sådan får du et overblik over alle afventende betalinger på såvel import- /eksportremburser som import-/eksportinkasso samt en engagementoversigt på importremburser og garantier Ved at klikke på menupunktet Økonomi i Trade Finance-menuen kommer du til skærmbilledet Økonomi som vist nedenfor. Afventende betalinger I dette skærmbillede vises betalinger, der afventer eller er modtaget for hver enkelt sag, med yderligere oplysninger om den pågældende sag, såsom udløbs- og udstedelsesdato, seneste afsendelsesdato, betalingstype m.m. Skærmbilledet indeholder også en oversigt over alle betalinger i alle relevante valutaer. 44

45 45 Engagementoversigt, importkredit I dette skærmbillede vises engagementet for hver enkelt sag med yderligere oplysninger om sagen, såsom betalingstype, beløb, udløbsdato, modpart, land, udløbsdato, saldo og engagementdato. Skærmbilledet indeholder også en oversigt over alle engagementer i alle valutaer. 45

46 46 Engagementoversigt, garantier I dette skærmbillede vises engagementerne for de enkelte sager med yderligere oplysninger om sagerne, såsom betalingstype, beløb, udstedelses- og udløbsdatoer, modpart, land, ansvar og modpartens bankforbindelse. Skærmbilledet indeholder også en oversigt over alle engagementer i alle valutaer. 46

47 47 Uoverensstemmelser, eksportremburs Her kan du se statistik vedrørende uoverensstemmelser i forbindelse med dokumenter præsenteret til betaling. 47

48 48 Du kan se de enkelte sager samt antallet af præsenterede dokumenter, hvor der er uoverensstemmelser. 10. Få opdateringer om forbedringer i Trade Finance-systemet Du vil blive underrettet om alle forbedringer, der foretages i Trade Finance-modulet. Der vises et pop opvindue, når du logger på Trade Finance i Business Online. Pop op-vinduet indeholder kort information om opdateringer i systemet. Du kan deaktivere vinduet, når du har læst indholdet, så det ikke fremkommer, hver gang du logger på. Pop op-løsningen er kun aktiv i en periode, efter at en forbedring er foretaget. 11. Sådan får du adgang til demo-video af Trade Finance-services Link til demo-videoen 12. Sådan administrerer du brugertilladelser i Business Online Du kan administrere Trade Finance-brugertilladelser i Business Online, hvis selvbejeningsmodulet for administratorer er aktiveret for jeres firma. Du kan tilføje nye brugere, rette eksisterende bruger eller fjerne brugere ved hjælp af vores brugervenlige wizard. Find selvbetjeningsmodulet for administratorer i Business Online-menuen. 48

49 13. Sådan modtager du meddelelser fra Trade Finance på din foretrukne kanal ( , sms, Mobile Business eller Tablet Business) Du kan abonnere på en række forskellige meddelelser og modtage beskeder via Mobile Business, Tablet Business, eller sms, når Trade Finance udsender en konkret meddelelse. Du kan vælge meddelelser på grundlag af de forskellige handlinger i relation til et Trade Finance-produkt. Du skal blot følge linket fra Postcenter eller gå til Meddelelsescentret i Business Online-menuen Kontakt Trade Finance 49

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Quantum View Manage Brugervejledning

Quantum View Manage Brugervejledning Quantum View Manage Brugervejledning August 2007 Copyright 2007 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og farven brun er varemærker af United Parcel Service of America, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Brugervejledning. Quantum View Manage

Brugervejledning. Quantum View Manage Brugervejledning TM Quantum View Manage 2014 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS s varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere