Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012"

Transkript

1 Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version marts 2012 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 1/25

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Start Umbracos administrationsmodul Administrationsmodulet Stifinderen Redigeringsvinduet Vælg sektion Menuen Opret en ny side Dokumenttyper Tekstside Mappe Nyhed Begivenhed Møde Stævne Picasa diasshow Picasa Web Albums Fotogalleri Redigér indhold på en side Oversigt over faneblade Faneblad: Indhold Faneblad: Sekundært indhold Faneblad: Meta Data Faneblad: Indstillinger Faneblad: Properties (Egenskaber) Tilføj indhold til siden Gem (Save) (2) Gem og udgiv (Save and Publish) (3) Se siden (Preview) (4) Redigere HTML (5) Fjern formattering (Remove formatting) (6) Klip, kopier og indsæt (7) Choose style (Vælg formattering) (8) Fed og Kursiv (9) Venstrestillet, Centreret eller Højrestillet (10) Punktopstilling og Nummerorden (11) Indryk afsnit og Fortryd indryk (12) Indsæt link (13) Indsæt/redigér billede (Insert/Edit image) (14) Indsæt tabel (15) Opret billeder/filer For-behandling af billeder Opret et billede i medie-arkivet Overfør Zip-fil med billeder til Medie-arkivet Installation af Desktop Media Uploader Brug af Desktop Media Uploader Lav et fotogalleri vha Picasa Web Albums biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 2/25

3 12.1 Find dit id som skal bruges til at identificere dine foto albums hos Google Opret en ny side til Picasa Web Albums Lav et fotogalleri med billeder fra Medie-sektionen Saml fotos i en mappe Opret en ny side til fotogalleriet Slideshow Opret en mappe til at samle slideshow fotos Vælg fotos Opret en ny side eller brug en eksisterende Tilføj makroen Slideshow Appendiks 1: Oprettelse af et Picasa billede-galleri Installer Picasa Opret Gmail-konto hos google Organiser dine billeder i Picasa og overfør til web-album Opret dias-show biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 3/25

4 2 Introduktion Denne vejledning er en mini-vejledning som beskriver brugen af administrationsmodulet til modelflyvning.dk. Hjemmesiden modelflyvning.dk er opbygget i Content Management Systemet Umbraco. Hensigten med at bruge et CMS (i dette tilfælde Umbraco) til opbygningen af et website, er at stille en hjemmeside til rådighed som er enkel at redigere, opdatere og administrere for mange forskellige personer. Denne vejledning er en kort introduktion til redigeringen af en hjemmeside ved hjælp af Umbraco. Dokumentet skal betragtes som en indledende hjælp til at komme i gang med opgaven med at vedligeholde modelflyvning.dk. Denne vejledning kan hentes her: Der findes også en detaljeret og uddybende vejledning i brugen af Umbraco som det anbefales at hente og læse: biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 4/25

5 3 Start Umbracos administrationsmodul Start en web-browser og indtast adressen på administrationsmodulet i adressefeltet: Herefter dukker nedenstående billede op. Figur 1. Umbraco - Login vindue Indtast dit brugernavn & kodeord som du har fået udleveret/tilsendt - klik herefter på Login. Som udgangspunkt er standardsproget i Umbraco engelsk, men det er delvist oversat til dansk. Dette betyder at visse knapper og menupunkter vil blive vist på engelsk indtil en komplet oversættelse findes. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 5/25

6 4 Administrationsmodulet Du er nu logget ind i Umbraco. Til at starte med får du en skærm som nedenstående Figur 2. Umbraco administrationsmodul 4.1 Stifinderen 1 I dette vindue vises alle dine sider, og det er her du opretter nye sider. 4.2 Redigeringsvinduet 2 I dette vindue kan du redigere det valgte element (skrive tekst og sætte billeder ind). Redigeringsvinduet indeholder faciliteter, der kendes fra et tekstbehandlingsprogram. Se Rediger side for yderligere oplysninger. 4.3 Vælg sektion 3 Her vælger du om du vil redigere indholdet på dine sider eller arbejde med indholdet i dit mediearkiv (Læs mere om mediearkivet i afsnit - Opret billeder/filer i Umbraco). Som udgangspunkt er sektionen Content (Indhold) valgt. 4.4 Menuen 4 Menuen indeholder nogle få funktioner, hvoraf Logout (Log ud)-knappen er den væsentligste. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 6/25

7 5 Opret en ny side Når du skal oprette en ny side, skal du først angive hvor siden skal oprettes henne. Højre-klik på en side eller mappe i Content hvorunder den nye side skal placeres og vælg Create. Du kan også oprette en ny side ved at klikke på Create og vælge placering af din nye side. Figur 3. Opret ny side Skriv sidens navn i Name og vælg herefter den ønskede dokument-type, som du ønsker at oprette. Der er en lang række dokumenttyper som man kan vælge imellem, men det afhænger af hvor du befinder dig på sitet. Der er desuden visse typer sider som kun kan og bør oprette i bestemte foldere. Som et eksempel kan nævnes dokumenttypen Nyhed som kun kan vælges i mappen Nyt. I eksemplet her vælger vi at oprette en tekstside. Figur 4. Vælg dokument type. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 7/25

8 6 Dokumenttyper I det følgende beskrives de hyppigst anvendte dokumenttyper: 6.1 Tekstside Tekstside dokumenttypen kan anvendes til langt de fleste formål hvor man vil tilføje tekst og billeder. I øvrigt kan en tekstside indeholde undersider og kan dermed også fungere som en mappe. Brug denne type som udgangspunkt hvis du er i tvivl. 6.2 Mappe Mappe dokumenttypen virker som en mappe, men fungerer i praksis ligesom en tekstside og kan anvendes til langt de fleste formål hvor man vil tilføje tekst og billeder. 6.3 Nyhed Nyheder skal oprettes under folderen Nyt. Nyheder kan det samme som en alm. tekstside, men skal være korte og informative. Nyhedssider har den ekstra egenskab at de kan vises i nyhedsrubikker rundt omkring på hjemmesiden samt på forsiden. Ofte vil en nyhed være et supplement til en allerede eksisterende side, og det vil derfor ofte være hensigtdmæssigt at inkludere et link til den fulde artikel. 6.4 Begivenhed Begivenheder skal oprettes under folderen Kalender og evt i en årstalsmappe. Brug denne dokumenttype til f.eks. udstillinger, træf, mærkedage o.s.v. Begivenheder bliver vist i den samlede kalender på Modelflyvning Danmark s hjemmeside samt i Kalenderrubrikkerne som vises de førstkommende emner i kalenderen. Hvis du vil oprette et stævne eller et møde skal du IKKE bruge denne dokumenttype, men derimod de specifikke typer: "stævne" eller "møde"! 6.5 Møde Brug denne dokumenttype til at oprette møder. Ved at bruge denne dokumenttype gives der mulighed for at tilknytte yderligere dokumenter så som dagorden, referat, bilag m.m. som undersider. Møder vises i de samlede kalendere og evt også på forsiden i kalenderrubrikken hvis man ønsker dette. 6.6 Stævne Hvis du vil oprette et stævne, så anvend denne dokumenttype. Der kan være rigtig mange detaljer og oplysninger der er relateret til et stævne disse oplysninger kan angives i stævne-dokumenttypen. På sigt vil stævne-dokumenttypen blive udvidet til at understøtte, at der kan tilmeldes online via hjemmesiden. 6.7 Picasa diasshow Denne dokumenttype kan anvendes til at oprette et diasshow baseret på billeder gemt i et Picasa web-album. Se Appendix 1 for ydeligere information. 6.8 Picasa Web Albums Bruges til at vise billeder fra en eller flere Picasa Web Albums og/eller Google+. Det kræver at du har en Google konto og at de billeder som du ønsker at vise er synlige for offentligheden. Se pkt 12 for yderligere information. 6.9 Fotogalleri Viser et galleri med thumbnails og slideshow baseret på fotos lagret i Medie-sektionen. Se pkt 13 for mere information. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 8/25

9 7 Redigér indhold på en side Man kan enten oprette en ny side (som beskrevet i pkt. 5) eller klikke på en eksisterende side i område 1 ( ). I eksemplet her er brugeren i færd med at redigere forsiden. Som udgangspunkt vises oftest fanebladet Indhold. 2 1 Figur 5. Redigering af forside. Herefter vises forsiden i Område 2. Øverst i vinduet kan du se en række faneblade med nedenstående titler og tilhørende funktioner: 7.1 Oversigt over faneblade Faneblad: Indhold Her redigerer du selve sidens overskrift og indhold. Denne side fungerer som et mini-tekstbehandlingsprogram Faneblad: Sekundært indhold Sidens sekundære indhold er det som vises i højre-kolonne. Man kan angive en overskrift og et tekstafsnit. Bemærk at for visse dokumenttyper er dette faneblad ikke tilstede Faneblad: Meta Data Her skrives: Sidetitel (den sideoverskrift der vises i browseren), Beskrivelse og Keywords (nøgleord) som bl.a. indgår i diverse søgemaskiners indeksering af siden. Sidetitlen kan oftest udelades, idet der automatisk genereres en titel. Beskrivelse og Keywords er derimod vigtige at få skrevet ind. Det anbefales altid at udfylde disse felter hvis det overhovedet er muligt, så f.eks. Google kan indeksere siden korrekt og få den vist ved relevante søgninger Faneblad: Indstillinger Her angives bl.a. hvor mange nyheder og begivenheder som vises i en liste på denne side Faneblad: Properties (Egenskaber) Her vises diverse oplysninger om siden bl.a. oplysninger om redigeringsdato og udgivelsesdato. Desuden kan man angive om siden skal udelades fra menuer ( Skjul siden ) og om der skal vises en dato for seneste opdatering af siden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 9/25

10 7.2 Tilføj indhold til siden Fanebladet Indhold er der hvor sidens hovedindhold skrives eller kopieres ind. Umbraco s redigeringsmuligheder minder om de fleste andre tekstbehandlingsprogrammers, men har af forskellige grunde lidt færre muligheder. Det skyldes i høj grad tekniske begrænsninger. Nogle af de tekniske begrænsninger skyldes, at du er inde og arbejde direkte på en hjemmeside via din browser. Det betyder, at de funktioner, der normalt gælder på en hjemmesider også gælder her. Eksempelvis kan du ikke bruge Tabulatortasten til indryk, da den på en hjemmeside bruges til at springe til næste funktion og altså også gør det i Umbraco. Du skal også være varsom med at benytte Backspace tasten altså den tast, mange normalt benytter til at slette bagud i teksten med. På en hjemmeside bruges denne tast nemlig til at springe tilbage til den side, du sidst var på. I stedet skal du bruge Delete-tasten eller være helt sikker på, at du har musen placeret i teksten, du vil slette. Du kan skrive din tekst på siden eller hente teksten fra andre programmer ved at kopiere/indsætte (copy/paste). I feltet Indhold har man mulighed for at anvende forskellige typer formateringer som er tilgængelige via menulinien øverst på siden. De forskellige knappers/ikoners funktioner beskrives i det følgende. For at se alle ikoner i menuen skal du klikke på de små pile for enden af menulinien (1) Figur 6. Menulinien i tekst-redigerings vinduet Gem (Save) (2) Gem (den lille blå diskette alene) vil oftest ikke skulle bruges. Den har til formål at gemme ændringer men IKKE gøre dem synlige på hjemmesiden. Dvs at man kan oprette en side og tilpasse den over længere tid uden at den er synlig på hjemmesiden. Praktisk hvis man ikke kan gøre en side færdig med det samme. Brug Gem og udgiv (som beskrives efterfølgende) som standard Gem og udgiv (Save and Publish) (3) Når du er færdig med at ændre på en side, skal du klikke Gem og udgiv (diskette foran jordklode) for at gemme dine ændringer og samtidig udgive dem /gøre dem synlige på hjemmesiden Se siden (Preview) (4) Denne knap er en lille genvej til hurtigt at se den pågældende side. Husk at gemme siden ( Gem eller Gem og udgiv ), inden ændringerne vises Redigere HTML (5) Redigere HTML er primært beregnet til avancerede brugere. Når du klikker på knappen åbner et nyt lille vindue, hvori du kan se den grundlæggende kode (HTML-koden), som den pågældende side er programmeret i. Hvis du kender til HTML kan du på denne side tilføje eller fjerne koder, som du vil. I så fald skal du blot huske at trykke på knappen Opdatér, når du er færdig. Og derefter på Gem/Gem og udgiv i menulinien Fjern formattering (Remove formatting) (6) Fjerner formatteringen fra feltet, så det kun er ren tekst Klip, kopier og indsæt (7) Ligesom i et tekstbehandlingsprogram kan du klippe, kopiere og indsætte tekstblokke Choose style (Vælg formattering) (8) Marker noget tekst og tildel det en formatteringstype fra valglisten. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 10/25

11 7.2.8 Fed og Kursiv (9) Ligesom i et normalt tekstbehandlingsprogram kan du lave teksten både fed (B for bold) og i kursiv (I for italic). Fremgangsmåderne er også ligesom i et normalt tekstbehandlingsprogram. Skriv teksten og markerer den del som skal være fed eller kursiveret. Herefter klikker du på B eller I efter ønske, og den markerede tekst ændrer sig Venstrestillet, Centreret eller Højrestillet (10) Funktionen er den samme som i et almindelig tekstbehandling og formaterer en given tekst med enten fast venstrekant, centreret på midten eller fast højrekant. Du placerer blot cursoren ved at klikke midt i den tekst, du vil ændre på, og klikker derefter på den ønskede indstilling. Denne funktion tager et helt afsnit med ad gangen. Det vil sige al tekst mellem to tvungne linjeskift. Du indsætter tvungent linjeskift ved at bruge Enter Punktopstilling og Nummerorden (11) Du kan lave punktopstilling og nummerorden i din tekst ved hjælp af disse to knapper. Vælg den pågældende tekst ved at markere den og klik på den ønskede knap Indryk afsnit og Fortryd indryk (12) Disse to knapper rykker henholdsvis den markerede tekst ind og tilbage igen, hvis du fortryder. Du kan trykke på Indryk afsnit flere gange for at rykke teksten længere ind funktionen svarer til at benytte tabulator-tasten Indsæt link (13) Du kan definere ord eller sætninger som værende links til andre sider. Der findes forskellige typer links: Internt link fører til en anden side på den samme hjemmeside og Eksternt link fører til en helt anden hjemmeside. Et link er let at sætte ind. Du skal markere teksten og derefter klikke på Indsæt link. Så vises nedenstående dialogboks: Figur 7. Dialogboks indsæt link Her kan du i feltet Link url angive adressen på den hjemmeside, du vil linke til, hvis det er til en helt anden hjemmeside. Dette kaldes et eksternt link. Eller du kan klikke dig frem til en intern side i fanebladet Content. Du kan biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 11/25

12 også lave et link fra et billede. Det gøres på samme måde som ved et tekstlink. Blot skal du her først klikke på selve billedet, så det bliver aktivt Indsæt/redigér billede (Insert/Edit image) (14) Når du vil indsætte et billede på en af dine sider, skal du først lægge et billede ind i systemet. Se afsnit Opret billeder/filer i Umbraco. For at indsætte et billede, skal du først placere cursoren på det sted, du vil have billedet ved at klikke dér. Derefter klikker du på Insert/Edit image. Find billedet i mapperne og klik på det. Billedet vises ved siden af, så du kan tjekke, at det er det rigtige. Klik på andre, hvis det ikke er det rigtige. Obs! Billedet kan godt se sammenpresset og underligt ud herinde, men det betyder ikke noget for det endelige resultat. Herefter klikker du på Insert. Figur 8. Dialogboks indsæt billede. Du kan godt trække billedet, så det ændrer størrelse, når du har placeret det på siden. Men du bør ikke gøre billedet større inde i Umbraco kun mindre. Ellers forringer du kvaliteten med et mindre pænt billede til følge. Som tommelfingerregel bør du dog ikke lægge for store billeder ind i mediearkivet Indsæt tabel (15) Tabeller benyttes, når man vil sætte tekst og evt. billeder op i en kolonne og række struktur. I princippet lægger en tabel et gitter ud på siden. Dette gitter indeholder kasser/celler, som man kan lægge tekst eller billeder ind i. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 12/25

13 8 Opret billeder/filer I Umbraco skal du først lægge billeder ind i systemet, før du kan bruge dem på dine sider. Derfor er der oprettet et mediearkiv, hvor du kan lægge billeder ind og hente dem igen. 8.1 For-behandling af billeder Før du lægger billeder ind i Umbraco og ud på hjemmesiden, er det vigtigt, at billedet rigtige størrelse på forhånd. I modsat fald risikerer du, at billedet ikke kan vises ordentligt. På en hjemmeside kan du bruge jpg- eller gif-billeder. Jpgformatet er bedst til fotografier o. lign. med mange farver, hvor gif-formatet er bedst til tegninger og logoer, hvor der kun er få farver. En skærm kan ikke vise billeder i særlig stor opløsning. Hvis man skal printe eller trykke et billede, skal man oftest op på en opløsning på 150 til 300 dpi (Dots Per Inch = punkter pr tomme), for at det ikke bliver uskarpt og uldent i kanterne. En skærm viser altid alt i opløsningen 72 dpi, og derfor er der ikke grund til at bruge billeder i en højere opløsning. Som udgangspunkt bør dit billede ikke fylde mere end pixels på den længste led. 8.2 Opret et billede i medie-arkivet Når du vil oprette et billede i Umbraco, skal du først klikke på Medie/Media i Område 3 (i nederste venstre hjørne). Herefter ændrer Område 1 sig til at vise de billeder, der er placeret i Medie-arkivet: Figur 9. Administration af medie - galleriet Højreklik nu på den mappe, hvori du ønsker at oprette et billede/fil (i Fig. 9 ville det være i mappen Svæveflyvning ). Du skal ikke klikke på selve mappeikonet, men på teksten. Når du har højreklikket kommer følgende lille boks frem, - klik nu på Create. Figur 10. Opret nyt billede - 1 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 13/25

14 Herefter dukker en ny box op: Vælg Media Type: Foto og angiv det navn, billedet skal have. Det er en god idé at give et beskrivende navn, så det er lettere at finde billedet efterfølgende. Undgå at bruge mellemrum, æ, ø og å i navnet. Figur 11. Opret nyt billede 2 Når du har skrevet navnet på billedet, klikker du på Ok, og nu kan du se, at det nye billede dukker op i Område 1 ellers højreklik på mappen (Svæveflyvning ) og vælg Reload nodes - gen-indlæs listen. Klik på det nye billede (på teksten, ikke ikonet), og Område 2 skifter til nedenstående: Figur 12. Opret nyt billede - 3 Klik nu på Browse Gennemse og find det billede du ønsker at Uploade. vælg billedet og klik på Open og du kommer tilbage til ovenstående billede. Nu klikker du på Save (den blå diskette), og billedet bliver hentet og lagret i Umbraco. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 14/25

15 9 Overfør Zip-fil med billeder til Medie-arkivet Det er muligt at overføre flere billed-filer pakket sammen i en Zip-fil til Medie-arkivet i en arbejdsgang. For at overføre en zip-fil med billeder, der skal oprettes i Medie-arkivet skal du først klikke på Medie/Media i Område 3 (i nederste venstre hjørne). Herefter ændrer Område 1 sig til en dialogboks som vist i fig 12.. Zip-filen må maksimalt være på 4 MB.. Figur 13. Overfør billed-filer til Medie-arkivet ved brug af Zip-upload. : I Zip-upload dialog-boksen vælges først en mappe hvortil billed-filerne skal overføres Klik på Choose (Vælg) og peg på destinations-mappen. Vælg herefter zip-filen ved at klikke på Browse. Start overførslen af zip-filen ved at klikke på Upload Zip file. Højreklik nu på Media og vælg Reload nodes. Billederne fra zip-filen kan nu ses i destinations-mappen biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 15/25

16 10 Installation af Desktop Media Uploader Desktop Media Uploader er et hjælpeprogram som du kan installere på din computer, som gør det nemt at uploade flere filer af gangen til Medie sektionen. Installér Adobe Air som det første. Gå til: Download Adobe Air og start installationsprogrammet når filen er downloaded. Vælg I Agree. Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så skal du evt godkende at installationsprogrammet vil foretage ændringer. Derefter downloades og installeres Desktop Media Uploader via følgende link (kopier linket til din browser): Vælg Install og dernæst Continue Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så skal du evt godkende at installationsprogrammet vil foretage ændringer. Nu er Desktop Media Uploader installeret og vil nu første gang være startet automatisk. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 16/25

17 11 Brug af Desktop Media Uploader Start Desktop Media Uploader. Udfyld URL med (husk at angive forrest i URL-feltet) Udfyld Username med dit udleverede brugernavn Udfyld Password med dit kodeord Remember Me og Remember Password kan evt markeres for at huske dine indtastninger til næste gang. Klik på Sign In, dernæst klikkes på Please select ved teksten Upload files to.. Find en folder hvortil billederne skal uploades. Folder åbnes evt ved at klikke på de små trekanter. Den ønskede folder vælges ved at dobbelt-klikke på den. Check at folderen står angivet under Upload files to Åbn Windows stifinder og træk-og-slip med musen de filer du vil have uploaded over til det hvide felt Drag Files Klik på Upload for at igangsætte overførslen af billederne. Nu er billederne tilføjet til Medie-arkivet og er tilgængelige og klar til at blive indsat på en eller flere sider. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 17/25

18 12 Lav et fotogalleri vha Picasa Web Albums For at anvende Picasa Web Albums på modellfyvning Danmark s hjemmeside, så skal du i forvejen have en Google konto samt have et eller flere albums der er offentlig tilgængelige Find dit id som skal bruges til at identificere dine foto albums hos Google Log på med din Google konto hos en af Google s tjenester (f.eks. Gmail, Dokumenter eller Google+). Åbn Picasa Web Albums: Hvis du er logget på, så vil du se dine egne albums i browseren. Klik på et af de albums som er offentlig tilgængelige det er symboliseret vha en lille jordklode. Herefter kan du finde dit id i adressefeltet. Det er det mange-cifrede nr. Kopier og gem det! biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 18/25

19 12.2 Opret en ny side til Picasa Web Albums Gå til Content sektionen (Indhold) og find det sted i sidestrukturen hvor du vil oprette en ny side. Højre-klikke det pågældende sted og vælg Create (Opret). Angiv et navn for den nye side og vælg dokumenttypen Picasa Web Albums og klik til sidst på Create (Opret). Udfyld felterne Overskrift og Album ID med dit id som du har kopieret i forvejen. Tilføj evt noget tekst til feltet Indhold og Sekundært indhold. Afslut med Save and publish (Gem og udgiv). Dine fotos fra Picasa Web Albums er nu tilgængelig på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 19/25

20 13 Lav et fotogalleri med billeder fra Medie-sektionen Der er mulighed for at lave et fotogalleri med fotos som allerede findes i Medie sektionen Saml fotos i en mappe Fotogalleri komponenten forventer at de fotos som skal vises, er placeret samlet i en mappe i Medie sektionen. Dette kan forberedes ved f.eks. at anvende Desktop Media Uploader eller ved manuelt at oploade fotos Opret en ny side til fotogalleriet Gå til Content sektionen (Indhold) og find det sted i sidestrukturen hvor du vil oprette en ny side. Højre-klikke det pågældende sted og vælg Create (Opret). Angiv et navn for den nye side og vælg dokumenttypen Fotogalleri og klik til sidst på Create (Opret). I feltet Mappe med fotos klik Choose og vælg den mappe som indeholder de fotos som du ønsker skal med i fotogalleriet. Udfyld evt de resterende felter Overskrift, Indhold og Sekundært indhold. Dine fotos vises nu som et fotogalleri på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 20/25

21 14 Slideshow Brug denne funktion hvis du vil have et slideshow på en side. Slideshowet indsættes direkte på en side når man redigerer den Opret en mappe til at samle slideshow fotos Slideshow funktionen forventer at de fotos som skal vises, er placeret samlet i en mappe i Content sektionen (ikke i Medie sektionen). Højre-klik på det sted hvor du ønsker at fotos til slidehowet skal opbevares og vælg Create. Giv siden et navn og vælg dokumenttypen Slideshow, afslut med Create. Vælg Skjul fra navigation og klik på Save and Publish Vælg fotos For hvert foto som ønskes vist i slideshowet, gøres følgende: Højre-klik på Slideshow-mappen, vælg Create. Giv fotoet et navn og vælg dokumentypen Foto i slideshow, afslut med Create. Klik på Choose file og vælg en fil fra din computer. Vælg Save and Publish. Gentag for alle fotos der skal medtages i slideshowet Opret en ny side eller brug en eksisterende Alle dokumenttyper kan i princippet få tilføjet et slidehow. Opret en ny side eller åbn en eksisterende Tilføj makroen Slideshow Placér cursoren i feltet Indhold og klik på knappen Insert macro i toolbar en. Vælg Slideshow og klik OK. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 21/25

22 Udfyld felterne. Start evt med de viste værdier som udgangspunkt og vælg mappen med fotos ved klik på Choose. Hastighed (standardværdi = 1550) angiver hvor lang tid det tager at skifte imellem to fotos i millisekunder. Timeout (standardværdi = 8000) angiver hvor længe en foto vises i millisekunder. Mappe angiver hvor fotos til slideshowet skal hentes fra. Højde (f.eks. 300) angiver den maximale højde afsat til slideshowet i pixels. Bredde (f.eks. 500) angiver bredde som afsættes til slideshowet i pixels. Dine fotos vises nu som et fotogalleri på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 22/25

23 1 Appendiks 1: Oprettelse af et Picasa billede-galleri 1.1 Installer Picasa Download og installer Picasa: Windows: Linux: Mac OS: (beta) (beta) 1.2 Opret Gmail-konto hos google Opret en Gmail konto på >> Tilmeld dig Gmail. Med din Gmail-konto har du nu adgang til at oprette et picasa web-album 1.3 Organiser dine billeder i Picasa og overfør til web-album Start Picasa Vælg menu: værktøjer >> Mappeadministration og naviger frem til den mappe, hvor dine billeder ligger. Klik på mappen og vælg: Scan altid I oversigten vælges et antal billeder ved at klikke på billederne (control- eller shift-klik for at vælge flere billeder) De makerede billeder kan nu overføres til web-albummet ved at klikke på Upload Angiv et navn på dit web album: Titel på album + evt. en beskrivelse Synlighed sættes til: Offentligt Klik på upload. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 23/25

24 Klik på Se online Klik på Opret link til dette album biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 24/25

25 Klik på Embed Slideshow Vælg størrelse på Dias show: Ekstra stor/ekstra ekstra stor Vælg Indsæt diasshow: Kopier teksten i det gule felt. 1.4 Opret dias-show Opret en ny side i umbraco Vælg Picasa diasshow. Klik på HTML Knappen og indsæt teksten fra det gule felt klik på Update + Save and Publish biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 25/25

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Introduktion til Alia

Introduktion til Alia Introduktion til Alia Hej - og velkommen som bruger af Alia. Denne hjælpeguide skal ikke læses fra ende til anden bare rolig. Guiden er derimod et opslagsværk, der kan bruges, hvis du har glemt, eller

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: CMSimple kursus Side 1 af 20 Mads Bischoff, safi.dk

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: CMSimple kursus Side 1 af 20 Mads Bischoff, safi.dk Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischoff, Safi.dk Indhold: Klar parat o Indhold & form o Skitse over hjemmesiden Kom igang o Login o Skriv/redigér o Lav nye sider o Indsætte fotos o Tilbyd downloads o Log

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere