Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012"

Transkript

1 Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version marts 2012 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 1/25

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Start Umbracos administrationsmodul Administrationsmodulet Stifinderen Redigeringsvinduet Vælg sektion Menuen Opret en ny side Dokumenttyper Tekstside Mappe Nyhed Begivenhed Møde Stævne Picasa diasshow Picasa Web Albums Fotogalleri Redigér indhold på en side Oversigt over faneblade Faneblad: Indhold Faneblad: Sekundært indhold Faneblad: Meta Data Faneblad: Indstillinger Faneblad: Properties (Egenskaber) Tilføj indhold til siden Gem (Save) (2) Gem og udgiv (Save and Publish) (3) Se siden (Preview) (4) Redigere HTML (5) Fjern formattering (Remove formatting) (6) Klip, kopier og indsæt (7) Choose style (Vælg formattering) (8) Fed og Kursiv (9) Venstrestillet, Centreret eller Højrestillet (10) Punktopstilling og Nummerorden (11) Indryk afsnit og Fortryd indryk (12) Indsæt link (13) Indsæt/redigér billede (Insert/Edit image) (14) Indsæt tabel (15) Opret billeder/filer For-behandling af billeder Opret et billede i medie-arkivet Overfør Zip-fil med billeder til Medie-arkivet Installation af Desktop Media Uploader Brug af Desktop Media Uploader Lav et fotogalleri vha Picasa Web Albums biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 2/25

3 12.1 Find dit id som skal bruges til at identificere dine foto albums hos Google Opret en ny side til Picasa Web Albums Lav et fotogalleri med billeder fra Medie-sektionen Saml fotos i en mappe Opret en ny side til fotogalleriet Slideshow Opret en mappe til at samle slideshow fotos Vælg fotos Opret en ny side eller brug en eksisterende Tilføj makroen Slideshow Appendiks 1: Oprettelse af et Picasa billede-galleri Installer Picasa Opret Gmail-konto hos google Organiser dine billeder i Picasa og overfør til web-album Opret dias-show biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 3/25

4 2 Introduktion Denne vejledning er en mini-vejledning som beskriver brugen af administrationsmodulet til modelflyvning.dk. Hjemmesiden modelflyvning.dk er opbygget i Content Management Systemet Umbraco. Hensigten med at bruge et CMS (i dette tilfælde Umbraco) til opbygningen af et website, er at stille en hjemmeside til rådighed som er enkel at redigere, opdatere og administrere for mange forskellige personer. Denne vejledning er en kort introduktion til redigeringen af en hjemmeside ved hjælp af Umbraco. Dokumentet skal betragtes som en indledende hjælp til at komme i gang med opgaven med at vedligeholde modelflyvning.dk. Denne vejledning kan hentes her: Der findes også en detaljeret og uddybende vejledning i brugen af Umbraco som det anbefales at hente og læse: biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 4/25

5 3 Start Umbracos administrationsmodul Start en web-browser og indtast adressen på administrationsmodulet i adressefeltet: Herefter dukker nedenstående billede op. Figur 1. Umbraco - Login vindue Indtast dit brugernavn & kodeord som du har fået udleveret/tilsendt - klik herefter på Login. Som udgangspunkt er standardsproget i Umbraco engelsk, men det er delvist oversat til dansk. Dette betyder at visse knapper og menupunkter vil blive vist på engelsk indtil en komplet oversættelse findes. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 5/25

6 4 Administrationsmodulet Du er nu logget ind i Umbraco. Til at starte med får du en skærm som nedenstående Figur 2. Umbraco administrationsmodul 4.1 Stifinderen 1 I dette vindue vises alle dine sider, og det er her du opretter nye sider. 4.2 Redigeringsvinduet 2 I dette vindue kan du redigere det valgte element (skrive tekst og sætte billeder ind). Redigeringsvinduet indeholder faciliteter, der kendes fra et tekstbehandlingsprogram. Se Rediger side for yderligere oplysninger. 4.3 Vælg sektion 3 Her vælger du om du vil redigere indholdet på dine sider eller arbejde med indholdet i dit mediearkiv (Læs mere om mediearkivet i afsnit - Opret billeder/filer i Umbraco). Som udgangspunkt er sektionen Content (Indhold) valgt. 4.4 Menuen 4 Menuen indeholder nogle få funktioner, hvoraf Logout (Log ud)-knappen er den væsentligste. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 6/25

7 5 Opret en ny side Når du skal oprette en ny side, skal du først angive hvor siden skal oprettes henne. Højre-klik på en side eller mappe i Content hvorunder den nye side skal placeres og vælg Create. Du kan også oprette en ny side ved at klikke på Create og vælge placering af din nye side. Figur 3. Opret ny side Skriv sidens navn i Name og vælg herefter den ønskede dokument-type, som du ønsker at oprette. Der er en lang række dokumenttyper som man kan vælge imellem, men det afhænger af hvor du befinder dig på sitet. Der er desuden visse typer sider som kun kan og bør oprette i bestemte foldere. Som et eksempel kan nævnes dokumenttypen Nyhed som kun kan vælges i mappen Nyt. I eksemplet her vælger vi at oprette en tekstside. Figur 4. Vælg dokument type. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 7/25

8 6 Dokumenttyper I det følgende beskrives de hyppigst anvendte dokumenttyper: 6.1 Tekstside Tekstside dokumenttypen kan anvendes til langt de fleste formål hvor man vil tilføje tekst og billeder. I øvrigt kan en tekstside indeholde undersider og kan dermed også fungere som en mappe. Brug denne type som udgangspunkt hvis du er i tvivl. 6.2 Mappe Mappe dokumenttypen virker som en mappe, men fungerer i praksis ligesom en tekstside og kan anvendes til langt de fleste formål hvor man vil tilføje tekst og billeder. 6.3 Nyhed Nyheder skal oprettes under folderen Nyt. Nyheder kan det samme som en alm. tekstside, men skal være korte og informative. Nyhedssider har den ekstra egenskab at de kan vises i nyhedsrubikker rundt omkring på hjemmesiden samt på forsiden. Ofte vil en nyhed være et supplement til en allerede eksisterende side, og det vil derfor ofte være hensigtdmæssigt at inkludere et link til den fulde artikel. 6.4 Begivenhed Begivenheder skal oprettes under folderen Kalender og evt i en årstalsmappe. Brug denne dokumenttype til f.eks. udstillinger, træf, mærkedage o.s.v. Begivenheder bliver vist i den samlede kalender på Modelflyvning Danmark s hjemmeside samt i Kalenderrubrikkerne som vises de førstkommende emner i kalenderen. Hvis du vil oprette et stævne eller et møde skal du IKKE bruge denne dokumenttype, men derimod de specifikke typer: "stævne" eller "møde"! 6.5 Møde Brug denne dokumenttype til at oprette møder. Ved at bruge denne dokumenttype gives der mulighed for at tilknytte yderligere dokumenter så som dagorden, referat, bilag m.m. som undersider. Møder vises i de samlede kalendere og evt også på forsiden i kalenderrubrikken hvis man ønsker dette. 6.6 Stævne Hvis du vil oprette et stævne, så anvend denne dokumenttype. Der kan være rigtig mange detaljer og oplysninger der er relateret til et stævne disse oplysninger kan angives i stævne-dokumenttypen. På sigt vil stævne-dokumenttypen blive udvidet til at understøtte, at der kan tilmeldes online via hjemmesiden. 6.7 Picasa diasshow Denne dokumenttype kan anvendes til at oprette et diasshow baseret på billeder gemt i et Picasa web-album. Se Appendix 1 for ydeligere information. 6.8 Picasa Web Albums Bruges til at vise billeder fra en eller flere Picasa Web Albums og/eller Google+. Det kræver at du har en Google konto og at de billeder som du ønsker at vise er synlige for offentligheden. Se pkt 12 for yderligere information. 6.9 Fotogalleri Viser et galleri med thumbnails og slideshow baseret på fotos lagret i Medie-sektionen. Se pkt 13 for mere information. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 8/25

9 7 Redigér indhold på en side Man kan enten oprette en ny side (som beskrevet i pkt. 5) eller klikke på en eksisterende side i område 1 ( ). I eksemplet her er brugeren i færd med at redigere forsiden. Som udgangspunkt vises oftest fanebladet Indhold. 2 1 Figur 5. Redigering af forside. Herefter vises forsiden i Område 2. Øverst i vinduet kan du se en række faneblade med nedenstående titler og tilhørende funktioner: 7.1 Oversigt over faneblade Faneblad: Indhold Her redigerer du selve sidens overskrift og indhold. Denne side fungerer som et mini-tekstbehandlingsprogram Faneblad: Sekundært indhold Sidens sekundære indhold er det som vises i højre-kolonne. Man kan angive en overskrift og et tekstafsnit. Bemærk at for visse dokumenttyper er dette faneblad ikke tilstede Faneblad: Meta Data Her skrives: Sidetitel (den sideoverskrift der vises i browseren), Beskrivelse og Keywords (nøgleord) som bl.a. indgår i diverse søgemaskiners indeksering af siden. Sidetitlen kan oftest udelades, idet der automatisk genereres en titel. Beskrivelse og Keywords er derimod vigtige at få skrevet ind. Det anbefales altid at udfylde disse felter hvis det overhovedet er muligt, så f.eks. Google kan indeksere siden korrekt og få den vist ved relevante søgninger Faneblad: Indstillinger Her angives bl.a. hvor mange nyheder og begivenheder som vises i en liste på denne side Faneblad: Properties (Egenskaber) Her vises diverse oplysninger om siden bl.a. oplysninger om redigeringsdato og udgivelsesdato. Desuden kan man angive om siden skal udelades fra menuer ( Skjul siden ) og om der skal vises en dato for seneste opdatering af siden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 9/25

10 7.2 Tilføj indhold til siden Fanebladet Indhold er der hvor sidens hovedindhold skrives eller kopieres ind. Umbraco s redigeringsmuligheder minder om de fleste andre tekstbehandlingsprogrammers, men har af forskellige grunde lidt færre muligheder. Det skyldes i høj grad tekniske begrænsninger. Nogle af de tekniske begrænsninger skyldes, at du er inde og arbejde direkte på en hjemmeside via din browser. Det betyder, at de funktioner, der normalt gælder på en hjemmesider også gælder her. Eksempelvis kan du ikke bruge Tabulatortasten til indryk, da den på en hjemmeside bruges til at springe til næste funktion og altså også gør det i Umbraco. Du skal også være varsom med at benytte Backspace tasten altså den tast, mange normalt benytter til at slette bagud i teksten med. På en hjemmeside bruges denne tast nemlig til at springe tilbage til den side, du sidst var på. I stedet skal du bruge Delete-tasten eller være helt sikker på, at du har musen placeret i teksten, du vil slette. Du kan skrive din tekst på siden eller hente teksten fra andre programmer ved at kopiere/indsætte (copy/paste). I feltet Indhold har man mulighed for at anvende forskellige typer formateringer som er tilgængelige via menulinien øverst på siden. De forskellige knappers/ikoners funktioner beskrives i det følgende. For at se alle ikoner i menuen skal du klikke på de små pile for enden af menulinien (1) Figur 6. Menulinien i tekst-redigerings vinduet Gem (Save) (2) Gem (den lille blå diskette alene) vil oftest ikke skulle bruges. Den har til formål at gemme ændringer men IKKE gøre dem synlige på hjemmesiden. Dvs at man kan oprette en side og tilpasse den over længere tid uden at den er synlig på hjemmesiden. Praktisk hvis man ikke kan gøre en side færdig med det samme. Brug Gem og udgiv (som beskrives efterfølgende) som standard Gem og udgiv (Save and Publish) (3) Når du er færdig med at ændre på en side, skal du klikke Gem og udgiv (diskette foran jordklode) for at gemme dine ændringer og samtidig udgive dem /gøre dem synlige på hjemmesiden Se siden (Preview) (4) Denne knap er en lille genvej til hurtigt at se den pågældende side. Husk at gemme siden ( Gem eller Gem og udgiv ), inden ændringerne vises Redigere HTML (5) Redigere HTML er primært beregnet til avancerede brugere. Når du klikker på knappen åbner et nyt lille vindue, hvori du kan se den grundlæggende kode (HTML-koden), som den pågældende side er programmeret i. Hvis du kender til HTML kan du på denne side tilføje eller fjerne koder, som du vil. I så fald skal du blot huske at trykke på knappen Opdatér, når du er færdig. Og derefter på Gem/Gem og udgiv i menulinien Fjern formattering (Remove formatting) (6) Fjerner formatteringen fra feltet, så det kun er ren tekst Klip, kopier og indsæt (7) Ligesom i et tekstbehandlingsprogram kan du klippe, kopiere og indsætte tekstblokke Choose style (Vælg formattering) (8) Marker noget tekst og tildel det en formatteringstype fra valglisten. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 10/25

11 7.2.8 Fed og Kursiv (9) Ligesom i et normalt tekstbehandlingsprogram kan du lave teksten både fed (B for bold) og i kursiv (I for italic). Fremgangsmåderne er også ligesom i et normalt tekstbehandlingsprogram. Skriv teksten og markerer den del som skal være fed eller kursiveret. Herefter klikker du på B eller I efter ønske, og den markerede tekst ændrer sig Venstrestillet, Centreret eller Højrestillet (10) Funktionen er den samme som i et almindelig tekstbehandling og formaterer en given tekst med enten fast venstrekant, centreret på midten eller fast højrekant. Du placerer blot cursoren ved at klikke midt i den tekst, du vil ændre på, og klikker derefter på den ønskede indstilling. Denne funktion tager et helt afsnit med ad gangen. Det vil sige al tekst mellem to tvungne linjeskift. Du indsætter tvungent linjeskift ved at bruge Enter Punktopstilling og Nummerorden (11) Du kan lave punktopstilling og nummerorden i din tekst ved hjælp af disse to knapper. Vælg den pågældende tekst ved at markere den og klik på den ønskede knap Indryk afsnit og Fortryd indryk (12) Disse to knapper rykker henholdsvis den markerede tekst ind og tilbage igen, hvis du fortryder. Du kan trykke på Indryk afsnit flere gange for at rykke teksten længere ind funktionen svarer til at benytte tabulator-tasten Indsæt link (13) Du kan definere ord eller sætninger som værende links til andre sider. Der findes forskellige typer links: Internt link fører til en anden side på den samme hjemmeside og Eksternt link fører til en helt anden hjemmeside. Et link er let at sætte ind. Du skal markere teksten og derefter klikke på Indsæt link. Så vises nedenstående dialogboks: Figur 7. Dialogboks indsæt link Her kan du i feltet Link url angive adressen på den hjemmeside, du vil linke til, hvis det er til en helt anden hjemmeside. Dette kaldes et eksternt link. Eller du kan klikke dig frem til en intern side i fanebladet Content. Du kan biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 11/25

12 også lave et link fra et billede. Det gøres på samme måde som ved et tekstlink. Blot skal du her først klikke på selve billedet, så det bliver aktivt Indsæt/redigér billede (Insert/Edit image) (14) Når du vil indsætte et billede på en af dine sider, skal du først lægge et billede ind i systemet. Se afsnit Opret billeder/filer i Umbraco. For at indsætte et billede, skal du først placere cursoren på det sted, du vil have billedet ved at klikke dér. Derefter klikker du på Insert/Edit image. Find billedet i mapperne og klik på det. Billedet vises ved siden af, så du kan tjekke, at det er det rigtige. Klik på andre, hvis det ikke er det rigtige. Obs! Billedet kan godt se sammenpresset og underligt ud herinde, men det betyder ikke noget for det endelige resultat. Herefter klikker du på Insert. Figur 8. Dialogboks indsæt billede. Du kan godt trække billedet, så det ændrer størrelse, når du har placeret det på siden. Men du bør ikke gøre billedet større inde i Umbraco kun mindre. Ellers forringer du kvaliteten med et mindre pænt billede til følge. Som tommelfingerregel bør du dog ikke lægge for store billeder ind i mediearkivet Indsæt tabel (15) Tabeller benyttes, når man vil sætte tekst og evt. billeder op i en kolonne og række struktur. I princippet lægger en tabel et gitter ud på siden. Dette gitter indeholder kasser/celler, som man kan lægge tekst eller billeder ind i. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 12/25

13 8 Opret billeder/filer I Umbraco skal du først lægge billeder ind i systemet, før du kan bruge dem på dine sider. Derfor er der oprettet et mediearkiv, hvor du kan lægge billeder ind og hente dem igen. 8.1 For-behandling af billeder Før du lægger billeder ind i Umbraco og ud på hjemmesiden, er det vigtigt, at billedet rigtige størrelse på forhånd. I modsat fald risikerer du, at billedet ikke kan vises ordentligt. På en hjemmeside kan du bruge jpg- eller gif-billeder. Jpgformatet er bedst til fotografier o. lign. med mange farver, hvor gif-formatet er bedst til tegninger og logoer, hvor der kun er få farver. En skærm kan ikke vise billeder i særlig stor opløsning. Hvis man skal printe eller trykke et billede, skal man oftest op på en opløsning på 150 til 300 dpi (Dots Per Inch = punkter pr tomme), for at det ikke bliver uskarpt og uldent i kanterne. En skærm viser altid alt i opløsningen 72 dpi, og derfor er der ikke grund til at bruge billeder i en højere opløsning. Som udgangspunkt bør dit billede ikke fylde mere end pixels på den længste led. 8.2 Opret et billede i medie-arkivet Når du vil oprette et billede i Umbraco, skal du først klikke på Medie/Media i Område 3 (i nederste venstre hjørne). Herefter ændrer Område 1 sig til at vise de billeder, der er placeret i Medie-arkivet: Figur 9. Administration af medie - galleriet Højreklik nu på den mappe, hvori du ønsker at oprette et billede/fil (i Fig. 9 ville det være i mappen Svæveflyvning ). Du skal ikke klikke på selve mappeikonet, men på teksten. Når du har højreklikket kommer følgende lille boks frem, - klik nu på Create. Figur 10. Opret nyt billede - 1 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 13/25

14 Herefter dukker en ny box op: Vælg Media Type: Foto og angiv det navn, billedet skal have. Det er en god idé at give et beskrivende navn, så det er lettere at finde billedet efterfølgende. Undgå at bruge mellemrum, æ, ø og å i navnet. Figur 11. Opret nyt billede 2 Når du har skrevet navnet på billedet, klikker du på Ok, og nu kan du se, at det nye billede dukker op i Område 1 ellers højreklik på mappen (Svæveflyvning ) og vælg Reload nodes - gen-indlæs listen. Klik på det nye billede (på teksten, ikke ikonet), og Område 2 skifter til nedenstående: Figur 12. Opret nyt billede - 3 Klik nu på Browse Gennemse og find det billede du ønsker at Uploade. vælg billedet og klik på Open og du kommer tilbage til ovenstående billede. Nu klikker du på Save (den blå diskette), og billedet bliver hentet og lagret i Umbraco. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 14/25

15 9 Overfør Zip-fil med billeder til Medie-arkivet Det er muligt at overføre flere billed-filer pakket sammen i en Zip-fil til Medie-arkivet i en arbejdsgang. For at overføre en zip-fil med billeder, der skal oprettes i Medie-arkivet skal du først klikke på Medie/Media i Område 3 (i nederste venstre hjørne). Herefter ændrer Område 1 sig til en dialogboks som vist i fig 12.. Zip-filen må maksimalt være på 4 MB.. Figur 13. Overfør billed-filer til Medie-arkivet ved brug af Zip-upload. : I Zip-upload dialog-boksen vælges først en mappe hvortil billed-filerne skal overføres Klik på Choose (Vælg) og peg på destinations-mappen. Vælg herefter zip-filen ved at klikke på Browse. Start overførslen af zip-filen ved at klikke på Upload Zip file. Højreklik nu på Media og vælg Reload nodes. Billederne fra zip-filen kan nu ses i destinations-mappen biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 15/25

16 10 Installation af Desktop Media Uploader Desktop Media Uploader er et hjælpeprogram som du kan installere på din computer, som gør det nemt at uploade flere filer af gangen til Medie sektionen. Installér Adobe Air som det første. Gå til: Download Adobe Air og start installationsprogrammet når filen er downloaded. Vælg I Agree. Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så skal du evt godkende at installationsprogrammet vil foretage ændringer. Derefter downloades og installeres Desktop Media Uploader via følgende link (kopier linket til din browser): Vælg Install og dernæst Continue Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så skal du evt godkende at installationsprogrammet vil foretage ændringer. Nu er Desktop Media Uploader installeret og vil nu første gang være startet automatisk. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 16/25

17 11 Brug af Desktop Media Uploader Start Desktop Media Uploader. Udfyld URL med (husk at angive forrest i URL-feltet) Udfyld Username med dit udleverede brugernavn Udfyld Password med dit kodeord Remember Me og Remember Password kan evt markeres for at huske dine indtastninger til næste gang. Klik på Sign In, dernæst klikkes på Please select ved teksten Upload files to.. Find en folder hvortil billederne skal uploades. Folder åbnes evt ved at klikke på de små trekanter. Den ønskede folder vælges ved at dobbelt-klikke på den. Check at folderen står angivet under Upload files to Åbn Windows stifinder og træk-og-slip med musen de filer du vil have uploaded over til det hvide felt Drag Files Klik på Upload for at igangsætte overførslen af billederne. Nu er billederne tilføjet til Medie-arkivet og er tilgængelige og klar til at blive indsat på en eller flere sider. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 17/25

18 12 Lav et fotogalleri vha Picasa Web Albums For at anvende Picasa Web Albums på modellfyvning Danmark s hjemmeside, så skal du i forvejen have en Google konto samt have et eller flere albums der er offentlig tilgængelige Find dit id som skal bruges til at identificere dine foto albums hos Google Log på med din Google konto hos en af Google s tjenester (f.eks. Gmail, Dokumenter eller Google+). Åbn Picasa Web Albums: Hvis du er logget på, så vil du se dine egne albums i browseren. Klik på et af de albums som er offentlig tilgængelige det er symboliseret vha en lille jordklode. Herefter kan du finde dit id i adressefeltet. Det er det mange-cifrede nr. Kopier og gem det! biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 18/25

19 12.2 Opret en ny side til Picasa Web Albums Gå til Content sektionen (Indhold) og find det sted i sidestrukturen hvor du vil oprette en ny side. Højre-klikke det pågældende sted og vælg Create (Opret). Angiv et navn for den nye side og vælg dokumenttypen Picasa Web Albums og klik til sidst på Create (Opret). Udfyld felterne Overskrift og Album ID med dit id som du har kopieret i forvejen. Tilføj evt noget tekst til feltet Indhold og Sekundært indhold. Afslut med Save and publish (Gem og udgiv). Dine fotos fra Picasa Web Albums er nu tilgængelig på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 19/25

20 13 Lav et fotogalleri med billeder fra Medie-sektionen Der er mulighed for at lave et fotogalleri med fotos som allerede findes i Medie sektionen Saml fotos i en mappe Fotogalleri komponenten forventer at de fotos som skal vises, er placeret samlet i en mappe i Medie sektionen. Dette kan forberedes ved f.eks. at anvende Desktop Media Uploader eller ved manuelt at oploade fotos Opret en ny side til fotogalleriet Gå til Content sektionen (Indhold) og find det sted i sidestrukturen hvor du vil oprette en ny side. Højre-klikke det pågældende sted og vælg Create (Opret). Angiv et navn for den nye side og vælg dokumenttypen Fotogalleri og klik til sidst på Create (Opret). I feltet Mappe med fotos klik Choose og vælg den mappe som indeholder de fotos som du ønsker skal med i fotogalleriet. Udfyld evt de resterende felter Overskrift, Indhold og Sekundært indhold. Dine fotos vises nu som et fotogalleri på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 20/25

21 14 Slideshow Brug denne funktion hvis du vil have et slideshow på en side. Slideshowet indsættes direkte på en side når man redigerer den Opret en mappe til at samle slideshow fotos Slideshow funktionen forventer at de fotos som skal vises, er placeret samlet i en mappe i Content sektionen (ikke i Medie sektionen). Højre-klik på det sted hvor du ønsker at fotos til slidehowet skal opbevares og vælg Create. Giv siden et navn og vælg dokumenttypen Slideshow, afslut med Create. Vælg Skjul fra navigation og klik på Save and Publish Vælg fotos For hvert foto som ønskes vist i slideshowet, gøres følgende: Højre-klik på Slideshow-mappen, vælg Create. Giv fotoet et navn og vælg dokumentypen Foto i slideshow, afslut med Create. Klik på Choose file og vælg en fil fra din computer. Vælg Save and Publish. Gentag for alle fotos der skal medtages i slideshowet Opret en ny side eller brug en eksisterende Alle dokumenttyper kan i princippet få tilføjet et slidehow. Opret en ny side eller åbn en eksisterende Tilføj makroen Slideshow Placér cursoren i feltet Indhold og klik på knappen Insert macro i toolbar en. Vælg Slideshow og klik OK. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 21/25

22 Udfyld felterne. Start evt med de viste værdier som udgangspunkt og vælg mappen med fotos ved klik på Choose. Hastighed (standardværdi = 1550) angiver hvor lang tid det tager at skifte imellem to fotos i millisekunder. Timeout (standardværdi = 8000) angiver hvor længe en foto vises i millisekunder. Mappe angiver hvor fotos til slideshowet skal hentes fra. Højde (f.eks. 300) angiver den maximale højde afsat til slideshowet i pixels. Bredde (f.eks. 500) angiver bredde som afsættes til slideshowet i pixels. Dine fotos vises nu som et fotogalleri på hjemmesiden. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 22/25

23 1 Appendiks 1: Oprettelse af et Picasa billede-galleri 1.1 Installer Picasa Download og installer Picasa: Windows: Linux: Mac OS: (beta) (beta) 1.2 Opret Gmail-konto hos google Opret en Gmail konto på >> Tilmeld dig Gmail. Med din Gmail-konto har du nu adgang til at oprette et picasa web-album 1.3 Organiser dine billeder i Picasa og overfør til web-album Start Picasa Vælg menu: værktøjer >> Mappeadministration og naviger frem til den mappe, hvor dine billeder ligger. Klik på mappen og vælg: Scan altid I oversigten vælges et antal billeder ved at klikke på billederne (control- eller shift-klik for at vælge flere billeder) De makerede billeder kan nu overføres til web-albummet ved at klikke på Upload Angiv et navn på dit web album: Titel på album + evt. en beskrivelse Synlighed sættes til: Offentligt Klik på upload. biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 23/25

24 Klik på Se online Klik på Opret link til dette album biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 24/25

25 Klik på Embed Slideshow Vælg størrelse på Dias show: Ekstra stor/ekstra ekstra stor Vælg Indsæt diasshow: Kopier teksten i det gule felt. 1.4 Opret dias-show Opret en ny side i umbraco Vælg Picasa diasshow. Klik på HTML Knappen og indsæt teksten fra det gule felt klik på Update + Save and Publish biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 25/25

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk

Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Installation af webtrees på et webhotel ved webhosting.dk Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program

Læs mere

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com

Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Installation af webtrees på et webhotel ved one.com Når du har fået bekræftelse på dit webhotel er blevet oprettet er du klar til at installere webtrees. En god idé er at installere et FTP program (er

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere