Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet."

Transkript

1 U V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte links til en række danske og udenlandske musiknumre, der enten lå på fremmede servere, eller som han selv havde lagt ud på internettet ved såkaldt uploading. Under en sag, anlagt af KODA, Nordisk Copyright Bureau, Dansk Artistforbund, Dansk Musikerforbund samt en organisation repræsenterende de fleste pladeselskaber i Danmark, blev A dømt til at anerkende, at han var uberettiget til at oprette direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet, og at han via sin hjemmeside var uberettiget til at kopiere og/eller medvirke til andres kopiering af ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre via internettet. Endvidere blev A pålagt at betale kr. i erstatning og godtgørelse for ikke-økonomisk skade. En forskyldt bødestraf bortfaldt, jf. straffelovens 85. V.L.D. 20. april 2001 i sag KB-afd. B (Helle Bertung, Olav D. Larsen, Solveig Bloch Madsen (kst.)). KODA (adv. Martin von Haller Grønbæk v/adv.fm. Kasper Heine, København) ognordisk Copyright Bureau (adv. Martin von Haller Grønbæk v/adv.fm. Kasper Heine, København) ogdansk Artistforbund (adv. Niels M. Andersen, København) ogdansk Musikerforbund (adv. Niels M. Andersen, København) ogifpi Danmark som mandatar for Polygram Records A/S m.fl. (adv. Niels M. Andersen, København) mod A ved værgen V (adv. Tom Tønnies, Vejen, e.o.). Sagerne 1) drejer sig begge om, hvorvidt oprettelse af direkte links (såkaldte deep-links) på internettet, hvorved det gøres muligt for andre at kopiere ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet uden rettighedshavernes tilladelse, udgør en krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretsloven. Sagsøgerne gør gældende, at oprettelse af direkte links både indebærer ulovlig kopiering og/eller medvirken til andres kopiering af de musiknumre, hvortil der via oprettelse af links skabes adgang, og indebærer en tilgængeliggørelse og/eller udbredelse af musiknumrene, hvilket er en krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens 2, 65 og 66. Sagsøgerne har over for sagsøgte A nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han via >> 1573 >> hjemmesiden www. har været og fortsat er uberettiget til at oprette direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. 2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at han via hjemmesiden www. har været og fortsat er uberettiget til at kopiere og/eller medvirke til andres kopiering af ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre via internettet. 3. Sagsøgte tilpligtes til sagsøgerne at betale kr. - subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn - med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. 4. Sagsøgte idømmes i medfør af ophavsretslovens 76, stk. 1, en af retten fastsat bøde for overtrædelse af ophavsretslovens 2, 65 og 66. Sagsøgte A har heroverfor nedlagt følgende påstande: Over for sagsøgernes påstande 1 og 2: Principalt: afvisning Subsidiært: over for påstand 1: frifindelse, over for påstand 2: tages bekræftende til genmæle.

2 Over for sagsøgernes påstande 3 og 4: frifindelse. Vedrørende sagsøgerne: KODA, der er en forkortelse for Komponister i Danmark, forvalter de såkaldte fremførelsesrettigheder for komponister, tekstforfattere og musikforlæggere, og har i dag ca danske medlemmer. Gennem aftaler med tilsvarende selskaber i hele verden forvalter KODA også fremførelsesrettigheder for udenlandske rettighedshavere, når deres musikværker fremføres offentligt i Danmark. NCB (Nordisk Copyright Bureau) forvalter rettighederne til at indspille, eksemplarfremstille og distribuere musikværker på cd, bånd, film, video m.v. (de såkaldte»mekaniske rettigheder«). NCB er et fællesnordisk, kollektivt forvaltningsselskab, der ejes af bl.a. KODA. I lighed med KODA har NCB aftaler med udenlandske selskaber, således at NCB i praksis repræsenterer stort set alle beskyttede musikværker i verden. Dansk Artist Forbund og Dansk Musikerforbund repræsenterer hovedparten af danske udøvende kunstnere inden for musikbranchen. IFPI Danmark er den danske afdeling af IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), der repræsenterer de fleste fonogramproducenter (pladeselskaber) i Danmark og udlandet, svarende til ca. 98 % af salget af fonogrammer i Danmark. Om sagerne i øvrigt: Sagsøgte A havde den 3. februar 1999 en hjemmeside indeholdende en liste i alfabetisk orden over 65 danske og udenlandske musiknumre. Hjemmesiden indeholdt direkte links til de pågældende musiknumre beliggende på servere rundt om i verden. A havde selv lagt enkelte af disse musiknumre - herunder tre numre med gruppen Beam Team med tilladelse - ud på nettet (uploading), men størstedelen af numrene lå på fremmede servere. Øverst på hjemmesiden var anført»obs: NOGLE AF FILERNE SKAL OMDØBES EFTER DOWNLOADNING«. Nederst på hjemmesiden stod en opfordring til at rapportere om»døde links«, ligesom der var anført følgende:»hvis du har nogle mp3 ønsker og de ikke er på denne side, så send en og jeg vil så ligge den ind på siden«. A's hjemmeside var tilmeldt søgetjenesten»jubii«under indeks»quick Mp3«, og den lå den 3. februar 1999 som nr. 5 og den 4. februar 1999 som nr. 2 på»jubii's«top 10 over de populæreste, det vil sige de mest besøgte, hjemmesider i Jubii. Den 4. februar 1999 skrev advokat Niels M. Andersen ved advokatfuldmægtig Jacob la Cour bl.a. følgende til A: I perioden indtil 4. marts 1999 korresponderede parterne om en forligsmæssig løsning, som imidlertid ikke blev til noget. Det fremgår af statistisk materiale vedrørende aktiviteten på A's hjemmeside, at der i perioden 1. december 1998 til 4. februar 1999 var i alt besøgende på hjemmesiden, heraf mindst besøg på de sider, hvorfra der var links til musik. Det fremgår endvidere, at den gennemsnitlige»besøgstid«på denne del af hjemmesiden var over 5 minutter. Sagsøgerne har fremlagt en brochure, der udkom i slutningen af juni 1998, hvori der under overskriften»hvem ejer musikken på Internettet?«gennemgås forskellige forhold vedrørende retsforholdet mellem internetbrugere og musikkens rettighedshavere. Brochuren er udgivet af bl.a. sagsøgerne. I brochuren hedder det bl.a.:»... Du er kun med på en lytter Hvis du vil mere og andet end blot at lytte til musikken, skal du have tilladelse fra rettighedshaverne. At være rettighedshaver betyder, at man har eneret til at kopiere musikken og til at gøre den tilgængelig for andre. Ingen andre må derfor disponere over musikken, medmindre rettighedshaverne har givet tilladelse til det. Der står i lov om ophavsret...

3 Hvad må jeg? Må jeg lytte til musik på Internettet? Ja, hvis du kun lytter, og dette ikke indebærer en downloading. Må jeg lægge musik på min hjemmeside? Ja, hvis du har indhentet tilladelse. Hvad enten du >> 1574 >> ønsker at anvende musikken til privat, kommerciel eller andet brug, skal der i alle tilfælde indhentes tilladelse fra de relevante rettighedshavere. Må jeg lægge brudstykker af musik på Internettet? Ja, hvis du har indhentet tilladelse. Også brudstykker, uanset længde af musik er beskyttet. Må jeg linke til andre musikhjemmesider? Ja, hvis ejeren af den hjemmeside du linker til i forvejen har indhentet tilladelse fra rettighedshaverne. Linker du til hjemmesider, der udbyder musik uden tilladelse eller tilbyder køb af pirat-cd'er, medvirker du til andres ulovlige handlinger... Må jeg lægge min cd-samling ud på Internettet? Nej, du må ikke engang kopiere den over på din computer. Heller ikke et enkelt nummer. Dette indebærer en kopiering, som er ulovlig ifølge lov om ophavsret. Må jeg lægge musik ud på Internettet i Mpeg-format? Nej, ikke medmindre du har indhentet tilladelse fra rettighedshaverne. Denne tilladelse gives meget sjældent. Du må under ingen omstændigheder, uden særskilt tilladelse, videresende musik i digitale formater til andre......«det er oplyst, at brochuren i efteråret 1998 bl.a. blev udsendt i eksemplarer til fritids- og ungdomsklubber i Danmark. Sagsøgernes krav om vederlag er opgjort ud fra en forudsætning om, at der skal betales mindst 20 kr. pr. musiknummer, idet den gennemsnitlige salgspris for en cd-single er kr., hvorfra skal trækkes udgifter til fremstilling og distribution, hvilket giver en fortjeneste til de tre grupper af rettighedshavere på kroner. Kravet mod A er i stævningen opgjort således: 1) Vederlag for ulovlig digital kopiering, 10 musiknumre a 20 kr., i alt 200 kr. 2) Vederlag for uploading, 4 musiknumre a 20 kr., i alt 80 kr. 3) Vederlag for tilgængeliggørelse for offentligheden, 65 musiknumre (links) a 20 kr., i alt kr. 4) Vederlag for kopiering (downloading), musiknumre a 20 kr., i alt kr. 5) Erstatning for yderligere tab/ikke-økonomisk skade kr. I alt kr. Antallet af musiknumre i punkt 4 er skønnet ud fra, at 20% af de besøgende hver har downloaded et nummer. Punkt 5 er fastsat svarende til vederlagskravet under punkt 1-4. Under domsforhandlingen er det gjort gældende, at vederlagskravet i punkt 4 retteligt bør baseres på et langt større antal musiknumre, da det må antages, at alle besøgende, der i gennemsnit har besøgt hjemmesiden over 5 minutter, har downloaded mindst et musiknummer. Af procesøkonomiske årsager og under hensyntagen til de sagsøgtes betalingsevne er kravet mod hver af de sagsøgte begrænset til kr. Sagsøgte A har forklaret, at han er født den Efter at have benyttet sin fars computer, købte han selv en computer og begyndte ligesom sine kammerater at lave hjemmesider med fodboldresultater. Han og kammeraterne konkurrerede om, hvem der kunne få flest besøgende på deres hjemmeside. I starten snød han og besøgte selv sin hjemmeside, men det gav alligevel kun nogle få hundrede besøgende. Han fandt imidlertid ud af, at porno og mp3-filer var meget populære emner på internettet.

4 Ved at søge på»mp3«fandt han flere millioner danske og udenlandske hjemmesider og kunne se, at nogle af disse havde mange besøgende. I slutningen af 1998 ændrede han derfor sin hjemmeside, idet han fra forskellige populære hjemmesider kopierede links til sange, som han selv kunne lide. Der var tale om sange, som lå på forskellige servere over hele verden. Han uploadede også 4 numre fra sine egne cd'er samt nogle technonumre, som han havde lavet sammen med en kammerat. Det var imidlertid først, ca. 14 dage efter at han havde tilmeldt sig søgestationen Jubii, at besøgsantallet begyndte at eksplodere. En kammerat fortalte ham, at der havde været over besøgende på hans hjemmeside. Han kunne slet ikke tro det. Antallet af besøgende fortsatte med at stige meget stærkt og nåede op over Han følte virkeligt, at sejren nu var hjemme. Det har aldrig strejfet ham, at han foretog sig noget ulovligt, eller at han krænkede kunstnernes rettigheder. Der var utallige tilsvarende hjemmesider. Han bemærkede ikke, om pladeselskaber havde lagt mp3-filer ud, men det kunne skyldes, at han aldrig gennemså alle de sider, der kom frem på nettet ved søgning på»mp3«. Han troede, at der måske var tale om en gestus fra musikernes side. Han havde betalt for de cd'er, som han selv lagde ud på nettet, og troede derfor, at det var i orden. Da han var blevet kontaktet af sagsøgerne, prøvede han at gå ind på KODA's hjemmeside, men fandt ingen information om, hvad man måtte og ikke måtte. Han fandt heller ingen information ved at søge på»mp3«. Han blev meget forskrækket, da han blev kontaktet af sagsøgerne, og hans kammerater lukkede også straks deres hjemmesider. Han blev utrolig nervøs, da han som 15-årig blev præsenteret for et krav på kr. Han downloader ikke mere musik fra nettet og advarer alle andre mod at gøre det. Han går på teknisk skole og ved, at alle unge på skolerne benytter mp3-filer såvel i form af aflytning som ved downloading. Skolerne forsøger at forhindre dette, men mange unge undgår >> 1575 >> at blive opdaget ved at omdøbe filerne. Mens han havde hjemmesiden, interesserede han sig kun for antallet af besøgende. Han havde besøgende fra flere andre lande. Han vil ikke udelukke, at mange at de besøgende har downloaded musik. Det var»den store mening med det hele«. For at afspille en mp3-fil skulle den omdøbes efter downloading. Det var ikke alle, der vidste det, og i starten fik han derfor 5-6 s om dagen fra folk, der ikke kunne få det til at fungere. Derfor skrev han på sin hjemmeside, at filerne skulle omdøbes. Det var bare for at være venlig, at han skrev, at han kunne finde frem til andre ønskede mp3-filer. Sagsøgerne har til støtte for påstand 1 og 2 i begge sager bl.a. anført, at oprettelse af direkte links på internettet, hvorved det gøres muligt for andre at kopiere ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet uden rettighedshavernes tilladelse, udgør en krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens 2, 65 og 66 samt almindelige retsgrundsætninger. Det er ubestridt, at de musikværker, hvortil de sagsøgte har oprettet direkte links, er ophavsretligt beskyttet, og at det er sagsøgerne, der nyder denne beskyttelse. Det er ikke teknisk muligt at hindre, at musiknumre lægges ud på internettet uden rettighedshavernes tilladelse, eller at andre herefter kan aflytte og/eller kopiere disse musiknumre, men det er heller ikke nødvendigt for at fastholde sagsøgernes enerettigheder. De sagsøgtes oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre udgør endvidere en selvstændig tilgængeliggørelse for almenheden i form af offentlig fremførelse af musiknumrene eller medvirken hertil i strid med sagsøgernes rettigheder efter ophavsretslovens 2 samt almindelige retsgrundsætninger. Selve uploadingen er en tilgængeliggørelse for almenheden omfattet af ophavsretslovens 2, idet uploading må sidestilles med offentlig fremførelse, svarende til hvis værkerne blev spillet i radioen. Uploading må endvidere utvivlsomt anses for ulovlig eksemplarfremstilling på samme måde som kopiering til de sagsøgtes harddisk er ulovlig eksemplarfremstilling. Efter sagsøgernes opfattelse er oprettelse af direkte links til de værker, som andre ulovligt har lagt ud på nettet, en selvstændig krænkelse af ophavsretsloven, svarende til fx ulovlig videresendelse af et radiosignal. Da de sagsøgte samtidig har tilmeldt deres hjemmesider til en kendt søgestation som»jubii«, bliver det muligt for en meget stor kreds af personer hurtigt at finde frem til de ulovligt uploadede musiknumre. Sagsøgerne har endvidere gjort gældende, at den kopiering eller medvirken til kopiering, som bliver muliggjort ved oprettelse af direkte links, også er en selvstændig krænkelse af sagsøgernes rettigheder i henhold til ophavsretslovens 2, 65 og 66, og at kopiering af musiknumre på Internettet ikke kan ske under henvisning til reglen om privatkopiering i ophavsretslovens 12. Det fremgår af teksten på de sagsøgtes hjemmesider, at de begge var helt klar over, dels at mange af de besøgende ønskede at kopiere den musik, hvortil der var oprettet links, dels at kopiering ville være ulovlig. De har derfor begge været i ond tro. Deres medvirken består i, at de ved oprettelse af links har forøget mulighederne for at foretage ulovlig kopiering. Det kan udelukkes, at de besøgende kun har lyttet til musikken, dels fordi det kræver en særlig hurtig internetforbindelse at høre musikken med den rigtige hastighed, dels fordi det meget store besøgsantal indicerer, at der i vidt omfang skete kopiering af musiknumrene. Også den automatiske kopiering, som sker, når man klikker sig ind på et af numrene på hjemmesiden (cachekopiering), må anses for ulovlig kopiering, idet det er teknisk muligt at finde musiknummeret frem igen.

5 Vedrørende påstand 3 har sagsøgerne gjort gældende, at de sagsøgte er ansvarlige eller medansvarlige for den kopiering, tilgængeliggørelse og/eller udbredelse, som er en følge af, at de har oprettet direkte links til de pågældende musiknumre. De skal derfor betale et rimeligt vederlag for den skete udnyttelse og er endvidere forpligtet til at erstatte sagsøgerne det yderligere tab i form af markedsforstyrrelse og udgifter til kontrolforanstaltninger, som de sagsøgtes krænkelser har påført sagsøgerne, jf. ophavsretslovens 83. Endelig har sagsøgerne krav på erstatning for ikke-økonomisk skade i medfør af lovens 83, stk. 3. Disse krav kan opgøres til mindst de påståede beløb, og det er i relation til disse krav tilstrækkeligt, at de sagsøgte har handlet simpelt uagtsomt. Det disculperer ikke, at mange andre har gjort det samme, eller at de sagsøgte har svævet i en form for retsvildfarelse, idet de muligt har troet, at fremgangmåden ikke var ulovlig Det afgørende er, at de begge har vidst eller burde have vidst, at mp3- filerne ikke var lagt ud på nettet med rettighedshavernes tilladelse, og at de ved at etablere de direkte links til disse musiknumre har muliggjort, at besøgende på hjemmesiden kunne kopiere musikken. De har begge været klar over, at besøgende i et eller andet omfang faktisk foretog kopiering, allerede fordi hjemmesiderne havde så høje besøgstal, men sagsøgte A har også selv forklaret, at meningen med det hele var, at de besøgende skulle downloade musikken. og at han ofte fik s fra besøgende, der havde problemer med at downloade. Endelig har sagsøgerne (påstand 4) nedlagt påstand om, at de sagsøgte i medfør af ophavsretslovens 76, stk. 1, hver idømmes en bøde for overtrædelse af ophavsretslovens 2, 65 og 66. Betingelserne herfor er opfyldt, idet de sagsøgte må anses for at have handlet forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt, jf. det ovenfor anførte. >> 1576 >> Vedrørende sagsøgernes påstand 1 og 2 har de sagsøgte nedlagt påstand om afvisning og til støtte herfor anført, at påstandene i den foreliggende form ikke kan tages under pådømmelse, da de er uegnede hertil. Da de sagsøgte har efterkommet sagsøgernes krav om at slette hjemmesiderne, har sagsøgerne ikke den fornødne retlige interesse i pådømmelse af disse påstande, der ikke har loyal, konkret og aktuel interesse for sagsøgerne, og som hovedsagelig må antages at være nedlagt for at få fastslået retstilstanden på et juridisk tvivlsomt område. Da sagsøgerne endvidere har nedlagt påstandene 3 og 4, vil stillingtagen til disse påstande forudsætte en stillingtagen til de forhold, der er omfattet af påstand 1 og 2, og også af denne grund er påstandene overflødige. Til støtte for påstanden om frifindelse over for sagsøgernes påstand 1 har de sagsøgte gjort gældende, at oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre ikke er en krænkelse af sagsøgernes rettigheder, idet fremgangsmåden alene indebærer en henvisning til musiknumre, som er lagt ud på nettet af andre, og en sådan henvisning kan ikke betegnes som tilgængeliggørelse for almenheden i form af offentlig fremførelse eller medvirken hertil. Tilgængeliggørelsen sker ved uploadingen, og oprettelse af direkte links er ikke en yderligere tilgængeliggørelse. Det er ikke en krænkelse af sagsøgernes rettigheder at lytte til mp3-musikfiler, og de sagsøgte har ingen indflydelse på, i hvilket omfang besøgende på hjemmesiden alene lytter til musikken, og i hvilket omfang numrene kopieres. Der er derfor ikke en sådan forbindelse mellem de sagsøgtes handling og den kopiering, der måtte foregå, at de sagsøgte kan anses for medvirkende til andres kopiering af musiknumrene. Den omstændighed, at der i forbindelse med et besøg på hjemmesiden sker en midlertidig kopiering (cachekopiering), kan ikke betegnes som kopiering i ophavsretslovens forstand, idet denne kopiering sker automatisk og næppe er almindelig kendt, ligesom det ikke er ukompliceret at finde filen frem igen bagefter. Ulovlig kopiering kan derfor alene angå den kopiering, der sker ved, at den enkelte bruger omdøber musiknumre og lagrer dem på egen harddisk. Endelig har de sagsøgte været i undskyldelig uvidenhed om en eventuel ulovlig fremgangsmåde, idet oprettelse af direkte links er uomtalt i ophavsretsloven. Det er sagsøgerne, der har ansvaret for at oplyse om retsstillingen ved en bedre og klarere oplysningskampagne end den, der har været sat i værk, især når det ikke teknisk er muligt at beskytte værker mod up- og downloading, og da der er tale om noget, som mange - især unge - mennesker beskæftiger sig med. Såfremt retten ikke tager de sagsøgtes påstand om afvisning af påstand 2 til følge, tager de sagsøgte bekræftende til genmæle over for denne påstand, idet man natuligvis anerkender at skulle overholde ophavsretsloven. Vedrørende sagsøgernes krav om vederlag og erstatning har de sagsøgte navnlig gjort gældende, at begge har udvist en så ringe uagtsomhed, at betingelserne for tilkendelse af vederlag og erstatning i henhold til lovens 83 ikke er opfyldt. Sagsøgerne har endvidere ikke dokumenteret vederlagskravet eller tabet på tilstrækkelig måde, og der er ingen dokumentation for tab som følge af markedsforstyrrelser eller for øgede udgifter til kontrolforanstaltninger. Under alle omstændigheder bør en eventuel erstatning fastsættes til et lavt, symbolsk beløb. Som følge heraf er betingelserne for idømmelse af straf heller ikke opfyldt, dels fordi de sagsøgte objektivt set i det væsentlige ikke har

6 handlet i strid med de påberåbte bestemmelser, dels fordi de ikke har haft den fornødne tilregnelse, idet de hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. I hvert fald foreligger der sådanne undskyldende momenter, at straffen bør bortfalde. Landsrettens begrundelse og resultat: Vedrørende sagsøgernes anerkendelsespåstande (påstand 1 og 2): Selv om disse anerkendelsespåstande også har karakter af anbringender til støtte for sagsøgernes øvrige påstande, er der ikke, som påstået af de sagsøgte, grundlag for at nægte at tage påstandene under pådømmelse. De sagsøgtes påstand om afvisning af påstand 1 og 2 tages derfor ikke til følge. Det lægges efter bevisførelsen til grund, at sagsøgte B i slutningen af 1998 oprettede direkte links fra sin hjemmeside til 381 musiknumre, som han havde hentet fra en hollandsk hjemmeside, og at sagsøgte A på samme tidpunkt oprettede direkte links fra sin hjemmeside til ca. 55 musiknumre, som han havde hentet fra forskellige andre hjemmesider, og til 4 musiknumre fra cd'er, som han selv havde lagt ud på nettet. Det lægges til grund, at alle disse musiknumre var ophavsretligt beskyttet, og at ingen af rettighedshaverne havde givet tilladelse til, at musikken blev lagt ud på nettet. Begge de sagsøgte tilmeldte deres hjemmesider til en såkaldt søgestation under et indeks, der indeholdt betegnelsen»mp3«, og i perioden indtil siderne blev lukket i starten af februar måned 1999, var der på begges hjemmesider et betydeligt antal besøgende. B har forklaret, at han opnåede at have mellem og besøg på sin hjemmeside, og det er oplyst, at der var mere end besøg på A's hjemmeside af en gennemsnitlig varighed på over 5 minutter. Denne besøgsaktivitet førte til, at de sagsøgte umiddelbart før lukningen lå på henholdsvis 2. og 5. pladsen på søgestationens liste over de 10 mest populære hjemmesider i Danmark. >> 1577 >> Der er ikke uenighed om, at besøgende på de sagsøgtes hjemmesider - uden at forlade hjemmesiden - ved et klik på det direkte link blev ført hen til det sted, hvor det ønskede musiknummer lå, og at man herefter ved yderligere et klik kunne vælge enten at kopiere med henblik på afspilning, når nummeret var overført, eller at gemme nummeret på egen harddisk på en af brugeren valgt placering. I begge situationer kunne nummeret efterfølgende findes frem og eventuelt kopieres til fx en cd. Efter det oplyste kræver det dog særlig edb-teknisk indsigt at genfinde nummeret, hvis det alene er midlertidigt kopieret (cachekopiering), ligesom brugeren i denne situation ikke har indflydelse på, hvor længe nummeret opbevares på harddisken. Ingen af de sagsøgte har bestridt, at de - som anført i erstatningsopgørelserne - hver har kopieret ca. 10 musiknumre. Da en sådan kopiering til eget brug ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i ophavsretslovens 12, stk. 1, jf. herved bestemmelsens stk. 2, nr. 4, har de sagsøgte herved krænket sagsøgernes rettigheder i henhold til lovens 2, 65 og 66. Sagsøgte A har erkendt, at han har overtrådt ophavsretslovens forbud mod eksemplarfremstilling, i forbindelse med at han kopierede fire musiknumre fra musikcd'er til hjemmesiden. Selv om de sagsøgte ikke i øvrigt selv har lagt musik ud på nettet uden tilladelse, findes de ved at oprette direkte links til musiknumre, som andre ulovligt havde uploaded, selvstændigt at have tilgængeliggjort musiknumrene for almenheden på en måde, der må sidestilles med offentlig fremførelse, jf. ophavsretslovens 2. Da de sagsøgte ikke har haft tilladelse til en sådan tilgængeliggørelse, har de handlet i strid med sagsøgernes ophavsret til musikværkerne som beskrevet i lovens 65 og 66. Sagsøgte B har efter sin egen forklaring vidst, at den musik, hvortil han henviste via links, var lagt ud på nettet uden rettighedshavernes samtykke. Sagsøgte A har efter sin forklaring ikke tænkt på, om musiknumrene, hvortil han oprettede links, var lagt ud på internettet med eller uden rettighedshavernes tilladelse. Han har imidlertid selv indhentet tilladelse til at lægge tre numre med gruppen Beam Team ud på nettet, og han havde ikke noget grundlag for at antage, at der forelå tilladelse fra rettighedshaverne for så vidt angår de musiknumre på andres hjemmesider, som han oprettede links til. Endvidere har begge de sagsøgte vidst, at mange af de besøgende ville udnytte muligheden for at kopiere de musiknumre, som de via de sagsøgtes hjemmesider fik adgang til. Det fremgår da også af de sagsøgtes tekst på hjemmesiderne, at de var helt klar over, at dette var meningen med at besøge hjemmesiden og forklaringen på, at hjemmesiderne var så populære. De sagsøgte har således ved oprettelse af direkte links tillige medvirket til den kopiering af beskyttede musiknumre, som besøgende på hjemmesiderne foretog, og derved medvirket til de overtrædelser af ophavsretslovens 2, 65 og 66, som herved fandt sted. Det bemærkes i den forbindelse, at retten ikke finder anledning til at vurdere, om den tidligere omtalte cachekopiering i sig selv er ulovlig eksemplarfremstilling, idet besøgende på de sagsøgtes hjemmesider i ikke ubetydeligt omfang må antages at have omdøbt filerne med henblik på at

7 gemme musikken på egen harddisk eller på en cd. Den omstændighed, at der givetvis var mange andre, der på det pågældende tidspunkt foretog sig noget tilsvarende, har efter rettens opfattelse ikke betydning for vurderingen af, om de sagsøgte har handlet i strid med sagsøgernes rettigheder, men kan have betydning for vurderingen af sagsøgernes påstand 3 og 4. Som følge af det anførte tager landsretten derfor sagsøgernes påstand 1 og påstand 2 til følge. Vedrørende sagsøgernes påstand 3 og 4: De sagsøgte har ved at oprette direkte links til musiknumre som anført dels selvstændigt tilgængeliggjort numrene for almenheden i strid med ophavsretslovens 2, dels forøget mulighederne for, at de personer, der ønskede at kopiere musik, kunne finde musikken og foretage kopieringen på en nem og hurtig måde, og derved medvirket til denne ulovlige kopiering. De sagsøgte har som også anført kendt samtlige de momenter, der er af betydning for vurderingen af tilregnelsen. De har således vidst eller måttet anse det for overvejende sandsynligt, at de musiknumre, hvortil de oprettede links, var lagt ud på nettet uden rettighedshavernes tilladelse, ligesom de har været klar over og på hjemmesiderne givet udtryk for, at det var ulovligt at kopiere musikken, og at det i vidt omfang netop var derfor, at besøgende gik ind på hjemmesiderne. Det forhold, at de sagsøgte muligvis ikke har været klar over, at de ved deres handlinger krænkede sagsøgernes rettigheder, har derfor karakter af en egentlig retsvildfarelse, der ikke udelukker forsæt. De sagsøgte har herefter forsætligt overtrådt ophavsretslovens 76, stk. 1, jf. 2, 65 og 66. Under hensyn til at sagsøgte A på det pågældende tidspunkt var 15 år, til at han ikke har tilsigtet eller haft økonomisk udbytte af sine handlinger, og til at han straks efterkom sagsøgernes krav om lukning af hjemmesiden, findes bødestraffen også for hans vedkommende at kunne bortfalde, jf. straffelovens 85. Det er herved også tillagt betydning, at denne sagsøgte kun i 4 tilfælde selv har lagt musiknumre ud på nettet, at sagen omfatter links til ca. 60 musiknumre, og at andre på det pågældende tidspunkt havde lignende hjemmesider med musiklinks, uden at dette havde givet anledning til sager som denne eller større offentlig omtale. Som følge af det anførte har de sagsøgte pligt til at >> 1578 >> betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af sagsøgernes rettigheder samt erstatning for den yderligere skade, som overtrædelserne måtte have medført. Da sagsøgerne ikke ville have givet tilladelse til en udnyttelse som den skete, findes der ikke noget sædvanligt honorar for den pågældende udnyttelse, og vederlaget må derfor fastsættes skønsmæssigt. Landsretten kan tiltræde, at der ved fastsættelse af vederlagskravet tages udgangspunkt i den oplyste avance på 20 kr. pr. musiknummer. Sagsøgernes opgørelse er beregnet ud fra den forudsætning, at 20% af de besøgende på hjemmesiderne har kopieret mindst et musiknummer. Landsretten finder ikke anledning til at tilsidesætte dette skøn, der må betegnes som forsigtigt. Sagsøgerne findes endvidere berettiget til erstatning for tab som følge af markedsforstyrrelser og øgede kontrolomkostninger samt godtgørelse for ikke-økonomisk skade i medfør af ophavsretslovens 83, stk. 1 og stk. 3. Det samlede beløb herfor kan skønsmæssigt fastsættes som af sagsøgerne påstået til et beløb svarende til vederlaget. Landsretten tager således de nedlagte vederlags- og erstatningspåstande til følge.

Materialesamling Ny materialesamling 25-10-2010

Materialesamling Ny materialesamling 25-10-2010 Indholdsfortegnelse U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til u... (dom) 1 U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgoengeliggjorte musiknumre

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet.

Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Ikke bevist, at ejer af trådløs computer havde krænket rettighedshavere ved at have lagt ulovlige lydoptagelser af musikværker ud på internettet. Immaterialret 1.4 og 1.5 - Retspleje 14.5. En række indehavere

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)).

Immaterialret 1.4. Ø.L.D. 30. januar 2015 i anke 4. afd. nr. S-3584-13 (Inge Neergaard Jessen, Mikael Sjöberg, Peter Hammershaimb (kst.)). Vederlag på 30.000 kr. og godtgørelse på 15.000 kr. til fotograf samt bøde på 10.000 kr. for politisk partis uberettigede brug af fotografi af et andet partis leder i forbindelse med annoncer i dagblade.

Læs mere

Piratgruppen har derfor bedt os om at redegøre for retsstillingen på området og komme med vores anbefalinger til praktisk håndtering af disse breve.

Piratgruppen har derfor bedt os om at redegøre for retsstillingen på området og komme med vores anbefalinger til praktisk håndtering af disse breve. Piratgruppen v/ Claus Pedersen Dato 30. juni 2016 Sagsnr. 2134-MKP/EKF Notat om retsstilling ved fildeling på nettet 1. Baggrund for notatet I løbet af det seneste år har en række privatpersoner modtaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014193 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 9. januar 2008 K E N D E L S E Thorup Gruppen A/S (selv) mod Ringkøbing-Skjern Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Nyheder og tendensen i medieretten

Nyheder og tendensen i medieretten Nyheder og tendensen i medieretten Begrebet offentlig fremførelse Advokat Søren Chr. Søborg Andersen 23. august 2013 Eneretten til offentlig fremførelse Ophavsretten medfører en eneret til at gøre et værk

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere