RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Særlige grupper"

Transkript

1 RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Særlige grupper

2 Indhold Om undersøgelsen... 2 Borgere med særlige behov... 8 Områdernes vigtighed, indeks Brugeroversigt Svarpersonernes baggrund RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 1

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er en 360 graders belysning af borgernes syn på kommunen. Borgere er stillet en række spørgsmål om deres tilfredshed med forskellige indsatsområder, vigtigheden af disse og deres syn på kommunens politikere, økonomi og prioriteringer. Resultaterne er en overordnet radar. Undersøgelsen er ikke en facitliste, men en generel indikator på, hvor kommunen gør det godt, og hvor borgerne oplever plads til forbedring. Med den bredde undersøgelsen repræsenterer, vil der naturligvis være mange nuancer inden for hvert hovedområde, der yderligere bør undersøges, hvis et indsats- eller serviceområde skal gøres til genstand for administrative eller politiske prioriteringer. Borgernes åbne besvarelser giver et indblik i de årsager, der ligger bag ved svarene. Metode Digitalt borgerpanel Antal besvarelser 600 Svarprocent 50 % Tidspunkt Februar 2015 Datavejning Nej RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 2

4 Belyste områder i undersøgelsen 1. Image 2. Betjening 3. Information 4. Skole og uddannelse 5. Inst. for børn 6. Ældre 7. Særlige grupper 8. Ledighed Transport, veje og anlæg Grønne områder og miljøet 13. Kultur 14. Sundhed 15. Politik 16. Økonomi Betydning, brugersp. og baggrund RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 3

5 Undersøgelsens sikkerhed Stikprøven Svarprocenten er ca. 50 %, hvilket anses for tilfredsstillende. Generelt er målet for svarprocenter ved undersøgelser 50 % ved almene samfunds- og meningsundersøgelser, og 70 % ved undersøgelser med et forskningsmæssigt sigte. Svarprocent og antal svar alene, er igen garanti for en undersøgelses holdbarhed, men er en god indikator. Mænd og kvinder har nogenlunde samme svarprocenter. Familier med og uden børn, har nogenlunde samme svarprocenter. Borgere under 40 år, har en lavere svarprocent end gennemsnittet. Borgere i lejebolig, har en lavere svarprocent end gennemsnittet. Borgere som er elever, lærlinge, studerende eller ufaglærte, har en lavere svarprocent end gennemsnittet. Statistisk stikprøvesikkerhed Det samlede antal svar er på ca. 600 personer. På totaler er usikkerheden (med 95 % sikkerhed) højst +/- 4 % point, som er udtryk for det interval, svaret ville være inden for, hvis alle borgere i kommunen havde deltaget i undersøgelsen. På undergrupperinger afhænger stikprøvesikkerheden af antal svarpersoner i undergruppen. Antal respondenter ,02 2,47 2,14 1,91 1,74 1,61 1,56 P ,16 3,39 2,94 2,63 2,40 2,22 2,15 r ,95 4,04 3,50 3,13 2,86 2,65 2,56 o ,54 4,53 3,92 3,51 3,20 2,96 2,86 c ,00 4,90 4,24 3,80 3,46 3,21 3,10 e ,35 5,19 4,49 4,02 3,67 3,39 3,28 n ,61 5,40 4,67 4,18 3,82 3,53 3,41 t ,79 5,54 4,80 4,29 3,92 3,63 3, ,89 5,63 4,88 4,36 3,98 3,69 3, ,93 5,66 4,90 4,38 4,00 3,70 3,58 Standardafvigelse ved 95% sikkerhed, for antal respondenter RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 4

6 Undersøgelsens brug af indeks Skalaforklaring tilfredshed, indeks Indeks 0 = meget utilfreds Indeks 25 = utilfreds Indeks 50 = hverken tilfreds eller utilfreds Indeks 75 = tilfreds Indeks 100 = meget tilfreds Skalaforklaring vigtighed, indeks Indeks 0 = slet ikke vigtigt Indeks 25 = mindre vigtigt Indeks 50 = medium vigtigt Indeks 75 = vigtigt Indeks 100 = meget vigtigt Fortolkning af indeks i forbindelse med tilfredshed Indeks Indeks over 75 Indeks Indeks 65 Indeks Indeks Indeks under 30 Forklaring tilfredshed Excellent tilfredshed Middel til høj tilfredshed Middel og typisk servicemål Middel til neutral tilfredshed Lav tilfredshed Meget lav tilfredshed RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 5

7 Sådan læses grafikken Figur eksempel, tilfredshed på serviceområder Indeks Antal svar. Svaret ved ikke medtælles ikke. Grafikken viser tilfredsheden på områderne, på indeks skala. Tallene i hver søjle er indekstallet for tilfredshed, og tallet til højre for søjlen antal svar. Skala angivelsen i bunden af figuren, viser skalaen fra 0 til 100. RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 6

8 Figur eksempel, tilfredshed fordelt på alder Grafikken ovenfor viser tilfredsheden fordelt på alder. Tallene over linjen er indekstal, på indeks skalaen Skala angivelsen i bunden af figuren viser aldersgrupperne. RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 7

9 Borgere med særlige behov Meninger om området overblik. Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 8

10 Borgere med særlige behov, indekstabel Særlige grupper Indeks 2011 Indeks 2015 Udvikling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Borgere med fysiske eller psykiske handicap SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Integration af borgere med anden kulturel baggrund SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Børn og unge med sociale problemer SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Voksne med sociale problemer SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Forebyggelse af kriminalitet SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Indsatsen over for særlige grupper alt i alt Særlige grupper gennemsnit Vigtighed 2015 indeks RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 9

11 Meninger om området overblik fordelt på aldersgrupper. Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] VIGTIGHED - Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) Opdelt på: Aldersgrupper Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Indsatsen over for særlige grupper alt i alt Opdelt på: Aldersgrupper RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 10

12 Brugerne mener, forskelle mellem brugere og ikke-brugere. Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] VIGTIGHED - Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Indsatsen over for særlige grupper alt i alt Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Borgere med fysiske eller psykiske handicap Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 11

13 Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Integration af borgere med anden kulturel baggrund Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Børn og unge med sociale problemer Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Voksne med sociale problemer Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 12

14 Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Forebyggelse af kriminalitet Opdelt på: Social, benytter kontakt med socialrådgiver RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 13

15 Udvikling mellem målingerne. VIGTIGHED - Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Indsatsen over for særlige grupper alt i alt Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Borgere med fysiske eller psykiske handicap Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Integration af borgere med anden kulturel baggrund Opdelt på: Måling RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 14

16 SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Børn og unge med sociale problemer Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Voksne med sociale problemer Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Misbrugere (af stoffer, alkohol m.v.) Opdelt på: Måling SÆRLIGE GRUPPER tilfredshed - Forebyggelse af kriminalitet Opdelt på: Måling RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 15

17 Kommentarer vedrørende særlige grupper / borgere med særlige behov. Borgere med særlige behov - kommentar Ang integration af fremmed herkomst så syntes jeg der er alt for mange her i kommunen, pengene kunne bruges på vores ældre i stedet for at pumpe dem i et stort sort hul. Brug de ressourcestærke familier dem er der en del af, ellers ville så mange privatskoler ikke kunne kære rundt. Lav integrations familier hvor man byder folk hjem på tværs af skoler mm for at bryde tabuerne og åbne op så også de mindrebemidlede muslimske børn kommer med i Legegrupper mm. Brug de frivillige ressourcer der byder ind jeg har prøvet at byde ind på folkeskole og de har skulle sparkes igang for at få gratis hjælp til at indsamle ting der kan generere penge til skolen. Byens borgere kan føler sig hæmmet på grund af deres handicap, og har får mulighed for at bidrage til samfundet på lige fod med alle andre. Venskelig dialog mellem kommunens institutioner og brugere samt pårørende til handicappede borgere. Integration?! Der burde være et bo tilbud til til voksene i alder som har behov for et botilbud med meget hjælp, det er ikke en alders gruppe der hører hjemme på et ældrecenter Der er alt for mange indbrud i private hjem. Det bør et område kommunen sammen med politiet arbejder på at bringe ned. Send mail/sms til interessede når der har været indbrud/forsøg på indbrud. Evt. med signalment. Måske der kunne blive mulighed for kommunalt vagtværn? Måske i samarbejde med vores fremragende brandvæsen? Der er alt for mange indbrud i private hjem. Ringsted og Køge har danmarksrekord i indbrud pr indbygger. Få nærpoliti og få politiet til at være synligt. Der er alt for mange udlændinge i Ringsted. Der er efterhånden sparet nok på det pædagogiske område såsom institutioner og skoler Der har i længere tid ikke været synligt politi i Ringsted, hvilket også har kunne mærkes, men inde for de sidste 14 dage er der set flere politibiler. Sønder park er lige en tand for ghetto-agtigt for os der ser det udefra. Vi har flere gange erfaret at Ringsted kommune ikke tager henvendelser om familiemedlemmer med alkoholmisbrug seriøst. Der kunne være behov for aktiverings/dagtilbud til eks. Hjerneskadede, som ikke har behov for træning Der sidder for mange og drikker rundt omkring på bænke. samt i baggården hos købmand Det er alt for trekantet når man skal tale med nogen om det Det er umuligt at komme rundt i bymidten i kørestol Emnerne har ikke været aktuelle for mig. Er ikke bekendt med de forskellige tilbud, har ikke rigtig nogen fornemmelse af værdien. Flere rollemodeller, synliggørelse af diverse projekter bør finde sted. Mange aner intet (inkl. mig selv) om, hvilke projekter der kører i byen for at støtte de ressourcesvage. Det kunne vække interesse i frivilligt arbejde som mentor m.m, hvis man brugte flere midler til at synliggøre projekterne Generelt mener jeg, at der bruges alt for meget "energi" og penge på at vi som danskere skal integrere udlændinge i vort samfund, - både på landsplan, men også i kommunerne. Det er som om udlændingene, ikke selv skal gøre noget, RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 16

18 Borgere med særlige behov - kommentar - andet end stikke hånden frem, og så hvis ikke det hele ikke lige "går" efter deres hoved, så har vi balladen. Har ikke disse problemer selv inde på livet Har ikke erfaring med ovennævnte områder Har ikke nok kendskab til området. Men oplever ikke at der er problemer. Har ingen indsigt i hvad der gøres på forebyggelsesområdet mht. kriminalitet, men oplever Ringsted som en tryg by og har faktisk undret mig over "hvor de kriminelle hører til" i byen. Synes nemlig ikke jeg ser dem (eller misbrugere) i bylivet. Har selv kæmpet i 3½ år, for at få sundhedsplejerske til at anbefale min læge behandling for overvægt til min 16 årige søn. Ærgerligt, at afdelingen for overvægtige børn og unge ikke længere er i Ringsted - må tage til Holbæk hver gang der skal følges op - det er heller ikke godt for miljøet. Har set nogle "ballademagere" bruge cykelstien til bilkørsel, så det er ikke hensigtsmæssig. Hvis alle skal have lige meget hjælp og tilbud. Så er kassen som betaler Tom på halv vejen. Ikke relevant for mig, men jeg har grund til at tro, at kommunen håndtere disse grupper af personer i henhold til hvad de har ret til på en professionel og omsorgsfuld måde. Ingen ide, på trods af at jeg selv er fysisk handicappet. Har meget lidt kontakt med kommunen, og kun når jeg har behov for hjælpemidler. Sidste gang var det en god oplevelse, men er nogle år siden. Jeg bor i Dagmarsgade 69 - ved siden af 71 a og b. Vi har derfor de sociale, psykiske og alkoholmæssige problemer MEGET tæt på og har svært ved at få øje på indsatsen ud over hjemmehjælp, selv om den givet vis er der. Til gengæld er jeg blevet vidende om, at en pige med en psykisk belastet mor får tilskud af kommunen til at gå på Musikskolen - det synes jeg er fantastisk! Jeg er med i mentorkorpset og jeg har hjulpet en afsted til et bedre liv og det går stadig godt med ham Har fået en ny en men det er virkelig en der har brug for hjælp så måske jeg må afgive ham til "jer" og så håber jeg virkelig at i vil og kan hjælpe ham. Jeg går ud fra at. Borgere også omfatter børn Jeg har selv et fysisk handicap, og har kun kontakt med kommunen, når jeg skal søge om rep. af protesen. Jeg har aldrig fået information om, hvad de kunne hjælpe med ellers. Jeg hverken ser eller oplever indsatsen, desværre. Jeg kender ikke nok til området, da jeg ingen relationer har at støtte mig til, og i pressen hører man jo kun når der er noget galt. Kender kun lidt til tilbud til de unge, ikke de øvrige grupper. Og borgere med anden kulturel baggrund - der er det jo som med andet altså at kommunen tilbyder og modtageren også bør være lidt aktiv, så svært at generalisere på området. Man kunne ønske sig en større vidensdeling internt mellem de enkelte sagsbehandlere i forskellige organer. Manglende lokal politi Mangler støtte, vejledning og bedre økonomi til hjælp til os familier med handicappede børn!! Det er alt for svært, kompliceret og opslidende at få den hjælp man har brug for. Og ofte giver man op eller venter alt for længe.. Min søn har ADHD. Det står vi meget alene med. RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 17

19 Borgere med særlige behov - kommentar Sagsbehandlere er dog venlige og imødekommende. UPPR er ok. Kommunen mangler en ADHD-konsulent! Penge givet rigtigt ud altså give det rigtige tilbud er på den lange bane den billigste løsning. Beklagevis betyder budgettet mere end det rigtige tilbud. Dette betyder at nogle borgere ikke får mulighed for at udvikle sig til positive borgere for kommunen. Rettidig omhu findes reelt set ikke, og der lyttes ikke til forældre der rent faktisk VED noget om de pågældende børn/unge og deres behov. Brug penge og kræfter på den tidlige indsats - det er både bedst og billigst, istedet for at bruge det hele på bureaukrati og smøl. - Det er SLET IKKE godt nok som det er nu. Som nævnt tidligere så er Ringsted kendt for at være den by, hvor de unge ryger meget hash og ikke for taget sig sammen til noget. Som tidligere uddybning af mine svar er der her 2 instanser ved Kommunen der falder igennem. Utrolig dårlig kommunikation med sygehuse og andre fagpersoner. Ved for lidt, men tror der gøres en god indsats på mange områder ud fra det jeg kan læse i pressen Ved ikke hvad der gøres. Ved ikke hvad tiltag kommunen har taget, og kender ingen på området. Via arbejde taler jeg med en del mennesker med psykiske og sociale problemer. Det kan virke som om der er problemer med at tilrettelægge indsatsen så den passer til den enkelte. børnes tav bliver overhørt, og kun den forældre som råber/lyver bliver hørt. Lidt konfligt angst eller penge mangel som styrer den hjælp børn har brug for, evt efter forældres skillsmisse. der mangler et værested for børn og unge der elten har mistet eller som føler sig alene der mangler synliggørelse af hvad der gøres. og hvis det allerede gøres så er kommunikationen forkert for at ramme mig i hvert fald via lokalavis, web og tv øst min mor var meget handikappet efter trafikulykke hun ikke selv var skyld i og fikikke den hjælp hun havde brug for min opfattelse er der er god service men ved som skrevet ikke helt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 18

20 Områdernes vigtighed, indeks Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 19

21 Vigtighed, indekstabel Vigtighed Indeks 2011 Indeks 2015 Udvikling VIGTIGHED - Skoler og uddannelse VIGTIGHED - Ældre borgere VIGTIGHED - Forebyggelse af kriminalitet VIGTIGHED - Arbejdsløshed og beskæftigelse VIGTIGHED - Anlæg, veje, trafik og transport VIGTIGHED - Sundhed og sygdomsforebyggelse VIGTIGHED - Handicappede VIGTIGHED - Institutioner for børn 0-5 år VIGTIGHED - Borgere med særlige behov (sociale problemer, misbrug) VIGTIGHED - Kultur og fritid VIGTIGHED - Integration VIGTIGHED - Grønne områder VIGTIGHED - Borgerbetjening / borgerservice VIGTIGHED - Klimaindsats (miljø) VIGTIGHED - Information fra kommunen Vigtighed gennemsnit RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 20

22 ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 48,7% 52,7% 50,2% 2. Folkeskoler 64,3% 51,6% 59,4% 3. Veje, cykelstier og fortove 47,3% 40,1% 44,5% 4. Plejecentre og plejeboliger til ældre 34,0% 36,5% 35,0% 5. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 30,5% 35,0% 32,3% 6. Hjemmehjælp 39,1% 31,4% 36,1% 7. Trafiksikkerhed 28,2% 28,1% 28,2% 8. Børnepasning 0-5 år 33,9% 26,8% 31,1% 9. Hjælp til borgere med sociale problemer 21,3% 26,1% 23,1% 10. Byudvikling / byforskønnelse 14,8% 25,5% 19,0% 11. Kollektiv transport 25,2% 23,4% 24,5% 12. Ungdomsuddannelser 30,4% 23,2% 27,6% 13. Sports- og fritidsfaciliteter 21,7% 22,4% 22,0% 14. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 11,7% 20,8% 15,2% 15. Forhold for handicappede borgere 18,0% 16,2% 17,3% 16. Borgerbetjening 9,6% 14,8% 11,6% 17. Affaldsafhentning 8,1% 14,8% 10,7% 18. Grønne områder 10,6% 14,1% 12,0% 19. Naturbeskyttelse 11,0% 13,7% 12,0% 20. Forebyggelse af livsstilssygdomme 14,8% 13,1% 14,2% 21. Genbrugsordninger 7,6% 12,0% 9,3% 22. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 14,1% 11,1% 13,0% 23. Biblioteker 6,2% 10,4% 7,9% 24. Forebyggende klimaindsats 9,4% 9,7% 9,5% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 21

23 Hvad er vigtigt for aldersgruppen år. ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 41,2% 64,1% 48,4% 2. Folkeskoler 64,7% 64,1% 64,5% 3. Veje, cykelstier og fortove 41,2% 46,2% 42,7% 4. Børnepasning 0-5 år 49,4% 41,0% 46,8% 5. Byudvikling / byforskønnelse 16,5% 35,9% 22,6% 6. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 29,4% 33,3% 30,6% 7. Hjemmehjælp 37,6% 30,8% 35,5% 8. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 11,8% 25,6% 16,1% 9. Sports- og fritidsfaciliteter 29,4% 25,6% 28,2% 10. Trafiksikkerhed 25,9% 25,6% 25,8% 11. Hjælp til borgere med sociale problemer 21,2% 23,1% 21,8% 12. Plejecentre og plejeboliger til ældre 25,9% 23,1% 25,0% 13. Ungdomsuddannelser 29,4% 17,9% 25,8% 14. Affaldsafhentning 3,5% 17,9% 8,1% 15. Forebyggelse af livsstilssygdomme 16,5% 15,4% 16,1% 16. Kollektiv transport 30,6% 15,4% 25,8% 17. Borgerbetjening 9,4% 10,3% 9,7% 18. Forebyggende klimaindsats 12,9% 10,3% 12,1% 19. Naturbeskyttelse 8,2% 10,3% 8,9% 20. Grønne områder 18,8% 7,7% 15,3% 21. Forhold for handicappede borgere 24,7% 7,7% 19,4% 22. Biblioteker 5,9% 5,1% 5,6% 23. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 10,6% 5,1% 8,9% 24. Genbrugsordninger 2,4% 0,0% 1,6% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 22

24 Hvad er vigtigt for aldersgruppen år. ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Folkeskoler 80,0% 66,7% 74,8% 2. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 48,6% 51,3% 49,7% 3. Børnepasning 0-5 år 56,8% 40,2% 50,3% 4. Veje, cykelstier og fortove 44,3% 36,8% 41,4% 5. Trafiksikkerhed 27,0% 35,9% 30,5% 6. Sports- og fritidsfaciliteter 30,3% 35,0% 32,1% 7. Ungdomsuddannelser 26,5% 31,6% 28,5% 8. Byudvikling / byforskønnelse 17,8% 26,5% 21,2% 9. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 14,1% 25,6% 18,5% 10. Kollektiv transport 21,1% 23,1% 21,9% 11. Hjælp til borgere med sociale problemer 21,1% 22,2% 21,5% 12. Genbrugsordninger 11,9% 19,7% 14,9% 13. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 22,7% 18,8% 21,2% 14. Hjemmehjælp 27,6% 17,1% 23,5% 15. Plejecentre og plejeboliger til ældre 16,8% 16,2% 16,6% 16. Grønne områder 10,8% 14,5% 12,3% 17. Naturbeskyttelse 13,0% 12,8% 12,9% 18. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 11,4% 12,0% 11,6% 19. Affaldsafhentning 8,6% 11,1% 9,6% 20. Borgerbetjening 5,9% 10,3% 7,6% 21. Forebyggende klimaindsats 9,2% 10,3% 9,6% 22. Forebyggelse af livsstilssygdomme 11,9% 9,4% 10,9% 23. Forhold for handicappede borgere 10,8% 6,8% 9,3% 24. Biblioteker 7,6% 6,0% 7,0% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 23

25 Hvad er vigtigt for aldersgruppen år. ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 54,8% 59,2% 56,5% 2. Folkeskoler 65,1% 50,8% 59,5% 3. Veje, cykelstier og fortove 45,2% 35,8% 41,5% 4. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 30,1% 34,2% 31,7% 5. Plejecentre og plejeboliger til ældre 29,0% 33,3% 30,7% 6. Hjemmehjælp 33,3% 30,0% 32,0% 7. Trafiksikkerhed 32,8% 27,5% 30,7% 8. Byudvikling / byforskønnelse 14,5% 26,7% 19,3% 9. Kollektiv transport 23,7% 26,7% 24,8% 10. Børnepasning 0-5 år 25,8% 25,0% 25,5% 11. Ungdomsuddannelser 32,8% 25,0% 29,7% 12. Sports- og fritidsfaciliteter 22,0% 24,2% 22,9% 13. Hjælp til borgere med sociale problemer 21,0% 23,3% 21,9% 14. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 11,8% 17,5% 14,1% 15. Forhold for handicappede borgere 16,1% 15,8% 16,0% 16. Forebyggelse af livsstilssygdomme 16,1% 13,3% 15,0% 17. Affaldsafhentning 9,1% 13,3% 10,8% 18. Naturbeskyttelse 9,7% 13,3% 11,1% 19. Borgerbetjening 9,1% 12,5% 10,5% 20. Biblioteker 2,7% 12,5% 6,5% 21. Grønne områder 10,2% 12,5% 11,1% 22. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 10,8% 11,7% 11,1% 23. Genbrugsordninger 9,1% 10,8% 9,8% 24. Forebyggende klimaindsats 7,5% 6,7% 7,2% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 24

26 Hvad er vigtigt for aldersgruppen år. ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 47,6% 50,5% 48,8% 2. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 37,2% 45,6% 40,7% 3. Folkeskoler 60,4% 45,6% 54,3% 4. Plejecentre og plejeboliger til ældre 45,1% 44,1% 44,7% 5. Veje, cykelstier og fortove 47,6% 40,2% 44,5% 6. Hjemmehjælp 43,8% 36,3% 40,7% 7. Hjælp til borgere med sociale problemer 22,6% 29,9% 25,6% 8. Trafiksikkerhed 21,9% 26,0% 23,6% 9. Byudvikling / byforskønnelse 13,5% 24,5% 18,1% 10. Børnepasning 0-5 år 26,0% 22,1% 24,4% 11. Ungdomsuddannelser 33,7% 22,1% 28,9% 12. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 9,7% 20,6% 14,2% 13. Kollektiv transport 26,7% 20,6% 24,2% 14. Forhold for handicappede borgere 20,1% 19,1% 19,7% 15. Borgerbetjening 9,0% 18,1% 12,8% 16. Sports- og fritidsfaciliteter 16,7% 17,2% 16,9% 17. Affaldsafhentning 7,3% 15,7% 10,8% 18. Naturbeskyttelse 10,4% 15,7% 12,6% 19. Grønne områder 8,0% 15,2% 11,0% 20. Forebyggelse af livsstilssygdomme 18,1% 15,2% 16,9% 21. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 17,7% 12,7% 15,7% 22. Biblioteker 5,2% 11,3% 7,7% 23. Genbrugsordninger 4,9% 11,3% 7,5% 24. Forebyggende klimaindsats 10,1% 10,8% 10,4% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 25

27 Hvad er vigtigt for aldersgruppen 66 år og opefter. ØKONOMI - de 6 vigtigste prioriteter i kommunens indsats Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt 1. Plejecentre og plejeboliger til ældre 47,1% 61,8% 52,4% 2. Veje, cykelstier og fortove 58,7% 50,0% 55,6% 3. Tiltrækning af virksomheder til kommunen 47,1% 44,1% 46,0% 4. Hjemmehjælp 55,4% 44,1% 51,3% 5. Folkeskoler 47,9% 38,2% 44,4% 6. Indsats over for ledighed/arbejdsløshed 28,1% 33,8% 30,2% 7. Kollektiv transport 26,4% 30,9% 28,0% 8. Forhold for handicappede borgere 22,3% 29,4% 24,9% 9. Hjælp til borgere med sociale problemer 19,0% 27,9% 22,2% 10. Trafiksikkerhed 39,7% 23,5% 33,9% 11. Borgerbetjening 17,4% 19,1% 18,0% 12. Affaldsafhentning 10,7% 19,1% 13,8% 13. Byudvikling / byforskønnelse 12,4% 19,1% 14,8% 14. Grønne områder 11,6% 16,2% 13,2% 15. Kulturelle aktiviteter og kulturhuse 12,4% 16,2% 13,8% 16. Biblioteker 12,4% 14,7% 13,2% 17. Børnepasning 0-5 år 19,0% 13,2% 16,9% 18. Ungdomsuddannelser 25,6% 11,8% 20,6% 19. Sports- og fritidsfaciliteter 14,9% 11,8% 13,8% 20. Forebyggelse af livsstilssygdomme 8,3% 11,8% 9,5% 21. Naturbeskyttelse 13,2% 11,8% 12,7% 22. Genbrugsordninger 9,1% 10,3% 9,5% 23. Forebyggende klimaindsats 8,3% 10,3% 9,0% 24. Vedligeholdelse af kommunens bygninger 17,4% 7,4% 13,8% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 26

28 Brugeroversigt Udvikling mellem målingerne, brugeroversigt. Område Ringsted BM 2011 Ringsted BM 2015 I alt Borgerservice - Jobcenter 22,1% 19,7% 21,2% Borgerservice - Rådhuset/borgertorvet 40,6% 27,8% 35,7% Borgerservice - Digital selvbetjening 43,5% 54,9% 47,9% Borgerservice - Kommunens hjemmeside 55,2% 55,3% 55,2% Børn - Børnepasning 0-5 års børn 17,7% 15,2% 16,7% Børn - Folkeskole eller SFO (skolefritidsordninger) 19,8% 19,3% 19,6% Børn og unge - Ungdomsuddannelser 6,9% 7,6% 7,2% Kultur og fritid - Fritidstilbud 26,1% 26,9% 26,4% Kultur og fritid - Aftenskole 13,3% 8,5% 11,5% Kultur og fritid - Grønne områder el. naturområder 46,5% 51,6% 48,5% Kultur og fritid - Idrætsanlæg/fritidsfaciliteter 45,4% 46,2% 45,7% Kultur og fritid - Kommunens biblioteker 58,8% 60,7% 59,5% Kultur og fritid - Kulturtilbud i kommunen 28,3% 31,5% 29,6% Politik - Borgermøder, borgerhøringer el. lign. 22,8% 23,2% 23,0% Politik - Kontakt til medlemmer af kommunalbestyrelsen 16,7% 18,9% 17,6% Sociale ydelser - Hjemmehjælp 2,7% 2,4% 2,6% Sociale ydelser - Kontakt med socialrådgiver 7,7% 6,1% 7,1% Sociale ydelser - Plejecenter for ældre, herunder som pårørende 5,6% 6,7% 6,0% Sundhed - Forebyggende sundhedstilbud 3,2% 2,0% 2,7% Sundhed - Genoptræningstilbud 9,0% 9,8% 9,3% Sundhed - Hospital/sygehus skadestue 33,1% 30,2% 32,0% Sundhed - Praktiserende læge 79,4% 80,1% 79,7% Sundhed - Skolelæge eller -tandlægeordning til egne børn 25,5% 25,2% 25,4% Transport - Cykel 60,0% 63,5% 61,3% Transport - Egen bil 83,3% 85,5% 84,1% Transport - Offentlig transport 48,7% 50,5% 49,4% Ingen 1,3% 0,2% 0,9% I alt RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 27

29 Svarpersonernes baggrund Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Køn Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Aldersgrupper Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Område RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 28

30 Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Civilstand Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Bolig, type Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and not (Indsamlingsstatus = [Gennemført]) Bolig, ejerform RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 29

31 Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Børn hjemmeboende Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Uddannelse RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 30

32 Filter: Måling = [Ringsted BM 2015] and Indsamlingsstatus = [Gennemført] Erhverv RINGSTED KOMMUNE BORGERMONITOR 360 GRADERS UNDERSØGELSE / side 31

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Sundhed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Sundhed Indhold Om undersøgelsen... 2 Sundhed og sygdomsforebyggelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Politik RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Politik Indhold Om undersøgelsen... 2 Kommunalpolitik... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 19 Brugeroversigt... 27 Svarpersonernes baggrund... 28 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ældreområdet RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Ældreområdet Indhold Om undersøgelsen... 2 Ældreområdet... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Kultur RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Kultur Indhold Om undersøgelsen... 2 Kultur og fritid... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 17 Brugeroversigt... 25 Svarpersonernes baggrund... 26 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ledighed

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Ledighed RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Ledighed Indhold Om undersøgelsen... 2 Ledighed og beskæftigelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 18 Brugeroversigt... 26 Svarpersonernes baggrund... 27 RINGSTED

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Økonomi RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Økonomi Indhold Om undersøgelsen... 2 Økonomi, skat og service... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 15 Brugeroversigt... 23 Svarpersonernes baggrund... 24 RINGSTED

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Betjening

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Betjening RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Betjening Indhold Om undersøgelsen... 2 Betjening... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 21 Brugeroversigt... 29 Svarpersonernes baggrund... 30 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Information RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Information Indhold Om undersøgelsen... 2 Information... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 16 Brugeroversigt... 24 Svarpersonernes baggrund... 25 RINGSTED KOMMUNE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Skole og Uddannelse Indhold Om undersøgelsen... 2 Skole og uddannelse... 8 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 21 Brugeroversigt... 29 Svarpersonernes baggrund...

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Grønne områder og miljøet

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 Grønne områder og miljøet RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 Grønne områder og miljøet Indhold Om undersøgelsen... 2 Grønne områder... 8 Miljø... 16 Områdernes vigtighed, indeks 0-100... 26 Brugeroversigt... 34 Svarpersonernes

Læs mere

Borgernes meninger om Ringsted Kommune

Borgernes meninger om Ringsted Kommune Borgernes meninger om Ringsted Kommune PROMONITOR 2011 360 graders tilfredshedsundersøgelse med Ringsted Kommune Rapporten er udarbejdet af: Promonitor, Syddanske Forskerparker For Ringsted Kommune Den

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Forord. svarende til 21 % af de, der har svaret, brugt det elektroniske skema.

Forord. svarende til 21 % af de, der har svaret, brugt det elektroniske skema. 2 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning... 5 1. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 9 2. Borgernes vurdering af den kommunale service... 1 2.1 Temaoverblik... 1 2.2 Trafik og miljø...

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 17 Marts 17 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 7 4. Borgernes vurdering af den

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ]

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Ikast Nordre Skole ] Udførelsestidspunkt: 14-01-2013 08:50:30 Antal besvarelser: 231 Denne undersøgelse har i alt 231

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på?

Ikast-Brande Kommune. Tilfredshedsundersøgelse for skolerne. Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? Ikast-Brande Kommune Filter: Filtrer på spørgsmål: Hvilken skole går dit barn på? [ Bording Skole ] Udførelsestidspunkt: 11-01-2013 10:48:14 Antal besvarelser: 285 Denne undersøgelse har i alt 285 respondenter

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 hovedrapport

RINGSTED KOMMUNE. Borgermonitor 2015 hovedrapport RINGSTED KOMMUNE Borgermonitor 2015 hovedrapport Indhold Om undersøgelsen... 2 Kommunes image... 8 Betjening... 15 Information... 28 Skole og uddannelse... 36 Institutioner for børn, 0-5 år... 48 Ældreområdet...

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sårbarhedsundersøgelse 2017

Sårbarhedsundersøgelse 2017 Sårbarhedsundersøgelse 2017 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.030 forældre til børn med autisme Maj 2017 Indledning: Når børn får diagnosen autisme, så kommer forældrene ind i det offentlige system og

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Ringsted Kommune budgetundersøgelse. Udarbejdet for Ringsted Kommune. T

Ringsted Kommune budgetundersøgelse. Udarbejdet for Ringsted Kommune. T 2016 Ringsted Kommune budgetundersøgelse UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDNINGER TIL UDGIFTSREDUKTIONER I RINGSTED KOMMUNE, 2016 Udarbejdet for Ringsted Kommune. info@promonitor.dk. T. +45 4444 9100 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 I denne status viser vi, hvordan besvarelserne i Rute 42 udvikler sig. Perioden er fra sommeren 2013, hvor målingen første gang blev foretaget, og løbende

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 13 Maj 13 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 5 3. Borgernes samlede tilfredshed med kommunen... 11 4. Borgernes vurdering af den

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole

Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2016-2017 Side 1 af 9 Undervisningsmiljø Sorø Fri Fagskole Maj 2017 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere