Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA"

Transkript

1 Webindskrivning til skoleåret Tabulex TEA

2 TEA Hotline eller INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen... 3 Kolonneindstillinger... 4 Andre indstillinger...7 Indsamling af skoleønsker... 8 Indskrivningsfanen Sammentælling Farvemarkering Sortering Filtrering Tilvalg af kolonner Bearbejdning af indkomne skoleønsker Særhændelser...14 Etablering

3 INTRODUKTION TIL TABULEX WEBINDSKRIVNING Tabulex Webindskrivning er et modul til Tabulex TEA. Modulet indeholder 2 elementer: - Et webinterface (en webformular) der kan placeres på kommunens hjemmeside, og som kan benyttes af forældrene til at afgive skoleønsker for deres kommende børnehaveklassebørn. Forældrene bliver også bedt om at aflevere telefonnumre, børnehaveoplysninger, og andre relevante forhold. - En funktionalitet i TEA, Etableringslisten, hvor man kan foretage opsætningen af webformularen og arbejde med de skoleønsker, der kommer ind fra forældrene. Herunder hvad det betyder for klassekvotienter o. lign., hvis elever der har benyttet frit skolevalg får deres ønsker opfyldt. Etableringslisten kan ses og betjenes, på lige fod, af forvaltning og alle skoler i kommunen. Etableringslisten tilgås via menupunktet Forvaltning eller for skolerne Skole og det underliggende punkt Etablering OPSÆTNING AF WEBFORMULAREN Opsætningen af webformularen vil kun kunne foretages via TEA Forvaltning, mens skolerne kan se opsætningsindstillingerne, men ikke redigere. Indstillinger til opsætningen findes i Forvaltning I Etablering I Indstillinger. Webformularen er en standardformular, hvor det er muligt at til-/fravælge muligheder, angive indskrivningsperioden, samt skrive informationstekster, som forældrene skal se inden og efter at have udfyldt formularen. 3

4 KOLONNEINDSTILLINGER I tabellen ses et antal kolonner. De to kolonner længst til venstre viser kommunens egne skoler med henholdsvis skolekode og skolenavn. AKTIVE SKOLER Det er muligt i kolonnen Aktiv at markere om skolen skal vises som en ønskemulighed på webformularen. Fjernes en fluebensmarkering på en skole vil forældrene ikke kunne ønske den pågældende skole. 4

5 I kolonnen Distrikt kan du angive det distrikt, som passer til den enkelte skole. Det betyder at forældrene bliver præsenteret for en distriktsskole i webformularen og så bliver det nemmere at sortere og filtrere i overbliksvinduet. SFO Skal forældrene kunne ønske en SFO, kan du i kolonnen SFO ønsker sætte flueben ud for de skoler, hvor det skal være muligt at ønske SFO. Du opretter SFO er ved at klikke på knappen SFO er under tabeloversigten. Her tilføjer du de SFO er der er behov for, og på fanen Tilknyt til skole vælger du, hvilke SFO er der skal tilknyttes de enkelte skoler. OBS! Vores anbefaling er dog, hvis kommunen har en separat digital inskrivning til institutioner/sfo, at bede forældrene benytte den mulighed, idet der ikke sker nogen automatisk overførsel til SFOsystemer via TEA. Du har mulighed for at indsætte link til den digitale pladsanvisning i kvitteringsteksten for skoleindskrivning, således at forældrene dirigeres direkte videre fra skoleindskrivning tiol SFO-indskrivning. Eks. som vist til højre. AFDELINGER Er der skoler i kommunen som er opbygget administrativt som hovedskole, med underliggende afdelingsskoler, kan du angive om forældrene skal kunne ønske en afdeling på webformularen. TEA ved på forhånd, hvilke skoler der er hovedskoler og hvilke afdelinger, der hører til hovedskolen. Du kan i kolonnen Afdelinger se hvis der er afdelinger knyttet til en hovedskole. Sætter du flueben i kolonnen Afdelingsønsker ud for en skole med 5

6 tilhørende afdelinger vil forældrene på webformularen kunne ønske, ikke kun skole, men også afdeling. RULLENDE SKOLESTART Har du skoler med rullende skolestart, kan du oprette et antal terminer (startdatoer), hvor der er skolestart på skolen. For at oprette skal du klikke på knappen Terminer Marker en skole i oversigten og klik på knappen Tilføj termin... Skriv den dato der er behov for og tilføj flere datoer efter behov. Når du har tilføjet de datoer du har behov for, klikker på på Luk. Sæt flueben i kolonnen Rullende skolestart ud for den eller de skoler, hvor forældrene, i webformularen, skal kunne vælge en af de oprettede datoer. BØRNEHAVE I webformularen bliver forældrene bedt om at oplyse barnets børnehave, såfremt barnet har gået i børnehave. Hvis du klikker på knappen Børnehaver kan du tilføje Kommunens Børnehaver. Klik på tilføj og skriv navn på en af børnehaverne i kommunen. Tilføj så mange som der er behov for og klik OK, når du har tilføjet dem. Nu kan forældrene, på webformaren, vælge mellem de børnehaver du har tilføjet. 6

7 TEKSTER Vigtigt og Kvittering Du har mulighed for at skrive en Vigtig -tekst til forældrene. Det kan være om udmeldelse af daginstitution eller f.eks. at de skal angive særlige oplysninger om barnet i kommentarfeltet på webformularen. Du kan differentiere Vigtigt -teksterne for Distriktsskole, Anden skole end distriktsskole, Privatskoler og Udsat skolestart. Marker hvilken teksttype du vil skrive og skriv din tekst i det hvide felt til højre. Du har samme sted mulighed for at tilføje din egen kvitteringstekst, dvs. den tekst forældrene ser og kan printe ud når de har afsluttet indskrivningen. Du kan differentiere på samme typer som for informationsteksterne. Du kan også tilføje et link i teksterne. Det kan eks. være et link til den digitale pladsanvisning. Skriv linket eks. Hvis du vil have linket skjult bag en tekst (hyperlink) kan bag url en sætte mellemrum og så den tekst der skal stå omgivet af < >. Eks: <Klik her> ANDRE INDSTILLINGER Nederst på fanen Indstillinger, sætter du datointervallet for indskrivningen. Det vil være i det tidsinterval, at webformularen er åben for forældrene. Derudover kan du vælge om forældrene skal spørges til fototilladelse og transporttilladelse. Webformularen tilbyder, at forældrene kan angive et 1. prioritetsønske og et 2. prioritetsønske. I Indstillinger kan du sætte flueben i Indhent altid 2. prioritet, som betyder, at forældrene ikke kan indsende formularen uden at have udfyldt 2. prioritet. Du kan også vælge, at forældrene kan angive et 3. prioritetsønske. Det vil være frivilligt for forældrene at udfylde. Du kan opsætte at forældre SKAL udfylde afdelingsønske, hvis der er hovedskoler med afdelinger i din kommune. 7

8 Derudover kan du angive om forældre, der ønsker udsat skolestart, skal kunne angive en begrundelse for udsat skolestart og om du ønsker at bede forældre angive hvorvidt de tillader, at skolen indhenter oplysninger om barnet fra børnehaven. Vil du forhindre skolerne i selv at etablere eleverne, eller vil have kontrol over hvornår, kan du sætte flueben i Kun forvaltning kan indskrive elever Klik OK når du er færdig med dine tekster LINKS TIL WEBFORMULAREN I nederste højre halvdel kan du se links til webformularen for din kommune. Det øverste link er det, der skal lægges på kommunens hjemmeside, mens det nederste er et demo-link som kan benyttes til at se, hvad det er forældrene præsenteres for efterhånden som du angiver de forskellige valgmuligheder. Personerne i demo-linkets formular er fiktive, mens opsætningen i øvrigt er som i vælger at sætte op. Du kan sagtens køre demo-linkets webformular helt igennem med ønsker. Oplysninger bliver ikke gemt nogen steder. INDSAMLING AF SKOLEØNSKER Når der skal webindskrives i din kommune er arbejdsgangen således: 1) Arbejd altid på dags dato etableringslisten ser selv frem i tiden. Sæt det relevante fødselsdatointerval i toppen af listen. Du skal indstille intervallet sådan, at du kan se alle de børn der skal tilbydes indskrivning i det nye skoleår. Listen sorterer selv børn fra, der allerede går i skole. Typisk vælger du altså 2 årgange, den primære og den der kan indeholde oversiddere. 2) De børn du kan se på listen, er som udganspunkt markeret med farven rød. Børnene, eller deres forældre, skal have et brev, hvor de orienteres om indskrivningen. Din kommune kan selv vælge om det er skoler eller forvaltning, der skal sende indskrivningsbrevet. Du kan udskrive forældreadresserede etiketter ved at markere 8

9 børnene, højre-klikke og udskrive etiketter. Du har også mulighed for at brevflette til word. Brevfletningen giver dig mulighed for at indsætte Doc2mail-koder, som betyder, at brevene kan sendes til forældrenes E-Boks, hvis I har Doc2mail i kommunen. I så fald markerer du børnene, højre-klikker og vælger Brev-flet. Der findes en vejledning Brevflet til Doc2mail, som du kan finde via TEA s Hjælp Vejledninger, opdateringer, m.v. Når du har sendt breve til børnene på listen, skal du markere dem, højre-klikke, og vælge Åbn indskrivning. Børnenes markeringsfarve skifter nu til orange. Skulle der dukke nye børn op i din kommune i det relevante aldersinterval, medens indskrivningen står på, vil du kunne skelne disse ved at de fremstår med rød baggrund på listen. Forældrene kan ikke logge ind på webdelen sålænge børnene er rødmarkerede. De skal gøres orange. 3) Næste trin i indskrivning er berigelse af etableringslisten med børnenes skoleønsker. Disse bliver indberettet af forældrene i webformularen på kommunens hjemmeside, og du kan løbende følge udviklingen ved at kigge på etableringslisten. Du må nok forvente, at enkelte forældre ikke kan benytte den digitale indberetning. Disse vil i stedet henvende sig på kommunens skoler eller i forvaltningen for at få indberettet deres skoleønsker. På etableringslisten findes en knap, Nyt skoleønske, som du skal bruge, hvis du vil indberette et skoleønske for en bestemt elev. Samme funktion findes via højre-klik på de enkelte børn. Hvis et barn ønsker udsat skolestart, skal du vælge Skoleforvaltningen som skoleønske og i øvrigt henvise forældrene til den dispensationsprocedure din kommune benytter. Forældre, der ansøger om udsat skolestart via webformularen på kommunens hjemmeside, kan henvises til samme dispensationsprocedure vha. informationsteksten som du skriver. 4) Når der er indsamlet skoleønsker, eller ønske om udsat skolestart, for alle børnene på listen, er det tid til at bearbejde de indkomne ønsker. Når ønskerne er behandlet sker den endelige etablering af skolegang i det nye skolår. Herom i afsnittet Bearbejdning af indkomne skoleønsker. 9

10 INDSKRIVNINGSFANEN På indskrivningsfanen ser du som udgangspunkt alle kommunens indskrivningsklare børn. Du kan sortere og filtrere (udsøge) på de forskellige kolonner, så du f.eks. kun ser dine egne distriktselever. Sæt datointerval på børn der skal tilbydes indskrivning her. Accepterede skoleønsker er grønne. TEA autoaccepterer skoleønsket, hvis det er barnets distriktsskole eller en privatskole. Skoleønsker der ikke autoaccepteres, er gule indtil du har accepteret ønsket, eller tildelt en anden skole end den ønskede. Disse gule børn kan du se og behandle på topfanen Fordeling. SAMMENTÆLLING I bunden vises en sammentælling af de børn du har stående i overbliksvinduet. Totaler retter sig til alt efter din filtrering. 10

11 FARVEMARKERING Farverne letter overblikket i vinduet, så det er muligt at se, hvor i processen det enkelte barn er. SORTERING Ved at klikke på en kolonneoverskrift kan du sortere på indholdet i den enkelte kolonne. FILTRERING Indskrivningsvinduet viser alle kommunens skoler. Hvis man kun vil have vist ens egne distriktsbørn, kan man vælge at filtrere på kolonnen Distriktsskole. Klik på den lille trekant og vælg skole ved at sætte flueben. Du kan god sætte flere flueben. Man kan også være interesseret i at se, hvilke børn, der ønsker ens skole. Så skal der filtreres på kolonnen Skoleønske i stedet. Når der filtreres, vises dette at ophæve filtret. i bunden af vinduet. Klik på krydset for TILVALG AF KOLONNER Både i overbliksvinduet og på fordelingsfanen er der som standard vist et antal kolonner. Du kan imidlertid selv til- og fravælge de datakolonner, du har behov for at se og kunne sortere på. Vi anbefaler dog, at du ikke bare slår alle kolonner til, da det kan give noget længere svartider. 11

12 Har du forældre fra anden kommune, som ønsker at indskrive deres barn i din kommune, kan du via knappen Nyt skoleønske skrive barnets cpr-nummer og dermed få barnet på din etableringsliste. Det giver forældrene adgang til at skoleønske via den digitale indskrivning i jeres kommune. Ved højre-klik får du mulighed for at bl.a. at udskrive lister, acceptere eleverne på skole, etablere eleverne på skole m.m.. Nulstil indskrivning fjerner alle indskrivningsoplysninger (tastet via webformularen eller i TEA) på barnet. Er barnet fra anden kommune (evt. fraflyttet i løbet af indskrivningsperioden), kan du fjerne barnet fra etableringslisten ved at vælge Nulstil indskrivning. 12

13 BEARBEJDNING AF INDKOMNE SKOLEØNSKER Bearbejdningen af indkomne skoleønsker skal føre til, at alle børn har et accepteret skoleønske. Et barn med et accepteret skoleønske bliver grønt på etableringslisten. Et barn med et ikke-accepteret skoleønske er gult på etableringslisten. Målet er altså at gøre alle børn på listen grønne. TEA tillader sig at auto-acceptere skoleønsker på børnenes egne distriktsskoler. TEA auto-accepterer også privatskoleønsker. Alle de børn, der har skoleønsker som TEA ikke har auto-accepteret har ønsket at benytte frit skolevalg eller udsat skolestart. Disse skoleønsker skal din kommune enten acceptere eller henvise til en anden skole i kommunen. Du kan på Indskrivningsfanen til- og fravælge kolonner, og du kan sortere og filtrere så du kun får vist de elever du er interesseret i at arbejde med. Hvis du eks. kun vil have vist de elever som mangler en accepteret skole, men har afgivet ønske kan du tilvælge kolonnen Farvestatus og filtrere på kode 3, så får du kun vist alle de elever med gul baggrundsfarve. Du kan også tilvælge kolonnen Søskende på skoleønske eller andre relevante kolonner når du skal behandle ønskerne. For at acceperet skal du højre-klikke og enten kan du acceptere 1. skoleønske eller du kan vælge at acceptere børn på en anden skole end det der er ønsket ved at vælge Accepter på anden skole. Skriv navnet på skolen og klik OK. Når du behandler de indkomne ønsker kan du benytte prognoseværktøjet, nederst på indskrivningsfanen. Den kan du slå til og fra efter behov vha. flueben. 13

14 Angiv det antal børnehaveklasser, I skal have på din skole. Det gør du ved at klikke med musen ude i højre side af kassen med Antal klasser og ved hjælp af de små pile regulere antal klasser. Du kan i kolonnen Resultat se hvordan klassekvotienterne ser ud i disse børnehaveklasser med udgangspunkt i det antal accepterede/etablerede skoleønsker der er på din skole. Du kan i kolonnen prognose se hvordan klassekvotienterne ser ud i disse børnehaveklasser med udgangspunkt i antallet af BÅDE accepterede og ikke-accepterede skoleønsker på din skole. Du kan indstille et antal børnehaveklasser på en skole og følge udviklingen i klassekvotient med udgangspunkt i accepterede skoleønsker på skolen. SÆRHÆNDELSER Børn fra andre kommuner, der søger din skole, kan du tilføje til listen ved at klikke på knappen Nyt skoleønske i nederste venstre hjørne. Tast elevens cpr-nummer og du har nu åbnet for at forældrene kan webindskrive barnet i jeres kommune. Barnet vil først blive vist på listen i det øjeblik forældrene angiver et skoleønske via web. FDu kan også manuelt angive et ønske og barnet vil derefter være synligt på listen. Du vil altid kunne skelne mellem elever fra egen kommune og fremmed kommune ved at se om der er distrikt på eleven. Børn, der er yngre end aldersintervallet på din etableringsliste, kan du få adgang til ved enten at udvide aldersintervallet eller ved at klikke på knappen Nyt skoleønske og taste elevens cpr. Nyt skoleønske knappen åbner pr. automatik for indskrivning på barnet. Stiller du aldersintervallet tilbage til de to relevante årgange vil visningen af yngre elever forsvinde igen, men så snart forældre har afgivet skoleønske, vil elever uden for indstillet aldersinterval blive vist i overbliksvinduet. 14

15 ETABLERING Sidste trin i forbindelse med indskrivning af de kommende børnehaveklassebørn er etableringen af børnene på de valgte og accepterede skoler. Når du markerer et antal elever, højre-klikker og vælger Etabler eller knappen Etabler vil TEA indskrive de markerede børn på de accepterede skoler i det nye skoleår. Du kan ikke etablere børn, som ikke har fået accepteret et skoleønske. Får du markeret et barn som står med gul baggrund (ikke accepteret) og forsøger at etablere vil TEA ikke etablere barnet. Skolerne kan efter etableringen se de kommende børnehaveklassebørn i kategorien Ingen i elevvinduet i kommende skoleår. Herfra kan de flytte eleverne ud i de klasser, de skal gå i. God indskrivning! 15

Webindskrivning skoleåret

Webindskrivning skoleåret VEJLEDNING Webindskrivning skoleåret 2017-18 Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor sammen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5

Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Introduktion til Tabulex TEA Grønland Forvaltning Version 3.5 Version 2.98.0 24/10/2011 1 Introduktion TEA Tabulex Elev Administration arbejder med centralt placerede data på Tabulex databaseserver. Det

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0

Manual Lara Webtilmelding. Version 2.0 Manual Lara Webtilmelding Version 2.0 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 3 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil... 5 Godkendelse af elevprofiler...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015

Indskrivning 2016/17. Aarhus Kommune. Til Skolerne. Børn og Unge. November 2015 Til Skolerne November 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge Indskrivning 2016/17 Hermed oplysninger om den kommende indskrivning til børnehaveklasse i 2016/2017 Indhold: 1. Tidspunkt for indskrivning side 2

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Det er kun samboende forældre, der kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den/de forælder/forældre, som

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning

Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning VEJLEDNING Forvaltning Introduktion til TEA Forvaltning Support tlf: 46761892 support@tabulex.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Opstart af programmet... 4 System... 4

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde.

Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan og proces for digital skoleindskrivning på Områdechef-møde. Notat Emne: Til: Kopi til: Tidsplan for digital skoleindskrivning til skoleåret 2018/19 Den 11. september 2017 Tidspunkt Opgave Ansvarlig Uge 38 Orientering om tidsplan proces for digital skoleindskrivning

Læs mere

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside

Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside Digital indskrivning til skole på Københavns Kommunes hjemmeside I denne vejledning bliver du vejledt i, hvordan du opskriver dit barn digitalt til skole på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/byensskoler.

Læs mere

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun forældre, hvor barnet samtidig er tillmeldt folkeregistret, kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning.

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

KMD Skoleindskrivning

KMD Skoleindskrivning KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen

Tids- og procesplan for skoleindskrivningen Tids- og procesplan for skoleindskrivningen September Infodag for adm. Medarbejdere (PE) Oktober November Skolernes hjemmeside opdateres Alle elever uden DSA etableres i TEA December Webindskrivningen

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag Den 7. oktober 2011

Læs mere

Hurtig gennemgang af indberetningssiden

Hurtig gennemgang af indberetningssiden Hurtig gennemgang af indberetningssiden Gå til www.indberet.plansystem.dk Efter login ses nedenstående startbillede. Logikken i indberetningssiden er, at brugeren kan bestemme, hvilke planer de ønsker

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning

KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre. Indskrivning KMD Skoleindskrivning - Vejledning til forældre I Københavns Kommune sker indskrivningen til skolestart i august 2016 fra den 26. oktober til den 22. november 2015. I denne periode skal du opskrive dit

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA

Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA Skolebestyrelsesvalget i Tabulex TEA 1 Forord Før du går i gang med valget, skal du beslutte om valget skal gennemføres på papirstemmesedler, eller om det skal gennemføres elektronisk så forældrene stemmer

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Processtyring. - Tilknytning af Købsfasen

Processtyring. - Tilknytning af Købsfasen Processtyring - Tilknytning af Købsfasen Denne guide er lavet for at vise tilknytning af procesplanen Købsfasen til en sag og visning af fordeling af opgaver. Købsfasen I processtyring kan du tilknytte

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning Webbetaling

Vejledning Webbetaling Vejledning Webbetaling Opdateret 6. marts 2012 Indhold Indledning... 4 Oprettelse af licens... 4 Tilføjelser til Lara... 5 Handelsbetingelser... 6 Generelle handelsbetingelser... 6 Skabeloner... 7 Holdvinduet...

Læs mere