MinRådgiver Vejledning. Institut for Socialt Arbejde Professionshøjskolen Metropol. Af Thomas Mackrill Oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MinRådgiver Vejledning. Institut for Socialt Arbejde Professionshøjskolen Metropol. Af Thomas Mackrill Oktober"

Transkript

1 MinRådgiver Vejledning Institut for Socialt Arbejde Professionshøjskolen Metropol Af Thomas Mackrill Oktober Udgave VIBASO

2 1. Indledning Hvad er MinRådgiver? Hvad kan MinRådgiver? Hvad er MinRådgiver ikke? 4 2. Hvordan bruger man min MinRådgiver med en ung? Hvordan opretter jeg nye brugere? Et samarbejde mellem dig og en ung Om valg af items til måling 6 3. App-brugerfladen til de Unge Mål Tanker Kontakt Indstillinger Om Min Uge - Registrering af hvordan det går? Hvordan har du haft det samlet set i løbet af den sidste uge? Hvornår har du behov for at tale med din sagsbehandler? De fem åbne skalaer Gode vaner = adfærd du vil styrke Forstyrrelser = alt der forhindrer det gode liv Aftaler = som er indgået med sagsbehandler Foranstaltninger = arrangeret af sagsbehandler Daglig Registrering Hvordan opretter jeg et nyt spørgsmål? Andre funktioner Historik - Hvordan ser jeg hvordan det er gået? Send fejlmelding til Bridge IT Webfladen til sagsbehandleren Hvordan får jeg adgang til webben? Forsiden = Hjem Den enkelte unges profil Lister med unge Webfladen til administratoren MinRådgivers teoretiske afsæt Practice-based evidence Ungdom som en livsperiode med særlige udfordringer Selvregulering Forandringscirklen Innovation med brugerinvolvering MinRådgiver sikkerhed 20

3 7.1 Informationssikkerhed generelt Sikkerhedspolitik struktur for informationssikkerhed Retningslinjer Risikostyring Databehandleraftale Konkrete tiltag Praktiske informationer 24

4 1. Indledning Denne vejledning er tænkt som supplerende materiale til et introducerende en-dags kursus i app-systemet MinRådgiver. Det er ikke meningen, at vejledningen skal være introducerende til systemet i sig selv, og den skal heller ikke gennemgå alt, men den skal være en kilde, der påminder om de væsentligste funktioner og muligheder i app-systemet, en slags opslagshæfte. Sidst i vejledningen findes praktiske oplysninger om, hvor man kan få hjælp og hvordan man kan få adgang til systemet Hvad er MinRådgiver? MinRådgiver er et digitalt system, der søger at bygge bro mellem udsatte unge og de sociale myndigheder, som de unge har kontakt med. MinRådgiver har to brugerflader, en app brugerflade til de unges smartphones og en web brugerflade til deres socialrådgivere Hvad kan MinRådgiver? Fra et unge perspektiv kan systemet bruges: - til at monitorere egen adfærd, aktiviteter, velbefindende eller livssituation over tid. - til at sørge for, at ens socialrådgiver er løbende orienteret, om hvordan det går. - til at huske aftaler i forhold til handleplanen, der er indgået med socialrådgiveren. - til at holde styr på ens vigtigste kontakter/netværk. - til at lave en krise- eller sikkerhedsplan. Fra en socialrådgiver synvinkel kan systemet bruges: - til at prioritere det daglige arbejde på tværs af sager. - til at vurdere konkrete sager. - som en interventionsstøtte. - som et samtaleredskab. Fra en ledelsesmæssige synvinkel kan systemet bruges: - til at skabe et blik på belastningsgrad i hele afdelingen på tværs af sagsbehandlere, og dermed bidrage til prioritering og planlægning af afdelingens arbejde Hvad er MinRådgiver ikke? MinRådgiver er på ingen måde en erstatning for direkte kontakt og interaktion mellem ung og sagsbehandler. MinRådgiver søger at bidrage til en kvalificering af den direkte face2face kontakt, der er mellem udsatte unge og deres sagsbehandlere.

5 MinRådgiver er ikke et teknisk fiks, der tilsidesætter behovet for professionelt socialt arbejde. Snarere tværtimod. For at bruge MinRådgiver skal man løbende forholde sig til de data man får fra systemet, fortolke dem ud fra ens faglige ekspertise, og bruge dem i ens arbejde med den enkelte unge. Hvis Min- Rådgiver skal være virksom, så kræver det et kvalificeret og tæt samarbejde mellem ung og sagsbehandler. 2. Hvordan bruger man min MinRådgiver med en ung? 2.1. Hvordan opretter jeg nye brugere? Kontakt din lokale administrator, hvis du vil oprette en ny bruger. Din administrator har brug for den unges navn, cpr- og telefonnummer og adresse. Administrator vil så kunne give et brugernavn og et password til den unge. Den unge kan efterfølgende gå ind på appen og lave sit eget password Et samarbejde mellem dig og en ung Inden du bruger MinRådgiver med en ung, skal du forholde dig til, hvad du vil bruge den til med den enkelte unge som du sidder overfor. Reflekter over: - hvad du kunne tænke dig at undersøge eller have forandret? - hvad du tror den unge kunne tænke sig at undersøge eller forandre? - hvordan dét at monitorere disse ting vil indvirke i den unges liv? Hvad du kan monitorere er afhængig af, hvad den unge vil gå med til at monitorere. Tag udgangspunkt i hvad den unge vil. Pres ikke den unge til at monitorere noget, han eller hun ikke har lyst til. Hvis du gør dette risikerer du, at de svar, den unge giver vil være upålidelige, og den unges lyst til bruge appen vil mindskes. Hvis den unge er usikker på, om de vil monitorere noget, så lad det ligge. Hvis der er noget du meget gerne vil have den unge til at monitorere, men du er usikker på om den unge vil være med tænk over dine grunde til det og tænk over, hvordan du vil præsentere dine grunde til den unge? Kan dine grunde mon overbevise den unge om, at det er en god ide? Det skal helst være sådan, at den unge har lyst til at bruge appen. Det er derfor vigtigt, at spørge den unge, hvad han eller hun kunne tænke sig at monitorere, og at du giver den unge god tid til at reflektere over dette. I forbindelse med at den unge lærer appen at kende, vil han eller hun sikkert få flere ideer til, hvordan appen kan bruges. Spørg ind til disse og revider eller tilføj spørgsmål. Du bliver nok også mere klar på, hvad der er godt at monitorere undervejs.

6 Når du og den unge overvejer, hvad der skal undersøges og forandres, så gør jer nogle fælles overvejelser over hvor mange ting, der skal monitoreres. Er der tilpas, for få, for mange ting? Hvad der er tilpas vil sikkert være forskelligt for de enkelte unge. Start med få relevante ting. Når I fokuserer på, hvad der skal forandres, er det vigtigt, at I ikke udelukkende vælger negative elle problematiske ting. Husk også at monitorere positiv adfærd, der skal styrkes. Gør brugen af appen til et eksperiment, noget I vil prøve af, gerne på en lystbetonet og lidt legende måde Om valg af items til måling Når du og den unge vælger at monitorere noget, så reflekter sammen over to ting. i) Det den unge skal registrere skal være klart defineret, så den unge ved, hvornår han eller hun skal registrere. Drøft evt. eksempler, hvor man kunne være i tvivl. ii) Når man vil forandre noget, så har man altid en standard eller mål forestilling i baghovedet. Gør dig altid klar, hvad din standard er. Hvis vi tager et eksempel med at spise sundt, så har du en forestilling om, hvad dette indebærer. Det er din standard eller målforestilling. Du kan vælge at drøfte din standard med den unge. Du kan også undersøge, hvad den unges standard er. Når den unge bruger appen, kommer han eller hun til at sammenligne sin faktiske adfærd med standarden.

7 3. App-brugerfladen til de Unge I dette afsnit gennemgås de forskellige funktioner på app brugerfladen. Her gennemgås forskellige måder at bruge appen på. Lad dig dog ikke begrænse af det der står her vær kreativ i din brug af appen sammen med de unge. Appen er udviklet til produkter med IOS (Apple )og Android styresystemer, men ikke til Windows. IOS og Android styresystemerne er forskellige, og der er derfor mindre forskelle i, hvordan appen fungerer, som ikke fremgår af denne vejledning Mål Her kan I skrive de mål og aftaler, som I har indgået, som står i handleplanen. Den unge kan også skrive egne mål. Hvad der står her kan du også se på webfladen

8 3.2 Tanker Her kan den unge skrive, optage eller indsætte billeder, for at huske hvordan det går med bestemte ting. Tekst kan sendes per mail til dig eller andre ved at trykke på dette ikon. Du kan forslå, at den unge skriver om noget bestemt, for at sætte fokus på et særligt område eller for at dokumentere eller undersøge noget specifikt. 3.3 Kontakt Her kan I skrive de vigtigste kontakter ind. Alle kontakter får en titel f.eks. socialrådgiver, lærer, kontaktperson, mor, bedste ven, kæreste. Disse kontakter kan også ses af dig på webfladen. Dette skal den unge oplyses om. Man kan tage et billede af personerne. Billederne ser man også på forsiden. Man kan bruge siden til at ringe, sende sms er eller maile. Nederst på siden kan man lave en kriseplan, hvis der er en situation man frygter.

9 3.4 Indstillinger Her kan den unge indsætte et profilbillede, ændre appens farve, og stille tidspunktet for, hvornår appen minder en om, at der skal registreres. 3.5 Om Her kan du læse lidt om baggrunden for appen og lidt om, hvilke data der sendes videre og hvorhen: Hvis du har akut brug for hjælp, kontakt altid din sagsbehandler eller kommune direkte via telefon eller mail og ikke via MinRådgiver. Alle data, som du indtaster i MinRådgiver er tilgængelig for din sagsbehandler, undtagen hvad du skriver i Tanker og Kriseplanen, som du alene har rettigheder og adgang til. Efter data er indtastet i MinRådgiver har du to timer, hvor du kan ændre dem, før de automatisk sendes videre. Dette gælder dog ikke Tanker og Kriseplan, som du løbende kan ændre. Når data er sendt videre er det din kommune, der her rettigheden til dataene. Dette gælder ikke, hvad du skriver i Tanker og Kriseplan. MinRådgiver er under udvikling. Når du vælger at bruge MinRådgiver, accepterer du, at medarbejdere fra Professionshøjskolen Metropol må se på din brug af MinRådgiver i udviklings- og forskningsøjemed. Dine data vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med reglerne fra Datatilsynet. Databehandler for MinRådgiver er BridgeIT.

10 3.6. Min Uge - Registrering af hvordan det går? Registrering af hvordan det går på skalaer finder sted under Min Uge Der findes to faste spørgsmål på appen, som alle unge skal svare på. Disse er: Hvordan har du haft det samlet set i løbet af den sidste uge? Hvornår har du behov for at tale med din sagsbehandler? Hvordan har du haft det samlet set i løbet af den sidste uge? Spørgsmålet kan være udfordrende at svare på, fordi man ikke bare skal svare på, hvordan man har det lige nu - men komme med en samlet vurdering. Det kan være, at noget er gået godt og noget er gået dårligt og noget har været indimellem, og ud fra alle disse oplevelser skal den unge lave en generel vurdering. En teknik den unge kan bruge er at tænke den sidste uge igennem dag for dag, før han eller hun laver en samlet vurdering. Vurderingen kan vise forskellige ting. Det kan være, at den unge har det værre end han eller hun troede, som kan bidrage til, at den unge får lyst til at handle. Det kan være, at den unge samlet set har det bedre end han eller hun troede, hvilken måske kan betyde, at man bliver mindre bekymret for sig selv. Hvis ens stemning skifter meget, så kan dét at lave en samlet vurdering give et mere klart overblik over den generelle retning ens liv går i. En del unge, der lever eller har levet under meget belastede betingelser er holdt op med at registrere, hvordan det går dem generelt. De kan blive udfordret og hjulpet ved at skulle registrere hvordan det går Hvornår har du behov for at tale med din sagsbehandler? Dette skal introduceres som en hjælp til dig som sagsbehandler, så du bedre kan prioritere dit arbejde. Husk at informere den unge, at de skal ringe, sms e eller maile, hvis de har akut brug for hjælp. Dette bliver der også orienteret om på appen.

11 De fem åbne skalaer Efter de to faste spørgsmål er der mulighed for selv at generere spørgsmål. De forskellige typer af spørgsmål har forskellige overskrifter: gode vaner forstyrrelser aftaler foranstaltninger daglig registrering De fem skalaer er: Gode vaner = adfærd du vil styrke. Hvordan er det gået med den gode vane motion i løbet af den sidste uge? Forstyrrelser = alt der forhindrer det gode liv. Hvor meget har din trang til selvskade forstyrret dit liv i løbet af den sidste uge? Aftaler = som er indgået med sagsbehandler. Har du overholdt aftalen lav lektier, som lærer Heidi siger i løbet af den sidste uge? Foranstaltninger = arrangeret af sagsbehandler Hvordan er det gået med dig og kontaktperson Pia i løbet af den sidste uge?

12 3.6.8 Daglig Registrering Den daglige registrering har ikke svarkategorier med tekst. Den unge kan her registrere dagene som blank, grøn eller rød. Du aftaler med den unge, hvad de forskellige farver betyder Hvordan opretter jeg et nyt spørgsmål? Du går ind i min uge, og trykker på + og så tilføjer du den skalatype, du kunne tænke dig. Du giver altid det nye spørgsmål et navn. Et godt navn er kort, og gør det klart for dig og den unge, hvad der registreres. Brug tid sammen for at finde gode navne til de items, som I opretter sammen Andre funktioner 1. Tryk her for at vende tilbage til menuen. 2. Tryk her for at se daglige registreringer. 3. Tryk her for at lave om på rækkefølgen i dine items.

13 Historik - Hvordan ser jeg hvordan det er gået? Tryk her for at se historikken og grafen. Trykker du på symbolet (1) kan du se en oversigt over ændringer over tid (2). Hvis du trykker på Vis graf (IOS) eller på symbolet igen (Android) kan du se grafer over ændringer (3). Du kan makismalt se tre grafer ad gangen. Med graferne kan du f.eks. undersøge om, hvordan du har det muligvis hænger sammen med andre ting. Hvis to ting måske hænger sammen vil graferne være parallelle. I billedet til venstre kan du se hvordan en ung kvindes trivsel kører parallelt med hendes deltagelse i studielivet. Grafen siger ikke noget om, at studieaktivitet fører til øget trivsel, eller om nedsat trivsel er årsag til mindsket studieaktivitet, eller om faktorer (f.eks. farens alkoholmisbrug, egen depression, økonomiske bekymringer, mobning) spiller ind i forhold til begge faktorer. Som man siger på engelsk, correlation causation. At faktorer hænger sammen betyder ikke at den ene faktor er årsag til den anden, men man kan gøre sig overvejelser sammen med den unge om dette. 3.7 Send fejlmelding til Bridge IT På IOS telefoner og Android har man mulighed for at sende en fejlrapport fra en telefon til Bridge IT ved at trykke 5 gange hurtigt efter hinanden på skærmen. Det giver BridgeIT information om telefonen og styresystemet så de bedre kan rette fejl. 4. Webfladen til sagsbehandleren 4.1. Hvordan får jeg adgang til webben? Webadgangen finder du på Hvis du har glemt din kode skal du tale med din lokale administrator.

14 4.2 Forsiden = Hjem Forsiden ser sådan her ud. Du kan altid finde tilbage til forsiden ved at trykke på HJEM øverst til venstre Her kan du se: 1. Hvor mange unge, der ønsker hjælp og hvornår. 2. Hvordan dine unge har det samlet set De unge, der ikke har brugt appen de seneste 2 uger (frafald). 4. Om de unge har overholdt deres aftaler og hvordan det går med foranstaltninger. 5. Du kan vælge at se alle unge i din afdeling eller kun dine unge. Ved at trykke på tallene i de farvede kasser ser du de unge som kassen refererer til. Under profiler ser du samtlige af dine unge. Du kan altid vende tilbage til denne side ved at trykke på fanebladet profiler (1). Ved at trykke på et navn (2) ser du profilen på den enkelte ung. Du kan her vælge at se alle unge i afdelingen, hvis det er nødvendigt.

15 4.3 Den enkelte unges profil Ved at trykke på et navn får du adgang til den enkelte unges profil. Her kan du se, hvordan det går med den enkelte unge på alle items. Du kan også se daglige registreringer, de unges mål og deres kontakter ved at trykke på fanebladene. Du kan sortere rækkefølgen, så det passer dig. Du kan trykke på grafknappen, og se forskellige grafer over, hvordan det går den unge. Du kan makismalt se tre grafer ad gangen. Statussiden kan printes som PDF, så du kan tilføje den til den unges sag. 4.4 Lister med unge Systemet giver dig mulighed for at se en række lister. På disse lister kan du se de unge, der har det vanskeligst øverst. De røde felter er øverst, derefter kommer de orange felter, og så de grønne. Det drejer sig om lister, vedr. kontaktbehov, hvordan det går, aftaler, foranstaltninger, gode vaner og forstyrrelser. Et eksempel på en sådan liste ser du her. Ved at trykke på den enkelte unges navn kan du også i listerne se profilen.

16 5. Webfladen til administratoren Administratoren får adgang til webben via 6. MinRådgivers teoretiske afsæt MinRådgiver har en alsidig teoretisk baggrund, da den spænder over en række forskellige funktioner. Appens overordnede mål er at hjælpe med at bygge bro mellem udsatte unges liv og socialrådgiverens muligheder for at hjælpe. I appen ligger der et håb om, at den unge med hjælp fra socialrådgiveren, andre, og ved egen indsats, kan overskride nogle af de udfordringer, som den unge er udsat for, og få en øget rådighed over sine livsvilkår. MinRådgiver er inspireret af practice-based evidence, teorier om ungdom, teorier om selvregulering, forandringscirklen og brugerinvolvering ved innovation Practice-based evidence Fokus i practice-based evidence (e.g. Barkham, Hardy & Mellor-Clark, 2010) er løbende monitorering af, hvordan det går brugere i forbindelse med deres deltagelse i interventioner. MinRådgiver er særligt inspireret af forskning i psykoterapifeltet, hvor der findes en række forskellige systemer, hvor klienter løbende registrerer, hvordan det går og behandleren får mulighed for at genvurdere og ændre indsatser, når det går dårligt. Lambert (2010:48-50) beskriver systemerne OQ45, COMPASS, CORE, TOPS & PCOMS (kaldt FIT i Danmark). Forskning har vist, at metoder som disse er signifikant bedre til at spotte, hvilke klienters tilstand forværres end psykoterapeuter selv er, og systemerne kan således bidrage til, at færre brugere dropper ud af interventioner. Det er oplagt at bruge en tilsvarende teknologi indenfor kommunalt myndighedsarbejde, hvor socialrådgivere har ansvar for at iværksætte og følge op på mange interventioner. Inden for det kommunale sociale arbejde er der ikke en tilsvarende brug af rutinemæssig feedback fra klienter til at vurdere de indsatser som kommuner iværksætter. MinRådgiver forsøger at råde bod på dette Ungdom som en livsperiode med særlige udfordringer I forbindelse med moderniteten blev det nødvendigt, at individet skulle finde sin egen vej i voksenlivets muligheder. Heri ligger der to udfordringer, som MinRådgiver spiller ind i.

17 i) Dét at de unge skal findes deres egen vej blandt muligheder gør, at de skal udvikle deres identitet (Jørgensen, 2008). Hvis man skal forholde sig til sin identitet kræver det, at man skaber en distance til sig selv. Man skal som G. H. Mead skrev blive genstand for sig selv (Mead 1934:168). MinRådgiver er med til at gøre unge til genstand for sig selv. MinRådgiver giver den unge mulighed for at registrere, hvordan det går såvel ved kvantitative registreringer og i prosa i funktionen tanker. Den unge kan derefter se, hvordan det går med sig selv. Dagbogsformatet, som ligger i MinRådgiver, afspejler både jeg, der registrerer, og mig, som der registreres om. Ved at bruge MinRådgiver kan de unge langsomt blive mere klar over, hvor de står. Historisk set har det at holde dagbog været brugt til personlig udvikling (Alaszewski, 2006:10). ii) Den identitetsudviklende udfordring er særlig vanskeligt for unge, der er udsatte. De skal håndtere vanskeligheder forbundet med deres udsatte liv samtidig med, at de skal klare identitetsudviklingen. Dette betyder, at deres ungdom kan blive forlænget. Nye politikker lægger pres på de unge til at klare sig hurtigt igennem uddannelsessystemet og blive produktive. En forlænget ungdom bliver i stigende grad problematiseret og i den forbindelse er håndtering af frafald sat på den politiske dagsorden. Sagsbehandlere står som formidlere mellem krav om begrænsning af frafald og udsatte unges behov for en forlænget ungdom, hvor de kan afprøve muligheder og udvikle egen identitet. En væsentligt skærpende problemstilling blandt udsatte unge er, at de er i risiko for at falde ud af de forskellige sociale kontekster, de deltager i (Helgeland, 2007). MinRådgiver søger, at hjælpe sagsbehandlere med at håndtere denne udfordring. Sagsbehandlere kan blive oplyst om frafald og derved får de mulighed for støtte de unge i at finde nye muligheder. 6.3 Selvregulering MinRådgiver giver unge mulighed for at selvmonitorere i forhold til en række parameter, såsom generelt velbefindende, behov for kontakt med socialrådgiveren, gode vaner, forstyrrelser og forandring. Selvmonitorering i MinRådgiver har primært to funktioner. Det er en måde, hvorved den unge og socialrådgiveren kan aftale bestemte fokuspunkter i den unges liv, som er væsentlige for den unges liv og udvikling. Og det er en måde, hvorved såvel den unge som socialrådgiveren kan vurdere hvordan det går. Selvmonitorering indgår således i en selvregulering. I en opsamlingsartikel om selvregulering, definerer MacKenzie, Mezo og Francis (2012) selvmonitorering som en bevidst og målrettet skift i opmærksomhed specifikt mod ens egne adfærd. De klarlægger, at selvregulering har fire elementer. i) Input, som er det man vælger at monitorere. Dette vil typisk dreje sig om tanker, følelser, adfærd eller begivenheder. ii) Reference, som er målforestillinger. Man monitorerer tanker, følelser, adfærd eller begivenhe der (input), fordi man har en forestilling om, at de burde være anderledes. Man må derfor overveje hvad målene eller retningen for selvreguleringen er.

18 iii) Comparativ, hvor de konkrete input sammenlignes med målforestillingerne. iv) Output som er den adfærdsmæssige respons på sammenligningen mellem input og reference. Når unge og sagsbehandlere bruger MinRådgiver er det derfor vigtigt, at sagsbehandlere er klædt på til at arbejde med mål i de unges liv og valg af input. Der er en række udfordringer i dette, som bl.a. er blevet påpeget af Mackrill (2010, 2011). Dét at arbejde med mål kan være vanskeligt, især hvis de unge hverken tror, at de har en fremtid, eller at der er hjælp at hente. De unges målforestillinger kan derudover være problematiske på en række måder. Målene kan være uklare, modsætningsfulde, udelukkende negative, fraværende, eller urealiserbare. Brug af MinRådgiver er derfor ikke et teknisk fiks, der tilsidesætter behovet for professionelt socialt arbejde. Hvis MinRådgiver skal være effektiv som værktøj, så kræver det et kvalificeret samarbejde mellem ung og sagsbehandlere, der giver mening for de unge, hvor der en åben drøftelse af reference og input. 6.4 Forandringscirklen Forandringscirklen er udviklet af Prochaska og DiClemente (1986). Modellen viser de stadier som personer typisk gennengår, når de vil ændre adfærd. Førovervejelse er det stadie, hvor den unge ikke har i sinde at ændre noget. Overvejelse er hvor den unge tænker på at ændre noget uden at gøre noget for at ændre noget. Forberedelse er der hvor den unge tager de første skridt for at ændre adfærden. Handling er der hvor den unge tager afgørende skridt for at ændre afærden. Vedligeholdelse er hvor den unge sikrer at adfærdfsændringen forbliver vedvarende. Forandringscirkeln kan hælpe dig som sagssbehandler vurdere hvad der er passende at monitorere. Hvis den unge ikke er klar til handling, så skal man ikke monitore nye adfærd. Når den unge ikke er klar til handling kan man dog godt bruge appen til at undersøge den unges liv. En ung, der ikke vil ændre noget kan godt være indstillet på at orientere dig som sagsbehandler om hvordan det går, om behovet for kontakt, om forstyrrelser i deres liv, fordi du som interesseret sagsbehandler ønsker at følge med i hvordan det går, og sikre at de har det godt.

19 6.5. Innovation med brugerinvolvering MinRådgiver benytter sig af smartphones en teknologi som unge er vant til at bruge. Såvel udsatte unge som sagsbehandlere har været med til at udvikle MinRådgiver, og det er derfor skræddersyet til udsatte unge og deres sagsbehandlere i en dansk kontekst. Unge og sagsbehandlere har været med til at bestemme hvad MinRådgiver skulle indeholde af funktioner, hvordan skalaer skulle se ud, og hvordan brugerfladerne mere generelt skulle se ud og fungere. Brugerne har også været med til at teste MinRådgiver og deres kommentarer inddrages i MinRådgivers videreudvikling. Arbejdet med MinRådgiver følger således gængse metoder i forhold til brugerinvolvering ved produktudvikling (Kaulio, 1998) og SCIEs (2014) anbefalinger vedrørende brugerinddragelse ved udvikling af feedbackværktøj i socialt arbejde. Referencer Alaszewski, A. (2006). Using diaries for social research. London: Sage. Barkham, M., Hardy G.E., Mellor-Clark, J. (Eds.) (2010). Developing and delivering practice-based evidence: A guide for the psychological therapies. Chichester: Wiley. Helgeland, I. M. (2007). Unge med atferdsvansker blir voksne. Oslo: Unipub AS. Jørgensen, C. L. (2008). Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver. København: Hans Reitzels Forlag. Kaulio, M. A. (1998). Customer, consumer and user involvement in product development: a framework and review of selected methods. Total Quality Management, 9, Lambert, M. J. (2010). Prevention of Treatment Failure. The Use of Measuring, Monitoring, and Feedback in Clinical Practice. Washington DC: American Psychological Association. MacKenzie, M. B., Mezo, P. G., Francis, S. E. (2012). A conceptual framework for understanding self-regulation in adults. New Ideas in Psychology, 30, Mackrill, T. (2010). Goal consensus and collaboration in psychotherapy - an existential rationale. Journal of Humanistic Psychology. 50, Mackrill, T. (2011). Differentiating life goals and therapeutic goals - expanding our understanding of the working alliance. British Journal of Guidance and Counselling, 39, Mead, G. H. (1934). Sindet, selvet og samfundet (Dansk udgave 2005). København: Akademisk Forlag. Prochaska, J. O. DiClemente, C. C. (1986). Toward a comprehensive model of change (s.2-27). I W. R. Miller & N Heather (red) Treating addictive behaviors: processes of change. New York: Plenum SCIE (Social Care Institute of Excellence). (2014). Review of literature on tools for children and young people undergoing therapeutic interventions to provide feedback on their symptoms and experiences. Unpublished manuscript.

20 7.0 MinRådgiver sikkerhed MinRådgiver hostes af BridgeIT og data lagres på BridgeIT s server. BridgeIT er ansvarlig for overholdelse af sikkerhedskrav for MinRådgiver og BridgeIT har stor erfaring med sikkerhed, da de hoster dataløsninger for en række offentlige og private aktører, og følger med i hvad, der sker på sikkerhedsområdet, så sikkerheden i forhold til MinRådgiver er ajour i forhold til de aktuelle standarder, sikkerhedsmæssige udfordringer og løsninger. 7.1 Informationssikkerhed generelt Informationssikkerhed deles op i 3 overordnede grupper: integritet, fortrolighed og tilgængelighed. Hos BridgeIT laves løsninger, som sikrer alle tre aspekter af informationssikkerhed ved at tænke en lang række elementer ind i løsninger og arbejdsgange. BridgeIt betragter informationssikkerhed som en løbende proces og ikke et niveau man opnår. BridgeIT arbejder derfor på at forbedre sikkerheden løbende for at imødegå eventuelle sikkerhedsrisici. 7.2 Sikkerhedspolitik IT-systemer spiller en væsentlig rolle i BridgeIT s dagligdag, både som middel til at sikre den interne kommunikation og adgang til information, og som middel til at servicere og kommunikere med kunder og samarbejdspartnere. BridgeIT søger at beskytte alle data, der har forbindelse til MinRådgiversystemet fra potentielle trusler. BridgeIT s sikkerhedspolitik har til formål, at fastsætte hovedprincipperne for IT sikkerheden; herunder placering af ansvaret for varetagelse af informationssikkerhed.

21 7.2.1 struktur for informationssikkerhed Sikkerhedspolitikken er forankret hos BridgeIT s sikkerhedsansvarlig, og er godkendt af BridgeIT s CEO. Alle ansatte i BridgeIT har fokus på informationssikkerhed, deres egen rolle og ansvar, så de er i stand til at træffe de rigtige beslutninger i relation til datasikkerhed. 7.3 Retningslinjer BridgeIT overholder ISO 27001/ Disse to internationale standarder beskriver krav og kontroller til informationssikkerhed og de sikrer, at information i systemer og på papir bliver håndteret på betryggende vis samtidig med at de sikrer dokumentation og ensartede procedurer og datahåndtering. ISO stiller direkte krav til konkrete sikkerhedsforanstaltninger. Udviklingen følger bl.a. OWASP Secure Coding Practices og kildekoder hos BridgeIT inspiceres automatisk i forhold til en lang række regler, deriblandt følgende sikkerheds relaterede regler: CWE 1, SANS Top 25 2, OWASP Top 10 3 and OWASP Mobile Top Derudover foretages regelmæssigt manuel kildekode inspicering og uvildig sikkerhedstest (penetrationstest) af MinRådgiver. BridgeIT overholder naturligvis persondataloven og den kommende EU persondataforordning, når den træder i kraft i Risikostyring ISO beskriver også krav til risikostyring forhold til brud på fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. BridgeIT foretager løbende risikovurderinger i forhold til MinRådgiver. 7.5 Databehandleraftale BridgeIT indgår selvstændige databehandlingsaftaler med den enkelte kommune, der er med i MinRådgiver. BridgeIT efterlever ISO 27001/27002 i databehandleraftaler dækket ind. Nedenfor vises eksempler på typiske elementer i en Databehandleraftale, samt hvorledes BridgeIT håndterer dem.

22 Mobilt udstyr og arbejdspladser Adgangsstyring Personalesikkerhed Behandling af data Dataoverførsel og integritet BridgeIT s IT sikkerhedspolitik omhandler brug af mobilt udstyr og arbejdsstationer. Sikkerhedspolitikken fastsætter regler for brug af sikre linjer, fjernadgange og sikring af høj kvalitet af passwords. Alt data og kode er hostet i skyen, og der er fastsat retningslinjer for adgang til disse. Transmissionen er krypteret, og al adgang er begrænset med brugergodkendelse. Der er påkrævet adgangskontrol til samtlige systemer og for fælles systemer anvendes individuelle logins fremfor fælles logins. Login til servere kræver desuden korrekte individuelle certifikater. Dette gøres af hensyn til sporbarhed og sikkerhed. Procedurer sikrer både udstedelse og registrering af adgange samt efterfølgende inddragelse af samme. Det hedder sig, at de fleste trusler kommer indefra. Det er derfor vigtigt for os, at ansætte de rigtige medarbejdere, men også sikre, at der er viden nok omkring bl.a. social hacking, phishing for at forhindre utilsigtet adgang til data. Medarbejdere bliver i forbindelse med ansættelsen samt løbende under ansættelsen uddannet i forhold til informationssikkerhed. Medarbejdere forpligtes igennem ansættelseskontrakten i forhold til overholdelse af tavshedspligt, ligesom kontrakten beskriver sanktioner i tilfælde af overtrædelser af denne pligt. Tavshedspligten er ikke begrænset til ansættelsesperioden. Hos BridgeIT opdeles løsningerne imellem åbne eller begrænsede. En åben løsning indeholder typisk generel tilgængelige information, hvorimod begrænsede løsninger, som MinRådgiver, indeholder personfølsomme data eller fortroligt data. Medarbejdere, der arbejder på begrænsede løsninger, skal underskrive en erklæring om at de kender persondataloven mm. Samtidig sættes IT-sikkerheden op så data krypteres og dermed ikke kan aflæses i databasen. Logning for begrænsede løsninger er desuden skærpet, så al trafik til disse systemer kan spores. Brud på sikkerheden kan resultere i advarsler og efterfølgende afskedigelse. BridgeIT understøtter en lang række metoder til overførsel af data til/fra kunderne. Standard er TSL (SSL s sikrere efterfølger) og sftp (secure FTP). Strømnedbrud Produktionsserverne og datacentrene er sikret med redundante strømforsyninger, UPS (Uninterruptible Power Supplies) samt nødstrømsanlæg. UPS har til formål at udglatte strømmen og dermed forhindre skadelige spændingsudsving, samt levere strøm i kortere tidsrum. Dieselgeneratorer sørger for strøm i tilfælde af længerevarende strømudfald.

23 Backup og gendannelse BridgeIT og datacentrene foretager regelmæssig backup af systemerne og foretager desuden rutinemæssig gendannelse for at sikre at tilstanden af backuppen er tilfredsstillende. Overvågning og adgangslogning BridgeIT benytter en række værktøjer og tjenester for at overvåge og forbedre vores løsninger. Dette omfatter tjenester til at simulere brugeroplevelsen fra andre steder i verden, belastningstests for at finde flaskehalse i systemerne, logning samt overvågning af systemernes ydeevne. Beskyttelse mod ondsindet kode BridgeIT og datacentrene følger best-practice for at sikre imod skadelig og onsindet kode. Dette omfatter at sikre at alle drift systemer er opdateret med de seneste patches og sikkerhedsopdateringer. For at minimere trusler fra virus og anden malware køres konstant anti-virus software som scanner hukommelsen, filer og drev der tilgås. 7.6 Konkrete tiltag Metropol løsningen indeholder personfølsomme data og er derfor en beskyttet løsning. Dette betyder, at data for løsningen er krypteret i database og på de mobile enheder, men det betyder også, at data trafikken imellem server og mobiltelefon benytter TSL og at Metropol app en kræver et login for at benytte.

24 To-faktor login Når en bruger logger ind for første gang vil de efter indtastning af korrekt brugernavn og kodeord modtage en SMS med en engangskode, som ligeledes skal indtastes. Derefter vil den pågældende mobiltelefon være godkendt og kun brugernavn og kodeord vil give adgang efterfølgende. Hvis man forsøger at logge ind med samme brugernavn og kodeord fra en anden mobiltelefon, så kræves to-faktor login på nye enhed ved første login. Password reset I forlængelse af login er løsningen forsynet med en mulighed for nulstilling af kodeordet via en engangskode, der udsendes med en SMS. Brugeren skal kende både brugernavn og mobilnummer for at få udsendt en engangskode. Brugernavn, mobilnummer samt den modtagne engangskode vil derefter give mulighed for at sætte et nyt kodeord. AD Integration Sagsbehandlernes login til systemets web grænseflade sker med brugernavn og password. MinRådgiver systemet giver mulighed for at sagsbehandlernes login kontrol kan styres på to forskellige måder: 1) Uafhængig af kommunernes eksisterende identitetsudbyder. 2) Integreret med kommunens eksisterende identitetsudbyder. I øjeblikket understøttes Azure Active Directory og Active Directory Federation Service. Tilknytningen mellem den unge og sagsbehandleren foretages af kommunens administrator uanset valget af identitetsløsning. Det er derfor kun muligt at tilgå systemet og se data som godkendt bruger.

25 8.0 Praktiske informationer Kontakt til Thomas Mackrill Thomas Mackrill kan kontaktes per og tlf , hvis I har spørgsmål. Kontakt til Bettina Myggen Jensen Bettina Myggen Jensen kan kontaktes per og tlf Teknisk support fra BridgeIT For teknisk support kontakt BridgeIT på tlf hverdage fra 9-16 Din lokale projektkoordinator/administrator Hvis du har brug for at oprette en bruger, kontakt din lokale projektkoordinator. Vejledningen til app systemet Vejledningen til app systemet finder du på: Adgang til webben Webadgangen til sagsbehandleren finder du på Adgang til administrator Hvor henter man Appen? MinRådgiver hentes på app store (IOS) eller Google Play (Android). Der findes ikke en Windows udgave af Appen.

Version 1.1 MinRådgiver Vejledning December MinRådgiver

Version 1.1 MinRådgiver Vejledning December MinRådgiver MinRådgiver 1. Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvad er MinRådgiver?... 3 1.2. Hvad kan MinRådgiver?... 3 1.3. Hvad er MinRådgiver ikke?... 3 2. Hvordan bruger man min MinRådgiver med en ung?... 4 2.1.

Læs mere

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN

FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN FOKUS PÅ INDDRAGELSE OG EFFEKT MED FIT I FAMILIEAFDELINGEN - Et forsknings- og udviklingsprojekt Institut for Socialt Arbejde PROJEKTET ER ET SAMARBEJDE MELLEM: Gladsaxe Kommune, Institut for Socialt Arbejde,

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Dansk manual for app en Safety Observer

Dansk manual for app en Safety Observer Dansk manual for app en Safety Observer Version 1.21 (26-11-2017) x. Header 1 Indhold 1. Om app en Safety Observer (A+B) 2. Opret din egen virksomhedskonto (A) 3. Aktiveringskoder (A) 4. Download app en

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Login-vejledning til Falck MyCare

Login-vejledning til Falck MyCare Login-vejledning til Falck MyCare På grund af den nye persondataforordning (GDPR) om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, har vi i Falck Healthcare opgraderet vores bookingsystem Falck MyCare til

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Sikkerhed i cloud computing

Sikkerhed i cloud computing Sikkerhed i cloud computing Databeskyttelsesdagen 2012 Morten Jørsum Center for Digitalisering Digitaliseringsstyrelsen mjrsm@digst.dk Hvad er cloud computing It som en service: Leveres og betales efter

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Oversigt. Score: 2,42ud af 3

Oversigt. Score: 2,42ud af 3 BioRemind Connect Oversigt Appens navn : BioRemind Connect Dato: 3/11/2017 Score: 2,42ud af 3 Resume: BioRemind Connect er en platform der kombinerer web og app. I platformen kan behandleren sammensætte

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center

Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center Screening af : Rsyd Life Dato: 17/8-2016 Screeningspanel: Anders Bay-Smidt - Projektkonsulent, Telepsykiatrisk Center Score 2,6 Links: Appstore https://itunes.apple.com/gb/app/rsyd-life/id1114960930?mt=8

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015

Brugermanual FDaPP en. 2. UDGAVE: JUNI 2015 Brugermanual FDAPP EN. 2. UDGAVE: JUNI 205 Indholdsoversigt 0. Om systemet...3 0. KONTAKT...3 0.2 TEKNISK INFO....3 0.3 TV KANALER...3 0.4 DRIFTSTATUS...3 0.5 HENT FDA PPEN TIL DIN SMARTPHONE...3. Login...4.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484

DS 484:2005. Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed -Korte uddrag fra DS484 Informationssikkerhedsstrategi Ledelsen skal godkende en skriftlig informationssikkerhedspolitik, som skal offentliggøres og kommunikeres

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

HORTEN CONNECT EFFEKTIVT SAMARBEJDE, DOKUMENTSTYRING OG FILDELING

HORTEN CONNECT EFFEKTIVT SAMARBEJDE, DOKUMENTSTYRING OG FILDELING HORTEN CONNECT EFFEKTIVT SAMARBEJDE, DOKUMENTSTYRING OG FILDELING 1 INDHOLD PRODUKTER 4 SIKKERHED 10 2 HORTEN CONNECT OPTIMÉR SAMARBEJDET Horten Connect er en cloud-baseret platform, der sikrer effektivt

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Patientvejledning til MONARCA systemet

Patientvejledning til MONARCA systemet V. 2.0 Indhold Telefon Introduktion til MONARCA 3 Mobiltelefon 4 Hvordan finder jeg MONARCA applikationen 5 Hovedmenuen 6 Selv-evaluering 7 Visualiseringer 10 Handlingsplaner 11 Medicin 12 Indstillinger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED

LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED LANGELAND KOMMUNE INTRODUKTION TIL INFORMATIONSSIKKERHED DAGSORDEN _ Introduktion til informationssikkerhed _ Hvad går det egentlig ud på _ Hvilke kerneopgaver er der _ Hvor langt er vi nået? _ Hvilke

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app

Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Udbud.dk Brugervejledning til mobil app Vejledning til at anvende Udbud.dk mobil app en Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK APP EN... 4 2.1 FORSIDE OG

Læs mere

Helle Nystrøm Svendsen, Ergoterapeut - Psykiatrisk Afdeling Odense. Ajla Dervisevic, Psykolog - Børn og Unge Psykiatrien Odense

Helle Nystrøm Svendsen, Ergoterapeut - Psykiatrisk Afdeling Odense. Ajla Dervisevic, Psykolog - Børn og Unge Psykiatrien Odense : MinPlan Dato: 19/10-16 Screeningspanel: Helle Nystrøm Svendsen, Ergoterapeut - Psykiatrisk Afdeling Odense Ajla Dervisevic, Psykolog - Børn og Unge Psykiatrien Odense May-Britt K. Riggelsen, kvalitetskoordinator,

Læs mere

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner

Brug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Bemærk venligst: Appen er lavet til mobiltelefoner og WildDetect kan derfor ikke garantere dens funktionalitet på tablets.

Bemærk venligst: Appen er lavet til mobiltelefoner og WildDetect kan derfor ikke garantere dens funktionalitet på tablets. BirdAlert appen BirdAlert systemet kan overvåges og kontrolleres igennem vores app, som fås til Android telefoner på Google Play og iphones i App Store. Bemærk at denne udgave af manualen er skrevet til

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016

It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 MedCom Forskerparken 10 5230 Odense M Landgreven 4 1301 København K Tlf. 33 92 84 00 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk It-revision af Sundhedsdatanettet 2015 15. januar 2016 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android

Brugervejledning SkyHost Jobs app IOS og Android Installation (Bemærk: for at kunne bruge app en skal du have et aktivt abonnement fra SkyHost) 1: Gå ind i Appstore eller Google Play Butik og søg på Skyhost (hvis ikonet ikke er på skrivebordet findes

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling

Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling - Dokumentation af sikkerhed i forbindelse med databehandling Al databehandling, der er underlagt persondataloven, skal overholde de tekniske krav, der er opstillet i Datatilsynets bekendtgørelse 528 (sikkerhedsbekendtgørelsen).

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 04.07.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det LOGIN & INTRO Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det Indtast password App en forbliver logget ind efter første gang Tryk login Gennemgå intro-guide Swipe mod venstre eller brug

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Bliv KampKlar med Aalborg Chang

Bliv KampKlar med Aalborg Chang Bliv KampKlar med Aalborg Chang Indledning Flere hold i Changs børneafdeling benytter DBU s system KampKlar, der bl.a. giver mulighed for at trænere og holdledere kan kommunikere med holdets spillere/forældre

Læs mere

Manual til. MAS Mobile. Sidst opdateret den 24. oktober Morten Jørgensen Version Side 1 af 10

Manual til. MAS Mobile. Sidst opdateret den 24. oktober Morten Jørgensen Version Side 1 af 10 Manual til MAS Mobile Sidst opdateret den 24. oktober 2016 Side 1 af 10 Indledning Via MASMobile kan du bl.a. sætte anlæg i test via din smartphone, tablet, iphone eller ipad. iphone / ipad 1. Har du en

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ]

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D ] SPØRGSMÅL OG SVAR TIL UDBUDDET [D. 29.06.17] 1. Engelsk udgave af udbudsmaterialet [Tender material in English] Findes udbudsmaterialet i en engelsk udgave? [Is the tender material available in English?]

Læs mere

: Self-help for anxiety management. Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center

: Self-help for anxiety management. Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center : Self-help for anxiety management Dato: 25/10-16 Screeningspanel: Børn og unge arbejdsgruppe Jakob Thestrup Eskildsen, Praktikant - Telepsykiatrisk Center Anders Bay-Smidt, Konsulent, Telepsykiatrisk

Læs mere