j.nr Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j.nr. 441-21-00152 Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008"

Transkript

1 j.nr Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2008 Marts

2 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2008 i diagrammer Opgørelse fordelt på gastyper Biogas Bygas Naturgas Flaskegas Lightergas

3 1 Ulykkesstatistik 2008 i diagrammer I dette afsnit er ulykkesstatistikken for 2008 visuelt illustreret ved hjælp af de efterfølgende diagrammer: Figur 1-1 til Figur 1-4. Udviklingen i antal ulykker indenfor gasområdet (GR-A og GR-B) på årsbasis kan tillige ses i de pågældende grafer, og det er således muligt at sammenligne årets ulykkesstatistik direkte med de sidste godt 10 års ulykkesstatistikker. Antal gasulykker Bygas Naturgas F-gas Lightergas Biogas Figur 1-1. Antal gasulykker i perioden Antal dødsfald Bygas Naturgas F-gas Lightergas Figur 1-2. Antal dødsfald i perioden

4 Antal ulykker pr forbrugere Bygas Naturgas F-gas Figur 1-3. Antal ulykker pr forbrugere i perioden Antal dødsfald pr forbrugere Bygas Naturgas F-gas Figur 1-4. Antal dødsfald pr forbrugere i perioden

5 2 Opgørelse fordelt på gastyper Ulykkesopgørelse for 2008 figurerer i Tabel 2-1, hvor hændelserne er opdelt efter hvilken type gas, der har været involveret i de pågældende sager. Biogas Bygas Naturgas F-gas Lightergas I alt Brand Eksplosion Forgiftning I alt Tabel 2-1. Hændelser i 2008, fordelt på gastyper. I de efterfølgende underafsnit findes korte beskrivelser af årets ulykker inddelt efter gastype inklusiv dato for hændelse, postnummer og by. 2.1 Biogas Der har i 2008 ikke været anmeldt nogen ulykker på biogasområdet. 2.2 Bygas Sagsnr: København V Utæt gaskomfur, hvor bruger påstår, at der skete en "eksplosion". Sagen efterforskes som eventuelt ulovligt arbejde. Ingen personskade. 2.3 Naturgas Sagsnr: Løsning Eksplosion i spraytørreanlæg på naturgas. Årsagen var spærring af forbrændingsluften med efterfølgende røggaseksplosion. Store materielle skader. 2 personer kom til skade uden varige mén. 5

6 Sagsnr: Værløse 2 personer fundet kulilteforgiftet og derefter lagt i tryktank. Begge overlever. Årsagen var utæt pakning i gaskedel. Der har ikke været udført nogen form for service siden opsætningen og installationsforholdene var ikke overholdt. Sagsnr: Lyngby Ved hovedeftersyn bliver der konstateret mere end ppm kulilte i forbrændingen. Aftræksrør var gennemtæret og blev midlertidigt repareret med alutape. Dagen efter oplyser montøren i vvs-firmaet, at han er utilpas og har hovedpine. En blodprøve viste, at der var tale om kulilteforgiftning, og hospitalet lader montøren overnatte til observation. Sagsnr: Aabenraa Kulilteulykke på grund af tilstoppede veksler og aftræk som følge af manglende vedligehold af gaskedel. 3 personer og en hund kulilteforgiftet. Sagsnr: Gentofte To personer kulilteforgiftet og hjemsendt efter fire timer på sygehuset. Gaskedel fra 1996 er monteret med pungvandlås til kondensvandet, hvor den nederste del af vandlåsen (klokken) falder af pga. dårlig gevind (slidt og revnet). Ved tilsmudsning af røggaskanalerne / fordelerpladerne i kedlen kommer der et overtryk i fyrboksen, hvorved kulilten ledes til rummet gennem den defekte vandlås. 6

7 Sagsnr: Dragør Løstsiddende aftræksrør på kedel fra 1993 er ført til eksisterende skorsten med udmunding over tag. Manglende understøtning / bæringer har medført, at muffesamlingen er gået fra, og røggassen recirkulerer, hvorved apparatet laver ppm kulilte. En del af kulilten blev udledt til opstillingsrummet uden personskade. Sagsnr: Roslev 2 personer lettere kulilteforgiftet, da gaskedels kondensafløb var tilstoppet i vandlås og kedlen var utæt. Sagsnr: Bagsværd Sjusket og dårligt etableret aftrækssystem fra Overgangen efter indføring i afmeldt skorsten ikke anvendt korrekt. Materialevalg og manglende støttebøjning med bundskinne fra liggende til stående ledning har bevirket, at kedlen har recirkuleret røggassen til forbrændingen med kulilte på ppm som følge. Ingen personer er kommet til skade. Sagsnr: Glostrup Uautoriseret ombygning af lodret aftræksrør er årsag til recirkulation af røggas. Efter flere opstartsforsøg af ejeren har dette resulteret i en forpufning med skader på brænder og kedelkammeret. Ingen personskader. Sagsnr: Nr. Åby Røggaseksplosion i centralvarmekedel med gasblæseluftbrænder. Flange ved kedel blev revet af og røgrøret blev slået mod væggen bag ved kedlen. Ingen personskade. 7

8 Sagsnr: Struer Røggaseksplosion i kedel fra 1977 med påmonteret gasblæseluftbrænder. Kedlens renseklapper og skorsten blev beskadiget. Skorstenen var stærkt tæret, da kedlen på et tidligere tidspunkt havde været oliefyret. Kedel og brænder udskiftet til ny kedel med lukket forbrændingskammer. Ingen personskade. Sagsnr: Kolding Røggaseksplosion i kedel med gasblæseluftbrænder. Kedlen er fra omk og har tidligere været oliefyret. Skorstenen har fra starten været samlet forkert og det har medført at tværsnittet i skorstenen er væsentligt reduceret. Ud fra indreguleringsrapporten fremgår det at iltprocenten falder i perioden mellem 2 indreguleringer. Dette kombineret med slidtage på brænderen, har sandsynligvis medført udvikling af kulilte i kedlen med efterfølgende røggaseksplosion. Ingen personskade. Sagsnr: Ølstykke Kulilteudslip med 200 ppm fra balanceret aftræk ved tilslutning på kedel. Aftræksrøret er gået fra på kedlen i den ene side med ca. 5 mm på grund af manglende fastgørelse. Ingen personskade. 2.4 Flaskegas Sagsnr: Lemming Gasovn, som stod for tæt på lagen/dyner ved seng, var sandsynligvis årsag til brand i en bolig. Ingen alvorlig personskade ved branden. 8

9 Sagsnr: Eskilstrup Husmure blæst ud ved eksplosion grundet utæt 17 kgs gasflaske, som var blevet placeret i en "krybekælder". Der var ingen personskader; men huset sandsynligvis totalskadet. Sagsnr: København V Gasflaske eksploderet på professionel ukrudtsbrænder ved opstart. Årsagen ser umiddelbart ud til at være, at sikkerhedshåndtaget var sat ud af funktion. Der skete ingen personskade. Sagsnr: Egtved Eksplosion i et køkken i et forsamlingshus som følge af en kombination af fejlbetjening og ikke afproppet afspærringsventil. Der skete ingen personskade, men store materielle skader. Sagsnr: Brønderslev Brand fra gaskomfur efter flænge i gasslange. 1 person behandlet for overfladiske brandsår. Sagsnr: Ringe Anmeldt "gaseksplosion" ved uautoriseret tilkobling af kebabgrill af ukendt mærke i en pizzarestaurant. Installationen var koblet med fittings for vandinstallationer. Der skete ingen personskade. 9

10 2.5 Lightergas Sagsnr: Horsens Brand i redskabsrum på en bagtrappe. Branden opstod efter en ukrudtsbrænder (engangsflaske), der var stukket halvt ned i en "golftaske", pludseligt brækkede af i holderen og tømte flaskens indhold. Det kan ikke afvises, at gnisttænderen er blevet påvirket under flytningen af nogle kasser. Der skete meget små brandskader men ingen personskade. Sagsnr: Glostrup 1 person lettere forbrændt efter påfyldning af lighter, grundet manglende tætning. 10

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005

Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger. Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Projektrapport Juni 2005 Analyse af ulykker eller nærved hændelser med kulilteudslip i boliger Marius Kildsig/Hanne Frederiksen Dansk

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Tlf. 72 10 20 30 Cvr-nummer 27210406 naturgas@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Døgnvagttelefon 75 36 39 40 Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009. Hård kamp om vigende F-gasmarked Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2009 Hård kamp om vigende F-gasmarked Mere energi, mindre CO 2 Sådan forandrer vi energien Vores moderne livsform byder på masser af spændende udfoldelsesmuligheder,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Nu bygges gasledningen gennem Østersøen Velkommen til nye læsere! Alle virksomheder med autorisation til at udføre gasinstallationer får fremover

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere