Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit"

Transkript

1 Marts 2015 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 24 (katalognr ) 96 (katalognr ) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter , DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, TYSKLAND R DA Sample & Assay Technologies

2 QIAGEN Sample and Assay Technologies QIAGEN er den førende leverandør af innovative prøve- og analyseteknologier, som gør det muligt at isolere og detektere indholdet af enhver biologisk prøve. Vores avancerede højkvalitetsprodukter og -service garanterer succes fra prøve til resultat. QIAGEN sætter standarder i: Oprensning af DNA, RNA og proteiner Nukleinsyre- og proteinanalyser mikrorna-undersøgelser og RNAi Automatisering af prøve- og analyseteknologier Det er vores mål sætte dig i stand til at opnå enestående succes og gennembrud. Der findes flere oplysninger på

3

4 Indhold Kittet indeholder 6 Symbols 6 Opbevaring 7 Tilsigtet anvendelse 7 Begrænsninger af produktets anvendelse 8 Advarsler og forholdsregler 8 Kvalitetskontrol 8 Indledning 9 Princip 9 Patogeninformation 9 Ydelsesegenskaber 10 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger 20 Vigtige bemærkninger 21 Almene forsigtighedsregler 21 Prøveindsamling, opbevaring og transport 21 RNA-isolering 23 Intern kontrol 23 Indstilling af tærsklen for PCR-analysen 24 Kvantitering 24 Protokol: PCR og dataanalyse 26 Fejlfindingsvejledning 36 Litteraturhenvisninger 39 Bestillingsinformation 40 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015 5

5 Kittet indeholder artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit (24) (96) Katalognr Antal reaktioner Blåt HI Virus-1 RG Master A 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Violet HI Virus-1 RG Master B 2 x 12 reaktioner 8 x 12 reaktioner Rødt HI Virus-1 RG QS1* (1x 10 4 IU/µl) 200 µl 200 µl Rødt HI Virus-1 RG QS 2* (1x 10 3 IU/µl) 200 µl 200 µl Rødt HI Virus-1 RG QS 3* (1x 10 2 IU/µl) 200 µl 200 µl Rødt HI Virus-1 RG QS 4* (1x 10 1 IU/µl) 200 µl 200 µl Grønt HI Virus-1 RG IC 1000 µl 2 x 1000 µl Hvidt Vand (PCR kvalitet) 1000 µl 1000 µl Håndbog 1 1 * Kvantiteringsstandard. Intern kontrol. Symbols <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> tests Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lot-nummer Materialenummer 6 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

6 Komponenter Indeholder Nummer Guanidinhydrochlorid Globalt handelsvarenummer Temperaturbegrænsning Producent Læs brugsvejledningen Vigtig bemærkning Opbevaring Komponenterne i artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet skal opbevares ved -30 C til -15 C og er stabile indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten. Gentagne optøninger og genfrysninger (>2 x) bør undgås, da det kan reducere analysens følsomhed. Hvis reagenserne kun bruges forbigående, skal de fryses i alikvotter. Må ikke opbevares ved 2-8 C i mere end fem timer. Tilsigtet anvendelse artus HI Virus-1 RG RT-RGQ-kit er en in vitro nucleinsyre-amplifikationstest til kvantitering af humant immundefektvirus type 1 (HIV-1) RNA i humant plasma. Dette diagnostiske testkit benytter revers transkriptions kædereaktion (RT-PCR) og er konfigureret til brug sammen med Rotor&#x1E;Gene Q-instrumenter. Testen kan kvantitere HIV-1-RNA i området x 10 8 HIV-1 IU/ml. Plasmaprøver indeholdende Gruppe M undertyperne A-H er blevet valideret til brug i analysen. artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet må ikke anvendes sammen med Rotor- Gene Q 2plex-instrumenter. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015 7

7 artus HI Virus-1 RG RT-RGQ-kittet er beregnet til brug i forbindelse med klinisk præsentation og andre laboratoriemarkører for sygdomsprognose og til brug som hjælp ved vurdering af viralt respons på antiretroviral behandling målt ved ændringer af HIV-1 RNA-niveauer i EDTA-plasma. artus HI Virus-1 RG RT-PCRkittet er ikke beregnet til brug som screeningstest for HIV eller som diagnostisk test til bekræftelse af tilstedeværelse af HIV-infektion. Begrænsninger af produktets anvendelse Alle reagenser kan kun anvendes til in vitro-diagnostik. Produktet må kun anvendes af personale, som er specielt instrueret og uddannet i in vitro-diagnostiske procedurer. Det er absolut nødvendigt, at protokollen overholdes nøje, for at opnå optimale PCR-resultater. Bemærk nøje udløbsdatoerne, der er trykt på æsken og etiketterne til alle komponenter. Brug aldrig for gamle komponenter. Selv om det er sjældent, kan mutationer i de stærkt konserverede områder af det virale genom, der dækkes af kittets primere og/eller probe, resultere i underkvantitering eller manglende evne til at detektere tilstedeværelsen af virusset i disse tilfælde. Analysedesignets gyldighed og ydeevne revideres med jævne mellemrum. Advarsler og forholdsregler Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN kit og hver kitkomponent kan findes, læses og udskrives. Kassér prøve- og analyseaffald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. 8 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

8 Indledning artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet er et brugsklart system til detektion af HIV&#x1E;1-RNA ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) på Rotor&#x1E;Gene Q-instrumenter. HI Virus-1 RG Master A og B indeholder reagenser og enzymer til revers transkription og specifik amplifikation af en 93 bp region af HIV-1-genomet og til direkte detektion af det specifikke amplikon i fluorescenskanalen Cycling Green af RotorGene Q eller Rotor-Gene 6000 eller Cycling A.FAM (kilde 470 nm, detektor 510 nm) af Rotor-Gene Desuden indeholder artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet et ekstra heterologt amplifikationssystem til identifikation af mulig PCR-inhibition. Denne detekteres som en intern kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Orange på Rotor&#x1E;Gene Q eller Rotor-Gene 6000 eller A.ROX (kilde 585 nm, detektor 610 nm) af Rotor-Gene Detektionsgrænsen for den analytiske HI Virus&#x1E;1 RT-PCR (se Analysefølsomhed, side 10) er ikke reduceret. Der leveres eksterne positive kontroller (HI Virus-1 RG QS 1-4), som tillader bestemmelse af mængden af viralt RNA. For yderligere information, se Kvantitering, side 24. Princip Patogendetektion via polymerasekædereaktion (PCR) er baseret på amplifikation af specifikke områder af patogenets genom. Det amplificerede produkt detekteres i realtids-pcr via fluorescerende farver. Disse er i reglen knyttet til oligonucleotidprober, der bindes specifikt til det amplificerede produkt. Monitorering af fluorescensintensiteterne under PCR&#x1E;kørslen (dvs. i realtid) muliggør detektion og kvantitering af det akkumulerede produkt, uden at man behøver genåbne reaktionsglassene efter PCR-kørslen.* Patogeninformation Det humane immundefektvirus (HIV) er et retrovirus, der forårsager erhvervet immundefektsyndrom (AIDS). Der er to typer HIV, der er ansvarlige for humane infektioner, HIV-1 og HIV-2, som adskiller sig i deres virulens og prævalens. De fleste rapporterede tilfælde af AIDS verden over er tilskrevet HIV-1. Infektion med HIV forekommer ved overførsel af inficeret blod, vaginalvæske, modermælk og andre kropsvæsker. Inden for disse kropsvæsker er HIV til stede både som frie viruspartikler og virus i inficerede immunceller. De tre vigtigste overførselsveje er ubeskyttet samleje, kontaminerede kanyler og overførsel fra en inficeret moder til hendes barn eller via modermælk. * Mackay, I.M. (2004) Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 10, 190. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015 9

9 HIV inficerer primært celler i det humane immunsystem, så som hjælpe-t-celler (specifikt CD4 + ). HIV-infektion medfører lave niveauer af CD4 + T-celler. Når antallet af CD4 + T-celler falder til under et kritisk niveau, går den celleformidlede immunitet tabt, og kroppen bliver stadigt mere følsom over for opportunistiske infektioner. AIDS-symptomer forekommer i et fremskredet stadium af HIV-infektion, når det kompromitterede immunsystem ikke kan bekæmpe opportunistiske infektioner. På dette stadium udvikler den inficerede person i stigende grad symptomer udløst af sådanne infektioner. De mest almindelige infektioner omfatter kronisk cryptosporida diarré, cytomegalovirus-induceret øjeninfektion, pneumocystispneumoni, toxoplasmose og tuberkulose samt infektioner med medlemmer af Mycobacterium avium-komplekset. Der ses desuden hyppigt udvikling af forskellige typer cancer, så som invasiv cervikal cancer, Kaposis sarkom eller lymfom. For øjeblikket findes der ingen helbredelse af AIDS, og det menes, at de fleste personer med HIV-infektion med tiden vil dø af en AIDS-relateret sygdom. Men fremskridt inden for HIV/AIDS-behandlinger, inklusive dem, der bekæmper selve viruset og dem, der forebygger eller behandler opportunistiske infektioner, har drastisk forbedret den forventede levetid og livskvaliteten for mange HIV/AIDS-patienter. Ydelsesegenskaber Analysefølsomhed For valideringen af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev både den analytiske detektionsgrænse og den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen (sensitivitetsgrænser) bestemt. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen blev bestemt ved hjælp af HIV-positive kliniske prøver med hensyn til den benyttede oprensningsmetode. I modsætning hertil bestemmes den analytiske detektionsgrænse uafhængigt af den valgte ekstraktionsmetode med anvendelse af en standard med en kendt koncentration. Til bestemmelsen af den analytiske sensitivitet for artus HI Virus-1 RG RT&#x1E;PCR-kittet blev der udarbejdet en standardfortyndingsrække af til nominelt 31,6 IU*/µl. Denne blev derefter analyseret ved hjælp af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på Rotor-Gene Testene blev gennemført på 3 forskellige dage med 8 replika. Resultaterne blev udarbejdet ved hjælp af en probitanalyse. Den analytiske detektionsgrænse for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet i kombination med Rotor-Gene 3000 er 4,5 IU/µl (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 4,5 IU/µl vil blive detekteret. 10 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

10 Proportions * Standarden er et in vitro-transkriberet RNA, hvis koncentration er kalibreret ved hjælp af den 2. internationale HIV-standard (WHO). Den analytiske sensitivitet med hensyn til oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit, QUIAGEN) af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på Rotor-Gene-instrumenter blev bestemt med en fortyndingsrække af den 2. International WHO Standard for HIV-1-RNA for nukleinsyreamplifikationteknologi (NAT) (NIBSC-kode 97/650) fra 10 til 3160 HIV IU/ml i kliniske plasmaprøver. Disse blev underkastet en RNA-oprensing med QIAamp DSP Virus Kit (QUIAGEN, ekstrationsvolumen: 0,5 ml, elueringsvolumen: 25 µl). Hver af de 9 fortyndinger blev analyseret med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på 3 forskellige dage med hver 8 replika. Resultaterne blev udarbejdet ved hjælp af en probitanalyse. En grafisk illustration af probitanalysen er vist i figur 1. Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus HI Virus-1 RG RT-PCRkittet i kombination med Rotor-Gene 3000er 71,6 IU/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 71,6 IE/ml vil blive detekteret. 95% ~ 71.6 IU/ml (95%) ( IU/ml) log (dose) Figur 1. Probitanalyse: HI Virus-1 (Rotor-Gene 3000). Analytisk sensitivitet med hensyn til oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit, QIAGEN) for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på Rotor-Gene Den analytiske detektionsgrænse med hensyn til oprensningen af artus HI Virus- 1 RG RT-PCR-kittet i kombination med Rotor-Gene 3000 er 66,9 IU/ml (p = 0,05). Det vil sige, at der er 95 % sandsynlighed for, at 66,9 IE/ml vil blive detekteret. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

11 Proportions 95% ~ 66.9 IU/ml (95%) ( ) log (dose) Figur 2. Probitanalyse: HI Virus-1 (Rotor-Gene 6000). Analytisk sensitivitet med hensyn til oprensningen (QIAamp DSP Virus-kit, QIAGEN) for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på Rotor-Gene Specificitet Specificiteten for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet sikres først og fremmest gennem udvalget af primere og prober samt ved valget af stringente reaktionsbetingelser. Primere og prober blev kontrolleret for mulige homologier med alle i genbanker publicerede sekvenser med sekvenssammenligningsanalyse. Detektérbarheden for alle relevante genotyperer således sikret ved en databasejustering og ved en PCR-kørsel på Rotor-Gene-instrumenter med følgende genotyper (se tabel 1). Desuden blev specificiteten valideret med 100 forskellige HIV-negative plasmaprøver. Disse genererede ikke nogen signaler med HIV-specifikke primere og prober, som indgår i HI Virus-1 RG Master. En potentiel krydsreaktivitet i artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev testet med den kontrolgruppe, der er angivet i tabel 2. Ingen af de testede patogener har været reaktive. Der viste sig ingen krydsreaktiviteter ved blandede infektioner. 12 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

12 Tabel 1. Testning af relevante genotypers specificitet Virus Genotype Kilde HIV (FAM) Intern kontrol (ROX)) HI Virus-1 A NIBSC* + + HI Virus-1 B NIBSC + + HI Virus-1 C NIBSC + + HI Virus-1 D NIBSC + + HI Virus-1 E NIBSC + + HI Virus-1 F NIBSC + + HI Virus-1 G NIBSC + + HI Virus-1 H NIBSC + + * National Institute for Biological Standards and Control, Hertfordshire. Tabel 2. Testning af kittets specificitet med potentielt krydsreaktive patogener Kontrolgruppe HIV (Cycling Green eller Cycling A.FAM) Intern kontrol (Cycling Orange eller Cycling A.ROX) Hepatitis A-virus + Hepatitis B-virus + Hepatitis C-virus + Humant herpesvirus 1 (herpes simplex-virus 1) Humant herpesvirus 2 (herpes simplex-virus 2) Humant herpesvirus 3 (varicellazoster-virus) Humant herpesvirus 5 (cytomegalovirus) Tabellen fortsættes på næste side Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

13 Tabel 2. Fortsat Kontrolgruppe Human T- celleleukæmivirus type 1 og type 2 HIV (Cycling Green eller Cycling A.FAM) Intern kontrol (Cycling Orange eller Cycling A.ROX) + Enterovirus + Parvovirus B19 + Gul feber + Aspergillus flavus + Aspergillus fumigatus + Candida albicans + Chlamydia trachomatis + Cryptosporidium parvum Filobasidiella neoformans Mycoplasma pneumoniae Pneumocystis cariniie + Staphylococcus sp. + Streptococcus agalactiae + Staphylococcus aureus + Streptococcus pyogenes + Det lineære område af kvantificeringen Det lineære område (analytisk måling) af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev bestemt ved at analysere en fortyndingsrække af en HIV in vitro transkript fra 1 x 10 8 IU/µl til 1 IU/µl. Fortyndingsrækken blev i forvejen kalibreret imod WHO 1st International HIV DNA Standard. 14 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

14 log 10 calculated concentration (IU/ml) Ethvert fortyndingstrin blev testet i replika (n = 8) med artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kittet på Rotor-Gene-instrumenter. Det lineære område af kvantificeringen af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet omfatter dermed koncentrationer fra 5 IU/µl til minimum 1 x 10 8 IU/µl. Det lineære område med hensyn til oprensningen af artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kittet blev bestemt ved at analysere en fortyndingsrække af OptiQuant HIV&#x1E;1 RNA Quantification Panel fra 1 x 10 8 IU/µl til 120 IU/µl. Oprensningen blev udført i duplikater ved hjælp af QIAamp DSP Virus Kit (ekstrationsvolumen: 0,5 ml, elueringsvolumen: 25 µl). Hver af de 9 prøver blev analyseret med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Det lineære område med hensyn til oprensningen af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet omfatter dermed koncentrationer fra 120 IU/µl til minimum 1 x 8 3 IU/µl (se figur 3) y = x R 2 = log 10 nominal concentration (IU/ml) Figur 3. Lineært område for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Beregning af det lineære område. Den lige linje blev bestemt ved en lineær regression af de beregnede log 10 - koncentrationer med de nominelle log 10 -koncentrationer. Formlen for regressionslinjen er medtaget i figuren. Præcision Præcisionsdata for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet er indsamlet ved hjælp af Rotor-Gene instrumenter og tillader bestemmelsen af totalvariansen for testsystemet. Den totale varians består af variabilitet inden for analysen (&#x1e;variabiliteten af flere resultater af prøver med samme koncentration inden for et eksperiment), variabiliteten mellem prøverne (&#x1e;variabiliteten af flere resultater af analysen genereret på forskellige instrumenter af samme type af forskellige operatører inden for et laboratorium) og variabiliteten Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

15 mellem batches (&#x1e;variabiliteten af flere resultater af analysen ved brug af forskellige batches). De opnåede data blev brugt til at bestemme standardafvigelsen, variansen og variationskoefficienten for den patogenspecifikke og den interne kontrol-pcr. Disse præcisionsdata blev bestemt for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet på baggrund af kvantificeringsstandarden med den laveste koncentration (QS4; 10 IU/µl). Testene blev foretaget med 8 replika. Præcisionsdata blev beregnet på basis af C T -værdierne af amplifikationskurverne (C T : tærskelcyklus, se tabel 3). Baseret på disse resultater er den samlede statistiske spredning af enhver given prøve med den nævnte koncentration 1,66 % (C T ) og 2,15 % (C T ) for detektion af den interne kontrol. Disse værdier er baseret på den samlede mængde af alle enkelte værdier for de bestemte variabiliteter. Tabel 3. Præcisionsdata på basis af C T -værdierne Variabilitet inden for analysen: HI Virus-1 RG QS 4 Variabilitet inden for analysen: Intern kontrol Variabilitet mellem analyser: HI Virus-1 RG QS 4 Variabilitet mellem analyser: Intern kontrol Variabilitet mellem batches: HI Virus-1 RG QS 4 C T - værdi Standardafvigelse Variationskoefficient (%) 35,62 0,45 1,26 31,24 0,18 0,58 35,75 0,56 1,55 31,65 0,36 1,13 35,40 0,61 1,73 16 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

16 Variabilitet mellem batches: Intern kontrol Total varians: HI Virus-1 RG QS 4 Total varians: Intern kontrol 31,20 0,55 1,76 35,58 0,59 1,66 31,40 0,67 2,15 Robusthed Kontrol af robustheden bruges til bestemmelsen af den samlede udskillelsesrate for artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Hertil blev benyttet 100 HIV negative plasmaprøver blandet med hver 4,5 IU/µl elueringsvolumen HIV- kontrol-rna (tredobbelt koncentration af den analytiske sensitivitetsgrænse). Efter oprensningen med QIAamp DSP Virus Kit blev disse prøver analyseret med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Fejlraten udgjorde for alle HIV-prøver 0 %. Robustheden af den interne kontrol blev yderligere kontrolleret gennem oprensning og analyse af 100 HIV-negative plasmaprøver. Den samlede fejlrate var 0 %. Der observeredes ingen inhibition. Dermed er robustheden for artus HI Virus&#x1E;1 RG RT-PCR-kittet 99 %. Reproducerbarhed Dataene for reproducerbarheden registreres for at kunne foretage en regelmæssig vurdering af effekten af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet samt for en sammenligning med effekten af andre produkter. Disse data indhentes ved deltagelse i standardiserede præstationsprogrammer. Diagnostisk evaluering artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev vurderet i et studie. Ved sammenligning af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet med COBAS TaqMan HIV-1 Test blev 241 plasmaprøver analyseret retrospektivt. Alle plasmaprøver blev foranalyseret positive eller negative ved hjælp af COBAS TaqMan HIV-1 Test til rutinediagnosticering. HCV-RNA'et til test af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev isoleret ved hjælp af QIAamp DSP Virus-kittet, og analysen blev udført på Rotor-Gene instrumentet. Til sammenlignende test med COBAS TaqMan HIV-1 Test blev HIV-RNA isoleret ifølge producentens anvisninger i indlægssedlen. De resultater, der blev opnået med artus HI Virus-1 RG PCR-kittet, blev Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

17 sammenlignet med resultaterne af COBAS TaqMan HIV-1 Test (se tabel 4 og figur 4). 105 af 126 prøver, der blev testet positive med COBAS TaqMan HIV-1 Test, var også positive med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. 113 af 115 prøver, der blev testet negative med COBAS TaqMan HIV-1 Test, var også negative med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Hvis resultaterne af COBAS TaqMan HIV-1 Test ruges som reference, er den diagnostiske følsomhed 98,1 %, og den diagnostiske specificitet er 84,3 %. 18 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

18 Tabel 4. Resultaterne af de 241 analyserede retrospektive EDTAplasmaprøver COBAS TaqMan HIV-1 Test + Samlet artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit Figur 4. Sammenligning af COBAS TaqMan HIV-1 Test (Roche, HCV; med prøveoprensning med COBAS AmpliPrep system) med artus HI Virus-1 RG RT-PCRkittet (QIAGEN, HIV; med prøveoprensning med QIAamp DSP Virus-kittet). Korrelationen af de kvantitative resultater af begge testsystemer (tabel 4) blev analyseret ved hjælp af en lineær regression. Resultaterne fra begge kit er vist i et XY-diagram (spredningsdiagram) med log log-skala. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

19 Udstyr og reagenser, der skal leveres af bruger Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. RNA-isoleringskit (se RNA-isolering, side 23) Pipetter (justerbare)* Sterile pipettespidser med filtre Vortex-mixer* Bordcentrifuge* med rotor til 2 ml reagensglas Rotor-Gene Q- eller Rotor-Gene-instrument* med fluorescenskanaler til Cycling Green og Cycling Orange eller med fluorescenskanaler til Cycling A.FAM og Cycling A.ROX Rotor-Gene Q softwareversion (Rotor-Gene 6000 softwareversion , , , Rotor-Gene 3000 softwareversion ) eller nyere Striprør og hætter, 0,1 ml til brug med 72-brøndsrotor (katalognr eller ) Alternativ mulighed: PCR-rør, 0,2 ml, til brug med 36-brøndsrotor (katalognr eller ) Cooling block (Loading Block 72 x 0,1 ml rør, katalognr eller Loading Block 96 x 0,2 ml rør, katalognr ) * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens anvisninger. artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet må ikke anvendes sammen med Rotor-Gene Q 2plexinstrumenter. 20 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

20 Vigtige bemærkninger Almene forsigtighedsregler Brugeren skal altid være opmærksom på følgende: Brug sterile pipettespidser med filtre. Positivt materiale (prøver, positive kontroller, amplifikater) skal opbevares og oprenses adskilt fra de øvrige reagenser og tilsættes reaktionsblandingen i et separat rum. Optø alle komponenter grundigt ved stuetemperatur (15-25 C), før en analyse påbegyndes. Når komponenterne er optøet, blandes de (ved at pipettere op og ned flere gange eller med en pulsvortexblanding) og centrifugeres kort. Arbejd hurtigt, og hold PCR-komponenterne på is eller i køleblokken (72/96-brønds påfyldningsblok). Prøveindsamling, opbevaring og transport Alle prøver skal behandles som potentielt smittefarlige. Det er kun tilladt at bruge følgende prøvematerialer, og følgende regler og specifikke vejledninger vedrørende indsamling, transport og opbevaring skal nøje overholdes. Hidtil foreliggende data viser, at EDTA- eller citrat-plasma er de prøvematerialer, som er bedst egnet til detektion af HIV. Vi anbefaler derfor, at disse materialer anvendes med artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet. Den interne validering af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet blev gennemført med prøver af humant EDTA-plasma. Andre prøvematerialer er ikke valideret. Du bør udelukkende bruge det anbefalede RNA-isolerings-kit (se RNAisolering, side 23) til klargøring af prøver. Ved brug af visse prøvematerialer skal specifikke vejledninger vedrørende indsamling, transport og opbevaring nøje overholdes. Prøveudtagning Enhver blodprøve forårsager en skade på blodkar (arterier, vener, kapillærer). Der bør kun anvendes uskadeligt og sterilt materiale. Til udtagning af blodprøver findes der egnede engangsmaterialer. Til venepunkturen må der ikke benyttes for fine kanyler. Udtagning af venøst blod skal ske i passende dele af albuebøjningen, underarmen eller håndryggen. Blod skal udtages med standard prøverør (rød hætte, Sarstedt eller tilsvarende rør fra anden Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

21 producent). Der skal udtages et volumen på 5-10 ml EDTA blod. Rørene skal blandes højt oppe direkte efter prøveudtagningen (8 x, må ikke omrystes). Prøver fra hepariniserede personer må ikke anvendes (se Forstyrrende substanser, side 22). Opbevaring af prøver Fuldblod skal separeres i plasma og cellulære komponenter ved centrifugering i 20 minutter ved x g inden for 6 timer. Det isolerede plasma skal overføres til sterile polypropylenrør. Effekten af testen kan nedsættes, når prøverne nedfryses flere gange og opbevares i en længere tid. Virus-indkapslet RNA er stabilt i dage, hvis det opbevares ved 4 C, i uger hvis det opbevares ved -20 C, og endog i måneder og år, hvis det opbevares ved -70 C.* Transport af prøver Prøvemateriale skal principielt transporteres i en knusningssikker transportbeholder. Dermed kan en potentiel infektionsfare som følge af udlækkende prøvemateriale undgås. Prøverne skal transporteres efter de gyldige lokale og statslige forskrifter vedrørende transporten af sygdomsfremkaldende stoffer. Prøverne skal afsendes inden for 6 timer. Det anbefales ikke at prøven opbevares på aftagelsesstedet. Transport som almindelig postforsendelse er mulig, dog skal forskrifterne for opbevaring overholdes under transporten. Vi anbefaler, at prøven transporteres med kurer. Blodprøverne skal sendes på køl (2-8 C) og separeret plasma i dybfrossen tilstand (-15 til -30 C). Forstyrrende substanser Forhøjede bilirubin- ( 15 mg/dl) og lipidværdier ( 800 mg/dl) såvel som hæmolytiske prøver påvirker ikke systemet. Heparin ( 10 IE/ml) påvirker PCR. Prøver, der er indsamlet i rør, der indeholder heparin som antikoagulans, bør ikke anvendes. Prøver fra hepariniserede patienter må heller ikke anvendes. * Arbeitskreis Blut, V17 ( ), Bundesgesundheitsblatt 11/1997, p International Air Transport Association (Den internationale lufttransport-sammenslutning) (IATA). Dangerous Goods Regulations (Regler vedrørende transport af farligt gods). 22 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

22 RNA-isolering QIAamp DSP Virus-kittet (QIAGEN, kat. nr ) er valideret til viral RNAoprensning fra humant plasma til brug sammen med artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kittet. Udfør den virale DNA-oprensning i henhold til anvisningerne i Håndbog til QIAamp DSP Virus-kit. Anvendelsen af carrier-rna er af afgørende betydning for oprensningens effektivitet og dermed for DNA-/RNA-udbyttet. For at opnå en højere stabilitet af den i QIAamp DSP Virus Kit vedlagte carrier-rna bør angivelserne for rekonstruktion og opbevaring af carrier-rna i brugsanvisningen ( Preparing reagents and buffers ) følges. Før hver oprensning påbegyndes, skal der klargøres en blanding af lysisbuffer og carrier-rna (og intern kontrol, hvor det er relevant, se Intern kontrol herunder) frisk i henhold til pipetteringsplanen i tabel 5. Tabel 5. Pipetteringsplan for anvendelse af QIAamp DSP Virus-kittet Antal prøver 1 12 Lysisbuffer (AL)* 550 µl 6600 µl Carrier-RNA (1 µg/µl) 6,2 µl 74,4 µl Totalt volumen 556,2 µl 6674,4 µl Volumen pr. ekstraktion 500 µl 500 µl hver * Indeholder guanidinhydrochlorid; se kithåndbogen for QIAamp DSP Virus-kit for sikkerhedsoplysninger. Brug straks den frisk klargjorte blanding af lysisbuffer og carrier-rna til oprensning. Det er ikke muligt at opbevare blandingen. Den interne kontrol til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet kan bruges direkte i isoleringsproceduren (se Intern kontrol herunder). Intern kontrol Der medfølger en intern kontrol (HI Virus-1 RG IC). Dette giver brugeren mulighed for både at kontrollere RNA-isoleringsproceduren og kontrollere for mulig PCR-inhibition. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol i et forhold, der svarer til 0,1 µl pr. 1 µl elueringsvolumen til oprensningen. Ved brug af f.eks. QIAamp DSP Virus-kittet elueres RNA'et i 60 µl elueringsbuffer (AVE). Derfor bør 6 µl af den interne kontrol tilsættes initialt. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

23 Den interne kontrol og carrier-rna (se RNA-isolering, side 23) bør kun tilsættes blandingen af lysisbuffer og prøvemateriale eller direkte til lysisbufferen. Den interne kontrol må ikke direkte tilsættes prøvematerialet. Ved tilsætningen til lysisbufferen skal der sørges for, at blandingen af den interne kontrol og lysisbuffer/carrier-rna forberedes frisk og tilsættes med det samme (opbevaring af blandingen ved stuetemperatur eller i køleskabet kan allerede efter få timer føre til fravær af den interne kontrol og til en reduceret oprensningseffektivitet). Pipetter ikke den interne kontrol og carrier-rna direkte i prøvematerialet. Alternativt kan den interne kontrol anvendes udelukkende til kontrol af en mulig PCR-inhibition. Til denne anvendelse tilsættes den interne kontrol direkte til blandingen af HI Virus-1 RG Master A og HI Virus-1 RG Master B som beskrevet i trin 2b i protokollen (side 27). Indstilling af tærsklen for PCR-analysen De optimale tærskelindstillinger for en given kombination af Rotor-Gene Q- instrumentet og artus RG PCR-kittet skal sættes empirisk ved at teste hver individuel kombination, eftersom det er en relativ værdi, afhængig af den generelle diagnostiske arbejdsgang. Som udgangspunkt kan tærsklen indstilles på en præliminær værdi på 0,04 til analysen af den første PCR-kørsel, men denne værdi skal finindstilles i en komparativ analyse af de næste kørsler af arbejdsgangen. Tærsklen skal indstilles manuelt lige over baggrundssignalet for de negative kontroller og negative prøver. Tærskelmiddelværdien, som beregnes ud fra disse eksperimenter, vil sandsynligvis fungere for de fleste kørsler, men brugeren skal alligevel gennemgå den genererede tærskelværdi med jævne mellemrum. Tærskelværdien vil sædvanligvis ligge i intervallet 0,03-0,05 og skal afrundes til højst tre decimaler. Kvantitering De medfølgende kvantiteringsstandarder (HI Virus-1 RG QS 1-4) behandles som en allerede oprenset prøve og anvendes i samme volumen (20 µl). For at generere en standardkurve på Rotor-Gene Q-instrumenter bør alle 4 kvantiteringsstandarder bruges og defineres i dialogboksen Edit Samples (Rediger prøver) som standarder med de specificerede koncentrationer (se instrumentets brugervejledning). 24 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

24 Kvantiteringsstandarderne defineres som IU/μl.* Følgende formel skal anvendes til at omregne de værdier, som er bestemt ved hjælp af standardkurven, til IE/ml prøvemateriale: Resultat (IE/ml) = Resultat (IE/µl) x elueringsvolumen (µl) Prøvevolumen (ml) Det initiale prøvevolumen skal altid indsættes i ovenstående formel. Det skal tages i betragtning, når prøvevolumen ændres før nukleinsyreekstraktionen (f.eks. reduktion af volumen ved centrifugering eller øgning af volumen ved at tilsætte det nødvendige volumen til isoleringen). Konverteringsfaktor 1 IU/ml svarer til 0,50 kopier/ml til detektion af HIV-1-RNA på Rotor-Gene Q i kombination med manuel prøveklargøring med QIAamp DSP Virus-kittet. Konverteringsfaktoren er en tilnærmelse, der er baseret på en gennemsnitsfaktor på tværs af analysens dynamiske område. * Standarden er kalibreret ved hjælp af 1st International HIV-standarden (WHO). Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

25 Protokol: PCR og dataanalyse Vigtige anvisninger før start Før proceduren påbegyndes, bør Vigtige bemærkninger, side gennemlæses. Tag dig tid til at lære Rotor-Gene Q at kende, før du starter protokollen. Se brugervejledningen til instrumentet. Sørg for, at mindst en kvantiteringsstandard og en negativ kontrol (vand, PCR-kvalitet) er med i hver PCR-kørsel. For at generere en standardkurve bruges alle 4 kvantiteringsstandarder, der medfølger (HI Virus-1 RG QS 1-4) for hver PCR-kørsel. Ting, der skal gøres før start Sørg for, at køleblokken (tilbehør til Rotor-Gene Q-instrumentet) er forkølet til 2-8 C. Alle reagenser skal, inden testen startes, optøs fuldstændigt ved stuetemperatur, blandes godt (gentagen pipettering eller kort vortexen) og centrifugeres kort. Procedure 1. Anbring det ønskede antal PCR-rør i køleblokkens adaptere. 2. Hvis du anvender den interne kontrol til at monitorere oprensningen af RNA og til at kontrollere en eventuel inhibition af PCR, følges trin 2a. Hvis du kun anvender den interne kontrol til at kontrollere en inhibition af PCR, følges trin 2b. 2a. Den interne kontrol er allerede tilsat oprensningen (se Intern kontrol, side 23). I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 6. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der skal anvendes til PCR, undtagen prøven. 26 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

26 Tabel 6. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes til at monitorere RNA-oprensning og kontrollere for PCR-inhibition) Antal prøver 1 12 HI Virus-1 RG Master A 12 µl 144 µl HI Virus-1 RG Master B 18 µl 216 µl HI Virus-1 RG IC 0 µl 0 µl Totalt volumen 30 µl 360 µl 2b. Den interne kontrol skal tilsættes direkte til blandingen af HI Virus-1 Master A og HI Virus-1 Master B. I dette tilfælde klargøres en Master Mix ifølge tabel 7. Reaktionsblandingen indeholder typisk alle de komponenter, der skal anvendes til PCR, undtagen prøven. Tabel 7. Klargøring af Master Mix (intern kontrol anvendes kun til at kontrollere for PCR-inhibition) Antal prøver 1 12 HI Virus-1 RG Master A 12 µl 144 µl HI Virus-1 RG Master B 18 µl 216 µl HI Virus-1 RG IC 2 µl 24 µl Totalt volumen 32 µl* 384 µl* * Volumenforhøjelsen, som opstår på grund af den interne kontrol, er irrelevant. Sensitiviteten for detektionssystemet påvirkes ikke. 3. Pipettér 30 µl af Master Mix i hvert PCR-rør. Tilsæt derefter 20 µl af det eluerede prøve-rna (se tabel 8). Der skal tilsvarende bruges 20 µl af mindst én af kvantiteringsstandarderne (HI Virus-1 RG QS 1-4) som positiv kontrol og 20 µl vand (vand, PCR-kvalitet) som negativ kontrol. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

27 Tabel 8. Opsætning af PCR-reaktion Antal prøver 1 12 Master-blanding 30 µl 30 µl hver Prøve 20 µl 20 µl hver Totalt volumen 50 µl 50 µl hver 4. Luk PCR-rørene. Sørg for, at låseringen (tilbehør til Rotor-Geneinstrumentet) er placeret oven på rotoren for at forebygge utilsigtet åbning af rørene under kørslen. 5. Til detektion af HIV-1-RNA oprettes en temperaturprofil i henhold til de følgende trin. Indstilling af generelle analyseparametre Figur 5, 6, 7 Revers transkription af RNA Figur 8 Indledende aktivering af hot-start enzymet Figur 9 Amplifikation af cdna'et Figur 10 Justering af fluorescenskanalens følsomhed Figur 11 Start af kørsel Figur 12 Alle specifikationer henviser til Rotor-Gene Q softwareversion (Rotor&#x1E;Gene 6000 softwareversion , , , Rotor&#x1E;Gene 3000 softwareversion ). Yderligere oplysninger om programmering af Rotor&#x1E;Gene Q-instrumenter kan ses i instrumentets brugervejledning. I illustrationerne er disse illustrationer indrammet med en fed, sort streg. Der er illustrationer til Rotor&#x1E;Gene Q-instrumenter. Når der skal anvendes andre værdier til Rotor-Gene 3000, er forskellene beskrevet i teksten. 28 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

28 6. Åbn først dialogboksen New Run Wizard (Hjælp til ny kørsel) (figur 5). Marker afkrydsningsfeltet Locking Ring Attached (Låsering påsat), og klik på Next (Næste). Figur 5. Dialogboksen New Run Wizard. 7. Vælg 50 for PCR-reaktionsvolumen, og klik på Next (figur 6). Figur 6. Indstilling af generelle analyseparametre. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

29 8. Klik på knappen Edit Profile (Rediger profil) i den næste dialogboks New Run Wizard (figur 7) og programmer temperaturprofilen som vist i figur 7-10). Figur 7. Redigering af profilen. Figur 8. Revers transkription af RNA. 30 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

30 Figur 9. Indledende aktivering af hot-start enzymet. Figur 10. Amplifikation af cdna'et. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr, ROX. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

31 9. Detektionsområdet for fluorescenskanalerne skal bestemmes i henhold til fluorescensintensiteterne i PCR-rørene. Klik på Gain- Optimisation (Gain-optimering) i dialogboksen New Run Wizard (se figur 7) for at åbne dialogboksen Auto-Gain Optimisation Setup (Opsætning af automatisk gain-optimering). Indstil kalibreringstemperaturen til 50 for at matche amplifikationsprogrammets afhærdningstemperatur (figur 11). Figur 11. Justering af fluorescenskanalens følsomhed. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr og ROX. 32 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

32 10. Gain-værdierne, der bestemmes af kanalkalibreringen, gemmes automatisk og angives i det sidste menuvindue i programmeringsproceduren (figur 12). Klik på Start Run (Start kørsel). Figur 12. Start kørslen. Bemærk, at softwaren på Rotor-Gene 3000 vil definere fluorescensfarver som FAM/Sybr og ROX Følgende resultater (11a, 11b og 11c) er mulige. Eksempler på positive og negative PCR-reaktioner er givet i figur 13 og figur 14. Tabel 9 indeholder retningslinjer vedrørende tolkning af kvantitative resultater. 11a.Der er detekteret et signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Analysens resultat er positivt: prøven indeholder HIV&#x1E;1-RNA. I dette tilfælde er detektion af et signal i kanalen Cycling Orange unødvendigt, idet høje indledende koncentrationer af HIV-1-RNA (positivt signal i Cycling Green-kanalen) kan medføre reduceret eller manglende fluorescenssignal fra den interne kontrol i Cycling Orange-kanalen (konkurrence). Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.FAM for det positive signal og Cycling A.ROX for den interne kontrol. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

33 11b.Der er ikke detekteret noget signal i fluorescenskanalen Cycling Green. Samtidig vises et signal fra den interne kontrol i Cycling Orange-kanalen. I prøven kan der ikke påvises HIV-1-RNA.Den kan betragtes som negativ. I tilfælde af en negativ HI Virus-1 RT-PCR udelukker det detekterede signal af den interne kontrol muligheden for RT-PCR-inhibition. Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.ROX for den interne kontrol og intet signal for Cycling A.FAM. 11c. Intet signal detekteret i Cycling Green eller Cycling Orangekanalerne. Der kan ikke udledes noget resultat. Information vedrørende fejlkilder og deres løsning kan findes i Fejlfindingsvejledning, side 36. Bemærk, at de relevante kanaler på Rotor-Gene 3000 er Cycling A.FAM og Cycling A.ROX. Figur 13. Detektion af kvantiteringsstandarderne (HI Virus-1 RG QS 1-4) i fluorescenskanalen Cycling Green. NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). 34 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

34 Figur 14. Detektion af den interne kontrol (IC) i fluorescenskanalen Cycling Orange med samtidig amplifikation af kvantiteringsstandarderne (HI Virus-1 RG QS 1-4). NTC: Ingen skabelonkontrol (negativ kontrol). Tabel 9. Tolkning af kvantitative resultater Resultat HIV-RNA >72 IU/ml HIV-RNA <72 IU/ml HIV-RNA negativ Tolkning Resultatet ligger inden for det bestemte testområde. Detektionssandsynligheden for HIV-RNA is >95 %. Det positive testresultat er statistisk sikret. Resultatet ligger uden for det bestemte testområde. Reproducerbarheden af det positive resultat er ikke garanteret. Intet HIV-RNA blev detekteret. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

35 Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. Der findes desuden flere informationer på siden Frequently Asked Questions [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg Kommentarer og forslag Intet signal ved positive kontroller (HI Virus-1 RG QS 1-4) i fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM a) Den valgte fluorescenskanal for PCR-dataanalyse stemmer ikke overens med protokollen Ved dataanalyse vælges fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM til analytisk HI Virus-1 RT-PCR og fluorescenskanalen Cycling Orange eller Cycling A.ROX til den interne kontrol RT-PCR. b) Ukorrekt programmering af temperaturprofilen for Rotor&#x1E;Geneinstrumentet c) Ukorrekt konfiguration af PCR Sammenlign temperaturprofilen med protokollen. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 26. Kontrollér dine arbejdstrin ved hjælp af pipetteringsskemaet, og gentag PCR, hvis det er nødvendigt. Se Protokol: PCR og dataanalyse, side 26. d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring (side 7) Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. e) artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kittet er udløbet Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. 36 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

36 Kommentarer og forslag Svagt eller intet signal fra den interne kontrol i fluorimeterkanalen Cycling Orange eller Cycling A.ROX og samtidigt fravær af signal i kanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM a) PCR-betingelserne stemmer ikke overens med protokollen Kontrollér PCR-betingelserne (se herover), og gentag om nødvendigt PCR med korrigerede indstillinger. b) PCR blev hæmmet c) Der foreligger tab af RNA forårsaget af oprensningen Sørg for at bruge den anbefalede isoleringsmetode, og følg producentens vejledning nøje. Hvis den interne kontrol er tilsat til ekstraktionen, kan et manglende signal fra den interne kontrol være tegn på tab af RNA under ekstraktionen. Sørg for at bruge den anbefalede isoleringsmetode (se RNAisolering, side 23), og følg producentens vejledning nøje. d) Opbevaringsbetingels erne for en eller flere kitkomponenter var ikke i overensstemmelse med de instruktioner, der er angivet i Opbevaring (side 7) Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. e) artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kittet er udløbet Kontrollér opbevaringsbetingelserne og reagensernes udløbsdato (se kitmærkaten), og brug om nødvendigt et nyt kit. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

37 Kommentarer og forslag Signaler med de negative kontroller i fluorescenskanalen Cycling Green eller Cycling A.FAM eller i den analytiske PCR a) Kontamination under klargøring af PCR Gentag PCR med nye reagenser i replika. Luk om muligt PCR-rørene umiddelbart efter tilsætning af den prøve, der skal testes. Positiv-kontrollerne skal pipetteres til sidst. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. b) Der forekom kontamination under ekstraktion Gentag ekstraktion og PCR for den prøve, der skal testes, med nye reagenser. Sørg for, at arbejdspladsen og instrumenterne dekontamineres jævnligt. 38 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

38 Litteraturhenvisninger QIAGEN vedligeholder en stor, ajourført onlinedatabase med videnskabelige publikationer, hvor QIAGENs produkter er anvendt. De avancerede søgefunktioner gør det muligt at finde de artikler, du har brug for, enten med en simpel nøgleordssøgning eller ved at angive applikation, forskningsområde, titel osv. En fuldstændig referenceliste kan fås ved at besøge QIAGENs referencedatabase online på eller kontakte QIAGENs tekniske service eller den lokale forhandler. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

39 Bestillingsinformation Produkt Indhold Kat. nr. artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kit (24) Til 24 reaktioner: 2 Masters, 4 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kit (96) Til 96 reaktioner: 2 Masters, 4 kvantiteringsstandarder, intern kontrol, vand (PCR-kvalitet) QIAamp DSP Virus-kit til oprensning af virale nukleinsyrer fra humant plasma til in vitro-diagnostiske formål QIAamp DSP Virus Kit Til 50 klargøringer: QIAamp MinElute spin-spalter, buffere, reagenser, spalteekstendere og VacConnectors Rotor-Gene Q MDx til IVD-valideret PCR-analyse i realtid til klinisk anvendelse Rotor-Gene Q MDx 5plex System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Rotor-Gene Q MDx 5plex Platform Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

40 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Rotor-Gene Q MDx 6plex System Rotor-Gene Q MDx 6plex Platform Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Rotor-Gene Q for enestående ydeevne i realtids-pcr Rotor-Gene Q 5plex System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Rotor-Gene Q 5plex Platform Rotor-Gene Q 5plex HRM System Realtids-PCR-cycler med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet), bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

41 Produkt Indhold Kat. nr. Rotor-Gene Q 5plex HRM Platform Realtids-PCR-cycler og Højopløselig smelteanalysator med 5 kanaler (grøn, gul, orange, rød, violet) plus HRMkanal, bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Rotor-Gene Q 6plex System Rotor-Gene Q 6plex Platform Rotor-Gene Q-tilbehør Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes Loading Block 96 x 0.2 ml Tubes Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250) Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (2500) PCR Tubes, 0.2 ml (1000) PCR Tubes, 0.2 ml (10000) Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse Realtids-PCR-instrument med 6 kanaler (blå, grøn, gul, orange, rød, violet), inkl. bærbar computer, software, tilbehør, 1 års garanti på reservedele og arbejdsløn, installation og uddannelse ikke inkluderet Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion med en etkanalspipette i 72 x 0,1 ml rør Aluminiumsblok til manuel opsætning af reaktion i et standard 8 x 12-array med 96 x 0,2 ml rør 250 strips a 4 rør og hætter til 1000 reaktioner 10 x 250 strips a 4 rør og hætter til reaktioner 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner 10 x 1000 tyndvæggede rør til 1000 reaktioner Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

42 For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kit-håndbog eller -brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

43 Denne side skal være tom 44 Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/2015

44 Denne side skal være tom Håndbog til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kit 03/

45

46 Ved køb af dette produkt må køber anvende det til at udføre diagnostiske tjenester til human in vitro-diagnostik. Der gives ikke hermed noget generelt patent eller anden form for licens end denne specifikke brugsret via købet. Varemærker: QIAGEN, QIAamp, artus, MinElute, Rotor-Gene (QIAGEN Group); COBAS, TaqMan (Roche Group); FAM, ROX (Life Technologies Corporation); SYBR (Molecular Probes, Inc.). artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet og QIAamp DSP Virus-kittet er CE-mærkede diagnostiske kit i overensstemmelse med EU's direktiv om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 98/79/EØF. Ikke tilgængeligt i alle lande. Aftale om begrænset licens Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet accepterer følgende vilkår: 1. artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet må kun bruges i overensstemmelse med håndbogen til artus HI Virus-1 RG RT-PCR-kittet, og kun med de komponenter, der følger med kittet. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere komponenterne i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i håndbogen til artus HI Virus-1 RG RT- PCR-kit og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt, der kunne føre til eller fremme handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne deri. For opdaterede licensbetingelser henvises der til QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit

Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Marts 2015 Håndbog til artus HCV RG RT- PCR-kit Version 1 24 (Katalognr. 4518263) 96 (Katalognr. 4518265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4518263, 4518265

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit

Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus BK Virus RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4514263) 96 (katalognr. 4514265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4514263, 4514265

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus VZV RG PCR Kit håndbog

artus VZV RG PCR Kit håndbog September 2009 artus VZV RG PCR Kit håndbog Version 1 24 (katalognr. 4502263) 96 (katalognr. 4502265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4502263, 4502265 1056824DA

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog December 2014 artus HSV-1/2 RG PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4500263) 96 (katalog nr. 4500265) Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q instrumenter 4500263, 4500265

Læs mere

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog

artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog artus WNV LC RT-PCR-kit-håndbog 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4509063, 4509065 1046924DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit

Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit Håndbog til artus Parvo B19 LC PCR-kit 24 (Katalognr. 4504063) 96 (Katalognr. 4504065) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med LightCycler -instrumentet December 2014 Version 1 4504063, 4504065

Læs mere

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit

Håndbog til artus CMV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus CMV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4503263) 96 (katalognr. 4503265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4503263, 4503265 1046908DA

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit

Håndbog til artus HBV RG PCR-kit December 2014 Håndbog til artus HBV RG PCR-kit Version 1 24 (katalognr. 4506263) 96 (katalognr. 4506265) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med Rotor-Gene Q-instrumenter 4506263, 4506265 1046920DA

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

artus EBV LC PCR Kit Håndbog

artus EBV LC PCR Kit Håndbog Marts 2015 artus EBV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4501063) 96 (katalog nr. 4501065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler Instrument version 1 4501063, 4501065 1046892DA

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Sample & Assay Technologies

Sample & Assay Technologies Februar 2015 artus SARS RG RT-PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4511263) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med artus 3000 og med Rotor-Gene 3000 Version 1 4511263 1046936DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog

artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog artus Borrelia LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4551063) 96 (katalog nr. 4551065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 instrument Marts 2015 version

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog

artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog artus Mycobac. diff. LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4556063) 96 (katalog nr. 4556065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Marts

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

% &'(& )*+% &'(,!+$-*

% &'(& )*+% &'(,!+$-* !!"#$ % &'(& )*+% &'(,!+$-*.!!"#$ /0 12 /2. 0 3 4 % &'( +% + % &'(& 5 +26 7, 0/126.. 89$ 8.+3+ ) :);+ /012/2.2'-3 3: "#

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit

Håndbog til artus CMV TM PCR-kit Håndbog til artus CMV TM PCR-kit 24 (katalognr. 4503163) 96 (katalognr. 4503165) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection Systems December 2014

Læs mere

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc.

Efterfølgende. Anvendt analyse. Abbott RealTime HIV-1 (Abbott Molecular Inc.) HCV (Abbott Molecular Inc.) HBV (Abbott Molecular Inc. EZ1 DSP Virus Kit EZ1 DSP Virus Kit systemets ydeevne er blevet fastlagt i evalueringsundersøgelser af ydeevne vha. plasma-, serum-, CSF-, urin-, fuldblods-, afførings-, transportmedie-, tørrede podepinde-

Læs mere

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay

Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Aptima Aptima HIV-1 Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog. Januar 2015. Kvantitativ in vitro diagnostik Januar 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4552163) 96 (katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med ABI PRISM 7000, 7700 og 7900HT Sequence Detection

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus CT/NG QS-RGQ Kit, Version 1, 4569365 Versionsstyring Dette dokument er artus CT/NG QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R2. Kontroller, om der

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV HCVQTV2 72 Tests P/N: 05532264 190 Quantitative Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Aptima HCV Quant Dx Assay

Aptima HCV Quant Dx Assay HCV Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt

MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt Til in-vitro-diagnostisk brug: MycXtra Tilsigtet anvendelse MycXtra Fungal DNA ekstraktionssæt REF 080-005 MycXtra Fungal DNA ekstraktionssættet er beregnet til isolering rensning af fungal DNA tilstedeværende

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test PG WR

72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test PG WR COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMVCAP 72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 5.1 Liters P/N: 03587797 190 Wash Reagent

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

artus VZV LC PCR Kit Håndbog

artus VZV LC PCR Kit Håndbog artus VZV LC PCR Kit Håndbog 24 (katalog nr. 4502063) 96 (katalog nr. 4502065) Kvantitativ in vitro diagnostik Til anvendelse med LightCycler 1.1/1.2/1.5 og LightCycler 2.0 Instrument Januar 2007 version

Læs mere

Metodeblad for P-GAD65- Ab

Metodeblad for P-GAD65- Ab Sheet Metodeblad for P-GAD65- Ab C2 Ensure and Monitor Customer and Stakeholder Satisfaction Metodeblad for P-Glutamatdecarboxylase(GAD65)-antistof;arb.stofk. Indikation Forberedelse af patient Præanalytiske

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning

Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalinger af Kvalitetssikring af molekylære human papillomavirus (HPV) test på prøver i forbindelse med livmoderhalskræftscreening og opfølgning Anbefalingerne er udarbejdet i arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 0650-0201

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr. 05015278001) Og Applied BioSystems 7500

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet:

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: December 2014 Vigtig bemærkning Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: Vi vil gerne holde dig opdateret om nogle ændringer i therascreen BRAF RGQ PCR-kittet version 2. Ændring i cyklustærsklen

Læs mere

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog Juni 2016 therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug Til brug med Rotor-Gene Q MDx-instrumenter 870211 TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, R2 1072802DA

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit

Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Håndbog til artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere