Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2014, 2013/S Spørgsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2014, 2013/S Spørgsmål"

Transkript

1 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: Fax: august 2013 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2014, 2013/S Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Jf. mindstekrav 24, Vandtæt IEC/EN (5/7) eller bedre. Hvordan ønsker Amgros dette dokumenteres? Skal IPrating være fastslået af en ekstern institution? Spørgsmål nr. 2 I de enkelte behandlingskategorier er der anført db output kan et kraftigere apparat, med mulighed for mere forstærkning optræde i den enkelte kategori? Spørgsmål nr. 3 Jf. mindstekrav 7; Hvad menes med afstemmes simultant? Spørgsmål nr. 4 Jf. mindstekrav 25 er det korrekt at der i disse delkategorier kun må bydes ind med en formfaktor med batteristørrelse 312 eller 10? Svar Af arket "Om tilbudsgivning" i tilbudsskemaet fremgår i pkt. 4, at tilbudsgiver med sit tilbud skal godtgøre opfyldelse af samtlige krav. Der er givet eksempler på, hvad relevant dokumentation kan være. Der er ikke krav om, at IP-rating (jf. mindstekrav nr. 24) skal være fastslået af en ekstern institution. Det er op til tilbudsgiver at vurdere, hvad der er den relevante dokumentation, der godtgør opfyldelsen af kravet. Nej, et høreapparat, hvis output (målt som gennemsnittet ved frekvenserne 1000, 1600 og 2500 Hz jf. IEC ) overstiger det angivne interval, kan ikke optræde i en behandlingskategori. Det bemærkes dog, at kravet alene relaterer sig til gennemsnittet (målt som angivet oven for), og forstærkningen kan således for en bestemt frekvens både være større eller mindre end det angivne interval så længe gennemsnittet (målt som angivet oven for) ligger inden for intervallet for den pågældende behandlingskategori. Med "simultant" skal i forhold til mindstekrav nr. 7 forstås en ikke hørbar forsinkelse mellem høreapparaterne ved afstemning af forstærkningsalgoritmen. Det er korrekt, at der i forhold til mindstekrav 25 alene vil blive accepteret tilbud inden for den pågældende formfaktor med batteristørrelse 312 eller 10. Det bemærkes, at mindstekrav 25 alene findes i behandlingskategori 1B for formfaktorerne BTE/RITE og BTE m/

2 Spørgsmål nr. 5 Hvilken type dokumentation ønskes for produkter, der tilbydes i kategorien fjernbetjeninger? Spørgsmål nr. 6-8 I tilbudsarket under Behandlingskategorier er et minimumsantal af formfaktorer anført for hver behandlingskategori (mindst 1, 2 eller samtlige formfaktorer i én behandlingskategori). I gruppe 1A skal der f.eks. mindst være to formfaktorer i tilbuddet. Spørgsmål nr. 6 Vil kravet være opfyldt, hvis der kun indleveres f.eks. 2 i-øret formfaktorer (CIC og ITC)? Spørgsmål nr. 7 Vil kravet være opfyldt vis der indleveres en BTE m/tynd slange samt en BTE m/øreprop (selv om der teknisk er tale om det samme apparat blot med 2 forskellige lydslanger (hook eller tyndslange)? Spørgsmål nr. 8 Og gælder det også de øvrige grupper hvor der ikke skal indleveres samtlige formfaktorer? tynd slange. Af arket "Om tilbudsgivning" i tilbudsskemaet fremgår i pkt. 4, at tilbudsgiver med sit tilbud skal godtgøre opfyldelse af samtlige krav. Der er givet eksempler på, hvad relevant dokumentation kan være. Det er op til tilbudsgiver at vurdere, hvad der er den relevante dokumentation, der godtgør opfyldelsen af kravene til fjernbetjeninger. Ja, kravet vil være opfyldt i behandlingskategori 1A, såfremt der afgives tilbud på mindst to af de angivne formfaktorer. Opmærksomheden henledes i øvrigt på referat af orienteringsmøde om HA udbud 2014, hvor der nederst på side 2 angives bemærkninger om forståelsen af begrebet "formfaktor" i relation til udbuddet. Ja, kravet vil være opfyldt i behandlingskategori 1A, såfremt der afgives tilbud på mindst to af de angivne formfaktorer. Opmærksomheden henledes i øvrigt på referat af orienteringsmøde om HA udbud 2014, hvor der nederst på side 2 angives bemærkninger om forståelsen af begrebet "formfaktor" i relation til udbuddet. Ja, såfremt der ikke er krav om samtlige formfaktorer i en behandlingskategori, vil svarerne på spørgsmål 6 og 7 tillige være gældende for disse behandlingskategorier. Side 2 af 28

3 Spørgsmål nr. 9 Standarden for IP klassifikation anfører vandtæthed ved kode 8. I Tekniske mindstekrav anføres at apparatet skal være vandtæt med kode 5/7. Kravet til kode 7 er: CITAT: Ingress of water in harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time (up to 1 m of submersion). CITAT SLUT Et apparat målt efter kode 7 er således IKKE vandtæt, idet der kan indtrænge vand i non-harmful quantities. Fastholdes kravet om overholdelse af kode 7 eller skal apparatet være vandtæt (som målt efter kode 8)? Spørgsmål nr. 10 Kan et firma med ét CVR-nummer indlevere flere parallelle tilbud med forskelligt produktmix og mærkevaremix i de 2 eller flere tilbud? Spørgsmål nr. 11 Kan en koncern indlevere flere parallelle tilbud med forskelligt produktmix og mærkevaremix i de 2 eller flere tilbud? Spørgsmål nr. 12 Kan det samme produkt eller produkter med den samme chip tilbydes i flere tilbud? Opmærksomheden henledes i øvrigt på referat af orienteringsmøde om HA udbud 2014, hvor der nederst på side 2 angives bemærkninger om forståelsen af begrebet "formfaktor" i relation til udbuddet. Kravet om kode 7 fastholdes. Nej, af tilbudsskemaet fremgår, at en tilbudsgiver alene kan afgive ét tilbud i hver behandlingskategori, jf. arket "Om tilbudsgivning" pkt. 1. Tilbudsgiverne kan således ikke afgive flere tilbud på samme behandlingskategori. Ja, en koncern kan indlevere flere tilbud (fra hver sin tilbudsgiver) med forskelligt produktmix og mærkevaremix. Hvis der under en delaftale (behandlingskategori) modtages flere tilbud på samme høreapparat, vil der alene blive indgået rammeaftale med den leverandør af det pågældende høreapparat til laveste pris og ikke med andre leverandører af samme høreapparat til højere priser. Ved tilbud fra flere selskaber inden for samme koncern, skal tilbudsgiverne efter anmodning godtgøre, at de tilbudte høreapparater er forskellige fra tilbudte høreapparater fra anden tilbudsgiver inden for samme koncern. Der vil således ikke blive indgået flere parallelle rammeaftaler på samme Side 3 af 28

4 høreapparater under en behandlingskategori. Spørgsmål nr. 13 Er de nævnte output-intervaller defineret ud fra en OSPL90 kurve eller i henhold til en basic frequency response kurve? Spørgsmål nr. 14 Er output-intervallet i hver behandlingskategori et absolut krav som skal opfyldes? Spørgsmål nr. 15 Det kan være svært at finde et nyere BTE-apparat som er svagt nok til at opfylde minimumsintervallet for små høretab ( ,9 db). Er kravet ufravigeligt for BTE apparater med øreprop og/eller med tyndslange? Spørgsmål nr. 16 Er output-intervallet for små høretab ( ,9 db) generelt gældende for BTE m/øreprop? Standarden for måling jf. IEC måles IKKE med øreprop! Spørgsmål nr I Tekniske mindstekrav for punkt 4 Brugerbetjente programmer skal mikrofonsystemets karakteristika vælges separat i hvert program, f.eks. 4(4). Spørgsmål nr. 17 Betyder det at der skal være 4 separate mikrofonkarakteristika? Spørgsmål nr. 18 Eller kan det samme mikrofonprogram bruges i flere af de 4 programmer? Spørgsmål nr. 19 Der er kun én koncern der kan tilbyde trådløs BiCros og trådløs Cros. Det betyder vel at disse produkter skal være en separat gruppe i udbuddet, da der skal være 3 leverandører i de 4 Det vil bero på en konkret vurdering om høreapparater med samme chip er at betragte som "samme høreapparater". Output intervallerne er angivet ud fra OSPL90 kurve. Beregningen af gennemsnittet foretages som angivet i besvarelsen til spørgsmål 2. Ja, outputtet for en behandlingskategori er et absolut krav som høreapparatet skal opfylde, således at gennemsnittet (målt som angivet i spørgsmål 2) ligger inden for intervallet. Ja, kravet er ufravigeligt for samtlige formfaktorer. Beregningen af gennemsnittet foretages som angivet i besvarelsen til spørgsmål 2. Ja, output intervallet er gældende for BTE m/ øreprop. Målingen foretages jf. IEC og foretages dermed ikke med øreprop. Nej, det betyder, at der skal være forskellige mikrofonkarakteristika, som kan vælges separat i programmerne. Ja, det samme mikrofonprogram kan bruges i flere af programmerne. Se evt. besvarelsen af spørgsmål 17. Nej, Cros og BiCros vil ikke blive anført som en undtagelse i bilag 3. Amgros fastholder, at disse er separate behandlingskategorier. Side 4 af 28

5 kategorier der er vist for de trådløse BiCros og Cros produkter. Vil BiCros og Cros apparater blive anført som en undtagelse i bilag 3? Spørgsmål nr. 20 I flere behandlingskategorier for BTE er det anført, at der skal være både styrkekontrol og programvælger på apparatet (tekniske mindstekrav 13 og 14). Er kravet opfyldt, hvis brugeren samtidigt kan skrue op og ned for lyden og ændre brugerprogram på samme kontrol selv i en monaural tilpasning? Spørgsmål nr. 21 I tilbudsskemaet anvendes følgende betegnelse for formfaktorer: CIC ITC ITE BTE/RITE BTE m/ tynd slange BTE m/øreprop Visse af formfaktorerne overlapper hinanden, eksempelvis CIC (completely in the canal) og ITC (in the canal), hvor grænsen imellem de to placeringer ikke er éntydig. Kan AMGROS til brug for udbuddet oplyse en præcis definition af de 6 formfaktorer? Spørgsmål nr. 22 I tilbudsskemaets hovedoversigt over tekniske mindstekrav til formfaktorer for de udbudte 28 høreapparatkategorier er der for visse formfaktorer ikke anført tekniske mindstekrav. Kan AMGROS bekræfte, at de blanke felter skyldes, at de omhandlede formfaktorer ikke er omfattet af de pågældende høreapparatkategorier, jf. også angivelsen i de specifikke tilbudsark for disse høreapparatkategorier? Spørgsmål nr. 23 Ja, kravet er opfyldt såfremt både styrken og program kan ændres, også selvom dette sker ved samme kontrol. Amgros har opdelt høreapparaterne i seks forskellige formfaktorer, der relaterer sig til den fysiske placering/udformning af høreapparaterne. Betegnelserne for formfaktorerne er gængse anvendte termer for høreapparater. Betydningen af de anvendte forkortelser er som følger: CIC - completely in the canal ITC - in the canal ITE - in the ear BTE/RITE - behind the ear/receiver in the ear BTE m/ tynd slange - behind the ear med tynd slange BTE m/øreprop - behind the ear med øreprop Ja, det kan bekræftes, at de blanke felter betyder, at den pågældende formfaktor ikke er omfattet af den pågældende behandlingskategori. "Direkte trådløs kommunikation" skal Side 5 af 28

6 I tilbudsskemaet er der under beskrivelsen af de tekniske mindstekrav 7 og 8 anført følgende: 7 Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, således at forstærkningsalgoritmen afstemmes simultant de 2 apparater imellem forstås således, at kommunikationen foregår direkte og trådløst fra det ene høreapparat til det andet høreapparat, dvs. uden brug af andre enheder, af ledning eller anden fysisk forbindelse høreapparaterne imellem. 8 Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, således at program og volumenfunktion afstemmes de 2 apparater imellem Kan AMGROS præcisere, hvad der i dette menes med direkte trådløs kommunikation? Spørgsmål nr. 24 Trådløs program og volumen er normalt en feature, der anvendes ved binaural tilpasning det vil sige tilpasning med afhjælpeligt høretab på begge ører hvor der benyttes to apparater. Ja, mikrofonen skal tillige indeholde program- og volumenknap. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 20 om forståelsen af program- og volumenknap. Ved CROS eller bicros anvendes imidlertid et enkelt apparat på det ene øre og en mikrofon med sender på det andet øre. Kan AMGROS oplyse, om denne mikrofon skal indeholde program og volumenknap, der skal kunne kontrollere det apparat, der er tilpasset øret med afhjælpeligt høretab? Spørgsmål nr. 25 I tilbudsskemaets hovedoversigt over tekniske mindstekrav til formfaktorer for de udbudte 28 høreapparatkategorier fastsat output krav i db. Se besvarelsen af spørgsmål 2. Kan AMGROS oplyse, om output for tilbudte høreapparater godt må overstige det krævede output interval for høreapparater i de enkelte høreapparatkategorier? Spørgsmål nr I tilbudsskemaet er der under beskrivelsen af det tekniske mindstekrav Side 6 af 28

7 9 anført følgende: 9 Mulighed for fjernbetjening med betjening af alle programmer Endvidere er følgende anført i tilbudsskemaet under fanen, [Om tilbudsgivning]: [ ] I hver kategori kan tilbydes én eller flere fjernbetjeninger. Samtlige tilbudte fjernbetjeninger i en kategori skal opfylde de tekniske mindstekrav, jf. pkt. 2. [ ] Spørgsmål nr. 26 Kan AMGROS bekræfte, at simpel og avanceret fjernbetjening kun skal tilbydes, hvor mindstekrav 9 er anført for en formfaktor i en given høreapparatkategori, og således ikke for formfaktoren CIC (completely in canal) i høreapparatkategorierne 1A, 1B, 1C, 1D, 1E og 1F? Spørgsmål nr. 27 Kan AMGROS bekræfte, at tilbudte fjernbetjeninger alle skal anføres i tilbudsarket, [Fjernbetjeninger], og at tilknytningen til den konkrete formfaktor i den relevante høreapparatkategori skal anføres i kolonnen, [Yderligere oplysninger]? Spørgsmål nr. 28 I referat af 1. juli 2013 fra orienteringsmøde af 26. juni 2013 er følgende anført: Ja, det kan bekræftes, at der ikke er krav om tilbud af fjernbetjeninger for andre høreapparater end, hvor mindstekrav 9 fremgår. Det kan bekræftes, at de fjernbetjeninger, der skal tilbydes, skal anføres i tilbudsarket "Fjernbetjeninger" i tilbudsskemaet. Amgros ser gerne, at der i kolonnen "Yderligere oplysninger" i tilbudsarket "Fjernbetjeninger" anføres tilknytning til de konkrete formfaktorer. Dette er dog ikke et krav. Det kan bekræftes, at mindstekrav 25 alene skal opfyldes for formfaktorerne BTE/RITE og BTE m/ tynd slange i behandlingskategori 1B. [ ] alle tilbudte høreapparater i den relevante kategori (og formfaktor), skal opfylde krav nr. 25." Kan AMGROS bekræfte, at det tekniske mindstekrav 25 kun skal opfyldes for formfaktorerne BTE/RITE (behind the ear, receiver in the ear) og BTE m/tynd Side 7 af 28

8 slange i høreapparatkategori 1B som anført i tilbudsskemaets hovedoversigt over tekniske mindstekrav og tilbudsarket, [Kategori B], og således ikke for øvrige formfaktorer inden for denne høreapparatkategori? Spørgsmål nr. 29 I rammeaftalen er følgende anført under punkt 5, litra g: Amgros fastholder formuleringen af rammeaftalens punkt 5, litra g. 5 (g) Tips, domes, slanger og udskiftelige filtre Leverandøren skal i servicegarantiperioden vederlagsfrit levere det nødvendige tilbehør til almindelig brug og vedligeholdelse af høreapparatet, herunder tips, domes, slanger og udskiftelige filtre (cerumen- og mikronfonfiltre). [ ] I referat af 1. juli 2013 fra orienteringsmøde af 26. juni 2013 er dette nødvendige tilbehør afgrænset nærmere som følger: [ ] Der er ikke fastsat til et specifikt antal, men forpligtelsen er baseret på, hvad der kan betragtes som et rimeligt og sædvanligt omfang. I tilfælde af, at enkelte patienter har et forbrug, der væsentligt afviger fra det sædvanlige forbrug, skal leverandøren rette henvendelse til Amgros og/eller høreklinikken med henblik på, at det afklares om den konkrete patients forbrug af forbrugsartikler overstiger, hvad der er "det nødvendige tilbehør til almindelig brug og vedligehold." Henset til, (a) at AMGROS og klinikkernes forståelse af nødvendigt tilbehør til almindelig brug og vedligehold nødvendigvis skal kunne forudses af tilbudsgiverne med en rimelig grad af sikkerhed til brug for udarbejdelse af disses tilbudskalkulationer, og (b) at det for tilbudsgiverne er forbundet Side 8 af 28

9 med væsentlige omkostninger at levere tilbehør, anmodes AMGROS om at oplyse, om der ikke med fordel kunne tages udgangspunkt i en objektiv grænse for det omhandlede nødvendige tilbehør, eksempelvis gennem angivelsen af en procentuel økonomisk andel af omkostningerne til det nødvendige tilbehør i forhold til anskaffelsesprisen for det pågældende høreapparat? Spørgsmål nr. 30 I rammeaftalen er følgende anført under punkt 18: 18 [ ] Vilkåret i rammeaftalens pkt. 18 er udtrykt for et aftaleretligt vilkår, som Amgros har valgt at fastsætte for udbuddet. Amgros er berettiget til at opsige rammeaftalen til omgående ophør, såfremt domstole eller klagenævn måtte pålægge Amgros dette, eller træffer afgørelse om, at tildelingsbeslutningen annulleres, eller at rammeaftalen er uden virkning, ugyldig eller af andre grunde bør ophøre. Leverandøren kan ikke rejse erstatningskrav mod Amgros eller Regionerne som følge af en sådan opsigelse. Kan AMGROS redegøre for, på hvilket grundlag AMGROS i rammeaftalen kan afskære kontrakthaverne fra at gøre krav gældende om erstatning for forgæves afholdte omkostninger til udarbejdelse af tilbud (negativ kontraktinteresse), såfremt ophøret af rammeaftalen måtte bero på et ansvarsgrundlag hos AMGROS særligt i betragtning af, at øvrige tilbudsgivere, som ikke måtte have opnået kontrakttildeling, vil have sædvanlige klagebeføjelser efter Håndhævelsesloven og kontroldirektiverne? Spørgsmål nr. 31 I referat af 1. juli 2013 fra orienteringsmøde af 26. juni 2013 er følgende anført: Det kan bekræftes, at formuleringen i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3), nr. 8 finder anvendelse. [ ] Tager en tilbudsgiver forbehold - Side 9 af 28

10 uanset om det er tiltænkt eller ej - vil det med overvejende sandsynlighed betyde, at Amgros er nødsaget til at afvise tilbuddet. [ ]" I udbudsbekendtgørelsen fremgår imidlertid følgende skærpede bestemmelse under punkt VI.3), nr. 8: 8. Tilbudsgiverne er ikke berettiget til at tage forbehold. Tilbud, der indeholder forbehold, anses for ukonditionsmæssige og vil blive afvist.." Kan AMGROS bekræfte, at ethvert forbehold i et tilbud såvel implicit som eksplicit vil medføre afvisning af tilbuddet som ukonditionsmæssigt? Spørgsmål nr. 32 I referat af 1. juli 2013 fra orienteringsmøde af 26. juni 2013 er følgende anført: Ja, præsentationen er offentliggjort på Amgros' udbudshjemmeside. [ ] Dette findes i præsentationen fra orienteringsmødet, der tillige er offentliggjort på Amgros' udbudshjemmeside." Vil AMGROS offentliggøre præsentationen på sin udbudshjemmeside som anført? Spørgsmål nr. 33 I Tilbudsskema 2014 under fanebladet Om tilbudsgivning er følgende anført: 2. Ufravigelige krav til de tilbudte høreapparater og fjernbetjeninger. De tilbudte høreapparater skal være deklareret i henhold til følgende internationale standarder: IEC , -1,-2,-6 (elektroakustiske egenskaber) og (EMC-egenskaber) som nærmere specificeret i NR Nordic Requirements HEARING AIDS Requirements and guidelines 7th edition eller tilsvarende. Egenskaber for taleforstærkning skal være deklareret i henhold til Nordic Requirements, IEC eller tilsvarende. Der er ikke krav om, at fjernbetjeninger skal deklareres. Side 10 af 28

11 Men hvad skal fjernbetjeningerne være deklareret i henhold til? Spørgsmål nr. 34 Tekniske mindstekrav 1: Signalbehandling i det for behandlingskategorien angivne antal kanaler. (Antallet er angivet i parentes efter kravet f.eks. 1(15)). Kan det bekræftes, at der under dette krav udelukkende er anført et bestemt antal kanaler, hvori der skal foregå signalbehandling? Spørgsmål nr Tekniske mindste krav 4: Det for behandlingskategorien angivne antal brugerbetjente programmer, hvor mikrofonsystemets karakteristik kan vælges separat i hvert program. (antallet er angivet i parentes efter kravet f.eks. 4(4)). Spørgsmål nr. 35 Er kravet kun opfyldt, hvis de brugerbetjente programmer er lagret i selve høreapparatet og kan tilgås via betjening på selve høreapparatet? Antallet af kanaler (angivet i parentes), skal forstås således, at dette er det antal kanaler, der er tilgængelige i tilpasningssoftware til at indstille frekvenskarakteristikken. Nej, det tekniske mindstekrav kan tillige opfyldes ved betjening af programmerne via fjernbetjening. Krav om betjening af programskifte på høreapparatet findes som det tekniske mindstekrav nr. 14. Såfremt det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer alene opfyldes ved betjening af programmerne via fjernbetjening bedes dette angivet i kolonnen "yderligere oplysninger" i tilbudsskemaet. Spørgsmål nr. 36 Hvis dette ikke bekræftes, vil Amgros så overveje, at tillægge de høreapparater, hvor tekniske mindstekrav kun er opfyldt via fjernbetjening, fjernbetjeningens fulde pris for at opnå en retvisende omkostning ved indkøb af produktet? For indregning af fjernbetjening i evalueringen i det tilfælde, hvor det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer alene opfyldes ved betjening af programmerne via fjernbetjening se besvarelsen af spørgsmål 36. I de tilfælde, hvor det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer jf. besvarelsen af spørgsmål 35 alene opfyldes ved betjening af programmerne via en fjernbetjening vil indregning af pris på fjernbetjeninger i forbindelse med evaluering ske på følgende måde: Side 11 af 28

12 For formfaktorer, hvor fjernbetjeningen ikke skal benyttes til at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer anvendes den i tilbudsskemaet skitserede beregningsformel. For formfaktorer, hvor fjernbetjeningen skal benyttes til at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer anvendes den i tilbudsskemaet skitserede beregningsformel, dog med 95 % af tilbudsprisen på den simple fjernbetjening i stedet for 5 % På baggrund af ovenstående vil der blive udregnet en gennemsnitspris for de tilbudte formfaktorer i den pågældende behandlingskategori, der vil udgøre den evalueringspris, der benyttes til at vurdere tilbuddene i forhold til "laveste pris". Ovenstående kan illustreres med følgende eksempel: Eksemplet er baseret på følgende priser: høreapparat = 1000 kr., simpel fjernbetjening = 100 kr. og avanceret fjernbetjening = 500 kr. Der afgives tilbud i en behandlingskategori, der indeholder tilbud på to formfaktorer - for den ene formfaktor et høreapparat, der skal benytte fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer, og for den anden formfaktor et høreapparat, der ikke skal benytte fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer. Formfaktor, hvor der skal benyttes fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer: 1000 kr % * 100 kr. + 5 % * 500 kr. = 1120 kr. Formfaktor, hvor der ikke skal benyttes Side 12 af 28

13 fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer: 1000 kr. + 5 % * 100 kr. + 5 % * 500 kr. = 1030 kr. Evalueringspris = (1120 kr kr.)/2 = 1075 kr. Såfremt der inden for en formfaktor afgives tilbud på flere høreapparater, hvor der både er høreapparater, der skal benytte fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer, og høreapparater, der ikke skal benytte fjernbetjening for at opfylde det tekniske mindstekrav om brugerbetjente programmer, vil der blive beregnet en gennemsnitspris inden for den pågældende formfaktor efter den oven for skitserede metode. Spørgsmål nr. 37 Tekniske mindstekrav 7: Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, således at forstærkningsalgoritmen afstemmes simultant de to apparater imellem Ønskes der med dette krav udelukkende apparater, der afstemmer forstærkningsalgoritmen, således at der tages højde for hovedets skyggevirkning eller er det nok at apparaterne blot synkroniserer, således at forstærkningsalgoritmen er ens på de to ører? Spørgsmål nr. 38 Tekniske mindstekrav 8: Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre apparat, således at program og volumenfunktion afstemmes de to apparater imellem Dette krav er i modsætning til krav nr. Gennemsnitsprisen inden for den pågældende formfaktor vil herefter indgå i beregningen af evalueringsprisen (der beregnes som en gennemsnitspris for priserne på de tilbudte formfaktorer som skitseret oven for). Med Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, således at forstærkningsalgoritmen afstemmes simultant de to apparater imellem ønskes, at høreapparaternes forstærkningsopsætning skal afstemmes mellem de to høreapparater i en binaural tilpasning, således at begge høreapparaters forstærkningsindstilling afhænger af lydniveauet ved både højre og venstre høreapparater, men at forstærkningsindstilling kan fastsættes individuelt for de to høreapparater. Se besvarelsen af spørgsmål 23. Side 13 af 28

14 7 noget, brugeren skal gøre aktivt. Kan det bekræftes, at ordet direkte her betyder, at der skal være direkte kommunikation mellem de to apparater, således at brugeren ikke er afhængig af en ekstern enhed for at kunne anvende denne funktion? Spørgsmål nr Spørgsmål til selve rammeaftalen: Spørgsmål nr. 39 Rammeaftalens punkt 4 indeholder på side 5, afsnit 4 et vilkår om, at "enhver reparation m.v. skal gennemføres, således at høreapparatet er modtaget retur i udbedret stand senest 72 timer fra indlevering. Ved f.eks. indlevering fredag morgen vil leverandøren således skulle returnere høreapparatet senest mandag morgen. Vil Amgros ændre vilkåret, således at apparatet skal være modtaget retur senest 3 arbejdsdage fra aflevering, og dermed med konsistent fristfastsættelse som også i rammeaftalens punkt 8? Spørgsmål nr. 40 Rammeaftalens punkt 4 indeholder på side 5, afsnit 4 et vilkår om, at "hvis ingen fejl kan konstateres, kan leverandøren ikke kræve betaling i forbindelse hermed". Vil Amgros overveje at indføre et fast administrations- eller servicegebyr som kompensation for porto, arbejdsløn mv. på f.eks. 400,00 kr. i fald ingen fejl kan konstateres? Spørgsmål nr. 41 Rammeaftalens punkt 5 angående krav til supplerende ydelser indeholder under punkt (b) krav om, at Leverandøren skal i det omfang og på de steder, som det ønskes, undervise de offentlige høreklinikker mv. i brugen af høreapparater og tilpasningssoftware. Vil Amgros overveje, at ændre denne formulering til Leverandøren skal i det omfang, det ønskes, undervise de offentlige høreklinikker mv. i brugen af høreapparater og tilpasningssoftware. Undervisningen skal foregå på de steder, hvor det er mest hensigtsmæssigt i Ja, Amgros vil ændre rammeaftalen på dette punkt, således at "72 timer" ændres til "3 arbejdsdage". Ændringen vil blive foretaget i forbindelse med den endelige fremsendelse til underskrift. Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Side 14 af 28

15 hvert enkelt tilfælde. Klinikken kan dog ikke særskilt kræve, at modtage undervisning andre steder end på høreklinikken.? Spørgsmål nr. 42 Rammeaftalens punkt 5 angående krav til supplerende ydelser indeholder under punkt (g) krav om at leverandøren skal desuden tilstræbe, at klinikken til alle tider har et passende lager af ovenstående ( ). Vil Amgros overveje, at ændre formuleringen til Klinikken skal på et hvert tidspunkt vederlagsfrit kunne efterbestille tips, domes, slanger og udskiftelige filtre ( )? Spørgsmål nr. 43 Rammeaftalens punkt 7 angiver forskrifter for bestilling af apparater. Vil Amgros overveje, at tilføje teksten Leverandøren kan påkræve, at høreapparater bestilles via en elektronisk formular? Spørgsmål nr. 44 Rammeaftalens punkt 9 angiver, at "Priserne er faste i hele aftalens løbetid." Amgros bedes oplyse, om prisen vil blive reguleret, hvis Amgros udnytter optionen på forlængelse? Spørgsmål nr. 45 Vil Amgros supplere bestemmelsen i rammeaftalens punkt 11 om erstatningspligt ved forsinket levering, således at der i det mindste gives et påkrav om levering på 3 hhv. 6 arbejdsdage for hastebestillinger (afhængig af apparattype) forud for leverandørernes objektive ansvar for forsinket levering? Spørgsmål nr. 46 Der er i tilbudsskemaet og det vejledende bilag under de enkelte behandlingskategorier angivet et db output. Det bedes oplyst, hvorvidt det angivne db output interval udgør et mindstekrav, herunder om høreapparatet skal opfylde det angivne interval for db output. Hvis spørgsmålet besvares Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Nej, Amgros vil ikke ændre rammeaftalen på dette punkt. Intervallet for output udgør et mindstekrav. Høreapparatets forstærkning skal som gennemsnit ligge inden for intervallet for den pågældende behandlingskategori. Beregningen af gennemsnittet foretages som angivet i besvarelsen til spørgsmål 2. Anden bullet er ikke relevant jf. besvarelsen af første bullet. Side 15 af 28

16 benægtende bedes det oplyst, hvorvidt et tilbudt høreapparat, som afviger fra det angivne interval for db output, derved er konditionsmæssigt? Hvis spørgsmålet besvares bekræftende, bedes det anført, hvorvidt det forhold, at kun få tilbudsgivere kan opfylde formkravet om BTE m/tynd slange og BTE m/øreprop i behandlingskategori B1, D1, C1 og E1 udgør en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet? Spørgsmål nr. 47 Vil et produkt leve op til de tekniske mindstekrav, når hhv. mindstekrav 13 og 14 optræder i en kategori, hvis man i softwaren kan vælge at benytte trykknappen til enten Programskift eller volumenkontrol? Spørgsmål nr. 48 Hvilke frihedsgrader har en høreklinik til at vælge apparater uden for licitationen? Det af udbuddet anførte stykvolumen ser ud til at omfatte 100 % af det samlede antal tilpassede apparater for de offentlige klinikker. 1.1 Ved hvilket volumen vil Amgros påtale et forbrug uden for licitationen? Spørgsmål nr. 49 Hvordan vil Amgros sikre sig at høreklinikkerne kan indkøbe nyere og dyrere apparater som muligvis indføres i licitationsperioden på 2 år, så klinikkerne opfylder kravet om at kunne levere det fagligt bedste apparat? Amgros har med bistand fra Ekspertgruppen fastsat intervallerne for output under hensyntagen til de behov hos patienterne, som Høreklinikkerne skal kunne dække ved sin behandling. Det forhold, at samtlige leverandører ikke kan afgive tilbud på alle behandlingskategorier udgør ikke en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. Såfremt det er muligt i tilpasningssoftwaren at vælge, om trykknappen kan benyttes som programskift eller volumenkontrol, vil høreapparatet opfylde de tekniske mindstekrav. Se endvidere besvarelsen af spørgsmål 20. Det er op til et fagligt skøn på Høreklinikkerne at vurdere, om en patient har behov for et høreapparat, der ikke indgår i sortimentet. Af rammeaftalens pkt. 1 fremgår, at rammeaftalen er ikke-eksklusiv. Hverken Amgros eller Høreklinikkerne er således forpligtet til alene at indkøbe de høreapparater, der findes i sortiment. Af rammeaftalens pkt. 3 fremgår, hvorledes Amgros vil monitorere indkøbet. Bestemmelsen kan ikke præciseres med præcis angivelse af volumen. Som angivet i besvarelsen til spørgsmål 48 er rammeaftalen ikke-eksklusiv. Opmærksomheden henledes på rammeaftalens pkt. 6, hvoraf fremgår muligheden for leverandørerne til at få andre eller nye udgaver af høreapparater omfattet af rammeaftalen. Side 16 af 28

17 Spørgsmål nr. 50A Kan undtagelserne nævnt i Bilag 3 for valg af rammeaftale 1 (kode 1-5) KUN anvendes for apparater på licitation ved valg af prioritet 2-5 (altså således at det valgte apparat altid skal være godkendt til levering i licitationen)? Spørgsmål nr. 50B Eller kan undtagelserne (kode 1-5) bruges til at indkøbe apparater ude for licitation? Spørgsmål nr. 51 Er det muligt at oplyse det forventede antal indkøbte apparater per år per behandlingskategori (som supplement til den i Udbudsbekendtgørelsen side 15 og 16 anførte skønnede værdi)? Spørgsmål nr. 52 Under Tekniske mindstekrav, punkt 11 nævnes at audiometri via høreapparat automatisk danner grundlag for programmeringen af høreapparater. Hvordan defineres automatisk? Spørgsmål nr I Udkast til rammeaftale defineres suppleringsydelser. Spørgsmål nr. 53 Høreklinikkerne har i dag et udprøvnings- eller konsignationslager af apparater, som ikke er defineret som en suppleringsydelse. Ønsker Amgros at dette lager faktureres til klinikkerne? Spørgsmål nr. 54 Høreklinikker har i dag et lager af minireceivere/højtalere til RITE/RIC apparater. Da det ikke er nævnt som suppleringsydelse, skal dette da stilles til rådighed imod beregning? Spørgsmål nr. 55 I Vejledning om beskrivelse af serviceog supportorganisation står på side 3, at en tilbudsgiver kan basere sig på Såfremt der introduceres nyere høreapparater, som en leverandør ikke anmoder om at få omfattet af rammeaftalen, vil det være op til et fagligt skøn på Høreklinikkerne, om en patient undtagelsesvis har behov for et sådant høreapparat. Bilag 3 er alene relevant ved valg af høreapparat inden for sortiment. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 48 og 49. Bilag 3 er ikke relevant ved valg af høreapparat uden for sortiment. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 48 og 49. Nej, det er ikke muligt at oplyse et forventet antal indkøbte høreapparater per år per behandlingskategori. "Automatisk" skal forstås således, at der i tilpasningssoftwaren findes en funktion, der umiddelbart anvender værdierne fra audiometri via høreapparatet, således at disse indgår i programmeringen af høreapparatet. Eventuelle udprøvnings- eller konsignationslagre er alene et mellemværende mellem leverandøren og den pågældende Høreklinik. Eventuelle lagre af minireceivere/højtalere er alene et mellemværende mellem leverandøren og den pågældende Høreklinik. Ja, det er muligt at samme supportorganisation kan servicere forskellige tilbud. Side 17 af 28

18 andre enheders formåen. Er det muligt at samme supportorganisation kan servicere forskellige tilbud? Spørgsmål nr. 56 I Tekniske mindstekrav for punkt 3 Retningsbestemte mikrofoner er det ikke længere et krav om at de skal fungere adaptivt. Er det korrekt, at der IKKE er krav om adaptive retningsbestemte mikrofoner? Spørgsmål nr. 57 Et BTE/RITE apparat kan udstyres med forskellige minireceivere/højtalere for at kunne opfylde de forskellige output-krav i forskellige grupper. Det betyder, at det samme RITE/RIC apparat kan have forskellige minireceivere/højtalere og dermed forskellige priser grundet prisforskel på minireceivere/højtalere. Er det korrekt forstået, at samme RITE/RIC apparat kan have forskellige priser med forskellige minireceivere? Spørgsmål nr. 58 Er det muligt at få tilsendt de opdaterede tal på vedhæftede (Generel status for 2013Q1) for Q2, 2013? Spørgsmål nr. 59 Krav 16 i tilbudsskemaets ark tekniske mindstekrav undrer, da der foreligger, så vidt jeg ved, dokumentation på at frekvenstransformering ikke har nogen effekt for små-moderate høretab. Hvorfor er det så et krav i kategori A for små og moderate høretab? Spørgsmål nr. 60 CROSS/BiCROSS kategorierne Som jeg læser krav 15 og 19, er der kun to leverandører, der kan byde ind i disse kategorier, selvom der er gjort plads til 3 leverandører. Hvis det er korrekt, er det så ikke problematisk rent konkurrencemæssigt? Spørgsmål nr. 61 Indbygget telespole som kan aktiveres i alle programmer undtagen program 1 Opmærksomheden henledes endvidere på udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3), nr. 5, hvor tilbudsgiveres mulighed for at basere sig på andre enheders formåen beskrives. Ja, det er korrekt, at der ikke er krav om adaptive retningsbestemte mikrofoner. Amgros ser dog gerne, at der tilbydes mikrofonsystemer, der kan fungere adaptivt. Ja, det er korrekt forstået, at forskellige udgaver af et BTE/RITE apparat, der adskiller sig ved at være monteret med forskellige minireceivere/højtalere, kan have forskellige priser. Tilbudsgiveren bedes tydeligt angive, hvilke minireceivere/højtalere, der er tilbudt i den pågældende behandlingskategori. Statistikken for Q2, 2013 er endnu ikke udarbejdet. Amgros har med bistand fra Ekspertgruppen fastsat det tekniske mindstekrav (herunder mindstekrav nr. 16) under hensyntagen til de behov hos patienterne, som Høreklinikkerne skal kunne dække ved sin behandling. Af denne årsag fremgår mindstekrav nr. 16 af behandlingskategorierne 1A og 2A. Det følger af udbudsdirektivets artikel 32, stk. 4, at: "Når en rammeaftale indgås med flere økonomiske aktører, skal der være mindst tre, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal økonomiske aktører, der opfylder udvælgelseskriterierne, og/eller et tilstrækkeligt antal antagelige tilbud, der opfylder tildelingskriterierne. Det kan bekræftes, at det tekniske mindstekrav skal forstås således, at telespolen ikke behøver at kunne Side 18 af 28

19 går ud fra det betyder at telespole ikke behøver at kunne aktiveres i program 1, ikke at det ikke må kunne aktiveres? Spørgsmål nr. 62 Leverandøren forpligter sig til at give en leveringsgaranti dels på reparationer, der skal retur i udbedret stand senest 72 timer fra indlevering, jævnfør rammeaftalens afsnit 4 samt højst tre henholdsvis seks arbejdsdage efter leverandørens modtagelse af hastebestillinger for henholdsvis BTE og ITE-produkter, jævnfør rammeaftalens afsnit 8. Ydermere har leverandøren ifølge rammeaftalens afsnit 11 et objektiv ansvar i tilfælde af forsinket levering af bestilte produkter. Q: Hvordan vil denne forpligtelse til at garantere levering af henholdsvis reparationer og bestillinger indenfor en bestemt tidsperiode blive anset for misligholdt fra leverandørens side, såfremt (1) leverancen udebliver indenfor den forpligtede tid og (2) leverandøren kan fremlægge bevisførelse for, at leverancen er blevet videregivet til tredjepart (som for eksempel PostDanmark) så rettidigt, at man med rimelighed kan forvente, at leverancen burde kunne være nået frem inden fristens udløb? Spørgsmål nr. 63 Rammeaftalens punkt 5. angående krav til supplerende ydelser angiver i underpunktet (g), at børnetasker skal kunne leveres i to forskellige udgaver; en udgave, der er velegnet til børn i alderen 0-6 år, og en udgave, der er velegnet til børn over seks år. Q: Vil kravet være opfyldt, hvis leverandøren leverer taskerne i fire forskellige udgaver: 0-2 år, 3-6 år, 7-12 år og år? Spørgsmål nr. 64 I spørgsmål 21 i Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2014, 2013/S udbeder aktiveres i program 1, men at dette gerne må være muligt. Dette betyder, at telespolen skal kunne fravælges i program 1. Såfremt leverandøren kan fremlægge bevisførelse for, at leverancen er blevet videregivet til tredjepart (som for eksempel PostDanmark) så rettidigt, at man med rimelighed kan forvente, at leverancen burde kunne være nået frem inden fristens udløb, vil forholdet ikke blive anset for misligholdelse fra leverandørens side. Det kan bekræftes, at den skitseredeløsning med tasker i fire forskellige udgaver: 0-2 år, 3-6 år, 7-12 år og år, vil opfylde kravet. Som angivet i besvarelsen af spørgsmål 21 adskiller formfaktorerne sig mht. den fysiske placering samt udformning. Se besvarelsen af spørgsmål 71 for Side 19 af 28

20 spørgeren sig en klarere definition af de forskellige formfaktorer. Amgros oplister i svaret disse formfaktorer med bemærkningen, at disse er gængse anvendelige termer for høreapparater. Q: Bekræfter Amgros med dette svar, at den eneste forskel på ITC og ITE dermed er skallens udformning, idet, der i forvejen er defineret krav til output, så de to betegnelser i virkeligheden overlapper hinanden? Spørgsmål nr. 65 I spørgsmål 17 og 18 i Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2014, 2013/S spørges der ind til antallet af programmer i hvilke mikrofonkarakteristikken kan ændres. Q: Kan det bekræftes, at mikrofonkarakteristikken skal kunne ændres i samtlige antal krævede programmer, således at et apparat med 4 programmer, men hvor mikrofonkarakteristikken kun kan ændres i tre af disse, dømmes ukonditionsmæssigt i de kategorier, hvor 4 programmer er et krav? Spørgsmål nr. 66 Såfremt dokumentation foreligger, kan kravet om at output for et BTE ligger i et givet output interval anses som opfyldt ved: 1. Mulighed for manuel regulering af output i tilpasnings softwaren til det krævede interval. 2. En automatisk regulering af output i tilpasnings softwaren efter høretabets størrelse til det krævede interval. Hvis begge besvares negativt ønskes en Audiologisk og teknisk begrundelse herfor, da kravet anses for at være uproportionalt. Spørgsmål nr. 67 Tekniske mindste krav 4: Det for behandlingskategorien angivne antal brugerbetjente programmer, hvor mikrofonsystemets karakteristik kan nærmere om afgrænsningen af CIC, ITC og ITE. Det bemærkes, at der udover forskellen i fysisk placering og udformning er stillet forskellige tekniske mindstekrav til de forskellige formfaktorer, og at formfaktorerne dermed tillige adskiller sig på dette punkt. Ja, det kan bekræftes, at mikrofonkarakteristikken skal kunne ændres i samtlige programmer. Nej, kravet om output vil ikke være opfyldt ved de skitserede løsninger. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 73 og 81. Mikrofonkarakteristikker er algoritmer, der regulerer høreapparatets mikrofoner. Disse adskiller sig typisk ved at have Side 20 af 28

21 vælges separat i hvert program. (antallet er angivet i parentes efter kravet f.eks. 4(4)) Hvordan defineres mikrofonsystemets karakteristik? Spørgsmål nr. 68 Vedrørende spørgsmål 34: i kravet står: Signalbehandling i det for behandlingskategorien angivne antal kanaler. (Antallet er angivet i parentes efter kravet f.eks. 1(15)) Hvordan kan dette blive til antal kanaler tilgængelige i tilpasningsoftware, da der jo ofte er dokumenteret signalbehandling i flere kanaler, end der indstillelige i tilpasningssoftwaren? Spørgsmål nr Reference: Tilbudsskema, jf. formfaktorer Emne: Formfaktorer Kat.: 1A, 1C 1F I fortsættelse af AMGROS besvarelse af Spørgsmål 21 (tilbudsgivers Spørgsmål 01): Spørgsmål nr. 69 Henset til, at AMGROS ikke i sin besvarelse af Spørgsmål 21 har foretaget nogen indbyrdes afgrænsning af formfaktorerne, - CIC, - ITC, - ITE, - BTE/RITE, - BTE m/ tynd slange og - BTE m/øreprop, anmodes AMGROS om at oplyse, efter hvilke kriterier AMGROS vil fastslå, om et tilbudt høreapparat opfylder det enkelte formfaktorkrav uanset de fastsatte mindstekrav og output krav? Spørgsmål nr. 70 Hvorledes vil AMGROS håndtere, at en tilbudsgiver for formfaktoren CIC tilbyder et høreapparat, som også tilbydes for formfaktoren ITC under forskellig grad af retningsvirkning og/eller mulighed for manuelt eller adaptivt at placere en pol, hvor der er taleinformation og et eller flere nulpunkter, hvor der er støjkilder. Tallet i parentes angiver det antal kanaler, der skal kunne indstilles af tilpasseren. Høreapparaterne må gerne have et større antal kanaler end det krævede. Dette kan f.eks. være underliggende kanaler, der i givet fald er opdelt i "grupper", der kan indstilles i tilpasningssoftwaren. Der skal i givet fald være mindst det i parentes angivne antal "grupper" af kanaler, der kan indstilles i tilpasningssoftwaren. Amgros vil kontrollere opfyldelsen af samtlige krav - det være sig tekniske mindstekrav eller formfaktor krav - på baggrund af den af tilbudsgiveren indleverede dokumentation for opfyldelsen af kravene. Om afgrænsningen af formfaktorerne henvises til besvarelsen af øvrige spørgsmål herunder navnlig besvarelsen af spørgsmål 71. Såfremt en tilbudsgiver tilbyder samme høreapparat for både formfaktoren CIC og ITC skal høreapparatet kunne leveres i begge formfaktorer - forstået som den fysiske placering og Side 21 af 28

22 henvisning til, (i) at de fastsatte mindstekrav til ITCapparater udover andre specifikke mindstekrav, der ikke stilles til CICapparater, konsekvent omfatter alle fastsatte mindstekrav til CIC-apparater, og (ii) at CIC-apparater dermed for så vidt angår tekniske mindstekrav udgør en ægte delmængde af ITC-apparater. Spørgsmål nr. 71 Kan AMGROS bekræfte, at formfaktoren CIC alene adskiller sig fra formfaktoren ITC for så vidt angår de fastsatte tekniske mindstekrav til disse formfaktorer, eller i modsat fald oplyse, hvornår et høreapparat er henholdsvis i øret og helt (completely) i øret. Spørgsmål nr Reference: Tilbudslisten Emne: Output krav Kat.: Alle I fortsættelse af AMGROS besvarelse af Spørgsmål 25 (tilbudsgivers Spørgsmål 01), jf. Spørgsmål 2: Spørgsmål nr. 72 Når man klassificerer et BTE apparat efter OSPL90 (IEC ), og apparatet falder i output klasse 2 ( 120 db), vil dette, når det tilpasses med tyndslange, falde i output klasse 1 udformning. For nærmere om forskellen i den fysiske placering samt udformning henvises til besvarelsen af spørgsmål 71. Nej, det kan ikke bekræftes, at formfaktorerne CIC og ITC alene adskiller sig med hensyn til de tekniske mindstekrav. Om afgrænsningen af, hvornår et høreapparat er et ITE, ITC eller CIC kan der blandt andet henvises til Hearing Aids af Harvey Dillon (2001), side 122. Heraf fremgår følgende: "The distinction between ITEs, lowprofile ITEs, ITCs and CICs can best be seen in an axial section through the ear, as shown in Figure 5.6. The faceplate of ITEs (whatever their thickness in profile) is approximately parallel to the plane containing the lateral surfaces of the tragus and helix. The faceplate of ITCs, however, is approximately at right angles to the posterior-medial of the tragus. The faceplate of CIC hearing aids may be at the ear canal or medial to the entrance." Et høreapparat i en bestemt formfaktor, hvis output (målt som gennemsnittet ved frekvenserne 1000, 1600 og 2500 Hz jf. IEC ) falder inden for det angivne interval, kan tilbydes i den pågældende Side 22 af 28

23 ( 119,9 db). Er det tilladt at klassificere et BTEapparat i formfaktoren BTE m/tynd slange efter det reelle output med tynd slange? Spørgsmål nr. 73 Når et BTE-apparat tilpasses et mildt høretab, eksempelvis audiogram A i ANNEX A, NSH Hearing aids requirements th edition, vil en måling af OSPL90 i denne reelle indstilling give et output i outputklasse 1 ( 119,9 db), mens det samme BTE apparat målt efter OSPL90 (IEC ), vil falde i outputklasse 2 ( 120 db). Kan et BTE apparat output klassificeres efter det reelle output, som apparatet vil give, når det er tilpasset et mildt høretab? Spørgsmål nr. 74 I forhold til den indbyrdes afgrænsning mellem output kravene stilles følgende spørgsmål: Hvorledes kategoriseres et høreapparat med målt output i følgende interval: [119,9 < db < 120]? Hvorledes kategoriseres et høreapparat med mål output i følgende interval: [131,9 < db 132]? Spørgsmål nr. 75 Reference: Tilbudslisten Emne: Tekniske mindstekrav Kat.: Alle Spørgsmålet angår følgende tekniske mindstekrav: (13): Brugerbetjent styrkekontrol på apparatet (14): Programomskifter på apparatet. behandlingskategori. Det vil sige, at målingen skal foretages i den relevante formfaktor. For BTE m/ tynd slange foretages målingen efter OSPL90 (IEC ) med tynd slange. Det målte output jf. IEC (med tynd slange) skal anvendes ved klassificering af høreapparater i formfaktoren BTE m/ tynd slange. Nej, høreapparaterne skal måles efter OSPL90 kurven (IEC ) som angivet i besvarelsen af spørgsmål 13. Et BTE apparat kan derfor ikke klassificeres efter det reelle output, som høreapparat vil give, når det er tilpasset et mildt høretab som angivet i spørgsmålet. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 66 og 81. De almindelige matematiske afrundingsregler finder anvendelse. Der afrundes til en decimal. Ingen høreapparater vil derfor falde i de anførte intervaller. Nej, det tekniske mindstekrav vil ikke være opfyldt. Se tillige besvarelsen af spørgsmål 35 og 36. Vil disse tekniske mindstekrav blive Side 23 af 28

24 anset for opfyldt, hvis der til et tilbudt høreapparat medfølger en fjernbetjening, der er inkluderet i prisen? Spørgsmål nr Reference: Tilbudslisten Emne: Generelt Kat.: Alle Til høreapparatmodeller med RIC løsninger (Receiver In Canal) er der mulighed for at vælge imellem en forstøbt øreprop (Instant Ear Tip) eller en individuelt tilpasset øreprop (Custom) ved aftryk af den enkelte høreapparatbrugers øre. Spørgsmål nr. 76 Skal en CRET-prop være indeholdt i prisen på det tilbudte høreapparat, hvis brugeren vælger en Custom øreprop (en CRET prop med RIC løsning), eller skal CRET proppen afregnes separat? Spørgsmål nr. 77 Samme spørgsmål i forhold til et høreapparat med tynd slange: Skal en CET-prop være indeholdt i prisen på det tilbudte høreapparat, eller skal der afregnes separat for denne? Spørgsmål nr. 78 Reference: Generelt Emne: - Kat.: - I fortsættelse af AMGROS besvarelse af Spørgsmål 11-12: Menes der med besvarelse af Spørgsmål 11 12, (a) at koncernforbundne selskaber ikke må tilbyde de samme høreapparater inden for de samme kategorier, eller (b) at koncernforbundne selskaber ikke For bag-øret apparater skal den første custom øreprop være indeholdt i prisen på det tilbudte høreapparat. Er der efterfølgende behov for yderligere custom ørepropper afregnes disse særskilt. Præciseringen vil blive foretaget i rammeaftalen i forbindelse med den endelige fremsendelse til underskrift. Se besvarelsen af spørgsmål 76. Som anført i besvarelsen af spørgsmål 11 kan en koncern indlevere flere tilbud (fra hver sin tilbudsgiver) med forskelligt produktmix og varemix. Det gælder således, at 2 koncernforbundne selskaber kan indgive "hver sit tilbud" med forskellige produkter under en behandlingskategori. Koncernforbundne selskaber kan også afgive tilbud således, at et selskab afgiver tilbud under visse behandlingskategorier, mens et andet koncernforbundet selskab afgiver tilbud under andre behandlingskategorier - forudsat at de tilbudte høreapparater opfylder de fastsatte mindstekrav i de pågældende Side 24 af 28

25 må tilbyde de samme høreapparater uanset høreapparatkategori? behandlingskategorier. Ad. a Som anført i spørgsmål 12, vil der ikke blive indgået flere parallelle rammeaftaler på samme høreapparater under en behandlingskategori. Hvis 2 selskaber tilbyder samme høreapparater indenfor samme behandlingskategori, vil der alene blive indgået rammeaftale med den af de 2 tilbudsgivere, der har afgivet laveste pris. Ad. b Det er ikke udelukket, at samme høreapparat kan tilbydes under 2 forskellige behandlingskategorier, dog forudsat at det pågældende høreapparat opfylder alle mindstekrav for hver af de pågældende behandlingskategorier. Det gælder, uanset om dette "samme høreapparat" tilbydes af den samme tilbudsgiver under de forskellige behandlingskategorier, eller om høreapparatet tilbydes af én tilbudsgiver under én behandlingskategori, og af en anden tilbudsgiver (eventuelt et koncernforbundet selskab) under en anden behandlingskategori. Spørgsmål nr. 79 Angående krav 11, - Audiometri via høreapparat der automatisk danner grundlag for programmeringen af høreapparater Vil Amgros forklare hvorfor dette er et krav til custom apparater, som jo i tilpasningsflowet først bliver bestilt til Koncernforbundne selskaber kan således tilbyde samme høreapparat under forskellige behandlingskategorier, forudsat at høreapparatet opfylder mindstekrav for de pågældende behandlingskategorier. De tekniske mindstekrav er fastsat ud fra kliniske ønsker og behov, og generelt ligger det uden for rammerne af spørgsmål/svar proceduren at redegøre nærmere for de overvejelser, der ligger bag de forskellige krav. Det kan dog bemærkes, at dette krav giver mulighed for, at efterfølgende justering af høreapparaterne bl.a. kan udføres ved hjælp af audiometri via høreapparatet. Side 25 af 28

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S 178-292152. Spørgsmål. Spørgsmål nr. 1

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S 178-292152. Spørgsmål. Spørgsmål nr. 1 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 18. oktober 2011 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2011/S

Læs mere

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet.

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet. REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Orienteringsmøde om HA udbud 2017, afholdt fredag den 3. juni kl 9.30-11.30 i

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 18. april 2012 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Læs mere

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013 Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014 Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 201 Amgros året der gik og året der kommer! Amgros anno 201 kort introduktion Året der gik Udbud version

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 24. april 2012 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035511 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 17. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035511 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 17. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035511 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 17. juni 2014 K E N D E L S E GN ReSound Danmark A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Amgros I/S (advokat

Læs mere

Behandlingsskema. Udbud af høreapparater 2014

Behandlingsskema. Udbud af høreapparater 2014 Behandlingsskema Udbud af høreapparater 2014 Kravsdetaljer Der er udarbejdet 25 kravsdetaljer som anvendes til at stille krav for de forskellige behandlingskategorier Signalbehandling i det parentes angivne

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689 Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 25. april 2012 Spørgsmål/svar til udbudsbekendtgørelsen Høreapparater 2012, 2012/S 58-094689

Læs mere

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros)

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren) om levering af høreapparater (Høreapparater

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/23 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292152-2011:text:da:html DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14 47 98 80 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) levering af høreapparater (Høreapparater 2016)

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14 47 98 80 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) levering af høreapparater (Høreapparater 2016) 8917428 VFN/KRM Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14 47 98 80 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren) om levering af høreapparater

Læs mere

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder)

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder) Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren)

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

Dette kan ikke bekræftes. Nej, dette kan ikke bekræftes. Vingen skal være inklusiv i prisen.

Dette kan ikke bekræftes. Nej, dette kan ikke bekræftes. Vingen skal være inklusiv i prisen. Spørgsmål/svar for: Amgros HA udbud 2016/S - 101 179795 Nr. Dokument/ bestemmelse Dato Spørgsmål Svar 1 Tilbudsskema 10-06-2016 I de øvrige nordiske lande gælder, at når et topprispunkt (Produkt 9) er

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder)

Rammeaftale. mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder) Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14479880 Dampfærgevej 22 2100 København Ø på vegne af Kommunernes Landsforening (herefter udbyder) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren)

Læs mere

Rammeaftale. 25. maj mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)

Rammeaftale. 25. maj mellem. AMGROS I/S CVR-nr Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros) Rammeaftale mellem AMGROS I/S CVR-nr. 14 47 98 80 Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og CVR-nr./virksomhedsregistreringsnummer (herefter leverandøren) om levering af høreapparater (Høreapparater

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032130 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 6. maj 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032130 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 6. maj 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032130 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 6. maj 2013 K E N D E L S E Widex DK A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA PRODUKTINFORMATION PRO Oticon Nera er bygget på den nye Inium-platform og er den bedst ydende inden for vores mest avancerede høreløsninger. Audiologien i Nera giver brugerne den bedst mulige lytteevne

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

CA5 CPx CA5 CP CA5 N CA5 NR CA5 ITED CA5 ITCPD CA5 ITCD CA5 ITC CA5 CICP CA5 CIC AUDIO EFFICIENCY

CA5 CPx CA5 CP CA5 N CA5 NR CA5 ITED CA5 ITCPD CA5 ITCD CA5 ITC CA5 CICP CA5 CIC AUDIO EFFICIENCY CARISta 5 ProduKtinformation carista 5 CA5 CPx CA5 CP CA5 N CA5 NR CA5 ITED CA5 ITCPD CA5 ITCD CA5 ITC CA5 CICP CA5 CIC BESKRIVELSE Bernafons Carista 5 er en komplet høreapparatfamilie, der er velegnet

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017

SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017 Opdateret: 8. marts 2017 SPØRGSMÅL OG SVAR Marts 2017 Begrænset udbud Rammeaftale om IP konsulentydelser til Spørgsmål nr. 1. Spørgsmål Hvad er meddelelsesnummeret for EUT S? Svar EUT/S nummeret er: 2016/S

Læs mere

Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 105 BTE DM VC PRIO 105 BTE DM. Høreapparatets funktioner: Personlige funktioner: Innovative Hearing Solutions

Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 105 BTE DM VC PRIO 105 BTE DM. Høreapparatets funktioner: Personlige funktioner: Innovative Hearing Solutions Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 5 BTE DM VC PRIO 5 BTE DM PRIO høreapparater leverer den mest avancerede performance på digitalt startniveau. PRIO leverer et unikt, personligt automatisk program

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere