1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse"

Transkript

1 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt Specialkonsulent Netværksgrupperne kan i bedste fald være med til at man føler sig som aktivt handlende i forhold til sit hørehandikap i stedet for at være et passivt offer Udarbejdet af Joan Klindt Johansen og Ane Schneidermann Bilag: Tal om Projekt Netværksdannelse

2 Baggrund Ideen om netværksgrupper opstod i 2004 som et frivilligt initiativ af Joan Klindt Johansen og Ane Schneidermann. I august 2006 blev det besluttet at oprette Projekt Netværksdannelse i Høreforeningen som et 3-årigt projekt. Projektet har i sommeren 2008 været i gang i 1 år. Formålet med netværksgrupperne er at give Høreforeningens medlemmer mulighed for at udveksle viden og erfaringer om lyd- og høreproblemer for derved at fungere bedre i såvel sociale som erhvervsmæssige sammenhænge. Høreforeningen valgte at gå ind i projektet, fordi der manglede tilbud til mennesker i den erhvervsaktive alder. Metode Projektet kommer i kontakt med den enkelte enten ved at vedkommende henvender sig efter at have hørt/læst om netværksgrupperne, eller ved at vi henvender os med tilbudet, fx til Høreforeningens nyindmeldte medlemmer. Når et medlem har ytret ønske om at deltage i en netværksgruppe, kigger vi på de øvrige interesserede i området. Når det er muligt, tager vi kriterier som fx alder, uddannelsesniveau, interesser mm. i betragtning, men det helt centrale er det personlighedsmæssige match. Det er meget et spørgsmål om fingerspidsfornemmelse, så det er ikke muligt at opstille objektive parametre, men der indgår elementer som humor, overskud, engagement og aktivitetsniveau. Når der er fundet mindst tre medlemmer, helst flere, vi tror kan have udbytte af hinanden, sender vi en mail til de pågældende med en kort beskrivelse af de øvrige. Hver især svarer så tilbage, om de har lyst til at mødes med de andre. Netværksgruppens første møde Vi deltager i nye gruppers første møde og hjælper gruppen i gang. Vores erfaringer viser, at det er vigtigt, at gruppen aftaler spilleregler, og at dialogen kommer godt i gang. Derefter beslutter de enkelte deltagere, om de har lyst til at fortsætte i gruppen; hvis ikke, søger vi en anden gruppe til dem. Det sker sjældent; de fleste grupper fungerer rigtig godt. Desuden beskriver deltagerne ved første henvendelse og ved første møde deres høreproblem, hvilket jævnligt giver anledning til, at vi tilbyder vejledning, fx ved at henvise til relevante tilbud. Vi kommer ind imellem i kontakt med mennesker forskellige steder i landet, som har fælles interesser eller problematikker. Hvis vi har indtryk af, at to eller flere vil kunne have glæde af at e sammen, sætter vi dem i kontakt med hinanden. Status Projektets oprindelige målgruppe for det første år - erhvervsaktive - blev allerede indenfor det første år udvidet med dels netværk for unge og dels grupper for mennesker med særlige fælles problematikker; foreløbig Ménière og BAHA. Sidstnævnte er en gruppe, da medlemmerne bor spredt over hele landet. Derudover er en Acusticus Neurinom-gruppe ved at blive oprettet. Der er oprettet ungenetværk i København og Odense. Spørgeskemaundersøgelse I marts 2008 udsendte vi spørgeskema pr. til alle medlemmer af netværksgrupperne. Der var på det tidspunkt 16 grupper med i alt 82 medlemmer. Vi har fået svar fra 67,5%. Der er mindst tre fra hver gruppe, der har besvaret skemaet. 1

3 Langt de fleste har oplevet det som positivt at have indflydelse på sammensætningen af gruppen. 80 % svarer, at de nødigt melder afbud til gruppens møder, og at gruppen opfylder deres forventninger. Dialogen med de enkelte medlemmer er en tidskrævende del af processen, men undersøgelsens resultat viser, at den er en forudsætning for en god gruppesammensætning, hvilket er af helt afgørende betydning for gruppens værdi for den enkelte. Mere end 80 % af deltagerne er stadig med i deres oprindelige gruppe. Enkelte har ønsket og fået en ny gruppe. Det er skønt, I virkelig gør en indsats for at få folk til at matche, for det er det der er afgørende for at grupperne fungerer De fleste grupper har valgt at følge vores anbefaling og mødes ca. hver anden eller tredje måned på skift hos hinanden, oftest om aftenen. Enkelte mødes ind imellem også i weekenden. Grupperne bruger ikke dagsordener, men nogle aftaler til tider et emne, de diskuterer ved næste møde. Nogle grupper har læst artikler eller bøger og debatteret dem, inviteret pårørende med til et møde, deltaget i arrangementer sammen (bl.a. i Høreforeningen), biografture mv. En del mailer sammen mellem møderne. Generelt taler man i grupperne om høreproblemer, både i erhvervslivet og privat, udveksler erfaringer og bruger gruppen til sparring, fx omkring hjælpemidler, systemet, hørestrategier mm. I langt de fleste grupper har man talt om de hørehensyn, de enkelte har behov for. I alle grupper er socialt samvær en vigtig del af gruppens møder. 85 % har udbytte af gruppen mht.: viden om og erkendelse og accept af egne lyd- og høreproblemer håndtering af kommunikationsproblemer håndtering af lyd- og høreproblemer i privatlivet og arbejdslivet viden om støttemuligheder, rettigheder og hjælpemidler 15 % har udbytte af gruppen på andre områder: at afprøve det at stå frem med egne høreproblemer blandt ligestillede, hvilket ruster til at stå frem i andre sammenhænge selv at skulle tage hørehensyn og derved få større indsigt i egne behov. få rollemodeller, bl.a. i forbindelse med være i eller skifte job Samarbejdsrelationer Projektet har for nylig taget initiativ til et samarbejde med Danmarks Lærerforening med henblik på at udforme tilbud til lærere/undervisere med lyd- og høreproblemer. Fagfolk har henvendt sig til os og bedt om vores erfaringer vedr. oprettelse af grupper, ligesom fagfolk henviser mennesker med lyd- og høreproblemer til projektet. Det er generelt vigtigt for menneskers livskvalitet at tilhøre fællesskaber. Især i dette lys har netværksgrupperne deres berettigelse/vigtighed i forhold til den enkeltes arbejdsmarkedstilknytning. Mette Bjørn Kaae THI KompetenceCenter, Høreafdelingen 2

4 Projektets samfundsøkonomiske betydning Omkring 10 procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder har problemer med hørelsen. De mange tabuer gør det svært at erkende høreproblemet og derfor svært at søge hjælp. De deraf følgende erhvervsmæssige, sociale og personlige vanskeligheder har store samfundsøkonomiske konsekvenser. Her finder jeg ud af, at jeg ikke er den eneste der har problemer og jeg ser ved eksemplets magt, at hvis jeg ikke gør noget ved mine egne problemer, så ender jeg med stress, sygdom m. m., udelukkelse fra arbejdsmarkedet. Jeg finder mennesker, der puffer til mig, diskuterer løsningsmodeller med mig eller griner sammen med mig. Jeg får mange små fif, som gør dagligdagen nemmere og jeg får oplevelsen af "hvis hun kan, så kan jeg også Christel Sievers Ledighedsprocenten for erhvervsaktive med høreproblemer er dobbelt så stor som for det øvrige arbejdsmarked (Socialforskningsinstituttet 2003). Et af projektets mål er derfor at støtte erhvervsaktive med lyd- og høreproblemer i at få indsigt i egen situation og udvikle større selvværd, så de kan fungere bedre erhvervsmæssigt og socialt og på længere sigt fastholdes på arbejdsmarkedet. Dette søges opnået gennem erfaringsudveksling med ligestillede, videndeling og mulighed for vejledning. Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt Kirsten Washuus Tidl. specialkonsulent på Fyn Specielt ser jeg, at projektet kan være medvirkende til at imødegå den stigmatisering hørehæmmede ofte er ude for, eller er bange for at komme ud i. Projektet kan være en del af de fora der gør at deltagerne kan være mere åbne om deres handicap, og dermed blive bedre i stand til at mestre de problemer det kan medføre, såvel i privatlivet som i arbejdslivet. Vibeke Møller Job- og Udviklingskonsulent Castberggård Job- og udviklingscenter Jeg er meget glad for at mødes med min netværksgruppe. Det gør godt, at man ikke er alene. En følelse man let kan stå med ude på arbejdsmarkedet. Vi får sat ord på hverdagens udfordringer og hjælper hinanden med løsningsforslag. Da vi arbejder indenfor sammenlignelige arbejdsmiljøer, er der en umiddelbar forståelse af situationer mm. Anne Holtegård Clausen 3

5 Planer for det kommende år i projektet I det kommende år vil projektets tilbud være for følgende tre grupper: unge, mennesker i den erhvervsaktive alder og familier med hørehæmmede børn. Størstedelen i målgrupperne har nedsat hørelse, men netværksgruppetilbuddet vil også gælde mennesker med f.eks. tinnitus, Ménière eller CI. I dag kan man få kendskab til netværksgruppetilbuddet bl.a. via Høreforeningens hjemmeside og pjecer, hørelsen, mails til nyindmeldte indenfor målgruppen og via oplæg. Det påtænkes at udarbejde en pjece om Projekt Netværksdannelse. Visioner for Projekt Netværksdannelse På længere sigt vil vi gerne: opfylde ønsket om et onlineforum til videns- og erfaringsudveksling mellem gruppemedlemmerne etablere fagspecifikke netværksgrupper for erhvervsaktive få flere mandlige medlemmer i netværksgrupperne tilbyde flere af Høreforeningens medlemsgrupper deltagelse i en netværksgruppe Spørgeskemaundersøgelsen viser, at mange ønsker regionale og/eller landsdækkende arrangementer for netværksgrupperne. Hvis der er ressourcer til det, vil vi i samarbejde med deltagere fra grupperne planlægge og afholde arrangementer. Undersøgelsen viser, at et meget relevant emne kunne være gennemgang af, hvordan hørekurver læses samt mulighed for viden- og erfaringsudveksling med deltagere fra andre netværksgrupper.. jeg får rigtig meget ud af at møde nogen, som VED og FORSTÅR, hvad jeg taler om og oplever. Det er guld værd 4

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere