Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag."

Transkript

1 Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Erhvervsstyrelsen giver herved følgende påtaler og påbud i henhold til hvidvasklovens 31, stk. 5: Tlf Fax CVR-nr E-post 1. Erhvervsstyrelsen skal herved påtale, at selskabet har drevet virksomhed siden den 1. juni 2011 uden at have sørget for at selskabets ledelse er blevet godkendt og registreret i henhold til hvidvasklovens 31. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Styrelsen giver herved endvidere i henhold til lovens 32, stk. 5, selskabet påbud om straks at sørge for at få forholdene berigtiget eller at ophøre med at drive virksomhed i henhold til hvidvaskloven indtil forholdene er berigtiget. 2. Styrelsen skal endvidere påtale, at selskabet ikke i henhold til hvidvasklovens 12 har sørget for at legitimere kunder der, jf. selskabets hjemmeside: (udeladt) ønsker at erhverve OFFSHORE-SELSKABER-IBC, EU- SELSKABER- CYPERN, BANK- OG KORT LØSNINGER, OFFSHORE TRUST & FONDE og ADRESSE- OG POSTSERVICE. Styrelsen giver endvidere herved i henhold til lovens 32, stk. 5, påbud om, at selskabet for fremtiden skal sørge for at legitimere sådanne kunder. 3. Styrelsen skal endvidere i henhold til lovens 32, stk. 3, påbyde selskabet inden 1 uge at fremsende oplysninger til styrelsen om, hvem selskabets såkaldte samarbejdspartnere (udenlandske kontorer) er, jf. selskabets mail af 18. april 2013, hvor der henvises til udenlandske kontorer.

2 2/7 4. Styrelsen skal endvidere i henhold til lovens 32, stk. 3, påbyde selskabet at oplyse, hvornår de 25-regler, som selskabet har sendt til styrelsen med mail af 19. april 2013, er udarbejdet. Som nævnt i min mail af 19. april 2013, er selskabet dog ikke forpligtet til at oplyse dette, jf. retssikkerhedslovens 10, idet styrelsen har en mistanke om, at reglerne er udarbejdet til lejligheden, og at selskabet således ikke hidtil har haft interne regler. Redegørelse og begrundelse for påtaler og påbud Ad 1. I henhold til hvidvasklovens 31, stk.1, må virksomheder ikke drive virksomhed i henhold lovens 1, stk. 1, nr. 18, før virksomhedens ejere og ledelse er godkendt af Erhvervsstyrelsen, jf. lovens 31, stk. 2. Selskabets nuværende ledelse er indtrådt i ledelsen den 1. juni 2011 uden på forhånd at være blevet godkendt af styrelsen i henhold til lovens 32, stk. 2. Selskabet har derfor siden den 1. juni 2011 drevet virksomhed omfattet af hvidvaskloven uden at have haft en lovlig ledelse i henhold til hvidvaskloven. Selskabet skal derfor sørge for at få forholdende bragt i orden. Dette er baggrunden for påtalen og påbuddet nævnt under 1. Ad 2. Erhvervsstyrelsen har alene modtaget en liste over kunder, som selskabet har oprettet danske selskaber for. Styrelsen har ikke modtaget oplysninger om kunder, der har efterspurgt: OFFSHORE-SELSKABER- IBC, EU-SELSKABER- CYPERN, BANK- OG KORT LØSNINGER, OFFSHORE TRUST & FONDE og ADRESSE- OG POSTSERVICE. Selskabet har dels i mail af 18. april 2013 og dels under en telefonsamtale med Palle Mose den 16. april 2013 oplyst, at det selskabet - ikke mener at have haft pligt til at indhente legitimationsoplysninger i henhold til lovens 12 for personer og virksomheder, der henvender sig til selskabet for at erhverve: OFFSHORE-SELSKABER-IBC, EU- SELSKABER- CYPERN, BANK- OG KORT LØSNINGER, OFFSHORE TRUST & FONDE. Selskabet har som begrundelse herfor i det væsentlige henvist til, at disse personer og virksomheder ikke er selskabets kunder, fordi selskabet henviser disse personer og virksomheder til udenlandske samar-

3 3/7 bejdspartnere, og at kunderne derfor må være disse samarbejdspartneres kunder. Styrelsen er ikke enig heri. Styrelsen har ved mail af 16. april 2013 bedt selskabet om en detaljeret redegørelse for selskabets virksomhed. Styrelsen har imidlertid blot ved mail af 19. april 2013 modtaget oplysning om den del af selskabets aktivitet, der vedrører oprettelse af S.M.B.A er. Af selskabets hjemmeside fremgår det imidlertid, at selskabet udbyder en lang række andre produkter. Det fremgår således af hjemmesiden at: Sammen med alle vores løsninger giver vi minimum to timers sparring. Derved sikrer vi, at du er godt rustet til din nye løsning. Det giver os også mulighed for at tage eventuelle problemer eller ændringer i opløbet, hvillet har vist sig at være til stor hjælp for vores kunder. Som udgangspunkt er det første møde også uden beregning, da vi mener, det er vigtig, at få den viden der skal til for at tage en beslutning Da ikke alle vores produkter er såkaldte hyldevarer, kræver det nogle gange, at vi mødes over en kop kaffe for at få alle detaljer på plads. Ud over SMBA-selskaber har vi også mange års erfaring med etablering af selskaber i det meste af verden og har igennem de sidste mange år været faste leverandører for flere revisorfirmaer og advokater. Vi har stiftet flere hundrede selskaber i hele verden Vores telefon står altid åben for henvendelser. Skulle det ske, at du ikke kommer i kontakt med os med det samme, vil vi vende tilbage inden for 12 timer. Også i weekenderne. Sender du en mail til os, garanterer vi at vende tilbage til dig inden for 24 timer. Kort sagt: Vi stræber efter altid at være "online" for vores kunder uanset ferie og helligdage. Vi arbejder med selskabskonstruktioner i hele verden.

4 4/7 Vi beskæftiger os med stiftelser inden for alle områder - om det er et enkelt selskab, du skal bruge her og nu, eller om det er en komplet konstruktion, som giver dig den mest optimale løsning inden for placering af rettigheder, stiftelse af Trust Fond til arv eller blot for at sikre sine aktiver bedst muligt, så kan vi hjælpe dig hele vejen. Da alt vores personale lever og ånder for det, de laver, kan vi med sikkerhed sige, at du er i gode hænder. For os er det essentielt at finde frem til den helt perfekte løsning sammen med vores kunder, og derfor tilbyder vi også - uden omkostninger for vores kunder - at komme ud og tage en snak om nye selskabsløsninger og fremtid. Det vil sige, at vores rådgivning er et sammenspil mellem højt uddannede eksperter og personer, som har fået deres viden gennem mange års beskæftigelse i faget. Alle vores selskaber og løsninger bliver udarbejdet af professionelt uddannet personale. Vi tilbyder gerne et uforpligtende møde eller en samtale. Størrelsen på din forretning er ikke afgørende for, om vi kan hjælpe... Disse citater fra selskabets hjemmeside indikerer meget klart, at selskabet betragter kunderne som kunder. De der henvender sig til selskabet, vil naturligt også betragte sig som selskabets kunder. Det fremgår af vejledningens punkt om Kundeforhold, at formidlingsopgaver er omfattet af hvidvasklovens kundebegreb. Den omstændighed, at selskabet, som hævdet, henviser formidler henvendelser, til udenlandske samarbejdspartnere fritager ikke selskabet fra selv at indhente oplysninger i henhold til lovens 12. Tværtimod har selskabet haft pligt til, jf. lovens 19, stk. 7, at være særlig opmærksom over for personer og virksomheder, der efterspørger nogle af selskabets produkter produkter som kan fremme anonymitet - som selskabet udbyder på sin hjemmeside. Sådanne produkter er særligt egnet til hvidvaskning, og selskabet skal derfor være særlig opmærksomme på sådanne henvendelser. Det fremgår af selskabets hjemmeside om det udbudte produkt: Anonym bankløsning i udlandet :

5 5/7 Som dansk statsborger har du lov til at oprette en konto i udlandet. Du skal bare oplyse skattevæsenet herom. Har du en konto i et andet EUland, sker videregivelsen af oplysningerne helt automatisk som en følge af rentebeskatningsdirektivet, der trådte i kraft d. 1. juli Bankerne har således pligt til at underrette hjemlandet, såfremt en EU-borger eller en EU-virksomhed opretter en konto. Men da dette er EU-lovgivning, eksisterer forpligtelsen selvsagt ikke, hvis det er en borger eller et selskab uden for EU, der opretter en konto. Du kan således anvende dit offshore-selskab til at oprette en konto i et EU-land uden at blive omfattet af underrettelses- og oplysningspligten. En udenlandsk bankkonto følger med i alle vores selskabspakkeløsninger, så du ikke skal tænke på at bruge penge på at oprette en konto ud over de pakkeløsniger, vi sælger. De bankkonti, der hører med til selskabsløsningerne, er løsningen med mindst service og kundesupport. Ønsker du en af vores elitebanker, tillægges der et gebyr Om produktet OFFSHORE TRUST & FONDE fremgår det af selskabets hjemmeside: En foundation er en juridisk enhed, som tillægges bestemte rettigheder eller ejerskab over aktiver, og som kan bruges som enten kan bruges som en selvstændig enhed eller kan administreres af en person. Personen får således fuld rådighed over aktiverne. En foundation er en bred betegnelse for fonde etableret uden for Danmark og til et hvilket som helst formål. En udenlandsk fond eller foundation er et godt værktøj til at sikre sig selv og udvalgte aktiver, og det er blevet til at betale for enhver. De giver masser af muligheder for eksempelvis børneopsparinger, pensionsopsparinger, investeringer, anonyme ejerskaber af selskaber og beskyttelse af værdier - for bare at nævne nogle af de mange muligheder. En trustfond er særdeles velegnet til at eje danske såvel som udenlandske selskaber eller andre internationale projekter på vegne af én selv. På denne måde opnås et 100 % anonymt ejerskab, idet trusten jo reelt er selvejende. Dette foretrækkes ofte af offentligt kendte personer: Royale, professionelle sportsfolk, fremtrædende erhvervsfolk eller personer, der ønsker at afskærme deres forretningsliv fra deres privatliv, og dermed ikke ønsker at lægge investeringer eller andre aktiver til offentligt skue. Alt afkast genereret i en trustfond er skattefri og ikke oplysningspligtig. Desuden er en trustfond anonym, og aktiverne sikres mod kreditorer, ægtefæller, børn, sagsanlæg og des lignende. Ingen midler i fonden er underlagt nationale arveregler eller skatteregler - dette gælder uanset om trust-fonden er dansk eller ligger i udlandet. Du afgør således selv,

6 6/7 hvem der skal arve, hvor meget der skal arves og i hvor store rater. Kort sagt: Du har kontrollen. Dette at ønske anonymitet er en indikation, der skal give selskabet anledning til at underøge kundeforholdet nærmere og evt. underrette til hvidvasksekretariatet i henhold til lovens 7. Det er også en indikation på hvidvask, at personer ønsker at oprette selskaber i udlandet, såfremt der ikke er en naturlig erhvervsmæssig forklaring herpå, jf. Hvidvasksekretariatets indikationer 1-4 under afsnit 8. samt indikation 2 under afsnit 1.A.7. Selskabet har som nævnt, ikke alene pligt til at legitimere sådanne kunder i henhold til lovens 12, men har som nævnt også særlig pligt til at være særlig opmærksom på, om der er indikationer på hvidvask. Dette er bagrunden for påbud 2. Ad 3 I henhold til lovens 32, stk. 3, kan Erhvervsstyrelsen forlange alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med overholdelse af loven. Styrelsen vil efter omstændighederne skulle kontakte andre landes tilsynsmyndigheder i relation til selskabets samarbejdspartnere. Derfor er det nødvendigt for styrelen at få at vide, hvem samarbejdspartnerne er. Dette er baggrunden for påbud 3 Ad 4 Selskaber, der udøver virksomhed i henhold til hvidvaskloven har pligt til at udarbejde regler i henhold til hvidvaskloves 25. For at styrelsen kan kontrollere, om selskabet har haft interne regler i hele den periode, som selskabet har drevet virksomhed omfattet af hvidvaskloven, er det nødvendigt for styrelsen at få at vide, hvornår reglerne er udarbejdet. Dette er bagrunden for påbud 4.

7 Afgørelsen kan indbringes for Erhvervsankenævnet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. I forbindelse med en klage opkræver nævnet et gebyr, der kan tilbagebetales ved medhold i klagen. Ankenævnet kan i visse tilfælde efter anmodning tillægge en klage opsættende virkning. 7/7

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 121-2010 KK og MM mod Ejendomsmægler FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 12. marts 2010 har KK og MM indbragt ejendomsmægler FF for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere