At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden"

Transkript

1 At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden

2 I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ iværksat af Landsbyggefonden. Målet er at inspirere boligorganisationer med idéer, der kan gøre de almene boligafdelinger mere attraktive og konkurrencedygtige. Uddrag af Landsbyggefondens indkaldelse af demonstrationsprojekter fra 28. januar 2003: Det er således det centrale formål at gennemføre et antal konkrete demonstrationsprojekter for at kunne dokumentere og synliggøre effekter af konkrete projekter med henblik på en forbedring af attraktionsværdien i almene boligafdelinger. Det er også et formål med en realisering af de udvalgte projekter, at fonden får en række erfaringer om de nye muligheder og det dermed bidrager til udvikling af en ny praksis. På baggrund af behovsundersøgelsen står det klart, at der i byggerier før og efter den 2. verdenskrig er et stort og meget varieret behov for renovering, genopretning m.v. Det kan skyldes, at forudsætningerne på boligmarkedet har ændret sig markant. Det der for 50 år siden var attraktivt, kan i dag være utidssvarende på en række områder. Det kan også skyldes, at disse afdelinger ikke selv har fulgt op med løbende forbedringer m.v. De har således ikke været i takt med tiden og bringes dermed ind i en stadig vanskeligere situation

3 At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden

4 Marts 2005 Tekst og tilrettelæggelse: Ulrik Dybro, arkitekt MAA og Lulu Grønlund, kommunikationschef, Arkitema Grafisk tilrettelæggelse: Kenn Hoff Lassen, grafisk designer, Arkitema Tryk: Narayana Press Oplag: ISBN

5 Tema 1: Tema 2: Tema 3: Tema 4: Tema 5: Tema 6: Forord Adgang for alle Socialt miljø inde og ude Fornyelse inden for rammerne Tilbygning Arkitektoniske overvejelser Information proces Oversigt, demonstrationsprojekter 6Indhold

6 Historien om demonstrationsprojekterne tager sit afsæt i renoveringsstøtteordningen af 1. januar Denne ordning blev indført på baggrund af et konstateret større behov for at styrke den almene boligsektors konkurrenceevne. Den nye ordning giver mulighed for at støtte en bredere vifte af indsatsområder, og hermed var grundlaget for de 20 demonstrationsprojekter skabt. I januar 2003 efterspurgte Landsbyggefonden projekter, der kunne demonstrere forskellige bud på at fastholde og udvikle de almene boligers attraktionsværdi og styrke konkurrenceevnen. Man efterspurgte primært ældre afdelinger fra 1950 erne ud fra den betragtning, at indsatsen de seneste 25 år har været rettet mod byggerier fra 1960 erne og 1970 erne (montagebyggeri, flade tage m.v.) De bebyggelser, der for 50 år siden var attraktive, kan i dag være utidssvarende på en række områder. Sådanne bebyggelser findes i næsten alle større byer, ofte centralt beliggende, idet byerne er vokset videre. Mange har et relativt lavt huslejeniveau, men også et stort behov for en række fysiske forbedringer. Det kan være etagebebyggelser uden elevatorer, som gør det vanskeligt for ældre beboere at blive boende. Det kan være parkbebyggelser med ensformige friarealer eller rækkehuse, hvor indretningen er utidssvarende. Man efterspurgte projekter med vægt på en sammenhængende fremtidsorienteret indsats. Således er en helhedsbetonet planlægning nødvendig. Det indebærer, at de nuværende forhold i afdelingen er beskrevet og analyseret fysisk, socialt og økonomisk. Helhedsplanen må indeholde en beskrivelse af visioner og strategiske overvejelser; samt sandsynliggøre at netop de foreslåede indsatsområder er de rette for den pågældende afdeling. De primære kriterier for udvælgelse af demonstrationsprojekterne var bl.a: Styrkelse af konkurrenceevne og attraktionsværdi Generel anvendelighed med et visionært indhold

7 7 Realistisk at gennemføre og økonomisk afbalanceret God byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet Fonden fik i alt 55 ansøgninger. Alle bød på en bred vifte af målsætninger, men herudover var projekterne meget forskellige i form og indhold m.v. Der blev udvalgt i alt 22 ansøgninger fra afdelinger, der er repræsentative for perioden, og som behandler blandt andet følgende temaer: Sammenlægning af små boliger Tilgængelighed (elevator m.v.) Nye boligformer Vægt på bevaringsværdier Modernisering og renovering af bl.a. køkken/bad Miljøforbedringer (udearealer og beboerfaciliteter m.v.) Projekterne blev drøftet med de respektive boligorganisationer og de involverede parter på besigtigelser i løbet af Herefter pågik yderligere bearbejdning af projekterne for at målrette projekterne og gøre dem mere realiserbare. De enkelte demonstrationsprojekter rummer et væld af idéer og tilsammen mange gange flere. For at gøre materialet så generelt og anvendeligt som muligt, er idéerne opdelt tematisk. Dette katalog belyser de mange forskellige muligheder frem for det enkelte projekts helhed. Derfor præsenteres flere løsninger til eksempelvis forbedring af ankomstforholdene til boligen. Herved får afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboere, ansatte i boligorganisationerne m.m. mulighed for at se, hvordan løsningerne adskiller sig fra hinanden, og hvilke løsninger der bedst matcher lige netop deres afdeling. Bagest i kataloget er der en kort præsentation af demonstrationsprojekterne; dog kun 20 af de 22, da to af projekterne ikke umiddelbart har kunnet lade sig realisere. Præsentationen rummer faktuelle oplysninger om boligafdelingerne og en summarisk beskrivelse af den helhedsløsning, man her har udarbejdet. Forord

8 8 Gode adgangsforhold til boligerne er for nogle beboere en forudsætning, for andre en bekvemmelighed i dagligdagen.

9 9 TEMA 1 Ofte er tilgængelighed synonymt med en elevator. For ældre og fysisk handicappede beboere kan elevatoren være en forudsætning for, at man overhovedet kan blive boende i sin lejlighed. For forælderen med det lille barn er det en bekvemmelighed, og det er det også for beboerne, der vender hjem fra storindkøb med masser af indkøbsposer. Ligesom der kan være dage, hvor selv de beboere, der normalt tager trappen, fordi det nu engang er det sundeste, napper elevatoren. Med et lidt fortærsket udtryk kan man sige, at tilgængelighed giver større livskvalitet. Men elevatoren er en både dyr og kompliceret løsning. Elevatorer, der opfylder krav til handicaptilgængelighed, har ofte en stor elevatorstol og hertil kommer teknikken. Man skal dog være opmærksom på, at der er nye minielevatorer på markedet. Men uanset typen kan elevatoren være svær at indplacere i den eksisterende trappeopgang. Det kræver måske, at man laver indgreb i de boliger, der støder op til opgangen. Det kan være nærliggende at placere et elevatortårn som en selvstændig enhed uden for bygningen. Herved mindskes i hvert fald komplikationerne ved at indbygge en elevator i en eksisterende konstruktion. Til gengæld må man være opmærksom på, at elevatortårnene påvirker bygningens arkitektoniske udtryk markant. I nogle tilfælde vil det være positivt, at tårnene bryder en monoton facade; ligesom der kan opstå spændende kontraster mellem de nye bygningsdele og de oprindelige. I andre tilfælde virker tårnene måske påklistrede, som fremmedelementer i forhold til et helstøbt udtryk. I nogle af demonstrationsprojekterne har man valgt mere enkle løsninger og opnået tilgængelighed i en del af bebyggelsen. Nogle steder etableres elevator i enkelte opgange eller en enkelt bygning, andre steder opnås med enkle midler tilgængelighed til boliger beliggende i stueetagen. Adgang for alle

10 10 Før Efter Elevatorer i trapperum I sjældne tilfælde er opgange så rummelige, at der er plads til at indbygge elevator uden at inddrage boligareal. Dog er trappeopgange placeret i hjørner i karrébebyggelser nu og da så rummelige, at en elevator kan indplaceres uden store komplikationer. Da hjørneopgange ofte giver adgang til flere lejligheder end øvrige opgange, er det muligt at etablere ældreegnede boliger i en del af bebyggelsen uden de store omkostninger og ombygninger. Et enkelt indgreb der giver et stort udbytte.

11 11 I trappelysningen i bygningens to hjørner er der plads til at installere en elevator. Rolandsgården, Brønshøj I Rolandsgården er hjørneopgangene så store, at der er plads til at etablere elevator i trapperummets lysning. Der vil stadig være en lille niveauforskel fra indgangsdøren til elevatoren, som man dog skønner, at de fleste ældre vil kunne klare. Det er muligt at opsætte en lift på de nederste trappeløb. Boligerne i bebyggelsens hjørner indrettes som ældreboliger. Ved at udskifte ligeløbstrappen med en ny trappe med halvsving, bliver der plads til at etablere minielevator. Kagsgården, Herlev Ved at installere mini-elevatorer i det eksisterende trapperum, undgår man indgreb i lejlighederne. Elevatorløsningen kombineres med en modernisering af badeværelset, og derved opnås på enkel vis funktionelle ældrevenlige boliger. En løsning som man kan vælge at udføre i en del af bebyggelsen.

12 12 Før Efter Elevatorer i udvidet trapperum Det er en stor udfordring at indbygge en elevator i eksisterende opgange, da elevatorer, der opfylder krav til handicaptilgængelighed, fylder meget. Det kræver oftest, at man inddrager areal fra de boliger, der støder op til opgangene. Af samme grund kombineres etableringen af elevatorer i mange af projekterne med omfattende omlægninger af boligerne til ældreegnede boliger. I mange ældre bygninger kompliceres ønsket om fuld tilgængelighed af, at stueetagen ikke er i niveau med det omgivende terræn. I de viste eksempler løses dette ved at lave særskilte indgange til elevator direkte fra terræn.

13 13 Fra terræn er der direkte indgang til elevatoren, som giver adgang til repos ca. ½ etage oppe. Kagshusene, Brønshøj Elevatorer indbygges i de eksisterende opgange ved at inddrage boligareal, og samtidig ombygges boligerne til ældre- og handicapegnede boliger. For at kompensere for det reducerede antal boliger, forhøjes bygningen med en etage indrettet med ældreboliger. Løsningen gennemføres i én af de ti bygninger. Fortunbyen, Kgs. Lyngby I Fortunbyen har man valgt at arbejde med adgang for alle i en enkelt bygning. Her placeres elevatorer i bygningens to opgange, som giver adgang til i alt 12 boliger. En ny dør ved siden af den eksisterende indgangsdør giver direkte adgang til elevator fra terræn. Nedlagte opgange inddrages til boligareal. Opgangene udvides, og trappe suppleres med elevator. Amagergade, Aalborg De oprindeligt seks opgange i bygningerne reduceres til fire, hvor trapperne genbruges. De fire opgange suppleres med elevator integreret i den eksisterende bygningskrop, og gør alle boliger tilgængelige for handicappede. Denne løsning gennemføres i to af fem bygninger.

14 14 Før Efter Elevatorer i udvendige tårne At skabe gode adgangsforhold for alle ved at opsætte udvendige selvstændige elevatortårne betyder i mange tilfælde, at man undgår omfattende indgreb i boligarealerne og bygningens konstruktive system. Til gengæld er det en løsning, som ændrer bygningens ydre fremtræden markant. Derfor bør man nøje sammenholde bygningens eksisterende kvaliteter og konsekvenserne ved at opsætte nye tårne.

15 15 Trappe- og elevatortårne integreres i en let facadetilbygning, der strækker sig langs bebyggelsens gårdfacade. Vestre Ringgård, Århus I omtrent halvdelen af bebyggelsens lejemål etableres trappe- og elevatortårne på bygningernes gårdfacader. Tårnene integreres i en facadetilbygning, som samtidig udvider boligarealet med karnapper og altaner. Ved gavllejligheder opføres en tilbygning med et værelse samt elevatortårn, der betjener den første opgang. Postparken, Kastrup Bebyggelsen har en overvægt af ældre beboere, men boligerne er ikke velegnede til denne gruppe. Derfor ønskes etableret et antal moderne elevatorbetjente ældreegnede boliger. Løsningen med at udvide eksisterende gavllejligheder med elevator- og værelsestårn løser samtidig problemet med kuldebroer og skimmelsvamp på grund af manglende isolering af nordgavlene.

16 16 Før Elevatortårne koblet på altangange Efter Elevatortårne koblet på udvendige altangange er en løsning, der er beslægtet med udvendige elevatortårne. En fordel er at man undgår omfattende indgreb i boligarealerne og bygningernes konstruktive system, men det er en løsning, som ændrer bygningens ydre fremtræden markant. En anden fordel er, at én elevator giver adgang til mange boliger. Man skal dog ved påbygning af nye altangange være opmærksom på indkigsgener. Desuden ændrer nye udvendige altangange lysforholdene i boligen, ligesom det kan være ubehageligt at færdes på altangangene, hvis bygningen er vindomsust.

17 17 Fra elevatoren i fælleshuset er der adgang til seniorboligerne via altangange. Glostrup Vestergård, Glostrup To bygninger elevatorbetjenes og indrettes som seniorbofællesskab med i alt 28 boliger. Der opføres et fælleshus med elevator, som kobles sammen med bygningerne via nye altangange. Eksisterende trappe i gavlene nedlægges, mens den midterste trappe bevares som fl u g t v e j. Adgang til boliger på 1. og 2. sal sker via nye altangange. Et nyt elevatortårn opføres udenfor bygningen med forbindelse til eksisterende altangange og trappe. Kirstinelund, Herlev Butiksblokken har som den eneste i bebyggelsen udvendige altangange. Det er derfor nemt og enkelt at skabe gode ankomstforhold ved at opføre ét udvendigt elevatortårn. Bygningens små lejligheder ombygges til ældrevenlige boliger med rummelige køkkener og bad.

18 18 Før Efter Rampeløsning I mange boligbebyggelser er stueetagen ikke i niveau med det omgivende terræn. Rampeløsninger er den enkle og billige løsning til at sikre niveaufri ankomst direkte til boliger beliggende i stueetagen. De viste eksempler kombinerer rampeankomst med ombygning af lejlighederne og på denne måde bliver et antal boliger egnede som boliger for ældre og/eller familier med et handicappet medlem.

19 19 Ramper langs gavlen fører til den hævede terrasse på havesiden, hvorfra der er niveaufri adgang til boligen. Kirstinelund, Herlev De eksisterende trappeopgange bevares, men ramperne giver mulighed for niveaufri adgang fra havesiden i en del af bygningerne. Selv om passagen sker på den yderste del af terrassen længst væk fra facaden skal man dog være opmærksom på eventuelle indbliksgener i forhold til opholdsstuer og private terrasser. Via rampe etableres niveaufri adgang til boligerne i stueetage i gavle. Stilledal, Vanløse I bebyggelsens fire gavle kan indrettes handicapegnede lejligheder med adgang via rampe eller lift. Der etableres direkte adgang til boligen fra terræn via rampe med svag hældning til gulvkoten ca cm over terræn. Glostrup Vestergård, Glostrup I dag sker adgang til lejligheder i stuetage via en fælles opgang/trappe, hvor man uden døre må gå syv trin ned, for herefter at gå syv trin op ad trappen til repos. Samtidig med at der etableres ramper direkte til stuetagens boliger, indrettes boligerne i overensstemmelse med retningslinierne for ældreegnede boliger.

20 20 Det sociale miljø er grundlaget for fællesskab og trivsel i bebyggelsen; for styrkelse af integration på tværs af alder samt social og etnisk baggrund.

21 21 TEMA 2 Fokus på bebyggelsens sociale miljø er vigtigt, ikke mindst i lyset af at flere og flere beboere er hjemme i dagtimerne. Der er beboere, som ikke har arbejde; man tager tidligere afsked med arbejdsmarkedet; arbejdstiden er mere fleksibel, og nogle arbejder hjemme etc. Bebyggelsens sociale miljø styrkes gennem funktioner og aktiviteter, der involverer beboerne. Det handler om at skabe rammerne for mødesteder, formelle såvel som uformelle. Fra det tilfældige møde ved vaskeriet, til det organiserede i dartklubben eller på petanquebanen. I de fleste demonstrationsprojekter fokuseres på at skabe rammerne for et godt socialt miljø. Helhedsplanerne rummer forslag til fælleshuse, aktivitetsrum og attraktive uderum, som har til formål at forbedre trivslen og fastholde beboerne. Der er særligt fokus på at aktivere udearealer, der mange steder ligger forsømte og ubenyttede hen, så de bliver attraktive mødesteder for beboerne. Endvidere er det vigtigt at have for øje, at udearealerne ofte er bebyggelsens ansigt udadtil. Og ikke mindst, at de nære udearealer er det, beboerne kigger ud på fra deres respektive lejligheder. Fælleshuse optræder i projekterne i forskellige udformninger, såvel fritliggende som integreret i eksisterende bygninger. Men uanset formen og placeringen byder de indendørs fællesfaciliteter på muligheder for at styrke det sociale liv. Fælleshuset kan være ramme om funktioner, som gør at beboerne naturligt benytter fælleshuset; eksempelvis ejendomsfunktionærens kontor, kaffestue hvor man bare mødes, værksteder til at reparere cykler, møbler etc. Fælleshuset er ligeledes rammen om lejlighedsvise beboerarrangementer både sommer og vinter. Endvidere kan fælleshuset rumme faciliteter, der er et tilbud til beboerne. Eksempelvis et selskabslokale, som beboerne kan låne til private fester. Socialt miljø ude og inde

22 22 Før Efter Langs facaderne I etagebebyggelser er der ofte et forareal langs indgangsfacaderne mod gaden, enten asfalteret eller beplantet med lavt buskads. Hvor dette areal har gode solforhold, er det muligt at indrette et mere aktivt ankomstområde. Eventuelt med mindre nærlegepladser, hvor børnene kan lege alene, alt imens forældrene kan holde øje med dem fra boligen. Eller med opholdsarealer, hvor man kan sidde og nyde solen og følge med i livet på gaden, se naboen komme hjem fra arbejde etc. At beboerne har mulighed for at trække ud på gadesiden giver bebyggelsen et venligt og levende ansigt udadtil.

23 23 Mellemrummet mellem bygningerne gøres til et centralt samlingssted med grillplads, udekøkken og petanquebane. Stilledal, Vanløse Målet er at forvandle den triste adgangsvej til en venlig og grøn ankomstzone, hvor beboerne både har mulighed for at sidde i fred og mødes med naboer omkring fælles aktiviteter. En intern adgangsvej langs den sydvendte gadefacade nedlægges, og i stedet etableres en sti. Langs facaderne er der små nærhaver med en grundbeplantning, hvor beboerne har mulighed for selv at supplere med blomster og mindre buske. Gangarealet langs bygningens indgangsfacade omlægges til et flisebelagt gangstrøg adskilt af grønne skærme. Her etableres nærlegepladser, opholdspladser og miljøstationer. Amagergade, Aalborg Den eksisterende parkeringsplads bliver til et livligt ankomstområde, hvor børn leger på legepladserne, voksne nyder solskinnet på bænkene, og hvor beboerne er på vej til og fra deres bolig.

24 24 Forskellige oplevelser koblet på stiforløb I dette princip knyttes aktiviteter og oplevelser til et gang- eller stiforløb som perler på en snor. De forskellige perler indeholder forskellige typer af aktiviteter, oplevelser, opholdsmuligheder eller mødesteder. Fællesskaber opstår omkring de forskellige aktiviteter, idet man benytter sig af de tilbud, der matcher ens ønsker og behov. I parkbebyggelser kan aktiviteter og opholdssteder udlægges som øer i de vidtstrakte friarealer og på denne måde aktivere området. Men også rummene imellem øer påvirkes og aktiveres. I bebyggelser med mindre friarealer kan princippet også anvendes, som en serie af aktiviteter, der supplerer hinanden.

25 25 Fra bebyggelsens centrale opholdsstrøg er der adgang til udearealerne mellem bygningerne, der indrettes og beplantes, så hvert rum inviterer til forskellige aktiviteter og oplevelser. Postparken, Kastrup Bebyggelsens centrale fordelingsvej er i dag en kilde til utryghed. Derfor anlægges opholdspladser, hvor belægning, beplantning m.m. har en fartdæmpende virkning. Fra det opgraderede hovedstrøg er der adgang til de mange friarealers vidt forskellige tilbud. Den slyngede sti er tænkt som en oplevelses- og motionssti, som de cirkulære haver og aktivitetsområder knytter sig til. Kagshusene, Brønshøj Bebyggelsens friarealer har store landskabelige kvaliteter, men der er behov for aktiviteter og mødesteder, som kan benyttes af forskellige aldersgrupper. Med perler på en snor princippet forbliver de vidtstrakte plæner en sammenhængende grøn flade, og de smukke trægrupper og hegn kan bevares. Samtidig aktiveres de store arealer.

26 26 Privat Fælles Halvoffentlig Offentlig Zoneopdeling Udearealerne opdeles i forskellige zoner. Fælleszonen er et mødested for hele bebyggelsen her mødes man omkring forskellige aktiviteter. Der er mindre og afgrænsede udearealer, som kan danne ramme om lokale fællesskaber, som fremmer de nære naboskaber. De private uderum i form af haver, terrasser og/eller altaner giver mulighed for at sidde i fred og ro. De zoneopdelte udearealer skaber tryghed og overskuelighed, som fremmer naboskabet og mulighederne for kontakt.

27 27 Den hævede centrale del af gårdrummet er et fællesareal med legeplads, staudehave m.m. Trappeanlæggene forvandler de eksisterende skråninger til brugbare lokale fællesområder, mens privatlivet udfolder sig i haverne langs facaderne. Rolandsgården, Brønshøj Ved at lukke en eksisterende vej opleves det smukke uderum som et frodigt haveanlæg, der spænder mellem karréens facader. Den centrale del af haven er hævet 2-3 meter over gadens terræn, fordi den er anlagt på opfyld. Der bliver plads til at etablere et trappeanlæg på både øst- og vestsiden af haven. Trappen skaber adgang til haven og rummer siddetrapper, ramper og plantebede for småtræer. Midt i gården er der et fælles grønt opholdsareal med opholds- og legemuligheder. Ved facaderne indrettes opholdszoner med mindre haver, der kan fungere som fælleshave for de enkelte opgange. Frederikssundsvej, Brønshøj De grundlæggende principper i indretningen af haveanlægget er et mere åbent anlæg med færre skure og garager. Det centrale grønne areal afgrænses fra de mere halvprivate områder, dels af en frugthave med frugttræer og bærbuske, dels af en zone med tørreplads og lette skurbygninger til barnevogne, storskrald m.m.

28 28 Fritliggende fælleshuse Formålet med fælleshuset er at styrke det sociale liv i bebyggelsen i al almindelighed. Men fælleshusets funktioner kan også knytte sig til en bestemt beboergruppe, eksempelvis seniorer eller ældre beboere, hvor fællesfaciliteterne vil være ramme om fællesskab i det daglige. Det fritliggende fælleshus i bebyggelsen kan placeres som et centrum i bebyggelsen, hvor beboerne naturlig kommer forbi. Fælleshuset kan indeholde funktioner som medvirker til, at det bliver det naturlige omdrejningspunkt og mødested for bebyggelsen. Ligesom det kan placeres, så det naturligt benyttes i relation til udendørsaktiviteter.

29 29 Fælleshuset har en synlig placering ud til bebyggelsens centrale ankomststrøg. Postparken, Kastrup Fælleshuset er en del af en samlet plan for udearealerne, som skal sikre et engagerende sammenhold, så naboskabet bliver værd at satse på. Fælleshuset placeres i forbindelse med en af opholdspladserne på den centrale ankomstakse. Samtidig ligger fælleshuset tæt på bebyggelsens boldbane og kan benyttes i forbindelse med arrangementer. Det ca. 300 m² store fælleshus rummer forsamlingslokale og værksted. Fælleshuset, der er i tre etager, knytter sig til de to bygninger, der indrettes med seniorboliger. Glostrup Vestergård, Glostrup Seniorboligerne med fælleshus er et alternativt tilbud til ældre, der ønsker et aktivt fællesskab i dagligdagen. Udover fælleslokaler rummer nybygningen også den pri mære ankomst til seniorboligerne på første og anden sal. Det betyder, at beboerne naturligt passerer fælleshuset på vej til og fra deres bolig, og man kan stikke hovedet indenfor, se hvem der er til stede, og hvad der foregår.

30 30 Fællesrum i eksisterende bygning Fællesfaciliteter kan indrettes i eksisterende rum og/eller i kombination med nye tilbygninger. I mange bebyggelser er der oplagte muligheder for at indrette fællesfaciliteter eller aktivitetsrum eksempelvis i eksisterende kælderrum. For beboerne betyder muligheden for at udfolde sig mere end den konkrete beliggenhed. Hvis blot kælderrummene har et rimeligt indeklima; eksempelvis, at det er muligt for beboeren at åbne et vindue i værkstedet, når den gamle kommode afslibes, eller når cyklen repareres, eller hvis flere mennesker er samlet i syklubbens rum, i bordtennisrummet etc. I forbindelse med fællesarealer indrettet i eksisterende rum, skal man være opmærksom på evt. støjgener. Andre steder er der mulighed for at bygge til og herved skabe gode rammer for fælles aktiviteter og oplevelser.

31 31 En hel stueetage, som tidligere var butikker, indrettes til mødelokaler og ejendomskontor. Rundt om i den store bebyggelse etableres decentralt klubrum til forskellige aktiviteter: pc-klub, dart, syning m.m. Kirstinelund, Herlev Udover de decentrale klubber placeret rundt om i bebyggelsen, indrettes hele stueetagen i en tidligere butiksblok til fælles- og administrative funktioner. Her etableres blandt andet et centralt ejendomskontor for alle ejendomsfunktionærerne og tilknyttede omklædningsfaciliteter og depot. Desuden etableres flere mødelokaler, som kan anvendes til diverse beboeraktiviteter. På den midterste karré udnyttes tagfladen til at etablere fællesfaciliteter og en fælles taghave. Vestre Ringgård, Århus Som kompensation for at bebyggelsens friarealer reduceres ved opsætning af elevatortårne, fremviser projektet en meget radikal idé. Den nuværende tagkonstruktion på de midterste bygninger fjernes, og på den nye plane tagflade placeres blandt andet fælleshus med tagterrasser og taghaver.

32 32 De gennemsnitlige boliger i de almene 40 er og 50 er bebyggelser er relativt små og utidssvarende og de bebos typisk af ældre eller unge par. Skal bebyggelsen kunne tiltrække en bredere beboerskare, må boligerne kunne opfylde de individuelle krav, vi i dag stiller til en moderne bolig.

33 33 TEMA 3 Vores livsmønstre har ændret sig radikalt og betyder, at vi i dag stiller helt andre krav til boligen end man gjorde da bebyggelserne blev opført i 40 erne og 50 erne. Allerede nu arbejder ca. hver femte erhvervsaktive hjemme ind imellem, vi lever længere og har en lang periode som seniorer, der er mange enlige forsørgere, i mange familier varierer antallet af børn i weekender og ferier, indvandrerfamilier med andre familiemønstre og større familier, unge flytter senere hjemmefra. Alt sammen faktorer der får indflydelse på kravene til vores boliger. Vi ønsker ikke lejligheder, hvor indretningen er dikteret på forhånd på grund af små rum. Vi ønsker rum, der kan bruges til flere funktioner, eksempelvis at man kan opholde sig i køkkenet, arbejde i soveværelset og have plads til både hobbies og familiemiddag i stuen. I mange moderne boliger er der flydende overgange fra et rum til et andet. Dette giver ofte mindre spildplads og større fleksibilitet. Når der renoveres er det værd at overveje, om der f.eks. kan etableres åbninger mellem køkken og stue, og små værelser kan omdannes til nicher, så der opnås bedre sammenhæng mellem de enkelte rum. Det giver en større rumlighed og større fleksibilitet i indretningsmulighederne. I demonstrationsprojekterne præsenteres en række bud på, hvordan boliger kan omlægges inden for bygningens eksisterende rammer altså uden tilbygninger i den ene eller anden form. Målet er at få et mere varieret udbud af boliger, som kan tiltrække både familier med børn, par, enlige, unge og ikke mindst at indrette ældre- og handicapvenlige boliger, så de ældre kan blive boende længst muligt. Der er bud på, hvordan lejligheder kan lægges sammen, hvordan man kan inddrage uudnyttede tagetager og spidslofter, hvordan man kan opnå små moderne boliger uden at udvide boligen. Centralt for de fleste typer af omlægninger er modernisering af køkkener og bad, som mange steder er de oprindelige. Vi har valgt at fokusere på de radikale løsninger, hvor man ikke blot moderniserer køkkenet og bad, men tager hensyn til, at vi i dag stiller helt anderledes krav til køkkener og bad. Køkkenet er i mange hjem det vigtigste samlingsrum i familien, hvor der ofte foregår mange ting på én gang. Derfor vil mange boligsøgende stille store krav om et køkken, som kan indrettes til netop deres behov. I badeværelset ønsker man også god plads. Børnefamilien har behov for at kunne pusle børnene og have plads til at opbevare håndklæder og toiletartikler. Mens ældre beboere har behov for tilgængelighed og rummelighed, hvis man bliver afhængig af rollator eller gangstativ. Fornyelse inden for rammerne

34 34 Før Efter Lejligheder lægges sammen Boliger kan lægges sammen både vandret og lodret; ligesom sammenlægningerne kan spænde fra den helt enkle løsning, hvor man slår hul i væggen mellem to lejligheder, til komplekse løsninger, hvor rummene omdisponeres. Her vises eksempler på lejligheder, der lægges sammen vandret, så to lejligheder bliver til én, eller tre til to etc. Denne type sammenlægning sker oftest inden for opgangsskel, men det er også eksempler på, at man går på tværs. Herved kan man sløjfe trapperummene og inddrage disse i lejlighederne. Eksempler på lodrette sammenlægninger vises derimod under principper for inddragelse af tageetage og i temaet Tilbygning.

35 35 To nabolejligheder bliver til én familiebolig. De store forandringer sker i midterzonen, hvor de to små indeliggende badeværelser slås sammen til ét; de to køkkener bliver til et stort spisekøkken, ligesom entreerne slås sammen. Derimod bevares de fire værelser/stuer i deres oprindelige rumstørrelser. Frederikssundsvej, Brønshøj To 2-værelses lejligheder bliver til en fireværelses. En enkel sammenlægning, da den oprindelige ruminddeling i store træk kan bevares. Opgange, der nedlægges, inddrages i boligarealet. Med sammenlægninger på tværs af opgangsskel opnås både familie- og ældreegnede boliger. Amagergade, Aalborg Ved ombrydning af adgangsforholdene og sammenlægning af lejligheder, opnås et varieret udbud af boliger, en blanding af 2-, 3- og 4-rums boliger, som appellerer til både ældre, par, unge og familier. De nye boliger har sammenhængende køkkenalrum og opholdsstue, som markant forbedrer dagslysforhold og giver en mere tidssvarende boligindretning. Sammenlægning af små boliger til ældre- og handicapegnede boliger i forbindelse med etablering af elevator. Kagshusene, Brønshøj De eksisterende små 1- og 1½-rums ensidigt belyste lejligheder sammenlægges og bliver til rummelige ældre- og handicapegnede boliger, der får lys fra begge sider. Her er plads til badeværelser, der opfylder kravene til tilgængelighed, samt rummelige køkkener i åben forbindelse med opholdsstuen.

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni.

BYGGEAVIS NR. 4 TOFTEN. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter. Fremtidssikring af. Juni Byggeudvalgsmøde mandag d. 6. juni. Fremtidssikring af BYGGEAVIS NR. Det gode arbejde i byggeudvalget fortsætter Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Side Juni 0 Byggeudvalgsmøde mandag d.. juni Emne: Køkken og bad Til det netop afholdte byggeudvalgsmøde

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 BILAG 1 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2012 KAGSHUSENE, AFD. 4, PAB TINGBJERG, AFD. 1-43 FSB TINGBJERG, AFD. 3026 SAB LANDSKRONAGADE, AFD. 115, VIBO AUSTRALIENSVEJ, AFD.

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL

VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB. v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL VELKOMST VED AFDELINGSBESTYRELSEN VELKOMST VED AAB v/ Inspektør Carsten Kjær Christensen, AAB GBL GBL GBL 3 --- GBL 4 Supplerende byggetekniske undersøgelser Beboerworkshop #01: introduktion og idéhøst

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

Cirkelhuset Familieboliger i Køge

Cirkelhuset Familieboliger i Køge Cirkelhuset Familieboliger i Køge 130 boliger i op til 7 plan Afdeling 914-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 Bygges i samarbejde med: Cirkelhuset

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere