Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM30. Dansk"

Transkript

1 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM30 Dansk

2 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM30 3 Funktioner Microphone DM30 4 Sådan kommer du i gang 5 Montering av halsslyngen 6 Første ibrugtagning 7 Menu og indstillinger 10 Flere funktioner 17 Radiorækkevidde og kanaler 18 Medfølgende tilbehør 19 Andet originaltilbehør 19 Fejlsøgning 20 Service og garanti 21 Tekniske data 21 Vigtige sikkerhedsforskrifter 22 2 Microphone DM30

3 Introduktion Comfort Digisystem Tak fordi du valgte Comfort Digisystem. Produkterne er enkle at bruge, uanset om du har høreapparat eller ej. Læs brugsanvisningen igennem, inden du tager dette produkt i brug. Med Microphone DM30 sendes og modtages signaler digitalt, hvilket giver en meget god støjfri lyd. Comfort Digisystem er udstyret med SST-teknologi SecureStream Technology digital teknologi, der muliggør aflytningssikker radiosending uden tidsforsinkelse. Præsentation af Microphone DM30 Microphone DM30 indeholder både en sender og en modtager, og den er særlig velegnet til brug i skolemiljøet. DM30 kan anvendes enten som lærer- eller elevmikrofon, alt efter hvordan den er indstillet, se vejledningen. DM30 er udstyret med en tale-agc, som hele tiden holder lydniveauet inden for et behageligt område. Microphone DM30 3

4 Funktioner Microphone DM30 Clips Udtag for tilbehør Funktionsknap Menustyring Parringsknap Lydstyrkeregulering On / Off Menustyring Display Halsslynge DM30 (tilbehør) Funktionsindikator Mikrofon Stik til opladning 4 Microphone DM30

5 Sådan kommer du i gang Opladning Microphone DM30 er genopladelig. Oplad DM30 i mindst 3 timer, inden du anvender den første gang. Det tager cirka 3 timer at lade et tomt batteri helt op. Under opladningen lyser funktionsindikatoren rødt, og der vises et lyn på batterisymbolet på displayet. Når batterisymbolet er fyldt med grønne streger, og funktionsindikatoren lyser grønt, er enheden ladet helt op og går over til vedligeholdelsesopladning. Enheden kan oplades under drift. Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbsstedet. Tilslutning af opladeren til Microphone DM30 OBS! Brug kun den medfølgende oplader fra Comfort Audio AB. Microphone DM30 5

6 Montering af halsslyngen på Microphone DM30 1. Tilslut halsslyngens kontakter i udtagene på modtagerens top side. 2. Vær opmærksom på at kontakterne sættes lige ned og ikke fra siden. Tryk kontakternes ende ned i bund. Kontroller, at halsslyngen sidder ordentligt fast. 3. Nu er halsslyngen korrekt monteret. Vær forsigtig, når du tager modtageren af og på med halsslyngen monteret, så ikke at kontakterne falder ud. ADVARSEL! Halsslyngen må aldrig bruges ved leg, eller når der er risiko for at hænge fast i noget! 6 Microphone DM30

7 Første ibrugtagning Udstyring af klasseværelset Både lærere og alle elever i klassen kan bruge Microphone DM30. DM30 er en nærafstandsmikrofon. Mikrofonen fungerer allerbedst inden for en afstand på ca. 30 cm. Mikrofonen kan sættes fast med clipsen eller hænges om halsen ved hjælp af de medfølgende sikkerhedsbånd (to længder). Lærerens mikrofon Lærerens DM30 sættes i funktionsstillingen Hovedenhed. I denne stilling tager DM30 imod lyd fra elevernes DM30-enheder, blander den med lyden fra den interne mikrofon og sender den videre til samtlige elevers DM30- enheder. Eleverne lytter via halsslynge eller hovedtelefoner. For at indstille enheden som Hovedenhed, se afsnittet Menu. Funktionsknappen på hovedenheden kan have én af fem funktioner, alt efter indstillingen: - ingen (mikrofonen opfanger lyd, som sendes kontinuerligt) - tryk og tal (lærerens stemme opfanges kun af mikrofonen, når knappen trykkes ind, stemmerne fra elevernes enheder modtages og videresendes kontinuerligt) - mik til/fra (den interne mikrofon aktiveres og frakobles, når knappen trykkes ind, stemmerne fra elevernes enheder modtages og videresendes kontinuerligt) - Indstillingen Mute knap giver mulighed for at slukke for mikrofonen ved hjælp af funktionsknappen, så der ikke sendes lyd ud. - modtag. til/fra (lyden fra elevernes mikrofoner kan tændes eller slukkes. Lyden fra den interne mikrofon er konstant aktiv.) DM30 kan tilsluttes enten til en ekstern mikrofon (clipsmikrofon, bommikrofon, øremikrofon), hovedtelefoner eller halsslynge. Den interne modtager i DM30 kan slukkes, og så fungerer DM30 kun som sender. Microphone DM30 7

8 Elevernes mikrofon Elevernes DM30 sættes i funktionsstillingen Sekundær enhed. I denne stilling tager DM30 imod lyd fra lærerens DM30 og kan samtidig sende lyd fra egen mikrofon via lærerens DM30 til samtlige enheder i klasseværelset. Kun én elev ad gangen kan sende lyd. Eleverne bruger halsslyngen og sætter deres høreapparater på MT/T-stilling, eller bruger hovedtelefoner. For at indstille enheden som Sekundær enhed, se afsnittet Menu. Funktionsknappen på den Sekundær enhed kan have én af tre funk tioner, alt efter indstillingen: - ingen (mikrofonen sender kontinuerligt) - tryk og tal (elevens stemme opfanges kun af mikrofonen, når knappen trykkes ind, og sendes videre til de andre enheder) - mik til/fra (den interne mikrofon og senderen aktiveres eller slukkes, når knappen trykkes ind) 8 Microphone DM30

9 Sådan fungerer systemet 1. Læreren har en DM30 indstillet som Hovedenhed. 2. Eleverne bærer hver deres DM30 indstillet som Sekundær enhed. 3. Talen fra læreren udsendes fra DM30 til samtlige elevers DM30- enheder. 4. Når en elev aktiverer sin sender, føres talen fra denne elev til lærerens DM30. Her blandes lyden med lærerens tale og sendes derefter ud til samtlige elevers DM30-enheder. 5. Hvis funktionen FCR (Free Channel Request) er valgt i samtlige elevers mikrofoner, så aktiveres elevernes sendere kun, når kanalen er ledig. Det har den fordel, at elevernes sendere ikke forstyrrer hinanden. Med denne opsætning kan alle elever i klasseværelset høre både læreren og samtlige klassekammerater på en udmærket måde. For øvrige funktioner, se yderligere i denne manual. Microphone DM30 9

10 Menu Menustyring Det er muligt at foretage tre forskellige valg med menustyringen: Bladre opad / øg lydstyrke Tryk ind/vælg Bladre nedad / reducer lydstyrke For at komme ind i menuen skal du trykke på menustyringen, hvor følgende funktioner findes: Indhold i menuen På de følgende sider beskrives indholdet af menuen og hvordan du ændrer på indstillingerne. Tilbage Kommunikation Kanaler Parring Funktion Hovedenhed Tilsluttende Enh Lyd Slynge Udgang Intern Mik Indstillinger PIN-kode Opladning Sprog Navn Funk. indikator Fabriksindst. Time out TX LBT Tastaturlås Om 10 Microphone DM30

11 Tilbage (gælder både hovedmenu og undermenuer) Her kan du vælge at gå tilbage i menuen og tilbage til standardvinduet. Menu: Kommunikation Kanaler For at kunne anvende en modtager og en sender skal de være indstillet på samme kanal. DM30, som både har sender og modtager, er ved leveringen indstillet med en udsendende og modtagende kanal. For at kunne fungere må radiofrekvensen for det modtagne signal og det udsendte signal ikke ligge for tæt på hinanden. Man kan vælge at sende på en højere frekvens og modtage på en lavere frekvens eller omvendt. Grupperingen er som følger: Høje frekvenser ( MHz) Kanal 1-3 Kanal E1 - E5 Kanal B1 - B23 Kanal F1 - F15 Lave frekvenser ( MHz) A13 - A55 Hovedkanalen er den kanal, som DM30 i stillingen Hovedenhed sender på og i stillingen Sekundær enhed modtager på. Tilsluttende kanal er den kanal, som DM30 i stillingen Hovedenhed modtager på og i stillingen Sekundær enhed sender på. Hovedkanalen har prioritet, og hvis der er indstillet en upassende frekvens som tilsluttende kanal, inaktiveres funktionen indtil der vælges en mulig frekvens. Frekvenserne (kanaler) som ikke er mulige at vælge som hovedkanal i kombination med indstillet tilsluttende kanal vises orangemarkerede. Tilsluttende kanal bliver inaktiveret ved valg af orangemarkeret frekvens. Frekvenserne (kanaler) som ikke er mulige at vælge som tilsluttende kanal vises rødmarkerede. Det er ikke muligt at vælge disse frekvenser. For lettest at indstille DM30 er det derfor hensigtsmæssigt først at vælge hovedkanal. Microphone DM30 11

12 Skift kanal på følgende måde: 1. Vælg Kanaler Hovedkanal i menuen. 2. Vælg ny kanal ved hjælp af menustyringen. 3. Vælg Kanaler Tilsluttende kanal i menuen. 4. Vælg ny kanal ved hjælp af menustyringen. Hovedkanal og tilsluttende kanal overføres, når DM30 parres. Den indstillede hovedkanal vises efter Mch på displayet. Den indstillede tilsluttende kanal vises efter Cch på displayet. Kanal 1, 2 og 3 er i de fleste europæiske lande frie kanaler, som ikke kræver tilladelse. Under Udvidet område kan flere kanaler vælges, men de kræver ofte tilladelse. Se afsnittet Radiorækkevidde og kanaler. FFC (Free Frequency Check) viser med grønt ved den respektive kanal, hvilke frekvenser, der egner sig til det sted, hvor enheden er placeret. OBS! Sluk dine andre Digisystemsendere for at opnå et bedre resultat. Parring For at benytte modtager og sender sammen skal de være parrede. Ved levering er alle sendere og modtagere fabriksparrede og fungerer med hinanden. OBS! For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres og sendes mellem enhederne (parres). Flere aktiverede enheder kan modtage parringsoplysninger og nye koder samtidigt. Ved parring mellem to eller flere DM30, eller når DM30 synkroniseres fra Sync DY10, overføres hovedkanal, tilsluttende kanal og systemets kodenøgle på samme tidspunkt. 1. Vælg Kommunikation Parring 2. Vælg Tag imod info i den ene enhed. Klar til at modtage parringsoplysninger vises på displayet. 3. Vælg Ny kodenøgle på den anden enhed, vælg Ja. 4. Generer ny kodenøgle og send info? vises på displayet. Vælg Ja. (Nu er kanal- og kodningsoplysningerne blevet sendt, og lydoverførslen er aflytningssikker.) 5. For at koble tidligere ikke parrede enheder til dit system, vælg i stedet Send info fra én af dine parrede enheder. 12 Microphone DM30

13 Tips! Parring via parringsknap 1. To hurtige tryk aktiverer funktionen Send info. 2. Et langt tryk aktiverer funktionen Tag imod info. 3. Et hurtigt tryk åbner menuen Parring. Menu: Funktion Her vælges det, om enheden skal fungere som Hovedenhed eller Sekundær enhed. Når dette er valgt (ved at markere det respektive valg) kan der foretages indstillinger for funktionsknappen. Hvis enheden er indstillet som Hovedenhed vises på displayet. Hvis enheden er indstillet som Sekundær enhed vises på displayet. Hovedenhed Gå ind i menuen Knapfunktion og foretag derefter dine indstillinger. Ved indstillingen Ingen opfanges lyden og sendes kontinuerligt. Ved Tryk og tal opfanges lærerens tale kun af mikrofonen, når knappen trykkes ind. Talen fra elevernes mikrofoner opfanges kontinuerligt og sendes videre. Ved indstillingen Mik. Til/Fra aktiveres eller slukkes den interne mikrofon, når knappen trykkes ind. Indstillingen Mute knap giver mulighed for at slukke for mikrofonen ved hjælp af funktionsknappen, så der ikke sendes lyd ud. Ved Modtag. Til/Fra aktiveres eller inaktiveres den indbyggede modtager, når knappen trykkes ind. Hvis hovedenheden er valgt, er det også muligt at vælge helt at slukke den indbyggede modtager under menuvalget Funktion Modtager Til. Sekundær enhed Når alternativet Sekundær enhed er valgt, er det muligt at foretage indstillinger for funktionsknappen samt at aktivere eller inaktivere senderen. Gå ind i menuen Knapfunktion og foretag derefter dine indstillinger for funktionsknappen. Microphone DM30 13

14 Ved indstillingen Ingen sender mikrofonen kontinuerligt. Ved Tryk og tal aktiveres mikrofonen og senderen kun, når knappen trykkes ind. Dette er den mest almindelige indstilling på elevmikrofonerne. Ved indstillingen Mik. Til/Fra aktiveres eller slukkes den interne sender, når knappen trykkes ind. Funktionen FCR (alternativet vises kun, når funktionen Tryk-og-tal eller Mik. Fra/Til er valgt) forhindrer DM30 i at sende, når frekvensen er optaget af en anden sender, for eksempel ved anvendelse af flere DM30-enheder, der er indstillet på funktionen Tryk-og-tal. Hvis det ikke er muligt at sende, vises dette på displayet samt funktionsindikatoren. I tilfælde af at funktionsknappen trykkes ind, og det ikke er muligt at sende, skal man trykke på funktionsknappen igen for at prøve at sende igen (det er ikke nok bare at holde knappen trykket ind). Når funktionen FCR-indikator er aktiveret, lyser funktionsindikatoren rødt, når kanalen er optaget. Hvis en Sekundær enhed er valgt, er det også muligt helt at slukke for senderen under menuen Funktion Sender aktiv. Menu: Lyd Her fastlægges det, hvordan udtaget på enhedens lange side skal anvendes. Slynge Aktiveres hvis slynge skal anvendes til DM30. Når denne funktion er valgt, fungerer menukontrollen også som lydstyrkekontrol. Der kan foretages to indstillinger af lyden, når dette valg er aktiveret. Under Maks. lydstyrke kan den maksimale lydstyrke aktiveres og indstilles. Under Lås lydstyrke kan lås lydstyrke aktiveres og et fast lydstyrke niveau kan indstilles. Udgang Hovedtelefoner: Aktiveres hvis hovedtelefoner skal anvendes til DM30. Når denne funktion er valgt, fungerer menukontrollen også som lydstyrkekontrol. Der kan foretages to indstillinger af lyden, når dette valg er aktiveret. Under Maks. lydstyrke kan den maksimale lydstyrke aktiveres og indstilles. Under Lås lydstyrke kan 14 Microphone DM30

15 lås lydstyrke aktiveres og et fast lydstyrke niveau kan indstilles. Ekstern Mik: Aktiveres hvis en ekstern mikrofon skal tilsluttes til DM30. Her kan man også justere den eksterne mikrofonens niveau. Linje ind: Aktiveres hvis for eksempel fjernsyn eller computerkabler skal tilkobles DM30. Når udtaget er indstillet til Line In, og et kabel tilsluttes til jacket, så går DM30 automatisk over til kontinuerlig udsendelse, også selv om knapfunktionen for DM30 er sat i stilling Tryk og tal eller Mik Til/Fra. Dette har den fordel, at en enhed, der normalt anvendes som tilsluttende mikrofon, for eksempel af en hjælpelærer, kan anvendes både til normal mikrofonoptagelse og multimedia-tilslutning, uden at behøve omstilling. Her kan Line in niveau også justeres. Intern Mik Anvendes for at justere niveauet på den interne mikrofon. Bemærk! Den interne mikrofon slukkes automatisk hvis der er tilsluttet en ekstern mikrofon. Menu: Indstillinger Pin-kode Her kan du slå funktionen Pin-kode til og fra (låser valgte funktioner). Under menuvalget Ændre Pin kan du selv oprette en Pin-kode. Under menuvalget Lås er det muligt at vælge fire forskellige typer af menulåse, som kan kombineres uafhængigt af hinanden: - Funktion: Låser alle funktioner i menuen "Funktionsknap" - Parring: Låser alle parringsfunktioner i enheden, selv hurtigknap til parring - Udtag: låser udtagets funktion - Alle menuer: låser alle menuer, men ikke hurtigknap til parring - Skjul Pin-kode: Hvis Pin-kode aktiveres kan man kun låse menuen op inden for 3 sekunder efter at have startet enheden ved at trykke på menustyringen. Der kræves Pin-kode for at kunne låse de valgte funktioner op, når Pin-kode er aktiveret. Hvis du glemmer din Pin-kode, bedes du kontakte indkøbsstedet for at låse Microphone DM30 15

16 enheden op. Opladning Her kan du aktivere funktionen Auto power off som betyder, at enheden automatisk slukkes, når opladeren tilsluttes. Hvis Auto opstart er aktiveret, starter enheden automatisk, når opladeren kobles ud eller bliver spændingsløs. Sprog Her vælges menusprog. Navn Her vælges, hvilken tekst der skal vises på displayet. Vælg symbol med menustyringen. Vælg? for at gemme og x for at afslutte uden at gemme. For at flytte markøren under redigering, anvend symbolerne > og <. Funk. indikator Her kan du vælge, om funktionsindikatoren skal være aktiv eller ej. Denne funktion påvirker alle visninger undtaget opladestatus og parringsoplysninger. Fabriksindst. Genopretter enhedens fabriksindstilling. Sletter også alle parringsoplysninger. For at opnå aflytningssikkerhed skal en ny kodenøgle genereres. Time out TX Hvis denne funktion aktiveres, vil DM30 stoppe med at sende, hvis ingen lyde er registreret inden 1 minut. Straks en lyd registreres, starter transmissionen igen. LBT (Listen before talk) Med denne funktion aktiv, kontrollere DM30 at den valgte kanal er ledig, inden der sendes på kanalen. Dette er for at undgå forstyrrelser med andre kanaler i brug. Hvis den valgt kanal er i brug vises Kanalen er optaget, vælg en ny kanal. Tastaturlås Låser menustyringens funktion. For at låse op, tryk på menustyringen og vælg Ja. Om Her finder du oplysninger om, hvilken software enheden indeholder. 16 Microphone DM30

17 Flere funktioner Funktionsindikator (lysdiode) Funktionsindikatoren viser enhedens status afhængigt af, hvordan denne er indstillet. Ved normal brug blinker indikatoren en gang hvert 3. sekund. Ved opladning lyser indikatoren rødt. Når enheden er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Indikatoren vil fortsætte med at lyse rødt, selvom batteriet er fuldt opladet, hvis enheden er tændt under opladningen. Ved lavt batteri blinker indikatoren langsomt rødt (kontroller batteri status på displayet). Når enheden er indstillet til at modtage parringsoplysninger, blinker indikatoren hurtigt grønt. Ved modtagelse af parringsoplysninger lyser indikatoren grønt i 3 sekunder. Ved afsendelse af parringsoplysninger blinker indikatoren rødt 5 gange. Ved aktivering af Tryk og tal lyser funktionsindikatoren grønt, når det er muligt at sende og mikrofonen er blevet aktiveret. Hvis det ikke er muligt at sende, når kanalen er optaget (ved brug af FCR, se afsnittet Funktion), lyser funktionsindikatoren rødt. Når funktionen FCR-indikator er aktiveret, lyser funktionsindikatoren rødt, når kanalen er optaget. Ved anvendelse af knapfunktionen Modtag. Til/Fra lyser indikatoren rødt, når modtageren er slukket. Microphone DM30 17

18 Radiorækkevidde og kanaler Antennerne i sender og modtager er indbyggede. Rækkevidden mellem enhederne er ca. 30 meter. Dette kan dog variere afhængigt af, hvilket miljø du opholder dig i. Som alle radiosystemer kommunikerer Comfort Digisystem på specielle kanaler. Hvis du benytter to sendere på samme eller nærliggende kanal, kan der opstå forstyrrelser. Desuden kan andet elektronisk udstyr forstyrre radiosendingerne. I de fleste europæiske lande er det tilladt at anvende kanal 1-3 (863, ,750 MHz) til høreapparater. Kontrollér dog altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, for at være sikker på hvilke kanaler er frie og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Udover kanal 1-3 findes der under Udvidet område kanalbåndet A-F, som kræver tilladelse i flere europæiske lande: A B E F MHz MHz MHz MHz 18 Microphone DM30

19 Medfølgende tilbehør Halssnor (to forskellige længder) Oplader Farvekoder Andet originaltilbehør Halsslynge Høretelefoner Alternativ til hovedtelefonerne er øretelefoner Clipsmikrofon Lille mikrofon som sættes fast på tøjet. Bommikrofon Hovedbåren mikrofon. Øremikrofon Mikrofon som sættes fast rundt om øret. Forgreningskabel til opladning Audiokabler Opladerstation Opladerstationen skal tilsluttes den medfølgende oplader. Det er muligt at seriekoble flere opladerstationer, som styres af en fælles oplader. Det kræver større opladere, hvis der er flere end to opladerstationer. Bordholder Bordholder til Microphone DM30. For andet tilbehør henvises til vores hjemmeside på Microphone DM30 19

20 Fejlsøgning Sender og modtager starter ikke Lad sender og modtager op. Husk at holde On/Off tasten inde i 2 sekunder for at starte enheden. Kontrollér, at opladeren er sat i stikkontakten, og at denne er tændt. Det er vanskeligt at opfatte tale Afstanden mellem sender og modtager kan være for stor. Rækkevidden er ca. 30 meter. Afstanden mellem mikrofonen og personen, som taler, kan også være for lang. Placer mikrofonen tættere på den, som taler. Prøv at skifte kanal/omgivelser. Dårlig rækkevidde og forstyrrelser I visse miljøer, der for eksempel består af beton, jern og plademetal, kan rækkevidden være kortere. Der befinder sig måske forstyrrende udstyr i nærheden. Skift kanal. Ingen lyd Kontrollér, at sender og modtager er indstillet på samme kanal. Kraftig baggrundsstøj (ingen lydtransmission) Kontrollér, at alle enhederne er parrede med den samme kodenøgle. Enheden starter ikke ved opladning Frakobl opladeren. Kontroller valget Sluk v/ opladning under Opladning i menuen. 20 Microphone DM30

21 Service og garanti Comfort Audio AB tilbyder en omfattende garanti i to år fra leveringsdato. Den dækker alle fabrikations- og materialefejl. På tilbehør og batterier er der et års garanti fra leveringsdato. Der kan være særlige regler om garanti i dit område. Fejl forsaget af ublid behandling eller indgreb i produktet eller dets tilbehør er ikke dækket af garantien. Batterier af den type, der indgår i Comfort Digisystem, bør oplades ofte og i kort tid. De er konstrueret, så de efter den halve opladningstid har nået 90% af deres kapacitet. Batteriernes ydeevne bevares optimalt, hvis batterierne ikke dybaflades ved opbevaring. Batteriets kapacitet bliver kortere med tiden. Batteriets levetid påvirkes af hvordan det anvendes. Kontakt indkøbsstedet, når batteriet skal udskiftes. Du er altid velkommen til at kontakte os på Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. Tekniske data Sendertype/ modtager: Rækkevidde: Størrelse: Vægt: Frekvensområde: Antenner: Driftstid: Batteri: Opladningstid: Mikrofon: Udtag: SST SecureStream Technology Ca. 30 m 97 x 41 x 17 mm 51 g Sender og modtager, MHz Indbyggede Op til 10 timer, sekundærenhed (10% transmission ved anvendelse som tryk-og-tal mikrofon) Op til 7 timer, hovedenhed Opladeligt Li-Polymer Ca. 3 timer Indbygget retningsuafhængig Mikrofon / Line in / Hovedtelefoner / Slynge! Microphone DM30 21

22 Vigtige sikkerhedsforskrifter - Læs dette, inden du benytter produktet 1) Læs denne vejledning. 2) Gem denne vejledning. 3) Overhold alle advarsler. 4) Følg alle instruktioner. 5) Brug ikke produktet i nærheden af vand. 6) Rengør kun med en tør klud. 7) Anvend ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom elementer, ovne eller andre apparater (inklusiv forstærkere), som producerer varme. 8) Foretag ikke ændring af sikkerhedsfunktionen i det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to flade stikben og en tredje gren til jordforbindelse. Det flade stikben eller grenen til jordforbindelsen er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer til dit udtag, skal du kontakte en elektriker for at skifte den gamle kontakt ud. (Gælder kun for ledningsnet med polariseret stik) 9) Sørg for at, man ikke kan træde på eller klemme elledningen specielt ved stikproppen, i opbevaringsrum samt der, hvor ledningen kobles til produktet. 10) Brug kun originaltilbehør fra Comfort Audio AB. 11) Tag stikket ud af vægudtaget i tordenvejr, eller hvis produktet ikke anvendes i en længere periode. 12) Service må kun foretages på et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. Der er behov for at foretage service, hvis produktet er blevet beskadiget, for eksempel hvis elstikket eller -kablet er gået i stykker, hvis der er blevet spildt væske på produktet eller hvis en genstand er stødt ind i produktet, hvis produktet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis produktet ikke fungerer normalt, eller hvis det er blevet tabt på gulvet. 22 Microphone DM30

23 13) Start med at lytte ved lav lydstyrke. 14) For høj lydstyrke kan medføre alvorlige skader på din hørelse. 15) Produktet må ikke skilles ad. 16) Hvis produktet åbnes på grund af beskadigelse, skal der foretages service på et af Comfort Audio AB autoriserede servicecentre. 17) Benyt aldrig en sender eller modtager, der er indstillet på en uautoriseret frekvens. Kontakt frekvensmyndighederne i det land, hvor udstyret skal bruges. 18) Produktet indeholder følsomt elektronisk udstyr og skal håndteres med forsigtighed. 19) Lad aldrig produktet op i indelukkede, uventilerede rum såsom i tasker, etuier og andre lukkede opbevaringsrum. 20) Brug kun batteri og opladningsenhed fra Comfort Audio AB. 21) Du kan ikke selv skifte batterier; kontakt indkøbsstedet. 22) ADVARSEL! Risiko for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. 23) Produktet eller batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild osv. 24) ADVARSEL! Halsslyngen må aldrig bruges ved leg, eller når der er risiko for at hænge fast i noget. 25) Produkterne indeholder radiosendere. Anvend ikke produkterne på steder, hvor det er forbudt at anvende elektronisk udstyr, som f.eks. i fly. 26) For at forhindre at batteriet tager skade, bør du aldrig lade produkterne ligge afladet i længere tid. 27) Anvendes produkterne ikke over en længere periode bør produkterne være frakoblet opladeren. Microphone DM30 23

24 Fremstillet af: Comfort Audio AB Box 154, SE Halmstad, Sweden Tlf Fax Forhandles i Danmark af: Comfort Audio Aps Benediktevej 5, 3480 Fredensborg, Denmark Tlf: Fax: MA0392 Ver 1.21 Rev A

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Conference Microphone DC10

Conference Microphone DC10 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement)

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Speaker DS10/DS20. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Speaker DS10/DS20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Speaker DS10/DS20 3 Funktioner

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Conference Microphone

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. Access DA20. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Access DA20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Access DA20 4 Funktioner Access DA20 7 Montering af vægbeslag/placering

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 2. Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Opstart...17 Brug af halsslyngen...17

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer Comfort Digisystem gør det muligt for elever med nedsat hørelse at høre både lærer og klassekammerater godt og tage del i alle skoleaktiviteterne.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning

CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge. DK Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge DK Brugervejledning Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Betjeningsvejledning Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 SST...9 Oversigt...10 Medfølgende tilbehør...13 2. Sådan kommer du i gang...15

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen COMFORT DIGISYSTEM Bedst i klassen 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst i klassen At høre godt i skolen er vigtigt for at kunne lære og for at kunne fungere socialt. Dog er lydmiljøet i

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Back-UPS RS 550 Installation og betjening

Back-UPS RS 550 Installation og betjening Back-UPS RS 550 Installation og betjening Pakkens indhold Sikkerhed Installér ikke UPS'en idirekte sollys, ekstrem varme, fugtighed eller i berøring med væsker. bu001a Undlad at tilslutte en laserprinter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere