Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat"

Transkript

1 Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge det på? Og hvilke værdier blev det oprindeligt bygget på? DVDen Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat giver på 40 minutter en gennemgang af velfærdssamfundets udvikling og sætter fokus på nogle af de personer, der har været med til at skabe det. DVDen er både en oplysning og en udfordring til os personligt og som samfund: Hvad kan vi lære af vores historie, og hvordan vælger vi at forvalte det, vi har fået overdraget? Undervisningsmaterialet sigter ikke på at teste konkret viden, men at udfordre eleverne til at reflektere over - hvordan vores samfund er blevet, som det er - hvordan det kunne have været, hvis der ikke havde været enkeltpersoner og grupper af mennesker, der gjorde en seriøs indsats for at skabe et godt samfund for alle - hvilken rolle de hver især, og vi som befolkning, har at spille i udviklingen af vores samfund Struktur Udover en kort historisk oversigt, som giver overblik over den periode, som DVDen primært omhandler, består materialet af spørgsmål til diskussion for hvert af hovedemnerne. Under hvert emne kan du som underviser udvælge de spørgsmål, du tænker, at dine elever vil få mest ud af at overveje med henblik på at udvikle deres forståelse af velfærdssamfundets betydning for deres liv og deres betydning for velfærdssamfundet. Spørgsmålene kan stilles i plenum til hele klassen/skolen, men ideelt set diskuteres de i mindre grupper, så hver enkelt elev bliver nødt til at overveje dem og kan komme til orde. Efter samtaler i mindre grupper på 4-5 elever kan emnerne opsamles i plenum. Dansker hvad nu? kan ses i sin helhed på 40 minutter. For bedst muligt at relatere indholdet til elevernes eget liv kan DVDen dog også med fordel ses i kortere dele med samtaler efter hver del. Hovedemnerne er angivet med minut og sekund-tal, så filmen kan sættes på pause og genstartes, hvor det ønskes. Hvis DVDen skal ses i 15-minutters bidder, kan den pauses på følgende tidspunkter: Del 1 00:00 Stavnsbåndets ophævelse og oprettelsen af skoler Del 2 14:35 Grundtvig, demokratiet og velfærdssamfundet Del 3 32:27 Den personlige og samfundsmæssige udfordring Hvis DVDen skal ses i 20-minutters bidder, kan den pauses på følgende tidspunkter: Del 1 00:00 Baggrunden for demokratiet Del 2 18:36 Velfærdsstaten opbygges Materialet kan hentes som pdf på: 1

2 Kort historisk oversigt i udpluk 1500 & 1600-tallet Adskillige krige med Sverige resulterer i høje skatter. Omkring år 1600 ejer 1% af befolkningen al jord, og de fleste bønder er fæstebønder. Enevældet indføres, og adelens politiske magt mindskes. Adelen øger sin magt over fæstebønderne og kræver op til 200 dages arbejde om året på godsets jorder, så bønderne har meget lidt tid til overs til deres egne jordstykker tallet Fred med Sverige og afgivelse af Skåne, Halland og Blekinge. Stavnsbåndet indføres i 1733 og binder med tiden bønderne til herremanden fra de er 4 til de er 40 år. Reventlow-brødrene giver deres egne fæstebønder mulighed for at blive frie og opfordrer kongen til at gøre det samme. Brødrene opretter også skoler for bøndernes børn. Landboreformer. Stavnsbåndet ophæves 1788, året før Den franske Revolution tallet Napoleonskrigene: Ved Slaget på Reden 1801 mistede Danmark mange skibe. England bombarderer København og erobrer den danske flåde Statsbankerot i Danmark må afstå Norge i Skolereform 1814: Alle børn sikres skolegang. 60% af de danske bønder ejer nu deres egne gårde, der som oftest er flyttet væk fra landsbyen ud på jorden. Den danske Guldalder: Grundtvig, Kierkegaard, H.C. Andersen m.fl.. Første folkehøjskole oprettes i Rødding ophører enevælden, og demokratiet grundlægges med statsmagtens tredeling og grundloven, der bl.a. sikrer forsamlingsfrihed, religionsfrihed og pressefrihed taber Danmark krigen mod Tyskland og mister Sønderjylland. Første andelsmejeri oprettes i Endnu 800 oprettes i løbet af de næste 20 år og er med til at forbedre den danske økonomi. Grundtvig argumenterer i Landstinget imod, at man mister sin valgret, hvis man får fattighjælp, men hans forslag får ikke flertal tallet Kvinder får valgret i I 1918 kommer arbejdsdagen i industrien ned på 8 timer. I starten af 1930erne rammes Danmark af den økonomiske depression. Socialreformen af 1933 sikrer, at man kan få understøttelse uden at miste sin stemmeret, hvis man bliver syg eller uden egen skyld er ude af stand til at forsørge sig selv. Almindelige borgere tager initiativ til at starte Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, LAB, og andre foreninger, der kan forbedre velfærden i Danmark. 2. Verdenskrig kommer til Danmark i 1940 og slutter i I løbet af 1950erne og 60erne stiger den danske velstand markant. 2

3 Spørgsmål til samtale Stavnsbåndets ophævelse 1788 (00:00) Bønderne måtte under stavnsbåndet arbejde op til 200 dage om året hos herremændene. Hvad mon det betød for samfundet i sin helhed? Og for bøndernes initiativ og ansvar? Hvad tror I fik en velhavende herremand som Reventlow til at betale for at sætte sine fæstebønder fri? Hvad tror I kom ud af det? Dels for bønderne? Dels for Danmark? Hvad mon Reventlow selv fik ud af det? Hvad tror I ville have været anderledes i Danmark, hvis vi havde fået en revolution som in Frankrig? Hvad mon der ville være sket, hvis de mest indflydelsesrige i Danmark ikke var begyndt at ændre tingenes tilstand for de mindre velstillede i befolkningen? Skoler for alle 1814 (07:12) Hvad mon fik nogle godsejere til at lave skoler allerede inden, det blev lov? Hvilke muligheder tror I, børn havde i livet, før der kom skoler også for de ikke-adelige? Hvorfor tror I, at man mente, at skolegang for alle kunne være med til at genopbygge Danmark efter statsbankerotten? Hvordan ville Danmark have set ud i dag uden skole til alle? Hvilke muligheder ville I have i jeres liv, hvis I ikke havde kunnet komme i skole? Hvad ville have været anderledes end det er nu? Hvilke færdigheder får man ved at lære udenad? Hvilke færdigheder får man ved at forstå det, man lærer, og sætte spørgsmålstegn ved det? Grundtvig (14:35) Grundtvig mistede sit job og blev censureret og udskældt, fordi han blev ved med at tale for det, han mente var rigtigt. Hvad synes I er så vigtigt at kæmpe for, at I ville blive ved trods sådan en modstand? Hvorfor mon Grundtvig mente, at Danmark blev stærkere, når folk kendte deres historie? 3

4 Højskolen (17:56) Hvilken forskel gør det for én selv, for éns samfund, for verden om man kun tænker på sine nærmeste eller om man tænker på, hvordan man kan bruge sine evner til gavn for hele menneskeheden? Grundtvig sagde, at det var godt, at vi havde fået politisk frihed, men at politisk frihed må bæres af en grundlæggende åndelig udvikling, som også kunne udforme de holdninger, der var nødvendige i et demokrati. Deraf kom idéen om en højskole. Man skulle lære at tænke selv; ikke bare lære udenad. Hvad mon Grundtvig mente med folkeånden? Hvad synes I, at folkeånden i Danmark er i dag? Hvad kunne I tænke jer, at den skulle være? Hvordan kunne I bidrage til det? Kresten Kold sagde om højskolen at Den virkelige kamp er ikke mellem dansk og tysk, ej heller mellem herremand og bonde den er, som Grundtvig har sagt, mellem lys og mørke, mellem godt og ondt, og den udkæmpes i vort eget hjerte. Det er af udfaldet af den kamp, at verdens fremtid afhænger. Hvad mener I at den indre kamp mellem lys og mørke, godt og ondt består af i vores tid? Kresten Kold sagde, at de unge må oplives, før de kan oplæres. Hvad mon han mente med det? Grundlov og demokrati (18:36) Hvad får vi som befolkning ud af at have demokrati frem for enevælde? Hvad skal vi hver især bidrage med, for at demokratiet kan fungere? Hvad er Grundloven? Hvad betyder det for et land at have en grundlov, der sikrer forsamlingsfrihed, pressefrihed og religionsfrihed? Andelsforeningerne demokrati i dagligdagen (24:05) Hvilken fordel tror I, der var i at oprette andelsforeninger? Hvad er fordelene ved at lave foreninger i det hele taget? Hvorfor mon andelsforeningerne var med til at rette op på Danmarks økonomi? 4

5 Velfærdssamfundet, sociale rettigheder, industri og arbejderbevægelse (25:40) Hvordan ville det være, hvis man ikke fik nogen hjælp af det offentlige, når man blev syg eller arbejdsløs eller bare for gammel til at arbejde? Og hvordan ville det være, hvis man mistede sine borgerrettigheder, såsom stemmeretten, hvis man havde brug for offentlig hjælp? Steincke ville have støtten til de svage til at gå fra almisser til rettigheder. Hvilke pligter er nødvendige, for at man kan have sådanne rettigheder? Steincke sagde, at sociale reformer er nødvendige, men de må bæres af en samfundsmoral. Hvad tror I, Steincke mente med samfundsmoral? Hvorfor mente Steincke mon, at love ikke var nok, men at velfærden også må bæres af en samfundsmoral? Hvordan vil hverdagen være anderledes, hvis velfærdssamfundet forsvinder? Hvad er forskellen mellem at ændre samfundet gennem forhandlinger og gennem revolution? Den personlige udfordring; nogle eksempler (32:27) Hvad betyder det for Danmark, at der er mennesker, der kæmper for det fælles gode? Og hvordan ville Danmark se ud uden sådan nogle mennesker? Hvordan ville verden se ud uden? Hvad får det jer til at tænke, når I hører, hvordan helt almindelige mennesker som jer har været med til at ændre historien og gøre livet bedre for et helt lands befolkning? Fx tackle arbejdsløshed. Hvad mener I gør det værd at kæmpe for noget mere end sig selv? Hvad kan vi som danskere bidrage med til resten af verden til den globale velfærd? Hvad er det bedste, vi kan bidrage med? Besættelsen og tiden efter (36:15) Besættelsen fik folk med forskellige holdninger til at arbejde sammen for Danmarks bedste. Hvad skal der til, for at vi kan arbejde sammen på kryds og tværs, selvom vi ikke bliver truet udefra? I stedet for bare at vente på, at regeringen løste alle problemerne, tog folk initiativ til foreninger, bl.a. nogle der lavede affalds-indsamling og reparation af alt, der kunne repareres, for at skaffe arbejde til arbejdsløse. Hvilke konkrete initiativer kunne folk selv i fællesskab sætte i gang i dag for at hjælpe flere i arbejde? Vi nyder godt af andres indsats i tidligere generationer. Hvad er den største udfordring i Danmark i vores tid? Hvad er vores opgave? Hvad er vores værdier? 5

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE!

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! En fortælling om at vælge, hvilken rolle man vil have

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere