Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem"

Transkript

1 Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 1

2 Indhold 1 Indledning Tilmelding Generelt om rapportering Informationsflow Pengeflow Rapporteringsperioder Rapporteringsredskaber Rapportering af salgstal Skabelon til rapportering af salg Rapportering af returmængder Skabelon til rapportering af returmængder Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer Frister og procedurer for rapportering Behandling af salgstal Ordliste Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 2

3 1 Indledning Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte emballager på det danske marked, skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Efterfølgende har mellemhandlere og distributører pligt til at rapportere deres salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager. Rapporteringspligten gælder i princippet også for engangsemballager. Miljøstyrelsen har dog siden 2009 givet midlertidig dispensation, så mellemhandlere og distributører ikke skal indberette salg af engangsemballager. Tilmelding til Dansk Retursystem A/S og efterfølgende rapportering af genpåfyldelige emballager er den eneste forpligtelse, mellemhandlere og distributører har i det danske pant- og retursystem. Genpåfyldelige flasker er de flasker, som bryggerierne indsamler, vasker og fylder igen. Modsat engangsemballage, som kun fyldes en gang før de tomme emballager indsamles af Dansk Retursystem A/S, der sender dem til genanvendelse til gavn for miljøet. I kapitel 2 kan I læse hvordan I tilmelder jer som mellemhandler eller distributør. I kapitel 3 beskriver vi kort rapporteringssystemets opbygning og sikkerheden omkring de konkurrencemæssigt følsomme oplysninger samt oversigt over hele rapporteringssystemet. Dette anbefaler vi, at I læser, hvis I er nye på markedet. Mellemhandlere og distributører, der kender systemet og ikke har brug for hele baggrunden, kan gå direkte videre til kapitel 4, hvor vi gennemgår rapporteringen. Skulle I efter læsning af denne manual have flere spørgsmål om rapportering, er I velkomne til at kontakte Dansk Retursystem A/S på tlf Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 3

4 2 Tilmelding Mellemhandlere og distributører, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer i Danmark, har pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Det gælder også ved overdragelse af pantbelagte drikkevarer i forbindelse med fx gaver eller smagsprøver. Når Dansk Retursystem A/S har registreret tilmeldingen, modtager virksomheden et tilmeldingsbevis. Dansk Retursystem behandler enhver anmodning om tilmelding hurtigst muligt. Under normale omstændigheder modtager I et tilmeldingsbevis med posten inden for fem arbejdsdage. For at tilmelde jer skal I udfylde en online-tilmeldingsformular på Ønsker I ikke at benytte denne online-tilmelding, kan i sende en mail til vores økonomiafdeling: Så sender vi et tilmeldingsskema med posten. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 4

5 3 Generelt om rapportering Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte drikkevarer i genpåfyldelige emballager på det danske marked, skal rapportere deres salgs- og returmængder. Driften af det danske pant- og retursystem er reguleret af Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse*. Ifølge den har Dansk Retursystem A/S eneretten til at drive systemet. Pantbekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for rapportering i detaljer. Pant- og retursystemet finansieres af de gebyrer, som importører og producenter af pantbelagte drikkevarer* betaler for de emballager, de sælger, udleverer eller overdrager på det danske marked. Systemet bygger således på et forurener-betaler-princip. Gebyrerne fastsættes en gang årligt og godkendes af Miljøstyrelsen. Størrelsen på gebyrerne er alene et udtryk for den omkostning, som hver enkelt emballage belaster systemet med. Importører og producenter betaler logistikgebyr for genpåfyldelige emballager solgt til butikker. Gebyret dækker omkostninger, til administration og til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til de butikker, som håndterer de tomme flasker, når de kommer retur fra forbrugeren. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve det rette logistikgebyr hos producenter eller importører, skal mellemhandlere og distributører rapportere salg af genpåfyldelige emballager til butikker samt andre mellemhandlere eller distributører. Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er fx dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Dansk Retursystem A/S varetager desuden udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker for rensortering af genpåfyldelige emballager. For at Dansk Retursystem A/S kan udbetale det rette beløb, skal mellemhandlere og distributører også rapportere, hvor meget emballage de tager retur fra butikker. 3.1 Informationsflow Hele rapporteringssystemet er bygget op omkring de informationer, Dansk Retursystem A/S modtager vedrørende salgs- og returmængder fra importører, producenter, mellemhandlere og distributører. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer salgsmængderne til et uafhængigt revisionsselskab, der behandler dataene og videresender de summerede tal til Dansk Retursystem A/S. Revisionsselskabet er mellemled for at beskytte salgsmængdernes konkurrencefølsomme karakter. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer direkte til Dansk Retursystem A/S, hvor mange genpåfyldelige emballager de får retur fra butikkerne med henblik på, at vi kan udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker. *Det danske pant og retursystem er reguleret i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af visse drikkevarer - se Overordnet set omfatter pantsystemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 5

6 Overordnet skitse over rapporteringen af genpåfyldelige emballager Producenter Importører Mellemhandler Distributør Returmængder (genpåfyldelige emballager) Detaljerede salgsmængder af genpåfyldelige emballager Uafhængigt revisionsselskab (Revisionsinstituttet) Summerede salgsmængder Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Revisionsselskabets opgave er at sørge for, at Dansk Retursystem A/S kun modtager de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opkræve blandt andet logistikgebyrer. Mere konkret består revisionsselskabets opgave i at sikre, at Dansk Retursystem A/S ikke får kendskab til, hvor meget mellemhandlere, distributører, importører eller producenter sælger til deres enkelte kunder af hvert produkt, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige. Ligeledes har revisionsselskabet til opgave at sikre, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for andre. Derfor fremgår det af pantbekendtgørelsen, at rapporteringen af salgsmængder sker til Revisionsinstituttet A/S. Af de oplysninger Dansk Retursystem A/S via revisionsselskabet får adgang til, fremgår det alene, hvor meget fx en mellemhandler har solgt af en enkelt salgsgruppe og til hvilken kundegruppe, fx butikker og altså ikke, hvilken kunde der specifikt er solgt til. 3.2 Pengeflow Opkrævning af logistikgebyrer fra producenter og importører er baseret på de mængder, der sælges til butikker, og en del af gebyret anvendes til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Dansk Retursystem A/S er ikke involveret i pantafregningen for genpåfyldelige flasker. Denne afregning sker alene mellem importører/producenter og deres kunder. Mellemhandlere og distributører: Skal kun rapportere, har ingen økonomiske forpligtelser Producenter og importører betaler: Logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver genpåfyldelig emballage, de sælger til butikker, eventuelt via mellemhandlere. Dansk Retursystem A/S betaler: Håndteringsgodtgørelse til butikkerne for rensortering af genpåfyldelige emballager. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 6

7 Overordnet skitse over afregningen Håndteringsgodtgørelse Til Butikker: For rensortering af genpåfyldelige emballager Producenter og importører Logistikgebyr Dansk Retursystem A/S Til administration Dansk Retursystem A/S - Løn - Lokaler - Investeringer 3.3 Rapporteringsperioder Pantbekendtgørelse inddeler kalenderåret i 13 rapporteringsperioder á fire fire uger. Rapporteringsperioderne benævnes R01 - R13. Perioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside, under Importører & producenter. 3.4 Rapporteringsredskaber På vores hjemmeside under Importører & producenter finder I forskellige redskaber til rapporteringen. Blandt andet en skabelon, som vi gennemgår i kapitel 3 og 4. I kan også downloade krypteringssoftware, til at kryptere jeres oplysninger, inden I sender det. For at beskytte jeres oplysninger, anbefaler vi, at I bruger softwaren. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 7

8 4 Rapportering af salgstal Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere salg af genpåfyldelig emballage til butikker eller andre mellemhandlere/distributører på et detaljeret niveau. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor meget i sælger indenfor hver salgsgruppe til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre salgsgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver salgsgruppe skal I angive: Kilde, det vil sige hvem I har købt produktet/produkterne af, angivet med det udbydernummer, de har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S, kontakt os venligst for at få oplyst udbydernummer Hvor meget I har solgt til hver butik eller mellemhandler/distributør angivet med navn og adresse Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er dagligvarebutikker, men også fx boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Restauranter, caféer og lignende, og hvor drikkevarerne typisk drikkes på stedet er til gengæld ikke en butik. Det gælder også virksomheder, som giver drikkevarer til deres medarbejdere eller gæster. På baggrund af de tal, I rapporterer, kan vi i Dansk Retursystem A/S for den aktuelle 4-ugers-periode opkræve logistikgebyrer for salg til butikker hos de pågældende importører eller producenter. 4.1 Skabelon til rapportering af salg Skabelonen til salgsrapporteringen er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Faktura- Nr E/P/G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Kilde Salgsgruppe GTIN (EANnr) Antal Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 8

9 A: Transkode: Mellemhandlere skriver "UD2" Distributører skriver UD3 B: Udtræksdato: Udtræksdato Dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt jeres kunde for at få udbydernummeret. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Feltet skal udfyldes ved salgsrapporteringen af særlige leverancer som for eksempel vareprøver, promotion med videre. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Skal ikke udfyldes Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 9

10 P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "G" for genpåfyldelig emballage. Q: Kilde: Oplyse producentens eller importørens udbydernummer, for de varepartier, som salgsrapporteringen omhandler. Kontakt jeres leverandør, for at få vedkommendes udbydernummer. R: Salgsgruppe: Salgsgruppe, vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: EANnr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Udfyldes ikke T: Antal: Antal enheder per salgsgruppe. For hver salgs gruppe skal i lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af salg Nedenfor følger et eksempel på rapportering af salg. En mellemhandler med udbydernummeret 9999 rapporterer, at han til Olsens Bager i Hjørring har solgt 200 genpåfyldelige emballager, købt af importør med udbydernummeret 8888, fra salgsgruppe 2 i rapporteringsperiode R09. Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRS- Kundenr Navn (fra producent) kundenr Data UD R11 Blank ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Data G Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 10

11 5 Rapportering af returmængder Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager de tager retur fra de butikker, de har solgt til. Kravet om rapportering af returmængder gælder kun for de af jeres kunder, der er tilmeldt Dansk Retursystem. Disse kunder fremgår af en liste, som Dansk Retursystem A/S sender til jer hver 4. uge. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager I tager retur indenfor hver returgruppe solgt til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre returgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver returgruppe skal I angive, hvor meget I har taget retur fra hver butik angivet med navn og adresse. På baggrund af de rapporterede returmængder udbetaler Dansk Retursystem A/S håndteringsgodtgørelse til jeres kunder for rensortering af genpåfyldelige flasker. 5.1 Skabelon til rapportering af returmængder Skabelonen til rapportering af returmængder er et excel-ark, som I finder på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Fakturanr E / P / G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Blankt felt Returgruppe Blankt felt Antal A: Transkode: Mellemhandlere skriver altid UD6 for rapportering af returmængder Distributører altid UD7 for rapportering af returmængder Udfyldes Altid B: Udtræksdato: Udtræksdato dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 11

12 E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I får emballager retur fra har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt kunden for at få oplyst deres kundenummer. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Fakturanummer eller kreditnotanummer udstedt til jeres kunde. Er pågældende rapportering fordelt på flere fakturaer/kreditnotaer, skal I blot notere nummeret på èn af dem P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv G for genpåfyldelige emballager Udfyldes Altid Q: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 12

13 R: Returgruppe: Returgruppe: vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug T: Antal: Antal enheder per returgruppe. For hver returgruppe skal I lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af returmængder Her følger et eksempel på rapportering af returmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for perioden R08, at han fra Købmand Hansen i Kongsted per Rønnede har taget 200 genpåfyldelige emballager fra returgruppe 1 retur, som han har solgt til pågældende kunde på fakturanummer G Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbyder Periode DRSnr Kundenr Navn (fra producent) Data UD R08 Blank ABC Købmand Hansen Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data Jens Hansen Møllevej 1 Kongsted 4683 Rønnede Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/ P / G Blankt felt Returgruppe GTIN Antal (pantmærkningsmetode) (EANnr) Data G G Blank 1 Blank 200 Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 13

14 6 Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer I dette kapitel beskrives de forskellige tidsfrister for rapportering af salgs- og returmængder. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Rapportering af returmængder afleveres direkte til Dansk Retursystem A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden I sender dem med . Rapportering af salgsmængder: Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering Rapportering af returmængder: Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer for rapportering Rapporteringen skal afleveres inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Perioderne fastlægges hvert år og sendes til alle mellemhandlere og distributører. De kan også downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for de angivne tidsfrister, sender vi en rykker, hvorefter I skal aflevere rapporteringen inden otte dage. I tilfælde af, at denne frist ikke overholdes, indberetter vi de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er strafbart med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens Behandling af salgstal Inden fem dage efter I har rapporteret jeres salgstal til Revisionsinstituttet, skal Revisionsinstituttet behandle oplysningerne fra alle de tilmeldte mellemhandlere, distributører, producenter og importører. Revisionsinstituttet laver en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer fra alle mellemhandlere, distributører, producenter og importører. I tilfælde af afvigelser kontakter Revisionsinstituttet den aktuelle virksomhed. Herefter har denne fem dage til at nå en afklaring med Revisionsinstituttet. Sker det ikke, informerer Revisionsinstituttet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Revisionsinstituttet kan anmode den pågældende mellemhandlers eller distributørs revisor om at gennemgå periodens faktureringer og på basis af det afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S herom, hvorefter vi tager stilling til, hvad der videre skal ske. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 14

15 7 Ordliste Bekendtgørelsen Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling med videre af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Distributør Centrallager eller lignende, der videredistribuerer drikkevarer i emballager til egne butikker eller modtager tomme emballager til drikkevarer fra disse butikker, og som ikke samtidig er mellemhandler. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen, ydre diameter, højde og form. Engangsemballage Drikkevareemballage, som bliver smeltet om, efter brug. Det kan både være flasker eller dåser og kan være fremstillet af glas, plast eller metal, som fx aluminium. GTIN (tidligere EAN-varenummer) Global Trade Item Number. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for. Genpåfyldelig emballage Drikkevareemballage, som genbruges flere gange ved, at emballagen vaskes og fyldes med nyt indhold. Håndteringsgodtgørelse Betaling for rensortering og klargøring af pantbelagte emballager, som butikker, der er tilmeldt ordningen hos Dansk Retursystem A/S, modtager. Importør Den, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage i Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Kundegrupper Kundegrupper opdeles i 3 grupper: Butikker (dagligvarehandel, kiosker samt fx boghandlere, bagere og pizzerier m.m, der sælger drikkevarer take away) Mellemhandlere (se mellemhandlere) Øvrige erhvervsdrivende (herunder hotel, kantine, cafe, restaurant og kontorer) Kryptering Systematisk forvrængning af oplysninger, så de kun er tilgængelige for rette vedkommende. Af hensyn til sikker overførsel af de konkurrencefølsomme oplysninger, anbefaler Dansk Retursystem A/S, at mellemhandlere og distributører sender deres rapportering til Dansk Retursystem A/S og Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 15

16 revisionsselskabet i krypteret form. Dansk Retursystem A/S leverer den nødvendige software til kryptering. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller på festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører eller andre mellemhandlere. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade og iste m.v alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring, jf. markedsføring. Rensortering Placering af tomme genpåfyldelige emballager i de tilhørende kasser eller bakker med samme flaskestørrelse til samme leverandør, til afhentning. Ved samme flaskestørrelse forstås en flaske af samme materiale og med samme volumen, ydre diameter og højde. Returgruppe Emballager er kategoriseret i returgrupper, som bruges i forbindelse med udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. En returgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager. Hver gruppe udløser den samme sats i håndteringsgodtgørelse til butikken: Gruppe 1: Glasflasker Gruppe 2: Plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3: Plastflasker på 1 liter og derover Revisionsinstituttet A/S (RI) Det statsautoriserede revisionsselskab, som Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med om modtagelse, opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra producenterne, importører, mellemhandlere og distributører. Salgsgruppe Gruppe af genpåfyldelige emballager. En salgsgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager, for hvilke importøren eller distributøren betaler samme gebyr. Gruppe 1 angiver glasflasker, gruppe 2 plastflasker på 0,99 liter og derunder, gruppe 3 angiver plastflasker på 1 liter og derover. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 16

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem November 2017 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Oktober 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af sekundært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter August 2016 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager

Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter om salgsrapportering og betaling af gebyrer for primært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1)

Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 31. januar 2014. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 31. januar 2014 27. januar 2014. Nr. 104. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) 25. november 2015. Lovtidende A 2015 25. november 2015. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f,

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53, stk. 1-4, 53 a, stk.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 2, nr. 1-5, 9 a, stk. 1-3, 9 c, stk. 2-4, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 52, stk. 3, 53,

Læs mere

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause

Dagens program. Gebyrer 2018 Emballageoplysninger. Pause Dagens program Gebyrer 2018 Emballageoplysninger Pause Hvad rører sig i markedet lige nu Dansk Retursystem har fået en CSR politik Strategi for udbydere 2018-2020 31.10.2017 Gebyr 2018 Dansk Retursystem

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Primær mærkning med brug af krympeetiket

Primær mærkning med brug af krympeetiket Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer Maj 2016 Primær mærkning med brug af krympeetiket Manual til importører og producenter af pantbelagte

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2012/1 LSF 178 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7552-00003 Fremsat den 12. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S 1 Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S Torben Røssell, it-chef: Cand.merc. i økonomistyring Erfaring som økonomichef i flere mindre

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 9,95 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER:

INDHOLD: Se side 6. 24 Fadølsudlejning til private SAMHANDELSBETINGELSER: HUSK! REKVIRER NY PRISLISTE JÆVNLIGT FOR OPDATEREDE PRISER OG PRODUKTER. INDHOLD: Side 2 Indholdsfortegnelse og samhandelsbetingelser Side 3-5 Flaskeøl danske bryggerier Side 5 Dåseøl Side 6 Flaskeøl udenlandske

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,7 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Rådsmødet den 17. december 2003 Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand

Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Reguleringen af indsamling af emballage til øl og sodavand Journal nr. 3/1120-0203-0010/VAR/FI Rådsmødet den 17. december 2003 Resumé 1. Konkurrencerådet har tidligere vurderet Dansk Retursystem A/S og

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Århus 25. Januar 2013. Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk. Handelsbetingelser

Århus 25. Januar 2013. Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk. Handelsbetingelser Århus 25. Januar 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Klamsagervej 32 8230 Åbyhøj kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

»Min forsyning« Brugervejledning

»Min forsyning« Brugervejledning Brugervejledning»Min forsyning«se status på dit forbrug og aconto Se dine regninger 5 år tilbage Indberet dine aflæsninger Få dine regninger på mail Meld flytning Se oversigt over dine målere Ret i dine

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk I medfør af 44, stk. 1, 45 d, stk. 2, 53, stk. 1, 2, 4 og 5, 53 a, 56, stk. 3 og 4, 67, 80, 88, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere