Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem"

Transkript

1 Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 1

2 Indhold 1 Indledning Tilmelding Generelt om rapportering Informationsflow Pengeflow Rapporteringsperioder Rapporteringsredskaber Rapportering af salgstal Skabelon til rapportering af salg Rapportering af returmængder Skabelon til rapportering af returmængder Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer Frister og procedurer for rapportering Behandling af salgstal Ordliste Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 2

3 1 Indledning Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte emballager på det danske marked, skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Efterfølgende har mellemhandlere og distributører pligt til at rapportere deres salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager. Rapporteringspligten gælder i princippet også for engangsemballager. Miljøstyrelsen har dog siden 2009 givet midlertidig dispensation, så mellemhandlere og distributører ikke skal indberette salg af engangsemballager. Tilmelding til Dansk Retursystem A/S og efterfølgende rapportering af genpåfyldelige emballager er den eneste forpligtelse, mellemhandlere og distributører har i det danske pant- og retursystem. Genpåfyldelige flasker er de flasker, som bryggerierne indsamler, vasker og fylder igen. Modsat engangsemballage, som kun fyldes en gang før de tomme emballager indsamles af Dansk Retursystem A/S, der sender dem til genanvendelse til gavn for miljøet. I kapitel 2 kan I læse hvordan I tilmelder jer som mellemhandler eller distributør. I kapitel 3 beskriver vi kort rapporteringssystemets opbygning og sikkerheden omkring de konkurrencemæssigt følsomme oplysninger samt oversigt over hele rapporteringssystemet. Dette anbefaler vi, at I læser, hvis I er nye på markedet. Mellemhandlere og distributører, der kender systemet og ikke har brug for hele baggrunden, kan gå direkte videre til kapitel 4, hvor vi gennemgår rapporteringen. Skulle I efter læsning af denne manual have flere spørgsmål om rapportering, er I velkomne til at kontakte Dansk Retursystem A/S på tlf Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 3

4 2 Tilmelding Mellemhandlere og distributører, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer i Danmark, har pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Det gælder også ved overdragelse af pantbelagte drikkevarer i forbindelse med fx gaver eller smagsprøver. Når Dansk Retursystem A/S har registreret tilmeldingen, modtager virksomheden et tilmeldingsbevis. Dansk Retursystem behandler enhver anmodning om tilmelding hurtigst muligt. Under normale omstændigheder modtager I et tilmeldingsbevis med posten inden for fem arbejdsdage. For at tilmelde jer skal I udfylde en online-tilmeldingsformular på Ønsker I ikke at benytte denne online-tilmelding, kan i sende en mail til vores økonomiafdeling: Så sender vi et tilmeldingsskema med posten. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 4

5 3 Generelt om rapportering Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte drikkevarer i genpåfyldelige emballager på det danske marked, skal rapportere deres salgs- og returmængder. Driften af det danske pant- og retursystem er reguleret af Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse*. Ifølge den har Dansk Retursystem A/S eneretten til at drive systemet. Pantbekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for rapportering i detaljer. Pant- og retursystemet finansieres af de gebyrer, som importører og producenter af pantbelagte drikkevarer* betaler for de emballager, de sælger, udleverer eller overdrager på det danske marked. Systemet bygger således på et forurener-betaler-princip. Gebyrerne fastsættes en gang årligt og godkendes af Miljøstyrelsen. Størrelsen på gebyrerne er alene et udtryk for den omkostning, som hver enkelt emballage belaster systemet med. Importører og producenter betaler logistikgebyr for genpåfyldelige emballager solgt til butikker. Gebyret dækker omkostninger, til administration og til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til de butikker, som håndterer de tomme flasker, når de kommer retur fra forbrugeren. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve det rette logistikgebyr hos producenter eller importører, skal mellemhandlere og distributører rapportere salg af genpåfyldelige emballager til butikker samt andre mellemhandlere eller distributører. Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er fx dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Dansk Retursystem A/S varetager desuden udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker for rensortering af genpåfyldelige emballager. For at Dansk Retursystem A/S kan udbetale det rette beløb, skal mellemhandlere og distributører også rapportere, hvor meget emballage de tager retur fra butikker. 3.1 Informationsflow Hele rapporteringssystemet er bygget op omkring de informationer, Dansk Retursystem A/S modtager vedrørende salgs- og returmængder fra importører, producenter, mellemhandlere og distributører. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer salgsmængderne til et uafhængigt revisionsselskab, der behandler dataene og videresender de summerede tal til Dansk Retursystem A/S. Revisionsselskabet er mellemled for at beskytte salgsmængdernes konkurrencefølsomme karakter. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer direkte til Dansk Retursystem A/S, hvor mange genpåfyldelige emballager de får retur fra butikkerne med henblik på, at vi kan udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker. *Det danske pant og retursystem er reguleret i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af visse drikkevarer - se Overordnet set omfatter pantsystemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 5

6 Overordnet skitse over rapporteringen af genpåfyldelige emballager Producenter Importører Mellemhandler Distributør Returmængder (genpåfyldelige emballager) Detaljerede salgsmængder af genpåfyldelige emballager Uafhængigt revisionsselskab (Revisionsinstituttet) Summerede salgsmængder Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Revisionsselskabets opgave er at sørge for, at Dansk Retursystem A/S kun modtager de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opkræve blandt andet logistikgebyrer. Mere konkret består revisionsselskabets opgave i at sikre, at Dansk Retursystem A/S ikke får kendskab til, hvor meget mellemhandlere, distributører, importører eller producenter sælger til deres enkelte kunder af hvert produkt, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige. Ligeledes har revisionsselskabet til opgave at sikre, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for andre. Derfor fremgår det af pantbekendtgørelsen, at rapporteringen af salgsmængder sker til Revisionsinstituttet A/S. Af de oplysninger Dansk Retursystem A/S via revisionsselskabet får adgang til, fremgår det alene, hvor meget fx en mellemhandler har solgt af en enkelt salgsgruppe og til hvilken kundegruppe, fx butikker og altså ikke, hvilken kunde der specifikt er solgt til. 3.2 Pengeflow Opkrævning af logistikgebyrer fra producenter og importører er baseret på de mængder, der sælges til butikker, og en del af gebyret anvendes til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Dansk Retursystem A/S er ikke involveret i pantafregningen for genpåfyldelige flasker. Denne afregning sker alene mellem importører/producenter og deres kunder. Mellemhandlere og distributører: Skal kun rapportere, har ingen økonomiske forpligtelser Producenter og importører betaler: Logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver genpåfyldelig emballage, de sælger til butikker, eventuelt via mellemhandlere. Dansk Retursystem A/S betaler: Håndteringsgodtgørelse til butikkerne for rensortering af genpåfyldelige emballager. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 6

7 Overordnet skitse over afregningen Håndteringsgodtgørelse Til Butikker: For rensortering af genpåfyldelige emballager Producenter og importører Logistikgebyr Dansk Retursystem A/S Til administration Dansk Retursystem A/S - Løn - Lokaler - Investeringer 3.3 Rapporteringsperioder Pantbekendtgørelse inddeler kalenderåret i 13 rapporteringsperioder á fire fire uger. Rapporteringsperioderne benævnes R01 - R13. Perioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside, under Importører & producenter. 3.4 Rapporteringsredskaber På vores hjemmeside under Importører & producenter finder I forskellige redskaber til rapporteringen. Blandt andet en skabelon, som vi gennemgår i kapitel 3 og 4. I kan også downloade krypteringssoftware, til at kryptere jeres oplysninger, inden I sender det. For at beskytte jeres oplysninger, anbefaler vi, at I bruger softwaren. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 7

8 4 Rapportering af salgstal Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere salg af genpåfyldelig emballage til butikker eller andre mellemhandlere/distributører på et detaljeret niveau. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor meget i sælger indenfor hver salgsgruppe til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre salgsgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver salgsgruppe skal I angive: Kilde, det vil sige hvem I har købt produktet/produkterne af, angivet med det udbydernummer, de har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S, kontakt os venligst for at få oplyst udbydernummer Hvor meget I har solgt til hver butik eller mellemhandler/distributør angivet med navn og adresse Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er dagligvarebutikker, men også fx boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Restauranter, caféer og lignende, og hvor drikkevarerne typisk drikkes på stedet er til gengæld ikke en butik. Det gælder også virksomheder, som giver drikkevarer til deres medarbejdere eller gæster. På baggrund af de tal, I rapporterer, kan vi i Dansk Retursystem A/S for den aktuelle 4-ugers-periode opkræve logistikgebyrer for salg til butikker hos de pågældende importører eller producenter. 4.1 Skabelon til rapportering af salg Skabelonen til salgsrapporteringen er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Faktura- Nr E/P/G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Kilde Salgsgruppe GTIN (EANnr) Antal Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 8

9 A: Transkode: Mellemhandlere skriver "UD2" Distributører skriver UD3 B: Udtræksdato: Udtræksdato Dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt jeres kunde for at få udbydernummeret. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Feltet skal udfyldes ved salgsrapporteringen af særlige leverancer som for eksempel vareprøver, promotion med videre. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Skal ikke udfyldes Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 9

10 P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "G" for genpåfyldelig emballage. Q: Kilde: Oplyse producentens eller importørens udbydernummer, for de varepartier, som salgsrapporteringen omhandler. Kontakt jeres leverandør, for at få vedkommendes udbydernummer. R: Salgsgruppe: Salgsgruppe, vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: EANnr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Udfyldes ikke T: Antal: Antal enheder per salgsgruppe. For hver salgs gruppe skal i lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af salg Nedenfor følger et eksempel på rapportering af salg. En mellemhandler med udbydernummeret 9999 rapporterer, at han til Olsens Bager i Hjørring har solgt 200 genpåfyldelige emballager, købt af importør med udbydernummeret 8888, fra salgsgruppe 2 i rapporteringsperiode R09. Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRS- Kundenr Navn (fra producent) kundenr Data UD R11 Blank ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Data G Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 10

11 5 Rapportering af returmængder Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager de tager retur fra de butikker, de har solgt til. Kravet om rapportering af returmængder gælder kun for de af jeres kunder, der er tilmeldt Dansk Retursystem. Disse kunder fremgår af en liste, som Dansk Retursystem A/S sender til jer hver 4. uge. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager I tager retur indenfor hver returgruppe solgt til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre returgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver returgruppe skal I angive, hvor meget I har taget retur fra hver butik angivet med navn og adresse. På baggrund af de rapporterede returmængder udbetaler Dansk Retursystem A/S håndteringsgodtgørelse til jeres kunder for rensortering af genpåfyldelige flasker. 5.1 Skabelon til rapportering af returmængder Skabelonen til rapportering af returmængder er et excel-ark, som I finder på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Fakturanr E / P / G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Blankt felt Returgruppe Blankt felt Antal A: Transkode: Mellemhandlere skriver altid UD6 for rapportering af returmængder Distributører altid UD7 for rapportering af returmængder Udfyldes Altid B: Udtræksdato: Udtræksdato dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 11

12 E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I får emballager retur fra har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt kunden for at få oplyst deres kundenummer. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Fakturanummer eller kreditnotanummer udstedt til jeres kunde. Er pågældende rapportering fordelt på flere fakturaer/kreditnotaer, skal I blot notere nummeret på èn af dem P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv G for genpåfyldelige emballager Udfyldes Altid Q: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 12

13 R: Returgruppe: Returgruppe: vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug T: Antal: Antal enheder per returgruppe. For hver returgruppe skal I lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af returmængder Her følger et eksempel på rapportering af returmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for perioden R08, at han fra Købmand Hansen i Kongsted per Rønnede har taget 200 genpåfyldelige emballager fra returgruppe 1 retur, som han har solgt til pågældende kunde på fakturanummer G Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbyder Periode DRSnr Kundenr Navn (fra producent) Data UD R08 Blank ABC Købmand Hansen Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data Jens Hansen Møllevej 1 Kongsted 4683 Rønnede Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/ P / G Blankt felt Returgruppe GTIN Antal (pantmærkningsmetode) (EANnr) Data G G Blank 1 Blank 200 Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 13

14 6 Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer I dette kapitel beskrives de forskellige tidsfrister for rapportering af salgs- og returmængder. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Rapportering af returmængder afleveres direkte til Dansk Retursystem A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden I sender dem med . Rapportering af salgsmængder: Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering Rapportering af returmængder: Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer for rapportering Rapporteringen skal afleveres inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Perioderne fastlægges hvert år og sendes til alle mellemhandlere og distributører. De kan også downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for de angivne tidsfrister, sender vi en rykker, hvorefter I skal aflevere rapporteringen inden otte dage. I tilfælde af, at denne frist ikke overholdes, indberetter vi de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er strafbart med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens Behandling af salgstal Inden fem dage efter I har rapporteret jeres salgstal til Revisionsinstituttet, skal Revisionsinstituttet behandle oplysningerne fra alle de tilmeldte mellemhandlere, distributører, producenter og importører. Revisionsinstituttet laver en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer fra alle mellemhandlere, distributører, producenter og importører. I tilfælde af afvigelser kontakter Revisionsinstituttet den aktuelle virksomhed. Herefter har denne fem dage til at nå en afklaring med Revisionsinstituttet. Sker det ikke, informerer Revisionsinstituttet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Revisionsinstituttet kan anmode den pågældende mellemhandlers eller distributørs revisor om at gennemgå periodens faktureringer og på basis af det afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S herom, hvorefter vi tager stilling til, hvad der videre skal ske. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 14

15 7 Ordliste Bekendtgørelsen Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling med videre af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Distributør Centrallager eller lignende, der videredistribuerer drikkevarer i emballager til egne butikker eller modtager tomme emballager til drikkevarer fra disse butikker, og som ikke samtidig er mellemhandler. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen, ydre diameter, højde og form. Engangsemballage Drikkevareemballage, som bliver smeltet om, efter brug. Det kan både være flasker eller dåser og kan være fremstillet af glas, plast eller metal, som fx aluminium. GTIN (tidligere EAN-varenummer) Global Trade Item Number. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for. Genpåfyldelig emballage Drikkevareemballage, som genbruges flere gange ved, at emballagen vaskes og fyldes med nyt indhold. Håndteringsgodtgørelse Betaling for rensortering og klargøring af pantbelagte emballager, som butikker, der er tilmeldt ordningen hos Dansk Retursystem A/S, modtager. Importør Den, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage i Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Kundegrupper Kundegrupper opdeles i 3 grupper: Butikker (dagligvarehandel, kiosker samt fx boghandlere, bagere og pizzerier m.m, der sælger drikkevarer take away) Mellemhandlere (se mellemhandlere) Øvrige erhvervsdrivende (herunder hotel, kantine, cafe, restaurant og kontorer) Kryptering Systematisk forvrængning af oplysninger, så de kun er tilgængelige for rette vedkommende. Af hensyn til sikker overførsel af de konkurrencefølsomme oplysninger, anbefaler Dansk Retursystem A/S, at mellemhandlere og distributører sender deres rapportering til Dansk Retursystem A/S og Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 15

16 revisionsselskabet i krypteret form. Dansk Retursystem A/S leverer den nødvendige software til kryptering. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller på festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører eller andre mellemhandlere. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade og iste m.v alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring, jf. markedsføring. Rensortering Placering af tomme genpåfyldelige emballager i de tilhørende kasser eller bakker med samme flaskestørrelse til samme leverandør, til afhentning. Ved samme flaskestørrelse forstås en flaske af samme materiale og med samme volumen, ydre diameter og højde. Returgruppe Emballager er kategoriseret i returgrupper, som bruges i forbindelse med udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. En returgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager. Hver gruppe udløser den samme sats i håndteringsgodtgørelse til butikken: Gruppe 1: Glasflasker Gruppe 2: Plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3: Plastflasker på 1 liter og derover Revisionsinstituttet A/S (RI) Det statsautoriserede revisionsselskab, som Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med om modtagelse, opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra producenterne, importører, mellemhandlere og distributører. Salgsgruppe Gruppe af genpåfyldelige emballager. En salgsgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager, for hvilke importøren eller distributøren betaler samme gebyr. Gruppe 1 angiver glasflasker, gruppe 2 plastflasker på 0,99 liter og derunder, gruppe 3 angiver plastflasker på 1 liter og derover. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 16

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland. Rapport for Konkurrencenævnet

Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland. Rapport for Konkurrencenævnet Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland Rapport for Konkurrencenævnet Konkurrencetilsynet, 2012 Kolofon Forfattere: Torben Thorø Pedersen og Frederik Harhoff Ansvar: Konkurrencetilsynet Dato: 17.

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere