Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem"

Transkript

1 Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Telefon Fax Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 1

2 Indhold 1 Indledning Tilmelding Generelt om rapportering Informationsflow Pengeflow Rapporteringsperioder Rapporteringsredskaber Rapportering af salgstal Skabelon til rapportering af salg Rapportering af returmængder Skabelon til rapportering af returmængder Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer Frister og procedurer for rapportering Behandling af salgstal Ordliste Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 2

3 1 Indledning Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte emballager på det danske marked, skal tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Efterfølgende har mellemhandlere og distributører pligt til at rapportere deres salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager. Rapporteringspligten gælder i princippet også for engangsemballager. Miljøstyrelsen har dog siden 2009 givet midlertidig dispensation, så mellemhandlere og distributører ikke skal indberette salg af engangsemballager. Tilmelding til Dansk Retursystem A/S og efterfølgende rapportering af genpåfyldelige emballager er den eneste forpligtelse, mellemhandlere og distributører har i det danske pant- og retursystem. Genpåfyldelige flasker er de flasker, som bryggerierne indsamler, vasker og fylder igen. Modsat engangsemballage, som kun fyldes en gang før de tomme emballager indsamles af Dansk Retursystem A/S, der sender dem til genanvendelse til gavn for miljøet. I kapitel 2 kan I læse hvordan I tilmelder jer som mellemhandler eller distributør. I kapitel 3 beskriver vi kort rapporteringssystemets opbygning og sikkerheden omkring de konkurrencemæssigt følsomme oplysninger samt oversigt over hele rapporteringssystemet. Dette anbefaler vi, at I læser, hvis I er nye på markedet. Mellemhandlere og distributører, der kender systemet og ikke har brug for hele baggrunden, kan gå direkte videre til kapitel 4, hvor vi gennemgår rapporteringen. Skulle I efter læsning af denne manual have flere spørgsmål om rapportering, er I velkomne til at kontakte Dansk Retursystem A/S på tlf Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 3

4 2 Tilmelding Mellemhandlere og distributører, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer i Danmark, har pligt til at tilmelde sig Dansk Retursystem A/S. Det gælder også ved overdragelse af pantbelagte drikkevarer i forbindelse med fx gaver eller smagsprøver. Når Dansk Retursystem A/S har registreret tilmeldingen, modtager virksomheden et tilmeldingsbevis. Dansk Retursystem behandler enhver anmodning om tilmelding hurtigst muligt. Under normale omstændigheder modtager I et tilmeldingsbevis med posten inden for fem arbejdsdage. For at tilmelde jer skal I udfylde en online-tilmeldingsformular på Ønsker I ikke at benytte denne online-tilmelding, kan i sende en mail til vores økonomiafdeling: Så sender vi et tilmeldingsskema med posten. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 4

5 3 Generelt om rapportering Mellemhandlere og distributører, som sælger, overdrager eller på anden måde udleverer pantbelagte drikkevarer i genpåfyldelige emballager på det danske marked, skal rapportere deres salgs- og returmængder. Driften af det danske pant- og retursystem er reguleret af Miljøstyrelsens pantbekendtgørelse*. Ifølge den har Dansk Retursystem A/S eneretten til at drive systemet. Pantbekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for rapportering i detaljer. Pant- og retursystemet finansieres af de gebyrer, som importører og producenter af pantbelagte drikkevarer* betaler for de emballager, de sælger, udleverer eller overdrager på det danske marked. Systemet bygger således på et forurener-betaler-princip. Gebyrerne fastsættes en gang årligt og godkendes af Miljøstyrelsen. Størrelsen på gebyrerne er alene et udtryk for den omkostning, som hver enkelt emballage belaster systemet med. Importører og producenter betaler logistikgebyr for genpåfyldelige emballager solgt til butikker. Gebyret dækker omkostninger, til administration og til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til de butikker, som håndterer de tomme flasker, når de kommer retur fra forbrugeren. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve det rette logistikgebyr hos producenter eller importører, skal mellemhandlere og distributører rapportere salg af genpåfyldelige emballager til butikker samt andre mellemhandlere eller distributører. Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er fx dagligvarebutikker, men også boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Dansk Retursystem A/S varetager desuden udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker for rensortering af genpåfyldelige emballager. For at Dansk Retursystem A/S kan udbetale det rette beløb, skal mellemhandlere og distributører også rapportere, hvor meget emballage de tager retur fra butikker. 3.1 Informationsflow Hele rapporteringssystemet er bygget op omkring de informationer, Dansk Retursystem A/S modtager vedrørende salgs- og returmængder fra importører, producenter, mellemhandlere og distributører. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer salgsmængderne til et uafhængigt revisionsselskab, der behandler dataene og videresender de summerede tal til Dansk Retursystem A/S. Revisionsselskabet er mellemled for at beskytte salgsmængdernes konkurrencefølsomme karakter. Producenter, importører, mellemhandlere og distributører rapporterer direkte til Dansk Retursystem A/S, hvor mange genpåfyldelige emballager de får retur fra butikkerne med henblik på, at vi kan udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker. *Det danske pant og retursystem er reguleret i Bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling mv. af visse drikkevarer - se Overordnet set omfatter pantsystemet følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 5

6 Overordnet skitse over rapporteringen af genpåfyldelige emballager Producenter Importører Mellemhandler Distributør Returmængder (genpåfyldelige emballager) Detaljerede salgsmængder af genpåfyldelige emballager Uafhængigt revisionsselskab (Revisionsinstituttet) Summerede salgsmængder Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med det uafhængige revisionsselskab, Revisionsinstituttet A/S, om håndteringen af de konkurrencefølsomme oplysninger om salgsmængder. Revisionsselskabets opgave er at sørge for, at Dansk Retursystem A/S kun modtager de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan opkræve blandt andet logistikgebyrer. Mere konkret består revisionsselskabets opgave i at sikre, at Dansk Retursystem A/S ikke får kendskab til, hvor meget mellemhandlere, distributører, importører eller producenter sælger til deres enkelte kunder af hvert produkt, idet disse oplysninger betragtes som fortrolige. Ligeledes har revisionsselskabet til opgave at sikre, at oplysningerne ikke bliver tilgængelige for andre. Derfor fremgår det af pantbekendtgørelsen, at rapporteringen af salgsmængder sker til Revisionsinstituttet A/S. Af de oplysninger Dansk Retursystem A/S via revisionsselskabet får adgang til, fremgår det alene, hvor meget fx en mellemhandler har solgt af en enkelt salgsgruppe og til hvilken kundegruppe, fx butikker og altså ikke, hvilken kunde der specifikt er solgt til. 3.2 Pengeflow Opkrævning af logistikgebyrer fra producenter og importører er baseret på de mængder, der sælges til butikker, og en del af gebyret anvendes til udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. Dansk Retursystem A/S er ikke involveret i pantafregningen for genpåfyldelige flasker. Denne afregning sker alene mellem importører/producenter og deres kunder. Mellemhandlere og distributører: Skal kun rapportere, har ingen økonomiske forpligtelser Producenter og importører betaler: Logistikgebyr til Dansk Retursystem A/S for hver genpåfyldelig emballage, de sælger til butikker, eventuelt via mellemhandlere. Dansk Retursystem A/S betaler: Håndteringsgodtgørelse til butikkerne for rensortering af genpåfyldelige emballager. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 6

7 Overordnet skitse over afregningen Håndteringsgodtgørelse Til Butikker: For rensortering af genpåfyldelige emballager Producenter og importører Logistikgebyr Dansk Retursystem A/S Til administration Dansk Retursystem A/S - Løn - Lokaler - Investeringer 3.3 Rapporteringsperioder Pantbekendtgørelse inddeler kalenderåret i 13 rapporteringsperioder á fire fire uger. Rapporteringsperioderne benævnes R01 - R13. Perioderne fastlægges for hvert år, og kan downloades på vores hjemmeside, under Importører & producenter. 3.4 Rapporteringsredskaber På vores hjemmeside under Importører & producenter finder I forskellige redskaber til rapporteringen. Blandt andet en skabelon, som vi gennemgår i kapitel 3 og 4. I kan også downloade krypteringssoftware, til at kryptere jeres oplysninger, inden I sender det. For at beskytte jeres oplysninger, anbefaler vi, at I bruger softwaren. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 7

8 4 Rapportering af salgstal Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere salg af genpåfyldelig emballage til butikker eller andre mellemhandlere/distributører på et detaljeret niveau. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor meget i sælger indenfor hver salgsgruppe til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre salgsgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver salgsgruppe skal I angive: Kilde, det vil sige hvem I har købt produktet/produkterne af, angivet med det udbydernummer, de har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S, kontakt os venligst for at få oplyst udbydernummer Hvor meget I har solgt til hver butik eller mellemhandler/distributør angivet med navn og adresse Med butikker forstås erhvervsdrivende, der sælger eller på anden måde overdrager pantbelagte drikkevarer til forbrugere, der typisk drikker dem et andet sted, fx i private hjem eller det offentlige rum. Mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer, regnes også som en butik. Andre eksempler på butikker er dagligvarebutikker, men også fx boghandlere, kiosker og pizzeriaer, der sælger drikkevarer til take away. Restauranter, caféer og lignende, og hvor drikkevarerne typisk drikkes på stedet er til gengæld ikke en butik. Det gælder også virksomheder, som giver drikkevarer til deres medarbejdere eller gæster. På baggrund af de tal, I rapporterer, kan vi i Dansk Retursystem A/S for den aktuelle 4-ugers-periode opkræve logistikgebyrer for salg til butikker hos de pågældende importører eller producenter. 4.1 Skabelon til rapportering af salg Skabelonen til salgsrapporteringen er et excel-ark, som I finder det på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Faktura- Nr E/P/G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Kilde Salgsgruppe GTIN (EANnr) Antal Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 8

9 A: Transkode: Mellemhandlere skriver "UD2" Distributører skriver UD3 B: Udtræksdato: Udtræksdato Dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I sælger til har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt jeres kunde for at få udbydernummeret. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Feltet skal udfyldes ved salgsrapporteringen af særlige leverancer som for eksempel vareprøver, promotion med videre. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Skal ikke udfyldes Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 9

10 P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv "G" for genpåfyldelig emballage. Q: Kilde: Oplyse producentens eller importørens udbydernummer, for de varepartier, som salgsrapporteringen omhandler. Kontakt jeres leverandør, for at få vedkommendes udbydernummer. R: Salgsgruppe: Salgsgruppe, vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: EANnr: Produktets GTIN (tidligere EAN-varenummer). Udfyldes ikke T: Antal: Antal enheder per salgsgruppe. For hver salgs gruppe skal i lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af salg Nedenfor følger et eksempel på rapportering af salg. En mellemhandler med udbydernummeret 9999 rapporterer, at han til Olsens Bager i Hjørring har solgt 200 genpåfyldelige emballager, købt af importør med udbydernummeret 8888, fra salgsgruppe 2 i rapporteringsperiode R09. Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRS- Kundenr Navn (fra producent) kundenr Data UD R11 Blank ABC Olsen Bager Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data v/fru Olsen Bygaden Hjørring Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/P/G Kilde Salgsgruppe GTIN Antal Data G Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 10

11 5 Rapportering af returmængder Mellemhandlere og distributører skal hver 4. uge rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager de tager retur fra de butikker, de har solgt til. Kravet om rapportering af returmængder gælder kun for de af jeres kunder, der er tilmeldt Dansk Retursystem. Disse kunder fremgår af en liste, som Dansk Retursystem A/S sender til jer hver 4. uge. Det betyder, at I for hver 4-ugers-periode skal rapportere, hvor mange genpåfyldelige emballager I tager retur indenfor hver returgruppe solgt til butikker eller andre mellemhandlere/distributører. Der er tre returgrupper: 1. Glasflasker 2. Plastflasker på 0,99 liter eller derunder 3. Plastflasker på 1 liter og derover Inden for hver returgruppe skal I angive, hvor meget I har taget retur fra hver butik angivet med navn og adresse. På baggrund af de rapporterede returmængder udbetaler Dansk Retursystem A/S håndteringsgodtgørelse til jeres kunder for rensortering af genpåfyldelige flasker. 5.1 Skabelon til rapportering af returmængder Skabelonen til rapportering af returmængder er et excel-ark, som I finder på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Skabelonen ser således ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbydernr Periode DRSkundenr Kundenr Navn H I J K L M N O P Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Fakturanr E / P / G (pantmærkningsmetode ) Q R S T Blankt felt Returgruppe Blankt felt Antal A: Transkode: Mellemhandlere skriver altid UD6 for rapportering af returmængder Distributører altid UD7 for rapportering af returmængder Udfyldes Altid B: Udtræksdato: Udtræksdato dags dato C: Eget udbydernr.: Det nummer, som I har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S se jeres tilmeldingsbevis D: Periode: År + den pågældende 4-ugersperiode (R01 R13), fx 2012R10. Periode vælges på en liste i skabelonen. Oversigt over perioder kan I finde på vores hjemmeside under Importører & Producenter. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 11

12 E: DRS-kundenr: DRS-kundenummer. Udfyldes så vidt muligt med det nummer, som den kunde I får emballager retur fra har fået tildelt af Dansk Retursystem A/S. Kontakt kunden for at få oplyst deres kundenummer. Er dette felt udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde kolonne F-N. Udfyldes så vidt muligt F: Kundenr: Her oplyses det kundenummer, som I har registeret jeres kunde under. - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E G: Navn: Kundens navn hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E H: Navn2: Eventuelt yderligere navn på kunden Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E I: Adresse: Kundens adresse vej og nummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E J: Adresse2: Ekstra adressefelt Udfyldes efter behov unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E K: PostNr: Kundens postnummer - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E L: BY: Kundens By - hvis ikke DRS-kundenummer er angivet i kolonne E M: TlfNr: Kundens telefonnummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E N: CVRNr: Kundens CVR-nummer Udfyldes så vidt muligt men unødvendigt hvis DRS-kundenummer er angivet i kolonne E O: FakturaNr: Fakturanummer eller kreditnotanummer udstedt til jeres kunde. Er pågældende rapportering fordelt på flere fakturaer/kreditnotaer, skal I blot notere nummeret på èn af dem P: E/P/G: Pantmærkning: Skriv G for genpåfyldelige emballager Udfyldes Altid Q: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 12

13 R: Returgruppe: Returgruppe: vælg på en liste i skabelonen: Gruppe 1 for glasflasker Gruppe 2 for plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3 for plastflasker på 1 liter og derover. S: Blankt felt: Feltet er til fremtidig brug T: Antal: Antal enheder per returgruppe. For hver returgruppe skal I lave én rapportering, det vil sige én linje i skabelonen Eksempel på rapportering af returmængder Her følger et eksempel på rapportering af returmængder. En producent med Udbydernummeret 9999 rapporterer for perioden R08, at han fra Købmand Hansen i Kongsted per Rønnede har taget 200 genpåfyldelige emballager fra returgruppe 1 retur, som han har solgt til pågældende kunde på fakturanummer G Hans data ser sådan ud: Kolonne A B C D E F G Feltnavn Transkode Udtræksdato Udbyder Periode DRSnr Kundenr Navn (fra producent) Data UD R08 Blank ABC Købmand Hansen Kolonne H I J K L M N Feltnavn Navn2 Adresse Adresse2 PostNr By TlfNr CVRnr Data Jens Hansen Møllevej 1 Kongsted 4683 Rønnede Kolonne O P Q R S T Feltnavn FakturaNr E/ P / G Blankt felt Returgruppe GTIN Antal (pantmærkningsmetode) (EANnr) Data G G Blank 1 Blank 200 Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 13

14 6 Tidsfrister, opkrævning og rykkerprocedurer I dette kapitel beskrives de forskellige tidsfrister for rapportering af salgs- og returmængder. Rapporteringer af salgstal afleveres til Revisionsinstituttet A/S. Rapportering af returmængder afleveres direkte til Dansk Retursystem A/S. Vi anbefaler, at rapporteringer krypteres, inden I sender dem med . Rapportering af salgsmængder: Revisionsinstituttet A/S Skagensgade Taastrup Mrk. Rapportering Rapportering af returmængder: Dansk Retursystem A/S Baldersbuen Hedehusene Mrk. Rapportering 6.1 Frister og procedurer for rapportering Rapporteringen skal afleveres inden 14 dage efter udløbet af hver rapporteringsperiode. Perioderne fastlægges hvert år og sendes til alle mellemhandlere og distributører. De kan også downloades på vores hjemmeside under Importører & producenter. Hvis Dansk Retursystem A/S ikke modtager rapporteringerne inden for de angivne tidsfrister, sender vi en rykker, hvorefter I skal aflevere rapporteringen inden otte dage. I tilfælde af, at denne frist ikke overholdes, indberetter vi de manglende rapporteringer til Miljøstyrelsen med henblik på politianmeldelse. Manglende rapportering er strafbart med bøde eller højere straf i henhold til pantbekendtgørelsens Behandling af salgstal Inden fem dage efter I har rapporteret jeres salgstal til Revisionsinstituttet, skal Revisionsinstituttet behandle oplysningerne fra alle de tilmeldte mellemhandlere, distributører, producenter og importører. Revisionsinstituttet laver en beregning af sandsynligheden for oplysningernes korrekthed. Denne beregning skal identificere afvigelser i forhold til de forventede og sædvanlige rapporteringer fra alle mellemhandlere, distributører, producenter og importører. I tilfælde af afvigelser kontakter Revisionsinstituttet den aktuelle virksomhed. Herefter har denne fem dage til at nå en afklaring med Revisionsinstituttet. Sker det ikke, informerer Revisionsinstituttet Dansk Retursystem A/S om afvigelsen. Revisionsinstituttet kan anmode den pågældende mellemhandlers eller distributørs revisor om at gennemgå periodens faktureringer og på basis af det afgive en erklæring til revisionsselskabet om periodens salgstal. Hvis ikke dette inden yderligere 14 dage resulterer i en afklaring, informerer revisionsselskabet Dansk Retursystem A/S herom, hvorefter vi tager stilling til, hvad der videre skal ske. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 14

15 7 Ordliste Bekendtgørelsen Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr af 27. september 2010 om pant på og indsamling med videre af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen på Butik Erhvervsdrivende, der markedsfører pantbelagte drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer. Distributør Centrallager eller lignende, der videredistribuerer drikkevarer i emballager til egne butikker eller modtager tomme emballager til drikkevarer fra disse butikker, og som ikke samtidig er mellemhandler. Emballage Engangsemballage og genpåfyldelig emballage til pantbelagte drikkevarer (dog ikke fustager). Emballagetilmelding Tilmelding af importørers og producenters produkter til Dansk Retursystem A/S. Emballagetype Emballager til pantbelagte drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale og som har samme volumen, ydre diameter, højde og form. Engangsemballage Drikkevareemballage, som bliver smeltet om, efter brug. Det kan både være flasker eller dåser og kan være fremstillet af glas, plast eller metal, som fx aluminium. GTIN (tidligere EAN-varenummer) Global Trade Item Number. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for. Genpåfyldelig emballage Drikkevareemballage, som genbruges flere gange ved, at emballagen vaskes og fyldes med nyt indhold. Håndteringsgodtgørelse Betaling for rensortering og klargøring af pantbelagte emballager, som butikker, der er tilmeldt ordningen hos Dansk Retursystem A/S, modtager. Importør Den, der indfører pantbelagte drikkevarer i emballage i Danmark med henblik på markedsføring i Danmark. Kundegrupper Kundegrupper opdeles i 3 grupper: Butikker (dagligvarehandel, kiosker samt fx boghandlere, bagere og pizzerier m.m, der sælger drikkevarer take away) Mellemhandlere (se mellemhandlere) Øvrige erhvervsdrivende (herunder hotel, kantine, cafe, restaurant og kontorer) Kryptering Systematisk forvrængning af oplysninger, så de kun er tilgængelige for rette vedkommende. Af hensyn til sikker overførsel af de konkurrencefølsomme oplysninger, anbefaler Dansk Retursystem A/S, at mellemhandlere og distributører sender deres rapportering til Dansk Retursystem A/S og Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 15

16 revisionsselskabet i krypteret form. Dansk Retursystem A/S leverer den nødvendige software til kryptering. Markedsføring Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx. salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i en butik, på mobile lagre eller på festivaler, i auktionshuse, via internettet m.v. Mellemhandler Grossist eller anden, som ikke er en butik, og som markedsfører drikkevarer til butikker, distributører eller andre mellemhandlere. Pantafregning Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse. Pantbelagte drikkevarer Med pantbelagte drikkevarer menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelse nr af 27. september 2010, bilag 1 - se Overordnet set omfatter pantbelagte drikkevarer følgende produkter: Øl alkoholindhold over 0,5 % vol. Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) alkoholindhold på 0-0,5 % vol. Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) alkoholindhold under 10 % vol. Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol. Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade og iste m.v alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder. Producent Den, der her i landet fremstiller eller tapper pantbelagte drikkevarer i emballage med henblik på markedsføring, jf. markedsføring. Rensortering Placering af tomme genpåfyldelige emballager i de tilhørende kasser eller bakker med samme flaskestørrelse til samme leverandør, til afhentning. Ved samme flaskestørrelse forstås en flaske af samme materiale og med samme volumen, ydre diameter og højde. Returgruppe Emballager er kategoriseret i returgrupper, som bruges i forbindelse med udbetaling af håndteringsgodtgørelse til butikker. En returgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager. Hver gruppe udløser den samme sats i håndteringsgodtgørelse til butikken: Gruppe 1: Glasflasker Gruppe 2: Plastflasker på 0,99 liter og derunder Gruppe 3: Plastflasker på 1 liter og derover Revisionsinstituttet A/S (RI) Det statsautoriserede revisionsselskab, som Dansk Retursystem A/S har indgået aftale med om modtagelse, opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra producenterne, importører, mellemhandlere og distributører. Salgsgruppe Gruppe af genpåfyldelige emballager. En salgsgruppe er en gruppe af forskellige typer emballager, for hvilke importøren eller distributøren betaler samme gebyr. Gruppe 1 angiver glasflasker, gruppe 2 plastflasker på 0,99 liter og derunder, gruppe 3 angiver plastflasker på 1 liter og derover. Manual til mellemhandlere og distributører om det danske pant og retursystem januar Side 16

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager

Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Manual til producenter og importører om salgsrapportering og betaling af gebyrer for sekundært mærkede engangsemballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S

Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S 1 Tilblivelsen af it beredskabsplan og høstede sidegevinster hos Dansk Retursystem A/S Dansk Retursystem A/S Torben Røssell, it-chef: Cand.merc. i økonomistyring Erfaring som økonomichef i flere mindre

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT

FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT Udarbejdet af KMD for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumenttype Undervisningsmateriale til kursister Dato Opdateret maj 2013 FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN MODUL SKAT FORBEREDENDE KURSUS TIL NÆRINGSPRØVEN

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010

Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Kalundborg Gymnasium og HF s Elevcomputerordning 2010 Tilmeld dig Kalundborg Gymnasiums og HF elevcomputerordning og få din egen computer til studie og fritid. Vision I løbet af nogle år håber vi på Kalundborg

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør

Kapitel 7. Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør Dato: 14. maj 2007 GHA/DRHS Kapitel 7 Vejledning i kontering af udgifter til anden aktør - forløb med gamle betalingsmodeller Forkortelser: AA: Anden aktør JC: Jobcenter PJC: Pilotjobcenter DR: Driftsregion

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører

Bilag D Leverandørens rapportering til SKI. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Bilag D Leverandørens rapportering til SKI Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Ttotalleverandører Fødevarer og drikkevarer - Ttotalleverandører A. SKI s andel Minimumskrav (Procesbeskrivelse) 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere