Månedlig opfølgning på it-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedlig opfølgning på it-drift"

Transkript

1 Månedlig opfølgning på it-drift

2 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor der følges op på, at leverandøren inden for kontraktens rammer leverer det aftalte til rette pris og vilkår, og hvor der tages en god dialog om mulige forbedringer. Et godt leverandørsamarbejde kræver en aktiv involvering fra myndighedens side, hvor der afsættes ressourcer til at sikre, at leverandørstyringen foregår effektivt og i god ånd. For at der kan ske en effektiv styring af it-driftsleverandøren, er det nødvendigt, at myndigheden aktivt bruger sine samarbejdsmuligheder med leverandøren for at sikre et konstruktivt samarbejde. Figur 1: Tre niveauer i samarbejdsrelationen Samarbejdsrelationen med leverandøren finder sted på tre niveauer: Daglig dialog. Månedlig opfølgning. Kontraktlig regulering Det vil typisk være i forbindelse med den månedlige opfølgning, at der følges op på, om der leveres det, der er aftalt i kontrakten, og hvor retningslinjerne for det fremadrettede samarbejde diskuteres. Den månedlige opfølgning vil typisk ske gennem en driftsrapport og afholdelse af et statusmøde. En god driftsrapport og effektiv afholdelse af statusmødet er derfor et vigtigt element i leverandørstyringen. 2

3 Denne tjekliste fokuserer derfor primært på den månedlige opfølgning med udgangspunkt i: Formål Rammerne Statusmødet: o Frekvens og deltagere o Mødets indhold o Opfølgning Driftsrapporten 1. Formål Formålet med den månedlige opfølgning og statusmødet er at gennemgå status på it-driften, herunder opfyldelse af KPI'er, samt at have fokus på muligheder for at optimere driften eller samarbejdet mellem leverandøren og myndigheden eller med øvrige parter. 2. Rammerne Myndigheden bør allerede i kontrakten have opsat de formelle rammer for den månedlige opfølgning og statusmødet. Hvis dette ikke er sket, kan myndigheden drøfte disse med leverandøren som en del af afklaringsfasen. Hvis dette heller ikke sker, kan myndigheden tage initiativ til en drøftelse som en del af den daglige opfølgning. Jo mindre regulerede - og jo mere uformelle - rammerne for opfølgningsmøderne er, des sværere bliver det for myndigheden at få sine krav gennemført, og des mindre forpligtet vil leverandøren være til at leve op til dem. Derfor jo mere proaktiv myndigheden er i forhold til at sætte rammerne for opfølgningsmødet, des bedre mulighed er der for at få leverandøren til at overholde disse rammer. Hvis myndigheden fx ikke har stillet krav i kontrakten om, at der skal fremsendes en driftsrapport i god tid før mødet, vil leverandøren ikke være forpligtet til dette. 3

4 Figur 2: Graden af proaktivitet påvirker myndighedens mulighed for at sætte rammerne for den månedlige opfølgning 3. Statusmødet Det anbefales, at der afholdes formaliserede statusmøder med en fast frekvens som del af den månedlige opfølgning, hvor status for driften gennemgås og muligheder for optimering kan diskuteres. 3.1 Frekvens og deltagere Det kan variere, hvor ofte der er behov for at afholde møderne, afhængig af, hvor vigtige og risikofyldte de leverancer, der leveres under kontrakten, er. Tidspunktet i kontraktens livscyklus samt konkrete samarbejds- og/eller leveringsproblemer, kan også tale for tilpasning af frekvensen. For større it-driftskontrakter vil der sædvanligvis være behov for en månedlig frekvens. Deltagerne på møderne kan også variere i forhold til kritikalitet og omfang af kontrakten. Som minimum skal disse deltage i mødet: Myndighedens ansvarlige for kontrakten Leverandørens ansvarlige for kontrakten 4

5 Det er væsentligt, at begge parter er repræsenteret ved roller, der nogenlunde matcher hinandens positioner i de to organisationer, så der er samme beslutningskraft og mandat på begge sider af bordet. 3.2 Mødets indhold Mødet kan med fordel indeholde følgende punkter: Opfyldelsen af servicemål i perioden målt gennem KPI er. Evaluering af væsentlige incidents, problems og eskalerede sager i den forgangne periode. Gennemgang af periodens økonomi og fakturering, især med fokus på variabelt afregnede omkostninger fx gennemgang af timeopgørelser ved timeafregnede ydelser. (Se fakturatjeklisten på digst.dk for yderligere vejledning om god praksis for fakturahåndtering på itdriftskontrakter.) Væsentlige tilbagemeldinger fra kunder og brugere. Gennemgang af changes, som vil påvirke driften i den kommende periode. som har forårsaget incidents i den forgangne periode. Hvis der er etableret et særskilt change advisory board (et forum, hvor changes håndteres), kan der på dette møde blot være en overordnet gennemgang af store, komplekse changes med en særlig risikoprofil for at sikre, at leverandørens kontraktansvarlige også har fokus på gennemførslen samt på særlige problematiske changes i den forgangne periode. Væsentlige aktiviteter i forretningen den kommende periode, som leverandøren skal være opmærksom på fx en peakperiode, hvor leverandøren skal være opmærksom på påvirkningen af driftsmiljøet. Samarbejde og processer følges bedste praksis og er samarbejdet konstruktivt og effektivt? Muligheder for at optimere driften eller samarbejdet i fremtiden. Fremdrift på igangsatte optimeringsaktiviteter. Mødet kan eventuelt tage udgangspunkt i den månedlige driftsrapport (se punkt 4 nedenfor). En stabil drift vil typisk være kendetegnet ved, at der bruges forholdsvis kort tid på de førstnævnte punkter og længere tid på de sidstnævnte, hvorimod en ikke-stabil drift typisk vil være kendetegnet ved det modsatte. 5

6 Figur 3: Tidsforbrug ved henholdsvis stabil drift og ikke-stabil drift 3.3 Opfølgning Ved mødets afslutning skal det være helt klart, hvis der er områder, der skal følges op på, hvorledes opfølgningen skal ske, og hvem der har ansvaret for dette. Der bør tages referat af mødet, for at sikre, at alle deltagere er enige i, hvad der er besluttet, og så man senere kan vende tilbage til, hvad der er blevet aftalt. 4. Driftsrapport Driftsrapporten kan med fordel bygges op efter denne skabelon: 4.1 Driftsrapport for [system] Ledelsesreferat Leverandøren beskriver i ord sit overordnede syn på periodens drift med henblik på at lave en kort konklusion på rapportens detaljer, som vil indeholde en række grafer. Rapport detaljer Trafik på systemet I dette afsnit angives relevante informationer om brugen af systemet. Det kan fx være antal brugere, udvikling i brug af systemet, forskellige brugergruppers brug af systemet, spidsbelastningsperioder mv. Opfyldelse af servicemål I dette afsnit beskrives leverandørens leverancer i forhold til tilgængeligheden på det system, der driftes. Det beskrives, hvordan tilgængeligheden er defineret i kontrakten, og den faktiske tilgængelighed 6

7 holdes op mod den garanterede tilgængelighed. Tilgængelighed kan opgøres som ét målepunkt, eller, hvis der er tale om mere komplekse eller flere applikationer, deles ud på flere Key Performance Indicators (KPI er). Dette kan eksempelvis gøres i nedenstående skema: Garanteret tilgængelighed Faktisk tilgængelighed Servicemål KPI 1 [beskrivelse] x,y pct. x,y pct. KPI 2 [beskrivelse] x,y pct. x,y pct. KPI 3 [beskrivelse] x,y pct. x,y pct. KPI 4 [beskrivelse] x,y pct. x,y pct. Opgørelse af bod/bonus I dette afsnit opgøres bodspoint og eventuel bonus for måleperioden ud fra opgørelsen over opfyldelsen af servicemål. Driftsrapporten bør endvidere indeholde en oversigt over bod for de forgangne måneder/måleperioder. Incident Management I dette afsnit angives en detaljeret beskrivelse af incidents i rapporteringsperioden fordelt på de prioriteter, som er angivet i kontrakten. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan beskrivelsen her dog gøres forholdsvist overordnet; de mere dybdegående beskrivelser kan så lægges i et bilag. Service Request Management I dette afsnit beskrives de Service Requests, som er initieret af henholdsvis myndigheden og leverandøren i rapporteringsperioden. Change Management I dette afsnit beskrives de changes, som er initieret af henholdsvis myndigheden og leverandøren i rapporteringsperioden. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan beskrivelsen her dog gøres forholdsvist overordnet; de mere dybdegående beskrivelser kan så lægges i et bilag. Øvrige I dette afsnit beskrives sager/udfordringer, som ikke er incidents, requests eller changes. 7

8 Sikkerhedsopdateringer I dette afsnit beskrives leverandørens tiltag for sikkerhedsopdateringer og de tidspunkter, hvor disse finder sted. Vederlags oversigt I dette afsnit beskrives baggrunden for de beløb, som leverandøren bruger som udgangspunkt for fakturering i rapporteringsperioden. Oversigten skal som minimum omfatte: Faste driftsydelser Variable driftsydelser, med en begrundelse for beløbet Øvrige ydelser i timeafregning, med en begrundelse for beløbet. Bod/Bonus Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan beskrivelsen her dog gøres forholdsvist overordnet; de mere dybdegående beskrivelser kan så lægges i et bilag. Der henvises i øvrigt til Fakturatjeklisten på digst.dk. 8

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering

Kravstillelse ved kontraktindgåelse. Økonomimøde med leverandøren. Præ-godkendelse af fakturagrundlag. Fakturahåndtering Fakturatjekliste En høj grad af proaktivitet bidrager mest til målet gør derfor en større indsats tidligt for at spare tid senere Indledning Det er vigtigt, at fakturering sker korrekt både i forhold til,

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management

Hentet af admin - June 3, 2014. contract management 6 Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 contract management Q UA R T E R LY A N A LY T I C S 2 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 1: Introduktion til elementerne i Contract

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006

ESL Eksamens opgave. Hold 16. Maj 2006 ESL Eksamens opgave Hold 16 Maj 2006 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Opgave 1 Risikoanalyse... 3 Indledning... 3 Udkast til en generisk model for IT-risikoanalyse... 3 Identifikation af risici... 4 Gennemførelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Guide til godt kundeleverandørsamarbejde LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Guide til godt kundeleverandørsamarbejde 1 2 Både kunder og leverandører har glæde af et godt, tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter.

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere