Værdier på. Kofoedsminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdier på. Kofoedsminde"

Transkript

1 Værdier på Kofoedsminde

2 Værdier på Kofoedsminde

3 Hans Christian Hansen f (red.) Værdier på Kofoedsminde Rødbyhavn 2012 Illustrationer: Mie Nørgaard Trykt hos Jannerup A/S Printet in Denmark 2012 Copyright: Region Sjælland Kofoedsminde Højbovej 9 Rødbyhavn 4970 Rødby Tlf

4 Indledning Arbejdet med værdier er en non stop proces. Man kan aldrig læne sig tilbage og hvile på laurbærrene, for man bliver aldrig færdig. Sådan er det også på Kofoedsminde. Lige så længe Kofoedsminde har eksisteret har der løbende været en debat om værdier. Den opmærksomme læser vil med rette kunne sige, at det er en bred fortolkning af værdier, der her bliver præsenteret. Nogle af de temaer der beskrives kunne også kaldes metoder eller generelle faglige indsatsområder. Det har imidlertid været vigtigt for os at få præsenteret disse betydningsfulde grundtanker, også selvom det i denne sammenhæng medfører en grov udlægning af hvad værdier er. Meningen med værdierne er ikke at vi alle skal gå i takt. En personalegruppe skal bestå af forskellige personligheder. Det skal der være plads til. Men vi skal ikke være så splittede, at det bliver uproduktivt. Værdierne skal hjælpe os med at holde rede på hvad der er skidt og hvad der er kanel, hvad der er snot og hvad der er skæg. Værdierne er vores faste grundlag for vores virke på Kofoedsminde. En fast gennemtænkt makronbund for hele organisationen Kofoedsminde. Samtidig skal vi også håndtere, at der er love og regler som skal overholdes til punkt og prikke. Her er der ikke plads til smag og behag. Tanken er utænke- 3

5 Værdierne skal hjælpe os med at holde rede på hvad der er skidt og hvad der er kanel, hvad der er snot og hvad der er skæg. lig. Men det er klart, at hvis en medarbejder eksempelvis foretager legemlig afstraffelse eller straffer en beboer ved at lukke vedkommende ind i et mørkt kælderrum. Så falder hammeren. Så får man ørene i kødhakkeren. Så er det farvel og tak. Så kan man ikke arbejde på Kofoedsminde. 4

6 Sådan kom værdierne til verden Det materiale der foreligger her er et resultat af en lang proces. Det startede i 2010, hvor MED-udvalget den 5. oktober 2010 afholdte et værdiseminar. Det var en rigtig god dag med stort engagement, hvor vi fik indsamlet en masse ideer, tanker, konkrete forslag og gode historier om værdier fra Kofoedsmindes hverdagsliv. Det har været en lang proces at indsamle værdierne på Kofoedsminde. 5

7 Tanken var fra starten, at resultatet skulle ende med at være et bredt, broget kludetæppe som bredt beskriver Kofoedsmindes værdier. Det er det også blevet. Altså et kludetæppe. Teamledere, viceforstander og forstander afholdte den 25. og 26. november 2010 to temadage. Her var værdier et af de emner der blev drøftet. Det blev en meget konstruktiv debat om hvordan vi kunne videreudvikle Kofoedsmindes værdier. Vi var enige om at alle medarbejdere på Kofoedsminde skulle have mulighed for at bidrage. 6

8 Efterfølgende er der i 2011 ved personalemøder i alle afdelinger blevet debatteret værdier og alle bidrag er blevet skrevet ned. Alle bidragene fra afdelingerne blev samlet sammen i en stor bunke. Der var også mulighed for at den enkelte medarbejder kunne bidrage med egne tanker og gode historier som illustrerer vigtige værdier på Kofoedsminde. Denne mulighed er der heldigvis også medarbejdere der har benyttet sig af. Samlet set blev alle bidrag til en kæmpe stor papirbunke med masser stof som det er værdifuldt at arbejde efter. Tanken var fra starten, at resultatet skulle ende med at være et bredt, broget kludetæppe som bredt beskriver Kofoedsmindes værdier. Det er det også blevet. Altså et kludetæppe. Undervejs er der fortaget et stort redigeringsarbejde. Der var naturligvis værdier som var gengangere, som skulle sorteres fra. Desuden er værdier og konkrete eksempler der illustrerer værdierne blevet skrevet sammen. 7

9 Værdigrundlaget i et historisk perspektiv De grundværdier som vi i dag har på Kofoedsminde har en historisk baggrund, og ved at se tilbage i tiden, kan vi forstå de værdier vi har i dag. I de gode gamle dage var det med værdier mere enkelt. Før de glade 60 ere var den herskende pædagogik ro, renlighed og regelmæssighed og kæft, trit og retning. Men i 1960 erne og 1970 erne blev disse værdier forkastet og nye mere nuancerede værdier blev introduceret. Niels Erik Bank-Mikkelsen er en af dem der har medvirket til et historisk holdningsskift i den faglige indsats i forhold til mennesker med udviklingshæmning. Bank-Mikkelsen var jurist og forsorgschef fra Før Bank-Mikkelsens tid levede mennesker med udviklingshæmning på hospitalslignende anstalter. Institutionslederen var læge. Der var fokus på det medicinske, og der var daglig stuegang. Overnatning skete 8

10 I de gode gamle dage var det med værdier mere enkelt. Før de glade 60 ere var den herskende pædagogik ro, renlighed og regelmæssighed og kæft, trit og retning. Men i 1960 erne og 1970 erne blev disse værdier forkastet og nye mere nuancerede værdier blev introduceret. på store sovesale. Mange lå fastspændt i deres senge med bælter og handsker. Maden kom fra et centralkøkken. Tøj blev leveret fra et centralt depot. Mange havde ikke privat tøj, men var henvist til at benytte det fælles tøj som institutionen leverede. Mange havde ingen beskæftigelse, men opholdt sig hele dagen på afdelingen. Det var ikke nødvendigt, at bevæge sin uden for institutionen, alt blev leveret af institutionen. På den måde var livet på institutionen meget forskellig fra det liv andre mennesker levede på samme tid. Det var ikke ualmindeligt at forældre blev rådet til 9

11 Tidligere og helt frem til 1950 erne var det ikke ualmindeligt at forældre blev rådet til at aflevere deres børn på institution, glemme dem og lade institutionen klare resten. at aflevere deres børn på institution, glemme dem og lade institutionen klare resten. På nogle institutioner var det forbudt for forældrene at besøge deres børn. Denne praksis og tænkemåde, lad os bare sige dette værdigrundlag, var almindelig anerkendt, både i be- 10

12 folkningen, blandt fagfolk og hos forældre der havde børn, der var udviklingshæmmede. Men fra 1950 erne til 1970 erne blev disse værdier erstattet af et helt nyt værdigrundlag. De grundværdier som kendetegner arbejdet for udviklingshæmmede i dag, har i høj grad deres rod i de tanker der opstod Bank-Mikkelsens værdigrundlag var enkelt. Mennesker der er udviklingshæmmede har krav på at leve en tilværelse så nær det normale som muligt. Personer der er udviklingshæmmede skal ikke isoleres fra det omgivende samfund, men i så høj grad det er muligt integreres i samfundet. 11

13 i 1950 erne. Det var ikke kun Bank-Mikkelsen der medvirkede til et holdningsskift. Også den daværende forældreforening, forældre til udviklingshæmmede børn og tilgang af faguddannet personale pressede på for at ændre den måde mennesker med udviklingshæmning, blev behandlet. Bank-Mikkelsens værdigrundlag var enkelt. Mennesker der er udviklingshæmmede har krav på at leve en tilværelse så nær det normale som muligt. Personer der er udviklingshæmmede skal ikke isoleres fra det omgivende samfund, men i så høj grad det er muligt integreres i samfundet. Med så nær det normale som muligt mente Bank- Mikkelsen, at udviklingshæmmede skulle have normale vilkår. Hvis ikke-udviklingshæmmede havde et dagligt miljøskift, hvor de gik på arbejde, så havde udviklingshæmmede også krav på dette. Hvis det var normalt, at man havde sit eget værelse, så skulle udviklingshæmmede også have dette. Den måde livet og dagligdagen for beboerne på Kofoedsminde er organiseret tager i stor udstrækning udgangspunkt i principperne om normalisering og integration. Maden indkøbes, tilberedes og spises i hvert enkelt boligafsnit. Beboerne får pension og betaler heraf til eksempelvis husleje, varme og mad. Den enkelte beboer køber eksempelvis hårshampoo og tandpasta i almindelige forretninger. Der arbejdes målrettet 12

14 for at skabe god tone, ordentlig sprogbrug, og en rar atmosfære mellem beboere og personale. Nedværdigende behandling er ikke tilladt. Fastspænding med bælte, fodremme og handsker er forbudt. Beboerne får støtte og hjælp til at bevare og udvikle deres sociale netværk, ledsagelse ved familiebesøg samt hjælp til fritidsinteresser. Disse og mange andre af hverdagslivets aktiviteter og ikke mindst de værdier der ligger bag er det vigtigt at være bevidst om. Denne praksis og tænkemåde er kernen i det vi kalder den socialpædagogiske indsats eller behandlingsarbejdet. Med andre ord: Ved at placere et individ i et bestemt miljø sker der en udvikling. Kofoedsmindes værdigrundlag Kofoedsmindes værdigrundlag tager udgangspunkt i det humanistiske livssyn. Fundamentet i det humanistiske menneskesyn er respekten for det enkelte menneske, herunder også høflighed og civiliseret optræden. På Kofoedsminde er det humanistiske menneskesyn naturligvis tilpasset de vilkår som beboerne er anbragt under. Man kan eksempelvis ikke bevæge sig frit ud og ind, når man er anbragt på et sikret boafsnit. Selv om en række værdier er grundlæggende er værdigrundlaget ikke fuldstændig stift og uforanderligt. Værdigrundlaget videreudvikles og justeres løbende. 13

15 14

16 Selv om en række værdier er grundlæggende er værdigrundlaget ikke fuldstændig stift og uforanderligt. Værdigrundlaget videreudvikles og justeres løbende. 15

17 Anerkendende tilgang til beboerne På Kofoedsminde har vi en anerkendende tilgang til beboerne. I samtale og i dagligdagen fremhæver medarbejderne de positive ting som beboerne kan og husker at holde fokus på det positive. Er beboeren for eksempel super god til at støvsuge, men ikke så god til at vaske gulvet bagefter, så roser medarbejderen beboeren for den gode støvsugning og medarbejderen vasker så eventuelt gulvet. Som medarbejder viser vi beboerne, at vi er glade for at være på vores arbejdsplads. Når vi er på arbejde på Kofoedsminde har vi fokus på livet her. Beboerne på Kofoedsminde har begrænsede muligheder for at komme på ferie, weekends og familiebesøg. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at man som medarbejder udpensler hvor fed ens private ferie har været, hvilken skøn fødselsdag man har været til, et cetera. På den måde skaber vi som medarbejder en god atmosfære og gør huset og boligen til et positivt rum for både beboere og personale. Ved at anerkende beboerne og vise dem tillid, højner vi mulighederne for at beboernes når deres mål. Som medarbejder støtter vi beboerne i at nå målene. Vi viser dem, at vi tror på vi i fællesskab kan nå målene. Derigennem udstråler vi tillid i stedet for skepsis. 16

18 Som personale ser vi fremad, og udstråler og viser, at vi tror på det nye. For eksempel en beboer der er kendt for at putte sæbe, salt eller lignende i personalets kaffe, mødes med at, medarbejderne tror på at vedkommende har ændret sig. Derfor er det ikke nødvendig at låse skabene af mere, og beboeren må meget gerne servere kaffe til personalet hvis beboeren får lyst til dette. Samtidig tages der imod kaffen på en tillidsvækkende måde uden skepsis. Når man som medarbejder samtidig, selvom der kommer nogle små bump på vejen, bliver ved med at holde fokus på det positive i dagligdagen, er det nemmere at give konstruktiv kritik i de situationer der kræver det. Beboeren kan på denne måde ikke argumentere med at I tror aldrig på mig, det er derfor jeg ikke ændrer mig. Tværtimod kan vi som perso- Som medarbejder støtter vi udvikling, udstråler tillid og ser fremad. 17

19 nale rose for alt det positive som beboerne jævnligt gør. Men samtidig sige at den specifikke handling du lige har gjort er ikke acceptabel. Som medarbejder anerkender vi at det er beboernes hjem og at vi er gæster. Som medarbejder er man selvfølgelig stadig den professionelle i forhold til beboeren. Gør vi dette er det lettere for beboerne at acceptere de krav vi som medarbejdere stiller. Beboerne er døgnanbragt, men det er ikke nødvendigt at minde dem om det. Vi taler almindeligt og ikke ned til beboerne. Vi viser vi vil dem i dagligdagen. På denne måde respekterer vi, at de ikke har et valg om hvor de opholder sig. Vi anerkender hinanden som mennesker og viser beboerne at vi ikke kan alt, men at vi samtidig kan lære af dem også. Vi anerkender personalets forskelligheder og viser det til beboerne. Men samtidig viser vi, at selvom vi er forskellige kan vi godt fungere fint sammen som en gruppe. På denne måde kan beboeren ikke så tvivl eller skabe uro i en personalegruppe. To medarbejdere kan for eksempel være uenige om deres rådgivning til en beboer der skal købe ny knal- 18

20 En beboer der er kendt for at putte sæbe, salt eller lignende i personalets kaffe, mødes med at, medarbejderne tror på at vedkommende har ændret sig. Derfor er det ikke nødvendig at låse skabene af mere, og beboeren må meget gerne servere kaffe til personalet hvis beboeren får lyst til dette. Samtidig tages der imod kaffen på en tillidsvækkende måde uden skepsis. 19

21 lert. Medarbejderne kan være uenige om prislejet, kvaliteten, mærket og meget mere. Beboeren finder selvfølgelig hurtigt ud at dette, når han taler skiftevis med dem, og beboeren vil naturligt forsøge at bruge det til hans fordel. Den enkelte medarbejder er åben over for forskellighederne og anerkender og er loyal overfor den anden medarbejders holdninger og meninger. Dette udtrykkes også overfor beboeren, men på en positiv måde. Det kan være han har haft sådan en knallert før, det har jeg ikke Jeg kender det og det mærke, men ikke det som han/hun nævner På denne måde bliver to medarbejderes holdninger og meninger ikke til to verdener, men til én verden der består af en sammensmeltning af dem begge. Beboeren bliver ikke usikker og får ikke mulighed for at spille personalet ud mod hinanden. Den enkelte beboers færdigheder til at fungere socialt er ofte ikke alderssvarende. Det gælder også i forhold til eksempelvis regnefærdigheder, læsning, skrivning og opfattelsesevne. Det tager vi hensyn til ved at være konkrete og forklarende. Et eksempel er en beboer der havde hørt, at man kunne dø af grin. Her måtte personalet forklare, at man ikke kunne dø når man grinede meget, men at det bare var en talemåde. 20

22 Socialt netværk Et godt socialt netværk er den bedste medicin. Forskning på området viser, at forbruget af beroligende medicin kunne nedtrappes, aggressiv og selvskadende adfærd blev reduceret eller forsvandt hos mennesker med udviklingshæmning, der fik forbedret deres sociale netværk. Undersøgelser viser, at mennesker der får forbedret deres sociale netværk, ikke alene får et bedre liv, de lever rent faktisk også længere. Et godt socialt netværk er den bedste medicin. 21

23 Beboerne på Kofoedsminde har forskellig baggrund. Nogle beboere har haft svære opvækstforhold og en del har været anbragt uden for eget hjem. Uanset baggrund og opvækstforhold betyder det meget for beboerne at have et socialt netværk og nogle relationer udenfor Kofoedsminde. Et godt socialt netværk har en positiv indflydelse på den enkelte beboers livssituation. Det giver en base, et tilhørsforhold, identitet og ikke mindst en historie. Beboerne har nemmere ved at udvikle sig og trives, hvis deres pårørende er interesserede i deres liv. Det er derfor særdeles vigtigt, at støtte op om og vedligeholde beboernes sociale kontakter og relationer til deres pårørende. Som medarbejder kan man give støtte til at bevare og udvikle socialt netværk på mange måder. Det kan være en opfordring eller hjælp til at skive et postkort til en pårørende. Hvis en beboer har besøg af pårørende er vi venlige og imødekommende. Vi hilser og giver os tid til at tale med de pårørende. Vi byder på en kop kaffe og viser i det hele taget godt værtskab. For os betyder godt værtskab at få mennesker til at føle sig velkomne. Værdig behandling På Kofoedsminde lægger vi vægt på at dagligdagen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem beboere og 22

24 personale. Herunder respekt, gensidig værdighed, god tone, ordentlig sprogbrug og rar atmosfære mellem beboere og personale. I et af Socialministeriets gamle bekendtgørelser om magtanvendelse (Socialministeriet 1979) blev det skåret ud i pap: Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Isolation, hvorved forstås afsondring i aflåst rum i kortere eller længere perioder er ( ) ikke tilladt. Fysisk magtanvendelse er bortset fra [fastholdelse og nødværge] ikke tilladt. (Socialministeriet 1979) Disse bestemmelser trådte i kraft 1. januar 1980 er siden flere gange afløst af nye og på nogle områder skærpede bestemmelser. I et af Socialministeriets gamle bekendtgørelser om magtanvendelse blev det skåret ud i pap: Man skal opføre sig ordentligt. 23

25 På Kofoedsminde er medarbejderne igennem uddannelse og ved ansættelsen gjort bekendt med begreber som tavshedspligt, værdig behandling og krav om ordentlig tiltale og omtale af beboerne. Værdig behandling indebærer naturligvis også at man viser respekt for kulturelle forskelle. I dette arbejde er det personalet der går i spidsen og er brobygger mellem beboere med forskellig kulturel baggrund. Egentlig er det helt selvfølgelige regler for sociale forbindelser mellem mennesker. Men det kan ikke siges for tit og engang imellem kan vores sprogbrug såmænd godt trænge til en opstramning, hvor vi stiller skarpt på begrebet værdig behandling. God og sund mad Kosten og måltidet har stor betydning for velvære og livskvalitet. Medarbejderne hjælper og vejleder beboerne, og har i det hele taget et særligt ansvar for at der serveres ernæringsmæssigt rigtigt, dejlig, indbydende og velduftende mad, samt at måltidet er rart og hyggeligt. På Kofoedsminde tilstræber vi, at bruge råvarer af god kvalitet og årstidens frugt og grønt. Så vidt muligt satses på danske råvarer. Personalet støtter og vejleder beboerne i forhold til de overordnede kostprincipper og inddrager beboerne, når der skal laves madplan. Der er forskel på hverdag og fest. Når der er fødselsdag, til højtiderne eller når der er andre festlige be- 24

26 givenheder på Kofoedsminde, bliver der gjort noget ekstra ud af det. Så står der dejlige hovedretter og lækre desserter på menuen. Den enkelte beboer betaler selv for deltagelse i den fælles madordning. Ved at skillinge sammen er det muligt at lave mad der både er billigere og af højere kvalitet end hvis hver enkelt, hver for sig, selv skulle Kosten og måltidet har stor betydning for velvære og livskvalitet. 25

27 købe maden ude i byen. Når alt tages i betragtning er der med andre ord store fordele ved den kollektive madordning. Dertil kommer værdien af samværet og værdien af at man ved forenede kræfter og ved fælles hjælp er sammen om madlavningen og ved måltiderne. Loyalitet Kofoedsminde løser en væsentlig og vanskelig samfundsmæssige opgave, som kræver en stor grad af loyalitet med hinanden og med de myndigheder, såvel de sociale som de retslige, der har medvirket ved anbringelsen af beboerne her. Den socialpædagogiske del af opgaven kræver, at vi ubetinget er loyale og troværdige over for beboerne. Vi respekterer hinanden for den opgave vi løser, uanset uddannelse og stilling. Vi ønsker at være loyale overfor beboerne! Det kan betyde rigtig mange ting, men for os betyder det blandt andet at vi loyalt tilbyder hver enkelt beboer den faglige indsats, træning, oplæring som bedst tilgodeser den enkeltes behov og ønsker. Det betyder også, vi ikke omtaler personlige forhold overfor udenforstående og, at vi er med til at beskytte beboerne imod de af deres egne ønsker eller handlinger, de ikke altid kan gennemskue konsekvenserne af. Vi hjælper beboerne med at træffe de beslutninger, der er rigtigst for dem. Loyaliteten kommer også til udtryk i vores beskrivelse af beboerne i handleplanerne, 26

28 i de daglige iagttagelser, og ikke mindst når der har været en konflikt, eventuelt en magtanvendelse, som skal indberettes. Når man er loyal overfor beboeren, myndigheder og hinanden, kan man se sig selv i øjnene og have god samvittighed, fordi man åbent kan forsvare sine handlinger. 27

29 Når man bor på Kofoedsminde skal livet og tilværelsen være stimulerende og have indhold. Et virksomt liv. Det at man har noget at rive i er guld værd. 28

30 Et jævnt og muntert, virksomt liv Nå man bor på Kofoedsminde skal livet og tilværelsen være stimulerende og have indhold. Digteren N. F. S. Grundtvig har historisk været med til at sætte fokus på værdien af at have Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord. Som beboer på Kofoedsminde kan man være tilbøjelig til kun at have blik for alt det dejlige uden for Kofoedsminde. Det giver nogle særlige udfordringer for medarbejderne med at have øje for alt det skønne indenfor. Der er praktiske ting der skal ordnes. Madlavning, tøjvask eller rengøring. En gang bordfoldbold, en god film i fjernsynet, et spil kort. Rogivende pædagogik Den voldsforebyggende indsats er et af Kofoedsmindes vigtige fokuspunkter. Medarbejderne på Kofoedsminde har ladet sig inspirere af rogivende pædagogik, herunder de metoder som klinisk psykolog A. McDonnell kalder low arousal. I forhold til håndtering af problemskabende adfærd er den rogivende pædagogik særdeles brugbar og velegnet. Ikke forstået på den måde, at så skal man som medarbejder ikke stille krav og ikke være sparringspartner. Det skal man også. Men vold og uhensigtsmæssig adfærd kan forebygges ved hjælp af den rogivende pædagogiks principper eksempelvis undgå øjenkontakt, 29

31 Medarbejderne på Kofoedsminde har ladet sig inspirere af rogivende pædagogik, herunder de metoder som klinisk psykolog A. McDonnell kalder low arousal. undgå berøring, afledning, respekter det personlige rum, tal roligt og giv efter. Et levende fællesskab I den faglige indsats har vi stor opmærksomhed på det individuelle. Det gælder for eksempel i forhold til den individuelle handleplan og den enkelte beboers handleplansmøde. Det er fint og godt. Men på Kofoedsminde lægger vi også vægt på fællesskabet. Vi har 30

32 gode erfaringer med at bruge kulturelle aktiviteter og projekter som en integreret del af den faglige indsats. Området hvor Kofoedsminde er beliggende er et dejligt grønt og rekreativt område i Rødbyhavn. Der sker en masse spændende aktiviteter på området hvert år. Om sommeren er der hver uge fodboldkamp på plænen og hvert år afholdes en havefest med musik, boder og grillmad. I sommerperioden afholdes en sommerlejr med forskellige aktiviteter for beboerne. Der afholdes også fælles klubaftner for beboerne og hvert år et stort julearrangement hvor beboere, pårørende, personale mødes og spiller banko, får gløgg og æbleskiver og dejlig mad. Disse og mange andre fælles aktiviteter medvirker til et levende fællesskab. Et fællesskab der styrker samspillet med andre og udvikler identitet og dannelse. På Kofoedsminde lægger vi også vægt på at have et levende fællesskab. Vi har gode erfaringer med at bruge kulturelle aktiviteter og projekter som en integreret del af den faglige indsats. 31

33 Det fælles tredje De fælles daglige gøremål og aktiviteter er vigtige fokuspunkter i den faglige indsats på Kofoedsminde. Vi anvender udtrykket Det fælles tredje, når beboere og medarbejdere i fællesskab udfører en arbejdsproces. Det fælles tredje er et socialpædagogisk begreb. Vi kaster lys på aktiviteten og samtidig nedtones bevidst rollen som kontrollør og opsynsmand. I denne sammenhæng vælger vi som medarbejder at se beboeren som et medmenneske på lige fod med én selv. Beboere og medarbejdere er sammen for at hjælpe hinanden med for eksempel at lave mad, kløve brænde, gøre rent eller rejse et telt. Det er aktiviteten der kommer i fokus. Aktiviteten er Det fælles tredje. Det er vores erfaring at medarbejderens engagement inspirerer beboerne til aktiv deltagelse. De fælles daglige gøremål og aktiviteter er vigtige fokuspunkter i den faglige indsats på Kofoedsminde. Vi anvender udtrykket Det fælles tredje, når beboere og medarbejdere i fællesskab udfører en arbejdsproces. 32

34 Værdier på Kofoedsminde er et bredt, broget kludetæppe som beskriver Kofoedsmindes værdier. Bogen præsenterer en bred fortolkning af værdier og betydningsfulde grundtanker. De værdier der præsenteres her er ikke endegyldige. Arbejdet med værdier er en non stop proces. Sådan er det også på Kofoedsminde. Kofoedsminde Højbovej 9 Rødbyhavn 4970 Rødby

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse

Storskoven. Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven Vores værdigrundlag, hvor etik og moral kontinuerligt overvejes, er den unges eneste kvalitetssikring i en anbringelse Storskoven er et udviklingssted for unge i alderen 13 til 23 Storskoven

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer

Institutionens mål & værdier. Pædagogiske værdier & normer Qasapermiut Forstander: Anton Berthelsen Souschef: Ole Benjaminsen 9 medarbejdere på skift deriblandt souschef 1 Skipper 1 skibsassistent 1 Køkkenassistent 1 kontorassistent Plads til 7 beboere omsorgssvigtede

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Huset i Tveje Merløse

Huset i Tveje Merløse Huset i Tveje Merløse Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 2 3 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Bofællesskabet Langkærgård

Bofællesskabet Langkærgård FURESØ KOMMUNE Bofællesskabet Langkærgård Håndbog Bofællesskabet Langkærgård Højeloft Vænge 2 3500 Værløse Kontorets telefon: 72 35 58 70 Bofællesskabets telefon: 72 16 47 82 E-mail: muj@furesoe.dk Indhold

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i

En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i 2013-2015 Målgruppen består af tre teams: 1. sal, 2.-3. sal, Utterslev inc. de fire solistlejligheder.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base

Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Projektskibene Vendia og Poseidon samt Den Maritime Base Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse...

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Værdigrundlag Afdeling Q

Værdigrundlag Afdeling Q Information til personale Værdigrundlag Afdeling Q - udarbejdet af afdelingens ledere og medarbejdere Infektionsmedicinsk Afdeling Q Den bærende værdi i Infektionsmedicinsk Afdeling Q er: Professionalisme

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere