2013/14 ÅRSFORTÆLLING STRATEGI 2020: FREMTIDEN ER NU OPEN SCIENCE ALL THAT JAZZ JURA SOM FJERNSTUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013/14 ÅRSFORTÆLLING STRATEGI 2020: FREMTIDEN ER NU OPEN SCIENCE ALL THAT JAZZ JURA SOM FJERNSTUDIE"

Transkript

1 2013/14 ÅRSFORTÆLLING STRATEGI 2020: FREMTIDEN ER NU OPEN SCIENCE ALL THAT JAZZ JURA SOM FJERNSTUDIE

2 ÅRSFORTÆLLING VELKOMMEN STRATEGI 2020 løbet af 2013 har Syddansk I Universitetsbibliotek fået en helt ny strategi. Derfor har vi sat årsfortælling ind i en strategisk ramme. Selv om genren virksomhedsstrategi rummer risiko for højtflyvende managementord og newspeak, så vover vi alligevel at sætte vores strategi på en praktisk prøve her i bladet. Biblioteket er til for brugerne, og i alt hvad vi gør, er brugernes biblioteksbehov og vores brugerservices tænkt med. Strategien indeholder 4 centrale programområder. Fælles for dem alle er: Brugerne i centrum. Forskningsintegritet: Herunder forskningsintegritet i uddannelse og videnskabelig kommunikation. Biblioteket vil bidrage med relevante services på dette område, fx assistance ved systematiske søgninger, ophavsretslige spørgsmål, Responsible Conduct of Research og fokus på datamanagement, bibliometri, Open Access m.m. Moderne biblioteksvirksomhed: Omfatter 24/7-services og effektive interne processer. Målet er, at hele biblioteket er tilgængeligt 24/7 - fysisk og virtuelt. Vi har fokus på at understøtte hele den akademiske læreproces herunder hurtig levering af alle typer af materialer. Studenterinvolvering: Vi vil fremover i langt højere grad inddrage de studerende og fx spørge ind til, hvad biblioteket med fordel kan stille til rådighed af services, vejledning og fysiske rum for at opfylde nutidige studiebehov. Vi vil tilbyde relevante og kvalificerende studiejobs. Regionernes forskningsbibliotek: Bl.a. via brobygning mellem det regionale og det internationale, gennem nye muligheder for studerende, forskere og unge forskere. Vi vil sikre internationalisering og samfundsmæssig forankring i bibliotekets tilbud til vores brugere. Syddansk Universitetsbibliotek er et regionernes universitetsbibliotek og et internationalt forskningsbibliotek. En strategi er en blanding af det, man gør, og det man gerne vil gøre. De to ting kan du læse om her. Vores Musikafdeling har i 2013 samarbejdet med DR K omkring en programserie om jazz i København i 1960 erne. Afdelingen har også modtaget en unik samling af jazzfotos, og har indledt et omfattende arbejde med at digitalisere, billedbehandle og tilføre metadata til disse fotos. I Odense åbnede et nyt Studenterhus, hvor biblioteket sidder med hver dag, og hvor vi afholder forskellige arrangementer. Men først og fremmest kan du på næste side læse, hvordan vores nyligt tiltrådte bibliotekschef forklarer meningen med biblioteksstrategien. Læs hele strategien her: KOLOFON Årsfortælling udgives årligt af Syddansk Universitetsbibliotek. ISSN: X. Redaktion: Ansv. redaktør: Thomas Kaarsted. Artikler: Thomas Kaarsted Lotte Thing Rasmussen Jeppe Lomholt Akselbo Layout og redigering: Jeppe Lomholt Akselbo Fotos: Jakob Boserup, Anja Følleslev, Ole Brask, Jeppe Lomholt Akselbo og Colourbox.dk Tryk: Print&Sign SDU 1. oplag: 500. WWW: sdu.dk/bibliotek Facebook.com/SDUlibrary FORSIDEN Forsiden illustrerer den rejse, som Syddansk Universitetsbibliotek har givet sig ud på med Strategi Vi har lagt en ny kurs, som skal følges i de kommende år, og Strategi 2020 skal fungere som vores kompas.

3 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK RO & REDELIGHED 3 BIBLIOTEKSSTRATEGIEN ER IKKE BARE ET STYKKE PAPIR Vores drift af biblioteket er det, der gør os til en succes lige nu. Ikke det, vi gør engang i fremtiden -Bertil F. Dorch, bibliotekschef Vi har alle vores billeder af, hvad et bibliotek er. Forståelsen af biblioteket er hos mange baseret i fysisk materiale, altså at biblioteket er en samling af bøger. Jeg har et ønske om at skabe et mere alsidigt billede, siger bibliotekschef Bertil F. Dorch. Syddansk Universitetsbibliotek er en institution, der er til for brugerne. Og brugerne er mange, både de studerende, forskerne, gymnasieeleverne, universitets fælles-område og det politiske lag. Vi skal fortælle dem, hvem vi er, og hvad vi kan. Det er også vigtigt for bibliotekets egne medarbejdere med en fælles forståelse omkring, hvad vores kernekompetencer er. Strategien lægger bl.a. op til, at det ikke er materialernes form, men i højere grad indholdet og adgangen til indholdet, der er i fokus. Universitetsbiblioteket er en redelig institution, som er seriøs og tænker i brugerbehov i forhold til videnskabelig information. Vi er til for brugerne og skal levere det, de har brug for, fastslår Bertil F. Dorch. Biblioteket tager højde for brugernes ønsker og fremtidens krav og lægger vægt på kontinuerlig udvikling, faglige kompetencer og optimal drift. Biblioteket skal have en strategi, fordi vi er inde i en forandringsproces vi skal løbe stærkt for bare at bevare vores nuværende position. Men vi er nødt til at bevæge os endnu hurtigere pga. udviklingen i hele videns- og informationssamfundet. Til det formål giver strategien nogle pejlemærker og viser en retning; hvad vi skal prioritere og fokusere på, uddyber Bertil F. Dorch. Fremtiden er lige nu Bibliotekschefen understreger, at medarbejdere helst skal være i stand til at lave en kobling mellem arbejdsopgaver og strategien og se sammenhængen mellem det daglige arbejde og den overordnede strategi. Det handler om at efterprøve, om det vi gør, også er det, vi bør gøre. Vores drift af biblioteket er det, der gør os til en succes lige nu. Ikke det, vi gør engang i fremtiden, siger Bertil F. Dorch.

4 OPEN SCIEN ÅRSFORTÆLLING PURE OG GRØN OPEN ACCE FAKTA: Grøn Open Access SDU vedtog i 2012 en grøn Open Access-politik. Det betyder, at forskere på SDU opfordres til at udgive deres artikler parallelt via SDU s repository. Et repository fungerer som et arkiv for publikationer, som offentligheden har adgang til. Forskerne skal i forvejen registrere deres artikler via forskningsregistreringsværktøjet PURE med information om publicering, og kan samtidig (hvis det er tilladt) gøre artiklen tilgængelig. PURE fungerer også som repository. De fleste forlag (ca. 90%) tillader, at forskeren udgiver et pre-/post-print af artiklen via universitetets repository. Biblioteket tilbyder Vi kan assistere med hjælp, vejledning og bibliometriske analyser, ligesom biblioteket afholder temadage efter ønske fra institutter og fakulteter. Aktuelt er en temadag for humaniora om Open Access ved at blive planlagt. Læs mere på sdu.dk/openaccess

5 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK CE SS PÅ SDU PURE Biblioteket har i 2013 overtaget driften af SDU s forskningsregistreringsværktøj og repository PURE. Vi ønsker at forbedre PURE for brugerne og lytte til brugernes behov ikke systemets behov. Vi har lavet et brugerpanel med forskere fra alle fakulteter, repræsentanter fra forskerstøtteenhedernen og biblioteks-udvalget. Vi skal bl.a. se på grænseflader og visning af indhold fortæller bibliotekets koordinator for forskningsdokumentation Anne Thorst Melbye. Det er vigtigt at kende forskernes ønsker og behov. Vi skal vide, hvad de vil vise frem. Vi lytter og tilpasser vores services. Biblioteket har i forvejen stået for validering af inddateringerne i PURE: Vi validerer videnskabelige artikler om året. Den enkelte forsker inddaterer sine aktiviteter og publikationer, som institutlederen så skal godkende. Endeligt kontrollerer vi oplysningerne og de bibliografiske data, siger Anne Thorst Melbye. Universitetets samlede udgivelser har indflydelse på fordelingen af forskningsmidler, som bl.a. gives på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator. Og her sikrer biblioteket, at udgivelser fra SDU lever op til alle krav og dermed tælles med. Rabat på Open Access-publicering Biblioteket ønsker at understøtte SDU s Open Access-politik og har derfor indgået aftaler med en række forlag omkring rabat på Open Accesspublicering. Aftalerne betyder, at SDU s forskere får rabat, fra 15 % til at biblioteket står for den fulde betaling. Eksempelvis får forskere fra SDU således 15 % rabat, når de publicerer i de videnskabelige onlinetidsskrifter, som forlagene BioMed Central, ChemistryCentral og SpringerOpen udgiver. De tre forlag udgiver til sammen over 250 peer-reviewed tidsskrifter, hovedsageligt inden for biologi og medicin. Alle er Open Accesstidsskrifter, og det betyder, at de er gratis at læse, så forskernes resultater kan nå ud til flere. På baggrund af bibliotekets aftale med Royal Society of Chemistry er SDU blevet Gold for Gold Member, hvilket betyder at SDU og OUHansatte hér kan publicere artikler som Open Access uden at skulle betale. Open Access-fond Med forbillede i Norge, hvor de fleste universiteter har en publiceringsfond, ønsker biblioteket at oprette en Open-Access-fond i Idéen er, at forskerne på SDU skal kunne publicere gratis; fonden afholder udgifterne. Der skal bl.a. udformes en politik for hvilke tidsskrifter og hvilken akademisk profil og krav, der skal stilles til ansøgningen Andre indsatser, som er på tapetet for biblioteket i 2014, er en øget indsats omkring Datamanagement, som handler om adgang til og bevarelse af forskningsdata. Og til foråret kommer biblioteket med en udgave af PURE for de studerende, en Studenteropgave-portal. Her vil de studerende kunne søge efter specialer og store opgaver fra SDU-studerende i digital form.

6 ALL THA Enestående samling af jazzfotos overdrages til SDUB ÅRSFORTÆLLING I 2013 fik Jazzsamlingerne ved Syddansk Universitetsbibliotek overdraget rettighederne til fotograf Ole Brasks fotosamling. Den danske Ole Brask ( ) rejste i 1959 til New York og blev en del af byens jazzmiljø på et tidspunkt, hvor en række epokegørende jazzalbums blev udgivet. Brask forevigede med sine stemningsfulde og nærværende fotografier New Yorks jazzmiljø. Han fotograferede mennesker, der levede deres liv med jazz, og valgte ofte at gøre det i bybilledet eller i studiet, når de øvede sig, frem for når de gav koncert. Det gav nærværende portrætter af nogle af jazzens absolutte frontfigurer, fx Count Basie, Dizzy Gillespie, Ben Webster, Louis Armstrong, Duke Ellington og Stan Getz. Digitalisering Jazzsamlingerne ved SDUB s Musikafdeling blev udvalgt til at modtage fotosamlingen bestående af negativer. Indtil videre er 100 udvalgte fotos blevet digitaliseret, billedbehandlet og tilført metadata af jazzfotografen Jan Persson, der er en kender af såvel jazzmiljøet som af Ole Brasks samling, og som bl.a. har leveret alle fotos til Politikens udgivelse fra 2011 Jazz i Danmark Rettighederne tilfaldt Jazzsamlingerne på grund af stedets store indsats for formidlingen af sit jazzarkiv i form af bl.a. bogudgivelser.

7 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK T JAZZ Jazz-fortælling på DR K I efteråret 2013 viste DR K en serie om jazzens storhedstid i København i 1960 erne. Musikbiblioteket bidrog med sin unikke samling blandt andet med private smalfilmsoptagelser af den amerikanske saxofonist Ben Webster. Optagelser, som aldrig før har været vist offentligt. Saxofonisten var en af de mange amerikanske jazzmusikere, som søgte til København i 60 erne og begyndelsen af 70 erne. Før Ben Webster kom til Europa, havde han spillet i det kendte Duke Ellington-orkester i en årrække. En af de vigtigste danske samlinger Syddansk Universitetsbibliotek har haft en af Danmarks vigtigste og mest omfattende jazzsamlinger, siden det i 1997 modtog en masse materiale fra Det Danske Jazzcenter, da det lukkede. Bibliotekets samling befinder sig på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i Odense. De unikke smalfilmsoptagelser samt de mange personlige memorabilia i Ben Websters samling var i øvrigt inspirationen bag Frank Büchmann-Møllers bog: Someone To Watch Over Me; The Life And Music Of Ben Webster. Frank Büchmann-Møller er ansat i Jazzsamlingerne og bliver interviewet i DR K s udsendelse Copenhagen og alt det der jazz, som kan ses via

8 ÅRSFORTÆLLING UNDERVISNING JURA SOM FJERNSTUDIE Syddansk Universitetsbibliotek samarbejder med Juridisk Institut omkring Jura som fjernstudie ibliotek har gennem en B længere årrække været en fast bestanddel i undervisningen for jurastuderende. Syddansk Universitetsbibliotek tilbyder de jurastuderende målrettet undervisning i de enkelte kurser, hvor det er relevant. En vigtig del af det at studere jura er at kunne søge i relevante juridiske databaser samt at have almene akademiske biblioteksfærdigheder, siger Camilla Hørby Jensen, lektor og studieleder på Juridisk Institut. forbindelse med oprettelsen I af en fjernuddannelse i Jura i efteråret 2012, viste der sig et behov for at gentænke og udvikle den del af undervisningen, som biblioteket leverede. Et koncept for ren fjernundervisning i bibliotekets juridiske ressourcer til faget Juridisk metode er derfor blevet udviklet. Der har ikke tidligere været arbejdet med en ren fjernundervisning i biblioteksregi, så der var behov for, at undervisningsmaterialet blev gentænkt. Undervisningen bygges op omkring en gennemgående case med udgangspunkt i en gældende lov. Der ligger blandt andet en række kvikguides til de relevante ressourcer. Materialerne er fulgt op af selvtests i form af quizzer, øvelser eller indlæg i en wiki, fortæller den fagansvarlige bibliotekar Bente Krogh Hansen. Bibliotekskurserne er udarbejdet af Syddansk Universitetsbibliotek i samarbejde med de fagansvarlige på Juridisk Institut. Undervisningsmaterialerne lægges på Blackboard, så de studerende kan læse det og se diverse videoer, når det passer ind i deres tidsplan. Formålet er, at de studerende får et grundigt kendskab til de væsentligste services og ressourcer på Syddansk Universitetsbiblioteks hjemmeside, samt bliver fortrolige med at søge i de forskellige juridiske databaser og hjemmesider, siger Camilla Hørby Jensen. Det elektroniske materiale kan også benyttes af dagsstuderende. Som supplement til de fjernstuderende kan e-materialerne følges op af Onlinevejledning via Connect. Siden efterårssemesteret 2012 er al undervisning blevet livestreamet via Adobe Connect, så undervisningen kan følges uafhængigt af, hvor i verden man befinder sig. Optagelserne af undervisningen, herunder også øvelsestimerne, lægges online. Øvelsestimer køres som blogundervisning, så de studerende aktiveres. Derudover kan de fleksibelt deltage i øvelsestimer over en hel uge, når det passer dem. Bente Krogh Hansen regner med at anvende blog-funktionen i Blackboard som spørgetjeneste, når de studerende skal i gang med BA-opgaven. JURA PÅ DELTID OGSÅ SOM FJERNSTUDIE: Siden 2007 har Juridisk Institut udbudt Jura under åben uddannelse, hvor en bachelorgrad er normeret til 5 år. Men uddannelsen havde et højt frafald. Fra efterårssemesteret 2012 blev det muligt for nye studerende at supplere med fjernundervisning. Med fjernundervisning mister studerende ikke værdifuld tid på pendling, og målgruppen er udvidet til at omfatte fx elitesportsfolk. BLACKBOARD Syddansk Universitetsbibliotek har udviklet forskelligt materiale, som ligger på SDU s e-læringsplatform Blackboard, fx: Kvik-guides til databaser Kom godt i gang med Karnov Retsinformation og Folketingets hjemmeside Kom godt i gang med at finde lovforarbejder Kom godt i gang med Synopsis.

9 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK UC SYD & SDU ESBJERG 9 BIBLIOTEKSSAMARBEJDE I NYE KLÆDER SDU s bestyrelse har besluttet, at Campus Esbjerg og UC Syddanmark skal flytte sammen. Det rummer unikke muligheder for et nyt bibliotekssamarbejde. Biblioteksbranchen i Danmark har altid været god til at samarbejde på tværs af sektorer. Det er en af grundene til, at bibliotekerne fra Campus Esbjerg og UC Syd allerede er i gang med den første dialog i forhold til det nye byggeri, som forventeligt skal stå færdigt i Sammen med formidlingsog kommunikationschef Thomas Kaarsted repræsenterer campusbibliotekar Rita Rattenborg biblioteket: Vi glæder os meget til samarbejdet med nye kolleger, nye services, flere brugere etc. Ved flytningen til den nye adresse på Degnevej vil studenterantallet blive fordoblet og give os mulighed for at understøtte de faglige miljøer med tværgående services og forskellige vejledningsog undervisningstiltag. For studiebyen Esbjerg rummer det nye samarbejde nogle synergier og unikke muligheder for at forene teori og praksis. Men også for bibliotekerne og dets brugere er der nye perspektiver. Vi kan tænke biblioteksprojektet fra bunden og udnytte det nye bofællesskab til at etablere et videncenter for alle studerende, et Learning Commons, hvor der udbydes forskellige vejlednings- og undervisningstilbud i forhold til hele den akademiske proces. Vi har en unik mulighed for at skabe et fælles videncenter, der fungerer som navet i det akademiske hjul, siger Rita Rattenborg. Om det bliver et samarbejde, en fusion eller partnerskab, som fx Videncentret på OUH, må tiden vise. Det er alt for tidligt at sige noget om. Det vigtigste er, at vi har fået en god start på dialogen og forsætter arbejdet med at få kvalificeret og målrettet visioner og samarbejdsmulighederne, slutter Rita Rattenborg. Aftalen mellem SDU og UC Syd forventes endeligt indgået i /SDULIBRARY Ud fra det klare ønske om at møde brugerne hvor de er, kom biblioteket på Facebook i Biblioteket vil gerne nå ud til de studerende i deres hverdag og samtidig have en komminikationsplatform, som er hurtig og direkte. Målgruppen for Facebooksiden er studerende på alle SDU s campusser, og sproget er primært engelsk for at sikre, at alle studerende kan få glæde af de informationer, som udsendes og arrangementer, der promoveres.

10 ÅRSFORTÆLLING STUDIEMILJØ NYT STUDENTERHUS I ODENSE september åbnede et nyt I studenterhus i centrum af Odense. Visionen er at skabe et socialt og fagligt samlingspunkt for alle studerende på de videregående uddannelser i byen og markere Odense som en attraktiv studieby. Det overrasker mange studerende fra andre uddannelser end SDU, at Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, og at de derfor gerne må låne bøger hos os, forklarer Pernille Hahn, teamleder for bibliotekets drift i Studenterhuset. Biblioteket er placeret på Studenterhusets 1. sal, hvor der er studiepladser. Herfra er der også adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer. Bibliotekets pesonale er til stede i Studenterhuset fra kl på hverdage. Da vi fik muligheden for at være med i Studenterhuset, sagde vi ja, for det var simpelthen en god ide. Når studerende bestiller bøger i bibliotekets katalog, kan de fx vælge at afhente dem i Studenterhuset, hvis det er nemmere for dem. De kan altså både hente og aflevere bøger her, og også få vejledning i informationssøgning, siger Pernille Hahn. Derudover står biblioteket for en række arrangementer og har fx afholdt kurset Kom godt i gang med den gode opgave, som handler om opgaveskrivning i den selvstændige akademiske opgave. I et andet arrangement kunne de studenrende blive klogere på studieteknik og hvordan hjernen virker: Hjernetræneren Mads Lønnerup delte ud af tips og teknikker til at træne hjernen og blive bedre til at huske de ting, man lærer. Biblioteket havde også et pilotprojekt om Læseferie, som forløb rigtig godt. Biblioteket har trukket nogle spændende aktiviteter ind i huset og bidrager med nogle energiske og motiverede medarbejdere. Det er helt klart en stor fordel at have Syddansk Universitetsbibliotek repræsenteret her i Studenterhuset. Biblioteket er med til at give huset den bredde, som vi ønsker, så her både er faglighed og sociale tiltag, siger Pia Irene Hjort, som er projektleder for Studenterhuset. LIBRARY EVENTS Biblioteket har afholdt tre events i Studenterhus Odense i efteråret Størst var arrangementet Why are the Danes so Weird? med antropologen Dennis Nørmark, hvor der var mange udenlandske studerende blandt de 150 heldige, som havde tilmeldt sig først. Men også mange danske studerende var mødt op for at blive klogere på, hvad det er, som adskiller den danske mentalitet og livsførelse fra alle de andres.

11 SYDDANSK UNIVERSITETSBIBLIOTEK MEDARBEJDERE 11 SPECIELLE OPGAVER Biblioteket betjener en stor og alsidig brugergruppe. Udover kandidat- og bachelorstuderende, ph.d.-studerende, forskere og undervisere, arbejder biblioteket blandt andet også tæt sammen med gymnasier i den syddanske og sjællandske region. Også statslige, regionale og kommunale institutioner samt private virksomheder betjenes. Ikke mindst Syddansk Universitets Fællesområde og ledelse er en del af bibliotekets brugere. Og endelig samarbejder vi med nationale og internationale folke- og forskningsbiblioteker. Syddansk Universitetsbiblioteks 110 hoveder er derfor involveret i mangt og meget. Her er et lille udpluk: TV 2 Bibliotekar Line Kronqvist Jensens tid er fordelt over to arbejdspladser, idet hun en/to dage om ugen arbejder på TV 2. Her har hun 9-timers vagter, hvor bl.a. TV 2 News og Nyhederne serviceres med research og fremfinding af arkivmateriale, som skal bruges i dagens udsendelser. Line Kronqvist Jensen har også en rolle, når TV 2 dækker de kongelige, fx den royale årskavalkade De kongelige øjeblikke, hvor hun hjælper redaktionen med research. På Syddansk Universitetsbibliotek har Line bl.a. ophavsret som speciale. BIBLIOTEKET BLIVER PATLIB-CENTER SDUB har indgået aftale med Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) om, at biblioteket varetager patentbiblioteksfunktion (PATLIB) på vegne af SDU. Som PATLIBcenter vil biblioteket, efter NEFUS - Netværk for Forskningsunderstøttende Services Forskningsbibliotekar inden for Teknik, Katrine Astrup Jacobsen, er bestyrelsesmedlem i NEFUS. NEFUS er et forum under Danmarks Forskningsbiblioteksforening, der stiler mod at facilitere et forum for videndeling med rum for idégenerering og sparring omkring begrebet forskerservice og videreudvikling af eksisterende samt nye services i FFU-bibliotekerne. I 2014 afholdes temadag om forskningsservice. Ligestilling og ophavsret Sektionsleder og bibliotekar Jens Dam sidder i SDU s Ligestillingsudvalg, som er et undersøgende og debatterende forum. Udvalget indsamler bl.a. statistisk materiale og kommer med indstillinger til bestyrelsen omkring ligestillingstiltag, fx om hvordan man kan gøre forskerstillinger mere attraktive for kvinder. Jens Dam sidder også i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et ekspertudvalg, hvor medlemmer af AC kan henvende sig, hvis de føler, deres rettigheder er blevet krænket. UBVA har forpligtelse til at vejlede og uddanne vedrørende ophavsret og arrangerer temadage, kurser og symposier. oplæring, kunne give kompetent søge- og databasevejledning og således blive i stand til at foretage indledende, inspirationsskabende søgninger samt give et umiddelbart overblik over eksisterende teknik.

12 BIBLIOTEKET SET I BAKSPEJLET OG GENNEM FORRUDEN Jens Oddershede kender om nogen Syddansk Universitetsbiblioteks udvikling, og hvordan vi kan bidrage i fremtiden. Vi lader den afgående rektor få det sidste ord. Universitetsbibliotekernes rolle har ændret sig markant. For få år siden var 10 % af vores indkøb digitale og 90 % var trykte. I dag er det lige omvendt. Samtidig er informationskompetence og digital dannelse vigtigt for unge studerendes akademiske resultater, trivsel og fastholdelse, ligesom mængden af forskningsdata i disse år vokser eksplosivt. Så hvor er vi og universitetet på vej hen? Og skal vi have historien med i bagagen? Jens Oddershede opsøgte det daværende Odense Universitetsbibliotek samme måned, han blev ansat som lektor på Kemisk Institut tilbage i Han studerede ikke på Odense Universitet, men kom hertil som nyansat forsker. Jeg er teoretisk forsker, så biblioteket var af central betydning for mig. Uden et velassorteret, lokalt universitetsbibliotek kunne man ikke bedrive forskning i kvantekemi i Jeg fandt hurtigt ud af, at både bøger, tidsskrifter og personale var væsentlig mere tilstedeværende end på de universitetsbiblioteker, jeg havde frekventeret, før jeg kom til Odense. Og så var det i øvrigt velassorteret inden for mit fagområde, fortæller Jens Oddershede. Oddershede ser fortsat arbejdet med at understøtte forskernes arbejde som en kerneopgave: Som forsker skal man jo være sikker på, at ens bibliotek har eller kan finde alle de oplysninger, man har brug for. Men lagringen og delingen af forskningsdata bliver også et vigtigt tema fremover, hvor bibliotekerne skal gå forrest. Han har også oplevet den digitale udviklings indtog på universitetet og var som dekan fra januar 1992 med til at igangsætte den digitale udvikling på biblioteket. Vi ville være foran de andre universitetsbiblioteker og det kom vi. Det har biblioteket løftet flot siden og har således et godt fundament at stå på i forhold til nye opgaver. Også nutidens universitetsbibliotek kan bidrage til unges læring. Der er en direkte sammenhæng mellem digital dannelse, de unges karakterer og innovation. Her har et forskningsbibliotek en ny central opgave: Hvis biblioteket ikke gør det, mister de deres berettigelse i det samfund, vi er på vej ind i. Med den innovationstrang, fornyelse og omstillingsparathed, der præger SDUB, så vil det også være en vigtig samfundsinstitution i årene fremover. Det har altid karakteriseret universitetsbiblioteket i Syddanmark, at det også er et bibliotek for nysgerrige uden for universitetets mure. Her er der nye muligheder med andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. For mit eget vedkommende ser jeg frem til igen at benytte biblioteket meget mere nu, hvor jeg går tilbage til mine videnskabelige rødder, slutter Jens Oddershede.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

REFERAT. Sted: Campus Odense, Bibliotekets mødelokale 1 og 2

REFERAT. Sted: Campus Odense, Bibliotekets mødelokale 1 og 2 J.nr. 043-37 rira REFERAT Emne: 4. møde i Biblioteksudvalget Dato og tidspunkt: 2. december 2014 kl. 10-13.00 Sted: Campus Odense, Bibliotekets mødelokale 1 og 2 Deltagere: Afbud fra: Oplægsholder: Bibliotekschef

Læs mere

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter

Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter Forslag til Workshop om Alternative forretningsmodeller for videnskabelige tidsskrifter Forsknings- og Innovationsstyrelsen Den Sorte Diamant,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

KUBIS Strategi 2014-2016

KUBIS Strategi 2014-2016 Københavns Universitets Biblioteksservice KUBIS Universitetsbibliotekaren 12. december 2013 Sagsnr. 2009-017825 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Strategi 2014-2016 Indhold 1. Indledning 2. Overordnet målsætning

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket

Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Aarhus University Library - snitflader til Statsbiblioteket Præsentation ved AUL arbejdsgruppemøde nr. 5 Tema: organisering Ellen V. Knudsen Tonny Skovgård Jensen Indhold Lidt om Statsbiblioteket Vores

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær

Referent: Kathrine Andersen, Studiesekretær Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 1475 E-mail: katan@ifpr.sdu.dk 20. oktober 2015 Ref.: HT/katan Møde med aftagerpanel for Masteruddannelsen i børne-

Læs mere

Open Access med Pure

Open Access med Pure Open Access med Pure I 2014 vedtog Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks Nationale Strategi for Open Access med henblik på at skabe fri adgang til dansk forskning. 1 Universiteternes Open Access-procenten

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt 2014 - Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen DISPOSITION Sammenhæng mellem universitet, by og erhvervsliv Ønske om at udvide universitetets

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter

Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter Afrapportering på Deff-projektet Open Access i danske og nordiske tidsskrifter RESUMÉ Der er blevet udarbejdet en rapport om Open Access til artikler i danske og nordiske tidsskrifter. Kortlægningen af

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69

Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 1 2 3 Morville ( 2006). Om Organisations Strukturer Side 69 4 5 6 7 8 Fredag 2009-10-09. Jeg havde en samtale med >Campus Bibliotekar Karen Daughbjerg, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg. Hun viste

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Årsberetning Samfundsengagement Forskning Services Samarbejdsaktiviteter Publikationer. sdu.dk/bibliotek

Årsberetning Samfundsengagement Forskning Services Samarbejdsaktiviteter Publikationer. sdu.dk/bibliotek Årsberetning 2014-2015 Samfundsengagement Forskning Services Samarbejdsaktiviteter Publikationer sdu.dk/bibliotek ÅRSBERETNING 2014-15 Indholdsfortegnelse FORORD Rammer og organisation, Bibliotekets strategi,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement

Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement DU IO Støtte til de akademiske miljøers samfundsengagement Kære forsker En grundsten i universitetets strategi er, at vi skal skabe værdi for og med samfundet. Det gør vi på mange måder, for der findes

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever

Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS. Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Musik- & Kulturskolerne præsenterer SINUS Et digitalt læringsunivers SINUS er et nyt praktisk onlineværktøj til musikskolelærere og elever Et socialt og kreativt fællesskab Et digitalt værktøj til musikundervisningen

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere:

Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Landerapport NJB 2015 DANMARK Rapporten er baseret på input fra Universitetsbibliotekerne i København (KU) og Aarhus (AU). Bidragsydere: Bo Søgaard Jensen, KU Marianne Tind, AU Henrik Tvermoes, AU (Ansvarlig

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE

SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE SAMLET HANDLINGSPLAN FOR STUDIE- OG UNDERVISNINGSMILJØET, DELTIDSSTUDERENDE Rapportens overordnede A 1 Indretning Mere optimal og varieret indretning der tilgodeser de behov Bedre indretning af undervisningslokaler

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder

Viden strategi. for Esbjerg Kommune. Naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder Viden strategi for Esbjerg Kommune Naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Videnstrategi for naturskab og naturskabelige arbejdsmetoder Energi Miljø Innovation Naturskab Videnstrategien for naturskab

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator

Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Bogserier i den bibliometriske forskningsindikator Oversigt 1.Baggrund 2.Hvorfor bogserier? 3.Hvad er bogserier? Kriterier fra Fagligt Udvalg 4.Autoritetsliste og niveauinddeling 5.Den videre proces Baggrund

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Baggrund Med fusionen af tre tidligere fakulteter til Arts er der opstået behov for at skabe en fælles ramme med fælles retningslinjer

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Helhedsplan for Syddansk Universitet

Helhedsplan for Syddansk Universitet Helhedsplan for Syddansk Universitet DEL 1 Prognoser og strategi for alle campusområder 2015-2025 December 2015 Indhold Forord s. 3 Introduktion s. 4 Arealer og persontal s. 6 Prognoser s. 7 Overordnet

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015

Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere