Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell vstart Compellent-løsning ("Løsning"), som det fremføres mere detaljeret for denne servicebeskrivelse ("Service" eller "Services"). Servicen omfatter følgende, afhæ ngigt af den solgte vstart-løsning: Planlæ gning og projektstyring til implementering af vstart-standardløsninger. Installation af Dell-rack. Installation af alle vstart-hardwarekomponenter i Dell-rack. Installation og konfiguration af en af de følgende virtualiseringsløsninger: o Programmet VMware vsphere ("hypervisor") og VMware vcenter Server ("hypervisoradministration"). Programmet Microsoft Hyper-V-hypervisor og Microsoft SCE (System Center Essentials) eller Microsoft SCVMM-hypervisoradministration (System Center Virtual Machine Manager). Installation og konfiguration af hypervisor og Dell OpenManage på fysiske servere, som hører med til løsningspakken. Implementering af et Dell Compellent -storagemiljø og iscsi Ethernet- eller Fibre Channelswitche, som hører med til løsningspakken, efter behov. Installation og konfiguration af Dell Management Plug-in til VMware vcenter for VMwareløsningen. Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Ved denne services afslutning vil Dell holde et kort orienteringsmøde for det understøttede produkt og levere en konfigurationsvejledning, der dokumenterer implementeringen. Denne service er kun tilgæ ngelig til Dell vstart Compellent-løsning('er). Denne service ydes inden for Dells normale åbningstider, mandag til fredag ( lokal tid), medmindre andet er næ vnt i bilag B. Eventuelle services uden for Dells normale åbningstider vil fremgå af kundens faktura. Der finder ingen serviceaktiviteter sted på lokale og/eller nationale helligdage, medmindre andet er aftalt med salgsteamet og Dells projektleder. Denne aftale ("Servicebeskrivelse") indgås mellem kunden ("dig" eller "Kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af kundens faktura for købet af denne service. Denne service ydes i forbindelse med kundens separate, underskrevne hovedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (som defineret nedenfor) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, som gæ lder 1 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

2 Dells virksomhedskunder, som er tilgæ ngelige på (du kan gå ind på i USA) eller dit lokale Dell.com-websted og inkorporeret med reference heri. Fremfinding af vilkår for salg. Kunder, som er baseret i USA, kan få adgang til deres kommercielle salgsvilkår på Kunder uden for USA kan få adgang til deres vilkår for salg og service på deres lokale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Hvis du vil have hjæ lp til at finde dine salgsvilkår, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Fremfinding af din servicebeskrivelse. Servicebeskrivelser er tilgæ ngelige online på Fra det websted, skal du væ lge dit land og foretrukne sprog fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvor du købte servicen (enten små og mellemstore virksomheder eller store virksomheder og den offentlige sektor). Dette valg vil automatisk videreføre dig til en webside, der præ senterer en liste over de tilgæ ngelige servicekontrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller ordrebekræ ftelse for at bekræ fte, hvilke servicekontrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjæ lp med at finde din servicekontrakt, skal du kontakte Dells tekniske support eller din salgsrepræ sentant. Accept af denne servicebeskrivelse. Du accepterer at væ re bundet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, som er inkorporeret med reference heri, når du afgiver din ordre på services, får leveret eller anvender de pågæ ldende services eller den tilhørende software, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller på en Dellsoftwaregræ nseflade. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklæ rer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågæ ldende virksomhed. I dette tilfæ lde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse, kan kunder i visse lande væ re nødt til at udføre en underskrevet købsaftale. Servicen udlø ber ét år efter kø b. MEDMINDRE GÆ LDENDE LOVGIVNING KRÆ VER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØ BET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØ LGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØ B ("UDLØ BSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØ BSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆ FTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØ BSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. Omfanget af din serviceaftale Servicevarenumre Se bilag A 2 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

3 De vigtige servicetrin omfatter Projektplanlæ gning: 1. Gennemgå stedets miljømæ ssige og tekniske parathed. 2. Bekræ ft parathedsgennemgangen og installationsdatoerne for servicen, og fokuser på vigtigheden af, at kundens arbejdssted er parat, samt produktets forsendelsesdatoer med henblik på at overholde den planlagte installationsplan. 3. Sørg for, at kunden gennemgår, accepterer og overholder vilkårene og betingelserne for denne service. 4. Afgør, om en databaseressource ("DBA") vil væ re tilgæ ngelig under installationsdelen af denne service, hvis der oprettes forbindelse til en eksisterende SQL- eller Oracle -database til hypervisoradministration, og planlæ g efter behov. Lø sningsplanlæ gning: 1. Diskuter hypervisoradministrationens grundlæ ggende funktionalitet og best practice. 2. Kontroller, at de eksisterende væ rter opfylder minimumkravene til hardware og software. 3. Opret et gyldigt design baseret på kundens hardware- og softwarekonfiguration. a. Definer storageallokering: i. Storageprofiler og drev. ii. Drev. iii. Servertilknytninger. b. Definer/bekræ ft, at konfigurationen opfylder minimumkravene til hardware og software for miljøet. 4. Diskuter de anbefalede konfigurationer og sikkerhedsindstillinger for det lokale netvæ rk ("LAN") for alle iscsi-væ rter med kunden. 5. Sørg for at udvikle og dokumentere gyldige uafhæ ngige iscsi- eller Fibre Channel-struktur(er) til de nye switche baseret på retningslinjer for best practice: a. Gennemgå de anbefalede iscsi-retningslinjer for best practice sammen med kunden angående alle switche (som ikke er fra Dell), så kunden kan konfigurere switchene korrekt. 6. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. 7. Bestem hypervisoradministration, serverkrav og storageallokering: a. Bestem, hvilken eksisterende database er på plads, og indsaml alle nødvendige oplysninger: i. Databasetype, væ rtens operativsystemtype, tilslutningstype og databasenavn. b. Bestem og dokumenter, om kunden vil have hypervisoradministrationens server integreret i Active Directory. c. Definer VM-specifikationerne for hypervisoradministrationens server, og sørg for, at kunden har en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens. i. Til den løsning, der omfatter SCE eller SCVMM: (a) Diskuter kravet om at knytte VM til et domæ ne og logge på via domæ net under installation. (b) Definer VM-disk og hukommelseskrav. (c) Bestem og dokumenter, om kunden vil have rapporteringsmodulet. (d) Bestem og dokumenter, om det er den integrerede standarddatabase eller en understø ttet ekstern database, der skal bruges. 8. Allokering af server, storage og virtuel maskine: a. Diskuter den grundlæ ggende funktionalitet og best practice for hypervisor. b. Storagedesign, planlæ gning af hypervisordrevopdeling og logisk layout baseret på gæ ldende oplysninger og best practice. c. Lav en oversigt over detaljerede oplysninger om VM'er, der skal implementeres. 3 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

4 9. Diskuter og dokumenter installation af Dell OMSA (OpenManage Server Administrator) og OME. Installation af Dell-rack: 1. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. 2. Der henvises til vstart-dokumentation for korrekt rackplacering til alle komponenter. 3. Rackinstallation: a. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden, og juster efter behov. b. Placer racket ifølge kundens instrukser. c. Kontrollér, at rackets placering har tilstræ kkelig plads og luftgennemstrømning ifølge rackinstallationsvejledningen. d. Installer blæ sersæ t, hvis relevant. e. Installer rackkoblings-/seriekoblingssæ t, hvis relevant. f. Monter skruefødder og stabilisatorafstivning efter kundens behov. 4. Installer PDU'er og UPS'er efter behov: a. Gennemgå strømkabelføringen med kunden inden rackinstallationen for at sikre korrekte PDU- og UPS-tilslutninger. Væ r opmæ rksom på eventuelle krav til redundans i kredsløbet, og konfigurer ud fra dette. b. Træ k og tilslut kablerne mellem UPS'erne og PDU'erne. c. Diriger og tilslut kablerne mellem UPS'erne/PDU'erne og kundens elnet. 5. Installer KVM-switchen og KVM-bakken, hvis det er nødvendigt: 6. Diriger KVM-bakkens stik til KVM-switchen. 7. Diriger og tilslut strømstik efter behov. 8. Sørg for, at der er strøm til UPS'er og KVM-enheder ved at kontrollere indikatorstatus. 9. Installer efter behov op til to blindpaneler, hvis det er relevant. 10. Gennemgå rackkonfigurationen med kunden. Installation af Dell PowerEdge -servere: 1. Udpak det nye understøttede produkt, og undersø g al hardware inden installationen. 2. Monter rackrelateret hardware (f.eks. skinner, beslag og bakke) på racket. 3. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) fra den understø ttede server for at reducere den samlede væ gt. 4. Monter den understøttede server i racket. 5. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra det understøttede produkt. 6. Installer og træ k strømkabler til den understø ttede server. 7. Tilslut kabler, som leveres af kunden, til den understøttede server (f.eks. netvæ rk, tastatur, mus og skæ rm). 8. Tæ nd den understøttede server, og udfør første systemopstart for at sikre, at der ikke er nogen synlige fejlindikatorer. Implementering og test af Dell Compellent-lø sning: 1. Installer storagesystemets komponenter: a. Pak al hardware ud, og undersøg det inden installationen. b. Monter al nødvendig rackrelateret hardware i det Dell-understøttede rack. c. Fjern efter behov komponenter (f.eks. blades, strømforsyninger og drev) for at reducere den samlede væ gt. d. Monter storagesystemets komponenter i racket/på skinnerne. e. Geninstaller eventuelle komponenter, der blev fjernet fra produktet. f. Installer kundespecificerede PDU'er (Power Distribution Units) på racket, så produktets strømkonfiguration bliver korrekt. g. Installer og diriger alle strøm- og tilslutningskabler til storagekomponenter. 4 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

5 h. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. i. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. Implementering og test af Dell vstart-lø sning: 1. Knyt alle administrationsporte til de kundespecificerede netvæ rksstik. 2. Tæ nd for produktet, og bekræ ft den grundlæ ggende funktionalitet, hvilket sikrer, at der ikke er nogen fejlindikatorer. 3. Konfigurer opdelingen af netvæ rkskortet ("NPAR") i henhold til implementeringsvejledningen for vstart. 4. Konfigurer storage, som det fremføres i designet: a. Administrer de nye diske. b. Opret storageprofiler. c. Opret drev. d. Knyt drev til den relevante storageprofil. e. Opret planer for drevafspilninger efter behov. 5. Konfigurer nye Dell Ethernet og/elle Fibre Channel-switche i henhold til designet. a. Bekræ ft, at switchens firmware er den godkendte version, og opdater efter behov. b. Konfigurer anbefalede iscsi- eller Fibre Channel-switchindstillinger. 6. Konfigurer hver server i henhold til designet: a. Kontroller, at firmwaren og softwaren til væ rter er de godkendte versioner: i. På Dell-hardware skal du opdatere efter behov. ii. På ikke-dell-hardware skal du sørge for, at kunden opdaterer efter behov. b. På Dell-væ rter skal du installere iscsi HBA'er eller netvæ rkskort og driver efter behov: i. Tæ nd og sluk væ rten skiftevis for at sikre en korrekt opstartscyklus. ii. Installer iscsi HBA('er) eller netvæ rkskort i væ rten. iii. Sørg for, at iscsi HBA-firmware er på de godkendte niveauer, og opdater efter behov. iv. Installer iscsi HBA-driver i væ rtens operativsystem. c. På ikke-dell-væ rter skal du sørge for, at kunden har installeret iscsi HBA eller netvæ rkskort og driver. d. Installer iscsi-initiatoren, hvis det er nødvendigt. e. Konfigurer iscsi-netvæ rkskortets internetprotokoladresser, hvis det er nødvendigt. f. Installer og/eller konfigurer efter behov den failoversoftware, der hører med til storagehardwaren. g. Konfigurer drevets stipolitikker efter behov. 7. Konfigurer iscsi- eller Fibre Channel-parametrene på systemet, hvis det er nødvendigt: a. Registrer serverer, og bekræ ft forbindelsen. 8. Konfigurer CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) efter behov: a. Afbryd forbindelsen, og ryd iscsi-initiatorindstillingerne på alle servere. b. Konfigurer CHAP-brugeren, og aktiver den på storagesystemet. c. Konfigurer iscsi-initiator med CHAP på alle servere. 9. Kontroller forbindelsen mellem server og storage: a. Opdel og formater storage i henhold til designet. 10. Konfigurer og test -beskeder, hvis de er tilgæ ngelige, i henhold til designet. 11. Installer og konfigurer OME. Implementering og test af hypervisoren og hypervisorens administrationsserver: 1. Installer hypervisor: (Installer seneste større kodeudgave eller i henhold til design). 2. Installer hypervisorens administrationsserver: a. Der henvises til VM-specifikationernes design 5 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

6 b. Installer Windows-operativsystemet ved hjæ lp af kundens udleverede licensnøgle. c. Integrer kundens Active Directory i henhold til designet, hvis det er nødvendigt. 3. Opret påkræ vede OBDC-forbindelser til de databaser, der skal anvendes, i det omfang det er nødvendigt. 4. Installer programmet til hypervisorens administrationsserver på administrationsserveren: a. Installer de nødvendige licensnøgler, som kunden leverer b. Konfigurer hypervisorens administrationsserver: i. Konfigurer ntp-service. ii. Sørg for, at DNS og routing er korrekt konfigureret. iii. Installer binæ re filer til Sysprep i hypervisorens administrationsserver efter behov. iv. Konfigurer datacentre og klynger i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. v. Føj væ rt(er) til klyngen. vi. Konfigurer en grundlæ ggende HA/DRS-klynge. 5. Konfigurer fysiske servere: a. Konfigurer virtuelt netvæ rk. 6. Konfigurer ekstern Dell-storage: a. Konfigurer iscsi-initiator eller Fibre Channel-zoneinddeling efter behov. b. Opdel storage i henhold til designet. c. Knyt logiske drev til væ rten. d. Opdel, formater og navngiv drevene i hypervisorens administrationsserver i henhold til designet. 7. Installer OMSA. Installation og konfiguration af Dells plug-in-programmer til VMware vcenter, hvis det er nø dvendigt 1. Importer Dell Management Plug-in til vcenter ved at starte vsphere Client og væ lge Fil, Implementer OVF-skabelon. 2. Se brugervejledningen til Dell Management Plug-in for konfiguration og tilslutning af vsphereserverne: a. Aktiver plug-in i vcenter Server. b. Tæ nd for og åbn en konsol til den. c. Log på, og indstil administratorkoden. d. Åbn et Internet Explorer-vindue for at logge på, og tilføj de servere, der skal administreres via plug-in-programmet. 3. Installer og konfigurer Dell Compellent Enterprise Manager-plug-in-programmet i vcenter, og konfigurer efter behov. Produktbevidsthed: 1. Afhold et kort produktorienteringsmøde, og gennemgå den tilhørende dokumentation med kunden. Denne oversigt erstatter ikke eventuelt tilgæ ngelige Dell-kurser i dette produkt. 2. Demonstrer den grafiske brugerflade på hypervisorens administrationsserver. a. For SCE er det begræ nset til modulet Virtual Machine Manager. 3. Demonstrer funktionaliteten for vcenter, plug-in til administration og VM, hvis det er nødvendigt. 4. Demonstrer funktionaliteten for HA, DRS og VMotion, hvis det er nødvendigt. Projektafslutning: 1. Tag alt indpakningsmateriale hen til et område angivet af kunden i næ rheden af installationsstedet (inden for 10 meter), eller aftal med kunden, at kunden selv fjerner det. 2. Fremlæ g dokumentation for de udførte services. 3. Få kundens accept af de udførte services. 6 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

7 Ikke omfattet af denne service Afinstallation eller geninstallation af et eller flere produkter eller programmer. Alle integrationer med hardware, som ikke stammer fra Dell. Service til udførelse af datamigrering skal købes separat. Installation af ethvert operativsystem ud over VMware ESX eller Microsoft Windows 2008 med Hyper-V-rollen på de fysiske servere (undtagelsen er Windows OS på hypervisorens administrationsserver). Services for migrering fra fysisk til virtuel ("P2V"). Installation eller konfiguration af Consolidated Backup-server. Installation af OS-programrettelser eller -opdateringer til store produktudgivelser. Dell vil kun installere store udgaver af hypervisoroperativsystemet. Konfiguration eller fejlfinding ved netvæ rks- eller VLAN-problemer. Enhver Ethernet-aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Optimering af ydeevne. Avanceret HA-konfiguration (High Availability) eller DRS-konfiguration (Distributed Resource Scheduler). Oprettelse eller konfiguration af vcenter Resources Pools. Konfiguration af et operativsystem, som ikke er anført i denne servicebeskrivelse. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Kundens ansvarsområder inden for service Sørg for netvæ rksadgang og nødvendige legitimationsoplysninger til eksisterende ADDS (Active Directory Domain Services), DNS (Domain Name System) og NTP-services (Network Time Protocol) efter behov under implementering. Bemæ rk: Det er nødvendigt at få disse services på plads inden vstart-implementering. Lokaliser OS-certifikater, og registrer dem online for at generere den relevante licensnøgle. Til de vstart-løsningsmodeller, der ikke omfatter en fysisk server til hypervisoradministration, er der to valg: 1. Sørg for, er der er installeret en fuldt funktionel og understøttet Microsoft Windows baseret Dell PowerEdge-server, som er tilgæ ngelig til installation af hypervisorens administrationsserver. 2. Sørg for, at en gyldig Microsoft Windows 2008 R2 licens er tilgæ ngelig, hvis der oprettes en VM til administrationsserveren. Sørg for, at en understøttet database er tilgæ ngelig og funktionel til hypervisorens administrationsserver, inden denne service udføres. Indhent alle nødvendige licenser til vsphere, vcenter og Microsoft Windows. Opsæ tning og konfiguration af alle anbefalede og nødvendige VLAN'er (Virtual LANs) til iscsi, servicekonsollen, VMotion og andre forbindelser på fysiske switche, som ikke er uafhæ ngige. Indlæ s alle eventuelle programrettelser eller opdateringer, der er udgivet, efter denne service er gennemført. 7 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

8 Udfør fejlfinding på ethvert problem med en databaseforbindelse under installationen af hypervisoradministrationens server. Vilkår og betingelser for din service 1 Understø ttede produkter Denne service er tilgæ ngelig på udvalgte Dell-understøttede produkter, f.eks. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent og udvalgte Dell-printere, der købes med en standardkonfiguration. Der føjes jæ vnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræ sentanten fra Dell for at få den seneste opdaterede liste med de services, der er tilgæ ngelige på dine Dellprodukter. Alle understøttede produkter mæ rkes med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understø ttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bæ rbart system, dæ kkes f.eks. ikke af det bæ rbare systems servicekontrakt: Printeren og den bæ rbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2 Serviceperiode A Denne aftale begynder på ordredatoen og fortsæ tter i servicens løbetid. "Serviceperioden" begynder på købsdatoen og løber i den periode, der er angivet på ordreformularen. Antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abonnementets tekst eller pris og den gæ ldende serviceperiode for hver er specificeret på kundens ordreformular eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræ ftelse eller købsordre (samlet kaldet "Ordreformular"). Software eller services, der købes i henhold til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug og må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsområder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklæ rer og garanterer, at kunden har indhentet tilladelse til, at både kunden og Dell har adgang til og kan bruge det understø ttede produkt, herunder alle heri indeholdte data og hardware- og softwarekomponenter, i forbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. B Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells teknikere måtte komme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen gennem tæ t samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. C Forpligtelser på stedet. Hvor udførelsen af services kræ ves på stedet, er kunden forpligtet til at sikre fri, sikker og tilstræ kkelig adgang til kundens faciliteter og det/de understø ttede produkt(er). Tilstræ kkelig adgang omfatter god plads til udførelse af arbejdet, elektricitet og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes væ re adgang til en skæ rm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur, hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. 8 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

9 D Vedligeholdelse af software og servicerede versioner. Kunden skal have software og understø ttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre eller konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink til Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller som er specificeret på adressen for yderligere understø ttede produkter. Kunden er endvidere forpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, programrettelse, softwareopdatering eller nyere version, som Dell måtte anvise, installeres på de understø ttede systemer for at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at væ re omfattet af denne service. E Sikkerhedskopiering af data. Foretag en sikkerhedskopiering af alle eksisterende data og programmer på alle berørte systemer forud for levering af denne Dellservice. DELL KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller tab af brug af systemer, der er opstået som følge af disse services eller relaterede supportaktiviteter, eller nogen form for handling eller udeladelse (herunder uagtsomhed), der foretages af Dell eller en tredjepartsserviceudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebæ re, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil væ re acceptabel for kunden. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL- SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige oplysninger A OMPLANLÆ GNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE Æ NDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE DAGE FØ R TIDSPLANDATOEN. HVIS KUNDEN OMPLANLÆ GGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV DAGE ELLER MINDRE FØ R TIDSPLANDATOEN, ER DER ET OMPLANLÆ GNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES. KUNDEN ERKLÆ RER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆ GNING AF SERVICEN BEKRÆ FTES MINDST OTTE DAGE, FØ R DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling for hardware, der kø bes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstæ ndigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kommercielt rimelige begræ nsninger for servicens omfang. Dell kan næ gte at levere services, hvis Dell anser det for at væ re sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Servicen gæ lder kun for de anvendelsesområder, som det understø ttede produkt er udviklet til. D Valgfri services. Valgfri services (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret og professionel support eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell og varierer efter kundens adresse. Valgfri services kræ ver muligvis en separat aftale med Dell. Hvis der ikke findes en sådan aftale, leveres valgfri services i henhold til næ rvæ rende aftale. 9 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

10 E Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. F Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af serviceperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som næ rmere angivet i faktureringsvilkårene, Kunden er grov, truende eller næ gter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen omfatter årsagen til annulleringen samt datoen for annulleringens ikrafttræ den, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender meddelelsen om annulleringen til kunden, med forbehold for eventuelle bestemmelser om annullering i henhold til gæ ldende lokal lovgivning, som det ikke er muligt at fravige ved aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. G Geografiske begræ nsninger og flytning. Denne service bliver leveret til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Denne service er ikke tilgæ ngelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens område. Dells forpligtelse til at levere services til flyttede understøttede produkter er afhæ ngig af lokal tilgæ ngelighed og kan væ re underlagt yderligere gebyrer samt inspektion og recertificering af de flyttede understø ttede produkter til Dells davæ rende konsulentgebyrer for tid og materialer. Kunden skal give Dell tilstræ kkelig og sikker adgang til kundens faciliteter uden omkostninger for Dell, så Dell kan opfylde sine forpligtelser. H Overfø rsel af service. I henhold til de begræ nsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overføre denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den davæ rende serviceperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne servicebeskrivelse, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdt alle overførselsprocedurer, der er tilgæ ngelige på Der kan opkræ ves et overførselsgebyr. Bemæ rk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgæ ngelig eller ikke er tilgæ ngelig til den samme pris, som kunden har betalt for denne service, er kunden muligvis ikke dæ kket af supporten, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdæ kning på den nye adresse. Hvis kunden væ lger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive æ ndret til supportkategorier, der er tilgæ ngelige det nye sted til den aktuelle pris eller til en lavere pris uden mulighed for refundering. 10 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

11 Hvis du vil vide mere om nogen af vores servicetilbud, kan du kontakte din Dell-salgsrepræ sentant eller besø ge Tilgæ ngeligheden varierer fra land til land. Kunder og Dells kanalpartnere kan kontakte deres salgsrepræ sentant for at få flere oplysninger Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemæ rker og firmanavne kan væ re brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemæ rkerne og navnene, eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid æ ndres uden varsel. Dell og dets sø sterselskaber kan ikke gø res ansvarlige for typografiske og fotografiske fejl eller udeladelser. Dells vilkår og betingelser for salg er gæ ldende og kan findes på og fås på anmodning. 11 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

12 Bilag A Servicevarenumre Varenumm er Beskrivelse US SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse LA SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse BZ SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Varenumm er Beskrivelse EMEA SKU Installer og implementer vstart 1000 til vsphere, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installer og implementer vstart 1000 til Hyper-V, otte væ rter og en Compellent SC, op til to Installation og implementering af otte væ rter i nyt vstart 1000-miljø, ekstraudstyr* Partner Partner Partner Partner 12 Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

13 * Skal købes sammen med et andet engagement på stedet, som ikke er ekstraudstyr, såsom SANimplementering. Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruø erne, resten af det engelsktalende Caribien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosø erne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay Bolivia, Chile Installation og implementering af Dell vstart Compellent-løsning v oktober 2012

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials).

Installation og konfiguration af Dell OME (OpenManage Essentials). Servicebeskrivelse Implementering af Dell vstart Compellent-lø sning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for implementering på stedet af en enkelt Dell vstart Compellentløsning

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Servicebeskrivelse Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration

Læs mere

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Servicebeskrivelse Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernkonfiguration et enkelt apparat i Dell KACE, K1000-serien for

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service Servicebeskrivelse Installation af Dell PowerEdge C-serie servere Introduktion Dell er glad for levere installation af Dell PowerEdge C-serie servere ("Servicen/Serviceydelserne") i henhold til denne "Servicebeskrivelse".

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne"

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Indledning Dell er glad for at levere Grundlæggende installationsservices til virksomheder, til Virksomhedsløsninger (server, lager,

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite)

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Introduktion til serviceaftalen Denne onsite-konsulentservice giver optimeret implementering af klientens

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Fjernimplementering af et storagemiljø i Dell PowerVault MD3xxx-serien

Fjernimplementering af et storagemiljø i Dell PowerVault MD3xxx-serien Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et storagemiljø i Dell PowerVault MD3xxx-serien Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt storagesystem

Læs mere

Dell Compellent Copilot Optimize-service Beskrivelse

Dell Compellent Copilot Optimize-service Beskrivelse Dell Compellent Copilot Optimize-service Beskrivelse Serviceoverblik Servicebeskrivelsen ("Servicebeskrivelse") indgås mellem dig ("dig" eller "kunden") og den Dellenhed, der fremgår af kundens faktura

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance Serviceoversigt Dell udfører Service ( servicen ) i henhold til dette dokument ( servicebeskrivelsen ). Med får Dells kunder et årligt helbredstjek ( servicen eller servicerne ) på understøttede produkter

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

software, herunder installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde.

software, herunder installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til din serviceaftale RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen ("Servicebeskrivelse") for grundlæggende implementering for Enterprise ("servicen" eller "services").

Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen (Servicebeskrivelse) for grundlæggende implementering for Enterprise (servicen eller services). Servicebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: Grundlæggende implementering for Enterprise Indledning Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen ("Servicebeskrivelse") for grundlæggende implementering

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse Servicebeskrivelse Dell ProSupport Point Servicedesk Indledning Dell vil med glæde levere Dell ProSupport Point Servicedesk ("Serviceydelse(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Introduktion Dell vil med glæde levere batteriudskiftningsservice for indkapslede batterier ("Serviceydelse(r)")

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Onsite-diagnosticeringsservice Indledning Dell er glad for at levere onsite-diagnosticering ("Service(r)") i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse"). Dit tilbud,

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dette dokument beskriver servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse") for ProDeploy til Enterprise ("servicen" eller "servicer").

Dette dokument beskriver servicebeskrivelse (Servicebeskrivelse) for ProDeploy til Enterprise (servicen eller servicer). Servicebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy til virksomheder Indledning Dette dokument beskriver servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse") for ProDeploy til Enterprise ("servicen" eller

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.7 Side 1 af 6 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. STORAGE-INFRASTRUKTUR... 4 3. TILLÆGSYDELSER... 5 4. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Servicebeskrivelse Proaktiv vedligeholdelse

Servicebeskrivelse Proaktiv vedligeholdelse Serviceoversigt Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen") indgås mellem kunden ("du" eller "kunden") og den Dellafdeling, der er anført på kundens faktura ("Dell"). Ved køb af disse services

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Servicebeskrivelse Dell ProSupport

Servicebeskrivelse Dell ProSupport Servicebeskrivelse Dell ProSupport Introduktion til din serviceaftale Dell har fornøjelsen af at tilbyde Dell ProSupport ("service(r)") til udvalgte Dell-netværksprodukter ("produkt(er)" eller understøttede

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til grundlæggende netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Grundlæggende netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.6 Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. LØSNINGEN... 3 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. NETVÆRK... 4 2.4. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.5. VSPHERE... 5 3. TILLÆGSYDELSER...

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Hurtig installationsvejledning Dokument-id: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læ s disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk

Kamera. Netvæ rksbokskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk Kamera Netvæ rksbokskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD.

Kamera. Bullet netvæ rkskamera. Lynbetjeningsvejledning---Dansk. Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD2212-I, UD. Kamera Bullet netvæ rkskamera Lynbetjeningsvejledning---Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-CD1-I, UD.6L001B170A01EU 0 Oplysninger om regulering EU-overensstemmelseserklæ ring Dette produkt

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk

Kamera. Netvæ rksdomekamera. Lynbetjeningsvejledning - Dansk Kamera Netvæ rksdomekamera Lynbetjeningsvejledning - Dansk Denne betjeningsvejledning er beregnet til: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center

Installation, håndtering og opdatering af Windows Server med System Center Automatiseret og centraliseret installation, håndtering og opdatering af Windows Server Installation og vedligeholdelse af Windows Server - operativsystemerne i datacentre og på tværs af it-miljøer kan

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP's serviceydelser Tekniske oplysninger HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 er designet til at installere HP Superdome 2-serveren

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice får

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere