VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING. Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer."

Transkript

1 BILAG 13 PRISER

2 VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af vedlagte skabelon. Mindstekrav: Priser skal afgives i de angivne skemaer. Der skal angives pris i alle skemaer. Er prisen 0, skal dette angives. Der må ikke ændres på skemaerne udover de ændringer, der eksplicit er angivet. Der må ikke angives priser ud over de i bilaget angivne. Der må ikke anvendes alternative prissætningsmodeller. Der må ikke tilføjes "brødtekst" i bilaget udover eventuel nødvendig tekst i skemaerne. Priser skal angives i de hvide felter. Der må ikke ændres i de grå felter. Tilbudsgiver er berettiget til at udfylde de gule felter, herunder supplere/reducere antallet af felter. Tilbudsgivers priser skal omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af kontrakten omfattede leverancer, ydelser og snitflader. Bemærk, at priserne skal afgives på baggrund af det angivne nettoprisindeks. Tilbudsgivers pristilbud skal afgives med udgangspunkt i det nuværende antal brugere, jf. bilag 1. For de tilknyttede ydelsers vedkommende skal der anføres pris pr. ydelse. Der kan alene ske prissætning af ydelser omfattet af bilag 3. Optioner skal prissættes særskilt. Dette gælder dog ikke optionen på forlængelse af kontrakten, da forlængelsen sker på uændrede vilkår. Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms.

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Opsigelsesvederlag 1 3. Engangsvederlag 1 4. Fast vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse (kommunelicens) 2 5. Ændringer i det faste vederlag ved ændret brug 2 6. Tilgængeliggørelse af eksisterende data 3 7. Regnskabsafslutning og læseadgang 3 8. Vederlag for bistand til realisering af effektiviseringspotentiale 4 9. Ad hoc timepriser Regulering Faktureringsbetingelser Krav til fyldestgørende faktura 5

4 1. INDLEDNING Kunden skal betale de nedenfor angivne vederlag. 2. OPSIGELSESVEDERLAG Opsigelsesvederlaget udgør: Tidspunkt for kontraktophør År 1 (2015) År 2 (2016) År 3 (2017) År 4 (2018) År 5 (2019) År 6 (2020) År 9 (2021 option) År 10 (2022 option) Engangsbeløb i kr. 3. ENGANGSVEDERLAG Engangsvederlagene udgør: Engangsvederlag Vederlag for udarbejdelse af endelig løsningsbeskrivelse Engangsbeløb i kr. Implementeringsydelser {Implementeringsydelse 1} Navngives af tilbudsgiver {Implementeringsydelse 2} Navngives af tilbudsgiver {Implementeringsydelse 3} Navngives af tilbudsgiver Implementeringsydelser optioner {Implementeringsydelse 1} Indkøb og e-handel {Implementeringsydelse 2} Indkøb og e-handel {Implementeringsydelse 3} Indkøb og e-handel {Implementeringsydelse 1} - Beboerbetaling og huslejeadministration {Implementeringsydelse 2} - Beboerbetaling og huslejeadministration {Implementeringsydelse 3} - Beboerbetaling og huslejeadministration {Implementeringsydelse 1} Arbejdsskadessystem {Implementeringsydelse 2} Arbejdsskadessystem {Implementeringsydelse 3} Arbejdsskadessystem Uddannelse Uddannelse minimal Uddannelse anbefalet Uddannelse - optioner Uddannelse arbejdsskadessystem minimal Uddannelse arbejdsskadessystem anbefalet Uddannelse Indkøb og e-handel minimal Uddannelse Indkøb og e-handel anbefalet BILAG 13 PRISER SIDE 1

5 Engangsvederlag Uddannelse Beboerbetaling og huslejeadministration minimal Uddannelse Beboerbetaling og huslejeadministration anbefalet Engangsbeløb i kr. 4. FAST VEDERLAG FOR BRUGSRET, DRIFT OG VEDLI- GEHOLDELSE (KOMMUNELICENS) De faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse udgør: Angivet som en kommunelicens til kommunens frie afbenyttelse Fast vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse ved accept af optionen på indkøb og e-handel ved accept af optionen på beboerbetaling og huslejeadministration ved accept af optionen på arbejdsskadessystem ved accept af optionen på etablering, drift og vedligeholdelse af samt adgang til uddannelsesmiljø ved accept af optionen på data til ledelsesinformation ved accept af optionen på data til indkøbsanalyser ved månedsvis dataudtræk ved accept af optionen på data til indkøbsanalyser ved kvartalsvis dataudtræk Kr. pr. måned 5. ÆNDRINGER I DET FASTE VEDERLAG VED ÆNDRET BRUG Ændringer i det faste vederlag udgør i såvel opadgående som nedadgående retning: Antal ansatte Basis ansatte Angivet som ændring til kommunelicens Kr. pr. måned Optionen Indkøb og E-handel Optionen Bogligadministration og huslejeadministration BILAG 13 PRISER SIDE 2

6 Antal ansatte Basis ansatte Angivet som ændring til kommunelicens Kr. pr. måned Optionen Arbejdsskadessystem Antal vagtplansdækkede medarbejdere i kommunen Basis ansatte Angivet som ændring til kommunelicens Kr. pr. måned Vagtplan 6. TILGÆNGELIGGØRELSE AF EKSISTERENDE DATA (OPTION) Tilgængeliggørelse af eksisterende data Tilgængeliggørelse af eksisterende data Tilgængeliggørelse af eksisterende data ved accept af optionen på indkøb og e-handel (forudsætter at data findes og tilgængeliggørelse er relevant) Tilgængeliggørelse af eksisterende data ved accept af optionen på beboerbetaling og huslejeadministration (forudsætter at data findes og tilgængeliggørelse er relevant) Tilgængeliggørelse af eksisterende data ved accept af optionen på arbejdsskadessystem (forudsætter at data findes og tilgængeliggørelse er relevant) Kr. 7. REGNSKABSAFSLUTNING OG LÆSEADGANG (OPTI- ON) Læseadgang historiske data Vederlag for læseadgang til historiske data samt fuld adgang til systemet måned 1-6, år 1 udgør pr. måned: Vederlag for læseadgang til historiske data måned 7-12, år 1 udgør pr. måned: % af det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse BILAG 13 PRISER SIDE 3

7 Læseadgang historiske data Vederlag for læseadgang til historiske data til systemet år 2 5 udgør pr. måned: % af det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse 8. VEDERLAG FOR BISTAND TIL REALISERING AF EF- FEKTIVISERINGSPOTENTIALE (OPTION) Proces Pris for effektivisering Kr. Der gælder en "no-cure-no pay"-afregning i forhold til ovenstående, således at prisen for effektiviseringen nedsættes forholdsmæssigt i det omfang den anslåede gevinst ikke opnås. Eksempel: Anslået årlig effektiviseringsgevinst: kr. Pris for effektivisering: kr. Reelt anvises: Effektiviseringsgevinst: kr. Prisen reduceres således til: kr. 9. AD HOC TIMEPRISER Ad hoc timepriser pr. medarbejderkategori udgør: Ad hoc timepriser pr. medarbejderkategori Kr. 10. REGULERING De angivne priser er baseret på indeks for juli måned BILAG 13 PRISER SIDE 4

8 Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar på baggrund af ændringen i nettoprisindekset fra oktober til oktober. Regulering sker første gang den 1. januar 2016, baseret på ændringen fra juli 2013 til oktober FAKTURERINGSBETINGELSER Vederlaget for udarbejdelse af løsningsbeskrivelsen forfalder til betaling ved kundens godkendelse. Det faste vederlag for brugsret, drift og vedligeholdelse faktureres månedligt bagud. Vederlag, der har karakter af engangsvederlag, forfalder til betaling ved kundens godkendelse af gennemførelsen af de pågældende ydelser. Vederlag for øvrige ydelser faktureres månedligt bagud på basis af leverandørens opgørelse over forbrug. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra leverandørens afsendelse af fyldestgørende faktura. 12. KRAV TIL FYLDESTGØRENDE FAKTURA Leverandørens faktura skal opfylde de til enhver tid gældende regler, herunder reglerne om e- faktura. En fyldestgørende faktura skal som minimum specificere følgende: Kundens navn, adresse, attentionperson Leverandørens navn, adresse, CVR nr., telefon, fax, Kundens reference Leverandørens reference Præcis beskrivelse af ydelserne Priser, herunder eventuelle enheds- og timepriser Periode i hvilken ydelserne er leveret (dato(er)) Samlet pris eksklusiv moms Momsbeløb Pris inkl. moms Fakturanr. Evt. bankinformationer BILAG 13 PRISER SIDE 5

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE

BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE BILAG 2 LEVERANDØRENS LØSNINGS- BESKRIVELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Der skal udarbejdes separate løsningsbeskrivelser for hhv. og økonomi- og lønsystemet. Løsningsbeskrivelserne

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere