Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: Fax: marts 2012 CVR: Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn. Mødet blev afholdt torsdag den 29. marts 2012, kl , i Sejlerstuen på Nørrekås Lystbådehavn, Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne. Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. Inviterede: BSF, Holger Jespersen Calypso, Preben Kofod Fluefiskerne, Martin Nielsen Fritidsfiskerne, Jørn Olsen Havørreden, Erik Thorsen Overspringerne, Henri Odd Eriksen Radioamatørerne, Erik Valsgaard Rønne Handelsstandsforening, Betina Lund Rønne Roklub, Ole Sig Rønne Sejlklub, Anders Funch Nielsen Strandjægerne, Robert Pedersen Vendekredsen, Børge Olsen Teknik & Miljø, Leder af Veje og Havne Hardy Pedersen, BRK Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Morten Kjær-Andersen - referent Fremmødte: BSF, Holger Jespersen Fritidsfiskerne, Jørn Olsen Havørreden, Poul-Erik Olsen Rønne Handelsstandsforening, Betina Lund Rønne Sejlklub, Anders Funch Nielsen Strandjægerne, Robert Pedersen Vendekredsen, Børge Olsen Teknik & Miljøs havnegruppe, faglig koordinator Jakob Jensen Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Morten Kjær-Andersen Teknik & Miljøs havnegruppe, havnefoged Mogens Stender Alstrup - referent J.nr.:«JNR»

2 Side 2/2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Flere brugerrepræsentanter fremførte at foreningen Overspringerne ikke har klubhus, båd eller anden særlig tilknytning til Nørrekås Lystbådehavn. På den baggrund blev der stillet spørgsmålstegn ved om foreningen, fortsat skulle være repræsenteret i brugerrådet. Morten tager kontakt til foreningen mhp. afklaring af dette. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer. Robert Pedersen, ønsker at s fremover sendes til adressen: Poul Erik Olsen, Havnørreden: Svend Åge Thøgersen er ikke længere formand for Vendekredsen. Post sendes fortsat til Børge Olsen. 3. Næste mødedato, efterår Næste brugerrådsmøde på Nørrekås Lystbådehavn er torsdag d. 25. oktober 2012, kl i Sejlerstuen. 4. Administration af bådpladser Er fastlagt i takstregulativet, side 12, som gennemgås: For at komme på en venteliste i de kommunale havne, skal bådejeren udfylde formularen for tilmelding, som kan afhentes på havnekontoret eller downloades på Ledige pladser tilbydes efter princippet først indskrevet på listen i følgende orden: Intern flytning i hjemhavnen Rotationsbåde i hjemhavnen Intern flytning fra andre kommunale havne Rotationsbåde fra andre kommunale havne Ventelisten for lystsejlere uden båd i havnen. Ønsker man ikke den anviste plads rykker man nederst på liste En rotationsplads er en bådplads på gæstebådens vilkår: Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både. Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne (Jakob)

3 Side 3/2 Anders ønskede oplyst, hvorfor den kommunale havnegruppe fortsat arbejder med betegnelsen rotationsbåde i forbindelse med administration af bådpladser, når udvalgsformanden for TMU i et brev af 15. februar 2012 til sejlklubberne skriver at alle pladser i de kommunale havne skal anvendes til faste pladser? Jakob mener, at alle bådejere med fremsendelsen af faktura og tilhørende bådpladsnumre, vil have fået en fast plads. Jakob mener endvidere, at begrebet rotationsbåde vil bestå, da det giver mulighed for at udnytte de enkelte tomme pladser bedst muligt. Stenbergs Tegnestue er i færd med at optegne samtlige havne pladser og kajstrækninger. Efter at have optegnet Nørrekås Lystbådehavn er 94 ledige pladser. 54 både i havnen ligger på rotationspladser og der står 22 både på venteliste. Det forventes derfor, at der vil være 18 tomme pladser i havnen. Den kommunale havnegruppe ønsker en udnyttelse af den enkelte bådplads areal på minimum 65% for at pladsen tildeles en bådejer som fast plads. Derfor vil der fortsat kunne optræde enkelte rotationspladser, såfremt der ikke kan findes en bådplads, hvor båden udfylder minimum 65% af bådpladsens areal. Børge ønskede oplyst, om man kan have en fast plads i havnen, hvis man ikke ejer en båd. Jakob: Det kan man, hvis man betaler for den faste plads. Betina spurgte om man i den kommunale havnegruppe var ved at rydde op i rodet omkring havnens bådpladser. Dette bekræftede Jakob, suppleret af Morten der mente, at der har været en del samkørings problemer i forbindelse med administrationen af havnepladser og ventelister var blevet flyttet fra havnefogeden til administrationen i Tejn. Anders: Rønne Sejlklub tager afstand fra begrebet rotationsbåde. De betragter rotationsbåde som en pengemaskine, idet en bådejer med rotationsplads betaler samme pris som en bådejer med fast plads. Bådejeren med en rotationsplads ligger på gæstens vilkår og kan derfor i princippet ikke tage på 3 ugers ferie og efterlade båden på rotationspladsen. Tilsvarende med supplerende rotationspladser, hvor en bådejer ikke kan få plads i eks. Nørrekås, men en fast bådplads i Hasle og ved køb af en supplerende rotationsplads så alligevel ligge i Nørrekås. Robert var ikke tilfreds med dagsordenspunktets tekst. Teksten til et dagsordenspunkt skal være til at forstå, så brugerrådet slipper for at diskutere de samme punkter gang på gang, fordi dagsordensteksten tolkes forskelligt. 5. Drifts- og anlægsopgaver på havnen i Redningsstiger I projekt sikker havn har vi 3 hovedformål for indeværende sæson. Redningsstiger på alle kajstrækninger, hvor der max. må være 50m. mellem redningsstigerne. Alle stiger skal være markeret enten med fluoriserende maling eller farve/reflex bånd. Morten: Der vil blive fremstillet bøjler som monteres på kajen opover de eksisterende redningsstier, for at gøre disse mere effektive.

4 Side 4/2 Tovværk der er befæstiget under eller på alle kaj- og brostrækninger, som kan bruges af nødstedte til at trække sig hen til redningsstigen. Anders: Vil tovet være markeret med en sikkerhedsfarve? Jakob: Det er ikke afgjort endnu. Den del af tovet som ligger i vandet vil hurtigt få begroninger og en sikkerhedsfarve på denne del af tovet vil ikke kunne ses. 1-2 løse stiger, der kan flyttes hen til den/de nødstedte. Stigen kan flyde og anvendes bl.a. til at trække bevidstløse personer op af vandet. Til hver stige hjemkøbes også 1 bådshage. Stigen blev forevist brugerne. Det prioriteres at alle redningsstiger og løse stiger med bådshager er på plads inden sæsonen. Tovværk igangsættes også nu og prioriteres således, at de mest risikofyldte strækninger tages først (Morten) Renovering af nordbroen. Morten: Arbejdet med renovering af nordbroen er startet. Hele brodækket er pillet op. Dele af strækningen var meget rådden, så renoveringen var tiltrængt. Gangbrædderne lægges nu på langs af gangretningen og pullerterne boltes ikke længere gennem de bærende bjælker. Estakadevæggen er i god stand og bevares. 6. Udvidelse af havnefogedens arbejdsområde Udover driften af Nørrekås Lystbådehavn, skal havnefogeden også passe Hasle Havn, med Mogens som ferie- og weekendafløser. Ingen bemærkninger. Indkomne forslag Ingen 7. Evt. Anders ønskede oplyst hvorfor det fortsat fremgår af takstregulativet, at klubhusene skal betale arealleje. Jakob: Der er fortsat klubber som skal betale arealleje, men takstsregulativet skal formuleres. Anders spurgte om Sejlklubben må etablere en cykelbom samt et lavt rækværk på tværs af det øvrige areal for at forhindre at man benytter dette område, som adgangsvej til havnen med bil og trailere. Jakob mente at arealet bør nivelleres inden beplantningen og tager kontakt til Poul Larsen for at få arbejdet oprydningsarbejdet gjort færdigt.

5 Side 5/2 Vedr. den nye modtagestation på havnen spurgte Anders, om bådejerne fortsat skal kontakte havnefogeden, når de skal aflevere miljøfarligt affald. Jakob svarede bekræftende på dette og oplyste endvidere at pr. 1. januar 2012 betragtes spildolie ikke længere som farligt affald men som råstof. Kravet om spildolie skal opbevares i dobbeltkamrede beholdere er således ophørt. Børge bad om en status på jollehavnsprojektet. Jakob forventer ikke at det kommer i gang inden sommerferien. Brugerrådet udtrykte fortsat et ønske om, at der etableres et nyt slæbested. Venlig hilsen Mogens Stender Alstrup Referent Tlf.:

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune.

Mariager Sejlklub. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. Vedtægter. 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Mariager Sejlklub. Dens hjemsted er Mariager kommune. 2 Foreningens formål: Mariager Sejlklub`s formål er at fremme sejl- og motorbådssporten

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010.

Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010. Referat af Brugerudvalgsmøde d. 16. november 2010. Referent: Marianne Nissen Deltagere: Vikingen: Finn Herrik MKC: Jens Ole (for Jeppe) Skjold: Niels Århus Roklub: Morten F. Sørensen ÅKKK: Claus ARA: Morten

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011.

Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. 1 Medlemsmøde for medlemmer af sejlklubben Neptun og Vejle Motorbåd Klub på Rosborg Gymnasium mandag, den 11. april 2011. Der var lagt op til et meget spændende stormøde i aulaen på Rosborg Gymnasium.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 9. november 2013 Dagsorden : 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere