Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning"

Transkript

1 Matematik - Åh nej 2 Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder Indledning Cerealia Dan Cake Holec a/s Uni-Chains Int. Guldkrog-Centret

2 Indledning Med henblik på at beskrive eksempler fra forskellige virksomheders hverdag, er der i det følgende fundet situationer, hvor der på den ene eller anden måde er brug for regne- og matematikfærdiheder hos de ansatte. Eksemplerne er fundet ved at besøge lokale virksomheder. Formålet har været, at interviewe ansatte (arbejdsledere og produktionsmedarbejdere) samt at beskrive eksempler på brugen af matematik i det daglige arbejde på virksomheden. Observationerne er beskrevet ud fra flg. skabelon: Kort præsentation af virksomheden Interview Eksempler på regning og matematik i virksomheden Præsentationen af virksomheden, giver et kort billede af virksomhedens profil, produktion og størrelse. Interviewene er foretaget med en arbejdsleder på den enkelte arbejdsplads og er sammenskrevet og redigeret, så det væsentlige i forbindelse med observationerne er kommet frem. De enkelte eksempler på regning og matematik i virksomheden varierer mellem at være meget konkrete til at være af mere overvejende karakter, når undervisningen skal planlægges. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Cerealia Cerealia fremstiller melprodukter og morgenmadsprodukter til bageindustrien og dagligvarebranchen. Virksomheden modtager råvarer (kornprodukter) til bearbejdning og færdigvarerne er melprodukter af forskellig slags. I virksomheden gennemgår korprodukterne en proces, som omfatter tørring, rensning, knusning og emballering. I virksomheden er ansat 65 produktionsmedarbejdere. Interview I produktionen er der brug for at kunne arbejde med begrebet vægt, da det går igen mange steder. Desuden er der brug for almindelig hverdagsregning. F.eks. tages der mange prøver af korn og mel og det er nødvendigt at kunne forholde sig til tal. Der arbejdes meget med blandingsforhold når flere produkter skal blandes sammen. Der stilles ikke krav til medarbejderne ved ansættelsen, om at de skal være specielt gode til at regne. Observationer i virksomheden Bishop (Hvilke universalier) Registrering af affald Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Når nye partier af korn modtages registreres det hvor meget affald der er i leveringen inden det renses. Målingen indikerer hvor stor procentdel af leveringen man må påregne at frasortere. Der afvejes eks. vis 1000g korn De 1000g renses i en rensemaskine således affaldet sorteres fra. Det rensede korn vejes igen nu er der eks. vis 980g tilbage I 1000g korn er der altså (1000g 980g) = 20g affald 3

4 Det omregnes til procent og indføres i et skema som identificerer leveringen. Der udtages jævnligt prøver for at få så nøjagtige tal som muligt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Beregne vægt Subtraktion Beregne procent Til udregningerne benyttes lommeregner Måling af faldtal (æggehvidestoffer) Tælle X Lokalisere Måle X Designe X Forklare Mekanisk måles et parti korns indhold af æggehvidestoffer Indholdet af æggehvidestoffer i det korn, som benyttes til melproduktion, skal være stabilt. Hvis en levering f.eks. indeholder for få æggehvidestoffer, blandes den sammen med en levering som indeholder for mange æggehvidestoffer. Kornet skal have et faldtal på 145 for at leve op til produktionskravene. Ved prøveudtagning af forskellige kornpartier måles faldtallet for hvert enkelt parti. Prøveresultaterne indsættes i et koordinatsystem manuelt. Ved at blande kornpartierne indbyrdes efter en forholdsberegning rammes faldtallet 145. For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at Aflæse faldtal Holdestyr på mange forskellige prøveudtag Indføre målresultater i koordinatsystem Aflæse koordinatsystem 4

5 Beregne produktionstid Tælle X Lokalisere Måle Designe Forklare X For at planlægge produktionen udregnes, hvor lang tid der vil gå inden man er færdig med at behandle en given mængde korn. Når kornet skal tørres og renses kan processen variere tidsmæssigt efter vandprocenten og mængden af affald. Der laves derfor beregning på, hvor meget tid der skal bruges til processen før man er klar til næste behandling. Eks.: Kl 7,00 startes rensning og tørring af 32 tons korn. Det registreres at man renser og tørrer 500 kg korn pr. kvarter. Tidsforbruget bliver: kg / 500 / 4 = 16 timer start kl. 7, timer = slut kl.23,00 For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at kunne: Vægt Tid Addition Division 5

6 Dan Cake Dan Cake producerer skærekager og roulader og har en betydelig eksport til lande over hele verden. Ud over fabrikken i Give har Dan Cake fabrikker i Polen, Tyrkiet og Rusland. Dan Cake er Skandinaviens største producent inden for området. Produkterne distribueres hovedsageligt til fødevarerbutikker og kiosker. Selve produktionen på fabrikken er bygget op omkring Bagelinierne. Dvs. transportlinier som bevæger sig gennem fabrikken. I den ene ende placeres bageforme og i den anden ende findes det færdige produkt. Undervejs gennemgår produktet forskellige processer som f.eks. bagning, nedkøling, tilførelse af suppleringsprodukter, pakning m.v. Vigtige faktorer i produktionen er begreberne tid og vægt som kontrolleres nøje af de ansatte i produktionen. Dan Cake har 200 ansatte. Interview Virksomheden har et uddannelsesudvalg, som planlægger efteruddannelse af medarbejdere. Efteruddannelsesområderne er typisk amu-kurser som f.eks. procesoperatør, hygiejnekurser, truckcertifikat samt edb. En gang om året gennemføres interne kurser for nyansatte. I forbindelse med pakning af forsendelser er der brug for at have styr på tal. Når der pakkes paller, skal det passe med det antal enheder som en given bestilling lyder på. Generelt på virksomheden må det siges, at der i mange situationer er brug for at kunne regne og behandle tal. Når man beskæftiger sig med bagning, er tid en vigtig faktor. I den her forbindelse forstået som bagetid. Medarbejderne på bagelinierne skal hele tiden have styr på, hvor lang tid en produktion er i de forskellige faser af bagningen. Her skal man være meget nøjagtig, for at tingene ikke skal gå galt. I bageprocessen indgår selvfølgelig også noget om blandingsforhold, men det er hovedsageligt faglærte bagere som tager sig af det område. 6

7 Undervejs i produktionen kontrolleres der mange gange om vægten på produkterne er i orden. Her er der brug for at veje og kontrollere, ud fra nogle skemaer vi har udarbejdet på forhånd. Det er vigtigt at kunne at kunne procentregning samt kende noget til begreberne netto, tara og brutto. Disse begreber møder man ofte i produktionen. Det er også vigtigt, at medarbejderne er meget nøjagtige i de målinger de foretager så vi er sikre på, at vi efterlever de produktkrav der stilles til fødevarer i dag. Vi har f.eks. beregnet at 1% overvægt på den produktion vi laver om året betyder en ekstraudgift på 1,5 mill. kr. om året. Derfor har altså stor betydning, at man er nøjagtig når man f.eks. foretager vægtkontrol. Der er altid medarbejdere, som kan have behov for efteruddannelse, men generelt lever de ansatte op til de krav der stilles i produktionen. Måske er det fordi, virksomheden er præget af, at de ansatte hos Dan Cake generelt har været i virksomheden i mange år. Vi har ikke ret stor udskiftning i det faste personale, men selvfølgelig kan der være ferieafløsere inde i billedet, som kan have svært ved at leve op til kravene. Engang imellem kan vi komme ud for, at en medarbejder har lavet en fejlberegning og det kan selvfølgelig få alvorlige konsekvenser i produktionen, men generelt har vi mange kontrolposter undervejs i produktionen, som gør at fejlene hurtigt bliver rettet. Vi arbejder frem mod at have en fuldstændig papirløs arbejdsgang i virksomheden. Det er derfor vigtigt at medarbejderne er efteruddannet specielt på edb området. Især bliver det nødvendigt at kunne benytte regneark. Observationer i virksomheden Produktionsplan En plan over de produktioner som skal køres på bagelinierne. Planen definerer alle de informationer, som er nødvendige for at planlægge og gennemføre den aktuelle produktion. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Produktionslederen modtager planen via fax og formidler planen til kolleger i produktionen. De enkelte led i produktionen klargør de enkelte led ud fra de oplysninger de får i produktionsplanen. 7

8 Produktionsplanen sikrer de rigtige ingredienser, emballage og varenumre til den enkelte produktion overholdes. Endvidere er begrebet tid indskrevet i planen som: Starttid, omstillingstid, nedkølingstid og sluttid. Det kræver en del kendskab og erfaring at kunne læse produktionsplanen. Alle oplysninger er skrevet som forkortelser og som koder (tal). I nedenstående eksempel ses det hvilke oplysninger som fremgår af produktionsplanen. Eks.: Varenavn: 300g Blåbærroulade M/CR X6 22cm Karton/låg: Låg hvid til 1/8 bakke LA 1/8 bakke DC julebakke 65 papstykke 100X120cm bundpap neutral hvid 149mm Blåbærrouladefolie 300g fortrykt Dato/kode: 22/ Palletype: Blå palle Krt./Palle: 130 K varenr Starttid: 07,00 Oms.: 0,00 P.tid: 01,33 Sluttid: Bemærkninger Alt efter hvor man arbejder på produktionslinien skal oplysningerne fra produktionsplanen omsættes til handling. Her er altså brug for: At orientere sig på lageret ( finde den rigtige emballage ) At tælle ( antal af de enkelte emballagedele ) At orientere sig om tid At indstille maskiner til de rigtige mål ( længde ) At indkode tal ( varenr., dato ) De ansatte i produktionen har god erfaring med at aflæse produktionsplanen og derved sikre, at alt er klargjort inden produktionen går i gang. Kontrol af Bageproces Under bagningen af rouladerne kontrolleres processen løbende for at sikre produktets kvalitet. Dvs. at forskellige tal aflæses og indføres i et skema. Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare 8

9 Bemærkninger Skemaet følger produktionen fra begyndelsen hvor dejen blandes til den færdige roulade er klar til pakning. Kontrollen udføres for at sikre ensartet kvalitet og kan desuden benyttes til at lokalisere evt, fejl i produktionen Handlingen sikrer at forskrifterne for det enkelte produkt overholdes mht. Blandingstid (mixtid) Vægtfylde Tilførelse af luft Ovntemperaturer Bagetid Nedkølingstid (Rotor) Desuden noteres på hvilket tidspunkt de enkelte observationer er udført. For den enkelte produktion foreligger der selvfølgelig en opskrift som nøje skal overholdes. Her er altså brug for: At udregne blandingsforhold At udregne mængde At beregne vægtfylde At kontrollere tid At aflæse og notere tal I de fleste tilfælde udføres bageprocessen af faglærte bagere eller af personer som har været i virksomheden gennem en årrække. Linie Logbog Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare X 9

10 Linielogbogen er et skema som udfyldes manuelt af den enkelte medarbejder. Linielogbogen benyttes i forbindelse med uregelmæssigheder eller stop i produktionen Den benyttes ved fejl i en produktion til at identificere og lokalisere hvor fejlen er opstået. I linielogbogen noteres: tid, varefakta, produktionsmængde, bemærkninger, maskinstop og spild. I logbogen skrives: Tid: start, slut Varedata: varenr., artkode, vægt, navn Produktion: stk.pr. karton, antal kartonner, stk. 2.sortering Bemærkninger Maskinstop Spild I forbindelse logbogen er det nødvendigt: At registrere tid (start slut) At aflæse og registrere varekoder At tælle og vurdere 1. og 2. sortering At formulere årsag skriftligt At beregne mængden af spild Vægtkontrol efter bagning Tælle Lokalisere Måle X Designe Forklare Vægtkontrollen føres ind i et skema For at sikre at det færdige produkt har den rigtige vægt kontrolleres vægten hver gang der tilføres supplerende ingredienser til 10

11 produktet. F.eks. når der tilføres creme, syltetøj og lign. til en roulade Skemaet som benyttes indeholder eks. flg. registreringer: Tid Produkt Samt vægt af flg. Dej Creme Marmelade Mellemvægt Dekoration Marcipan Færdigvægt Desuden er der en kolonne til bemærkninger. Ved hver kontrolvejning er det defineret hvad produktet skal veje på det sted i produktionen hvor kontrollen foretages. Der foretages en manuel vægtprøve for at se om produktet har den rigtige vægt. Hver eneste vægtprøve noteres i skemaet Hvis produktet f.eks. vejer 2 g for meget justeres produktionen på det pågældende sted indtil vægten passer ved f.eks. at tilføre mindre mængde marmelade. Over- og undervægt indføres også i skemaet. Længden på f.eks. en roulade kontrolleres også da det er vigtig at produktet har rigt mål og vægt. Længden måles med et almindeligt målebånd. I vægtkontrollen indgår flg. færdigheder: Vægt (tara, brutto og netto) regne baglæns fra det færdige produkt Måle ( med målebånd) Registrere 11

12 Registrering af spild Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Det spild som opstår i forbindelse med produktionen vejes og sorteres. Mængden registreres i et skema. Virksomheden har en naturlig interesse i at være orienteret om hvor stort spild der er i produktionen. Medarbejderne har en bonusordning for at minimere spildet. Dvs. jo mindre spild, jo større bonus. Spildet sorteres og samles i 3 forskellige beholdere alt efter hvilken kategori det tilhører. Beholderne vejes og det noteres i et skema hvor mange kg. spild der er på en produktion. For at veje mængden af spild er det nødvendigt først at veje den tomme beholder (tara) for at kunne nettovægten af spildet. I beregningen af spild indgår flg. færdigheder: Vægt (brutto, tara, netto) Addition/subtraktion ( hvis der er spild i beholderen i forvejen ) Registrere 12

13 Holec a/s Holec fremstiller stålskabe, tavler og kabelbaner til el-industrien. Holec er organiseret med en salgs- og marketingsafdeling, administration og produktion. Produktionen er opdelt i en fremstillingsafd., montering, maleafd. samt distibutionsafd. Der er 85 ansatte i virksomheden. Virksomheden er aktiv på efteruddannelsesområdet. Man justerer og ajourfører løbende medarbejdernes efteruddannelse, bl.a. gennem medarbejdersamtaler. Specielt har man de sidste år satset meget på IT-uddannelser, fordi man i produktionen i næsten alle funktioner gør brug af IT. Virksomheden har desuden enkelte medarbejdere på læse-stave kurser. Interview Generelt må man sige, at der er mange situationer i hverdagen, hvor medarbejderne har brug for at kunne regne. Det er på forskellige niveauer, men hvis man tager hele spektret med, er der mange funktioner i produktionen, som kræver en eller anden form for regnefærdighed. På vores lager er der brug for meget regning med optælling osv. Når der skal omstilles maskiner til en anden produktion, er der også brug for at arbejde med tal. Det samme gælder ved optælling af leveringer og produktioner. Smedene laver mange beregninger i det daglige arbejde. Der er meget brug for at kunne aflæse tekniske tegninger. Generelt klarer medarbejderne opgaverne fint. Hvis der er problemer, er de gode til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig kan der engang imellem være småproblemer, men i det store hele lever medarbejderne op til de krav som stilles. 13

14 Observationer i virksomheden Stanse Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er første trin i produktionen og emnerne leveres videre til næste trin Af produktionsordren fremgår flg.: Ordreantal: 250 ( det antal emner som skal fremstilles) Operation: Stanse 0309 ( definerer arbejdsprocessen) Tegning : 220d4014 ( henviser til den arbejdstegning som skal benyttes) Startdato : (produktionens starttidspunkt) Slutdato : (produktionens sluttidspunkt) - Varenr.: ( identificerer råvaren) Vare: st-pl-aluzink 1.5X1000X2000 (definerer råmateriale) Linienr. 10 ( hvor på lageret råmaterialet er) Antal: 3 ( antallet af plader) 750 kg. (vægten af råmaterialet) I forbindelse med stansningen ligger flg. opgaver: At sørge for at råmateriale hentes på lageret At indstille stansemaskinen efter den definerede tegning At orienter sig om start og sluttidspunkt I forbindelse med indstilling og opsætning af stansemaskinen, er det nødvendigt at kunne aflæse en arbejdstegning og foretage nøjagtige kontrolmål. I forbindelse med afhentning fra lageret er det nødvendigt at kunne orientere sig ud fra informationerne fra ordresedlen. 14

15 For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) Orientere sig rumligt Bukke Tælle Lokalisere Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er andet trin i produktionen Af produktionsordren fremgår flg.: Operation: Bukke 1 g (definerer arbejdsprocessen) Tegning: 220d401 (henviser til arbejdstegning som skal benyttes) Startdato: Slutdato: Værktøjs ID: 220d (definerer hvilket værktøj der skal monteres på pressen) I forbindelse med bukningen ligger flg. opgaver: At indstille den mekaniske presse At identificere det rigtige værktøj At kontrollere at emnet er overens med arbejdstegningen For at løse opgaven er det nødvendigt at: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) 15

16 Orientere sig rumligt Pakning af afstandsskiver med 200 skiver i hver pose Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Ordren modtages skriftligt Skiverne er produceret i virksomheden og skal pakkes til lager eller forsendelse Der tælles 50 skiver som vejes. Det antal gram skiverne vejer ganges med 4 for at få vægten af 200 skiver. Efterfølgende tælle ikke, men optælles efter vægt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Tælle Arbejde med vægt Division Multiplikation Samle emner Tælle X Lokalisere X Måle Designe X Forklare Handlingen formidles via ordreseddel og arbejdstegning Delemner samles for indgå i et samlet produkt Ud fra ordresedlen som definerer hvilke delelementer der er tale om og ved at læse en arbejdstegning samles dele til at færdigt produkt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Alæse arbejdstegningen 16

17 Tælle Maling af emner Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare Maling af emner foregår i automatiseret anlæg, som udelukkende benytter pulver. Specifikationen af maleprocessen fremgår af ordrersedlen. For at sikre den korrekte malebehandling af emnerne skal processen overvåges nøje. Maleprocessen er opdelt i forskellige zoner som hver især skal overvåges nøje mht. temperatur og PH værdi. Af produktionsordren fremgår flg.: I forbindelse med maleprocessen ligger flg. opgaver: Operation: male gul Male i henh. til specifikation: 220t0503 (forskrift for maleprocessen) Pulver: PE/839 RAL 1006 majsgul (pulverblandingen) Start: Slut: At sikre at maleanlægget er indstille til den foreskrevne proces At sikre at den rigtige pulverblanding benyttes Desuden skal der undervejs i processen udfyldes en procesdokumentation hvor temperatur og PH værdi noteres for de enkelte zoner. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Arbejde med blandingsforhold Læse specifikationer og sikkerhedsanvisninger Måle temperatur 17

18 Måle PH værdi Forsendelse/distribution Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Forsendelserne formidles via fax eller edb fra salgsafdelingen til lageret. For at finde de enkelte elementer frem fra lageret og klargøre dem til afhentning af transportfirmaer Ordren specificerer: Tidspunkt for afhentning Modtager Varenr. Antal Indpakning Oplysninger til fragtbrev I forbindelse med klargøringen af en ordre, er det nødvendigt at kunne disponere fordelingen af vægt. Når ordren er klar til forsendelse, vejes den af hensyn til afregning og disponering for transportfirmaet. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Disponere Orientere sig på lageret Tælle Multiplikation Addition 18

19 Uni-Chains Int. Uni-Chains er en danskejet virksomhed som blev oprettet for ca. 30 år siden. Virksomheden fremstiller transportbånd og kæder til produktionsvirksomheder over hele verden. Bånd og kæder fremstilles i hhv. metal og plastik. Virksomheden er international og har salgsafdelinger i mange lande. Desuden har man fabrik i USA. Den besøgte fabrik er en af fire UNI-chains fabrikker, som alle ligger i Vejle. Fabrikken er opdelt i en administrativ afd., en international salgsafdeling, en produktionsafdeling, en klargørings afd. samt lagerafdelingen. Derudover er der en vedligeholdelsesafdeling som servicerer de øvrige afdelinger. Virksomheden har ca. 100 ansatte Interview Fabrikken har interne uddannelsesforløb for ansatte i produktionen. Kurserne omhandler produktkendskab, produktbehandling samt produktionsforløb. Desuden deltager medarbejdere i Truckkurser på AMU. Der arbejdes i teams, hvor der i hvert team skal være mindst en person som har truckcertifikat. Både i klargøringsafdelingen og på lageret er der behov for rimelig gode regnefærdigheder. Da medarbejderne i klargøringsafdelingen arbejder i teams, hjælper de ofte hinanden, hvis nogen har problemer med regningen. Medarbejdernes regnefærdigheder kontrolleres ikke når de ansættes. I klargøringsafdelingen modtager de forskellige teams ordrersedler med oplysninger om, hvilke ordrer de skal gøre klar. Gennem koder på sedlerne skal medarbejderne kunne definere type, kombination og mængde. Dette gøres bl.a. ved hjælp af tabeller og lommeregner. Det samme gør sig gældende på lageret, hvor der naturligvis hele tiden skal ajourføres mængder, typer m.v. som tilgår og fjernes fra lageret. Man skal være god til at tælle, kombinere forskellige elementer på forskellige måder, samt at udregne forbrug til en given ordre. Udregningen foregår inden de nødvendige elementer hentes på lageret. Arbejdslederen har som den første lavet 19

20 udregningerne på sit kontor, men medarbejderne skal foretage kontroludregninger på samtlige enheder. Dette er et krav, da virksomheden er ISO certificeret og derfor skal leve op til et defineret kvalitetsniveau. Medarbejderne klarer opgaven fint, men der er ingen kontrol med om alle foretager udregninger, eller om det er nogen bestemte i teamet der oftest gør det. Medarbejderne er gode til at sætte nye kolleger ind i arbejdsgangen og lære dem, hvordan man regner en ordre ud. Nogle medarbejdere er ikke ansat ret længe i virksomheden og det kan da godt skyldes, at de har haft svært ved at regne. Der er tilsyneladende ikke vanskeligheder med udregningerne, men engang imellem viser det sig, at kontoret har lavet regnefejl på en ordre og så fryder medarbejderne sig over, at de i forbindelse med kontroludregningen kan korrigere fejlene. Vore ordresedler er internationale og derfor opgives mål m.v. i engelske tommer. Medarbejderne omregner ordren til metersystemet ved hjælp af en tabel. Det kunne måske være fint, hvis medarbejderne havde mere styr på, hvordan man foretager omregningerne uden tabel. Men generelt synes jeg medarbejderne klarer regneopgaverne fint og er gode til at hjælpe og instruere hinanden. På lageret er vi meget afhængige af, at de folk som arbejder der, alle er gode til at regne, ellers er de chanceløse i det job. Observationer i virksomheden Klargøring af levering (ordrer) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare X Medarbejderne er organiseret i teams (4 personer) Teamet modtager en skriftlig intern plukliste med specifikationer på den aktuelle levering. Af pluklisten fremgår: Typespecifikation (eks. PP-GR-UL mm GREY - 44M) Hver 304,8mm medbringer (15mm) i hver side Ud fra disse oplysninger planlægger og fordeler teamet sit arbejde De enkelte dele som indgår i bestillingen skal afhentes på lageret, samles og klargøres til forsendelse. Det faktiske forbrug af de forskellige elementer beregnes De forskellige elementer afhentes på lageret af truckfører 20

21 De forskellige arbejdsopgaver med kombination og samling af elementerne fordeles i teamet Det færdige produkt klargøres til levering I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse (overslag) Aflæsning af tabel De 4 regnearter Måling Procentregning 1. Aflæsning og forståelse af koder. Evnen til at kunne omsætte koder til faktiske elementer. Dvs. at huske hvilke koder der står for de enkelte elementer for derved at billedliggøre det færdige produkt. 2. Beregning af forbrug. Ud fra pluklisten beregnes det faktiske forbrug af enkeltdele. Eks.: Der skal leveres 44m transportbånd af typen Flex SNB. Af en tabel fremgår flg.: 1 led = 25,4mm / led pr.m. = 39,37 / led pr kæde = 120 Forbrug: 44m * 39,37 led = 1732,28 led Antal kæder: 1732,28 / 120 = 14,44 kæder 3. Samling af kæder. Til produktionen af de 44m forbruges altså 14 hele kæder + 0,44 kæde. 1 kæde består i flg. tabellen af 120 led 0,44 kæde beregnes 120/100 * 44 = 52,8 led Det sidste led (0,8) saves til så det passer. 21

22 1 led = 25,4mm 0,8 led = 25,4mm/100 * 80 = 20,32mm 4. Montering af medbringere. På begge sider af kæden placeres medbringere Medbringerne skal i dette tilfælde placeres med 304,8mm afstand Forbrug: / 304,8 = 145 medbringere * 2 = 290 medbringere Optælling af levering på lageret Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Lageret modtager skriftlig bestilling på levering fra salgsafdelingen via fax. Lagerets opgave er at finde den aktuelle levering frem, optælle den og gøre den klar til forsendelse. Medarbejderen på lageret er uden uddannelse, men har været adskillige år på arbejdspladsen. Han har derfor et godt overblik over, hvor de forskellige elementer findes på lageret. I nævnte tilfælde skal en levering på små enheder til transportbånd pakkes til levering. Flg. udføres: Læsning af ordrerbesked Optælling af levering Beregning af emballage 22

23 Udfyldning af div. fakturaer I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse Tælle Mål/Vægt De 4 regnearter 1. Fax meddelelsen aflæses og ordrens omfang vurderes 2. Optælling af levering af enheder Eks.: Enhederne er faststøbt på pinde med 10 enheder på hver pind. Der optælles 10 pinde = 100 enheder De 10 pinde (100 enheder) vejes = 15 g 15 g * 2000 = g g = 30 kg. En tom kasse vejes til 1,2 kg Kassen fyldes med pinde til den samlede vægt er 31,2 kg. 3. Der udfyldes fragtbrev med oplysning om modtager (ordrer nr.) og vægt 23

24 Guldkrog-Centret Guldkrog-Centret er et plejecenter for ældre. Centret benyttes som dagcenter af ældre med egen bolig samt af brugere, som bor på centret. Mearbejderne på centret er typisk social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Desuden er der ansat praktisk og administrativt personale. Der er 268 ansatte i forbindelse med centeret. Interview I det daglige arbejde med beboerne, er det nødvendigt at kunne alm. husholdningsregning i alle jobfunktioner. Nogle funktioner kræver selvfølgelig større regnefærdigheder end andre, men generelt har alle ansatte brug for at kunne behandle tal m.v. F.eks. ved uddeling af medicin og ved håndtering af diættabeller. Der er også meget omkring arbejdsmiljøregler og endelig er personalet ofte udsat for at skulle administrere beboernes økonomi, hvis der ikke er slægtninge som tager sig af det. Når man arbejder med medicinering er det vigtigt, at man har forståelse for mål. F.eks. kan det jo have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke har fornemmelse for at 0,05 ml. ikke er det samme som 0,5 ml. Hvis en ansat bliver bedt om at administrere en beboers penge, er det selvfølgelig også vigtigt, at man har styr på og kan dokumentere de udgifter der måtte være. Generelt er der ingen problemer, men det kan da ikke afvises, at enkelte elever forlader et uddannelsesforløb, fordi de har problemer med regning og matematik. Generelt er de ansatte gennem deres uddannelse godt klædt på i forhold til regning og matematik. 24

25 Observationer i virksomheden Aflæse Klientstamoplysninger Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Oplysningerne om den enkelte klient fremgår af et skema hvor div. Stamoplysninger kan aflæses. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller der f.eks. er brug for at kontakte pårørende Skemaet indeholder flg. oplysninger: Klient Navn, cpr., adresse, ægtefælle/samlever, tlf. læge, tlf. Pårørende Navn, adresse, tlf., Arbejde, tlf., relation Øvrige oplysninger Team, madservice leveringssted, Daghjem, Ekstra hånd, Nøgler, Tiltaleform Desuden indeholder skemaet oplysninger om sygeplejerske og ergoterapeut Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Medicinskema til specielle tider og opmåling af medicin (sygeplejersker) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Oplysninger om type, mængde og tidspunkter for udlevering aflæses i et skema Som kontrol for at den rigtige type og mængde medicin bliver udleveret på det rigtige tidspunkt i henhold til lægens anvisning 25

26 Skemaet indeholder flg. oplysninger: Navn, cpr. Ordinationsdato, udleveringsdato, dispenseringsform + præperat, styrke, udleveringstidspunkter. Medicinen er opmålt og placeret i den enkelte patients personlige skab. Det er så plejepersonalets opgave, at udlevere medicinen til det rigtige tidspunkt og vurdere at tildelingen er korrekt i flg. skemaet. Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Det er envidere vigtigt, at den ansatte har fornemmelse for mål samt antal Plejeplan Et skema, hvoraf det fremgår hvilke handlinger for den enkelte beboer. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Plejeplanen oplyser skriftligt de enkelte handlinger. For at sikre at et planlagt behandlingsforløb gennemføres og ajourføres gennem evaluering. Plejeplanen indeholder flg.: Navn, cpr., emne Dato, sygepleje data, mål, handlinger, evaluering At aflæse, beskrive og evaluere et handlingsforløb 26

27 Arbejdsbeskrivelse Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Beskrives og aflæses i skema Skemaet udfyldes og aflæses af terapeut, sygeplejerske eller/og assistent/hjælper For at sikre et optimalt fysisk arbejdsmiljø ud fra arbejdsmiljølovens krav. For at sikre korrekt håndtering af fysisk svækkede personer. Skemaet indeholder flg. oplysninger: (Se skema) Det er nødvendigt at kunne: Læse en instruktion Forklare komplekse sammenhænge Aflæse og omsætte oplysninger til handling 27

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

2 Brøker, decimaltal og procent

2 Brøker, decimaltal og procent 2 Brøker, decimaltal og procent Faglige mål Kapitlet Brøker, decimaltal og procent tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Brøker: kunne opstille brøker efter størrelse samt finde det antal af en helhed,

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen

Bilag 6. Brug af skriftsprog i hverdagen Bilag 6 Brug af skriftsprog i hverdagen Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm Undervisningsministeriet 2001 Brug af skriftsprog i hverdagen Et materiale til brug for afdækning af FVU-deltageres

Læs mere

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015. Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30. Dato: Torsdag den 21. maj 2015

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015. Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30. Dato: Torsdag den 21. maj 2015 AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015 Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Hjælpemidler: Lommeregner Lineal Passer Vinkelmåler Formel- og tabelsamling Egne noter

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine.

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine. Intras, 9. marts 2009 To Kære danske kunder og venner, «TITREFAC» «PRENOMFAC» «NOMFAC» «AdrFac1» «AdrFac2» «AdrFac3» «AdrFac4» «AdrFac5» «CPFAC» «COMMUNEFAC» «PaysFac» Det er en fornøjelse at komme til

Læs mere

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik

Opgave nr. 69 Tema: Hvor langt er der? Hvor lang tid tager det? Matematik Bilag, som hører med til denne opgave: Side 2 + 4: Landkort med ruteforslag. Side 5: Formel + graf i koordinatsystem. Du skal til prøven vise, hvordan du kan anvende matematik på materialet. Du kan f.eks.

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole

Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Fagplan for matematik på Bakkelandets Friskole Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teori / praktik Udfør og vurder 2 Stk. s form (kageform i aluminium) Illig UA 100 ED Termoformning 8 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO

ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO ERFARINGER FRA PILOTPROJEKT OMKRING SENGEMANAGEMENT PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL HOBRO 1 6. A P R I L 2 0 1 5 LOUISE PA P E - H A U G A A R D K A R S T E N U L R I K N I S S I N S T I T U T F O R M

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere