Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning"

Transkript

1 Matematik - Åh nej 2 Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder Indledning Cerealia Dan Cake Holec a/s Uni-Chains Int. Guldkrog-Centret

2 Indledning Med henblik på at beskrive eksempler fra forskellige virksomheders hverdag, er der i det følgende fundet situationer, hvor der på den ene eller anden måde er brug for regne- og matematikfærdiheder hos de ansatte. Eksemplerne er fundet ved at besøge lokale virksomheder. Formålet har været, at interviewe ansatte (arbejdsledere og produktionsmedarbejdere) samt at beskrive eksempler på brugen af matematik i det daglige arbejde på virksomheden. Observationerne er beskrevet ud fra flg. skabelon: Kort præsentation af virksomheden Interview Eksempler på regning og matematik i virksomheden Præsentationen af virksomheden, giver et kort billede af virksomhedens profil, produktion og størrelse. Interviewene er foretaget med en arbejdsleder på den enkelte arbejdsplads og er sammenskrevet og redigeret, så det væsentlige i forbindelse med observationerne er kommet frem. De enkelte eksempler på regning og matematik i virksomheden varierer mellem at være meget konkrete til at være af mere overvejende karakter, når undervisningen skal planlægges. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Cerealia Cerealia fremstiller melprodukter og morgenmadsprodukter til bageindustrien og dagligvarebranchen. Virksomheden modtager råvarer (kornprodukter) til bearbejdning og færdigvarerne er melprodukter af forskellig slags. I virksomheden gennemgår korprodukterne en proces, som omfatter tørring, rensning, knusning og emballering. I virksomheden er ansat 65 produktionsmedarbejdere. Interview I produktionen er der brug for at kunne arbejde med begrebet vægt, da det går igen mange steder. Desuden er der brug for almindelig hverdagsregning. F.eks. tages der mange prøver af korn og mel og det er nødvendigt at kunne forholde sig til tal. Der arbejdes meget med blandingsforhold når flere produkter skal blandes sammen. Der stilles ikke krav til medarbejderne ved ansættelsen, om at de skal være specielt gode til at regne. Observationer i virksomheden Bishop (Hvilke universalier) Registrering af affald Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Når nye partier af korn modtages registreres det hvor meget affald der er i leveringen inden det renses. Målingen indikerer hvor stor procentdel af leveringen man må påregne at frasortere. Der afvejes eks. vis 1000g korn De 1000g renses i en rensemaskine således affaldet sorteres fra. Det rensede korn vejes igen nu er der eks. vis 980g tilbage I 1000g korn er der altså (1000g 980g) = 20g affald 3

4 Det omregnes til procent og indføres i et skema som identificerer leveringen. Der udtages jævnligt prøver for at få så nøjagtige tal som muligt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Beregne vægt Subtraktion Beregne procent Til udregningerne benyttes lommeregner Måling af faldtal (æggehvidestoffer) Tælle X Lokalisere Måle X Designe X Forklare Mekanisk måles et parti korns indhold af æggehvidestoffer Indholdet af æggehvidestoffer i det korn, som benyttes til melproduktion, skal være stabilt. Hvis en levering f.eks. indeholder for få æggehvidestoffer, blandes den sammen med en levering som indeholder for mange æggehvidestoffer. Kornet skal have et faldtal på 145 for at leve op til produktionskravene. Ved prøveudtagning af forskellige kornpartier måles faldtallet for hvert enkelt parti. Prøveresultaterne indsættes i et koordinatsystem manuelt. Ved at blande kornpartierne indbyrdes efter en forholdsberegning rammes faldtallet 145. For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at Aflæse faldtal Holdestyr på mange forskellige prøveudtag Indføre målresultater i koordinatsystem Aflæse koordinatsystem 4

5 Beregne produktionstid Tælle X Lokalisere Måle Designe Forklare X For at planlægge produktionen udregnes, hvor lang tid der vil gå inden man er færdig med at behandle en given mængde korn. Når kornet skal tørres og renses kan processen variere tidsmæssigt efter vandprocenten og mængden af affald. Der laves derfor beregning på, hvor meget tid der skal bruges til processen før man er klar til næste behandling. Eks.: Kl 7,00 startes rensning og tørring af 32 tons korn. Det registreres at man renser og tørrer 500 kg korn pr. kvarter. Tidsforbruget bliver: kg / 500 / 4 = 16 timer start kl. 7, timer = slut kl.23,00 For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at kunne: Vægt Tid Addition Division 5

6 Dan Cake Dan Cake producerer skærekager og roulader og har en betydelig eksport til lande over hele verden. Ud over fabrikken i Give har Dan Cake fabrikker i Polen, Tyrkiet og Rusland. Dan Cake er Skandinaviens største producent inden for området. Produkterne distribueres hovedsageligt til fødevarerbutikker og kiosker. Selve produktionen på fabrikken er bygget op omkring Bagelinierne. Dvs. transportlinier som bevæger sig gennem fabrikken. I den ene ende placeres bageforme og i den anden ende findes det færdige produkt. Undervejs gennemgår produktet forskellige processer som f.eks. bagning, nedkøling, tilførelse af suppleringsprodukter, pakning m.v. Vigtige faktorer i produktionen er begreberne tid og vægt som kontrolleres nøje af de ansatte i produktionen. Dan Cake har 200 ansatte. Interview Virksomheden har et uddannelsesudvalg, som planlægger efteruddannelse af medarbejdere. Efteruddannelsesområderne er typisk amu-kurser som f.eks. procesoperatør, hygiejnekurser, truckcertifikat samt edb. En gang om året gennemføres interne kurser for nyansatte. I forbindelse med pakning af forsendelser er der brug for at have styr på tal. Når der pakkes paller, skal det passe med det antal enheder som en given bestilling lyder på. Generelt på virksomheden må det siges, at der i mange situationer er brug for at kunne regne og behandle tal. Når man beskæftiger sig med bagning, er tid en vigtig faktor. I den her forbindelse forstået som bagetid. Medarbejderne på bagelinierne skal hele tiden have styr på, hvor lang tid en produktion er i de forskellige faser af bagningen. Her skal man være meget nøjagtig, for at tingene ikke skal gå galt. I bageprocessen indgår selvfølgelig også noget om blandingsforhold, men det er hovedsageligt faglærte bagere som tager sig af det område. 6

7 Undervejs i produktionen kontrolleres der mange gange om vægten på produkterne er i orden. Her er der brug for at veje og kontrollere, ud fra nogle skemaer vi har udarbejdet på forhånd. Det er vigtigt at kunne at kunne procentregning samt kende noget til begreberne netto, tara og brutto. Disse begreber møder man ofte i produktionen. Det er også vigtigt, at medarbejderne er meget nøjagtige i de målinger de foretager så vi er sikre på, at vi efterlever de produktkrav der stilles til fødevarer i dag. Vi har f.eks. beregnet at 1% overvægt på den produktion vi laver om året betyder en ekstraudgift på 1,5 mill. kr. om året. Derfor har altså stor betydning, at man er nøjagtig når man f.eks. foretager vægtkontrol. Der er altid medarbejdere, som kan have behov for efteruddannelse, men generelt lever de ansatte op til de krav der stilles i produktionen. Måske er det fordi, virksomheden er præget af, at de ansatte hos Dan Cake generelt har været i virksomheden i mange år. Vi har ikke ret stor udskiftning i det faste personale, men selvfølgelig kan der være ferieafløsere inde i billedet, som kan have svært ved at leve op til kravene. Engang imellem kan vi komme ud for, at en medarbejder har lavet en fejlberegning og det kan selvfølgelig få alvorlige konsekvenser i produktionen, men generelt har vi mange kontrolposter undervejs i produktionen, som gør at fejlene hurtigt bliver rettet. Vi arbejder frem mod at have en fuldstændig papirløs arbejdsgang i virksomheden. Det er derfor vigtigt at medarbejderne er efteruddannet specielt på edb området. Især bliver det nødvendigt at kunne benytte regneark. Observationer i virksomheden Produktionsplan En plan over de produktioner som skal køres på bagelinierne. Planen definerer alle de informationer, som er nødvendige for at planlægge og gennemføre den aktuelle produktion. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Produktionslederen modtager planen via fax og formidler planen til kolleger i produktionen. De enkelte led i produktionen klargør de enkelte led ud fra de oplysninger de får i produktionsplanen. 7

8 Produktionsplanen sikrer de rigtige ingredienser, emballage og varenumre til den enkelte produktion overholdes. Endvidere er begrebet tid indskrevet i planen som: Starttid, omstillingstid, nedkølingstid og sluttid. Det kræver en del kendskab og erfaring at kunne læse produktionsplanen. Alle oplysninger er skrevet som forkortelser og som koder (tal). I nedenstående eksempel ses det hvilke oplysninger som fremgår af produktionsplanen. Eks.: Varenavn: 300g Blåbærroulade M/CR X6 22cm Karton/låg: Låg hvid til 1/8 bakke LA 1/8 bakke DC julebakke 65 papstykke 100X120cm bundpap neutral hvid 149mm Blåbærrouladefolie 300g fortrykt Dato/kode: 22/ Palletype: Blå palle Krt./Palle: 130 K varenr Starttid: 07,00 Oms.: 0,00 P.tid: 01,33 Sluttid: Bemærkninger Alt efter hvor man arbejder på produktionslinien skal oplysningerne fra produktionsplanen omsættes til handling. Her er altså brug for: At orientere sig på lageret ( finde den rigtige emballage ) At tælle ( antal af de enkelte emballagedele ) At orientere sig om tid At indstille maskiner til de rigtige mål ( længde ) At indkode tal ( varenr., dato ) De ansatte i produktionen har god erfaring med at aflæse produktionsplanen og derved sikre, at alt er klargjort inden produktionen går i gang. Kontrol af Bageproces Under bagningen af rouladerne kontrolleres processen løbende for at sikre produktets kvalitet. Dvs. at forskellige tal aflæses og indføres i et skema. Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare 8

9 Bemærkninger Skemaet følger produktionen fra begyndelsen hvor dejen blandes til den færdige roulade er klar til pakning. Kontrollen udføres for at sikre ensartet kvalitet og kan desuden benyttes til at lokalisere evt, fejl i produktionen Handlingen sikrer at forskrifterne for det enkelte produkt overholdes mht. Blandingstid (mixtid) Vægtfylde Tilførelse af luft Ovntemperaturer Bagetid Nedkølingstid (Rotor) Desuden noteres på hvilket tidspunkt de enkelte observationer er udført. For den enkelte produktion foreligger der selvfølgelig en opskrift som nøje skal overholdes. Her er altså brug for: At udregne blandingsforhold At udregne mængde At beregne vægtfylde At kontrollere tid At aflæse og notere tal I de fleste tilfælde udføres bageprocessen af faglærte bagere eller af personer som har været i virksomheden gennem en årrække. Linie Logbog Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare X 9

10 Linielogbogen er et skema som udfyldes manuelt af den enkelte medarbejder. Linielogbogen benyttes i forbindelse med uregelmæssigheder eller stop i produktionen Den benyttes ved fejl i en produktion til at identificere og lokalisere hvor fejlen er opstået. I linielogbogen noteres: tid, varefakta, produktionsmængde, bemærkninger, maskinstop og spild. I logbogen skrives: Tid: start, slut Varedata: varenr., artkode, vægt, navn Produktion: stk.pr. karton, antal kartonner, stk. 2.sortering Bemærkninger Maskinstop Spild I forbindelse logbogen er det nødvendigt: At registrere tid (start slut) At aflæse og registrere varekoder At tælle og vurdere 1. og 2. sortering At formulere årsag skriftligt At beregne mængden af spild Vægtkontrol efter bagning Tælle Lokalisere Måle X Designe Forklare Vægtkontrollen føres ind i et skema For at sikre at det færdige produkt har den rigtige vægt kontrolleres vægten hver gang der tilføres supplerende ingredienser til 10

11 produktet. F.eks. når der tilføres creme, syltetøj og lign. til en roulade Skemaet som benyttes indeholder eks. flg. registreringer: Tid Produkt Samt vægt af flg. Dej Creme Marmelade Mellemvægt Dekoration Marcipan Færdigvægt Desuden er der en kolonne til bemærkninger. Ved hver kontrolvejning er det defineret hvad produktet skal veje på det sted i produktionen hvor kontrollen foretages. Der foretages en manuel vægtprøve for at se om produktet har den rigtige vægt. Hver eneste vægtprøve noteres i skemaet Hvis produktet f.eks. vejer 2 g for meget justeres produktionen på det pågældende sted indtil vægten passer ved f.eks. at tilføre mindre mængde marmelade. Over- og undervægt indføres også i skemaet. Længden på f.eks. en roulade kontrolleres også da det er vigtig at produktet har rigt mål og vægt. Længden måles med et almindeligt målebånd. I vægtkontrollen indgår flg. færdigheder: Vægt (tara, brutto og netto) regne baglæns fra det færdige produkt Måle ( med målebånd) Registrere 11

12 Registrering af spild Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Det spild som opstår i forbindelse med produktionen vejes og sorteres. Mængden registreres i et skema. Virksomheden har en naturlig interesse i at være orienteret om hvor stort spild der er i produktionen. Medarbejderne har en bonusordning for at minimere spildet. Dvs. jo mindre spild, jo større bonus. Spildet sorteres og samles i 3 forskellige beholdere alt efter hvilken kategori det tilhører. Beholderne vejes og det noteres i et skema hvor mange kg. spild der er på en produktion. For at veje mængden af spild er det nødvendigt først at veje den tomme beholder (tara) for at kunne nettovægten af spildet. I beregningen af spild indgår flg. færdigheder: Vægt (brutto, tara, netto) Addition/subtraktion ( hvis der er spild i beholderen i forvejen ) Registrere 12

13 Holec a/s Holec fremstiller stålskabe, tavler og kabelbaner til el-industrien. Holec er organiseret med en salgs- og marketingsafdeling, administration og produktion. Produktionen er opdelt i en fremstillingsafd., montering, maleafd. samt distibutionsafd. Der er 85 ansatte i virksomheden. Virksomheden er aktiv på efteruddannelsesområdet. Man justerer og ajourfører løbende medarbejdernes efteruddannelse, bl.a. gennem medarbejdersamtaler. Specielt har man de sidste år satset meget på IT-uddannelser, fordi man i produktionen i næsten alle funktioner gør brug af IT. Virksomheden har desuden enkelte medarbejdere på læse-stave kurser. Interview Generelt må man sige, at der er mange situationer i hverdagen, hvor medarbejderne har brug for at kunne regne. Det er på forskellige niveauer, men hvis man tager hele spektret med, er der mange funktioner i produktionen, som kræver en eller anden form for regnefærdighed. På vores lager er der brug for meget regning med optælling osv. Når der skal omstilles maskiner til en anden produktion, er der også brug for at arbejde med tal. Det samme gælder ved optælling af leveringer og produktioner. Smedene laver mange beregninger i det daglige arbejde. Der er meget brug for at kunne aflæse tekniske tegninger. Generelt klarer medarbejderne opgaverne fint. Hvis der er problemer, er de gode til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig kan der engang imellem være småproblemer, men i det store hele lever medarbejderne op til de krav som stilles. 13

14 Observationer i virksomheden Stanse Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er første trin i produktionen og emnerne leveres videre til næste trin Af produktionsordren fremgår flg.: Ordreantal: 250 ( det antal emner som skal fremstilles) Operation: Stanse 0309 ( definerer arbejdsprocessen) Tegning : 220d4014 ( henviser til den arbejdstegning som skal benyttes) Startdato : (produktionens starttidspunkt) Slutdato : (produktionens sluttidspunkt) - Varenr.: ( identificerer råvaren) Vare: st-pl-aluzink 1.5X1000X2000 (definerer råmateriale) Linienr. 10 ( hvor på lageret råmaterialet er) Antal: 3 ( antallet af plader) 750 kg. (vægten af råmaterialet) I forbindelse med stansningen ligger flg. opgaver: At sørge for at råmateriale hentes på lageret At indstille stansemaskinen efter den definerede tegning At orienter sig om start og sluttidspunkt I forbindelse med indstilling og opsætning af stansemaskinen, er det nødvendigt at kunne aflæse en arbejdstegning og foretage nøjagtige kontrolmål. I forbindelse med afhentning fra lageret er det nødvendigt at kunne orientere sig ud fra informationerne fra ordresedlen. 14

15 For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) Orientere sig rumligt Bukke Tælle Lokalisere Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er andet trin i produktionen Af produktionsordren fremgår flg.: Operation: Bukke 1 g (definerer arbejdsprocessen) Tegning: 220d401 (henviser til arbejdstegning som skal benyttes) Startdato: Slutdato: Værktøjs ID: 220d (definerer hvilket værktøj der skal monteres på pressen) I forbindelse med bukningen ligger flg. opgaver: At indstille den mekaniske presse At identificere det rigtige værktøj At kontrollere at emnet er overens med arbejdstegningen For at løse opgaven er det nødvendigt at: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) 15

16 Orientere sig rumligt Pakning af afstandsskiver med 200 skiver i hver pose Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Ordren modtages skriftligt Skiverne er produceret i virksomheden og skal pakkes til lager eller forsendelse Der tælles 50 skiver som vejes. Det antal gram skiverne vejer ganges med 4 for at få vægten af 200 skiver. Efterfølgende tælle ikke, men optælles efter vægt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Tælle Arbejde med vægt Division Multiplikation Samle emner Tælle X Lokalisere X Måle Designe X Forklare Handlingen formidles via ordreseddel og arbejdstegning Delemner samles for indgå i et samlet produkt Ud fra ordresedlen som definerer hvilke delelementer der er tale om og ved at læse en arbejdstegning samles dele til at færdigt produkt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Alæse arbejdstegningen 16

17 Tælle Maling af emner Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare Maling af emner foregår i automatiseret anlæg, som udelukkende benytter pulver. Specifikationen af maleprocessen fremgår af ordrersedlen. For at sikre den korrekte malebehandling af emnerne skal processen overvåges nøje. Maleprocessen er opdelt i forskellige zoner som hver især skal overvåges nøje mht. temperatur og PH værdi. Af produktionsordren fremgår flg.: I forbindelse med maleprocessen ligger flg. opgaver: Operation: male gul Male i henh. til specifikation: 220t0503 (forskrift for maleprocessen) Pulver: PE/839 RAL 1006 majsgul (pulverblandingen) Start: Slut: At sikre at maleanlægget er indstille til den foreskrevne proces At sikre at den rigtige pulverblanding benyttes Desuden skal der undervejs i processen udfyldes en procesdokumentation hvor temperatur og PH værdi noteres for de enkelte zoner. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Arbejde med blandingsforhold Læse specifikationer og sikkerhedsanvisninger Måle temperatur 17

18 Måle PH værdi Forsendelse/distribution Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Forsendelserne formidles via fax eller edb fra salgsafdelingen til lageret. For at finde de enkelte elementer frem fra lageret og klargøre dem til afhentning af transportfirmaer Ordren specificerer: Tidspunkt for afhentning Modtager Varenr. Antal Indpakning Oplysninger til fragtbrev I forbindelse med klargøringen af en ordre, er det nødvendigt at kunne disponere fordelingen af vægt. Når ordren er klar til forsendelse, vejes den af hensyn til afregning og disponering for transportfirmaet. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Disponere Orientere sig på lageret Tælle Multiplikation Addition 18

19 Uni-Chains Int. Uni-Chains er en danskejet virksomhed som blev oprettet for ca. 30 år siden. Virksomheden fremstiller transportbånd og kæder til produktionsvirksomheder over hele verden. Bånd og kæder fremstilles i hhv. metal og plastik. Virksomheden er international og har salgsafdelinger i mange lande. Desuden har man fabrik i USA. Den besøgte fabrik er en af fire UNI-chains fabrikker, som alle ligger i Vejle. Fabrikken er opdelt i en administrativ afd., en international salgsafdeling, en produktionsafdeling, en klargørings afd. samt lagerafdelingen. Derudover er der en vedligeholdelsesafdeling som servicerer de øvrige afdelinger. Virksomheden har ca. 100 ansatte Interview Fabrikken har interne uddannelsesforløb for ansatte i produktionen. Kurserne omhandler produktkendskab, produktbehandling samt produktionsforløb. Desuden deltager medarbejdere i Truckkurser på AMU. Der arbejdes i teams, hvor der i hvert team skal være mindst en person som har truckcertifikat. Både i klargøringsafdelingen og på lageret er der behov for rimelig gode regnefærdigheder. Da medarbejderne i klargøringsafdelingen arbejder i teams, hjælper de ofte hinanden, hvis nogen har problemer med regningen. Medarbejdernes regnefærdigheder kontrolleres ikke når de ansættes. I klargøringsafdelingen modtager de forskellige teams ordrersedler med oplysninger om, hvilke ordrer de skal gøre klar. Gennem koder på sedlerne skal medarbejderne kunne definere type, kombination og mængde. Dette gøres bl.a. ved hjælp af tabeller og lommeregner. Det samme gør sig gældende på lageret, hvor der naturligvis hele tiden skal ajourføres mængder, typer m.v. som tilgår og fjernes fra lageret. Man skal være god til at tælle, kombinere forskellige elementer på forskellige måder, samt at udregne forbrug til en given ordre. Udregningen foregår inden de nødvendige elementer hentes på lageret. Arbejdslederen har som den første lavet 19

20 udregningerne på sit kontor, men medarbejderne skal foretage kontroludregninger på samtlige enheder. Dette er et krav, da virksomheden er ISO certificeret og derfor skal leve op til et defineret kvalitetsniveau. Medarbejderne klarer opgaven fint, men der er ingen kontrol med om alle foretager udregninger, eller om det er nogen bestemte i teamet der oftest gør det. Medarbejderne er gode til at sætte nye kolleger ind i arbejdsgangen og lære dem, hvordan man regner en ordre ud. Nogle medarbejdere er ikke ansat ret længe i virksomheden og det kan da godt skyldes, at de har haft svært ved at regne. Der er tilsyneladende ikke vanskeligheder med udregningerne, men engang imellem viser det sig, at kontoret har lavet regnefejl på en ordre og så fryder medarbejderne sig over, at de i forbindelse med kontroludregningen kan korrigere fejlene. Vore ordresedler er internationale og derfor opgives mål m.v. i engelske tommer. Medarbejderne omregner ordren til metersystemet ved hjælp af en tabel. Det kunne måske være fint, hvis medarbejderne havde mere styr på, hvordan man foretager omregningerne uden tabel. Men generelt synes jeg medarbejderne klarer regneopgaverne fint og er gode til at hjælpe og instruere hinanden. På lageret er vi meget afhængige af, at de folk som arbejder der, alle er gode til at regne, ellers er de chanceløse i det job. Observationer i virksomheden Klargøring af levering (ordrer) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare X Medarbejderne er organiseret i teams (4 personer) Teamet modtager en skriftlig intern plukliste med specifikationer på den aktuelle levering. Af pluklisten fremgår: Typespecifikation (eks. PP-GR-UL mm GREY - 44M) Hver 304,8mm medbringer (15mm) i hver side Ud fra disse oplysninger planlægger og fordeler teamet sit arbejde De enkelte dele som indgår i bestillingen skal afhentes på lageret, samles og klargøres til forsendelse. Det faktiske forbrug af de forskellige elementer beregnes De forskellige elementer afhentes på lageret af truckfører 20

21 De forskellige arbejdsopgaver med kombination og samling af elementerne fordeles i teamet Det færdige produkt klargøres til levering I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse (overslag) Aflæsning af tabel De 4 regnearter Måling Procentregning 1. Aflæsning og forståelse af koder. Evnen til at kunne omsætte koder til faktiske elementer. Dvs. at huske hvilke koder der står for de enkelte elementer for derved at billedliggøre det færdige produkt. 2. Beregning af forbrug. Ud fra pluklisten beregnes det faktiske forbrug af enkeltdele. Eks.: Der skal leveres 44m transportbånd af typen Flex SNB. Af en tabel fremgår flg.: 1 led = 25,4mm / led pr.m. = 39,37 / led pr kæde = 120 Forbrug: 44m * 39,37 led = 1732,28 led Antal kæder: 1732,28 / 120 = 14,44 kæder 3. Samling af kæder. Til produktionen af de 44m forbruges altså 14 hele kæder + 0,44 kæde. 1 kæde består i flg. tabellen af 120 led 0,44 kæde beregnes 120/100 * 44 = 52,8 led Det sidste led (0,8) saves til så det passer. 21

22 1 led = 25,4mm 0,8 led = 25,4mm/100 * 80 = 20,32mm 4. Montering af medbringere. På begge sider af kæden placeres medbringere Medbringerne skal i dette tilfælde placeres med 304,8mm afstand Forbrug: / 304,8 = 145 medbringere * 2 = 290 medbringere Optælling af levering på lageret Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Lageret modtager skriftlig bestilling på levering fra salgsafdelingen via fax. Lagerets opgave er at finde den aktuelle levering frem, optælle den og gøre den klar til forsendelse. Medarbejderen på lageret er uden uddannelse, men har været adskillige år på arbejdspladsen. Han har derfor et godt overblik over, hvor de forskellige elementer findes på lageret. I nævnte tilfælde skal en levering på små enheder til transportbånd pakkes til levering. Flg. udføres: Læsning af ordrerbesked Optælling af levering Beregning af emballage 22

23 Udfyldning af div. fakturaer I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse Tælle Mål/Vægt De 4 regnearter 1. Fax meddelelsen aflæses og ordrens omfang vurderes 2. Optælling af levering af enheder Eks.: Enhederne er faststøbt på pinde med 10 enheder på hver pind. Der optælles 10 pinde = 100 enheder De 10 pinde (100 enheder) vejes = 15 g 15 g * 2000 = g g = 30 kg. En tom kasse vejes til 1,2 kg Kassen fyldes med pinde til den samlede vægt er 31,2 kg. 3. Der udfyldes fragtbrev med oplysning om modtager (ordrer nr.) og vægt 23

24 Guldkrog-Centret Guldkrog-Centret er et plejecenter for ældre. Centret benyttes som dagcenter af ældre med egen bolig samt af brugere, som bor på centret. Mearbejderne på centret er typisk social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Desuden er der ansat praktisk og administrativt personale. Der er 268 ansatte i forbindelse med centeret. Interview I det daglige arbejde med beboerne, er det nødvendigt at kunne alm. husholdningsregning i alle jobfunktioner. Nogle funktioner kræver selvfølgelig større regnefærdigheder end andre, men generelt har alle ansatte brug for at kunne behandle tal m.v. F.eks. ved uddeling af medicin og ved håndtering af diættabeller. Der er også meget omkring arbejdsmiljøregler og endelig er personalet ofte udsat for at skulle administrere beboernes økonomi, hvis der ikke er slægtninge som tager sig af det. Når man arbejder med medicinering er det vigtigt, at man har forståelse for mål. F.eks. kan det jo have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke har fornemmelse for at 0,05 ml. ikke er det samme som 0,5 ml. Hvis en ansat bliver bedt om at administrere en beboers penge, er det selvfølgelig også vigtigt, at man har styr på og kan dokumentere de udgifter der måtte være. Generelt er der ingen problemer, men det kan da ikke afvises, at enkelte elever forlader et uddannelsesforløb, fordi de har problemer med regning og matematik. Generelt er de ansatte gennem deres uddannelse godt klædt på i forhold til regning og matematik. 24

25 Observationer i virksomheden Aflæse Klientstamoplysninger Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Oplysningerne om den enkelte klient fremgår af et skema hvor div. Stamoplysninger kan aflæses. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller der f.eks. er brug for at kontakte pårørende Skemaet indeholder flg. oplysninger: Klient Navn, cpr., adresse, ægtefælle/samlever, tlf. læge, tlf. Pårørende Navn, adresse, tlf., Arbejde, tlf., relation Øvrige oplysninger Team, madservice leveringssted, Daghjem, Ekstra hånd, Nøgler, Tiltaleform Desuden indeholder skemaet oplysninger om sygeplejerske og ergoterapeut Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Medicinskema til specielle tider og opmåling af medicin (sygeplejersker) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Oplysninger om type, mængde og tidspunkter for udlevering aflæses i et skema Som kontrol for at den rigtige type og mængde medicin bliver udleveret på det rigtige tidspunkt i henhold til lægens anvisning 25

26 Skemaet indeholder flg. oplysninger: Navn, cpr. Ordinationsdato, udleveringsdato, dispenseringsform + præperat, styrke, udleveringstidspunkter. Medicinen er opmålt og placeret i den enkelte patients personlige skab. Det er så plejepersonalets opgave, at udlevere medicinen til det rigtige tidspunkt og vurdere at tildelingen er korrekt i flg. skemaet. Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Det er envidere vigtigt, at den ansatte har fornemmelse for mål samt antal Plejeplan Et skema, hvoraf det fremgår hvilke handlinger for den enkelte beboer. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Plejeplanen oplyser skriftligt de enkelte handlinger. For at sikre at et planlagt behandlingsforløb gennemføres og ajourføres gennem evaluering. Plejeplanen indeholder flg.: Navn, cpr., emne Dato, sygepleje data, mål, handlinger, evaluering At aflæse, beskrive og evaluere et handlingsforløb 26

27 Arbejdsbeskrivelse Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Beskrives og aflæses i skema Skemaet udfyldes og aflæses af terapeut, sygeplejerske eller/og assistent/hjælper For at sikre et optimalt fysisk arbejdsmiljø ud fra arbejdsmiljølovens krav. For at sikre korrekt håndtering af fysisk svækkede personer. Skemaet indeholder flg. oplysninger: (Se skema) Det er nødvendigt at kunne: Læse en instruktion Forklare komplekse sammenhænge Aflæse og omsætte oplysninger til handling 27

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I

ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I ÅRSPLAN MATEMATIK 2. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer Eleven kan handle hensigtsmæssigt

Læs mere

Matematik i 5. klasse

Matematik i 5. klasse Matematik i 5. klasse Igen i år benytter vi os af Faktor i femte. Systemet indeholder en grundbog, hvortil der er supplerende materiale i form af kopiark, som er tilpasset de gennemgåede emner. Grundbogen

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering

Årsplan for Matematik Lillemellem Skoleåret 2017/2018. Emne Materialer Evaluering Uger Emne Materialer Evaluering 32-35 Addition og Subtraktion Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige tal Eleverne kan addere 4-cifrede tal med 4-cifrede tal Eleverne kan addere

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15

Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Årsplan for matematik i 4. klasse 2014-15 Klasse: 4. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 4(mandag, tirsdag, torsdag, fredag) Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973 Medical Packaging & Logistics Ønsker i større fleksibilitet..? Grundvig.as giver jer muligheden og friheden til selv at kunne styre og justere jeres lager og logistik. Fleksibilitet Faste omkostninger

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Øvelse i tidtagning 2014-06-20

Øvelse i tidtagning 2014-06-20 Formål Øvelsen skal give deltagerne mulighed for at øve: Opdeling af en opgave i arbejdsprocesser Aflæsning af tiden for arbejdsprocesserne Registrering af tiden i skemaet for Observationer kort tid Anvendelse

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973 Medical Packaging & Logistics Ønsker i større fleksibilitet..? Grundvig.as giver jer muligheden og friheden til selv at kunne styre og justere jeres lager og logistik. Fleksibilitet Faste omkostninger

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Tal og algebra Eleverne kan anvende rationelle tal og variable i beskrivelser og beregninger

Tal og algebra Eleverne kan anvende rationelle tal og variable i beskrivelser og beregninger ÅRSPLAN MATEMATIK 4. KLASSE 2016/17 I de enkelte undervisningsforløb indgår der mål fra både de matematiske kompetencer og fra de 3 stofområder: Matematiske kompetencer handle med overblik i sammensatte

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Modellering med Målskytten

Modellering med Målskytten Modellering med Målskytten - Et undervisningsforløb i WeDo med udgangspunkt i matematiske emner og kompetencer Af Ralf Jøker Dohn Henrik Dagsberg Målskytten - et modelleringsprojekt i matematik ved hjælp

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Matematik Delmål og slutmål

Matematik Delmål og slutmål Matematik Delmål og slutmål Ferritslev friskole 2006 SLUTMÅL efter 9. Klasse: Regning med de rationale tal, såvel som de reelle tal skal beherskes. Der skal kunne benyttes og beherskes formler i forbindelse

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning

Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Plejehjemsprocedure Procedure ved indflytning Personalet på afdelingen informerer terapeuterne på plejehjemmene om nye indflytninger ved at informere mundtligt eller via mail til Fællespostkassen. Fysioterapeuten

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Matematik - Årsplan for 6.b

Matematik - Årsplan for 6.b Matematik - Årsplan for 6.b 2013-2014 Kolorit for 6. klasse består af en grundbog, en rød og en grøn arbejdsbog. Grundbogen er inddelt i 4 forskellige arbejdsformer: Fællessider, gruppesider, alenesider

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09

Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Vejledende årsplan for matematik 4.v 2008/09 Uge Emne Formål Opgaver samt arbejdsområder 33-35 Kendskab og skriftligt arbejde At finde elevernes individuelle niveau samt tilegne mig kendskab til deres

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1):

Lærervejledning Modellering (3): Funktioner (1): Lærervejledning Formål Gennem undersøgelsesbaseret undervisning anvendes lineære sammenhænge, som middel til at eleverne arbejder med repræsentationsskift og aktiverer algebraiske teknikker. Hvilke overgangsproblemer

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Nøgleskabe

Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms. Prisliste Nøgleskabe Maj 2013 vejl. udsalgspris ekskl. moms Prisliste Nøgleskabe Altikon totalleverandør af kontormiljøer Om vores produkter Altikon tilbyder et unikt sortiment af møbler, opbevaringsløsninger samt tilbehør

Læs mere

Eksempler på lister og planer

Eksempler på lister og planer Eksempler på lister og planer For at en forplejningsopgave skal lykkes fuldt ud, er det vigtigt, at holdlederen laver en grundig planlægning. Derfor er det også vigtigt at have nogle værktøjer at gøre

Læs mere

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009

Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Andreas Nielsen Kalbyrisskolen 2009 Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder. Tankegangskompetence

Læs mere

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17

Årsplan 8. Klasse Matematik Skoleåret 2016/17 Hovedformål Der arbejdes med følgende 3 matematiske emner: 1. tal og algebra, 2. geometri samt 3. statistik og sandsynlighed. Derudover skal der arbejdes med matematik i anvendelse samt de matematiske

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015. Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30. Dato: Torsdag den 21. maj 2015

AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015. Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30. Dato: Torsdag den 21. maj 2015 AEU-2 MATEMATIK PROBLEMREGNING MAJ 2015 Tidspunkt.: Individuel besvarelse 9.00 11.30 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Hjælpemidler: Lommeregner Lineal Passer Vinkelmåler Formel- og tabelsamling Egne noter

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m

8 cm 0,7 m 3,1 m 0,25 km. 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm. 527.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,37 m. 47,25 km 45,27 m 0,875 km 767,215 m 8.01 Enheder 8 cm 0, m 3,1 m 0,25 km 38 mm 84 dm 24,8 km 35.660 cm 52.125 mm 32,1 m 0,2 cm 84,3 m 4,25 km 45,2 m 0,85 km 6,215 m 2.500 dm 2 48 m 2 2 km 2 56.000 cm 2 0,45 km 2 6,2 ha 96.000 cm 2 125.000.000

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-55 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teori / praktik Udfør og vurder 2 Stk. s form (kageform i aluminium) Illig UA 100 ED Termoformning 8 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen:

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE:

M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: M A T E M A T I K FAGBESKRIVELSE FOR UNDERVISNING I MATEMATIK PÅ HARESKOVENS LILLESKOLE: Udgangspunktet for Hareskovens Lilleskoles matematikundervisning er vores menneskesyn: det hele menneske. Der lægges

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Kursustype: Adgangsniveau: Kvalitetsstyring i seafood-produktion Kursus i kvalitetsstyring

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Bedømmelsesplan til Industriteknikuddannelsen Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven indeholder

Læs mere

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02

T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 T12-01- Bestillingsnummer: T12-01-02 Denne geniale batterilader oplader vedlige-holdelsesfrie og almindelige batterier. Displayet med indikationslamperne fortæller om batteriets tilstand, og en test af

Læs mere

Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering

Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering Årsplan for skoleåret 2016/2017 5. klasse matematik Uge / emne Indhold Materiale Mål Evaluering 33 36 Store tal og negative tal I gang med nyt bogsystem. Arbejde med store tal og med negative tal. Bruge

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU112-MAT/D Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Bæredygtig udvikling Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af:

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018

Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Årsplan for Matematik hold 1. (0. og 1. klasse) Skoleåret 2017/2018 Uger Emne Materialer Evaluering 32-34 Tal fra 0-10 Eleven kan læse og ordne etcifrede naturlige tal Eleverne kan aflæse et tal på en

Læs mere

Kompetencevurdering. IKV i AMU Maskinpasser 1. Skive Tekniske Skole. Navn: Skolens underskrift:

Kompetencevurdering. IKV i AMU Maskinpasser 1. Skive Tekniske Skole. Navn: Skolens underskrift: Kompetence IKV i AMU Maskinpasser 1 40188 40189 40273 40274 40255 40244 40246 40245 40247 Skive Tekniske Skole Navn: Dato: Skolens underskrift: Min uddannelsesbaggrund Jeg forlod grundskolen (folkeskolen)

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

PanPac Engineering a/s

PanPac Engineering a/s PanPac Engineering a/s Robotpalletering Sækkefyldning Folievikling Robot palletering Hurtig og pålidelig palletering Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er den bedste på markedet til at

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Af jord er vi kommet

Af jord er vi kommet Evaluering af Matematik for 5 og 6 kl.: Af jord er vi kommet Heden, Samsø, Ulla Fredsøe Undervisningsplan Emne: Af jord er vi kommet Fag: Matematik 6. kl. Forløbsperiode: August September 2013 Begrundelse

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Svarark. 2. Biler på Øresundsbron. Antal biler. Tidspunkt. Navn Kursistnr. VUC

Svarark. 2. Biler på Øresundsbron. Antal biler. Tidspunkt. Navn Kursistnr. VUC Svarark Matematik trin 1 - Øresundsregionen - maj 2002 Navn Kursistnr. VUC 2. Biler på Øresundsbron v v Brug eventuelt nedenstående til løsning af opgave 2.2. Din løsning kan også afleveres på almindeligt

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Danni T. Pedersen og Peter Eduard. Skole: ScienceLab.dk Klassetrin: 6-12 Fag: Biologi, fysik og samfundsfag. Titel på projekt: Sundhedskonsulenterne

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder

Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Spørgeguide til interview af den enkelte medarbejder Indledning Spørgeguiden har to overordnede formål: - behovsafklaring som grundlag for læringsplan/rettesnor for læreren - anledning til refleksion for

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål

Færdigheds- og vidensområder Evaluering. Tal: Færdighedsmål Klasse: Jorden mat Skoleår: 16/17 Eleverne arbejder med bogsystemet format, hhv. 4. og 5. klasse. Bøgerne er bygget op, så emnerne følger hinanden hele vejen, hvorfor årsplanen er opbygget efter disse.

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere