Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - Åh nej. Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder. Indledning"

Transkript

1 Matematik - Åh nej 2 Observationer med et matematisk øje på lokale virksomheder Indledning Cerealia Dan Cake Holec a/s Uni-Chains Int. Guldkrog-Centret

2 Indledning Med henblik på at beskrive eksempler fra forskellige virksomheders hverdag, er der i det følgende fundet situationer, hvor der på den ene eller anden måde er brug for regne- og matematikfærdiheder hos de ansatte. Eksemplerne er fundet ved at besøge lokale virksomheder. Formålet har været, at interviewe ansatte (arbejdsledere og produktionsmedarbejdere) samt at beskrive eksempler på brugen af matematik i det daglige arbejde på virksomheden. Observationerne er beskrevet ud fra flg. skabelon: Kort præsentation af virksomheden Interview Eksempler på regning og matematik i virksomheden Præsentationen af virksomheden, giver et kort billede af virksomhedens profil, produktion og størrelse. Interviewene er foretaget med en arbejdsleder på den enkelte arbejdsplads og er sammenskrevet og redigeret, så det væsentlige i forbindelse med observationerne er kommet frem. De enkelte eksempler på regning og matematik i virksomheden varierer mellem at være meget konkrete til at være af mere overvejende karakter, når undervisningen skal planlægges. God fornøjelse med læsningen. 2

3 Cerealia Cerealia fremstiller melprodukter og morgenmadsprodukter til bageindustrien og dagligvarebranchen. Virksomheden modtager råvarer (kornprodukter) til bearbejdning og færdigvarerne er melprodukter af forskellig slags. I virksomheden gennemgår korprodukterne en proces, som omfatter tørring, rensning, knusning og emballering. I virksomheden er ansat 65 produktionsmedarbejdere. Interview I produktionen er der brug for at kunne arbejde med begrebet vægt, da det går igen mange steder. Desuden er der brug for almindelig hverdagsregning. F.eks. tages der mange prøver af korn og mel og det er nødvendigt at kunne forholde sig til tal. Der arbejdes meget med blandingsforhold når flere produkter skal blandes sammen. Der stilles ikke krav til medarbejderne ved ansættelsen, om at de skal være specielt gode til at regne. Observationer i virksomheden Bishop (Hvilke universalier) Registrering af affald Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Når nye partier af korn modtages registreres det hvor meget affald der er i leveringen inden det renses. Målingen indikerer hvor stor procentdel af leveringen man må påregne at frasortere. Der afvejes eks. vis 1000g korn De 1000g renses i en rensemaskine således affaldet sorteres fra. Det rensede korn vejes igen nu er der eks. vis 980g tilbage I 1000g korn er der altså (1000g 980g) = 20g affald 3

4 Det omregnes til procent og indføres i et skema som identificerer leveringen. Der udtages jævnligt prøver for at få så nøjagtige tal som muligt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Beregne vægt Subtraktion Beregne procent Til udregningerne benyttes lommeregner Måling af faldtal (æggehvidestoffer) Tælle X Lokalisere Måle X Designe X Forklare Mekanisk måles et parti korns indhold af æggehvidestoffer Indholdet af æggehvidestoffer i det korn, som benyttes til melproduktion, skal være stabilt. Hvis en levering f.eks. indeholder for få æggehvidestoffer, blandes den sammen med en levering som indeholder for mange æggehvidestoffer. Kornet skal have et faldtal på 145 for at leve op til produktionskravene. Ved prøveudtagning af forskellige kornpartier måles faldtallet for hvert enkelt parti. Prøveresultaterne indsættes i et koordinatsystem manuelt. Ved at blande kornpartierne indbyrdes efter en forholdsberegning rammes faldtallet 145. For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at Aflæse faldtal Holdestyr på mange forskellige prøveudtag Indføre målresultater i koordinatsystem Aflæse koordinatsystem 4

5 Beregne produktionstid Tælle X Lokalisere Måle Designe Forklare X For at planlægge produktionen udregnes, hvor lang tid der vil gå inden man er færdig med at behandle en given mængde korn. Når kornet skal tørres og renses kan processen variere tidsmæssigt efter vandprocenten og mængden af affald. Der laves derfor beregning på, hvor meget tid der skal bruges til processen før man er klar til næste behandling. Eks.: Kl 7,00 startes rensning og tørring af 32 tons korn. Det registreres at man renser og tørrer 500 kg korn pr. kvarter. Tidsforbruget bliver: kg / 500 / 4 = 16 timer start kl. 7, timer = slut kl.23,00 For at kunne klare opgaven er det nødvendigt at kunne: Vægt Tid Addition Division 5

6 Dan Cake Dan Cake producerer skærekager og roulader og har en betydelig eksport til lande over hele verden. Ud over fabrikken i Give har Dan Cake fabrikker i Polen, Tyrkiet og Rusland. Dan Cake er Skandinaviens største producent inden for området. Produkterne distribueres hovedsageligt til fødevarerbutikker og kiosker. Selve produktionen på fabrikken er bygget op omkring Bagelinierne. Dvs. transportlinier som bevæger sig gennem fabrikken. I den ene ende placeres bageforme og i den anden ende findes det færdige produkt. Undervejs gennemgår produktet forskellige processer som f.eks. bagning, nedkøling, tilførelse af suppleringsprodukter, pakning m.v. Vigtige faktorer i produktionen er begreberne tid og vægt som kontrolleres nøje af de ansatte i produktionen. Dan Cake har 200 ansatte. Interview Virksomheden har et uddannelsesudvalg, som planlægger efteruddannelse af medarbejdere. Efteruddannelsesområderne er typisk amu-kurser som f.eks. procesoperatør, hygiejnekurser, truckcertifikat samt edb. En gang om året gennemføres interne kurser for nyansatte. I forbindelse med pakning af forsendelser er der brug for at have styr på tal. Når der pakkes paller, skal det passe med det antal enheder som en given bestilling lyder på. Generelt på virksomheden må det siges, at der i mange situationer er brug for at kunne regne og behandle tal. Når man beskæftiger sig med bagning, er tid en vigtig faktor. I den her forbindelse forstået som bagetid. Medarbejderne på bagelinierne skal hele tiden have styr på, hvor lang tid en produktion er i de forskellige faser af bagningen. Her skal man være meget nøjagtig, for at tingene ikke skal gå galt. I bageprocessen indgår selvfølgelig også noget om blandingsforhold, men det er hovedsageligt faglærte bagere som tager sig af det område. 6

7 Undervejs i produktionen kontrolleres der mange gange om vægten på produkterne er i orden. Her er der brug for at veje og kontrollere, ud fra nogle skemaer vi har udarbejdet på forhånd. Det er vigtigt at kunne at kunne procentregning samt kende noget til begreberne netto, tara og brutto. Disse begreber møder man ofte i produktionen. Det er også vigtigt, at medarbejderne er meget nøjagtige i de målinger de foretager så vi er sikre på, at vi efterlever de produktkrav der stilles til fødevarer i dag. Vi har f.eks. beregnet at 1% overvægt på den produktion vi laver om året betyder en ekstraudgift på 1,5 mill. kr. om året. Derfor har altså stor betydning, at man er nøjagtig når man f.eks. foretager vægtkontrol. Der er altid medarbejdere, som kan have behov for efteruddannelse, men generelt lever de ansatte op til de krav der stilles i produktionen. Måske er det fordi, virksomheden er præget af, at de ansatte hos Dan Cake generelt har været i virksomheden i mange år. Vi har ikke ret stor udskiftning i det faste personale, men selvfølgelig kan der være ferieafløsere inde i billedet, som kan have svært ved at leve op til kravene. Engang imellem kan vi komme ud for, at en medarbejder har lavet en fejlberegning og det kan selvfølgelig få alvorlige konsekvenser i produktionen, men generelt har vi mange kontrolposter undervejs i produktionen, som gør at fejlene hurtigt bliver rettet. Vi arbejder frem mod at have en fuldstændig papirløs arbejdsgang i virksomheden. Det er derfor vigtigt at medarbejderne er efteruddannet specielt på edb området. Især bliver det nødvendigt at kunne benytte regneark. Observationer i virksomheden Produktionsplan En plan over de produktioner som skal køres på bagelinierne. Planen definerer alle de informationer, som er nødvendige for at planlægge og gennemføre den aktuelle produktion. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Produktionslederen modtager planen via fax og formidler planen til kolleger i produktionen. De enkelte led i produktionen klargør de enkelte led ud fra de oplysninger de får i produktionsplanen. 7

8 Produktionsplanen sikrer de rigtige ingredienser, emballage og varenumre til den enkelte produktion overholdes. Endvidere er begrebet tid indskrevet i planen som: Starttid, omstillingstid, nedkølingstid og sluttid. Det kræver en del kendskab og erfaring at kunne læse produktionsplanen. Alle oplysninger er skrevet som forkortelser og som koder (tal). I nedenstående eksempel ses det hvilke oplysninger som fremgår af produktionsplanen. Eks.: Varenavn: 300g Blåbærroulade M/CR X6 22cm Karton/låg: Låg hvid til 1/8 bakke LA 1/8 bakke DC julebakke 65 papstykke 100X120cm bundpap neutral hvid 149mm Blåbærrouladefolie 300g fortrykt Dato/kode: 22/ Palletype: Blå palle Krt./Palle: 130 K varenr Starttid: 07,00 Oms.: 0,00 P.tid: 01,33 Sluttid: Bemærkninger Alt efter hvor man arbejder på produktionslinien skal oplysningerne fra produktionsplanen omsættes til handling. Her er altså brug for: At orientere sig på lageret ( finde den rigtige emballage ) At tælle ( antal af de enkelte emballagedele ) At orientere sig om tid At indstille maskiner til de rigtige mål ( længde ) At indkode tal ( varenr., dato ) De ansatte i produktionen har god erfaring med at aflæse produktionsplanen og derved sikre, at alt er klargjort inden produktionen går i gang. Kontrol af Bageproces Under bagningen af rouladerne kontrolleres processen løbende for at sikre produktets kvalitet. Dvs. at forskellige tal aflæses og indføres i et skema. Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare 8

9 Bemærkninger Skemaet følger produktionen fra begyndelsen hvor dejen blandes til den færdige roulade er klar til pakning. Kontrollen udføres for at sikre ensartet kvalitet og kan desuden benyttes til at lokalisere evt, fejl i produktionen Handlingen sikrer at forskrifterne for det enkelte produkt overholdes mht. Blandingstid (mixtid) Vægtfylde Tilførelse af luft Ovntemperaturer Bagetid Nedkølingstid (Rotor) Desuden noteres på hvilket tidspunkt de enkelte observationer er udført. For den enkelte produktion foreligger der selvfølgelig en opskrift som nøje skal overholdes. Her er altså brug for: At udregne blandingsforhold At udregne mængde At beregne vægtfylde At kontrollere tid At aflæse og notere tal I de fleste tilfælde udføres bageprocessen af faglærte bagere eller af personer som har været i virksomheden gennem en årrække. Linie Logbog Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare X 9

10 Linielogbogen er et skema som udfyldes manuelt af den enkelte medarbejder. Linielogbogen benyttes i forbindelse med uregelmæssigheder eller stop i produktionen Den benyttes ved fejl i en produktion til at identificere og lokalisere hvor fejlen er opstået. I linielogbogen noteres: tid, varefakta, produktionsmængde, bemærkninger, maskinstop og spild. I logbogen skrives: Tid: start, slut Varedata: varenr., artkode, vægt, navn Produktion: stk.pr. karton, antal kartonner, stk. 2.sortering Bemærkninger Maskinstop Spild I forbindelse logbogen er det nødvendigt: At registrere tid (start slut) At aflæse og registrere varekoder At tælle og vurdere 1. og 2. sortering At formulere årsag skriftligt At beregne mængden af spild Vægtkontrol efter bagning Tælle Lokalisere Måle X Designe Forklare Vægtkontrollen føres ind i et skema For at sikre at det færdige produkt har den rigtige vægt kontrolleres vægten hver gang der tilføres supplerende ingredienser til 10

11 produktet. F.eks. når der tilføres creme, syltetøj og lign. til en roulade Skemaet som benyttes indeholder eks. flg. registreringer: Tid Produkt Samt vægt af flg. Dej Creme Marmelade Mellemvægt Dekoration Marcipan Færdigvægt Desuden er der en kolonne til bemærkninger. Ved hver kontrolvejning er det defineret hvad produktet skal veje på det sted i produktionen hvor kontrollen foretages. Der foretages en manuel vægtprøve for at se om produktet har den rigtige vægt. Hver eneste vægtprøve noteres i skemaet Hvis produktet f.eks. vejer 2 g for meget justeres produktionen på det pågældende sted indtil vægten passer ved f.eks. at tilføre mindre mængde marmelade. Over- og undervægt indføres også i skemaet. Længden på f.eks. en roulade kontrolleres også da det er vigtig at produktet har rigt mål og vægt. Længden måles med et almindeligt målebånd. I vægtkontrollen indgår flg. færdigheder: Vægt (tara, brutto og netto) regne baglæns fra det færdige produkt Måle ( med målebånd) Registrere 11

12 Registrering af spild Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Det spild som opstår i forbindelse med produktionen vejes og sorteres. Mængden registreres i et skema. Virksomheden har en naturlig interesse i at være orienteret om hvor stort spild der er i produktionen. Medarbejderne har en bonusordning for at minimere spildet. Dvs. jo mindre spild, jo større bonus. Spildet sorteres og samles i 3 forskellige beholdere alt efter hvilken kategori det tilhører. Beholderne vejes og det noteres i et skema hvor mange kg. spild der er på en produktion. For at veje mængden af spild er det nødvendigt først at veje den tomme beholder (tara) for at kunne nettovægten af spildet. I beregningen af spild indgår flg. færdigheder: Vægt (brutto, tara, netto) Addition/subtraktion ( hvis der er spild i beholderen i forvejen ) Registrere 12

13 Holec a/s Holec fremstiller stålskabe, tavler og kabelbaner til el-industrien. Holec er organiseret med en salgs- og marketingsafdeling, administration og produktion. Produktionen er opdelt i en fremstillingsafd., montering, maleafd. samt distibutionsafd. Der er 85 ansatte i virksomheden. Virksomheden er aktiv på efteruddannelsesområdet. Man justerer og ajourfører løbende medarbejdernes efteruddannelse, bl.a. gennem medarbejdersamtaler. Specielt har man de sidste år satset meget på IT-uddannelser, fordi man i produktionen i næsten alle funktioner gør brug af IT. Virksomheden har desuden enkelte medarbejdere på læse-stave kurser. Interview Generelt må man sige, at der er mange situationer i hverdagen, hvor medarbejderne har brug for at kunne regne. Det er på forskellige niveauer, men hvis man tager hele spektret med, er der mange funktioner i produktionen, som kræver en eller anden form for regnefærdighed. På vores lager er der brug for meget regning med optælling osv. Når der skal omstilles maskiner til en anden produktion, er der også brug for at arbejde med tal. Det samme gælder ved optælling af leveringer og produktioner. Smedene laver mange beregninger i det daglige arbejde. Der er meget brug for at kunne aflæse tekniske tegninger. Generelt klarer medarbejderne opgaverne fint. Hvis der er problemer, er de gode til at hjælpe hinanden. Selvfølgelig kan der engang imellem være småproblemer, men i det store hele lever medarbejderne op til de krav som stilles. 13

14 Observationer i virksomheden Stanse Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er første trin i produktionen og emnerne leveres videre til næste trin Af produktionsordren fremgår flg.: Ordreantal: 250 ( det antal emner som skal fremstilles) Operation: Stanse 0309 ( definerer arbejdsprocessen) Tegning : 220d4014 ( henviser til den arbejdstegning som skal benyttes) Startdato : (produktionens starttidspunkt) Slutdato : (produktionens sluttidspunkt) - Varenr.: ( identificerer råvaren) Vare: st-pl-aluzink 1.5X1000X2000 (definerer råmateriale) Linienr. 10 ( hvor på lageret råmaterialet er) Antal: 3 ( antallet af plader) 750 kg. (vægten af råmaterialet) I forbindelse med stansningen ligger flg. opgaver: At sørge for at råmateriale hentes på lageret At indstille stansemaskinen efter den definerede tegning At orienter sig om start og sluttidspunkt I forbindelse med indstilling og opsætning af stansemaskinen, er det nødvendigt at kunne aflæse en arbejdstegning og foretage nøjagtige kontrolmål. I forbindelse med afhentning fra lageret er det nødvendigt at kunne orientere sig ud fra informationerne fra ordresedlen. 14

15 For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) Orientere sig rumligt Bukke Tælle Lokalisere Måle X Designe X Forklare Handlingen formidles skriftligt evt. suppleret med en mundtlig forklaring fra arbejdslederen Handlingen er andet trin i produktionen Af produktionsordren fremgår flg.: Operation: Bukke 1 g (definerer arbejdsprocessen) Tegning: 220d401 (henviser til arbejdstegning som skal benyttes) Startdato: Slutdato: Værktøjs ID: 220d (definerer hvilket værktøj der skal monteres på pressen) I forbindelse med bukningen ligger flg. opgaver: At indstille den mekaniske presse At identificere det rigtige værktøj At kontrollere at emnet er overens med arbejdstegningen For at løse opgaven er det nødvendigt at: Læse en arbejdstegning (målestoksforhold) Måle nøjagtigt Geometri (vinkler) 15

16 Orientere sig rumligt Pakning af afstandsskiver med 200 skiver i hver pose Tælle X Lokalisere Måle X Designe Forklare Ordren modtages skriftligt Skiverne er produceret i virksomheden og skal pakkes til lager eller forsendelse Der tælles 50 skiver som vejes. Det antal gram skiverne vejer ganges med 4 for at få vægten af 200 skiver. Efterfølgende tælle ikke, men optælles efter vægt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Tælle Arbejde med vægt Division Multiplikation Samle emner Tælle X Lokalisere X Måle Designe X Forklare Handlingen formidles via ordreseddel og arbejdstegning Delemner samles for indgå i et samlet produkt Ud fra ordresedlen som definerer hvilke delelementer der er tale om og ved at læse en arbejdstegning samles dele til at færdigt produkt. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Alæse arbejdstegningen 16

17 Tælle Maling af emner Tælle Lokalisere X Måle X Designe Forklare Maling af emner foregår i automatiseret anlæg, som udelukkende benytter pulver. Specifikationen af maleprocessen fremgår af ordrersedlen. For at sikre den korrekte malebehandling af emnerne skal processen overvåges nøje. Maleprocessen er opdelt i forskellige zoner som hver især skal overvåges nøje mht. temperatur og PH værdi. Af produktionsordren fremgår flg.: I forbindelse med maleprocessen ligger flg. opgaver: Operation: male gul Male i henh. til specifikation: 220t0503 (forskrift for maleprocessen) Pulver: PE/839 RAL 1006 majsgul (pulverblandingen) Start: Slut: At sikre at maleanlægget er indstille til den foreskrevne proces At sikre at den rigtige pulverblanding benyttes Desuden skal der undervejs i processen udfyldes en procesdokumentation hvor temperatur og PH værdi noteres for de enkelte zoner. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Arbejde med blandingsforhold Læse specifikationer og sikkerhedsanvisninger Måle temperatur 17

18 Måle PH værdi Forsendelse/distribution Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare Forsendelserne formidles via fax eller edb fra salgsafdelingen til lageret. For at finde de enkelte elementer frem fra lageret og klargøre dem til afhentning af transportfirmaer Ordren specificerer: Tidspunkt for afhentning Modtager Varenr. Antal Indpakning Oplysninger til fragtbrev I forbindelse med klargøringen af en ordre, er det nødvendigt at kunne disponere fordelingen af vægt. Når ordren er klar til forsendelse, vejes den af hensyn til afregning og disponering for transportfirmaet. For at løse opgaven er det nødvendigt at kunne: Aflæse ordrersedlen Disponere Orientere sig på lageret Tælle Multiplikation Addition 18

19 Uni-Chains Int. Uni-Chains er en danskejet virksomhed som blev oprettet for ca. 30 år siden. Virksomheden fremstiller transportbånd og kæder til produktionsvirksomheder over hele verden. Bånd og kæder fremstilles i hhv. metal og plastik. Virksomheden er international og har salgsafdelinger i mange lande. Desuden har man fabrik i USA. Den besøgte fabrik er en af fire UNI-chains fabrikker, som alle ligger i Vejle. Fabrikken er opdelt i en administrativ afd., en international salgsafdeling, en produktionsafdeling, en klargørings afd. samt lagerafdelingen. Derudover er der en vedligeholdelsesafdeling som servicerer de øvrige afdelinger. Virksomheden har ca. 100 ansatte Interview Fabrikken har interne uddannelsesforløb for ansatte i produktionen. Kurserne omhandler produktkendskab, produktbehandling samt produktionsforløb. Desuden deltager medarbejdere i Truckkurser på AMU. Der arbejdes i teams, hvor der i hvert team skal være mindst en person som har truckcertifikat. Både i klargøringsafdelingen og på lageret er der behov for rimelig gode regnefærdigheder. Da medarbejderne i klargøringsafdelingen arbejder i teams, hjælper de ofte hinanden, hvis nogen har problemer med regningen. Medarbejdernes regnefærdigheder kontrolleres ikke når de ansættes. I klargøringsafdelingen modtager de forskellige teams ordrersedler med oplysninger om, hvilke ordrer de skal gøre klar. Gennem koder på sedlerne skal medarbejderne kunne definere type, kombination og mængde. Dette gøres bl.a. ved hjælp af tabeller og lommeregner. Det samme gør sig gældende på lageret, hvor der naturligvis hele tiden skal ajourføres mængder, typer m.v. som tilgår og fjernes fra lageret. Man skal være god til at tælle, kombinere forskellige elementer på forskellige måder, samt at udregne forbrug til en given ordre. Udregningen foregår inden de nødvendige elementer hentes på lageret. Arbejdslederen har som den første lavet 19

20 udregningerne på sit kontor, men medarbejderne skal foretage kontroludregninger på samtlige enheder. Dette er et krav, da virksomheden er ISO certificeret og derfor skal leve op til et defineret kvalitetsniveau. Medarbejderne klarer opgaven fint, men der er ingen kontrol med om alle foretager udregninger, eller om det er nogen bestemte i teamet der oftest gør det. Medarbejderne er gode til at sætte nye kolleger ind i arbejdsgangen og lære dem, hvordan man regner en ordre ud. Nogle medarbejdere er ikke ansat ret længe i virksomheden og det kan da godt skyldes, at de har haft svært ved at regne. Der er tilsyneladende ikke vanskeligheder med udregningerne, men engang imellem viser det sig, at kontoret har lavet regnefejl på en ordre og så fryder medarbejderne sig over, at de i forbindelse med kontroludregningen kan korrigere fejlene. Vore ordresedler er internationale og derfor opgives mål m.v. i engelske tommer. Medarbejderne omregner ordren til metersystemet ved hjælp af en tabel. Det kunne måske være fint, hvis medarbejderne havde mere styr på, hvordan man foretager omregningerne uden tabel. Men generelt synes jeg medarbejderne klarer regneopgaverne fint og er gode til at hjælpe og instruere hinanden. På lageret er vi meget afhængige af, at de folk som arbejder der, alle er gode til at regne, ellers er de chanceløse i det job. Observationer i virksomheden Klargøring af levering (ordrer) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe X Forklare X Medarbejderne er organiseret i teams (4 personer) Teamet modtager en skriftlig intern plukliste med specifikationer på den aktuelle levering. Af pluklisten fremgår: Typespecifikation (eks. PP-GR-UL mm GREY - 44M) Hver 304,8mm medbringer (15mm) i hver side Ud fra disse oplysninger planlægger og fordeler teamet sit arbejde De enkelte dele som indgår i bestillingen skal afhentes på lageret, samles og klargøres til forsendelse. Det faktiske forbrug af de forskellige elementer beregnes De forskellige elementer afhentes på lageret af truckfører 20

21 De forskellige arbejdsopgaver med kombination og samling af elementerne fordeles i teamet Det færdige produkt klargøres til levering I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse (overslag) Aflæsning af tabel De 4 regnearter Måling Procentregning 1. Aflæsning og forståelse af koder. Evnen til at kunne omsætte koder til faktiske elementer. Dvs. at huske hvilke koder der står for de enkelte elementer for derved at billedliggøre det færdige produkt. 2. Beregning af forbrug. Ud fra pluklisten beregnes det faktiske forbrug af enkeltdele. Eks.: Der skal leveres 44m transportbånd af typen Flex SNB. Af en tabel fremgår flg.: 1 led = 25,4mm / led pr.m. = 39,37 / led pr kæde = 120 Forbrug: 44m * 39,37 led = 1732,28 led Antal kæder: 1732,28 / 120 = 14,44 kæder 3. Samling af kæder. Til produktionen af de 44m forbruges altså 14 hele kæder + 0,44 kæde. 1 kæde består i flg. tabellen af 120 led 0,44 kæde beregnes 120/100 * 44 = 52,8 led Det sidste led (0,8) saves til så det passer. 21

22 1 led = 25,4mm 0,8 led = 25,4mm/100 * 80 = 20,32mm 4. Montering af medbringere. På begge sider af kæden placeres medbringere Medbringerne skal i dette tilfælde placeres med 304,8mm afstand Forbrug: / 304,8 = 145 medbringere * 2 = 290 medbringere Optælling af levering på lageret Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Lageret modtager skriftlig bestilling på levering fra salgsafdelingen via fax. Lagerets opgave er at finde den aktuelle levering frem, optælle den og gøre den klar til forsendelse. Medarbejderen på lageret er uden uddannelse, men har været adskillige år på arbejdspladsen. Han har derfor et godt overblik over, hvor de forskellige elementer findes på lageret. I nævnte tilfælde skal en levering på små enheder til transportbånd pakkes til levering. Flg. udføres: Læsning af ordrerbesked Optælling af levering Beregning af emballage 22

23 Udfyldning af div. fakturaer I processen indgår flg. matematik og regnefærdigheder: Rumlig forståelse Tælle Mål/Vægt De 4 regnearter 1. Fax meddelelsen aflæses og ordrens omfang vurderes 2. Optælling af levering af enheder Eks.: Enhederne er faststøbt på pinde med 10 enheder på hver pind. Der optælles 10 pinde = 100 enheder De 10 pinde (100 enheder) vejes = 15 g 15 g * 2000 = g g = 30 kg. En tom kasse vejes til 1,2 kg Kassen fyldes med pinde til den samlede vægt er 31,2 kg. 3. Der udfyldes fragtbrev med oplysning om modtager (ordrer nr.) og vægt 23

24 Guldkrog-Centret Guldkrog-Centret er et plejecenter for ældre. Centret benyttes som dagcenter af ældre med egen bolig samt af brugere, som bor på centret. Mearbejderne på centret er typisk social- og sundhedshjælpere og assistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Desuden er der ansat praktisk og administrativt personale. Der er 268 ansatte i forbindelse med centeret. Interview I det daglige arbejde med beboerne, er det nødvendigt at kunne alm. husholdningsregning i alle jobfunktioner. Nogle funktioner kræver selvfølgelig større regnefærdigheder end andre, men generelt har alle ansatte brug for at kunne behandle tal m.v. F.eks. ved uddeling af medicin og ved håndtering af diættabeller. Der er også meget omkring arbejdsmiljøregler og endelig er personalet ofte udsat for at skulle administrere beboernes økonomi, hvis der ikke er slægtninge som tager sig af det. Når man arbejder med medicinering er det vigtigt, at man har forståelse for mål. F.eks. kan det jo have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke har fornemmelse for at 0,05 ml. ikke er det samme som 0,5 ml. Hvis en ansat bliver bedt om at administrere en beboers penge, er det selvfølgelig også vigtigt, at man har styr på og kan dokumentere de udgifter der måtte være. Generelt er der ingen problemer, men det kan da ikke afvises, at enkelte elever forlader et uddannelsesforløb, fordi de har problemer med regning og matematik. Generelt er de ansatte gennem deres uddannelse godt klædt på i forhold til regning og matematik. 24

25 Observationer i virksomheden Aflæse Klientstamoplysninger Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Oplysningerne om den enkelte klient fremgår af et skema hvor div. Stamoplysninger kan aflæses. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller der f.eks. er brug for at kontakte pårørende Skemaet indeholder flg. oplysninger: Klient Navn, cpr., adresse, ægtefælle/samlever, tlf. læge, tlf. Pårørende Navn, adresse, tlf., Arbejde, tlf., relation Øvrige oplysninger Team, madservice leveringssted, Daghjem, Ekstra hånd, Nøgler, Tiltaleform Desuden indeholder skemaet oplysninger om sygeplejerske og ergoterapeut Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Medicinskema til specielle tider og opmåling af medicin (sygeplejersker) Tælle X Lokalisere X Måle X Designe Forklare Oplysninger om type, mængde og tidspunkter for udlevering aflæses i et skema Som kontrol for at den rigtige type og mængde medicin bliver udleveret på det rigtige tidspunkt i henhold til lægens anvisning 25

26 Skemaet indeholder flg. oplysninger: Navn, cpr. Ordinationsdato, udleveringsdato, dispenseringsform + præperat, styrke, udleveringstidspunkter. Medicinen er opmålt og placeret i den enkelte patients personlige skab. Det er så plejepersonalets opgave, at udlevere medicinen til det rigtige tidspunkt og vurdere at tildelingen er korrekt i flg. skemaet. Som ved øvrige skemaer skal den ansatte være i stand til at hente de nødvendige oplysninger ud fra skemaet. Det er envidere vigtigt, at den ansatte har fornemmelse for mål samt antal Plejeplan Et skema, hvoraf det fremgår hvilke handlinger for den enkelte beboer. Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare Plejeplanen oplyser skriftligt de enkelte handlinger. For at sikre at et planlagt behandlingsforløb gennemføres og ajourføres gennem evaluering. Plejeplanen indeholder flg.: Navn, cpr., emne Dato, sygepleje data, mål, handlinger, evaluering At aflæse, beskrive og evaluere et handlingsforløb 26

27 Arbejdsbeskrivelse Tælle Lokalisere X Måle Designe Forklare X Beskrives og aflæses i skema Skemaet udfyldes og aflæses af terapeut, sygeplejerske eller/og assistent/hjælper For at sikre et optimalt fysisk arbejdsmiljø ud fra arbejdsmiljølovens krav. For at sikre korrekt håndtering af fysisk svækkede personer. Skemaet indeholder flg. oplysninger: (Se skema) Det er nødvendigt at kunne: Læse en instruktion Forklare komplekse sammenhænge Aflæse og omsætte oplysninger til handling 27

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser

Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser Udviklingstendenser og jobprofiler på lagerarbejdspladser December 2005 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

UU Overfladebehandlingsindustri 2010

UU Overfladebehandlingsindustri 2010 UU Overfladebehandlingsindustri 2010 Jobprofiler overfladebehandling af konstruktioner Udarbejdet på baggrund af interviews foretaget hos virksohederne Gardit A/S og DS-SM A/S Sommeren 2010 1 Indhold Oversigt

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012

23. april - 2012 Robert Nogal 24. maj - 2012 Carletti Projekt 2012 Emil Thygesen Mads Pedersen. Carletti A/S 2012 Carletti A/S 2012 Lavet af Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 1 af 75 Robert Kristian Nogal Frederik Emil Pontoppidan Thygesen Side 2 af 75 Indhold Informations Teknologi i Organisationer...

Læs mere

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis

Vestfrost. får nyt lønsystem. PlusLøn i praksis Vestfrost får nyt lønsystem PlusLøn i praksis PlusLøn i praksis A/S Vestfrost får nyt lønsystem CO-industri Vester Søgade 12, 1790 København V Tlf.: 3363 8000 www.co-industri.dk DI 1787 København V Tlf.:

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje

Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Ledelsesinformation til ressourcestyring i den kommunale hjemmepleje Hvad er det der gør, at data til ledelsesinfor mation ikke er fyldestgørende Master of Information Technology med specialisering i sundhedsinformatik

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere