GEOENVIRON by Geokon A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOENVIRON by Geokon A/S"

Transkript

1 GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

2

3 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø Modulerne Virksomhed og Landbrug... 8 Modulet Landbrug... 8 Modulet Tankanlæg... 9 Modulet Tidsregistrering... 9 Modulet Jordflytning... 9 Modulet Vandindvinding Integration - Jupiter Modulet Rotter Integration - Rottehullet Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Modulet Byggesag Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr

4 Generelle ændringer GENERELLE ÆNDRINGER Kun i miljømodulerne Multivalg af hovedsagsbehandlere til lokaliteter i søgetilstand I søgetilstand kan der vælges flere sagsbehandlere i listboks i hoveddata vinduet. Hold CTRL-tasten nede og vælg de relevante sagsbehandlere med musen. Brevfletning til Word med GE brevmaske eller D4 skabelon Valgt fane bestemmer nu, om der arbejdes videre med en GE brevmaske eller en D4 skabelon, når man vælger en Word-skabelon (GE brevmaske eller D4 skabelon). Ny opsætningsparameter kaldet Skabelon beskrivelse til angiver, om skabelonbeskrivelse skal overføres til beskrivelse på dokumenter ved valg af skabelon: a. Hvis der angives 0, så ændrer GE ikke beskrivelse på dokument. 0 er standardopsætning i GeoEnviron b. Hvis der angives 1, så overskriver GE beskrivelse på dokument med skabelon-beskrivelse c. Angives 2", så tilføjer GE skabelon-beskrivelse til beskrivelse på dokument Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "Sag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

5 Generelle ændringer Integration Byg og Miljø Ændring af adresse-søgning i BOM-forkontor (Opret sag-vindue) I tidligere versioner af GeoEnviron var det nødvendigt at nulstille søgekriterierne manuelt, hvis der var hentet f.eks. et matrikelnummer på ansøgningen, som ikke kunne fremsøges i GeoEnviron. Desuden skulle man manuelt eksekvere søgefunktionen for at fremsøge adresser ved åbning af "Opret sag"-vinduet. Der er indført disse forbedringer i adressesøgning i forkontoret for "Byg og Miljø": A. Når vinduet åbnes, sker der automatisk en søgning (hvis der er mindst et søgekriterie udfyldt) B. Hvis der ikke findes nogle resultater ud fra den automatiske søgning, nulstilles kriterierne, så brugeren manuelt har mulighed for at indtaste relevant data Det er muligt at skjule sager i BOM-forkontoret Når man får ansøgninger ned, som ikke er relevante for kommunen at se i forkontoret for "Byg og Miljø" (fejloprettede fra borgerens side, sager der allerede er oprettet manuelt i GeoEnviron eller lignende), fylder de unødigt i oversigten over nye ansøgninger. Der er indført en mulighed for at skjule sagerne i forkontoret, således at det kun er relevante sager, der er synlige: Årsagen til at der ikke er indført muligheden for at slette ansøgninger fra forkontoret er, at det vil fjerne muligheden for nogensinde at hente ansøgningen ned fra "Byg og Miljø" igen

6 Generelle ændringer Indføre specifik sagsstatus (mapning) for miljø og byggesag I tidligere versioner af GeoEnviron var der kun én mapning mellem sagstatus i Byg og Miljø og GeoEnviron. Det vil sige, at kunder der gjorde brug af byggesagsmodulet havde behov for at oprette "fælles" sagsstatus under "Stamdata"/"Fælles stamdata"/"sag og Journal". Der er indført mulighed for at mappe "Sagstatus" fra "Byg og Miljø" til henholdsvis sagstatus for "Byggesag" og sagstatus for miljømoduler ("Fælles") i GeoEnviron: For at læse mere om mapningen mellem GeoEnviron og "Byg og Miljø", henvises til brugervejledningen. Ydermere er mapningen lavet som lister, hvor allerede mappede emner ikke længere er tilgængelige - for at lette arbejdet med at sætte integrationen op

7 Generelle ændringer Ved oprettelse af sag fra BOM-forkontor skal der kun kunne vælges relevante moduler I tidligere versioner af GeoEnviron var det muligt at fremsøge alle lokaliteter fra alle moduler i forkontoret for "Byg og Miljø". Dette gav problemer, da der reelt var mulighed for at oprette en ansøgning relateret til vandindvinding i landbrugsmodulet. Der er indført en filtrering ved fremsøgning af lokaliteter i "Opret sag"-vinduet, således at det kun vises de lokaliteter, der er relateret til sagstypen for den ansøgning, der er ved at blive behandlet. Eksempel: Der er lavet mapning af en sagstypen "Tilslutning af tag- og..." fra "Byg og Miljø" til sagstypen "Spildevandstilladelser..." i GeoEnviron: Denne sagstype er kun tilgængelig for landbrugs-modulet: Ved fremsøgning af lokaliteter for ansøgninger med denne sagstype, er det således kun lokaliteter i dette modul, der vil være tilgængelige: - 7 -

8 ÆNDRINGER I MODULER Modulerne Virksomhed og Landbrug Miljørisikoberegning Der er fjernet krav om, at P-nr skal være udfyldt, da det ikke længere er påkrævet i snitfladen til Miljøstyrelsens miljørisikokomponent ("beregningsmotor"). Rapporten Tilsynsindberetning - Listevirksomheder Der udtrækkes kun de aktive listevirksomheder (bilag 1) ved periodens afslutning, der har den tilsynsmyndighed, som er angivet i systemopsætningen. Modulet Landbrug Link til CHR virker atter Knappen i GeoEnviron, der linker til CHRs hjemmeside, passer nu med de nye links på CHRs hjemmeside. Den finder ejendommen med CHR-nr, hvis det er sat. Registrering af antal markstakke ved tilsyn Hvis der konstateres markstakke ved et tilsyn, skal antallet af markstakke noteres. Et kontrolpunkt af systemtype "Markstakke" kan tilføjes i fælles stamdata for tilsyn. Når et tilsyn har et kontrolpunkt af denne type, er der mulighed for at indtaste et antal ud over en kommentar. Antal-feltet er hverken med i mobilt tilsyn eller rapporter. Aftaler om markarbejde Sagsbehandleren kan tilføje en pasningsaftale på landbruget, når landmænd laver aftale med maskinstation om udførelse af en eller flere opgaver i marken. Indsæt to aftaletyper med navn "Pasningsaftale" og "Passer", begge med "Pasningsaftale" som modtage/afgive-type, og en modsætning til den valgte type: - 8 -

9 På landbruget indsættes en ny række på fanen Gødning/Aftaler under den lodrette hovedfane Landbrugsteknik. Vælg pasningsaftale, aftalepartner og aftaleperiode. Når en pasningsaftale angives her, registreres aftalen samtidig hos aftalepartneren. Modulet Tankanlæg Ændring af ledetekst til felt Ledeteksten "Afmeldingsdato" er ændret til "Fritagelsesdato" for en udskiller, da det er mere forståeligt og intuitivt. Modulet Tidsregistrering Udvidet bemærkning til en tidsregistrering Der kan gemmes op til 1000 tegn i bemærkning til hver tidsregistreringslinje på en ugeseddel, når der er valgt ekspanderet visning af ugesedlen. Modulet Jordflytning Det er muligt at søge en given jordanmeldelse frem Når der sker ændringer på en anmeldelse, så får sagsbehandler en mail med anmeldelsesnummer, dette kopieres i dag ind i feltet i GE, og der trykkes "Hent". Men der springes kun til lokaliteten (ikke selve anmeldelsen), og hvis lokaliteten har mange jordflytninger, kan det tage lang tid at navigere frem til den rigtige. Sæt GeoEnviron i søgetilstand ved at trykke "Søg" til højre i modulvinduet: Indtast eller indsæt "Anmeldelsesnr" (uden punktum) og tryk "Hent": - 9 -

10 Det er muligt at flytte en enkelt jordanmeldelse til en anden lokalitet A. I tilfælde af, at man på en adresse har flere anmeldelser, men en af dem er forkert placeret (i dag skal man annullere den og oprette en ny). B. Der kan være tilfælde, hvor borgerne har oprettet mange (næsten ens) adresser. F.eks. en opførelse af et større varehus bliver fordelt på 5-6 forskellige adresser. Her kunne det være rart at samle dem på en lokalitet. Det er muligt at flytte en anmeldelse ved at fremsøge anmeldelsen og trykke på Flyt"-ikonet ved siden af "Anmeldelsesnr": Herefter vælges den ønskede lokalitet, og der trykkes på det grønne flueben (eller dobbeltklik): Bemærk at alle relaterede "Jordhåndteringer" også bliver flyttet til den nye lokalitet

11 Modulet Vandindvinding Automatisk behandling af eksporterede/importerede vandmængder Det skal være muligt at få et samlet overblik og en summering af de registrerede eksporterede og importerede vandmængder fra fanen "Eksport/Import". Der er indført summering og visning af vandmængder fra fanen "Eksport/Import" på fanen "Værker". Eventuelle registreringer indenfor samme år opsummeres automatisk i de to nye felter. Den nye information skal bruges til at kvalitetstjekke de data, man har registreret i indtastningsfelterne "Import fra andre værker (m 3 )" og "Eksport fra andre værker (m 3 )". Årsagen til at de data ikke indgår i beregning for den samlede mængde under "Udpumpet til forbrugere (m 3 )" skyldes, at dette vil give et forkert billede hos de mange kommuner, der tidligere har indtastet data i begge faner "Eksport/Import" og "Værker"

12 Der er indført 'Husdyrbrug under forsyningsfordeling Det skal være muligt at registrere og indberette hvor meget vand, der er blevet anvendt for husdyrbrug i f.eks. en stald. Der er indført et nyt felt til registrering af vand for husdyrbrug under fanen "Indberetning"/"Enkeltanlæg": Ændringen er kun indført i GeoEnviron, det vil først blive indført i web-delen ved næste release. Integration - Jupiter Når et anlæg slettes i GeoEnviron, skal det også slettes i Jupiter Hvis der bliver oprettet og indberettet et nyt anlæg ved en fejl, har det tidligere været nødvendigt at slette anlægget i GeoEnviron, hvorefter man skulle kontakte GEUS for at få slettet anlægget i Jupiter-databasen. Der er nu indført muligheden for, at man kan slette anlægget både i GeoEnviron og Jupiter, direkte fra GeoEnviron. Det er kun anlæg uden underliggende data, der må og kan slettes, hvis der på et anlæg eksisterer en allerede indberettet tilladelse, er det ikke muligt at slette dette anlæg. Søg og vælg det anlæg, der ønskes slettet. Tryk "Slet" efterfulgt af "Gem" og bekræft sletning:

13 I Jupiter før sletning: Efterfølgende er det fjernet i Jupiter; Det skal være nemmere at indberette adresser til Jupiter Indberetningen af roller og tilhørende adresser fra GeoEnviron til Jupiter har tidligere været meget kompleks, og det har været udfordrende at finde årsagen til at enkelte indberetninger eventuelt ikke kunne gennemføres. I denne version af GeoEnviron er der lavet en grundlæggende oprydning i den måde, der foretages validering af adresser og roller, inden indberetningen foretages. Desuden er der lavet forbedring af de fejlmeddelelser, der er til rådighed i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indberette. Indberetningen stopper ikke længere i tilfælde af fejl. Udover de generelle forbedringer i forhold til datavalidering, indberetning og fejlbeskrivelser, er der lavet nedenstående forbedringer: 1 - Mulighed for at se Jupiter-data for den enkelte adresse og rolle For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes adressen under "Adresser", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata": Bemærk, at det kræver DMP-login, når man skal se information om adresser og personer

14 Herefter er det muligt at sammenligne informationerne i GeoEnviron med dem, der er registreret i Jupiter: Bemærk, at bemærkningen, der vises for adressen, henviser til bemærkning på selve rollen i Jupiter og ikke adressen 2 - Mulighed for at sammenligne adresser på oversigtsniveau for det samlede anlæg For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes fanen "- Oversigt" under "Anlægget", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata":

15 Herefter er det muligt at sammenligne enkelte informationer i GeoEnviron med dem der er registreret i Jupiter Vær opmærksom på de data der bliver vist. Bemærk, at det ikke er muligt at sammenligne de enkelte adresser i denne visning, og at det er navnet og adressen for rollen i GeoEnviron, der bliver vist i "Vis Jupiter". Vinduet skal primært bruges til at sammenligne antallet af roller i de to systemer samt start- og slutdato. Synkronisering af adresse- og rolleinformationer Hvis der generelt på mange adresser og roller er forskel i GeoEnviron og Jupiter, anbefales det at køre en masseoverførsel: a. De rigtige adresser er i Jupiter og skal hentes ned i GeoEnviron

16 b. De rigtige adresser er i GeoEnviron og skal overføres til Jupiter 3 - Det er muligt at vælge om en enkelt adresse/rolle skal indberettes Dette gøres ved at benytte checkboks-feltet under den enkelte adresse:

17 4 - Det er muligt at slette en adresse i Jupiter direkte fra GeoEnviron Bemærk, at rollen/adressen både bliver slettet i Jupiter og i GeoEnviron, og at det ikke er muligt at genskabe de slettede data En adresse slettes ved at finde den specifikke adresse, trykke på "Slet adressen": Sletningen af adressen vil herefter påbegyndes: Efterfølgende vil adressen være slettet i GeoEnviron og Jupiter: Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at slette gebyr-rollen, da den bliver brugt i andre tabeller i Jupiter:

18 Boringsanvendelse fra Jupiter hentes automatisk og vises for en boring Det er vigtigt for kommunen at vide hvilken "Boringsanvendelse", der er sat på boringen i Jupiter-databasen, men samtidig er det også vigtigt at have muligheden for at kunne angive en mere detaljeret og præcis anvendelse i GeoEnviron. Der er indført automatisk hentning af koderne for "Boringsanvendelse" (listen har CodeType = 855 i Jupiter). Derudover hentes og registreres boringsanvendelsen for de enkelte boringer ned i GeoEnviron. Hvis en boring ændrer anvendelse i Jupiter, bliver denne ændring også hentet ned og opdateret i GeoEnviron. Denne ændring er med i GE/Jupiter service version Bemærk, at der kan være boringer i Jupiter, hvor der ikke er registreret en anvendelse og feltet derfor vil være tomt i GeoEnviron Ved import/oprettelse af en ny boring hentes nyt kommunenr fra Jupiter i stedet for det gamle GEUS har tidligere indtastet kommunenummer for en boring i feltet til "gammelt" kommunenummer (BORHTOWNNO) og ikke i feltet for nyt kommunenummer (BORHTOWNNO2007). GEUS er nu begyndt kun at indtaste i feltet for nye kommunenummer. Ændringen betød, at kommunenummeret ikke blev hentet og mappet til GeoEnviron. Der er indført en ændring i "Jupiter - Mapninger - Boringer" således, at BORHTOWNNO2007 fra Jupiter nu bliver hentet og oprettet for en ny boring i GeoEnviron, hvis der ikke står noget i dette felt i Jupiter, kigges der på BORHTOWNNO, og hvis dette felt også er tomt, vil feltet blive tomt i GeoEnviron

19 Modulet Rotter Søgning i visse felter Der er rettet en fejl der forårsagede, at GeoEnviron lukkede ned ved søgning på specifikke felter (Rottetilhold, Årsag, Bekæmpelsesmiddel og Fældetype) under fanen "Anmeldelse". Integration - Rottehullet Der er fjernet krav om kobling mellem "Ingen rotte" og "Årsag" Ved indberetning af et besøg, hvor dyr er forskellig fra rotte, sættes årsag = null (uanset hvordan det er mappet). Så kan kunderne mappe deres "Ingen rotter" til hvilket som helst uden, at det giver problemer i Miljøportalens rottedatabase. Denne ændring er med i GE/Rottehullet service version Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Aarhus Kommune registrerer udlægning af gift i brønde i GeoEnviron Oplysninger om antal vejbrønde og fortovsbrønde pr. vejkode pr. område kan indlæses i stamdata til Rotter under "Område/Vejkoder". "Områdeliste til bekæmper" og "Intern områdeliste" kan vises og udskrives i et nyt vindue "Udlægning af gift i brønde", der åbnes i menuen "Andre moduler". Bekæmper noterer antal giftblokke udlagt i vej og fortov pr. vejnavn på udskrifter. For hver vejkode i et område kan en sagsbehandler indtaste dato for giftudlægning, antal giftblokke udlagt i vejbrønde og fortovsbrønde samt en eventuel bemærkning. Hvis du vil høre mere om Geokons produkter, kan du kontakte vores salgsteam på tlf eller via adressen:

20 Modulet Byggesag Valg af sagsadresse i tilfælde af ens ejendomsadresser Listboksen til valg af sagsadresse viser internt nummer for hver ejendomsadresse, så hvis der er to ens ejendomsadresser, kan en af disse vælges som sagsadresse. Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr Medsend transaktionstype 94 i udtræk til faktura (ja/nej) Transaktionstype 94 i snitfladen skal anvendes, når det er GeoEnviron der udskriver faktura, for at levere læselinjen til KMD Opus Debitor, så indbetalingen lander i KMD Opus Debitor, når der betales. Når det er KMD Opus Debitor, der udskriver faktura, er transaktionstype 94 ikke relevant. Disse oplysninger dannes, når KMD Opus Debitor udfærdiger fakturaen. Der er indført en ny opsætningsparameter kaldet Udskrives faktura via GE. Hvis der angives (Ja), så medsender GE Transaktionstype 94 til KMD Debitor, hvis (Nej) så medsendes transaktionstype 94 ikke. (Ja) er standardopsætning i GeoEnviron. Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "KMD Debitor - Byggesag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

PROJEKT JUPITER ONLINE

PROJEKT JUPITER ONLINE PROJEKT JUPITER ONLINE DAGSORDEN Baggrund for projektet og målsætningen Projektplanen Arbejdsgruppen og det agile samarbejde Oversigt over projektets indhold Præsentation af problemstillinger og løsninger

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået - siden sidst er følgende GE versioner blevet frigivet: 8.1.0 8.1.2 8.2.0 8.3.2 8.4.0 8.4.1 I kan finde nyhedsmanualer

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1

geoenviron ERFA byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 byggesag ONSDAG DEN 30. APRIL 2014 KL. 09.30-15.30 COMWELL KØGE STRAND STRANDVEJEN 111 4600 KØGE FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10:05 KL. 11:00 KL. 11:15 KL. 12:00 KL. 13:00 KL. 14:10

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1

geoenviron ERFA ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 ROTTER TORSDAG DEN 23. MAJ 2013 KL. 09.30-15.30 HOTEL SCANDIC RINGSTED NØRRETORV 57 4100 RINGSTED Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KAFFE MED MORGENBRØD KL. 10:00 VELKOMST KL. 10:10 GENNEMGANG AF KAMPAGNEDEL I

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER

HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER HUSKESEDDEL VEDLIGEHOLD MEDARBEJDER Arbejdsgang Beskrivelse Handling Vælg faneblad Påbegynd vedligehold af medarbejder. Fanebladet Mit Personale vælges, hvorfra du kan vælge underpunktet Løn og ansættelsesvilkår.

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Fremtidige ønsker til DANSDASTV

Fremtidige ønsker til DANSDASTV Fremtidige ønsker til DANSDASTV - ALT viser gemte bemærkninger (Disse 10 bem. Gemmes i egen fil) (Alfa. sortering) (Højreklik på Bemærkningsboksen og vælg tilføj/sortering m.m.) - ALT+F1..F9 = Flere genvejstaster

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere