GEOENVIRON by Geokon A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOENVIRON by Geokon A/S"

Transkript

1 GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

2

3 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø Modulerne Virksomhed og Landbrug... 8 Modulet Landbrug... 8 Modulet Tankanlæg... 9 Modulet Tidsregistrering... 9 Modulet Jordflytning... 9 Modulet Vandindvinding Integration - Jupiter Modulet Rotter Integration - Rottehullet Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Modulet Byggesag Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr

4 Generelle ændringer GENERELLE ÆNDRINGER Kun i miljømodulerne Multivalg af hovedsagsbehandlere til lokaliteter i søgetilstand I søgetilstand kan der vælges flere sagsbehandlere i listboks i hoveddata vinduet. Hold CTRL-tasten nede og vælg de relevante sagsbehandlere med musen. Brevfletning til Word med GE brevmaske eller D4 skabelon Valgt fane bestemmer nu, om der arbejdes videre med en GE brevmaske eller en D4 skabelon, når man vælger en Word-skabelon (GE brevmaske eller D4 skabelon). Ny opsætningsparameter kaldet Skabelon beskrivelse til angiver, om skabelonbeskrivelse skal overføres til beskrivelse på dokumenter ved valg af skabelon: a. Hvis der angives 0, så ændrer GE ikke beskrivelse på dokument. 0 er standardopsætning i GeoEnviron b. Hvis der angives 1, så overskriver GE beskrivelse på dokument med skabelon-beskrivelse c. Angives 2", så tilføjer GE skabelon-beskrivelse til beskrivelse på dokument Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "Sag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

5 Generelle ændringer Integration Byg og Miljø Ændring af adresse-søgning i BOM-forkontor (Opret sag-vindue) I tidligere versioner af GeoEnviron var det nødvendigt at nulstille søgekriterierne manuelt, hvis der var hentet f.eks. et matrikelnummer på ansøgningen, som ikke kunne fremsøges i GeoEnviron. Desuden skulle man manuelt eksekvere søgefunktionen for at fremsøge adresser ved åbning af "Opret sag"-vinduet. Der er indført disse forbedringer i adressesøgning i forkontoret for "Byg og Miljø": A. Når vinduet åbnes, sker der automatisk en søgning (hvis der er mindst et søgekriterie udfyldt) B. Hvis der ikke findes nogle resultater ud fra den automatiske søgning, nulstilles kriterierne, så brugeren manuelt har mulighed for at indtaste relevant data Det er muligt at skjule sager i BOM-forkontoret Når man får ansøgninger ned, som ikke er relevante for kommunen at se i forkontoret for "Byg og Miljø" (fejloprettede fra borgerens side, sager der allerede er oprettet manuelt i GeoEnviron eller lignende), fylder de unødigt i oversigten over nye ansøgninger. Der er indført en mulighed for at skjule sagerne i forkontoret, således at det kun er relevante sager, der er synlige: Årsagen til at der ikke er indført muligheden for at slette ansøgninger fra forkontoret er, at det vil fjerne muligheden for nogensinde at hente ansøgningen ned fra "Byg og Miljø" igen

6 Generelle ændringer Indføre specifik sagsstatus (mapning) for miljø og byggesag I tidligere versioner af GeoEnviron var der kun én mapning mellem sagstatus i Byg og Miljø og GeoEnviron. Det vil sige, at kunder der gjorde brug af byggesagsmodulet havde behov for at oprette "fælles" sagsstatus under "Stamdata"/"Fælles stamdata"/"sag og Journal". Der er indført mulighed for at mappe "Sagstatus" fra "Byg og Miljø" til henholdsvis sagstatus for "Byggesag" og sagstatus for miljømoduler ("Fælles") i GeoEnviron: For at læse mere om mapningen mellem GeoEnviron og "Byg og Miljø", henvises til brugervejledningen. Ydermere er mapningen lavet som lister, hvor allerede mappede emner ikke længere er tilgængelige - for at lette arbejdet med at sætte integrationen op

7 Generelle ændringer Ved oprettelse af sag fra BOM-forkontor skal der kun kunne vælges relevante moduler I tidligere versioner af GeoEnviron var det muligt at fremsøge alle lokaliteter fra alle moduler i forkontoret for "Byg og Miljø". Dette gav problemer, da der reelt var mulighed for at oprette en ansøgning relateret til vandindvinding i landbrugsmodulet. Der er indført en filtrering ved fremsøgning af lokaliteter i "Opret sag"-vinduet, således at det kun vises de lokaliteter, der er relateret til sagstypen for den ansøgning, der er ved at blive behandlet. Eksempel: Der er lavet mapning af en sagstypen "Tilslutning af tag- og..." fra "Byg og Miljø" til sagstypen "Spildevandstilladelser..." i GeoEnviron: Denne sagstype er kun tilgængelig for landbrugs-modulet: Ved fremsøgning af lokaliteter for ansøgninger med denne sagstype, er det således kun lokaliteter i dette modul, der vil være tilgængelige: - 7 -

8 ÆNDRINGER I MODULER Modulerne Virksomhed og Landbrug Miljørisikoberegning Der er fjernet krav om, at P-nr skal være udfyldt, da det ikke længere er påkrævet i snitfladen til Miljøstyrelsens miljørisikokomponent ("beregningsmotor"). Rapporten Tilsynsindberetning - Listevirksomheder Der udtrækkes kun de aktive listevirksomheder (bilag 1) ved periodens afslutning, der har den tilsynsmyndighed, som er angivet i systemopsætningen. Modulet Landbrug Link til CHR virker atter Knappen i GeoEnviron, der linker til CHRs hjemmeside, passer nu med de nye links på CHRs hjemmeside. Den finder ejendommen med CHR-nr, hvis det er sat. Registrering af antal markstakke ved tilsyn Hvis der konstateres markstakke ved et tilsyn, skal antallet af markstakke noteres. Et kontrolpunkt af systemtype "Markstakke" kan tilføjes i fælles stamdata for tilsyn. Når et tilsyn har et kontrolpunkt af denne type, er der mulighed for at indtaste et antal ud over en kommentar. Antal-feltet er hverken med i mobilt tilsyn eller rapporter. Aftaler om markarbejde Sagsbehandleren kan tilføje en pasningsaftale på landbruget, når landmænd laver aftale med maskinstation om udførelse af en eller flere opgaver i marken. Indsæt to aftaletyper med navn "Pasningsaftale" og "Passer", begge med "Pasningsaftale" som modtage/afgive-type, og en modsætning til den valgte type: - 8 -

9 På landbruget indsættes en ny række på fanen Gødning/Aftaler under den lodrette hovedfane Landbrugsteknik. Vælg pasningsaftale, aftalepartner og aftaleperiode. Når en pasningsaftale angives her, registreres aftalen samtidig hos aftalepartneren. Modulet Tankanlæg Ændring af ledetekst til felt Ledeteksten "Afmeldingsdato" er ændret til "Fritagelsesdato" for en udskiller, da det er mere forståeligt og intuitivt. Modulet Tidsregistrering Udvidet bemærkning til en tidsregistrering Der kan gemmes op til 1000 tegn i bemærkning til hver tidsregistreringslinje på en ugeseddel, når der er valgt ekspanderet visning af ugesedlen. Modulet Jordflytning Det er muligt at søge en given jordanmeldelse frem Når der sker ændringer på en anmeldelse, så får sagsbehandler en mail med anmeldelsesnummer, dette kopieres i dag ind i feltet i GE, og der trykkes "Hent". Men der springes kun til lokaliteten (ikke selve anmeldelsen), og hvis lokaliteten har mange jordflytninger, kan det tage lang tid at navigere frem til den rigtige. Sæt GeoEnviron i søgetilstand ved at trykke "Søg" til højre i modulvinduet: Indtast eller indsæt "Anmeldelsesnr" (uden punktum) og tryk "Hent": - 9 -

10 Det er muligt at flytte en enkelt jordanmeldelse til en anden lokalitet A. I tilfælde af, at man på en adresse har flere anmeldelser, men en af dem er forkert placeret (i dag skal man annullere den og oprette en ny). B. Der kan være tilfælde, hvor borgerne har oprettet mange (næsten ens) adresser. F.eks. en opførelse af et større varehus bliver fordelt på 5-6 forskellige adresser. Her kunne det være rart at samle dem på en lokalitet. Det er muligt at flytte en anmeldelse ved at fremsøge anmeldelsen og trykke på Flyt"-ikonet ved siden af "Anmeldelsesnr": Herefter vælges den ønskede lokalitet, og der trykkes på det grønne flueben (eller dobbeltklik): Bemærk at alle relaterede "Jordhåndteringer" også bliver flyttet til den nye lokalitet

11 Modulet Vandindvinding Automatisk behandling af eksporterede/importerede vandmængder Det skal være muligt at få et samlet overblik og en summering af de registrerede eksporterede og importerede vandmængder fra fanen "Eksport/Import". Der er indført summering og visning af vandmængder fra fanen "Eksport/Import" på fanen "Værker". Eventuelle registreringer indenfor samme år opsummeres automatisk i de to nye felter. Den nye information skal bruges til at kvalitetstjekke de data, man har registreret i indtastningsfelterne "Import fra andre værker (m 3 )" og "Eksport fra andre værker (m 3 )". Årsagen til at de data ikke indgår i beregning for den samlede mængde under "Udpumpet til forbrugere (m 3 )" skyldes, at dette vil give et forkert billede hos de mange kommuner, der tidligere har indtastet data i begge faner "Eksport/Import" og "Værker"

12 Der er indført 'Husdyrbrug under forsyningsfordeling Det skal være muligt at registrere og indberette hvor meget vand, der er blevet anvendt for husdyrbrug i f.eks. en stald. Der er indført et nyt felt til registrering af vand for husdyrbrug under fanen "Indberetning"/"Enkeltanlæg": Ændringen er kun indført i GeoEnviron, det vil først blive indført i web-delen ved næste release. Integration - Jupiter Når et anlæg slettes i GeoEnviron, skal det også slettes i Jupiter Hvis der bliver oprettet og indberettet et nyt anlæg ved en fejl, har det tidligere været nødvendigt at slette anlægget i GeoEnviron, hvorefter man skulle kontakte GEUS for at få slettet anlægget i Jupiter-databasen. Der er nu indført muligheden for, at man kan slette anlægget både i GeoEnviron og Jupiter, direkte fra GeoEnviron. Det er kun anlæg uden underliggende data, der må og kan slettes, hvis der på et anlæg eksisterer en allerede indberettet tilladelse, er det ikke muligt at slette dette anlæg. Søg og vælg det anlæg, der ønskes slettet. Tryk "Slet" efterfulgt af "Gem" og bekræft sletning:

13 I Jupiter før sletning: Efterfølgende er det fjernet i Jupiter; Det skal være nemmere at indberette adresser til Jupiter Indberetningen af roller og tilhørende adresser fra GeoEnviron til Jupiter har tidligere været meget kompleks, og det har været udfordrende at finde årsagen til at enkelte indberetninger eventuelt ikke kunne gennemføres. I denne version af GeoEnviron er der lavet en grundlæggende oprydning i den måde, der foretages validering af adresser og roller, inden indberetningen foretages. Desuden er der lavet forbedring af de fejlmeddelelser, der er til rådighed i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indberette. Indberetningen stopper ikke længere i tilfælde af fejl. Udover de generelle forbedringer i forhold til datavalidering, indberetning og fejlbeskrivelser, er der lavet nedenstående forbedringer: 1 - Mulighed for at se Jupiter-data for den enkelte adresse og rolle For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes adressen under "Adresser", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata": Bemærk, at det kræver DMP-login, når man skal se information om adresser og personer

14 Herefter er det muligt at sammenligne informationerne i GeoEnviron med dem, der er registreret i Jupiter: Bemærk, at bemærkningen, der vises for adressen, henviser til bemærkning på selve rollen i Jupiter og ikke adressen 2 - Mulighed for at sammenligne adresser på oversigtsniveau for det samlede anlæg For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes fanen "- Oversigt" under "Anlægget", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata":

15 Herefter er det muligt at sammenligne enkelte informationer i GeoEnviron med dem der er registreret i Jupiter Vær opmærksom på de data der bliver vist. Bemærk, at det ikke er muligt at sammenligne de enkelte adresser i denne visning, og at det er navnet og adressen for rollen i GeoEnviron, der bliver vist i "Vis Jupiter". Vinduet skal primært bruges til at sammenligne antallet af roller i de to systemer samt start- og slutdato. Synkronisering af adresse- og rolleinformationer Hvis der generelt på mange adresser og roller er forskel i GeoEnviron og Jupiter, anbefales det at køre en masseoverførsel: a. De rigtige adresser er i Jupiter og skal hentes ned i GeoEnviron

16 b. De rigtige adresser er i GeoEnviron og skal overføres til Jupiter 3 - Det er muligt at vælge om en enkelt adresse/rolle skal indberettes Dette gøres ved at benytte checkboks-feltet under den enkelte adresse:

17 4 - Det er muligt at slette en adresse i Jupiter direkte fra GeoEnviron Bemærk, at rollen/adressen både bliver slettet i Jupiter og i GeoEnviron, og at det ikke er muligt at genskabe de slettede data En adresse slettes ved at finde den specifikke adresse, trykke på "Slet adressen": Sletningen af adressen vil herefter påbegyndes: Efterfølgende vil adressen være slettet i GeoEnviron og Jupiter: Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at slette gebyr-rollen, da den bliver brugt i andre tabeller i Jupiter:

18 Boringsanvendelse fra Jupiter hentes automatisk og vises for en boring Det er vigtigt for kommunen at vide hvilken "Boringsanvendelse", der er sat på boringen i Jupiter-databasen, men samtidig er det også vigtigt at have muligheden for at kunne angive en mere detaljeret og præcis anvendelse i GeoEnviron. Der er indført automatisk hentning af koderne for "Boringsanvendelse" (listen har CodeType = 855 i Jupiter). Derudover hentes og registreres boringsanvendelsen for de enkelte boringer ned i GeoEnviron. Hvis en boring ændrer anvendelse i Jupiter, bliver denne ændring også hentet ned og opdateret i GeoEnviron. Denne ændring er med i GE/Jupiter service version Bemærk, at der kan være boringer i Jupiter, hvor der ikke er registreret en anvendelse og feltet derfor vil være tomt i GeoEnviron Ved import/oprettelse af en ny boring hentes nyt kommunenr fra Jupiter i stedet for det gamle GEUS har tidligere indtastet kommunenummer for en boring i feltet til "gammelt" kommunenummer (BORHTOWNNO) og ikke i feltet for nyt kommunenummer (BORHTOWNNO2007). GEUS er nu begyndt kun at indtaste i feltet for nye kommunenummer. Ændringen betød, at kommunenummeret ikke blev hentet og mappet til GeoEnviron. Der er indført en ændring i "Jupiter - Mapninger - Boringer" således, at BORHTOWNNO2007 fra Jupiter nu bliver hentet og oprettet for en ny boring i GeoEnviron, hvis der ikke står noget i dette felt i Jupiter, kigges der på BORHTOWNNO, og hvis dette felt også er tomt, vil feltet blive tomt i GeoEnviron

19 Modulet Rotter Søgning i visse felter Der er rettet en fejl der forårsagede, at GeoEnviron lukkede ned ved søgning på specifikke felter (Rottetilhold, Årsag, Bekæmpelsesmiddel og Fældetype) under fanen "Anmeldelse". Integration - Rottehullet Der er fjernet krav om kobling mellem "Ingen rotte" og "Årsag" Ved indberetning af et besøg, hvor dyr er forskellig fra rotte, sættes årsag = null (uanset hvordan det er mappet). Så kan kunderne mappe deres "Ingen rotter" til hvilket som helst uden, at det giver problemer i Miljøportalens rottedatabase. Denne ændring er med i GE/Rottehullet service version Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Aarhus Kommune registrerer udlægning af gift i brønde i GeoEnviron Oplysninger om antal vejbrønde og fortovsbrønde pr. vejkode pr. område kan indlæses i stamdata til Rotter under "Område/Vejkoder". "Områdeliste til bekæmper" og "Intern områdeliste" kan vises og udskrives i et nyt vindue "Udlægning af gift i brønde", der åbnes i menuen "Andre moduler". Bekæmper noterer antal giftblokke udlagt i vej og fortov pr. vejnavn på udskrifter. For hver vejkode i et område kan en sagsbehandler indtaste dato for giftudlægning, antal giftblokke udlagt i vejbrønde og fortovsbrønde samt en eventuel bemærkning. Hvis du vil høre mere om Geokons produkter, kan du kontakte vores salgsteam på tlf eller via adressen:

20 Modulet Byggesag Valg af sagsadresse i tilfælde af ens ejendomsadresser Listboksen til valg af sagsadresse viser internt nummer for hver ejendomsadresse, så hvis der er to ens ejendomsadresser, kan en af disse vælges som sagsadresse. Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr Medsend transaktionstype 94 i udtræk til faktura (ja/nej) Transaktionstype 94 i snitfladen skal anvendes, når det er GeoEnviron der udskriver faktura, for at levere læselinjen til KMD Opus Debitor, så indbetalingen lander i KMD Opus Debitor, når der betales. Når det er KMD Opus Debitor, der udskriver faktura, er transaktionstype 94 ikke relevant. Disse oplysninger dannes, når KMD Opus Debitor udfærdiger fakturaen. Der er indført en ny opsætningsparameter kaldet Udskrives faktura via GE. Hvis der angives (Ja), så medsender GE Transaktionstype 94 til KMD Debitor, hvis (Nej) så medsendes transaktionstype 94 ikke. (Ja) er standardopsætning i GeoEnviron. Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "KMD Debitor - Byggesag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.0 Dato: 30.04.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Moduler med sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne...

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Byg og Miljø integration - installation

Byg og Miljø integration - installation integration - installation Følgende gennemgår installationen af integrationen til byggesags- og miljømoduler. Vigtig information Hvis der allerede er oprettet sager i, som er manuelt oprettet i GeoEnviron,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.0 Dato: 20.12.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Opsætning... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5 Modulerne Virksomhed og

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

gennemgang af diverse ting

gennemgang af diverse ting referat gennemgang af diverse ting Zoom-funktion Det er muligt at ændre zoom på sit skærmbillede. Det gøres under personlig opsætning, hvor I kan indsætte tal, som kan deles med 128 dvs. 1024,1152,1280

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.6.0 Dato: 07.02.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Sager og dokumenter... 4 Oversigter... 5 GeoEnviron Kalender... 5 Tilsynsarbejdsplanlægning...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Integration med Jupiter

Integration med Jupiter Integration med Jupiter ERFA-møde om Vandindvinding Integration med Jupiter - Agenda Aktuel status Både for integrationen og for Jupiter Kendte problemer Årsager og løsningsforslag Fremtidig udvikling

Læs mere

Overførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ

Overførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ Overførsel af data En af målsætninger er "arbejde som du plejer", hvilket betyder at data overføres løbende til DMA. Dog er der et par specielle forhold ved oprettelse af virksomheder og landbrug, hvor

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

PROJEKT JUPITER ONLINE

PROJEKT JUPITER ONLINE PROJEKT JUPITER ONLINE DAGSORDEN Baggrund for projektet og målsætningen Projektplanen Arbejdsgruppen og det agile samarbejde Oversigt over projektets indhold Præsentation af problemstillinger og løsninger

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. til GeoEnviron Service BoM Service til integration mellem GeoEnviron og Byg og Miljø Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. Servicen henter data

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 GeoEnviron 7.2.2 Ændringer i ver. 7.2.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.2.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.2.2 - set

Læs mere

Udtræk til KMD Debitorsystem

Udtræk til KMD Debitorsystem Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos

- Bladring i fremfundne hovedposter via knapper på værktøjslinien. - Billeder med filtyperne.jpg og.gif kan nu også tilknyttes som fotos Erfa-møde Virksomhed Referat fra møde den 12. juni 2003 Info fra Geokon Nye faciliteter i GeoEnviron 4.2 Som indledning præsenteres Geokon nogle af de nye faciliteter, som er blevet indført i virksomhedsmodulet

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere