GEOENVIRON by Geokon A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOENVIRON by Geokon A/S"

Transkript

1 GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

2

3 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø Modulerne Virksomhed og Landbrug... 8 Modulet Landbrug... 8 Modulet Tankanlæg... 9 Modulet Tidsregistrering... 9 Modulet Jordflytning... 9 Modulet Vandindvinding Integration - Jupiter Modulet Rotter Integration - Rottehullet Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Modulet Byggesag Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr

4 Generelle ændringer GENERELLE ÆNDRINGER Kun i miljømodulerne Multivalg af hovedsagsbehandlere til lokaliteter i søgetilstand I søgetilstand kan der vælges flere sagsbehandlere i listboks i hoveddata vinduet. Hold CTRL-tasten nede og vælg de relevante sagsbehandlere med musen. Brevfletning til Word med GE brevmaske eller D4 skabelon Valgt fane bestemmer nu, om der arbejdes videre med en GE brevmaske eller en D4 skabelon, når man vælger en Word-skabelon (GE brevmaske eller D4 skabelon). Ny opsætningsparameter kaldet Skabelon beskrivelse til angiver, om skabelonbeskrivelse skal overføres til beskrivelse på dokumenter ved valg af skabelon: a. Hvis der angives 0, så ændrer GE ikke beskrivelse på dokument. 0 er standardopsætning i GeoEnviron b. Hvis der angives 1, så overskriver GE beskrivelse på dokument med skabelon-beskrivelse c. Angives 2", så tilføjer GE skabelon-beskrivelse til beskrivelse på dokument Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "Sag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

5 Generelle ændringer Integration Byg og Miljø Ændring af adresse-søgning i BOM-forkontor (Opret sag-vindue) I tidligere versioner af GeoEnviron var det nødvendigt at nulstille søgekriterierne manuelt, hvis der var hentet f.eks. et matrikelnummer på ansøgningen, som ikke kunne fremsøges i GeoEnviron. Desuden skulle man manuelt eksekvere søgefunktionen for at fremsøge adresser ved åbning af "Opret sag"-vinduet. Der er indført disse forbedringer i adressesøgning i forkontoret for "Byg og Miljø": A. Når vinduet åbnes, sker der automatisk en søgning (hvis der er mindst et søgekriterie udfyldt) B. Hvis der ikke findes nogle resultater ud fra den automatiske søgning, nulstilles kriterierne, så brugeren manuelt har mulighed for at indtaste relevant data Det er muligt at skjule sager i BOM-forkontoret Når man får ansøgninger ned, som ikke er relevante for kommunen at se i forkontoret for "Byg og Miljø" (fejloprettede fra borgerens side, sager der allerede er oprettet manuelt i GeoEnviron eller lignende), fylder de unødigt i oversigten over nye ansøgninger. Der er indført en mulighed for at skjule sagerne i forkontoret, således at det kun er relevante sager, der er synlige: Årsagen til at der ikke er indført muligheden for at slette ansøgninger fra forkontoret er, at det vil fjerne muligheden for nogensinde at hente ansøgningen ned fra "Byg og Miljø" igen

6 Generelle ændringer Indføre specifik sagsstatus (mapning) for miljø og byggesag I tidligere versioner af GeoEnviron var der kun én mapning mellem sagstatus i Byg og Miljø og GeoEnviron. Det vil sige, at kunder der gjorde brug af byggesagsmodulet havde behov for at oprette "fælles" sagsstatus under "Stamdata"/"Fælles stamdata"/"sag og Journal". Der er indført mulighed for at mappe "Sagstatus" fra "Byg og Miljø" til henholdsvis sagstatus for "Byggesag" og sagstatus for miljømoduler ("Fælles") i GeoEnviron: For at læse mere om mapningen mellem GeoEnviron og "Byg og Miljø", henvises til brugervejledningen. Ydermere er mapningen lavet som lister, hvor allerede mappede emner ikke længere er tilgængelige - for at lette arbejdet med at sætte integrationen op

7 Generelle ændringer Ved oprettelse af sag fra BOM-forkontor skal der kun kunne vælges relevante moduler I tidligere versioner af GeoEnviron var det muligt at fremsøge alle lokaliteter fra alle moduler i forkontoret for "Byg og Miljø". Dette gav problemer, da der reelt var mulighed for at oprette en ansøgning relateret til vandindvinding i landbrugsmodulet. Der er indført en filtrering ved fremsøgning af lokaliteter i "Opret sag"-vinduet, således at det kun vises de lokaliteter, der er relateret til sagstypen for den ansøgning, der er ved at blive behandlet. Eksempel: Der er lavet mapning af en sagstypen "Tilslutning af tag- og..." fra "Byg og Miljø" til sagstypen "Spildevandstilladelser..." i GeoEnviron: Denne sagstype er kun tilgængelig for landbrugs-modulet: Ved fremsøgning af lokaliteter for ansøgninger med denne sagstype, er det således kun lokaliteter i dette modul, der vil være tilgængelige: - 7 -

8 ÆNDRINGER I MODULER Modulerne Virksomhed og Landbrug Miljørisikoberegning Der er fjernet krav om, at P-nr skal være udfyldt, da det ikke længere er påkrævet i snitfladen til Miljøstyrelsens miljørisikokomponent ("beregningsmotor"). Rapporten Tilsynsindberetning - Listevirksomheder Der udtrækkes kun de aktive listevirksomheder (bilag 1) ved periodens afslutning, der har den tilsynsmyndighed, som er angivet i systemopsætningen. Modulet Landbrug Link til CHR virker atter Knappen i GeoEnviron, der linker til CHRs hjemmeside, passer nu med de nye links på CHRs hjemmeside. Den finder ejendommen med CHR-nr, hvis det er sat. Registrering af antal markstakke ved tilsyn Hvis der konstateres markstakke ved et tilsyn, skal antallet af markstakke noteres. Et kontrolpunkt af systemtype "Markstakke" kan tilføjes i fælles stamdata for tilsyn. Når et tilsyn har et kontrolpunkt af denne type, er der mulighed for at indtaste et antal ud over en kommentar. Antal-feltet er hverken med i mobilt tilsyn eller rapporter. Aftaler om markarbejde Sagsbehandleren kan tilføje en pasningsaftale på landbruget, når landmænd laver aftale med maskinstation om udførelse af en eller flere opgaver i marken. Indsæt to aftaletyper med navn "Pasningsaftale" og "Passer", begge med "Pasningsaftale" som modtage/afgive-type, og en modsætning til den valgte type: - 8 -

9 På landbruget indsættes en ny række på fanen Gødning/Aftaler under den lodrette hovedfane Landbrugsteknik. Vælg pasningsaftale, aftalepartner og aftaleperiode. Når en pasningsaftale angives her, registreres aftalen samtidig hos aftalepartneren. Modulet Tankanlæg Ændring af ledetekst til felt Ledeteksten "Afmeldingsdato" er ændret til "Fritagelsesdato" for en udskiller, da det er mere forståeligt og intuitivt. Modulet Tidsregistrering Udvidet bemærkning til en tidsregistrering Der kan gemmes op til 1000 tegn i bemærkning til hver tidsregistreringslinje på en ugeseddel, når der er valgt ekspanderet visning af ugesedlen. Modulet Jordflytning Det er muligt at søge en given jordanmeldelse frem Når der sker ændringer på en anmeldelse, så får sagsbehandler en mail med anmeldelsesnummer, dette kopieres i dag ind i feltet i GE, og der trykkes "Hent". Men der springes kun til lokaliteten (ikke selve anmeldelsen), og hvis lokaliteten har mange jordflytninger, kan det tage lang tid at navigere frem til den rigtige. Sæt GeoEnviron i søgetilstand ved at trykke "Søg" til højre i modulvinduet: Indtast eller indsæt "Anmeldelsesnr" (uden punktum) og tryk "Hent": - 9 -

10 Det er muligt at flytte en enkelt jordanmeldelse til en anden lokalitet A. I tilfælde af, at man på en adresse har flere anmeldelser, men en af dem er forkert placeret (i dag skal man annullere den og oprette en ny). B. Der kan være tilfælde, hvor borgerne har oprettet mange (næsten ens) adresser. F.eks. en opførelse af et større varehus bliver fordelt på 5-6 forskellige adresser. Her kunne det være rart at samle dem på en lokalitet. Det er muligt at flytte en anmeldelse ved at fremsøge anmeldelsen og trykke på Flyt"-ikonet ved siden af "Anmeldelsesnr": Herefter vælges den ønskede lokalitet, og der trykkes på det grønne flueben (eller dobbeltklik): Bemærk at alle relaterede "Jordhåndteringer" også bliver flyttet til den nye lokalitet

11 Modulet Vandindvinding Automatisk behandling af eksporterede/importerede vandmængder Det skal være muligt at få et samlet overblik og en summering af de registrerede eksporterede og importerede vandmængder fra fanen "Eksport/Import". Der er indført summering og visning af vandmængder fra fanen "Eksport/Import" på fanen "Værker". Eventuelle registreringer indenfor samme år opsummeres automatisk i de to nye felter. Den nye information skal bruges til at kvalitetstjekke de data, man har registreret i indtastningsfelterne "Import fra andre værker (m 3 )" og "Eksport fra andre værker (m 3 )". Årsagen til at de data ikke indgår i beregning for den samlede mængde under "Udpumpet til forbrugere (m 3 )" skyldes, at dette vil give et forkert billede hos de mange kommuner, der tidligere har indtastet data i begge faner "Eksport/Import" og "Værker"

12 Der er indført 'Husdyrbrug under forsyningsfordeling Det skal være muligt at registrere og indberette hvor meget vand, der er blevet anvendt for husdyrbrug i f.eks. en stald. Der er indført et nyt felt til registrering af vand for husdyrbrug under fanen "Indberetning"/"Enkeltanlæg": Ændringen er kun indført i GeoEnviron, det vil først blive indført i web-delen ved næste release. Integration - Jupiter Når et anlæg slettes i GeoEnviron, skal det også slettes i Jupiter Hvis der bliver oprettet og indberettet et nyt anlæg ved en fejl, har det tidligere været nødvendigt at slette anlægget i GeoEnviron, hvorefter man skulle kontakte GEUS for at få slettet anlægget i Jupiter-databasen. Der er nu indført muligheden for, at man kan slette anlægget både i GeoEnviron og Jupiter, direkte fra GeoEnviron. Det er kun anlæg uden underliggende data, der må og kan slettes, hvis der på et anlæg eksisterer en allerede indberettet tilladelse, er det ikke muligt at slette dette anlæg. Søg og vælg det anlæg, der ønskes slettet. Tryk "Slet" efterfulgt af "Gem" og bekræft sletning:

13 I Jupiter før sletning: Efterfølgende er det fjernet i Jupiter; Det skal være nemmere at indberette adresser til Jupiter Indberetningen af roller og tilhørende adresser fra GeoEnviron til Jupiter har tidligere været meget kompleks, og det har været udfordrende at finde årsagen til at enkelte indberetninger eventuelt ikke kunne gennemføres. I denne version af GeoEnviron er der lavet en grundlæggende oprydning i den måde, der foretages validering af adresser og roller, inden indberetningen foretages. Desuden er der lavet forbedring af de fejlmeddelelser, der er til rådighed i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at indberette. Indberetningen stopper ikke længere i tilfælde af fejl. Udover de generelle forbedringer i forhold til datavalidering, indberetning og fejlbeskrivelser, er der lavet nedenstående forbedringer: 1 - Mulighed for at se Jupiter-data for den enkelte adresse og rolle For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes adressen under "Adresser", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata": Bemærk, at det kræver DMP-login, når man skal se information om adresser og personer

14 Herefter er det muligt at sammenligne informationerne i GeoEnviron med dem, der er registreret i Jupiter: Bemærk, at bemærkningen, der vises for adressen, henviser til bemærkning på selve rollen i Jupiter og ikke adressen 2 - Mulighed for at sammenligne adresser på oversigtsniveau for det samlede anlæg For at se adresse og rolle-informationer i Jupiter, findes fanen "- Oversigt" under "Anlægget", hvorefter der højreklikkes og trykkes "Vis Jupiterdata":

15 Herefter er det muligt at sammenligne enkelte informationer i GeoEnviron med dem der er registreret i Jupiter Vær opmærksom på de data der bliver vist. Bemærk, at det ikke er muligt at sammenligne de enkelte adresser i denne visning, og at det er navnet og adressen for rollen i GeoEnviron, der bliver vist i "Vis Jupiter". Vinduet skal primært bruges til at sammenligne antallet af roller i de to systemer samt start- og slutdato. Synkronisering af adresse- og rolleinformationer Hvis der generelt på mange adresser og roller er forskel i GeoEnviron og Jupiter, anbefales det at køre en masseoverførsel: a. De rigtige adresser er i Jupiter og skal hentes ned i GeoEnviron

16 b. De rigtige adresser er i GeoEnviron og skal overføres til Jupiter 3 - Det er muligt at vælge om en enkelt adresse/rolle skal indberettes Dette gøres ved at benytte checkboks-feltet under den enkelte adresse:

17 4 - Det er muligt at slette en adresse i Jupiter direkte fra GeoEnviron Bemærk, at rollen/adressen både bliver slettet i Jupiter og i GeoEnviron, og at det ikke er muligt at genskabe de slettede data En adresse slettes ved at finde den specifikke adresse, trykke på "Slet adressen": Sletningen af adressen vil herefter påbegyndes: Efterfølgende vil adressen være slettet i GeoEnviron og Jupiter: Bemærk, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at slette gebyr-rollen, da den bliver brugt i andre tabeller i Jupiter:

18 Boringsanvendelse fra Jupiter hentes automatisk og vises for en boring Det er vigtigt for kommunen at vide hvilken "Boringsanvendelse", der er sat på boringen i Jupiter-databasen, men samtidig er det også vigtigt at have muligheden for at kunne angive en mere detaljeret og præcis anvendelse i GeoEnviron. Der er indført automatisk hentning af koderne for "Boringsanvendelse" (listen har CodeType = 855 i Jupiter). Derudover hentes og registreres boringsanvendelsen for de enkelte boringer ned i GeoEnviron. Hvis en boring ændrer anvendelse i Jupiter, bliver denne ændring også hentet ned og opdateret i GeoEnviron. Denne ændring er med i GE/Jupiter service version Bemærk, at der kan være boringer i Jupiter, hvor der ikke er registreret en anvendelse og feltet derfor vil være tomt i GeoEnviron Ved import/oprettelse af en ny boring hentes nyt kommunenr fra Jupiter i stedet for det gamle GEUS har tidligere indtastet kommunenummer for en boring i feltet til "gammelt" kommunenummer (BORHTOWNNO) og ikke i feltet for nyt kommunenummer (BORHTOWNNO2007). GEUS er nu begyndt kun at indtaste i feltet for nye kommunenummer. Ændringen betød, at kommunenummeret ikke blev hentet og mappet til GeoEnviron. Der er indført en ændring i "Jupiter - Mapninger - Boringer" således, at BORHTOWNNO2007 fra Jupiter nu bliver hentet og oprettet for en ny boring i GeoEnviron, hvis der ikke står noget i dette felt i Jupiter, kigges der på BORHTOWNNO, og hvis dette felt også er tomt, vil feltet blive tomt i GeoEnviron

19 Modulet Rotter Søgning i visse felter Der er rettet en fejl der forårsagede, at GeoEnviron lukkede ned ved søgning på specifikke felter (Rottetilhold, Årsag, Bekæmpelsesmiddel og Fældetype) under fanen "Anmeldelse". Integration - Rottehullet Der er fjernet krav om kobling mellem "Ingen rotte" og "Årsag" Ved indberetning af et besøg, hvor dyr er forskellig fra rotte, sættes årsag = null (uanset hvordan det er mappet). Så kan kunderne mappe deres "Ingen rotter" til hvilket som helst uden, at det giver problemer i Miljøportalens rottedatabase. Denne ændring er med i GE/Rottehullet service version Ny tilkøbsmulighed Udlægning af gift i brønde Aarhus Kommune registrerer udlægning af gift i brønde i GeoEnviron Oplysninger om antal vejbrønde og fortovsbrønde pr. vejkode pr. område kan indlæses i stamdata til Rotter under "Område/Vejkoder". "Områdeliste til bekæmper" og "Intern områdeliste" kan vises og udskrives i et nyt vindue "Udlægning af gift i brønde", der åbnes i menuen "Andre moduler". Bekæmper noterer antal giftblokke udlagt i vej og fortov pr. vejnavn på udskrifter. For hver vejkode i et område kan en sagsbehandler indtaste dato for giftudlægning, antal giftblokke udlagt i vejbrønde og fortovsbrønde samt en eventuel bemærkning. Hvis du vil høre mere om Geokons produkter, kan du kontakte vores salgsteam på tlf eller via adressen:

20 Modulet Byggesag Valg af sagsadresse i tilfælde af ens ejendomsadresser Listboksen til valg af sagsadresse viser internt nummer for hver ejendomsadresse, så hvis der er to ens ejendomsadresser, kan en af disse vælges som sagsadresse. Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr Medsend transaktionstype 94 i udtræk til faktura (ja/nej) Transaktionstype 94 i snitfladen skal anvendes, når det er GeoEnviron der udskriver faktura, for at levere læselinjen til KMD Opus Debitor, så indbetalingen lander i KMD Opus Debitor, når der betales. Når det er KMD Opus Debitor, der udskriver faktura, er transaktionstype 94 ikke relevant. Disse oplysninger dannes, når KMD Opus Debitor udfærdiger fakturaen. Der er indført en ny opsætningsparameter kaldet Udskrives faktura via GE. Hvis der angives (Ja), så medsender GE Transaktionstype 94 til KMD Debitor, hvis (Nej) så medsendes transaktionstype 94 ikke. (Ja) er standardopsætning i GeoEnviron. Parameteren angives i GeoEnviron under menupunktet: System Adm. Opsætning Systemopsætning; Fælles opsætning og overskriften "KMD Debitor - Byggesag". Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato 07-06-2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet.

VVS WEB-Portal. Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. VVS WEB-Portal Anmeldelse - Færdigmelding af GR-A installationer, i DONG Energy's forsyningsområde, via internettet. Brugervejledning ver. 08 01-01-2015 Support oplysninger: Har du problemer med brugen

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere