ÆNDRINGSFORSLAG 1-42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-42"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2009/2096(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-42 Antonio Cancian (PE v01-00) om en bæredygtig fremtid for transporten (2009/2096(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /23 AM\ doc

3 1 Bernd Lange Punkt -1 (nyt) -1. understreger, at transportsektoren er af central betydning for Europa; mener for det første, at en effektiv og bæredygtig transport forbedrer samfundets økonomiske resultater og giver folk mulighed for at deltage i samfundslivet, og for det andet, at transportsektoren er en kernesektor i det europæiske erhvervsliv og skaber mange arbejdspladser; Or. de 2 Antonio Cancian Punkt 1 1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km; mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2- emissionerne og 70 % af de resterende forurenende emissioner fra køretøjer; 1. bemærker, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km; mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2- emissionerne og 70 % af de resterende forurenende emissioner fra køretøjer, hvilket gør den til den andenstørste kilde til NO x - og PM 10 -emissioner, som er særligt skadelige for menneskers sundhed; påpeger behovet for at anvende de mest avancerede teknologier til emissionsreduktion på ikke bare nyproducerede biler, men på alle biler, AM\ doc 3/23 PE v01-00

4 der kører på vejene; Or. it 3 Anni Podimata Punkt 1 1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km; mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2- emissionerne og 70 % af de resterende forurenende emissioner fra køretøjer; 1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer kan forbedres yderligere i de kommende år med henblik på at sikre en betydelig reduktion af CO 2 - emissionern pr. km, og beklager, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2-emissionerne og 70 % af de resterende forurenende emissioner fra køretøjer; Or. fr 4 Edit Herczog Punkt 1 1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km; mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2- emissionerne og 70 % af de resterende 1. mener, at energieffektiviteten for de forskellige transportformer er blevet bedre i de seneste år, hvilket har muliggjort en betydelig mindskelse af CO2-emissionerne pr. km; mener dog, at mindskelsen af skadelige emissioner er blevet udlignet af den stadig større efterspørgsel i transportsektoren, navnlig inden for vejtransport; minder om, at den tætte bytrafik er ansvarlig for 40 % af CO2- emissionerne og 70 % af de resterende PE v /23 AM\ doc

5 forurenende emissioner fra køretøjer; forurenende emissioner fra køretøjer; fastholder, at alle nye løsninger, der kan nedbringe CO 2 -emissionerne ved vejtransport bør overvejes uden forbehold; 5 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 1 a (nyt) 1a. understreger, at transportsystemet skal tilbyde kunderne de bedste valgmuligheder inden for transport og kombinere bæredygtige løsninger med en effektiv betjening; bemærker, at en bedre integration af de forskellige transportformer vil forbedre transportsystemets overordnede effektivitet; 6 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 1 a (nyt) 1a. mener, at udviklingen af korridorer til søs samt transport ad søvejen og med jernbane bør prioriteres som billigere og mere miljøvenlige transportformer; Or. ro AM\ doc 5/23 PE v01-00

6 7 Paul Rübig Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; 2. er overbevist om, at det udelukkende gennem et interoperabelt transportsystem vil være energibesparelserne; indtager derfor det synspunkt, at der hurtigst muligt bør lægges større vægt på princippet om sammodalitet, dvs. koordinering af de forskellige transportformer, og at der bør gennemføres kvalitetsfremme for at styrke de enkelte transportformer i henhold til deres potentiale og dermed udvikle de forskellige transportformer til et integreret transportnet; Or. de 8 Lara Comi Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; 2. mener, at det udelukkende ved at udvikle et interoperabelt og sammodalt europæisk transportsystem vil være muligt at øge energieffektiviteten; understreger i denne af de eksterne omkostninger som en mulig supplerende løsning, der kan genoprette transportformer og for om muligt at fremme brugen af mindre forurenende transportformer og dermed reducere såvel energiforbruget i det europæiske transportsystem som emissioner af CO 2, NO x og PM 10 ; PE v /23 AM\ doc

7 Or. it 9 Ilda Figueiredo Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger ved at fremme mere effektive offentlige transportnet af høj kvalitet til priser, som den almindelige befolkning kan betale, for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; Or. pt 10 Lena Ek Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af energibesparelserne; understreger, at det haster med at forbedre interoperabiliteten, og i denne forbindelse betydningen af internalisering af de eksterne omkostninger for at skabe ligevægt i brugen af de forskellige transportformer og for om AM\ doc 7/23 PE v01-00

8 mindre forurenende transportformer; muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; 11 Anni Podimata Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; Or. fr 12 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor PE v /23 AM\ doc

9 det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer og alternative energikilder lige fra alle typer af gasformige og flydende brændstoffer som LPG, LNG og CNG til elektricitet; 13 Paul Rübig Punkt 2 energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; energibesparelserne; understreger i denne af de eksterne omkostninger for at skabe transportformer og for om muligt, og hvor det er nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; støtter navnlig eldrevet mobilitet med henblik på at fremme anvendelsen af teknologiver med lave CO 2 -emissioner og opnå overordnet effektivitet inden for transportsystemet; Or. de 14 Ilda Figueiredo Punkt 2 a (nyt) 2a. anerkender den offentlige sektors betydning for at forbedre offentlighedens adgang til mindre forurenende AM\ doc 9/23 PE v01-00

10 transporttjenester, til udvikling af grundlæggende økonomiske sektorer, navnlig inden for energisektoren samt inden for industri og turisme, for at fremme økonomisk, social og regional samhørighed og styrke statens rolle vedrørende regulering, deltagelse og intervention i markedet i samarbejde med brugerorganisationer, der indtager en førerrolle i leveringen af forsyningspligtydelser; understreger, at offentlig-private partnerskaber inden for denne sektor i de fleste tilfælde kun tjener til at gøre det lettere for økonomiske koncerner at drive forretning og som dække for privatiseringer, der skader offentlighedens og brugere af offentlige transporttjenesters interesse; Or. pt 15 Paul Rübig Punkt 2 a (nyt) 2a. anerkender betydningen af at internalisere eksterne omkostninger inden for alle transportformer for at genoprette balancen mellem anvendelsen af og potentialet ved forskellige transportformer og for, hvor det er muligt og nødvendigt, at fremme brugen af mindre forurenende transportformer; Or. de 16 Lara Comi Punkt 3 PE v /23 AM\ doc

11 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i og mellem byerne; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller halvtomme og således fylder unødigt på vejene; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med de europæiske satellitnavigationssystemer Galileo og EGNOS kan mindske trafikmængderne og derved begrænse trafikken i og mellem byerne og ligeledes vil bidrage til lavere emissioner af skadelige stoffer samt færre færdselsulykker; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller halvtomme og således fylder unødigt på vejene og gør dem farligere; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; Or. it 17 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz Punkt 3 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i og mellem byerne; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller halvtomme og således fylder unødigt på vejene; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i og mellem byerne; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller halvtomme og således fylder unødigt på vejene, og antallet af personbiler med kun én person om bord er stigende, hvilket betyder mere trafik og et langt større brændstofforbrug; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; AM\ doc 11/23 PE v01-00

12 18 Paul Rübig Punkt 3 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i og mellem byerne; mener, at der er for mange tunge køretøjer, der ofte kører tomme eller halvtomme og således fylder unødigt på vejene; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; 3. mener, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) sammen med det europæiske satellitnavigationssystem Galileo kan mindske trafikmængderne og begrænse trafikken i og mellem byerne; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte politikker, der kan fremme efterspørgslen efter innovation fra private husholdninger; Or. de 19 Zigmantas Balčytis Punkt 3 a (nyt) 3a. bemærker, at de nødvendige rammebetingelser og åbne standarder skal indføres for lovende teknologier, uden at bestemte teknologier tildeles specifikke fordele; 20 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 3 a (nyt) PE v /23 AM\ doc

13 3a. indtager det synspunkt, at for at forbedre sikkerheden for alle trafikanter bør man ved byudviklingen tage højde for en mere bæredygtig mobilitet i og mellem byerne; Or. ro 21 Anni Podimata Punkt 4 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur med henblik på at gøre transporten tilgængelig for alle, navnlig for personer med nedsat mobilitet, og i intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; Or. fr 22 Edit Herczog Punkt 4 AM\ doc 13/23 PE v01-00

14 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre færdselssikkerheden og den overordnede sikkerhed i bilerne gennem indførelse af avancerede teknologier; 23 Lena Ek Punkt 4 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; 4. understreger den betydning, som intermodale informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og navnlig intermodale intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre PE v /23 AM\ doc

15 sikkerheden; 24 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 4 4. understreger den betydning, som informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; 4. understreger den betydning, som intermodale informationssystemer og udvikling af intelligente transportsystemer har for logistik; glæder sig over de forskellige initiativer, der er taget på fællesskabsplan (f.eks. SESAR, ERTMS, RIS og SafeSeaNet); opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i infrastruktur og intermodale intelligente transportsystemer, fremme brugen af kollektiv trafik og indføre interoperable takster med udstedelse af multimodale billetter med henblik på at optimere brugen af og interoperabiliteten mellem de forskellige transportformer, begrænse energiforbruget og forbedre sikkerheden; 25 Teresa Riera Madurell Punkt 4 a (nyt) 4a. påpeger betydningen af elektrisk mobilitet, ikke blot som en metode til forbedring af energieffektiviteten for transport som sådan, men også som en metode til at inkorporere vedvarende energikilder i elsystemet og derved forbedre dets effektivitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til AM\ doc 15/23 PE v01-00

16 sammen med de lokale myndigheder at forpligte sig til at gennemføre projekter, der demonstrerer levedygtigheden teknisk og energimæssigt af elektrisk mobilitet i bymiljøerne og til at skabe grundlaget for reguleringsforanstaltninger, der kan fremme den nødvendige teknologi, herunder f.eks. afgiftsforanstaltninger for køb eller brug af biler, typegodkendelse og forsyningstariffer; Or. es 26 Antonio Cancian Punkt 5 a (nyt) 5a. glæder sig over fremskridtene for trafiksikkerheden, der skyldes anvendelse af nye teknologier og radionavigationssystemer kombineret med stadig mere stringente teknologiske designstandarder rettet mod f.eks. fodgængere; påpeger imidlertid, at målet i hvidbogen fra 2001 om en halvering af antallet af trafikofre i 2010 ikke er blevet nået; Or. it 27 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 5 a (nyt) 5a. indtager det synspunkt, at man ved udviklingen af bæredygtig transport bør tage hensyn til behovene hos handicappede for at fremme deres PE v /23 AM\ doc

17 mobilitet; Or. ro 28 Bernd Lange Punkt 5 a (nyt) 5a. opfordrer Kommissionen til med henblik på at styrke den bæredygtige mobilitetssektor med lave CO 2 -emissioner at udforme en integreret politik, der samler forslag til innovation såsom intelligente transportsystemer (ITS), fremme af forskning, konkurrencelovgivning, regler for det indre marked (f.eks. cabotage) og logistikpolitik og bringer disse politikområder sammen; Or. de 29 Antonio Cancian Punkt 5 b (nyt) 5b. opfordrer erhvervslivet og forskningsinstitutionerne til at udvide og videreudvikle spektret af internationalt konkurrencedygtige europæiske teknologier til forbedring af sikkerheden og miljøvenligheden af alle typer af køretøjer, både til privat og offentlig brug samt til erhvervsmæssig anvendelse; Or. it AM\ doc 17/23 PE v01-00

18 30 Antonio Cancian Punkt 5 c (nyt) 5c. opfordrer producenter af biler og tunge køretøjer til at benytte de tilgængelige teknologier til at skaffe sig grundlæggende oplysninger om samspillet mellem køretøjet og vejen samt vejrforhold og til at gøre større brug af nøgledata fra selve køretøjet (hastighed, navigation, kørselstid osv.) og projicere dem op på vindspejlet med henblik på at tilskynde til en miljørigtig kørsel; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre nye informations- og uddannelseskampagner for trafikanter; Or. it 31 Zigmantas Balčytis Punkt 6 6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning vedrørende transport, sikkerhed og bæredygtig mobilitet og træffe positive foranstaltninger til fordel for brug af mindre forurenende transportformer, forbedre logistikken og den eksisterende infrastruktur, hurtigst muligt færdiggøre de TEN-T-projekter, der allerede er blevet finansieret, og til at planlægge integrerede, sammenhængende og funktionelle fremtidige transportnet i forbindelse med gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen. 6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme forskning vedrørende transport ved at øge F&Uudgifterne til nye teknologier, sikkerhed og bæredygtig mobilitet og træffe positive foranstaltninger til fordel for brug af mindre forurenende transportformer, forbedre logistikken og den eksisterende infrastruktur, hurtigst muligt færdiggøre de TEN-T-projekter, der allerede er blevet finansieret, og til at planlægge integrerede, sammenhængende og funktionelle fremtidige transportnet i forbindelse med gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen. PE v /23 AM\ doc

19 32 Antonio Cancian Punkt 6 a (nyt) 6a. deler Kommissionens synspunkt om, at gennemførelsen af det indre marked skal suppleres med en liberalisering af transportsektoren, navnlig inden for jernbanetransport; mener, at reglerne inden for transportsektoren og inden for andre sektorer, der skal sikre en virkelig fri konkurrence, skal håndhæves retfærdigt, og at der skal anvendes fælles regler for at give adgang til markedet eller som minimum sikre gensidighed; håber, at Europa inden for transport- og energipolitikken og i sine forbindelser med tredjelande vil tale med én stemme; Or. it 33 Zigmantas Balčytis Punkt 6 a (nyt) 6a. opfordrer Kommissionen til at føre politikker, der kan fremme fremstilling og brug af nulemissionskøretøjer som elektrisk drevne køretøjer i Europa; 34 Lena Ek Punkt 6 a (nyt) AM\ doc 19/23 PE v01-00

20 6a. opfordrer til indførelse af et fælles europæisk reservationssystem for at øge effektiviteten af de forskellige transportformer og forenkle deres interoperabilitet. Or. sv 35 Lena Kolarska-Bobińska Punkt 6 a (nyt) 6a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke bæredygtige, grænseoverskridende transportprojekter med europæiske naboskabspolitikker, navnlig over for Ukraine, idet manglen på velfungerende forbindelser mellem jernbane- og vejnettene samt de indre vandveje er en vigtig årsag til, at man nærmest udelukkende anvender tunge lastbiler på regionale veje; 36 Bernd Lange Punkt 6 a (nyt) 6a. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde en betydelig indsats for hurtigt at gennemføre standardiseringen af innovationen inden for mobilitetssektoren med henblik på at fremskynde markedsføringen af ny teknologi, f.eks. inden for e-mobilitet; PE v /23 AM\ doc

21 Or. de 37 Britta Thomsen og Jens Rohde Punkt 6 a (nyt) 6a. understreger, at i en æra med stadig mindre olieressourcer og krav om betydelige reduktioner af drivhusgasemissionerne skal transportsektoren tilstræbe et radikalt teknologiskift bl.a. i retning af elektriske køretøjer; beder Kommissionen sikre egnede rammebetingelser for udviklingen af elektriske køretøjer ved bl.a. at yde fortsat opbakning til F&U- og standardiseringsprocesser, fremme strengere emissionsgrænser og bilafgifter baseret på drivhusgasemissioner samt foretage en revision af mærkningsdirektivet og retningslinjerne for bedste praksis; 38 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 6 a (nyt) 6a. indtager det synspunkt, at udviklingen af bæredygtig transport bør være en del af EU 2020-strategien; Or. ro AM\ doc 21/23 PE v01-00

22 39 Zigmantas Balčytis Punkt 6 b (nyt) 6b. bemærker, at der er gjort betydelige fremskridt med gennemførelsen af TEN- T-projekterne; mener, at TEN-Tprojekterne fortsat bør være det centrale i EU's transportpolitik, navnlig projekter, der planlægges eller gennemføres i de mest isolerede EU-regioner, der mangler den nødvendige transportinfrastruktur og forbindelser til resten af Europa til transport af både passagerer og gods; 40 Lena Ek Punkt 6 b (nyt) 6b. understreger behovet for en fuldt liberaliseret jernbanesektor med henblik på at styrke dens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer ved at forbedre diversiteten af tjenesteudbydere, kvalitet og service. Or. sv 41 Bernd Lange Punkt 6 b (nyt) 6b. opfordrer Kommissionen til at yde PE v /23 AM\ doc

23 mere aktiv bistand til håndteringen af de strukturelle ændringer inden for mobilitetssektoren, for at denne kernesektor i det europæiske erhvervsliv kan forblive levedygtig og for at sikre arbejdspladserne inden for denne sektor; mener, at dette f.eks. kan ske ved at konvertere bilproducenter til udbydere af mobilitetstjenester, udvikle medarbejdernes færdigheder og kvalifikationer, foregribe udviklingen af produkter, sektorer eller systemer, oprette et paneuropæisk observationscenter for industrielle ændringer inden for mobilitetssektoren, indføre regionale mentorordninger og yde støtte fra strukturfondene med henblik på at fremme en bæredygtig mobilitet for personer og gods samt minimere afbrydelser forårsaget af strukturændringer inden for mobilitetssektoren; Or. de 42 Zigmantas Balčytis Punkt 6 c (nyt) 6c. beklager, at målet om en halvering af trafikdræbte i 2010, der blev opstillet i hvidbogen fra 2001, ikke er nået; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en opfølgningsstrategi med klart definerede foranstaltninger til en mere effektiv bekæmpelse trafikulykker; AM\ doc 23/23 PE v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 1-48

ÆNDRINGSFORSLAG 1-48 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/2096(INI) 13.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-48 Krišjānis Kariņš (PE469.856v01-00) om en køreplan for et fælles europæisk transportområde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2002) 410 C5-C5-0409/2002 2002/0191(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 12. februar 2003 PE 319.416/11-18 ÆNDRINGSFORSLAG 11-18 Udkast til udtalelse (PE 319.416) Eija-Riitta Anneli Korhola

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331

ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.10.2012 2011/0302(COD) ÆNDRINGSFORSLAG - Del 1 104-331 Udkast til betænkning Adina-Ioana Vălean,

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Transport- og Turismeudvalget 19.12.2011 2011/2196(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU (2011/2196(INI)) Transport- og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg

Workshop Transport. Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Workshop Transport Rebild 01 september 2015 Peter Lundberg Hvem er jeg? Præsentation Peter Hvad kommer jeg ind på idag? Hvad kommer jeg ikke ind på idag? Hvem er I? Transport som et indsatsområde i ØKS

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.10.2010 2010/2107(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 Udkast til betænkning Bendt Bendtsen (PE448.774v03-00) om revision af handlingsplanen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0415 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0415 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0415 Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. juli 2011 J nr. Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Rådets og Europa-Parlamentet om en ny strategi

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2137(INI) 9.11.2010. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi. til Økonomi- og Valutaudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2137(INI) 9.11.2010. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi. til Økonomi- og Valutaudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 9.11.2010 2010/2137(INI) UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Økonomi- og Valutaudvalget om beretning om konkurrencepolitikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Grund og nærhedsnotat om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.10.2013 2013/2043(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Et integreret pakkeleveringsmarked for mere

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Transportministeriets område under det slovenske EU-formandskab i første halvår af 2008.

Statusnotat over væsentlige og aktuelle sager på Transportministeriets område under det slovenske EU-formandskab i første halvår af 2008. Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 28. januar 2008 J. nr. EU- og Luftfartskontoret Michael E. K. Hansen Telefon 33 92 33 58 mic@trm.dk Statusnotat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien?

Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Vil I arbejde med transport og infrastruktur i Skandinavien? Om at søge støtte til projekter på transportområdet fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejde med bæredygtig

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

EU-programmer for fremme af godstransport med skib

EU-programmer for fremme af godstransport med skib EU-programmer for fremme af godstransport med skib Chefkonsulent Steen Jonssen, TØF Havnekonference den 10. september 2009 Europa-Kommissionens Hvidbog af 12.9.2001 (KOM(2001)370): Den Europæiske transportpolitik

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje

Nyt forslag om forvaltning af sikkerheden på de europæiske veje Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 10. januar 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Nyt forslag om forvaltning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0144 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0144 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0144 Bilag 1 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 13. april 2011 J. nr. 2010-4555 Internationalt Kontor Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk Grund-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

TRANSEUROPÆISKE NET RETNINGSLINJER

TRANSEUROPÆISKE NET RETNINGSLINJER TRANSEUROPÆISKE NET RETNINGSLINJER Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bibeholder de transeuropæiske net (TEN) inden for transport, energi og telekommunikation, der først blev nævnt

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 21.6.2011 2011/2107(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 205-385 Udkast til betænkning Marisa Matias (PE464.836v01-00) Om grønbogen: Fra udfordringer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 4. april 2001 PE 286.426/1-13 ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 UDKAST TIL UDTALELSE af María Rodríguez Ramos (PE 286.426) Nice-traktaten

Læs mere

EU s klima- og energipakke

EU s klima- og energipakke EU s klima- og energipakke Hvilke rammebetingelser sætter klima- og energipakken for EU s CO2-reduktioner, herunder i transporten og landbruget? Stig Kjeldsen, EU og International Energipolitik Klima-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-205

ÆNDRINGSFORSLAG 1-205 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/2108(INI) 4.8.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-205 Udkast til betænkning Peter Eriksson (PE557.414v01-00) om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 26.10.2011 2011/2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE472.222v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\881877.doc PE473.915v03-00

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0279 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0279 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0279 Bilag 2 Offentligt DEPARTEMENTET Dato 13. august 2009 J. nr. 129-62 Internationalt Kontor Supplerende grundnotat Meddelelse: En bæredygtig fremtid for transport: Mod

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291

ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0299(COD) 16.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 37-291 Udkast til betænkning Evžen Tošenovský (PE487.697v01-00) om retningslinjer for transeuropæiske

Læs mere

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Skandinavisk Biogaskonference 8 november 2017 Skive, Danmark Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et EU-program, som støtter projekter mellem danskere, svenskere

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2004/2131(INI) 18.3.2005 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Energiunionen, KOM(2015)80 25. marts 2015 Revideret notat. Ændringer er markeret med streg i

Læs mere

Oktober/november MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport.

Oktober/november MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. Oktober/november MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtran sport. 12. november 2013 1 Oversigt Oktober/november Cabotage I et interview med det tyske Verkerhs Rundschau

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0094 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.3.2007 KOM(2007) 94 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

Europaudvalget 2009 2949 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2949 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2949 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 20. maj 2009 Dok.id J. nr. 121-34 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2012 COM(2012) 636 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET CARS 2020: Handlingsplan

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere