Referat af ordinær generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2015"

Transkript

1 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling april 2015 Sekretær Bente Nørgård

2 Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, med dagsorden iflg. vedtægterne: Dagsorden: 1. Valg af dirigent På bestyrelsens anbefaling blev Eva Tauby, Biogen Idec Manufacturing ApS, valgt som dirigent. Eva Tauby takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til de gældende vedtægter med udsendelse af indkaldelse med dagsorden til hvert enkelt medlem den 9. marts Der var 45 stemmeberettiget til stede på generalforsamlingen. 2. Valg af referent Sekretær Bente Nørgård blev valgt som referent. 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2015 og fremtidige planer v/charlotte Breinholt Endnu et år er gået i ArbejdsmiljøNET et år, hvor der er sket nye spændende ting i foreningen og et år, hvor vi har budt velkommen til flere nye medlemmer i regionerne og i bestyrelsen. ArbejdsmiljøNet er et netværk med mange kommunikationsopgaver og derfor er bl.a. vores blad ArbejdsmiljøNet af stor betydning for foreningen. Konceptet for bladet ArbejdsmiljøNet skal afspejle medlemmerne, og hvad medlemmerne har lyst til at høre om. Vi bruger en skabelon for, at indholdet bliver så bredspektret som muligt. I 2014 har temaerne været Hud, Tunge løft, Øjne, briller, beskyttelse og behandling. Husk, at hvis I har kommentarer til bladtemaerne eller bladet som helhed, hører vi meget gerne fra jer. For at forsøge at tiltrække nye medlemmer kørte foreningen i efteråret en kampagne om gratis medlemskab resten af året Dette gav dog blot nogle få nye medlemmer og vi måtte indse, at konkurrencen om tid og penge er en benhård faktor på markedet. Foreningen har nu i snart et par år været synlig på LinkedIn, hvor man kan tilmelde sig ArbejdsmiljøNets gruppe, og hvor man kan modtage nyheder samt bruge hinanden til diverse arbejdsmiljø spørgsmål. Det være sig Asbest bør kortlægges, Når svære samtaler er svære eller invitationer til møder. Brugergruppen på LinkedIn er åben for alle og tæller op mod 260 deltagere. For at følge med tiden besluttede bestyrelsen sidste år at opdatere vores hjemmeside, som nu har fået nye funktionaliteter, hvorfra man kan interagere med andre under sloganet Vi bringer arbejdsmiljølederne sammen. Nogle af årsagerne til, at foreningen har ønsket en ny hjemmeside er: Rigtig mange bruger I-pad i dag - hjemmesiden bliver tilpasset Iphone og IPAD. ArbejdsmiljøNETs tilstedeværelse der sker for lidt på hjemmesiden! At opnå et stærkere netværk vi er der, hvor andre også er! Inviterer man andre til at læse nyheder fra arbejdsmiljønet, bliver vi mere kendte Mulighed for at generere fakturaer ved tilmeldinger til arrangementer. Hjemmesiden er første skridt til at blive stadig mere prof og faciliterende overfor medlemmerne online. At blive et online mødested for arbejdsmiljøfolk. Eksempelvis Side 1

3 prøver vi for første gang på vores møde i Region Øst den at lave live-streaming, så man kan følge mødet hjemme fra sin egen lænestol. Vi vil også gerne forsøge os med løbende aktiviteter på LinkedIN. Men vi tager et skridt ad gangen. I første omgang får vi en moderne hjemmeside med løbende nyheder, nyhedsbrev, aktiv deling med andre netværk via LinkedIN og gode muligheder for at melde sig ind online og tage del i vore aktiviteter. Vi håber at den nye opbygning af hjemmesiden kan give arbejdsmiljølederne et brugbart redskab, og at den vil være med til at skabe interesse for og give lyst til at være med i foreningen! Hjemmesiden gik i luften den 1. maj, så det er bare med at gå i gang med at bruge den. I Regionerne har der været flere aktiviteter bl.a. i Region Nord med en temadag om mobning i maj samt et medlemsmøde om AMOs rolle, som desværre måtte aflyses pga. manglende tilmelding. Region Syd afholdte ultimo september Fredericia mødet med fokus på "Sikkerhedskultur med over 50 deltagere samt årsmøde, som blev udskudt til januar 2015 pga. sygdom. Årsmødet havde fokus på forebyggelse af ulykker og blev afholdt på COOPs tørvarelager. Region Øst inviterede i oktober i samarbejde med IDA Arbejdsmiljø til Arbejdsmiljø faglighed og rollen som ene arbejdsmiljøprofessionel i en virksomhed og sluttelig blev der afholdt årsmøde i november under emnet Sikkerhedskultur. Som I kan høre, gør regionsmedlemmerne sig al mulig umage for at finde interessante temaer og spændende virksomheder. Jeg synes, at de gør det godt og vil gerne sige jer tak for jeres store og vigtige arbejde I gør. Tak! AMPRO, som står for ArbejdsmiljøProfessionelle i Danmark, er et paraplysamarbejde, der vokser sig stærkere og stærkere dag for dag. De 5 organisationer, Arbejdsliv, IDA Arbejdsmiljø (SAM), Arbejdsmiljørådgiverne, arbejdsmiljønet, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, som vi samarbejder med, er nået frem til et fælles udgangspunkt, som danner grundlag for samarbejdet. Der er en fælles hjemmeside, som fortæller lidt om paraplyen, og hvorfra man kan klikke sig videre til de enkelte medlemsorganisationers egne hjemmesider. I AMPRO har man besluttet, at hver organisation på skift har Månedens kommentar, som lægges på AM- PROs hjemmeside. Selv om vi går i samarbejde med andre organisationer, forbliver vi os selv, vi vil stadig være arbejdsmiljønet, og vi vil beholde vores aktiviteter og vores årskonference, men vi arbejder os ind i et fællesskab, hvor tilbuddene bliver flere og bredere, og hvor vi med tiden forventer at arrangere møder og måske også uddannelse sammen, så vi, der til daglig arbejder med arbejdsmiljø, får mulighed for at styrke den viden vi har, men også at tilegne os ny viden til glæde for virksomheden og ikke mindst for os selv. ArbejdsmiljøNET kan fejre 53 års fødselsdag i år og kan i lighed med sidste år præsentere en bestyrelse med et par nye ansigter. I region Syd har Tine Busk fra Fredericia Kommune afløst Carsten Ditlefsen som formand og dermed også bestyrelsesmedlem. Tusind tak for indsatsen til Carsten og rigtig hjertelig velkommen til Tine samarbejdet er allerede startet, og det lover rigtig godt. Årskonferencen har i år tiltrukket næsten 170 deltagere og sammen med udstillere fra 27 stande giver det gode muligheder for networking. Udnyt muligheden og vend beriget tilbage til arbejdet. Side 2

4 Evalueringen af årskonferencen vil i år være ligesom sidste år, hvor I får tilsendt et link efter konferencen. Vi er meget glade for evalueringerne, som vi bruger ved planlægningen af den næste årskonference. Så jeg vil gerne på forhånd sige tak for jeres feedback. Jeg slutter med en stor tak til regionsudvalgene for deres lokale pleje af medlemmerne, tak til Bente for at holde styr på det hele. Tak til Arne og Kurt for at tage sig godt af udstillerne, tak til Freddie for at gennemgå vores regnskab og tak til bestyrelse og suppleanter for deres gode og stabile arbejde. Mange tak til alle. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse Kasserer Jani Hillebrand Aunskjær gennemgik årsregnskabet pr. 1. januar 31. december Resultatet endte med et overskud på kr ,00. Vi har fået mere ind på medlemskontingenter og har samtidig haft færre udgifter til transport bl.a. fordi bestyrelsen har afholdt de fleste bestyrelsesmøder som online møder og dermed har haft færre udgifter til transport og forplejning. Årskonferencen gav desuden et bedre resultat en forventet, og vi havde ikke budgetteret med indtægten fra Fredericia mødet. Vi sparede desuden lidt på underholdning på sidste årskonference. Alt i alt har vi en egenkapital, som er fornuftig. Kritisk revisor, Freddie Andersen-Degn, supplerede med ros til foreningen og især ros til Jannis økonomi styring. Kritisk revisor anbefalede regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet blev herved godkendt. 4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april 2015) Der er ikke indkommet forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af årskontingent Nuværende kontingent udgør Det blev forslået at hæve medlemskontingent til kr i Budget og kontingentstigning blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg til bestyrelse Der skal vælges/genvælges kasserer samt to suppleanter Bestyrelsens kandidat som kasserer er Jani Aunskjær, som blev enstemmigt valgt. Forslag om kontingent stigning til i 2016 blev vedtaget. Budgettet for 2015 blev tilsvarende godkendt. Valg til bestyrelsen: På valg er Jani Aunskjær som modtog genvalg. Jani blev valgt. Opstillede suppleanter: Susse Krogh, DONG Energy fra Region Øst Marianne Mortensen fra Brønderslev Kommune, Region Nord Både Susse Krogh og Marianne Mortensen blev genvalgt som suppleanter. Side 3

5 7. Valg af revisor ArbejdsmiljøNET fortsætter med revisionsselskabet Ernst & Young. 8. Valg af kritisk revisor Freddie Andersen-Degn blev genvalgt. 9. Eventuelt Ingen kommentarer. Jani takkede Freddy Andersen-Degn for det store arbejde som kritisk revisor samt tak til Eva Tauby for arbejdet som dirigent. Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med ArbejdsmiljøNETs Årskonference 2015, som fandt sted i dagene 14., 15. og 16. april Tak til Eva for at varetage posten som dirigent og tak til de fremmødte deltagere til generalforsamlingen. Med venlig hilsen Foreningen arbejdsmiljønet Charlotte Breinholt Formand for ArbejdsmiljøNET Godkendt af dirigent Eva Tauby Side 4

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere