Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, , TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C"

Transkript

1 Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, , TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars Byrdal Kjær AgroTech LBK Til stede Annemette Geertinger Force AGE Til stede Christian Grøn DHI CHG Til stede Dagsorden 1. Velkomst (LJ) 2. Dagsplan (CHG) 3. Referat fra styregruppemøde 2 (CHG) 4. Opdatering af dagsorden (CHG) 5. Eksterne henvendelser 5.1. Vølund kontakt (AGE) 5.2. Fiberline Composites (AGE) 5.3. VE-net (AGE) 5.4. Møde med MST om landbrugscertificering (LBK) 6. Statusrunde for projektet (alle) 7. Administrativt 7.1. Forbrugsopgørelse per 31/ (alle) 7.2. Udbetalinger (CHG) 7.3. Projekt- og styregruppe (CHG) 7.4. Ekspertgruppe (CHG) 8. Kommunikation 8.1. Web intra og extra (opfølgning CHG) 8.2. Kommunikationsplan (alle) 8.3. Rapport for videnspredning (alle) 8.4. Miljømagasinet (CHG) 8.5. COP15 (CHG) 8.6. Fagopdelte møder med MST og evt andre (alle) 9. Fokuseringsmatrix (alle) 9.1. Drivere for virksomhederne 10. Rullende arbejdsplaner for delcentrene (alle) 11. Skabelon for kvalitetshåndbog 12. Næste møde - projektgruppemøde (CHG) 13. Eventuelt (CHG) Udsendt materiale til mødet Referat fra 2. møde i styregruppen, 4. november 2008 (udsendt tidligere) Dagsorden

2 Seneste version af budget regneark til indberetning af forbrug Matrix for fagopdelte møder med MST mv. Hentes fra intraweb Projekt- og styregruppeskema (opdater, hvis nødvendigt) Kommunikationsplan (check) Rapport for videnspredning (opdater) Skabelon for DANETV kvalitetshåndbog og eksempler på protokol og test plan Forventet input på mødet Budgetregneark opdateret med forbrug til og med 31/ (alle) Status på kontakt til ekspertgruppe positioner (alle, seneste version på intraweb) Status på kontakt til Klima- og Energiministeriet på COP15 (DHI) Forslag til fagopdelte møder med Miljøstyrelsen med angivelse af emne og MST fagkontor (alle) Fokuseringsmatrix (alle, færdiggjort) Rullende arbejdsplaner (alle, opdaterede) Beslutningsreferat Ad 3 Referat godkendt Ad 4 Dagsorden udvidet og godkendt Ad 5 Ad 5.1 Kontakt til Vølund taget op, sonderinger i gang. Grænsen (0.5MW) imellem små anlæg (TI) og større anlæg (FORCE) anerkendt af begge. Feedback næste møde på den faktiske implementering. Ad 5.2 Kontaktes af LJ mhp oplysning og inddragelse i ETV baseret på TI test aktiviteter. Feedback næste møde. Ad 5.3 TI tager kontakt til VE net, finder input format, formulerer udkast, cirkulerer og reviderer, inden 1-2 uger. Ad 5.4 Møde om landbrugscertificering og -verifikation med MST, forventet input fra DANETV:

3 Status for EU ETV og DANETV - herunder målsætningerne for udvikling af testprotokoller til landbrugsteknologier og biomasse og evt andre relevante protokoller o DHI EU ETV og DANETV organisering af ETV og andre ordninger kvalitetshåndbog- udsteder af verifikat/certifikat o AT status for certificering og verifikation på landbrugsområdet sammenhæng certificering verifkation Ad 6 DHI Langsom start, men i ny år accelereres. Ingen væsentlige problemer. TI Nu klar til at køre med højere intensitet, har aftale med én virksomhed og møder med 2 på oparbejdning af biomasse til energi. Køl er på vej, bl.a. med Alfa Laval. Ingen væsentlige problemer. AT Fokusering på plads, firmainvolvering krævende, verifikation certificering samspil vigtig. Etablering af laboratorietestfacilitet i gang. Kvalitetshåndbog hænger. Ingen væsentlige problemer, kan få forkert balance investering løn, men er indstillet på at løse det. Force Godt på vej i branchedialog på biomassekedler, holder møde med branchen. Ikke kommet i gang med område 2, NOx reduktion. Ingen væsentlige problemer, måske lidt personalerekruteringsproblemer. Ad 7 Ad 7.1 TI 20 kkr under budget, Force på budget, AT på budget, DHI 50 kkr over budget. TI faktureret total kr 23. december, regneark er rettet for fejl. AgroTech og Force modtager overførsel, og TI får besked om udbetaling for fakturering, som hidtil. Regneark udfyldes med endelige 2008 data i forbindelse med årsrapportering, dvs inden næste styregruppemøde. Ad 7.2 Næste udbetaling er ordinær rate minus overført fra Udbetalingshastighed revurderes på næste møde, hvis nødvendigt. Ad 7.3 Ingen kommentarer, TI sender supplement til projektgruppe. Ad 7.4

4 Husk, at beskrivelse af ekspertgruppens opgaver findes på web intranet. Ny fra industri vand skal findes. Øvrige skal kontaktes og bringes på plads i løbet af 2 uger. Løbende tilbagemeldinger fra alle. Ad 8 Ad 8.1 Nyheder til Bodil Mose Petersen. Adresse på UK version ud i denne uge til hurtig kommentering til Bodil. FORCE, vælg én kontakt af de 2 angivne. DHI, fejl nederst på link og kontakt til download. TI checker TI info efter revision. Ad 8.2 Erindret om kommunikationsplanen. Ad 8.3 Erindret om videnspredningsrapporten. Ad 8.4 Miljømagasinet 8600 abonnenter, 2 numre, 23 kkr (eks moms), marts og december Ikke eksklusivt, første fokus på EU på vej og DK i gang, anden med fokus på de gode cases, skal kunne spredes uden copyright. Kan accepteres under udgiftsdeling, hvis afklares tilfredsstillende. Efterskrift: betingelser opfyldt og pris aftalt til kr eksklusive moms, igangsættes af DHI. Ad 8.5 CHG sørger for kontakt til Klimaministeriet, Særligt TI og Force tænker i produkter/producenter, der påtænker at udstille/fremlægge på COP15 ved udvælgelse til verifikation. Ad 8.6 Der arbejdes videre på afholdelse inden næste møde, se matrix med fordeling af ansvar. Ad 8.7 Teknologiportalen har fået link fra Force, CHG undersøger DHI link (gjort). Husk, at der skal laves PR plan, CHG. Ad 8 Afgrænsning imellem AT og TI på gylleseparation afklares som følger:

5 -applikationsbeskrivelse og beskrivelse af produktgrupper udføres og cirkuleres 20. januar -forslag til konstruktiv opdeling fra hver part cirkuleres inden 27. januar -møde AT, TI og DHI 30. januar klokken til 15.30, hvor endelig beskrivelse ligger. Force mangler konkretisering på biomassekedler og NOx reduktion, samt sidste produktgruppe. Leveres per 30. januar. TI mangler konkretisering på kølesystemer, samt sidste produktgruppe. Leveres per 30. januar. Ad 9 DHI fremlagt. Force indfører slut datoer, ny version kommer. TI kommer med revideret version for køl og biomasse. AT kommer med revideret version. Reviderede versioner kommer i denne uge. Ad 10 Første fase er en gennemgang af skabelon for kvalitetshåndbog for kritiske elementer. Leveres til CHG i løbet af januar i format leveret af CHG denne uge. Hvert delcenter laver adaptation med angivelse af indsat og slettet til gennemgang af CHG. Ad 11 Projekt- og styregruppemøde 3. marts på Force Brøndby, AGE undersøger. Byt anden mødedato, DHI, gjort. Ekspertgruppe Generelt om EU ETV udvikling ETV i globalt perspektiv DANETV kort Eksempel på ETV fra hvert delcenter med fokus på benefits for forskellige aktører Diskussion Frokost fælles Projektgruppe Rammer Arbejdsmetoder, cases

6 Kvalitetshåndbogen og dens implementering Input til erfaringsudveksling 5 minutter fra hvert del- og underdelcenter Diskussion Kaffe Styregruppemøde Opsamling Fremdriftsopfølgning Revideret mødekalender: 6/1 TI Århus 3/3 FORCE (også projektgruppemøde) 5/5 DHI 22/6 AT 1/9 TI Århus 3/11 AT (også projektgruppemøde) 5/1 DHI Ad 12 Intet

Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier

Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier Bilag til byrdejægermetoden Brug af processtudier Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Facts om metoden...4 2.1. Styrker og kritiske succesfaktorer... 4 3. Før besøg...6 3.1. Studiets formål og organisering...

Læs mere

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15. Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.00 Til stede: Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Peter

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden

Pkt. 10.05: Status på arbejdet med det på generalforsamlingen vedtagne forslag og fastlæggelse af det videre forløb v/formanden Referat 10. møde 2014 Vedr. : Ordinært møde Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg Tid : Torsdag den 25. september 2014 kl. 17.00-20.00 Deltagere : Per B. Jørgensen PBJ Ewa Sørensen ES

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat

DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat DEN LILLE BLÅ Ansættelse af en højtuddannet i virksomheden via VidenMetro Info til virksomhed og kandidat Gode råd og tips... 2 - Tjeklister til Jobprofil og stillingsopslag... 4 Ansættelsesprocessen...

Læs mere

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide *

Guide til netværksbaseret benchlearning. * BL-guide * Guide til netværksbaseret benchlearning * BL-guide * December 2007 Forord ESB-netværket og projektansøgning I 2003 blev ESB-netværket etableret med et af formålene, at interesserede medlemsskoler og samarbejdspartnere

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere