Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 2

3 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær Økonomi Regnskab for UUV 2011 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) UUV s projekter - regnskab 2011 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indsatsområder UUV s indsatsområder Team Skole indsatsområder Team Ung indsatsområder Team Special indsatsområder Fremtidslinjen indsatsområder Team Sekretariat indsatsområder Baggrund og uddybning Bilag Opfølgning på indsatsområderne 2011 Indsatsområder GENERELT UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET UUV Indsatsområder Team Skole UUV Indsatsområder Team Ung UUV Indsatsområder Team Special UUV Indsatsområder Team Sekretariat Kurser og konferenceoversigt

4 FORORD Rundt om i landet er en tendens med at trække UU vejledningen ud af et kommunalt samarbejde og ind som en ren kommunal virksomhed. Der er mange fordele ved at have en stor organisation. De rationelle økonomiske er, at der er en central fælles ekspertise omkring ledelse, udvikling og ikke mindst IT-systemet og den daglige opdatering i form af kontakt til tilflyttere, unge, der stopper på deres ungdomsuddannelse og ikke mindst de mange tilbagemeldinger fra SU, skat, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, grundskoler, efterskoler etc. Mange centre, der er blevet delt, har da også været overraskede over netop denne opgaves omfang, der ofte har ført til en udvidelse af antallet af ansatte og en der-affølgende øgning af udgiften. I UUV ser vi en stor fordel i vores tre faglige miljøer omkring grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen. Ungepakken har dog betydet, at der i 2011 og helt sikkert fremover vil være et øget fokus på UUV s kommunale vejledningsindsats. Mange af ungepakkens initiativer igangsættes i et tværkommunalt samarbejde, og her er UUV s kommunegrupper, der består af de kommunale vejledere fra skole-, unge- og specialteamet den rette samarbejdspartner, der i 2011 har vist sin bæredygtighed. UUV s organisation har holdt til ungepakkeudfordringen. Samtidig har vi internt flyttet ressourcer, således team ung, der bl.a. står for indsatsen for de årige er styrket, mens skoleteamet har oplevet en reducering af opgaverne og en samtidig reducering af vejledningsressourcerne. Denne proces er vi kommet godt igennem og står med en organisation, der såvel fagligt som kommunalt matcher opgaverne. 95% målsætningen i 2015 er pejlemærket og den lokale indsats er et samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, VUC, Jobcentre, UUV og mange flere aktører. Vi mærker i Køge Bugt en stigende interesse for det fælles uddannelsesfokus, der sammen med det vedvarende nationale politiske fokus på området er med til at øge sammenhængskraften i Køge Bugt området. Et UUV-tilbageblik på 2011 vidner om en stor aktivitet. Vi har flyttet vores center fra Strandpromenaden til Ølby, STU uddannelsen Fremtidslinjen er etableret og er sat i gang som UUV s 5. team, i Greve er vi flyttet fra Centerholmen, hvor vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Jobcenteret. Nu er vi i nye og bedre lokaler på den tidligere Hundigeskole og skal nyetablere et samarbejde med de kommunale institutioner, som vi er i huset sammen med, samtidig med at det gamle netværk skal fastholdes. Det ser vi frem til. Foruden de mange fysiske ændringer og de transaktionsomkostninger det har medført, kan vi i UUV også se tilbage på et år, hvor indholdet af Ungepakkerne er implementeret. Parat pligt pålæg: Fra grundskolen skal eleverne vurderes uddannelsesparate i forhold til det sociale, personlige og faglige, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial retning. Vi har her haft en god dialog UUV i Greve ny adresse: Hundige Alle Greve Åbningstider for Vejledningscafé Torsdag: med ungdomsuddannelserne om en fællesforståelse af vurderingen og den samme dialog er indledt på mange grundskoler, hvor UUV vejlederen nu har fået det afgørende ord i forhold til den endelige vurdering. Den fælles forståelse omkring parathedsvurderingen har ligeledes været oppe på det årlige underretningsmøde/årsmøde for skoleleder og vejleder i april 11, hvor forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, AKF holdt oplæg om parathedsvurdering. Torben Pilegaard Jensen er hovedforfatter på en publikation fra Undervisningsministeriet om parathedsvurdering. Publikationen er distribueret til samtlige skoler og skoleledere i UUV s område. Er nogle elever ikke uddannelsesparate, skal der laves en plan, der gør dem uddannelsesparat. Det kan blandt andet være opkvalificerende uddannelsesforløb, 10. klasse, produktionsskole eller 4

5 et ungdomshøjskoleophold. UUV har selv udviklet nogle korte tilbud, som fremgår på hjemmesiden uuv.dk under Ungepakken. For de årige er der indført uddannelsespligt. Mange unge årige går i grundskole og målet er her, at den skal de færdiggøre med en afgangsprøve. Her gælder samarbejdet mellem UUV s vejleder og grundskolens lærere og ledere. Efter grundskole skal alle unge være i uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet (minimum 18 timers arbejde ugentligt). En national Ungedatabase sørger for kommunikationen mellem oplysninger fra CPR, ungdomsuddannelserne, folkeskolerne, produktionsskolerne, fri- og efterskolerne, VUC, Told- og skat (information om unges arbejde), SU og en del flere steder. Oplysningerne tilgår UUV, som har fået en ny opgave med at skulle kontakte unge senest 5 dage efter en uddannelse er afbrudt og senest 30 dage herefter skal de unge have et tilbud om uddannelse. I UUV har vi lavet en opgørelse over de første 9 måneders indsats i pligtområdet. En sammenligning mellem september 2009 og 2011 viser af unge i ungdomsuddannelse er steget 2,4 ptc. point, unge i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er stort set uændret, mens antallet af unge som UUV har i Vejledning er faldet fra 4.4% i 2029 til 1,8% i Hele publikationen kan hentes på UUV s hjemmeside under Tal fra UUV. Hvis en ung årig ikke tager imod det opstillede tilbud, kan det få konsekvenser for ungeydelsen på 880 kr./mdr. Den konsekvens har været anvendt i 3 tilfælde i Skulle en ung smutte igennem det fintmaskede net, som Tal om unge 2011 dokumenterer, vi har i Køge Bugt, har UUV et samarbejde med de fire Jobcentre i Greve, Køge, Solrød og Stevns om unge over 18 år. Her kan Jobcentrene trække på UUV s vejledning i forbindelse med unge på kontanthjælp, som Jobcenteret ønsker at give et uddannelsespålæg. Her medvirker UUV i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Bliver uddannelsesplanen i Jobcenteret til et uddannelsespålæg, skal den unge begynde på planens kompetencegivende uddannelse, når denne starter. Sker dette ikke, stopper kontanthjælpen! Der er med Ungepakken en stor forpligtelse fra grundskolen til ungdomsuddannelserne til, at sørge for, at den unge får afsluttet skolen med en afgangsprøve, får valgt en ungdomsuddannelse og med hjælp fra ungdomsuddannelsernes fastholdelsesvejledere får gennemført den valgte uddannelse. UUV har i samarbejde med de fire Jobcentre gennemført otte uddannelses- og vejledningsafklarende kurser, der hver har haft en varighed på 4 uger. Unge Krydser Grænser (UXG). Kurserne har økonomisk båret sig selv og har været afklarende i relation til uddannelse og fremtidsvalg for mange unge fra de fire kommuners Jobcentre. I grundskoleområdet er der gennemført 2 x 1 uges vejlednings- og udskolingskursus for 150 elever fra Køges 10. klasse. Projektet har været støttet af LBR og er evalueret positivt. Samtidig har grundskoleområdet gennemført et projekt i samarbejde med DS Håndværk og Industri, der har åbnet op for en god dialog med virksomheder om de tekniske erhvervsuddannelser. Dette projekt er også evalueret positivt. Som en nyskabelse har vi anvendt virksomhedsformidlere i to projekter, som er etableret i samarbejde med Jobcentrene /LBR i Køge og Greve. Juniorindsatsen i forhold til jobkonsulenternes område, har primært været rettet mod gruppen af unge årige (Ungepakkens uddannelsespligtsområde). I Greve Nord, hvor den ene virksomhedsformidler har haft sit virke, er der etableret en stribe af fritidsjob til unge 2sprogede, andre er hjulpet til en EGU eller en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Alle undersøgelser peger på, at den korteste vej til integration går via unges deltagelse i fritidsaktiviteter eller via et fritidsjob. En anden aktivitet, som virksomhedsformidlerne har haft, er at medvirke til at unge, der ikke passer ind i uddannelsessystemet kommer videre via en praktikplads, som senere kan blive en uddannelsesplads i en virksomhed. Dette er lettere sagt en gjort, og her har vores virksomhedsformidlere taget et sejt træk omkring dialog med unge, forældre og virksomheder for at få kabalen til at op og få den rette kurs sat. 5

6 Det er vore håb, at vi under en eller anden form, kan fastholde virksomhedsformidlerne og deres indsats i vores organisation. Som det sidste element i Ungepakken, er den nationale Ungedatabasen åbent for statistiktræk i januar Den sidste måned, der kan trækkes tal fra, er november 2011 (januar 2012). En sammenlingning med de øvrige 17 kommuner i Region Sjælland viser, at de fire bugtkommuner klare sig pænt. Greve ligger nr. 1, Stevns nr. 3, Køge på en delt 4. Plads og Solrød ligger nr. 6. Ungdomsuddannelse Forberedende Ikke i uddannelse, Grundskole aktiviteter mv. beskæftigelse m.v. % i udd. nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 Greve ,2% Lejre ,9% Stevns ,6% Ringsted ,0% Køge ,0% Solrød ,9% Næstved ,7% Faxe ,5% Guldborgsund ,4% Kalundborg ,2% Slagelse ,1% Roskilde ,0% Lolland ,8% Vordingborg ,6% Odsherred ,7% Holbæk ,6% Sorø ,5% Total ,3% Kilde: Statistiktræk fra Den nationale Ungedatabase ultimo januar 2012/ UUV Alle undersøgelser viser, at en gennemført ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til en tilværelse som selvforsørgende og et godt udgangspunkt for en ny start på arbejdsmarkedet, hvis man på vej gennem arbejdslivet skulle ryge ud af jobbet på grund af konkurs, udvikling eller andet. Det er en af baggrunden for, at der er den brede politiske opbakning bag målsætningen Uddannelse Til Alle (UTA). Et blik fremad i 2012 giver en UUV-agenda med følgende spændende udfordringer: 1) Frem til marts er der tryk på i forbindelse med optagelse Her skal flyttes ca elever fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, med mindst muligt frafald og omvalg undervejs. 2) Ungepakken evalueres. 3) Regeringens initiativ med en fleksuddannelse, som vi sikkert kommer til at se fra 2013 skal forberedes. UUV har sammen med de lokale erhvervsskoler meddelt, at vi gerne deltager i pilotprojekter omkring fleksuddannelsen 4) STU tilbuddet på Fremtidslinjen skal udvides med nogle flere elever til august ) Forskellige arbejdsgrupper i UUV arbejder med projekter, som måske realiseres i løbet af 2012 som rene UUV projekter eller projekter i samarbejde med Jobcentre, kommuner eller med UUV som samarbejdspartner: Femeren Bælt projekt omkring specialvejledning, Leonardo projekt i samarbejde med UU Roskilde og internationale partnere, Virksomhedsret- 6

7 tet indsats for de årige med Arbejdsmarkedsstyrelsens ungeenhed, Ligestillingsprojekt og Integrationsprojekt i samarbejde med 4U (LO, DA, KL og Greve). UUV Køge Bugt og jeg ser frem til samarbejdet med alle vores mange relationer omkring unge og uddannelse. Victor Borge sagde engang, at den korteste afstand mellem mennesker er et smil. Lad det være indgangen til såvel det nemme som det svære samarbejde omkring ungdom og uddannelse i Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 6. februar 2012 Benny Frederiksen Formand for UUV s repræsentantskab Repræsentantskabsmedlem fra LO Køge Bugt 7

8 Virksomhedens rammer Opgaver UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at de eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. 8

9 Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UVvej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. Centerleder Mark Jensen EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 5 team (Pentagongruppen) Team 1 Skole Team 2 Ung Team 3 Special Team 4 Sekretariat Team 5 Fremtidslinjen 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 15 vejledere og 1 praktikant Personale 1 afdelingsleder 10 vejledere 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 6 vejledere Projektansatte 1 afdelingsleder 2 kontoransatte (32/37) 1 IT medarbejder (32) 1 IT studenterhjælp 1 serviceassistent 1 pedel 1 institutionsleder 3 undervisere, pædagoger Personalegruppe Årsværk UUV Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.59 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 1.36 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen Leder 1 Undervisere/pædagogoer 3 Service 0.5 I alt Løntilskud 8 9

10 Sygefravær Som et fokuspunkt, har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele Målet har været at få et lavt sygefravær til at falde yderligere. En reduktion på 50% i forhold til 2010 må betragtes som overordentligt tilfredsstillende. Sygefravær % Total 3,6 % 1,8% Økonomi Regnskab for UUV 2011 Driftstilskud og indtægter Greve , ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Tilførselsmidler 0,00 Kursusvirksomhed/projekter ,00 Brobygning , ,00 Udgifter Budget 2011 Regnskab , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Rengøringspersonale 404 Øvrigt personale , Personale med tilskud , Vikarer 417 Budgetoverførsler mellem årene Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivi ,91 10

11 tetsudgifter 501 Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter* , Aktivitetsudgifter , Rengøringsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 540,6 600 IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel > , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Leje/leasing af grunde og bygninger(lgb) , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) 3.600, Skatter og afgifter (SA) , El , Varme , Vand , Renovation ,00 Total ,91 Balance ,09 *På repræsentationskontoen er der ved en fejl blevet bogført et kontingent, hvorfor regnskabet overstiger budgettet. 11

12 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) Indtægter/driftstilskud Rammebeløb ,00 Øvrige indtægter ,00 Total ,00 Budget 2011 Regnskab Personale , Ledelse , Fagpersonale , Vikarer Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivitetsudgifter , Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter 1.180, Aktivitetsudgifter , Rengøingsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 145, IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) , El , Varme Vand , Renovation 5.340,40 Total ,16 Balance ,84 12

13 UUV s projekter - regnskab ) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Budget Regnskab Vejledertid betalt af UUV , ,00 Tilskud fra integrationsministeriet , ,00 Løn , ,00 Balance 0,00 0,00 2) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren har været ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Budget Regnskab Løn , ,76 Ledelse , ,00 Sekretærbistand , ,23 Administration 6.000, ,72 Møder og repræsentation 6.000, ,00 Telefoni 2.400, ,10 Transport , ,19 Aktiviteter 6.000, ,00 Total , ,00 Indtægter , ,00 Balance 0,00 0,00 3) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Budget Regnskab Løn , ,56 Administration 6.000, ,00 Møder og repræsentation 6.000,00 440,00 Telefoni 2.400, ,06 Transport , ,84 Aktiviteter 6.000,00 0,00 Total , ,46 Indtægter , ,43 Balance 0,00-923,97 13

14 4) UngeXGrænser Budget Regnskab Løn , ,51 Husleje ,00 0,00 Aktivitetsudgifter , ,36 Ledelse drift ,00 0,00 Overførsel fra ,00 Deltagerindtægter , ,00 Balance , ,87 5) 10.klasseprojektet hvor skal du hen? Budget Regnskab Indtægter ,00 Løn 0, ,92 Aktivitetsudgifter 0, ,08 Total , ,00 Balance 0,00 0,00 6) Erhvervsklassen Budget Regnskab Løn , ,00 Aktivitetsudgifter 0, ,32 Total ,32 Indtægter , ,00 Balance ,68 14

15 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Drifttilskud ,00 Greve ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Budget 2012 Forventet Underskud/overskud (overfør fra tidligere år) , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Øvrigt personale , Løntilskud , Vikarer/pedel 0, Uddannelse , Øvrige personaleudgifter 4301 Øvrigt lægeatt/skærmbrill , Befordring , Materialer og aktiviteter , Div litteratur ( feks vejl.udd) , Øvrige udgifter (f.eks. kontorartikler) , kontorhold/abonn (citrix, dme, ip-tlf) 5.000, abonn.ment tlf m/moms , Repræsentation , Aktivitetsudgifter (kurser) , Rengøring 504 Rengøring - Øvrige tj. Yd , Rengøring varekøb , IT-Inventar- -Materiale , Køb af it , køb af inventar , køb af materialer 6024 køb af immaterielle , UVvej (PSP) , UUV-bil (PSP) , Grunde og Bygninger , LBG - Øvr tj. yd. 702 leje( strand-greve-pavillion , indvendig vedlighold , skatter og afgifter , el/opvarming , vand 7.000,00 Total ,00 15

16 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indtægter Driftstilskud Forventet overført fra tidligere år Budget Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer 420 Uddannelse Øvrige personaleudgifter Øvrigt Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnement Kopimaskine Abonnement tlf Litteratur Øvrige udgifter Aktiviteter Undervisningsmaterialer Rengøring Rengøring IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar, materiel < Busser benzin Grunde og bygninger vedligeholdelse, ventilation, alarm El Total

17 INDSATSOMRÅDER UUV S INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Sygefravær og trivselsmålinger Nedbringelse af sygefraværet Opfølgning på Ergotjek så der opnås forbedringer på då fysiske rammer Forbedring af trivselsmålingerne Indsatsområde Unge årige UUV følger i 2012 trivselsmålinger fra Køge kommune. Det er fortsat målet at nedbringe sygefraværet Fortsat implementering og udvikling af indsatsen i Ungepakkeområdet Fortsat bedre resultater for uddannelsesfrekvensen Indsatsområde Den Skotske metode Udvikling af vejledningen gennem et procesforløb hvor Den skotske metode undersøges Mulig implementering af en fælles vejledningspraksis i UUV 2012 TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde At få beskrevet de enkelte skoler og UUVs indsats i forhold til, at eleverne opnår de forusætninger, der skal til for at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. At 75 % af skolerne i UUVs område i samarbejde med UUV får beskrevet og offentliggjort indsatsen omkring uddannelsesparathed

18 TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Samarbejde med JC. Team Ung har tidligere år haft samarbejdet med JC som indsatområde. I 2012 vælger vi atter at gøre en ekstra indsats på dette område, vi er fortsat optagede af at opbygge og udvikle samarbejdet, men retter i år indsatsen mod det relationsopbyggende i samarbejdet. Hovedtanken bag indsatsen er at Kendskab gi r venskab! Vi ønsker at opbygge gode relationer i netværket, at udvide kendskabet til de forskellige kompetenceområder og sammen finde nye muligheder i snitfladerne. Dette vil lette sagsgange og skabe større sammenhæng for den unge, og på denne måde øge tilfredsheden hos både den unge og de faglige netværk omkring de unge, og slutteligt vil det betyde, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. At skabe større bevidsthed og kendskab til kompetenceområder og snitflader mellem hhv. JC og Familieafdelinger i de fire kommuner og UUV. Indsatser: 1. Der udgives informationsfolder til samarbejdspartnere i alle kommuner. Folderen indeholder beskrivelse af vejledingsindsatsen i de 3 team, billeder af vejlederne og kontaktinformationer. 2. Der udgives Tal med unge et statistisk materiale, der informerer om status på vejledningsindsatsen i forhold til de 95 %. 3. JC og Familieafdelingerne inviteres til at deltage i et Skyggeprojekt med vejlederne fra Team Ung. Vejlederne følger en rådgiver for en dag, og rådgiveren kommer på genvisit i UUV. Informationsfolderen er allerede uddelt i Greve Kommune. De andre kommuner vil hurtigt følge trop. Tal med Unge udgives hver år i december. Skyggeprojektet igangsættes i foråret og skal være afsluttet inden fælles arrangementet i efteråret. At beskrive fælles overordnede pejlemærker for arbejdet med UUV inviterer til et fællesarrangement med rådgivere fra alle kommuner. Indeholdende oplæg I oktober afholdes arran- 18

19 unge i de fire kommuner. fra Ungebasen i Ringsted, dialog omkring ungeindsatsen i Bugtområdet, samt tilbagemelding og oplevelser fra Skyggeprojektet. gementet. TEAM SPECIAL INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Øget fokus på unge fra specialklasser og specialskoler, som med den rette støtte har potentiale til at kunne gennemføre et ordinært uddannelsesforløb. At øge procentdelen af unge fra specialområdet, der gennemfører en ordinæruddannelse. Metode: Vejlederne gennemgår i grupper af 3 udskolingsmuligheder for unge, der har mulighed for at gennemføre ordinær uddannelse. Der afsættes 1 time månedligt på teammødet. Fortsat fokus på de unge der afbryder et uddannelsesforløb. Fokus på at kunne overholde kontaktfristerne, som de er foreskrevet i ungepakkerne. Der følges op ugentligt ved hjælp af udtræk fra UVvej. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Etablering af et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At etablere et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. At etablere en lokal STU for målgruppen: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At skabe et inspirerende ungdomsmiljø, der giver de unge lyst til at lære og udfolde deres ungdomsliv/fritidsliv, og dermed hjælpe dem til at få et godt netværk uden for ungdomsuddannelsen. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at blive en kendt og respekteret spiller på STU området for hele midt og østsjælland. Pt. Er der indskrevet 21 elever på Fremtidslinjen. August 2012: Vi håber på at øge elevtallet med ca. 10 elever. På under et halvt år er det lykkedes UUV, at stable en velfungerende STU institution for unge med generelle indlæringsvanskeligheder på benene. Fremtidslinjen har ved årsskiftet eksisteret i 5 måneder, og fuldt ud indfriet forventningerne. 19

20 Indsatsområde At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. Generelle indlæringsvanskeligheder er en fællesbetegnelse for en lang række vanskeligheder der har deres udspring i alt fra erhvervede hjerneskader, fødselsskader, til psyko-sociale problemstillinger og forskellige grader af retardering. Det er en stor udfordring for Fremtidslinjens medarbejdere, at finde de rigtige pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne udvikle de enkelte unge som STU lovgivningen foreskriver. Der findes ikke nogen samlet viden om dette pædagogiske område. Vi har derfor valgt at vi i de kommende år vil sætte fokus på dette område, både lokalt men også nationalt. Målet er at Fremtidslinjen på sigt kan blive et vigtigt videnscenter inden for området. Vi arbejder på, at skabe en fælles pædagogisk platform og et fælles pædagogisk sprog, for alle ansatte på Fremtidslinjen. I løbet af 2012 vil vi sætte fokus på generelle indlæringsvanskeligheder ved, at forsøge at finde midler til forskning inden for området, samt afholde en konference. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pr. 1. August 2012 vil vi optage en gruppe elver med ASF.. 20

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2013 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 7 OPGAVER 7 Organisation 7 Sygefravær

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Tema 2010 - Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Ungdomsuddannelse (STU)

Ungdomsuddannelse (STU) Årsrapport 2012 Afdelingsleder Anna Lisa Larsen CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Afdelingsleder Anna Lisa Larsen Tlf. 58 57 57 47 Mobil

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21/06/10 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kære alle.

Indholdsfortegnelse. Kære alle. 1 Indholdsfortegnelse 1 Det sker i denne måned... 5 2 Nyt fra UUV s center... 6 3 LOKALT... 9 4 NATIONALT... 10 5 Vejleder- og institutionsoversigt... 10 Kære alle. Vejen fra den Skotske metode som Andrew

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere