Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 2

3 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær Økonomi Regnskab for UUV 2011 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) UUV s projekter - regnskab 2011 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indsatsområder UUV s indsatsområder Team Skole indsatsområder Team Ung indsatsområder Team Special indsatsområder Fremtidslinjen indsatsområder Team Sekretariat indsatsområder Baggrund og uddybning Bilag Opfølgning på indsatsområderne 2011 Indsatsområder GENERELT UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET UUV Indsatsområder Team Skole UUV Indsatsområder Team Ung UUV Indsatsområder Team Special UUV Indsatsområder Team Sekretariat Kurser og konferenceoversigt

4 FORORD Rundt om i landet er en tendens med at trække UU vejledningen ud af et kommunalt samarbejde og ind som en ren kommunal virksomhed. Der er mange fordele ved at have en stor organisation. De rationelle økonomiske er, at der er en central fælles ekspertise omkring ledelse, udvikling og ikke mindst IT-systemet og den daglige opdatering i form af kontakt til tilflyttere, unge, der stopper på deres ungdomsuddannelse og ikke mindst de mange tilbagemeldinger fra SU, skat, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, grundskoler, efterskoler etc. Mange centre, der er blevet delt, har da også været overraskede over netop denne opgaves omfang, der ofte har ført til en udvidelse af antallet af ansatte og en der-affølgende øgning af udgiften. I UUV ser vi en stor fordel i vores tre faglige miljøer omkring grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen. Ungepakken har dog betydet, at der i 2011 og helt sikkert fremover vil være et øget fokus på UUV s kommunale vejledningsindsats. Mange af ungepakkens initiativer igangsættes i et tværkommunalt samarbejde, og her er UUV s kommunegrupper, der består af de kommunale vejledere fra skole-, unge- og specialteamet den rette samarbejdspartner, der i 2011 har vist sin bæredygtighed. UUV s organisation har holdt til ungepakkeudfordringen. Samtidig har vi internt flyttet ressourcer, således team ung, der bl.a. står for indsatsen for de årige er styrket, mens skoleteamet har oplevet en reducering af opgaverne og en samtidig reducering af vejledningsressourcerne. Denne proces er vi kommet godt igennem og står med en organisation, der såvel fagligt som kommunalt matcher opgaverne. 95% målsætningen i 2015 er pejlemærket og den lokale indsats er et samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, VUC, Jobcentre, UUV og mange flere aktører. Vi mærker i Køge Bugt en stigende interesse for det fælles uddannelsesfokus, der sammen med det vedvarende nationale politiske fokus på området er med til at øge sammenhængskraften i Køge Bugt området. Et UUV-tilbageblik på 2011 vidner om en stor aktivitet. Vi har flyttet vores center fra Strandpromenaden til Ølby, STU uddannelsen Fremtidslinjen er etableret og er sat i gang som UUV s 5. team, i Greve er vi flyttet fra Centerholmen, hvor vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Jobcenteret. Nu er vi i nye og bedre lokaler på den tidligere Hundigeskole og skal nyetablere et samarbejde med de kommunale institutioner, som vi er i huset sammen med, samtidig med at det gamle netværk skal fastholdes. Det ser vi frem til. Foruden de mange fysiske ændringer og de transaktionsomkostninger det har medført, kan vi i UUV også se tilbage på et år, hvor indholdet af Ungepakkerne er implementeret. Parat pligt pålæg: Fra grundskolen skal eleverne vurderes uddannelsesparate i forhold til det sociale, personlige og faglige, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial retning. Vi har her haft en god dialog UUV i Greve ny adresse: Hundige Alle Greve Åbningstider for Vejledningscafé Torsdag: med ungdomsuddannelserne om en fællesforståelse af vurderingen og den samme dialog er indledt på mange grundskoler, hvor UUV vejlederen nu har fået det afgørende ord i forhold til den endelige vurdering. Den fælles forståelse omkring parathedsvurderingen har ligeledes været oppe på det årlige underretningsmøde/årsmøde for skoleleder og vejleder i april 11, hvor forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, AKF holdt oplæg om parathedsvurdering. Torben Pilegaard Jensen er hovedforfatter på en publikation fra Undervisningsministeriet om parathedsvurdering. Publikationen er distribueret til samtlige skoler og skoleledere i UUV s område. Er nogle elever ikke uddannelsesparate, skal der laves en plan, der gør dem uddannelsesparat. Det kan blandt andet være opkvalificerende uddannelsesforløb, 10. klasse, produktionsskole eller 4

5 et ungdomshøjskoleophold. UUV har selv udviklet nogle korte tilbud, som fremgår på hjemmesiden uuv.dk under Ungepakken. For de årige er der indført uddannelsespligt. Mange unge årige går i grundskole og målet er her, at den skal de færdiggøre med en afgangsprøve. Her gælder samarbejdet mellem UUV s vejleder og grundskolens lærere og ledere. Efter grundskole skal alle unge være i uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet (minimum 18 timers arbejde ugentligt). En national Ungedatabase sørger for kommunikationen mellem oplysninger fra CPR, ungdomsuddannelserne, folkeskolerne, produktionsskolerne, fri- og efterskolerne, VUC, Told- og skat (information om unges arbejde), SU og en del flere steder. Oplysningerne tilgår UUV, som har fået en ny opgave med at skulle kontakte unge senest 5 dage efter en uddannelse er afbrudt og senest 30 dage herefter skal de unge have et tilbud om uddannelse. I UUV har vi lavet en opgørelse over de første 9 måneders indsats i pligtområdet. En sammenligning mellem september 2009 og 2011 viser af unge i ungdomsuddannelse er steget 2,4 ptc. point, unge i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er stort set uændret, mens antallet af unge som UUV har i Vejledning er faldet fra 4.4% i 2029 til 1,8% i Hele publikationen kan hentes på UUV s hjemmeside under Tal fra UUV. Hvis en ung årig ikke tager imod det opstillede tilbud, kan det få konsekvenser for ungeydelsen på 880 kr./mdr. Den konsekvens har været anvendt i 3 tilfælde i Skulle en ung smutte igennem det fintmaskede net, som Tal om unge 2011 dokumenterer, vi har i Køge Bugt, har UUV et samarbejde med de fire Jobcentre i Greve, Køge, Solrød og Stevns om unge over 18 år. Her kan Jobcentrene trække på UUV s vejledning i forbindelse med unge på kontanthjælp, som Jobcenteret ønsker at give et uddannelsespålæg. Her medvirker UUV i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Bliver uddannelsesplanen i Jobcenteret til et uddannelsespålæg, skal den unge begynde på planens kompetencegivende uddannelse, når denne starter. Sker dette ikke, stopper kontanthjælpen! Der er med Ungepakken en stor forpligtelse fra grundskolen til ungdomsuddannelserne til, at sørge for, at den unge får afsluttet skolen med en afgangsprøve, får valgt en ungdomsuddannelse og med hjælp fra ungdomsuddannelsernes fastholdelsesvejledere får gennemført den valgte uddannelse. UUV har i samarbejde med de fire Jobcentre gennemført otte uddannelses- og vejledningsafklarende kurser, der hver har haft en varighed på 4 uger. Unge Krydser Grænser (UXG). Kurserne har økonomisk båret sig selv og har været afklarende i relation til uddannelse og fremtidsvalg for mange unge fra de fire kommuners Jobcentre. I grundskoleområdet er der gennemført 2 x 1 uges vejlednings- og udskolingskursus for 150 elever fra Køges 10. klasse. Projektet har været støttet af LBR og er evalueret positivt. Samtidig har grundskoleområdet gennemført et projekt i samarbejde med DS Håndværk og Industri, der har åbnet op for en god dialog med virksomheder om de tekniske erhvervsuddannelser. Dette projekt er også evalueret positivt. Som en nyskabelse har vi anvendt virksomhedsformidlere i to projekter, som er etableret i samarbejde med Jobcentrene /LBR i Køge og Greve. Juniorindsatsen i forhold til jobkonsulenternes område, har primært været rettet mod gruppen af unge årige (Ungepakkens uddannelsespligtsområde). I Greve Nord, hvor den ene virksomhedsformidler har haft sit virke, er der etableret en stribe af fritidsjob til unge 2sprogede, andre er hjulpet til en EGU eller en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Alle undersøgelser peger på, at den korteste vej til integration går via unges deltagelse i fritidsaktiviteter eller via et fritidsjob. En anden aktivitet, som virksomhedsformidlerne har haft, er at medvirke til at unge, der ikke passer ind i uddannelsessystemet kommer videre via en praktikplads, som senere kan blive en uddannelsesplads i en virksomhed. Dette er lettere sagt en gjort, og her har vores virksomhedsformidlere taget et sejt træk omkring dialog med unge, forældre og virksomheder for at få kabalen til at op og få den rette kurs sat. 5

6 Det er vore håb, at vi under en eller anden form, kan fastholde virksomhedsformidlerne og deres indsats i vores organisation. Som det sidste element i Ungepakken, er den nationale Ungedatabasen åbent for statistiktræk i januar Den sidste måned, der kan trækkes tal fra, er november 2011 (januar 2012). En sammenlingning med de øvrige 17 kommuner i Region Sjælland viser, at de fire bugtkommuner klare sig pænt. Greve ligger nr. 1, Stevns nr. 3, Køge på en delt 4. Plads og Solrød ligger nr. 6. Ungdomsuddannelse Forberedende Ikke i uddannelse, Grundskole aktiviteter mv. beskæftigelse m.v. % i udd. nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 Greve ,2% Lejre ,9% Stevns ,6% Ringsted ,0% Køge ,0% Solrød ,9% Næstved ,7% Faxe ,5% Guldborgsund ,4% Kalundborg ,2% Slagelse ,1% Roskilde ,0% Lolland ,8% Vordingborg ,6% Odsherred ,7% Holbæk ,6% Sorø ,5% Total ,3% Kilde: Statistiktræk fra Den nationale Ungedatabase ultimo januar 2012/ UUV Alle undersøgelser viser, at en gennemført ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til en tilværelse som selvforsørgende og et godt udgangspunkt for en ny start på arbejdsmarkedet, hvis man på vej gennem arbejdslivet skulle ryge ud af jobbet på grund af konkurs, udvikling eller andet. Det er en af baggrunden for, at der er den brede politiske opbakning bag målsætningen Uddannelse Til Alle (UTA). Et blik fremad i 2012 giver en UUV-agenda med følgende spændende udfordringer: 1) Frem til marts er der tryk på i forbindelse med optagelse Her skal flyttes ca elever fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, med mindst muligt frafald og omvalg undervejs. 2) Ungepakken evalueres. 3) Regeringens initiativ med en fleksuddannelse, som vi sikkert kommer til at se fra 2013 skal forberedes. UUV har sammen med de lokale erhvervsskoler meddelt, at vi gerne deltager i pilotprojekter omkring fleksuddannelsen 4) STU tilbuddet på Fremtidslinjen skal udvides med nogle flere elever til august ) Forskellige arbejdsgrupper i UUV arbejder med projekter, som måske realiseres i løbet af 2012 som rene UUV projekter eller projekter i samarbejde med Jobcentre, kommuner eller med UUV som samarbejdspartner: Femeren Bælt projekt omkring specialvejledning, Leonardo projekt i samarbejde med UU Roskilde og internationale partnere, Virksomhedsret- 6

7 tet indsats for de årige med Arbejdsmarkedsstyrelsens ungeenhed, Ligestillingsprojekt og Integrationsprojekt i samarbejde med 4U (LO, DA, KL og Greve). UUV Køge Bugt og jeg ser frem til samarbejdet med alle vores mange relationer omkring unge og uddannelse. Victor Borge sagde engang, at den korteste afstand mellem mennesker er et smil. Lad det være indgangen til såvel det nemme som det svære samarbejde omkring ungdom og uddannelse i Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 6. februar 2012 Benny Frederiksen Formand for UUV s repræsentantskab Repræsentantskabsmedlem fra LO Køge Bugt 7

8 Virksomhedens rammer Opgaver UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at de eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. 8

9 Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UVvej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. Centerleder Mark Jensen EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 5 team (Pentagongruppen) Team 1 Skole Team 2 Ung Team 3 Special Team 4 Sekretariat Team 5 Fremtidslinjen 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 15 vejledere og 1 praktikant Personale 1 afdelingsleder 10 vejledere 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 6 vejledere Projektansatte 1 afdelingsleder 2 kontoransatte (32/37) 1 IT medarbejder (32) 1 IT studenterhjælp 1 serviceassistent 1 pedel 1 institutionsleder 3 undervisere, pædagoger Personalegruppe Årsværk UUV Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.59 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 1.36 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen Leder 1 Undervisere/pædagogoer 3 Service 0.5 I alt Løntilskud 8 9

10 Sygefravær Som et fokuspunkt, har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele Målet har været at få et lavt sygefravær til at falde yderligere. En reduktion på 50% i forhold til 2010 må betragtes som overordentligt tilfredsstillende. Sygefravær % Total 3,6 % 1,8% Økonomi Regnskab for UUV 2011 Driftstilskud og indtægter Greve , ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Tilførselsmidler 0,00 Kursusvirksomhed/projekter ,00 Brobygning , ,00 Udgifter Budget 2011 Regnskab , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Rengøringspersonale 404 Øvrigt personale , Personale med tilskud , Vikarer 417 Budgetoverførsler mellem årene Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivi ,91 10

11 tetsudgifter 501 Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter* , Aktivitetsudgifter , Rengøringsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 540,6 600 IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel > , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Leje/leasing af grunde og bygninger(lgb) , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) 3.600, Skatter og afgifter (SA) , El , Varme , Vand , Renovation ,00 Total ,91 Balance ,09 *På repræsentationskontoen er der ved en fejl blevet bogført et kontingent, hvorfor regnskabet overstiger budgettet. 11

12 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) Indtægter/driftstilskud Rammebeløb ,00 Øvrige indtægter ,00 Total ,00 Budget 2011 Regnskab Personale , Ledelse , Fagpersonale , Vikarer Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivitetsudgifter , Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter 1.180, Aktivitetsudgifter , Rengøingsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 145, IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) , El , Varme Vand , Renovation 5.340,40 Total ,16 Balance ,84 12

13 UUV s projekter - regnskab ) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Budget Regnskab Vejledertid betalt af UUV , ,00 Tilskud fra integrationsministeriet , ,00 Løn , ,00 Balance 0,00 0,00 2) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren har været ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Budget Regnskab Løn , ,76 Ledelse , ,00 Sekretærbistand , ,23 Administration 6.000, ,72 Møder og repræsentation 6.000, ,00 Telefoni 2.400, ,10 Transport , ,19 Aktiviteter 6.000, ,00 Total , ,00 Indtægter , ,00 Balance 0,00 0,00 3) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Budget Regnskab Løn , ,56 Administration 6.000, ,00 Møder og repræsentation 6.000,00 440,00 Telefoni 2.400, ,06 Transport , ,84 Aktiviteter 6.000,00 0,00 Total , ,46 Indtægter , ,43 Balance 0,00-923,97 13

14 4) UngeXGrænser Budget Regnskab Løn , ,51 Husleje ,00 0,00 Aktivitetsudgifter , ,36 Ledelse drift ,00 0,00 Overførsel fra ,00 Deltagerindtægter , ,00 Balance , ,87 5) 10.klasseprojektet hvor skal du hen? Budget Regnskab Indtægter ,00 Løn 0, ,92 Aktivitetsudgifter 0, ,08 Total , ,00 Balance 0,00 0,00 6) Erhvervsklassen Budget Regnskab Løn , ,00 Aktivitetsudgifter 0, ,32 Total ,32 Indtægter , ,00 Balance ,68 14

15 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Drifttilskud ,00 Greve ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Budget 2012 Forventet Underskud/overskud (overfør fra tidligere år) , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Øvrigt personale , Løntilskud , Vikarer/pedel 0, Uddannelse , Øvrige personaleudgifter 4301 Øvrigt lægeatt/skærmbrill , Befordring , Materialer og aktiviteter , Div litteratur ( feks vejl.udd) , Øvrige udgifter (f.eks. kontorartikler) , kontorhold/abonn (citrix, dme, ip-tlf) 5.000, abonn.ment tlf m/moms , Repræsentation , Aktivitetsudgifter (kurser) , Rengøring 504 Rengøring - Øvrige tj. Yd , Rengøring varekøb , IT-Inventar- -Materiale , Køb af it , køb af inventar , køb af materialer 6024 køb af immaterielle , UVvej (PSP) , UUV-bil (PSP) , Grunde og Bygninger , LBG - Øvr tj. yd. 702 leje( strand-greve-pavillion , indvendig vedlighold , skatter og afgifter , el/opvarming , vand 7.000,00 Total ,00 15

16 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indtægter Driftstilskud Forventet overført fra tidligere år Budget Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer 420 Uddannelse Øvrige personaleudgifter Øvrigt Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnement Kopimaskine Abonnement tlf Litteratur Øvrige udgifter Aktiviteter Undervisningsmaterialer Rengøring Rengøring IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar, materiel < Busser benzin Grunde og bygninger vedligeholdelse, ventilation, alarm El Total

17 INDSATSOMRÅDER UUV S INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Sygefravær og trivselsmålinger Nedbringelse af sygefraværet Opfølgning på Ergotjek så der opnås forbedringer på då fysiske rammer Forbedring af trivselsmålingerne Indsatsområde Unge årige UUV følger i 2012 trivselsmålinger fra Køge kommune. Det er fortsat målet at nedbringe sygefraværet Fortsat implementering og udvikling af indsatsen i Ungepakkeområdet Fortsat bedre resultater for uddannelsesfrekvensen Indsatsområde Den Skotske metode Udvikling af vejledningen gennem et procesforløb hvor Den skotske metode undersøges Mulig implementering af en fælles vejledningspraksis i UUV 2012 TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde At få beskrevet de enkelte skoler og UUVs indsats i forhold til, at eleverne opnår de forusætninger, der skal til for at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. At 75 % af skolerne i UUVs område i samarbejde med UUV får beskrevet og offentliggjort indsatsen omkring uddannelsesparathed

18 TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Samarbejde med JC. Team Ung har tidligere år haft samarbejdet med JC som indsatområde. I 2012 vælger vi atter at gøre en ekstra indsats på dette område, vi er fortsat optagede af at opbygge og udvikle samarbejdet, men retter i år indsatsen mod det relationsopbyggende i samarbejdet. Hovedtanken bag indsatsen er at Kendskab gi r venskab! Vi ønsker at opbygge gode relationer i netværket, at udvide kendskabet til de forskellige kompetenceområder og sammen finde nye muligheder i snitfladerne. Dette vil lette sagsgange og skabe større sammenhæng for den unge, og på denne måde øge tilfredsheden hos både den unge og de faglige netværk omkring de unge, og slutteligt vil det betyde, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. At skabe større bevidsthed og kendskab til kompetenceområder og snitflader mellem hhv. JC og Familieafdelinger i de fire kommuner og UUV. Indsatser: 1. Der udgives informationsfolder til samarbejdspartnere i alle kommuner. Folderen indeholder beskrivelse af vejledingsindsatsen i de 3 team, billeder af vejlederne og kontaktinformationer. 2. Der udgives Tal med unge et statistisk materiale, der informerer om status på vejledningsindsatsen i forhold til de 95 %. 3. JC og Familieafdelingerne inviteres til at deltage i et Skyggeprojekt med vejlederne fra Team Ung. Vejlederne følger en rådgiver for en dag, og rådgiveren kommer på genvisit i UUV. Informationsfolderen er allerede uddelt i Greve Kommune. De andre kommuner vil hurtigt følge trop. Tal med Unge udgives hver år i december. Skyggeprojektet igangsættes i foråret og skal være afsluttet inden fælles arrangementet i efteråret. At beskrive fælles overordnede pejlemærker for arbejdet med UUV inviterer til et fællesarrangement med rådgivere fra alle kommuner. Indeholdende oplæg I oktober afholdes arran- 18

19 unge i de fire kommuner. fra Ungebasen i Ringsted, dialog omkring ungeindsatsen i Bugtområdet, samt tilbagemelding og oplevelser fra Skyggeprojektet. gementet. TEAM SPECIAL INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Øget fokus på unge fra specialklasser og specialskoler, som med den rette støtte har potentiale til at kunne gennemføre et ordinært uddannelsesforløb. At øge procentdelen af unge fra specialområdet, der gennemfører en ordinæruddannelse. Metode: Vejlederne gennemgår i grupper af 3 udskolingsmuligheder for unge, der har mulighed for at gennemføre ordinær uddannelse. Der afsættes 1 time månedligt på teammødet. Fortsat fokus på de unge der afbryder et uddannelsesforløb. Fokus på at kunne overholde kontaktfristerne, som de er foreskrevet i ungepakkerne. Der følges op ugentligt ved hjælp af udtræk fra UVvej. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Etablering af et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At etablere et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. At etablere en lokal STU for målgruppen: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At skabe et inspirerende ungdomsmiljø, der giver de unge lyst til at lære og udfolde deres ungdomsliv/fritidsliv, og dermed hjælpe dem til at få et godt netværk uden for ungdomsuddannelsen. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at blive en kendt og respekteret spiller på STU området for hele midt og østsjælland. Pt. Er der indskrevet 21 elever på Fremtidslinjen. August 2012: Vi håber på at øge elevtallet med ca. 10 elever. På under et halvt år er det lykkedes UUV, at stable en velfungerende STU institution for unge med generelle indlæringsvanskeligheder på benene. Fremtidslinjen har ved årsskiftet eksisteret i 5 måneder, og fuldt ud indfriet forventningerne. 19

20 Indsatsområde At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. Generelle indlæringsvanskeligheder er en fællesbetegnelse for en lang række vanskeligheder der har deres udspring i alt fra erhvervede hjerneskader, fødselsskader, til psyko-sociale problemstillinger og forskellige grader af retardering. Det er en stor udfordring for Fremtidslinjens medarbejdere, at finde de rigtige pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne udvikle de enkelte unge som STU lovgivningen foreskriver. Der findes ikke nogen samlet viden om dette pædagogiske område. Vi har derfor valgt at vi i de kommende år vil sætte fokus på dette område, både lokalt men også nationalt. Målet er at Fremtidslinjen på sigt kan blive et vigtigt videnscenter inden for området. Vi arbejder på, at skabe en fælles pædagogisk platform og et fælles pædagogisk sprog, for alle ansatte på Fremtidslinjen. I løbet af 2012 vil vi sætte fokus på generelle indlæringsvanskeligheder ved, at forsøge at finde midler til forskning inden for området, samt afholde en konference. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pr. 1. August 2012 vil vi optage en gruppe elver med ASF.. 20

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi

Læs mere

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 OPGAVER 6 Organisation 7 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål:

Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer. Status nu: Formål: AM-bevægelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle niveauer Sygemeldte borgere, og svage borgere, der mangler motion som motivation. Projektet sikrer via styret motion og bevægelse, at borgeren understøttes

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere