Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2012. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Ungdommens UdannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2012 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

2 2

3 INDHOLD Forord Virksomhedens rammer Opgaver Organisation Personale Sygefravær Økonomi Regnskab for UUV 2011 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) UUV s projekter - regnskab 2011 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indsatsområder UUV s indsatsområder Team Skole indsatsområder Team Ung indsatsområder Team Special indsatsområder Fremtidslinjen indsatsområder Team Sekretariat indsatsområder Baggrund og uddybning Bilag Opfølgning på indsatsområderne 2011 Indsatsområder GENERELT UUV Indsatsområder ORGANISATIONEN SAMLET UUV Indsatsområder Team Skole UUV Indsatsområder Team Ung UUV Indsatsområder Team Special UUV Indsatsområder Team Sekretariat Kurser og konferenceoversigt

4 FORORD Rundt om i landet er en tendens med at trække UU vejledningen ud af et kommunalt samarbejde og ind som en ren kommunal virksomhed. Der er mange fordele ved at have en stor organisation. De rationelle økonomiske er, at der er en central fælles ekspertise omkring ledelse, udvikling og ikke mindst IT-systemet og den daglige opdatering i form af kontakt til tilflyttere, unge, der stopper på deres ungdomsuddannelse og ikke mindst de mange tilbagemeldinger fra SU, skat, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, grundskoler, efterskoler etc. Mange centre, der er blevet delt, har da også været overraskede over netop denne opgaves omfang, der ofte har ført til en udvidelse af antallet af ansatte og en der-affølgende øgning af udgiften. I UUV ser vi en stor fordel i vores tre faglige miljøer omkring grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen. Ungepakken har dog betydet, at der i 2011 og helt sikkert fremover vil være et øget fokus på UUV s kommunale vejledningsindsats. Mange af ungepakkens initiativer igangsættes i et tværkommunalt samarbejde, og her er UUV s kommunegrupper, der består af de kommunale vejledere fra skole-, unge- og specialteamet den rette samarbejdspartner, der i 2011 har vist sin bæredygtighed. UUV s organisation har holdt til ungepakkeudfordringen. Samtidig har vi internt flyttet ressourcer, således team ung, der bl.a. står for indsatsen for de årige er styrket, mens skoleteamet har oplevet en reducering af opgaverne og en samtidig reducering af vejledningsressourcerne. Denne proces er vi kommet godt igennem og står med en organisation, der såvel fagligt som kommunalt matcher opgaverne. 95% målsætningen i 2015 er pejlemærket og den lokale indsats er et samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, VUC, Jobcentre, UUV og mange flere aktører. Vi mærker i Køge Bugt en stigende interesse for det fælles uddannelsesfokus, der sammen med det vedvarende nationale politiske fokus på området er med til at øge sammenhængskraften i Køge Bugt området. Et UUV-tilbageblik på 2011 vidner om en stor aktivitet. Vi har flyttet vores center fra Strandpromenaden til Ølby, STU uddannelsen Fremtidslinjen er etableret og er sat i gang som UUV s 5. team, i Greve er vi flyttet fra Centerholmen, hvor vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Jobcenteret. Nu er vi i nye og bedre lokaler på den tidligere Hundigeskole og skal nyetablere et samarbejde med de kommunale institutioner, som vi er i huset sammen med, samtidig med at det gamle netværk skal fastholdes. Det ser vi frem til. Foruden de mange fysiske ændringer og de transaktionsomkostninger det har medført, kan vi i UUV også se tilbage på et år, hvor indholdet af Ungepakkerne er implementeret. Parat pligt pålæg: Fra grundskolen skal eleverne vurderes uddannelsesparate i forhold til det sociale, personlige og faglige, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial retning. Vi har her haft en god dialog UUV i Greve ny adresse: Hundige Alle Greve Åbningstider for Vejledningscafé Torsdag: med ungdomsuddannelserne om en fællesforståelse af vurderingen og den samme dialog er indledt på mange grundskoler, hvor UUV vejlederen nu har fået det afgørende ord i forhold til den endelige vurdering. Den fælles forståelse omkring parathedsvurderingen har ligeledes været oppe på det årlige underretningsmøde/årsmøde for skoleleder og vejleder i april 11, hvor forskningsleder Torben Pilegaard Jensen, AKF holdt oplæg om parathedsvurdering. Torben Pilegaard Jensen er hovedforfatter på en publikation fra Undervisningsministeriet om parathedsvurdering. Publikationen er distribueret til samtlige skoler og skoleledere i UUV s område. Er nogle elever ikke uddannelsesparate, skal der laves en plan, der gør dem uddannelsesparat. Det kan blandt andet være opkvalificerende uddannelsesforløb, 10. klasse, produktionsskole eller 4

5 et ungdomshøjskoleophold. UUV har selv udviklet nogle korte tilbud, som fremgår på hjemmesiden uuv.dk under Ungepakken. For de årige er der indført uddannelsespligt. Mange unge årige går i grundskole og målet er her, at den skal de færdiggøre med en afgangsprøve. Her gælder samarbejdet mellem UUV s vejleder og grundskolens lærere og ledere. Efter grundskole skal alle unge være i uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet (minimum 18 timers arbejde ugentligt). En national Ungedatabase sørger for kommunikationen mellem oplysninger fra CPR, ungdomsuddannelserne, folkeskolerne, produktionsskolerne, fri- og efterskolerne, VUC, Told- og skat (information om unges arbejde), SU og en del flere steder. Oplysningerne tilgår UUV, som har fået en ny opgave med at skulle kontakte unge senest 5 dage efter en uddannelse er afbrudt og senest 30 dage herefter skal de unge have et tilbud om uddannelse. I UUV har vi lavet en opgørelse over de første 9 måneders indsats i pligtområdet. En sammenligning mellem september 2009 og 2011 viser af unge i ungdomsuddannelse er steget 2,4 ptc. point, unge i gang med forberedende og udviklende aktiviteter er stort set uændret, mens antallet af unge som UUV har i Vejledning er faldet fra 4.4% i 2029 til 1,8% i Hele publikationen kan hentes på UUV s hjemmeside under Tal fra UUV. Hvis en ung årig ikke tager imod det opstillede tilbud, kan det få konsekvenser for ungeydelsen på 880 kr./mdr. Den konsekvens har været anvendt i 3 tilfælde i Skulle en ung smutte igennem det fintmaskede net, som Tal om unge 2011 dokumenterer, vi har i Køge Bugt, har UUV et samarbejde med de fire Jobcentre i Greve, Køge, Solrød og Stevns om unge over 18 år. Her kan Jobcentrene trække på UUV s vejledning i forbindelse med unge på kontanthjælp, som Jobcenteret ønsker at give et uddannelsespålæg. Her medvirker UUV i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Bliver uddannelsesplanen i Jobcenteret til et uddannelsespålæg, skal den unge begynde på planens kompetencegivende uddannelse, når denne starter. Sker dette ikke, stopper kontanthjælpen! Der er med Ungepakken en stor forpligtelse fra grundskolen til ungdomsuddannelserne til, at sørge for, at den unge får afsluttet skolen med en afgangsprøve, får valgt en ungdomsuddannelse og med hjælp fra ungdomsuddannelsernes fastholdelsesvejledere får gennemført den valgte uddannelse. UUV har i samarbejde med de fire Jobcentre gennemført otte uddannelses- og vejledningsafklarende kurser, der hver har haft en varighed på 4 uger. Unge Krydser Grænser (UXG). Kurserne har økonomisk båret sig selv og har været afklarende i relation til uddannelse og fremtidsvalg for mange unge fra de fire kommuners Jobcentre. I grundskoleområdet er der gennemført 2 x 1 uges vejlednings- og udskolingskursus for 150 elever fra Køges 10. klasse. Projektet har været støttet af LBR og er evalueret positivt. Samtidig har grundskoleområdet gennemført et projekt i samarbejde med DS Håndværk og Industri, der har åbnet op for en god dialog med virksomheder om de tekniske erhvervsuddannelser. Dette projekt er også evalueret positivt. Som en nyskabelse har vi anvendt virksomhedsformidlere i to projekter, som er etableret i samarbejde med Jobcentrene /LBR i Køge og Greve. Juniorindsatsen i forhold til jobkonsulenternes område, har primært været rettet mod gruppen af unge årige (Ungepakkens uddannelsespligtsområde). I Greve Nord, hvor den ene virksomhedsformidler har haft sit virke, er der etableret en stribe af fritidsjob til unge 2sprogede, andre er hjulpet til en EGU eller en praktikplads i forbindelse med deres erhvervsuddannelse. Alle undersøgelser peger på, at den korteste vej til integration går via unges deltagelse i fritidsaktiviteter eller via et fritidsjob. En anden aktivitet, som virksomhedsformidlerne har haft, er at medvirke til at unge, der ikke passer ind i uddannelsessystemet kommer videre via en praktikplads, som senere kan blive en uddannelsesplads i en virksomhed. Dette er lettere sagt en gjort, og her har vores virksomhedsformidlere taget et sejt træk omkring dialog med unge, forældre og virksomheder for at få kabalen til at op og få den rette kurs sat. 5

6 Det er vore håb, at vi under en eller anden form, kan fastholde virksomhedsformidlerne og deres indsats i vores organisation. Som det sidste element i Ungepakken, er den nationale Ungedatabasen åbent for statistiktræk i januar Den sidste måned, der kan trækkes tal fra, er november 2011 (januar 2012). En sammenlingning med de øvrige 17 kommuner i Region Sjælland viser, at de fire bugtkommuner klare sig pænt. Greve ligger nr. 1, Stevns nr. 3, Køge på en delt 4. Plads og Solrød ligger nr. 6. Ungdomsuddannelse Forberedende Ikke i uddannelse, Grundskole aktiviteter mv. beskæftigelse m.v. % i udd. nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 nov-11 Greve ,2% Lejre ,9% Stevns ,6% Ringsted ,0% Køge ,0% Solrød ,9% Næstved ,7% Faxe ,5% Guldborgsund ,4% Kalundborg ,2% Slagelse ,1% Roskilde ,0% Lolland ,8% Vordingborg ,6% Odsherred ,7% Holbæk ,6% Sorø ,5% Total ,3% Kilde: Statistiktræk fra Den nationale Ungedatabase ultimo januar 2012/ UUV Alle undersøgelser viser, at en gennemført ungdomsuddannelse er indgangsbilletten til en tilværelse som selvforsørgende og et godt udgangspunkt for en ny start på arbejdsmarkedet, hvis man på vej gennem arbejdslivet skulle ryge ud af jobbet på grund af konkurs, udvikling eller andet. Det er en af baggrunden for, at der er den brede politiske opbakning bag målsætningen Uddannelse Til Alle (UTA). Et blik fremad i 2012 giver en UUV-agenda med følgende spændende udfordringer: 1) Frem til marts er der tryk på i forbindelse med optagelse Her skal flyttes ca elever fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, med mindst muligt frafald og omvalg undervejs. 2) Ungepakken evalueres. 3) Regeringens initiativ med en fleksuddannelse, som vi sikkert kommer til at se fra 2013 skal forberedes. UUV har sammen med de lokale erhvervsskoler meddelt, at vi gerne deltager i pilotprojekter omkring fleksuddannelsen 4) STU tilbuddet på Fremtidslinjen skal udvides med nogle flere elever til august ) Forskellige arbejdsgrupper i UUV arbejder med projekter, som måske realiseres i løbet af 2012 som rene UUV projekter eller projekter i samarbejde med Jobcentre, kommuner eller med UUV som samarbejdspartner: Femeren Bælt projekt omkring specialvejledning, Leonardo projekt i samarbejde med UU Roskilde og internationale partnere, Virksomhedsret- 6

7 tet indsats for de årige med Arbejdsmarkedsstyrelsens ungeenhed, Ligestillingsprojekt og Integrationsprojekt i samarbejde med 4U (LO, DA, KL og Greve). UUV Køge Bugt og jeg ser frem til samarbejdet med alle vores mange relationer omkring unge og uddannelse. Victor Borge sagde engang, at den korteste afstand mellem mennesker er et smil. Lad det være indgangen til såvel det nemme som det svære samarbejde omkring ungdom og uddannelse i Masser af hilsner Mark Jensen Centerleder, UUV Køge Bugt UUV s rådgivende repræsentantskabs udtalelse om virksomhedsplanen: Repræsentantskabets formandskab har gennemset Virksomhedsplanen og har følgende bemærkninger: / ingen bemærkninger Køge Bugt 6. februar 2012 Benny Frederiksen Formand for UUV s repræsentantskab Repræsentantskabsmedlem fra LO Køge Bugt 7

8 Virksomhedens rammer Opgaver UUV s opgave er sektor- og institutionsuafhængig vejledning af alle unge fra 7. klasse til det fyldte 25. år i de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns. Organisationen skal have og har en selvstændig ledelse. Grundskolen: Vejledningen skal have fokus på en gruppe på ca. 30%, der formodes af have svært ved at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle elever skal have en god kollektiv vejledning om valgprocesser og valgmulighed i relation til ungdomsuddannelser efter grundskolen. Vejledningen skal sikre at de eleverne er uddannelsesparate til valg og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Juniorindsats år: Uddannelsespligt for alle unge, der skal være i gang med en uddannelsesaktivitet. De unges uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet skal være registreret. Er unge ikke i gang med en uddannelses- eller beskæftigelsesaktivitet, kontaktes den unge senest 5 dage efter UUV får kendskab til tilflytning, uddannelsesafbrud eller anden hændelse, senest 30 dage efter skal der foreligge en ny uddannelsesplan. Værger den unge og forældrene sig mod vejledning, udarbejdelse af uddannelsesplan eller en aktivitet, foretages indberetning om forløbet til kommunen, som kan beslutte, at det får konsekvenser for familiens ungeydelse. Opsøgende vejledning år: Alle unges ungdomsuddannelse og beskæftigelsesmæssigaktivitet registreres. Unge, der ikke er i uddannelsesaktivitet og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kontaktes. UUV arbejder i netværk med grundskoler, efterskoler, ungdomsskoler, VUC centre, produktionsskoler, ungdomsuddannelser, kommunale afdelinger herunder jobcentrene, erhvervslivets og erhvervslivets organisationer, Studievalg Sjælland og andre relevante organisationer. Organisation Målrettet indsats i fem faglige team UUV s organisatoriske struktur har været gennem en intern dialog og er endt med fem team, der har fokus på: Vejledning i grundskolen (folkeskoler og privatskoler). Team skole. Vejledning af unge mellem grundskolen og det 25. år. Team ung. Vejledning af elever i specialklasser og skoler og vejledning af de samme elever efter grundskolen (ungeområdet til det 25. år) herunder STU uddannelsen (Særligt Tilrettelagt 3 årig Ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede). Team special. 8

9 Ungdomsuddannelsesinstitution for unge med særlige behov Fremtidslinjen. Team Fremtidslinjen Sekretariatsteamet (sekretariat, projektregnskaber, 2-sprogede, statistik, UVvej (UUV s IT program), EGU, IT m.m.m.). Den faglige opdeling er suppleret med 4 kommunegrupper, der på tværs af de 5 team har fokus på samarbejdet med kommunen. Ligesom de løbende har dialogen med kommunens forskellige afdelinger på tværs af UUV s teamopdeling. Centerleder Mark Jensen EGU/ 2-sprogede: Projektleder Jørgen Blond Ledelsesteam: Centerlederen og en leder har hvert af de 5 team (Pentagongruppen) Team 1 Skole Team 2 Ung Team 3 Special Team 4 Sekretariat Team 5 Fremtidslinjen 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 15 vejledere og 1 praktikant Personale 1 afdelingsleder 10 vejledere 2 screeningsmedarbejder (deltidsansættelse) 5 projektansatte: 1 vejleder greve nord 2 32/37 vejledere UXG 2 Virksomhedsformidlere 1 konsulent med ledelsesbeføjelse 6 vejledere Projektansatte 1 afdelingsleder 2 kontoransatte (32/37) 1 IT medarbejder (32) 1 IT studenterhjælp 1 serviceassistent 1 pedel 1 institutionsleder 3 undervisere, pædagoger Personalegruppe Årsværk UUV Leder 1 Afdelingsledere 2 Kontorpersonale 2.59 Vejledere/konsulenter Flexjob/kontorvejleder 2 Service/rengøring/flexjob 1.36 Projektansatte (ansatte i projekter udenfor UUV s almindelige driftgsbudget) sprogsindsats/SFS/EGU/Kurator (Køge aftale) 2 Fremtidslinjen Leder 1 Undervisere/pædagogoer 3 Service 0.5 I alt Løntilskud 8 9

10 Sygefravær Som et fokuspunkt, har UUV arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø gennem hele Målet har været at få et lavt sygefravær til at falde yderligere. En reduktion på 50% i forhold til 2010 må betragtes som overordentligt tilfredsstillende. Sygefravær % Total 3,6 % 1,8% Økonomi Regnskab for UUV 2011 Driftstilskud og indtægter Greve , ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Tilførselsmidler 0,00 Kursusvirksomhed/projekter ,00 Brobygning , ,00 Udgifter Budget 2011 Regnskab , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Rengøringspersonale 404 Øvrigt personale , Personale med tilskud , Vikarer 417 Budgetoverførsler mellem årene Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivi ,91 10

11 tetsudgifter 501 Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter* , Aktivitetsudgifter , Rengøringsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 540,6 600 IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel > , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Leje/leasing af grunde og bygninger(lgb) , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) 3.600, Skatter og afgifter (SA) , El , Varme , Vand , Renovation ,00 Total ,91 Balance ,09 *På repræsentationskontoen er der ved en fejl blevet bogført et kontingent, hvorfor regnskabet overstiger budgettet. 11

12 Regnskab for Fremtidslinjen 2011 (et selvstændigt Køge projekt) Indtægter/driftstilskud Rammebeløb ,00 Øvrige indtægter ,00 Total ,00 Budget 2011 Regnskab Personale , Ledelse , Fagpersonale , Vikarer Uddannelse , Øvrige personaleudgifter , Materiale- og aktivitetsudgifter , Administrationsudgifter , Møde-, rejse- og repræsentationsudgifter 1.180, Aktivitetsudgifter , Rengøingsudgifter , Faktura relaterede gebyrer 0 145, IT, inventar og materiel , Køb af IT,inventar, materiel < , Leje/leasing af IT, inventar, materiel , Drift og vedligeholdelse , Grunde og bygninger , Indvendig vedligeholdelse (IV) , Udvendig vedligeholdelse (UV) , El , Varme Vand , Renovation 5.340,40 Total ,16 Balance ,84 12

13 UUV s projekter - regnskab ) "Greve Nord Jobbutikken 2 - fra udsat til udvalgt". Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger, Greve Kommune og støttet af Integrationsministeriet. UUV medfinansierer med kr. til en koordinator/vejleder på fuld tid over en 2 årig periode altså kr. i Medfinansieringen dækker en eksisterende vejledningsordning som UUV havde i Askerød før projektet. Vejlederen ansættes i UUV og købes fri til at arbejde for projektet i den samlede projektperiode. Budget Regnskab Vejledertid betalt af UUV , ,00 Tilskud fra integrationsministeriet , ,00 Løn , ,00 Balance 0,00 0,00 2) Virksomhedsformidler 1 Et fælles projekt for LBR i Greve og Køge. Virksomhedsformidleren har været ansat i UUV Køge Bugt. Budget, virksomhedsformidler 1 Budget Regnskab Løn , ,76 Ledelse , ,00 Sekretærbistand , ,23 Administration 6.000, ,72 Møder og repræsentation 6.000, ,00 Telefoni 2.400, ,10 Transport , ,19 Aktiviteter 6.000, ,00 Total , ,00 Indtægter , ,00 Balance 0,00 0,00 3) Virksomhedsformidler 2 Et projekt for LBR i Greve. Virksomhedsformidleren er ansat i UUV Køge Bugt Aftale omkring budget: UUV Køge Bugt afsender faktura til Greve på de faktiske udgifter (Løn, kørsel, pc. telefon m.m.). Projektet hviler i sig selv. Budget, virksomhedsformidler 2 Budget Regnskab Løn , ,56 Administration 6.000, ,00 Møder og repræsentation 6.000,00 440,00 Telefoni 2.400, ,06 Transport , ,84 Aktiviteter 6.000,00 0,00 Total , ,46 Indtægter , ,43 Balance 0,00-923,97 13

14 4) UngeXGrænser Budget Regnskab Løn , ,51 Husleje ,00 0,00 Aktivitetsudgifter , ,36 Ledelse drift ,00 0,00 Overførsel fra ,00 Deltagerindtægter , ,00 Balance , ,87 5) 10.klasseprojektet hvor skal du hen? Budget Regnskab Indtægter ,00 Løn 0, ,92 Aktivitetsudgifter 0, ,08 Total , ,00 Balance 0,00 0,00 6) Erhvervsklassen Budget Regnskab Løn , ,00 Aktivitetsudgifter 0, ,32 Total ,32 Indtægter , ,00 Balance ,68 14

15 Budget 2012 Budget for UUV 2012 Drifttilskud ,00 Greve ,00 Køge ,00 Solrød ,00 Stevns ,00 Budget 2012 Forventet Underskud/overskud (overfør fra tidligere år) , Personale , Ledelse , Fagpersonale , Øvrigt personale , Løntilskud , Vikarer/pedel 0, Uddannelse , Øvrige personaleudgifter 4301 Øvrigt lægeatt/skærmbrill , Befordring , Materialer og aktiviteter , Div litteratur ( feks vejl.udd) , Øvrige udgifter (f.eks. kontorartikler) , kontorhold/abonn (citrix, dme, ip-tlf) 5.000, abonn.ment tlf m/moms , Repræsentation , Aktivitetsudgifter (kurser) , Rengøring 504 Rengøring - Øvrige tj. Yd , Rengøring varekøb , IT-Inventar- -Materiale , Køb af it , køb af inventar , køb af materialer 6024 køb af immaterielle , UVvej (PSP) , UUV-bil (PSP) , Grunde og Bygninger , LBG - Øvr tj. yd. 702 leje( strand-greve-pavillion , indvendig vedlighold , skatter og afgifter , el/opvarming , vand 7.000,00 Total ,00 15

16 Budget for Fremtidslinjen 2012 Indtægter Driftstilskud Forventet overført fra tidligere år Budget Personale Ledelse Fagpersonale Vikarer 420 Uddannelse Øvrige personaleudgifter Øvrigt Befordring Materialer og aktiviteter Kontorhold/abonnement Kopimaskine Abonnement tlf Litteratur Øvrige udgifter Aktiviteter Undervisningsmaterialer Rengøring Rengøring IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar, materiel < Busser benzin Grunde og bygninger vedligeholdelse, ventilation, alarm El Total

17 INDSATSOMRÅDER UUV S INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Sygefravær og trivselsmålinger Nedbringelse af sygefraværet Opfølgning på Ergotjek så der opnås forbedringer på då fysiske rammer Forbedring af trivselsmålingerne Indsatsområde Unge årige UUV følger i 2012 trivselsmålinger fra Køge kommune. Det er fortsat målet at nedbringe sygefraværet Fortsat implementering og udvikling af indsatsen i Ungepakkeområdet Fortsat bedre resultater for uddannelsesfrekvensen Indsatsområde Den Skotske metode Udvikling af vejledningen gennem et procesforløb hvor Den skotske metode undersøges Mulig implementering af en fælles vejledningspraksis i UUV 2012 TEAM SKOLE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde At få beskrevet de enkelte skoler og UUVs indsats i forhold til, at eleverne opnår de forusætninger, der skal til for at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. At 75 % af skolerne i UUVs område i samarbejde med UUV får beskrevet og offentliggjort indsatsen omkring uddannelsesparathed

18 TEAM UNG INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Samarbejde med JC. Team Ung har tidligere år haft samarbejdet med JC som indsatområde. I 2012 vælger vi atter at gøre en ekstra indsats på dette område, vi er fortsat optagede af at opbygge og udvikle samarbejdet, men retter i år indsatsen mod det relationsopbyggende i samarbejdet. Hovedtanken bag indsatsen er at Kendskab gi r venskab! Vi ønsker at opbygge gode relationer i netværket, at udvide kendskabet til de forskellige kompetenceområder og sammen finde nye muligheder i snitfladerne. Dette vil lette sagsgange og skabe større sammenhæng for den unge, og på denne måde øge tilfredsheden hos både den unge og de faglige netværk omkring de unge, og slutteligt vil det betyde, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. At skabe større bevidsthed og kendskab til kompetenceområder og snitflader mellem hhv. JC og Familieafdelinger i de fire kommuner og UUV. Indsatser: 1. Der udgives informationsfolder til samarbejdspartnere i alle kommuner. Folderen indeholder beskrivelse af vejledingsindsatsen i de 3 team, billeder af vejlederne og kontaktinformationer. 2. Der udgives Tal med unge et statistisk materiale, der informerer om status på vejledningsindsatsen i forhold til de 95 %. 3. JC og Familieafdelingerne inviteres til at deltage i et Skyggeprojekt med vejlederne fra Team Ung. Vejlederne følger en rådgiver for en dag, og rådgiveren kommer på genvisit i UUV. Informationsfolderen er allerede uddelt i Greve Kommune. De andre kommuner vil hurtigt følge trop. Tal med Unge udgives hver år i december. Skyggeprojektet igangsættes i foråret og skal være afsluttet inden fælles arrangementet i efteråret. At beskrive fælles overordnede pejlemærker for arbejdet med UUV inviterer til et fællesarrangement med rådgivere fra alle kommuner. Indeholdende oplæg I oktober afholdes arran- 18

19 unge i de fire kommuner. fra Ungebasen i Ringsted, dialog omkring ungeindsatsen i Bugtområdet, samt tilbagemelding og oplevelser fra Skyggeprojektet. gementet. TEAM SPECIAL INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Øget fokus på unge fra specialklasser og specialskoler, som med den rette støtte har potentiale til at kunne gennemføre et ordinært uddannelsesforløb. At øge procentdelen af unge fra specialområdet, der gennemfører en ordinæruddannelse. Metode: Vejlederne gennemgår i grupper af 3 udskolingsmuligheder for unge, der har mulighed for at gennemføre ordinær uddannelse. Der afsættes 1 time månedligt på teammødet. Fortsat fokus på de unge der afbryder et uddannelsesforløb. Fokus på at kunne overholde kontaktfristerne, som de er foreskrevet i ungepakkerne. Der følges op ugentligt ved hjælp af udtræk fra UVvej. FREMTIDSLINJEN INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Etablering af et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At etablere et lokalt STU tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, der kan rumme unge fra Køge og UUVs samarbejdskommuner. At etablere en lokal STU for målgruppen: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder. At skabe et inspirerende ungdomsmiljø, der giver de unge lyst til at lære og udfolde deres ungdomsliv/fritidsliv, og dermed hjælpe dem til at få et godt netværk uden for ungdomsuddannelsen. De kommende år vil vi arbejde målrettet på at blive en kendt og respekteret spiller på STU området for hele midt og østsjælland. Pt. Er der indskrevet 21 elever på Fremtidslinjen. August 2012: Vi håber på at øge elevtallet med ca. 10 elever. På under et halvt år er det lykkedes UUV, at stable en velfungerende STU institution for unge med generelle indlæringsvanskeligheder på benene. Fremtidslinjen har ved årsskiftet eksisteret i 5 måneder, og fuldt ud indfriet forventningerne. 19

20 Indsatsområde At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser, for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. At udvikle netværk og samarbejdspartnerskaber. Da virksomhedspraktik er en vigtig del af STU uddannelsen, vil det være et af vores vigtigste fokuspunkter, at udvikle Fremtidslinjens netværk af lokale virksomheder og samarbejdspartnere, til gavn for vores elever. At opnå større viden om generelle indlæringsvanskeligheder og gøre Fremtidslinjen til Videnscenter inden for området. Generelle indlæringsvanskeligheder er en fællesbetegnelse for en lang række vanskeligheder der har deres udspring i alt fra erhvervede hjerneskader, fødselsskader, til psyko-sociale problemstillinger og forskellige grader af retardering. Det er en stor udfordring for Fremtidslinjens medarbejdere, at finde de rigtige pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne udvikle de enkelte unge som STU lovgivningen foreskriver. Der findes ikke nogen samlet viden om dette pædagogiske område. Vi har derfor valgt at vi i de kommende år vil sætte fokus på dette område, både lokalt men også nationalt. Målet er at Fremtidslinjen på sigt kan blive et vigtigt videnscenter inden for området. Vi arbejder på, at skabe en fælles pædagogisk platform og et fælles pædagogisk sprog, for alle ansatte på Fremtidslinjen. I løbet af 2012 vil vi sætte fokus på generelle indlæringsvanskeligheder ved, at forsøge at finde midler til forskning inden for området, samt afholde en konference. At udvide målgruppen med Autisme spektrum forstyrrelser(asf), for at kunne afhjælpe en lokal efterspørgsel efter tilbud til den målgruppe. For at kunne blive en vigtig og stabil STU er Fremtidslinjen nød til at vokse elevmæssigt. Dels for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, og skabe et spænende og udviklende pædagogisk miljø. Dels for at få muskler til at kunne løfte de opgaver og udfordringer vi vil stå med i de kommende år. Pr. 1. August 2012 vil vi optage en gruppe elver med ASF.. 20

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt. Virksomhedsplan 2011. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt Virksomhedsplan 2011 Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD UUV siden sidst 4 Virksomhedens rammer 9 Opgaver 9 Personale UUV 10 Sygefravær 10 Økonomi

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt STUforeningen cônsentiô Konference Christiansborg den 12.1.2017 STU ens rolle og berettigelse i samfundet Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017 Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner

Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt. Virksomhedsplan 2013. Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Ungdommens UddannelsesVejledning - Køge Bugt Virksomhedsplan 2013 Vejledningscenter for Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 7 OPGAVER 7 Organisation 7 Sygefravær

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 13:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Erik Boman, Bo Nissen, Ole Wej Petersen, Anders Johansson Afbud:

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Indledning. Hvor går de hen når de går ud?

Indledning. Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 12 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Indledning Hvor går de hen når de går ud?

Indledning Hvor går de hen når de går ud? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 215 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 13 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2012/2013 UU Tårnby Forord. UU Tårnby har til opgave at udvikle vejledningen i forhold til grundskoleindsatsen, ungeindsatsen og specialvejledningen, så den lever op til de

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune.

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted Kommune, Slagelse Kommune og Sorø Kommune. Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11

Indhold Velkommen til Tal om unge ... 4 15-17-årige... 6 18-24-årige... 11 Ungdommens UddannelsesVejledning UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Udgivet 2015 2 Indhold Velkommen til Tal om unge... 4 95%-målsætning... 4 Samarbejde... 4 Reformer... 5 15-17-årige... 6 Hvad er

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012

Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar 2012 Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskæftigelse Projekt og Udvikling Stationsvej 36 3460 Birkerød beskaeftigelse@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Slutevaluering af 'Ungeprojektet' i Rudersdal Kommune 30. januar

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014

UUV Køge Bugt. Virksomhedsplan 2014 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 I det forløbne år 3 I de kommende år 4 Virksomhedens rammer 6 Opgaver 6 Organisation 7 Personale 8 Sygefravær 8 Økonomi 9 Budget UUV 9 Budget på projekter

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 UUV Køge Bugt Virksomhedsplan 2015 INDHOLDi Forord 3 Opgaver 8 Organisation 9 Personale 10 Sygefravær 10 Økonomi 11 Indsatsområder 12 UUV s samlede indsatsområder 12 Fælles indsatsområde for Team skole,

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Uddannelsesparate Unge

Uddannelsesparate Unge Uddannelsesparate Unge Onsdag den 13. november 213 Hotel Australia Dagens program 9.3. Velkommen v/ kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark. 11.15 Kontanthjælpsreform med fokus på de

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Torsdag den 06-06-2013 Kl. 15:30 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Hanne Klit, Jakob Holm, Helle Hansen, Bo Nissen, Anders Johansson Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad

Oplæg. På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad På Bisidderkurset fredag d.30. september 2011 v/peter Gulstad Præsentation af oplægsholder Ligeværd & Lighed Uddannelsesmuligheder Lov 564 / STU Præsentation af HUG Barierer & Visioner Vigtige Love Afslutning

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Steffen Jensen Kontor for Vejledning

Nyt fra Undervisningsministeriet Steffen Jensen Kontor for Vejledning Nyt fra Undervisningsministeriet Steffen Jensen Kontor for Vejledning 3392 5135 sj@uvm.dk Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Ny struktur i ministeriet Departement m/ tre afdelinger

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere