1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan mss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort. Lokalplan mss"

Transkript

1 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. Lokalplan JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort Dato Init mss 1:50.000

2 Nordjyllands Historiske Museum Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Planlægger: Malene Stentoft Sørensen Aalborg Historiske Museum Algade 48 Postboks Aalborg Telefon Fax november 2008 Vedr. bemærkninger til lokalplanforslag , SOMMERHUSOMRÅDE, MUNKENSVEJ Aalborg Historiske Museum skal hermed gøre opmærksom på, at museet kan have væsentlige arkæologiske interesser i det pågældende lokalplanområde. Umiddelbart SØ for området er der således registreret flere gravhøje og løsfund fra jernalderen (blå markeringer på kort). Ydermere knytter der sig et interessant stednavn til området: Munke, der evt. hentyder til en ukendt be sb sb sb sb sb 18A sb sb 53 meter Lokalplansområdet er markeret med lilla øverst til venstre sb 60

3 Nordjyllands Historiske Museum bebyggelse fra Middelalderen eller nyere tid. På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det Aalborg Historiske Museums vurdering, at der er en stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og byggeri. Museet skal derfor opfordre Jammerbugt Kommune til at lade museet gennemføre en større, arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af fortidsminder inden for lokalplanområdet. En forundersøgelse består i udlægning af et større antal, ca. 2 meter brede søgegrøfter, der graves med en gravemaskine. Dette arbejde følges af en arkæolog, der registrerer eventuelle fortidsminder, som måtte kunne ses dels i jordlagene og dels i toppen af undergrunden (typisk stolpehuller, affaldshuller, ildsteder, grave og lignende). En forundersøgelse vil i dette tilfælde tage ca. 3 dage. På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse, tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området. Fordelen for jer ved at tillade en forundersøgelse er, at museets arkæologer på et meget tidligt tidspunkt i processen, inden byggemodning og byggeri går i gang, kan afslutte deres arbejde, sådan at byggemodning og byggeri ikke bliver forsinket af en arkæologisk udgravning. Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Kulturarvsstyrelsen. Jeg står meget gerne til rådighed med yderligere information og ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Torben Sarauw Museumsinspektør, ph.d. Nordjyllands Historiske Museum Algade 48 Postboks Aalborg tlf

4 To: Kathrine Brix Subject: VS: Lokalplan Sent: Mon :31:17 From: Kell Agerbo Ændringer til Lokalplanforslag 28.doc Stenløse syd.3.1.ppt Erik Ingerslev.vcf -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Tove Nielsen På vegne af Teknik Miljø Sendt: 19. januar :13 Til: Kell Agerbo Cc: Gitte Clausen; Knud Nørgaard Emne: VS: Lokalplan Oprindelig meddelelse----- Fra: Hanne Henriksen På vegne af Raadhus Jammerbugt Sendt: 19. januar :06 Til: Teknik Miljø Emne: VS: Lokalplan Hanne Henriksen Fællessekretariatet Jammerbugt Kommune Direkte: Fax: Hovednummer: Toftevej Aabybro Oprindelig meddelelse----- Fra: Erik Ingerslev Sendt: 19. januar :44 Til: Raadhus Jammerbugt Cc: 'Ulla Schønberg' Emne: Lokalplan

5 Til Teknik- og miljøudvalg. På vegne af SF-Jammerbugt fremsender jeg hermed forslag til ændring af den udsendte lokalplan I den forbindelse vil jeg henvise til de tiltag der er gennemført i tidligere Stenløse Kommune, nu Egedal Kommune. Fra det tidligere Stenløse Kommune er der en Agenda 21 Strategi, der danner grundlag for omtalte lokalplan i Stenløse. Dette kan være et godt grundlag for at lave en bæredygtig lokalplan for det område i Biersted der er i høring nu. Og kan være med til at danne grundlag for fremtidige lokalplaner i Jammerbugt Kommune. Den omtalte lokalplan kan findes i medfølgende link: planer/lokalplaner%20fra%20stenløse/stenløse%20syd/ /currentversion/lkp 3 _1_5_END_samlet.pdf Venlig hilsen Erik Ingerslev Larsen SF medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse tlf / mail: Logo SF-Jammerbugt.dk Eriks blog Eriks facebook

6

7 Forslag til ændringer af Lokalplanforslag Redegørelse Side 5 under afsnit Lokalplanens baggrund og formål indskrives at der er tale om en bæredygtig lokalplan. Side 6 under afsnit Lokalplanens indhold indsættes et afsnit om bæredygtighed. Side 7 under afsnit Miljøforhold Opvarmning indskrives mulighed for at bruge alternative opvarmningsmuligheder som i dag kan opvarme et lavenergihus. Side 8 under afsnit Miljøforhold Grundvand her skal der indskrives afsnit om begrænsninger der sikre grundvandet mod forurening samt at der ikke anvendes pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Side 8 under afsnit Miljøforhold2 Kloakering indskrives at regnvand fra tagflader skal indgå i vand til toiletskyl og vask. Planbestemmelser Side 12 under afsnit 1. Formål indsættes afsnit om at bygningerne opføres i bæredygtige materialer, samt en definition af begrebet bæredygtige materialer i forbindelse med denne lokalplan. Side 13 under afsnit 6. Bebyggelsens udseende skal der beskrives at der udelukkende må bruges materialer der tager Hensyn til bæredygtighed i alle henseender. Det skal også gælde for materialer der bruges til kloakker m.m. Side 14 under afsnit 9. Tekniske anlæg 9.4 Varme noterer vi at her er der taget højde for opførelse af lavenergihuse.

8 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort Højbakkevej, Biersted Dato Init. KTM 1:50.000

9 Bilag Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan Dagsordenskort Brev fra KL og Miljøministeriet Indsigelser Skema over indsigelser Dokumentation for mølletype Fotos fra Saltum

10 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort Vindmøller i Drøstrup Dato Init lio 1:40000

11

12

13 Lise Overby Nørgård Fra: Skoett Maria Lae-KRG874 Sendt: 4. juli :29 Til: Lise Overby Nørgård Cc: Kaeraa Lars-QHK876; Breth Christian-RCX347 Emne: Vindmølle - Jammerbugt Kommune Drøstrup vindmøller i forhold... Kære Lise Med henvisning til Jeres brev af 23. maj 2008, hvor I orientere om forestående opførelse af 5 nye MW vindmøller i Drøstrup, retter jeg henvendelse idet Dansk Beredskabskommunikation A/S ønsker at gøre indsigelse imod projektet. Opførelsen af disse vindmøller vil have en stor negativ forstyrrelse på vores radiokæde og kan have store konsekvenser for det landsdækkende sikkerhedsberedskab. På det vedhæftede dokument fremgår det at vindmøllerne placeres direkte "i" vores radiokæde. Skulle I have spørgsmål eller ønske yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at høre fra Jer. Med venlig hilsen Maria Læ Skøtt SA Coordinator Dansk Beredskabskommunikation A/S Sydvestvej 21, 2600 Glostrup Telefon: Mobil: Fax:

14 Drøstrup vindmøller i forhold til SINE radiokædeopsamling.

15 Side 1 af 1 Lise Overby Nørgård Fra: Breth Christian-RCX347 Sendt: 3. september :03 Til: Cc: Niels Mejlholm Skoett Maria Lae-KRG874; Kaeraa Lars-QHK876; Lise Overby Nørgård Emne: Planlægning af nye vindmøller i Drøstrup Att.: Niels Mejlholm Hej Niels Hermed vores svar vedr. Jammerbugt Kommunes planlægning af nye vindmøller i Drøstrup. Dansk Beredskabskommunikation holder sig til, at der skal være 200 meter på hver side af radiokædens sigtelinje til møllens vingespids, som stammer fra generelle retningslinjer fra Telestyrelsen i Kopi vedlagt af brev til operatører, amter og kommuner om dette. Dette kan man ikke garantere ved en placering af vindmølleparken, som den er planlagt nu. Da radiokæden i dette tilfælde skal anvendes til SINE med de særlige betingelser for drift/oppetid, bodsforhold samt at det ikke umiddelbart er muligt at etablere en alternativ forbindelse til denne radiokædestrækning, må Dansk Beredskabskommunikation bede Jammerbugt Kommune om at bygherrens ansøgning om byggetilladelse afvises med henvisning til at vindmølleparken kan få katastrofale følger for Danmarks nationale beredsskabskommunikationssystem (SINE). Såfremt man har indvendinger mod ovenstående konklusion kan kommunen rette henvendelse til Rigspolitiets SINE sekretariat. Bemærk: Alternativ placering af siten i Fjerritslev har været undersøgt som kommunen anmodede om, ligesom alternative placeringer til fallback siten (T2)har været undersøgt Vedhæft kort med de to linjer og TDCs alternative rute. Best regards Christian Breth Dansk Beredskabskommunikation A/S Sydvestvej 21, 2600 Glostrup Telefon: Mobil: Fax:

16 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Att: Lise Overby Nørgård Vedr.: Lokalplan , opsætning af fem vindmøller i Drøstrup, Skerping. Den 26. august 2008 har IT- og Telestyrelsen modtaget kommunens angående ovennævnte og skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området, jfr. bemærkningerne i Deres fremsendte vedhæftede materiale, s. 8. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m. fra en radiokædes sigtelinie. Udover IT- og Telestyrelsen har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til andre planer end lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører. En liste med radiokædeoperatører er tilgængelig på IT- og Telestyrelsens hjemmeside - IT- og Tele - Radiofrekvenssiden Liste med radiokædeoperatører. IT- og Telestyrelsens rolle i forbindelse med plansager er uddybet i vedlagte brev, der tidligere er udsendt til planmyndighederne i amter og kommuner. 26. august 2008 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Tobias Liebetrau Telefon Telefax E-post Det kan endvidere oplyses, at IT- og Telestyrelsen meget gerne modtager planforslag på adressen Med venlig hilsen Tobis Liebetrau

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Meddelelse Side 1 af 2 Lise Overby Nørgård Fra: Kell Agerbo Sendt: 21. oktober :00 Til: Lise Overby Nørgård Emne: VS: indsigelse mod vindmøller -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Tove Nielsen På vegne af Teknik Miljø Sendt: 20. oktober :50 Til: Kell Agerbo Cc: Gitte Clausen Emne: VS: indsigelse mod vindmøller -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Hanne Henriksen På vegne af Raadhus Jammerbugt Sendt: 20. oktober :25 Til: Teknik Miljø Emne: VS: indsigelse mod vindmøller Hanne Henriksen Fællessekretariatet Jammerbugt Kommune Hovednummer: Direkte: Fax: Toftevej Aabybro Oprindelig meddelelse----- Fra: per danielsen jensen Sendt: 19. oktober :38 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: indsigelse mod vindmøller Til Jammerbugt-kommune Fra Per Danielsen Jensen Aggersundvej Fjerritslev Emne: Indsigelse mod vindmølle-opsætning, Drøstrup, lokalplan Undertegnede vil hermed gøre indsigelse mod opsætning af 5 vindmøller i Drøstrup. Min ejendom er placeret stik øst for de fem møller, og jeg vil derfor blive betydeligt generet af møllerne dagligt. Det er min vurdering, at skyggevirkningen fra de høje møller vil genere mig hver gang solen går ned. Samtidig vil jeg også få en betydelig støj-gene, da den fremherskende vindretning er vestenvind. VVM-redegørelsen viser også, at jeg vil få både støj- og skygge-gener ved de fem møller

48 Meddelelse Side 2 af 2 Derudover mener jeg også, at min ejendom vil falde betydeligt i værdi ved et eventuelt salg. Kommunen skal derfor påregne et erstatningskrav fra min side hvis de fem møller bliver sat op. Jeg håber at min og eventuelle andre indsigelser vil blive taget til efterretning i kommunalbestyrelsen, så der kan findes en anden og mere hensigtsmæssig placering for møllerne. Med Venlig Hilsen Per Danielsen Jensen

49

50

51 19/ Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Vedr.: Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag og forslag til Kommune-plantillæg nr. 4 for Vindmøller i Drøstrup. Ved orienteringsmødet 7/ i Almhuset fremgik det klart, at der er stor modstand mod at opstille de forslåede møller. Der var eksempler på stor modstand både hos dem, der vil komme til at bo tættest på møllerne og hos folk, der bor lidt længere væk. Også lokal beboerforening og lokalpolitiker Steen Andersen ser helst at projektet ikke gennemføres. Alle fremmødte blev opfordret til skriftligt at gentage det fremførte, således at alle lokalpolitikere kan blive orienteret om holdningerne. Hermed følgende kommentarer i forbindelse med den offentlige høring, der løber fra 26/8 til 21/ Lad være med at stille møllerne op. Godt nok er der udarbejdet et landsplandirektiv, men der er eksempler på kommuner, der ikke vil sætte møller op. Er der nogen konsekvenser ved at sige nej. Man har endnu til gode at se, hvorledes Miljøministeriet vil håndtere civil ulydighed. Møller er godt placeret på havet. o Og det er fremtiden. Det kan ikke bruges som argument,at møllerne ikke er klar endnu. Der sættes netop nu møller op i havvindmølleparken Horns Rev 2. o Og hvis Danmark gerne vil være forgangsland på vindmølleområdet så må man være fremsynet og innovativ. o I andre lande som Tyskland, England og Sverige arbejdes der med at sætte offshorevindmøller op. o Vindmøller på land vil være dominerende, vil kunne se og vil kunne høres. Derfor skal de ud på havet. o Vedligeholdelsen af havvindmøller er selvfølgelig dyrere end vedligeholdelse af landbaserede møller. Dog ikke dyrere end at der i øjeblikket opføres en havvindmøllepark med 91 møller (2,3 MW totalhøjde 114,5 m) 30 km fra kysten vest for Esbjerg. Hvorfor ikke gøre denne endnu større. VVM-redegørelsen. Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet en VVM-redegørelse. Den er ikke god nok. Redegørelsen indeholder blandt andet en række visualiseringer af projektet; der er udvalgt nogle punkter, hvorfra man har taget et foto og på dette foto indsat de 5 nye møller. Visualiseringerne i redegørelsen favoriserer projektet på en sådan måde, at ingen kan have noget imod møllerne, når man ser disse visualiseringer. o Der mangler visualiseringer af møllerne tæt på. Det blev den 7/10 (af politiker og en ansat ved kommunen) fremført, at møllerne er så store, at de ikke kan visualiseres tæt på (indenfor 1-2 km). Det bør fremgå, at projektet vil fremstå så dominerende tæt på. Altså bedre beskrivelse af nærzonen. 1

52 o Der mangler også visualiseringer af møllerne længere væk fra. Der er flere relevante punkter i landskabet, hvorfra man burde tage billeder og se hvordan møllerne vil fremstå derfra. o De visualiseringer, der er lavet tryller med højden af møllerne. Det virker som om, billederne er lavet med det formål, at vise at møllerne er ok. Hvis der f.eks. sammenlignes med elmaster på billederne, stemmer højderne ikke overens. Møllerne bliver 3 gange så høje som elmasterne er i dag. Forsiden på VVM en er for eksempel misvisende. Der har været mulighed for samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Det har Jammerbugt Kommune ikke fulgt op på. Der kunne have været arbejdet på et fælles vindmølleprojekt i et samarbejde på tværs af kommunegrænsen, i stedet for at de 2 kommuner arbejder med hver deres projekt. Generelt kan siges, at gener fra møllerne ikke er godt nok undersøgt. Som også nævnt på borgermødet, skulle der være lavet en rapport fra Ålborg Universitet vedr. lavfrekvent støj. Denne rapport bliver ikke lavet færdig, da universitetet har trukket sig ud af arbejdet. Thisted Kommune har afventet denne rapport og har nu bestemt at udsætte Thisted Kommunes beslutninger om placering af vindmøller. Jammerbugt Kommune kunne bruge samme forbehold i forhold til at opstille møller, hvorfra man ikke kender påvirkningen. Man beskriver i planforslaget, at uheldigt opstillede møller pilles ned og nye sættes op. Så er det besynderligt, at man stiller de nye op samme sted. De nye møller bliver således også til uheldigt opstillede møller. Der er i VVM en lavet en skyggeberegning. Der er en grænseværdi på 10 timer og en enkelt ejendom overskrider denne grænse med et antal skyggetimer over 10 timer. Hvordan skal dette håndteres? I øvrigt kan man fra andre allerede opstillede møller erfare, at skyggeberegningen viser sig ikke at stemme overens med virkelighedens verden. Beregnet antal skyggetimer opbruges i løbet af kort tid, og der er således ikke skyggetid til at møllen kan operere hele året. Vindmøller støjer. En enerverende støj, som alle, der har opholdt sig nær en vindmølle, vil betragte som meget generende. På vores arbejdspladser er db grænsen for acceptabel baggrundsstøj fra computer, ventilationsanlæg og lignende. Baggrundsstøjen fra vindmøllerne vil helt sikkert overskride denne grænse hos en række borgere i området. Er det rimeligt at udsætte folk for en sådan stressende lydpåvirkning? Der vil heller ikke kunne slukkes for støjen. Det kulturhistoriske perspektiv er ikke godt nok belyst. Der er Aggersborg at tage hensyn til og der er lavet en vurdering af Aggersborg i forhold til projektet. Det er ikke holdbart at projektet kun er ok, når man står bestemte steder på Aggersborg. Der er andre emner som Kettrup Kirke, Gøttrup Kirke og det fredede Husby Hole. Man har ikke foretaget en troværdig vurdering af disse emner. Der mangler f.eks. en visualisering fra disse positioner. Møllerne vil have enormt store negative konsekvenser for de nærmeste naboer. Er den siddende regering mon indstillet på at bruge ekspropriation i denne sammenhæng? Og hvad med de negative konsekvenser for borgere, der bor uden for nærhedszonen? De vil stadig have gener fra møllerne, men har ikke modtaget nogen information om projektet og konsekvenserne af gennemførelsen af det. Dette virker urimeligt. 2

53 Er møllerne placeret mest optimalt i forhold til hvor effektive de bliver? Der har været arbejdet på en ændring af placering i forhold til eksisterende møller og hvor tæt møllerne kommer på hinanden. Der er en politiker i Jammerbugt Kommune, der har meldt klart ud, at vedkommende ikke synes, at møllerne skal op på denne placering, men ude på havet. Lyt til denne politiker. Såfremt møllerne skulle placeres i nærheden af hvor kommunens folkevalgte politikere bor, så ville de sikkert også betakke sig. Hvem bryder sig om at have en diskolampe af en møllevinge til at blinke i stuen? Også derfor bør politikerne arbejde for at finde en mere acceptabel placering end den foreslåede. Med hensyn til spørgsmålet om erstatning eller ej. Det er ikke afgørende, hvad resultatet bliver af det arbejde i Folketinget, der omhandler dette emne. Der har været retssager, hvor der er udbetalt erstatning i forbindelse med opstillede vindmøller. Så det vil man også her kunne gå efter. Men generne fra møllerne kan ikke gøres op i penge, så vi vil hellere undvære møllerne frem for at modtage erstatning. Spørgsmålet om kystnærhedszonen blev diskuteret. Der kan søges dispensation og med gode argumenter kan man muligvis få dispensation. Der er f.eks. givet dispensation til mast i Svinkløv Klitplantage. Der er givet dispensation i andre kommuner også til vindmøller. Det er et politisk spørgsmål, hvilken placering man vil gå efter. Lad dette være en opfordring til at gå efter en anden placering kig på hele Danmark inklusiv havet omkring Danmark. Jammerbugt Kommune har gjort, hvad de skulle. Man har taget udgangspunkt i de områder, som amtet arbejdede med. Procedurer er fulgt; der har været annonceret i aviser om de forskellige faser og der kører nu en høring. Høringen efterfølges af en politisk behandling, hvorefter planerne vedtages. Der vil da kunne klages over proceduren indenfor 4 uger. Jammerbugt Kommune kunne også have valgt at se sig om efter andre områder undersøge andre muligheder. Kommunen kunne også have valgt at orientere mere åbent om planerne og bevidst gå efter at inddrage borgerne noget mere end man har gjort. Kommunen kunne også godt selv have været mere kritisk overfor visualiseringerne i den udarbejdede VVM. Man har ikke stillet spørgsmålstegn ved kvaliteten af det arbejde et professionelt firma har lavet for kommunen. Kommunen kunne også godt have søgt samarbejde med nabokommunen Vesthimmerland eller for den sags skyld alle de andre kommuner i Region Nordjylland. Planforslagene skal efter høring til behandling i 3 udvalg tag protesterne til jer og gør et godt stykke arbejde for borgerne i Jammerbugt Kommune. Tak. Med venlig hilsen Camilla Ståle Sundstrup & Jens Rafn Andersen Kragholmvej Fjerritslev 3

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Til Jammerbugt Kommune Teknisk Udvalg Manstrupmark, den 3. november 2008 Vedr. forslag om opstilling af vindmøller, Drøstrup Indsigelse Vi gør hermed indsigelse mod forslaget om opstilling af vindmøller jf. vvm-undersøgelse, idet vi anfører følgende: Vi savner rettidig oplysning om projektet og er først blevet oplyst herom af naboer efter frist for indsigelse (22. oktober 2008), hvorfor vi heller ikke har haft mulighed for deltagelse i møder om projektet. Efterfølgende kontakt til teknisk udvalg har forlænget frist for indsigelse til 7. november 2008, hvilket dog kun til dels opvejer den manglende information. Begrundelsen for, at ejendomme på ca m afstand ikke er vurderet som interessenter (oplyst pr. telefon) og dermed ikke har fået underretning og materiale tilsendt, stiller vi os uforstående overfor, når det gælder 5 møller i den projekterede størrelse. Eftersendt materiale synes misvisende - bl.a. mht. møllehøjde på billederne og manglende billedvinkel fra Krøldrupvej. Vi savner ligeledes støjberegninger ved højere vindstyrke end 8 m/s. Vi savner en begrundelse for valg af område med lavere udbytte fra vindmøllerne end andre tilgængelige lokaliteter. Vi forbeholder os ret til erstatning for værdiforringelse af ejendom, såfremt forslaget trods indsigelse vedtages. Johanne Marie Jensen Gert Rohde Aggersundvej 518, Manstrupmark 9690 Fjerritslev

76 Acadreafdeling Side 1 af 1 Lise Overby Nørgård Fra: Anette Kümpel. Ledelsessekretariat Sendt: 6. november :21 Til: Raadhus Jammerbugt; Lise Overby Nørgård Emne: _v1_Vindmølleplanlægning ved Drøstrup.DOC Ledelsessekretariat Dato: Sagsnr.: 07/386 Sagsbehandler: Anette Kümpel Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Vindmølleplanlægning ved Drøstrup Vesthimmerlands Kommune har på økonomiudvalgsmødet den 5/11-08 drøftet Jammerbugt kommunes forslag til opstilling af vindmøller ved Drøstrup præsenteret i lokalplan med kommuneplantillæg samt VVM og miljørapport. Drøstrup ligger umiddelbart nord for Aggersund på grænsen til Vesthimmerlands Kommune i et landskab, der er præget af mange vindmølleparker og enkeltståen møller. Den foreliggende planlægning for vindmøller ved Drøstrup er i overensstemmelse med Regionplantillæg nr. 198 for Nordjyllands Amt og gennemførelsen heraf er a afgørende betydning for regeringens krav til opstilling af yderligere vindmøller. Med henvisning til ovenstående har Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommu derfor besluttet ikke at gøre indsigelse for planlægning af vindmøller ved Drøstru Med venlig hilsen Anette Kümpel

77 Til Jammerbugt Kommune Teknisk Udvalg Manstrupmark, den 6. november 2008 Vedr. forslag om opstilling af vindmøller, Drøstrup Indsigelse Vi gør hermed indsigelse mod forslaget om opstilling af vindmøller jf. vvm-undersøgelse, idet vi anfører følgende: Vi savner rettidig oplysning om projektet og er først blevet oplyst herom af naboer efter frist for indsigelse (22. oktober 2008), hvorfor vi heller ikke har haft mulighed for deltagelse i møder om projektet. Efterfølgende kontakt til teknisk udvalg har forlænget frist for indsigelse til 7. november 2008, hvilket dog kun til dels opvejer den manglende information. Begrundelsen for, at ejendomme på ca m afstand ikke er vurderet som interessenter (oplyst pr. telefon) og dermed ikke har fået underretning og materiale tilsendt, stiller vi os uforstående overfor, når det gælder 5 møller i den projekterede størrelse. Eftersendt materiale synes misvisende - bl.a. mht. møllehøjde på billederne og manglende billedvinkel fra Krøldrupvej. Vi savner ligeledes støjberegninger ved højere vindstyrke end 8 m/s. Vi savner en begrundelse for valg af område med lavere udbytte fra vindmøllerne end andre tilgængelige lokaliteter. Vi forbeholder os ret til erstatning for værdiforringelse af ejendom, såfremt forslaget trods indsigelse vedtages. Jimmi Madsen Valborg Madsen Aggersundvej 493, Manstrupmark 9690 Fjerritslev

78

79 Indsigelser/ bemærkninger/ ændringsforslag i forbindelse med Lokalplanforslag vindmøller i Drøstrup Nr. Dato Navn/ adresse Indsigelse/ bemærkning Kommentar 1 4. juli september 2008 Dansk Beredsskabskommunikation A/S Att.: Christian Breth Vindmøllerne vil genere radiokommunikationsforbindelsen SINE, der er under planlægning august oktober 2008 IT- og Telestyrelsen Preben Østergård Pedersen Drøstrupvej Fjerritslev Henleder opmærksomheden på, at vindmøller bør placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. De enkelte radiokædeoperatører har selvstændig indsigelsesret. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 1A) Indsigelsen er trukket tilbage den 19. december A) Afstand til eksisterende radiokæder er over 200 m. 2B) De enkelte radiokædeoperatører er blevet hørt. Alene Dansk Beredskabskommunikation A/S har haft bemærkninger, jf. bemærkning nr. 1. 3A) Møllerne vil påvirke ejendommene i nærområdet synsmæssigt. Afstandskravet i Vindmøllecirkulæret er overholdt for alle ejendomme. 3B) Beregningerne i VVM og miljørapporten viser, at støjgrænserne i Støjbekendtgørelsen kan overholdes. Såfremt efterfølgende støjmålinger af møllerne i drift viser, at støjgrænsen ikke overholdes i praksis, vil der blive skruet ned før møllerne. Uanset hvad de indledende beregninger viser, har møllerne, når de er i drift, ikke lov til at støje mere end bekendtgørelsen tillader. 3C) Jammerbugt Kommunes vindmølle planlægning i Drøstrup er en opfølgning på overordnet planlægning, idet området er udpeget til opstilling af erstatningsmøller i Nordjyllands Amts Regionplantillæg nr Regionplantillægget er nu ophøjet til landsplandirektiv. Nye områder til opstilling af vindmøller er behandlet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Helhedsplan 09. Området ved Ørebro Kanalens udløb er ikke umiddelbart egnet til opstilling af store vindmøller. Området ligger indenfor kystnærhedszonen og er udpeget som Natura 2000 område (EFfuglebeskyttelsesområde, Habitatområde og Ramsarområde). 3D) Folketinget vedtog den 18.

80 4 17. oktober 2008 Kirsten og Kristian Bentsen Krøldrupvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Særligt giver projektet anledning til mange skyggetimer på ejendommen. Krøldrupvej 55. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. december 2008 Lov om fremme af vedvarende energi, hvorefter den, der opstiller vindmøller, skal betale for det værditab, vindmøllerne forårsager. Loven finder ikke anvendelse på møller, hvor der er offentliggjort forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse inden den 1. marts 2009 og møllerne er nettilsluttet inden den 1. september Kommuneplantillægget for Drøstrup er offentliggjort den 26. august 2008, altså før den 1. marts Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, om møllerne vil være nettilsluttet inden den 1. september Er det ikke sket, er projektet omfattet af erstatningsordningen. 4A) Synsmæssig belastning, se 3A. 4B) Støj, se 3B. 4C) Der er ikke danske bestemmelser eller normer for, hvor store gener fra skyggekast en vindmølle må påføre naboer. Jf. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller anbefales det, at nabobebyggelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året (reel skyggetid). I VVM og miljørapporten vises, at anbefalingerne er fulgt, dog overskrides anbefalingen på Krøldrupvej 55, hvor skyggekastet er beregnet til 10 timer og 34 minutter pr. år. Overskridelsen vurderes i dette tilfælde at være acceptabel. 4D) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Lisbeth Bjerregaard Nielsen og Mads Krarup Nielsen Krøldrupvej Fjerritslev Området er enestående og har altid været friholdt for bebyggelse. Visualiseringerne er groft manipuleret og man har forsøgt at skjule, hvor enorme møllerne er. Vil påberåbe sig erstatning. 4E) Erstatning, se 3D 5A) Visualiseringerne er udført af BirkNielsen, landskabsarkitekter, planlæggere. BirkNielsen har fremsendt dokumentation for, at det er den korrekte mølletype, der er visualiseret. Dokumentationen vedlægges som bilag. På fotostandpunkterne 1 og 2 er højspændingsledninger ikke indtegnet foran møllerne. Det vurderes dog ikke at give anledning til fejlagtig fremstilling af forholdet mellem møller og højspændingsmaster. Visualiseringerne af de to vindmøller i Saltum Kær er

81 ligeledes udført af BirkNielsen. For at illustrere visualiseringernes pålidelighed vises i bilag fotos af de opstillede vindmøller, som de tager sig ud i virkeligheden i forhold til de visualiserede vindmøller. Fotos og visualiseringer vedlægges som bilag oktober 2008 Bent Nygård Drøstrupvej Fjerritslev Møllerne bliver til stor gene for beboerne på Drøstrupvej. Opfordrer til at ændre placeringen. Bekymret over værdiforringelsen af ejendommen. 5B) Erstatning, se 3D. 6A) Grænseværdier vedrørende afstand, støj og skygger er overholdt, jf. VVM og miljørapport. 6B) Jammerbugt Kommunes vindmølleplanlægning i Drøstrup er en opfølgning på overordnet planlægning, idet området er udpeget til opstilling af erstatningsmøller i Nordjyllands Amts Regionplantillæg nr Regionplantillægget er nu ophøjet til landsplandirektiv. Nye områder til opstilling af vindmøller er behandlet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Helhedsplan oktober 2008 Maren-Lis Thorhauge og Svend Aage Thorhauge Drøstrupvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 6C) Erstatning, se 3D. 7A) Synsmæssig belastning, se 3A. 7B) Støj, se 3B. 7C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Dorthe Leegaard Jensen og Gert Gunnersen Jensen Drøstrupvej Fjerritslev Påvirkning af malkekvægsbesætning, feriegæster og fugleliv. Meget kede af at skulle hører på møllernes vingesus. Medvirker gerne til at finde alternativ placering. Vil påberåbe sig erstatning. 7D) Erstatning, se 3D. 8A) Projektet vurderes ikke at påvirke dyrelivet i området, jf. VVM og miljørapport. 8B) Støj, se 3B. 8C) Ændret placering, se 6B oktober 2008 Marie-Louise og Peter Falk Drøstrupvej Fjerritslev Området er ikke egnet til så høje møller. Møllerne vil genere mht. støj, lysglimt, skygger og visuel påvirkning. Vindressourcerne er ikke optimale i området. Visualiseringerne er ikke fyldestgørende. Fredede fugle vil blive forstyrret. Det kystnære område mellem Aggersborg møllerne og nordpå er bedre egnet. Vil påberåbe sig erstatning. 8D) Erstatning, se 3D. 9A) Støj, se 3B. 9B) Skygge, se 4C. 9C) Vindressourcerne i området er nogle af de bedste i Nordjylland, bortset fra områder i kystnærhedszonen, jf. VVM og miljørapport. 9D) Visualiseringer, se 5A. 9E) Dyreliv, se 8A. 9F) Ændret placering, se 6B. 9G) Erstatning, se 3D.

82 oktober oktober 2008 Helle Werner Korsholmvej 70 Skerping 9690 Fjerritslev Mariann Olesen og Jess Foersom Ullerupvej Løgstør VVM giver ikke et retvisende billede af, hvordan møllerne vil rage op. Er kritisk overfor visualiseringerne. Uacceptabelt at placere gigantmøller i nærheden af beboelse, hvor naboer bliver påvirket med støj. Ødelægger herlighedsværdierne i området. Bør placeres til havs eller mindst 6-10 km fra bebyggelse. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 10A) Visualiseringer, se 5A. 10B) Støj, se 3B. 10C) Ændret placering, se 6B. 11A) Synsmæssig belastning, se 3A. 11B) Støj, se 3B. 11C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober 2008 Aase Olesen Drøstrupvej Fjerritslev Margit og Svend Kristensen Drøstrupvej Fjerritslev Urimelige syns- og støjmæssige gener for nærmeste naboer. Vil medfører krise ift. boligmarkedet i området. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 11D) Erstatning, se 3D. 12A) Synsmæssig belastning, se 3A. 12B) Støj, se 3B. 12C) Ørebro Kanalen, se 3C. 12D) Erstatning, se 3D. 13A) Synsmæssig belastning, se 3A. 13B) Støj, se 3B. 13C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober 2008 Kettrup Menighedsråd v/ Svend S. Kristensen Drøstrupvej Fjerritslev Kirsten Nielsen og Ove Holm Nielsen Øslevvej Fjerritslev Vindmøllerne vil virke meget dominerende i landskabet og vil berøre den smukke udsigt fra Kettrup Kirke. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 13D) Erstatning, se 3D. 14A) Indsigelsen er trukket tilbage den 2. december A) Synsmæssig belastning, se 3A. 15B) Støj, se 3B. 15C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober 2008 Hanne Holm Nielsen Gøttrupvej Fjerritslev Aage Mogensen Øslevvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. Er allerede nabo til 3 møller, 5 mere betyder mere støj. Hvorfor er spørgsmålet om støj ved højere vindhastigheder ikke berørt. Kraftig synsmæssig belastning af området. Frygter at ejendommen bliver usælgelig. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 15D) Erstatning, se 3D. 16A) Synsmæssig belastning, se 3A. 16B) Støj, se 3B. Ved højere vindhastigheder overdøver vinden møllerne. 16C) Ørebro Kanalen, se 3C. 16D) Erstatning, se 3D. 17A) Synsmæssig belastning, se 3A. 17B) Støj, se 3B. 17C) Ørebro Kanalen, se 3C.

83 oktober 2008 Benny Pedersen Drøstrupvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 17D) Erstatning, se 3D. 18A) Synsmæssig belastning, se 3A. 18B) Støj, se 3B. 18C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Flemming Buus Jensen Drøstrupvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 18D) Erstatning, se 3D. 19A) Synsmæssig belastning, se 3A. 19B) Støj, se 3B. 19C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Anette og Torben Pedersen Øslevvej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 19D) Erstatning, se 3D. 20A) Synsmæssig belastning, se 3A. 20B) Støj, se 3B. 20C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober oktober 2008 Gerda Hornum og Ole Bech Drøstrupvej Fjerritslev Kirsten Ståle Sundstrup Kragholmvej Fjerritslev Rene Jakobsen Ullerupvej Løgstør Bør ændre placeringen til et område uden beboelse rundt omkring. Man kan stille møllerne på statens arealer ved kysten. Frygter støj, lys og udsyn. Vil søge erstatning for værdiforringelse. Der skal ikke stå så store støjende og synsforstyrrende maskiner nær boliger. Møllerne skal placeres øde steder eller på havet. Kommunalbestyrelsen burde have undersøgt alternative placeringer og bør tage diskussionen med borgerne endnu engang. Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 20D) Erstatning, se 3D. 21A) Ændret placering, se 6B. 21B) Støj, se 3B. 21C) Skygge, se 4C. 21D) Synsmæssig belastning, se 3A. 22A) Støj, se 3B. 22B) Synsmæssig belastning, se 3A. 22C) Ændret placering, se 6B. 23A) Synsmæssig belastning, se 3A. 23B) Støj, se 3B. 23C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Bruno Haastrup Ullerupvej Løgstør Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 23D) Erstatning, se 3D. 24A) Synsmæssig belastning, se 3A. 24B) Støj, se 3B. 24C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Kirsten og Jens Madsen Ørebrovej Fjerritslev Projektet medfører stor syns- og støjmæssig belastning. Opfordre til at møllerne opstilles ved Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 24D) Erstatning, se 3D. 25A) Synsmæssig belastning, se 3A. 25B) Støj, se 3B.

84 25C) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober oktober 2008 Brian Pedersen Øslevvej Fjerritslev Inge Grethe og Niels Jørgen J. Danielsen Krøldrupvej Løgstør Lisbeth og Lasse Folmersen Krøldrupvej Løgstør Opfordre til at se på alternative placeringer, så møllerne kommer længere væk fra beboelse. Støjgenerne vil forringe ejendommenes værdi og være med til at affolke område. Vil kræve erstatning. Møllerne vil ødelægge området miljømæssigt og give støjgener. Ejendommen vil falde i værdi. Vil kræve erstatning. Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 25D) Erstatning, se 3D. 26A) Ændret placering, se 6B. 26B) Støj, se 3B. 26C) Erstatning, se 3D. 27A) Støj, se 3B. 27B) Erstatning, se 3D. 28A) Nabogener, se 6A. 28B) Synsmæssig belastning, se 3A. 28C) Støj, se 3B. 28D) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober oktober 2008 Per Danielsen Jensen Aggersundvej Fjerritslev Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Kurt Poulsen Krøldrupvej Løgstør Skyggerne fra møllerne vil genere, hver gang solen går ned. Betydelig støjgener. Ejendommen vil falde i værdi. Vil påberåbe sig erstatning. Henleder opmærksomheden på, at møllerne skal lysafmærkes. Uheldig placering af møllerne, der vil genere den lokale befolkning og dyrelivet meget voldsomt. Vil endvidere påvirke trafiksikkerheden, da møllerne tiltrækker sig trafikkanternes opmærksomhed. Foreslår alternativ placering 3 km vest for den foreslåede placering. 28E) Erstatning, se 3D. 29A) Skygger, se 4C. 29B) Støj, se 3B. 29C) Erstatning, se 3D. 30A) Møllerne vil blive lysafmærket i overensstemmelse med Forsvarets anvisninger. 31A) Nabogener, se 6A. 31B) Dyreliv, se 8A. 31C) Trafikale gener opstår typisk, hvor vindmøller opstilles i forlængelse af kørselsretningen, hvor vejen svinger. Her kan bilisten forledes til at følge vindmøllerækken i stedet for vejens kurve. Vindmøllerne i Drøstrup placeres vinkelret på Aggersundvej, hvorved dette problem ikke er aktuelt oktober 2008 Camilla Ståle Sundstrup og Jens Rafn Andersen Kragholmvej Fjerritslev Lad være med at stille møllerne op, selv om der er landsplandirektiv. Møllerne er bedre placeret på havet. Møller på land er dominerende kan ses og høres. VVM en favoriserer projektet og mangler visualiseringer af møllerne tæt på og længere væk. Visualiseringerne tryller med højden af møllerne. Møllerne er problematiske ift. lavfrekvent støj, skygger, støj, påvirkning af Aggersborg, for de nærmeste naboer. 31D) Ændret placering, se 6B. 32A) Ændret placering, se 6B. 32B) Visualiseringer, se 5A. 32C) Der findes ikke særskilte bestemmelser om lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj er indeholdt i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Projektet overholder bekendtgørelsen. 32D) Skygger, se 4C. 32E) Støj, se 3B. 32F) Projektet vurderes ikke at

85 påvirke Aggersborg, jf. VVM og miljørapport oktober 2008 Fattiggaarden v/ Lisa og Paw Johansen Vestergaardsvej Løgstør Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 32G) Nabogener, se 6A. 33A) Nabogener, se 6A. 33B) Synsmæssig belastning, se 3A. 33C) Støj, se 3B. 33D) Dyreliv, se 8A. 33E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Lars Mikkelsen Ullerupvej Løgstør Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 33F) Erstatning, se 3D. 34A) Nabogener, se 6A. 34B) Synsmæssig belastning, se 3A. 34C) Støj, se 3B. 34D) Dyreliv, se 8A. 34E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Gunnar Mosgaard Krøldrupvej Løgstør Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 34F) Erstatning, se 3D. 35A) Nabogener, se 6A. 35B) Synsmæssig belastning, se 3A. 35C) Støj, se 3B. 35D) Dyreliv, se 8A. 35E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Henrik Brun Pedersen Thorupvej Løgstør Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 35F) Erstatning, se 3D. 36A) Nabogener, se 6A. 36B) Synsmæssig belastning, se 3A. 36C) Støj, se 3B. 36D) Dyreliv, se 8A. 36E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Steen Andersen Gøttrupvej Fjerritslev Uacceptabel store påvirkninger på naboer, natur og kulturhistoriske værdier i nærheden. Visualiseringerne er mangelfulde. Bedste placering er på havet. 36F) Erstatning, se 3D. 37A) Nabogener, se 6A. 37B) Påvirkning af natur- og kulturhistoriske værdier er analyseret og iagttaget, jf. VVM og miljørapport oktober 2008 Lis og Klaus Teo Erich Ullerupvej Løgstør Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. 37C) Visualiseringer, se 5A. 38A) Nabogener, se 6A. 38B) Synsmæssig belastning, se 3A.

86 Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 38C) Støj, se 3B. 38D) Dyreliv, se 8A. 38E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Frida Gaardboe Korsholmvej Fjerritslev Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 38F) Erstatning, se 3D. 39A) Nabogener, se 6A. 39B) Synsmæssig belastning, se 3A. 39C) Støj, se 3B. 39D) Dyreliv, se 8A. 39E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober 2008 Dagmar og Jørgen Danielsen Drøstrupvej Fjerritslev Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 39F) Erstatning, se 3D. 40A) Nabogener, se 6A. 40B) Synsmæssig belastning, se 3A. 40C) Støj, se 3B. 40D) Dyreliv, se 8A. 40E) Ørebro Kanalen, se 3C oktober oktober 2008 Steffen Steffensen Gøttrupvej Fjerritslev Kenneth Steffensen Gøttrupvej Fjerritslev Rikke Steffensen Gøttrupvej Fjerritslev Advokat Anette Kusk Advokatfirmaet Abel og Skovgård Larsen for Svend Åge Thorhauge Ebbe Olesen Gert Gundersen Jensen Peter Falk Larsen Ole Beck Svend Christensen Jørgen Danielsen Ove Holm Nielsen Hanne Nielsen Gunnar Mosgård Lasse Folmersen Brian Pedersen Kurt Poulsen Kristian Littenberg Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. Problematiserer støjberegningerne, herunder vurderingen af lavfrekvent støj. Finder visualiseringerne mangelfulde. Skyggepåvirkning er uacceptabel. Påvirkning af dyrs levevilkår er ikke fyldestgørende belyst. Visuel betydning af flere mølletyper i samme område er ikke belyst. Mangelfuld inddragelse af gener fra de eksisterende møller. Mangler vurdering af alternative placeringer. Foreslår alternativ placering på Nørbjerggårds Holme. Vil påberåbe sig erstatning. 40F) Erstatning, se 3D. 41A) Nabogener, se 6A. 41B) Synsmæssig belastning, se 3A. 41C) Støj, se 3B. 41D) Dyreliv, se 8A. 41E) Ørebro Kanalen, se 3C. 41F) Erstatning, se 3D. 42A) Støj, se 3B. 42B) Visualiseringer, se 5A. 42C) Skygge, se 4C. 42D) Dyreliv, se 8A. 42E) Vindmøllegrupperne i området består alle af møller med 3 vinger. Visualiseringerne viser, at de enkelte møllegrupper fremstår visuelt adskilte, hvilket er den afgørende faktor i forhold til om vindmøllegrupper kan stå i samme landskabsrum. 42F) Ændret placering, se 6B. 42G) Erstatning, se 3D.

87 oktober 2008 Mads Krarup Lars Mikkelsen Henrik Brun Ulrik Overgård Klaus N Nielsen Bruno Haastrup Rene Jakobsen Jess Forsom Kaj Fuglsang Gøttrupvej Fjerritslev Ikke velegnet at placere møllerne så tæt på beboelse. Meget store syns- og støjmæssig belastning. Vil have indflydelse på dyrelivet. Opfordre til at placeringen ændres, ex. Ørebro Kanalens udløb i Limfjorden. Vil påberåbe sig erstatning. 43A) Nabogener, se 6A. 43B) Synsmæssig belastning, se 3A. 43C) Støj, se 3B. 43D) Dyreliv, se 8A. 43E) Ørebro Kanalen, se 3C november 2008 Johanne Marie Jensen og Gert Rohde Aggersundvej Fjerritslev Utilfreds med ikke at være blevet hørt direkte. Materialet er misvisende mht. møllehøjde og manglende billedvinkel fra Krøldrupvej. Mangler støjberegninger over 8 m/s. Vil påberåbe sig erstatning. 43F) Erstatning, se 3D. 44A) Høringsmaterialet er sendt til nærmeste naboer. Aggersundvej 518 vurderes ikke at være nærmeste nabo. Høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er fremsendt til borgere efter anmodning. 44B) Visualiseringer, se 5A. Fotostandpunkterne er valgt, så de giver et billede af, hvordan møllerne vil påvirke nærzonen. Det er ikke i den forbindelse fundet nødvendigt at visualisere fra Krøldrupvej. 44C) Støj, se 3B. Ved højere vindhastigheder overdøver vinden møllerne november november 2008 Vesthimmerlands Kommune Valborg og Jimmi Madsen Aggersundvej 493, Manstrupmark 9690 Fjerritslev VK gør ikke indsigelse mod projektet, da det er i overensstemmelse med regionplantillæg nr Utilfreds med ikke at være blevet hørt direkte. Materialet er misvisende mht. møllehøjde og manglende billedvinkel fra Krøldrupvej. Mangler støjberegninger over 8 m/s. Vil påberåbe sig erstatning. 44D) Erstatning, se 3D. 45A) Tages til efterretning. 46A) Høringsmaterialet er sendt til nærmeste naboer. Aggersundvej 493 vurderes ikke at være nærmeste nabo. Høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er fremsendt til borgere efter anmodning. 46B) Visualiseringer, se 5A. Fotostandpunkterne er valgt, så de giver et billede af, hvordan møllerne vil påvirke nærzonen. Det er ikke i den forbindelse fundet nødvendigt at visualisere fra Krøldrupvej. 46C) Støj, se 3B. Ved højere

88 vindhastigheder overdøver vinden møllerne november 2008 Esther og Günther Petersen Aggersundvej Fjerritslev Utilfreds med ikke at være blevet hørt direkte. Materialet er misvisende mht. møllehøjde og manglende billedvinkel fra Krøldrupvej. Mangler støjberegninger over 8 m/s. Vil påberåbe sig erstatning. 46D) Erstatning, se 3D. 47A) Høringsmaterialet er sendt til nærmeste naboer. Aggersundvej 491 vurderes ikke at være nærmeste nabo. Høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er fremsendt til borgere efter anmodning. 47B) Visualiseringer, se 5A. Fotostandpunkterne er valgt, så de giver et billede af, hvordan møllerne vil påvirke nærzonen. Det er ikke i den forbindelse fundet nødvendigt at visualisere fra Krøldrupvej. 47C) Støj, se 3B. Ved højere vindhastigheder overdøver vinden møllerne. 47D) Erstatning, se 3D.

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra:

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra: Kathrine Brix Mørk Fra: Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Forslag til lokalplan 20-001 1 Kathrine Brix Mørk Fra: Arne Kjeldsen [arkj@vd.dk]

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Kommune Aalborg Historiske Museum Algade 48 Postboks 1805 9100 Aalborg Telefon 99 31 74 00 Fax 98 16 11 31 historiskmuseum@aalborg.dk Vestbjerg 26. august 2016 Vedr.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri Per Ole Nielsen Ulvehusvej 117 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 16-05-2008

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten

Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Bilag 2 - Høringssvar fra fordebatten Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solcelleanlæg ved Evetofte i 20. januar til den 18. februar 2015. Desuden er der indkaldt forslag og ideer

Læs mere

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen

Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen 13-09-2016 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-16 Oversigt over bemærkninger i foroffentlighedsfasen Nr. Fra Resumé Forvaltningens kommentarer. 1 Styrelsen

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat.

Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. Punkt 7. Lyngdrup, opstilling af vindmøller. Opsamling på fordebat. 2014-2822. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.:

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.: Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen maren.andersen@vattenfall.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten

Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Deltag i debatten om nye vindmøller ved Thorup - Sletten Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner har modtaget en ansøgning om udskiftning af 16-18 eksisterende vindmøller med op til 20 nye vindmøller i

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED NOLUND KIRKEVEJ Billund Kommune har den 7. juni 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 243 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb

Statslig indsigelse mod forslag til tillæg nr. 25 til kommuneplan 2009 for Holstebro Kommune - opstilling af vindmøller nordøst for Vemb Holstebro Kommune Teknik & Miljø Planafdelingen Sendt på e-mail til: planafdelingen@holstebro.dk, km@km.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-661-00026 Ref. togri Den 20. februar 2014 Statslig indsigelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30. Per Danielsen Grønbækvej 10 9460 Brovst Per-danielsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation

Vi ønsker som grundejerforening ikke at deltage i høringen om evt dispensation Fra: Jane Kollerup Sendt: 11. september 2016 19:48 Til: [SPAM] Re: VS: Høring vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. S-1.2 om facadehøjde på Strandvænget 24 Hej Dorit Vi

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune:

Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Indsigelse mod vindmølleplanlægning for Jernbæk & Holsted N Til rette vedkommende i Vejen Kommune: Jeg skriver, da jeg er bekymret over kommunens plan om at opsætte vindmøller i Jernbæk og Holsted N. Som

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande

Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Bilag 1 - Vildmosevej 5 Placering og afstande Tidspunkt: 05-10-2015 10:30:44 Udskrevet af: Bente Kjeldal Jensen Målestoksforhold: 1:3500 200m Husk: data er vejledende. Geodatastyrelsen Bilag 3 Høringssvar

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Hørt om store vindmøller

Hørt om store vindmøller Hørt om store vindmøller Negativt 1. De larmer voldsomt (både vingerne og rotorerne). Det er korrekt, at for de møllertyper vi kender i Danmark i dag gælder det, at de store møller udsender mere støj end

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark

FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER. Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark FOKUS PÅ KIRKER OG VINDMØLLER Opfordring til dialog mellem Stifter og Kommuner i Danmark Idé Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Stifterne i Danmark.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. april 2011 Lokale: Reno Nord Tidspunkt: Kl. 17:00-17:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A) Ole Andersen

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest.

DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest De indkomne bemærkninger til debatoplæg for DNV-Gødstrup - Det nye hospital i vest. BILAG 3 Debat DNV - 1 - Viborg Stiftsøvrighed Side 1 af 3 VIBORG STIFTSØVRIGHED

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere