Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006"

Transkript

1 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden (udbetalinger) 1b. Eksport af Udbetalinger fra Bogføringskladden til eksempelvis Nordea Homebanking - Unitel 1c. Aut. fordeling af Købsfaktura kontering i Bogføringskladden 2. Udskrivning af Kontospecifikation fra udvalgte Finansposter 3. Udskrivning af Kundekontoudtog med Fælles indbetalingskort (FIK kortart 71) eller kun med åbne poster Vedr. pkt. 1a Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden (udbetalinger) Fra Katalog vælges Leverandørposter og fra menuen Udvalg vælges Find leverandørposter Popupmenuen Bilagstype sættes til Købsfaktura Popupmenuen Restbeløb sættes til Ikke udlignet Feltet Forfaldsdato kan afgrænse de ønskede Købsfakturaer til udbetaling De leverandørposter, der skal overføres, markeres og fra menuen Leverandørposter vælges Overfør udbetalinger til Bogføringskladden

2 Vedr. pkt. 1b Eksport af Udbetalinger fra Bogføringskladden til eksempelvis Nordea Homebanking - Unitel Bemærk der er 3 nye felter i Bogføringskladden: Kortartkode: 00 bruges til alm. bankoverførsel 71 bruges til fælles indbetalingskort BetalerID: BetalerID valideres for 15 cifre og korrekt sidste ciffer (Checkciffer) gældende for Kortartkoden 71 Kreditor: Indlandske bankoverførsler kortart 00 Beløbsmodtager (Kreditor) skal være 14 cifre (Bankreg. 4 cifre + Konto 10 cifre) og Meddelelse til beløbsmodtager overføres max 2 linier (70 cifre) der tages fra Teksten i Bogføringskladden. Fælles indbetalingskort kortartkode 71 kræver 8 cifre i feltet Kreditor Feltet kan oprettes på leverandørens stamkort felt "Bankoplysning" og overføres aut. til Bogføringskladden Disse 3 felter overføres aut. ved udbetaling af leverandørposter, såfremt de er blevet registreret og bogført som Købsfaktura Fra menuen Bogføringskladde vælges Nordea Unitel eksport Arkiver betalinger som tekstdokument

3 Bemærk: Såfremt feltet Konto skal være udfyldt ved overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden - skal feltet være Sat som standard Opret en linie i Bogføringskladden med den gyldige Konto Dernæst vælg fra Rediger menuen Sæt standard

4 Vedr. pkt. 1c Aut. fordeling af Købsfaktura kontering i Bogføringskladden Vælg Bogføringskladde fra Katalog Indtast købsfakturaens totalbeløb og tast ENTER samtidig med ÆBLE tasten holdes nede Der dannes aut. en Finans bogføringslinien og header i Bogføringskladden viser hvor langt fordelingen er fremme Indtast Konto og første fordelingsbeløb - tast ENTER Indtast Konto og andet fordelingsbeløb - tast ENTER Indtast Konto og sidste fordelingsbeløb - tast ENTER

5 Bogføringskladdens header viser nu at der ikke er flere beløb til fordelingen - Indtast Konto for Indgående moms (brug evt. et Kontosynonym) og tast kun ENTER ved feltet Beløb Der dannes aut. en ny linie til registrering af næste Købsfaktura Når disse linier er blevet bogført - kan de på et senere tidspunkt hentes fra Leverandørposter og overføres til Bogføringskladden som Udbetaling - og indvidere Eksporteres til Homebanking Vedr. pkt. 2 Udskrivning af Kontospecifikation fra udvalgte Finansposter Fra Katalog vælges Finansposter - Dernæste vælg Find poster fra menuen Udvalg Indtast det ønskede datointerval for udskrivning af Kontospecifikation - Klik OK Fra menuen Finansposter vælges Kontospecifikation

6 Vælg de ønskede Perioder til udskrift (brug evt. shift tasten til at markere intervallet) - Afkryds evt. checkboksen Flere pr. side. Denne udskrift bliver ofte sendt til Revisoren Vedr. pkt. 3 Udskrivning af Kundekontoudtog med Fælles indbetalingskort (FIK kortart 71) Checkboksen Med FIK skal være afkrydset Bemærk: For at genkende en evt. indbetaling fra en kunde, der bruger dette FIK kort, skal alle kunder være oprettet med et kundenummer, således at betaleridentifikationen er gyldig Afkrydses checkboksen Åbne poster udskrives kontoudtog kun med de poster der ikke er betalt (udlignet)

7 Bemærk: Mangler OCR linien på Kontoudtog - skal der oprettes en speciel sidestørrelse - hvor Bund evt. rettes fra 1,64 cm til 1,00 cm N.N Stengade Skovvej Tranekær Kontoudtog Periode 01/06/06 til 30/09/06 Udskrevet 04/09/06 (11:59) side Dato Tekst Debet Kredit Saldo Forfaldsdato 01/06/06 Primo 0,00 0,00 09/06/06 Faktura nr , ,50 17/06/06 21/06/06 Indbetaling faktura nr ,50 0,00 07/07/06 Faktura nr , ,00 15/07/06 12/07/06 Faktura nr , ,00 20/07/06 18/07/06 Indbetaling faktura nr , ,00 24/07/06 Indbetaling faktura nr ,00 0,00 29/08/06 Faktura nr , ,00 06/09/06 30/09/06 Os tilgode 1.875, N.N Stengade Skovvej Tranekær +71< < Tranekær den 1 september Mads Jørgensen - internet - mail

8 Noter til KAP HORN programmer den 23 januar 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0.2: 1. Momsangivelsen er blevet udvidet med nye systemkonti 2. Speciel eksport af Finansrapporter 3. CRM kunderelationer er udvidet med liste over Kontaktpersoner 4. Ny rykker procedure ved udskrivning af rykkerbrev Vedr. pkt. 1 Moms varekøb udland: Beregnes manuelt udfra køb i EU lande - beløbet krediteres på konto 6910 Moms af varekøb udland og debiteres på konto 6902 Indgående moms Rubrik A (EU-erhvervelser): Bogføres på konto 1306 Varekøb import EU lande Rubrik B (EU-leverancer): Bogføres på konto 1036 Varesalg eksport EU lande Rubrik C (Momsfri ikke EU lande): Bogføres på konto 6912 Momsfri ikke EU lande

9 Fra dialogen Moms og afgifter er knappen Afregn moms blevet aktiveret, og den nye systemkonto Moms af varekøb udland er nu placeret mellem Udgående moms og Indgående moms Beløbet er med i sammentællingerne I alt og medregnet i Afgiftstilsvar Momsafregningen kan udskrives ved at klikke på knappen Udskriv Vælges Bogfør udskrives der samtidig en momsafregning Udskriften viser alle nye systemkonti - det er kun kontoen Moms af varekøb udland der indgår i beregningen De øvrige nye systemkonti vises som Rubrik A, Rubrik B og Rubrik C (se næste side)

10 Udskrift af momsafregningen

11 Vedr. pkt. 2 Har du en Finansrapport på skærmen - kan den eksporteres ud til et dokument, der kan importeres i Excel regneark eller et tekstbehandlingsprogram Arkivér dit dokument som indeholder data fra Finansrapporten: Teksten, År til dato tal og Sidste års til dato tal er med i det eksporterede dokument Beløbene har ingen fortegn, og importen kan udskrives til et endeligt årsregnskab (bliver brugt af revisorer) Bemærk: Denne funktion er også tilgængelig i iværksætterprogrammet KHJonna

12 Vedr. pkt. 3 Der er tilføget følgende nye felter på Adresse kortet til Kunder og leverandører: Mail Internet Mobil telefon EAN nummer Derudover er der tilføjet en knap Kontakter hvor Kontaktpersoner kan oprettes i en liste (se næste side) Dialogen, som kommer ved at klikke på knappen Kunde, har fået tilføjet ny felter og lister (se dialogen Ret kunde) Bemærk: Feltet nummer er nu sat til bold og skal indtastes ved oprettelse af ny Kunde og leverandør Der kan nu håndteres kunderelationer på en mere overskuelig måde: 1. Notater vedr. kunden kan nu gemmes i en dagbog 2. Breve der er sendt til kunden kan ses i en samlet liste og behandles (dobbeltklik) 3. Kontrakter der er oprettet til kunden kan ses i en samlet liste og behandles (dobbeltklik) 4. Nye breve kan oprettes direkte fra dialogen - Nytbrev 5. Breve kan udskrives eller sendes via mail direkte fra dialogen. Kundens adresse er kopieret til Udklipsholderen og indsættes med menukomandoen Sæt ind i mailprogrammets felt Til: - Klik Udskriv brev 6. Feltet Ændringsdato bliver ajourført, såfremt der er foretaget ændringer i Kunders stamdata 7. Feltet Opfølgningsdato kan oprettes og fra Find dialogen kan der søges på denne dato - eller et interval af datoer

13 Kontaktpersoner kan oprettes i denne liste og kan være en god huskeseddel for behandling af kunderelationer Vedr. pkt. 4 Rykkerbrev fletning med Microsoft Word (Office Mac X) Fra KAP HORN programmets Katalog vælger du Kunder og leverandører og dernæst Find kunder/leverandører fra menuen Udvalg Udfyldes feltet Forfaldsdato - vil du finde de kunder, der har en skyldig saldo på tidspunktet for den indtastede dato, og som stadig har en skyldig saldo Listen Kunder og leverandører er nu grundlaget for dannelse af rykkerbreve Fra Arkiv menuen vælger du Eksporter

14 Fra listen Kunde overfører du de felter du ønsker at have med i dit rykkerbrev - Klik OK Eksportér dokumentet, som senere skal åbnes i dit fletteprogram (her vises programmet Microsoft Word)

15 Åben Microsoft Word programmet - evt. med din skabelon som har teksterne til dit rykkerbrev Vælg Word Documents og klik OK Fra menuen Tools vælges Data Merge Manager I Main Document klik Create og vælg Form Letters

16 I Data Source klik Get Data og vælg Open Data Source Marker Kunde.TEXT (eksporten fra KAP HORN) og klik Open

17 Fra Merge Field træk Navn, Adresse, Att, By, Kundesaldo over i dit flettedokument (her vises Document1), hvor du ønsker de skal være placeret i den endelige udskrift Fra Word Field vælges if Then Else og placeres foran feltnavnet Att Vælg Att i menuen Field name og is not blank i menuen Comparison og indtast Att: i feltet Insert this text

18 Att: Vil blive udskrevet på de kunder der er oprettet med Att. i kundedatabasen I Merge klik Merge to New Document og dine breve flettes og er er klar til udskrift

19

20 Noter til KAP HORN programmer den 29 december 2005 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.0: 1. Server/klient programmeret er forbedret, således at Server programmet nu også håndterer de tunge processer for applikationen. I tidligere version var serveren kun en databaseserver, nu er den også en applikationsserver. Det betyder en langt hurtigere afvikling af programmerne. Eksempelvis: bogføring og fakturaudskrivning sker med næsten samme hastighed som enkeltbrugerversionen 2. KAP HORN Økonomi og Handel har nu lagerstyring på lokationer 3. Databasen (dit regnskab) kan nu gemme billeder. Eksempelvis hver enkelt vare kan være registreret med et billede og din faktura kan opbygges med billeder. Udskrivning af breve og kurverter kan ligeledes opbygges med billeder. Billederne placeres i felterne med normal Sæt ind funktion. Dette kræver selvfølgelig at billedet først ligger i udklipsholderen 4. CRM (Customer Relationship Management) er nye funktioner i KAP HORN, som gør det lettere at håndtere kunderelationer Vedr. pkt. 1 Følgende rutiner er blevet flyttet til Server: Vedr. pkt. 2 Kataloget har fået et ekstra menupunkt Lagerlokation 1. Bogfør kladde 2. Bogfør faktura 3. Bogfør købsfaktura 4. Opdater statistik ved overførsel af ordre til faktura 5. Optæl lagerværdi 6. Beregn finansrapporter Her kan oprettes nye lokationer og rettes i de eksisterende - se dialogen Ny lagerlokation Når en faktura eller købsfaktura registreres og de enkelte varelinier får påført en af de oprettede lagerlokationer - bliver de enkelte lokationer under bogføringer opdateret med lager statistikoplysninger på samme måde som varen, der bliver betragtet som hovedvarelager Vedr. pkt. 3 Der er nu muligt at opbygge sin faktura til udskrift med billeder som fakturahoved, fakturabund, giro modtager og farve til markering af betalingsdato - se dialogen Fakturering Breve kan nu udskrives med et eget valgt billede til brevhoved og kuverter kan nu udskrives med et billede som afsender - se dialogen Breve Alle vare kan oprettes med et billede af varen, således at genkendelsen til fakturering bliver lettere - se dialogen Ret vare

21

22 Vedr. pkt. 4 Der kan nu håndteres kunderelationer på en mere overskuelig måde: 1. Notater vedr. kunden kan nu gemmes i en dagbog 2. Breve der er sendt til kunden kan ses i en samlet liste og behandles 3. Kontrakter der er oprettet til kunden kan ses i en samlet liste og behandles 4. Breve kan oprettes direkte fra dialogen Ret kunde 5. Breve kan udskrives eller sendes via mail direkte fra dialogen Ret kunde - Kundens adresse er kopieret til Udklipsholderen og indsættes med menukomandoen Sæt ind **************** Se dialogen Ret kunde ****************

23

24 Noter til KAP HORN programmer den 24 august 2005 Version er nu blevet frigivet og der er foretaget følgende justeringer og tilføjelser: 1. KAP HORN Klient kodeord kan nu skjules for andre der ser med på skærmen Checkboksen Vis kode er ikke aktiveret Checkboksen Vis kode er aktiveret 2. Menuen Bogføringskladden har fået et ekstra menupunkt Kalkulér saldo Kolonnen Saldo i Bogføringskladden bliver justeret for Kunder og Leverandører, der er registreret med kladdelinier Indbetaling/Udbetaling og Faktura/Købsfaktura

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her!

Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf <---Tryk her! Har du problemer med at hente brugervejledningen kan du prøve denne adresse: www.caspernh.dk/brugervejledning.pdf

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere