: Kl Jens Peter Jensen (JPJ) referent Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011."

Transkript

1 Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september Mødetidspunkt. : Kl Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: FU-møde Referent: Berit Poulsen (BP) Indkaldte: Fraværende: Jens Peter Jensen (JPJ) Henning Dam (HD) Berit Poulsen (BP) Henning Dam (HD) Michael Andersen (MA) Tina Krarup (TK) Carl Aage Sørensen (CAS) Dagsorden: Referat: Godkendelse af dagsorden/tilføjelser og referent. Godkendelse af referat fra sidste FU-møde Næste mødedato: Torsdag den 4. november 2010 kl Orienteringer fra FU-medlemmer: JPJ: Orientering fra møde den 30. august 2010 i Dalgas i den regionale styregruppe for foreningsudvikling. Dagsorden godkendt Referat godkendt og underskrevet Fastholdes Den generellee opfattelsee er at informations- mængden fra Vingsted nærmer sig et uacceptabelt niveau. Information bliver givet for sent og er mangelfuld. Alle er enige om, at måden information vedr. skoleskydning, samt udsendelse af materialee er under al kritik. Det er svært at få hold i personalet og det er sparsomt med tilbagemeldinger. Det er yderst kritisabelt at prisstigninger på SKV offentliggøres i Skytten, uden dettee forinden er blevet vendt på et formandsmøde og uden at informerer Landsdelskontorerne. De 5 landsdelsformænd fra foreningsud- viklingsgruppen afholder møde i Dalgas mandag den 20. september m.h.p. drøftelse af fælles fodslaw til formandsmødet i november bl.a. m.h.t. DDS budgettet for Nærmere information efter mødet.

2 Indbydelse modtaget til DDS formandsmødet november 2010 i DGI byen i Kbh. Formandsmødet er denne gang udvidet til to dage. Et af hovedemnerne er drøftelse af kriteriemodellen, hvor flere foreninger er kommet med tilbagemeldinger. MA: Der er blevet afholdt visionsseminar ved en af fokusforeningerne. Det overvejes om fremtidige visionsseminarer skal afholdes med flere foreninger samtidig. Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Galten Skytteforening og der er fundet en ny formand. Fremtidige kurser vil, som et forsøg på at øge deltagerantallet, blive afholdt som aftenkurser i stedet for weekendkurser. HD: - CAS: Afbud Ved DM-Pistol i Vingsted er DDS Østjylland den landsdel der er bedst repræsenteret. DDS Østjylland er eneste landsdel der stille med et Landsdelshold på pistol for Ungdom. Pr får Peer Boldsen og CAS ansvaret for at sørge for input til hjemmesiden vedr. pistolaktiviteter. TK: 5. Orienteringer fra forretningsfører BP: - Udestående foreninger Manglende information fra foreningerne gør det svært at skaffe input til hjemmesiden. Da der stadig er udstående med en enkelt forening, besluttes det at BP tager kontakt til formanden for denne. - Tilbagemelding vedr. faktura pr mail Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger med hensyn til at modtage faktura pr. mail. Hvis indbetalingerne forløber som tidligere, fastholdes denne procedure.

3 - Norddjurs Kommune/ tilskud - Århus Festuge - Lærred / farveprinter BP har taget kontakt til Norddjurs Kommune vedr. tilskud. Tilbagemeldingen har været positiv. Forudsætningen for tilskud er fremsendelse af fakturakopi samt program/ indbydelse. Disse skal indsendes i rimelig tid efter aktivitetens afholdelse. I forbindelse med Fuglsø Seminar 2009, vil dette blive taget op til overvejelse, da tidsfristen umiddelbart er overskredet. I forbindelse med Århus Festuge, havde DGI et arrangement i DGI Huset, hvor DDS Østjylland var indbudt til at fortælle om skydning. BP og Jens Hviid var repræsenteret og havde opstillet et SKAT-anlæg, hvilket var godt besøgt. Da BP har kontant til en tv-producer blev der ved samme lejlighed lavet et indslag om skydning der sendes på lokal-tv (Stofanet) i Østjylland. Der er blevet indkøbt et lærred til udlån til foreningerne i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Udlån aftales med BP. Farveprinter er endnu ikke indkøbt - Samlet indkøb af ammunition - Brevlinie 6. Drøftelse af det ugentlige timeantal for forretningsfører i relation til arbejdsmængden bl.a. henset til arbejdet med koordinering af ungdomsudvalget frem til næste årsmøde i Da prisstigninger for langdistance ammunition først træder i kraft pr. januar 2011, besluttes det at opdele bestillingen i to: ammunitions omfattet af prisstigning bestilles nu og langdistance ammunition bestilles til december. Da det ikke er muligt at rykke første rate til næste år, bevirker opdelingen af bestillingen, derfor også en knap så stor økonomisk belastning for de enkelte foreninger, på nuværende tidspunkt. BP fremlagde nyt koncept, hvilket blev godkendt. Skabelon sendes til udvalgsformændene. Den normale arbejdsmængde sammenholdt med de nye opgaver med Ungdomsudvalget afstedkommet af en manglende formand for dette udvalg bevirker, at dette sammenholdt med aftenmødeaktivitet m.m. ikke kan nås indenfor de ugentlige 25 timer, som BP er ansat. Derfor er BP fra 1. september 2010 og frem til det kommende årsmøde i april 2011 ansat 30 timer pr. uge, hvilket BP har accepteret. Efter årsmødet 2011, hvor der gerne skal være fundet en ny formand for Ungdomsudvalget, som kan overtage en del af arbejdsopgaverne, evalueres timeantallet igen for BP ud fra det foreliggende grundlag. JPJ udfærdiger ny ansættelseskontrakt for BP.

4 7. Ungeudvalget: Kort orientering fra møde med udvalgsmedlemmer den 2. september 2010 i Hadsten samt orientering og beslutning om indkøb af patroner, afregning for gris ved LDM på 50 meter samt økonomi. Grundet situationen er et par Projekt-Ung samlinger og en ungeweekend blevet aflyst, men stemningen er god og alle er enige om at fastholde de fremtidige planlagte samlinger og at arrangere en ungeweekend i oktober. Der er blevet sat navne på de ansvarlige og opgaverne er delt ud. For at holde prisen nede på Projekt-Ung samlingerne er det blevet besluttet at patroner fremover indgår i prisen. Det besluttes at indkøbe stk. SK plus, 2000 stk. banepatroner og 1000 stk. Golden Target. Patronerne bestilles i forbindelse med fælles landsdelskøb. Patronerne opbevares hos DSB/ASF, da BP er tilknyttet denne forening. 8. Indkøb af pokaler samt emblemer GUV. Der mangler en pokal til Landsdelsmesterskabet men da GUV overvejer at ændre på pokalfordelingen, besluttes det, at der indkøbes en mindre pokal til eje, i stedet for en vandrepokal, der udelukkende skal anvendes denne ene gang. 9. Nyt beklædningskoncept. Der er enighed om, at jakken fra Hummel er det bedste køb med hensyn til pris/ kvalitet og det besluttes at indkøbe to en herremodel og en damemodel, for at godkende broderi, inden der bestilles en større mængde. Endvidere indhentes priser på poloshirts i lys blå, evt. i to farvenuancer. Det besluttes at der vil blive en egen pris på kr. 200,- pr. sæt (jakke og polo) 10. Gennemgang og godkendelse af forretningsordener for de 6 udvalg. Forretningsorden godkendes og fremlægges til næste bestyrelsesmøde. 11. Nyhedsbrev. BP fremlagde koncept som godkendes. 12. Oplæg til budget for Næste bestyrelsesmøde er 1. budgetmøde, BP medtager budgettal fra Drøftelse af foreningsmødet den 6. BP sender indkaldelse ud indenfor en uge. november 2010 i Spektrum i Odder. Forslag indsendt inden 13. oktober, drøftes næste FU møde, hvorefter endelig dagsorden sendes rundt. 14. Eventuelt. Intet.

5 Referat fra FU mødet godkendes: Jens Peter Jensen Michael Andersen Carl Aage Sørensen Henning Dam Tina Krarup

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere