Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs"

Transkript

1 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder mv. for fremtidens Synscenter Refsnæs. Dette dokument samler disse metoder og processer. Hele dette arbejde tager afsæt i en forståelse af Synscenter Refsnæs rolle, ydelser og samspil med omverdenen, som er illustreret ved nedenstående figur: Ny ydelse Produktark Markedsføring Opfølgning/ monitorering Underliggende dokumenter Organisatorisk parathed Interne procedurer og koncepter for individuel tilpasning af ydelser De nye interne procedurer og koncepter for individuel tilpasning af ydelser rummer følgende: Skabelon for produktark Produktark er kernen i arbejdet med at udforme og senere præsentere nye, individuelt tilpassede ydelser. Skabelonen sikrer ensartethed og konsistens i dette arbejde. Parathedsvurdering og implementeringsplan Der er udviklet en skabelon for systematisk vurdering og sikring af den faglige, kompetencemæssige og organisatoriske parathed til at levere de nye ydelser, der beskrives i produktark. Underliggende dokumenter Sidste hånd er ved at blive lagt på 6 underliggende dokumenter, som tilsammen skal sikre en ensartet og professionel håndtering af salg og leverance af ydelser fra Refsnæs. Arbejdet med disse dokumenter bygger videre på det fundament, der blev skabt i et af de første delprojekter, hvor Synscenter Refsnæs samlede dokumentationsarbejde blev løftet til et tidssvarende niveau med fokus på o Modtagernes behov og krav til de rapporter og planer, der sendes ud til samarbejdsparter og kommunerne som opfølgning på kursusforløb mv. Side 1

2 o Standarder for beskrivelse af indsats og resultater o Kvalitetssikring af rapporter og planer, der sendes ud fra Refsnæs o Nye arbejdsgange, der understøtter de nye standarder Nye interne procedurer og værktøjer til aktivitetsmæssig styring og opfølgning De nye interne procedurer og værktøjer til aktivitetsmæssig styring og opfølgning rummer følgende: Planer for monitorering og opfølgning på efterspørgsel og salg af nye ydelser Der er udviklet en skabelon, der i praksis implementerer en systematisk monitorering og opfølgning på efterspørgsel og salg af nye ydelser. Model og procedure for rapportering og aktivitetsopfølgning Der er udviklet en model og tilhørende procedurer for en konsistent ledelsesmæssig opfølgning på udviklingen i salg af nye ydelser. Modellen implementerer et nyt fokus i ledelsesarbejdet med fokus på faktiske resultater i stedet for fokus på opgaver. Side 2

3 Afsnit A: Interne procedurer og koncepter for individuel tilpasning af ydelser Afsnittet indeholder følgende: 1. Skabelon for produktark 2. Vurdering af organisatorisk parathed 3. Handleplan for implementering 4. Underliggende dokumenter Side 3

4 1. Skabelon for produktark Overskrift og Intro Fokus på resultat/udbytte/hvad får den unge og sagsbehandler ud af det. Fokus på at Inklusion indgår hvis relevant i kursusforløbet Målgruppe Hvem henvender kurset sig til: Kort, fakta uden afgrænsninger. Fx Unge med synshandicap mellem år Effekt Fokus på resultat/udbytte/hvad får sagsbehandler og den unge ud af det. Eksempler fra ADL/Mobility: Praktiske kompetencer til at klare sig i egen bolig Bedre forudsætninger for at færdes inde og ude bedre forudsætninger for at komme til og fra skole eller arbejde på egen hånd. Før kurset Fokus på indsats/levering/indhold og resultat/udbytte for den unge og sagsbehandler udarbejdelse af juridisk dokument: Afklaring af den unges status, forventninger og potentiale, underliggende dokumenter sendes ud. Handleplan samt andet relevant materiale indhentes, med henblik på: Aftale (kontrakt) med sagsbehandler, herunder afklaring af forventninger til indsats og resultat samt rammer for kurset. Kursusindhold Fokus på indsats/levering/indhold fagligt dokument med såvel evaluering af bestilte mål som observerede mål Koncentreret information om kursus, indsatser, aktiviteter og rammer. Heraf fremgår undervisers faglighed, antal kursister, om kurset er individuelt tilrettelagt. Opfølgning Dokumentation m fokus på resultat: hvad har den unge fået ud af det - fagligt dokument Dobbelt målgruppe, og udarbejdelse af dobbelt resultatdokumentation. Skriftlig dokumentation til sagsbehandler jf. handleplan og opsatte mål. Guide til den unge Pris: Omkostningsbudget skal udarbejdes efter gældende retningslinjer Sted: Synscenter Refsnæs Kystvejen Kalundborg. Kontakt og tilmelding: Én kontaktperson Se også andre eksempler på kursusforløb: Fx: Klædt på til afgangsprøverne Efter folkeskolen hva så? Side 4

5 2. Vurdering af organisatorisk parathed Ydelse: Ansvarlig områdeleder: Nøglemedarbejdere: Dato for vurdering: Fokusområde Refleksionsspørgsmål Parathedsvurdering (1-5) Indsatsbehov Tid/ frist A. Ved nøglemedarbejderne, jeg selv og evt. andre relevante ledere, hvilke specielle kompetencer, det vil være afgørende vigtigt at bringe i spil, når ydelsen skal leveres? Er/bør det dokumenteres? B. Råder vi internt over de relevante kompetencer til at kunne levere det, vi lover? Er/bør det dokumenteres? C. Er vi robuste på kompetencesiden? Er der en solid ressourcebase, som vi kan trække kompetencerne fra? Er/bør det dokumenteres? D. Er det klart, hvilke nøglemedarbejdere der skal løse opgaven? Ved medarbejderne det også? Er/bør det dokumenteres? E. Har nøglemedarbejderne etableret en struktur (dialog, rollefordeling) og fælles forståelse (faglighed, målsætninger, effekt, metodevalg mv.) for samarbejdet om at kunne levere denne ydelse? Også på tværs af evt. enheder? Er/bør det dokumenteres? F. Er det tydeligt, hvem (leder, mellemleder, nøglemedarbejder) der har ansvaret for at levere ydelsen med den beskrevne kvalitet, indhold, effekt mv.? Er/bør det dokumenteres? G. Har vi styr på de underliggende dokumenter? Ved vi, hvor de kan findes, hvem der har ansvaret for at udfylde dem mv.? Er/bør det dokumenteres? H. Er der etableret procedurer, der sikrer, at vi kan levere ydelsen til aftalt tidspunkt, når der er afgivet ordre? Kan vi levere smidigt/fleksibelt i fh.t. brugerens ønske? Er/bør det dokumenteres? Side 5

6 3. Handleplan for sikring af organisatorisk parathed Ydelse: Ansvarlig områdeleder: Indsatsbehov (fra refleksionsskema) Nøglemedarbejdere: Dato for plan: Konkret indsats: Hvem gør/har ansvar for hvad? Områdeleder Nøglemedarbejdere Godkendes/drøftes med KSA + HA A B C D E F G H Andet Side 6

7 4. Underliggende dokumenter BESTILLING KONTRAKT BESTILLING DIALOG/FORHANDLING BEHOVS- AFSTEMNING 2 MÅL/EFFEKT OG INDSATS 3 PROGRAM EVALUERING 5 6 KURSUS [På de følgende sider indsættes de underliggende dokumenter i takt med, at de bliver færdige] Side 7

8 Underliggende dokument 1: Bestilling/styredokument 1 BESTILLING INDIVIDUELT TILRETTELAGT KURSUS (INDTÆGTSDÆKKET) BESTILLING KONTRAKT BESTILLING DIALOG/FORHANDLING BEHOVS- PROGRAM EVALUERING AFSTEMNING MÅL/EFFEKT OG INDSATS 3 KURSUS Oplysninger til brug for styring af kurset 1. Oplysninger om opgaven Overskrift på kursus Kursus for enkeltperson (Sæt kryds) Sagsnr. Kursus for gruppe (Sæt kryds) Eksisterende kursus? Ja Nej Hvornår ønskes kurset? Ønsket effekt af kurset (Skriv stikord) 2. Intern status og næste skridt Hvem har senest udfyldt bestilling (Skriv navn) Ansvarlig for næste skridt (Skriv navn) Aftale med bestiller Næste skridt (Skriv stikord) Dato Evt. øvrige bemærkninger 3. Tjekliste Behovsafstemning Mål/effekt og indsats fastlagt Kontrakt Program udsendt Kursus gennemført Evaluering udsendt Dato Dato Dato Dato Dato Dato Ansvarlig Ansvarlig Ansvarlig Ansvarlig Ansvarlig Ansvarlig Side 8

9 4 A. Oplysninger om kursist (ved kursus for enkeltperson) Navn Fornavn Efternavn Cpr.nr./alder Cpr.nr. Alder Adresse Gade/nr. Postnr. og by Kontakt Telefon/mobil Evt. tidl. kurser mv. fra Refsnæs 1 År 2 År 3 År 4 År Evt. anden kontaktperson (f.eks. lærer/skole, kommune) Myndighed/inst. Kommune, skole mv. Kontaktperson Navn Adresse Kontakt Gade/nr. Telefon/mobil Postnr. og by Stilling 4 B. Oplysninger om kursister (ved kursus for gruppe) Kontaktperson Fornavn Efternavn Adresse Gade/nr. Postnr. og by Kontakt Telefon/mobil Oplysninger om gruppen Antal deltagere Sammensætning (fx uddannelse, daglige opgaver mv.) Evt. tidl. kurser mv. fra Refsnæs Andre relevante oplysninger 1 År 2 År 3 År 4 År 5. Oplysninger om betalende (hvis det er en anden end kursisten selv) Myndighed/inst. Kommune, skole mv. Kontaktperson Navn Stilling Adresse Gade/nr. Postnr. og by Kontakt Telefon/mobil Faktureringsoplysninger Betalendes EAN Attention-person Evt. lovgivning og, der skal henvises til på faktura Side 9

10 Afsnit B: Interne procedurer og værktøjer til aktivitetsmæssig styring og opfølgning Afsnittet indeholder følgende: 5. Elementer i salgsprocessen 6. Forberedelse af monitorering og opfølgning på efterspørgsel og salg af nye ydelser 7. Plan for monitorering og opfølgning på efterspørgsel og salg af nye ydelser 8. Model for rapportering og aktivitetsopfølgning i CL Side 10

11 5. Elementer i salgsprocessen Refsnæs kontakter kunder Tilpasning af ydelse/effekt Markedsføring (produktark) Dialog med kunde Aftale Kunder henvender sig Individualisering af ydelse/effekt Gennemførsel Evaluering Ny markedsføring? Tilpasning af ydelse Side 11

12 6. Forberedelse af monitorering og opfølgning på efterspørgsel og salg af nye ydelser Indikatorer: Eksempler på viden der kan være relevant Hvis relevant: Hvorfra skal vi indhente viden? Hvem (leder, nøglemedarbejder) skal indhente viden og hvordan? Tid/ frist A. Er henvendelser og salg som forventet? Kan vi sælge endnu mere? B. Er markedsføringen rigtig? Er indpakningen rigtig også i forhold til målgruppen? Rammer markedsføringen de rigtige? C. Er timingen rigtig? Rammer ydelsen et reelt behov? Har andre behov højere prioritet? D. Er prisen rigtig? Har kunderne ingen penge? E. Er Refsnæs en attraktiv og troværdig leverandør? F. Er der andet, vi bør indsamle viden om? Eksempler på indsatser, der kan være vigtige bag linjerne Hvis relevant: Hvem (leder, nøglemedarbejder) er ansvarlig? Hvordan skal det ske? Tid/ frist A. Fastlægge salgsmål og forventninger? Fastlægge indikatorer og ansvar for monitorering? B. Kommunikere/synliggøre salgsmål? Klargøre organisationen? C. Registrere salg/henvendelser? Indsamle og strukturere viden? Rapportere viden, omsætning mv.? D. Plan for markedskontakt? Sikre internt fokus på salget? E. Følge op på henvendelser? Særlig indsats i forhold til kernekunder? Indsamle kvalitativ respons? F. Evaluere/revurdere indsats/ydelse? Revidere salgsindsats? Initiere supplerende markedsføring? Side 12

13 7. Plan for monitorering og opfølgning på salg og efterspørgsel af nye ydelser Ydelse: Ansvarlig områdeleder: Opgave/indsats (skriv selv ) Før markedsføring, fx Fastlægge salgsmål og forventninger Områdeleder Nøglemedarbejdere: Dato for plan: Hvem gør/har ansvar for hvad? Nøglemedarbejder Godkendes/ drøftes med KSA+ HA? Plan for markedskontakt Klargøre organisationen Indikatorer og ansvar for monitorering.. I forbindelse med markedsføring, fx Særlig indsats i forhold til kernekunder.. Første måned efter markedsføring, fx Indsamling af kvalitativ respons Øvrigt, fx.. Registrere salg og henvendelser Følge op på henvendelser Indsamle og strukturere viden Rapportere viden, omsætning mv. Evaluere/revurdere indsats/ydelse Side 13

14 8. Model for rapportering og aktivitetsopfølgning i CL Ydelse (produktark): Dato for rapportering: Ansvarlig områdeleder: Nøgletal/overblik Kurser (antal) Deltagere (antal) Omsætning (kr.) Mål (2014) (udfyld det relevante) Nøglemedarbejdere: Realiseret (ÅTD) Prognose (hele 2014) Antal/kr. % af årets mål Antal/kr. % af årets mål Realiseret salg Kunde (navn) Kurser Køb (antal/kr.) Deltagere Omsætning Hvordan er salg kommet i stand (sæt kryds) Egen henvendelse Kontakt fra SR Via andet kursus Andet Uddybende oplysninger Pipeline Kunde (navn) Kurser Potentiale (antal/kr.) Status på salg (sæt kryds) Sandsynlighed Omsætning Lead (angiv %) Deltagere Konkret dialog Afgivet tilbud Uddybende oplysninger Side 14

15 Refleksioner om yderligere indsatser Tema/refleksion A. Skal markedsføringen ændres og/eller ramme nogle andre? Skal form og indpakning ændres? B. Har timingen været rigtig? Rammer ydelsen et reelt behov? Har andre behov højere prioritet? C. Kan vi styrke salgsindsatsen? Hvordan? Indstilling/kommentarer Hvem bør have bolden D. Er prisen rigtig? Har kunderne ingen penge? E. Er Refsnæs en attraktiv og troværdig leverandør? F. Skal vi udarbejde produktark på en ny/anden ydelse? G. Er der andet, vi bør gøre? Side 15

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur

HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING. Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur HÅNDBOG FOR IMPLEMENTERING Tilgang og redskaber til implementering af forandringstiltag i Børn og Kultur INDHOLD Forord 3 Implementering det lange seje træk 4 Medarbejderinddragelse Skab gode betingelser

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere