Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca"

Transkript

1 6. SEMESTER - HOLD OB 3.18 (11-6) FORÅR SEMESTER - HOLD OB 3.12 FORÅR 2010 Sidst pdateret den versin (31 jan feb.) Sidst pdateret den versin (Neur-affektiv udviklings g psykterapi temabeskrivelse tilføjet) Sidst pdateret den versin (første udkast) - Intrduktin til semesterplan Tider g temaer Undervisningen afhldes fredage g lørdage fra kl , søndage fra kl Frkst afhldes kl. ca Der tages udgangspunkt i dagens undervisningstema sm en vejledende verskrift fr dagens frløb. Vælger en underviser at afvige fra semesterplanen, da skal der sendes en frmålsrettet mail herm til hldet, så eventuelle misfrståelser undgås. Denne mail sendes Cc til øvrige undervisere g uddannelsesleder. Frum Frum fungerer sm kmmunikatinskanal fra administratinen til studerende. Det er kursisternes eget ansvar, at hlde sig pdateret m generel infrmatin g evt. ændringer/aflysning af en weekends undervisning, sm løbende annnceres på frum. Frudsætninger fr at deltage på 3. år Sm studerende på 3. år er det bligatrisk at gennemføre mindst ét klientfrløb (der danner grundlag fr 3. års eksamen) g få sagssupervisin herpå, samt gå i egenterapi: pligt til 25 timers sagssupervisin (ud ver de i undervisningen indehldte supervisinstimer) på terapeutisk arbejde med egne klienter (betaling herfr er ikke inkluderet i prisen fr uddannelsen, men betales særskilt), hs én af underviserne, sm hver tilbyder gruppesupervisinsfrløb, se under kurser på. Alle medlemmer i samme træningsgruppe må ikke vælge samme supervisnsgruppe. pligt til 10 timers individuel egenterapi hs anerkendt psykterapeut / klinisk psyklg. Betaling herfr, er ikke inkluderet i prisen fr uddannelsen, men betales særskilt. Egenterapein skal frløbe ved en terapeut sm ikke er underviser eller har andre øknmiske frbindelser til Psykterapeutisk Institut Århus. Såfremt den studerende har gået i egenterapi (ved et medlem af Psykterapeut Freningen, autriseret klinisk Psyklg eller psykiater) under de t første år at uddannelsen eller tidligere, tæller dette frløb med i de 10 timer. Det er den studerendes eget ansvar, at indsende kpi af attesterede kvitteringer fr egenterapi g supervisin til administratinen i gd tid inden udfærdigelse af eksamensbevis.

2 Træningsgrupper g referater Træningsgrupperne mødes (bligatrisk) 3 gange pr. semester med referatpligt. I alt 18 timers bligatrisk arbejde med mødepligt i træningsgrupperne. Træningsgrupperne skal arbejde med 1-2 terapeut-klient-øvespsitiner hver gang de mødes, samt diskutere den bligatriske litteratur. Fkuspunkterne er, at sætte sig ind i begrebsapparatet, samt at frhlde sig persnligt til det terien - genkender jeg mig selv eller nære relatiner i det læste. Spørgsmål til terien kan bringes p i plenum. Træningsgruppearbejdet tager afsæt i frm g struktur kendt fra undervisningen g gæsteklientarbejde. Vælger gruppen at arbejde med andet (evt. presserende prblemstillinger), da redegøres der i referatet herfr. Fkus fr gruppereferaterne er ikke en nøjagtig g minutiøs gengivelse af mødet i træningsgruppen. Fkus fr referatet skal være: Hvad tager jeg med fra dette træningsgruppemøde? Hvad fylder mest? Er der nget jeg har brug fr at tage p med underviseren ved næste undervisning? OBS! Referaterne er en rientering til underviserne. Underviserne giver ikke eksplicit feedback på de enkelte referater. Det er gruppens ansvar, at bringe temaer/prblemstillinger ind i undervisningen. Referentens rlle er at samle de enkelte deltageres bidrag, g sende disse samlet (i alt max 1,5 sider). Overhldes venstående frmalia fr referatets mfang g indhld ikke, da afvises referatet. Der afleveres gruppereferater til følgende undervisere, samt administratinen: Kim Nygaard Anita Knapek Claire Neger Ib Neubauer Kirsten Øster Administratin (Niels Møller) NB! Der refunderes ikke fr deltagerfravær. Ret til ændring af semesterplan frbehldes.

3 januar Claire Neger Søndergade 64, 2 th. Obligatrisk Litteratur Jette Fg: Saglig medmenneskelighed Etikregler fra Psykterapeut Freningen g Dansk Psyklgfrening, dwnlades Den gde pgave, pgaveskrivning på videregående uddannelser, Rienecker, Ltte g Jørgensen, Peter Sray, Samfundslitteratur ISBN Supplerende litteratur Spinelli,E., Terapi-mystifikatin-magt, Reitzel Gæsteklienter Medbring evt. gæsteklienter krdineres med dagens underviser Tema nr Etik g rapprtering i psykterapeutisk arbejde / 3. års pgave Tema nr. 2 - Prblemfrmulering til 3. års pgave Frmål De studerende skal stifte bekendtskab med de etiske diskussiner, sm fregår i de faglige rganisatiner, hhv. psykterapeutfreningen g Dansk Psyklg Frening. Teri Relatinsteretiske betragtninger ang. Asymetriske frhld, mystifikatin g magt. Udver Fgh inddrages Spinelli,E., Terapi-mystifikatin-magt, Reitzel Ethvert behandler-patientfrhld rummer en magt/afmagtsrelatin. Muligheden fr afhængighed i relatinen er str, g risik fr misbrug af denne er altid til stede. Hvad der gælder i et almindeligt behandler-patientfrhld kan i visse tilfælde frstærkes i psykterapeutiske frhld. Skriftlig redegørelse i frm af jurnalføring/ntatteknik g evt. andre frmer f.eks. epikrise kendes fra de andre behandlerprfessiner. Psykterapeuters frhld hertil skal diskuteres, således at man kan leve p til de etiske standarder, sm Psykterapeutfreningen pstiller, g fr at kunne samarbejde med de andre faggrupper. Fkus er på, hvilke rammer vi kan arbejde under med private klienter g hvrledes vi kan anvende en hensigtsmæssig ntatteknik i frhld til afviklede samtaler, samt hvrledes disse ntater kan sammenskrives i frhld til bevilgende myndighed. Metde Krt plæg fra underviseren. Undervisningen vil centrere sig mkring en frhlden sig til den bligatriske litteratur g individuelle prcesser. Terien kbles til egne erfaringer g indsigter. Øvelser af terapeutiske prcesser, der tager

4 afsæt i den bligatriske litteratur, fr at træne den studerendes refleksin g pmærksmhed på egne prcesser i relatin til klient eller gruppe. Gruppediskussiner af de etiske regler. Tema nr. 2 - Prblemfrmulering til 3. års pgave Frmål g metde Der arbejdes med prblemfrmuleringerne, sm 3. års pgave tager afsæt i. Opgaven baseres på et bligatrisk terapifrløb på 3. år. Teri Den gde pgave, pgaveskrivning på videregående uddannelser, Rienecker, Ltte g Jørgensen, Peter Sray, Samfundslitteratur ISBN års pgave afleveres (senest) den 23. april g sendes pr. brevpst til: Claire Neger Overgange v. Kim Nygaard Hørret Byvej 23 Fulgsangvej 10.A 8320 Mårslet 8220 Brabrand Opgaven sendes tillige på mail til administratin (Niels Møller) 31. januar februar Anita Knapek Søndergade 64, 2. th -- Med afsæt i temamøde på Fanø fråret 2009: Afhldes i Århus, én underviser, bindes sammen med gengram -- Obligatrisk Litteratur Jesper Juul, Familierådgivning Walter Kempler, Oplevelsesrienteret familieterapi Hanne Hstrup Tæft, trit g retning parfrhld g parterapi, Hans Reitzels Frlag Supplerende litteratur Løvlie Schibye, Anne-Lise, Relatiner Et Dialektisk Perspektiv Gæsteklienter Medbring gerne gæsteklienter krdineres med dagens underviser Tema Familiesyn 3 - Oplevelsesrienteret familieterapi g familierådgivning

5 Frmål Med afsæt i tidligere gengramarbejde at videreudvikle den studerendes familiesyn såvel på mikr- sm makrplan. At gennemgå terier g metder i plevelsesrienteret psykterapeutisk arbejde med den samlede familie/parret. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i psykterapeutisk arbejde med t af hldets egne familier eller parrelatiner. Der lægges i vægt på at arbejde med de studerendes aktuelle liv g knkrete faglige/persnlige prblemstillinger i relatin til dette emne. Frberedelse Hldet aftaler internt med klientkrdinatren, hvilke t familier/par der får mulighed fr at arbejde sm klientfamilie- OBS! Klientkrdinatren skal før undervisningsweekenden - aftale med underviseren, hvilken familie/par der deltager hvrnår. Metde Weekenden tager udgangspunkt i psykterapeutisk arbejde med 2 familier/ par. Hldets inddrages med egne persnlige temaer. Oplevelsen af at være sig selv er eksistensens essentielle fænmen. Således bliver menneskets persnlige plevelse i mødet med det andet menneske i særdeleshed i meget nære relatiner den styrende g mest magtfulde faktr i udviklingen af reaktinsdannelser g de persnlige redskaber vi benytter i fremtidige møder med andre. Mulighederne fr persnlig vækst er i samspillet med andre. Dette synspunkt fører til, at det hjælpsøgende menneske skal støttes i den sammenhæng det lever i, nemlig familien. Derfr skal terapeuten sørge fr at medinddrage de nærmeste relatiner i det terapeutisk arbejde. Er det er barn der er i knibe g viser signaler (f.x. træthed, hvedpine, aggressiv adfærd, selvdestruktive tendenser, spisefrstyrrelser, m.v.) så skal barnets frældre medinddrages i det terapeutiske arbejde. Er det en af frældrene, der påvirker familien g sine mgivelser med signaler g symptmer, skal ægtefællen eller samleveren medinddrages. Klienter der lever alene, kan deltage i gruppeterapeutisk arbejde, sm kan kmpensere fr manglen på nære relatiner. 21. marts Claire Neger Søndergade 64 Obligatrisk Litteratur ingen bligatrisk litteratur Supplerende litteratur ingen supplerende litteratur Gæsteklienter ingen gæsteklienter

6 Vejledning på 3. års pgave Frmål g metde Der gives i plenum generel g individuel vejledning på 3. års pgave, baseret på ét bligatrisk klientfrløb. Teri Den gde pgave, pgaveskrivning på videregående uddannelser, Rienecker, Ltte g Jørgensen, Peter Sray, Samfundslitteratur ISBN marts Kim Nygaard Søndergade 64 Obligatrisk Litteratur Øvreeides, Haldr, At tale med børn, Hans Reitzels Frlag - Fg, Jette Saglig medmenneskelighed,. Grundfrhld i psykterapien, Hans Reitzels Frlag, 1998: Afsnit 3. Adskilt i frbundethed, siderne Afsnit 7. Rammer g rammebetingelser, Afsnit 10 En br mellem t sind, siderne Den gde pgave, pgaveskrivning på videregående uddannelser, Rienecker, Ltte g Jørgensen, Peter Sray, Samfundslitteratur ISBN Supplerende litteratur ingen supplerende litteratur Gæsteklienter Medbring gerne gæsteklienter krdineres med dagens underviser Der kan sættes gæsteklient på søndag kl klientarbejde under direkte supervisin. Samtale med børn g træningsgruppeeftersyn efter behv Frmål Dette mdul vil være en udbygning af de faglige perspektiver der blev arbejdet med på 1 4. sem. I dette mdul vil den prfessinelle del blive vægtet ligesm gæsteklienter gerne familier med børn vil være centrale. Teri Med udgangspunkt i den bligatriske g supplerende litteratur vil teri blive knyttet til den praktiske træning der fregår. Børn sm symptmbærere g redskaber i samtale med børn er centrale temaer. Metde

7 Krt plæg fra underviseren. Undervisningen vil centrere sig mkring en frhlden sig til den bligatriske litteratur g individuelle prcesser. Terien kbles til egne erfaringer g indsigter. Øvelser af terapeutiske prcesser, der tager afsæt i den bligatriske litteratur, fr at træne den studerendes refleksin g pmærksmhed på egne prcesser i relatin til klient eller gruppe. Der vil blive arbejdet i plenum med knkrete prblemstillinger sm kursister g gæsteklienter bringer ind. Fkus vil være træning i at frhlde sig terapeutisk til børn g unge. Selvreflektin g psamling af faglige perspektiver vil fregå i plenum g i træningsgrupperne. Efter behv er der mulighed fr træningsgruppe eftersyn. Gæsteklient søndag klkken familie med et eller flere børn. Trsdag den 24. april 2014 Susan Hart Frelæsning Auditriet / Risskv Susan Hart er cand. psych. g specialist i psykterapi g specialist g supervisr i børnepsyklgi. Hun har udviklet psykterapeutiske terier g metder baseret på den neuraffektive udviklingspsyklgi g hlder kurser både i Danmark g internatinalt. Obligatrisk Litteratur Ingen bligatrisk litteratur Supplerende litteratur Hart, Susan (2011), Neuraffektiv psykterapi med børn, Gyldendal Akademisk Hart, Susan (2012), Neuraffektiv psykterapi med vksne, Gyldendal Akademisk Tema - Neur-affektiv udvikling g psykterapi INDHOLD På kursusdagen vil vi gennemgå de neuraffektive kmpasser, fr at få et navigatinsredskab til at tilrettelægge et behandlingsfrløb i frhld til børn, unge, familier g vksne indenfr den nærmeste udviklingszne. FORMÅL Frmålet med denne temadag er at give deltagerne en grundlæggende frståelse af neuraffektiv udviklingspsyklgi i den terapeutiske prces, g kunne integrere neuraffektiv evaluering g metde i sit arbejde. Hjernen interagerer med mgivelserne gennem samhørighedsplevelser g ressurcer g vanskeligheder udvikles i et tæt samspil mellem miljø g medfødte frudsætninger. BAGGRUND

8 Neuraffektiv psykterapi tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at det er denne interaktin, der mdner de persnlighedsmæssige strukturer. Persnlighedsudvikling fregår på tre hierarkisk frbundne niveauer i nervesystemet, nemlig gennem kapaciteten til arusal-regulering, affektafstemning g mentalisering. Neuraffektiv udviklingspsyklgi bygger br mellem tilknytningsteri g nyere hjernefrskning g frklarer, hvrdan synkrniseringsprcesser på dybereliggende persnlighedsniveauer i den psykterapeutiske kan mdnes april Ib Neubauer Fanø/Internat Kirsten Øster OBS! Undervisning lørdag til mandagoprindeligt den _ ændret da Kirsten skal være censr OBS! Praktisk infrmatin vedr. indkvartering på Fanø! Indkvartering på Beta (g evt. ekstern vernatning) krdinerer hldrepræsentanten med Ib Neubauer på mail cirka en måned før undervisningen afhldes. Hldet arrangerer selv mad, kaffe/te, medtager linned g aftaler hvem der rydder p efter frkst søndag. Ngle hld indgår aftale med restaurant Ambassaden (Hvedgaden 57, tlf , spørg efter Pia) m at levere varm mad g er tilfredse med det. Restaurant Arma (Grønnevej 2, tlf , spørg efter Kurt) er gså en ppulær leverandør af varm mad. Undervisning fredag lørdag g (fra bligatrisk gruppearbejde) søndag Obligatrisk Litteratur Hstrup, Hanne Tæft, trit g retning Kempler, Walter Oplevelsesrienteret familieterapi Supplerende litteratur Peter Schellenbaum, De uelskedes sår, Brgens frlag. Gæsteklienter Ingen Tema Parweekend Frmål At lære hvrledes vi sm psykterapeuter etablerer kntrakt med par, indleder parterapien g skaber kntakt; samt hvrledes vi stimulerer arbejdet med parrets temaer g deres gensidig kmmunikatin. At lære hvrledes vi sm psykterapeuter etablerer kntrakt med par, indleder parterapien g skaber kntakt; samt hvrledes vi stimulerer arbejdet med parrets temaer g deres gensidige kmmunikatin.

9 Frmålet med at inddrage samlevere er, at sætte den studerende i stand til at pleve parterapi i sit eget persnlige rum, sm en frberedelse til selv at arbejde psykterapeutisk med par. At arbejde med par adskiller sig ikke nævneværdigt i sin metde fra at arbejde med andre grupper. Parterapeutisk arbejde stimuleres dg kraftigt af, at parret er langt mere betydningsfulde fr hinanden end tilfældet er i andre grupper. Teri I tråd med udviklings- g persnlighedspsyklgiske terier, sm de studerende har stiftet bekendtskab med, gennemgås diverse mønstre, sm genpstår g bliver tydelige i parfrhld. Hvilke knfliktmønstre, hvilke frsvarsmetder, hvilke frladthedsplevelser g tilknytningserfaringer på den ene side, g hvilke længsler, erfaringer fr udvikling g samhørighed kan vi finde hs klienterne? Metde Øveterapier, hvr de studerende er terapeutisk aktive verfr deres medstuderende med ledsager. Direkte supervisin af underviserene. Weekenden vil i knkret samarbejde med egen partner beskæftige sig med skærpelse af pmærksmheden på, hvrdan vi etablerer g indgår i parfrhld, samt give et indblik i, hvrdan vres egne persnlige temaer dukker p i parfrhldet g hvrdan vi lykkes (eller ikke lykkes) med at være s selv, sammen med vres partner, g fretage egen-analyse af, hvilket efterslæb fra primærfamilien (eller tidligere frhld) vi bringer ind mellem s selv g vres partner. OBS! Hldets partnere deltager denne weekend. En partner er kæreste, ægtefælle eller samlever. Der kan gså være tale m eks-partner, såfremt der er børn i frhldet maj Claire Neger / Søndergade 64, 2. th Kim Nygaard Obligatrisk Litteratur Byriel, Christine, Men hvrdan skal jeg få det sagt, intrduktin til assertiv kmmunikatin, C.A. Reitzels Frlag, 2001, siderne Supplerende litteratur Ingen Tema - Afslutning: Faglig g persnlig evaluering fr 3 år Indledning Tredje års eksamen består af henhldsvis en skriftlig pgave, samt en fagpersnlig evaluering der udføres ved 6. semesters afslutning. De studerende evalueres (i frhldet èn til én) af hinanden, samt af de t undervisere der varetager semesterafslutningen.

10 Frmål Frmålet med tredje års eksamen (skriftlig pgave + evaluering) er at følge (g videreudvikle) den studerendes faglige g persnlige prces. Herunder evne til teretisk frdybelse i pensum (bligatrisk litteratur), fagpersnlige udvikling g terapeutiske færdigheder, integratinen af teretisk viden i tanke g handlingsmønstre, samt at den studerende kan analysere g perspektivere pensum i frhld til eget persnligt arbejde med anvendelse af relevant teri sm ptik. På 3. år er der øget fkus på den studerendes evne til at anvende sine faglige g persnlige kmpetencer i en faglig sammenhæng, teretisk sm praktisk. Frmålet med 3. års eksamen er baseret på frmålsbeskrivelsen fr 3. g 4. års verbygning (jf. kapitel 1., stk. 3.) Teri Angivet kmmunikatinsteri, samt teri g temaer fra 1-5 semester. Metde Der tages udgangspunkt i gensidig evaluering studerende imellem g selvevaluering, samt en evaluering fra underviserne. Evalueringen tjener til at følge g stimulere de studerendes faglige g persnlige udvikling, herunder: at integrere egen subjektiv pfattelses med andres subjektive pfattelser / bjektive iagttagelser evne til kmmunikere g mdtage ptentielt svære g sårbare persnlige meddelelser a) Træningsgruppen - skal på sidste gruppemøde inden den afsluttende undervisningsweekend have frhldt sig til indbyrdes relatiner gennem følgende spørgsmål: Hvad har jeg lært at dig? Hvad har været svært fr mig i min relatin til dig? Hvad er min egen andel af det? Materialet fra træningsgruppen er med til at danne baggrund fr den faglige g persnlige evaluering den studerende fretager af sig selv. Ved at have vres egen persnlighed g ditt psykiske udvekslinger sm genstandsfelt fr vres pmærksmhed, trænes den fagpersnlige relatinskmpetence, herunder evne til kntakt (med sig selv g andre), samt på en assertiv måde at udtrykke hvad vi plever, tænker g mærker. Der skal ikke fremsendes nget referat/materiale vedr. dette til underviserne. b) Selvevaluering der (inden undervisningen afhldes) skal udarbejdes på baggrund af følgende spørgsmål g sm fremføres i plenum: Hvad har betydet mest fr mig igennem det tredje studieår? egne temaer/eget arbejde/andres persnlige arbejde/ /undervisning Hvrdan har jeg udviklet mig i frhld til min fagpersnlige målsætning Hvrdan vurderer jeg min parathed til superviseret arbejde sm psykterapeut? Giv herunder eksempler fra dine erfaringer med klienter i superviseret praksis. Hvad synes jeg, at jeg kan håndtere, g hvad er svært fr mig? Giv eksempler herpå

11 Hvad har jeg brug fr at udvikle fremver, fagligt sm persnligt? Tidsrammen fr selvevalueringen 10 minutter pr. studerende c) Evaluering af medstuderende - studerende skal evaluere hinanden. Den studerende evalueres af en persn fra en anden gruppe end sin egen træningsgruppe. Den studerende bestemmer selv hvem de vil evalueres af. Den samme persn må ikke evaluere mere end én medstuderende. Valget skal ske inden evalueringsweekenden, så dem der skal give feedback har mulighed fr at frberede sig. Efter evaluering g feedbackprces skabes der plads (ustruktureret pause) til dialg på tmandshånd. Frdelingen af hvem der evalueres af hvem krdineres af hldrepræsentanten uden fr undervisningstiden. Tidsrammen fr gensidig evaluering er 5 minutter pr. studerende Hldrepræsentanten sender, senest 2 uger før den afsluttende undervisningsweekend en liste ver hvem der evaluerer hvem til de t undervisere der er ansvarlig undervisningen denne weekend. d) Evaluering fra undervisere - den studerende evalueres af t undervisere med udgangspunkt i den skriftlige eksamenspgave, samt den fagpersnlige målsætning sammenhldt med den aktuelle selvevaluering. Undervisernes evaluering af den studerende skal indehlde et læringsperspektiv fr fremtidig udvikling. Den persnlige evaluering fra underviserne gives sm udgangspunkt ikke på skrift. Derfr kan hver studerende med frdel vælge én eller t referenter, der tager referat af det materiale evalueringsprcessen afføder. e) Bedømmelse af 3. års skriftlige pgave - den skriftlige pgave får vurderingen bestået eller ikke bestået. Begge undervisere giver en krt skriftlig feedback på den skriftlige eksamen. Denne feedback vil indehlde en krt kritik af pgaven, samt fkuspunkter fr læringsperspektiv g fremtidig udvikling. Gives bedømmelsen ikke bestået, da vil den studerende få besked herm inden den afsluttende undervisningsweekend afhldes. Der aftales hvrledes pgaven kan udbygges/ændres eller mskrives, således at gdkendelse bliver mulig. Dat fr ny aflevering fastsættes. 3. års skriftlige eksamen Opgave med afsæt i bligatrisk klientfrløb Eksamen med afsæt i klientfrløb 3. års skriftlige eksamen tager afsæt i ét af de bligatrisk klientfrløb, sm den studerende skal varetage på 3. års verbygning. Den studerende udarbejder en prblemfrmulering, sm bliver mdrejningspunkt fr tredje års pgave. Prblemfrmuleringen gdkendes af den underviser der varetager eksamen. Se aktuel semesterplan. Emne g prblemfrmulering Tredje års pgave skal fungere sm en integratin mellem teri g praksis.

12 Ø Opgaven tager udgangspunkt i en analyse af et terapifrløb med egen klient. Prblemfrmulering skal gdkendes af den underviser der har ansvar fr afviklingen af tredje års eksamen. Ø Dette frløb analyseres med udgangspunkt i relevant (selvvalgt) teri inden fr rammen af den bligatriske litteratur på de frgangne seks semestre. Ø Der redegøres krt fr teri, metde g menneskesyn der anvendes i pgaven, samt fr valget heraf. Ø Såfremt der arbejdes terapeutisk med par, familie eller gruppe kan t studerende arbejde sammen, såvel sm psykterapeuter, sm i udarbejdelsen af hvedpgaven. Opbygning g indhld Ø Frside med pgavens titel, frfatterens navn, hldnummer g dat Ø Indhldsfrtegnelse med angivelse af hvedafsnit g dertil svarende sidetal. Ø Indledning Ø Redegørelse Ø Diskussin Ø Afrunding Ø Referenceliste med angivelse af titel, frfatter g udgivelsesår Ø Appendiks til pgave - fagpersnlige målsætning: Ø Sidetal Indledning Præsentatin af pgavens prblemfrmulering g dispsitin. Redegørelse Ø Præsenter (giv krt redegørelse) den eller de terier du vil anvende sm ptik i din analyse. Ø Argumenter fr dit valg af teri Diskussin Ø Diskussin af selvvalgte perspektiver på prblemstilling?

13 Afrunding Ø Hvad har du lært, ved at arbejde med denne pgave? Ø Hvad vil du evt. gerne blive klgere på? Referenceliste Litteratur der enten redegjrt fr eller refereret til medtages i referencelisten. Appendiks til pgave - fagpersnlige målsætning Din fagpersnlige målsætning vedlægges i pgaven, med din egen vurdering af dine evner sm terapeut på nuværende tidspunkt - g hvad du ønsker at udvikle endnu mere (max én side a 2400 tegn). Omfang Opgaven skal andrage minimum 10 g maksimum 12 sider af 2400 tegn (i alt tegn inklusiv mellemrum). Overskridelser på mere end 10% accepteres ikke. Frside, indhldsfrtegnelse, afskrivning af fagpersnlig målsætning, litteraturliste, samt eventuelle bilag medregnes ikke i pgavens mfang. Vejledning Det er i undervisningen på 6. semester indlagt pgavevejledning. Såfremt der er generelle g verrdnede spørgsmål til pgaveløsningen, da kan disse indsamles af hldrepræsentanten g sendes til den eller de undervisere der er ansvarlige fr semesterafslutningen på andet semester. Bedømmelse Ø Opgaven bedømmes efter følgende parametre: Opgavebesvarelsen sammenhæng med pgavefrmuleringen Det teretiske niveau herunder terivalg g begrundelse herfr Opgaveskriverens evne til refleksin på et persnligt niveau Niveau fr analyse g argumentatin Krrekt g præcist sprgbrug, brug af fagterminlgi, frmuleringsevne g psætning af pgave Litteraturhenvisninger g bred anvendelse af bligatrisk pensum Den skriftlige pgave gives vurderingen bestået eller ikke bestået. Der gives en krt skriftlig feedback på den skriftlige eksamen fra t undervisere. Denne feedback vil indehlde en krt kritik af pgaven, samt fkuspunkter fr læringsperspektiv g fremtidig udvikling.

14 Gives bedømmelsen ikke bestået, da rienteres den studerende herm inden den afsluttende weekend g der aftales hvrledes pgaven kan mskrives, således at gdkendelse bliver mulig. Dat fr ny aflevering fastsættes. Gdkendes andet eksamensfrsøg ikke, da skal instituttets fakultet tage stilling til, m eksaminanden kan indstilles til et tredje eksamensfrsøg. Manglende eller fr sen aflevering tæller sm et eksamensfrsøg.

15 Psykiatrisk Hspital Risskv / rientering vedr. brug af eksterne lkaler Lkalerne (auditriet) er beliggende på Skvagervej 2, 8240 Risskv, Psykiatrisk Hspital. Fra Århus hvedbanegård / Park Alle er der ca minutter i bus (nr. 6 g 16) hvrfra der ca. 2-3 minutters gang (benyt stien sm går lige bagved busstppestedet). I hverdagen kan mad købes i kantinen, sm kun er åben i hverdagene fra til Ydermere er der en cafe der åbner klkken (kun hverdage), hvr der kan købes kaffe, rundstykker mm. Der frefindes ikke et køleskab til kursistbrug. Alternativt kan mad hentes i Kvickly / Veri-centeret. I Kvickly (tlf ) er der mulighed fr, at frudbestille flutes med pålæg. Gd frnøjelse!

16 Orientering vedr. brug af eksterne lkaler på Ryesgade 29, 3. sal Lkalerne er beliggende på adressen er Ryesgade 29, 3. sal, der ligger mellem Århus Hvedbanegård g PIÅ. Fra Banegården er der cirka 1-2 minutters gang til lkalerne på Ryesgade. Det er dagens underviser der har nøgle g låser p. Det er tilladt at bruge venterum g regnskabslkale sm grupperum. Er regnskabslkalet md frventning låst, da ligger nøglen i øverste skuffe i persnalekøkkenet I tilknytning til undervisningslkalet er der et køkken inklusiv køleskab. Det er vigtigt, at I stabler stlene i undervisningslkalet g frkststuen (grupperum) efter endt undervisning. Dette da der er rengøring umiddelbart efter I frlader lkalerne. NB: At stlene evt. er sat frem når I kmmer er ment sm en hjælp til Jer - ikke et resultat af, at andre har glemt at stable dem. OBS! Der er rygefrbud i hele pgangen. Rygning er derfr kun tilladt i gården eller på gaden

17 Fanø / rientering vedr. internatphld på kursuscenter Beta Indkvartering på Beta (g evt. ekstern vernatning) krdinerer hldrepræsentanten med Ib Neubauer på mail cirka en måned før undervisningen afhldes. Adresse: Kursuscenter Beta, Ved skibsværftet Nrdby, Fanø. Transprt kan fregå med tg til Esbjerg. Reservatin kan fretages ved DSB på tlf Fra tgstatinen kører bus nr. 5 ned til færgen. På Fanø er der 7 minutters gang (eller 2 min i taxa) fra færgelejet til Beta Gå / kør fra færgelejet md syd (langs vandet) indtil du når til Havnevej, hvr strmfldspælen står. Gå gennem slusen frbi Fanø Fisk, sm er nab til Beta. Der er parkeringspladser bag Beta (md vandsiden). Indgangen ligger i bygningens sydlige ende. Du skal selv medbringe sengelinned (lagen, dynebetræk g hvedpudebetræk) g håndklæde. Ved ankmst på kursuscenter Beta vil der være viskestykker, små håndklæder, pvasketabs g -sæbe, tiletpapir g køkkenruller. Der vil sm udgangspunkt ikke være ngen frplejning/ngle madvarer, ud ver salt & peber, te sv., sm tidligere kursister har efterladt. Brugsen ligger 5 min. gang fra Beta. Ambassaden g Arma Ngle hld indgår aftale med restaurant Ambassaden (Hvedgaden 57, tlf , spørg efter Pia) m at levere varm mad g er tilfredse med det. Restaurant Arma (Grønnevej 2, tlf , spørg efter Kurt) er gså en ppulær leverandør af varm mad.

18 INVITATION TIL DELTAGELSE I PARWEEKEND BETA I NORDBY 6. SEMESTER Kære partner; I frbindelse med uddannelsen til psykterapeut, inviteres du med på uddannelsens parweekend, sm afvikles på Fanø. Du vil sm deltager få indblik i instituttets arbejdsfrm, metdik g den udvikling der kan finde sted fr par via rådgivning g terapi. Vi vil beskæftige s med, hvrledes vres pvækstfamilie præger livet mellem par (g andre nære relatiner) samt få indblik i, hvrdan man sm psykterapeut kan arbejde med parsamtaler. Der vil gså være mulighed fr at udveksle erfaringer g livssyn med andre par. Sm du kan se er der en væsentlig grund til at vi inviterer dig g vi ser frem til at møde dig på parweekenden. Du skal ikke betale fr kursus g vernatning, med mindre du vælger anden vernatning end Beta. Oplagte muligheder er: Møllesti 1 (bag Brugsen), åbent fra 1.6. til måske gså udenfr denne peride Tel /mbil , Fanø Gæstehus, Buegang 1 (bag Musikhjørnet), åbent hele året. Tel , Det blå Hus - næsten nab Beta, her er små børn g hunde velkmne g alle der har bet her har ifølge Ib Neubauer været meget tilfredse. v. Lne Frank-Jensen Hvegaden 56 Tlf: Med venlig hilsen Kirsten Øster g Ib Neubauer *En partner er ægtefælle, samlever eller kæreste.

19 LITTERATURLISTE / 6. SEMESTER Evt. udgået litteratur kan dwnlades via frum. Hvis ikke den udgåede litteratur findes på frum, skriv da en mail til Niels Møller på NB: Identisk litteratur kan gå igen g ptræde under frskellige temaer. Dette er ikke en fejl. Obligatrisk litteratur Byriel, Christine, Men hvrdan skal jeg få det sagt, intrduktin til assertiv kmmunikatin, C.A. Reitzels Frlag, 2001 Etikregler fra Psykterapeut Freningen g Dansk Psyklgfrening, der kan hentes ver nettet. Fg, Jette: Saglig medmenneskelighed Hstrup, Hanne, Tæft, trit g retning parfrhld g parterapi, Hans Reitzels Frlag Juul, Jesper, Familierådgivning Kempler, Walter Oplevelsesrienteret familieterapi Rienecker, Ltte g Jørgensen, Peter Stray, Samfundslitteratur ISBN Den gde pgave, pgaveskrivning på videregående uddannelser, Øvreeides, Haldr, At tale med børn, Hans Reitzels Frlag, Supplerende litteratur Schellenbaum, Peter, De uelskedes sår, Brgens frlag. Løvlie Schibye, Anne-Lise, Relatiner Et Dialektisk Perspektiv Levine, Peter A. (2008), Den Tavse Stemme, Hans Reitzels Frlag Spinelli,E., Terapi-mystifikatin-magt, Reitzel Vedfeldt, Ole (2007), Drømmens dimensiner, Gyldendal

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca 6. SEMESTER - HOLD OB 3.22 - FORÅR 2016 (13-6) 6. SEMESTER - HOLD OB 3.12 FORÅR 2010 Sidst pdateret den 05.01.16 7. versin (Mntanagade 15 B den 26.+27.+28. februar) Sidst pdateret den 01.01.16 6. versin

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00.

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00. 7. SEMESTER - HOLD OB 4.11 - FORÅR 2014 (OB 3.17) 7. Sidst opdateret den 11.04.13 3. version (Neuro-affektiv udviklings og psykoterapi temabeskrivelse tilføjet) Sidst opdateret den 09.03.12 2. version

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca 2. SEMESTER - HOLD 13-6 - FORÅR 2014 2. SEMESTER - HOLD 09-6 FORÅR 201009 Sidst opdateret den 15.08.13 2. version (14.+15.+16. Marts --> 21.+22.+23. feb. ) - Sidst opdateret den 11.04.13 3. version (Neuro-affektiv

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00.

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl. 10.00-17.00, søndage fra kl. 10.00-16.00. Frokost afholdes kl. ca. 13.00-14.00. 2. SEMESTER - HOLD 16-6 - FORÅR 2017 2. SEMESTER - HOLD 09-6 FORÅR 201009 Sidst opdateret den 05.01.16 3. version (Montanagade 15 B den 9.+10.+11. juni) Sidst opdateret den 04.01.16 2. version (Internat

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

8. SEMESTER - HOLD OB 4.14 FORÅR 2016

8. SEMESTER - HOLD OB 4.14 FORÅR 2016 8. SEMESTER - HOLD OB 4.14 FORÅR 2016 Sidst opdateret den 01.01.16 6. version (Tekst til Social og forvaltningsret d. 18. april) Sidst opdateret den 26.10.15 5. version (aflevering af 4. års opgave den

Læs mere

8. SEMESTER - HOLD OB 4.16 FORÅR 2017

8. SEMESTER - HOLD OB 4.16 FORÅR 2017 8. SEMESTER - HOLD OB 4.16 FORÅR 2017 Sidst opdateret den 05.01.16 3. version (Montanagade 15 B den 6.+7.+8. januar) Sidst opdateret den 04.01.16 2. version (Internat på Sjørupgård) Sidst opdateret den

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

2. SEMESTER - HOLD 17-3 EFTERÅR 2017

2. SEMESTER - HOLD 17-3 EFTERÅR 2017 2. SEMESTER - HOLD 17-3 EFTERÅR 2017 Sidst opdateret den 04.01.16 2. version (Internat på Sjørupgård) Sidst opdateret den 15.10.15 1. version (Første udkast) - Introduktion til semesterplan Tider og temaer

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca 7. SEMESTER - HOLD OB 4.18 EFTERÅR 2017 (OB 3.24_14-6) 7. Sidst opdateret den 05.01.16 2. version (Montanagade 15 B den 7. + 8. okt.) + (8.+9.+10. december) Sidst opdateret den 15.10.15 1. version (Første

Læs mere

4. SEMESTER - HOLD 14-6 FORÅR 2016

4. SEMESTER - HOLD 14-6 FORÅR 2016 4. SEMESTER - HOLD 14-6 FORÅR 2016 Sidst opdateret den 01.01.16 5. version (Tekst til Social og forvaltningsret d. 18. april) Sidst opdateret den 01.09.15 4. version (Ryesgade 29. den 30. + 31. januar)

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca 5. SEMESTER - HOLD OB 3.23 FORÅR 2016 (14-3) 5. SEMESTER - HOLD OB 3.13 (08-6) EFTERÅR 201009 Sidst opdateret den 05.01.16 5. version (Montanagade 15 B den 17.+18.+19. juni) Sidst opdateret den 01.01.16

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for forårssemestret 2018 Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelruddannelsen i sftwareudvikling Gældende fr frårssemestret 2018 udarbejdet 15.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelser

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber Arrangerer TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber i samarbejde med TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber Det er med str glæde at GymDanmark i samarbejde med Taastrup Gymnastik

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Fanøhallen... 6 Praktiske ting... 7

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca

Undervisningen afholdes fredage og lørdage fra kl , søndage fra kl Frokost afholdes kl. ca 5. SEMESTER - HOLD OB 3.26 EFTERÅR 2017 (15-6) 5. Sidst opdateret den 22.08.16 3. version (Seksualitet i psykoterapi den 1.+ 2.+ 3. dec.) Sidst opdateret den 05.01.16 2. version (Montanagade 15 B den 29.

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1

UDDANNELSESPLAN. Fonden Kanonen 1 UDDANNELSESPLAN Fnden Kannen 1 Indhldsfrtegnelse Praktikstedsbeskrivelse side 3 7 Frmål side 3 Tanker g visiner side 3 Værdigrundlag side 4 Karakteristik af ungegruppen side 6 Arbejdsmetder side 7 Uddannelsesplan..

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision

Spørgeskema. Bilag 3. Brugen af supervision Spørgeskema Brugen af supervisin Brugen af supervisin 1. Anvender I supervisin i jeres afdeling? Hvis ja, hvr mange års praksis? (Ved nej svar kun på spørgsmål 3, ved tidligere praksis svar alligevel spørgsmålene)

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Jethallen Karup... 6 Praktiske ting...

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00

Dagsorden. Dagsorden. Mødedato: Fredag, den 20. januar Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Dagsrden Mødedat: Fredag, den 20. januar 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelkale: University Cllege Sjælland Ankerhus, Slagelsevej 70, 4180 Srø D009 Jurnalnummer: Deltagere:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere