NU BEGYNDER VI AT BYGGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NU BEGYNDER VI AT BYGGE"

Transkript

1 URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE

2 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL STØRSTE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKT I AARHUS KOMMUNE «

3 URBAN MEDIASPACE AARHUS URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER AARHUS STØRSTE BYGGEPROJEKT Om lidt går byggeriet af Urban Mediaspace Aarhus for alvor i gang. I juni 2011 tager vi officielt det første spadestik til det enorme byggeprojekt, der over de kommende fire år skal forvandle havnens sydlige bastion fra industrihavn til levende byrum. I centrum står Multimediehuset Aarhus nye Hovedbibliotek og Borgerservice. Men det storstilede projekt omfatter også frilægning af den sidste del af Aarhus Å, et automatisk p-anlæg, omlægning af trafikken omkring havnen og forberedelser til letbanen. Desuden etablerer vi en række havnepladser med et samlet areal, der svarer til fire fodboldbaner. Aarhus Kommune er bygherre for projektet, der gennemføres i partnerskab med Realdania og Realdania Byg. 50 KILOMETER PÆLE I JORDEN Urban Mediaspace Aarhus er med et budget på cirka 1,9 milliarder kroner det hidtil største bygge- og anlægsprojekt i Aarhus Kommune. Det er et stort og visionært projekt, der nu skal realiseres, og forude venter en omfattende byggeproces. Vi skal blandt andet have banket pæle af en længde, der varierer mellem 18 og 28 meter, i jorden. Det bliver til i alt omkring 50 kilometer pæle alene til at holde fundamentet for Multimediehuset. Der er ingen tvivl om, at byggeriet vil give gener ikke mindst for naboer til byggepladsen og for trafikanter i området. Det beklager vi meget, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at mindske generne. OVERBLIK OG INDBLIK Denne brochure giver dig et overblik over byggeprojektet, fra vi begynder at nedbryde de gamle kajer, frem til hele projektet står færdigt ved udgangen af Brochuren fokuserer særligt på første fase af byggeriet perioden frem til sommeren Dermed får du indblik i, hvilke aktiviteter der er i gang hvornår, så du altid ved, hvad der foregår på byggepladsen bag hegnet. På vores hjemmeside kan du læse mere om projektet og løbende følge med i udviklingen. Kig ind på Venlig hilsen Projektsekretariatet for Urban Mediaspace Aarhus

4 URBAN MEDIASPACE AARHUS OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROJEKTET FÅ HURTIGT OVERBLIK Opførelsen af Urban Mediaspace Aarhus begynder i juni 2011 og strækker sig frem til årsskiftet I denne brochure vil du primært finde information om projektets første fase. FASE 1 NEDBRYDNING AF KAJKANTER OG ETABLERING AF BYGGEGRUBE I byggeriets første fase, der løber fra juni 2011 til sommeren 2012, vil tiden gå med at nedbryde gamle kajer og inddæmme arealer til den nye kajkant. Sideløbende graver vi ud til fundamentet og kælderen i fagsprog kaldet byggegruben hvor Multimediehuset skal opføres. Det er også i denne periode, at det meste arbejde med nedbankning (ramning) af spuns og pæle finder sted. Og det kan ikke undgås, at dette arbejde vil komme til at støje en del. HVAD ER SPUNS OG PÆLE? Spuns er lange jernplader, der bankes ned i undergrunden for at støtte de Nørreport kommende kajkanter og byggegruben til Multimediehuset. Pælene er lange betonpæle, der skal ned i undergrunden for at bære huset, broerne og andre tunge konstruktioner. Navitas Park 04-05

5 OVERORDNET TIDSPLAN Projektgrænse Nuværende kajkant SOMMER SOMMER 2012: Nedbrydning af gamle kajkanter Nedbankning af spuns til byggegrube og nye kajkanter Udgravning af byggegrube og nedbankning af pæle Nedbrydning af den yderste spids af Pier 1 og den gamle færgepier Opfyldning af områderne, hvor de nye kajkanter ligger ude i det nuværende havnebassin Etablering af bro fra Mindet til det kommende Multi mediehus Havnepladsen Århus Havnebassin Hack Kampmanns Plads Pakhus 13 Toldboden Europaplads Multimediehuset Å udløb SOMMER SOMMER 2013 Opførelse af råhuset Omlægning af vejene omkring Europaplads Frilægning af Aarhus Å SOMMER EFTERÅR 2014 Indvendig indretning af bygningen Frilægning af Aarhus Å Vejomlægninger Installering af det automatiske p-anlæg Multimediehuset og p-anlægget er klar til brug i slutningen af 2014 Europahuset EFTERÅR EFTERÅR 2015 Resterende vejomlægninger Nedbrydning af den resterende del af Pier 1 Etablering af havnepladser Veje og pladser er klar til brug i slutningen af 2015 Århus Domkirke Århus Å

6 URBAN MEDIASPACE AARHUS AKTIVITETER PÅ BYGGEPLADSEN FREM TIL SOMMEREN 2012 PÅ VEJ MOD AARHUS NYE KAJKANT På kortet overfor kan du se i hvilke områder, vi arbejder i projektets første fase. Da det er svært at sige nøjagtigt, hvornår de enkelte aktiviteter finder sted på byggepladsen, vil du løbende kunne holde dig opdateret på vores hjemmeside urbanmediaspace.dk. ARKÆOLOGISK OVERVÅGNING Arkæologer fra Moesgård Museum følger løbende udgravningen til det nye Multimediehus. Vi graver nemlig lige ved udmundingen af Aarhus Å, hvor vikingerne grundlagde byens første havn. FØLG BYGGERIET GENNEM HEGNET Byggepladsen bliver omkranset af et hegn, som du flere steder vil kunne kigge igennem og følge med i, hvad der foregår. ARBEJDSTIDSRUM Vi arbejder på hverdage i tidsrummet Arbejdet med nedbankning sker i tidsrummet

7 Byggepladshegn PIER 1 Byggepladsskure Midlertidig spuns Byggegrube NY BRO MINDET SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN SKOLEGYDE SKIBBROGADE HAVNEGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 MINDEBROGADE Nedbrydning af den yderste spids af Pier 1 og den gamle færgepier Opfyldning af areal ved Multimediehus og foran Pakhus 13 ÅRHUS Å HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN MINDEGADE EUROPA PLADS DYNKARKEN Nedbrydning af de eksisterende kajkanter, som vi ikke genanvender Nedbankning af spuns til nye kajkanter TOLDBODGADE Nedbankning af spuns til byggegrube Udgravning af byggegrube Nedbankning af pæle APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN

8 URBAN MEDIASPACE AARHUS FORVENTEDE GENER I PERIODEN FREM TIL SOMMEREN 2012 PRIMÆRT STØJGENER Et byggeri af denne kaliber medfører støj, støv og i perioder ændrede trafikforhold. Det vil kunne ses, høres og mærkes, at vi arbejder. Desværre kan vi ikke undgå, at byggeriet medfører gener for naboer til bygge pladsen og for de trafikanter, der benytter vejene i området. STØJ OG VIBRATIONER I den første byggefase vil generne for trafikanterne være begrænsede. Til gengæld er det i denne periode, vi udfører langt den største del af arbejdet med nedbankning af spuns og pæle. Arbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der tager de midler i brug, som bedst muligt reducerer omfanget af støj og vibrationer: Vi udfører den størst mulige del af arbejdet med at få spuns i jorden ved at vibrere disse ned. Denne metode giver færre gener og er mindre støjende end nedbankning. Vi borer så vidt muligt huller i jorden, hvor pælene skal stå, så vi kan banke dem ned med færre slag. På grund af forholdene i jordbunden og af hensyn til bæreevnen kan vi ikke vibrere spunsen helt ned eller forbore i pælenes fulde længde. Vi er derfor nødt til at udføre en del af arbejdet med nedbankning med rambuk, og det vil give de karakteristiske, dumpe slag. Nedbankningen kan desuden medføre vibrationer i undergrunden. Arbejdet med nedbankning sker i hverdage i tidsrummet

9 REGISTRERING AF NABOEJENDOMME VI TAGER BILLEDER AF EJENDOMME I OMRÅDET Inden vi begynder byggeriet, foretager vi udvendig fotoregistrering af nærliggende ejendomme. På den måde sikrer vi, at det senere kan afgøres, om byggeriet har medført revnedannelser. Vi sætter desuden vibrationsmålere op på udvalgte bygninger i området, så vi løbende kan følge vibrationsniveauet.

10 KYSTVEJEN URBAN MEDIASPACE AARHUS HVAD SKER DER FRA SOMMEREN 2012? MULTIMEDIEHUSET TAGER FORM Så snart vi er færdige med nedbrydning af de gamle kajer, byggegruben er udgravet, og de bærende pæle er i jorden, går vi i gang med opførelsen af selve råhuset til det nye Multimediehus. Dette arbejde strækker sig fra sommeren 2012 og frem til sommeren I denne fase af byggeriet arbejder vi i det område, du kan se på kortet. TRAFIKKEN BERØRES Der bliver i denne periode tale om færre støjgener. Til gengæld vil der være flere gener for trafikanter i området. I forbindelse med opførelse af Multimediehuset vil der for eksempel være mange lastbiler, der kører betonelementer til byggepladsen og det kan sinke trafikken. Det er også i sommeren 2012, vi går i gang med omlægningen af vejene i området ved Mindet, Dynkarken, Havnegade og Minde brogade. Du kan på hjemmesiden løbende følge med i, hvor i området der er afspærringer og vejarbejde. I perioder, hvor der er trafikomlægninger, vil der desuden blive informeret med tydelig skiltning i området

11 Byggepladshegn PIER 1 Byggepladsskure OPFØRELSE AF RÅHUS NY BRO MINDET SKOLEBAKKEN SKIBBROGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 SKT. OLUFS GADE SKOLEGYDE HAVNEGADE MINDEBROGADE HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN MINDEGADE EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODGADE ÅRHUS Å Opførelse af råhuset Omlægning af veje Frilægning af åen

12 URBAN MEDIASPACE AARHUS PARKERING I BYGGEPERIODEN PLADS NOK TIL ALLE KYSTVEJEN Aarhus Kommune har undersøgt parkeringsbehovet i havneområdet. I de mest spidsbelastede perioder har vi talt 450 parkerede biler på havnen. For at imødekomme dette behov sørger vi for, at der under hele byggeperioden vil være 550 p-pladser i området. Nogle af de eksisterende pladser nedlægger vi dog og flytter til en anden del af havnen, da vi skal bruge området som byggeplads. På billedet overfor kan du se de områder, hvor du kan parkere i byggeperioden. AUTOMATISK P-ANLÆG Når det automatiske p-anlæg under Multimediehuset står færdigt i 2014, får byens beboere og gæster glæde af hele 1000 nye p-pladser tæt på midtbyen

13 PIER 1 Byggegrube NY BRO MINDET SKT. OLUFS GADE SKOLEBAKKEN SKOLEGYDE SKIBBROGADE Indkørsel til parkering HAVNEGADE NORDHAVNSGADE Toldboden Pakhus 13 HAVNEGADE ÅBOULEVARDEN EUROPA PLADS DYNKARKEN TOLDBODGADE MINDEBROGADE Områder med offentlig parkering ÅRHUS Å MINDEGADE

14 14-15» MULTIMEDIEHUSET OG P-ANLÆGGET ER EFTER PLANEN KLAR TIL BRUG I SLUTNINGEN AF 2014, MENS HAVNEPLADSERNE OG RESTEN AF PROJEKTET STÅR FÆRDIGT VED UDGANGEN AF 2015 «

15 URBAN MEDIASPACE AARHUS FAKTA OM URBAN MEDIASPACE AARHUS DET ER OS, DER BYGGER AKTØRERNE BAG Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Projektet gennemføres i partnerskab med Realdania og Realdania Byg, der indgår i etableringen af havnepladserne og det automatiske p-anlæg. Arkitektfirmaet schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver på projektet og har tegnet Multimediehuset. De har tilknyttet Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Alectia A/S som underrådgivere. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har tegnet havne pladserne, mens Alectia A/S står for den ingeniørfaglige del af arbejdet. Rambøll Danmark er bygherrerådgiver på projektet, mens COWI har ansvaret for bygge ledelsen. PÅ BYGGEPLADSEN Dem, du kommer til at se i dagligdagen på byggepladsen, er i første omgang medarbejdere fra NCC og Per Aarsleff A/S. NCC skal opføre det såkaldte råhus. Det vil sige vægge, søjler, bjælker, etagedæk, facader og tag på Multimediehuset. Desuden har NCC ansvaret for at frilægge den sidste del af Aarhus Å samt etablere og lede byggepladsen for hele projektet frem til Per Aarsleff A/S har til opgave at udgrave byggegruben til Multimediehuset og opføre en ny kajfront. Det er også Per Aarsleff A/S, der står for ramning dvs. nedbankning af spuns og pæle.

16 URBAN MEDIASPACE AARHUS KONTAKT OPLEVER DU PROBLEMER I FORBINDELSE MED BYGGERIET? ELLER HAR DU SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET? Du er altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til Aarhus Kommunes projekt chef, Niels Vad Sørensen. Vi tager hånd om din henvendelse så hurtigt som muligt. KONTAKTOPLYSNINGER: Projektchef Niels Vad Sørensen Telefon: Mail: MERE INFORMATION Følg løbende med i projektets udvikling på BIDRAGSYDERE: Aarhus Kommune bidrager med cirka 1,2 milliarder kroner. Realdania bidrager med cirka 200 millioner kroner til etablering af havne pladser. Realdania Byg bidrager med cirka 500 millioner kroner, som er en investering i køb af p-anlægget. 16

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere