- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag"

Transkript

1 - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

2 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen i folkeskolen...3 Tradition for samarbejde...4 Gensidigt forpligtende samarbejde...5 Lovgrundlag...6 Status...7 Katalog Stryger-skole Klassens sang Musical-pakken Teaterkoncert-pakke Dansematematik Performance -krop og stemme Historie på musikkens vinger BMKs Rejsehold Leg med blokfløjten Balleteventyr Keyband Music Mind Games m. instrumenter Filiong-Qi-Gong Musik går strygende Sukkerpaladser, pariserhjul og huse på stylter Herfra hvor vi står - Et kunstprojekt Leg med rytmer og noder i indskolingen - FOR LÆRERE Efteruddannelse Almindelig undervisning i skoletiden...27 Skemalægning...28

3 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 3 Musik- & Kulturskolen i folkeskolen Med den nye skolereform indtænkes Ballerup Musikskole som en væsentlig aktør i den sammenhængende skoledag. Den udfordring tager BMK med glæde imod. At kunne give endnu flere børn og unge indsigt i den fantastiske verden, som det er at være aktiv indenfor dans, musik og billedkunst er naturligvis helt i tråd med BMKs visioner og indsatsområder. BMKs rolle i folkeskolesamarbejdet vil derfor løbende blive afsøgt og vil med tiden finde sin form. Nærværende folder er et væsentligt arbejdsredskab i denne proces.

4 4 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Tradition for samarbejde BMK har en mangeårig tradition for samarbejde med kommunens institutioner. Det tætteste og bedst forankrede samarbejde er med folkeskolerne. Bl.a. kan nævnes: Kompagnonundervisningen - rytmikundervisning i alle 0. klasser Musikugen - koncerter/workshops/instrumentpræsentationer Projekter - musicals, events, CD-indspilninger etc. på/ med folkeskolen Skole-bands - undervisning af folkeskolernes egne bands Korprojekter - solister og akkompagnement ved professionelle musikere Cabaretforestillinger for skoleklasser Dream Team - forestillinger for skoleklasser Koncerter - deltagelse v. folkeskolers 1. skoledag, indvielser o.s.v. Sangens dag - bands akk. v. fællessang Danseformidler - danselærerhjælp v. div. events

5 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 5 Gensidigt forpligtende samarbejde BMKs virke baseres på et tæt samarbejde med folke-skolerne. At BMK er indtænkt i lovteksten for den sammenhængende skoledag giver derfor uanede muligheder. I et gensidigt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner vil skoleeleverne kunne blive beriget med de kreative tilbud, som BMK tilbyder, og som folkeskolerne i mange år har efterspurgt. En varieret, udvidet skoledag bør naturligt indeholde blandede og balancerede input, som udfordrer og inspirerer begge hjernehalvdele og inddrager BMKs spidskompetencer som fordybelse, kreativitet, specialisering, bevægelse og musik. I et tæt samarbejde med folkeskolernes ledelser og lærere ønsker BMK derfor at indgå i en udbygning af samarbejdet. Dermed vil mange flere børn og unge kunne møde professionelle musikere, og dermed vil endnu flere i Ballerup kunne få indsigt i musikkens og dansens verden og mærke, hvad det vil sige selv at være udøvende i - og ikke blot tilskuer til - BMKs aktiviteter.

6 6 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Lovgrundlag BMK er nævnt adskillige steder i Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, som blev vedtaget ved 3. behandlingen d. 20/ Nedenstående er citater af væsentlig betydning for musikskolerne: Kommunale musikskoler og folkeskoler skal indgå i forpligtende samarbejder, der kan bidrage til at opfylde såvel BMKs som folkeskolens formål og folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner, herunder faget musik. Samarbejdet skal som udgangspunkt omhandle en tilrettelæggelse af undervisningen, musikskolernes medvirken i folkeskolens undervisning i musikfaget og musikfagets understøttelse af folkeskolens øvrige fag. Samarbejdet kan dog bestå i alle de tilbud, som BMK efter musikloven kan eller skal omfatte. Samarbejdet kan fx ske ved, at BMKs undervisning, tilbud og lærerkræfter anvendes som inspiration og supplement til folkeskolens egen musikundervisning samt til opfyldelse af kravet om gennemsnitlig 45 minutters bevægelse og motion dagligt. Der kan både være tale om tilbud, der henvender sig generelt til eleverne i folkeskolen og tilbud, der henvender sig til mere specifikke elevgrupper. Endvidere kan der være tale om kortere eller længere forløb inden for folkeskolens musikfag. Samarbejdet skal sikre, at musikskolernes undervisning af eleverne fortsat kan gennemføres i en forlænget skoledag. Folkeskole og musikskole skal samarbejde om elevernes fortsatte mulighed for at modtage musikskoleundervisning, herunder drøfte skemaer, lokaler og andre praktiske forhold i den sammenhæng. Som følge af den længere skoledag begrænses elevernes fritid og dermed den tid, som eleverne har til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Dette kan være vanskeligt i forhold til undervisning på den lokale musikskole, som i dag typisk begynder deres undervisning allerede umiddelbart efter den skoletid, som er gældende i dag. Da regeringen ønsker en vekselvirkning mellem skole og forenings- og kulturliv, og da regeringen ikke har til hensigt at afholde eleverne fra musikundervisning, gives der mulighed for fleksibilitet mellem undervisningen på skolen og aktiviteter uden for skolen for disse gruppers vedkommende ved, at de kan få fri fra skolens undervisning til at dyrke deres fritidsaktiviteter. Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale for aktiviteter på BMK, uanset at de er omfattet af den foreslåede bestemmelse. Skolebestyrelsen forpligtes til at fastsætte principper for den nye adgang til musikundervisning. Efter anmodning fra forældrene kan folkeskolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole. Det er op til den enkelte musikskoles leder, inden for de af kommunalbestyrelsen eller musikskolebestyrelsen fastsatte vedtægter, at beslutte omfanget og under hvilke nærmere omstændigheder BMK skal indgå samarbejder med kommunens folkeskoler. Samarbejdet skal udformes, så musikskolerne fortsat kan opfylde de ansvarsforpligtelser, som gør sig gældende overfor disses elever. Tilsvarende er det den enkelte folkeskoles leder, der inden for de af kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen fastsatte rammer beslutter, under hvilke nærmere omstændigheder og i hvilket omfang folkeskolen skal indgå samarbejder med BMK. Kommuner, der ønsker det, kan efter ansøgning til Undervisningsministeriet få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for såvel folkeskolernes og musikskolernes samarbejde.

7 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 7 Status Efter de to første års samarbejde har projekterne fundet nye former og flere projekter er kommet til. Nærværende katalog er sammensat ud fra de erfaringer som er draget og de evalueringer som er modtaget. Der er i det nye katalog tale om projekter, der udnytter de kompetencer, som BMKs medarbejdere besidder og ser sig i stand til at berige folkeskolerne med. Projekterne skal ikke ERSTATTE folkeskolelærernes arbejde, men supplere det. Det er derfor nødvendigt, at der arbejdes tæt sammen med en eller flere folkeskolelærere, som skal have mulighed for deltagelse i - såvel som forberedelse til - projekterne. Disse er mangeartede og indeholder Instrumentalundervisning - dels på BMK og dels på egen skole Projekter i kortere eller længere perioder Projekter med en klasse - eller dele heraf Projekter med flere klasser eller dele heraf Projekter, der varetages af en eller flere musikskolelærere Support fra BMK til folkeskolens projekter Fagrelaterede samarbejder - i relation til skolefag Efteruddannelse til folkeskolelærerne

8 8 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Katalog

9 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 9 1. Stryger-skole Alder: kl. Antal elever: 5-12 elever af gangen 4 dages projektuge Beskrivelse: Undervisning på et strygeinstrument, med sammenspil fra første time. Pop/Klassisk. Formål: At give indblik i strygerverdenen og strygeinstrumentets muligheder i mange forskellige musik genrer Metode: Strygerundervisning og sammenspil Lokalebehov: 2 lokaler Uddybning af STRYGERSKOLEN Man bruger strygeinstrumenter i klassisk musik, pop, folkemusik, etnisk musik, jazz musik listen er endeløs. Hvad er strygeinstrumenter? Hvad er de lavet af, og hvordan laver vi klang? Vi lærer strygeinstrumenter at kende. Vi sammensætter enkle melodier og rytmer, og resultatet bliver til smuk og sjov musik; musik som får en til at grine eller græde. Vi slutter af med en koncert. Vi vælger programmet, øver med instrumenter, lærer at spille sammen, vi optræder, vi skriver et koncert program og sidst men ikke mindst, tager vi imod bifald.

10 10 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 2. Klassens sang Alder: kl. Antal elever: 1 klasse Projektuge = ca. 20 lekt. Beskrivelse: Klassen skriver og indspiller sin egen sang. Formål: At styrke klassens sammenhold. Tværfaglige muligheder: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk Metode: Inden projektugen skriver klassen et digt/tekst eller arbejder med lyrik/poesi og er dermed rustet til at skrive en sang. Resultat: Afsluttes med indspilning af mp3 eller musikvideo på BMK Lokalebehov: 2-3 lokaler Uddybning af KLASSENS SANG En klasse skriver selv et digt/tekst i dansk, engelsk, tysk eller fransk. Vi kommer og hjælper med at sætte musik til og indstuderer sangen med eleverne. Forløbet afsluttes med at klassen kommer op på BMK, hvor sangen indspilles i studiet. Projektet kan kombineres med en videoindspilning, så klassen får sin egen musikvideo.

11 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Musical-pakken Alder: kl. Antal elever: 1 klasse 15 lekt./uge i 2 uger Beskrivelse: Indstudering og opførelse af en musical Formål: At give eleverne en oplevelse af at skabe noget stort sammen - synergi-effekt. Tværfaglige muligheder: Dansk, Musik, Billedkunst, Håndarbejde, Sløjd. Metode: Opdeling i flere hold (musik, sang, dans, scenografi, pr) der herefter arbejder intensivt. Forløbet afsluttes med en forestilling for forældre, andre klasser. Lokalebehov: 3 lokaler et af dem skal være et musiklokale Uddybning af MUSICAL- PAKKEN Indstuderer en ungdomsmusical - eller dele heraf - med sang, dans, musik og replikker og spiller den på scenen foran andre elever, forældre mv. Tilbuddet rettes mod interesserede på en årgang, men kan også målrettes mod en enkelt klasse. Eleverne opdeles i hold: Hold A: sangere/dansere/skuespillere Hold B: musikere Hold C,D,E osv: scenografi, PR, kostumer osv Projektet skræddersyes til den enkelte skole, så de fag, der ønsker at indgå er med i forarbejdet. Desuden målrettes projektet elevernes alder, færdigheder og ønsker. Eleverne får sociale, organisatoriske og dramatiske/musikalske kompetencer, som de vil kunne bruge i en række andre fag senere hen. Der kræves ingen forkundskaber. Der gives derimod mulighed for, at elever kan stifte bekendtskab med sang, dans og musik og indgå i en større sammenhæng.

12 12 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 4. Teaterkoncert-pakke Alder: kl. Antal elever: 1 klasse 15 lekt./uge i 2 uger Beskrivelse: Børnene lærer at spille og synge nutidige numre af feks. Justin Bieber og Katy Perry. Forløbet afsluttes med en koncert Formål: At ryste eleverne sammen på en ny måde, hvor elever med musiske kompetencer kan indgå mere aktivt i fællesskabet. Metode: Forløbet tilrettelægges således, at eleverne lærer at synge og spille uden forudgående kundskaber. Lokalebehov: 2 lokaler Uddybning af TEATERKONCERT- PAKKEN En klasse lærer at synge, spille og danse en håndfuld nutidige popsange. Numrene tilrettelægges så de nemt kan fremføres uden forudgående instrumentkendskab. Eventuelt inddrages der forprogrammerede backingtracks, som eleverne spiller ovenpå. Numrene kædes sammen med en historie som klassen selv kan være med til at forfatte og afsluttes med en fremførelse af ca 20 minutters varighed. Numrene arrangeres så de passer i niveau og stil til eleverne. Formålet er at ryste eleverne sammen på en ny måde, hvor elever med musiske kompetencer kan indgå mere aktivt i fællesskabet. De vil se nye sider af hinanden og kun ved at tage ansvar og vise disciplin kan de sammen skabe en flot koncert.

13 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Dansematematik Alder: klasse Antal elever: max lekt./dag pr. klasse i en uge. Max 4 klasser/dag. Beskrivelse: Et supplement til matematiktimerne. Vi bruger kroppen i bevægelse til indlæring Formål: At give eleverne en anden vinkel på matematik og dermed større forståelse for faget Tværfaglige muligheder: Matematik Metode: Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber Lokalebehov: 1 lokale m. anlæg/ghettoblaster Uddybning af DANSEMATEMATIK En nytænkende, kreativ og logisk undervisningsform, som har eksisteret siden 2008 i Sverige. Danselærer Ninnie Andersson har i samarbejde med speciallærer Carina Andersson udviklet denne undervisningsform. Ninnie har siden 2008 afviklet en masse studiebesøg og er blevet synliggjort i tv og i adskillige svenske aviser. Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber i grupper, individuelt og i forhold til rummet og andre og udvikler derigennem kreativiteten i samarbejde med andre. Momenter, som indgår i årsplanlægningen for matematikken, tages op på dansematematik- lektionerne - geometri, brøk og procentregning, ligninger o.s.v. Efter dansematematiktimen vil eleverne blive bedt om at svare på, hvad de lærte i timen, hvad der var matematik, og om de kan se ligheder med det, som de arbejder med i matematiktimerne. På denne måde får de mulighed for at reflektere over, hvad de har arbejdet med. Jeg (Stine Henriksen) har på inspirations workshop hos Ninnie Anderson fået en åbenbaring med hjem. Jeg har altid følt mig på udebane i matematiktimerne, men da det blev gestaltet gennem kroppen, følte jeg mig for første gang på hjemmebane i dette fag. Der er uden tvivl skolebørn der, som jeg, blokerer for indlæring af de logiske, matematiske begreber, når de skal sidde stille. Måske er denne form med til at lukke op for disse børn. Mere inspiration her:

14 14 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 6. Performance -krop og stemme Alder: klasse Antal elever: 4-14 elever 4 lekt./uge i 4 uger Beskrivelse: Introducerer kropslig/psykologisk tilgang til det at være på i en fremlægning. Formål: At styrke elevernes selvtillid i forhold til at stå frem og blive mere tydelig. At give redskaber til at mindske nervøsitet. Metode: Fokus på fremlæggelse som proces. Piger og drenge undervises for sig. Lokalebehov: 1 lokale Uddybning af PERFORMANCE - KROP OG STEMME Når elever fremlægger for klassen har det et fagligt formål. Men mange unge - særligt piger - har svært ved at fremlægge, fordi de bekymrer sig meget om det at være på - hvad andre tænker om dem og hvordan de fremstår. Ved at fokusere på selve fremlæggelsen som proces, zoomer vi ind på de personlige barrierer hos den enkelte elev - arbejdspunkterne. Vi arbejder med målsætning i forhold til fremlægning og finder frem til den enkelte deltagers ressourcer og styrker - det som fungerer godt. Hver deltager får individuelle redskaber, som hjælp til at styrke elevens fremtoning og gennemslagskraft. Mere konkret vil vi arbejde med: - Hvordan kan jeg med bevidsthed bruge krop/stemme/rum/tid/ flow for at virke overbevisende, når jeg fremlægger? Og hvordan skinner det tilbage på min egen oplevelse af at fremstå selvsikkert? - Empatisk og uvurderlig feedback fra gruppen - hvordan virker jeg?

15 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Historie på musikkens vinger Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 1 lektion i 4 uger Beskrivelse: Levendegørelse af historieundervisningen via musik og billeder Formål: Via en indsigt i at kommunikation har afsender, modtager og formål gives en ny dimension til forståelse af sig selv i sin samtid. Tværfaglige muligheder: Historie, samfundsfag Metode: Foredrag kombineret med musik (medie og live) Lokalebehov: 1 lokale Uddybning af HISTORIE PÅ MUSIKKENS VINGER Formålet er at give eleven en erkendelse af, hvad kultur er og afspejler. Hensigten er, at den følelsesmæssige dimension skal få eleven til at forstå, hvorfor historie er vigtig for at kunne forstå sin samtid. Metoden er, at musikskolelæreren definerer kulturbegrebet og med billeder og video viser de enkelte perioder i Europas historie igennem de sidste 1000 år. Herefter spilles musik-eksempler fra perioderne som eleverne selv skal definere. Når værktøjerne til dette er på plads sættes fokus på deres egen musik. Musikskolelæreren griber sit instrument og giver den musik, som eleverne selv sætter på, en ny dimension. Ud fra denne oplevelse defineres hvad mennesket i dag er styret af. Undervisningen skal ses som et supplement til den eksisterende undervisning og foregår bedst i den fagopdelte historieundervisning men kan også ske i den understøttende UV.

16 16 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 8. BMKs Rejsehold Alder: klasse Antal elever: 1 klasse 1 lekt./uge i 8 uger + 1 times forældre-koncert Beskrivelse: Et boost ind i Musikkens Verden via krop og hjerne. Formål: At give eleverne en spændende oplevelse, der synliggør mulighederne for udfoldelse og indlæring i musikkens mange områder. Tværfaglige muligheder: Dansk, matematik, idræt Metode: Indlæringsprojekt: musikforståelse, instrumentkendskab, bevægelse, sang, sammenspil og dramatik Lokalebehov: 2 lokaler Uddybning af BMKS REJSEHOLD Et indlæringsprojekt, hvor der arbejdes med musikforståelse (melodi, rytme, tonalitet, notation m.v.), instrumentkendskab, bevægelse, sang, sammenspil og dramatik. Materialet præsenteres for alle elever herefter specialisering i grupper. Alt i en for alderen og for klassen tilrettet metodik med brug af diverse instrumenter og remedier. Projektet kan tilrettes/tilskæres et aktuelt emne i klassens skoleforløb, tage udgangspunkt i et af teamet valgt emne eller være emneløst. Mulighederne er mange. Projektet afsluttes med en opvisning/koncert for familien samt andre relevante og interesserede grupper.

17 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Leg med blokfløjten Alder: klasse Antal elever: 1 klasse - 6 af gangen 1 lekt./uge i 12 uger Beskrivelse: Samarb. m. musiklæreren. Introd. af blokfløjten, rytmer, noder. Fælles sang/spil Formål: At styrke finmotorik, vejrtrækning, koncentration, bruge begge hjernehalvdele, styrke den sociale intelligens Metode: Blokfløjteundervisning i grupper Lokalebehov: 1-2 lokaler (udover klassens) Uddybning af LEG MED BLOKFLØJTEN Blokfløjtespil, rytmer og nodelære med 6 af gangen i et andet lokale end resten af klassen. Dermed kommer hele klassen igennem på 2 gange med 2 MS - lærere. Mødes til fælles sammenspil/sang i de sidste 15 min. af timen. Repertoiret kan besluttes i samarb. m. FS - musiklæreren.

18 18 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 10. Balleteventyr Alder: klasse Antal elever: elever 1 lekt./dag pr. klasse i en hel uge. Max 4 klasser pr. dag. Beskrivelse: Legende tilgang til at danse f.eks. som trolde, prinsesser, frøer - karakterer fra eventyrets verden Formål: Give børn en oplevelse med klassisk musik samt øge kropsbevidsthed og musikalitet Tværfaglige muligheder: Idræt Metode: Dans/ballet til børnesange og klassisk musik Lokalebehov: 1 lokale m. anlæg/ghettoblaster Uddybning af BALLETEVENTYR Eleverne får en oplevelse af, hvordan klassisk musik påvirker koncentrationsevnen. Projektet giver dem en større kropsbevidsthed og musikalitet. I Balleteventyr bliver der gennemgået elementer fra balletundervisning med leg for øje. Børnene får en fornemmelse af god kropsholdning og balance og for at bevæge sig i rummet med andre børn. Der er fri fantasi og musikken vil have temposkift. Der benyttes børnesange, som de sikkert kender rigtig godt, og for at skærpe koncentrationen bruges endvidere klassisk musik.

19 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Keyband Alder: klasse Antal elever: 10 elever 2 timer pr. dag i 6 dage man. fre. i en uge + lørdagen evt. i projektuge Beskrivelse: 10 elever spiller keyboard sammen Formål: Etablering af Keyboard- band i klassen og på skolen Tværfaglige muligheder: Musik Metode: Keyboard undervisning med kunstner fortælling og scene etablering. Med koncertafslutning. Lokalebehov: 3-4 lokaler 10 keyboards og en scene, som eleverne kan optræde på. Uddybning af KEYBAND 8-10 elever går til keyboard sammen - gerne fra samme klasse. Imens arbejder resten af klassens elever med at lave kulisser, scenedesign og kostumer. En gruppe elever øver sig i at fortælle om kunstneren/bandet - som er knyttet til det nummer, som de 10 keyboard elever arbejder med. - Keyband projektet kræver minimum deltagelse af 1-2 klasselærere eller pædagoger. - Der spilles keyboard musik f.eks: Jean- Michel Jarre, Daft Punk eller Beethoven på elektronisk style - o.a. synth. musik. - Projektet afsluttes med koncert, hvori alle klassens elever er involveret. Eleverne spiller for resten af skolen, forældre, naboer, venner. - Klasselærere eller pædagoger er tilknyttet under hele forløbet og er fysisk tilstede for at hjælpe med at tage sig af børnene.

20 20 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 12. Music Mind Games m. instrumenter 2-delt koncept Alder: klasse Antal elever: Klassen inddeles i hold af 7-9 elever 9 uger med 2 ugentlige lektioner med tre musikskolelærere og deres hovedinstrument. Beskrivelse: Music Mind Games som indgangsvinkel til instrument og orkester Formål: At beskæftige børnene med de praktiske aspekter af musikken, hvor de selv er aktive og ender med at spille et orkesterinstrument i klasseorkestret. Metode: I et forløb på 9 uger, bruger vi Music Mind Games som indgangsvinkel til at danne kundskaber og bane vejen til en fælles kunnen/ forståelse/sprog i musikken, der herefter bruges i et instrumental- og orkesterklasseforløb. Lokalebehov: 3 lokaler med tæt beliggenhed i begge lektioner Uddybning af MUSIC MIND GAMES Med INSTRUMENTER Music Mind Games er et sjovt og effektivt redskab til at lære musikkens basale grundbegreber. Ved hjælp af forskellige spil opbygges forståelsen af musikkens byggeklodser i både visuelle og auditive oplevelser. MMG undervises i hold af 6-9 elever. Vi tilrettelægger forløbet med udvalgte øvelser/spil, hvis kundskaber senere videreføres til instrument i instrumentaltimerne og orkestersammenspil. Måske ender vi med en koncert hvor forældre og kammerater inviteres. NB: Musikskolen medbringer begynderinstrumenter samt MMG-spil

21 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Filiong-Qi-Gong Alder: 1.-3.klasse Antal elever: 1 klasse med 2 folkeskolelærere 2 dage á 1 lektion pr uge i 12 uger Beskrivelse: Fokus på arbejdsro og opmærksomhed Formål: Fokus på opmærksomhed og arbejdsro Metode: Musik og Børne Qi Gong Lokalebehov: 1 rent lokale uden møbler Uddybning af FILIONG-QI-GONG Musikaktiviteter giver udover de musiske kvaliteter, struktur og rammer for børnegruppen. Børne Qi Gong træning giver børnene mulighed for stilhed og fordybelse, opmærksomhed og kreativitet. Træningen har stor effekt på børnenes stressniveau, og letter indlæringsevnen. Børne Qi Gong bygger på traditionelle kinesiske metoder, tilpasset nutidens børn. Træningen indeholder fysisk træning, fordybelse og fantasi. Og så er den sjov!

22 22 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 14. Musik går strygende Alder: klasse Antal: elever 5 dage á 6 timer kan justeres efter behov Beskrivelse: En uges aktiv lytning og strygerundervisning, som afsluttes med en koncert for skole og forældre Formål: At lære eleverne at spille og lytte til musik. Give kendskab til musikken og dens muligheder, og hvad den kan gøre for os. Metode: Klasseundervisning Lokalbehov: Klasseværelse + musiklokale Uddybning af Musik går strygende Undervisningen foregår i to planer: lytte-øvelser, hvor eleverne øves i at lytte til musik og skal tegne forløbet i musikken med farver eleverne lærer at læse en simpel node med farver og spille sammen som et orkester Musik er den aktivitet vi kan lave, der aktiverer flest centre i hjernen og fremmer evnen til indlæring. Filosofien bag projektet bygger på læring gennem musikglæde, som skabes vha. simple rytmiske øvelser, hvor noder udskiftes med fagter og farver, så hele klassen kan være med. Eleverne får hurtigt nogle færdigheder i musik, som gør, at de i samspil med hinanden kan skabe noget, der lyder godt. Allerede fra 1. dag kan eleverne spille deres første nummer, hvilket giver stor spilleglæde. En uges aktiv lytning og strygerundervisning, som afsluttes med en koncert for skole og forældre. Alle elever får et instrument med hjem fra første dag

23 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Sukkerpaladser, pariserhjul og huse på stylter 3D - billedprojekt Alder: klasse Antal: en klasse af elever Et forløb over 3 skoledage. Beskrivelse: at arbejde med tredimensionelle boformer i model. Formål: at se og forstå sine omgivelser og give et bud på nye boformer. Tværfaglige muligheder: Dansk, Billedkunst, samfundsfag Metode: Model og skitseforløb forløbet afsluttes med ud stilling. Lokalebehov: klasselokale / billedkunstlokale forløbet kan foregå eksternt i Billedskolens værksted. Uddybning af Sukkerpaladser, pariserhjul og huse på stylter Via eventyret, drømmene og fantasien tager dette projekt afsæt i de tredimensionelle helheder og strukturer, der omgiver os, f.eks. i ens eget værelse, det hus, man bor i, eller den by, man bor i. Herfra ligger mulighederne åbne for, hvordan verden vil se ud, hvis man selv bestemmer: Måske skal alt være bygget af sukker, måske skal hele byen være som et stort tivoli, eller måske er der vand i stedet for gulv i det værelse, hvor man bor? Baseret på børnenes egne idéer, muligheder og drømme bliver der lagt stor vægt på den visuelle dimension og den billedkunstneriske udfordring i projektet. Der vil blive arbejdet i et bredt spektrum af materialer. Projekt fra Billedskole - og børnekultur afdelingen

24 24 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 16. Herfra hvor vi står - Et kunstprojekt Alder: Klasse Antal elever: 4 klasser af elever 3 hele skoledage pr. klasse Beskrivelse: et kunstprojekt, der handler om identitet, gennem fotografi og tekster at portrættere det at være ung og at bo i Ballerup. Tværfaglige muligheder: Dansk, samfundsfag Metode: indsamling af fotos og genstande, tekstskrivning, udarbejdelse af bog og udstilling. Lokalebehov: klasseværelse til introduktion workshopdage foregår i billedskolens værkstedslokaler. Periode: efterår 2016 Uddybning af herfra hvor vi står - Et kunstprojekt The Family of Man, en fotoudstilling på MOMA i NY tilbage i1951 der viste et omfattende portræt af menneskeheden ud fra forskellige temaer. - Humans of New York er en blog og en bestsellerbog med portrætter og interviews indsamlet på gaderne i New York. Bloggen har over 16 millioner tilhængere på Facebook og omkring 4,7 mio. tilhængere på Instagram. Begge eksempler er udgangspunkter for dette kunstprojekt, der vil fokusere på at portrættere mennesker i Ballerup set ud fra de unge skoleelevers synsvinkel. Gennem fotografier, tekster og andre medier vil vi skabe et sammensat billede og en udstilling, der engagerer sig i identitet og er en samtidsfortælling om at bo i Ballerup. Samtidig produceres en lille bog der skal dokumentere udstillingens helhed og enkeltdele og vise relevante eksempler på det grundmateriale eleverne har indsamlet. Bogen vil have længere levetid end udstillingen og Projekt fra Billedskole - og børnekultur afdelingen kan derfor blive et historisk dokument, der viser hvordan nogle unge beskriver deres samtid i 2016.

25 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Leg med rytmer og noder i indskolingen - FOR LÆRERE - Et musikskoletilbud, henvendt til folkeskolelærere i Ballerup Kommune, der arbejder med musikundervisning af børn i indskolingen. Målgruppe: Folkeskolelærere Antal elever: 8-10 folkeskolelærere Antal lektioner: 2 dage á 2 lektioner Beskrivelse: Metoder til undervisning af børn i rytme- og nodelære. Formål: At tilegne sig metoder til rytme- og nodelære i musikundervisning. Metode: Introduktion til Music Mind Games (MMG), Kodály, Solfège m.m Lokalebehov: Enten på folke- eller musikskolen Uddybning af Leg med rytmer og noder i indskolingen - FOR LÆRERE At indføre rytme- og nodelære i indskolingen på en sjov og legende måde. Gennem taktile, auditive og visuelle undervisningsmaterialer, stimuleres og understøttes børnenes forståelse af musikalske begreber.

26 26 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag 18. Efteruddannelse Målgruppe: Folkeskolelærerne Antal elever: 4-5 folkeskolelærere 1 lekt./uge i 33 uger - eller kortere forløb Beskrivelse: Dygtiggørelse på/i et instrument/fag Formål: At give folkeskolelæreren færdigheder på og indsigt i instrumentet/faget i forh. t. det aktuelle niveau Metode: Undervisning Lokalebehov: Foregår på BMK

27 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Almindelig undervisning i skoletiden Alle klassetrin I den nye lov åbnes der mulighed for, at skolelederen på forældrenes opfordring kan tillade, at elever kan gå til undervisning i BMK i skoletiden. Dette vil BMK slå et kraftigt slag for, da vi har konstateret et voldsomt fald af musikskoleelever, som p.g.a. praktiske hensyn (det sene skoleskema) dropper deres musikudøvelse.

28 28 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Skemalægning Kataloget er udarbejdet af de nuværende musikskolelærere. Der forestår et stort puslespil i forb. m. skemalægningen. Hvordan bliver folkeskolernes skemaer/lokalefordeling? Hvordan bliver BMKs skemalægning i relation til de elever, der på sædvanlig vis tilmelder sig BMKs fag i sæson 16-17? (Disse elever er en ukendt faktor indtil august 2016). Afhængigt af svarene på disse spørgsmål, vil projekterne - som for de flestes vedkommende er 100% personafhængige - skulle indrette sig. Og hvilke skoler skal indgå i samarbejdet? Skal alle skoler være med, vil hver aftale være tidsmæssigt begrænset og planlægningen kan blive en stor udfordring. En fordeling mellem færre skoler vil derfor muligvis forenkle puslespillet. Mange af projekterne er afhængige af forhold, instrumenter og grej af en type eller størrelsesorden, som enten ikke forefindes, eller som forudsætter afvikling på BMK. Mange af projekterne er afhængige af, hvornår på dagene de kan skemalægges, så musikskolelærernes skemaer giver mening. Projekternes gennemførelse er således afhængige af, om der i folkeskolerne kan findes stor flexibilitet.

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag

- et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole og den sammenhængende skoledag - et vindue til det kreative liv... Ballerup Musik- og Kulturskole 2017-18 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musik- & Kulturskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Musik- & Kulturskolen

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

Ballerup Musikskole. - og den sammenhængende skoledag. onsdag den 24. juni 2015. Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side "1

Ballerup Musikskole. - og den sammenhængende skoledag. onsdag den 24. juni 2015. Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side 1 Ballerup Musikskole - og den sammenhængende skoledag onsdag den 24. juni 2015 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag, Side "1 Indholdsfortegnelse Musikskolen i folkeskolen 3 Tradition for samarbejde

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Læseplan for valgfaget musik

Læseplan for valgfaget musik Læseplan for valgfaget musik Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikforståelse 6 Indledning Faget musik som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE

RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE DEN KULTURELLE RYGSÆK FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK INDHOLD PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole

VALGFAG Sct. Ibs Skole VALGFAG Sct. Ibs Skole 2017-2018 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15

Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15 Evaluering af Musikskolen i den åbne skole sæson 14 15 Skole a Musical Pakken : o FS-lærer havde ønsket projektet via opslag på INTRA. o Usikkert om vedkommende fik forberedelsestid : o Karaktér: 10 af

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole Den åbne skole Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører den åbne skole 2.1.5. Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring

4. - 6. klasse på Randers Realskole. Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 4. - 6. klasse på Randers Realskole Skills, trivsel og sundhed som afsæt for indlæring 1 Udvikling med tradition Randers Realskole er Danmarks største privatskole - med de mange muligheder, dét giver.

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

!! !! PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2015. Blæsere puster liv ind i den understøttende undervisning Hvordan favner man nye begreber som Åben Skole og Understøttende Undervisning, som den nye Folkeskolereform

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. En forestilling fra grunden med 5. x. Skoleåret 2013/14 Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole En forestilling fra grunden med 5. x Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold Baggrund... 3 En

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere