Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2"

Transkript

1 Indhold Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Formand - årsplan... 4 Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....4 PR udvalg - årsplan... 5 PR udvalg s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....5 Kampfordeler - årsplan... 6 Kampfordelerens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....7 Ungdomsudvalg - årsplan... 8 Ungdomsudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...9 Ungdomskonsulent - årsplan Ungdomkonsulentens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...13 FS MidtVest - årsplan FS Midtvest s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...15 Seniorudvalg - årsplan Seniorudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...19 Kasserer - årsplan Kassererens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Sponsor - årsplan Sponsor udvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...28 Baner & materiel - årsplan Baner & materiel s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Spilletøj - årsplan Spilletøj, procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...32 Rekruttering - årsplan Rekruttering, procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...33 TFU - årsplan TFU - procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Fodbold Side 1 af 35 Rev

2 Bestyrelse - årsplan Nr Opgaver i årets løb Ansvarlig Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Bestyrelsesmøde Formand 2 Generalforsamling Formand 3 Bestyrelsens dag/weekend Formand 4 Træner/lederfest Formand Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Bestyrelsesmøder 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af dagsorden til deltagerne senest to dage før mødet. 2. Bestyrelsesmøderne for hele året aftales på årets første bestyrelsesmøde. 3. Bestyrelsesmøderne påbegyndes kl og bestræbes afsluttet indenfor to timer. 4. Sekretæren reserverer lokale og bestiller kaffe/the/vand/øl og evt. fortæring. 5. Sekretæren tager referat, som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest to dage efter mødet. 6. Bestyrelsesmøderne afholdes i henhold til en fast dagsorden, som indeholder følgende faste punkter: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde Nyt fra formanden, herunder nyt fra sponsorudvalg, bane- og materieludvalg samt rekrutteringsudvalg Nyt fra seniorformanden Nyt fra ungdomsformanden Orientering fra kassereren, herunder fremlæggelse af budgetsammenligning og forklaring hertil Eventuelt 2. Generalforsamling 1. Generalforsamling afholdes altid i forlængelse af hovedbestyrelsens generalforsamling, der som hovedregel begynder kl , hvorefter fodboldafdelingens generalforsamling begynder kl Fodbold Side 2 af 35 Rev

3 2. Generalforsamlingen (såvel hovedbestyrelsens som fodboldafdelingens) foregår på Lundgårdskolen. Hovedbestyrelsen reserverer kantine (hovedbestyrelsens generalforsamling) og klasselokaler (afdelingernes generalforsamlinger, herunder fodboldafdelingens) 3. Formanden udarbejder dagsorden i henhold til klubbens vedtægter og husker at tage et passende antal kopier. Dagsordenen udleveres ved generalforsamlingen. 4. Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og sørger for valg af dirigent. 5. Dirigenten leder generalforsamling i henhold til den udsendte dagsorden. 6. Pokaluddeling til årets leder. 7. Pokaluddeling til årets træner. 8. Sekretæren sørger for øl/vand til generalforsamlingen. 9. Efter generalforsamlingen, Konstituering af diverse bestyrelsesposter. 3. Bestyrelsens dag/week-end 1. Bestyrelsen afholder hvert år i november Bestyrelsens dag/week-end 2. Bestyrelsen afgør suverænt om Bestyrelsens dag/week-end skal foregå i et mødelokale i Nordvest-Hallen eller i eksterne faciliteter i forbindelse med eksempelvis et weekendophold med socialt bestyrelsessamvær. 3. Bestyrelsen bliver senest på bestyrelsesmødet i oktober enige om to-tre emner, som bestyrelsen/klubben skal sætte fokus på i det kommende år, eksempelvis klubbens politikker, holdninger m.v. på forskellige områder (mobning, pædofili m.v.) 4. Det kan også være større langsigtede problemer, eksempelvis dommermangel, håndtering af stor spillertilgang i forbindelse med Tjørrings enorme vækst 5. Disse to-tre emner diskuteres på Bestyrelsens dag/week-end 6. Formanden/udvalgsformændene kommer med et oplæg til, hvad der skal drøftes indenfor de pågældende emner 7. Der udarbejdes eventuelle handlings/tidsplaner for de beslutninger, der træffes. 8. Sekretæren tager referat af drøftelserne og beslutningerne samt renskriver eventuelle handlings/tidsplaner 9. Referat og handlings/tidsplaner rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter Bestyrelsens dag/week-end 10. Formanden er ansvarlig for, at der bliver fulgt op på de trufne beslutninger og igangsætter eventuelle aftalte aktiviteter. 4. Træner/Lederfest 1. Formanden sikrer, at festudvalget til træner/lederfesten er udpeget i april måned, og datoen for afholdelse af festen er fastsat til før eller efter sommerferien. Fodbold Side 3 af 35 Rev

4 Formand - årsplan nr. 1 2 Jan Febr Marts April Opgaver i årets løb Indkaldelse til bestyrelsesmøde Møde i TIF Hovedbestyrelse Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 3 Årsregnskab 4 Budget Udarbejdelse af beretning 5 til generalforsamling Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde 2. Møde i TIF Hovedbestyrelse 3. Årsregnskab 1. Formand og kasserer gennemgår seneste årsregnskab. 4. Møde i TIF Hovedbestyrelse 1. Budget udarbejdes og forelægges bestyrelsen til godkendelse. 5. Udarbejdelse af beretning til generalforsamling. 1. I januar udarbejdes fodboldafdelingens beretning, som afleveres til sekretæren i TIF s Hovedbestyrelse. Fodbold Side 4 af 35 Rev

5 PR udvalg - årsplan Nr Opgaver i årets løb Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Opstartsmøde i Udvalget 2 Møde med Web-master 3 Oversigt for artikler i dagblade 4 Indsende artikler/fotos til TIF-Nyt 5 Samarbejdsmøde med Sponsorudvalget PR udvalg s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Opstartsmøde i Udvalget. 1. Efter årlig generalforsamling (gerne i ugen efter) samles PR-udvalget. På dette møde aftales det næste års aktiviteter. Desuden opdateres årsplanen med nye datoer samt øvrige nye aktiviteter. 2. Møde med Web-master. 1. På dette møde koordineres kommende aktiviteter på TIF-Fodbold hjemmeside. Desuden kan gode ideer diskuteres. Der aftales hvilke ændringer, som foretages på hjemmesiden. Samt endelig fastlægges årets møder mellem udvalget og web-masteren. 3. Oversigt for artikler i dagblade. 1. Der udarbejdes datoplan for hvilke dagblade PR-udvalget ønsker at indsende artikler til i løbet af året. Denne plan skal godkendes af bestyrelsen. Således at der er en overordnet information omkring profilering af TIF. 4. Indsende artikler/fotos til TIF-NYT. 1. Udvalgte indsamler materialer fra Fodbold afdelingen. Gennemser materialet og sikre at evt. stavefejl er rettet samt kontrollerer at fotos er af passende kvalitet. Det er udvalget selv som koordinerer hvilke datoer udvalget behøver materialerne inden indsendelse til TIF- NYT. 5. Samarbejdsmøde med sponsorudvalget. 1. Dette møde skal sikre en koordineret indsats omkring profilering af klubben. Samt en optimal kommunikation med vores sponsorer. Desuden skal evt. kommende nye tiltag koordineres så der kan udarbejdes PR-materiale inden sponsorudvalget retter kontakt til sponsorerne. Fodbold Side 5 af 35 Rev

6 Kampfordeler - årsplan Tidsforbrug: Meget svingende. I opstartsperioder 1 2 timer daglige. Andre perioder alm. Drift 3-4 timer ugentlig. I vinterperioden ca. ½ timer pr. uge. Nr 1 Jan Febr Opgaver i årets løb Tilrettelæggelse af tidspunkter for hjemmekampene Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2 3 Udfærdige en plan over døm selv kampe Tilse at oldboys/veteranafdelingen har stillet dommer til rådighed Opdatere fastsatte spilletidspunkter via internet Forhandle med modstanderklubber, når spilletidspunkter kolliderer. Sørge for underretning af turneringsudbyder: JBU/DGI, dommerklubben x evt. lokaldommer samt evt. halinspektøren Sørge for ugentlige at ophænge liste i hallen, om tildeling af omklædn. Mv. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort (postkassen i spillergangen) Modtage post, mail og telefon stilet til klubben og fordele dette. Fodbold Side 6 af 35 Rev

7 Kampfordelerens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilrettelæggelse af tidspunkter for hjemmekampene 1. I samarbejde med træner og holdleder for klubbens hold, pt. 30, at få tilrettelagt tidspunkter for hjemmekampe, således at kampene kan afvikles på ledige baner og på tider der kontinuerligt følger forslag fra dommerklubben, således at en dommer videst muligt kan dømme 2 kampe efter hinanden. 2. Udfærdige en plan over døm selv kampe. 3. Tilse at oldboys/veteranafdelingen har stillet dommer til rådighed. 4. Fastsatte spilletidspunkter opdateres via Internet. 5. Forhandle med modstanderklubber når spilletidspunkter kolliderer. 1. Forhandle med modstanderklubber, når spilletidspunkter kolliderer med deres planer/mulighed for at spille. Være bindeled mellem klubberne hen over sæsonen når der opstår tidspunkter, hvor holdene ikke har mulighed for at spille i henhold til fastsatte spilletider. (Har vel i år haft ca. 50 ændringer, både egne og udefrakommende) 6. Sørge for underretning af turneringsudbyder. 1. Sørge for underretning af turneringsudbyder, JBU/DGI og dommerklubben- evt. lokaldommer, samt evt. halinspektøren 7. Sørge for ugentlige at ophænge liste i hallen, om tildeling af omklædn. Mv. 1. Sørge for ugentlig at ophænge liste i Nordvesthallen til brug for halinspektørens tildeling af omklædning mv. samt til orientering for kantinen. 8. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort. 1. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort (postkassen i spillergangen) 9. Modtage post, mail og telefon stilet til klubben og fordele dette 1. Modtage post stilet til klubben og visitere til rette vedkommende. Modtage stævnetilbud og fordele til afdelingsformand/træner/holdleder. Tilsvarende modtage post via klubbens mailadresse og passe klubbens telefon, Fodbold Side 7 af 35 Rev

8 Ungdomsudvalg - årsplan nr Jan Febr Marts April Opgaver i årets løb Tilmelding af hold til udendørssæsonen Tilmelding af hold til indendørssæsonen Lave aftaler/ ansætte trænere Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (Indendørs) Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (udendørs) Sørge for materialer & trøjer Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 7 Indlæg til TIF- nyt Planlægning/afholdelse af 8 opstartsarrangementer 9 Ungdomsudvalgsmøde 10 Konfirmation/fanebærer 11 Træner/leder møde 12 Emner til ungdomsudvalg /generalforsamling Forberede klub/træner 13 kurser Evalueringsmøde med 14 ungdomskonsulent Fodbold Side 8 af 35 Rev

9 Ungdomsudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilmelding af hold til udendørssæsonen 1. I november måned sker der tilmelding til træningsturneringer i 11-mandsturneringer under JBU (i 2007 dog kun i drenge- og lilleputafdelingen) 2. I november sker der ligeledes tilmelding til nyopstart af ynglingeholdene. 3. I februar måned sker der tilmelding til øvrige 11 mands træningsturneringer. 4. I marts måned er der tilmelding til alle turneringer i 7 mands- og andre turneringer under JBU. 2. Tilmelding af hold til indendørssæsonen 1. I september er der tilmelding til indendørsturneringen under JBU. 3. Lave aftaler/ansætte trænere 1. Forud for udendørssæsonen skal der laves nye aftaler med trænerne og i de afdelinger hvor nuværende trænere ikke fortsætter, skal der findes nye emner. 2. I de senere år har det vist sig at man ved evalueringsmøderne af udendørssæsonen i september/oktober har fået et fingerpeg over hvilke af trænerne, der ønsker at fortsætte og evt. hvilke der ønsker at komme på trænerkursus i vinterpausen. 3. I forbindelse med indgåelse af aftaler med pågældende træner/holdleder fastsættes aflønningen. 4. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener- indendørs 1. I januar måned skal der bestilles tider for det kommende år (januar-december). Da udefrakommende klubber kan kræve at få træningstider i NordVest-hallerne er det vigtigt at vi møder op til hovedbestyrelsesmødet med mange gode argumenter for ikke at få berøvet vores træningstider. 2. Inden 1. marts skal der via hovedbestyrelsen indsendes en anmodning om brug af andre haller end Nordvest-hallerne (f.eks. Lundgårdskolen). Med 3-bold indført i de yngste podeafdelinger kan det være formålstjenligt at flytte disse drenge over på Lundgårdskolen, hvor skillevæggene kan rulles ud og derved opstille tre baner. 3. Da man før har set at bl.a. Volley-afdelingen ikke kan bruge de tider de har fået anført er det vigtigt at vi gennem hovedbestyrelsen er klar til at dele disse overskudstider med bl.a håndboldafdelingen 4. Da der skal indsættes en oversigt over træningsplanen for indendørsturneringen i TIF-nyt s oktobernummer skal planen udarbejdes og godkendes af ungdomsudvalget med udgangen af september. 5. Da der kan være flere eller færre tilmeldte i de enkelte afdelinger kan der dog efterfølgende foretages justeringer i baneoversigten. Fodbold Side 9 af 35 Rev

10 5. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener- udendørs 1. I slutningen af januar måned skal der laves en oversigt over træningstidspunkter i de enkelte afdelinger. Oversigt med tidspunkter, trænere og telefonnummer skal indsendes til TIF-nyt, som har deadline til februarnummeret i starten af februar. 2. I starten af april måned når alle er ved at komme på græs skal der til ophængning i spillergangen laves en oversigt over hvor de enkelte hold skal spille. Det tilstræbes at de yngste spillere er tættest på parkeringspladsen. 6. Sørge for materialer & trøjer 1. Efter afslutningen af udendørsturneringen (september / oktober) og indendørsturneringen (februar) indsamler den ansvarlige for trøjerne alle taskerne. Herved er der mulighed for to gange om året at se tøjet efter (bl.a. med henblik på, at det kan være nødvendig at bestille nyt tøj til den kommende sæson) og dels skal der møbleres om fra eksempelvis en 11- mandstaske til en fire mands taske. 2. M.h.t. materialer skal evalueringsmøderne i september / oktober give udtryk for, hvad der evt. skal indkøbes til den kommende sæson. 3. I september måned skal materialemanden sikre sig, at der er tilstrækkelig med bolde til indendørsturneringen. 7. Indlæg til Tif nyt 1. Udover indlæg om opstart af udendørs- og indendørsturneringerne ser fodboldafdelingen meget gerne indlæg til TIF-nyt fra alle træner/ledere/ spillere/forældre og andre implicerede i fodboldafdelingen 8. Planlægning / afholdelse af opstartsarrangementer 1. Udvalget skal i løbet af tidlig forår i samarbejde med afdelingslederne og cheftrænerne, sikre, at der afholdes opstartsarrangementer i de enkelte årgange. Derved sikres at opstartsarrangementer planlægges og at der arrangeres koordinerede datoer. 2. Der annonceres i TIF-NYT. Samt ved at sende direct-mail til nuværende medlemmer omkring opstartsarrangementer. Udvalget laver idébank, hvor der opsamles ideer til events under disse opstartsarrangementer. 9. Ungdomsudvalgsmøde 1. Der afholdes 4 årlige møder, hvor den løbende drift i ungdomsafdelingen koordineres. Under disse møder deltager: Ungdomskonsulenten, afdelingslederne, repræsentanter fra TFU, repræsentanter fra fodboldbestyrelsen herunder ungdomsformanden. Disse møder indkaldes af ungdomsudvalgsformanden. Ca. 14 dage inden mødet afholdes udsender ungdomsformanden en dagsorden. Dette sikrer en rimelig tid til at forberede sine evt. indlæg/spørgsmål til mødet. Der tages beslutningsreferat fra mødet. Dette mødereferat sendes til mødedeltagerne samt som information til fodboldformanden & fodboldseniorformanden. Det er meget vigtigt at alle informationer fra afdelingslederne i tidsrummet mellem de 4 årlige møder formidles videre til ungdomsformanden. Kun derved sikres optimal informationsflow samt koordineret rettelser til procedure/regler i ungdomsafdelingen. Fodbold Side 10 af 35 Rev

11 10. Konfirmation/fanebærer 1. Det er udvalgets opgave at TIF-Fodbold er repræsenteret ved fanebærer i/udenfor Baunekirken. Repræsentanterne fra TIF står med fanen og er klædt i TIF-tøj eller TIF- Farverne. 2. Det er udvalgets opgave at sikre telegrammer til foreningens medlemmer som konfirmeres dette år. Hvis der er andre medlemmer, som konfirmeres i andre kirker skal telegrammer afleveres i løbet af formiddagen. 11. Træner/leder møde 1. Det er udvalgets opgave at afholde, evt. i samarbejde med ungdoms & børnekonsulenterne, et årligt træner/leder møde i februar måned, hvor der formidles vigtige informationer til ungdomsafdelingens frivillige cheftrænere, hjælpetrænere, holdledere og afdelingsledere. 2. Under disse møder skal udvalget fremligge visioner for kommende sæson, samt orientere om konkrete tiltag i den overordnede TIF-organisation. 3. Desuden kan ungdoms- & børnekonsulenterne informere omkring nye kursustiltag/tilbud, samt hvilke tiltag, der arbejdes med på trænersiden. 12. Emner til ungdomsudvalg/generalforsamling 1. Inden udgangen af december måned skal den siddende bestyrelse have afklaret hvilke bestyrelsesmedlemmer, der evt. udtræder af bestyrelsen til næste generalforsamling i februar måned. 2. Intern i fodboldbestyrelsen afklares hvilke nye emner der spørges om evt. interesse i at blive indvalgt i fodboldbestyrelsen. Desuden koordineres hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der retter henvendelse til de forskellige kandidater. 3. Når de aftalte kandidater er kontaktet og der forligger en accept på opstilling til bestyrelsesvalget, skal den siddende bestyrelse koordinere hvem de vil foreslå til generalforsamlingen. 13. Forberede klub/træner-kurser 1. Ungdomsudvalget skal i samarbejde med ungdoms- & børnekonsulenten sikre at klubbens frivillige træner/ledere tilbydes udbudte kurser fra DBU, JBU samt DGI. Eller andre relevante organisationer. 2. De tilbudte kurser kan også være interne kurser, som tilrettelægges efter det aktuelle behov i ungdomsafdelingen i den forestående fodboldsæson. 3. Udvalget skal gennem informationsudveksling opnå, at TIF altid sikres tilbud om uddannelse af vores frivillige trænere & ledere. 2. Denne aktivitet foregår i oktober måned, så omkostningerne til uddannelse kan indføjes i næste sæsons budget. 14. Evalueringsmøde med ungdomskonsulent 1. I november måned skal udvalget afholde årlig personalesamtale med ungdoms- & børnekonsulenten. Denne samtale skal sikre, at der sker en afstemning mellem konsulentens og udvalgets mål og visioner i ungdomsafdelingen. Fodbold Side 11 af 35 Rev

12 2. Desuden skal dette møde også afdække konsulentens ønsker til fremtiden, både personligt, fagligt samt ikke mindst i forhold til TIF-fodbold generelt. 3. Under mødet skal aftales mål, delmål og udviklingspotentiale for ungdomsafdelingen i den kommende sæson. Fodbold Side 12 af 35 Rev

13 Ungdomskonsulent - årsplan Nr Opgaver i årets løb Afholde koordineringsmøde med JBU konsulent Opstartsmøde med ungdomsafdelings trænere/ledere Opfølgningsmøde ang. Baner/materiel Koordinationsmøde med ungdomsudvalget Udviklingssamtaler med trænere Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ungdomkonsulentens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Afholde koordineringsmøde med JBU-konsulent. 1. På dette møde skal ungdomskonsulenten aftale datoer med JBU-konsulenten for sæsonens kommende klubkurser. Under dette møde kan ungdomskonsulenten også benytte JBU konsulenten til evt. sparring omkring nye tiltag, som er drøftet med ungdomsudvalget/fodboldbestyrelsen. 2. Opstartsmøde med ungdomsafdelingens trænere/ledere. 1. Dette møde skal sikre at alle har haft lejlighed for at hilse på ungdomskonsulenten. Ungdomsbestyrelsen skal orienterer omkring retningslinier og nye tiltag i organisationen. 2. Under dette møde vil ungdomskonsulenten orientere omkring sportslige holdninger og overordentlig målsætninger. Desuden skal alle trænere/ledere i de enkelte afdelinger have udformet en årsplan denne aften. Så denne plan kan uddeles til spillerne ved opstarten på den nye udendørssæson. 3. Opfølgningsmøde angående baner/materiel 1. Denne opfølgning skal sikre, at der er bestilt/indkøbt nødvendige materialer, bolde trøjer, overtrækstrøjer og lign. Fodbold Side 13 af 35 Rev

14 4. Afholde koordineringsmøde med ungdomsudvalget. 1. Det er vigtigt at ungdomsudvalget og ungdomskonsulenten har afstemt forventninger til kommende sæson og er enige om de sportslige mål. 2. Som afslutning på dette møde gennemføres årlig udviklingssamtale mellem ungdomsformand/ungdomsudvalgsbestyrelsen og ungdomskonsulenten. 5. Udviklingssamtaler med trænere. 1. Denne samtale skal sikre en individuel drøftelse med de enkelte trænere. Samtalen skal gennemføres med en referent (som typisk er en person fra ungdomsbestyrelsen). 2. Ungdomskonsulenten skal med denne årlige samtale sikre, at alle trænere kan give deres holdninger/ønsker til kende. Der aftales tiltag i kommende sæson mht. uddannelse, materialer, samt ikke mindst evt. ønsker til funktion i næste sæson. Fodbold Side 14 af 35 Rev

15 FS MidtVest - årsplan Nr Opgaver i årets løb Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Repræsentantskabsmøde 2 Områdemøde 3 Lederkursus 4 Erfamøde Salg/formidling af 5 skrabelodder 6 Tilmeldinger Faxekondi cup 7 Tilmelding træner/leder kurser 8 Tilmelding talentskoler 9 Uddeling af telefonbøger 10 Vip fest 11 Julekalender koncept Tilmelding til Falkenvig 12 day 13 Store afslutningsfest 14 Supersøndag m/lupus Videre formidling af 15 diverse FS Midtvest s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Repræsentantskabsmøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse 2. Områdemøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse Fodbold Side 15 af 35 Rev

16 3. Lederkursus 1. Eventuel deltagelse af midtvest repræsentant. 4. Erfamøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse. 5. Salg/formidling af skrabelodder 1. Finde personer til salg af skrabelodder og koordinering heraf (obligatorisk). 6. Tilmelding, Faxekondi cup 1. Tilmelding til Faxekondi cup kun lilleputter. 7. Tilmelding til træner/leder kurser 1. Tilmelding til træner/leder kurser. 8. Tilmelding talentskoler 1. Tilmelding til talentskoler - kun lilleputter og 1- års drenge. 9. Uddeling af telefonbøger 1. Finde personer til uddelingen og koordinering (gode indtjeningsmuligheder). 10. Vip fest 1. Tilmelding evt. deltagelse af FS midtvest repræsentant. 11. Julekalender koncept 1. Koordinering af salg af julekalender (kan vælges som ekstra indtjeningsmulighed eller som obligatorisk i stedet for skrabelodder). 12. Tilmelding til falkenvig day 1. Tilmelding til Falkenvig day. Fodbold Side 16 af 35 Rev

17 13. Store afslutningsfest 1. Store afslutningsfest for ungdom på SAS arena Tjørring har ikke deltaget da vi selv er i Baboon City (hoppeloppeland) 14. Supersøndag m/lupus 1. Tilmelding til Supersøndag med Lupus. 15. Videre formidling af diverse 1. Formidle informationer videre til respektive personer i klubben. 2. Der modtages 75 sponsorbilletter pr. år, som videregives til kassereren, der sørger for optimal anvendelse af disse, samt 5 sæsonkort som alle trænere/ledere kan benytte én kamp af gangen ved henvendelse til FS midtvest repræsentanten. Fodbold Side 17 af 35 Rev

18 Seniorudvalg - årsplan Jan Febr Marts Nr. Opgaver i årets løb Tilmelding af hold til 1 udendørssæsonen Lave aftaler/ansætte 2 trænere/ledere Udarbejde baneoversigt på træningsaftener 3 (udendørs) April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 4 Materialer og trøjer 5 Indlæg til TIF- nyt 6 Sørge for opstartsarrangementer 7 Træningslejr 8 Kampprogram til førsteholdskampe 9 Seniorudvalgsmøde 10 Målaktier 11 Sociale arrangementer 12 Emner seniorudvalg/ generalforsamling 13 Træner/ledermøder Fodbold Side 18 af 35 Rev

19 Seniorudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilmelding af hold til udendørssæsonen 1. Kun hold i serie 6 skal tilmeldes, hvis klubben vil stille hold i denne række. Øvrige hold deltager automatisk i den række man spillede i året før, med mindre der er sket op- eller nedrykning. 2. Tilmelding til JBU s træningsturnering Region 2 Cup skal ske på de tilsendte tilmeldingsskemaer. Oplysning om deltagelse skal gives til kampfordeleren, som udfylder skemaerne. 2. Lave aftaler/ansættelse af trænere/ledere 1. Seniorformanden kontakter afdelingens nuværende trænere og ledere for at aftale eventuel forlængelse eller ophør af kontrakt/aftale. 2. Såfremt nuværende trænere/ledere ønsker at fortsætte, forhandler seniorformanden kontrakt/aftale i samråd med kassereren. 3. Hvis ny træner skal søges, undersøges JBU s hjemmeside under JBU-kontakten for eventuelle emner. Dansk Træner Union s hjemmeside kan også bruges til at søge emner. Endvidere søges emner internt i klubben. 4. Når egnede emner er fundet, forhandler seniorformanden kontrakt/aftale i samråd med kassereren. 3. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (udendørs) 1. Træningstider og træningsbaner aftales på et møde blandt seniorformand, trænere og ledere. 2. Seniorformanden koordinerer træningsbaner med ungdomsformanden. 4. Materialer og trøjer 1. Seniorudvalget kontrollerer i samråd med trænere, ledere og materialefolk situationen omkring tøj, bolde, lægetasker og andre materialer. Materialefolk foretager evt. bestilling af det, der mangler. 5. Indlæg til TIF-Nyt 1. Seniorudvalget leverer stof til TIF-Nyt vedrørende forårets og efterårets gang, herunder nyheder og resultater. Endvidere leveres stof omkring seniorafdelingens afslutningsfest, herunder pokaloverrækkelser m.v. Fodbold Side 19 af 35 Rev

20 6. Opstartsarrangementer 1. Annonce indrykkes i Herning Folkeblad. Udarbejdes i overensstemmelse med tidligere annoncer. 2. Seniorudvalget sørger for bestilling af suppe gennem kantinen. Suppen serveres efter træning på opstartsdagen. 3. Seniorformanden byder velkommen til den nye sæson. 7. Træningslejr 1. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere en træningslejr. 8. Kampprogram til førsteholdskampe 1. Seniorudvalget nedsætter et programudvalg. 2. Seniorudvalget sørger for, at forskellige personer omkring førsteholdet laver indlæg om dagens kamp efter en forud fastsat plan. 3. Førsteholdstræner afleverer TIF-holdopstilling senest torsdag aften til programudvalget. 4. Programudvalget indhenter holdopstilling hos modstanderklubben. Modstanders træner eller klubansvarlig kontaktes. 5. Dommernavn og navne på liniedommere hentes på JBU s hjemmeside under oplysninger om kampen. 6. Den aktuelle stilling hentes på JBU s hjemmeside. 7. Programudvalget sammensætter indlæg, holdopstillinger, dommer/liniedommere, stilling m.v. til dagens program. 8. Dagens program kopieres på kopimaskinen på kontoret. Kopierne lægges i fortrykte kampprogram-omslag. 9. Seniorudvalgsmøder 1. Der afholdes fire møder årligt, hvor den løbende drift i seniorafdelingen drøftes og koordineres. Der evalueres på den forgangne tid siden sidste møde og der igangsættes opgaver i den kommende periode. 2. Møderne indkaldes af seniorformanden ca. 14 dage før mødets afholdelse. 3. Mødet har deltagelse af seniorudvalget, træner eller leder fra førstehold-, andethold- og tredjehold samt øvrige ledere, herunder materialefolk. Fodbold Side 20 af 35 Rev

21 10. Målaktier 1. Seniorudvalget tager i januar kontakt til sponsorafdelingen for aftale om trykning af 400 stk. målaktier. 2. Seniorudvalget kontakter i januar og februar tidligere års sponsorer gennem sponsorudvalget, for at opnå accept omkring gevinster. TIF har en stående aftale om et antal gavekort hos sponsorerne, som vi kun betaler halv pris for. 3. I februar, marts og starten af april (før første førsteholdkamp på hjemmebane) sælges målaktierne til alle interesserede. Salget foregår gennem seniorspillere, trænere og ledere i hele klubben. 4. Målaktie består af to dele. Øverste del (2/3 af målaktien) udleveres til køberen. Nederste del af målaktien (talon) skal udfyldes letlæseligt og afrives og afleveres til seniorudvalget. 5. Ved hver hjemmekamp trækkes fem gavekort-gevinster. Se den foreliggende forretningsgang over, hvorledes dette foregår, herunder også omkring udsendelse af præmierne til vinderne. 6. Ved sidste hjemmekamp i foråret og efteråret trækkes ligeledes et rejsegavekort. Se også her forretningsgangsbeskrivelse. 7. Efter sidste hjemmekamp opgøres antal mål, som for de fleste sæsoners vedkommende vil være flere end det maksimum-beløb på kr. 200, som vi må opkræve. 8. Seniorudvalget udfærdiger et brev i lighed med tidligere år, omkring afregningen af målaktien. 9. Girokort bestilles i Handelsbanken. 10. Ud fra navneoplysningerne på målaktietalonen, sendes brev og girokort til målaktionærerne. Der udarbejdes i samme forbindelse en liste over, hvilken målaktionær der har modtaget hvilket girokortnr. 11. Listen afleveres til kassereren, som registrerer indbetalingerne. 11. Sociale arrangementer 1. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere et antal sociale arrangementer i årets løb, eksempelvis storskærmsarrangementer i kantinen ved fodboldkampe. 2. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere et sommerarrangement til markering af forårsafslutningen. 3. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere en afslutningsfest til markering af sæsonafslutningen. 4. Seniorudvalget sørger for pokaler til afslutningsfest, herunder fiduspokaler til hvert hold og årets spiller i hele afdelingen. 5. Seniorudvalget sørger i samråd med trænere og ledere for vandrepokal til årets fund i forbindelse med afslutningsfesten. Fodbold Side 21 af 35 Rev

22 12. Emner til besættelse af seniorudvalg 1. Seniorudvalget supplerer sig selv ved at finde egnede erstatninger for udtrædende medlemmer. 13. Træner/leder-møder 1. Der afholdes én gang om måneden et kort statusmøde med trænere og ledere omkring den daglige drift og akutte opgaver, som skal løses. Fodbold Side 22 af 35 Rev

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Årshjul for GDV Rev

Årshjul for GDV Rev Årshjul for GDV Rev. 09.03.2016 Tid: Aktivitet Forarbejde Punkter Frist Ansvarlig Regnskab Afslutning af foreløbig regnskab 20. januar Kasseren Forslag til budget og sæsonprogram for næste sæson Aftale

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Formanden/siden sidst:

Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Fraværende Kopi Sted Mona Jepsen Morten Bjerregaard Christina Pedersen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Mathias Normark Deltagerne Klubhuset Mødedato Torsdag den 5. april kl.

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING

VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING VEDTÆGTER FOR GRENAA IDRÆTSFORENING S FODBOLDAFDELING STIFTET 1905 Opdateret september 2015 1 Stk. 1. Foreningens navn er: Grenaa Idrætsforening, Fodboldafdeling (GIF) og foreningens hjemsted er Grenaa.

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt)

Referat af bestyrelsesmøde (Eksternt) Referat af bestyrelsesmøde (ksternt) Dato: 01-09-2014 Deltagere: Poul rik Lykke Henrik Pilgaard Torben Alex Nielsen Trine Jensen Jens Munk Nielsen Lindy Thorup Peter Kjær Kopi: Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår

BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår BERETNING OG REGNSKAB 2011 (1. januar 31. december 2011) 48. regnskabsår Side 2 I N D H OL D S F O R T E G N E L S E Side 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Revisionspåtegning 5. Resultatopgørelse 6. Balance

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Indhold Ny opdeling i udvalg:... 3 Ungdomsudvalg:... 4 Senior / Oldboys udvalg:... 4 Lundbjergvangudvalg:... 5 Multibane udvalg:... 5 Snickers

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen.

Punkter der skal træffes beslutninger omkring skal være indsendt og påført dagsordenen. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat 3.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 19.11.2014 Tilstedeværende: Deltagere: Anders Pedersen Dennis Damsager Johnni Pedersen Kasper Brill Kirsten Petersen Sif Petersen Afbud: Lars Britz Dagsorden: Tilstedeværende: Dagsorden:

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

15. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 16.

15. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 16. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere