Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2"

Transkript

1 Indhold Bestyrelse - årsplan... 2 Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...2 Formand - årsplan... 4 Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....4 PR udvalg - årsplan... 5 PR udvalg s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....5 Kampfordeler - årsplan... 6 Kampfordelerens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan....7 Ungdomsudvalg - årsplan... 8 Ungdomsudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...9 Ungdomskonsulent - årsplan Ungdomkonsulentens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...13 FS MidtVest - årsplan FS Midtvest s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...15 Seniorudvalg - årsplan Seniorudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...19 Kasserer - årsplan Kassererens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Sponsor - årsplan Sponsor udvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...28 Baner & materiel - årsplan Baner & materiel s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Spilletøj - årsplan Spilletøj, procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...32 Rekruttering - årsplan Rekruttering, procedurebeskrivelse i henhold til årsplan...33 TFU - årsplan TFU - procedurebeskrivelse i henhold til årsplan Fodbold Side 1 af 35 Rev

2 Bestyrelse - årsplan Nr Opgaver i årets løb Ansvarlig Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Bestyrelsesmøde Formand 2 Generalforsamling Formand 3 Bestyrelsens dag/weekend Formand 4 Træner/lederfest Formand Bestyrelsens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Bestyrelsesmøder 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved udsendelse af dagsorden til deltagerne senest to dage før mødet. 2. Bestyrelsesmøderne for hele året aftales på årets første bestyrelsesmøde. 3. Bestyrelsesmøderne påbegyndes kl og bestræbes afsluttet indenfor to timer. 4. Sekretæren reserverer lokale og bestiller kaffe/the/vand/øl og evt. fortæring. 5. Sekretæren tager referat, som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest to dage efter mødet. 6. Bestyrelsesmøderne afholdes i henhold til en fast dagsorden, som indeholder følgende faste punkter: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde Nyt fra formanden, herunder nyt fra sponsorudvalg, bane- og materieludvalg samt rekrutteringsudvalg Nyt fra seniorformanden Nyt fra ungdomsformanden Orientering fra kassereren, herunder fremlæggelse af budgetsammenligning og forklaring hertil Eventuelt 2. Generalforsamling 1. Generalforsamling afholdes altid i forlængelse af hovedbestyrelsens generalforsamling, der som hovedregel begynder kl , hvorefter fodboldafdelingens generalforsamling begynder kl Fodbold Side 2 af 35 Rev

3 2. Generalforsamlingen (såvel hovedbestyrelsens som fodboldafdelingens) foregår på Lundgårdskolen. Hovedbestyrelsen reserverer kantine (hovedbestyrelsens generalforsamling) og klasselokaler (afdelingernes generalforsamlinger, herunder fodboldafdelingens) 3. Formanden udarbejder dagsorden i henhold til klubbens vedtægter og husker at tage et passende antal kopier. Dagsordenen udleveres ved generalforsamlingen. 4. Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og sørger for valg af dirigent. 5. Dirigenten leder generalforsamling i henhold til den udsendte dagsorden. 6. Pokaluddeling til årets leder. 7. Pokaluddeling til årets træner. 8. Sekretæren sørger for øl/vand til generalforsamlingen. 9. Efter generalforsamlingen, Konstituering af diverse bestyrelsesposter. 3. Bestyrelsens dag/week-end 1. Bestyrelsen afholder hvert år i november Bestyrelsens dag/week-end 2. Bestyrelsen afgør suverænt om Bestyrelsens dag/week-end skal foregå i et mødelokale i Nordvest-Hallen eller i eksterne faciliteter i forbindelse med eksempelvis et weekendophold med socialt bestyrelsessamvær. 3. Bestyrelsen bliver senest på bestyrelsesmødet i oktober enige om to-tre emner, som bestyrelsen/klubben skal sætte fokus på i det kommende år, eksempelvis klubbens politikker, holdninger m.v. på forskellige områder (mobning, pædofili m.v.) 4. Det kan også være større langsigtede problemer, eksempelvis dommermangel, håndtering af stor spillertilgang i forbindelse med Tjørrings enorme vækst 5. Disse to-tre emner diskuteres på Bestyrelsens dag/week-end 6. Formanden/udvalgsformændene kommer med et oplæg til, hvad der skal drøftes indenfor de pågældende emner 7. Der udarbejdes eventuelle handlings/tidsplaner for de beslutninger, der træffes. 8. Sekretæren tager referat af drøftelserne og beslutningerne samt renskriver eventuelle handlings/tidsplaner 9. Referat og handlings/tidsplaner rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter Bestyrelsens dag/week-end 10. Formanden er ansvarlig for, at der bliver fulgt op på de trufne beslutninger og igangsætter eventuelle aftalte aktiviteter. 4. Træner/Lederfest 1. Formanden sikrer, at festudvalget til træner/lederfesten er udpeget i april måned, og datoen for afholdelse af festen er fastsat til før eller efter sommerferien. Fodbold Side 3 af 35 Rev

4 Formand - årsplan nr. 1 2 Jan Febr Marts April Opgaver i årets løb Indkaldelse til bestyrelsesmøde Møde i TIF Hovedbestyrelse Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 3 Årsregnskab 4 Budget Udarbejdelse af beretning 5 til generalforsamling Formandens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde 2. Møde i TIF Hovedbestyrelse 3. Årsregnskab 1. Formand og kasserer gennemgår seneste årsregnskab. 4. Møde i TIF Hovedbestyrelse 1. Budget udarbejdes og forelægges bestyrelsen til godkendelse. 5. Udarbejdelse af beretning til generalforsamling. 1. I januar udarbejdes fodboldafdelingens beretning, som afleveres til sekretæren i TIF s Hovedbestyrelse. Fodbold Side 4 af 35 Rev

5 PR udvalg - årsplan Nr Opgaver i årets løb Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Opstartsmøde i Udvalget 2 Møde med Web-master 3 Oversigt for artikler i dagblade 4 Indsende artikler/fotos til TIF-Nyt 5 Samarbejdsmøde med Sponsorudvalget PR udvalg s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Opstartsmøde i Udvalget. 1. Efter årlig generalforsamling (gerne i ugen efter) samles PR-udvalget. På dette møde aftales det næste års aktiviteter. Desuden opdateres årsplanen med nye datoer samt øvrige nye aktiviteter. 2. Møde med Web-master. 1. På dette møde koordineres kommende aktiviteter på TIF-Fodbold hjemmeside. Desuden kan gode ideer diskuteres. Der aftales hvilke ændringer, som foretages på hjemmesiden. Samt endelig fastlægges årets møder mellem udvalget og web-masteren. 3. Oversigt for artikler i dagblade. 1. Der udarbejdes datoplan for hvilke dagblade PR-udvalget ønsker at indsende artikler til i løbet af året. Denne plan skal godkendes af bestyrelsen. Således at der er en overordnet information omkring profilering af TIF. 4. Indsende artikler/fotos til TIF-NYT. 1. Udvalgte indsamler materialer fra Fodbold afdelingen. Gennemser materialet og sikre at evt. stavefejl er rettet samt kontrollerer at fotos er af passende kvalitet. Det er udvalget selv som koordinerer hvilke datoer udvalget behøver materialerne inden indsendelse til TIF- NYT. 5. Samarbejdsmøde med sponsorudvalget. 1. Dette møde skal sikre en koordineret indsats omkring profilering af klubben. Samt en optimal kommunikation med vores sponsorer. Desuden skal evt. kommende nye tiltag koordineres så der kan udarbejdes PR-materiale inden sponsorudvalget retter kontakt til sponsorerne. Fodbold Side 5 af 35 Rev

6 Kampfordeler - årsplan Tidsforbrug: Meget svingende. I opstartsperioder 1 2 timer daglige. Andre perioder alm. Drift 3-4 timer ugentlig. I vinterperioden ca. ½ timer pr. uge. Nr 1 Jan Febr Opgaver i årets løb Tilrettelæggelse af tidspunkter for hjemmekampene Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2 3 Udfærdige en plan over døm selv kampe Tilse at oldboys/veteranafdelingen har stillet dommer til rådighed Opdatere fastsatte spilletidspunkter via internet Forhandle med modstanderklubber, når spilletidspunkter kolliderer. Sørge for underretning af turneringsudbyder: JBU/DGI, dommerklubben x evt. lokaldommer samt evt. halinspektøren Sørge for ugentlige at ophænge liste i hallen, om tildeling af omklædn. Mv. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort (postkassen i spillergangen) Modtage post, mail og telefon stilet til klubben og fordele dette. Fodbold Side 6 af 35 Rev

7 Kampfordelerens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilrettelæggelse af tidspunkter for hjemmekampene 1. I samarbejde med træner og holdleder for klubbens hold, pt. 30, at få tilrettelagt tidspunkter for hjemmekampe, således at kampene kan afvikles på ledige baner og på tider der kontinuerligt følger forslag fra dommerklubben, således at en dommer videst muligt kan dømme 2 kampe efter hinanden. 2. Udfærdige en plan over døm selv kampe. 3. Tilse at oldboys/veteranafdelingen har stillet dommer til rådighed. 4. Fastsatte spilletidspunkter opdateres via Internet. 5. Forhandle med modstanderklubber når spilletidspunkter kolliderer. 1. Forhandle med modstanderklubber, når spilletidspunkter kolliderer med deres planer/mulighed for at spille. Være bindeled mellem klubberne hen over sæsonen når der opstår tidspunkter, hvor holdene ikke har mulighed for at spille i henhold til fastsatte spilletider. (Har vel i år haft ca. 50 ændringer, både egne og udefrakommende) 6. Sørge for underretning af turneringsudbyder. 1. Sørge for underretning af turneringsudbyder, JBU/DGI og dommerklubben- evt. lokaldommer, samt evt. halinspektøren 7. Sørge for ugentlige at ophænge liste i hallen, om tildeling af omklædn. Mv. 1. Sørge for ugentlig at ophænge liste i Nordvesthallen til brug for halinspektørens tildeling af omklædning mv. samt til orientering for kantinen. 8. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort. 1. Gennemgå og opbevare udfyldte holdkort (postkassen i spillergangen) 9. Modtage post, mail og telefon stilet til klubben og fordele dette 1. Modtage post stilet til klubben og visitere til rette vedkommende. Modtage stævnetilbud og fordele til afdelingsformand/træner/holdleder. Tilsvarende modtage post via klubbens mailadresse og passe klubbens telefon, Fodbold Side 7 af 35 Rev

8 Ungdomsudvalg - årsplan nr Jan Febr Marts April Opgaver i årets løb Tilmelding af hold til udendørssæsonen Tilmelding af hold til indendørssæsonen Lave aftaler/ ansætte trænere Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (Indendørs) Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (udendørs) Sørge for materialer & trøjer Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 7 Indlæg til TIF- nyt Planlægning/afholdelse af 8 opstartsarrangementer 9 Ungdomsudvalgsmøde 10 Konfirmation/fanebærer 11 Træner/leder møde 12 Emner til ungdomsudvalg /generalforsamling Forberede klub/træner 13 kurser Evalueringsmøde med 14 ungdomskonsulent Fodbold Side 8 af 35 Rev

9 Ungdomsudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilmelding af hold til udendørssæsonen 1. I november måned sker der tilmelding til træningsturneringer i 11-mandsturneringer under JBU (i 2007 dog kun i drenge- og lilleputafdelingen) 2. I november sker der ligeledes tilmelding til nyopstart af ynglingeholdene. 3. I februar måned sker der tilmelding til øvrige 11 mands træningsturneringer. 4. I marts måned er der tilmelding til alle turneringer i 7 mands- og andre turneringer under JBU. 2. Tilmelding af hold til indendørssæsonen 1. I september er der tilmelding til indendørsturneringen under JBU. 3. Lave aftaler/ansætte trænere 1. Forud for udendørssæsonen skal der laves nye aftaler med trænerne og i de afdelinger hvor nuværende trænere ikke fortsætter, skal der findes nye emner. 2. I de senere år har det vist sig at man ved evalueringsmøderne af udendørssæsonen i september/oktober har fået et fingerpeg over hvilke af trænerne, der ønsker at fortsætte og evt. hvilke der ønsker at komme på trænerkursus i vinterpausen. 3. I forbindelse med indgåelse af aftaler med pågældende træner/holdleder fastsættes aflønningen. 4. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener- indendørs 1. I januar måned skal der bestilles tider for det kommende år (januar-december). Da udefrakommende klubber kan kræve at få træningstider i NordVest-hallerne er det vigtigt at vi møder op til hovedbestyrelsesmødet med mange gode argumenter for ikke at få berøvet vores træningstider. 2. Inden 1. marts skal der via hovedbestyrelsen indsendes en anmodning om brug af andre haller end Nordvest-hallerne (f.eks. Lundgårdskolen). Med 3-bold indført i de yngste podeafdelinger kan det være formålstjenligt at flytte disse drenge over på Lundgårdskolen, hvor skillevæggene kan rulles ud og derved opstille tre baner. 3. Da man før har set at bl.a. Volley-afdelingen ikke kan bruge de tider de har fået anført er det vigtigt at vi gennem hovedbestyrelsen er klar til at dele disse overskudstider med bl.a håndboldafdelingen 4. Da der skal indsættes en oversigt over træningsplanen for indendørsturneringen i TIF-nyt s oktobernummer skal planen udarbejdes og godkendes af ungdomsudvalget med udgangen af september. 5. Da der kan være flere eller færre tilmeldte i de enkelte afdelinger kan der dog efterfølgende foretages justeringer i baneoversigten. Fodbold Side 9 af 35 Rev

10 5. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener- udendørs 1. I slutningen af januar måned skal der laves en oversigt over træningstidspunkter i de enkelte afdelinger. Oversigt med tidspunkter, trænere og telefonnummer skal indsendes til TIF-nyt, som har deadline til februarnummeret i starten af februar. 2. I starten af april måned når alle er ved at komme på græs skal der til ophængning i spillergangen laves en oversigt over hvor de enkelte hold skal spille. Det tilstræbes at de yngste spillere er tættest på parkeringspladsen. 6. Sørge for materialer & trøjer 1. Efter afslutningen af udendørsturneringen (september / oktober) og indendørsturneringen (februar) indsamler den ansvarlige for trøjerne alle taskerne. Herved er der mulighed for to gange om året at se tøjet efter (bl.a. med henblik på, at det kan være nødvendig at bestille nyt tøj til den kommende sæson) og dels skal der møbleres om fra eksempelvis en 11- mandstaske til en fire mands taske. 2. M.h.t. materialer skal evalueringsmøderne i september / oktober give udtryk for, hvad der evt. skal indkøbes til den kommende sæson. 3. I september måned skal materialemanden sikre sig, at der er tilstrækkelig med bolde til indendørsturneringen. 7. Indlæg til Tif nyt 1. Udover indlæg om opstart af udendørs- og indendørsturneringerne ser fodboldafdelingen meget gerne indlæg til TIF-nyt fra alle træner/ledere/ spillere/forældre og andre implicerede i fodboldafdelingen 8. Planlægning / afholdelse af opstartsarrangementer 1. Udvalget skal i løbet af tidlig forår i samarbejde med afdelingslederne og cheftrænerne, sikre, at der afholdes opstartsarrangementer i de enkelte årgange. Derved sikres at opstartsarrangementer planlægges og at der arrangeres koordinerede datoer. 2. Der annonceres i TIF-NYT. Samt ved at sende direct-mail til nuværende medlemmer omkring opstartsarrangementer. Udvalget laver idébank, hvor der opsamles ideer til events under disse opstartsarrangementer. 9. Ungdomsudvalgsmøde 1. Der afholdes 4 årlige møder, hvor den løbende drift i ungdomsafdelingen koordineres. Under disse møder deltager: Ungdomskonsulenten, afdelingslederne, repræsentanter fra TFU, repræsentanter fra fodboldbestyrelsen herunder ungdomsformanden. Disse møder indkaldes af ungdomsudvalgsformanden. Ca. 14 dage inden mødet afholdes udsender ungdomsformanden en dagsorden. Dette sikrer en rimelig tid til at forberede sine evt. indlæg/spørgsmål til mødet. Der tages beslutningsreferat fra mødet. Dette mødereferat sendes til mødedeltagerne samt som information til fodboldformanden & fodboldseniorformanden. Det er meget vigtigt at alle informationer fra afdelingslederne i tidsrummet mellem de 4 årlige møder formidles videre til ungdomsformanden. Kun derved sikres optimal informationsflow samt koordineret rettelser til procedure/regler i ungdomsafdelingen. Fodbold Side 10 af 35 Rev

11 10. Konfirmation/fanebærer 1. Det er udvalgets opgave at TIF-Fodbold er repræsenteret ved fanebærer i/udenfor Baunekirken. Repræsentanterne fra TIF står med fanen og er klædt i TIF-tøj eller TIF- Farverne. 2. Det er udvalgets opgave at sikre telegrammer til foreningens medlemmer som konfirmeres dette år. Hvis der er andre medlemmer, som konfirmeres i andre kirker skal telegrammer afleveres i løbet af formiddagen. 11. Træner/leder møde 1. Det er udvalgets opgave at afholde, evt. i samarbejde med ungdoms & børnekonsulenterne, et årligt træner/leder møde i februar måned, hvor der formidles vigtige informationer til ungdomsafdelingens frivillige cheftrænere, hjælpetrænere, holdledere og afdelingsledere. 2. Under disse møder skal udvalget fremligge visioner for kommende sæson, samt orientere om konkrete tiltag i den overordnede TIF-organisation. 3. Desuden kan ungdoms- & børnekonsulenterne informere omkring nye kursustiltag/tilbud, samt hvilke tiltag, der arbejdes med på trænersiden. 12. Emner til ungdomsudvalg/generalforsamling 1. Inden udgangen af december måned skal den siddende bestyrelse have afklaret hvilke bestyrelsesmedlemmer, der evt. udtræder af bestyrelsen til næste generalforsamling i februar måned. 2. Intern i fodboldbestyrelsen afklares hvilke nye emner der spørges om evt. interesse i at blive indvalgt i fodboldbestyrelsen. Desuden koordineres hvem af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der retter henvendelse til de forskellige kandidater. 3. Når de aftalte kandidater er kontaktet og der forligger en accept på opstilling til bestyrelsesvalget, skal den siddende bestyrelse koordinere hvem de vil foreslå til generalforsamlingen. 13. Forberede klub/træner-kurser 1. Ungdomsudvalget skal i samarbejde med ungdoms- & børnekonsulenten sikre at klubbens frivillige træner/ledere tilbydes udbudte kurser fra DBU, JBU samt DGI. Eller andre relevante organisationer. 2. De tilbudte kurser kan også være interne kurser, som tilrettelægges efter det aktuelle behov i ungdomsafdelingen i den forestående fodboldsæson. 3. Udvalget skal gennem informationsudveksling opnå, at TIF altid sikres tilbud om uddannelse af vores frivillige trænere & ledere. 2. Denne aktivitet foregår i oktober måned, så omkostningerne til uddannelse kan indføjes i næste sæsons budget. 14. Evalueringsmøde med ungdomskonsulent 1. I november måned skal udvalget afholde årlig personalesamtale med ungdoms- & børnekonsulenten. Denne samtale skal sikre, at der sker en afstemning mellem konsulentens og udvalgets mål og visioner i ungdomsafdelingen. Fodbold Side 11 af 35 Rev

12 2. Desuden skal dette møde også afdække konsulentens ønsker til fremtiden, både personligt, fagligt samt ikke mindst i forhold til TIF-fodbold generelt. 3. Under mødet skal aftales mål, delmål og udviklingspotentiale for ungdomsafdelingen i den kommende sæson. Fodbold Side 12 af 35 Rev

13 Ungdomskonsulent - årsplan Nr Opgaver i årets løb Afholde koordineringsmøde med JBU konsulent Opstartsmøde med ungdomsafdelings trænere/ledere Opfølgningsmøde ang. Baner/materiel Koordinationsmøde med ungdomsudvalget Udviklingssamtaler med trænere Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ungdomkonsulentens procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Afholde koordineringsmøde med JBU-konsulent. 1. På dette møde skal ungdomskonsulenten aftale datoer med JBU-konsulenten for sæsonens kommende klubkurser. Under dette møde kan ungdomskonsulenten også benytte JBU konsulenten til evt. sparring omkring nye tiltag, som er drøftet med ungdomsudvalget/fodboldbestyrelsen. 2. Opstartsmøde med ungdomsafdelingens trænere/ledere. 1. Dette møde skal sikre at alle har haft lejlighed for at hilse på ungdomskonsulenten. Ungdomsbestyrelsen skal orienterer omkring retningslinier og nye tiltag i organisationen. 2. Under dette møde vil ungdomskonsulenten orientere omkring sportslige holdninger og overordentlig målsætninger. Desuden skal alle trænere/ledere i de enkelte afdelinger have udformet en årsplan denne aften. Så denne plan kan uddeles til spillerne ved opstarten på den nye udendørssæson. 3. Opfølgningsmøde angående baner/materiel 1. Denne opfølgning skal sikre, at der er bestilt/indkøbt nødvendige materialer, bolde trøjer, overtrækstrøjer og lign. Fodbold Side 13 af 35 Rev

14 4. Afholde koordineringsmøde med ungdomsudvalget. 1. Det er vigtigt at ungdomsudvalget og ungdomskonsulenten har afstemt forventninger til kommende sæson og er enige om de sportslige mål. 2. Som afslutning på dette møde gennemføres årlig udviklingssamtale mellem ungdomsformand/ungdomsudvalgsbestyrelsen og ungdomskonsulenten. 5. Udviklingssamtaler med trænere. 1. Denne samtale skal sikre en individuel drøftelse med de enkelte trænere. Samtalen skal gennemføres med en referent (som typisk er en person fra ungdomsbestyrelsen). 2. Ungdomskonsulenten skal med denne årlige samtale sikre, at alle trænere kan give deres holdninger/ønsker til kende. Der aftales tiltag i kommende sæson mht. uddannelse, materialer, samt ikke mindst evt. ønsker til funktion i næste sæson. Fodbold Side 14 af 35 Rev

15 FS MidtVest - årsplan Nr Opgaver i årets løb Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 1 Repræsentantskabsmøde 2 Områdemøde 3 Lederkursus 4 Erfamøde Salg/formidling af 5 skrabelodder 6 Tilmeldinger Faxekondi cup 7 Tilmelding træner/leder kurser 8 Tilmelding talentskoler 9 Uddeling af telefonbøger 10 Vip fest 11 Julekalender koncept Tilmelding til Falkenvig 12 day 13 Store afslutningsfest 14 Supersøndag m/lupus Videre formidling af 15 diverse FS Midtvest s procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Repræsentantskabsmøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse 2. Områdemøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse Fodbold Side 15 af 35 Rev

16 3. Lederkursus 1. Eventuel deltagelse af midtvest repræsentant. 4. Erfamøde 1. Deltagelse af FS midtvest repræsentant referat til bestyrelse. 5. Salg/formidling af skrabelodder 1. Finde personer til salg af skrabelodder og koordinering heraf (obligatorisk). 6. Tilmelding, Faxekondi cup 1. Tilmelding til Faxekondi cup kun lilleputter. 7. Tilmelding til træner/leder kurser 1. Tilmelding til træner/leder kurser. 8. Tilmelding talentskoler 1. Tilmelding til talentskoler - kun lilleputter og 1- års drenge. 9. Uddeling af telefonbøger 1. Finde personer til uddelingen og koordinering (gode indtjeningsmuligheder). 10. Vip fest 1. Tilmelding evt. deltagelse af FS midtvest repræsentant. 11. Julekalender koncept 1. Koordinering af salg af julekalender (kan vælges som ekstra indtjeningsmulighed eller som obligatorisk i stedet for skrabelodder). 12. Tilmelding til falkenvig day 1. Tilmelding til Falkenvig day. Fodbold Side 16 af 35 Rev

17 13. Store afslutningsfest 1. Store afslutningsfest for ungdom på SAS arena Tjørring har ikke deltaget da vi selv er i Baboon City (hoppeloppeland) 14. Supersøndag m/lupus 1. Tilmelding til Supersøndag med Lupus. 15. Videre formidling af diverse 1. Formidle informationer videre til respektive personer i klubben. 2. Der modtages 75 sponsorbilletter pr. år, som videregives til kassereren, der sørger for optimal anvendelse af disse, samt 5 sæsonkort som alle trænere/ledere kan benytte én kamp af gangen ved henvendelse til FS midtvest repræsentanten. Fodbold Side 17 af 35 Rev

18 Seniorudvalg - årsplan Jan Febr Marts Nr. Opgaver i årets løb Tilmelding af hold til 1 udendørssæsonen Lave aftaler/ansætte 2 trænere/ledere Udarbejde baneoversigt på træningsaftener 3 (udendørs) April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 4 Materialer og trøjer 5 Indlæg til TIF- nyt 6 Sørge for opstartsarrangementer 7 Træningslejr 8 Kampprogram til førsteholdskampe 9 Seniorudvalgsmøde 10 Målaktier 11 Sociale arrangementer 12 Emner seniorudvalg/ generalforsamling 13 Træner/ledermøder Fodbold Side 18 af 35 Rev

19 Seniorudvalgets procedurebeskrivelse i henhold til årsplan. 1. Tilmelding af hold til udendørssæsonen 1. Kun hold i serie 6 skal tilmeldes, hvis klubben vil stille hold i denne række. Øvrige hold deltager automatisk i den række man spillede i året før, med mindre der er sket op- eller nedrykning. 2. Tilmelding til JBU s træningsturnering Region 2 Cup skal ske på de tilsendte tilmeldingsskemaer. Oplysning om deltagelse skal gives til kampfordeleren, som udfylder skemaerne. 2. Lave aftaler/ansættelse af trænere/ledere 1. Seniorformanden kontakter afdelingens nuværende trænere og ledere for at aftale eventuel forlængelse eller ophør af kontrakt/aftale. 2. Såfremt nuværende trænere/ledere ønsker at fortsætte, forhandler seniorformanden kontrakt/aftale i samråd med kassereren. 3. Hvis ny træner skal søges, undersøges JBU s hjemmeside under JBU-kontakten for eventuelle emner. Dansk Træner Union s hjemmeside kan også bruges til at søge emner. Endvidere søges emner internt i klubben. 4. Når egnede emner er fundet, forhandler seniorformanden kontrakt/aftale i samråd med kassereren. 3. Udarbejde baneoversigt på træningsaftener (udendørs) 1. Træningstider og træningsbaner aftales på et møde blandt seniorformand, trænere og ledere. 2. Seniorformanden koordinerer træningsbaner med ungdomsformanden. 4. Materialer og trøjer 1. Seniorudvalget kontrollerer i samråd med trænere, ledere og materialefolk situationen omkring tøj, bolde, lægetasker og andre materialer. Materialefolk foretager evt. bestilling af det, der mangler. 5. Indlæg til TIF-Nyt 1. Seniorudvalget leverer stof til TIF-Nyt vedrørende forårets og efterårets gang, herunder nyheder og resultater. Endvidere leveres stof omkring seniorafdelingens afslutningsfest, herunder pokaloverrækkelser m.v. Fodbold Side 19 af 35 Rev

20 6. Opstartsarrangementer 1. Annonce indrykkes i Herning Folkeblad. Udarbejdes i overensstemmelse med tidligere annoncer. 2. Seniorudvalget sørger for bestilling af suppe gennem kantinen. Suppen serveres efter træning på opstartsdagen. 3. Seniorformanden byder velkommen til den nye sæson. 7. Træningslejr 1. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere en træningslejr. 8. Kampprogram til førsteholdskampe 1. Seniorudvalget nedsætter et programudvalg. 2. Seniorudvalget sørger for, at forskellige personer omkring førsteholdet laver indlæg om dagens kamp efter en forud fastsat plan. 3. Førsteholdstræner afleverer TIF-holdopstilling senest torsdag aften til programudvalget. 4. Programudvalget indhenter holdopstilling hos modstanderklubben. Modstanders træner eller klubansvarlig kontaktes. 5. Dommernavn og navne på liniedommere hentes på JBU s hjemmeside under oplysninger om kampen. 6. Den aktuelle stilling hentes på JBU s hjemmeside. 7. Programudvalget sammensætter indlæg, holdopstillinger, dommer/liniedommere, stilling m.v. til dagens program. 8. Dagens program kopieres på kopimaskinen på kontoret. Kopierne lægges i fortrykte kampprogram-omslag. 9. Seniorudvalgsmøder 1. Der afholdes fire møder årligt, hvor den løbende drift i seniorafdelingen drøftes og koordineres. Der evalueres på den forgangne tid siden sidste møde og der igangsættes opgaver i den kommende periode. 2. Møderne indkaldes af seniorformanden ca. 14 dage før mødets afholdelse. 3. Mødet har deltagelse af seniorudvalget, træner eller leder fra førstehold-, andethold- og tredjehold samt øvrige ledere, herunder materialefolk. Fodbold Side 20 af 35 Rev

21 10. Målaktier 1. Seniorudvalget tager i januar kontakt til sponsorafdelingen for aftale om trykning af 400 stk. målaktier. 2. Seniorudvalget kontakter i januar og februar tidligere års sponsorer gennem sponsorudvalget, for at opnå accept omkring gevinster. TIF har en stående aftale om et antal gavekort hos sponsorerne, som vi kun betaler halv pris for. 3. I februar, marts og starten af april (før første førsteholdkamp på hjemmebane) sælges målaktierne til alle interesserede. Salget foregår gennem seniorspillere, trænere og ledere i hele klubben. 4. Målaktie består af to dele. Øverste del (2/3 af målaktien) udleveres til køberen. Nederste del af målaktien (talon) skal udfyldes letlæseligt og afrives og afleveres til seniorudvalget. 5. Ved hver hjemmekamp trækkes fem gavekort-gevinster. Se den foreliggende forretningsgang over, hvorledes dette foregår, herunder også omkring udsendelse af præmierne til vinderne. 6. Ved sidste hjemmekamp i foråret og efteråret trækkes ligeledes et rejsegavekort. Se også her forretningsgangsbeskrivelse. 7. Efter sidste hjemmekamp opgøres antal mål, som for de fleste sæsoners vedkommende vil være flere end det maksimum-beløb på kr. 200, som vi må opkræve. 8. Seniorudvalget udfærdiger et brev i lighed med tidligere år, omkring afregningen af målaktien. 9. Girokort bestilles i Handelsbanken. 10. Ud fra navneoplysningerne på målaktietalonen, sendes brev og girokort til målaktionærerne. Der udarbejdes i samme forbindelse en liste over, hvilken målaktionær der har modtaget hvilket girokortnr. 11. Listen afleveres til kassereren, som registrerer indbetalingerne. 11. Sociale arrangementer 1. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere et antal sociale arrangementer i årets løb, eksempelvis storskærmsarrangementer i kantinen ved fodboldkampe. 2. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere et sommerarrangement til markering af forårsafslutningen. 3. Seniorudvalget arrangerer i samråd med trænere og ledere en afslutningsfest til markering af sæsonafslutningen. 4. Seniorudvalget sørger for pokaler til afslutningsfest, herunder fiduspokaler til hvert hold og årets spiller i hele afdelingen. 5. Seniorudvalget sørger i samråd med trænere og ledere for vandrepokal til årets fund i forbindelse med afslutningsfesten. Fodbold Side 21 af 35 Rev

22 12. Emner til besættelse af seniorudvalg 1. Seniorudvalget supplerer sig selv ved at finde egnede erstatninger for udtrædende medlemmer. 13. Træner/leder-møder 1. Der afholdes én gang om måneden et kort statusmøde med trænere og ledere omkring den daglige drift og akutte opgaver, som skal løses. Fodbold Side 22 af 35 Rev

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold

Bestyrelseshåndbog. for. KHIF-Fodbold K H I F F O D B O L D Bestyrelseshåndbog for KHIF-Fodbold w w w. k h i f - f o d b o l d. d k S i d e 2 a f 1 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Målsætning... 3 Organisation... 4 Formand...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG

Vejgaard Boldspilklub BLÅ/HVIDBOG BLÅ/HVIDBOG Side 1 af 30 Indledning Hvidbogen har til formål at beskrive funktioner og tilhørende opgaver samt de principper og retningslinjer, der udarbejdes i VB. Hvidbogen er tilgængelig for alle via

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Vedtægter. for. AaB Ishockey

Vedtægter. for. AaB Ishockey for AaB Ishockey Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling 10. juni 2015 AaBI pr 20150610.docx Side 1 af 9 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er AaB Ishockey og har hjemsted i Aalborg.

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere