Kitchen. quickmix plus // stick mixer // Type ml chopper // 2 speeds // Detachable blender shaft // Knives in stainless steel //

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kitchen. quickmix plus // stick mixer // Type ml chopper // 2 speeds // Detachable blender shaft // Knives in stainless steel //"

Transkript

1 Kitchen quickmix plus // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable blender shaft // Jar // Knives in stainless steel // 400 watt DC motor // Type 6703

2 Brugsanvisning dansk...side 3 7 Bruksanvisning svenska...sida 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english... page

3 OBH Nordica Stavblender med minihakker og piskeris Før brug Før stavblenderen tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Stavblenderen tørres af med en fugtig klud inden brug. Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker fødevarer lynhurtigt og let. Velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, diæt- og babymad, cocktails, sorbetis osv., til at hakke nødder og lignende eller til at piske f.eks. flødeskum. Stavblenderen bruges i det medfølgende bæger, men kan også anvendes i en hvilken som helst skål, kande eller gryde. Ved brug i skål eller gryde, skal der dog udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal denne dog fjernes fra komfuret, således at stavblenderen ikke udsættes for overophedning (max C) fra grydens varme bund. A + B C J E D G Beskrivelse A. Momentknap I B. Momentknap II C. Motordel D. Stavblender E. Låg til minihakker skål F. Knivdel til minihakker (ej synlig på illu) G. Minihakker skål H. Holder til piskeris I. Piskeris J. Bæger til stavblender og piskeris I H 3

4 Sådan bruges stavblenderen Påmontér det aftagelige blenderskaft på motordelen ved forsigtigt at dreje stavskaftet i retning mod lukket hængelås (med uret). Når den lukkede hængelås på stavblenderen og pilen på motordelen er lige ud for hinanden, er blenderen korrekt monteret. Sæt stikket i stikkontakten og tænd for stikkontakten. Sørg for at ledningen ikke kommer i vejen. Stavblenderen nedsænkes i ingredienserne, før der trykkes på moment knap I eller II, herved undgås stænk. Stavblenderen føres forsigtigt op og til siderne i langsomme, roterende bevægelser. Når man slipper momentknappen, stopper motoren. Hold momentknappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens. Da stavblenderen arbejder meget hurtigt de fleste ting er færdige på under 1 minut er det en god idé kun at arbejde med den i korte intervaller: specielt i den første tid, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen. Bemærk dog, at stavblenderen kun må køre kontinuerligt i max. 1 minut ved bløde fødevarer og max. 15 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal hvile i nogle minutter for afkøling, før den genstartes. Efter brug tages stavblenderen op af kanden eller skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Stavblenderen afmonteres ved at dreje stavblenderen i retning mod åben hængelås (mod uret), hvorefter den kan skylles under rindende vand. Til rengøring af kniven anvendes en blød opvaskebørste og varmt sulfovand. Lad aldrig kniven ligge i vand, idet vand vil trænge ind i lejet ved kniven og ødelægge dette. Sådan bruges minihakkeren Minihakkeren er velegnet til at hakke fødevarer såsom kød, ost, løg, krydderurter, hvidløg, gulerødder, nødder, mandler, bønner osv. Fjern plastikhætten fra knivdelen. Bemærk: Knivdelen er meget skarp! Tag aldrig direkte på knivbladene, men udelukkende på plastikdelen. Skålen placeres på en plan overflade, hvorefter knivdelen anbringes på akslen i midten af skålen. Påfyld nu de ingredienser, der skal hakkes. Sæt låget på og drej med uret, indtil der lyder et klik. Motordelen låses herefter fast på skålen ved at dreje motordelen med uret, indtil den lukkede hængelås på skålens låg stå ud for pilen på motordelen. Minihakkeren er beregnet til mindre portioner, og der må derfor maksimalt bearbejdes de i tabellen angivne mængder, da hakkeresultatet ellers ikke bliver tilfredsstillende, og der er risiko for overbelastning af apparatet. 4

5 Type Tilberedelse Max. mængde Ca. tid Kød Skæres i stykker à 2 cm 250 g 15 sek. Krydderurter Hasselnødder/mandler Skylles, ribbes og tørres grundigt Kun selve nødden og ikke skallen 50 g 10 sek. 150 g sek. Ost Skæres i mindre tern 100 g 10 sek. Løg Pilles og skæres i stykker à 2-3 cm 200 g sek. Hvidløg Pilles og deles i fed 5-8 fed 5 sek. Gulerødder, rå Skrælles og skæres i stykker à 1 cm 150 g 5 korte tryk og sek. Chokolade Afkøles i frostrum og skæres i stykker à 1 cm 50 g 5 korte tryk og 30 sek. VIGTIGT! For at undgå beskadigelse af lejer, kniv og beholder, bør følgende ikke benyttes i minihakkeren: Korn, is, muskatnød og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten! Sæt stikket i en stikkontakt. Apparatet tændes ved at trykke på momentknap I eller II, og arbejder så længe denne holdes inde. Det anbefales at starte med små, korte tryk på knappen og derefter lade apparatet arbejde uafbrudt, indtil den ønskede finhedsgrad er opnået. Vær dog opmærksom på, at minihakkeren kun må køre kontinuerligt i max. ét minut ad gangen ved bløde fødevarer og max. 15 sekunder ved hårde fødevarer, hvorefter den skal afkøle i nogle minutter inden yderligere brug. Under brug holdes motordelen med den ene hånd og skålen med den anden hånd. Efter brug fjernes motordelen fra skålen, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter tages låget af skålen og knivdelen fjernes forsigtigt VIGTIGT! Kniven er meget skarp og skal derfor omgås med forsigtighed. Tag aldrig låget af og afmontér aldrig denne, før kniven står helt stille! Stikket tages ud af stikkontakten. Sådan bruges piskeriset Piskeriset anvendes kun til at piske flødeskum, æggehvider, lette deje som pandekagedej eller kageblandinger samt færdige dessertblandinger. 5

6 Sæt piskeriset på piskeris-holderen og montér derefter piskeriset på motordelen, indtil den er fastlåst. Placér piskeriset i skålen, før motordelen tændes. Hold momentknap I eller II inde for at tænde for piskeriset. Efter brug fjernes motordelen fra piskeriset, stikkontakten slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Herefter fjernes holderen fra piskeriset. Rengøring og vedligeholdelse Motordelen må kun tørres af med en blød, let fugtig klud eller med køkkenrulle. De øvrige dele vaskes af i varmt sulfovand eller i opvaskemaskine. Ved vask i opvaskemaskine skal delene placeres i øverste kurv, aldrig i bunden, hvor den kraftige varmeudvikling i nogle tilfælde kan deformere plastdelene. Plastikdelene kan blive misfarvede af farvede fødevarer som f.eks. gulerødder. Smør derfor lidt vegetabilsk olie på delene, før de sættes i opvaskemaskinen. VIGTIGT! Motordelen må aldrig skylles under rindende vand eller neddyppes i vand eller andre væsker. Således må motordelen naturligvis heller ikke vaskes i opvaskemaskinen! Bemærk: Beholder og skål kan ikke anvendes i en mikrobølgeovn. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Apparatets øvrige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine. 5. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (heriblandt børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, medmindre disse er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 10. Apparatet bør kun anvendes til tilberedning af levnedsmidler. 11. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minutter, vent mindst 15 minutter inden apparatet bruges igen. 12. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug eftersom de kommer i kontakt med levnedsmidler. 13. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten inden kniven rengøres, 14. Vær ekstra omhyggelig når der er varme væsker i beholderen, da der kan forekomme stænk op over kanten. 6

7 15. Dette apparat er kun beregnet til miksning af mindre mængder. 16. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 17. El-installationen skal overholde gældende version af Stærkstrømsbekendtgørelsen med hensyn til ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma). Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 18. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 19. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 400 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 7

8 OBH Nordica Stavmixer med minihackare och visp Innan användning Innan du använder apparaten för första gången, läs igenom bruksanvisningen noga och spar den för framtida bruk. Torka av stavmixern med en fuktig trasa innan användning. Stavmixern kan användas till att blanda, vispa och hacka snabbt och enkelt. Perfekt för puréer, soppor, dressingar, barnmat, milkshakes och såser, vispa grädde eller till att hacka nötter e d. Stavmixern används i den medföljande behållaren men kan också användas i skålar, kannor eller grytor/kastruller. Om du använder den i annan skål eller kärl bör man vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/kastruller ska du ta bort den från spisplattan så att inte mixern utsätts för höga temperaturer (max C) från kastrullens varma botten. A + B C J E D G Beskrivning A. Pulsknapp I B. Pulsknapp II C. Motordel D. Mixerstav E. Lock till minihackarens skål F. Knivdel till minihackaren (ej synlig på bild) G. Minihackarens skål H. Hållare till vispen I. Visp J. Behållare till stavmixer och visp I H 8

9 Användning Sätt på det löstagbara mixerskaftet på motordelen genom att försiktigt vrida skaftet i riktning mot symbolen med stängt hänglås (medurs). När det stängda hänglåset på mixerskaftet och pilen på motordelen är i jämnhöjd är stavmixern korrekt monterad. Anslut kontakten till ett vägguttag. Se till att sladden inte hänger i vägen. Sänk ned stavmixern i ingredienserna innan den startas för att undvika stänk. Tryck på pulsknapp I eller II och för försiktigt stavmixern upp och ned längs sidorna i roterande rörelser i bägaren. När man släpper pulsknappen stannar motorn omedelbart. Håll in knappen i intervaller på ca 10 sekunder, släpp knappen ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills du fått önskad konsistens. Eftersom stavmixern jobbar snabbt är det flesta ingredienser färdiga på under en minut, det är därför bra att arbeta i korta intervaller speciellt i början när man inte är så van med stavmixern. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut vid mjuka råvaror och max 15 sekunder vid mixning av hårda råvaror. Pausa därefter i några minuter för att apparaten ska hinna svalna innan den startas igen. Efter användning tas stavmixern upp ur behållaren eller skålen och kontakten dras ur. Mixerskaftet avmonteras genom att vrida mixerskaftet i riktning mot symbolen för öppet hänglås (moturs). Därefter kan den sköljas under rinnande vatten. För rengöring av kniven används en mjuk diskborste och varmt vatten med diskmedel. Låt aldrig kniven ligga i vatten då vatten kan tränga in i höljet och skada kniven. Så används minihackaren Minihackaren är perfekt till att hacka råvaror så som kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter etc. Ta bort plastskyddet från knivdelen. Obs: knivdelen är mycket vass! Ta aldrig direkt på knivbladen utan endast i plastdelen. Skålen placeras på en plan yta vartefter knivdelen sätts på axeln i mitten av skålen. Fyll på med de ingredienser som ska hackas. Sätt på locket och vrid medurs tills det klickar fast. Motordelen låses sedan fast på skålen genom att vrida motordelen medurs tills det stängda hänglåset på skålens lock är jämns med pilen på motordelen. Minihackaren är avsedd att användas för mindre mängder och den får därför maximalt bearbeta i tabellen angivna mängder för att få ett tillfredsställande resultat, och för att undvika överbelastning av apparaten. 9

10 Råvara Förberedelser Maxmängd Ca tid Kött Skärs i bitar à 2 cm 250 g 15 sek. Färska örter Sköljs och avtorkas 50 g 10 sek. Hasselnötter/mandlar Ta enbart själva nöten och inte skalet 150 g sek. Ost Skärs i mindre tärningar 100 g 10 sek. Lök Skalas och skärs i bitar à 2-3 cm 200 g sek. Vitlök Skalas och delas 5-8 klyftor 5 sek. Morötter, råa Skalas och skärs i bitar à 1 cm 150 g 5 korta tryck och sek Choklad Kyls och skärs i bitar à 1 cm 50 g 5 korta tryck och 30 sek. VIKTIGT! För att undvika att skada kniv och behållare bör följande inte tillredas i minihackaren: korn, is, muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått där av omfattas inte av reklamationsrätten. Sätt i kontakten i ett vägguttag. Starta apparaten genom att trycka på pulsknapp I eller II och håll den intryckt så länge du önskar mixa. Det rekommenderas att starta med små korta tryck på knappen och därefter låta apparaten arbeta oavbrutet tills önskat resultat uppnåtts. Var dock uppmärksam på att minihackaren endast får köras kontinuerligt i max en minut åt gången vid mjuka råvaror och max 10 sekunder vid hårda råvaror. Därefter bör den svalna i några minuter innan användning. Under användning hålls motordelen med den ena handen och skålen/behållaren med den andra handen. Efter användning tas motordelen bort från behållaren och locket från behållaren. Avlägsna knivdelen försiktigt. VIKTIGT! Kniven är mycket vass och ska därför hanteras med försiktighet. Ta aldrig av locket innan kniven står helt still. Så används vispen Vispen används endast för att vispa grädde, äggvitor, lättare smet som t ex pannkakssmet eller kakmixer samt färdiga dessertmixer. 10

11 Sätt vispen på visphållaren och montera därefter visphållaren på motordelen tills den klickar på plats. Placera vispen i behållaren innan apparaten startas. Tryck på pulsknapp I eller II för att starta vispningen. Efter användning tas vispen bort från motordelen, ta därefter bort vispen från hållaren. Dra ur kontakten. Rengöring och underhåll Motordelen får endast rengöras med en fuktig trasa eller hushållspapper. De övriga delarna diskas i varmt vatten eller i diskmaskin. Vid rengöring i diskmaskin ska delarna placeras i den övre korgen och aldrig i botten då den kraftiga värmeutvecklingen kan deformera plastdelarna. Plastdelarna kan missfärgas av t ex morötter. Smörj därför lite vegetabilisk olja på delarna innan de placeras i diskmaskinen. Viktigt! Motordelen får aldrig sköljas under rinnande vatten eller neddoppas i vatten eller andra vätskor. Motordelen får naturligtvis heller aldrig diskas i diskmaskinen. Notera: behållare och skål kan inte användas i mikrovågsugn. Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. Apparatens övriga delar får inte diskas i diskmaskin. 5. Produkten är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om inte användning sker under uppsyn eller efter instruktion av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 6. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn är inte alltid kapabla att förstå och värdera potentiella risker. Lär barn ansvarsfull hantering av elektriska apparater. 7. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 8. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Apparaten bör endast användas under uppsyn. 10. Apparaten är avsedd att användas för tillberedning av olika livsmedel. 11. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. 12. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och dess tillhörande delar ordentligt efter användning, eftersom dessa kommer i kontakt med olika livsmedel. 13. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket skarp! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 14. Var extra försiktig om du har varma vätskor i behållaren, eftersom det kan förekomma stänk. 15. Denna apparat är endast avsedd att användas till mixning av mindre mängder. 11

12 16. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 17. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 18. Apparaten är endast för privat bruk. 19. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica V växelström 400 W Rätt till löpande ändringar förbehålles. 12

13 OBH Nordica Stavmikser med minihakker og visp Før bruk Før stavmikseren tas i bruk første gang bør bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk. Stavmikseren tørkes av med en fuktig klut før bruk. Stavmikseren mikser, blender, pisker og hakker matvarer raskt og enkelt. Utmerket til f.eks sauser, supper, dressinger, barnemat, coctails, sorbet osv. Hakke nøtter o.l. eller til å piske f.eks krem. Stavmikseren kan brukes i medfølgende kanne, men kan også brukes i en hvilken som helst bolle, kanne eller gryte. Ved bruk i bolle eller gryte skal man være forsiktig for å unngå sprut. Ved bruk direkte i gryte skal denne fjernes fra komfyren slik at stavmikseren ikke utsettes for overoppheting (maks C) fra grytens varme bunn. A + B C J E D G Beskrivelse A. Momentknapp I B. Momentknapp II C. Motordel D. Stavmikser E. Lokk til minihakker bolle F. Knivdel til minihakker (ikke synlig) G. Minihakker bolle H. Holder til visp I. Visp J. Beger til stavmikser og visp I H 13

14 Slik brukes stavmikseren Montér det avtagbare blenderskaftet på motordelen med å dreie forsiktig mot låst hengelås (med klokken). Når den låste hengelås på stavmikseren og pilen på motordelen peker mot hverandre er blenderen riktig montert. Sett støpslet i kontakten og pass på at ikke ledningen kommer i veien. Stavmikseren senkes ned i ingrediensene før det trykkes på knapp I eller II for å unngå at det spruter. Stavmikseren føres forsiktig opp og til sidene i langsomme roterende bevegelser. Når man slipper moment knappen stopper motoren. Hold momentknappen inne i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et lite øyeblikk og start igjen. Fortsett på denne måten inntil ingrediensene har fått den ønskede konsistens. Stavmikseren arbeider veldig raskt de fleste ting er ferdig på under 1 minutt. Det er en god ide å kun arbeide med den i veldig korte intervaller; spesielt den første tiden når man enda ikke er fortrolig med stavmikseren. Merk også at stavmikseren kun skal kjøre kontinuerlig i maks 1 minutt med myke matvarer og maks 15 sekunder med harde matvarer, deretter skal den hvile i noen minutter og avkjøles før man gjentar miksingen. Etter bruk tas stavmikseren opp av kannen eller bollen, stavmikseren slås av og støpslet tas ut av kontakten. Blenderskaftet demonteres ved å dreie skaftet mot åpen hengelås (mot klokken) og deretter kan den skylles under rennende vann. Til rengjøring av kniven brukes det en myk oppvaskbørste og varmt zalovann. La aldri kniven ligge i vann da vann trenger inn i pakningen ved kniven og ødelegge den. Slik brukes minihakkeren Minihakkeren er velegnet til å hakke matvarer som kjøtt, ost, løk, krydderurter, hvitløk, gulerøtter, nøtter, mandler, bønner osv. Fjern plastikhetten fra knivdelen. Merk: Knivdelen er veldig skarp! Ta aldri direkte på knivbladene, men på plastikkdelen. Bollen plasseres på en slett overflate og knivdelen settes på akselen i midten på bollen. Fyll nå på de ingredienser som skal hakkes. Sett lokket på og drei med klokken inntil det sitter fast, det vil høres et klikk. Motordelen låses deretter fast på bollen ved å dreie motordelen med klokken inntil den lukkede hengelås på bollens lokk peker mot pilen på motordelen. Minihakkeren er beregnet til mindre posjoner og det må derfor maksimalt bearbeides i de angitte mengder som tabellen under viser, da resultatet ellers ikke blir tilfredsstillende og det er fare for overbelastning av apparatet. 14

15 Type Tilberedelse Maks. mengde Ca. tid Kjøtt Skjæres i stykker à 2 cm 250 g 15 sek. Krydderurter Hasselnøtter/mandler Skylles, ribbes og tørkes godt Kun selve nøtten og ikke skallet 50 g 10 sek. 150 g sek. Ost Skjæres i mindre terninger 100 g 10 sek. Løk Renskes og skjæres i stykker à 2-3 cm 200 g sek. Hvitløk Renskes og deles i fedd 5-8 fedd 5 sek. Gulrøtter, rå Skrelles og skjæres i stykker à 1 cm 150 g 5 korte trykk og sek Sjokolade Avkjøles i fryser og skjæres i stykker à 1 cm 50 g 5 korte trykk og 30 sek. VIKTIG! For å unngå skade på pakninger, kniv og beholder bør følgende ikke brukes i minihakkeren: Korn, is, muskatnøtt og kaffebønner. Skader oppstått som følge av dette blir ikke dekket av reklamasjonsretten! Sett støpslet i kontakten. Apparatet slås på ved å trykke på moment knappen I eller II og arbeider så lenge denne holdes inne. Det anbefales å starte med små, korte trykk på knappen og deretter la apparatet arbeide uavbrudt inntil den ønskede finhetsgrad er oppnådd. Vær da oppmerksom på at minihakkeren kun må kjøre kontinuerligt i maks. et minutt om gangen med myke matvarer og maks. 15 sekunder med harde matvarer, deretter skal den avkjøle noen minutter før den tas i bruk igjen. Under bruk holdes motordelen med den ene hånden og bollen med den andre. Etter bruk fjernes motordelen fra bollen, og støpslet tas ut av kontakten. Deretter tas lokket av bollen og knivdelen fjernes forsiktig. VIKTIG! Kniven er veldig skarp og skal derfor brukes med forsiktighet. Ta aldri lokket av og demonter aldri denne før kniven har stoppet helt! Slik brukes vispen Vispen brukes kun til å piske krem, eggehviter, lette deiger som pannekakerøre eller kakeblandinger og ferdige dessertblandinger. 15

16 Sett vispen på vispeholderen og monter deretter vispen på motordelen slik at den er låst. Sett vispen i bollen før motoren startes og hold moment knappen I eller II inne for å starte vispingen. Etter bruk fjernes motordelen fra vispen, støpslet tas ut av kontakten og deretter fjernes vispen fra holderen. Rengjøring og vedlikehold Motordelen må kun tørkes med en myk, lett fuktig klut eller med tørkepapir. De øvrige deler vaskes i varmt zalovann eller i oppvaskmaskin. Ved vask i oppvaskmaskin skal delene plasseres i øverste kurv, aldri i bunnen hvor den kraftige varmeutviklingen i noen tilfeller kan deformere plastdelene. VIKTIG! Motordelen må aldri skylles under rennende vann eller dyppes i vann eller andre væsker. Motordelen må naturligvis heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen! Merk: Beholder og bolle kan ikke brukes i en mikrobølgeovn. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten ved forstyrrelse i bruken, etter bruk, når det settes deler på eller tas deler av, før rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparat er ikke beregnet til å brukes av personer (herunder barn) med begrensede fysiske, sensoriske, mentale evner, manglende erfaring med eller kjennskap til apparatet, med mindre disse er under tilsyn eller får instruksjon i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere mulige fare rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 9. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 10. Apparatet bør kun brukes til tilberedning av matvarer. 11. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maksimal brukstid: 1 minutt og vent noen minutter før apparatet brukes igjen. 12. Det er veldig viktig å rengjøre apparatet og beholderen nøye etter bruk ettersom de kommer i kontakt med matvarer. 13. Apparatet skal behandles med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven når den er i bruk. Pass på at hverken fingrene eller noen redskaper kommer i kontakt med kniven! Ta alltid støpslet ut av kontakten før kniven rengjøres, 14. Vær ekstra forsiktig når det er varme væsker i beholderen, da det kan forekomme damp opp over kanten. 15. Dette apparat er kun beregnet til miksing av mindre mengder. 16. Se alltid etter skader på apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av fabrikken, serviceverksted eller av en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 16

17 17. Det anbefales at el- installasjonen ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømsreglementet med jordfeilbryter (HFI/PFI/HPFI-rele- brytestrøm maks. 30 ma). Kontakt evt. en autorisert el- installatør. 18. Apparatet er kun til privat forbruk. 19. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer brukeren selv det fulle ansvar for eventuelle skader. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Faks: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 400 watt Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 Teholeikkurilla ja vispilällä varustettu OBH Nordica -sauvasekoitin Ennen käyttöä Lue käyttöohje huolellisesti ennen sauvasekoittimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Pyyhi sauvasekoitin ennen käyttöönottoa nihkeällä liinalla. Sauvasekoitin soseuttaa, sekoittaa, vatkaa ja hienontaa elintarvikkeet nopeasti ja kätevästi. Se soveltuu esimerkiksi kastikkeiden, keittojen, salaatinkastikkeiden, peston, dieetti- ja vauvanruokien, juomien, pirtelöiden sekä sorbettien valmistukseen, pähkinöiden ja muiden vastaavien rouhimiseen sekä esimerkiksi kerman vaahdottamiseen. Sauvasekoitinta voi käyttää sen mukana toimitettavassa astiassa sekä missä tahansa kulhossa, kannussa tai kattilassa. Jos käytät sauvasekoitinta kulhossa tai kattilassa, noudata erityistä varovaisuutta sekoitettavien ainesten roiskumisen välttämiseksi. Jos käytät sauvasekoitinta kattilassa, nosta kattila pois liedeltä, jotta kattilan kuuma pohja ei kuumenna sauvasekoitinta liikaa (enimmäislämpötila ºC). A + B C J E D Kuvaus A. Pitokytkin I B. Pitokytkin II C. Moottoriosa D. Sauvasekoitin E. Teholeikkurin kulhon kansi F. Teholeikkurin teräosa (ei näy kuvassa) G. Teholeikkurin kulho H. Vispilän pidike I. Vispilä J. Sauvasekoittimen ja vispilän astia I H G 18

19 Sauvasekoittimen käyttö Kiinnitä irrotettava sekoitinvarsi moottoriosaan kiertämällä sitä varovasti myötäpäivään kohti suljetun riippulukon symbolia. Kun sauvasekoittimen lukkosymboli ja moottoriosan nuoli ovat kohdakkain, laite on käyttövalmis. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Varmista, ettei johto ole sauvasekoittimen tiellä. Upota sauvasekoitin roiskumisen estämiseksi ainesten joukkoon ennen laitteen käynnistämistä pitokytkimellä I tai II. Kuljeta sauvasekoitinta hitain pyörivin liikkein varovasti ylös ja alas sekä sivuille. Moottori pysähtyy, kun pitokytkin vapautetaan. Paina pitokytkintä kerrallaan noin kymmenen sekunnin ajan, vapauta se hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jatka näin, kunnes ainesten koostumus on halutunlainen. Koska sauvasekoitin on erittäin nopea, haluttu lopputulos syntyy useimmiten alle minuutissa. Tämän vuoksi laitetta kannattaa käyttää lyhyissä erissä. Erityisen tärkeää tämä on ensimmäisillä käyttökerroilla, jolloin laite ei ole vielä tuttu. Huomaa myös, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä sauvasekoittimen yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 15 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Nosta sauvasekoitin käytön jälkeen kannusta tai kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota sauvasekoittimen osat kiertämällä sekoitinvartta vastapäivään kohti avoimen riippulukon symbolia. Huuhtele sekoitinvarsi juoksevalla vedellä. Puhdista terä pehmeällä tiskiharjalla ja lämpimällä astianpesuainevedellä. Terää ei saa liottaa, koska vesi pääsee tällöin terän laakeriin ja laakeri vaurioituu. Teholeikkurin käyttö Teholeikkuri soveltuu lihan, juuston, sipulin, mausteyrttien, valkosipulin, porkkanoiden, pähkinöiden, manteleiden, papujen ja muiden elintarvikkeiden hienontamiseen. Poista teräosan muovisuojus. Tärkeää: Teräosa on erittäin terävä! Tartu terän muoviosaan, älä milloinkaan itse terään. Aseta kulho tasaiselle alustalle ja kiinnitä teräosa kulhon keskellä olevaan akseliin. Lisää hienonnettavat ainekset kulhoon. Sulje kansi kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes se naksahtaa kiinni. Kiinnitä moottoriosa kulhoon kiertämällä sitä myötäpäivään, kunnes kulhon kannessa oleva riippulukon symboli ja moottoriosan nuoli ovat kohdakkain. Teholeikkuri on tarkoitettu pienehköjen annosten hienontamiseen. Oheisessa taulukossa on ilmoitettu ne eri ainesten enimmäismäärät, jotka teholeikkuri pystyy käsittelemään ilman, että lopputuloksen laatu kärsii ja laite on vaarassa ylikuumentua. 19

20 Ohjeellisia määriä ja käsittelyaikoja: Aines Esivalmistelut Enimmäismäärä Aika Liha Leikataan 2 cm:n paloiksi 250 g n. 15 sekuntia Mausteyrtit Huuhdellaan, irrotetaan varsista ja kuivataan huolellisesti 50 g n. 10 sekuntia Hasselpähkinät ja mantelit Vain itse pähkinät ja mantelit, ei kuorta 150 g n sekuntia Juusto Leikataan pienehköiksi kuutioiksi 100 g n. 10 sekuntia Sipuli Kuoritaan ja leikataan 2-3 cm:n paloiksi 200 g n sekuntia Valkosipuli Kuoritaan ja erotetaan kynsiksi 5-8 kynttä n. 5 sekuntia Raaka porkkana Suklaa Kuoritaan ja leikataan 1 cm:n paloiksi Jäähdytetään kovaksi ja paloitellaan 1 cm:n paloiksi 150 g 50 g 5 lyhyttä painallusta, ja n sekuntia 5 lyhyttä painallusta, ja n. 30 sekuntia TÄRKEÄÄ! Jotta laakerit, terä ja kulho eivät vaurioituisi, teholeikkurilla ei saa hienontaa seuraavia aineksia: jyvät, jää, muskottipähkinät ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä! Liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite painamalla pitokytkintä I tai II. Laite käy niin kauan kuin pidät kytkimen sisään painettuna. Paina kytkintä aluksi muutaman kerran lyhyesti ja sen jälkeen yhtäjaksoisesti, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu. Huomaa kuitenkin, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä teholeikkurin yhtäjaksoinen käyttöaika on enintään minuutti ja kovia elintarvikkeita käsiteltäessä enintään 15 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä muutaman minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Pidä laitteen käydessä toisella kädellä kiinni moottoriosasta ja toisella kädellä kulhosta. Irrota moottoriosa käytön jälkeen kulhosta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Avaa tämän jälkeen kulhon kansi ja poista teräosa varovasti. TÄRKEÄÄ! Terä on erittäin terävä, minkä takia sitä on käsiteltävä varovaisesti. Älä poista kantta tai teräosaa, ennen kuin terä on pysähtynyt kokonaan ja pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. 20

21 Vispilän käyttö Vispilä soveltuu ainoastaan kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen. Lisäksi sillä voi sekoittaa kevyitä taikinoita kuten pannukakku- tai kakkutaikinaa tai valmiita jälkiruokaaineksia. Kiinnitä vispilä pidikkeeseen ja sen jälkeen moottoriosaan siten, että se lukittuu paikoilleen. Pane vispilä astiaan, ennen kuin käynnistät moottoriosan. Pidä pitokytkintä I tai II alas painettuna käynnistääksesi vispilän. Irrota moottoriosa käytön jälkeen vispilästä ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Irrota tämän jälkeen vispilä pidikkeestä. Puhdistus ja hoito Puhdista moottoriosa pehmeällä, hieman nihkeällä liinalla tai talouspaperilla. Pese muut osat lämpimällä astianpesuainevedellä. Voimakkaan väriset elintarvikkeet, kuten porkkana, voivat värjätä muoviosia. Voitele osat kasviöljyllä ennen niiden pesemistä. TÄRKEÄÄ! Moottoriosaa ei saa huuhdella juoksevalla vedellä eikä upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Näin ollen moottoriosaa ei myöskään saa pestä astianpesukoneessa! Tärkeää: Huomaa, että astia ja kulho eivät kestä mikroaaltouunia. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä ja irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja hoitoa. 4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laitteen muita osia ei saa pestä astianpesukoneessa. 5. Laite ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden aistit, fyysiset tai henkiset ominaisuudet tai tiedon tai kokemuksen puute rajoittavat laitteen turvallista käyttöä. Nämä henkilöt voivat käyttää laitetta heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lasta käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Varmista, ettei johto riipu vapaana pöydältä. 8. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 9. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 10. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden käsittelyyn. 11. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoja. Enimmäiskäyttöaika on yksi minuutti, jonka jälkeen laitteen on annettava jäähtyä vähintään 15 minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. 12. Laite, kulho ja astia on erittäin tärkeää puhdistaa käytön jälkeen huolellisesti, koska ne ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. 21

22 13. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä sen terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varmista, etteivät sormet tai esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen terän puhdistusta. 14. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä neste voi roiskua astian reunan yli. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan pienehköjen ainesmäärien sekoittamiseen. 16. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, johto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 17. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 18. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 19. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjetta, käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähkölaitteet ja elektroniset laitteet on kerättävä uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähkölaitteet ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystunnuksella, on kerättävä erikseen ja toimitettava paikallisesti järjestettyyn keräyspisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 400 W Oikeudet muutoksiin pidätetään. 22

23 OBH Nordica Hand-held Blender with mini-chopper and whisk Before use Before the blender is used for the first time, please read the instruction manual carefully and save it for future use. Wipe the blender with a damp cloth before use. The appliance mashes, blends, whips, and chops foods fast and easy. Well suited for e.g. sauces, soups, dressing, dietetic food and baby food, cocktails, sorbet ice, etc., for chopping nuts and similar, or for whipping e.g. cream. The hand blender is used with the enclosed cup, but can be used in any bowl, jug, or pot. Be careful when using the hand blender in a bowl or pot due to potential splashing. When using the hand blender directly in a pot, remove the pot from the stove to prevent the hand blender from overheating (max C) from the hot base of the pot. A + B C J E D G Description A. Moment button I B. Moment button II I C. Motor part D. Hand blender E. Lid for mini chopper bowl H F. Knife part for mini chopper (not visible on the fig.) G. Mini chopper bowl H. Whisk holder I. Whisk J. Cup for blender and whisk 23

24 How to use the hand blender Mount the removable blending shaft on the motor part by carefully turning the blending shaft towards the closed padlock (clockwise). When the closed padlock on the hand blender and the arrow on the motor part align, the blender has been correctly positioned. Apply the plug to a power socket and switch on. Make sure that the power cord does not get in the way. Lower the hand blender into the ingredients before pressing moment button I or II to avoid splashing. Carefully work the hand blender upwards and to the sides in slow, rotating movements. When you release the moment button, the motor stops. Keep the moment button pressed at intervals of about 10 seconds, release the button for a moment and restart. Continue in this way until all ingredients have got the texture you want. Because the hand blender works very quickly most ingredients are done in less than 1 minute we recommend that you activate the appliance only for short intervals, especially at first when you are not yet familiar with it. Note that the hand blender should only be activated continuously for max 1 minute when blending soft foods, and max 15 seconds max when blending solid foods. Allow the hand blender to rest and cool off for a couple of minutes before re-activating. After use, take the hand blender out of the jug or bowl, switch off the power, and remove the plug from the power socket. Separate the hand blender by turning the appliance towards the open padlock (counterclockwise) and then rinse under running water. Use a soft brush and hot soapy water when cleaning the knife. Never soak the knife in water as water may penetrate into the bearing of the knife and damage it. How to use the mini chopper The mini chopper is well suited for chopping foods such as meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, nuts, almonds, beans, etc. Remove the plastic cap from the knife. Please note: The knife is very sharp! Never touch the knife directly only touch the plastic part. Place the bowl on a plane surface, and then place the knife on the shaft in the middle of the bowl. Add the ingredients to be chopped. Put on the lid and turn clockwise until it engages with a click. Now lock the motor part onto the bowl by turning the motor part clockwise until the closed padlock on the lid of the bowl aligns with the arrow on the motor part. The mini chopper is designed for smaller portions and must be activated in accordance with the amounts stated in the table below. If not, the results may not be satisfactory and there is a risk of overloading the appliance. Guiding quantities and cooking time: 24

25 Type Preparation Maximum quantity Approx. time Meat Cut into 2 cm pieces 250 g 15 sec. Herbs Rinse, string and dry well 50 g 10 sec. Hazelnuts/almonds Only the nut itself and not the shell 150 g sec. Cheese Cut in small cubes 100 g 10 sec. Onion Peel and cut into 2-3 cm pieces 200 g sec. Garlic Peal and separate in cloves 5-8 cloves 5 sec. Carrots, raw Peel and cut into 1 cm pieces 150 g 5 short pushes and sec. Chocolate Keep in freezer and cut in 1 cm pieces 50 g 5 short pushes and 30 sec. IMPORTANT! To avoid damage to bearings, knife and container, please do not use the following foods in the mini chopper: Grain, ice, nutmeg (whole), and coffee beans. Any resulting damage is not covered by the warranty! Apply the plug to a power socket. Switch on the appliance by pressing the moment I or the moment II button. The appliance is on as long as the button is pressed. We recommend that you start by pressing the button in short sequences and subsequently let the appliance work continuously until the desired degree of fineness has been obtained. However, note that the mini chopper must be activated continuously for a maximum of 1 minute at a time with soft foods, and max 15 seconds with solid foods. Subsequently, the appliance must be allowed to cool off for a couple of minutes before re-activating. Hold the motor part with one hand and the bowl with the other hand during use. After use, remove the hand blender from the bowl, switch off the power and remove the plug from the power socket. Take the lid off the bowl and remove the knife carefully. IMPORTANT! The blade is very sharp and must be handled with care. Never take the lid off and detach the blade before it has stopped completely! Remove the plug from the power socket. How to use the whisk The whisk is used only for whipping cream, egg whites, light dough such as pancake dough or cake mixtures, or ready-made dessert mixtures. 25

26 Attach the whisk to the whisk holder and mount the whisk to the motor part until it engages in locked position. Place the whisk in the bowl before the motor part is activated. Press the moment button I or II to switch on the whisk. After use, remove the motor part from the whisk, switch off the power and pull the plug from the power socket. Then detach the holder from the whisk. Cleaning and maintenance Only wipe the motor part using a soft, damp cloth or kitchen roll. The additional parts can be cleaned in hot soapy water, or in the dishwasher. When using the dishwasher, place the parts in the top basket, never at the bottom part, where the powerful heat development in some cases may cause deformation of the plastic parts. Plastic parts may be discoloured by coloured food such as carrots. Grease the parts with a little vegetable oil before putting them in the dishwasher. IMPORTANT! The motor part must never be rinsed under running water or be immersed in water or other liquids. Consequently, the motor part is not dishwasher-safe! Note: The container and the bowl cannot be used in a microwave oven. Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The motor section must not be immersed in water or other liquids. The other parts of the blender must not be washed in a dishwashing machine. 5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 8. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 9. The appliance should only be used under supervision. 10. The appliance should only be used for preparation of food. 11. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 15 minutes before the appliance is used again. 12. It is very important to clean the appliance and the container carefully after use, since they both get into contact with food. 13. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor utensils get into contact with the knife! Always pull out the plug before cleaning the knife. 26

27 14. Pay special attention when the container contains hot liquids, as it may splash over the edge. 15. This appliance is only intended to blend small portions. 16. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard. 17. The electrical installation must comply with the current legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma). Check with your installer. 18. The appliance is for domestic use only. 19. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej 1 DK-2630 Taastrup Tel.: Technical data OBH Nordica volt AC 400 watt These instructions are subject to alterations or improvements. 27

28 DK/LBØ/6703/070711

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch //

Kitchen. quickmix // stick mixer // Type Detachable shaft // 2 speeds // 400 watt // Soft touch switch // Kitchen quickmix // stick mixer // Detachable shaft // Soft touch switch // 2 speeds // 400 watt // Type 6705 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk...

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. chilli // stick mixer // Type Detachable stainless steel shaft // Knives in stainless steel // Soft touch switch //

Kitchen. chilli // stick mixer // Type Detachable stainless steel shaft // Knives in stainless steel // Soft touch switch // Kitchen chilli // stick mixer // Detachable stainless steel shaft // Slim ergonomic handle // Knives in stainless steel // Soft touch switch // Type 6707 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning dansk...side 9 14 Bruksanvisning norsk...side 15 20 Käyttöohjeet suomi... sivu 21 27 Instruction manual english... page 28 33 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk... side 11 18 Bruksanvisning norsk... side 19 25 Käyttöohjeet suomi...sivu 26 33 Instruction manual english...page 34 41 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk... side 11 18 Bruksanvisning norsk... side 19 26 Käyttöohjeet suomi...sivu 27 34 Instruction manual english...page 35 42 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 10 Brugsanvisning dansk... side 11 17 Bruksanvisning norsk... side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 32 Instruction manual english...page 33 39 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks //

Kitchen. power mix 200 // W 5. handmixer // Type 6768. Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // and hooks // Kitchen power mix 200 // handmixer // 200 W 5 Powerful // 5 speed settings // Easy to clean // Easy to store // Chromed beaters and hooks // Type 6768 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12

6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 6722_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 11:06:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...side 6-8 Bruksanvisning - norsk...side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...sivu 12-14 Instructions of use

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi... sivu 25 31 Instruction manual english... page 32 38 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03

7762_AK_UVN_0915.indd :08:03 7762_AK_UVN_0915.indd 1 2015-10-29 13:08:03 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual

Læs mere

chilli // handmixer //

chilli // handmixer // Kitchen chilli // handmixer // Powerfull 300 watt motor // 5 speed settings // Easy to clean // Stainless steel beaters and hooks // Type 6761 6761_IM 041110.indd 1 05-11-2010 11:27:42 Brugsanvisning -

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54

matahari grinders // 8798_8799 IM_ indd :45:54 matahari grinders // DK - Matahari kværn Brugsanvisning 1. Tag toppen af kværnen ved at trække op i denne. 2. Påfyld salt eller peber og sæt derefter toppen på plads igen. 3. Kværnen er nu klar til brug.

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

style inox // blender //

style inox // blender // Kitchen style inox // blender // 1.5 litres // 2 speed settings // Ice crush // Pulse // Easy to clean // Type 6621 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 4 8. Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 4 8. Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 4 8 Brugsanvisning dansk... side 9 13 Bruksanvisning norsk... side 14 18 Käyttöohjeet suomi...sivu 19 23 Instruction manual english... page 24 28 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083

slim design ceramic coating quick heat up stylist straightener 200ºC www.obhnordica.com TYPE 3083 ceramic coating straightener 200ºC TYPE 3083 3083_CPE_1108.indd 1 slim design quick heat up stylist www.obhnordica.com 2008-12-17 08:57:28 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere