Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives."

Transkript

1 Nedskrivninger Principper Der gælder følgende grundlæggende principper mht. nedskrivninger: Bygningsdele, installationer og inventar, der slides og/eller forældes, nedskrives. Vægge, gulv- og loftskonstruktioner, der opbygges i forbindelse med nybygning eller omlægning af badeværelse og køkken, eller som falder ind under ekstraordinær genopretning, nedskrive s ikke (dette gælder kun for selve konstruktionen, men ikke for overfladebelægningen). Dette gælder også de grundlæggende bygningsomkostninger ved sammenlægninger. Nedskrivningshastigheden afhænger af forbedringens eller løsørets art - lang levetid giver en lang nedskrivningsperiode, kort levetid betyder en kort nedskrivningsperiode. Værdiforringelsen kan betragtes som et kurveforløb. Forringelsen er mindst i den første periode, hvor forbedringen er ny. Procenterne er vejledende og må betragtes som forløbet for godt udført og sædvanligt vedligeholdt forbedringsarbejde. Et ringe udført eller dårligt vedligeholdt arbejde skal selvfølgelig nedskrives hurtigere. Som det fremgår af skemaet med procenterne nedenfor, er det kun forbedringer, der nedskrives over 5 år, der nedskrives til 0, i de tre andre kategorier vedbliver der med at være en mindsteværdi. Nedskrivningen sker pr. fuldendt hele år for anskaffelsesdatoen / færdiggørelsesdatoen / ibrugtagningsdatoen. Datoerne skal kunne dokumenteres. Der gælder en bagatelgrænse, således at en forbedring ikke medtages, hvis den nedskrevne værdi for hele forbedringen er 100 kr. eller derunder. Der kan medtages et beløb for værdien af eget arbejde i forbedringens pris. Bemærk, at det er værdien af arbejdet og ikke antallet af timer, der gives penge for. Det vil i praksis sige, at man betales for det antal timer, en håndværker ville have brugt på arbejdet, til den timesats, som fastsættes en gang om året (1.1), reguleret efter pristallet med 75 kr. i timen i 1990 som udgangspunkt. Det er timeprisen på tidspunktet for arbejdets udførelse, der skal anvendes. Arbejdet skal selvfølgelig være af håndværksmæssig kvalitet, korrekt udført og må ikke kræve autorisation.

2 Nedskrivningsprocenter Tallene angiver forbedringens værdi, ikke den procentsats der nedskrives med Sats: 5 år 10 år 20 år 30 år år (%) (%) (%) (%) , , , , , , , , ,

3 Vurderingskategorier: (Tallene refererer til kolonnerne i vurderings- og nedskrivningsskemaet> 1. Forbedringer Under forbedringer medtages bygningsdele og installationer, der forbedrer lejlighedens brugsværdi. Det er ikke en forbedring at udskifte i øvrigt velfungerende bygningsdele og installationer på grund af smag eller andre personlige præferencer. Eksempler: Nyt bad eller køkken er en forbedring. Udskiftning af gammel dør, der er i orden, med ny eller opsætning af gipsplader på et ellers pænt stueloft er normalt ikke forbedringer. NB. Hvis der mangler regninger på arbejde, sælger har fået udført af håndværkere, anses det for at være lavet af sælger, og værdien af arbejdet fastsættes som sådant. 2. Tilpasset løsøre Tilpasset løsøre er fast, særligt tilpasset inventar, f.eks.væg-til-væg gulvtæpper og tilpassede skabe. Der er dog grænser for, hvad der kan accepteres som særligt tilpasset, f.eks. går senge og hjemmelavede specialmøbler ikke. Hvis løsøre godkendes som særligt tilpasset, skal køber overtage det. Tilpasset løsøre nedskrives i øvrigt som al anden løsøre og skal være korrekt udført. Et væg-til-væg tæppe, der mangler 20 cm i den ene ende, eller som ikke er korrekt lagt på, regnes som almindeligt løsøre. 3. Almindeligt løsøre Er alt andet inventar, f.eks. lamper, spejle, gardiner og bruseforhæng. Køber er frit stillet med hensyn til overtagelse af sådanne ting. 4. Ingen værdi Ting, som falder ind under kategori 1 eller 2, kan på grund af ringe udførelse være uden værdi. Det gælder f.eks. løslagt vinyl.

4 5. Ekstraordinær genopretning Ekstraordinær genopretning er installationer og vedligeholdelse, der har karakter af genopretningsarbejde, f.eks. når man genopretter et ødelagt gulv, sætter glasvæv på et ødelagt loft eller udskifter ødelagt dør med skydedør. Hvis man ønsker et sådant arbejde godskrevet ved salg af lejligheden, skal bestyrelsens godkendelse indhentes på forhånd, så det kan konstateres, at der vitterlig er brug for ekstraordinær genopretning. Bestyrelsen kan om nødvendigt foretage syning af det, der skal genoprettes., før arbejdet begynder. Vi godkender dog opsætning af glasvæv i badeværelser og køkkener som ekstraordinær genopretning, uden at der har været foretaget et syn, før arbejdet blev udført. 6. Forringelser Forhold, der sænker lejlighedens brugsværdi kan føre til et nedslag i prisen. Det kan f.eks. være ødelagt inventar, ulovlige installationer eller dårligt udført arbejde. 7. Nedskrivningsår Det antal år, der nedskrives over. Herefter er forbedringens/løsørets værdi konstant. 8. Skal være udført af autoriseret håndværker På de områder, hvor det kræves, skal arbejdet udføres af en autoriseret håndværker. Der kræves dokumentation i form af regning eller godkendelse fra autoriseret håndværker, ellers har forbedringen ingen værdi. I praksis har vi gjort det sådan, at sælger får lejlighed til at skaffe en evt. manglende godkendelse, og det beløb, der skal betales for godkendelsen, lægges oven i salgsprisen. Viser det sig at være ulovligt udført arbejde, som skal bringes i orden, skal køber selvfølgelig ikke betale for dette, og der kan blive tale om nedslag i salgsprisen.

5 9. Byggetilladelse skal foreligge Når loven kræver det, skal der indhentes byggetilladelse, før et arbejde påbegyndes. Husk, at bestyrelsen skal godkende ansøgninger om byggetilladelse. For at forbedringen skal kunne godskrives ved salg, skal både byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse foreligge. Overgangsordning i forhold til de gamle regler for nedskrivning Forbedringer kan stadig vurderes efter de gamle nedskrivningsregler, hvis følgende gælder: 1. Forbedringen er udført eller påbegyndt udført, før de nye regler trådte i kraft. 2. Den gamle praksis ville have givet en højere pris. Det gælder dog ikke forbedringer, der er udført i strid med gældende regler. Når de nye regler medfører, at sælger får en højere pris for en forbedring, end han selv har givet, da han købte lejligheden, skal forbedringens værdi "fastfryses" (sættes til værdien ved sælgers køb af lejligheden), indtil de nye regler giver et lavere beløb end det "fastfrosne", hvorefter de nye regler for nedskrivninger benyttes. Når de nye regler angiver, at en forbedring ikke skal nedskrive s, mens den blev nedskrevet efter de gamle regler, skal forbedringens værdi ved overdragelse fastsættes som den værdi, den havde ved det foregående salg. Der er dog generelt det problem i forbindelse med de gamle nedskrivningsprocenter, at de ikke er skrevet ned samlet et sted, så den eneste mulighed for at finde dem er i salgspapirerne fra tidligere salg. Her er dog nogle eksempler på forskelle på de gamle og nye regler Efter de nye regler godkendes forsænkede lofter kun som forbedringer i køkken, badeværelse og entre, med mindre der er tale om ekstraordinær genopretning. Efter de gamle regler var der tale omen forbedring, hvor der blev nedskrevet med 3 % pr. år. Efter de nye regler regnes op- og nedtagning af vægge kun som en forbedring i

6 forbindelse med ombygning af bad eller køkken. Efter de gamle regler var der tale om en forbedring, der blev nedskrevet med 5 % om året. El og forsatsruder blev ikke nedskrevet efter de gamle, men nedskrives efter de nye. Se ovenfor. Følgende udpensling skyldes mange og lange debatter på flere bestyrelsesmøder om, hvornår noget er sælgers ansvar, og hvornår det ikke er det! Der skelnes mellem fire kategorier 1. Almindelig forbedring 2. Forbedring, der kræver godkendelse af autoriseret håndværker. 3. Misligholdelse 4. Problemer, der skyldes den gamle ejendom. ad 1 Følgende reglerne, der er angivet under nedskrivninger. ad 2 Har sælger selv udført arbejde, der i følge loven skal udføres af en autoriseret håndværker, fx VVS- eller -arbejde, kan dette kun godkendes som en forbedring, hvis sælger sørger for at skaffe en godkendelse af arbejdet af en autoriseret håndværker. Det er kun prisen for selve godkendelsen, der skal overtages af køber. Evt. genoprettelse af forkert eller ulovligt arbejde skal sælger selv betale for. ad 3 Fejl og mangler, der skyldes misligholdelse, f.eks. et råddent køkkenbord, skal køber ikke betale for. Det vil sige, sælger kan ikke få påført udbedrelsen af dette som en forbedring, men kan vælge mellem selv at bringe forholdene i orden eller betale sig fra det. ad 4 Forhold, der skyldes, at vi bor i et gammelt hus, f.eks. revner i loftet, puds, der falder ned, når tapetet fjernes osv., er ikke sælgers ansvar. Køber må selv bringe det i orden og kan få arbejdet godkendt som ekstraordinær genopretning.

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere