World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/"

Transkript

1

2

3 Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt og professionelt kan opnå det ønskede resultat. Onlineydelser: Vi anbefaler disse serviceydelser, der giver dig adgang til oplysninger via dit modem 24 timer i døgnet. World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: Printerdrivere, opdateret HP-printersoftware samt produkt- og supportoplysninger kan hentes på følgende URL: i USA: i Europa: Anskaffelse af software Besøg: (Web-stedet er på engelsk) Ring til: Engelsk: +44 (0) Hvis du ønsker yderligere kontaktoplysninger, skal du se Bestilling af software på side 220. Customer Care globalt Ud over nedennævnte telefonnumre, indeholder service- og supportkapitlet i denne vejledning globale salgs- og serviceadresser samt telefonnumre. Europæisk HP Customer Care og indenlandsk support Åben mandag til fredag kl. 8:30-18:00 HP tilbyder en gratis telefonsupportydelse i løbet af garantiperioden. Hvis du ringer til telefonnummeret nedenfor, kan du tale med en gruppe specialister, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hvis du ønsker support efter udløbet af garantiperioden, kan du via samme telefonnummer modtage support imod betaling. Du betaler pr. hændelse. Når du ringer til HP, skal du have følgende oplysninger klar: produktnavn og serienummer, købsdato og en beskrivelse af problemet. Danmark: DN 1

4 2 DN

5 HP LaserJet 3150 Brugervejledning

6 Oplysninger om copyright 1999 Hewlett-Packard Company Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivning om copyright. Varenummer: C Første udgave, September 1999 Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard giver ingen former for garanti i forbindelse med disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG SPECIELT UNDERFORSTÅET GARANTI I FORBINDELSE MED SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller andre skader, som hævdes fremkommet i forbindelse med levering eller brug af disse oplysninger. MEDDELELSE TIL BRUGERE I DEN AMERIKANSKE REGERING: RESTRICTED RIGHTS COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE: Regeringens brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i pkt. (c)(1)(ii) i paragraffen Rights in Technical Data i DFARS Materiale, der er blevet scannet af dette produkt, kan være beskyttet af statslige love og andre regulativer såsom lovgivninger om copyright. Kunden alene er ansvarlig for overholdelsen af sådanne love og regulativer. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA Varemærker JetSuite er et varemærke tilhørende efax.com, Inc. Microsoft, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA og tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA og tilhørende det amerikanske EPA. CompuServe er et varemærke tilhørende CompuServe, Inc. Alle øvrige produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Dette produkt er kun godkendt til brug i følgende land: Danmark. Lokal lovgivning kan forbyde anvendelsen af dette produkt uden for de angivne lande. I stort set alle lande er det ved lov strengt forbudt at tilslutte telekommunikationsudstyr (faxmaskiner), der ikke er godkendt, til det offentlige telefonnet. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når dette produkt anvendes, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød. 1 Læs og forstå alle instruktionerne i brugervejledningen. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt ved tilslutning af HP LaserJet 3150 til en strømforsyningskilde. Hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet, kan en elektriker undersøge dette. 3 Undgå at berøre polerne i enden af telefonledningen eller kontakterne på HP LaserJet Udskift omgående beskadigede ledninger. 4 Installér aldrig telefonledninger i tordenvejr. 5 Overhold alle advarsler og instruktioner på produktets mærkater. 6 Tag stikket til dette produkt ud af stikkontakten og telefonstikket, inden det rengøres. 7 Installér og benyt ikke produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 8 Installér produktet på en stabil overflade. 9 Installér produktet et beskyttet sted, så ingen træder på eller snubler over ledningen, og hvor denne ikke beskadiges. 10 Se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. 11 Henvend dig til uddannet personale i forbindelse med alle servicespørgsmål. Oplysninger vedrørende bestemmelser i FCC klasse B, afsnit 15 og 68 findes i appendiks A, Specifikationer.

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Brug af produktet med din installation Brug af denne vejledning sammen med din installation Faxning Introduktion Valg og indlæsning af emner Valg af emner til faxning, kopiering og scanning Ilægning af emner, der skal faxes Oversigt over faxning fra produktet Afsendelse af fax fra produktet Justering af kontrasten Justering af opløsningen Opløsningsindstillinger Indsætning af en pause under opkald Brug af særlige opkaldssymboler Afsendelse af fax til én modtager Afsendelse af fax til flere modtagere Brug af Manual Dial Afsendelse af fax ved at ringe op fra en telefon Manuelt genopkald Afsendelse af lange sider Afsendelse af en fax på et senere tidspunkt Indstilling af en fax til anmodning (polling) Annullering af det aktuelle faxjob Annullering af et faxjob ved hjælp af Job Status Modtagelse af fax på produktet Ilægning af papir til modtagelse af fax Indstilling af papirstørrelsen Modtagelse af fax, når der høres faxtoner Udskrivning af fax, der er modtaget i hukommelsen Genudskrivning af fax Fjernelse af fax fra hukommelsen Anmodning om en fax fra en anden faxmaskine (polling) Brug af videresendelse af fax Brug af fjernhentning Brug af underretning med bipper DN 5

8 Afsendelse af papirfax ved hjælp af Document Assistant Faxning ved hjælp af softwaren Afsendelse af fax fra et program Modtagelse af fax på computeren Visning af fax ved hjælp af softwaren Brug af softwaren til andre faxopgaver Tilpasning af dine egne faxforsider Yderligere oplysninger Tip og hjælp Udskrivning Introduktion Valg af udskriftsmedie Valg af medietyper Valg af mediestørrelser Ilægning af medie Ilægning af papir i indbakken Brug af åbningen til indføring af enkeltark Valg af udbakkesti Udskrivning på papir med brevhoved og konvolutter Udskrivning af opgaver Stop af et udskriftsjob Udskrivning på specielt medie Håndtering af HP LaserJet-tonerkassetter Genbrug af tonerkassetter Forlængelse af tonerens liv ved genfordeling af toner Oprettelse af brugerdefinerede udskriftsindstillinger (software) Oprettelse og brug af vandmærker Oprettelse og brug af Quick Set-indstillinger Tip og hjælp Kopiering Introduktion Valg af emner, der skal kopieres Ilægning af papir, der skal kopieres på Ilægning af emner, der skal kopieres Kopiering fra produktet Kopiering Justering af kontrasten Justering af opløsningen Forstørrelse eller formindskelse af kopier Kopiering af lange sider Brug af Document Assistant, oversigt Funktioner, der kun er tilgængelige via softwaren Tip og hjælp DN

9 5 Scanning Introduktion Valg af emner, der skal scannes Ilægning af emner, der skal scannes Start af en scanning Brug af Document Assistant til scanning Brug af skrivebordet i JetSuite Pro til scanning Håndtering af scannede emner i fremviseren Lagring af scannede emner Brug af skrivebordet Oprettelse og opløsning af filstabler Brug af linkikoner Tilpasning af værktøjslinjen Manager Scanning til tekst ved hjælp af OCR Om OCR-software Scanning fra et program, der understøtter TWAIN Scanning af lange sider Tip og hjælp Afsendelse af flytbare dokumenter via Introduktion Introduktion af fremviseren af flytbare dokumenter Valg af emner, der skal scannes til Ilægning af emner, der skal scannes til Afsendelse af dokumenter via fra produktet Afsendelse af papirdokumenter via fra Document Assistant. 100 Afsendelse af papirdokumenter via ved at scanne dem først. 101 Afsendelse af flytbare dokumenter via fra JetSuite Pro-softwaren Afsendelse af flytbare dokumenter via fra andre programmer102 7 Håndtering af grundlæggende funktioner Introduktion Brug af kontrolpanelets menu Menutræet Angivelse af indstillinger for afsendelse af fax Indsættelse af en pause eller ventetid Brug af opkaldstegn Aktivering af særlige opkaldssymboler Brug af særlige opkaldssymboler Om ekspresknapper, hurtigopkaldskoder og gruppeopkaldskoder Programmering af hurtigopkaldskoder fra kontrolpanelet Programmering af gruppeopkaldskoder fra kontrolpanelet DN 7

10 Programmering af hurtigopkaldskoder fra softwaren Programmering af gruppeopkaldskoder fra softwaren Sikkerhedskopiering og gendannelse af koder Programmering af en ekspresknap til alternativ langdistanceservice Aktivering af et opkaldspræfiks Ændring af klokkeslæt og dato Ændring af faxbrevhovedet Justering af antallet af genopkald Justering af tidsinterval for genopkald Valg af tone- eller impulsopkald Ændring af registreringsklartone Aktivering af takstkoder Angivelse af indstillinger til modtagelse af fax Ændring af svartilstand og antal ringetoner, før der svares Blokering eller fjernelse af blokering af faxnumre Aktivering eller deaktivering af fejlkorrektion Ændring af indstillingen for sidestempel Modtagelse af fax i hukommelsen Aktivering af fjernhentning og angivelse af en adgangskode Indstilling af automatisk reduktion for indgående fax Ændring af aktivitetsregistreringen Aktivering af en lokaltelefon Ændring af komprimering af indgående fax Håndtering af rapporter Udskrivning af faxrapporten Udskrivning af takstrapporten alene Udskrivning af listen over blokerede fax Indstilling af, hvornår faxrapporten skal udskrives Indstilling af, hvornår overførselsrapporter skal udskrives Udskrivning af en ekspres-, hurtigopkalds- og gruppeopkaldsrapport Udskrivning af en konfigurationsrapport Udskrivning af en selvtestrapport Udskrivning af et menutræ Udskrivning af alle rapporterne på én gang Justering af generelle standardindstillinger Styring af lydstyrke Ændring af standardopløsningen Ændring af standardkontrasten Indstilling af standardsortering Indstilling af papirstørrelsen Ændring af standardkopistørrelsen Ændring af sproget i lyspanelet Gendannelse af fabriksindstillinger Tip og hjælp DN

11 8 Fejlfinding og vedligeholdelse Fremgangsmåde ved fejlfinding Fjernelse af papirstop fra scannerområdet Fjernelse af papirstop fra papirstiens områder Nulstilling af HP LaserJet Løsning af meddelelser i kontrolpanelet Løsning af faxproblemer Løsning af udskriftsproblemer Løsning af kopieringsproblemer Løsning af scanningsproblemer Løsning af almindelige softwareproblemer Løsning af problemer med billedkvalitet Løsning af problemer med papirindføring Rengøring af scannerstien Genkalibrering af scanneren Rengøring af udskrivningsstien Brug af et renseark Bestilling af dele Bestilling af software Fjernelse af softwaren Appendiks A Specifikationer Brug af flere funktioner samtidigt Omregningstabel for papirvægt (omtrentlige størrelser) Produktspecifikationer Transport Meddelelse om lasersikkerhed FCC-regulativer Krav i henhold til stykke 68 i FCC Telephone Consumer Protection Act (USA) IC CS-03-krav Lovgivningsmæssige oplysninger til EU-lande Erklæring vedrørende overholdelse af produktspecifikationer Environmental Product Stewardship-programmet Beskyttelse af miljøet Material safety data sheet Appendiks B Oplysninger om service og support Oplysninger om garanti Hewlett-Packard Erklæring om begrænset garanti Hardwareservice Returnering af enheden Serviceoplysningsskema Softwarelicensaftale DN 9

12 HP's salgs- og serviceafdelinger Appendiks C Ændring af parallelporttilstande Generelle oplysninger Mulige konfliktområder Ordliste Stikordsregister 10 DN

13 1 Introduktion Tak fordi du har købt HP LaserJet 3150, der er et effektivt værktøj til virksomheder og har de samme faciliteter som et komplet kontorudstyr. Med HP LaserJet 3150 kan du: Udskrive Udskriv dokumenter nemt med samme laserkvalitet, som du forventer fra en HP LaserJet-printer. Faxe Brug HP LaserJet 3150 som en enkeltstående faxmaskine (computeren behøver ikke være tændt) til at sende og modtage fax med laserkvalitet samt udføre avancerede opgaver, f.eks. videresende fax til en anden placering. Brug softwaren til afsendelse og modtagelse af fax på computeren (pc-faxning). Kopiere Lav enestående kopier med laserkvalitet. Du kan lave op til 99 kopier af en 30-siders original. Du kan også justere kontrasten, forstørre eller formindske kopierne, sortere og andet. Scanne Scan vigtige dokumenter, og opret elektroniske filer af dem. Brug scanneren til at lave en faxforside fra dit brevhoved, eller scan dokumenter, og brug dem med anden software. Du kan også scanne et dokument og vedhæfte det i en (hvis du har et -program). Bruge software Brug softwaren til at udskrive, faxe, kopiere eller scanne. Eller brug softwaren til at gemme og organisere scannede dokumenter, så du hurtigt kan finde fakturaer, kvitteringer eller visitkort, der er flere uger gamle. Med dette multifunktionnelle produkt kan du øge produktiviteten, fordi du kan udføre mere end én opgave ad gangen. Send en elektronisk fax, mens HP LaserJet 3150 laver kopier, eller scan et dokument, mens der udskrives. Brugervejledningen giver oplysninger om, hvordan du kan udføre opgaver fra produktets kontrolpanel, ændre indstillinger, der ikke bruges så ofte, løse problemer og kontakte HP support. Vejledningen indeholder også en oversigt over, hvordan softwaren fungerer. Yderligere oplysninger om brug af softwaren kan du finde i softwarehjælpen. DN 11

14 Brug af produktet med din installation Funktion: HP LaserJet 3150 fungerer i tre typer installationer: som en enkeltstående fax- og kopimaskine, der ikke er tilsluttet til en computer, tilsluttet til et netværk ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver eller direkte tilsluttet til en computer. Hvis produktet er tilsluttet til en computer, kan du dele det med andre netværksbrugere. Produktet fungerer i alle disse situationer, men de tilgængelige funktioner kan variere. Denne tabel viser, hvilke funktioner der er tilgængelige afhængigt af, hvordan du tilslutter produktet. Tilsluttet direkte til computeren, lokal bruger* Tilsluttet direkte til computeren (delt), andre brugere** Tilsluttet til netværk via HP JetDirectprinterserver Enkeltstående, uden software Faxning til og fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Kopiering fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Adgang via kontrolpanelet til installationsindstillinger, fax- og kopieringsindstillinger og installation af ekspresknapper og hurtigopkalds- og gruppeopkaldskoder for HP LaserJet 3150 (walk-up) Udskrivning fra computeren til HP LaserJet 3150 Adgang til særlige kopieringsfunktioner, f.eks. to eller fire sider pr. ark (2 op og 4 op) og sortering af meget store dokumenter Adgang til PC fax PhoneBooks Scanning fra HP LaserJet 3150 til computeren Modtagelse af fax på computeren (pc-faxning) Faxning af elektroniske dokumenter fra computeren (pc-faxning) OCR-software (Optical Character Recognition) til konvertering af scannede billeder til redigerbar tekst Hurtig adgang via softwaren til installationsindstillinger, faxnings- og kopieringsindstillinger og konfiguration af ekspresknapper og hurtigopkaldskoder i HP LaserJet 3150 * Tilgængelig for brugere af computeren, der er direkte tilsluttet til produktet. ** Tilgængelig for andre brugere på netværket, når deling i Windows er slået til fra den computer, der er direkte tilsluttet til produktet Introduktion DN

15 Brug af denne vejledning sammen med din installation Da produktets funktionalitet varierer i forhold til installationen, har alle procedurer i denne vejledning et eller flere af følgende ikoner ved siden af for at angive, hvorfra proceduren kan foretages. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra kontrolpanelet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra Document Assistant eller softwaren, når produktet er direkte tilsluttet til computeren ved hjælp af et parallelkabel. Document Assistant er kun tilgængelig for en computer, der er direkte tilsluttet til produktet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis produktet er direkte tilsluttet til en anden persons computer ved hjælp af et parallelkabel, og den anden person har aktiveret deling i Windows. Alle procedurer, der kan udføres, er udskrivningsrelaterede. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis HP LaserJet 3150 er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirect-printerserver. DN Brug af denne vejledning sammen med din installation 13

16 14 1 Introduktion DN

17 2 Faxning Introduktion Dette kapitel indeholder en oversigt over de forskellige faxfunktioner, som HP LaserJet 3150 og softwaren indeholder. Hvordan sender jeg papirfax fra produktet, og hvordan modtager jeg papirfax på produktet? Dette kapitel indeholder de procedurer, der har ikonet placeret til venstre. Hvordan sender jeg papirfax fra Document Assistant eller sender og modtager elektroniske fax fra softwaren, hvis computeren er direkte tilsluttet til produktet? I dette kapitel kan du læse oversigten over Document Assistant og softwaren, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Procedurer i afsnittene Afsendelse af fax fra produktet og Modtagelse af fax på produktet i dette kapitel, som du kan udføre med papirfax fra computeren, har også ikonet placeret til venstre. I de andre afsnit i dette kapitel angiver ikonet oplysninger, der kan anvendes med din tilslutning, eller softwarerelaterede procedurer, du kan udføre. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af Document Assistant eller faxning af elektroniske dokumenter findes i softwarehjælpen, der kan ses ved at klikke på Help i Document Assistant eller fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan kan jeg sende elektroniske fax fra softwaren, hvis produktet er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver? Læs oversigten over softwaren i dette kapitel, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Ikonet, der vises til venstre, angiver, hvilke afsnit der passer på din situation. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af softwaren findes i softwarehjælpen, der kan ses fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan får jeg hjælp til at ændre standardfaxindstillingerne, udskrive rapporter og programmere ekspresknapper og hurtigopkaldskoder? Da disse opgaver udføres mindre ofte, findes de i kapitel 7, Håndtering af grundlæggende funktioner. DN Introduktion 15

18 Valg og indlæsning af emner Følg instruktionerne herunder for vælge, angive retning for og sende papirfax. Valg af emner til faxning, kopiering og scanning HP LaserJet 3150 kan scanne emner med størrelser fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) (størrelsen af et visitkort) til 215 x 356 mm (8,5 x 14 tommer). Produktet kan faxe og kopiere emner fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) til 215 x 991 mm (8,5 x 39 tommer). Hvis du vil faxe eller kopiere emner, der er længere end 991 mm (39 tommer), skal du se Afsendelse af lange sider på side 30. Produktet accepterer skrivemaskinepapir, gennemsigtigt papir, avissider, tidsskriftsider, genbrugspapir, transparenter, emner i bæreark og fotografier i bæreark. Grovere papirtyper scannes også lettere. Selvom glatte papirtyper går gennem HP LaserJet 3150, kan det være svært. De bedste resultater opnås ved at indføre glatte ark et ad gangen. Du må ikke indføre objekter i HP LaserJet 3150, der kan blokere eller beskadige indføringsmekanismen. Overhold følgende for at minimere muligheden for papirstop. Fjern selvklæbende mærkater. Fjern hæfteklammer og papirclips. Ret krøllede eller bøjede dokumenter ud, før de indføres i dokumentindføringsbakken. Send ikke dokumenter med lim, slettelak eller vådt blæk på. Send ikke papir eller etiketter med gummibagside. Placér dokumenter med rynker, perforeringer eller huller i et bæreark, som du kan købe eller selv lave (se nedenfor). Undgå formularer til flere kopier Faxning DN

19 Ved ilægning af emner, der skal faxes, kopieres eller scannes, skal du beskytte små, skrøbelige, lette (mindre end 46 g/m 2 eller 12 lb) eller uregelmæssige emner, f.eks. kvitteringer, avisudklip, fotografier eller gamle eller slidte dokumenter. HP anbefaler, at du gør et af følgende: Anbring emnet i et bæreark. Du kan købe et bæreark, eller du kan lave et ved at hæfte en transparent og et ark papir sammen med tape langs en af de korte sider. Indsæt det emne, der skal faxes, kopieres eller scannes i bærearket, og indsæt bærearket i dokumentindføringsbakken med den tapede kant forrest. Hæft den forreste og bageste kant af emnet til et ark papir af typen letter eller A4 ved hjælp klar tape. Hvis emnet ikke er kvadratisk eller rektangulært, skal du hæfte alle emnets kanter til papiret med tape. Hvis du har adgang til en kopimaskine i fuld størrelse, skal du kopiere emnet først og derefter sende kopien gennem scanneren. Når du sender emner i et bæreark, skal du flytte håndtaget til specielt medie til højre og kun indføre et enkelt bæreark ad gangen. Se Sådan ilægges særlige emner på side 19. Hvis du har problemer med HP LaserJet 3150, skal du se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. DN Valg og indlæsning af emner 17

20 Ilægning af emner, der skal faxes Uanset om du vil faxe, kopiere eller scanne, er proceduren til ilægning af dokumentet den samme. Hvis dokumentet har en normal papirvægt (fra 46 til 105 g/m 2 eller 12 til 28 lb), skal du bruge Sådan ilægges normale emner på side 18. Hvis dokumentet er en transparent i et bæreark eller ikke har en normal papirvægt, skal du bruge Sådan ilægges særlige emner på side 19. Sådan ilægges normale emner 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Anbring op til 30 sider med den øverste kant forrest og den trykte side nedad i dokumentindføringsbakken. Vent på, at HP LaserJet 3150 ilægger den første side Faxning DN

21 Sådan ilægges særlige emner ADVARSEL! Sørg for at bruge et bæreark, når du faxer skrøbelige emner og fotografier. Ubeskyttede, skrøbelige emner, der sendes, kan beskadiges, og fotografier kan få ridser og ændre overflade. 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Find håndtaget til specielt medie øverst på kontrolpanelet, og drej det til højre. ADVARSEL! Drej ikke på håndtaget, efter at HP LaserJet 3150 er begyndt at sende siden. 3 Ilæg kun ét ark ad gangen, med den øverste kant forrest og udskriftssiden nedad, i dokumentindføringsbakken. Bemærk! Hvis du ilægger et visitkort, skal det anbringes med den lange side forrest. Vent på, at HP LaserJet 3150 har opsamlet siden. Bemærk! Flyt håndtaget til specielt medie tilbage til venstre, efter at specielle emner er blevet afsendt. En stak almindelige sider, der sendes med håndtaget til højre, kan indføres med flere sider ad gangen og forårsage papirstop. DN Valg og indlæsning af emner 19

22 Oversigt over faxning fra produktet Faxning til og fra HP LaserJet 3150 er mulig for alle brugere. HP LaserJet 3150 fungerer ligesom en almindelig faxmaskine. Du behøver ikke installere softwaren, og computeren behøver ikke være tændt, for at faxning fungerer. Fra HP LaserJet 3150 kan du sende og modtage papirfax og justere alle indstillinger, der skal bruges ved faxning fra kontrolpanelet. Normalt udskrives fax, der er modtaget, på HP LaserJet Men du kan vælge at gemme indgående fax i hukommelsen på HP LaserJet 3150, indtil du udskriver dem. Tip! Hvis du vil forbedre kvaliteten af et papirdokument, før det faxes, skal du scanne dokumentet til fremviseren i JetSuite Pro Desktopprogrammet først og rette billedet ud og rense det. Derefter skal du sende det som en fax fra softwaren. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitel 5, Scanning. Afsendelse af fax fra produktet Følg instruktionerne i dette afsnit, hvis du vil justere indstillinger, som f.eks. kontrast og opløsning for udgående fax, afsende fax nu eller senere, ringe op igen eller annullere ventende job Faxning DN

hp LaserJet 3200 brugervejledning LaserJet alt-i-en

hp LaserJet 3200 brugervejledning LaserJet alt-i-en hp LaserJet 3200 printer fax kopimaskine scanner brugervejledning LaserJet alt-i-en hp LaserJet 3200-produkt brugervejledning Copyright og licens Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 3150 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/910780

Din brugermanual HP LASERJET 3150 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/910780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

hp LaserJet 3200 introduktionsvejledning LaserJet alt-i-en

hp LaserJet 3200 introduktionsvejledning LaserJet alt-i-en hp LaserJet 3200 printer fax kopimaskine scanner introduktionsvejledning LaserJet alt-i-en Installationskontrolliste Riv denne kontrolliste ud, og brug den efterhånden som du gennemgår denne vejledning.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere