World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/"

Transkript

1

2

3 Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt og professionelt kan opnå det ønskede resultat. Onlineydelser: Vi anbefaler disse serviceydelser, der giver dig adgang til oplysninger via dit modem 24 timer i døgnet. World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: Printerdrivere, opdateret HP-printersoftware samt produkt- og supportoplysninger kan hentes på følgende URL: i USA: i Europa: Anskaffelse af software Besøg: (Web-stedet er på engelsk) Ring til: Engelsk: +44 (0) Hvis du ønsker yderligere kontaktoplysninger, skal du se Bestilling af software på side 220. Customer Care globalt Ud over nedennævnte telefonnumre, indeholder service- og supportkapitlet i denne vejledning globale salgs- og serviceadresser samt telefonnumre. Europæisk HP Customer Care og indenlandsk support Åben mandag til fredag kl. 8:30-18:00 HP tilbyder en gratis telefonsupportydelse i løbet af garantiperioden. Hvis du ringer til telefonnummeret nedenfor, kan du tale med en gruppe specialister, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hvis du ønsker support efter udløbet af garantiperioden, kan du via samme telefonnummer modtage support imod betaling. Du betaler pr. hændelse. Når du ringer til HP, skal du have følgende oplysninger klar: produktnavn og serienummer, købsdato og en beskrivelse af problemet. Danmark: DN 1

4 2 DN

5 HP LaserJet 3150 Brugervejledning

6 Oplysninger om copyright 1999 Hewlett-Packard Company Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivning om copyright. Varenummer: C Første udgave, September 1999 Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard giver ingen former for garanti i forbindelse med disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG SPECIELT UNDERFORSTÅET GARANTI I FORBINDELSE MED SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller andre skader, som hævdes fremkommet i forbindelse med levering eller brug af disse oplysninger. MEDDELELSE TIL BRUGERE I DEN AMERIKANSKE REGERING: RESTRICTED RIGHTS COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE: Regeringens brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i pkt. (c)(1)(ii) i paragraffen Rights in Technical Data i DFARS Materiale, der er blevet scannet af dette produkt, kan være beskyttet af statslige love og andre regulativer såsom lovgivninger om copyright. Kunden alene er ansvarlig for overholdelsen af sådanne love og regulativer. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA Varemærker JetSuite er et varemærke tilhørende efax.com, Inc. Microsoft, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA og tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA og tilhørende det amerikanske EPA. CompuServe er et varemærke tilhørende CompuServe, Inc. Alle øvrige produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Dette produkt er kun godkendt til brug i følgende land: Danmark. Lokal lovgivning kan forbyde anvendelsen af dette produkt uden for de angivne lande. I stort set alle lande er det ved lov strengt forbudt at tilslutte telekommunikationsudstyr (faxmaskiner), der ikke er godkendt, til det offentlige telefonnet. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når dette produkt anvendes, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød. 1 Læs og forstå alle instruktionerne i brugervejledningen. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt ved tilslutning af HP LaserJet 3150 til en strømforsyningskilde. Hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet, kan en elektriker undersøge dette. 3 Undgå at berøre polerne i enden af telefonledningen eller kontakterne på HP LaserJet Udskift omgående beskadigede ledninger. 4 Installér aldrig telefonledninger i tordenvejr. 5 Overhold alle advarsler og instruktioner på produktets mærkater. 6 Tag stikket til dette produkt ud af stikkontakten og telefonstikket, inden det rengøres. 7 Installér og benyt ikke produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 8 Installér produktet på en stabil overflade. 9 Installér produktet et beskyttet sted, så ingen træder på eller snubler over ledningen, og hvor denne ikke beskadiges. 10 Se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. 11 Henvend dig til uddannet personale i forbindelse med alle servicespørgsmål. Oplysninger vedrørende bestemmelser i FCC klasse B, afsnit 15 og 68 findes i appendiks A, Specifikationer.

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Brug af produktet med din installation Brug af denne vejledning sammen med din installation Faxning Introduktion Valg og indlæsning af emner Valg af emner til faxning, kopiering og scanning Ilægning af emner, der skal faxes Oversigt over faxning fra produktet Afsendelse af fax fra produktet Justering af kontrasten Justering af opløsningen Opløsningsindstillinger Indsætning af en pause under opkald Brug af særlige opkaldssymboler Afsendelse af fax til én modtager Afsendelse af fax til flere modtagere Brug af Manual Dial Afsendelse af fax ved at ringe op fra en telefon Manuelt genopkald Afsendelse af lange sider Afsendelse af en fax på et senere tidspunkt Indstilling af en fax til anmodning (polling) Annullering af det aktuelle faxjob Annullering af et faxjob ved hjælp af Job Status Modtagelse af fax på produktet Ilægning af papir til modtagelse af fax Indstilling af papirstørrelsen Modtagelse af fax, når der høres faxtoner Udskrivning af fax, der er modtaget i hukommelsen Genudskrivning af fax Fjernelse af fax fra hukommelsen Anmodning om en fax fra en anden faxmaskine (polling) Brug af videresendelse af fax Brug af fjernhentning Brug af underretning med bipper DN 5

8 Afsendelse af papirfax ved hjælp af Document Assistant Faxning ved hjælp af softwaren Afsendelse af fax fra et program Modtagelse af fax på computeren Visning af fax ved hjælp af softwaren Brug af softwaren til andre faxopgaver Tilpasning af dine egne faxforsider Yderligere oplysninger Tip og hjælp Udskrivning Introduktion Valg af udskriftsmedie Valg af medietyper Valg af mediestørrelser Ilægning af medie Ilægning af papir i indbakken Brug af åbningen til indføring af enkeltark Valg af udbakkesti Udskrivning på papir med brevhoved og konvolutter Udskrivning af opgaver Stop af et udskriftsjob Udskrivning på specielt medie Håndtering af HP LaserJet-tonerkassetter Genbrug af tonerkassetter Forlængelse af tonerens liv ved genfordeling af toner Oprettelse af brugerdefinerede udskriftsindstillinger (software) Oprettelse og brug af vandmærker Oprettelse og brug af Quick Set-indstillinger Tip og hjælp Kopiering Introduktion Valg af emner, der skal kopieres Ilægning af papir, der skal kopieres på Ilægning af emner, der skal kopieres Kopiering fra produktet Kopiering Justering af kontrasten Justering af opløsningen Forstørrelse eller formindskelse af kopier Kopiering af lange sider Brug af Document Assistant, oversigt Funktioner, der kun er tilgængelige via softwaren Tip og hjælp DN

9 5 Scanning Introduktion Valg af emner, der skal scannes Ilægning af emner, der skal scannes Start af en scanning Brug af Document Assistant til scanning Brug af skrivebordet i JetSuite Pro til scanning Håndtering af scannede emner i fremviseren Lagring af scannede emner Brug af skrivebordet Oprettelse og opløsning af filstabler Brug af linkikoner Tilpasning af værktøjslinjen Manager Scanning til tekst ved hjælp af OCR Om OCR-software Scanning fra et program, der understøtter TWAIN Scanning af lange sider Tip og hjælp Afsendelse af flytbare dokumenter via Introduktion Introduktion af fremviseren af flytbare dokumenter Valg af emner, der skal scannes til Ilægning af emner, der skal scannes til Afsendelse af dokumenter via fra produktet Afsendelse af papirdokumenter via fra Document Assistant. 100 Afsendelse af papirdokumenter via ved at scanne dem først. 101 Afsendelse af flytbare dokumenter via fra JetSuite Pro-softwaren Afsendelse af flytbare dokumenter via fra andre programmer102 7 Håndtering af grundlæggende funktioner Introduktion Brug af kontrolpanelets menu Menutræet Angivelse af indstillinger for afsendelse af fax Indsættelse af en pause eller ventetid Brug af opkaldstegn Aktivering af særlige opkaldssymboler Brug af særlige opkaldssymboler Om ekspresknapper, hurtigopkaldskoder og gruppeopkaldskoder Programmering af hurtigopkaldskoder fra kontrolpanelet Programmering af gruppeopkaldskoder fra kontrolpanelet DN 7

10 Programmering af hurtigopkaldskoder fra softwaren Programmering af gruppeopkaldskoder fra softwaren Sikkerhedskopiering og gendannelse af koder Programmering af en ekspresknap til alternativ langdistanceservice Aktivering af et opkaldspræfiks Ændring af klokkeslæt og dato Ændring af faxbrevhovedet Justering af antallet af genopkald Justering af tidsinterval for genopkald Valg af tone- eller impulsopkald Ændring af registreringsklartone Aktivering af takstkoder Angivelse af indstillinger til modtagelse af fax Ændring af svartilstand og antal ringetoner, før der svares Blokering eller fjernelse af blokering af faxnumre Aktivering eller deaktivering af fejlkorrektion Ændring af indstillingen for sidestempel Modtagelse af fax i hukommelsen Aktivering af fjernhentning og angivelse af en adgangskode Indstilling af automatisk reduktion for indgående fax Ændring af aktivitetsregistreringen Aktivering af en lokaltelefon Ændring af komprimering af indgående fax Håndtering af rapporter Udskrivning af faxrapporten Udskrivning af takstrapporten alene Udskrivning af listen over blokerede fax Indstilling af, hvornår faxrapporten skal udskrives Indstilling af, hvornår overførselsrapporter skal udskrives Udskrivning af en ekspres-, hurtigopkalds- og gruppeopkaldsrapport Udskrivning af en konfigurationsrapport Udskrivning af en selvtestrapport Udskrivning af et menutræ Udskrivning af alle rapporterne på én gang Justering af generelle standardindstillinger Styring af lydstyrke Ændring af standardopløsningen Ændring af standardkontrasten Indstilling af standardsortering Indstilling af papirstørrelsen Ændring af standardkopistørrelsen Ændring af sproget i lyspanelet Gendannelse af fabriksindstillinger Tip og hjælp DN

11 8 Fejlfinding og vedligeholdelse Fremgangsmåde ved fejlfinding Fjernelse af papirstop fra scannerområdet Fjernelse af papirstop fra papirstiens områder Nulstilling af HP LaserJet Løsning af meddelelser i kontrolpanelet Løsning af faxproblemer Løsning af udskriftsproblemer Løsning af kopieringsproblemer Løsning af scanningsproblemer Løsning af almindelige softwareproblemer Løsning af problemer med billedkvalitet Løsning af problemer med papirindføring Rengøring af scannerstien Genkalibrering af scanneren Rengøring af udskrivningsstien Brug af et renseark Bestilling af dele Bestilling af software Fjernelse af softwaren Appendiks A Specifikationer Brug af flere funktioner samtidigt Omregningstabel for papirvægt (omtrentlige størrelser) Produktspecifikationer Transport Meddelelse om lasersikkerhed FCC-regulativer Krav i henhold til stykke 68 i FCC Telephone Consumer Protection Act (USA) IC CS-03-krav Lovgivningsmæssige oplysninger til EU-lande Erklæring vedrørende overholdelse af produktspecifikationer Environmental Product Stewardship-programmet Beskyttelse af miljøet Material safety data sheet Appendiks B Oplysninger om service og support Oplysninger om garanti Hewlett-Packard Erklæring om begrænset garanti Hardwareservice Returnering af enheden Serviceoplysningsskema Softwarelicensaftale DN 9

12 HP's salgs- og serviceafdelinger Appendiks C Ændring af parallelporttilstande Generelle oplysninger Mulige konfliktområder Ordliste Stikordsregister 10 DN

13 1 Introduktion Tak fordi du har købt HP LaserJet 3150, der er et effektivt værktøj til virksomheder og har de samme faciliteter som et komplet kontorudstyr. Med HP LaserJet 3150 kan du: Udskrive Udskriv dokumenter nemt med samme laserkvalitet, som du forventer fra en HP LaserJet-printer. Faxe Brug HP LaserJet 3150 som en enkeltstående faxmaskine (computeren behøver ikke være tændt) til at sende og modtage fax med laserkvalitet samt udføre avancerede opgaver, f.eks. videresende fax til en anden placering. Brug softwaren til afsendelse og modtagelse af fax på computeren (pc-faxning). Kopiere Lav enestående kopier med laserkvalitet. Du kan lave op til 99 kopier af en 30-siders original. Du kan også justere kontrasten, forstørre eller formindske kopierne, sortere og andet. Scanne Scan vigtige dokumenter, og opret elektroniske filer af dem. Brug scanneren til at lave en faxforside fra dit brevhoved, eller scan dokumenter, og brug dem med anden software. Du kan også scanne et dokument og vedhæfte det i en (hvis du har et -program). Bruge software Brug softwaren til at udskrive, faxe, kopiere eller scanne. Eller brug softwaren til at gemme og organisere scannede dokumenter, så du hurtigt kan finde fakturaer, kvitteringer eller visitkort, der er flere uger gamle. Med dette multifunktionnelle produkt kan du øge produktiviteten, fordi du kan udføre mere end én opgave ad gangen. Send en elektronisk fax, mens HP LaserJet 3150 laver kopier, eller scan et dokument, mens der udskrives. Brugervejledningen giver oplysninger om, hvordan du kan udføre opgaver fra produktets kontrolpanel, ændre indstillinger, der ikke bruges så ofte, løse problemer og kontakte HP support. Vejledningen indeholder også en oversigt over, hvordan softwaren fungerer. Yderligere oplysninger om brug af softwaren kan du finde i softwarehjælpen. DN 11

14 Brug af produktet med din installation Funktion: HP LaserJet 3150 fungerer i tre typer installationer: som en enkeltstående fax- og kopimaskine, der ikke er tilsluttet til en computer, tilsluttet til et netværk ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver eller direkte tilsluttet til en computer. Hvis produktet er tilsluttet til en computer, kan du dele det med andre netværksbrugere. Produktet fungerer i alle disse situationer, men de tilgængelige funktioner kan variere. Denne tabel viser, hvilke funktioner der er tilgængelige afhængigt af, hvordan du tilslutter produktet. Tilsluttet direkte til computeren, lokal bruger* Tilsluttet direkte til computeren (delt), andre brugere** Tilsluttet til netværk via HP JetDirectprinterserver Enkeltstående, uden software Faxning til og fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Kopiering fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Adgang via kontrolpanelet til installationsindstillinger, fax- og kopieringsindstillinger og installation af ekspresknapper og hurtigopkalds- og gruppeopkaldskoder for HP LaserJet 3150 (walk-up) Udskrivning fra computeren til HP LaserJet 3150 Adgang til særlige kopieringsfunktioner, f.eks. to eller fire sider pr. ark (2 op og 4 op) og sortering af meget store dokumenter Adgang til PC fax PhoneBooks Scanning fra HP LaserJet 3150 til computeren Modtagelse af fax på computeren (pc-faxning) Faxning af elektroniske dokumenter fra computeren (pc-faxning) OCR-software (Optical Character Recognition) til konvertering af scannede billeder til redigerbar tekst Hurtig adgang via softwaren til installationsindstillinger, faxnings- og kopieringsindstillinger og konfiguration af ekspresknapper og hurtigopkaldskoder i HP LaserJet 3150 * Tilgængelig for brugere af computeren, der er direkte tilsluttet til produktet. ** Tilgængelig for andre brugere på netværket, når deling i Windows er slået til fra den computer, der er direkte tilsluttet til produktet Introduktion DN

15 Brug af denne vejledning sammen med din installation Da produktets funktionalitet varierer i forhold til installationen, har alle procedurer i denne vejledning et eller flere af følgende ikoner ved siden af for at angive, hvorfra proceduren kan foretages. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra kontrolpanelet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra Document Assistant eller softwaren, når produktet er direkte tilsluttet til computeren ved hjælp af et parallelkabel. Document Assistant er kun tilgængelig for en computer, der er direkte tilsluttet til produktet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis produktet er direkte tilsluttet til en anden persons computer ved hjælp af et parallelkabel, og den anden person har aktiveret deling i Windows. Alle procedurer, der kan udføres, er udskrivningsrelaterede. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis HP LaserJet 3150 er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirect-printerserver. DN Brug af denne vejledning sammen med din installation 13

16 14 1 Introduktion DN

17 2 Faxning Introduktion Dette kapitel indeholder en oversigt over de forskellige faxfunktioner, som HP LaserJet 3150 og softwaren indeholder. Hvordan sender jeg papirfax fra produktet, og hvordan modtager jeg papirfax på produktet? Dette kapitel indeholder de procedurer, der har ikonet placeret til venstre. Hvordan sender jeg papirfax fra Document Assistant eller sender og modtager elektroniske fax fra softwaren, hvis computeren er direkte tilsluttet til produktet? I dette kapitel kan du læse oversigten over Document Assistant og softwaren, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Procedurer i afsnittene Afsendelse af fax fra produktet og Modtagelse af fax på produktet i dette kapitel, som du kan udføre med papirfax fra computeren, har også ikonet placeret til venstre. I de andre afsnit i dette kapitel angiver ikonet oplysninger, der kan anvendes med din tilslutning, eller softwarerelaterede procedurer, du kan udføre. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af Document Assistant eller faxning af elektroniske dokumenter findes i softwarehjælpen, der kan ses ved at klikke på Help i Document Assistant eller fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan kan jeg sende elektroniske fax fra softwaren, hvis produktet er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver? Læs oversigten over softwaren i dette kapitel, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Ikonet, der vises til venstre, angiver, hvilke afsnit der passer på din situation. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af softwaren findes i softwarehjælpen, der kan ses fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan får jeg hjælp til at ændre standardfaxindstillingerne, udskrive rapporter og programmere ekspresknapper og hurtigopkaldskoder? Da disse opgaver udføres mindre ofte, findes de i kapitel 7, Håndtering af grundlæggende funktioner. DN Introduktion 15

18 Valg og indlæsning af emner Følg instruktionerne herunder for vælge, angive retning for og sende papirfax. Valg af emner til faxning, kopiering og scanning HP LaserJet 3150 kan scanne emner med størrelser fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) (størrelsen af et visitkort) til 215 x 356 mm (8,5 x 14 tommer). Produktet kan faxe og kopiere emner fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) til 215 x 991 mm (8,5 x 39 tommer). Hvis du vil faxe eller kopiere emner, der er længere end 991 mm (39 tommer), skal du se Afsendelse af lange sider på side 30. Produktet accepterer skrivemaskinepapir, gennemsigtigt papir, avissider, tidsskriftsider, genbrugspapir, transparenter, emner i bæreark og fotografier i bæreark. Grovere papirtyper scannes også lettere. Selvom glatte papirtyper går gennem HP LaserJet 3150, kan det være svært. De bedste resultater opnås ved at indføre glatte ark et ad gangen. Du må ikke indføre objekter i HP LaserJet 3150, der kan blokere eller beskadige indføringsmekanismen. Overhold følgende for at minimere muligheden for papirstop. Fjern selvklæbende mærkater. Fjern hæfteklammer og papirclips. Ret krøllede eller bøjede dokumenter ud, før de indføres i dokumentindføringsbakken. Send ikke dokumenter med lim, slettelak eller vådt blæk på. Send ikke papir eller etiketter med gummibagside. Placér dokumenter med rynker, perforeringer eller huller i et bæreark, som du kan købe eller selv lave (se nedenfor). Undgå formularer til flere kopier Faxning DN

19 Ved ilægning af emner, der skal faxes, kopieres eller scannes, skal du beskytte små, skrøbelige, lette (mindre end 46 g/m 2 eller 12 lb) eller uregelmæssige emner, f.eks. kvitteringer, avisudklip, fotografier eller gamle eller slidte dokumenter. HP anbefaler, at du gør et af følgende: Anbring emnet i et bæreark. Du kan købe et bæreark, eller du kan lave et ved at hæfte en transparent og et ark papir sammen med tape langs en af de korte sider. Indsæt det emne, der skal faxes, kopieres eller scannes i bærearket, og indsæt bærearket i dokumentindføringsbakken med den tapede kant forrest. Hæft den forreste og bageste kant af emnet til et ark papir af typen letter eller A4 ved hjælp klar tape. Hvis emnet ikke er kvadratisk eller rektangulært, skal du hæfte alle emnets kanter til papiret med tape. Hvis du har adgang til en kopimaskine i fuld størrelse, skal du kopiere emnet først og derefter sende kopien gennem scanneren. Når du sender emner i et bæreark, skal du flytte håndtaget til specielt medie til højre og kun indføre et enkelt bæreark ad gangen. Se Sådan ilægges særlige emner på side 19. Hvis du har problemer med HP LaserJet 3150, skal du se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. DN Valg og indlæsning af emner 17

20 Ilægning af emner, der skal faxes Uanset om du vil faxe, kopiere eller scanne, er proceduren til ilægning af dokumentet den samme. Hvis dokumentet har en normal papirvægt (fra 46 til 105 g/m 2 eller 12 til 28 lb), skal du bruge Sådan ilægges normale emner på side 18. Hvis dokumentet er en transparent i et bæreark eller ikke har en normal papirvægt, skal du bruge Sådan ilægges særlige emner på side 19. Sådan ilægges normale emner 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Anbring op til 30 sider med den øverste kant forrest og den trykte side nedad i dokumentindføringsbakken. Vent på, at HP LaserJet 3150 ilægger den første side Faxning DN

21 Sådan ilægges særlige emner ADVARSEL! Sørg for at bruge et bæreark, når du faxer skrøbelige emner og fotografier. Ubeskyttede, skrøbelige emner, der sendes, kan beskadiges, og fotografier kan få ridser og ændre overflade. 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Find håndtaget til specielt medie øverst på kontrolpanelet, og drej det til højre. ADVARSEL! Drej ikke på håndtaget, efter at HP LaserJet 3150 er begyndt at sende siden. 3 Ilæg kun ét ark ad gangen, med den øverste kant forrest og udskriftssiden nedad, i dokumentindføringsbakken. Bemærk! Hvis du ilægger et visitkort, skal det anbringes med den lange side forrest. Vent på, at HP LaserJet 3150 har opsamlet siden. Bemærk! Flyt håndtaget til specielt medie tilbage til venstre, efter at specielle emner er blevet afsendt. En stak almindelige sider, der sendes med håndtaget til højre, kan indføres med flere sider ad gangen og forårsage papirstop. DN Valg og indlæsning af emner 19

22 Oversigt over faxning fra produktet Faxning til og fra HP LaserJet 3150 er mulig for alle brugere. HP LaserJet 3150 fungerer ligesom en almindelig faxmaskine. Du behøver ikke installere softwaren, og computeren behøver ikke være tændt, for at faxning fungerer. Fra HP LaserJet 3150 kan du sende og modtage papirfax og justere alle indstillinger, der skal bruges ved faxning fra kontrolpanelet. Normalt udskrives fax, der er modtaget, på HP LaserJet Men du kan vælge at gemme indgående fax i hukommelsen på HP LaserJet 3150, indtil du udskriver dem. Tip! Hvis du vil forbedre kvaliteten af et papirdokument, før det faxes, skal du scanne dokumentet til fremviseren i JetSuite Pro Desktopprogrammet først og rette billedet ud og rense det. Derefter skal du sende det som en fax fra softwaren. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitel 5, Scanning. Afsendelse af fax fra produktet Følg instruktionerne i dette afsnit, hvis du vil justere indstillinger, som f.eks. kontrast og opløsning for udgående fax, afsende fax nu eller senere, ringe op igen eller annullere ventende job Faxning DN

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere