World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/"

Transkript

1

2

3 Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt og professionelt kan opnå det ønskede resultat. Onlineydelser: Vi anbefaler disse serviceydelser, der giver dig adgang til oplysninger via dit modem 24 timer i døgnet. World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: Printerdrivere, opdateret HP-printersoftware samt produkt- og supportoplysninger kan hentes på følgende URL: i USA: i Europa: Anskaffelse af software Besøg: (Web-stedet er på engelsk) Ring til: Engelsk: +44 (0) Hvis du ønsker yderligere kontaktoplysninger, skal du se Bestilling af software på side 220. Customer Care globalt Ud over nedennævnte telefonnumre, indeholder service- og supportkapitlet i denne vejledning globale salgs- og serviceadresser samt telefonnumre. Europæisk HP Customer Care og indenlandsk support Åben mandag til fredag kl. 8:30-18:00 HP tilbyder en gratis telefonsupportydelse i løbet af garantiperioden. Hvis du ringer til telefonnummeret nedenfor, kan du tale med en gruppe specialister, der sidder klar til at besvare dine spørgsmål. Hvis du ønsker support efter udløbet af garantiperioden, kan du via samme telefonnummer modtage support imod betaling. Du betaler pr. hændelse. Når du ringer til HP, skal du have følgende oplysninger klar: produktnavn og serienummer, købsdato og en beskrivelse af problemet. Danmark: DN 1

4 2 DN

5 HP LaserJet 3150 Brugervejledning

6 Oplysninger om copyright 1999 Hewlett-Packard Company Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er ikke tilladt, undtagen i det omfang det er tilladt i henhold til lovgivning om copyright. Varenummer: C Første udgave, September 1999 Garanti Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard giver ingen former for garanti i forbindelse med disse oplysninger. HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG SPECIELT UNDERFORSTÅET GARANTI I FORBINDELSE MED SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller andre skader, som hævdes fremkommet i forbindelse med levering eller brug af disse oplysninger. MEDDELELSE TIL BRUGERE I DEN AMERIKANSKE REGERING: RESTRICTED RIGHTS COMMERCIAL COMPUTER SOFTWARE: Regeringens brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i pkt. (c)(1)(ii) i paragraffen Rights in Technical Data i DFARS Materiale, der er blevet scannet af dette produkt, kan være beskyttet af statslige love og andre regulativer såsom lovgivninger om copyright. Kunden alene er ansvarlig for overholdelsen af sådanne love og regulativer. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA Varemærker JetSuite er et varemærke tilhørende efax.com, Inc. Microsoft, Windows og MS-DOS er varemærker registreret i USA og tilhørende Microsoft Corporation. ENERGY STAR er et varemærke registreret i USA og tilhørende det amerikanske EPA. CompuServe er et varemærke tilhørende CompuServe, Inc. Alle øvrige produkter, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive firmaer. Dette produkt er kun godkendt til brug i følgende land: Danmark. Lokal lovgivning kan forbyde anvendelsen af dette produkt uden for de angivne lande. I stort set alle lande er det ved lov strengt forbudt at tilslutte telekommunikationsudstyr (faxmaskiner), der ikke er godkendt, til det offentlige telefonnet. Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når dette produkt anvendes, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød. 1 Læs og forstå alle instruktionerne i brugervejledningen. 2 Brug kun en jordforbundet stikkontakt ved tilslutning af HP LaserJet 3150 til en strømforsyningskilde. Hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet, kan en elektriker undersøge dette. 3 Undgå at berøre polerne i enden af telefonledningen eller kontakterne på HP LaserJet Udskift omgående beskadigede ledninger. 4 Installér aldrig telefonledninger i tordenvejr. 5 Overhold alle advarsler og instruktioner på produktets mærkater. 6 Tag stikket til dette produkt ud af stikkontakten og telefonstikket, inden det rengøres. 7 Installér og benyt ikke produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 8 Installér produktet på en stabil overflade. 9 Installér produktet et beskyttet sted, så ingen træder på eller snubler over ledningen, og hvor denne ikke beskadiges. 10 Se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. 11 Henvend dig til uddannet personale i forbindelse med alle servicespørgsmål. Oplysninger vedrørende bestemmelser i FCC klasse B, afsnit 15 og 68 findes i appendiks A, Specifikationer.

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Brug af produktet med din installation Brug af denne vejledning sammen med din installation Faxning Introduktion Valg og indlæsning af emner Valg af emner til faxning, kopiering og scanning Ilægning af emner, der skal faxes Oversigt over faxning fra produktet Afsendelse af fax fra produktet Justering af kontrasten Justering af opløsningen Opløsningsindstillinger Indsætning af en pause under opkald Brug af særlige opkaldssymboler Afsendelse af fax til én modtager Afsendelse af fax til flere modtagere Brug af Manual Dial Afsendelse af fax ved at ringe op fra en telefon Manuelt genopkald Afsendelse af lange sider Afsendelse af en fax på et senere tidspunkt Indstilling af en fax til anmodning (polling) Annullering af det aktuelle faxjob Annullering af et faxjob ved hjælp af Job Status Modtagelse af fax på produktet Ilægning af papir til modtagelse af fax Indstilling af papirstørrelsen Modtagelse af fax, når der høres faxtoner Udskrivning af fax, der er modtaget i hukommelsen Genudskrivning af fax Fjernelse af fax fra hukommelsen Anmodning om en fax fra en anden faxmaskine (polling) Brug af videresendelse af fax Brug af fjernhentning Brug af underretning med bipper DN 5

8 Afsendelse af papirfax ved hjælp af Document Assistant Faxning ved hjælp af softwaren Afsendelse af fax fra et program Modtagelse af fax på computeren Visning af fax ved hjælp af softwaren Brug af softwaren til andre faxopgaver Tilpasning af dine egne faxforsider Yderligere oplysninger Tip og hjælp Udskrivning Introduktion Valg af udskriftsmedie Valg af medietyper Valg af mediestørrelser Ilægning af medie Ilægning af papir i indbakken Brug af åbningen til indføring af enkeltark Valg af udbakkesti Udskrivning på papir med brevhoved og konvolutter Udskrivning af opgaver Stop af et udskriftsjob Udskrivning på specielt medie Håndtering af HP LaserJet-tonerkassetter Genbrug af tonerkassetter Forlængelse af tonerens liv ved genfordeling af toner Oprettelse af brugerdefinerede udskriftsindstillinger (software) Oprettelse og brug af vandmærker Oprettelse og brug af Quick Set-indstillinger Tip og hjælp Kopiering Introduktion Valg af emner, der skal kopieres Ilægning af papir, der skal kopieres på Ilægning af emner, der skal kopieres Kopiering fra produktet Kopiering Justering af kontrasten Justering af opløsningen Forstørrelse eller formindskelse af kopier Kopiering af lange sider Brug af Document Assistant, oversigt Funktioner, der kun er tilgængelige via softwaren Tip og hjælp DN

9 5 Scanning Introduktion Valg af emner, der skal scannes Ilægning af emner, der skal scannes Start af en scanning Brug af Document Assistant til scanning Brug af skrivebordet i JetSuite Pro til scanning Håndtering af scannede emner i fremviseren Lagring af scannede emner Brug af skrivebordet Oprettelse og opløsning af filstabler Brug af linkikoner Tilpasning af værktøjslinjen Manager Scanning til tekst ved hjælp af OCR Om OCR-software Scanning fra et program, der understøtter TWAIN Scanning af lange sider Tip og hjælp Afsendelse af flytbare dokumenter via Introduktion Introduktion af fremviseren af flytbare dokumenter Valg af emner, der skal scannes til Ilægning af emner, der skal scannes til Afsendelse af dokumenter via fra produktet Afsendelse af papirdokumenter via fra Document Assistant. 100 Afsendelse af papirdokumenter via ved at scanne dem først. 101 Afsendelse af flytbare dokumenter via fra JetSuite Pro-softwaren Afsendelse af flytbare dokumenter via fra andre programmer102 7 Håndtering af grundlæggende funktioner Introduktion Brug af kontrolpanelets menu Menutræet Angivelse af indstillinger for afsendelse af fax Indsættelse af en pause eller ventetid Brug af opkaldstegn Aktivering af særlige opkaldssymboler Brug af særlige opkaldssymboler Om ekspresknapper, hurtigopkaldskoder og gruppeopkaldskoder Programmering af hurtigopkaldskoder fra kontrolpanelet Programmering af gruppeopkaldskoder fra kontrolpanelet DN 7

10 Programmering af hurtigopkaldskoder fra softwaren Programmering af gruppeopkaldskoder fra softwaren Sikkerhedskopiering og gendannelse af koder Programmering af en ekspresknap til alternativ langdistanceservice Aktivering af et opkaldspræfiks Ændring af klokkeslæt og dato Ændring af faxbrevhovedet Justering af antallet af genopkald Justering af tidsinterval for genopkald Valg af tone- eller impulsopkald Ændring af registreringsklartone Aktivering af takstkoder Angivelse af indstillinger til modtagelse af fax Ændring af svartilstand og antal ringetoner, før der svares Blokering eller fjernelse af blokering af faxnumre Aktivering eller deaktivering af fejlkorrektion Ændring af indstillingen for sidestempel Modtagelse af fax i hukommelsen Aktivering af fjernhentning og angivelse af en adgangskode Indstilling af automatisk reduktion for indgående fax Ændring af aktivitetsregistreringen Aktivering af en lokaltelefon Ændring af komprimering af indgående fax Håndtering af rapporter Udskrivning af faxrapporten Udskrivning af takstrapporten alene Udskrivning af listen over blokerede fax Indstilling af, hvornår faxrapporten skal udskrives Indstilling af, hvornår overførselsrapporter skal udskrives Udskrivning af en ekspres-, hurtigopkalds- og gruppeopkaldsrapport Udskrivning af en konfigurationsrapport Udskrivning af en selvtestrapport Udskrivning af et menutræ Udskrivning af alle rapporterne på én gang Justering af generelle standardindstillinger Styring af lydstyrke Ændring af standardopløsningen Ændring af standardkontrasten Indstilling af standardsortering Indstilling af papirstørrelsen Ændring af standardkopistørrelsen Ændring af sproget i lyspanelet Gendannelse af fabriksindstillinger Tip og hjælp DN

11 8 Fejlfinding og vedligeholdelse Fremgangsmåde ved fejlfinding Fjernelse af papirstop fra scannerområdet Fjernelse af papirstop fra papirstiens områder Nulstilling af HP LaserJet Løsning af meddelelser i kontrolpanelet Løsning af faxproblemer Løsning af udskriftsproblemer Løsning af kopieringsproblemer Løsning af scanningsproblemer Løsning af almindelige softwareproblemer Løsning af problemer med billedkvalitet Løsning af problemer med papirindføring Rengøring af scannerstien Genkalibrering af scanneren Rengøring af udskrivningsstien Brug af et renseark Bestilling af dele Bestilling af software Fjernelse af softwaren Appendiks A Specifikationer Brug af flere funktioner samtidigt Omregningstabel for papirvægt (omtrentlige størrelser) Produktspecifikationer Transport Meddelelse om lasersikkerhed FCC-regulativer Krav i henhold til stykke 68 i FCC Telephone Consumer Protection Act (USA) IC CS-03-krav Lovgivningsmæssige oplysninger til EU-lande Erklæring vedrørende overholdelse af produktspecifikationer Environmental Product Stewardship-programmet Beskyttelse af miljøet Material safety data sheet Appendiks B Oplysninger om service og support Oplysninger om garanti Hewlett-Packard Erklæring om begrænset garanti Hardwareservice Returnering af enheden Serviceoplysningsskema Softwarelicensaftale DN 9

12 HP's salgs- og serviceafdelinger Appendiks C Ændring af parallelporttilstande Generelle oplysninger Mulige konfliktområder Ordliste Stikordsregister 10 DN

13 1 Introduktion Tak fordi du har købt HP LaserJet 3150, der er et effektivt værktøj til virksomheder og har de samme faciliteter som et komplet kontorudstyr. Med HP LaserJet 3150 kan du: Udskrive Udskriv dokumenter nemt med samme laserkvalitet, som du forventer fra en HP LaserJet-printer. Faxe Brug HP LaserJet 3150 som en enkeltstående faxmaskine (computeren behøver ikke være tændt) til at sende og modtage fax med laserkvalitet samt udføre avancerede opgaver, f.eks. videresende fax til en anden placering. Brug softwaren til afsendelse og modtagelse af fax på computeren (pc-faxning). Kopiere Lav enestående kopier med laserkvalitet. Du kan lave op til 99 kopier af en 30-siders original. Du kan også justere kontrasten, forstørre eller formindske kopierne, sortere og andet. Scanne Scan vigtige dokumenter, og opret elektroniske filer af dem. Brug scanneren til at lave en faxforside fra dit brevhoved, eller scan dokumenter, og brug dem med anden software. Du kan også scanne et dokument og vedhæfte det i en (hvis du har et -program). Bruge software Brug softwaren til at udskrive, faxe, kopiere eller scanne. Eller brug softwaren til at gemme og organisere scannede dokumenter, så du hurtigt kan finde fakturaer, kvitteringer eller visitkort, der er flere uger gamle. Med dette multifunktionnelle produkt kan du øge produktiviteten, fordi du kan udføre mere end én opgave ad gangen. Send en elektronisk fax, mens HP LaserJet 3150 laver kopier, eller scan et dokument, mens der udskrives. Brugervejledningen giver oplysninger om, hvordan du kan udføre opgaver fra produktets kontrolpanel, ændre indstillinger, der ikke bruges så ofte, løse problemer og kontakte HP support. Vejledningen indeholder også en oversigt over, hvordan softwaren fungerer. Yderligere oplysninger om brug af softwaren kan du finde i softwarehjælpen. DN 11

14 Brug af produktet med din installation Funktion: HP LaserJet 3150 fungerer i tre typer installationer: som en enkeltstående fax- og kopimaskine, der ikke er tilsluttet til en computer, tilsluttet til et netværk ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver eller direkte tilsluttet til en computer. Hvis produktet er tilsluttet til en computer, kan du dele det med andre netværksbrugere. Produktet fungerer i alle disse situationer, men de tilgængelige funktioner kan variere. Denne tabel viser, hvilke funktioner der er tilgængelige afhængigt af, hvordan du tilslutter produktet. Tilsluttet direkte til computeren, lokal bruger* Tilsluttet direkte til computeren (delt), andre brugere** Tilsluttet til netværk via HP JetDirectprinterserver Enkeltstående, uden software Faxning til og fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Kopiering fra HP LaserJet 3150 (walk-up) Adgang via kontrolpanelet til installationsindstillinger, fax- og kopieringsindstillinger og installation af ekspresknapper og hurtigopkalds- og gruppeopkaldskoder for HP LaserJet 3150 (walk-up) Udskrivning fra computeren til HP LaserJet 3150 Adgang til særlige kopieringsfunktioner, f.eks. to eller fire sider pr. ark (2 op og 4 op) og sortering af meget store dokumenter Adgang til PC fax PhoneBooks Scanning fra HP LaserJet 3150 til computeren Modtagelse af fax på computeren (pc-faxning) Faxning af elektroniske dokumenter fra computeren (pc-faxning) OCR-software (Optical Character Recognition) til konvertering af scannede billeder til redigerbar tekst Hurtig adgang via softwaren til installationsindstillinger, faxnings- og kopieringsindstillinger og konfiguration af ekspresknapper og hurtigopkaldskoder i HP LaserJet 3150 * Tilgængelig for brugere af computeren, der er direkte tilsluttet til produktet. ** Tilgængelig for andre brugere på netværket, når deling i Windows er slået til fra den computer, der er direkte tilsluttet til produktet Introduktion DN

15 Brug af denne vejledning sammen med din installation Da produktets funktionalitet varierer i forhold til installationen, har alle procedurer i denne vejledning et eller flere af følgende ikoner ved siden af for at angive, hvorfra proceduren kan foretages. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra kontrolpanelet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra Document Assistant eller softwaren, når produktet er direkte tilsluttet til computeren ved hjælp af et parallelkabel. Document Assistant er kun tilgængelig for en computer, der er direkte tilsluttet til produktet. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis produktet er direkte tilsluttet til en anden persons computer ved hjælp af et parallelkabel, og den anden person har aktiveret deling i Windows. Alle procedurer, der kan udføres, er udskrivningsrelaterede. Vises ved siden af procedurer, der kan udføres fra computeren, hvis HP LaserJet 3150 er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirect-printerserver. DN Brug af denne vejledning sammen med din installation 13

16 14 1 Introduktion DN

17 2 Faxning Introduktion Dette kapitel indeholder en oversigt over de forskellige faxfunktioner, som HP LaserJet 3150 og softwaren indeholder. Hvordan sender jeg papirfax fra produktet, og hvordan modtager jeg papirfax på produktet? Dette kapitel indeholder de procedurer, der har ikonet placeret til venstre. Hvordan sender jeg papirfax fra Document Assistant eller sender og modtager elektroniske fax fra softwaren, hvis computeren er direkte tilsluttet til produktet? I dette kapitel kan du læse oversigten over Document Assistant og softwaren, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Procedurer i afsnittene Afsendelse af fax fra produktet og Modtagelse af fax på produktet i dette kapitel, som du kan udføre med papirfax fra computeren, har også ikonet placeret til venstre. I de andre afsnit i dette kapitel angiver ikonet oplysninger, der kan anvendes med din tilslutning, eller softwarerelaterede procedurer, du kan udføre. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af Document Assistant eller faxning af elektroniske dokumenter findes i softwarehjælpen, der kan ses ved at klikke på Help i Document Assistant eller fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan kan jeg sende elektroniske fax fra softwaren, hvis produktet er tilsluttet til netværket ved hjælp af en HP JetDirectprinterserver? Læs oversigten over softwaren i dette kapitel, og om hvordan de mest almindelige opgaver udføres. Ikonet, der vises til venstre, angiver, hvilke afsnit der passer på din situation. Alle yderligere instruktioner om anvendelse af softwaren findes i softwarehjælpen, der kan ses fra ethvert vindue i JetSuite-softwaren. Hvordan får jeg hjælp til at ændre standardfaxindstillingerne, udskrive rapporter og programmere ekspresknapper og hurtigopkaldskoder? Da disse opgaver udføres mindre ofte, findes de i kapitel 7, Håndtering af grundlæggende funktioner. DN Introduktion 15

18 Valg og indlæsning af emner Følg instruktionerne herunder for vælge, angive retning for og sende papirfax. Valg af emner til faxning, kopiering og scanning HP LaserJet 3150 kan scanne emner med størrelser fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) (størrelsen af et visitkort) til 215 x 356 mm (8,5 x 14 tommer). Produktet kan faxe og kopiere emner fra 51 x 89 mm (2 x 3,5 tommer) til 215 x 991 mm (8,5 x 39 tommer). Hvis du vil faxe eller kopiere emner, der er længere end 991 mm (39 tommer), skal du se Afsendelse af lange sider på side 30. Produktet accepterer skrivemaskinepapir, gennemsigtigt papir, avissider, tidsskriftsider, genbrugspapir, transparenter, emner i bæreark og fotografier i bæreark. Grovere papirtyper scannes også lettere. Selvom glatte papirtyper går gennem HP LaserJet 3150, kan det være svært. De bedste resultater opnås ved at indføre glatte ark et ad gangen. Du må ikke indføre objekter i HP LaserJet 3150, der kan blokere eller beskadige indføringsmekanismen. Overhold følgende for at minimere muligheden for papirstop. Fjern selvklæbende mærkater. Fjern hæfteklammer og papirclips. Ret krøllede eller bøjede dokumenter ud, før de indføres i dokumentindføringsbakken. Send ikke dokumenter med lim, slettelak eller vådt blæk på. Send ikke papir eller etiketter med gummibagside. Placér dokumenter med rynker, perforeringer eller huller i et bæreark, som du kan købe eller selv lave (se nedenfor). Undgå formularer til flere kopier Faxning DN

19 Ved ilægning af emner, der skal faxes, kopieres eller scannes, skal du beskytte små, skrøbelige, lette (mindre end 46 g/m 2 eller 12 lb) eller uregelmæssige emner, f.eks. kvitteringer, avisudklip, fotografier eller gamle eller slidte dokumenter. HP anbefaler, at du gør et af følgende: Anbring emnet i et bæreark. Du kan købe et bæreark, eller du kan lave et ved at hæfte en transparent og et ark papir sammen med tape langs en af de korte sider. Indsæt det emne, der skal faxes, kopieres eller scannes i bærearket, og indsæt bærearket i dokumentindføringsbakken med den tapede kant forrest. Hæft den forreste og bageste kant af emnet til et ark papir af typen letter eller A4 ved hjælp klar tape. Hvis emnet ikke er kvadratisk eller rektangulært, skal du hæfte alle emnets kanter til papiret med tape. Hvis du har adgang til en kopimaskine i fuld størrelse, skal du kopiere emnet først og derefter sende kopien gennem scanneren. Når du sender emner i et bæreark, skal du flytte håndtaget til specielt medie til højre og kun indføre et enkelt bæreark ad gangen. Se Sådan ilægges særlige emner på side 19. Hvis du har problemer med HP LaserJet 3150, skal du se kapitel 8, Fejlfinding og vedligeholdelse. DN Valg og indlæsning af emner 17

20 Ilægning af emner, der skal faxes Uanset om du vil faxe, kopiere eller scanne, er proceduren til ilægning af dokumentet den samme. Hvis dokumentet har en normal papirvægt (fra 46 til 105 g/m 2 eller 12 til 28 lb), skal du bruge Sådan ilægges normale emner på side 18. Hvis dokumentet er en transparent i et bæreark eller ikke har en normal papirvægt, skal du bruge Sådan ilægges særlige emner på side 19. Sådan ilægges normale emner 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Anbring op til 30 sider med den øverste kant forrest og den trykte side nedad i dokumentindføringsbakken. Vent på, at HP LaserJet 3150 ilægger den første side Faxning DN

21 Sådan ilægges særlige emner ADVARSEL! Sørg for at bruge et bæreark, når du faxer skrøbelige emner og fotografier. Ubeskyttede, skrøbelige emner, der sendes, kan beskadiges, og fotografier kan få ridser og ændre overflade. 1 Justér styrene i dokumentindføringsbakken til størrelsen af det emne, der lægges i. 2 Find håndtaget til specielt medie øverst på kontrolpanelet, og drej det til højre. ADVARSEL! Drej ikke på håndtaget, efter at HP LaserJet 3150 er begyndt at sende siden. 3 Ilæg kun ét ark ad gangen, med den øverste kant forrest og udskriftssiden nedad, i dokumentindføringsbakken. Bemærk! Hvis du ilægger et visitkort, skal det anbringes med den lange side forrest. Vent på, at HP LaserJet 3150 har opsamlet siden. Bemærk! Flyt håndtaget til specielt medie tilbage til venstre, efter at specielle emner er blevet afsendt. En stak almindelige sider, der sendes med håndtaget til højre, kan indføres med flere sider ad gangen og forårsage papirstop. DN Valg og indlæsning af emner 19

22 Oversigt over faxning fra produktet Faxning til og fra HP LaserJet 3150 er mulig for alle brugere. HP LaserJet 3150 fungerer ligesom en almindelig faxmaskine. Du behøver ikke installere softwaren, og computeren behøver ikke være tændt, for at faxning fungerer. Fra HP LaserJet 3150 kan du sende og modtage papirfax og justere alle indstillinger, der skal bruges ved faxning fra kontrolpanelet. Normalt udskrives fax, der er modtaget, på HP LaserJet Men du kan vælge at gemme indgående fax i hukommelsen på HP LaserJet 3150, indtil du udskriver dem. Tip! Hvis du vil forbedre kvaliteten af et papirdokument, før det faxes, skal du scanne dokumentet til fremviseren i JetSuite Pro Desktopprogrammet først og rette billedet ud og rense det. Derefter skal du sende det som en fax fra softwaren. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se kapitel 5, Scanning. Afsendelse af fax fra produktet Følg instruktionerne i dette afsnit, hvis du vil justere indstillinger, som f.eks. kontrast og opløsning for udgående fax, afsende fax nu eller senere, ringe op igen eller annullere ventende job Faxning DN

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere