Teknik- og Miljøudvalgets besøg august Korsør - Holbæk - Odense - Fredericia. Refleksioner og evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalgets besøg august Korsør - Holbæk - Odense - Fredericia. Refleksioner og evaluering"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalgets besøg august 2016 Korsør - Holbæk - Odense - Fredericia Refleksioner og evaluering

2 Refleksioner og evaluering af besøg i Korsør, Holbæk, Odense og FredericiaC Teknik og Miljøudvalget og 5 medarbejdere fra administrationen har været på besøg i Korsør, Holbæk, Odense og Fredericia fra den 18. til den 19. august Ideen med besøgene er bl.a. at udforske andres erfaringer, så de kan overvejes og inddrages i igangværende og kommende opgaver i den videre udvikling af Lemvig, hvor målet er at gøre Lemvig Kommune endnu bedre, endnu stærkere og et endnu dejligere sted at være. Formålet med besøget er at få inspiration til igangværende og kommende opgaver og specifikt med fokus på aktuelle opgaver som bl.a. klimatilpasning af Lemvig Bedding og Østhavn, udvikling af beddingsområdet, områdefornyelse i Lemvig By og inddragelse af borgere og brugere. Inspirationen indhentes for at styrke udgangspunktet for det videre arbejde med projekterne, dels for at kunne effektivisere disse, dels for at øge det langsigtede fokus for derved at give mulighed for politisk prioritering af investeringerne i den fremtidige udvikling. Nedenfor gennemgås besøgene sted for sted. Gennemgangen af hvert sted indledes med en liste over hovedrefleksioner/opsamling fra besøget. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af besøgene. Torsdag den 18. august. Dag 1 Korsør Maritimt Kulturmiljø Beddingsanlæg Havneudvikling Refleksioner og opsamling fra besøget i Korsør: 1. Værft og bedding. Besøget på Produktionshøjskolen i Korsør kan inspirere til at tænke nye rammer for Beddingen i Lemvig, som driver for området med et træværksted/evt. et træskibsværft á la værftet i Korsør. 2. Måde at tænke skole og uddannelse på Produktionshøjskolens succes vokser ud af ambitiøse visioner på skolens og de unges vegne og et stort engagement hos de ansatte. 3. Grøn Energi sparring Basis for senere genvisit erfaringsudveksling med Slagelse Kommune omkring Grøn Teknologi og bæredygtig vækst, herunder specifikt produktion af brint, når vindmøller overproducerer? 4. Kunstnere i pakhus. Tidligere pakhus istandsat og indrettet til kunstnere, som har atelier mod at de laver udstilling/butik. 5. Krydstogtskibe. Oplevelsen i Korsør er at krydstogtskibe ikke giver øget handel i byens butikker. Gennemgang af besøget i Korsør: Kl var der fælles afgang fra Lemvig Sø.

3 Velkomst. Kl ankom vi til Korsør Produktionshøjskoles Værft på havnen i Korsør. Her blev vi budt velkommen af forstander for Produktionshøjskolen Korsør, Gert Møller og Værftsleder Christian Dyrløv. Gert indledte besøget ude på kajen med at fortælle om området, og byens historiske tilknytning til færgeruterne, værfterne og byggeriet af Storebæltsbroen. Til historien om området hører også historien om Kabelgalleriet på kajen mellem Bådehavnsvej og Søbatteriet, som er et åbent værksted og galleri for forskellige kunstnergrupper i Korsør og omegn. En del af aftalen med kunstnerne indbefatter, at de forpligtiger sig til at sørge for, at der er udstillinger i udstillingsdelen, og at der er åbent for publikum inden for et bestemt tidsrum. Korsørs overordnede udvikling. Kort efter ankom også borgmester i Slagelse Kommune, Stén Knuth. Sidstnævnte startede med at fortælle lidt om Korsørs udvikling, særligt efter kommunesammenlægning og efter nedlæggelse af færgeroverfarten og byggeriet af Storebæltsbroen, og om hvordan dét at etablere et værft er med til at understøtte Slagelse Kommunes strategi om at styrke en maritim profil. Grøn brint produktion. Sten Knuth fortalte også om, at Slagelse kommune vil være first movers inden for Grøn brint produktion og har i forlængelse heraf i september 2015 åbnet en brinttankstation i Korsør (motorvejsafkørsel 43, Halskov) til brintbiler. Etableringen af brintstationen er et led i Slagelse Erhvervscenters green tech strategi, der sigter mod at gøre Slagelse Kommune til en markant aktør inden for projekter med fokus på grøn teknologi og bæredygtig vækst. Værft fra i dé til virkelighed. Herefter fortalte forstander Gert Møller, om hvordan man fik værftet op og stå. Selve bygningen er placeret på stedet, hvor der tidligere lå et værft og tæt på den fredede Korsør Fæstning. Pga. placeringen ved det fredede fæstningsværk, skulle den nye bygning opføres inden for byggefeltet og rammerne for det tidligere værft. Den nye værftsbygning er derfor bygget efter tegninger af det gamle værft, der tidligere lå på stedet. Bygningens ydre skal er rejst af Korsør Havn og Slagelse Kommune i fællesskab (muligvis også EU uddannelsesstøtte). Den indvendige opbygning har skolens lærere og elever selv bygget. Drift. Værftet udfører opgaver fra private og andre og prissætter arbejderne, som hvis det var færdiguddannede svende, der udførte opgaverne. Pt. er man i gang med at bygge en kanonjolle helt fra bunden. Besøget indebar også en rundvisning på værftet og beddingen, der drives af en nærliggende smedeforretning. Værftet anvender beddingen ved opgaver, hvor det er nødvendigt. Nogle af de studerende fortsætter deres uddannelse inden for træbyggeriet og får læreplads et andet sted. Værftet tilbyder også nogle elever læreplads på Værftet. Pædagogik. Ud over fortællingen om, hvordan værftet rent praktisk er kommet op og stå, så fortalte Gert også mere generelt om tilgangen til de unge. Det handler om at sætte barren højt for produktionsskoleelevers kunnen og at gøre aktiviteterne til nødvendigheder, så dét man laver på skolen giver mening. Det er vigtigt for de unge, at de forstår og føler, at andre sætter pris på indsatsen, og at dét der produceres kan bruges og værdsættes af andre. Et andet centralt element er at stille de unge til ansvar, og at forvente noget af dem. Det er med vilje at skolen kalder sig en produktions HØJskole, da pædagogikken her også handler om opdragelse og dannelse; at skabe klare, forståelige rammer for, hvordan man omgås hinanden. Endelig gør de noget ud af have forbilleder skolens maskot er Gummi Tarzan og derudover tæller rækken af idoler bl.a. Emma Gad, Ole Lund Kirkegaard, Grundtvig, Obama m.fl.

4 Korsør Havn. Kl fortsatte besøget hos Korsør Havn(kommunal selvstyrehavn), ved Havnemester Allan Christensen og Souschef Heidi Kjærgaard, der fortalte om Korsør Havns aktiviteter, herunder udfordringer ved at være en erhvervshavn, hvor man gerne vil give lov til at folk kan færdes og gøre havnens aktiviteter synlige. Havnens aktiviteter omfatter også driften af en række mindre havne i Slagelse Kommune samt færgedrift til øer i Kommunen. Mindre krydstogtskibe har besøgt byen, men man overvejer at stoppe samarbejde med dem, da erfaringen viser, at det ikke giver øget omsætning i byens butikker. Da Produktionshøjskolen henvendte sig om at etablere et nyt værft på arealet, hvor det tidligere værft havde ligget, var man positivt indstillet overfor idéen og har hjulpet med at få projektet i gang. Herefter var der afgang til Produktionshøjskolens lokaler på den tidligere glasværksgrund, hvor skolens køkkenlinje serverede en smuk anretning på et flot langt egetræsbord (lavet på Værftet naturligvis). Torsdag den 18. august. Dag 1 Holbæk Maritimt Kulturmiljø Beddingsanlæg Havneudvikling Refleksioner og opsamling fra besøget i Holbæk: 1. Inddragelse af borgere og interessenter. Vi skal huske at se interessenter og ildsjæle som ressourcer og vigtige for projektets levedygtighed og succes, så alle trækker på samme hammel og har det samme overordnede mål og derigennem får medejerskab til projektet. Det er vigtigt, at blive ved med at inddrage de relevante parter i processen, da de enkelte brugergrupper kan ændre sig og nye kan komme til og deres behov kan ændre sig undervejs. 2. Projekter med flere mål, interesser og medspillere. Når man laver et projekt med en flerhed af funktioner, interessenter, brugere og eventuelt eksterne bidragsydere og fonde kan man være nødt til at gå på kompromis undervejs i forhold til, hvordan tingene kan placeres i forhold til hinanden (bedding og værft i Holbæk). 3. Bevaringsværdigt maritimt kulturmiljø at sikre at det autentiske liv på havnen kan være der i samspil med nye interessenter og brugere dét er med til at sikre det maritime kulturmiljø i havnen, hvilket er en af de centrale attraktioner, som mange også kommer for at opleve i en havn. 4. Foreningsdrevet bedding. Historien om Foreningen til Bevarelse af Havnens Gamle Beddinger kan inspirere til, hvordan man også kan drive og dermed bevare en bedding. 5. Buffere Erfaringerne fra Holbæk viser, at der let kan opstå konflikter, når erhverv og boliger og/eller boliger og autentisk maritimt liv placeres med indbyrdes nær afstand. 6. Daglig drift. I Holbæk er erfaringen, at det er vigtigt, at der er en havnefoged/haveassistent el lign., der har det daglige opsyn med havnen, og som folk i havnemiljøet let kan henvende sig til. 7. Ikke kommunal non profit virksomhed som igangsætter på havnen. 8. Aktivitetsplads på havnen. Skaber på den ene side succesoplevelser i kraft af liv og aktiviteter, men også udfordringer ift. interessekonflikter. Gennemgang af besøget i Holbæk: Sejltur i Holbæk Havn. Kl gik turen videre mod Holbæk Havn, hvor vi blev mødt af Merete Ettrup, Forretningsfører i TS og initiativtager til Holbæk Gamle Havns Beddinger (HGHB). Her mønstrede vi det

5 gode skib EMMA. Med på turen deltog ud over Merete Ettrup en række medarbejdere ved Holbæk Kommune; Mads Næsgaard Schmidt, Planlægger Holbæk Kommune, Kasper Enevoldsen, Afdelingsleder Ejendom og Risiko, Kasper Lomholt, Leder af Sidesporet (Søbadet, Havnemarked, Biograf og Filmtorvet) og Mikkel Thorning, daglig leder af Værftet. På sejlturen og gåturen ved beddingen og Værftet hørte vi om: Holbæks havnearealer og visioner for de enkelte dele af havnen, herunder baggrunden for Havnens udvikling og de overordnede målsætninger, involvering af forskellige nye som gamle brugergrupper i udviklingsprocessen, udfordringer ved omdannelse af havnearealer til nye funktioner, Overvejelser om at kombinere boliger og erhverv i havneudviklingen og endelig planudviklingen for Gammel Havn med Værftet og beddingerne. Indtrykket er at uenighed eller manglende fastholdelse af en overordnet strategi/plan hos de ansvarlige har besværliggjort processen og gjort den langsom. En større plan for et DGI projekt for et delområde blev skrottet efter et kommunevalg. Indtrykket er, at det virker som om, man er gået i mange forskellige retninger. Konflikt mellem boliger og autentisk liv i havnen. Der har været en del udfordringer med de nye boliger i den tidligere trafikhavn, idét boligejerne har følt sig stærkt generet af havnens oprindelige/autentiske liv (træskibe der arbejdes på i sommerhalvåret og derfor støjer og støver og har gule presenninger på om vinteren, som ikke findes pæne i udsigten). Nyt boligprojekt, der skal placeres øst for bedding og værft kan give anledning til nye konflikter mellem boligejere og aktiviteterne på beddingen. Daglig drift og indgåede særaftaler for havnens forskellige brugere, herunder om frihavnsordningen for træskibe, daglig drift af havnen og samarbejde med havnens brugere. Efter at man nedlagde trafikhavnen nedlagde man også havnefogedjobbet. Det har efterfølgende vist sig at være en mindre god idé, da der herefter ikke var en person eller et sted, hvor havnens brugere kan henvende sig med små og store dagligdags problemstillinger. Når det daglige opsyn og kendskab til havnen forsvinder, forsvinder også det daglige opsyn med havneværkernes tilstand. I tilfælde af, at en båd påfører værkerne skader, er der ikke nødvendigvis nogen, der holder øje med hvem, der har forvoldt skaden, og dermed risikerer kommunen at stå tilbage med efterfølgende reparationer. Værftet Havnens udvidede potentiale. Bedding og Værft Værftet er havnens og byens nye aktivitetshus indrettet i det gamle værft og omkring beddingerne. Det er havnens knudepunkt for sociale, sportslige og ikke mindst faglige aktiviteter. Værftet er et sted, hvor læring og vidensdeling får frit spil. Området og bygninger er ejet af Holbæk Kommune og Holbæk Kommune havde et ønske om at blande uddannelse med foreningerne og det maritime. Opgaven var derfor at samle klatreklub, ungdomsskole, produktionsskole café, naturskole, grejbank og beddinger på stedet. Puslespillet er gået op på dén måde, at alle undtagen beddingernes værksted kunne være i det gamle værftsbyggeri, hvorfor der er bygget en ny bygning til værksted for beddingen. AP Møller gik ind i projektet pga. det maritime og uddannelsestemaet og Realdania er med i projektet for at udvikle det maritime byrum omkring beddingen og som en del af programmet Den levende bygningsarv. Beddingernes drift og oplevelse ved havneudvikling. Holbæk Gamle Havns Beddinger er en forening, som på frivillig og ulønnet basis driver de to beddinger i Holbæk. Den store bedding kan tage skibe op til 120 tons, den lille bedding både op til 20 tons. Alle kan bestille plads på beddingerne. Eneste betingelse er, at

6 du er medlem af foreningen. Det koster 100 kroner om året. HGHB kan om nødvendigt hjælpe med at formidle kontakt til lokale håndværkere som for eksempel skibsbyggere og motorfolk. Beddingernes kunder er hovedsageligt træskibe fra Danmark og udlandet. Det drejer sig om turbåde, lystfiskerskibe og andre privatejede brugsbåde og lystfartøjer, samt lokale færger fra Isefjorden. Her kommer også foreningsejede skibe og museumsbåde, blandt andet Nationalmuseets galease Anna Møller fra 1906 og sluppen Ruth fra HGHB har oplevet processen som svær i forhold til at få medindflydelse på havnens udvikling og har måttet kæmpe sig fra at føle, at man slet ikke blev hørt til nu, hvor det virker som om at samarbejdet med kommunen er blevet bedre. Andre initiativer, herunder Søbadet og Sidesporets erfaringer som ikke kommunal non profit virksomhed og igangsætter på havnen. Søbadet og hamam opstod som en idé om at skabe et møde sted mellem danskere og nydanskere med tyrkiske rødder. På arealer øst for de nye boliger i Trafikhavnen, er der lavet et Filmtorv med biograf og udendørs storskærm og en plads til bl.a. havnemarked og koncerter og et sted med aktiviteter for syriske flygtninge. For nylig har det vist sig, at der er nogle, der gerne vil have husbåde til at flytte ind ved siden af den nye aktivitetsplads, og spørgsmålet er herefter, om det vil give konflikter ift. aktiviteterne (koncert, marked, storskærm) på den nye plads. Et kvarter forsinket kl gik turen mod Odense, hvor vi ankom kl og blev indkvarteret på Hotel Ansgar i Odense. Efter en kort pause på værelserne mødtes vi igen kl for at gå til havnen via den nye Byens Bro der rejser sig flot over baneterrænet og forbinder midtbyen med havneområderne. Vi gik til Restaurant Nordatlanten, i det nye Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, hvor middagen skulle indtages. Tjeneren fortalte kort om huset, hvor Grønland, Færøerne og Island og Danmark mødes, og samler og kombinerer en række forskellige funktioner på en ny og unik måde. Udover restaurant rummer huset Det Grønlandske Hus, udstillinger, butik, kontorer konferencelokaler, selskabslokaler og ungdomsboliger. Huset er tegnet af CORNELIUS+VÖGE, ISAGER Arkitekter Aps., samt MASU PLANNING og har modtaget Odense Kommunes Arkitekturpris og Odin prisen fra Byforeningen i Odense i 2014 og var indstillet til LEAF Awards af Leading European Architects Foundation i kategorien Mixed use byggeri. Fredag den 19. august. Dag 2 Odense Havneudvikling Adgange til vand Områdefornyelse Refleksioner og opsamling fra besøget i Odense: 1. Fastholdelse af overordnet strategi for havneomdannelse. Udgangspunkt i historien, vigtige forbindelser i byen og at knytte vandet tættere sammen med byen.

7 2. Adgange til vand. I Odense havn er der arbejdet med en række varierede adgangsmuligheder til vandet. 3. Midlertidige aktiviteter på Byens Ø. For at sikre liv og aktivitet på havnearealerne, før der kommer boliger, er der igangsat en række midlertidige aktiviteter med frivillige som aktører. 4. Variation i bebyggelsen. Bygningerne på Havnearealerne til hhv. boliger og erhverv fremstår forskelligartede og det er med til at give variation til den samlede bebyggelse. 5. Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljø. De bevarede og restaurerede bevaringsværdige bygninger i havnens nord østlige del er med til at understøtte en varieret bebyggelse, giver karakter til området og kontraster mellem nyt og gammelt. 6. Områdefornyelse i socialt belastet område. Inddragelse af særlige borgergrupper. 7. Vild med vilje. Sti med et råt udtryk og graffiti galleri. Inddragelse af særlige borgergrupper. 8. Fra skolegård til have og plads for alle. Multibane, koncerter, leg og havefest. 9. Bruger inddragelse i udformningen af 3 Lommeparker. Den stille, den for de unge og den for de modne alle velholdte og velbesøgte og er blevet til i et samarbejde med brugerne og kommunens driftsafdeling. Gennemgang af besøget i Odense: Odense Havneudvikling. Efter morgenmaden var første punkt på programmet en rundvisning på Odense Havn kl Her mødtes vi med medlem af Odenses By og Kulturudvalg Anders W. Berthelsen og planlæggerne Esben Fog og Linda Choe Vestergaard, Odense Kommune. Anders W. Berthelsen indledte med at fortælle helt overordnet om, hvordan man har tænkt havneomdannelsen i Odense. Han fortalte også, at man i Odense ser store sammenhænge mellem byplanlægningen og kulturen, og derfor er disse at finde i samme forvaltning i Odense Kommune. Planlægger Esben Fog fortalte om hvordan, der tidligere har ligget en sø med mindre øer og holme, hvor der i dag er havn, nemlig Næsbyhoved Sø, som engang var et populært udflugtsmål. I slutningen af 1800 tallet blev den tørlagt og senere udbyggedes havnekanalerne. Da man indledte planlægningen af den nye havneomdannelse var et af hovedgrebene for den overordnet plan at søge at få vandet tilbage til byen og at få byen tættere på vandet. Derfor er der etableret nye kanaler på tværs af de oprindelige havnekanaler, så der opstår tre øer i havnebassinet; Byens Ø, Siloøen og domiciløen. Bebyggelserne er zoneinddelt, så der tættes mod midtbyen er boliger, dernæst lettere erhverv og endelig ligger industrien placeret længst mod nord. Derudover er der søgt at skabe en tværgående forbindelse fra Skibhuskvarteret i øst til rekreative områder vest for havnen. Opgaven i Odense har også været at gøre havnen mere synlig, da mange borgere og gæster i byen tidligere ikke anede, at der var en havn i Odense. Adgange til vand. På gåturen på havnen, så vi også eksempler på varierede former for adgange til vandet: Vandtrappe anlagt med græs, vandtrappe med træbeklædning, udsigts tribune for kajakpolo, bevægelig pontonbro, vandcykler, sneglen en forvokset stolpe, der skal forhindre skibe i at sejle ind i stort byggeri, hvor etager er forskudt ud over havnebassinet. Vandsneglen er udformet, så man kan gå ud på det og kommer ned til vandet. Endelig er der bygget et svømmebassin i den sydligste kanal. Efter at kommunen havde brugt lang tid på at finde en metode til at rense havnevandet og bruge det i et egentlig havnebad, endte man med at bygge et svømmebassin med vand der kommer fra forsyningen og ikke fra

8 havnekanalen. Svømmebadet er med gratis adgang for alle, og der har været udfordringer i forhold til støj og de nærved liggende boliger. Byens Ø med mange faciliteter for byens borgere herunder midlertidige tiltag der skaber liv og aktivitet mens området omdannes. Det er den vestligste af øerne og her ligger Nordatlantisk Hus og en række midlertidige aktiviteter såsom: kajakklub i container, fodboldklub, Zulu Bio, ministrand, containere til kunstnere, udstillingsbygning hvor kunstnerne står for udstillinger i weekenden, kunstnerne laver også udsmykninger af skraldespande, streetart(skarv og fisk) på silobygning som blikfang og udført af belgisk street artist, maleri på en spunsvæg, 3 beachvolleybaner, Roller derby bane (kontakt og holdsport på rulleskøjter, der foregår på en oval bane), Skaterrampe, Padelbane(privat), Foodtruck (inspireret af Papirøen i København privat), lagerhal med virkusfællesskab. Kommunen afsætter 1,3 mio kr. til aktiviteterne om året, og dertil afsættes der ressourcer i form af en projektleder, driftsafdelingen, en landskabsarkitekt og havnens folk. Pakhusbyen Bevarende kulturmiljø. På østsiden af den østligste havnekanal Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade, Møllekajen ligger en række bevaringsværdige bygninger, som der er udarbejdet en bevarende lokalplan for. De bevaringsværdige bygninger søges bevaret for at give områderne karakter og kontraster mellem nyt og gammelt og derigennem sigte mod en varieret bebyggelse og en særlig identitet i området. Praktisk fungerer det således, at medarbejdere hos kommunen er i dialog med de enkelte ejere af de bevaringsværdige bygninger, når disse søges renoveret/ombygget. Oplevelsen af denne form for samarbejde er, at niveauet for renoveringerne af ejendommene hæves, og det er dermed med til at sikre en bevaring af kulturmiljøet i området BONUS info: I 2015 offentliggjorde Realdania i undersøgelse, der viser, at bevaringsværdige kulturmiljøer og ejendomme kan være med til at højne et områdes værdi og gøre områderne mere attraktive for både borgere, erhvervsliv og turister. Ikke alene har bevaringsværdige ejendomme en højere salgspris (30%), ejendomme der ligger i områder med mere en 15 % bevaringsværdige huse, øger deres salgsværdi med 13 %. Undersøgelsen viser også at både borgere, erhvervsliv og turister mener at bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan være med til at forhøje værdien og attraktionsværdien af et område. Se analysen Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling her: lturarvsamlet.pdf Odense Områdefornyelse Kl gik turen ud til Østerbro, hvor vi mødtes med Lene Skouw, der har været projektleder for områdefornyelse på Østerbro. Vi mødtes på sporet ved ejendommen, hvor FDB tidligere havde et stort lager. Herfra gik turen igennem området, der er socialt belastet. Borger inddragelse og vild med vilje : Stien på det gamle jernbanespor kaldes Galleriet og er med graffiti malerierne et eksempel på et råt område, der har fået en bearbejdning, og som ind til videre ser ud til at gå fri af efterfølgende hærværk nøgleordet er her måske, at de unge har været med i skabelsen af værkerne og i anlægget, og at stien er udformet med et råt og robust udtryk. Græsset må gerne være langt i siderne

9 og ukrudt er velkomment, jernbanesveller er brugt som inventar og lamper der kan tåle at blive dekoreret med graffiti i omgivelserne her ser det ikke forkert ud, men er med til at gøre inventaret lokalt tilpasset ), og derfor ikke så sart overfor diverse efterladenskaber. Spændende at se, hvad der sker når kommunen slipper området. Musikskole og have/plads. Herefter gik vi videre i området forbi Østre skole der er lavet om til musikskole, ungdomsskole og daginstitutioner og skolegården er lavet om til en have/plads til leg, aktivitet(multibane), afslapning, hygge, koncerter(en scene), teater fortælle aftener. I de tre lommeparker i området, der med hver sit tema og målgruppe(stilleparken, den aktive park og familieparken) er det igen bemærkelsesværdigt at områderne ser velholdte ud ift. at der ikke ligger skrald og andet rod. Lommeparkerne er udformet og udført i samarbejde med borgerne og kommunens driftsafdeling er også med. Fredag den 19. august. Dag 2 FredericiaC Havneudvikling Klimatilpasning Byudvikling Refleksioner og opsamling fra besøget i Odense: 1. Højvandssikring. Eksempel på en tilbagetrukket højvandssikring med et varieret udtryk. 2. Midlertidige aktiviteter der skaber byliv, før der kommer boliger. 3. Ambitiøs 25 års plan for udviklingen af et område med 2800 nye arbejdspladser og 1000 nye boliger. 4. Krydstogtsskibe giver liv og meromsætning i byens handelsliv også selvom der arrangeres dagsture fra skibene til eksempelvis Legoland og H.C. Andersen museet i Odense. Gennemgang af besøget i FredericiaC: Kl var det atter tid til at tage bussen denne gang til næste stop på Café Mums i FredericiaC, hvor vi mødtes med Formand for Kultur og Idrætsudvalget og medlem af By og Plan Udvalget Lars Ejby, Chefkonsulent Louise Bjerre, FredericiaC, Chefkonsulent Henning Bøgh, FredericiaC, Direktør for Vækst Mogens Bak Hansen, Fredericia Kommune, Souschef og afdelingsleder i Teknik & Miljø, René Olesen, Planlægger Tove Stockmarr, Fredericia Kommune og Planlægger Hubert Thomsen, Fredericia Kommune. Frokosten indtoges på en ponton tømmerflåde, hvor cafe mums har udeservering. Stedet ligger centralt i et nyt klimasikringsprojekt udført i samarbejde med Realdania og omfatter bl.a. en ny højvandssikring af området. Højvandssikringen er i dette tilfælde placeret tilbagetrukket fra kajkanten, så der opstår et areal langs kajkanten til promenade, udeservering, og andre aktiviteter. Selve højvandssikringen fremstår nogle steder som en mur, andre steder er den pakket ind i skråninger med grønne beplantninger, andre steder fremstår den som en trappe og sidde plinte i hhv. beton og træ. Arealet langs kajkanten suppleres med lavere placerede delelementer/faste og flydende anlæg, der giver tættere kontakt til vandet, så der er gangarealer i flere niveauer ned mod vandet.

10 Midlertidighed. Fredericia C er et ambitiøst byudviklingsområde, hvor planen er, at bydelen ned mod Lillebælt skal være fuldt udbygget efter 25 år. For at give området liv og identitet, før der kommer boliger, har man etableret et område for midlertidige aktiviteter. Der er bl.a. et område for nyttehaver i kummer lavet af europapaller. Der er ca. 800 haver fordelt på 200 brugere + familie og venner, der er udført på denne måde. De frivillige, der benytter områderne får hele tiden nye idéer til nye tiltag og pt. er de i gang med at bygge et parkour anlæg, og imellem et par træer hænger en gyngesofa bygget af de frivillige. Der er et fælleshus, hvor der hver tirsdag arrangeres fællesspisning. De midlertidige aktiviteter omfatter også 30 containere der bruges bl.a. af en kunstner, et lydstudie og en vinylpladeforretning. Aftalen med brugerne er at det 1. år er gratis herefter forhandler man en ny kontrakt der afhænger af, hvor godt det går for iværksætteren. I det hele taget gøres der meget for at sikre, at de frivillige, institutioner og andre i området skal bidrage til liv i området. Pigegarden spiller op, når der kommer store krydstogtskibe ind, og musicalakademiet bidrager med forestillinger, optrædender og indslag ved arrangementer. Der afsættes kr. om året til de midlertidige aktiviteter og tid til en projektleder. Beløbet til aktiviteterne har været højere, men det har vist sig, at de frivillige har mange kontakter og derfor kan skaffe materialer og andet til billige penge. Projekter som de urbane haver organiseres i en forening, og det er meningen, at foreningen/formanden overtager den offentlige projektleders rolle på sigt. Mange rørende historier, bl.a. om Leo, der har en have i området og hvor han har sit barnebarn Katja Ofelia med og han har bygget et lille hus til hende som en del af haven. I haverne opstår nye venskaber og sød musik opstår, således er indehaveren af Leos nabohave i dag også blevet Leo s bofælle i privaten. Den overordnede strategi. FredericiaC bliver en helt ny bydel, der åbner den gamle fæstningsby mod vandet. Ambitionen er at skabe op mod nye arbejdspladser og omkring boliger i en levende bydel med direkte adgang til Lillebælt. FredericiaC's vision for udviklingen af området består af fem sideordnede visionspunkter: Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning By og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd Byens borgere og aktører aktivt deltager i byudviklingen Fredericia bliver katalysator for Trekantsområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet Bæredygtighed både mht., økonomi, klima og sundhed indgår i planlægning og løsninger Således beriget med indtryk gik turen kl atter hjem til Lemvig, hvor bussen trillede ind på p pladsen omkring kl

Opfølgning på studietur

Opfølgning på studietur Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2015 Opfølgning på studietur Opfølgning på studietur for Teknik & Byggeudvalget, 4-5. juni 2015 Torsdag den 4. juni 8.00 Afgang fra Esbjerg med De Blå Busser,

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK Dagsorden 1) Velkommen og introduktion til havnegruppen 2) Gennemgang af eksisterende planer og visioner 3) Allerede igangsatte initiativer og projekter 4) Synspunkter

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

FLOD BADET. sponsorprospekt

FLOD BADET. sponsorprospekt FLOD BADET sponsorprospekt VISIONEN Et unikt samlingssted i hjertet af Randers Visionen om Flodbadet bygger på en stor og inderlig ambition om at integrere byen og havnen på en måde, der skaber et helt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE

FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE FRA STOR BY TIL STORBY TRINE SKAMMELSEN, CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB BORGMESTERFORVALTNINGEN, ODENSE KOMMUNE TORNEROSESØVN? http://www.lpo.dk/ny-profilfilm/ 4 TEMAER 1. Bytransformation og fremtidsplaner

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Danmarks Museum For Lystsejlads

Danmarks Museum For Lystsejlads Danmarks Museum For Lystsejlads MARITIMT KULTURCENTER PÅ SVENDBORG HAVN 2 OPLÆG TIL ETABLERING AF ET MARITIMT KULTURHUS PÅ FREDERIKSØEN INTRO Siden lukningen af Svendborg Værft i 2001 er der tænkt mange

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets besøg august Program. Lemvig - Korsør - Holbæk - Odense - Fredericia - Lemvig

Teknik- og Miljøudvalgets besøg august Program. Lemvig - Korsør - Holbæk - Odense - Fredericia - Lemvig Teknik- og Miljøudvalgets besøg 18.-19. august 2016 Værft+Produktionsskole - Maritimt Kulturmiljø - Beddingsanlæg Havneudvikling - Områdefornyelse - Højvandssikring Program LEMVIG FREDERICIA HOLBÆK ODENSE

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Strategi for maritim kulturarv

Strategi for maritim kulturarv 54 Strategi for maritim kulturarv Baggrund Svendborg Havn har i århundreder været udgangspunkt for vækst og udvikling for Sydfyn, og heldigvis kan havnens centrale rolle stadig enkeltbygninger. Tilsammen

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 18.1.2017 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Ung Holbæk ønsker til havneudviklingen, ved Sofie Bendixen 3) Kystlivscenter visioner og pilotprojekter,

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 28.4.2016 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Statusgennemgang projektønsker på hagerne 3) Drøftelse af næste procesfase 4) Husbåde, drøfte ny

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen

Lemvig, november 2015. Huse på Havnen Lemvig, november 2015 Huse på Havnen På forårets møde i 2014 i samarbejdsudvalget for huset Havnen 70A blev det bestemt, at besætningen på de to fartøjer AASE og GEFION på deres sommertogt skulle se på

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen

Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen Byen tilbage til havnen, havnen tilbage til byen Agenda for dagens indlæg: Hvordan ser det samlede billede for Horsens Havn ud og hvor langt er vi kommet i planerne for omdannelse af arealerne til bylivsfaciliteter

Læs mere

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON FAB s studietur 2013 går til.. LONDON byen som omdanner og fortætter Der bygges højt og tæt i de centrale byudviklingsområder. Den høje bygning, the Shard på sydsiden af Themsen ved The London Bridge -

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Odense Havn. En levende bydel ved vandet

Odense Havn. En levende bydel ved vandet Odense Havn Odense Havn En levende bydel ved vandet ODENSE HAVN Odenses 200 år gamle industrihavn er ved at blive omdannet til et attraktivt havneområde med boliger, erhverv, kultur, cafeer og rekreation.

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 24.9.2015 Dagsorden 1) Orientering om borgermøde på biblioteket den 20.8 2) Status på igangsatte initiativer: - Wakeboardbane - Filmtorvet - Husbåde

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Projektbeskrivelse. Den Flydende Læsesal

Projektbeskrivelse. Den Flydende Læsesal Projektbeskrivelse Den Flydende Læsesal Introduktion: Vi oplever et reelt behov for en læsesal i København for byens studerende. Der flytter omtrent 1000 nye indbyggere til byen hver måned, mange af disse

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen NYHEDSBREV 5 december 2013 Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen Læs mere om borgermødet på onsdag den 4. december i dette nyhedsbrev I forslaget til lokalplan

Læs mere

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ

Byliv i Horsens. Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ Byliv i Horsens Grønnere og mere bæredygtigt TEKNIK OG MILJØ BYLIVSAKTIVITETER I 2014 I 2014 fortsættes arbejdet med bylivsaktiviteter. Hvor temaet sidste år var Bevægelse, vil det i år blive Grønnere

Læs mere

Torsdag 1.juni - Hadsund havn

Torsdag 1.juni - Hadsund havn Torsdag 1.juni - Hadsund havn Hele dagen: kl. 9.00 14.30: kl. 15.00 17.00: kl. 15.00 og 17.00: kl. 16.30 19.00: kl. 17.00: kl. 17.00 22.00: Skibe ankommer til havnen Aktiviteter på Legeskibet for Skoleklasser

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere